• Ingen resultater fundet

Aktieselskabet af

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aktieselskabet af "

Copied!
58
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET

Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i august måned

Anmeldelserne angår følgende sel- Is skaber:

i (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 9b delserne findes).

Aktieselskaber.

A Abci, Maskinfabrikken, Se Maskinfabrik­

ken Abci.

Administrationsselskabet Hafnia, 474.

Agoro Staal, 476.

Aktieselskabet af 30/3 1920, 45«.

Aktieselskabet af 15. Juli 1931, 488.

A/S af 22. December 1938, 492.

A/S af 15/9 1955, 471.

A/S af 24. November 1955, 473.

Aktieselskabet af 3. Oktober 1956, 470.

A/S af 31. Januar 1958, 452.

Aktieselskabet af 20. 6. 1958, 455.

Aktieselskabet af 15. Juli 1958, 462.

All-Goods, 494.

Allehusene 1, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Allebusene I.

Alsing, Kai, Textil Aktieselskab, 475.

Alterna, 453.

Amager Petroleum, 457.

Aniform, 451.

Andersens, Johan, Trælastforretning, 477.

Ansgarhus, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Ansgarhus.

Appolonia Dental Aktieselskab", 479.

Arbejdernes Fællesbageri, 491.

Arbejdernes Mælkeforsyning Stassano, 494.

Armifa-Oil, 458.

Asvenda, 475.

Aure, Ejendomsselskabet, Se Ejendoms­

selskabet Aure.

Auto-Centralen, Aalborg, 448.

Autolund, 494.

Auto-Materiel, 485.

Avon India Rubber Co. Ltd. (incorporated in Great Britain) Danish Branch, 455.

Banken for Frederiksværk og Omegn, 473.

Becker, H., & Go., 491.

Bendix, Knud, & Go., 477.

Bendtner, Aage, 476.

Bionova, 487.

Biofac, 489.

Birkum Ostefabrik, 450.

Bjarke, Rederiet, Se Bederiet Bjarke.

Bjøvlund og Aastrup Plantager, 474.

BlegdamsmøIIen, V. Lund & Go., 479.

Blindes Arbejde, 467.

Bo, 492.

Boligaktieselskabet Høje Hasle 1, 485.

Boligaktieselskabet Høje Hasle 11, 485.

Bolind Indkøbscentral for Bygge- og Bo­

ligindustri, 481.

Booklind, 455.

Brande Motor Gompagni, 469.

Brandex, 478.

Brandt & Salling, 490.

Branner og Korch, Kolportageaktiesel­

skab, 479.

Branner og Korchs Forlag, 478.

Brinch & Spehr, 480.

Brostykkevej 81, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Brostvkke- vej 81.

Byggeaktieselskabet L. W. P., 487.

Bygge- og Investeringsselskabet af 17. Fe­

bruar 1931, 488.

Byggeselskabet af 13. 1. 1953, 480.

Bymarken nr. 39—43, Ejendomsaktiesel­

skabet, Se Ejendomsaktieselskabet Bv- marken 39—43.

Buch & Holm, 476.

Bukh, Motorfabriken, Se Motorfabriken Bukh.

Burmeister & Wain's Maskin- og Skibs­

byggeri, 493.

Butler Wine Gompany, 470.

Biilowsvej 24, Frederiksberg, Ejendoms­

aktieselskabet, Se Ejendomsaktiesel­

skabet Biilowsvej 24, Frederiksbery,'.

Gedenta, 469.

(2)

Cederlunds, J. Soner, 466.

Ceres, Korn- og Foderstofforretning, 486.

Charcuterie Niclas, 473.

Chelva, Ejendomsselskabet, Se Ejendoms­

selskabet Chelva.

Chrisco, Svend Christensen & Co., 490.

Christensen, Axel, Frisørartikler, 477.

Christensens, C. J., Papirhandel, 484.

Christensen, Aage, Ingeniør- og Handels­

virksomhed, 489.

Christiansen, Vilh., 481.

Clearings- og Forvaltningsaktieselskabet af 1934, 488.

Coffea Risteriet, 472.

COMINCO, 467.

Corona Capsnles, 471.

Crone, Valdemar, 489.

Cvklehandlernes Administrationskontor,

"489.

Dagbladene Dannevirke Hejmdal, 479.

Dalgas Avenue 31, Aarhus, 491.

Dalgas Avenue 33, Aarhus, 491.

Dalgas Avenue 35, Aarhus, 491.

Dampmøllen i Nykøbing p. F, 479.

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, 478.

Dampvaskeriet Idun, 456.

Danahøj, 483.

Danagoods, 472.

Danish-American furcleaning, 486.

Danish American Gulf Oil Company, 481.

Danegoods København, 452.

Danish American Gulf Oil Transport Com­

pany, 470.

Danish Punchedcard System, 469.

Dankepo, 474.

Danlund Autogummi, 466.

Dansk Esso, 481.

Dansk Kemisk Import, 470.

Dansk Købmands-Inventar, 482.

Dansk Kul- & Koks Import, 466.

Dansk Kødfoderfabrik, 484.

Dansk Minus (Hother Hellenberg), 454.

Dansk Mølle-Kompagni, 480.

Dansk Slagterimaskine Industri Triton, 491.

Dansk Tøræg Fabrik, 482.

Dansk Østtysk Handelsaktieselskab, 473.

Danske Kølehus, Det, 474.

Danske Transportcentraler, 478.

Danwire, 476.

Daruma, 471.

Data-Pak, 490.

Delfin, Hobert, Optik, 486.

Dronningborg Maskinfabrik, 476.

Due, Georg, 480.

Dyhr, E. V., 449.

Edita, 488.

Ega-Værkerne, 470.

Eileen, Parfumerie, 490.

Ejendomsadministrationsselskabet Simonsen og Levring, 457.

Ejendomsaktieselskabet af 16/1—1939,492.

Ejendomsaktieselskabet af 1. september 1939, 470.

Ejendomsaktieselskabet af 1. november 1947, 475.

Ejendomsaktieselskabet af 7. august 1953, 479.

Ejendomsaktieselskabet af 28/4 1954, 490.

Ejendomsaktieselskabet af 11. December '1955, 494.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 34 1 af Frederiksberg, 488.

Ejendomsaktieselskabet Allehusene I, 474.

Ejendomsaktieselskabet Ansgarshus, 488.

Ejendomsaktieselskabet Brostykkevej 81, 459.

Ejendomsaktieselskabet Biilowsvej 24 Fre­

deriksberg, 463.

Ejendomsaktieselskabet Bymarken nr. 39

—43, 488.

Ejendomsaktieselskabet Gentofte Søpark, 487.

Ejendoms-Aktieselskabet Hollandshaven, 471.

Ejendomsaktieselskabet Luneborg, 473.

Ejendomsaktieselskabet, Mørkhøjdal I, 493.

Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal II, 493.

Ejendomsaktieselskabet Rosenparken, 471.

Ejendomsaktieselskabet Set. Jørgens Hus, 490.

Ejendomsaktieselskabet Sølvgadehus, 469.

Ejendomsaktieselskabet Stub II, 475.

Ejendomsaktieselskabet Toftevænget, 469.

Ejendomsaktieselskabet Vegendalgården, 485.

Ejendomsselskabet Aure, 473.

