• Ingen resultater fundet

REGISTEEEIN GSTIDENDE

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTEEEIN GSTIDENDE"

Copied!
58
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTEEEIN GSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

U D G I V E T P A F O R A N S T A L T N I N G A F M I N I S T E R I E T F O R H A N D E L , I N D U S T R I OG S O F A R T

1956

Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juli måned

Nr. 7

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber :

( D e v e d f ø j e d e t a l a n g i v e r s i d e r n e , h v o r a n m e l ­ d e l s e r n e f i n d e s ) .

Aktieselskaber.

A.B.C.-Grammofon, Agelvi, 370.

Aktieselskabet af 20. November 1934, 354.

Aktieselskabet af 3. marts 1945, 353.

Aktieselskabet af 1. april 1952, 351.

Aktieselskabet af 30. maj 1952, 348.

AIs Motor, 338.

Aissund Skibsværft, 355.

Amager Automaten, 353.

Amagerbanken, 373.

Amager Haveby, 367.

Amager Køkkenudstyrs Magasin, 370.

Amagers billige Husholdnings-Magasin, 367.

Amagervold, Ejendomsselskabet, 363.

Andersen, A. P., & Co., 365.

Andersen, Peter, Stokkemarke, 360.

Andersens, Johan, Jernhandel, 352.

Anilin- & Kemikalie Compagniet Anke- mico, 358.

Ankemico, Anilin- & Kemikalie Compag­

niet, 358.

Ankerhus, Ejendomsaktieselskabet, Ran­

ders, 366.

Ansager Plantage, 356.

Arbejdernes Landsbank, 364.

Arbejdernes Mælkeforsyning, Stassano, 351.

Arogen, 366.

Asmussen, A. H., 349.

Assurandørernes Hus, 359.

Aura, Hud- & Skindcompagniet, 359.

Automagneto, 349.

Awefa, 345.

B.l.F. (Beklædningsindustriens Finan- cieringsselskab), 358.

BP Oliekompagniet (The BF Oli Com­

pany Ltd.), 371.

Banken for Bingsted og Omegn, 363.

Barberbladefabriken Orient, 363.

Beck, L., 366.

Bedste af Beader's Digest, Det, 361.

Berg, Edvard, 350.

Berner, Christian, 362.

Billing, Guldsmed, 364.

Blacos, 365.

Blikkenslagernes A/S Holbæk, 365.

Bluse Magasinet i Aarhus, 345.

Bogtrykkeriet Gert Illemann Larsen, 334.

Boligaktieselskabet Esbjerggaard, 369.

Boligcentrum — Skandinavisk Tæppe- og Møbelimport, 339.

Boligcentrum — Vesterbrogade 31, 362.

Branner & Korch, Kolportageaktieselskab, 339.

Bryggeriet Thor, Maribo, 370.

Burne, Skjold, 350.

Byggeaktieselskabet Bingen, 369.

Byggefagenes Murerforretning af Aalborg, 351.

Bække Cementvarefabrik, 350.

Bærentzen, C. W., 361.

Børgesen, N., & Co., 371.

C.B.H. Stålvindue- og Vægtfabrik, 349.

C.D.S. Scandinavie, 356.

Callsen, E., & Co., 346.

Caltex OH, 366.

Carlton Tyre Saving Company, The, 359.

Celan, Ejendomsaktieselskabet, 368.

Cerena, 359.

Christensens, H. Steen, efterfølger, 356.

Christiansen, Poul, København, 366.

Christianshavns Oplagspladser (Investe­

ringsselskab.), 355.

Christianshavns Varehus, 360.

Concretia, 360.

f

(2)

Constantin Film Production, 364.

Continental, Restaurant, 361.

D.E.A. Annoncehureau for Danske Er- hvers, 366.

Dalto, Ejendomsselskabet, 353.

Damex, 358.

Dampskibsselskabet Pacific, 353.

Dampskibsselskabet Ærø, 363.

Dampvaskeriet Melfar, 369.

Dan, Motorfabriken, 358.

Danapin, 357.

Danmark, Strømpefabriken, 352.

Danmarks Ægeksport, 368.

Dansk-Baltisk Export Co., 350.

Dansk Cykle Industri, 348.

Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 365.

Dansk-Engelsk Carlton, 337.

Dansk Formulartryk, 359.

Dansk Interpares, 338:

Dansk Maskinlloyd, 351.

Dansk Panser Box, 371.

Dansk Svovlsyre- og Superpbospbat Fa­

brik, 370.

Dansk Teater Beklame, 355.

Dansk Ventilator Co., 361.

Danske Sukkerfabriker, De, 364.

Danske Vognmænds Aalborggaard, 329.

Dejrø, Rederiaktieselskabet, 352.

Delfer, Robert, Optik engros, 339.

Doro, 343.

Dy-Po Tryk, 344.

Dybbøl-Posten, 368.

E & C's Hønsefoderfabrik, 360.

Efdabyg, 347.

Egebækgaard Fløde-Is, 365.

Ejendomsaktieselskabet af 24. September 1936, 365.

Eiendomsaktieselskabet af 14. januar

•350.

Eiendomsaktieselskabet af 16. Maj 1950,

"363.

Ejendomsaktieselskabet af 7. November

"1950, 371.

Ejendomsaktieselskabet af 1. februar 1954, 373.

Ejendomsaktieselskabet Ankerhus, Ran­

ders, 366.

Ejendomsaktieselskabet Celan, 368.

Ejendomsaktieselskabet Damex, 358.

Ejendomsaktieselskabet Hørsholm Bakke­

have, 355.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t G e n t o f t e v æ n g e 1 ,

355.

Ejendomsaktieselskabet Lindevangshuse, 370.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t L y n g b y h u s , 359.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M a g l e b y v æ n g e I ,

•369.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t m a t r . n r . 1 f a .

Klostermarken, Boskilde, 354.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 8 iu og 8 Im Glostrup, 354.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 12 ke Virum, 330.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13 ch Virum, 331.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13 ci Virum, 331.

Ejendomsaktieselskabet Mosevænget, 331.

Ejendomsaktieselskabet Paradissøen, 338.

Ejendomsaktieselskabet Bytbo, 372.

Ejendomsktieselskabet Sekskanten, 356.

Ejendomsaktieselskabet Skoven, 362.

Ejendomsaktieselskabet Stalgården, 330.

Ejendomsaktieselskabet Taxgaarden, 366.

Travervang, 368.

Ejendomsaktieselskabet "Tylvten, 358.

Ejendomsaktieselskabet Virum Haveby,

"366.

Ejendomsselskabet Amagervold, 363.

Ejendomsselskabet Dalto, 353.

Ekkola Badio, 361.

Elektrineon, 366.

Elven, Handels A/S, 368.

Elven, Investerings A/S, 343.

