• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
44
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1950. Ånmeidelser, bekendtgjorte i statstidende 1 maj måned Nr. 5.

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

ASA, Bogforlaget, 171.

Aagesen & Go., 186.

Aalborg Prioritetsselskab, 171.

Aalborg Tekstil Magasin i Likvidation, 191.

Aarhus Diesel-Motor Central i Likvidation, 1-96.

Aarhus Discontobank, 192.

Aarhus Værktøjsmagasin, 205.

Aceto-Chemi, 204.

Acmeshirt, 181.

Administrations- og Financieringsselskabet INVESTERIA, 194.

A/S af 12. Oktober 1943, 191.

Aktieselskabet af 1. februar 1950, 170.

Aktieselskabet den folkelige Forsamlings- bygning i Aarhus, 201.

Akula, 186.

Albertsen, S., 193.

Allested Handelshus, 191.

Amsinck, Paul, 175.

Andelsbanken A. m. b. A., 203.

Andelsbogtrykkeriet i Odense, A. m. b. A., 192.

Andersen, Poul, & Co., Pianoer og Flygler, 183.

Andersen, Søren, Horsens, 173.

Andersen & Heegaards Ingeniørforretning, 183.

Andersens, H. A., Trælastforretning, 202.

Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 203.

Arbejdernes Fællesbageri og øvrige koopera­

tive Virksomheder for Møn, 195.

Arbejdernes Fællesorganisations Brænd- selsforretning, l^S.

Assens Elektricitetsværk, 190.

Asvarisch, M., 203.

Atelier 1009 Henry Adler, 196.

Aurikelgaarden i Likvidation, 189.

Autotypi Anstalten, 194.

Awastrau, 180.

Axelhus, 184.

Ballerup Ejendomsselskab, 178.

Banken for Brædstrup og Omegn, 196.

Banken for Mariager og Omegn, 195.

Banken for Præstø og Omegn, 1^0.

Banken for Ringsted og Omegn, 190.

Banken for Slagelse og Omegn, 190.

Barfod, Egil, & Go., 188.

Bechs, Tage, Efterfølger i Likvidation, 196.

Beck, Richard, 200.

Beeti Extract Company, 184.

Befas, 201.

Bengros, 184.

Beo Vin-Import, 205.

Berthelsen, A. Chr., Skibsprovianterings- firmaet, 204.

BESA, Ejendoms-Aktieselskabet, 177.

Betonjernskompagniet, 203.

Biokem, 202.

Birkum Mølle, 183.

Bispehusene, 195.

Blaa Butik, Den, Aalborg, ,205.

Blaagaard, Skotøjsmagasinet, 173.

Blom, Holger, 185.

Boel, Marius, 204.

Bogforlaget ASA, 171.

Boligaktieselskabet Holstebro Vesterport, 187.

Borchs Gaard, 184.

Bosser, 195.

Bravour, Industri- og Handelsselskab, 190.

Bregenhøj, H., 190.

Bruun, E., & Go.'s Trykkerier, 188.

Byggefagenes Sammenslutning, 190.

Ganned Gream and Milk Company, The, 201.

Canjied Gream and Milk Co. af 1947, 203.

Garmo, 183.

Celwood, 191.

Chrisco, Svend Christensen & Go., 200.

Christensen, Svend, & Go., Chrisco, 200.

Christian, Ejendoms-Aktieselskabet, 201.

Gollstrop, R., 182.

Greditreformforeningens Aktieselskab, 197.

Cuprox, 199.

Dacola Maskinfabrik, 173.

Dacola Refrigerating Gomp., 188.

Damkiers hotel, 176.

Dammens Koloniallager, 204.

Dampskibsselskabet Dannebrog, 190.

Dampskibsselskabet Gloria i Likvidation, 196.

(2)

Dampskibsselskabet Phønix, 185.

Dampskibsselskabet Solnæs, 1'92.

Danabøj i Købenbavn, 195.

Danapin, 199.

Danbridge (Renodyn Radio), 200.

Danfa, 199.

Danilbo, 197.

Dannebrog, Dampskibsselskabet, 190.

Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942,191.

Dansk-Engelsk Dampskibsselskab i Likvida­

tion, 201.

Dansk Farve- og Lystryk, 200.

Dansk Financia, Aktieselskab for Admini­

stration og Kapitalanlæg, 194.

Dansk Hattefabrik, 198.

Dansk Ilt- og Brintfabrik, 192.

Dansk Krone-Sild i Likvidation, 193.

Dansk Kunststof Industri i Likvidation, 193.

Dansk Lecabeton, 187.

Dansk Manufaktur Import, 198.

Dansk Mejerilaboratorium, 198.

Dansk Mullard, 204.

Dansk Møbeliaas, 196.

Dansk Naturbegn, 175.

Dansk Oversøisk Finerværk (Danish Over- seas Veneerworks Limited), 186.

Dansk Panama Industri, 188.

Dansk Rayon Væveri, 199.

Dansk Shell, 186.

Dansk Signal Industri, 188.

Dansk Svensk Rubber Kompagni, 191.

Dansk Svovlsvre- og Superphosphat-Fabrik, 189.

Dansk Traktor- og Landbrugsmaskincom- pagni (Lantraco), 199.

Dansk Videnskabs Forlag (Danish Science Press Ltd.), 178.

Danske Gasværkers Tjære Kompagni, 195.

Danske Kulkompagni, Det, 200.

Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Det, 189.

Danske Mælke-Compagni, Det (Gasses Sy­

stem), 195.

Danske Sprængstoffabrikker, 202.

Decca Navigator, 189.

Debns, N. L., Dampvaskeri, 184.

Dejrø, Rederiaktieselskabet, 191.

Difa Isenkram en gros, 182.

Dorph-Petersens, K., Vinlager, 198.

Dropa, 182.

Drøhse, E., 186.

Dyrberg, Peter, 177.

Egekrogen, Frugtpresseriet, 197.

Eileen Parfumerie, 200.

Ejendommen Palægade 6-8 i Likvidation, 185.

Ejendomsaktieselskabet af 1. Februar 1932, 1 V 2 .

Ejendomsaktieselskabet af 1. juli 1947, 195.

Ejendomsaktieselskabet af 3. september 1947, 183.

Ejendoms-Aktieselskabet BESA, 177.

Ejendoms-Aktieselskabet Ghristian, 201.

Ejendomsaktieselskabet Godthaabs Have II, 183.

Ejendomsaktieselskabet Imercohus, 204.

Ejendomsaktieselskabet J.A.K., 205.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2 fc m. fl.

af Kastrup i Likvidation, 197.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 8 iu og 8 Im Glostrup, 183.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9 am Frederiksberg, 196.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 15 aø af Frederiksberg, 183.

Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 802 Øster- vold Kvarter i Likvidation, 188.

Ejendoms-Aktieselskabet Provstevænget, 186.

Ejendomsaktieselskabet Theras, 191.

Ejendomsaktieselskabet Ved Rampen, 196.

Ejendomsaktieselskabet Vestervang Nr. 1-9, 170.

Ejendomsaktieselskabet Voldgaarden, 195.

Ejendomsselskabet Kløverhusene i Likvida­

tion, 200.

Ejendomsselskabet Matr. nr. 9 u af Brøns­

høj, 190.

Ejendomsselskabet Skovbakken, 190.

Ejendoms- og Finansaktieselskabet Gloria, 189.

Elita, Guldlistefabrikken, 193.

Elpaga i Likvidation, 204.

English Food Products Ltd. Louis Hansen, 191.

Entreprenørforretningen Tahfa Akts. i Lik­

vidation, 203.

Epo Skjorte- & Slipsfabrik, 184.

Ergo, Koloniallageret Strandvej No. 327 i Likvidation, 185.

Erwi Kemisk Fabrik, 200.

Esbjerg Bank, 189.

Fabers, Gbr., Fabriker, Ryslinge, 194.

Fabrik for Måleinstrumenter Terma, 174.

Fabriken Nektar, 201.

Falcon 45, Konfektionsmagasinet, 186.

Faxe Ladeplads Bank, 192.

Fehr, V., & Go., 202.

Ferrosan, 199.

Finansaktieselskabet Gloria, 174.

Finax, 200.

Fisch, Robert, Eftf., 182.

Floralco, 172.

Forenede Isværker, De, 187.

Forsamlingsgaarden i Nykøbing F.,^ 199.

Fredericia, Rederi-Aktieselskabet, i Likvi­

dation, 189.

Frederiksbjerg Keglehus, 204.

Frugtpresseriet Egekrogen, 197.

Frøbelshus, 183.

Gads, Erling, Metalstøberi, 199.

Give og Omegns Kødbenmelsfabrik, 190.

Give og Omegns Svineslagteri, 201.

Gloria, Dampskibsselskabet, i Likvidation, 196.

Gloria, Ejendoms- og Finansaktieselskabet, 189.

Gloria, Finansaktieselskabet, 174.

Godthaabs Have II, Ejendomsaktieselskabet, 183.

Grantic i Likvidation, 199.

Gribskovbanen (Hillerød-Gilleleje, Hillerød- Tisvildeleje), 204.

Grundejernes Boligtilsyn, 185.

Grønlandske Olieaktieselskab, Det, 197.

Guldlistefabrikken Elita. 193.

Gurreholm Teglværk i Likvidation, 195.

H.O.K.I. Export & Import, 193.

Håndværker- & Industriforeningens Aktie­

selskab, Esbjerg, 181.

Hagelin, 1. B., Junr., 196.

(3)

Handelsaktieselskabet J.A.K., 204.

Handelshuset Pescardero, 201.

Handelsselskabet Panorama, 199.

Hankild, 193.

Hansen's, Chr., Laboratorium, 198.

Havnebyernes Handelskompagni, General Port Suppliers Ltd., 182.

Hejl & Co., Sølvvarefabrik, 199.

Helsted Maskinfabrik, 194.

Herning-Hallen, 194.

Hinkes, F. N., Radio, 189.

Hirscbprung, A. M. H., & Sønner, 187.

Hjorth, B. W., 187.

Hoffmanns Familie-Plantage, 196.

Holstebro Vesterport, Boligaktieselskabet, 187.

Holstebroe, Adolph, & Co.'s Eftf., 193.

Horsens Sølvvarefabrik, Brdr. W. & S.

Sørensen, 204.

Hovedstadens Ejendomsselskab, 186.

Hurup Missionshotel, 201.

Hvidovre Kommunes Boligselskab, 202.

Høgh, Søren, Staal- Maskin- & Ingeniørfor- retning, 197.

Ideal Radio, 203.

Ikast Handels- og Landbrugsbank, 184.

Importen, 189.

Indkøbsforeningen SAMBEKAS, 177.

International Skibs Radio,

INVESTERIA, Administrations- og Fihan- cieringsselskabet, 194.

Investerings A/S af 28. August 1941, 182.

Iport i Likvidation, 204.

Islef & Ullidtz, 194.

J.A.K., Ejendomsaktieselskabet, 205.

.T.A.K., Handelsaktieselskabet, 204.

Jensen, A., Muusfeldt, 188.

Jensen, G. G., 175.

Jensen, G. G., af 1947, 192.

Jensen & Møller, 192.

Jensen's, Tobias, mekaniske Etablissement, 172.

Jensen's, Tobias, mekaniske Etablissement, T.I.K. Radio, 186.

Jeppesen, Erik, Grafisk Etablissement, 194.

Jeppesens, Erik, Tryksagsbureau, 194.

Jernkontoret, 198.

Johansen, A. & O., Brødrene, 194.

Jydsk Gulvbelægning, Aarhus, 180.

Jydsk Kjole-Klædehus Kjøbenhavn, 192.

Jydsk Papirsorteringsanstalt i Likvidation, 182.

Jydsk Terrazzo Industri, 203.

Jydske Trælastimport, Den, 186.

Jysk Neon, 192.

Kaffeimportøren af 22-2-1949, 205.

Kaiser, W., Bandagist og kirurgisk Instru­

mentmager, 201.

Kalle-Sport i Likvidation, 189.

Kasika, Dansk Farve- og Lakindustri, 199.

Kastrup Glasværk, 203.

Kauffmann, Tilla Munthe, 175.

Kier, Aage, 186.

Kier, Brødrene, 198.

Kioskejeres Handelsaktieselskab, 198.

Kløverhusene, Ejendomsselskabet i Likvi­

dation, 200.

Knudsens, A. Cornelius, Instrumentfabrik, 185.

Koch, H., Parfumeri, 188.

Koloniallageret Ergo, Strandvej No. 327 i Likvidation, 185.

Konfektionsmagasinet Falcon 45, 186.

Konfektions-Magasinet Old England Chri­

stian d. IX's Gade 2, 186.

København, Køle- og Frysehuset, 194.

Kjøbenhavns Handelsbank, 183.

Københavns Tanklager (Copenhagen Stor­

age Company Ltd.), 176.

Københavns Tekstil-Farveri, 171.

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 203.

Køle- og Frysehuset København, 194, Lakfa, Fabrik for Speciallakker, 187.

Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­

borg, 201.

Larsen, Lars Chr., 180.

Larsens, S., Møbelfabrik, 191.

Lemvig Handelsdepot i Likvidation, 203.

Lycon, 205.

Lyre, Reklamebureau, 201.

Lønstrup, A., 203.

Madsen, Wiggo, Konfektionsfabrik, 187.

Magasin du Nord, Aarhus, 184.

Magasin Set. Jørgen, Vesterbrogade 16, 196.

Maribo Trælasthandel, 196.