Ejendomsselskabet Chelva, 461.

Ejendomsselskabet Holmens Kanal, 481.

Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43, 473.

Ejendomsselskabet Roligbo, 462.

Ejendomsselskabet Rosenvangen, 494.

Elektronlund, 494.

Elgrafik, 478.

Elkul, 478.

Emballageservice, 471.

Ericsson, L. M., 473.

Erwi Kemisk Fabrik, 490.

Esto Køkkeninventar, 471.

Esbjerg Fiskemelsfabrik, 476.

F. D. M.'s rejsebureau, 460.

Fabriken Pankas, 469.

Fabriken „Grand Danois" og Kødfoder- fabriken, 484.

Fabriken Ransborg, 482.

Falkonergaardens Fabriker, 477.

Fensmark (ilasværk, 492.

Financieringsaktieselskabet af 5. April 1943, 486.

Financieringsaktieselskabet at 1. Novem­

ber 1955, 483.

Financierings- & ejendomsselskabet lott- holm, 488.

Financieringsselskabet af 29/12 1950, 467.

Flemløse Gæstgivergaard og Forsamlings­

hus, 467.

Forenede Chocolade Grossist Aktieselskab, 470.

Forenede Ejendomsselskaber, De, 469, 4.(2.

(3)

443 H Forenede Sæbefabriker, De, 477.

H Formbrændselsfabriken Formosa, 490.

H Formosa, Formbrændselsfabrikken, Se Formbrændselsfabriken Formosa.

H Fox Skomagasin, Glostrup, 483.

^ Fox Skomagasin, Nyborg, 467.

H Fox Skomagasin, Nykøbing M, 489.

^ France, Industriaktieselskabet, Se Indu­

striaktieselskabet France.

r,I Frederikshavns Bank, 466.

^1 Frederikshavn Kulimport, 475.

1 Frederikshavns Læderhandel og Skotøjs­

fabrik, Chr. Jensen, 482.

1 Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, 483.

H Frichs, 490.

^ Frøavlscentret Hunsballe (Pajbjerg), 480.

^ Fyens Andels-Foderstofforretning, 467.

D G. W. Ventilation, 492.

O Gad, N. H., & Go., 477.

O Gave-Radio af 1958, 454.

O Gerlach L., & Go., 458.

O Gerners, Aug., Eftf., 454.

O General Motors International, 484.

O Gentofte Søpark, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Gentofte Sø- park.

O Germuth, H., & Go., 487.

O Glapo, Glas & Porcelæn Import, 494.

O Grand Danois, Fabriken og Kødfoderfa- briken. Se Fabriken Grand Danois oe Kødfoderfabriken.

O Grene, Chr. G., 487.

x) Grenaa Folketidende, 481.

D Grøn & Witzke, 493.

O Grøndahl & Wildt, 478.

O Gudnitz, S., & Go., 492.

O Guldvarefabriken H. J., 495.

O Gundelach, Jørgen, 489.

H Haderslev Håndværkeres Byggeselskab, H Hafnia, Administrationsselskabet, Se

Administrationsselskabet Hafnia.

H Haga, Maskinfabriken, Se Maskinfabriken Haga.

H Hamlet, Københavns Cyklefabrik, 471.

,H Handelsaktieselskabet af 19/3 1951, 492 iH Handelsaktieselskabet af 11/9 1955, 493. '

;H Handels- og Ejendomsaktieselskabet Ka- lax, 461.

H Handelsselskabet Minor, 472.

H Hansen, B. Blum, 467.

H Hansen, H. J. & Go., 480.

H Hansen, I. A., 493.

;H Hansen, Kaj, Ingeniør og Entreprenør, 472.

;H Hansens, Hans, Sølvsmedie, 488.

;H Hansens, H. J., Cigarfabrik, 480.

3H Hartmanns, K. A., Maskinfabrik, 482.

jH Hellenberg, Hother, 475.

3H Hellerup Klub, 472.

Hellerup Kul- & Koks-Lager, 466.

jH Hellsten, Sven, Ingeniørfirmaet, Se In- gemørfirmaet Sven Hellsten.

jH Henriettelund, 485.

3H Henriksen, Bobert, 492.

aH Henriksen, Peter, 465.

Herning Kul Kompagni, 484.

Hertz, Bernhard, 474.

Holbæk Jernstøberi, 486.

Holdingaktieselskabet af 10. Januar 1958, 449.

Holm & Larsen, 483.

Holmegaards Glasværk, 492.

Holmens Kanal, Ejendomsselskabet, Se Ejendomsselskabet Holmens Kanal.

Hollandshaven, Ejendoms-Aktieselskabet, Se Ejendoms-Aktieselskabet Hollands- haven.

Holte Gj^mnasium, 481.

Horsens Bank Aktieselskab, 472.

Horsens Mørtelfabrik, 474.

Hou Møbel- og Madrasfabrik, 483.

Hunsballe, Frøavlscentret, Se Frøavls­

centret Hunsballe (Pajbjerg).

Hvidovre Kommunes Boligselskab, 470.

Høje Hasle I, Boligaktieselskabet, Se Bo­

ligaktieselskabet Høje Hasle I.

Høje Hasle II, Boligaktieselskabet, Se Bo­

ligaktieselskabet Høje Hasle IL

Høje Taastrup Kommunes Boligselskab, 468.

Højgaard & Schultz, 483.

Højskolehjemmet i Slagelse, 490.

Høy-Petersen & Arne Jensen, 493.

Haandværkerbanken i Kjøbenbavn, 489.

Haandværker-, Handels- og Landbrugs- banken, Næstved, 482, 493"

Ibsen, Bent, 483.

Idun, Dampvaskeriet, Se Dampvaskeriet Idun.

Ikruma, Investerings- & Financierings- Kompagniet, Se Investerings & Finan- cierings-Kompagniet Ikruma.

Industriaktieselskabet France, 460.

Infra-Vital, 462.

Ingeniørfirmaet Sven Hellsten, 465.

Ingeniørfirmaet Viggo Bendz's Værkste­

der, 474.

Institutet for Erhvervskonsultation, 493.

Interprint, 469.

Investerings- & Financierings-Kompagni- et Ikruma, 480.

Irma Fabrikerne, 468.

Islebro Tømmerhandel, 456.

Isokit, 479.

Jennow, Andreas, 470.

Jensen, Anders, Odense, 482.

Jensen, Holger, & Go., 468.

Jensen, Martin, (Aug. Gerners Eftf.), 455.

Jensen, Ole Buurgaard Trikotagefabrik, Jensens, Emil, Farver, 489.

Jensens, Georg, Pibefabrik, 458.

Jeppesens, P., Møbelfabrik, 494.

Jessen, Walther, & Co., 471.

Jettadam Fabrikker, 483.

Jørgensens, Chr., Møbelmagasin, Blaa- gaardsgade, 469.

Jydsk Staalflaskefabrik, 450.

Jølva, 476.

Kalax, Handels- og ejendomsaktieselska­

bet, Se Handels- og ejendomsaktiesel­

skabet Kalax.

(4)

Kalfa, 491.

Kampsax Holding, 4(i8.

Karfa Metalindustri, 491.

Kastrup Linietrafik, 447.

Kava Kaffe Kompagni, 463.

Kenvig, O. K., 469.

Kerteminde Fiskeindustri, 476.