Enigheden, Mælkeriet, 358.

Entreprenørfirmaet Persolit, 355.

Esbjerg Coasting, 328.

Esbjerg Galvaniseringsanstalt, 350.

Esbjerggaard, Boligaktieselskabet, 369.

Esbjerg Hermetikfabrik, 367.

Esmann, E. F., 353.

Europæisk Patentbureau, 353.

Extrusion, 373.

Fabriken Fiducia, 364.

Falkonergaardens Fabriker, 357.

Fem Kroner, De, 338.

Feriebyen Skallerup Klit, 371.

Fiducia, Fabriken, 364.

Flensborg, A., Herning Maskinfabrik, 349.

Flensborgs, A., Maskinforretning, Vide­

bæk, 369.

Forenede Benzinimportører, De, 361.

Forenede Jernstøberiers Financierings- selskab. De, 335.

Forenede Kalkværker, De, Torp pr. Thi­

sted, 357.

Forenede Olietøjsfabriker, De, Olskind &

Standard, 359.

Foreningen Kolding Højskolehjem, 358.

Forlaget Helios, 355.

Formbrændselsfabriken Sandlyng, 357.^

Forsvarsbrødrenes Bygningsselskab, 359.

Forum, Udstillingshallen, 369.

Foto & Tekst, 350.

Fox Skomagasin, Glostrup, 342.

Fredericia Margarinefabrik, 365.

Fredericia Motorkompagni, 363.

Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfa­

brik, 361.

Frederikshavns Værft og Flydedok, 353.

Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, 366.

Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings A/S, 364.

Fyens Diskonto Kasse, 362.

Fyens Forum, 370.

Fyens Sækkekompagni, 358.

Fyens Textil Compagni, 353.

Fyns Vejmaterialefabrik, 368.

(3)

323 Fællesbageriet for Thisted og Omegn,

365.

Fællesbogbinderiet J . Jørgensen & Co. — Dyva & Jappesen, 347.

G.F.L. Rejsebureau, 362.

Galtor, Maskinfabriken, 329.

Gavepakkefirmaet Konkurrence, 373.

Generalagenturet Trude Presser, 327.

Gentoftevænge I, Ejendomsaktieselska­

bet, 355.

Gerbrands Have, 365.

Glasmagasinet Holstebro, 371.

Goldschmidt, T., & Co., 351.

Good design, 360.

Gosch, H. E., & Co.'s Tændstikfabriker, 343.

Gosch, H. E., & Co.'s Tændstikfabriker og Aktietændstikfabriken Godthåb, 367.

Gram Bank, 366.

Greibe, Johan, & Co., 353.

Grøn, Mulli, & Co., 366.

Graasten Kulkompagni, 368.

Guldsmed Billing, 364.

Gusum Lynlaas, 364.

Haderslev Håndværkeres Bvggeselskab, 370.

Hammelstrupgaard, 361.

Handelsaktieselskabet af 30. marts 1954, 364.

Handels A/S Elven, 368.

Handels- og Bankekompagniet, 356.

Handels- og Financieringsaktieselskabet Kubentas, 373.

Hansen, A. B. C., Comp., 360.

Hansen, Axel P., Import, 358.

Hansen, Louis V., 364.

Hansen, N. Henning, & Co., 369.

Hansen, Vagn, 372.

Hansens, H! P., Bogtrykkeri, 351.

Hansens, Janus, Gummifabrik, 369.

Hasle Bank, 371.

Heegaards, Anker, Financieringsselskab, Heegaards, Anker, Financieringsselskab (De Forenede Jernstøberiers Finan­

cieringsselskab), 335.

Helios, Forlaget, 355.

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-Banen, 372.

Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hempel-Jørgensen, Aage, Ejby Købmands-

gaard, 368.

Henriksen, Bobert, 371.

Henriques, O., & Co., 349.

Herlev Metalstøberi Valdemar Hansen &

Co., 356.

Herning mekaniske Væveri, 359.

Herremagasinet Perfekt, 356.

Hillers, Brødrene, Sjællands Jern- og Stålforretning, 330.

Hjemmets Magasin, Dame o l' Herrekon­

fektion, 360.

Hjorth, F., & Co., 355.

Hjørring Træskoforretning, 372.

Hockauf, Ernst, 363.

Hoffgaard, 360.

Holbæk Kulkompagni, 367.

Holmene (Byggeselskab af 1947), 362.

Holm-Nielsen & Halberg Nielsen, 363.

Holstebro Landmandsbank, 363.

Holst, Adolph, 364.

Hotel Prins Hamlet, 336.

Houlberg, S., Packing Company, 373.

Hud- og Skindkompagniet Aura, 359.

Husholdningsforeningen for Nyborg og Omegn, 368.

Hvasco, 333.

Hvidbjerg Bank, 372.

Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, 372.

Højskole- og Afholdshjemmet i Hobro, 368.

Hørsholm Bakkehave, Ejendomsaktiesel­

skabet, 355.

Ibsen, Bent, 370.

Imerco, 359.

Inden- og Udenrigs Kreditværn, 342.

Inter-Metal, 349.

Internationalt Financieringsaktieselskab, 341.

International Kredit, 359.

International Tobacco Company, 350.

International Transport Genisen, 366.

Inventar, 337.

Investerings A/S Elven, 343.

Iranco, 367.

Jacobsen, Hermann, Olie- & Kul, 354.

Jansson, H., Company, 369.

Jekim, 373.

Jennow, Andreas, 341.

Jensen, Jens Chr., Køge, 362.

Jensen & Kjeldskov, 366.

Jensens, T. W.? Sønner, 355.

Jensens, Thorvald, Sæbefabrik, 369.

Jernkontoret, 372.

Jothan Investeringsselskab, 335.

Junge, Chr., 358.

Jydsk Gulvbelægning, Aarhus, 363.

Jørgensen, J., & Co., Bogbinderi, 373.

Jørgensen, Lange, 370.

Kapsolit, 369.

Kastrup Maskinfabrik, 359.

Kjolemagasinet, Frederiksgade 5, Aarhus, 327.

Knudsens, Einar, Eftf., Auto- og Maskin­

teknisk Forretning, 365.

Kohammer Fabrikker, 367.

Kolding Højskolehjem, 358.

Kolding Most og Frugtsaft, 332.

Kolding Tæppe- og Møbelhus, 350.

Konfektionsaktieselskabet Vidan, 368.

Konfektionsdepotet Marwex, 355.

Konkurrence, Gavepakkefirmaet, 373.

Koopmanns, J. D., Svineslagteri, 352.

Koopmanns, J . 1)., Svineslagteri, 332.

Kortas, 359.

Kragh's, Knud, Eftf., 360.

Kryolitselskabet Øresund, 355.

Krøluld Fabriken Lama, 360.