Maskinfabrikken Navian under konkurs, 195.

Maskinfabriken Rannie, 199.

Matr. Nr. 2 b af Buddinge i Likvidation, 201.

Matr. Nr. 2 fc m. fl. af Kastrup, Ejendoms­

aktieselskabet, i Likvidation, 197.

Matr. Nr. 3 gø af Rungsted, 192.

Matr. Nr. 8 iu og 8 Im Glostrup, Ejendoms­

aktieselskabet, 183.

Matr. Nr. 8 p m. fl. af Sundbyøster, 203.

Matr. Nr. 9 am Frederiksberg, Ejendoms­

aktieselskabet, 196.

Matr. Nr. 9 u af Brønshøj, Ejendomssel­

skabet, 190.

Matr. Nr. 15 aø af Frederiksberg, Ejendoms­

aktieselskabet, 183.

Matr. Nr. 21 y af Frederiksberg, 188.

Matr. Nr. 65 i Set. Annæ Vester Kvarter, 182.

Matr. Nr. 802 Østervold Kvarter, Ejendoms- Aktieselskabet, i Likvidation, 188.

Matr. Nr. 1018 af Utterslev, Frederiksbo, 186.

Matr. Nr. 4558 Udenbys Klædebo Kvarter i Likvidation, 194.

Matr. Nr. 4977 af Udenbys Klædebo Kvar­

ter, 191.

Meinungsgade 6, 203.

Merano i Likvidation, 197.

Michaelsen, Max, 188.

Midtfyns Slagtehus, Ringe 202.

Mignon, 184, 195.

Mikroværk, 183.

Monow, 174.

Murersvendenes Andelsselskab Roskilde, A.

m. b. A., 197.

Møller & Melgaard, 200.

Mørch, Holger G., i Likvidation, 197.

Nakke Bageri i Likvidation, 199.

Nationale Friluftsscene, Den, 204.

Navian, Maskinfabrikken, under konkurs, 195.

Nektar, Fabriken, 201.

(4)

Nielsen Enggaard, & Go., 193.

Nielsen, Richard R., 182.

• Nordfeld, N., & Go.'s Efterfølger Georg Hansen, 182.

Nordisk Læderfabrik, 202.

Nordisk Plaster-Industri, 187.

Nordisk Solar Gompagni, 193.

Nordisk Zell-EM, 179.

North Atlantic Fishing and Trading Go., 189.

Norva Maskinfabrik, 186.

Novotrade, 191.

Næstved Diskontobank, 204.

Næstved Havnepakhus, 202.

Næstved Materialhandel i Likvidation, 199.

Næstved, Rederi-Aktieselskabet, i Likvida­

tion, 187.

Nørre Broby og Omegns Brugsforening A.

m. b. A., 195.

Odense Badminton-Hal i Likvidation, 185.

Odense Tømmergaard (Robert Zebitz &

Go.), 189.

Old England, Konfektions-Magasinet, Ghri- stian d. IX's Gade 2, 186.

Ordrup Solgaard, 196.

Paasch & Larsen, Petersen, 185.

Pablo, 196.

Palægade 6-8, Ejendommen, i Likvidation, 185.

Panorama, Handelsselskabet, 199.

Parfumeri H. Koch, 188.

Pedersen, Th., automobiler, 172.

Pescardero, Handelshuset, 201.

Petersen, Thorvald, Gigarkassefabrik og Trælast, 200.

Petersen & Olsen, Dansk Rør- og Fittings- fabrik, 187.

Phønix, Dampskibsselskabet, 184.

Pindstoftes, Anders A., Maskinfabrik, 197.

Plastic-Union, 204.

Plum, T. & E., 196.

Polimport, 191.

Porsild, Sten, & Go., i Likvidation, 194.

Possessio, 199.

Prikken, 205.

Proki Foto, 202.

Provinstransporten, 173.

Provstevænget, Ejendomsaktieselskabet, 186.

Radio-Materiel Z & H., 202.

Raffs, G. W., Eftf., 191.

Randers Asfalt- og Tjærefabrik, 184.

Randers Blikkenslageres Aktieselskab, 193.

Rannie, Maskinfabriken, 199.

Rederiaktieselskabet Dejrø, 191.

Rederi-Aktieselskabet Fredericia i Likvida­

tion, 189.

Rederi-Aktieselskabet Næstved i Likvida­

tion, 187.

Regidex, 183.

Rekardia, 193.

Reklamebureau Lyre, 201.

Reni»øringskompagniet for København og Frederiksberg, 196.

Renodyn Radio, 200.

Reverte, 203.

Revisionscentralen for Handel og Industri, 172.

Rex Vægt Fabrik, 197.

Ridebanevang i Likvidation, 190.

Rimas Traktor, 170.

Ringe Hotel og Højskolehjem, 189.

Ringkjøbing Landbobank, 198.

Ringsted Motor Gompagni, 199.

Rosenhus, 192.

Rustfri Staalmontage R.S., 198.

Rødkløverhuse i Likvidation, 200.

Salanco, 184.

SAMBEKAS, Indkøbsforeningen, 177.

SANASUND, 197.

Sanddal og Hobro Plantage, 183.

Schandorffs, H., Trælasthandel, 200.

Schuchardt & Schiitte, Dansk Aktieselskab, 186.

Set. Jørgen, Magasin, Vesterbrogade 16, 196.

Short cut Gompany, 197.

Silkeborg Vandkuranstalt, 203.

Skagens Bank, 195.

Skandinavisk Gontex, 18'9.

Skandinavisk Finantas, 198.

Skandinavisk Kaffe- og Kakao Kompagni, 184.

Skandinavisk Kornimport i Likvidation, 189.

Skandinavisk Oljefyring, System Petro- Nokol, 194.

Skibsprovianteringsfirmaet A. Ghr. Berthel­

sen, 204.

Skjelskør Laane- og Diskontobank, 190.

Skjern Bank, 185.

Skotøjsmagasinet Blaagaard, 173.

Skovbakken, Ejendomsselskabet, 190.

Skovhjørnet, 178.

Skovpavillonen, 190.

Solano, 184.

Solnæs, Dampskibsselskabet, 192.

Stabilia, Selskab for værdifaste Kapital­

anlæg, 204.

Stage, Kai, 183.

Stenco, 191.

StenhuggerietTerrassen i Likvidation, 200.

Sthyr & Kjær, 185, 193.

Stilmønster, Korsør, 185.

Sundby Garagerne i Likvidation, 192.

Superlative Manufacturies Ltd., 186.

Svanemølle Værftet, 202.

Sæby Bank, 201.

Sæby Fiske-Ensilage, 174.

Sækkeleje-Kompagniet, 185.

Sørensen, Alfred, & Go., Haarslev pr. Gam- by, 176.

Sørup Gods, 187, 205.

T.I.K. Radio Fabrik, 181.

T.I.K. Radio, Tobias Jensens mekaniske Etablissement, 186.

Tahfa, Entreprenørforretningen, 203.

Terma, Fabrik for Måleinstrumenter, 174.

Terp, H. G., i Likvidation, 184.

Terrassen, Stenhuggeriet, i Likvidation, 200.

Terton, Bygnings- og Isoleringsmaterialer, 205.

Texkom, 188.

Theras, Ejendomsaktieselskabet, 191.

Tomsgaardshusene, 196.

Trekroner, Vestjyllands Levertranfabrik, i Likvidation, 202.

Tønder Landmandsbank, 185.

Ulrich, Finer, Reklamebureau, 197.

Unica-Lys, 201.

United Nordic Importers Limited (U.NJ.L.), 192.

(5)

Vacuum Oil Company, 185.

Vallensbæk Bygnings Industri i Likvida­

tion, 187.

Vanløse Tømmerhandel, 201.

Varde Svineslagteri, 183.

Ved Rampen, Ejendomsaktieselskabet, 196.

Vejle Lædervarefabrik, 183.

Vejlefjord Fiskeindustri, 170.

Verner, W., & Co., 178.

Vestervang Nr. 1-9, Ejendomsaktieselskabet, 170.

Vestjyllands Levertranfabrik Trekroner i Likvidation, 202.

Vestjysk Stenværk under Konkurs, 190.

Vinderup Bank, 184.

Viscommercial, 192.

Voldgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 195.

Vraa Bank, 182.

Vølund, 183.

Wiene, Emil, 198.

WIENES, EMIL, FORLAG, 179.

Wilson & Co., Aarhus, 202.

Wilson & Co., Odense, 202.

Winkel, C. F., 202.

Winther & Andersen, 186.

Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder­

stoffer A. m. b. A., 185.

Ørholm, N. P. J., 204.

Østjællands Motor Service i Likvidation, 205.

Forsikringsselskaber.

Dansk Bygnings Assurance mod Husbukke og Hussvampskade, 205.

Danske Privatbaners gensidige Ulykkesfor- sikringsforening, 206.

Forsikrings-Aktieselskabet Vidar, 205.

Forsikringsselskabet Fribo, 206.

Forsikringsselskabet Fylla, 206.

Frederiksborg Amts gensidige Brandforsik­

ring, 205.

Fribo, Forsikringsselskabet, 206.

Fylla, Forsikringsselskabet, 206.

Gensidige Kreaturforsikringsforening Ku- stos, Den, 205.

Gensidige sydfynske Brandassuranceselskab, Det, 205.

Kustos, Den gensidige Kreaturforsikrings­

forening, 205.

Vidar, Forsikrings-Aktieselskabet, 205.

Foreninger.

Atletklubben Thor, 206.

Atletklubben Thor, Atlet Afdeling, 207.

Atletklubben Thor, Badminton Afdeling, 206.

Atletklubben Thor, Bokse Afdeling, 207.

Atletklubben Thor, Gymnastik Afdeling, 206.

Atletklubben Thor, Svømme Afdeling, 207.

Danmarks kristelige Gymnastikbevægelse, Dansk Socialrådgiverforening, 206.

Eksamineret Socialrådgiver, 206.

Fællesbestyrelsen for K.F.U.M. og K.F.U.K.

i Danmark, 206.

Købmandsbo, 206.

Lukas-Gilde, København, 206.

Malersammenslutningen Fynboerne, 206.

Thor, Atletklubben, 206.

Thor, Atletklubben, Atlet Afdeling, 207.

Thor, Atletklubben, Badminton Afdeling, 207.

Thor, Atletklubben, Bokse Afdeling, 207.

Thor, Atletklubben, Gymnastik Afdeling, 206.

Thor, Atletklubben, Svømme Afdeling, 207.

Uafhængig Druide Orden i Danmark, U.D.O., 206.

(6)

Aktieselskaber.

Under 27. april 1950 er oplaget i aklieselskabs-regislerel som:

Register-nummer 22.064; „ A k t i e s e l ­ s k a b e t af 1. f e b r u a r 195 0", hvis formål er at drive handel samt på anden lignende måde at frugtbargøre selskabets midler. Selskabet har hovedkontor i Ko­

benhavn; dets vedtægter er af 1. februar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på i 00 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Stats­

tidende". Selskabets stiftere er: Prokurist fru Tove Henriksen, Jernbanegade 5, herreekviperingshandler Finn Robert Da­

niel Pedersen, Vejlands Allé 2, direktør Svend Aage Riis Kristensen, Vendersgade 33, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Register-nr. 22.065: „ E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t „ V e s t e r v a n g N r. 1 — 9", hvis formål er køb af ejen­

dommen matr. nr. 8p Set. Jørgensbjerg under Roskilde købstads jorder, belig­

gende Vestervang nr. 1—9, opførelse på denne ejendom af en moderne beboelses­

ejendom samt administration af samme.

Selskabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 27. oktober 1949.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.

Aktierne Ij^der på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Landsretssagfører Hans Christian Marius Frederiksen, Kron- prinsensgade 2, murermester Aage Peter Christensen, Ole Borchsvej 55 A, direktør Oskar Carl Olver, Peter Bangsvej 133, arkitekt Johil Riittgers, Classensgade 4, blikkenslagermester Børge Poul Ove Nye- gaard. Roskildevej 146, malermester Jo­

hannes Albertus Klavsen, Hegnshusene 75, alle af København, tømrermester Knud Valdemar Fog, Prins Valdemarsvej 44, snedkermester Sophus Andreas Jacob­

sen, Morgenvej 12, begge af Gentofte,

ingeniør Johannes Elmquist Ormstrup, Lindegaardsvej 47, Charlottenlund. Be­

styrelse:, Nævnte H. C. M. Frederiksen (formand), A. P. Christensen, O. C. Olver, J. Riittgers. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand i for­

ening med et medlem af bestyrelsen.

Under 28. april er optaget som:

Register-nr. 22.066: „R i m a s T r a k- t o r A/S", hvis formål er forhandling af traktorer, traktorredskaber og landbrugs- redskaber og dermed beslægtet virksom­

hed. Selskabet har hovedkontor i Ring­

sted; dets vedtægter er af 19. december 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har selskabet forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: „Ring­

sted Jernstøberi og Maskinfabrik Aktie­

selskab" (reg.-nr. 4594), direktør Svend Flamand, sagfører cand. jur. Knud Victor Svendsen, alle af Ringsted. Bestyrelse:

Nævnte S. Flamand, K. V. Svendsen samt fabrikant Miliam Nikolai Mathiassen, Ringsted, kontorchef Knud Georg Lund, Harsdorffsvej 13, landsretssagfører Gun­

nar Leon Garth-Griiner, Frederiksholms Kanal 16, begge af Kobenhavn. Direktion:

Nævnte S. Flamand. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­

prokura er meddelt: Svend Flamand.

Prokura — to i forening — er meddelt:

Cai Henry Aksel Petersen og Børge Fla­

mand.

Register-nummer 22.067: „A/S Vejle­

f j o r d F i s k e i n d u s t r i", hvis formål er fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i Vejle; dets vedtægter er af 17. marts 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 24.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier til ikke- aktionærer, der kun kan ske med bestyrel­

sens samtykke har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3

(7)

givne regler; dette gælder dog ikke ved overgang til stifternes i uskiftet bo hen­

siddende enker. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er; Grosserer Vagn Bai Jakobsen, bagermester Georg Valter Thorsen, landsretssagfører Flem­

ming Friis-Jespersen, alle af Vejle, lands­

retssagfører Knud Kildeby, Give, der til­

lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte V. Bai Jakobsen, G. V. Thorsen. Sel­

skabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Under 29. april er optaget som:

Register-nummer 22.068: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t B o g f o r l a g e t ASA", hvis formål er at drive forlagsvirksomhed, spe­

cielt at udgive liberal oplysningslitteratur, samt bogtrykkeri og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 3. de­

cember 1948 og 8. oktober 1949. Den teg­

nede aktiekapital udgør 47.300 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktieka­

pitalen er fuldt indbetalt. Hver aktionær har en stemme, når aktionæren af besty­

relsen er anerkendt som stemmeberettiget, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke ømsætningspapi- rer. Til aktier, der forefindes i fallitboer og dødsboer, har selskabet (bestyrelsen) forkøbsret efter de i vedtægternes § 7 giv­

ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere er: Venstres Landsorganisation, Asa- vænget 4, Kgs. Lyngby, „Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)" (reg.- nr. 1264), Svendborg, „A/S Sorø Amtsti­

dende" (reg.-nr. 11.207), Slagelse. Besty­

relse: Fhv. undervisningsminister Mads Rasmussen Hartling (formand), Sumatra^

vej 2, forstander Lars Pedersen, Brønshøj Kirkevej 3, landssekretær Arne Skovmand, Keplersgade 7, alle af København, forret­

ningsfører Poul Christian Jensen, Rønne, redaktør Regner Stenbæk, Svendborg, re­

daktør Holger Rudolf Sørensen, Asavæn- get 4, Kgs. Lyngby, forretningsfører Ernst Elboth, redaktionssekretær Hans Jakob Bagge, begge af Slagelse, provst Kristen Bøker Kristensen Hillgaard, Skivholme præstegaard, Skovby, Jylland. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening

med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.069: „A a 1 b o r g P r i o r i t e t s s e l s k a b a/s", hvis for­

mål er anbringelse af kapital i og køb og salg af pantebreve, aktier og lignende pengeeffekter. Selskabet har hovedkontor i Aalborg; dets vedtægter er af 14. novem­

ber 1949 og 3. marts 1950. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 28.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­

talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Kun medlemmer af foreningen af sagførere i Aalborg og Nørresundby kan være aktio­

nærer i selskabet jfr. hermed de i vedtæg- . ternes § 3 givne regler. Ved overdragelse af aktier har selskabet forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Landsretssag­

fører Sigurd Schroll Christensen, overrets­

sagfører Knud Lyne Gruiiwald, landsrets­

sagfører Hans Olaf Utoft Hansen, lands­

retssagfører Aage Larsen, alle af Aalborg, landsretssagfører Axel Rolff-Petersen, Hasseris, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af tre medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Under 1. maj er optaget som:

Register-nr. 22.070: „ K ø b e n h a v n s T ek s t i l - F a r v e r i A/S", hvis formål er at drive fabrikations- og industrivirk­

somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 15. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 115.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- liebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Ved overdragelse af ak­

tier har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­

rers vegne forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Fabrikant Erich Wal­

ter Franke, Amagerbrogade 20, landsrets­

sagfører Niels Julius Kørner, Raadhus- stræde 7, begge af København, grosserer Gert Lassen, Gudrunsvej 26, Charlotten­

lund, direktør Torben Valdemar Egen- feldt-Nielsen, Strandvej 112, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:

(8)

Nævnte T. V. Egenfeldt-Nielsen. Selska­

bet tegnes af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening eller af direktøren alene;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.071: „T h. P e d e r ­ s e n a u t o m o b i l e r A/S", hvis formål er at drive handel med automobiler, mo­

torcykler, tilbehør og reservedele samt ud­

førelse af reparationer. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtægter er af 31. januar 1950. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af ak­

tier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere er: Aulomobilforhandler Thorvald Jo­

hannes Pedersen, automobilmekaniker Erik Vagn Pedersen, begge af Høyrups Allé 4, Hellerup, landsretssagfører Otto Emanuel Feldberg, Jernbanegade 3, Ko­

benhavn. Bestyrelse: Nævnte T. J. Peder­

sen, O. E. Feldberg samt landsretssagfø­

rer Anker Nørgaard Georgsen, St. Kon­

gensgade 49, København. Direktion:

Nævnte T. J. Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Under 2. maj er optaget som:

Register-nummer 22.072: „A/S R e v i- s i o n s c e n t r a l e n f o r H a n d e l o g I n d u s t r i " , hvis formål er at drive re­

visionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 1. januar og 18. marts 1950. Den tegnede aktieka­

pital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — der kun kan ske med besty­

relsens samtykke — har de øvrige aktio^- nærer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør Kaj Reisler, Fuglegaards- vænget 34, Gentofte, sagfører, cand. jur.

Gunnar Reisler, Reberbanegade 43, revi­

sor Karl Otto Nymand Christensen, Mag- legaards Allé 123, begge af København.

Bestyrelse: Nævnte K. Reisler, G. Reisler samt fru Kamma Viola Christensen, Mag- legaards Allé 123, København, Direktion:

Nævnte K. Reisler og Karl Otto Nymand Christensen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af to medlemmer af bestj^relsen i forening med en direktør.

Under 3. maj er optaget som:

Register-nummer 22.073: „A/S T o b i a s J e n s e n ' s m e k a n i s k e E t a b 1 i s s e - m e n t", hvis formål er fabrikation og handel. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „A/S Tobias Jen­

sens mekaniske Etablissement T. I. K.

Radio" (reg.-nr. 9960), har hovedkontor i Glostrup; dets vedtægter er af 18. juli og 21. august 1929 med ændringer senest af 23. marts 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500, 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­

ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­

haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:

Fabrikant Peter Johannes Tobias Jensen, Edv. Glæselsvej 10, direktør Henry Julius Kristian Djursholt, Jagtvej 74, bogbinder­

mester Bernhard Rasmus Juel Rasmussen, Vesterbrogade 183, prokurist Orla Johan­

nes Jessen, Strandlodsvej 124, stud. polyt.

Kai Bjørn Jensen, 5. Juni Plads 13, alle af København. Direktion: Nævnte P. J. T.

Jensen. Selskabet tegnes af tø medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en di­

rektør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Orla Johannes Jessen.

Register-nummer 22.074: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t F l o r a l c o", hvis formål er at overtage og forvalte de Vilhelm Thomsen, Meirelbeke, Belgien, tilhorende her i lan­

det beroende værdier, samt endvidere at drive handels- og anden erhvervsvirksom­

hed. Selskabet har hovedkontor i Odense;

dets vedtægter er af 23. januar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 220.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktieka­

pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på

(9)

ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker i „Fyns Tidende" og ved an­

befalet brev til de noterede aktionærer.

Selskabets stiftere er: Eksportør Vilhelm Morits Thomsen, Meirelbeke, Belgien, kontorchef Frederik Norberg, Finsens Allé 12, Odense, prokurist Harald Christian Thomsen, Carl Jensensvej 22, Aarhus, fuldmægtig Kurt Aage Blæsbjerg, Sdr.

Næraa pr. Aarslev, der tillige udgør besty­

relsen med førstnævnte som formand. Di­

rektion: Nævnte F. Norberg. Selskabet teg­

nes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse. Prokura er meddelt: Harald Chri­

stian Thomsen i forening med direktøren.

Register-nummer 22.075: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t S ø r e n A n d e r s e n , H o r ­ s e n s", hvis formål er at drive stevedore- og pakhusforretning samt handel og spe­

dition. Selskabet har hovedkontor i Hor­

sens; dets vedtægter er af 16. december 1949 og 31. marts 1950. Den tegnede aktie­

kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af aktier til ikke-aktionærer kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Aktier, der foreligger i et døds- eller konkursbo, og som ikke overgår til aktionærens ægtefælle eller livsarvinger eller inden 3 måneder er overdraget til en af bestyrelsen god­

kendt trediemand, er indløselige, jfr. ved­

tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:

Stevedore Søren Andersen, direktør Bjørn Finsen, direktør Aage Christian Albrekt Rasmussen, alle af Horsens, fhv. stevedore Rasmus Martin Vilhelmsen, Bredballe pr.

Vejle. Bestyrelse: Nævnte S. Andersen, B.

Finsen, A. C. A. Rasmussen. Direktion:

Nævnte S. Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af direk­

tøren i forening med to medlemmer af be­

styrelsen. Prokura er meddelt: Carl Georg Flindt i forening med et medlem af be­

styrelsen.

Under 4. maj er optaget som:

Register-nr. 22.076: „D a c o 1 a Ma­

s k i n f a b r i k A/S", hvis formål er at

drive fabrikation og handel. Selskabet, der tidligere har været registreret under nav­

net: „A/S Dacola Refrigerating Comp."

(reg.-nr. 20.099), har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 21. marts 1947 med ændringer senest af 25. marts 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 152.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­

beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktier­

ne lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Grosserer Christian Langkilde, Strandvej 82, Hellerup, in­

geniør Niels Børge Jensen Tveden, Stu­

diestræde 67, civilingeniør Paul Gunnar Franz Schwarck, Sortedams Dossering 65 C, landsretssagfører Philip Rasch Dam, Gothersgade 137, alle af København. Di­

rektion: Nævnte C. Langkilde, N. B. J.

Tveden. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening.

Register-nummer 22.077: „A/S S k o- t ø j s m a g a s i n e t „B 1 a a g a a r d"", hvis formål er at drive handel med skotøj en gros og en detail. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 7. februar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., hvoraf 40.000 kr. A-aktier og 50.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert A-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af A-aktier til ikke-aktionærer har de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Købmand Niels En­

gelbredt, fru Eva Marie Engelbredt, begge af Præstø, ekspedient Poul Reimers Pe­

tersen, fru Tove Margrethe Petersen, beg­

ge af Elbagade 51, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte P.

R. Petersen. Selskabet tegnes af direktøren og prokuristen i forening eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Prokurist: Nævnte N. Engelbredt.

Under 6. maj er optaget som:

Register-nummer 22.078: „ P r o v i n s ­ t r a n s p o r t e n A/S", hvis formål er at drive vognmandsforretning med kørsel

(10)

og transport af varer og gods af enhver art. Selskabet har hovedkontor i Holte;

dets vedtægter er af 26. januar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., for­

delt i aktier på 500, 2000 og 4000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hverl aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har selskabet eller bestyrelsen for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" og ved an­

befalet brev til de noterede aktionærer.

Selskabets stiftere er: Fuldmægtig Alfred Kjeldsen Møller, fru Krista Ruth Møller, begge af Malmbjergvej 34, Holte, sagfører Georg Vilhelm Jensen, St. Kongensgade 49, København, der tillige udgør bestyrel­

sen med førstnævtne som formand. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af bestyrelsens for­

mand eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 8. maj er optaget som;

Register-nummer 22.079: „F i n a n s- a k t i e s e l s k a b e t G l o r i a", hvis formål er at anbringe og administrere kapital og anden hermed beslægtet virk­

somhed. Selskabet, der tidligere har væ­

ret registreret under navnene „Ejendoms­

aktieselskabet af 15. Juli 1936" (reg.-nr.

14.160) og „Ejendoms- og Finansaktie- selskabet Gloria" (reg.-nr. 16.445), har hovedkontor i Søllerød kommune; dets vedtægter er af 15. juli 1936 med æn­

dringer senest af 19. april 1950. Den teg­

nede aktiekapital udgør 435.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".

Bestyrelse; Højesteretssagfører George Koch Schiørring, stud. jur. Ole Schiør- ring, begge af Frydenlund pr. Skodsborg, direktør Louis Eugéne Grandjean, Herluf Trollesgade 22, København. Direktion:

Nævnte G. K. Schiørring. Selskabet tegnes

— derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Register-nr. 22.080: „A/S Mono w", hvis førmål er handel med manufaktur

og tekstiler en gros samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 2. juni 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 50, 100 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt^

gøreise til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere er: Grosserer Sven Mogens Parnow, fru Edel Kirsten Parnow, begge af Ny Ordrup Side Allé 7, Ordrup, prokurist Kaj Rosendahl Søren­

sen, Rymarksvej 76, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre med­

lemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 22.081: „ F a b r i k f o r M å 1 e i n s t r u'm e n t e r T e r ­ me., A k t i e s e 1 s k a b", hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 1. december 1949. Den tegnede aktie­

kapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 250, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på 250 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — der kun kan ske med samtykke af samtlige bestyrelsens medlemmer — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Fabrikant Orla Jørgensen, Rudolf Wulffsgade 22, fabri­

kant Svend Aage Jørgensen, Sønderborg­

gade 3, begge af Aarhus, landsretssagfører Erik Waldørff, Skindergade 32, Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Forretnings­

førere: Nævnte O. Jørgensen samt Knud Waldøf Kalsgaard Jakobsen, Ny Munke­

gade 67, Aarhus. Selskabet tegnes af be­

styrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med en for­

retningsfører eller en prokurist; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.082: „A/S Sæby F i s k e - E n s i 1 a g e", hvis formål er at drive fabrikation og anden dermed i

(11)

forbindelse stående virksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i Sæby; dets ved­

tægter er af 22. februar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noter ingitid. Aktierne lyder på navn.

Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Proprietær Harald Vanggaard, Kvisselholt pr. Agersted, civil­

ingeniør Ruthi Poul Frydenberg, Taar- bæksdalvej 3 A, Klampenborg, grosserer Jørgen Plenge, Brogaardsvej 59, Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 9. maj er optaget som:

Register-nummer 22.083: „A/S D a n s k Na-turheg n", hvis formål er at drive fabrikation. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 4. februar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" samt ved anbefalet brev til de noterede aktionærer. Selskabets stiftere er: Grosserer Edvard Paul Lucas, fru Ulla Lucas, begge af Urbansgade 5, København, fru Anne Vibeke Demeter, Ordrupvej 147, Charlottenlund, der tillige udgør be­

styrelsen med førstnævnte som formand.

Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Edvard Paul Lucas.

Under 11. maj er optaget som:

Register-nummer 22.084: „ P a u l A m- s i n c k A/S", hvis formål er at videre­

føre den af det personlige firma Paul Amsinck, Tordenskjoldsgade 32, hidtil drevne virksomhed samt at drive virk­

somhed ved handel en gros med og fabrikation af manufaktur og tekstiler og anden dermed i forbindelse stående virk­

somhed, herunder også køb og salg af

fast ejendom, aktier og andre værdi­

papirer. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 15. juni 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 21.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave­

ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stif­

tere er: Grosserer Hans Peter Mathiesen, Tordenskjoldsgade 32, grosserer Kai Egon Kragh Andersen, Carl Nielsens Allé 4, begge af København, grosserer Chanan Kviat, Rebekkavej 59, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af tre medlem­

mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er meddelt: Tove Lilian Schultz.

Register-nummer 22.085: „A/S T i 11 a M u n t h e K a u f f m a n n", hvis for­

mål er at drive fremstilling af finere damekjoler, linned og lignende og handel dermed direkte til private kunder samt hermed i forbindelse stående virksomhed.

Selskabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 7. juni 1949. Den legnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Berlingske Tidende".

Selskabets stiftere er: Direktør Alfrid Bjarner Hall, Chr. Winthersvej 11, direk­

tør fru Mathilde Marie Kauffmann (kaldet Munthe Kauffmann), Frederiksgade 12, begge af København, salgschef Svend Holger Kay Levison, Ordrup Jagtvej 40 B, fru Ebba Poulsen, Raadhusvej 2, begge af Charlottenlund. Bestyrelse:

Nævnte A. B. Hall, S. H. K. Levison samt landsretssagfører Knud Frederiksen, Dyrehavevej 14, Klampenborg. Direktion:

Nævnte M. M. Kauffmann (kaldet Munthe Kauffmann). Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 12. maj er optaget som:

Register-nummer 22.086: „C. G. J e n ­ s e n A/S", hvis formål er at drive

(12)

irwgenior- og enlreprenøryirksonihed eller anden i forbindelse dermed stående virk­

somhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „G. G. Jen­

sen A/S af 1947" (reg.-nr. 21.486), har hovedkontor i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 20. september 1947 med ændringer senest af 26. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgor 180.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen eller en af denne anvist køber forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Besty­

relse: Tømrermester Jens Perregaard, Dr.

Margrethesvej 95, Aarhus, ingeniør Hroar Halvor Sørensen, Oldermandsvej 35, Kobenhavn, civilingeniør Ghristian Gott- fred Jensen, Kaas Allé 13, Hellerup.

Direktion: Nævnte C. G. Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede best3Telse.

Under 13. maj er optaget som:

Register-nr. 22.087: „ K ø b e n h a v n s T a n k l a g e r A / S ( C o p e n h a g e n S t o r a g e C o m p a n y L t d)", hvis for­

mål er at oprette og drive et lager med alt tilbehør til modtagelse, opbevaring, be­

handling og udlevering af mineralske olieprodukter og andre flydende produk­

ter. Selskabet har hovedkontor i Koben­

havn; dets vedtægter er af 20. februar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 1.200.000 kr., hvoraf 600.000 kr. A-aktier og 600.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­

talt, dels kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — bortset fra overdragelse til en aktionærs moder-, datter- eller søstersel­

skab — har først aktionærerne indenfor samme aktiegruppe, derefter aktionærer­

ne i den anden aktiegruppe forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Va- cuum Oil Company A/S (reg. nr. 3863), Frederiksberggade 1, De Forenede Ben­

zinimportører A/S (reg.-nr. 21.171)), Is­

lands Brygge 22, Oliekompagniet Rhena- nia A/S (reg.-nr. 16.174), Nørregade 15, alle af København. Bestyrelse: Direktør Lauritz Tholstrup, Vingaards Allé 14, Hellerup, direktør Erik Dugdale, Krat­

vænget 9, direktør Immanuel Strand, Vil­

vor devej 63, begge af Charlottenlund, di­

rektør Hans. Vilfred Højsgaard, Bjørn- sonsvej 31, København. Direktion: Nævn­

te L. Tholstrup. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrel­

se. Eneprokura er meddelt: Lauritz Thol­

strup.

Under 16. maj er optaget som:

Register-nummer 22.088: „Alfred Sø­

r e n s e n & C o . A / S , H a a r s l e v p r . G a m b y", hvis formål er at drive fabri­

kations- og mekanikervirksomhed, i sær­

deleshed med motorkøretøjer og dermed beslægtede genstande, såvel i indland som i udland. Selskabet har hovedkontor i Haarslev pr. Gamby; dets vedtægter er af 3. august 1949. Den tegnede aktiekapital udgor 250.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Henning Kuhnmunch, Hu­

rup, automobilhandler Alfred Søren Arns- bach Sørensen, Haarslev pr. Gamby, landsretssagfører Hans Peter Dela, Bo­

gense, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte A. S. A. Sørensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­

delt: Henning Kuhnmunch.

Under 17. maj er optaget som:

Register-nummer 22.089: „A/S D a m- k i e r s h o l e 1", hvis formål er køb af ejendommen matr. nr. 257 Varde købstads bygrunde, kaldet „Damkiers hotel", samt hotel- og restaurationsdrift. Selskabet har hovedkontor i Varde; dets vedtægter er af 30. januar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem-

(13)

me efter 3 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er; Hotelejer Hardy Evald Jensen, hotelejer Svend Osvald Markus Jensen, begge af Nødebo kro pr. Fredens­

borg, grosserer Ejnar Ditlev Pedersen Skov, Karl Zahlmannsvej 7, overretssag­

fører Carl Frederik Raaschou, Cityejen- dommen, begge af Hillerød, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.090: „ I n d k ø b s ­ f o r e n i n g e n SAMBEKAS A/S", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; dets ved­

tægter er af 14. juni, 7. december 1949 og 28. marts 1950. Den tegnede aktieka­

pital udgør 13.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver aktionær har 1 stemme efter 2 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Kun detail­

lister, hvis omsætning for en betydelig dels vedkommende falder på herreekvipe- ringsartikler kan være aktionærer. Aktier­

ne er indløselige efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere er: Købmand Alfred Georg Christensen Grenaa, Themstrupvej 39, Haslev, købmand Sigvard Wennemoes Madsen, Dr. Margrethesvej 30, Roskilde, købmand Kai Mogens Harder, Slotsgade 7, Hillerød. Bestyrelse: Nævnte A. G. C.

Grenaa, S. W. Madsen, K. M. Harder samt købmand Jens Torkild Didrik Rasmussen, Nykøbing/F., købmand Johann Ingwert Lorenzen, Rudkøbing. Direktion: Frode Hansen, Fuglegaardsvænget 87, Gentofte.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af mindst tre medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrel­

sen.

Under 19. maj er optaget som:

Register-nummer 22.091: „P e t e r D y r- b e r g A/S", hvis formål er at drive indu­

strivirksomhed og dermed i forbindelse stående handel. Selskabet har hovedkon­

tor i Aarhus; dets vedtægter er af 10. no­

vember 1949. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved overdragelse af aktier

— bortset fra aktier, der tilhører fabri­

kant P. Dyrberg, hans enke eller efter­

kommere i lige linje — har de nævnte personer, subsidiært de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­

ne regler. Det samme gælder, såfremt ak­

tierne inddrages i et konkurs- eller gælds- fragåelsesbo. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Peter Kristian Dyr­

berg, fru x\nna Rasmine Sophie Dyrberg, begge af Skovdalsvej 29, Kongsvang, fru Henriette Hansen Jørgensen, Silkeborgvej 9, frøken Ane Sofie Jensen, Sdr. Ringgade 18, begge af Aarhus. Bestyrelse: Nævnte P. K. Dyrberg, A. R. S. Dyrberg, H. H.

Jørgensen. Direktion: Nævnte P. K. Dyr­

berg. Selskabet tegnes af direktøren ale­

ne eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 22.092: „ E j e n d o m s - A k t i e s e l s k a b e t „BES A"", hvis formål er at bygge, administrere og besid­

de fast ejendom. Selskabet har hovedkon­

tor i Aarhus; dets vedtægter er af 26. fe­

bruar 1950. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 25.000 kr., fordelt i aktier på 5000 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­

me efter 2 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Ved overdragelse af ak­

tier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Dette gælder også, såfremt en aktie stilles til tvangsauktion eller inddrages i et kon­

kurs- eller gældsfragåelsesbo, men ikke ved overgang til en aktionærs enke eller livsarvinger i tilfælde af aktionærens død.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Mu­

rermester Anker Jakobsen, fru Jensine Kirstine Jakobsen, begge af Dalgas Ave­

nue 43, fru Else Lillian Sørensen, Kilde- gaarden 4, alle af, Aarhus, der tillige ud­

gør bestyrelsen med førstnævnte som for­

mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene; ved afhændelse og pant­

(14)

sætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 20. maj er optaget som:

Register-nummer 22.093: „ D a n s k V i d e n s k a b s F o r l a g A / S ( D a n i s h S c i e n c e P r e s s , 11 d.)", hvis formål er at drive forlagsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtægter er af 7. oktober 1949. Den tegnede aktie­

kapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 50 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebelob på 50 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid, dog at ingen aktionær, bortset fra „Foreningen til Be­

skyttelse af videnskabeligt Arbejde (F.B.

V.A.)", kan udøve stemmeret for mere end et beløb svarende til 10 pet. af sel­

skabets aktiekapital. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Hvor aktierne ved en aktionærs død ikke overgår til hans ægtefælle eller livsarvinger samt i tilfælde af kreditorforfølgning er dødsboet, ud­

lægshaveren, konkursboet m. v. pligtig at overdrage de pågældende aktier til den eller dem, bestyrelsen anviser, jfr. de i vedtægternes § 4 givne regler. „Forenin­

gen til Beskyttelse af videnskabeligt Ar­

bejde (F.B.V.A.)" har ret til at indløse de øvrige aktionærers aktier efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: „Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde (F.B.V.A.)", Gyldenløvesgade 1, Køben­

havn, museurnsbestyrer dr. phil. Magnus Anton Degerbøl, Fuglevadsvej 4, Kgs.

Lyngby, afdelingslæge dr. med. Mogens Ellermann, Set. Hans hospital, Roskilde.

Bestyrelse: Nævnte M. A. Degerbøl, M.

Ellermann samt landsretssagfører Niels Alkil, Gyldenløvesgade 1, mag. scient.

Frants Preben Bergh, Upsalagade 4, dr.

phil. Georg Pedersen Nørregaard, Dron­

ningensgade 54, alle af København. Di­

rektion: Nævnte F. P. Bergh. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 22.094: ,;A/S W. V e r n e r

& C o.", hvis formål er at drive handel en gros og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter

er af 17. august 1949 og 13. marts 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Af aktiekapi­

talen er indbetalt 6000 kr.; det resterende beløb indbetales inden 17. august 1950.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­

lingske Tidende" samt ved brev til de no­

terede aktionærer. Selskabets stiftere er:

Fru Nikoline Amalie Kristine Gregersen, løjtnant Werner Fogt Verner, begge af Aaboulevard 3, grosserer Anders Nielsen Vilkig, Peder Skramsgade 24, alle af Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte N. A. K. Gregersen.

Selskabet tegnes af direktøren alene eller

— derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 22.095: „A/S S k c v- h j ø r n e t", hvis formål er at erhverve, bebygge, eje og administrere samt even­

tuelt at afhænde grunde. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 20. marts 1950. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang ved arv til hustru eller livsarvinger — har de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Landsretssagfører Knud Christian Johan Bonnesen Bonlov, Ny Vestergade 15, arkitekt Carsten David Maaholm, Malmøgade 7, begge af Køben­

havn, civilingeniør Aage Carl Monies, Hans Jensensvej 29, Hellerup, der tillige udgor bestyrelsen med førstnævnte som formand. Direktion: Nævnte A, C. Monies.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.096: „ B a l l e r u p E j e n d o m s s e l s k a b A/S", hvis formål er boligbyggeri og dermed beslæg­

tet virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor i Ballerup-Maaløv kommune; dets ved­

tægter er af 1. februar 1950. Den tegnede

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, ved

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening