• Ingen resultater fundet

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER "

Copied!
58
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1955

Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i juli måned

Nr. 7

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

Abra, 336.

Absalon Kemikalier, 334.

Afrikansk-Oversøiske Handelskompagni, Det (The African Overseas Trading Company Ltd.), 315.

Akkersvænge, Eiendomsaktieselskabet, 352.

Aktieselskabet af 3. januar 1929, 322.

Aktieselskabet 15. December 1932, 350.

Aktieselskabet af 14. november 1949 (Merkur Foto-Holding), 341.

Aktieselskabet af 13. December 1954, 328.

Aktieselskabet af 28. februar 1955, 330.

Aktieselskabet af 1. April 1955, 325.

Aktieselskabet af 17. m a j 1955, 329.

Aktieselskabet for kemisk Industri, 341.

Aktieselskabet t i l Opførelse af Arbejder­

boliger ved Rørdal, 334.

Albertus, S. E., 358.

Allantex (Manufaktur en gros), 352.

Almborg, Axel, Læderindustri, 334.

Amaliegade 27, 350.

Ambassadeur Vinkompagni, 356.

Andelsbanken, A. m. b. A., 360.

Andersson, P. E., Entreprenørfirmaet, 360.

Arako Arbejdernes Radio Kooperation), 342.

Arbejdernes Produktionsforening i Aar- bus, 348.

Ardano, 344.

Atelier-Skilte 5001, 349.

Auto-Compagniet, Nykøbing F., 343.

Autogården i Roskilde, 320.

Autohallen, Skive, 320.

B.K. Gummifodtøj, 340.

Bach, Sten, 355.

Radilin, 336.

Ragsværd Smedie og Maskinfabrik, 351.

Bakkedraget I, Eiendomsaktieselskabet, 359.

Bakkevænget, Ejendomsaktieselskabet, 344.

Bang & Olufsen, 335.

Banken for Løgstør og Omegn, 355.

Bardahl Lubricants, 354.

Becker, H., & Go., 348.

Binney & Smith Go., 339.

Birkum Ostefabrik, 336.

Bjerringbro og Omegns private Mellem- og Realskole, 355.

Bogforlaget Dana, Fruens Bøge, 350.

Bolette, Manufakturlageret, 359.

Bondes, Holger, Sønner, 336.

Borgerligt Socialt Boligselskab, 359.

Bornholms An del s - M as k i ni ndk øh, 343.

Boulevardens Legetøjshus, 349.

Bounco, Damekonfektion, 327.

Brandholmparken, Eiendomsaktieselska­

bet, 328.

British Motors Import & Holding, 354.

Britmo, 354.

Broch, Axel, Kontantforretningen, 349.

Brugsforeningen Frem, 359.

Bruun, K. W., & Go., 353.

Bruuns, O. Fabriker, 352.

Brønderslev Teglværker, 350.

Brådervænget, Eiendomsaktieselskabet, 324.

Bundgaard, Kaj, Entreprenør- og ingeniør­

firma, 344.

Busk & Begtrup, 336.

Byggeforeningen Fremad, 342.

Galtex Oil, 352.

Garit Etlars Hus, Ejendomsaktieselskabet, 341.

Geparco, 360.

(2)

Christensen, Arne S., & co., handel og fabrikation, 345.

Christensen, P. M., & Co., Aarhus, 356.

Christensen, I. M., Møheletablissement, 351.

Christensen & Jensen, bageriartikler, 359.

Christiansen, Albinus, 333.

Cirkus Ib, 348.

Clausen, M., 334, 348.

Clemmensens, F. C., Eftf., 348.

Columbian Carbon International, 320.

Continental Gummi Import, 357.

Cooperative Exporters Ltd., The, 337.

Cornic Oil Company, 343.

Cosmo Radio, 338.

Crome & Goldschmidt, 339.

Cvkleforretningen Importøren, Amager- 'brogade 32, 351.

Daells Varehus, 359.

Dagbladet Politiken, 335.

Dampskibsselskabet Vesterhavet, 335.

Dampskibsselskabet Øresund, 342.

Dampvaskeriet Melfar, 318.

Dana, Bogforlaget, Fruens Bøge, 350.

Danahøj, 347.

Danbakels, 347.

Danexim, Internationale Transporter, 347.

Daniroca, 360.

Danmark, Bammefabriken, 335.

Dansk Anilin, 337.

Dansk Arki, 344.

Dansk Byggeplade Industri Cementa, 360.

Dansk Dammann Asfalt, 345.

Dansk Delikatesse Kompagni, 346.

Dansk Elektroindustri, Handelsselskabet, København, 331.

Dansk Engelsk Konfektionsfabrik, 346.

Dansk Frugtkonserves, 345.

Dansk Glas- & Porcelæns Kompagni, 359.

Dansk Kuldekonservering (Danish Cold Preserving Ltd.), 352.

Dansk Køkkenmontering, 318.

Dansk Køletransit, 347.

Dansk Køletransit (Danexim, Internatio­

nale Transporter), 323.

Dansk Moler Industri, 346.

Dansk Nutidskunst, 360.

Dansk Tankanlæg (Danish Tank Storage Ltd.), 319.

Dansk Textil Udstyr, 337.

Dansk Tøræg Fabrik, 352.

Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, 351.

Danske Landmandsbank, Den, Hypothek- og Vekselbank, 347.

Danske Spritfabriker, De, 358.

Dapco, 340.

Daros, Ejendomsselskabet, 338.

Davum, 342.

Deutsche Schule, 358.

Dragsted, A., 346.

Duevej 113, ejendomsaktieselskabet, 315.

Dørffers, Sv., Konditori, 336.

Edstrand, Brødrene, 351.

Ejendommen Stengaden nr. 20, 345.

Ejendomsaktieselskabet af 6. December 1929, 333.

Ejendomsaktieselskabet af 1. April 1938, 344.

Ejendomsaktieselskabet af 15 november 1946, 341.