(4)

Kubentas, Handels- og Financieringsak- tieselskabet, 373.

Kuhlmanns, C. J., Have, 360.

Kulkompagniet i Thisted, 357.

Kysters, Julius, Efterfølger, 361.

København, Sukkervarefabriken, 372.

Kjøbenhavns Handelsbank, 363.

Københavns Hattefabrik, 367.

Københavns Kreditbank, 357.

Københavns Kul og Koks Kompagni (K.K.K.K.), 361.

Kød- og Fedevarecentralen Vejle, 369.

Lama, Krøluld Fabriken, 360.

Langelands Folkeblad, 364.

Larsen, Gert Illemann, Bogtrykkeriet, 334.

Lassen, Emil, 329.

Lauritzens, J., Kulforretning, 353.

Lemckes Friluftsudstyr (Leje- og Spej­

derhuset), 371.

Lindevangshuse, Ejendomsaktieselskabet, 370.

Lodal, Kr., 359.

Luckeys, Elis, Konservfabrik, 351.

Lund & Gisholt, 360.

Lyhne-Nielsen, A., 362.

Lyngby Brændsels for retning, 363.

Lyngbyhus, Ejendomsaktieselskabet, 359.

M.E.C. Mekanisk Elektrisk Compagni, 354.

Magasin du Nord i Aarhus, 351.

Maglebyvænge I, Ejendomsaktieselskabet, 369.

Maribo Bryghus (Bryggeriet Thor), 371.

Marwex, Konfektions Depotet, 355.

Maskinfabriken Galtor, 329.

Matr. nr. 1 fa Klostermarken, Boskilde, Ejendomsaktieselskabet, 354.

Matr. nr. 8 iu og 8 Im Glostrup, Ejendoms­

aktieselskabet, 354.

Matr. nr. 12 ke Virum, Eiendomsaktiesel- skabet, 330.

Matr. nr. 13 ch Virum, Ejendomsaktiesel­

skabet, 331.

Matr. nr. 13 ci Virum, Ejendomsaktiesel­

skabet, 331.

Matr. nr. 314 af Set. Annæ Øster Kvarter, 354.

Matr. nr. 1833 Vigerslev, 371.

Mayol, 350.

Maxzoni, 361.

Melfar, Dampvaskeriet, 369.

Metropol Ejendoms Forvaltning, 344.

Midas Beklamebureau, 370.

Midtsjællands Tørrecentral, 361.

Mio Trading, 334.

Modestrik, 373.

Modeweg, 1. C., & Søn, 349.

Mortensens, Martin, Boghandel, 333.

Mosevænget, Ejendomsaktieselskabet, 331.

Motorfabriken Dan, 358.

Motorgaarden i Skive, 345.

Mouritzen, .1. G., & Go., 370.

Mouritzen, Aage, 340.

Mælkeriet Enigheden, 358.

Møbelboden i Aalborg, 346.

Møller & Bothe, 370.

Møllers, Axel E., Damp Krølhaarsspin- deri, 354.

Møllers, Poul, Maskinfabrik, 336.

Nalle, 367.

Nationaltidende, 353.

Nielsen, Chr., & Co. (Odense), 362.

Nielsens, Fritz, Bogtrykkeri, 365.

Nivella, 365.

Nora Bio, 364.

Nord-Mere, 346.

Nordisk Argon, 356.

Nordisk Industri Agentur, 357.

Nordisk Kniv-Industri, 355.

Nordisk Nylon, 347.

Nordisk Pelsberederi og Farveri, 361.

Nordisk Selefabrik, 368.

Nordisk Silkeimport A. C. Egelund, 350.

Nordisk Vareagentur, 340.

Nordjyllands1 Bevisionskontor, 366.

Novembervangen, 328.

Nyland, P. Holm, 347.

Nymølle Skærvefabrik, 351.

Olsen, Chr., 354.

Onsild Trævarefabrik, 367.

Ordrup-Charlottenlund Bank, 363.

Orehoved Tørringskompagni, 333.

Oridan, The Danish Oriental Trading Co., 373.

Oridan, The, Scandinavian & Oriental Trading Co., Ltd., 348.

Orient, Barberbladefabriken, 363.

Oronto, 366.

Pacific, Dampskibsselskabet, 353.

Papyrotex Fabrikerne, 359.

Paradissøen, Ejendomsaktieselskabet, 338.

Paris-Skandinavien Linien, 349.

Pedersen, Hans, & Co., 353.

Pedersen, Martin, 356.

Pento, Specialfabriken, 336.

Perfekt, Herremagasinet i Skive, 356.

Persil-Kompagniet, 367.

Persolit, Entreprenørfirmaet, 355.

Petersenco., 361.

Polyform, 357.

Prins Hamlet, Hotel, 336.

Probsts, Mogens, Eftf., Odense, 369.

Prospectus, 337.

Protector, Vitamin- og foderstoffabriken, 334.

Quartus, 367.

Qvade, C. A., & Co., 357.

BKO Badio Film, 362.

Beck's Opvarmnings Compagni, 354.

Bederiaktieselskabet Dejrø, 352.

Beimers, H. C., 351.

Besa, 356.

Bestaurant Continental, 361.

Bingen, Byggeaktieselskabet, 369.

Bothenborg Specialmaskine for Spindein­

dustrien, 350.

Bungsted Privatskole, 372.

Bytlio, Ejendomsaktieselskabet, 372.

(5)

325 S.A.T.I. Textil, 372.

S.J.A.N., 352.

Sandlyng, Formbrændselsfabriken, 357.

Sato Frugtkompagniet, 344.

Savimoh, 3fin.

Scanart — Dansk Kunsthaandvæveri, 353.

Scandinaviån F.E.B., 342.

Scanproduct Scandinavian Production &

Trading Company, 349.

Schonico, 3fi7.

Schroder, J. Faii & Chr. Nissen, 351.

Schweitzers Bogtrykkeri, 364.

Seifert, L. C., 354.

Sejerø-Haunsø Færgefart, 358.

Sekskanten, Ejendomsaktieselskabet, 356.

Selbjerg Mølle, 335.

Silkeborg Forniklingsanstalt, M. C. Sand­

berg, 346.

Silkeborg Vandkuranstalt, 353.

Simonsens, Harald, Eftf., Brabrand & Bi- chardsen, 349.

Skallerup Klit, Feriebyen, 371.

Skandinavisk Gummi-Compagni, 353.

Skandinavisk Kapitalanlæg, 348.

Skandinavisk Motor Compagni, 353.

Skandinavisk Paraplyfabrik, 360.

Skandinavisk Tæppe- og Møbelimport — Boligcentrum, 339.

Skandinavisk Tæppe- og Møbelimport, 352.

Skive Jernhandel, 360.

Skive Lastbilcentral, 367.

Skotgaarden, 359.

Skovly, Ejendomsaktieselskabet, 362.

Smith, Mygind og Hiittemeier, København, 349, 371.

Soro, 354.

Specialfabriken Pento, 336.

Sport Life junior, 372.

Square Company Handels- og Ingeniør­

selskab, 358.

Star Fruit Export (Danish Fruit Growers' Export Ltd.), 341.

Store Nordiske Telegraf Selskab, Det, 363.

Stradiss, 355.

Strømpefabriken Danmark, 352.

Sturehus, 351.

Stålgården, Ejendomsaktieselskabet, 330.

Sukkervarefabriken København, 372.

Sveagent, 332.

Svendborg Boghvede- og Havremølle, 361.

Sywerna, 363.

Sønderstrandhus, 358.

Sørensen, Eskild, 349.

Sørensen & Borch, 357.

Saabye, J., & O. Lerche, 359.

Taro, 354.

Tatol, 356.

Taxa's Indkøbsforretning, 359.

Taxgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 366.

Tekla, teknisk landbrug, 360.

Thaning, Jobs., 357.

Thomasen, Chr., 327.

Thomsens, J., Kontraktselskab, 366.

Thor, Bryggeriet, Maribo, 370.

Tomsgaardshusene, 350.

Trailerværk, 340.

Traktor Compagniet, af 1952, 373.

Transworld Films, 370.

Trans-Mercantil, 361.

Travervang, Ejendomsaktieselskabet, 368.

Trios Viktualieforretningen, 349.

Trude Presser, Generalagenturet, 327.

Tylvten, Ejendomsaktieselskabet, 358.

Ubberup Teglværk, 354.

Udstillingshallen Forum, 369.

Undløse Teglværk, 357.

Union Korn- og Foderstofimport, 367.

Urtekræmmernes Kaffebrænderi, 362.

Uto, 328.

Vadil, 352.

Ved Reberbanen, 371.

Vidan, Konfektions-Aktieselskabet, 368.

Videbæk Bank, 362.

Viktualieforretningen Trios, 349.

Villemoes, J., Kulforretning, 364.

Virum Haveby, Ejendomsaktieselskabet, 366.

Vitamin- og foderstoffabriken Protector, 334.

Vodroffsvej 42, 354.

Vølund, 360.

Warming, P., eftf., 369.

Wedelco, 361.

Wessel & Vett's Fabriker, 351.

Willer, P., & Co.'s Eftf., 361.

Winckler, Ernst, 358.

Winther, L, manufaktur en gros, 351.

Ærø, Dampskibsselskabet, 363.

Øresund, Kryolit-Selskabet, 355.

Ørsted Export Ost en gros, 373.

Østifternes Kapitaladministration, 372.

Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok, 353.

Aalborg Portland-Cement-Fabrik, 371.

Aalborg Butebilstation, 352.

Aalborg Tømmerhandel, 344.

Aarhus Oliefabrik, 356.

Aarhus Vognmandsforenings Handelsak­

tieselskab, 362.

Forsikringsselskaber.

Absalon, Forsikringsaktieselskabet, 374.

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensi­

digt, 375.

Bjeverskov med tilgrændsende Herreders gensidige Brandforsikringsforening, 375.

Caledonian Insurance Company, Brand- forsikringsafdeling, 374.

Caledonian Insurance Company, Sø- og Transportforsikringsafdeling, 374.

Danmark, Det gensidige Forsikringssel­

skab, 374.

Danske Lloyd, Forsikringsselskabet, 374.

Forsikringsaktieselskabet Absalon, 374.

Forsikringsaktieselskabet Danske Lloyd, 374.

(6)

Forsikringsaktieselskabet Ocean, 375.

Forsikringsaktieselskabet Svea - Nornan - Sverige, 375.

Forsikringsaktieselskabet Urania, 375.

Forsikringsselskabet Fylla, 375.

Forsikringsselskabet Ziiricb, 374.

Fylla, Forsikringsselskabet, 375.

Gensidige Forsikringsselskab Danmark, Det, 374.

Gensidige fyenske Brandassuranceselskab, Det, (Ravnholtklassen), 375.

Gjensidige Hagelskade - Forsikringsfor- ening for Nordslesvig, Den, 375.

Husmandsbrandkassen for Danmark, Løs­

øreafdeling, 374.

Kjøbenbavnske Reassurance Compagni, Det, 375.

Ocean, Forsikringsaktieselskabet, 375.

Provincia, Dansk Forsikrings A/S, 374.

Svea-Nornan, Forsikringsaktieselskabet, 375.

Urania, Forsikringsaktieselskabet, 375.

Ziiricb, Almindeligt Ulykkes- og Ansvars­

forsikrings A/S, 374.

Ziiricb, Forsikringsselskabet, 374.

Foreninger.

Almindelige danske Skibsførerforening, Den, 377.

Danmarks Skibsførerforening, Sydfyn, Marstal, 376.

Dansk Exlibris Selskab, 376.

Dansk Optikerlaug, 376.

Danske Husmoderforeninger, De, 377.

Davinde og omegns husmoderforening, 376.

Egernsund Husmoderforening, 376.

Elektroinstallatørforeningen for Køben­

bavn, 377.

Foreningen til Søfartens Fremme, 375.

Fransk-dansk Hjælpeforening, 377.

Gentofte Badminton Klub (GBK), 377.

Herlev-Hjortespring husmoderforening, 376.

Højby Husmoderforening, 376.

Kulimportørforeningen af 1940, 376.

Maaløv og omegns Husmoderforening, 376.

Bomdrup-Klarup husmoderforening, 376.

Sandved og omegns husmoderforening, 376.

Société Amicale d'Entr'aide franco-danoi- se, 377.

Société Amicale de Secour Mutueis des Francais en Danemark, 377.

Svenstrup Als husmoderforening, 376.

Top-Hat-Club, 376.

Vodskov og Omegns husmoderforening, 376.

(7)

Aktieselskaber.

Under 28. juni 1956 er optaget i aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 26.496: „Chr. Tho­

masen AIS", hvis formål er at drive handels- og industrivirksomhed, her­

under særlige køb, sortering og for­

ædling af papiraffald, bearbejdning af papirmasse, klude, metal og til­

svarende produkter samt afsætning, herunder eksport af samme, samt anden efter bestyrelsens skøn tilsva­

rende virksomhed. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets ved­

tægter er af 5. juni 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Bortset fra overgang gennem arveudlæg til ægtefælle og/eller livs­

arvinger, gennem ægteskab", bodelings- skifte eller gave mellem slægtninge i op- og nedadstigende linie, har ved overdragelse af aktier de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærer sker ved brev.

Selskabets stiftere er: Grosserer Børge Christian Thomasen, Brønshøj Kirke­

vej 41, grosserer, fru Henny Ebba Berg, Sonnerupvej 7, begge af Brøns­

høj, læge Poul Erik Thomasen, Herlev Torv 2, Herlev, landsretssagfører Al­

bert Laurits Christensen, Vester Vold­

gade 96, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte B.' C.

Thomasen. Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller en prokurist; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Prokurist: Henny Ebba Berg.

Register-nummer 26.497: „A/S Kjole­

magasinet, Frederiksgade 5, Aarhus", hvis formål er at drive handel og fabrikation. Selskabet har hovedkon­

tor i Aarhus; dets vedtægter er af 21.

februar og 21. april 1956. Den teg­

nede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 500 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier har fru Gerda Westphall for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes §§ 4 og 5 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : Bogholderske Dag­

mar Castella Jensen, Skanderborgvej 7, fru Gerda Westphall, Lille Torv 2, købmand Jørgen Madsen Bonnichsen, Frederiksgade 5, alle af Aarhus. Be­

styrelse: Nævnte J. M. Bonnichsen (formand) samt proprietær Asger Hegelund, Themsvej 47, Risskov, di­

rektør Max Ejnar Westphall, Gen­

toftevej 3, Aarhus. Direktion: Nævnte G. Westphall. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene eller af direktøren alene; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Vladimir Westphall.

Under 29. juni er optaget som:

Register-nummer 26.498: „General­

agenturet Trude Presser AIS", hvis formål er eksport og import samt agenturvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 24. marts 1956. Den teg­

nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no­

teringstid. Aktierne lyder på ihænde­

haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker i „Berlingske Tidende"

samt ved brev til de noterede aktio­

nærer. Selskabets stiftere er: Vekse­

lerer Herberth Oskar Begtrup Møller, Strandvejen 401, Klampenborg, lands­

retssagfører, generalkonsul Eugen Bjerresøe Olsen, Baadhuspladsen 77, prokurist Hans Kristian Pedersen, Rovsingsgade 27, begge af Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Di­

rektion: Direktør Kai Fabricius Niel­

sen, Kastanievej 15, Rungsted. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af bestyrel­

sens formand alene eller af direk­

tøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

(8)

sætning af fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren.

Register-nummer 26.499: „A/5 No­

vembervangen", hvis formål er at er­

hverve ejendommen matr. nr. 2 k Mørkhøj by, Gladsaxe sogn, for at bebygge denne og senere forvalte be­

byggelsen. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 30.

april 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 31.000 kr., fordelt i aktier på 250, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 2 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Bortset fra overgang ved arv og i levende live til en aktionærs hustru og/eller livsarvinger samt overdragelse til et aktieselskab, i hvilket han selv ejer aktiemajoriteten, har ved over­

dragelse af aktier de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. En aktionær kan — bortset fra særligt tilfælde — kun bortskænke sine aktier med samtykke fra de øvrige aktionærer. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Firma Axel Fog & Knud Fog, Lyngby­

vej 387 D, Gentofte, firma Karl Nils­

son & Co., Lundely 17, Hellerup, firma Carl Schiøtz' Eftf., Biilowsvej 28, smedemester Hans Peder Sørensen, Prags Boulevard 38, civilingeniør Vil­

helm Olsen, Kastelsvej 12, aut. el­

installatør Rudolph Aarø-Hansen, Nørrevold 27, malermester Albert Os­

vald Georg Hansen, Kronprinsensvej 6, anlægsgartner Jørgen Erik Jørgen­

sen, Lindebugten 33, firma C. L.

Christiansen & Sønner, Adelgade 31, alle af København. Bestyrelse: Nævnte B. Aarø-Hansen samt glarmester Karl Lauritz Christiansen, Adelgade 13, landsretssagfører Carl Emil Jensen, H. C. Andersens Boulevard 13, begge af København. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 26.500: „A/S Uto", hvis formål er fremstilling af og han­

del med tekniske artikler til reklame­

branchen og dermed beslægtede bran­

cher. Selskabet har hovedkontor i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 9. maj og 16. juni 1956. Den teg­

nede aktiekapital udgør 16.500 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Ved over­

dragelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 nærmere givne regler, I tilfælde af en aktionærs død er aktierne ind­

løselige efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Bogholder Hans Peter Jørgensen, Østrigsgade 34, isenkræmmer Jens Otto Nellemann Kruuse, Jul, Valentinersvej 11, begge af København, forstander Laurids Frederik Fridorf, Aggershvile Allé 1, Skolsborg, der tillige udgør bestyrel­

sen, Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 26.501: „Esbjerg Coasting A/S", hvis formål er at drive rederi og handel. Selskabet har ho­

vedkontor i Esbjerg; dets vedtægter er af 10. februar 1956. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­

dragelse af aktier kan — bortset fra arveovergang indenfor første og an­

den arveklasse samt til ægtefælle -—

kim ske med bestyrelsens samtykke, og har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Fru Anna Else Svarrer, befragter Anders Nielsen Svarrer, begge af Hjertingvej 25, be­

fragter Steen Olsen, Jyllandsgade 139, alle af Esbjerg, der tillige udgør be­

styrelsen, Direktion: Nævnte A, N, Svarrer, Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

(9)

329 Register-nummer 26.502: „AIS Ma- skinfabriken „Galtor"", hvis formål er at fremstille maskiner herunder værktøjsmaskiner til brug for metal­

industrien. Selskabet har hovedkon­

tor i Risskov; dets vedtægter er af 14. november 1955. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker i „Aarhuus Stiftstidende"

samt ved brev til de noterede aktio­

nærer. Selskabets stiftere e r : Fru Gudrun Elisa Harriet Thorsen, Ris­

skov, disponent Svend Aage Jørgen­

sen, Horsensgade 2, fabrikant Jørgen Peder Christensen, GL Munkegade 21, begge af Aarhus. Bestyrelse: Nævnte S. A. Jørgensen, J. P. Christensen samt direktør Georg Arthur Lawsha Thor­

sen, Risskov. Direktion: Nævnte G.

A. L. Thorsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 30. juni er optaget som Register-nummer 26.503: „Emil Las­

sen A/S", hvis formål er handel en gros med maskiner og værktøj. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 11. april 1956.

Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 250, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved overdragelse af ak­

tier — bortset fra overgang i levende live eller ved arv til ægtefælle eller livsarvinger har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Grosserer Kaj Vilhelm Lassen, Vallerød Banevej 27, Rungsted, grosserer Poul Emil Lassen, Degnebakken 8, Virum, landsretssag­

fører Niels Julius Kørner, Magstræde 7, København, der tillige udgør besty­

relsen. Direktion: Nævnte K. V. Las­

sen, P. E. Lassen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Stig Emil Lassen og Torsten Emil Lassen, hver for sig.

Register-nummer 26.504: „Danske Vognmænds Aalborgqaard A/S", hvis formål er at oprette og drive en fragt­

central i Aalborg med al dertil hø­

rende virksomhed, herunder drift af den på ejendommen Østerbro 39, Aal­

borg, værende tank- og servicestation.

Selskabet har hovedkontor i Aalborg;

dets vedtægter er af 28. november 1955 og 26. maj 1956. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 105.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hver aktie giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved enhver over­

dragelse af aktier — såvel frivillig som tvungen — har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Ingen ak­

tionær kan uden de øvrige aktionæ­

rers tilladelse opnå en større aktie­

besiddelse end 5/10 af aktiekapitalen.

Rekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Landsforeningen Danske Vogn­

mænd, Aalborg og Nørresundby Vogn- mandsforening, begge af Aalborg, Nordjydsk Fragt- og Vognmandsfor- ening. Vægger, Brønderslev og Om­

egns Vognmandsforening, Vrensted, Foreningen af Danske Langtursvogn- mænd. Hornborg, Flemming. Bestyrel­

se: Vognmand Ejnar Ebert Jensen (formand). Boulevarden 25, vogn­

mand Johan Edvard Karlsen (næst­

formand), Fynsgade 20, vognmand Aage Rikard Larsen, Danmarksgade 84, alle af Aalborg, vognmand Val­

demar Jensen, Hornborg, Flemming, vognmand Karl Kristian Toft, Væg­

ger, vognmand Mathias Christensen Vestergaard, Vrensted, vognmand Kri­

stian Hansen, Nørregade 56, Vejen.

Direktion: Nævnte E. E. Jensen. Sel­

skabet tegnes af bestyrelsens formand

(10)

eller næstformand i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller med en direktør; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af bestyrel­

sens formand i forening med mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.

Register-nummer 26.505: „Ejendoms­

aktieselskabet Stålgården", hvis for­

mål er at erhverve og drive de faste ejendomme matr. nr. 335, 346 a, 347 og 348 af Slagelse købstads bygrunde samt matr. nr. 24 ce af Slagelse køb­

stads markjorder. Selskabet har ho­

vedkontor i Slagelse; dets vedtægter er af 6. februar 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Bortset fra overdra­

gelse til en aktionærs ægtefælle og børn har ved overdragelse af aktier de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" og „Sorø Amtstidende" eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Ingeniør Jens Frederik Brøndum Hillers, dis­

ponent Helge Torben Brøndum Hil­

lers, disponent Mogens Trap Hillers, alle af Slagelse. Bestyrelse: Nævnte J. F. B. Hillers, H. T. B. Hillers, M.

T. Hillers samt defektrice frøken Do­

ris Trap Hillers, Slagelse. Direktion:

Nævnte ,1. F. B. Hillers (adm. direk­

tør). Selskabet tegnes af tre medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af den administrerende direktør i for­

ening med to medlemmer af bestyrel­

sen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Register-nummer 26.506: „Brødrene Hillers, Sjællands Jern- og Stålforret­

ning AIS", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hovedkontor i Slagelse; dets vedtægter er af 6. fe­

bruar 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-

tid. Aktierne lyder på navn. Bort­

set fra overdragelse til en aktionærs ægtefælle og børn har ved overdra­

gelse af aktier de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til akti­

onærerne forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Ber­

lingske Tidende" og „Sorø Amtsti­

dende" eller ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Ingeniør Jens Fre­

derik Brøndum Hillers, disponent Helge Torben Brøndum Hillers, dis­

ponent Mogens Trap Hillers, alle af Slagelse. Bestyrelse: Nævnte J. F. B.

Hillers, H. T, B. Hillers, M. T. Hillers samt defektrice, frøken Doris Trap Hillers, Slagelse. Direktion: Nævnte J.

F, B. Hillers (adm, direktør). Sel­

skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den adm, direktør i forening med to med­

lemmer af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 26.507: „Ejendoms­

aktieselskabet matr. nr. 12 ke Virum", hvis formål er at erhverve og admi­

nistrere ejendommen matr. nr. 12 ke Virum. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 15.

maj 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Bortset fra overgang ved en aktionærs død til dennes ægtefælle eller livsarvinger, herunder adoptiv­

børn, har ved overdragelse af aktier til ikke-aktionærer de øvrige aktio­

nærer subsidiært selskabet forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler, Aktierne kan ingensinde ved over­

dragelse, pantsætning eller på anden måde erhverves af personer eller fir­

maer, der driver virksomhed i kon­

kurrence med Dansk Esso A/S, Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere re: Grosserer Ansgar Emil Henning­

sen, fru Elvira Marie Henningsen, beg­

ge af Pilestræde 26, arkitekt Simon Peter Henningsen, Kjærstrupvej 24,

(11)

331 alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede be­

styrelse.

Register-nummer 26.508: „Ejendoms­

aktieselskabet matr. nr. 13 ci Virum", hvis formål er at erhverve og admini­

strere ejendommen matr. nr. 13 ci Vi­

rum by og sogn. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 15. maj 1956. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Bortset fra overgang ved en aktionærs død til dennes æg­

tefælle eller livsarvinger, herunder adoptivbørn, har ved overdragelse af aktier til ikke-aktionærer de øvrige aktionærer subsidiært selskabet for­

købsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Aktierne kan ingensinde ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde erhverves af personer eller firmaer, der driver virksomhed i konkurrence med Dansk Esso A/S.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Ansgar Emil Henning­

sen, fru Elvira Marie Henningsen, begge af Pilestræde 26, arkitekt Simon Peter Henningsen, Kjærstrupvej 24, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 26.509: „Ejendoms­

aktieselskabet matr. nr. 13 ch Virum", hvis formål er at erhverve og admi­

nistrere ejendommen matr. nr. 13 ch Virum by og sogn. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 23. april 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­

delt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bortset fra overgang ved en aktionærs død til

dennes ægtefælle eller livsarvinger, herunder adoptivbørn, har ved over­

dragelse af aktier til ikke-aktionærer de øvrige aktionærer subsidiært sel- selskabet forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Aktierne kan ingensinde ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde er­

hverves af personer eller firmaer, der driver virksomhed i konkurrence med Dansk Esso A/S. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Grosserer Ans­

gar Emil Henningsen, fru Elvira Ma­

rie Henningsen, begge af Pilestræde 26, arkitekt Simon Peter Henningsen, Kjærstrupvej 24, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­

bet tegnes — derunder ved afhændel­

se og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 2. juli er optaget som:

Begister-nummer 26.510: „Ejendoms­

aktieselskabet Mosevænget", hvis for­

mål er at erhverve og ved bebyggelse og eventuelt salg at udnytte ejendom­

men matr. nr. 18 ad af Kajerød by, Birkerød sogn, og en parcel af ejen­

dommen matr. nr. 17 a og 18 d af Kajerød by, Birkerød sogn, samt even­

tuelt andre ejendomme. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 1. juni 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bortset fra overgang ved arv har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler ved enhver overgang af aktier såvel frivillig som tvungen. Bekendt- gprelse til aktionærerne sker ved brev.

Selskabets stiftere e r : Elektroinstalla- tør Povl Hans Ferdinand Jensen, Møntergade 22, tømrermester Svend Helge Zelthner, St. Kongensgade 46, fa. Ludvigsen & Hermann, Nørrebro­

gade 39, alle af København, murer­

mester Helge Karl Ingeman Jensen Linde, Birkerød, fa. Brdr. Andersen, Hummeltoftevej 105, Lyngby. Besty­

relse: Nævnte P. H. F. Jensen, H. K.

L J. Linde, S. H. Zelthner samt ci­

vilingeniør Vilhelm Olsen, Nørrebro­

gade 39, København, ingeniør Kaj

(12)

Allan Andersen, Hummeltoftevej 105, Lyngby. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrel­

sen i forening. Eneprokura er med­

delt: Valdemar Nørrelund.

Under 3. juli er optaget som:

Register-nummer 26.511: „Sveagent A/S", hvis formål er at drive handel og financiering i ind- og udland. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 28. marts 195G.

Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved enhver overdragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen har direktør Arne L.

Galatius, subsidiært de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 5 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbe­

falet brev. Selskabets stiftere er: Gros­

serer Frits Ferdinand Julius Kriiger, Ordrupvej 33, Charlottenlund, direk­

tør Poul Lønberg-Holm, Dronning- gaards allé 52, Holte, civilingeniør Sven Rye Petersen, Schåffergaardsvej 4, Gentofte, der tillige udgør besty­

relsen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 20.512: „A/S Kol­

ding Most og Frugtsaft", hvis formål er fabrikation og handel med frugt­

produkter og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Selska­

bet har hovedkontor i Kolding; dets vedtægter er af 7. januar 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 110.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Ved overgang ved arv og overdragelse af aktier har fa­

brikant Paul Hedemann og dennes descendenter forkøbsret efter de i

vedtægternes § 4 nærmere givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Fru Gerda Cæcilia Hede­

mann, fabrikant Paul Hedemann, beg­

ge af Dalby, landsretssagfører Johan Henrik Schjerbeck, Kolding. Bestyrel­

se: Nævnte J. H. Schjerbeck samt in­

geniør Johannes Hansen, „Bakkene", Holte, forretningsfører Christian Fens- holt, Otto Skovsvej 15, Strandhuse.

Direktion: Nævnte Paul Hedemann.

Selskabet tegnes af den samlede be­

styrelse eller af direktionen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med direktionen.

Under 4. juli er optaget som:

Register-nummer 26.513: „Aktiesel­

skabet J. D. Koopmanns Svineslagte­

rier", hvis formål er at drive svine­

slagteri og dermed beslægtet virksom­

hed derunder fremstilling af kødkon­

serves samt fremstilling af smør, mar­

garine og andre fedtstoffer enten di­

rekte eller ved anbringelse af kapi­

tal i andre selskaber med lignende formål. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Ak­

tieselskabet „J. 1). Koopmanns Svine­

slagteri"" (reg.-nr. 1895), har hoved­

kontor i København og driver filial­

virksomhed i Silkeborg, Odense, Næst­

ved, Horsens og Haderslev under nav­

nene: „Aktieselskabet J. D. Koop­

manns Svineslagterier's Filial i Silke­

borg", „Aktieselskabet J. D. Koop­

manns Svineslagterier's Filial i Oden­

se", „Aktieselskabet J. 1). Koopmanns Svineslagterier's Filial i Næstved",

„Aktieselskabet J. D. Koopmanns Svineslagterier's Filial i Horsens",

„Aktieselskabet J. D. Koopmanns Svineslagterier's Filial i Haderslev".

Selskabets vedtægter er af 2. maj 1887 med ændringer senest af 17.

marts 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 900.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Rekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev til samtlige aktionærer. Bestyrelse: Di­

rektør Viggo Jensen (formand). Ho­

tel Hafnia, Vester Voldgade 23, Kø­

benhavn, direktør Edward Maynard

(13)

333 Donald Denny (næstformand), Cuck- field, Sussex, England, direktør Aage Peter Blum Hansen, Haderslev, di­

rektør William Tadgell-Foster, 12 Kent Drive, Coekfoster, Barnes Herts, England, regnskabschef Holger Dal­

gaard, Frederiksberg Allé 76, Køben­

havn. Direktion: Nævnte Viggo Jen­

sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af William Tad- gell-Foster, Edward Maynard Donald Denny, hver sig i forening med Viggo Jensen, Aage Peter Blum Hansen eller Holger Dalgaard, eller af to direktø­

rer i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af besty­

relsens formand og næstformand i forening med et medlem af bestyrel sen. Prokura er meddelt: Holger Dal­

gaard i forening med et medlem af bestyrelsen. Filialen i Silkeborg teg­

nes pr. procnra af: Hans Petersen Schack, Johannes Linde og Peder Svendsen Rasmussen, to i forening.

Filialen i Odense tegnes pr. procura af: Peter Vilhelm Hansen i forening med Viggo Henry Nielsen. Filialen i Næstved tegnes pr. procura af: Ellen Ingrid Gerda Rasmussen, Willy Torp Larsen og Jørgen Christian Petersen, to i forening. Filialen i Horsens teg­

nes pr. procura af: Henrik Overgaard Pedersen Porner i forening med Mi­

chael Richardt Petersen. Filialen i Haderslev tegnes pr. procura af: Lars Robert Andersen Fisker og Aage Pe­

ter Blum Hansen i forening.

Under 5. juli er optaget som:

Register-nummer 26.514: „Aktiesel­

skabet „Huasco"", hvis formål er at drive virksomhed med farveri, tøj­

rensning, appretur o. 1. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 21. februar og 28. juni 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hver aktie giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker i „Berlingske Tidende"

eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Marcus Andreas iVcolaj Hvass, Set. Annæ Plads 7, overretssagfører Aksel Einar Larsen

Nørre Farimagsgade 13, højesterets­

sagfører Niels Johann Jørgen Klerk, Amaliegade 4, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:

Nævnte M. A. N. Hvass. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er meddelt: Marcus Andreas Nicolaj Hvass.

Under 6. juli er optaget som:

Register-nummer 26.515: „Martin Mortensens Boghandel A/S", hvis for­

mål er at drive handel fortrinsvis bog- og papirhandel, handel med fo­

tografiske artikler, kunstgenstande og dermed beslægtede artikler samt drift af fast ejendom. Selskabet har hoved­

kontor i Taastrup, Høje Taastrup kommune; dets vedtægter er af 28.

marts 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 5()0, 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb pa 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Overdragelse af ak­

tier ved arvefald til hustru og livs­

arvinger kan frit finde sted. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Boghandler frøken Ingeborg Josephine Victoria Mortensen, Elme Allé 26, Taastrup, repræsentant Jørn Schwabach Mor­

tensen, Strandboulevarden 13, fabri­

kant Knud Aksel Vagn Madsen, GI.

Garlsbergvej 4, begge af København, boghandlermedhjælper Knud Schwa­

bach Mortensen, Gillesager 158, Brøndbyøster, der tillige udgør be­

styrelsen. Direktion: Nævnte 1. J. V.

Mortensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene­

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse. Eneprokura er meddelt: Inga Margit Krista Bjerregaard.

Register-nummer 26.516: „A/S Ore­

hoved Tørringskompagni", hvis for­

(14)

mål er at drive virksomhed ved tør­

ring fortrinsvis af korn og foderstof­

fer, anden behandling af og handel med disse varer og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor i Orehoved, Falster; dets vedtæg­

ter er af 28. marts og 12. juni 1956.

Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bortset fra overdragelse ved arv eller gave til ægtefælle og livsarvinger kan over­

dragelse af aktier kun ske med besty­

relsens samtykke og har bestyrelsen forkøbsret. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : Grosserer Rasmus Kristian Andreasen, Sluseholmen, direktør Jørgen Bent Lysberg, direk­

tør Mogens Fritz Rantzau Petersen, begge af H. C. Andersens Boulevard 49, alle af København, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 7. juli er optaget som Register-nummer 26.517: „Vitamin- 0(j foderstoffabriken Protector AIS", hvis formål er at drive fabrikation.

Selskabet har hovedkontor i Graa- sten; dets vedtægter er af 26. marts 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme efter 1 måneds no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Ved enhver overdragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen —- bortset fra overgang ved hensidden i uskiftet bo — har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : „A/S Vilfoss", direktør Svend Christian Johansen, fru Gertrud Esther Johansen, alle af Graasten. Bestyrelse: Nævnte S. C.

Johansen, G. É. Johansen samt køb­

mand Alfred Johansen, Graasten. Di­

rektion: Nævnte S. C. Johansen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af en direk­

tør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse. Eneprokura er meddelt:

Jens Laustsen.

Begister-nummer 26.518: „Bogtryk­

keriet Gert Illemann Larsen Aktiesel­

skab", hvis formål er at drive bog­

trykkeri og forlag og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 30. juni og 30. september 1954 med ændringer senest af 4. november 1955. Den teg­

nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­

beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Bogtrykker Gert Illemann Larsen, faktor Einar Werner Olsen, begge af Herlev, fabri­

kant Kaj Viktor Nielsen, Hans Jen- sensvej 10, Hellerup. Bestyrelse:

Nævnte G. I. Larsen samt fru Lydia Emilie Illemann Larsen, montør Torkild Illemann Larsen, begge af Herlev. Direktion: Nævnte G. 1. Lar­

sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom —- af et medlem af bestyrel­

sen eller af en direktør.

Register-nummer 26.519: „Mio Tra- ding A/S", hvis formål er at drive handel, industri og financierings- virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor i Aarhus; dets vedtægter er af 19.

maj og 26. juni 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Direktør Peter Andreas Sørensen, fru Sigrid Agnete Sørensen, begge af Søndergade 40-42, Aarhus, fru Tove Glytting, Lindevangsvej 11, Bisskov.

(15)

Bestyrelse: Nævnte P. A, Sørensen, S, A. Sørensen samt landsretssagfører Jlinar Jørgensen, Randers. Direktion:

Nævnte P. A. Sørensen. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 26.520: „Selbjerg Mølle A/S", hvis formål er at drive mølleri, handel, fabrikation og kom­

missionsforretning. Selskabet har ho­

vedkontor i Hoptrup; dets vedtægter er af 12. marts og 11. juni 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Denne regel gælder ikke ved arvefald, over­

dragelse ved gave til hustru og børn.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere e r : Mølleejer Christian Evald Christensen, mølleejer Ernst Ram­

berg Christensen, begge af Hoptrup, landsretssagfører Magnus Carl Ferdi­

nand Langberg-Reher, Haderslev, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion;

Nævnte C. E. Christensen. Selskabet tegnes af direktøren eller — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 26.521: „A/5 De Forenede Jernstøberiers Finan- cieringsselskab", hvis formål er at financiere „De Forenede Jernstøbe­

rier, Aktieselskab"s handel med støberiprodukter og maskiner. Sel­

skabet driver tillige virksomhed un­

der navnet „A/S Anker Heegaards Fi- nancieringsselskab (A/S De' Forenede Jernstøberiers Financieringsselskab)"

(reg.-nr. 26.522). Selskabet'har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 22. maj 1956. Den tegnede aktie­

kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r :

„De Forenede Jernstøberier Aktie­

selskab", adm. direktør Kaj Flemming Ulrich, begge af Puggaardsgade 17, København, direktør Theodor Bahbe Hald, Hartmannsvej 33, Hellerup.

Bestyrelse: Fhv. bankdirektør Emil Christian Hertz (formand). Torden­

skjoldsgade 19, direktør Svend Illum (næstformand), Illumgaard, Vedbæk, højesteretssagfører, dr. jur. Bernt Ruben Hansen Hjejle, Amagertorv 24, København, civilingeniør Otto Schiøtz Kierulff, Jahnsensvej 4, Gentofte, amt­

mand Paul Christian von Stemann, Rønne. Direktion: Nævnte K. F. Ul­

rich (adm, direktør). Selskabet teg­

nes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens for­

mand eller næstformand i forening med den adm, direktør; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Prokura er meddelt: Theodor Rahbe Hald og Henning Kornerup Jølver hver for sig i forening med bestyrel­

sens formand eller næstformand eller med den administrerende direktør.

Register-nummer 26.522: „A/S An­

ker Heegaards Financieringsselskab (A/S De Forenede Jernstøberiers Fi­

nancieringsselskab)". Under dette navn driver „A/S De Forenede Jern­

støberiers Financieringsselskab" til­

lige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises

(reg.-nr. 26.521),

Under 9. juli er ootaget som:

Register-nummer 26,523: „Jothan Investeringsselskab A/S", hvis formål er at drive handel og industri samt at anbringe egne midler som anlægs­

kapital i værdipapirer, herunder obli­

gationer, pantebreve og aktier, i faste ejendomme samt på anden indtægts­

givende måde. Selskabet, der tid­

ligere har været registreret under navnet „Jobs, Thaning, A/S" (reg.-nr.

20.277), har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 27. februar 1947 med ændringer senest af 16. maj 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede