• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
89
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Peetz, Johan Peter Christian.; udgiven af Peetz.

Titel | Title: Fuldstændig Conceptbog til Brug ved den

indbyrdes Underviisning i Læsning, Skrivning, Regning og Geografie

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : C.A. Reitzel, 1830 Fysiske størrelse | Physical extent: 60 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)
(3)
(4)

/ F 7 - - L - »

Ffuldstrendig Conceptbog

til B r u g ved

«

den indbyrdes Underviisning

> /

, '

oesning, Skrivning, Regning og Geographie.

U dgive»» a f

Veetr»

k « rer ved M snsterssolcn i K am ftrn p .

. *

x

Mjobeirhavn.

Forlagt as Univeroitetsboghandler <L. A. Rei t zel .

Trykr l/os H ofs B ogtrykker E . A. H. M o ller, N aadhuuS strade N o . 45.

1 8 S V

(5)

o - 2

Di hj crl perc tik Lcrseskolen

. c .

, rc

(6)

Bogstave!. 1 1

Staveclasse 1

2

> »i - "" r

! ' X.

^ -

-t«..

,

Staveclasse 2

6

»Si! ---

>

(7)

8

. »

i ..

10

^7^-

/ -

s' '

>' .

k

.Staveclasse 3

12

'

Staveclasse 4

13

X .

5-

(8)

7'

(9)

26

Ordklasse 1

(10)

7

(11)

36

37

38

B ogstavcl. 2 j

39

Ordklasse 3

40

41

MM,

, >

^ l. ,

-K'-L

B»W,

/ .

'

' >

(12)

Ordklasse 4 4 3

44

'r '

45

Ordklasse 5

/

46

. '.4

47

48

> >>

> ^

Lkeseklasse 1

49

(13)

> '

Lcesefkole.

Lceseclasse

(14)

Loeseclasse 3

(15)

>

t

/ 1

A 2 .. Lceseffole« .

- ' . 1

. . -r- . . . .

- ____ ' - ' ^ ... - ' - ' ' E ' .

. / ' '

6 5

' X ' '

" x ' -c ' '

r «

. . . ' i

6 6

i

r-

. -/ ' ' -.

' . ^

Lcrseclasse 4 i B o g

O

. «

V ^!I' .

' X

, >' i ' ' . -

> . l . . . ' '»-t

L . - , > . ' . -

> X >

, ' - V 1 X

Latin. B ogst.

Bogstavcl. 1 6 7

' ' ' ^ ^ ^

, . " '

Bogstavcl. 2 6 « ^

- » . . " i

!

i

l

!

-

/

- !

I

k

(16)

Staveclasse 1 6 9

, > »,

- - >

.. ... ^ ^ ^

Staveclasse 2

70

- » , . ' - ' ' ' ^

' *» > ^

> > > .

. . . ' X c ^

Staveclasse 3

71

'

' » » > ' -

»

Ordklasse 1

72 '

^

t

' . ' ' ''

» ' . ^

' ' '

, . ,

73

>

. ^

^ . '

,

Ordklasse 2

74

'. . >

' ' - . . - - »

» 75-

^ «

' ^ -

/ - »

/

(17)

1 4

76

Loeseclasse 1

77

78

Loeseclasse 2

79

80

Loeseclasse 5 i B o g .

Lcrftffole.

l

> t«

,

F

I -

(18)

1 5

Bihjælpere til Skriveskolen.

-v

> "

/

> > >-

ch^ '

- - . ,' l

' >

i

^ —

-

V » >

/

^ ,

4>i

-

(19)

16 Skrivestole.

--- «>.

V . . . - - . -

. . - ->

Sandclasse'1

i

' ' - . ^

. - ^ . - - .

» . . .

i .

- - / .

Sandclasse 2 . ' /

i

. . . . ..-.-V- ^ ^

. . > . /

- > ' ,

. " ^ '

/ - .. > "

' .

, H ^

Bogstavcl. 1 1 M.

^ . . . . - - . - ' . . .- .' - V ^ . . - -

, '

- . » - -

^ ^ ^ . . ' 7-. i - . ' . '

2

, ' '

. . . , ...E , . . . . . E . - " . ' . . -

> V

, /

' ' V . , '

^ ^

3

>

' . > . . . . .

' ' , . ' t

>

/ »

4

V ' ' . '

5

/

-- /

. - - ^

»s l <

1

(20)
(21)
(22)

22

.

Skrivestole. .

t' -

l 'i

23

r .,

. /

(23)

I

27

28

29

! » >

- v .

30

> ^

31

»O, v >W»

32

>. >

(24)

34

»

' ' . ^

' '

l » '

. ...

35

/ -

-

' ^ ^

36

:

37

. . . ... ^ >'

' E , ^ ^ ^

StaveclasseL

38

t ^

' ' ! . '

,

39

l

« ,

.> . . . ^

- ^ s

' ^ «

40

i

Z

^ »

i

!-

' ! ^

' ' ' ' ' !

. - »

(25)
(26)

-Skriveffole. ''23 ^ 48

. - !- . >

> V

' . ^ .

..

1 I 49

' ' ' ' . ' 7 ^

'

-

- , > ' ^

> - '

Staveclasse3

so ,

, .*>

i ^ ^ ^

X *

51

- , V

' ' -. ,

» « *

I

-

I

,

*

52 i

! '

-

iI . ^ >

I

»

-

I . - . ^ ^ .'

I ,

^ r ^ 7 ' '

l - .'

- « ' ' .

> 53

' X i

l

54

<

?

.

' '

^

.

,

j

(27)
(28)

. i/

63

- , " >W»ff-

V -

64

x -

65

6 6

67

Drdclasse 1

/

/ '

(29)

..-I,

/

1

1

1

/

69

/

V

«

- »

' l

70 - ' ''

) ^ '

' ' ' . / .

/ , ^

^

71 I

>

^ ' 1

'

"

7-

,

,-

. ' ^

'

^

' '

'

, /

! » , » " *.

' ' ^

' ' ^.

-

H

. 72

«

73

/

' » . .

Ordclasse 2 ' 74

..,- . ' ' , >

, ' .

X '

> i

I ' ' -'

'

^ « '

' 75

,

' ^ ^

t

. ^ .

,

s

X

'

/

l

> -

!

I

>

<

/

/ l

«V

(30)

k

»

I

1

I

I

1

I >

76

' - . / ' '

. Skriveffole. ' ' . .27 L--- ---^---— ---

> , ' > - /.>

>

i 77

> >

> /

I I . > 1

I

I- ' ' /...- . Bogstavcl. 2

78

I ,

I X

I ' > . ' - ,

, ' ' . - /

> . . ' » '

. » . - ' -

79

- X .

" ' -> *

80 '

, >

> ' /. -

, / 81

. r - - ' ' kl"' ' >

x ' « - , - O

82

</

« ^

!

>

!

I

il

/

(31)

83

84

' i

Ordclasse 3

85

8 6

>87

" " - - V

' -

88

Ordclasse 4

(32)

90

> >

91

"i

92

Loeseclasse 1

93

94

95

<

i M . '-Ml

^ ' «.

' ^

7 , V , >

WM,

l > < /

<

^:

I

?.

(33)

97

98

99

100

Loeseclasse 2 , i B o g .

7 " . - »

r L

, - >

---

?

s

(34)

/ -

A i h j c r l p e r e t i l R e g n e s k o l e n .

>. .

, ->

'k

>i

' ,

' ^l"-

- X

> .

>

- ', >

/

' >

-k

' ..

ki 1

,

(35)

- > * ^ »

Sandclasse 1

'

i - - ' *

' >

» ' f ' ^ '

>

'

Sandclasse 2

1

-

, -

. . ' / . " - ' ^

Talclasse 1 1

, -

' t

2

<

X , 1 ^ >

' . - I '

3 , ^ »

^ » '

» . - . . .

4

« -

' ^

/

> - >

5

/

V

. " . / »

(36)

3

(37)

>

Regnestok.

. Loeseclasse

12

I

. « ^

. Eraminationsclasse.

,/

-

« ^ ,

13

, . , ' ' '

- - ? .

.

F

r .

< >

14

/

'' ^

' ' 7 ' '

'

' -

/

1.5

>

' ' , ^

/ '

. . V

r .

16 .

. /

. . ^

r.

, ^

. »

Z

i

' ,

H I

<!I,

-.

!

r

!

(38)

' ,

1

-il!l

' s

1

Regnestole.

,

/

3 5

Examinationsclasse.

.

17

-

>

1 /

I

, / ^

* - ' ^ ^

18

- ^ , '

, > ' ' -

K.

i

§ L

19

' ' .

t

II

I 1

! ^

i - - *

. ' /

/ 4

X ^ ^

, ^ ^ ^ » . . .

/ I

20

- ' V

X

> E '

21

, > ' . " *> -

3 * . ^

(39)

38

r

^ >

s ^

i

«

Regneffole.

22 » .

, i »

>

!

; >

, h _ ..

Eraminationsclasse.

i

' /

^ ' -

» ? i ' >

Tabelcl. 1

23 i

,-

» - ,

- ,

24

. >

i - -

> -

l 25

i

, /

*

/ l

^ >

/

> ,26

», /

- i ,

__________ __ ^

i

uI

i 1kjtzlk!

?-

l, ^

i

(40)

i .

- ^

'

1

:

!

i

27

28

29

30

^ I ' ,1 .

. ^ ,

n >

* '.

r "

^ -

, . . .

E xam inationsclasse.

»

I i . .

. > .'

>

' » '

' >

i . ' ?.

> ^ >

I ^ -

I >

>

^ ' i

,

,

I »

' >

^ '

»

-

' <

I /

I « >

I

I

i » .

- ' ^>

, *

,

7.

'

I x '

> » , >

»

(41)

Regnestok,

Tabelcl

(42)

f

/

i

-

i.

-

,

i

-

V, -

Regnestok.

3 9

- . »

37

>

' ,

« ' )

- v

Exam i'nationsclasse.

X I

. - »

r

V ' > ^

- . - .7 ' .

38

v / .

,

' >

i -

,

< - -

, ,

39

/

V

" > , ^

«

/ . <

' ' ' .

I

X

40

O ^

,

x

' .. ^ ' . -,

/

' .

' -' . h

/

' ' ^ ' ' ' -

41

- .

' >

j ^ '

- - - . ' - - - ^

, .' ' ' °!^

/

«

42

> . >

' V

X

»

(43)

s>

1 li

. !

I!

Ui

li!>i!

Tabelcl. 3

43

I ,

44

Examinatl'onsclasse.

45

46

- > «

1

(44)

I

Negneffole.

^ I

48

X

»

t

- .

i . ' , ' .

-. '

E x a m l n a t i ' o n s c l a s s e .

- -

>

49

. 1

I /

/

/

M -

i ' .

- .

» ' '

' V

K .

60 I

^ ' ,

:

51 I

^ >

. , > , '

>

52 I

V

I

(45)

53

.

.

»

< .

l >

Examknationsclasse. -

>

54

>

>

/

1

* , ,

. >

> ' ' -

> - r

i / 55^

I

»

. - . t

< X.

> X.

»

' » . .

, 6 6

V

' - /

/

' ^ ^

X

'

r

> . » i

57

1

X

G ' -

X l

-

^ i

'

«

- c ^

(46)

t

!

> -

l >-

I'

58

59

60

61

Regnestok. 43

", '

» x

Examinationsclasse.

l.

,

' ^

- .

...

!

,

>

!

. V '

/ ' .

. - - - ' r

/

» ' ' .

,

v .

>

>

' ' ^ ^ ' .

i.

/

-

« ^

- /

, > -

'

.

/

(47)

.

63 .

i

-

' 1

- ' »

- ^

'

Examinationsclasse.

/

V

. /

«

Tabelcl. 4 64

/

W I II

> '

' . ^

»

-

>

t -

t

65

» *

'

> »

»

/ I

l

1

66

... * ' ' Hr. --- ' » - - * '

.

' 7 -

. > '

,

V » ^ '

» ^

I

> . , .

67

'

>! -

> '

^ ,

I »

>

/

(48)

Regnestok

(49)

Examimationsclasse.

.i , .

73

- -

74

75

> ^

7b

(50)

.78

Exammationsclasse.,

t

-- ,

79

I ,

80

81

»

>»W

(51)
(52)

4 S

! .

" H

.j

Regneffole.

i

' »

:!

88

'

'

» ^ .

4 Specier 2 ub. S u b tr.

,

89

- ' ^ '

, . *

-

90

^ ^ « I »

F '

/

91

. ' ' .

92

X

. ' -

- ^ -

r

4 Specier 3 ub. M ultipl.

93

- ,

> ^

^ «

' - . i '

,

94

t

, ^

>

z

" ck

. '. -. 4

(53)
(54)

r

102

4 Specier 4 ub. D ivisio

103

'

104

105

106

107

(55)

1 0 9

- ' ^

i . ' . .

' ' >

1 1 0

/

> > '

V .

1 1 1

, » - - > . ' . 'r - ' '

1 1 2

>

' ' i ' ^ , , ' , Bencevnel-

sescl.

1 1 3

» .

i " . -

! . ' . ,

, M

1 1 4 I 8 4 Specier

ben. Add.

1 1 5 X

(56)

4 Specier ben. S u b tr.

116

l . -

i . ' '

* ' 1

. > I '

- . ' i ' , -

4 Specier ben. M ulti.

117

' <

118

r

. ' i >

4 Specier ben. D ivisio

119

1 . .

i

.

> '

/

120

' 1

I

I ^ »

* .

V

j ' «

Regnebog. ! Uben. Add.

I

1

---

^ ^

Subtract.

(57)

Uben.

M ultipl.

Uben.

D iv ifio

B e n . Additiv 3 ---

B e n . S u b tr.

B e n . M u ltip l.

, ! !

»

1 .

k

B e n . D ivisio.

(58)

,

Bihjælpere til Geographiskolen.

/ '

>

- l

» »

l >

i

(59)

56

Sjcelland og M oen.

Bornholm .

' ;

Laaland og Falster.

Fyen

' >.!

og

Langeland.

Geographistole. ^

/ - . .

' i

^ .

'' i

' V -

(60)

G e o g r a p h iffo le . 57

Nsrrc-

! . ^ * <

' - r -

L '

<

> Jylland.

i

. X

» ,

V

.

- >

-

Ssndcr- Jylland, ZErse og

Als.

' -

-

>

, »

Holsteen

0 L . . .

Lauenborg.

< >

» . - . /

^ ,

Island

- l oa

T-)

Farserne. .

(61)

Danmark. » >

i>!

, '

! ^

Europa.

l ^ /

- 4

7-

' l

' !

I?

L

!

«

/'

«

! !

. s Asien.

d?. .

Afrika.

^ "

-7!

.4- !

! :

(62)

Geographistole.

s s

. ' ,

. ^

> v . .

/ >

America. />

Australien.

Verdens

^ s.

Kaart i

Colonierne.

! t

(63)
(64)

S o n c e p t b o S

til B r u g ved

den indbyrdes Underviisning

G y m n a s t i k .

U d g i v e n . a f V e e t r ,

k « rer »ed M onstcrffolcn i K am pstrnp,

Njobenhavn.

3c-rlagt af Univcrstketsboghandler L. 2l. Rel y e l /

T rykt hos H o f-D o g lr» k k -r E . A. H. M eller,

R aadhuusstrcrde N o. 45. ,

1 8 3 0.

(65)

j

^ «

!

F o r e r i n d r i n g .

Denne Conceptbog, der egentlig er indrettet for den fuldstam- dige Undervisning i Gymnastik, kan ogsaa bruges ved de tvende andre Gradationer, naar man, efter Lerrebogen om Gymnastik, dens fsrste Capitel, bemcerker sig de Svelser, som skulle udelades.

De Hvelser! som ere betegnede med 2 Kors, kunne aldeles ikke bruges ved tredie Grad, og de Nummere, der ere understrogne,

udfores ikke efter indbyrdes U.nderviisnings Methode.

^ ,

-

(66)

/ ,

Bihjcrlpere i Forberedelses Skolen.

^ >

' ' : -

/

«

/ ' »,

1

I

» I

,

I

l

V

-

1 * ' -!

(67)

3

Legemets S tillin g .

Hurtig Gang.

Streekke og boie

Knorerne.

E l e v e r n e .

5 Hoppe.

(68)

Afdl.

8

D v e l s e r n e . - - E l e v e r n e .

*

Ligevcegt paa et B een.

/ '

Fremad paa Llgcvcegts Brcedtct.

/ , >

v -- - -

« F ' /

t- '

Baglcends paa samme.

' - r

<

L m fatte en S ta n g eller et Loug med Hcender

og Jodder.

i

>

Hcenge i strakte Arme.

t ^ -

(69)

A fdl.l D v e l s e r n e . , E l e v e r n e .

Hcenge i borede Arme.

s 1

I een Haand og strakte!

1 2 1 Arme.

, 1

13

Hceve sig i borede Arme.

1 1

> i;

Loegge Benene paa

1

^ I Lvarstang.

1 ^

15 i Hoenge i Svommeselen.

(70)

Lobe Skolen.

Bihjcrlpere t i l L^be Skolen,

» ' /

(71)

L o b e S k o l e n .

8

Afdl. D v e l s e r n e .

Forberedelses Lob et.

Sidelsbet.

1 '

- 3

Lsbe baglands.

Lobe i B uegang.

Lobc i Vinkler.

Eleverne.

- ^ 7

(72)

Brhjcrlpere i Springeskolen.

»

, ^

1 1

>

-

' 7 X «

>

/ /

*>

I

< /

>

< '

/ / » 1

>

I i

(73)

Afdl.I Dvelserne. Eleverne.

1 Springe i Loengden uden

Tillob fra ^ til 1z Alen.

>

2

3

Springe i Lcengden med Tillob fra 14 til 3^ Alen.

i

, <

Springe i Horden uden Tillob fra § til 1 Alen.

/

4 Springe i Hoiden med Tillob fra 1 til 1z Alen.

' /

>

Nedspringet fra ^

1^ Alens Hoide.

*

i

!l

(74)

! ,

Bihjælpere ved Rlavreskolen.

' >1

t

i

' <' ", ,

- ' >

i

!

> ' ' ^ i-- - L ' i 7 ^

, ->» ,

> > ,

VI .

' , 7

V .

7>.. . .

/

.

7: >

- - - '. ' - V ' . '.

r '

. . e-

- » . '

7 - x .

(75)

Afdi. ^ Dv eiserne. Eieve <ne.

I

1 Trcesti'gen.

/

>

2

. . .

. Tougstigen.

/ »

^ *

»

.8

MaMnens sirekantede Bjcelke.

s

4

' »

Op

og ned afden ujcevne Stang.

>

»

»

5 Knudetouget.

-i"k >

I

. -

» - , /

(76)

Afdl.I D v e l s e r n e .

Glatte Toug.' , 1 1

E l e v e r n e .

Trcekke sig frem paa Evoerstangen.

t - k

>

8

Op og ned af den glatte S ta n g .

- i - t

Skraastangen i strakte Arme.

1 1

Entre.

1 1

(77)

Afdl.! Dvelserne. - Eleverne.

D 11

Skraastangen i borede Arme.

l

t V

^ < '

12

- ,

I Hcenderne alene af Glattoug og Glatstang.

1 1 ,

l ,

' '

' »' . l

^ ' . /

13 Skifte Nedflab.

1 1

.>

! '' t '

- ,

>

i

i

-t - ,

, /

i

V .. > .

> ^

,

(78)

- /

Militairffolen. 15

Bihjcrlpere ved Militkrirskolen<

- ^

r, '

,

t

»

t

V .

,

t

:

,

Z.

! l

>

--- --- --- —

s D v e l s e r n e . E l e v e r n e .

/ ' '

R etning og Anstand.

S e e til H sire og V en­

stre. N et til H sire og Venstre.

,

, ^

I . X

(79)

i « , Militairffole.

Afdl. . Dvelserne. Eleverne.

2

. ^

Hsire om!

I

' /

' /

/

* V

*

3 Venstre om!

1

/

-

'

_

»

4

I ^

Omkring!

I

I ^

L

.

Fsrste Marsch.

l /

6

- Anden Marsch.

-

, !

!

I

I

i

/

i

i

V

(80)

Bihjælpere til Skolen for de blandede

øvelser. ^

« i >

/ -i

^ > / . '

? . . ,

^ '

» /

r

-L

(81)

Afdl.

1

3

D v c l s e r .

Trille med Tondebaand.

Vende M olle.

Lobe

i

Reeb.

Sprin ge

i

Kreds.

S p rin ge i Neeb.

E l e v e r n e .

- - > « » > >

(82)

Afdl. . .Avelserne. > 7 ' Eleverne.

' »

Rygprsven frem og til-

bage. r-' ' .

Paa eet Been at scette

/ og reise sig. . -s - - -

Liggende paa Ryggen

-s r , 8 og reise sig uden Hjcrlp -A L) ' .

af Hcenderne. <

9 Staae mod en Vceg og ' <

T V

tage Noget op.

lo

>

Paa eet Been at?lofte ' -

det andet op tilfBrystet.

- ... . ..

>

(83)

Asdl.I D v e l s e r n e . E l e v e r n e .

>I

. i

>

1 1 iS p rin ge over en Kjcep. > . W

i -

1 2 1 Lege at tage f a t .,

,

i ,

i ' '

1 3 1 Armproven.

I

1 4 1 Skulderproven. '

E . ? 7 . -

7

!

. ^ I Svingkast ved I Steenkast.

' ,

1Z

(84)

Afdl.

16

17

D v e l se r n e. E l e v e r n e . '

Lsstekast med S teen .

. >

- ? - " ' ' . . ' -> ^ - ' ^ ^ i ' - » . . ^

^ -

'_i »

Svingkast med Stok. » . . , ^ »

^ ^:

Loftekast med S tok .

» »

S n o e sig selv under een Arm.

»

«

S n o e sig selv under

I en Stok. r

(85)

Afdl.

21

22

D v e l s e r n e .

S p rin g med halv og heel Vending.

Krakke med T o.

23

Trcekke meh Fire.

E l e v e r n e .

>.

, »

, '

(86)
(87)

' ' ' - H

s

' l .

/ /

- . - - x . ' l '

«

? 5 . ^ '

-

1 ^ . »

'

?

i ' . - . >

- - -

' ^ - t

/ , -.

-V

> -

- V ^ - 1V-'-^

^ E .» -. ",' - -' .. '

' ^ ' ^

- . > ^

> , ? >

-

M -

- -

/ > ' . -

- . /

'

! L

-

1 l -

,

i

" /!

f

. > /

'„? - -

. / '--

. . '

> - - - ^7 A -'

V'.

' - - — . . . .

^ ^-r.7-

L"!

z' ^

Z

- /^ '. - ' '-7

F'

(88)
(89)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at