Kjøbenhavns Handelsbank, 489.

Klokker Th. & Co., 468.

K. O. K. S., A/S af 1954, Kul og Koks Selskabet, Se Kul og Koks Selskabet K. O. K. S. af 1954.

Kold, Mogens, 451.

Kollektiva, 494.

Kruckow-Waldorff, 471.

Kriigers, Tbeodor, Eftfl., 476.

Kvindernes Hvis i Esbjerg, 479.

Kulsyre- og Tørisfabriken Union, 474.

Kul og Koks Selskabet K. O. K. S. A/S af 1954, 487.

Københavns og Frederiksbergs Køkkenaf­

falds Kompagni (Pillekompagniet), 484.

Københavnske Forstæders Bank, De, 482.

Københavns Teaterselskab, 450.

Københavns Vognmandsforretning, 483.

L. W. P., Bygge-Aktieselskabet, Se Bygge- aktieselskabet L. W. P.

Laet or, 472.

Lange, L. S., Værktøj og Maskiner, 493.

Langhoffs, S. L., Eftf., 469.

Larsen, J. K., 479.

Larsen, N. Chr., Frederik Bruuns Eftf., 493.

Larsen & Knudsen, Vejle litografiske An­

stalt, 477.

Laursen, Georg, 468.

Lea, Urhuset, Se Urhuset Lea.

Leda Damesko, 484.

Ledøje Forsamlingshus, 473.

Leidersdorff, Aage, 465.

Lemvig Kul-Kompagni, 470.

Lidano, 488.

Lilienfeldt, G, 477.

Littera, 482.

Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs- bank, 490.

Lundbeck, Hans, Import & Export Agen­

turer, 482.

Luneborg, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Luneborg.

Lyhne-Nielsen, A, 481.

Lyngby Taxas Indkøbscentral, 477.

Lysberg & Hansen, 473.

Madsen, Alfred, Trikotagefabrik, 467.

Magasin 0—13, 461.

Magasin Special, 470.

Mainland (Copenhagen) Company, 475.

Manus Max, 484.

Mandex Trading Company, 459.

Maskinfabrikken Abci, 474.

Maskinfabriken Haga, 477.

Mathiasen, Georg E., 475.

Matr. Nr. 2270 Udenbys Klædebo Kvarter, 447.

Matr. Nr. 34 1 af Frederiksberg, Ejendoms­

aktieselskabet, Se Ejendomsaktiesel­

skabet Matr. Nr. 34 1 af Frederiksberg.

Matr. Nr. 33 i Øster Kvarter, 478.

Metalock, 487.

Meyer, John, 464.

M. & H. Intercontruct, 475.

Midtjydsk Elektro, 493.

Midt jydsk Farveri, 492.

Minor, Handelsselskabet, Se Handelssel­

skabet Minor.

Moorcrest, 492.

Motorfabriken Bukh, 483.

Mundimex, 477.

Musikkens Verden, 491.

Møll, Brødrene, 447.

Mørkhøjdal 1, Ejendomsaktieselskab, Se I Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal 1.

Mørkhøjdal 11, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal

11.

Mørkøv Savværk, 491.

Måge, Poul, 463.

Nationale Friluftscene, Den, 485.

Nema Trading A/S, 495.

Newdan Food, 482.

Niclas, Charcuterie, Se Charcuterie Ni­

clas.

Nicolajsen, N. P., 460.

Nielsens, Christian, Teglværker, 486.

Niro Atomizer, 472.

Nora Bio, 468.

Nordisk Alkali, 484.

Nordisk C. E. C. A., 477.

Nordisk Ejendomsinvestering A/S af 1952, li ,S 488.

Nordisk Fiat, 478.

Nordisk International Travel, 482.

Nordisk Konserves Industri, 478.

Nordisk Krølhaarsfabrik, 485.

Nordisk Læderfabrik, 490.

Nordisk Pirelli, 469.

Nordisk Ventilator, 484.

Nordsjællands Benzin og Petroleums Co., H 490.

Nordvestfynske Elektricitetsværker, 486.

Norrøna, 469.

Nyborg Eddikebryggeri og Konservesfa- - E

brik, 485.

Nye Kødfoderfabrik, 485.

Nykøbing Mors Bederi, 488.

Næstved-Præstø-Mern Jernbane-Aktiesel­

skab, 487.

Nørrebrogade 43, Ejendomsselskabet, Se I ar Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43.

Odense Fløde-Is Fabrik, 489.

Odense Kvægtorv, 489.

Olympia Kontormaskiner, 474.

Omegnens Dampvaskeri, 493.

Orange, 467.

Ordrup-Charlottenlund Investeringsaktie- • -3 selskab, 453.

Pankas, Fabriken, Se Fahriken Pankas.

Parcelforeningen af 25. februar 1952, 478. | .8 Parcelforeningen af 30. december 1949, 478. .8 Parfumerie Eileen, Se Eileen, Parfumerie. .3 Pecunia Financieringsaktieselskab, 468.

Pedersen, Alfred, & Co., af 1954, 487.

Peder Skramsgades Ejendomsservice, 467.

Peter Saxberg, Bederiaktieselskabet, Se s?

Bederiaktieselskabet Peter Saxberg.

(5)

445 Petersen, Ejner, 492.

Petersen, Hans, Landbrugsmaskiner, 493.

Petersen, P. C., 485.

Petersens, Carl, Enke, Bogbinderi, 492.

Philipsen, A., 487.

Planolith, 459.

Plantryk, (Planolith), 460.

Polanta, 481.

Polyplex Danish-American Plastics Com­

pany, 468.

Premier Is, 472.

PRIMA, Kulimport & Skibsfart, 487.

Profa, Provinsfarvebandlernes handels­

selskab, 468.

Prospectus, 479.

Qvade, C. A., & Co., 476.

Ralco, 470.

Randers Disconto- og Laanebank, 484.

Randers Golfbane, 491.

Randers-Hadsund Jernbane, 481.

Randers Korkvarefabrik, 480.

Randers Kvægtorv og Slagtehus, 476.

Rationel, Revisionsinstituttet, Se Revi­

sionsinstituttet Rationel.

Rederiaktieselskabet Peter Saxberg, 474.

Rederiet Bjarke, 470.

Revisionsinstituttet Rationel, 453.

Rex Vægt Fabrik, 474.

Riasso, 465.

Rialto-Teatret, 484.

Ries, Børge, Revisions-Aktieselskab, 477.

Roligbo, Ejendomsselskabet, Se Ejendoms­

selskabet Roligbo.

Rosenberg, Brdr., 477.

Rosenparken, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Rosenparken.

Rosenvangen, Ejendomsselskabet, Se Ejen­

domsselskabet Rosenvangen.

Rothmar, P., 448.

Rouathermiq, 491.

Ruds Vedby Teglværk, 493.

Rumler & Co., 475.

Rørfittings & Maskinfabrikken Standard, 481.

Rørkær, 467.

Rørkærs Magasin, 468.

S. P. Radio, 468.

Safety Ammunition Ltd., 471.

Salamander Handsker, 489.

Salt bækvig, 490.

Samvirkende Brugsforeninger i Danmark.

De, 470.

Scandia, Tapetfabriken, Se Tapetfabri- ken Scandia.

Scandiawool, 469.

Scandinavian Rabbit Companv, 466.

Scandrill, 477.

Scanlux EI-A/S, 480.

Scansellers, 480.

Schelhase, Eigil V., 493.

Scbyum og Hammerberg, 486.

Set. Jørgens Hus, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Set. Jørgens Hus.

Seidelin, S., 490.

Sera, 467.

Servomatic, 478.

Sevaldsen, Knud, 485.

S1DERA, 470.

Sigersted og Sandby Teglværker, 485.

Simonsen og Levring, Ejendomsadmini- strationsselskabet. Se Ejendomsadmini- strationsselskabet Simonsen og Levring.

Skagens Isværk, 475.

Skagerak Fiskeeksport, (Sigurd Esper­

sen) (Lactor), 452.

Skagerak Fiskeeksport (Siffurd Espersen), 472.

Skanderborg Møllegaard, 493.

Skandima, 474.

Skandinavisk Isenkram Agenturer, 467.

Skandinavisk Kokosvæveri, 484.

Skandinavisk Oliefyring Svstem Petro- Nokal, 475.

Skandinavisk Uhr-Import, 476.

Skensved chemiske Industri, 449.

Skjelskør Laane- og Diskontobank, 481.

Skotex, Skotøjsfabriken, Se Skotøjsfabri- ken Skotex.

Skotøjsfabriken Skotex, 494.

Skovgaard, Vigo, 453.

Skovlunde Bank, (De Københavnske P'or- stæders Bank), 458.

Skumgummi-Buen, 456.

Skælskør Autolager, 494.

Smedens Hjørne, 464.

Smeds, Niels, Buslinier, 489.

Smith, And., 458.

Smith, Wilh., 487.

Sonderburger Zeitung, 488.

Sperling, William, 472.

Standard, Rørfittings & Maskinfabrikken, Se Rørfittings & Maskinfabrikken Stan­

dard.

Stassano, Arbejdernes Mælkeforsyning, Se Arbejdernes Mælkeforsyning Stassano.

Stella Møbelindustri, 478."

Stender, Carl, Forlag for Reproduktion af nordisk Kunst, 481.

Storm & Trier, 488.

Stub II, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejen­

domsaktieselskabet Stub II.

Stubbekøbing Kornhandel, 490.

Svendborg Boghvede- og Havremølle, 487.

Svennés, O. H., Kødfoderfabrik, 485.

Swiss Handel (Swiss Regnskab), 468.

Swiss Regnskab, 468.

Swiss Trading, 448.

Swiss Trading Compam^ (Swiss Regn­

skab), 468.

Sundvej 18 DEFGH, 492.

Syberg Olsen & Co., 488.

Sygekassernes Optik, 480.

Sylét, 492.

Sæby Paketfart, 491.

Sølvgadehus Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Sølvgadehus.

Sønder Omme Plantage, 487.

Sørensen, S. C., 487.

Sørensen, S. C., Import Co., 487.

Sørensen, S. C., Jern & Staalforretning, 494.

Tapetfabriken Scandia, 476.

Teglværksparken I, 489.

(6)

Teglværksparken II, 489.

Teknisk Dental Laboratorium, 474.

Teknisk Films Laboratorium, 473.

Tepanco, 450.

Terra Dana, 469.

Thermotrans, 478.

Thisteds, C. M., Eftf., 486.

Thomas, Richard, & Baldwins Engelsk- Dansk A/S, 464.

Thor Køleanlæg, 471.

Thnesen, Jarl, & Co., 470.

Tobak & Vin, Nygade 4, København, 484.

Toftevænget, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Toftevænget.

Toftholm, Financierings- & e'endomssel- skabet. Se Financierings & ejendoms­

selskabet Toftholm.

Touring F. D. M.s Rejsebureau, 488.

Trans Auto, 492.

Trepico Pibefabrik, 483.

Triton, Dansk Slagterimaskin Industri Triton, Se Triton Dansk Slagterimaskin Industri.

Tvergaard, Frede, 477.

Tæppegodt, 452.

Union, Kulsyre- og Tørisfabriken, Se Kul­

syre- og Tørisfabriken Union.

Urhuset Lea, 490.

Utterslev, 487.

Vallensbæk Parkbebyggelse, 479.

Valsemøllen i Svinninge, 479.

Varde-Nørre Nebel Jernbaneselskab, 481.

Vegendalgaarden, Ejendomsaktieselska­

bet, Se Ejendomsaktieselskabet Vegen­

dalgaarden.

Vejen Polstermøbelfabrik, 481.

Veile Bank, 483.

Vejle Kafferisteri, 470.

Vejle Rørlager, 454.

Venskabsbj-ernes garageanlæg, 471.

Vestjydsk Boligbyggeri, 472.

Videnskabeligt Pressebureau, 486.

Vinylkork, 477.

Voregaard, 487.

Wadt, A, 474.

Wallenborg, C. A., et Son, 480.

Wellington Sko, 457.

Westminster Auktioner og Møbelmagasi­

ner, 470.

Westminster Møbelmagasiner, 471.

Willumsen, P. J., & Søns Eftf., 471.

Wittrup, N. M., Horsens Tekstil-Lager, 492.

Woodex, 480.

Øernes Andelsselskab for Indkøb af Fo­

derstoffer, 473.

Østbornholmske Dampskibsselskab, Det, 487.

Østerbros Supermarked, 451.

Aagaard, H. F. af 1954, 487.

Aalborg Kafferisteri, 472.

Aarhus Excavator, 475.

Aarhus Mælkehandleres Brødfabrik, Se- galt Møllens Brødfabrik, 489.

Aarhus Papvarefabrik, 473.

Aarhuus Privatbank, 482.

Aarhus Savværk, 475.

Forsikringsselskaber.

Aros, Forsikringsselskabet, Se Forsikrings­

selskabet Aros.

Danmark, Det gjensidige Forsikringssel­

skab, Se giensidige Forsikringsselskab Danmark, Det.

Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet, Se Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd.

Eske, Forsikringsaktieselskabet, Se For- sikringsaktieselskabet Eske.

Fjerde Søforsikringsselskab, 496.

Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 496.

Forsikringsaktieselskabet Eske, 495.

Forsikrings-Compagniet Selandia, 496.

Forsikringsselskabet Aros, 497.

Forsikringsselskabet Fællesvirke, 495.

Fællesvirke, Forsikringsselskabet, Se For­

sikringsselskabet Fællesvirke.

Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, Det, 496.

Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige Brandforsikring, 495.

Husmandsbrandkassen for Danmark, Løs­

øre-afdelingen, 496.

Husmændenes Ansvarsforsikring, 496.

Husmændenes Grundejerforsikring, 496.

Husmændenes Husdyrforsikring, 496.

Husmændenes Ulykkesforsikring, 496.

Jernindustriens Ulykkesforsikring, 497.

Jydsk Assurance Compagni, 497.

Lysgaards Herreds gensidige Brandforsik- ringsforening for rørlig Ejendom, 496.

Nordisk Brandforsikring, 495.

Northern Assurance Company, The, 497.

Private Assurandører, De, 496.

Selandia, Forsikrings-Compagniet, Se For­

sikrings-Compagniet Selandia.

Skagen Fiskeriforenings gensidige Syge- og Ulykkesforsikringsforening, 495.

Foreninger.

K. T. F. 497.

Danish Gulfoil Club, 497.

Dansk Herremoderåd, 498.

Dansk Konfektureforening, 498.

Dansk Konfektureforening, Forening af Konfektkonditorer i Danmark, 498.

Dansk Socialrådgiverforening, 498.

Danske Antikvitetshandleres Udstilling, 497.

Danske Tøjeksperters Moderåd, 498.

Foreningen af Konfekturehandlere i Dan­

mark, 497.

Foreningen Hørsholm Bidehus' Venner, 497.

Foreningen Manufakturhandlere uden for Købstæderne, 498.

Guldsmedefagets Fællesråd, 498.

Landsforeningen af Textilhandlere uden for Købstæderne i Danmark, 497.

Samvirkende Købmandsforeninger i Dan­

mark, De, 498.

Teosofiske Samfund i Danmark, Det, 497.

Trælastgrossisternes Fællesrepræsentation, 497.

(7)

Aktieselskaber

Under 29. juli 1958 er optaget i Aktieselskabs-Registeret som:

Register-nummer 28.339:„Brødreiie Møll A/S", hvis formål er handel med og reparation af motordrevne køre­

tøjer, knallerter og cykler samt en­

hver dermed i forbindelse stående virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor i Hjørring Kommune; dets ved­

tægter er af 10. juni 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er præferenceaktier med ret til forlods udbytte og forlods dækning i tilfælde af likvidation, og 87.500 kr. A-aktier samt 87.500 kr.

B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert A- og B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Præferenceaktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Overgang af aktier indenfor samme aktiegruppe samt til en aktionærs livsarvinger og ægtefælle, herunder inddragelse i uskiftet bo, kan frit finde sted. Ved enhver anden over­

gang af præferenceaktier, såvel frivil­

lig som tvungen, har aktieselskabet, subsidiært de almindelige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes §

51 1 1 givne regler. Ved enhver anden

overgang af almindelige aktier (A- og B-aktier), såvel frivillig som tvungen, har principalt de øvrige aktionærer inden for samme aktiegruppe, subsi­

diært aktionærerne indenfor den an­

den aktiegruppe forkøbsret efter de i vedtægternes § 6 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Automobilforhandler Peter Møller Jensen Møll, bogholder Aage Soelberg Jylling, automobilforhandler Ejnar Jensen Møll, alle af Hjørring, der til­

lige udgør bestyrelsen med førstnævn­

te som formand. Direktion: Nævnte P. M. J. Møll, E. J. Møll. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel- 2 sen i forening eller af en direktør B alene; ved afhændelse og pantsætning

B af fast ejendom af bestyrelsens for- n mand i forening med to medlemmer

B af bestyrelsen.

Register-nummer 28.340: „A/S Ka­

strup Linietrafik", hvis formål er at drive rederivirksomhed og beværter­

næring. Selskabet har hovedkontor i Kastrup; dets vedtægter er af 29. maj og 1. juli 1958. Den tegnede aktie­

kapital udgør 55.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Ved salg af aktier har de øvrige noterede aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Aktierne kan ved en aktionærs død frit overgå til dennes enke eller arvinger. Bekendtgørelse til akitonærerne sker i „Berlingske Ti­

dende". Selskabets stiftere e r : Direk­

tør Jes Enemark Schmidt Christian­

sen, Hvilevej 8, grosserer Børge Kruse, Jomsborgvej 29, begge af Hellerup, overfartsleder Jakob Edvard Corne­

lius Jahn, Lybækgade 8 A, overrets­

sagfører Octavius Eode, Frederiksberg Allé 52, begge af København. Besty­

relse: Nævnte J. E. S. Christiansen, B.

Kruse, O. Fode. Direktion: Nævnte B.

Kruse. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af en direk­

tør i forening med et medlem af be­

styrelsen. Eneprokura er meddelt:

Børge Kruse. Prokura er endvidere meddelt: Jakob Edvard Cornelius Jahn i forening med et medlem af bestyrelsen.

Register-nummer 28.341: „A/S Matr.

Nr. 2270 Udenbys Klædebo Kvarter", hvis formål er at erhverve og gennem bebyggelse at udnytte matr. nr. 2270 Udenbys Klædebo Kvarter. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 1. juli 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

I/S Liitzhøft Christiansen, Rygårds Allé 5, Hellerup, firma Chr. Kastrup Nielsen, Forchhammersvej 2, blikken­

slagermester Erik Knud Jensen, Åle-

(8)

kistevej 200, arkitekt Helmer Peder Thygesen Poulsen, Svanevej 6, civil­

ingeniør Johannes Martin Jørgensen, Bjerregårdsvej 16, landsretssagfører Julius Eyvind Jensen, Dr. Tværgade 22, alle af København. Bestyrelse:

Nævnte J. E. Jensen samt ingeniør Christian Bent Kastrup Nielsen, Forchhammersvej 2, København, sned­

kermester Helge Bobert Keneth Han­

sen, Bygårds Allé 5, Hellerup. Selska­

bet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Under 30. juli er optaget som:

Begister-nummer 28.342: „Auto- Centralen, Aalborg, A/S", hvis formål er at drive handel, industri eller an­

den lignende erhvervsvirksomhed samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed såvel i indland som udland. Selskabet har hovedkon­

tor i Ålborg; dets vedtægter er af 20. november 1957 og 1. april 1958.

Den tegnede aktiekapital udgør 1.500.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige værdier.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-

tid. Aktierne lyder på navn. Aktier­

ne er ikke omsætningspapirer. Ved enhver overdragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen, til ikke-aktio- nærer har de øvrige aktionærer for­

købsret. Aktierne kan dog besiddes af en aktionærs i uskiftet bo hensid­

dende enke og overdrages til aktionæ­

rernes ægtefæller, børn eller forældre, jfr. i det hele de i vedtægternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Direktør Axel Therkilsen Nyborg, Skovbrynet 3, pro­

kurist Poul Nyborg, Evasvej 15, begge af Hasseris, værkfører Thorkild Ny­

borg, Konvalvej 49, Ålborg, „Jydsk Barberblade-Fabrik A/S, Aalborg", Ålborg. Bestyrelse: Nævnte A. T, Ny­

borg, P. Nyborg, T. Nyborg samt pro­

kurist Niels Poulsen Melgaard, Ve­

sterbro 15, landsretssagfører Kai- Birger Ørum Jensen, Algade 65, begge af Ålborg. Direktion: Nævnte A. T.

Nyborg. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 28.343: „A/5 P.

Rothmar", hvis formål er at drive handel en gros og en detail. Selska­

bet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 13. april 1958.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere er: Grosserer Paul Christian Ma­

rius Bothmar, fru Aase Elisabeth Bothmar, begge af Sølvgade 84, Kø­

benhavn, barbermester Oluf Marius Jensen, Gadstrup. Bestyrelse: Nævnte Aa. E. Bothmar, O. M. Jensen samt fru Karoline Emilie Jensen, Gadstrup.

Direktion: Nævnte Aa. E. Bothmar.

Selskabet tegnes af direktøren alene eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Paul Christian Marius Both­

mar.

Begister-nummer 28.344: „Swiss Trading AIS", hvis formål er at drive handel og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 20. januar 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 240.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er A-aktier og 180.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 500, 1000 og 4000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert A-aktie- beløb på 500 kr. giver 1 stemme.

B-aktierne har ikke stemmeret. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved enhver over­

dragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen — har A-aktionærerne, sub­

sidiært B-aktionærerne — forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Aktierne kan frit overgå ved ægteskab, arveudlæg, ægtefællens hen- sidden i uskiftet bo eller gave til livsarvinger eller ægtefælle. Såfremt

(9)

) en aktionær deltager i konkurrerende ' virksomhed, er han forpligtet til at

lade sine aktier indløse af de øvrige aktionærer. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker i „Berlingske Tiden­

de" eller ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere e r : Swiss Regnskab A/S, Rønnegade 5, konsulent Ove Asger Bernhard Johansen, fru Ellen Strand Johansen, begge af Sommervej 12, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte O.

A. B. Johansen, E. S. Johansen samt højesteretssagfører Vagn Erik Bram­

mer, Bredgade 3, København. Direk­

tion: Frøken Grethe Vally Emmeluth Nielsen, Sofielundsvej 69, Glostrup.

Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af konsulent Ove Johansen alene, sålænge han er medlem af bestyrelsen. Prokura er meddelt: Aksel Steener og Willy Chri­

stiansen, hver for sig i forening med Grethe Vally Emmeluth Nielsen.

Register-nummer 28.345: „Holding- D aktieselskabet af 10. januar 1958",

1 hvis formål er at erhverve og eje B aktier i forskellige virksomheder for-

t trinsvis i møbelhandlerbranchen, at 9 erhverve og udleje fast ejendom samt B at udøve administrativ virksomhed

for de selskaber, hvori aktier ejes.

2 Selskabet har hovedkontor i Køben- ri havn; dets vedtægter er af 10. januar 1 1958. Den tegnede aktiekapital udgør i! 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000,

! 15.000 og 20.000 kr. Aktiekapitalen er il fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an- b dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 A kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n navn. Bekendtgørelse til aktionærer- ri ne sker ved anbefalet brev. Selskabets (2 stiftere e r : Grosserer fru Else Vita

1 Poulsen, direktør Audun Gardan Vi- il fild Poulsen, begge af Kratvænget 1, .) Charlottenlund, fru Ella Christine a Karlsson, Bernhard Bangs Allé 24, Kø- d benhavn, der tillige udgør bestyrel-

>z sen. Direktion: Nævnte A. G, V. Poul- sen. Selskabet tegnes — derunder ved e afhændelse og pantsætning af fast 9 ejendom — af direktøren i forening n med et medlem af bestyrelsen.

Under 1. august er optaget som:

Register-nummer 28.346: „Skensved chemiske Industri AIS", hvis formål

er at drive fabrikation af pektin og anden fabrikation, hovedsagelig in­

denfor den kemiske branche. Endvi­

dere finansiering og investering. Sel­

skabet har hovedkontor i Lille Skens­

ved, Højelse Kommune; dets vedtæg­

ter er af 21. maj 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 1.500.000 kr., hvoraf 150.000 kr. A-aktier oø 1.350.000 kr. B-aktier, fordelt i ak­

tier på 500, 1000, 5000 og 10.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid. B-ak- tierne har begrænset stemmeret efter de i vedtægternes § 10 givne regler.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Pantsætning af aktier kan kun ske med bestyrel­

sens samtykke. Ved enhver overdra­

gelse af aktier — såvel frivillig som tvungen — til ikke-aktionærer har selskabet subsidiært de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i' vedtæg­

ternes § 4 givne regler. Aktierne kan frit overgå ved arv. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Fabrikant Karl Pedersen, fru Magda Karla Pe­

dersen, begge af Eggersvej 40, Helle­

rup, landsretssagfører Johan Christian Gregers Carl von Spåth Boeck, Dr.

Tværgade 4, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen "i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.347: „AIS E. V . Dyhr", hvis formål er at drive fabri­

kation af enhver art samt elinstalla­

tions-, blikkenslager-, gas-, vand- og sanitetsforretning samt drift af ejen­

domme og af minkfarm. Selskabet har hovedkontor i Frederikshavn; dets vedtægter er af 26. marts og 9. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 265.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 8 dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Bortset fra arv har ved enhver over­

dragelse af aktier — såvel frivillig

(10)

som tvungen — de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Elinstallatør Ejner Valberg Dyhr, tømrermester An­

ders Christian Jørgensen, forretnings­

fører Rudolf Verner Thomsen, alle af Frederikshavn, der tillige udgør be­

styrelsen. Direktion: Nævnte R. V.

Thomsen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.348: „AIS Bir- k u m Ostefabrik af 1958", hvis formål er fabrikation af ost. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 18. juni 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved afhændelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Fru Karen Lili Bertelsen, Bredevej 38, Virum, landsretssagfører Leo Albert Bertelsen, landsretssagfører Børge Tverskov, begge af St. Kannikestr.

15, København. Bestyrelse: Nævnte L.

A. Bertelsen (formand), B. Tverskov samt landsretssagfører Lars Ludvig Valdal, Trianglen 7, København. Sel­

skabet tegnes af bestyrelsens formand alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Under 2. august er optaget som:

Begister-nummer 28.349: „A/S Jydsk Staalflaskefabrik", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet har hovedkontor i Odder; dets ved­

tægter er af 31. august 1957 og 25.

marts 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Ved salg af aktier til ikke-aktionærer har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Fabrikant Edvard Degn, fabrikant Harald Degn, begge af Besser, direk­

tør Poul Ejnar Randers, Odder. Be­

styrelse: Nævnte E, Degn, H. Degn, P. E. Randers samt fru Jenny Husted Randers, Odder. Direktion: Nævnte E. Degn, P. E. Randers. Selskabet teg­

nes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med en pro­

kurist eller af 3 medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokurist: Gregor Iversen.

Register-nummer 28.350: „Køben­

havns Teaterselskab A/S", hvis for­

mål er at drive teater og dermed beslægtet virksomhed samt finan-

ciering af samme. Selskabet har bo- | vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 19. juli 1957 og 18. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, I 1000, 5000, 10.000 og 25.000 kr. Aktie- I kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme j efter 14 dages noteringstid. Aktierne I lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer som har 10.000 kr. aktier eller derover forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Aktionærer, der ejer mindre end 10.000 kr., er pligtige på ; anfordring at afhænde deres aktier lil de øvrige aktionærer. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: I Musik- og Teaterforlaget Scala A/S, direktør Aage Stentoft, begge af Hø- sterkøb, Astento A/S, Amaliegade 4, kontorchef Preben Sønderberg Ras- I mussen, Skindergade 20, begge af Kø­

benhavn. Bestyrelse: Nævnte Aa. Sten­

toft (formand"), P. S. Rasmussen samt landsretssagfører Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Amaliegade 4, Køben­

havn. Direktion: Nævnte Aa. Stentoft.

Selskabet tegnes af bestyrelsens for­

mand alene eller af direktøren alene;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.351: „A/S Te- panco", hvis formål er at drive fa­

(11)

451 brikation og handel. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 29. juli 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 120.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af aktier —- så­

vel frivillig som tvungen — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 7 givne regler. Over­

dragelse ved arv til en aktionærs enke eller livsarvinger kan frit finde sted.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Axel Martin Di- lau Ludvigsen, Rolighedsvej 9, landsretssagfører Børge Anders Peter Jensen, Vesterbrogade 10, landsrets­

sagfører Ole Schiørring, St. Kongens­

gade 3, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. M. D. Ludvigsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse. Eneprokura er meddelt:

Axel Martin Dilau Ludvigsen.

Under 4. august er optaget som:

Register-nummer 28.352: „A/5 Mo- yens Kold", hvis formål er at drive handel og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i Kerteminde; dets ved­

tægter er af 1. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Mogens Kold, fru Henny Høffner Kold, prokurist Lars Kold, alle af Kerteminde, der til­

lige udgør bestyrelsen med først­

nævnte som formand. Direktion:

Nævnte M. Kold. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene, for så vidt han tillige er medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom

af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Lars Kold.

Register-nummer 28.353: „A/S Østerbros Supermarked", hvis formål er at drive handel, fabrikation, finan- ciering samt at deltage i andre sel­

skaber. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 10.

juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : „A/S Dybosan Farver", farve­

handler Bendt Hennins Dybdahl Jen­

sen, fru Maria Jesus Moreno Martin, alle af St Kongensgade 93, Køben­

havn, disponent Bjarne Tage Jensen, Maglegårdsvej 51, Brøndby Strand.

Bestyrelse: Nævnte B. T. Jensen samt grosserer William Marinus Adelhardt, Bakkegårds Allé 10, salgschef Sven Baaring Pedersen, Godthåbsvej 95, be^ge af København. Selskabet tegnes

— derunder ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse eller af en pro­

kurist. Prokurist: Bendt Henning Dybdahl Jensen.

Under 5. august er optaget som:

Register-nummer 28.354: „A/5 Ani- form", hvis formål er at drive fabri­

kation, handel og kapitalanbringelse.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 7. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af aktier — derunder overdragelse som følge af pantsæt­

ning — har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Direktør Lau­

rids Niels Christensen Lønborg, Ved Volden 2, fabrikant Gunnar Flørnæs

(12)

Nielsen, Tikøbgade 2, begge af Køben­

havn, prokurist Bertrand Fullerton, Emil Pipers Vej 27, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Register-nummer 28.355: „Dane- goods København AIS", hvis formål er at drive industri- og handelsvirk­

somhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „A/S Danegoods" (reg.-nr. 20.258), har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 24. juni 1947 med æn­

dringer senest af 30. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 900.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er A-aktier, for­

delt i aktier på 500 og 5000 kr. med ret til 6 pet. forlods udbytte, og 500.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved salg af A-aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. B-aktierne kan ikke udføres af landet, og ved salg har de øvrige aktionærer sub­

sidiært selskabet forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Så­

fremt ingen af de forkøbsberettigede ønsker at overtage til salg udbudte B-aktier, skal de tilbydes en her i landet bosat dansk statsborger. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Lands­

retssagfører Leo Frederiksen, lands­

retssagfører Eugen Bjerresøe Olsen, begge af Rådhuspladsen 77, grosserer Georg Christian Dehn, Kronprin- sensvej CG, alle af København. Direk­

tion: Hans kongelige højhed prins Renatus (René) Karl Maria Joseph af Bourbon-Parma, Brødrehøj, Gen­

tofte, Niels Christian Dehn (un­

derdirektør), Kingosgade 8, Køben­

havn. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede be­

styrelse. Eneprokura er meddelt:

Hans kongelige højhed prins Renatus

(René) Karl Maria Joseph af Bour­

bon-Parma, Georg Christian Dehn og Niels Christian Dehn.

Begister-nummer 28.356: „Tæppe- godt A/S", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 5.

juli 1958. Den tegnede aktiekapital ud- gø 35.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 9875 kr.; det resterende beløb indbetales inden 1. november 1958. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere er: Arkitekt Poul Knudsgaard, p. t. Bernstorffs Kaserne, Gentofte, mag. scient Leif Banke Rasmussen, fru Inger Lund Rasmussen, begge af Knabrostræde 14, København, der til­

lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Eneprokura er meddelt: Inger Lund Rasmussen.

Register-nummer 28.357: „Skage­

rak Fiskeeksport (Sigurd Espersen) A/S (Lactor AIS)". Under dette navn driver „Lactor A/S" tillige virksom­

hed som bestemt i dette selskabs ved­

tægter, hvortil henvises (reg.-nr.

22.705).

Register-nummer 28.358: „AIS af 31. Januar 1958", hvis formål er at drive fabrikation og handel, fortrins­

vis indenfor bageribranchen og der­

med i forbindelse stående virksom­

hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 31.

januar 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 36.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.; af aktiekapitalen er indbe­

talt 18.000 kr., dels kontant, dels i værdier, det resterende beløb ind­

betales inden 31. januar 1959. Hvert noteret aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang ved arv — har de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i

(13)

vedtægternes § 5 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Kristian Magnus Kri­

stensen, Glostrup, grosserer Vilhelm Jens Aaberg, Camilla Nielsens Vej 5, grosserer Børge Willy Ole Bødtker, Godthåbs Have 22, begge af Køben­

havn. Bestyrelse: Nævnte K. M. Kri­

stensen, V. J. Aaberg, B. W. O. Bødt­

ker. Direktion: Nævnte K. M. Kristen­

sen, B. W. O. Bødtker. Selskabet teg­

nes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i for­

ening; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 6. august er optaget som:

Register-nummer 28.359: „AIS Al­

terna", hvis formål er at fabrikere, forhandle og reparere fjernsyn og radio herunder navnlig autoradio.

Selskabet har hovedkontor på Frede­

riksberg; dets vedtægter er af 10. fe­

bruar, 29. maj og 11. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved overdragelse af ak­

tier til ikke-aktionærer har bestyrel­

sen forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 givne regler. Bekendtgørelse I il ak­

tionærerne sker „Politiken" samt ved brev. Selskabets stiftere er: Radio­

telegrafist Fritz Bjarne Vandmose, fuldmægtig Georg Jensen, fru Elin Viola Westborg, alle af Vesterbrogade 126 A, fru Elly Egeberg Vandmose, Hyltebjerg Allé 67, alle af København.

Bestyrelse: Nævnte F. B. Vandmose, G. Jensen, E. V. Westborg. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 28.360: „Aktiesel­

skabet Revisionsinstituttet Rationel", hvis formål er at drive bogførings- og revisionsvirksomhed samt handel og financiering. Selskabet har hoved­

kontor i Odense; dets vedtægter er af 5. maj 1958. Den tegnede aktiekapital

udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no­

teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang til en aktionærs ægte­

fælle, livsarvinger eller livsarvingers ægtefælle — har de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Reklame­

chef Kai Christian Schiwe Nielsen, fru Elna Nielsen, begge af Teisensvej 2B, fuldmægtig Mogens Borgels, Ør­

stedsgade 38, alle af Odense, der til­

lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 7. august er optaget som:

Register-nummer 28.361: „Ordnip- Charlottenlund Investeringsaktiesel­

skab", hvis formål er at drive investe- rings- og finansieringsvirksomhed samt kapitalanlæg. Selskabet har ho­

vedkontor i Gentofte Kommune; dets vedtægter er af 4. juni 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 5000 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt " indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Vekselerer Lauritz Basmus Peder-

sen, Henningsens Allé 40, Hellerup, civilingeniør Sven Arne Strømann, Jægersborg Allé 11, murermester Hel­

mer Nissen, Holmegårdsvej 32, begge af Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte L. R. Pedersen, H, Nissen samt køb­

mand Holger Frederiksen, Ordruphøj- vej 44, Charlottenlund, Direktion:

Nævnte L, R, Pedersen, Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.362: „Vigo Skovgaard A/S", hvis formål er at drive handel, fabrikations- og finan­

(14)

sieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i Holbæk; dets vedtæg­

ter er af 28. november 1957. Den teg­

nede aktiekapital udgør 600.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i værdier.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved afhændelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Vigo Flach Skovgaard, fru Dorthea Catrine Skovgaard, direktør Jesper Jespersen, alle af Holbæk, der tillige udgør bestyrelsen med først­

nævnte som formand. Direktion:

Nævnte J. Jespersen. Selskabet tegnes af bestyrelsen formand alene eller af en direktør; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 28.363: „A/5 Gave- Radio af 1958", hvis formål er at drive virksomhed med ekspedition af gaveordrer. Selskabet har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 29. juli 1958. Den tegnede aktie­

kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr.;

af aktiekapitalen er indbetalt 40.000 kr., det resterende beløb indbetales senest den 29. juli 1959. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Højesteretssag­

fører Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 41, blomsterhandler Jens Christen Petersen, Ved Stadsgraven 1, begge af København, blomsterhandler Ib Ings- holt Christiansen, Parcelvej 126, Vi­

rum, blomsterhandler Søren Otto Schou Nielsen, Hellerupvej 7, Helle­

rup, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens for­

mand alene; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Under 8. august er optaget som:

Register-nummer 28.364: „Dansk Minus A/S (Hother Hellenberc/ A/S)".

Under dette navn driver „Hother Hellenberg A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtæg­

ter, hvortil henvises (reg.-nr. 26.321).

Register-nummer 28.365: „Vejle Rørlager A/S", hvis formål er at drive handel, fortrinsvis med rør og sanitet og dermed beslægtede varer og virk­

somhed med financiering og kapital­

anlæg. Selskabet har hovedkontor i Vejle; dets vedtægter er af 27. marts 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Bortset fra overgang ved arv har ved overdragelse af aktier, her­

under ved retsforfølgning og pantsæt­

ning, de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Overdragelse af aktier til ikke- aktionærer kan kun ske med besty­

relsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Direktør Jo­

hannes Bernhard Kristensen, fru In­

ger Kristensen, „Grønholt", Grejs- dalen pr. Vejle, boghandler Jørgen Munch Christensen, Parkvej 1, Vejle, der tillige udgør bestyrelsen med sidstnævnte som formand. Direktion:

Nævnte J. B. Kristensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør, hver for sig i forening med et medlem af bestyrelsen eller — derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af den sam­

lede bestyrelse.

Under 9. august er optaget som:

Register-nummer 28.366: „Aug.

Gerners Eftf. København A/S", hvis formål er handel, fabrikation samt di­

rekte eller indirekte at være inter­

esseret i andre virksomheder inden­

for denne branche. Selskabet driver tillige virksomhed under navn: „Mar­

tin Jensen A/S (Aug. Gerners Eftf.

København A/S)" (reg.-nr. 28.367).

Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet: „A/S JØLVA' (reg.-nr. 23.251), har hovedkontor i

(15)

'I København; dets vedtægter er af 22.

n november 1951 med ændringer senest B af 5. august 1958. Den tegnede aktle-

>1 kapital udgør 100.000 kr., fordelt i B aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie-

>1 kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-

;J tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

k Aktierne lyder på navn. Aktierne er [i ikke omsætningspapirer. Ved pantsæt- n ning og enhver overdragelse af aktier

2 skal disse tilbydes bestyrelsen, jfr. de i i vedtægternes § 2 givne regler. Be­

jl kendtgørelse til aktionærerne sker v ved anbefalet brev. Bestyrelse: Lands- i retssagfører Johan Peter Engell, Set.

A Annæ Plads 11, landsretssagfører John 3 Erik Dahl Jensen, Frederiksgade 17, d begge af København, expedient Niels 3 Erik John Jensen, Birkerød. Selska- d bet tegnes af tre medlemmer af besty- n reisen i forening eller af direktøren

i i forening med et medlem af besty- n reisen; ved afhændelse og pantsæt- n ning af fast ejendom af den samlede d bestyrelse.

Begister-nummer 28.367: „Martin Jensen AIS (Aug. Gerners Eftf. Kø- benhavn AIS)". Under dette navn dri- iv ver „Aug. Gerners Eftf. København A A/S" tillige virksomhed som bestemt

i i dette selskabs vedtægter, hvortil hen- iv vises (reg.-nr. 28.366).

Begister-nummer 28.368: „Aktiesel- k skabet af 20. 6. 1958", hvis formål er ts at erhverve, bebygge og udnytte fast [9 ejendom og anden kapitalanbringelse.

>2 Selskabet har hovedkontor i Næstved;

»b dets vedtægter er af 20. juni og 20.

ut juli 1958. Den tegnede aktiekapital )IJ udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på )6 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er ul fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på )S 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne- )b ders noteringstid. Aktierne lyder på m navn. Overdragelse af aktier til ikke- 1B aktionærer kan kun ske med besty- 31 reisens samtykke. Ved salg af aktier sri har de øvrige aktionærer forkøbsret Is efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

el ler. Aktionærernes antal må ikke ro overstige 10. Bekendtgørelse til ak­

ut tionærerne sker ved brev. Selskabets la stiftere er: Tandlæge Ole Søsted, sb danselærerinde fru Inga Elise Lund, B Z sagfører Hans Mvgind, alle af Næs­

tved, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændel­

se og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 28.369: „The Avon India Rubber Co. Ltd. (incorporated in Great Britain) Danish Branch AIS"

af København, der er forretningsaf- deling af „The Avon India Bubber Co. Ltd." af Melskham, Wilts. Eng­

land, hvis formål er fabrikation af og handel med dæk og gummiartik­

ler m. v. Eorretningsafdelingens for­

mål er import og engros handel med de af Avon fabrikkerne fremstillede produkter. Selskabets vedtægter er af 26. januar 1955 og 24. januar 1956.

Den tegnede aktiekapital udgør

£ 1.300.000, hvoraf £ 1.050.000 er or­

dinære aktier og £ 250.000 præferen­

ceaktier, fordelt i aktier på £ 1. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Forret- ningsafdelingen bestyres og tegnes — derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af Børge Isle, Vester Fælledvej 6—8, København.

Under 11. august er optaget som:

Begister-nummer 28.370: „Book- lind AIS", hvis formål er at drive forlagsvirksomhed. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 12. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 25.500 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Forlagsdirektør Olof Leonard Lind­

qvist, Grøndalsvågen 100, Stockholm 9, Sverige, salgschef Christen Arved Christiansen, Kammerrådensvej 25, Hørsholm, landsretssagfører Keld Der- ni Nygaard, landsretssagfører Johan la Cour Valentin, begge af Trommesa­

len 7, København. Bestyrelse: Nævnte O. L. Lindqvist, C. A. Christiansen, K. D. Nygaard. Direktion: Nævnte C.

A. Christiansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrelsens Formand alene eller

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er