• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
42
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1 949. ADmeldelser, bekendtgjorte i statstldeode I jaDnar måned Nr. 1.

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

Aabenraa Rederi-Aktieselskab, 28.

Aabo, 22.

Aalborg Murer- og Entreprenørforretning, 27.

Aarhus Badmintonhal i Likvidation, 33.

Abis Prevention, 36.

Acca Pen Gomp., The, 24.

Acker, Fr., Ejendoms- og Administrations Aktieselskab, 23.

Agoro Staal, 15.

Aktieselskabet af 1. Februar 1935, 34.

Aktieselskabet af 10. Januar 1941 i Likvida­

tion, 36.

Aktieselskabet af 6. Februar 1943 i Likvida­

tion, 36.

A/S af 12. Oktober 1943, 19.

Aktieselskabet af 13. Januar 1944 i Likvida­

tion, 24.

Aktieselskabet for kemisk Industri, 29.

Allantex (Manufaktur en gros), 21.

Allégaarden, Ejendomsaktieselskabet, 26.

Alvis, 20.

Amagerbanken, 31.

Amagergaarden, 22.

American Star Oil, 27.

American Star Oil (N. P. Ploug & Go.), 11.

Andelsbanken, A. m. b. A., 38.

Andersen & Bruuns Fabriker, 39.

Appella, Konservesfabriken, 37.

Arbejdernes Brændselsforsyning, 21.

Arbejdernes Brødfabrik, Haderslev, 29.

Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov oe Omegn, 33.

Arbejdernes Landsbank, 37.

Arbo-Båhr & Go., 31.

Asserbo Golfklub, 23.

Associated Press, 32.

Astrup & Astrup i Likvidation, 31.

Aubertin & Go., 34.

Austrica, 28.

Avisudklip, 32.

Bach, Anders, 22.

Banken for Slagelse og Omegn, 23.

Banken for Vejen og Omegn, 37.

Bates Ventil Sække Go., 31.

Beck, Paul P., 18.

Bendixen & Reuter Johannsen, 25.

Béetak, E. V., & Go., 7.

Bjørnbaks, P., Konvolutfabrik, 21.

Blaakilde Mølles Fabrikker, 27.

Bladstaal-Fabriken Meteor, 18.

Bogani, Ejendomsaktieselskabet, 26.

Bolette, Manufakturlageret, 20,

Boligselskabet Sønderbakken i Likvidation, 33.

Bomhoffs Have, Ejendomsaktieselskabet, 20, Borthigsvænge, 31.

Britiske Kabel Go., Det, 38.

Brok & Go., 28.

Bøgesø Maskinfabrik, 8.

Galentegaarden, 29.

Ganned Gream and Milk Gompany, The, 34.

Ghristensen, Ghristian, Landbrugsmaskiner, 32.

Gopentex, Textil Import og Fabrikation, 11 Grome & Goldschmidt, 35.

Gzechodane, 14.

D.E.G. Dansk Elektricitets-Gompagni, 21.

Dakan, Forsendelsesforretningen 36.

Damex, Ejendomsaktieselskabet, 14.

Dan, Æskefabriken, 34.

Dana, Opskæringsfabriken, 27.

Danacopa i Likvidation, 30.

Danalith, 37.

Danarcam, 39.

Danielsen, E., & Larsen, 17.

Dan Model i Likvidation, 23.

Dansk Administrations Institut, 17.

Dansk Bødkeri & Fadhandel (Dansk Frugt­

pulp & Pectin Industri), 13.

Dansk Elektricitets Gompagni, D.E.G., 21.

Dansk Eternit-Fabrik, 24.

Dansk Folkeforsikringsanstalts Havebolig­

selskab i Likvidation, 26.

Dansk Frugtpulp & Pection Industri, 28.

Dansk Industri Syndikat, Gompagnie Mad­

sen, 29.

Dansk Kontormøbelfabrik, 26.

Dansk Maskin-Bogføring, 9.

Dansk Mejeri-Industri og Export Kompagni, Møens Tørmælksfabrik (Danish Dairy- Industry and Export Gompany Ltd.)

(2)

l'Industrie et l'Export des Laiteries), 22.

Dansk Old-Kunst, 16.

Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 21.

Dansk Shell, 29.

Dansk Sirup Industri (Dansk Frugtpulp &

Pectin Industri, 13.

Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik, 29.

Dansk Tipstjeneste, 9.

Dansk Trafikreklame i Likvidation, 18.

Dansk Traktor- og Landbrugsmaskincom- pagni (Lantraco), 19.

Danske Bomuldsspinderier, De, 36.

Danske Molerhuse, 39.

Danske Mælke-Gompagni, Det, (Gasses Sy­

stem), 30.

Danske Spejderkorps' Depot, Det, 36.

Dan-Weibel, I., & Go., 20.

Detlefsen & Detlefsen Konfektions Aktiesel­

skab, 39.

Dorvico, 36.

Dybbøl-Posten, 23.

Ehlerts, Niels, Boghandel, 37.

Eilersen, Richard, Ghemical Works, 31.

Ejendomsaktieselskabet af 2. December 1940 i Likvidation, 34.

Ejendomsaktieselskabet af 4. April 1'944, 29.

Ejendomsaktieselskabet af 20. November 1948, 7.

Ejendomsaktieselskabet Allégaarden, 26.

Ejendomsaktieselskabet Bogani, 26.

Ejendomsaktieselskabet BomhofTs Have, 20.

Ejendomsaktieselskabet Danex, 14.

Ejendomsaktieselskabet Herning Østerport, 5.

Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 7 v af Bagsværd, 10.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2 2 ni af Lyngby, 19.

Ejendomsaktieselskabet Skovbakken, 29.

Ejendomsaktieselskabet Søndre Jagtgaard, 18.

Ejendomsaktieselskabet Toftegaardens Have­

by, 10.

Ejendoms-Aktieselskabet Viktoria i Likvida­

tion, 27.

Ejendomsselskabet af 30. Juni 1933, 24.

Ejendomsselskabet Matr. Nr. 34 g m. fl. Ve­

ster Aaby, 17.

Electric, elektromekanisk Etablissement, 37.

Elmebo, 21.

Elmegaard, 22.

Elzelingen & Go., 25.

Engelbrecht, Garl, 38.

Epa, 38.

Erasta, Handels- og Fabrikationsselskab, 16.

Esmann, E. F., 39.

Expanko-Kompagniet, 33.

Fabriken Polifix, 40.

Figura, 6.

Fischer, Axel, & Go., 32.

Flemløse Gæstgivergaard og Forsamlings­

hus, 25.

Forenede Gichorietørrerier, De, 24.

Forenede Granitbrud Sandstensbrud og Stenhuggerier paa Bornholm, 36.

Forenede Jernstøberier, De, 27.

Forenede Kaffesurrogat- og Gichoriefabri- ker. De, 24.

Forsendelsesforretningen Dakan i Likvida­

tion, 36.

Fotorama, Aarhus, 28.

Fransk Industri & Vareimport, 38.

Frederiksberg Handelsbank, 32.

Frederiksborg Amtstidende, 25.

Frederikshavns Ægexport i Likvidation, 20.

Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, 30.

Frederikssundsvej 180, 28.

Frellsen, I. M., 32.

Fuur Afholds- og Gæstehjem, 30.

Fyens Pulp & Saft Industri (Dansk Frugt­

pulp & Pectin Industri), 13.

Fyns Kølehuse og Isværker „Gold Stores", 18.

Geisler, Aage, 6.

General Motors International, 18.

GI. Ghristianshavn, 30.

Glent & Go., 24.

Gliemanns, Vilh., Eftf., 27.

Globe Film, 34.

Gottlieb, R., i likvidation, 34.

Grumstrup, Vilh., 27.

Haderslev Kalkværk, 21.

Hadsten Tømmerhandel, 34.

Hagen & Sievertsen, 38.

Hanco, 26.

Hansen, Jul., Trikotagefabrik, 34.

Hansen, Sven Haagen, 15.

Hansens, Rud, Kulimport 13.

Hasco, Maskinfabriken, 35.

Hasle Væverier i Likvidation, 27.

Herdahl, S., 38.

Herlev Vænge, 6.

Herning Østerport, Ejendomsaktieselskabet, 5.

Hillerød og Omegns Bank, 27.

Himna, 18.

Hjordt, A., & Go., 6.

Holmia, 13.

Hotel d'Angleterre, 34.

LG. Konditoriet, 16.

Igsølect, 39.

Insulite Gompany of Finland O/Y i Likvida­

tion, The, 19.

Insulite Products Gorporation Limited (The Insulite Gompany of Finland O/Y), 19.

International Board Gompany (The Insulite Company of Finland O/Y), 19.

Internationalt Avisudklip, 23.

Internationalt Beton-Gompagni, 28.

Internationalt Kunst- og Musikforlag (Ikom) under Konkurs, 33.

Ipsen, P., Enkes Terracottafabrik, 21.

Jeko i Likvidation, 24.

Jensen, K. M. Stausholm, i Likvidation, 23.

Jensen, Tage, Kolonial og Tekstil en gros i Likvidation, 25.

Jensen & Jiirgensen i Likvidation, 39.

Jensens, Martin, Eftf., 37.

Johansens, Jobs., Trælasthandel, 33.

Jydsk Brunkuls Industri, 26.

Jydsk Saasæd og Kornexport, 31.

Jydske Møbelfabriker, De, i Likvidation, 38.

Jykefa, 38.

Jørgensen, Jørgen, & Go., Terno Export De­

partment, 14.

(3)

Jørgensen, Wilh., 30.

Jørgensens, Leif, Vinimport, 23.

K.K.K.K. Fabrikker i Likvidation, 26.

Kalundborg Dampmølle, 39.

Kalvehavebanen, 17.

Kani Modehus, 27.

Kapital Invest af 1. Juli 1942, 32.

Karleby Mejeri, 12.

Karsberg, Alfred, 35.

Kawo, 28.

Kerteminde Fiskeindustri, 22.

Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab, 31.

Klausie Plantage, 27.

Knudsen, Tb., Kolding, 18.

Knudsens, A. Cornelius, Instrumentfabrik, 15.

Knøvl, Tage, (Britisk Skind Import), 30.

Kolding Folkebank, 30.

Konservesfabriken Appella, 37.

Krause, M. H., Træ- og Finerhandel, 31.

Krause, Vilh., & Co., 34.

Kristeligt Dagblad, 28.

Københavns Ejendoms-Forvaltning, 19.

Københavns Murer- og Entreprenørværktøj, Københavns Smørrebrød, 35.

Københavnske Bagermestres nye Bugbrøds- fabrik, 1*9.

Lakfa, Fabrik for Speciallakker, 19.

Landbrugets Sprøjtecentral, 14.

Landsperg, Maskinfabriken, ved Holbæk, 20.

Langreuters, W., Eftf., 27.

Larsens, G. V., Eftf., Bogense, 31.

Lehnsby & Co., 27.

Leo Chemical Trading Companv, 29

Leth & Co., 39. '

Lindegaarden, 22.

Linico, 21.

Lolland-Falsters Nafta Benzin, 34.

Lolland-Falsters Stiftstidende, 30.

Lollands Handels- og Landbrugsbank, 21.

L'Oreal, 39.

Lund, Theodor, & Petersen, 18.

LUNDs, J. P., Købmandsforretning, 23.

Lundeborg Havn, 31.

Lyngby Tekstilfabrik, O.

Makro-Staal, 20.

Malerhaven i Likvidation, 25.

Mammen & Drescher, Aarhus, 37.

Mandrup, A., Maskinfabrik, 26.

Manufakturlageret Bolette, 20.

Maskinfabrikken Hasco, 35.

Maskinfabriken Landsperg ved Holbæk, 20.

Matr. Nr. 7 v af Bagsværd, Ejendoms-Aktie- selskabet, 10.

Matr. Nr. 18 Ir af Gladsaxe, 5.

Matr. Nr. 22 ni af Lyngby, Ejendomsaktiesel­

skabet, 19.

Matr. Nr. 34 g m. fl. Vester Aaby, Ejendoms­

selskabet, 17.

Matr. Nr. 281 m. fl. i Vester Kvarter, 22.

Matr. Nr. 534 og 535 af Sundbyøster, 38.

Matr. Nr. 3945 af Udenbys Klædebo Kvarter, 37.

Medical Trading Co., 25.

Merkant Konfektion, København, i likvida­

tion, 34.

Meteor, Bladstaal-Fabriken, 18.

Mias, Tobaksforretningen, 7.

Mixette i likvidation, 33.

Modesalonen Sanny i Likvidation, 23.

Motortramp, 34.

Munkebjerg Badehotel, 36.

Music Studio, 23.

Mørch, Holger G., i Likvidation, 38.

Møller, Kaj, & Co., Aarhus, 18.

N. V. Insulite Import en Export Maatschap- pij (The Insulite Company of Finland O/Y), 19.

Nicolaysen, P., & Co., 35.

Nielsen, Enggaard, & Co., 5.

Nielsen, Hjelm, & Wedell i Likvidation, 37.

Nielsen, Bagna Wraae, i Likvidation, 18.

Nielsens, Chr., Eftf., Armaturfabrik, 23.

Nielsens, Bobert, Maskinfabrik, 22.

Nordhavn-Værftet, 35.

Nordisk Holding Co. Tannery, 7.

Nordisk Industri Holding, 22, Nordisk Paahængsvogn-Fabrik, 21.

Nordisk Bationalisering, 32.

Nordisk Standard Sække Selskab, 32.

Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 22.

Nordsjællands Pileplantage, 35.

Novotrade, 20, 32.

Nybroe, E., & Co., 31.

Nye Danske Ballet, Den, i Likvidation, 39.

Nymølle Betonvarefabrik (Bockwool), 13.

Nørreport Herremagasin i Likvidation, 18.

Nørresundby Byggeselskab af 13. April 1934, 22.

Obel, C. W., 32.

Odense Pakhusselskab, 29.

Odense Tømmergaard (Bobert Zebitz & Co.), 19.

Olesen, C., 18.

Olesens, Simon, Tricotagefabriks Udsalgs Eft., 32.

Opskæringsfabriken Dana, 27.

Ordrup Solgaard, 33.

Overseas Motor Service (General Motors International), 19.

Patria, Bederiet, 24.

Patria Transport Company (Bederiet Pa­

tria), 8.

Pedersen, Hans, & Co., 28.

Pedersens, Hemming, Tømmerforretning og Maskinsnedkeri, 33.

Pedersens, P., Savværk og Møbelfabrik i Li­

kvidation, 19.

Perle-Møbler, 22.

Peron, 35.

Persano, 35.

Peschardt, N. V., & Co. i Likvidation, 23.

Petersens, Axel, Enke, 8.

Philips Badio, 24.

Polack, James, 23.

Polifix, Fabriken, 39.

Qvist, J. D., & Komp., 26.

Baffel, Alfred, 38.

Banders Bebslaaeri, 21.

Basmussen, Erling, 8.

Bederiaktieselskabet TBAMPSEBVICE, 34.

Bederiet Patria, 24.

Begento Office Supply, 13.

Bevisions- og Forvaltnings-Institutet, 25.

Bevisionsselskabet af 1943, 11.

Bevisionsselskabet af 1. oktober 1943 (Insti­

tut for Bevision og driftsøkonomisk Vej­

ledning), 27.

(4)

Revolvo i Likvidation, 32.

Ringkjøbing Rank, 24.

Rockwoll, 29.

Roed & Nørgaard, 26.

Rosenberger, H., 32.

Rosenkjær, O., 10.

Roskilde Landbobank, 18.

Ryomgaard-Gjerrild-Grenaa Jernbanesel- skab 31.

Rønning, P., & Gjerløff, 24.

Sanny, Modesalonen, i Likvidation, 23.

Scanboard (The Insulite Company of Fin­

land O/Y), 19.

Scandinavian South-Asiatic Corporation, 8.

Schlichtkrull & Uttental, 29.

Seidelin, S., 35.

Servo, 24.

Shanghai-Import, 39.

Sindal-Pedersens, H., Financieringsafdeling, 36.

Skaade, E Kodal, 27.

Skagen Kul- og Trælastforretning, 26.

Skanderborg Amts Roligaktieselskab, 12.

Skandinavisk Rammeindustri, 30.

Skjelskør Electricitetsværk i Likvidation, 29.

Skjulhøj, 28.

Skouv, Møller & Nielsen's Møbelindustri, 5.

Skovbakken, Ejendomsaktieselskabet, 29.

Skripto-Pen, 30.

Skt. Annæ Palæ II, 38.

Smith & Co., Isenkram en gros, 37.

Smith, Erik C. A., & Co., 9.

Solflex, 25.

Spansk Handelscompagni, Frugt en gros, 35.

Starup, G. C., 31.

Stender, Carl, Forlag for Reproduktion af nordisk Kunst, 20.

Stige Varmecentral i Likvidation, 38.

Sundbyhus, 22.

Svelo Møbel Industri, 28.

Svendborg Skibsværfts Roligselskab, 18.

Sydsjællands Forenede Køleboxanlæg, 31.

Sygekassernes Optik, Odense, 28.

Sønderbakken, Roligselskabet, 33.

Sønderjydske Kompagni, Det, i Likvidation, 39.

Søndre Jagtgaard, Ejendomsaktieselskabet, 18.

Sørensen, C. J., 34.

Sørensens, Chr., Tømmerhandel, 26.

Tannery, Nordisk Holding Co., 8.

Terraferro, Handelsselskab, 28.

Tobaksforretningen Mias, 7.

Toftegaardens Haveby, Ejendomsaktiesel­

skabet, 10.

Toga Gummivarer, 12.

TRADETEX, 11.

TRAMPSERVICE, Rederiaktieselskabet, 34.

Trolle, P., 30.

Tønder og Omegns Rrugsforening A. m. b.

A., 32.

Tørfo, 36.

Valby Trælasthandel, 18.

van Rerkels Patent, Maskinfabrik, 28.

Varde Staalværk, 30.

Vejle Dampvæveri, 26.

Vejle Saalelæderfabrik, 21.

Venstres Rladfond i Storehedinge-Kredsen, 29.

Vestlollands Forenede Trælastforretninger i Likvidation, 23.

Viborg Stiftstidende, 29.

Victory Producing Company Ltd., 33.

Viktoria, Ejendoms-Aktieselskabet, i Likvi­

dation, 27.

Vinycoat, 26.

Virum sociale Roligselskab (V.S.R.), 35.

Western Electric Co., 35.

Wiehe & Mervild, 39.

Wismer, Erik, 38.

Æskefabriken Dan, 34.

Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni, Det, 29.

Østsjællands Motor Service i Likvidation, 39.

Forsikringsselskaber.

Arbejdernes Rrandforsikringsselskab (gensi­

digt), 40.

Assurance-Compagniet Raltica, 41.

Raltica, Assurance-Compagniet, 41.

Raltiske Assurandører, De, 40.

Fennia, Forsakrings-Aktiebolaget, Uden­

landsk Aktieselskab, Generalagenturet for Danmark, 40.

Forsikringsselskabet Provincial, Udenlandsk Aktieselskab, England, Generalagenturet for Danmark, P. D. Jochimsen & Søn, 40.

Forsakrings-Aktiebolaget Fennia, Uden­

landsk Aktieselskab, Generalagenturet for Danmark, 40.

Gensidige Forsikringsforening for Uheld med Heste, Kvæg og Tyre i Nørre- og Sønderjylland, Den, 40.

GI. Skanderborg Amts Rrandassurancefor- ening. Gensidigt Selskab, 41.

Halsnæs gensidige Raadeassurance, 40.

Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsik- ring (Gensidigt Selskab), 41.

Provincial, Forsikringsselskabet, Uden­

landsk Aktieselskab, England, General- agenturet for Danmark, P. D. Jochim­

sen & Co., 40. . , . • Samvirkende danske Andels-Svineslagteriers

gensidige Søforsikring, De, 41.

Schweizisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab i Winterthur, Direktionen for Danmark,

40- xr • 1,

Schweizer Union Allgemeine Versiche- rungsgesellschaft Genf, Generalagenturet for Danmark, Ole Rramsen, 40.

Foreninger.

Københavns Skiklub, 41.

(5)

Aktieselskaber.

Under 30. december 19A8 er optaget i aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 21.268: „A/S M a t r.

N r. 1 8 Ir af G l a d s a k s e", hvis for­

mål er at erhverve og bebygge matr. nr.

18 Ir og en mindre del af matr. nr. 18 es og 18 et af Gladsakse by og efter endl bebyggelse foretage salg af ejendommen.

Selskabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 4. oktober 1948. Den tegnede aktiekapital udgor 13.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­

kermester Kristian Richardt Kjær- Peder­

sen, Torvegade 55, vognmand Hans Kon­

rad Pedersen, Harsdorffsvej 3, maler­

mester Johannes Hansen Tjæreborg, 1 uxensvej 22, alle af København, der til­

lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes

— derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.269: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t S k o u v , M ø l l e r & N i e l ­ s e n s M ø b e l i n d u s t r i", hvis formål er at drive fabrikation og handel med træ­

varer og møbler. Selskabet har hoved­

kontor i Hvidovre; dets vedtægter er af 15. juli, 30. august, 30. september og 12.

november 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdier.

Hvert aktiebeløb pa 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen og derefter de øvrige aktionærer, subsidiært selskabet, forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Snedkermester Alfred Thor­

vald Skouv, Astrupgårdsvej 10, cand. jur.

Børge Møller, Paris boulevard 31, Sned­

kermester Johannes Berg Møller, Kilde­

bakkegårds allé 128, arbejdsmand Jens Kristian Skouv, Howiitzvej 17, alle af Kø­

benhavn, snedkermester Poul Kaj Niel­

sen, Fuglegårdsvænget 48, Gentofte. Be­

styrelse: Nævnte A. T. Skouv, B. Møller, P. K. Nielsen, J. B. Møller. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.270: „ E n g g a a r d N i e l s e n & Go. A/S", hvis formål er at drive handel med elektriske artikler, cykler, isenkram og beslægtede varer.

Selskabet har hovedkontor på Frederiks­

berg; dets vedtægter er af 11. oktober 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 200, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen på de øvrige aktionærers vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Ejner Enggaard Nielsen, Skelbækgade 42, grosserer Viggo Neergaard Rasmussen, Skelbækgade 42, grosserer Mejnert Godik Sødergaard, Nørre søgade 43, alle af Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte M. G. Sødergaard. Sel­

skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Under 3. januar er optaget som:

Register-nr. 21.271: „ E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t „ H e r n i n g 0 s t e r p o rt"", hvis formål er at er­

hverve, opføre og drive ejendommen matr. nr. 39 Herning købstads bygrunde, herunder de i ejendommen værende for­

retninger. Selskabet har hovedkontor i Herning; dets vedtægter er af 22. septem­

ber og 10. november 1948. Den tegnede aktiekapital udgor 60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdier.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved overdra­

gelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: „Jesper Nielsen & Go.

A/S" (reg.-nr. 20.992), fabrikant Johannes Gyldendal Stefansen, fabrikant Gravers Christian Stephansen, alle af Herning,

(6)

fabrikant Niels Arne Vang Nielsen, Gjød- strup, købmand Frede Christensen, Hol­

stebro. Bestyrelse: Nævnte J. G. Stefan­

sen, G. C, Stephansen, N. A. Vang Nielsen, F. Christensen samt fabrikant Jesper Nielsen, Herning. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 21.272: „A/S F i g u r a", hvis formål er at drive fabrikation af samt handel en gros og en detail med tekstil­

varer. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 22.

september 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiflere er: Direktør Harry Charles Cabell Pedersen Ballisager, stud. mag. Ole Harry Ballisager, begge af Kong Georgsyej 10, fuldmægtig Walter Gunnar Ballisager, Kong Georgsvej 2, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af besty­

relsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.273: „A/S H e r l e v V æ n g e", hvis formål er at erhverve, bebygge, administrere samt eventuell sælge en nærmere fastsat del af matr. nr.

4 1 af Herlev. Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 15. ok­

tober 1948. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 22.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev til de noterede aktionærer. Selskabets stiftere er: Snedkermester Holger Skytte Christensen, Dyssegårdsvej 109, ingeniør Albert Svend Jørgensen, Christianehøj 161, malermester Hans Peter Nielsen, Kronprinsensvej 21, alle af Kobenhavn.

Bestyrelse: Nævnte H. S. Christensen, A.

S. Jørgensen samt overretssagfører Erik Bertel Salomon, Vestre boulevard 17, Kø­

benhavn. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 4. januar er optaget som:

R e g i s t e r - n r . 2 1 . 2 7 4 : „ A a g e G e i s l e r A/S", hvis formål er at drive en gros- og detailforretning i lædervarer, bijouteri, legetøj m. v. Selskabet har hovedkontor 1 København; dets vedtægter er af 24.

august og 19. november 1948. Den teg­

nede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Fru Gerda Julie Geisler, Frederiksberg allé 19 A, fuldmægtig Einar Carl Valde­

mar Jønsson, Strandboulevard 97, begge af København, landsretssagfører Knud Zahle, Helsinge. Bestyrelse: Nævnte G. J.

Geisler (formand), K. Zahle samt tømrer­

mester Svend Bartholdy, Goldschmidts- vej 20, København. Forretningsfører:

Nævnte Einar Carl Valdemar Jønsson.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af forretnings­

føreren alene eller — såfremt to sådanne ansættes — af disse i forening; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Register-nummer 21.275: „A. H j o r d t

& Co. A/S", hvis formål er at drive fabrikation af og handel med kamme, bijouteri- og toiletartikler samt andre dermed beslægtede varer. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune;

dets vedtægter er af 20. august og 18. no­

vember 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse al aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:

Fabrikant Alfred Jørgen Frederik Hjordt, fru Erna Adolfine Hjordt, begge af Ru­

(7)

stenborgvej 14, Lyngby, fabrikant Helge Andersen, Hallinsgade 7, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:

Nævnte A. J, F. Hjordt, H. Andersen.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse i forening med en direktør. Ene-prokura er meddelt Erna Adolfine Hjordt.

Under 5. januar er optaget som:

Register-nummer 21.276: „A/S E. V.

B é t a k & C o.", hvis formål er at drive handel og fabrikation eller direkte eller indirekte at være interesseret i sådan virksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Dansk Mejeri-Industri og Export Kompagni A/S Møens Tørmælksfabrik A/S (Danish Dairy-Industry and Export Company Ltd.) (Dånische Molkerei-Industrie und Export Gesellschaft A/G) (Compagnie Danoise l'Industrie et l'Export des Lai-

teries)" (reg.-nr. 10.533), har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 8. april 1930 med ændringer senest af 6. december 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 215.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse og pantsætning af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Ved overdragelse af aktier til ikke-aktionærer har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Direktør Ernst Viggo Bétak, Petersborgvej 4, højesteretssagfører Eiler Julius Glan, Nygade 4, begge af Køben­

havn, ingeniør Anatol Spiro, Lendemark pr. Stege. Direktion: Nævnte E. V. Bétak.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse. Ene-prokura er meddelt Ernst Viggo Bétak. Prokura — to i for­

ening — er meddelt Carl Ludvig Bagger og Runo Lothar Sigiesmund Cordt.

Register-nr. 21.277: „E j e n d o m s- a k t i e s e l s k a b e t a f 2 0 . N o v e m ­ ber 1 9 4 8", hvis formål er at erhverve, bebygge og administrere fast ejendom.

Selskabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 20. november 1948.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murermester Kristian Andreas Rassow, Bispeparken 4, tømrermester Naarmann Bjørn Døren Lambrecht Mathiasen, Saxhøjvej 28, snedkermester Jens Kristian Olesen, Højdedraget 20, alle af Kobenhavn. Be­

styrelse: Nævnte K. A. Rassow, N. B. D.

L. Mathiasen, J. K. Olesen samt elektro- installatør Svend Viggo Berendt, Høy­

rups allé 8, Hellerup, landsretssagfører Eigil Berlak Raffel, Rådhuspladsen 77, København. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 6. januar er optaget som:

Register-nummer 21.278: „Tobaks­

f o r r e t n i n g e n Mias A/S", hvis for­

mål er handel af enhver art, såvel en gros som detail handel. Selskabet har hoved­

kontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 27. august 1948. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er luldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier til ikke- aktionærer har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" og ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Ma- skinassistent Oscar Jørgen Jochumsen, fru Laura Frederikke Jochumsen, begge af Kloverbladsgade 48, grosserer Bent Henning Jensen, Husumgade 2, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse. Ene-prokura er meddelt Frederik Emil Iburg.

Register-nummer 21.279: „A/S Nor­

disk Holding Go. „T anner y"", hvis formål er at placere kapital for­

trinsvis i virksomheder med tilknytning til garveribranchen. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtægter er

(8)

af 22. september 1948. Den tegnede aktie­

kapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 4000 og 10.000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Direktør Waldemar Carl Roar Lyth, Øster allé 27, Strib, landsretssagfører Henning Emil Haume, Kompagnistræde 34, Kø­

benhavn, fru Ella Margrethe Dige, Rønne­

bærvej 47, Holte, der tillige udgør besty­

relsen. Direktion: Nævnte W. G. R. Lyth.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Prokura er meddelt Palle Hvass Dige.

Register-nummer 21.280: „Axel Pe­

tersens Enke A/S", hvis .formål er at drive industrivirksomhed med frem­

stilling af remsamlere og hvad dermed står i forbindelse. Selskabet har hoved­

kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 5. oktober 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt i forskellige værdier. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Johanna Maria Petersen, driftsleder Ejgil Axel Petersen, prokurist Einer Halling­

skov, alle af Amagerbrogade 242, Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte E. A. Petersen, E.

Hallingskov. Selskabet tegnes af en di­

rektør eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.281: „S c a n d i- n a v i a n S o u t h - A s i a t i c C o r ­ poration A/S", hvis formål er at drive handel ved eksport og import samt agenturvirksomhed. Selskabet har ho­

vedkontor i Gentofte kommune; dets ved­

tægter er af 25. september 1948. Den teg­

nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000

kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker i „Statstidende". Selskabets stiftere er: Direktør Paul Christian Flo- rian-Larsen, Gammelhave allé 3, Charlot­

tenlund, direktør Erik Hagemann, Havne­

gade 13, landsretssagfører Karl Emil Briickner, Vimmelskaftet 47, begge af Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Direk­

tion: P. C. Florian-Larsen. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af bestyrelsens formand alene;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 7. januar er optaget som:

Register-nr. 21.282: „P a t r i a Tran s- p o r t C o m p a n y A / S ( R e d e r i e t P a t r i a A/S)". Under dette firma driver

„Rederiet Patria A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.670).

Under 8. januar er optaget som:

Register-nummer 21.283: „A/S Erling R a s m u s s e n", hvis formål er at drive kolonialforretning. Selskabet har hoved­

kontor i Skive; dets vedtægter er af 31.

juli og 30. september 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­

tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdier.

Hver aktionær har 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Overdragelse af aktier til ikke-aktionærer kan kun ske med besty­

relsens samtykke efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. De urmager Johan Hart­

mann og købmand fru Lilly Viola Ras­

mussen tilhørende aktier er indløselige efter de i vedtægternes § 2 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Køb­

mand fru Lilly Viola Rasmussen, køb­

mand Rudolf Johannes Graverholt, urma­

ger Johan Hartmann, alle af Skive, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:

Nævnte R. J. Graverholt. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 21.284: „B ø g e s ø Ma­

s k i n f a b r i k A/S", hvis formål er at drive fabrikation af maskiner og maskin- dele. Selskabet har hovedkontor i Bøgesø;

dets vedtægter er af 28. august 1948. Den

(9)

tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­

delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Ved overdragelse af aktier har stifterne lorkøbsret efter de i vedtægternes litra f givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Tage Mynster Illum, Bogesø, frøken Ruth Lila Bergliot Illum, Kronprinsessegade 67, København, søløjt- nant Ib Illum, Ellinorsvej 42, Charlotten­

lund, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­

bet tegnes al to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning at fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.285: „Dansk M a- s k i n - B o g f ø r i n g A/S", hvis formål er at drive lorretning med bogføring og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Randers; dets vedtægter er af 31. oktober og 19. december 1948.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse og pantsætning af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Bogholder Poul Lolk-Hansen, Udbyhøjvej 22, Ran­

ders, ekspeditionschef Hans Hakon' Lolk- Larsen, Godthåbshave 4, København, for­

retningsfører Frode Emil Meilgaard Reng, Bornholmsgade 78, Ålborg, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af besty­

relsens medlemmer hver for sig; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 10. januar er optaget som:

Register-nummer 21.286: „A/S L y n g- b y 1 e k s t i 1 f a b r i k", hvis formål er at drive labrikation af og handel med tekstilvarer. Selskabet har hovedkontor i Kgs. Lyngby; dets vedtægter er af 4. no­

vember 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., førdelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Pant­

sætning af aktier kan kun ske med besty­

relsens samtykke. Ved øverdragelse af ak­

tier har bestyrelsen på de øvrige aktionæ- ters vegne forkøbsret efter de i vedtægter- nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til

aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"

eller ved anbefalet brev. Selskabet stif­

tere er: Civilingeniør Kaj Erik Christen­

sen, Solbakkevej 1, Gentofte, fabrikant Aage Rudolph Max Haensch, C. F. Richs- vej 101 D, højesteretssagfører Poul Einar Behrendt-Poulsen, Kronprinsessegade 8,

a

f København, der tillige udgør be­

styrelsen. Direktion: Nævnte K. E. Chri­

stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktø­

ren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.287: „Erik C. A.

Smith & C o. A/S", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets ved­

tægter er af 10. august 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 250 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af aktier, der kun kan ske med bestyrelsens sam­

tykke, har selskabet — bortset fra over­

gang ved arv til ægtefælle og livsarvinger

— forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Erik Carl Aage Smith, Steenstrups allé 13, civilingeniør Jørgen Adolph Smith, Amaliegade 7, landsretssagfører Torben Ulrik' Smith, P uglefængervej 5, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 11. januar er optaget som:

R e g i s t e r - n r . 2 1 . 2 8 8 : „ D a n s k T i p s ­ t j e n e s t e A/S", hvis førmål er at udnytte en selskabet af finansministeriet i hen­

hold til lov nr. 278 af 9. juni 1948 meddelt bevilling til at foranstalte væddemål, så- kaldet „tipning" i forbindelse med idræts- og væddekampe, heste- øg cyklevæddeløb dog undtaget. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 21. juli 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- tiebelob på 5000 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Overdragelse af ak­

tier kan kun ske med bestyrelsens sam-

(10)

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Departementschef Jens Hieronymus Zeuthen, Charlottenlundvej 2 A, Hellerup, kontorchef cand. polit. Svend Halvorsen, H. C. Ørstedsvej 38, landsretssagfører Leo Frederiksen, Rådhuspladsen 77, begge af København. Bestyrelse; Direktør Poul Bjørn Ingholt (formand). Strandmølle­

bakken, Springforbi, nævnte L. Frederik­

sen (næstformand), kontorchef cand. jur.

Poul Plate, Emiliekildevej 55, Klampen­

borg, fhv. indenrigsminister folketings­

mand Niels Ejlert Arnth Jensen, Gerlev, civilingeniør Kristian Middelboe, Dalgas boulevard 9, kontorchef Poul Hugo Lund­

steen, Teglstrupvej 38, begge af Koben­

havn, kontorchef Albert Michelsen, Ege­

bjerg allé 2, Hellerup, ekspeditionssekre­

tær William Brorsen Horsten, Ordrup jagtvej 157, Charlottenlund. Direktion;

Nævnte Svend Halvorsen. Selskabet teg­

nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af bestyrelsens førmand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse. Prokura er meddelt nævnte Svend Halvorsen i forbindelse med bestyrelsens formand eller næstformand.

Register-nr. 21.289; „ E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t T o f t e g a a r ­ de ns Haveby", hvis formål er at er­

hverve, bebygge, udnytte eller sælge grun­

de i Herlev by og sogn, samt på enhver måde frugtbargøre disse, herunder i første række at erhverve, bebygge og udnytte ejendommen matr. nr. 4 h af Herlev by og søgn. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 26. novem­

ber 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr .Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 100 kr, giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er; Mu­

rermester Frederik Bruun, Skjoldagervej 31, Gentofte, tømrermester Aage Andreas­

sen, Brønshøj kirkevej 13, malermester Harald Aron Friedmann, Nytorv 11, glar­

mester Johannes Søndergaard Hansen, Nyhavn 31, alle af København, snedker­

mester Axel Heinrich Jørgensen, Ny Or­

drup sideallé 2, Ordrup. Bestyrelse;

Nævnte F, Bruun samt landsretssagfører Flemming Gustav Griiner, Nørre voldgade 90, direktør Oskar Carl Olver, Peter Bangsvej 113, begge af Kobenhavn. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nr. 21.290; „ E j e n d o m s - A k t i e s e l s k a b e t M a t r . N r . 7 v af Bagsvær d", hvis formål er at er­

hverve, bebygge og sælge ejendommen matr. nr. 7 v af Bagsværd by, Gladsakse sogn. Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 16. november 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Mu­

rermester Frede Christensen, Kiplings allé 20, tømrermester Peter Christian Johnsen, Georginevej 9, civilingeniør Poul Chri­

stian Repsdorph, Torvegade 47, snedker­

mester Marius Dirk Emil Dirksen, Korfu­

vej 10, arkitekt Anton Julius Bendix, Cæ- ciliavej 8, landsretssagfører Hugo Rasmus Bjerregaard Jensen, Rosenborggade 2, alle af København, civilingeniør Knud Riib- ner-Petersen, Strandparksvej 3, Hellerup.

Bestyrelse; Nævnte F. Christensen, P. C.

Johnsen, P. C. Repsdorph. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom — af tø medlem­

mer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 21.291; „O. Rosen­

kjær A/S", hvis førmål er at drive vekselererforretning samt drive forretning med faste ejendomme og investeringsvirk- somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 9. septem­

ber 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­

løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har direktør Ole Rosenkjær forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Di­

rektør Ole Rosenkjær, Købmagergade 22,

(11)

direktor Otto Abraham Hertz, Vognma­

gergade 7, inspektør Jens Axel Bisgaard Venneberg, Landsdommervej 1, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion; Nævnte O. Rosenkjær. Selska­

bet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.

Under 12. januar er optaget som;

Register-nummer 21.292; „A/S Ameri­

can S t a r Oil (N. P. Ploug & G o.)'*, hvis formål er at drive handel, vekselerer­

virksomhed samt dermed beslægtet virk­

somhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet; „A/S American Star Oil" (reg.-nr. 21.085), har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 29.

oktober 1947 og 20. februar 1948 med æn­

dringer senest af 18. oktober 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 4000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdier. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Di­

rektor Niels Peter Julius Ploug, fru Karen Johanne Ploug, frøken Klara Olga Lar­

sen, alle af Skovshovedvej 37, Charlotten­

lund. Direktion: Nævnte N. P. J. Ploug.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af direktøren alene eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en prokurist; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.293; „C o p e n t e x, T e x t i l I m p o r t o g F a b r i k a t i o n A/S", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 14. decem­

ber 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500, lOOO og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Disponent Poul Johannes Emil i Krøll, Ordrupvej 66, Charlottenlund, pro­

kurist Hugo Ambrosius Drejer, Rovsings- • gade 17, bogholder Vagn-Erik Normann ] Jensen, Amagerbrogade 14S, begge af Kø- 1

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di- 1 rektion: Nævnte P. J. E. Krøll. Selskabet

tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.

Register-nr. 21.294; „A/S TRADE- T E X", hvis formål er at drive handel og fmancieringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under nav­

net: „A/S Lehnsby & Co." (reg.-nr.

16.606), har hovedkontor i Kobenhavn;

dets vedtægter er af 8. november 1941 med ændringer senest af 12. november 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Ved enhver

— Irivillig eller tvungen — overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 2 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Di­

rektør Theodor Brodtriick Hansen, Klare­

gade 25, direktør Fritz Julius Georg Au- ckenthaler von Thurnstein, Klaregade 27, begge af Odense, overlæge Einar Imma­

nuel Geert-Jørgensen, Nørregade 18, un­

derdirektør Knud Green-Andersen, Svin­

get 1, begge af København, direktor Ove Drewes, Blidah park 30, Charlottenlund.

Direktion: Nævnte F. J. G. Auckenthaler von I hurnstein. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktor i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening.

Register-nr. 21.295: „Revisionssel- skabet af 1943 A/S", hvis formål er at drive revisionsvirksomhed og dermed forbundne arbejder. Selskabet, der tidli­

gere har været registreret under navnet;

„Revisionsselskabet af 1. Oktober 1943 A/S (Institut for Revision og driftsøkonomisk Vejledning)" (reg.-nr. 17.807), har hoved­

kontor i Århus; dets vedtægter er af 22.

oktober 1943 med ændringer senest af 20.

juni 1948. Den tegnede aktiekapital udgør

40.000 kr. fordelt i aktier på 500 og 1000

kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels

kontant, dels i andre værdier. Hvert ak-

(12)

tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak- lierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Indtil 1. oktober 1950 kan salg af aktier kun ske til statsautoriseret ' revisor Otto Bjerrum, derefter har revisor Otto Bjerrum subsidiært eventuelle inden for selskabet ansatte statsautoriserede re­

visorer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 5 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev. Be­

styrelse: Statsautoriseret revisor Otto Bjerrum (formand), fru Gerda Ninon Bjerrum, begge af Klintegården E, gods­

forvalter revisor Georg Højlund Carlsen, Guldsmedgade 22 ,alle af Århus, maskin- fabrikant Andreas Christian Bjerrum, Frederikshavn. Direktion: Nævnte O.

Bjerrum. Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af direktøren i forening med besty­

relsens formand.

Register-nummer 21.296: „Skander­

borg Amts Boligaktie selska b", hvis formål er til udleje og/eller salg at tilvejebringe billigst muligt gode beboel­

seshuse med eller uden butiks-, kontor­

eller værkstedslokaler og hovedsagelig eller udelukkende med lejligheder, der svarer til behovet hos den mindrebemid­

lede del af befolkningen. Foruden anlæg som centralvaskeri, badeindretninger og lignende kan vuggestuer, legestuer, børne­

haver og fritidshjem indrettes i selskabets beboelseshuse eller i forbindelse dermed.

Selskabet kan være rådgiver for bygherrer ved opførelse af parcel- eller rækkehuse til eget brug. Selskabet har hovedkontor i Skanderborg; dets vedtægter er af 3. juli 1947. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 200 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Overdragelse og pantsætning af aktier kan kun ske med boligministeriets samtykke. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester Peter Sigfred Mortensen, Tåning, bladud­

giver Søren Carl Arnold Olesen, kalk­

værksejer Hans Kristian Hansen, begge af Skanderborg. Bestyrelse: Købmand Jo­

hannes Nikolaj Søndergaard (formand), Silkeborg, nævnte P. S. Mortensen (næst­

formand), samt amtsrådsmedlem Carl Marius Nielsen Graff, fhv. gårdejer Axel Georg Nielsen, begge af Stilling St., for­

pagter Jens Sloth, Store Østerhåb, Hor­

sens. Forretningsfører: Landsretssagfører Christian Larsen Hedegaard, Skander­

borg. Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom

— af bestyrelsens formand eller næstfor­

mand i forening med et medlem af besty­

relsen og forretningsføreren.

Under 13. januar er optaget som:

Register-nummer 21.297: „Karleby Mejeri A/S", hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet har ho­

vedkontor i LI Karleby, Kirkehyllinge;

dets vedtægter er af 20. september 1948.

Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem­

me efter 3 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­

tier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Mejeriejer Ma­

rius Boel, Marslev, grosserer Carl Gustav Ferdinand Lerche Petersen, Lindevej 5, Espergærde, mejeribestyrer Aksel Chri­

stian Vilhelm Smedegaard, LI. Karleby, Kirkehyllinge, der tillige udgør bestyrel­

sen. Direktion: Nævnte A. C. V. Smede­

gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktø­

ren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom ^ af halvdelen af bestyrelsens medlemmer i forening eller af lo medlem­

mer af bestyrelsen i forening med direk­

tøren.

Register-nummer 21.298: „Aktiesel­

skabet Toga Gummivare r", hvis fownål er at drive handel med sygepleje­

artikler og lignende, financiering og in­

vestering i lignende virksomheder. Sel­

skabet har hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 28. november 1946 og 2.

august 1948. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 20.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Børsen"

og ved anbefalet brev til de noterede ak­

tionærer. Selskabets stiftere er: Forret­

ningsfører Georg Steffensen, Scandiagade

90, stud. jur. Jens Ervald, Finsensvej 37 B,

grosserer Arne Valdemar Jørgensen, Rant-

(13)

zausgade 42 B, sekretær Erling Tage Chri­

stensen, Jens Munksgade 5, alle af Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen mec førstnævnte som formand. Selskabet teg­

nes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller mec en direktør; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Register-nummer 21.299: „Dansk Si­

r u p I n d u s t r i A / S ( D a n s k F r u g t ­ pulp & Pectin I n d u s t r i A/S)".

Under dette firma driver „Dansk Frugt­

pulp & Pectin Industri A/S" tillige virk­

somhed som bestemt i dette selskabs ved­

tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.240).

Register-nr. 21.300: „Fyens Pulp &

S a f t I n d u s t r i A / S ( D a n s k F r u g t - pulp & Pectin I n d u s t r i A/S)".

Under dette firma driver „Dansk Frugt­

pulp & Pectin Industri A/S" tillige virk-«

somhed som bestemt i dette selskabs ved­

tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.240).

Register-nr. 21.301: „Dansk B ø d- keri & F a d h a n d e l A/S (Dansk F r u g t p u l p & P e c t i n I n d u s t r i A/S)". Under dette firma driver „Dansk Frugtpulp & Pectin Industri A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

18.240).

Under 14. januar er optaget som:

Register-nummer 21.302: „A k t i e s e 1- s k a bet Regento Office Suppl y", hvis formål er at drive handel og fabrika­

tion. Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet: „Aktieselskabet Skripto-Pen" (reg.-nr. 20.564), har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 11. oktober 1947 med ændringer senest af 29. december 1948. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­

ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­

haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:

Højestereretssagfører Poul Bierfreund (1 ormand), Niels Hemmingsensgade 9, prokurist Viktor Michael Emmanuel Kjersner (kaldet Kirschner), Tagensvej 183, begge af København, fru Anni Ebba Margrethe Pfingstl, Nordkrog 4, Hellerup.

Direktion: Nævnte V. M. E. Kjersner (kal­

ket Kirschner), A. E. M. Pfingstl. Selska­

bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i lorening eller af bestyrelsens formand alene eller af den samlede direktion; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.303: „Rud Han­

sens Kulimport A/S", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hoved­

kontor i Hjørring; dets vedtægter er af 24. juni 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 19.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Berlingske Tidende"

samt ved brev. Selskabets stiftere er: Gros­

serer Svend Rud Hansen, landsretssag­

fører Jens Jensen Breum, begge af Hjør­

ring, dampskibsekspeditør Elbert Hansen, Hirtshals, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning 'af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.304: „Nymølle B e t o n v a r e f a b r i k * A / S ( A k t i e s e l ­ skabet Rock w oo 1)". Under dette firma driver „Aktieselskabet Rockwool"

tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- nr. 14.235).

Register-nummer 21.305: „Aktiesel­

skabet „H o 1 m i a"", hvis formål er at distribuere film i Danmark og drive an­

den dermed beslægtet virksomhed. Selska- aet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 14. december 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­

delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er luldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500

•er. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier til ikke- aktionærer har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler; dette gælder også ved retsforfølg­

ning, men ikke ved overgang ved arv til ægtefæller eller livsarvinger. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advokat Carl Olof Ellwyn, Biblioteksgatan 9, Stock­

holm, højesteretssagfører Oskar Bondo

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene, \ed afhændelse og pantsætning af fast

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom, af Direktøren alene eller af 2 af de øvrige Medlemmer af Bestyrelsen i Forening..

Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrelsens Formand alene eller

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene.. Register-nummer