Ejendomsaktieselskabet Akkersvænge, 352.

Ejendomsaktieselskabet Bakkedraget I, 35 9.

Ejendomsaktieselskabet Bakkevænget, 344.

Ejendomsaktieselskabet Brandho'lmspar- ken, 328.

Ejendomsaktieselskabet Brådervænget, 324.

Ejendomsaktieselskabet Carit Etlars Hus, 341.

Ejendomsaktieselskabet Duevej 113, 315.

Ejendomsaktieselskabet Eriksg-aard, 340.

E i e ndo m s a k t i e selsk ab et Friluftsparken, 326.

Ejendomsaktieselskabet Haraldsborg, 349.

Ejendomsaktieselskabet Hørsholm Bakke­

have, 337.

Ejendomsaktieselskabet Jydeholmgaarden, 357.

Ejendomsaktieselskabet Karlsberg, Hille­

rød, 340.

Ejendomsaktieselskabet Klosterparken, Boskilde, 343.

Eiendomsaktieselskabet Kongegaardien,

"321.

Ejendomsaktieselskabet Korsvejshusene i Farum, 358.

Ejendomsaktieselskabet Lærdalsgade nr.

"4-6, 322.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 1 fg Klostermarken, Boskilde, 332.

Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 198 Set.

Annæ Øster Kvarter, 346.

Ejendomsaktieselskabet Munken, 348.

Ejendomsaktieselskabet Nordrevænge, 333, Ejendomsaktieselskabet Nærum Park, 354.

Ejendomsaktieselskabet Ottabo, 316.

Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej nr.

' 5 , 318.

Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej nr.

"7, 319.

Ejendomsaktieselskabet Binggården, Bos­

kilde, 353.

Ejendomsaktieselskabet Stationsvej 6,

"Holte, 323.

Ejendomsaktieselskabet Søborg Huse, 360.

Ejendomsaktieselskabet Sønderjviland,

"360.

Ejendomsaktieselskabet Teglholmsgården,

"349.

Ejendomsaktieselskabet Taarbæk Kro, 347.

Ejendomsaktieselskabet Vaka, 329.

Ejendomsaktieselskabet Vigerslev Eng- park, 336.

Ejendomsselskabet Daros, 338.

Ejendomsselskabet H. C. Ørstedsvej 10, 338.

Ejendomsselskabet Magasin, 342.

Entreprenørfirmaet P. E. Andersson, 360.

(3)

Entreprenør- og ingeniørfirma Kaj Bund­

gaard, 344.

Epo Skjorte- & Slipsfabrik, 343.

Ereopharm, 359.

Eriksgaard, Ejendomsaktieselskabet, 340.

Esbjerg Tovværksfabrik, 344.

Fabriken Ilka, 349.

Farum-Værløse Mejeri (Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko)), 322.

Ferrosan Export Corp., 360.

Fialco, 352.

Filia, 341.

Filtenborg, I. C., 339.

Finnhusene, Silkeborg, 335.

Fiona, Tapetfabriken, 348.

Fiskeriaktieselskabet Hybæk, 336.

Fjerritslev Bank, 358.

Flemløse Gæstgivergaard og Forsamlings­

hus, 339.

Floco, 355.

Flyckt & Co., 345.

Forenede Benzinimportører, De, 347.

Forenede Dampskibsselskabet, Det, 344.

Forenede Ejendomsselskaber, De, 355.

Forenede Teglværker, De, Egernsund, 338.

Forlaget Union, 329.

Foto'kooist Helioprint, 357.

Four France, 347.

Fox Film, 345.

Frakkeporten (Københavns Industri), 356.

Frandania, 353.

Frank, Michael, 336.

Frederiksbjérg Keglehus, 342.

Frederiksens, Peter, Møbelmagasin, 357.

Frelsens Hærs Brændselsfo rretning og Optagelseshjem, 337.

Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings- Aktieselskab, 342.

Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 359.

Fremad, Byggeforeningen, 342.

FrFuftsparken, E j en d oms akt i e selskSb et, 326.

Fron, 341.

Funders, Chr., 2. eftfl., 343.

Fyens Andels-Foderstofforretning, A. m b. A., 359.

Fj^ns Cold Stores1 (Fyns Kølehuse og Is- værker Cold Stores), 322.

Fyens Diseonto Kasse, 345.

Fyns Kølehuse og Isværker Cold Stores, 345.

Fyens Landmandsbank, 338.

Fyenske Handelskompagni, Det, 341.

Faarup Briketfabrik, 360.

Garantol, 334.

Garantol (M. Clausen), 314.

Gosch, H. E., & Co.'s Tændstikfabriker og Aktietændstikfabriken Godtbaab, 336."

Gram, Brødrene, 356.

Granholm & Co., 350.

Gregersen, K., 345.

1 Greig, David, Limited, udenlandsk aktie­

selskab, London, 322.

1 Gribskovbanen, 359.

1 Grønnebo, 335.

Guidsmedemester Fritz Heimbiirgers Eftf., 354.

H. C. Ørstedsvej 10, Ejendomsselskabet, 338.

H. C. Ørstedsvej 50, 352.

Hallback, C. M., & Sønner, 356.

Handelsselskabet Dansk Elektroindustri, København, 331.

Handelsselskabet Panorama, 334.

Hansen, Alfred, & Søn, Stege, 359.

Hansen, Binderup, 336.

Hansen, N. Henning, & Co., 359.

Hansens, A. P., Maskinsnedkeri, 351.

Hansens, Fritz, Eftfl., 336.

Haraldsborg, Ejendomsaktieselskabet, 349.

Harlang & Toksvig, Beklamebureau, 339.

Heimbiirgers, Fritz, Eftfi. Guldsmede­

mester, 354.

Hein, H., & Sønners eftf., 314.

Heinsvig og Omegns Forsamlingshus, 346, Helatex, 358.

Heliodan, 353.

Helioprint, 357.

Hellerup og Omegns Bank, 355.

Hempels, J . C., Handelshus og Fabriker, 335.

Herning Hallen, 340.

Herschend, C., & Co., 357.

Hirschsprung, A. M., & Sønner, 334, 347.

Hjorth, F., & Co., 356.

Hjørring Privatbaner, 346.

Hoki, 335.

Holme Textilfabrik, 336.

Holtegaards Fabriker, 324.

Hopa, 335.

Houlberg, S., Packing Company, 337.

Hudevad Badiatorfabrik, 349.

Hybæk, Fiskeriaktieselskabet, 336.

Høegsmindes Parkbebyggelse, 340.

Højskole- og Afholdsbj emmet i Hobro, 341.

Hørdumsgade 28, Odense, 333.

Hørsholm Bakkehave, Ejendomsaktiesel­

skabet, 337.

Hørsholm Tricotage- og Konfektionsfa­

brik, 355.

LT.C. Scandinavien, 343.

Ilka, Fabriken, 349.

Importøren, Cykleforretningen, Amager­

brogade 32, 351.

Internationalt Isolations Kompagni Ikas, 353.

International Traders Circle Ltd., 358.

Internationalt Udstillings Aktieselskab, 327.

Interplastic, 319.

Is'creamfabriken Sanais, 336.

Isia, 333.

Jacobsen, M. G., & Co., 344.

Jarvig, C. L., 352.

Jensen, C. G., 337.

Jensen & Hamburger, 347.

Jensens, Chr. F., Søn, Viggo Jensen, 351.

Johansen, Holger, 342.

(4)

J u b i Handels- og Produktions A/S, 320.

Jung-Jensen, Hobert, 341.

Jydeholmgaarden, Ejendomsaktieselska­

bet, 357.

Jyderup Handelsselskab, 359.

Jydsk Papirvare, Emil A. Seiersen, 348.

Jydsk Parcel, 355.

Jydsk Radio-Trævarefabrik, 357.

Jørgensen, Lange, 351.

Jørgensens, Jacob L., Holding Co., 315.

Karlsberg, Ejendomsaktieselskabet, Hille­

rød, 340.

Karmark, Henning, 323.

Khasana, 360.

Kier, Brødrene, 345.

Klosterparken, Ejendomsaktieselskabet, Roskilde, 343.

Knudsenske Grunde, De, Odense, 334.

Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, Titan, 340.

Kolding Folkebank, 357.

Kongegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 321."

Kongensf Vænge, 349.

Kontantforretningen Axel Broch, 349.

Korsgade 48, 341.

Korsvej sbusene. Ejendomsaktieselskabet, Farum, 358.

Kozelub, Alex, Ålborg, 322.

Kryolitselskabet Øresund, 338.

Kulimporten af 11/2 1949, 350.

Kultorvets Farvehandel, 356.

Kvalitets-Inventar, 332.

Kvindens Forlag, 343.

Kvindernes Hus i Esbjerg, 360.

Kæregaard og Møller, 361.

Københavns Ejendoms Forvaltning, 354.

Københavns Industri Aktieselskab tor Brugsartikler, 355.

Københavns Murer- og Entreprenprværk- tøj, 342.

Kjøbenhavns Telefon Kiosker, 348.

Kaalunds Sæbefabriker, 346.

Lakavax, 316.

Landhogaarden, 342.

Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­

borg, 337.

Langelands Folkeblad, 352.

Langeskov Finérværk, 338.

Larsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 345.

Lauritzen, C. P., & Co., 337.

Lautrup-Larsen, 345.

Lavigne, 337.

Levison, Erik, 338.

Liebmann, Alfred, & Co., 346.

Liliusco, 358.

Lillesø, D., En Gros, 318.

Luftfragt Spedition, 343.

Lund & Michelsen, 349.

Lunds, Tb., Enke, 333.

Lyngby-System, 350.

Lærdalsgade nr. 4-6, Ejendomsaktiesel­

skabet, 322.

Løvhøjs, Poul, Handskefabrik, 342.

Magasin, Ejendomsselskabet, 342.

Manufakturlageret Bolette, 359.

Matex, 350.

Matr. nr. 1 fg Klostermarken, Ejendoms­

aktieselskabet, Roskilde, 332.

Matr. nr. 7 o af Frederiksberg, 348.

Matrikel Nr. 14 a af Utterslev, 356.

Matr. nr. 18 f af Frederiksberg, 350.

Matr. nr. 19 h af Frederiksberg, 360.

Matr. nr. 198 Set. Annæ Øster kvarter.

Ejendomsaktieselskabet, 346.

Matr. nr. 432 af Amagerbro, 352.

Matr. Nr. 4059, 4060, 4062 og 4063 af Udenbys Klædebo Kvarter, 333.

Matr. Nr. 4061 og 4064 af Udenbys Klæde­

bo Kvarter, 333.

Matr. Nr. 4065, 4066 og 4067 af Udenbys Klædebo Kvarter, 334.

Melfar, Dampvaskeriet, 318.

Merkur Foto, 341.

Meteor, Salgskontoret, 358.

Metro lux, 317.

Midtjydske Leca Beton, 345.

Minerva Skindhandsker, 343.

Molcona, 350.

Moltkesvejshave VIII, 343.

Monigatti, 343.

Monsieur Bobert International Corp., 313.

Moresco, L, 357.

Mortensen, H. C., & Co., 331.

Munken, Ejendomsaktieselskabet, 348.

Møller, Brødrene, Vraa, 337.

Møller, Chr. W., København (Saximoh), 327.

Møns Bank, 333.

Mønsted, Otto, 348.

N.C. Trykkeriet, Nørrebros1 Centraltrykke­

ri, 345.

Nexø og Omegns Bank, 360.

Niels'eh, Hjalmar, Export- og Importfor­

retning, Aalestrup, 324.

Nielsen, Michael, 341.

Nielsen, N. C., Nil-Bro, 337.

Nielsen, Peder, Pedershaab, 353.

Nielsens, E., mekaniske Stenhuggeri, 338.

Nordisk Brown-Boveri, 346.

Nordisk International Travel, 326.

Nordisk Investering, 354.

Nordisk Kinoteknik, 351.

Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 338.

Nordjyllands Papirposefabrik, N. Mourit­

zen, 342.

Nordkemi, 344.

Nordre vænge, Ejendomsaktieselskabet, 333.

Nordslesvigske Folkebank, Den, 3o3.

Nornotryk (Nordisk Nodestik- og Trykkeri samt Litografisk Etablissement), 351.

North Juice' Import Company, 331.

Notam af 1954, 321.

Ny Badio, 328.

Nylonia, 339.

Nærum Park, Eiendomsaktieselskabet, 354.

(5)

Odense Protokolfabrik, 313.

Odense Rutebilstation, 355.

Odense Rutebilstation Kongensgades Ril- parkering, 330.

Olesens, Simon, Eftf., 350.

Olivarius & Christensens' Eftf., 360.

Olsen, Gotb., & Go., 336.

Oska, 315.

Ottabo, Ejendomsaktieselskabet, 316.

Pan American World Airways, 344.

Pandrup Bank, 351.

Panorama, Handelsselskabet, 334.

Paradan, 353.

Parkeringstorvet, 313.

Pedersen, Alfred, & Go., af 1954, 344.

Pedersen & Hansen, Møbel- og Trævare- forretning, 356.

Pedersens, Eggert, Planteskole, 339.

Petersborgvej nr. 5, Ejendomsaktiesel­

skabet, 318.

Petersborgvej nr. 7, Ejendomsaktiesel­

skabet, 319.

Petersen, H., Tønder, 336.

Petersen, Holger, Aarbus, 349.

Plastic-Folia, 339.

Politiken, Dagbladet, 335.

Potagua, 336.

R.S.M. Sprayers (export) limited, 330.

Rammefabriken Danmark, 335.

Randers Blikkenslageres Aktieselskab, 356.

Randers Gade-Telefonhuse, 349.

Randers-Hadsund Jernbane, 358.

Randers Hulkort Central, 343.

Rasmussen, E. Lindberg, & Go., 360.

Rasmussen, H. P. O., & Go., 331.

Reenbergs, O., Glichéanstalt, 354.

Reimers, H. C., 345.

Ringgården. Ejendomsaktieselskabet, 353.

Rotterdam Tobacco Comp., 349.

Rumler & Go., 353.

Rungsted Ejendomsselskab, 342.

Ruteautomobil-Aktieselskabet for Ha­

derslev Amt og By, 352.

Rybak, F., Radio, 317.

Ry Tømmerhandel, 347.

Rørbech & Friis, 340.

Salgskontoret Meteor, 3'58.

Salling & Møller, 352.

Sallinggaard, Skive, 339.

Samodan, 356.

Sanais, Iscreamfabriken, 336.

Sarup og Omegns Brugsforening, 340.

Sas-Invest, 317.

Saximob, 327.

Scantank, 325.

Schmidt, A. E., 340.

Scbonico, 348.

Scbrøder & Schrøder Benzin, 344.

Severin, 1. P., & Go., 339.

Silvan, 355.

Skagens Bank, 358.

Skandinavisk Agar Industri, 340.

Skandinavisk Contex, 336.

Skandinavisk Industri Compagni, 358.

Skandinavisk Mortron (Helioprint), 357.

Skive Markfrøkontor, 341.

Skjelskør Frugtplantage, 357.

Skov, Ove, Pedersen, 316.

Skovbankgaards Teglværk, 358.

Smico Foto, 350.

Smidt & Eblers, 341.

Smith, Mygind & Hiittemeier, 353.

Soro, 354.

Spansk-Italiensk-Fransk Vinimport S.I.

F.A., 326.

St. Glara Mølle, 339.

Stabilia, 360.

Standard Electric, 357.

Stationsvej 6, Ejendomsaktieselskabet, Holte, 323.

Stengaden Nr. 20, Ejendommen, 345.

Stoppestedet, Viktualieforretningen, 359.

Strandvejs Gasværket, 335.

Store Vildmoses Tørveindustri, 337 S.U.M., 341.

Sæby Fiske-Ensilage, 359.

Søborg Huse, Ejendomsaktieselskabet, 360.

Sønderjylland. Ejendomsaktieselskabet, 360.

Taco, Tricotagefabriken, 357.

Tagolco trading, 325.

Tapetfabriken Fiona, 348.

Taro, 354.

Teatret af 1. August 1950, 356.

Teeny Models, 353.

Teglholmsgården, Ejendomsaktieselska­

bet, 349.'

Teknisk Træindustri, 350.

Tes&a, Trikotagehandlernes Service Sam­

menslutning, 355.

Thisted, Julius, 323.

Thorsens, G. A. L., fabriker, 341.

Titan, Koefoed, Hauberg, Marstrand &

Helweg, 340

Tolstrup, Andr. M., 349.

Trias, 338.

Tricotagefabriken Taco, 357.

Tuxbam, 353.

Taarbæk Kro, Ejendomsaktieselskabet, 347.

Taarnby Væveri, 339.

Ullerslev og Omegns Mellem- og Real­

skole, 339.

Union, Forlaget, 329.

United Fruits, 353.

Univers. Kapitalanlæg, 351.

Universal Film, 342.

Vaka, Ejendomsaktieselskabet, 329.

Vandværket i Hareskov Villaby, 335.

Vardal, Steen, 314.

Vendsyssel Tidende, 335.

Vesterhavet, Dampskibsselskabet, 335.

Victualieforretningen Stoppestedet, 359.

Video, 327.

(6)

Vigerslev Engpark, Ejendomsaktieselska­

bet, 336.

Vime Købmagergade 22, 332.

Viparkos, 314.

Voldstedlund, J . Chr., 334.

Vordingborg Jernstøberi og Maskinfabrik, 340. "

Vraa Bank, 349.

Weber, Carl, & Co., Protokolfabrik, 335.

Werner, Brødrene, 335.

Wessel, Tb., & Vett, Magasin du Nord, 333.

Westrex Company, 347.

Wibollt, B., Frøavl og Frøhandel i Nak­

skov, 344.

Wiener-Automaten, 347.

Winther & Andersen, 349.

Ølgod Eksportslagteri, 341.

Øresund, Dampskibsselskabet, 342.

Øresund, Kryolitselskabet, 338.

Øtker, 333.

Aagaard, H. F., af 1954, 344.

Aalborg Discontobank, 350.

Aarhus Mælkehandleres Brødfabrik, Segalt Møllens Brødfabrik, 321.

Aarhus ny Tømmergaard, 334.

Aarhus Savværk, 358.

Aarhus Scala biograf- og koncertsal (Aar­

hus Tbeater), 324.

Aarhus Theater, 348.

Aarløse Frugtplantage og Hønseri, 355.

Forsikringsselskaber.

Almindelige Assuranceselskab af 1896, 361.

American Insurance Company, 361.

Arbejdernes Ulykkesforsikring, gensidigt selskab, 361.

Fire Association of Philadelphia, 362.

Forenede danske Cyklehandieres Cykle- tyveri- og Ansvarsforsikringsselskab, 362.

Forsikringaktieselskabet Haand i Haand, 362.

Forsikringsaktieselskabet Nordlyset, 362.

Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, 361.

Forsikringsaktieselskabet Skjold, 362.

Gensidige Brandforsikringsselskab, Det, Maribo Amt, 362.

Glarmestrenes Glasforsikring, 361.

Hagelskadeforsikringsselskabet for Fyns Stift, 362.

Husmændenes Ulykkesforsikring gensi­

digt selskab, 361.

Hus- og Villaejernes) Landsforening for gensidig forsikring, 362.

Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, 362.

Lærerstandens Brandforsikring, 361.

Læsø gensidige Brandforsikringsforening, 361/

Maribo Amt, Gensidige Branforsikrings- selskab, 362.

Nordisk Gjenforsikrings Selskab, 361.

Nordlyset, Forsikringsaktieselskabet, 362.

Nye Danske af 1864, Forsikringsaktiesel­

skabet 361.

Skjold, Forsikringsaktieselskabet, 362.

Skuld, generalagenturet for assurancefor­

eningen, Norge, 340.

Foreninger.

Damernes Boklub, 363.

Danske statsaut. Sygeplejerskers Arbejds­

løshedskasse, De, 363.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, 363.

G.S.E., 363.

Gjentofte Skoles Elevforening, 363.

Hallen, 363.

Hjortholm, Kennel, 363.

Jalna, Kennel, 363.

Jægerbo, Kennel, 363.

Kennel Hjortholm, 363.

Kennel Jalna, 363.

Kennel Jægerbo, 363.

Kofoeds Skole, 362.

Kofoeds Træningsskole, St. Magleby, 363.

Kong Christian d. IX's og Dronning Louises Jubilæumsasyl, 363.

Mejlhal, 363.

Skolen for Arbejdsledige, 363.

(7)

Aktieselskaber

Under 28. juni 1955 er optaget i aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 25.732: „A/5 Par- keringstoruet", hvis formål er at op­

rette og drive virksomhed ved han­

del, herunder udlejningsvirksomhed ved Københavns Kvægtorv. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 18. marts og 20. april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen er ind­

betalt 25.000 kr.; det resterende be­

løb indbetales inden 28. juni 1956.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved enhver overdragelse af aktier — såvel frivil­

lig som tvungen — i levende live som ved arv, bortset fra overgang ved arv til enke eller ved dennes hensidden i uskiftet bo, har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Landsretssag­

fører Iver Hoppe, Vingaardsstræde 3, København, vognmand Waldur Hel­

tenberg Greiff, Køge, driftsleder Frede­

rik William Kay Christensen, Dalgaar- den, Gadevang, Hillerød, der tillige udgør bestyrelen med førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af be­

styrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør (forretningsfører); ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af besty­

relsen.

Under 29. juni er optaget som:

Register-nummer 25.733: „A/S Odense Protokolfabrik", hvis formål er bogbinderi, bogtryk, protokol- og æskefabrikation og dermed beslægtet virksomhed, herunder også handel.

Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Carl Weber

& Co., Protokolfabrik A/S" (reg.-nr.

22.754), har hovedkontor i Odense;

dets vedtægter er af 17. februar 1951 med ændringer senest af 27. maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 320.000 kr., fordelt i aktier på 1000,

5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:

Fabrikant Carl Hartvig Thomsen, Prins Valdemarsvej 57, prokurist Jør­

gen Løvenbalk Kirchheiner, Smakke- gaardsvej 129, begge af Gentofte, fa­

brikant Sven Hartvig Thomsen, Ran­

ders. Direktion: Nævnte C. H. Thom­

sen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Emil Hansen,

Register-nummer 25.734: „Monsieur Robert International Corp. AIS", hvis formål er at drive handel med og im­

port og fabrikation af kemisk tekniske artikler m. v. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet

„Absalon Kemikalier A/S" (reg,-nr.

18.904), har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 4. oktober 1945 med ændringer senest af 16.

april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Bortset fra overgang til ægtefælle eller livsarvinger har ved overdragelse af aktier — der kun kan ske med bestyrelsens samtykke — de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Frøken Jonna Marianne Jacobsen, Sandgatan 12, Lund, direktør Knut Herman Jo­

hannes Wulff, Accaciagatan 3, Malmø, sagfører,cand. jur. Niels Lassen Thom­

sen, Kongestien 5, Virum, fru Inger Alvilde Bech, Sundvænget 20, Helle­

rup, landsretssagfører Lennard Knud Bech, Østergade 18, København. Di­

rektion: Nævnte L. K. Bech, Selskabet

(8)

tegnes af Niels Lassen Thomsen, Inger Alvilde Bech og Lennard Knnd Bech, to i forening eller hver for sig i for­

ening med Jonna Marianne Jacobsen eller Knut Herman Johannes Wulff eller af direktøren alene; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.735: „Steen Vardal A/S", hvis formål er at for­

færdige og handle med beklædnings­

genstande samt på anden lignende måde at frugtbargøre selskabets mid­

ler. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 4. maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i ,,Statstidende".

Selskabets stiftere e r : Grosserer Steen Leonhardt Vardal, Carit Etlarsve.j 4, fuldmægtig Heinrich Albert Magnus­

sen, Mansasvej 20, begge af Køben­

havn, købmand Carl August Greiffen- berg. Buddingevej 96, Gladsaxe, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i for­

ening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.736: „A/S Ga- r an tul (M. Glansen A/S)". Under dette navn driver „M. Clausen A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 13.033).

Register-nummer 25.737: „A/5 H.

Hein & Sønners e f t f " , hvis formål er fabrikation og handel indenfor ma­

skin- og motorbranchen og anden virksomhed, der er i selskabets in­

teresse. Selskabet har hovedkontor i Kristrup; dets vedtægter er af 28. maj 1954. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme efter 3 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Bortset fra overgang ved en aktionærs død til hans hustru eller livsarvinger har ved overdragelse af aktier de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Petra Juliane Martine Jensen, Kristrup pr. Banders, direktør An­

ders Jaques le Fevre, Kristrup, lands­

retssagfører Carl Oluf Basmussen, Randers, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte A. J. le Fevre.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direk­

tøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren. Prokura er meddelt:

Anders Jaques le Fevre og Peter Arne Jacobsen Lundø, hver for sig.

Under 1. juli er optaget som:

Register-nummer 25.738: „A/S Vi- parkos", hvis formål er at købe og sælge faste ejendomme, ombygge og udleje disse, drive byggevirksom­

hed — at anbringe selskabets penge­

midler i værdipapirer af enhver art samt at investere kapital i andre virksomheder. Selskabet, der tid­

ligere har været registreret under navnet „Ejendomsaktieselskabet Vi­

gerslev Engpark" (reg.-nr. 19.047), har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 1. oktober 1945 med ændringer senest af 13. juni 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels på anden måde. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:

Direktør Ole Anton Siesbye (for­

mand), Klampenborgvej 37, Klampen­

borg, direktør Svend Siesbye, Strand­

boulevard 7, København, direktør Hans Oscar Wilhelm Siesbye, Carls- mindevej 3, Holte. Direktion: Over­

retssagfører Hans Bredmose, Jorcks Passage A, København. Selskabet teg­

nes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

(9)

Register-nummer 25.739: „AIS Os- ka", hvis formål er at drive fabrika­

tion og handel. Selskabet, der tid­

ligere har været registreret under navnet „A/S Iscreamfabrikken „Sa­

nais"" (reg.-nr. 12.935), har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 31. marts og 6. juni 1934 med ændringer senest af 13. marts 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 200, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 200 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på ihænde­

haveren eller på navn. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker i „Vejle Amts Folkeblad". Bestyrelse: Direk­

tør Niels Lorents Kristensen, Horsens, købmand Eigil Valsager Kristensen, Volden 17, Aarhus, mejerist Knud Pia u borg Kristensen, Fjordgade 16, Vejle. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.740: „Aktiesel­

skabet Det Afrikansk-Oversøiske Han­

delskompagni ( T h e African Overseas Trading Company; Ltd.)", hvis formål er at drive handel, industri og søfart og være interesseret i sådan virksom­

hed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Store Vildmoses Tørveindustri Aktieseli- skab" (reg.-nr. 14.802), har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 1. november 1937 med ændringer senest af 9. maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Stats­

tidende" eller ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Direktør, generalkonsul Hakon Marius Christiansen (for­

mand), Stockflethsvej 17, direktør Axel Christian Frederik Brøndal, Grønningen 5, begge af København, direktør Julius Christian Aschengreen, Carlsmindevej 5, Holte, direktør Ed­

vard Johan Heinrich Strandberg, Vemmetofte Allé 11, Gentofte. Direk­

tion: Aktieselskabet Det Østasiatiske

Kompagni (The Fast Asiatic Com­

pany Limited). Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af det­

tes direktion efter de for dette sel­

skab gældende regler; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Axel Christian Frederik Brøndal og Edvard Johan Heinrich Strandberg hver for sig.

Register-nummer 25.741: „AIS Jacob L. Jørgensens Holding Co.", hvis for­

mål er at erhverve, eje og ved sin be­

styrelse administrere og afgive stem­

me for og eventuelt omsætte en aktie­

beholdning i „A/S Nordisk Solar Co.„.

Endvidere anbringelse af kapital i ak­

tier, andelsbeviser, obligationer og an­

dre pengeeffekter — offentlige eller private — såvel som fast ejendom eller på anden måde. Selskabet har hoved­

kontor i Kolding; dets vedtægter er af 25. marts og 6. juni 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 3.000.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på ihændehaveren. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende" og „Jydsk Ti­

dende". Selskabets stiftere e r : Direk­

tør Jacob Lauritz Jørgensen, direktør Harald Preben Jørgensen, underdirek­

tør Jørgen Borum, alle af Kolding, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion : Nævnte J. L. Jørgensen. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Eneprokura er meddelt: Jacob Lau­

ritz Jørgensen.

Under 2. juli er optaget som:

Register-nummer 25.742: „ejendoms­

aktieselskabet Duevej 113", hvis for­

mål er at erhverve, bebygge og admi­

nistrere ejendommen matr. nr. 15 dø Frederiksberg, Duevej 113, Borups Allé 125. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 23. marts 1955. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 14.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 7000 kr., det resterende beløb indbe­

(10)

tales inden 2. juli 1956. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af ak­

tier har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 5 nær­

mere givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Snedkermester Oluf Johannes Nielsen, Herringløse pr.

Viksø, murermester Eigil Rønn Peter­

sen, Gimles Allé 11, ingeniør Johan August Teytaud, Jyllingevej 2, landsrets­

sagfører Ole Sigurd Thamsen, Kron- prinsessegade 2, alle af København, gas- og vandmester Hans Martin Ba­

stiansen, Saltværksvej 166, Kastrup.

Bestyrelse: Nævnte O. J. Nielsen, E.

R. Petersen, J. A. Teytaud, O. S. Tham­

sen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.743: „AIS Laka- vax", hvis formål er at drive handel og industri af enhver art samt i sær­

deleshed entreprenørvirksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor på Frederiks­

berg; dets vedtægter er af 19. oktober 1953, 7. april 1954 og 14. januar 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Direktør Kay Christian Bernhard Sønderup, Høeghs- mindepark 4, Hellerup, vekselerer Benjamin Ingerslev Petersen, Rømers­

gade 11, murermester Hans Christof­

fer Gulløv, Lundingsgade 11, begge af København. Til bestyrelse blev den 19.

oktober 1953 valgt: Nævnte K. C. B.

Sønderup, B. I. Petersen, H. C. Gul­

løv samt nu afdøde landsretssagfører Nicolai Benjamin Korshøj, Vesterbro­

gade 13, København. Under 7. april 1954 er landsretssagfører Bent Borup, Vesterbrogade 13, København, ind­

trådt i bestyrelsen. Under 1. novem­

ber 1954 er nævnte B. 1. Petersen ud­

trådt af bestyrelsen. Selskabet teg­

nes af prokuristen alene eller af den samlede bestyrelse; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening med prokuristen eller af den samlede bestyrelse. Prokurist: Laurids Kankelborg.

Register-nummer 25.744: „A/5 Ove Pedersen Skov", hvis formål er han­

delsvirksomhed af enhver art. Selska­

bet har hovedkontor i Frederikssund;

dets vedtægter er af 19. oktober 1954 og 19. februar 1955. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere e r : Overretssagfører Carl Frederik Raaschou, Hillerød, tømmer­

handler Ove Pedersen Skov, fru Vil- helda Ingeborg Strauss Skov, begge af Frederikssund, der tillige udgør be­

styrelsen. Direktion: Nævnte O. P.

Skov. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrele i forening med di­

rektøren.

Under 4. juli er optaget som:

Register-nummer 25.745: „Ejendoms­

selskabet Ottabo A/S", hvis formål er at købe, bebygge og administrere fa­

ste ejendomme samt iøvrigt drive financieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 25. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke eller efter at aktierne for­

gæves har været tilbudt bestyrelsen, jfr. de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fa­

brikant Niels Hansen Petersen, Mu­

rergade 2, ingeniør Poul Christian

(11)

Repsdorph, Torvegade 47, begge af København, snedkermester Olnf Jo­

hannes Nielsen, Herringløse pr.

Viksø. Bestyrelse: Landsretssagfører Jens Henning Isak Pedersen (for­

mand), H. C. Andersens Boulevard 25, murermester Sigfred Bendtsen, Egelykkevej 5, begge af København, samt nævnte N. H. Petersen, P. C.

Repsdorph, O. J. Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i for­

ening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af formanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Register-nummer 25.746: „F. Rybak Radio AIS", hvis formål er fabrikation af og handel med radioapparater, grammofoner, fjernsyn og elartikler samt materiel og tilbehør til samme.

Endvidere investering i beslægtet og tilsluttende virksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret un­

der navnet: „Cosmo Radio A/S" (reg.- nr. 18.831), har hovedkontor i Sla­

gelse; dets vedtægter er af 15. oktober 1945 med ændringer senest af 25. fe­

bruar og 10, juli 1954. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved overdra­

gelse af aktier — bortset fra overgang til retmæssige arvinger — har selska­

bet forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Overmontør Holger Aage Nielsen (formand), grosserer Folmer Ry Rybak, begge af Slagelse, grosserer Aron Højgaard, Roskilde. Selskabet tegnes —- derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af be­

styrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 25.747: „Metrolux A/S", hvis formål er at drive handel og fabrikation i ind- og udland, indu­

stri, financiering samt køb, udlejning og administration af fast ejendom. Sei- skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 28. februar 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er stamaktier, fordelt i aktier på 500, 1000, 5000 og

10.000 kr., og 20.000 kr, er præferen­

ceaktier, fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. med ret til forlods kumu­

lativt udbytte og forlods dækning ved selskabets likvidation og opløsning.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn, Rortset fra overgang ved arv har ved overdragel­

se af præferenceaktier stamaktionæ­

rerne subsidiært indehaverne af de øvrige præferenceaktier forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler, Rekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Frede Hartmann Olsen, Bredgade 63, fabrikant Peter Grejsen Gjørtler, Ved Sønderport 14, lands­

retssagfører Find Klemmen, Hauser- plads 14, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. H, Olsen, Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.748: „Sas-In- vest A/S", hvis formål er at opføre og administrere på matr. nr. 386, Vester- vold kvarter, en forretningsejendom samt direkte eller indirekte at forestå driften af den i bebyggelsen indrettede air terminal hotel samt andre til byg­

ningen knyttede forretningsmæssige foretagender, som naturligt lader sig forene med de før angivne virksomhe­

der. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 23. juni 1955, Den tegnede aktiekapital udgør 1,000,000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Civilingeniør Christian Peter Georg Kampmann, Mosehøjvej 4 A, departementschef Palle Christen­

sen, Frisersvei 6 A, begge af Charlot­

tenlund, højesteretssagfører Helge Eli Bech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, København, Bestyrelse: Nævnte C.

P. G. Kampmann (formand), P. Chri­

stensen, H. E. Bech-Bruun samt di­

rektør Henning Throne-Holst, Sten-

(12)

bochsvågen, Djurholmen, Stockholm.

