• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
89
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Bech, Chr. N.

Titel | Title: Anviisning til at udfærdige adskilligt for

Almuen i det daglige Liv forekommende ... : et Bidrag for praktisk Skrivning i Almueskolen.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : C. M. Tegner's lith. Inst., [1862]

Fysiske størrelse | Physical extent: 1-2 i 1 bd.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)
(3)

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130021923975

(4)
(5)
(6)

I

li

. CItcLj:c>-C+ i- G. J l . fXe<yncVo (^itv c k ia t . c5yj a v -it;

l

(7)
(8)
(9)

y

. ' »

/ /

' _ y ^ / v ' .

/ Y (

^ f . ;

. 7

^

■/ -c 3=22>-cJZYzTp.- a ^ t A ^ / Y k

2 y ?

r ' ’’

r i j

/() y

/ /

/

/ j

d

o

/S ' A

yp

/ s / S .

/

/ J f

, ,

*’-"'

C- ' ' z & r - * y / ' / / / ^ / / 4 * * ' /£- -7

A- O - . .

. & / s /

/ / / / ^

f_ y y~i_. ? Y y s '

' / "

i f ^ / / '

S S

C

_ .-V

S / ¥ . ' / ,

' —

' p 7/ /

'_ > / ^ 7 /-‘ / i'rr* / .

, ' " / / - /

'A C f / r ~

y > A

/#

£ - .

C & ( S / fS j

327

/ / •

3S 2

y

2

y / /

./^Z V,

, ? / / / /

% •

/ .

■v. tf;

(10)
(11)
(12)
(13)

i i <-

7

s

- y / ) y / ,

••

y t s r / s s j f t ' s / s / s / j / ' ;

X X

c - 4 . . . / r f y . _

_ ...

• x

> X X

/ . ? ■'"

. . - X __

^ S ' y

■'•'

^ x x ^

, '^ C - f * y f y y -

X x

( X x 7 , , >

X rfc -X X : ...

/ / / 3* ^

y ; X Y / A / ^ . X 7 V r .

/ X X • ’ . , . 7 / -

'~ ^ c y / / / ^ o - X M * y < * .*z '

7 X X X ,

v' '£ *j£ -s *H å L 6 , J ™ , ,

£> <:x ^ :'

7X X 7 X x / / r y / ^ ^ - x x / x x x ^ x '

X /

'

y

'

' ^ *"* * ? * ' * c /

- ^ ^ 7

X

■ / ^ - 4 ' ^ ^ y k .rJ y L ^ £ 1 /

£- ■ *

y

-

jp

f.

y

* y

t t / ^ y * '

.

/ ...

c ? / / ■'

X

/'

X

7

// //

X

// v

X V 4

(14)

JT

(15)
(16)
(17)

f .

c

' / / / - / / ;

f t f y y y

/ / / ~ t< - / ' £ * ■■

' f t

■//■>• •#

i ^ / y ^ Z y h Z f t

a n r / ^ f f . / t .

Z t i ^ y y / i r ,

f * S & / / r / y t ' f ft- ft

(18)

/

/

(19)

i i!

(20)

\

J . - '! . . . . '

(21)

< 4 .

^ ' c'- r/,S//

t*-r%sL

y f # .

1

(22)
(23)

i

!■

/ / - ?

r*.

-€-t < ir /i e t ^ s r /

-'jr / ' C -*■*. er ir

' i . /- -f---e*. * r /

/--

2 ^'"?

V 7 . '

t

(24)

f f

/ y '^ A '■£-■

vt*

#*- *

c

t / / / ' / { .

'- 't - A - t * 'X' j '

>

(25)

< f ^ f /,- - /’-y a

(26)

/ /

(27)

/ /

■/■

. ' j l y L * , * '* * - '* - S ^ Z ^ S / ^ 7' (■?.

a / ' f ' i r . l

■d1 A

'

t L' 7 't- / <:b"t f,L~X-

f ? y ' r / / / . f # z - C * - * * * ^

c-

y v ^ -

t S y r s / y / r / / < s y S t

* * - £ / / < ^ - ^ Z

Y-

C ^f- "^

' s i r y t r y / ( U / / r ^ i

(28)

~ S

f f f - * 4 • # *

Y

' * *

.,./■ /<fY?6'.

/ y

/

(29)

S i

I

/

I

; i

i ■

\

!

(30)

\

(31)
(32)

y-.

i; I- i I

■■

i

*!■

il!

1

II

9

"i

8

i

W 'K i.

= i

i

i

n>

|i

i

!

!! .11 *r

?!!

f i il

il

ni

i:

t

'!

ti

a t

(33)

/ s / r / s w / z

^ / / / / / / / / / / ^

^ ^

t & 'L ' l '€ & '.

i-vj

- " 7 -'-

(34)

6 /

- / / s

*y. / S ' / # -'* "/-.

/ / / * ' * ■ * ' ' * {

a s

/ " / ' 7/ y #

f /- /- %. <'* *

'~jy*

r-

, ^ L T' / ^ s- fA

r

.■-fS-S*?- AL 'Ar

/ / ' S S / / / ' A j s s ?

s r / / . i r - ^ 1

(35)

S iS P I

',c* V:'' ‘

^ s r : -

, ‘ \ v v:- >

I «

V . - . ‘-V.

: >’ ■ ••

; /

z 1

)i *

r

. — t

i

II- .

•V'’' ' • • ’ • :'•. "i . .

" - - ■'

*' f-, S- ,. ‘

' ' ■■0 x-

‘ •' >V v -, . V*/ : p

...

i;

S ;

i * -* ‘ . i l

. *■■ ■ .

. . •>

^ : vi’ >V

A r V V *

. ‘ ! * C

V I. V . >

i

*v.

•* .

^y’ ••: . ’ V ;

. i , ■ ■: -• v-

f ^ •- ,v- • *r

‘"v" ; '.•" p 4 '

'

/ ^

• ■•■"■■ ■■•v;’ , £ *! ' .

; •

•■ f.

' f - 0 -

•• •') '

: > i

:.-v

.s. •,

7 iå É & . Y

..

5r h ;

. 7 c ' >

>1

» ..4 ■

',4

v . rv 7

V '

c V

- 7 >

\-:v'

7 ' ' : >•

* n ? : :

V i - "

- 1 ■

7iS:

' - V ' "-i

. ; « s i • • •-* • J\,

:iVj.-vvrx>.:-»

- ; ■ •

’■ ' v.: '-Vi'.;' •. - :

1 . ■■■:.. ^ * .■

\

i ’r . J • / ;

* p , ' > '

4 ^ ;

■ i ;

’ T

*. ; * v ••

• . ■• i *f

r ; .

^ ■'

. -i r .

' k

\ . . .•

.■

. ^

\ y v 'i.

■. ^

^

...

: ^ i/v :

;I7S.

I _

S.

f

■ y l

a

y , ' i ; ’ -

ia i i v

’ r -*: ; .-

(36)
(37)

- f t S / -/J—TK- ■.

/f--y Æ~*t f " ’. .

//s:

.-j/y. f t m // // - * ?

'/ '/ r s / ' r

/ / / /

C ?

' f f / e z 'a & ? ? / '

(38)

V /Y /'S /Y S /f/ / r //„ / / / s /s ^ /s s '/r //

it e i\> ( i f 11 . o) i ti) f . i cK! o l> c 11 li

h

u t \> 11

0

(39)

,Y

U n

v . • ■.

. .4 -

-4 A :.m

. i . ■

y. *

cf

'-.v

V.

vifSaå - j P

.

>

(40)

J?

!!

!!

s ' / / 4 / # s ' / O

(41)

rn

1 i

• f t

W

. | u n ! i!> 7 . i? ;iiJi ti i l l 1

^ * \ i-

> 1 !

f }

Å , i’

;;

Kl H I*

r

1; i

’’ ’ i!

t

I Hl"

* p / s : > p ' p / p /

y

y

A ’S / / / / / / f - f . JZZ / Z / /J ? /./y., ^ 7 '

y s / s ' i ' / r / ? ' / ' c

^

• y / ^ r . J < / / ' / / / . / ’

/ /

- y

^

/ / / " , j / / / < ■ / / .

/

//

/

y f 7

’ _ ' ry y's /y1^^/ / / // / /

V

sy/ s s Z7 y

y < r p tr'' / p / r p

' 7 - /

? < * / / / / s y r / r s / v >

y- /,/ // a *,

^

/ / , ? s y s y / *

m

P /

' y

/

Z^ / y y Z / / / / / / p y y y

y , / P

fp y # ‘yp 'Z y —

p

(42)

/ '^s Y

AjC^S-S

■7it'*p^ . '£'€41^#'^’ - y ■# r /*" V<

(43)

X

V ' X

sxx''

/ s s f y Æ Z r k ^ C ' - - : '

4 4

H:

ii

, 4 s

>?

-£*2-5*5*- ' >

li

i: i ixi

4

/ £

S' <M r ^

'/ 'I ,'. 'f'Z X-X-'X: 4

f/.'' . -f>» m : > - j^ f ^ ^ - / - ^ r r / , ': / / / / / / £ 4 ,

X / X

’? ' / t J / ? ' ? & ; ^ / ^ * * r

.

/ t s s y s, '

/■>

-i ,

■i1

s / s /

^ y — ^ - 4 ^ X

'e/z/sC'. /''^ /.

;i- :<1 X X r X X f c X / X

(44)

4 ' i

(45)

- ///- /- f!^ - y

>4

* ? * //

i t

» i

(46)

>^ / / / / //

/

r * s/ s,** 2'*" r ' - v s vs f-c

■ t /

V .

(47)

'

i. »

* C * s -*

r

' - f t - r t t * s ' s - s s - r

? / /

/ c ø / / / / // >' f s / t r / s e

^ S S S ( #

# C- /V / S r v ’ x

:! •i,

!r ; i

! I

> * *

(48)

f

r*

/ y ' / f f , C , , , ’ / / n

/

4 * s / / / / - r ' J • / / / / r / /

s j

y , / ■/ / / , s

/ . / , / '

, ^ / , • * ’ s S j / ' f ' / / / / f t /

é /

- -- / / / ' y / y r

S / / /

sYa ' r t S s y r / r y r y j r s s / ^ / r / / s

s

S

{ f /is / /

/ / /

C1, ' / / ' / i A-

/

j

/?

/ AS f ‘ A ' / s y ^ S r ' '

y y

a s ^ s , s r y s/

/ 'S f

6

J /

? / ry /

y*-/ y?- cj' '.. ^ SS 7 - SS ^ / # / /

^ x y

/ ' r y / s s , y * s ' / / ' s t , , , , , , y - s i / / / / , , fA . / / / / ' / /

y/ , y _ / s ø

^ y y ^ r n S s / / / ' . , 4 / / / / / / / / ^ / r / é J ? - .

C / ? / / ' , /

f y r / / ' / f . } / ' / , s / / / / / / / / ' / / .

il

j"

i

(49)

' i

‘ .i

s s / /'

/ / r ' / / / / / r rr

■-/--/■'' S r y S i ry r y / / / / / ' / /

f- s y - r y

/ / / / / o

/ sy ry j ' / ' / / / ry / / /

/ ’ rr / / #

// / r f //

/ , • r y 4 / rc s ,/ #

^ r t i / / / /

/ / //''.*

S ' / , r / / / ' S

r / /

{ / ' / / /

V S y

S ' / / /

// v

/ ' - ■ / / / / / / / , / / / /

/ / / /

r y / / r ' // / / /

/ C

r* / / / / r / /~6

/ / * - / - - / - ■ * /

. ry r ' / / / /

4 f r y <S y- / ' / / / /

/ / /, * / , / at / /

// /,/ / /

s y

y s s y r "

/ / / ' / / / /

/ S i V // / //

f

%

(50)

lit

(51)

/ /

y

/ / /

r ' /

/ /

s'r Y / r -

il

*

/

S, ' & ff S' // /, f fp ''y '/r S

S /« , - { / / / , r '/ s s^tf^rr *? *

y/ /- ' / S / f ' S S " / / / , - ^ . //

S?//.

;< <f'S

/

S)

y f /

> s, S ' C ' / / /

/

' ' - s s/ / ^ y < " 4 / SS s s S S Y? / , i S s s/?#

S '/f

A/Sf '

<> / Y'//fJ^-yy .

\

L -

/ s s / r - ' r . {* s

V

(52)

y y / ' * 4 ' V 4T-

/ / / s'/ S/«'! ,■ /'/,/ y , », , . / / v , ' /

/ / ' s y / / , ; / / / s / ;

/ / / / v

. y ^ / s ,

</

/ > ' / s s / s A M , ? .

s

SS A ' A s / / s

/

(53)

< s ' y y , y / y /

y / / r y / /

S J y y y

n ■m S

(54)

& ? W A '/ A

<■: /s ^"

/<?<&?' C Zxr^j^jtf

'<:? C C ^ '

(55)

1

C O < //? O r / s / r? /y A * / V / #

' / / / ' * / #r S as // #

7^= /

c ^ O r v tr /e r '

AS"# #

x^' ^

1rt^t^i>/'-/.# /'

/ / # * ^ $ " # " / y .

'?/? a ^ / / / / / / > ' / / / 's / / / f/ s / / '/ /*/»

I A r /t^r^ A s # r et.

tTs1" L s / r i^ //

/'/ /.ff'#

v o i'tz rrrz ? * *

(56)

r

S

S ' ' / " s y ' . / V ’" '

' s T ' A a ^ /

X t ^ y Z ^ ' ^ y Z ^ / Z Y & y t ^ C y ^

YYyZ^Y/y /s

^ 3 « '/&~Zy'i

r % s.

Y Z ^ Z ' Z ' Z ^ Y ^ Z ^ ' ^ € & y Z ^ y ^

. / X

Y ^ Y Y Y y Y Y ^ Y //^

/ Y 7 Y Z /y ^

<‘ 7 / / . A-^ ' /

' " ' . * ? Y Y Y Y Y Y ^ Y Y V / ^

'.

(57)

r * £ c ' ' t f / t f / / s s t f t f t f ’ t f t f / t f ? ^ f ^ £ / t f / , s s t f t f t f t f t f t f / ’ ~ * t f y £ A ? t f - c t f - t f

/ /

Y

'</ (lC /'£ < :/s?

'

' ^ ' é '

y

y

s

t f ' f - t f - t f - t f ^ '

i r

‘l I", :it. N1, !!

iij; ■

:!t

p

,1,

r * b

\ !■•!

u

ii.il'

' li

U

b l

I: li1

■ ; ri.

‘!,!!?

i .:

b i l4

: ii,

ri1!! ifi

i;!' i

Vf

M . £ y , Æ

'C '-' r*

■y

4

Y ' A * / / Y Y Y ^ A - ' i f ^ Y ' Y ^ A Z

s/ y

~tf t f t f ^ t f l

t f c^- y^tf^ø^tftf'tf'tftf~ c£ .

.' <y

i . - - .

> £ £ £ £ <

c ^ y f '/ y / s S

£

t f ( t f S t f t f t f t f S S S t f - t f t f t f

/, ? // /, *tf/ t f

'A ttf^ '^ r tf « / . / ^ . . A / . i ^ « V t' ' Z t f ' f ' //,'<■/(?. S

/ t f t f

£/

z y L tf'tftft y Y t f tf*^ t f t f t f ^ t f

A t f S A

, . y

Y Y Y tftfA £

yY tf£

y

t f t t f r '- ^

'•

r s - t f < - t f t f ' t f t f t f A A t f \

t f

<£?? t ' y t

/ / fy

£ . £ £ £ < t f l ’l ^ ' r ' y / r i ré £

(58)

■/s.

■' j r

(59)

'

^ / /

S Z Z A Z p - y / Z / M Z

/

s s / s y / / '

A v v v / , / ^ / / ' r

(60)

X ^ 7 /

s ' f f '

,

* S rSs.

r > s / 7 r s s ' / s

/s 's /s * /s 's s x

/ /•

/

y*' S, ' S /‘ / 4 ' / ' 1 ^ 4 ' S / / ' S sY S"-s.

s /* ■ / Å r s f£('- / * > /

sY 4 "JP' s r s s ' 9

/ / / , ' s s s s

/ / -

. / . ■ \ { ' / s ' ,

-

s .

7 /

y C o s v r A

c

~* J JV /, f ^ .-*• y / ^ y y ^ / fr * ^ ^ / s s / A s /s s / s s '

/

/*■

S S /0 /7

' '

, y S ' 7' ^ f t s' S * />’ sr

S

/ / / / ) '/ s

'

/ /

/ - y } / - ^ y ) /

, , , , ' <’ S O S S /

C

7 7 / 7 7 . 7 7

7 7 /7 ' 7

' j r s s ^ , > \

s Y s Y

/ /

/

sr

/ / ' ' ^ Z / ' / ' / /

, S / ' # / / SY SY * 4 f f / s S S /S / r / # S' S S / / / ^/ /

<-

* /, • / / # / S

/

/

7 ' S s s

S S

s / * /,

' S / , , j S r .

-7 7 7 ... 7 7

V s-^/ 4 / ^ .

r / / /

• /

f y s s s y '

C

f r s * j r

.

(61)

f t / /

/ / , / . / , ... /

^a

/ y /

A A A / / / , • X AA f ' A A A A A L AA / S S S ^ / / ^ 'X A t f t AT A,' A,

'

A S AA s c

, , 9

r / / / / v * / / /

f ' A s

/ / •

vr-''

A f t s

/ r / /

y / ,

'

f ‘

/■ ■ ■

A / f / r / ' r S / / / / , >

/ j

r f- f * s / aa

9 2

*s'

/ ?

' / f ' S/ • AA

■ y

*

s r / f j A ^ s / r - s '

S / s a/ . j / ; / A ' s / / ^ y

S / a / f ' f y / y / a / a y y * y ~ 7 a / a a aa a, ’ ' * 9 ^ / A 'A y f f ' / A ' A / A

s , . . . y j

.

A f t A / r AAA,

/ A

S 9 , - , / S ,

S

' AA

/

9 A Xt -y9 ' /AA

X

I_

S y f A,

'

/ f ' A 9 A t

>'

2 A A ^ A A A A , A A A A t f ' A

A A A A A A

A / , * / /

■<?*

A AA f A / f AA

f t A A A A

f ' A A A A A A A A A f f t f t

W / / / f ' A A r s A , / .

/ 9 / " 9 / s / / - s : A t ' * ' '

(62)

/ /

(63)

c / / S '

" '

/ *

j V S / Y / V

S € Y Y S Y e' f / ' /

,

/ ?

,,/fArrf' / / -/'- /S#s/ / S

/ /

y / / / / y l

y

,J

,-v

Y r t ' : Æ . Æ .

y

Syhe-

/ /

y 'y s s / r ' A ^ y *

i^y> ^

* y # ^ ? ~ ø-.

/ . . y

/

y / ^ r r / j

' / '

„ ; . . , . ^ -' ,. /

# , ? t - / ? y y * ' y * ' . y l ^ e * ' < t Y * /

r f

S

J~S^a/£/(, /

II

r e - s & j

y p t Y / y / / . s

(64)

urr'i'r ■

M

Y / ' f s / s / . ' & s

r A ^ ^ v - ^ -".

vr^

s s s

(65)

l

H

= ::

il

i

ff

v LI-

Pt

i1! H i't!:

! :i‘

' 1

11

;:!S

|l

'i;:-'

lil ({■P

l!'!i

f t l'H ,|;:i

/,'ii '9

i

\ y

s t > t , r $ .

- c Æ ' - ' Z / ^ w ^ Å ^ - 3 é ' / r,

S f X * X / /// - ' t i r~47-// AZ-ti'-'iZ'^iZ-Z/ 7, ^ AA Y ' X^X-TSt // ?)*-'.

/

-

/ Y Z Y .

t i t - a k t ' t i t t t t t t ? v t i t / ' .

;vf

fj'- ::

'C l - /

»Sri'

m

"! ■

t ,

W

i ' I

.4p:

"-r '

M

■TY

Pr Ml

:’i:

r - 1.

I .?j;K

:i’ '

£

/ ?

s f S /

ti r'. / / ' ' / j

4 / . '

/ i ;; /

' £ ' / ? / ?

f X / r / / / ■ X S s x s e r/.- , / / X X 7 < X / / X / / / / / / s J /

/

A ' t i t i t i t

„ ^

tifr^ti'ti

/ > X ? t /

-

/

s ’X C- /'. , X s / 'A? /

t i i t i / / r j ‘

Z7- t it ti)

/

. / / / tif- Xy /-'ti,

-

/ / / -z- zy.

/ < # -z

/

a t ' s / .V ’ ’S / ' /

7 ( x v / x

C.

x r f / s y J s / f / / / ' y / s

/ /

c

X

t i / A ? /

XX

t i / ' M o é .

l' r;

Z . x X ' / ' f ' X /

ilr

A A ' ti/ti At /

(66)

S S S S e ' t f .

^ / £ / ' ' ' S e e /s '. t f r / t f ? / / .

/

/ ,Z

/ s s '- / / s " t f # * * - / * < # / ' - a < y i ? 4 ^ - ' s / L e t f e ' '

^ r'

t f ' / ,

at-s / s / , s t f s , ' #■/■■■/- s 1 #

£

/

/

Z e t e t * S ' e t ' - / ■ s> # / / S ' Af t f / £ / / ’' Y ' ' Y / > / ' '

t f / f

t y e - ' / ’tf-tf- - e * "

/

s s #

/

' Y t f e t f ' V

/ " /

s / s ' s s

■ „ ■ / / / / , £

r t / r l ' Z t f s / / / t f . ' ' / ' # t f /

I

tf y

t f

S

C

C* y s / z ' / i Y / s ' / z / / , _ _ , . / / é £ * / f f / z t f / / / / .

^

' / / >

/ / /

z , ; f f / f

’ -

/ / / s / ' .j / y '.

n f ' f f f

c v

f f f / ' f f / / . f f / Y

, / / . t f / , .

/

' Sy

(67)

/ / / y t • ' 4 r / s r y / / / ^ ‘_ / / / ' / / y ' y

V S,, ' / S ( / / / l V yt /?s, s-, / V s / V

' ' y ’

y / '

, .

y / - y /

/

i Z c V V s Y / S ' / y ' ' V V ' Y / s / s Z Z Z S ' y y yy y ;

/

. ..

y y

''/>’ / /ft // S / ' y ' y * s ' / y/,y-

- t

y f - y t / / / t i t - y '- j

/ 4 r ? s V / ' # V , ' s . / s / / ,

*

s s s /s /s /s /s z /'s .

/S r ? Z }

/ / - r i ' r ( v f / / Z / / 4 * / r /

/ ^ C ' r t r f / y ^

y . /

Z s ' . J / z Z Z z z /

t-

Z r / j / z ' / y ' / /

: / ■ y -

/ M / ? .

S Z Z / z /

/ ) / z / S

v A r * / ^ r . r i v 4 ’ r ' s-

a

/ . !.

(68)

»

(69)
(70)

y

/ /

/

/ A / ✓

/ y s.

* * S S S / S-S-" <L. " / s X S S SV <'

y

r ? Y 'S 'jf * / L s s s r y s r s

/ /

* y /S S 's /s ,y /s s y , (c . - > / / / / / /

/ /

y / / r e / s / / ^ r t

/ ✓ / - / ^ ^ / / /

r ' / ^ j / r v k< //■

s / ) - /

/ y

' / X / t ' * - / / ■/■■■ y

' ' ' ' " " ' / s ' s - s / y

/ / / s , ; s / s / / t r ' / / / y , ; / / / , ' ; / / . x * r f - 4 ' j at

"y\ S

s / 4 * S,J S/ - y s

f t - r ' s 4 ' / ' s / / r t s / /

- / y .

s

S S t * 4? S S »S*

/

(71)

/ X ^ ’ / / c

/ ^ / ^ / ' * S / S S # S S S S S S

^ r / / v ^ * y v / < >

V Y ' / S M S ' y / s f r s s Y - ^ - Y Z : ^ - /

S S S s s / " , / ^ s' a s S s

i

^ S, ' / ' s s s s s s s

sy- s t j ' s ' s s s s y s s s/

c ^ ) .

Z / s / s / s ' s s / t ' S V a+*

V

S>S S '

SS S S ^ S S S S S'r ■s

SS S /

s / . . . / .

' # y ^ t

/ AT * *

s y s'- / / c) '■SV-St-'j*'s

M , s s s / s

S s

jS 4 ‘ A * SS / - O 1

C - ■ / / ,

' V & ' P ' s V r J S S Z ' S S S SV SV

y Y /

s y y ^ s - s s s - -/'■s s s - s '- s ? s s AT

f S V ^ S V s s S S S s

^

/ ' ,

/ S . . S / / S - ,

S S S / /

' X V

4 , s / - S Se /

/ ,

/ / /

/

, S ' S S S S ' S S / / s ' X

/ ' -j r s s -

sV sV / /

*

/

• s / / f / , Z

X > V ^ v .

/ / % , .

S, / S V 4 ' /

\

U

(72)

*

(73)

s s / ' 7 -

7 f > y ; / r / - j / r s ? < S / ? ? s

.

/

(74)

S A S S O { ' / / /

/S S * / / " T J

- " t f t y / S S AJ ^ S S / t ' /

t r S? * ' / ' s s sr? / / /

C' t ' / r- / s c

t ^ t t t t s, *

/ / /

t t " t ' S / /

S S S' S t t / t 'j

(75)

& / l ' / , S / / / f 'f ’ S's / , ' / / ')

C

■■■/'■// / , ' / / t / s / s

(76)

/,'- / /

ø s '

/ ' ' i''

> / /

S / * / / # 4 ’ .

’ L '

'M ? .

/

/

S f S ? f / ' " S S S f ? /

/ / .

(77)

■ fr---

I''

M -i--' JJi .!_l- l ^

' •«

T

, / v /

/ / / / / / . /

Z/C/Zyz,

ø / ' # ' 6 * ' s / / / / / r / ' # / /

/ / z ' S ^ f / ■ il

II

I!

L l i

(78)

) y s y y y c ^

/ / < / U,

/ S / - 77, :(L- ■zJ'd?.

(79)

/ / / f s . j f e /

X' * C / /

' \ -

#

7

/ ' ' sp ~ r-s - €*,-

/ ' ø y

/

^ 7 * t y , - c_

■ / ? v - >

:v, ' S/-';/s/;//"/'

t f t ?

? .x

X ' /

/ / /

c ^ / / / / /

(80)

/ / ' / / /

t ^ r ''

y y / y ^

* / /

K ' / s /

y t y

/ /

C ' * / , * '< * - ( ?

r f i r

/ , / , y / / / - o ✓ / /

• / / / / A /

/ / V / / / /

/ y / / /T

' / r u s / / / * /

(81)

/ >

f * y /y y i// r ? y y // /' yy Y t

-Y' 4J // Y Y / s /

/ S S Y J r .

t

f ' e t y y y a ' r(

y y y / / /, '

YY Y Y Y t A S S S Y Y / Y Y Y

Yt Yt * ' / ' - / y y r t s y -/'

S/S/s s'.S

Y Y

• -

^ ^ f S / ' S r ' ' 'r ' i y y .

y ' / , ' s/

S y / / y'y y y y ^ C - / / / Y S

t y y y y y y A'

V

S ' / / " ' ^ y

/ S ' / C t y y / S y , ' y y

(82)

-C-

s J

/ y ^ - X /

t / ^ 7. r t ^ ^ r y ' ^ C ' 7 / ' - i

/ / / / '

/

S9

W S / t - O .

y

/>

7 '

/ -

7 / ' # - ^

,

t ? * r j

/ / y #

y y / y '

y y / '

y / / ^ ^ 7

. ' 7 7 ^ .- /V

/ < ^ Z ,

S *

d

/ /

''7' / 'i r~' \’/ ^ & e- ^ * - ' 7 1/ * * y / r^ -TT ' / / 1

' /

' V - - Z / L / / - / y

' " - / X

y r y / 1 *

, / ? < - , , / f ? .

/ ■

/ ' W y

/ ■ ' , / . ' ( / . - ■ / ' / ' * / ' .

e ' - P * y

/

4 ? r r

4

'

y / / ■ / / y / £ : / / &

J C y , , , / * > •

*

^ / ’ / / / y / y / . 7 r / 7

/ v

r y r / r s s ' r /

(83)

,

o--,x

X - x X

/

r

JO X ^ % X ' X x ^ x * - - x x - X X2x

y x

y

x

> x

'' ~ ~ ' ^ y /

y

j / - ' - z

x-'X-x

^ '

/?

x

' X

' f / ^ ' 4 w //':

O t ,

6

< t f 'y y t

■;y / X

-X /fX

Y y ^ y ^

- X

/ / /

r X

X y , y ^

> y x x ^

X X _

L / X ^ X > v

' / - ^ A C x : 'X /X' . xx. y x k y

y y

x

X X /jx XXX X^XX ^r-xX X / ' 3*^'

/ /

X / '

X X X /

f y & y i j # ? z

■ ^ x X X X / X X ' X

, X. X X

X x x * X ^ ^ x X / ' ^ x x " ^ x £

X

^ 2 ^ ^ X X X X X

r y n d ^ ' n /

X x * ^ x » x

k

(84)

il

-■ / W t f .

■)

' y / ' M r e / /

O ' /

f / Y . J f / /

(85)

!

æ

s / / / / / V /

.

/

V U ^ ? c S / : t < A e s ?

:

■X

*-v

y . / y /

' / t f / ^ / /

# 7 7 O Z 'A is 'C Z ,*''^ * 7 7 7 ' ^ y ^ ^ T ' 7 ' 7 - ^ 7 - #

Z^>>

/ / 7

J ' 7 t

7 * 7

/ # v z>#

t- M 7 - r / y

rS S lfø ,

/

# C f f 4 ' s i J t f *

*-

7 * 7 - C t #

4 :

• .

^

# x ’ * * y n C r ^ y c

y / ,

\ :

1.1

i

!

S

(86)

I

(87)
(88)

*

(89)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at