Direktør: Vigfio Jablonsky Rasmussen, Niels Andersensvej 35, Hellerup. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejen­

dom — af Christian Peter Georg Kampmann alene eller af Viggo Ja­

blonsky Rasmussen alene eller af Chri­

stian Peter Georg Kampmann, Palle Christensen og Hel<?e Eli Rech-Bruun, to i forening eller hver især i forening med Henning Throne-Holst.

Under 5. juli er optaget som:

Register-nummer 25.749: „Dansk Køkkenmontering A / S " , hvis formål er at drive fabrikation og handel. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 25. januar og 23.

juni 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen på aktionærernes vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 6 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : Forretningsfører Henning Jensen, Nørrevold 21 A, revi­

sor Richardt Emil Raunsholt, Strand­

boulevard 11, revisor Niels Werner Hansen, Ndr. Frihavnsgade 91, alle af København, der tillige udgør bestyrel­

sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af di­

rektør eller forretningsfører i for­

ening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.750: A/S D.

Lillesø En Gros", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 17. marts og 4. juni 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr., det resterende beløb indbe­

tales inden 16. september 1955. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved over­

dragelse af aktier — bortset fra over­

gang til en aktionærs enke og livs­

arvinger — har de øvrige aktionærer

forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Fru Dagmar Marie Valen­

tin Lillesø, Mogens Valentin Lillesø, begge af Herlufholmsvej 12, revisor Kai Viktor Funch, bogholderske Anna Marie Schultz Funch, begge af Nørre­

brogade 106, alle af København, Knud Lillesø, Birkholmsvej 8, Lyngby. Be­

styrelse: Nævnte D. M. V. Lillesø (for­

mand), K. V. Funch, A. M. S. Funch.

Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af bestyrelsens formand i for­

ening med et medlem af bestyrelsen.

Prokura er meddelt: Mogens Valentin Lillesø og Anna Marie Schultz Funch hver for sig.

Register-nr. 25.751: „A/S D a m p ­ vaskeriet „ M e l f a r " " , hvis formål er at drive dampvaskeri. Selskabet har ho­

vedkontor i Middelfart; dets vedtæg­

ter er af 1. april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af ak­

tier såvel frivillig som tvungen — bortset fra overgang til de ved selska­

bets stiftelse værende aktionærers enker, enkemænd og livsarvinger — til ikke-aktionærer har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 5 givne regler. Rekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Ove Christian Mølgaard Christensen, Esperance Allé 12, Charlottenlund, fru Mary Anna Ekholdt, bestyrer Vagn Frithiof Erhard Ekholdt, begge af Mid­

delfart, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Direk­

tion: Nævnte M. A. Ekholdt, V. F. E.

Ekholdt. Selskabet tegnes af bestyrel­

sens formand eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrel­

sen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Under 0. juli er optaget som:

Register-nummer 2 5 . 1 5 2 : „ E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t P e t e r s b o r g v e j n r . 5 " , hvis formål er at erhverve, bebygge.

(13)

udnytte, samt på enhver måde frugt­

bargøre grunde i Stor-København. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 28. februar 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­

bets stiftere er: Murermester og en­

treprenør Carl Johan Axel Harager, Ndr. Frihavnsgade 13 A, installatør Carl Oskar Olver, Vesterbrogade 43—

45, begge af København, snedkerme­

ster Sophus Andreas Jacobsen, Ho­

vedvejen 189, Glostrup. Bestyrelse:

Nævnte C. J. A. Harager, C. O. Olver, S. A. Jacobsen samt landsretssagfø­

rer Keld Derni Nygaard, Trommesa­

len 7, København. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 25.753: „Ejendoms­

aktieselskabet Petersborgvej nr.7 " , h \ i s formål er at erhverve, bebygge, ud­

nytte samt på enhver måde frugtbar­

gøre grunde i Stor-København. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 28. februar 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse lil ak­

tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester Eigil Her­

mann Ville Jørgensen, Ordrupgaards- vej 10, Charlottenlund, snedkermester Oluf Johannes Nielsen, Herringløse, gas- og vandmester Børge Poul Ove Nyegaard, Roskildevej 146, Køben­

havn. Bestyrelse: Nævnte E. H. V.

Jørgensen, O. J. Nielsen, B. P. O. Nye­

gaard samt landsretssagfører Keld Derni Nygaard, Trommesalen 7, Kø­

benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af be­

styrelsen i forening.

Register-nummer 25.754: ,,A/S Inter- plastic", hvis formål er at drive han­

del og industri. Selskabet, der tidligere har været registreret under nav­

net: „Ejendomsaktieselskabet Karls- berg, Hillerød" (reg.-nr. 21.975), har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 6. november og 16. de­

cember 1949, med ændringer senest af 1. juni 1955. Den tegnede aktieka­

pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 2000, 5000 og 10.000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlineske Tidende". Bestyrelse: Di­

rektør Carl Andreas Holm, Tagestorp, Gentofte, landsretssagfører Svend Groule Eriksen, Raadhusstræde 8, di­

rektør Richardt Carl Christian Jen­

sen, Vennemindevej 60, begge af Kø­

benhavn. Direktion: Nævnte C. A.

Holm. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.755: „Dansk Tankanlæg (Danish Tank Storage Ltd.) AIS", hvis formål er at opføre, købe eller forpagte tankanlæg. Selska­

bet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 7. maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev eller telegram. Selskabets stiftere er: Disponent Erling Vibe Scheller, Nordre Strandvej 490, Horn­

bæk, prokurist Aage Hiimer Bruun Henriksen, Bykrogen 19, landsretssag­

fører Otto Alexander Munter Lassen, Bredgade 45, begge af København, der tillige udgør bestyrelsen med sidst­

nævnte som formand. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af bestyrelsens formand alene eller af direktøren alene; ved

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening