• Ingen resultater fundet

REGISTREEINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTREEINGSTIDENDE FOR"

Copied!
40
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTREEINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1955

Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i september måned

Nr. 9

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

Agrimotor, 447.

Agro-Kemi, 436.

Aktieselskabet af 20. November 1934, 441.

Aktieselskabet af 10. august 1950, 433.

Aktieselskabet af 30. marts 1951, 432.

Aktieselskabet af 13. februar 1953, 440.

Aktieselskabet af 29. April 1953, Ostebør­

sen, Aarhus, 433.

Albani Bryggerierne, 447.

Ali Plastic, 438.

Allested Handelshus, 441.

Amaliegade 27, 440.

American Star Oil Company, 433.

Andersen & Bruuns Fabriker, 446.

Andersen, Lauritz, & Co., 439.

Anglomac, Textilimportaktieselskabet, 439.

Anker Kasseapparater og Bogholderima­

skiner, 438.

Arbejdernes Fællesbageri i Frederiks­

havn, 432.

Arbejdernes Fællesbageri for Bingsted og Omegn, 445.

Assentorp Sten- og Grusleje, 430.

Auto-Centrum i København (Dicas), 436.

Autourist, 419.

Banevolden nr. 38, Ejendomsaktieselska­

bet, 418.

Banevolden nr. 40, Ejendomsaktieselska­

bet, 419.

Banevolden nr. 42, Ejendomsaktieselska­

bet, 419.

Bastillen, Ejendomsaktieselskabet, 433.

Beltness, 434.

Benzas Handelsaktieselskab, 429.

Bisona, 442.

Bistrupgaard Frugtvinsfabrik, 448.

Bjerringbro Savværk, 435.

BlegdamsmøIIen V. Lund & Co., 438.

Boligaktieselskabet Sundbygaard Karre A, 448.

Boy Transportvogne, 440.

Brok & Co., 447.

Braaderhusene, 438.

Bymarken 39-43, Boskilde, Ejendoms­

aktieselskabet, 443.

C.B.H. Stålvindue- og Vægtfabrik, 425.

Cassavaro, 442.

Central Compagniet, 446.

Chesebrough Manufacturing Company Sonsolidated (a New York Corporation), 438.

Chesebrough- Pond's Inc. (a New York Corporation) Københavns Afdeling, 423.

Christensens, Ejvind Kold, Agenturer, 448.

Christiansen, Vilh., 449.

Cleras, 439.

Clipper, liederiet, 447.

Cordinal Silk Company, 431.

Cornic Oil Company, 437.

D.F.V., Ejendomsaktieselskabet, 434.

Dame- og Børnekonfektion, Pigalle, 421.

Danielsen, E., & Larsen, 446.

Danish Commercial & Investment Com­

pany DCI, 441.

Danish Milk Products Ltd. Emidan, 450.

Danish style, 426.

Dansk Frugtkonservesfabrik, 448.

Dansk Frø & Silo-Selskab, 441.

Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkon­

toret (Trifolium), 446.

Dansk Frøhandel, 446.

Dansk Galoche- og Gummifabrik, 432.

Dansk Ilt- og Brintfabrik, 444.

1 Dansk Industriagentur, 432.

(2)

Dansk Industrimaskine, 42!).

Dansk Kontormaskinefabrik, 437.

Dansk Købekontrakt-Financiering, 446.

Dansk Manufaktur Import, 433.

Dansk Maskinbogføring, 448.

Dansk Metal-Ætseværk, 437.

Dansk Papirvarefabrik, 444.

Dansk Plantage Co., 448.

Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 436.

Dansk Strengpres, 425.

Dansk Symaskine Co., 448.

Dansk Trikotage & Textil Kompagni, 437.

Danske Mælkeprodukter Emidan, 450.

Dantronik, 433.

Daru, Dansk læder- og ruskindsgarveri, Faaborg, 441.

Dicas (Droskee jernes Indkøbscentral), 436.

Donaldson Overseas, 427.

Ejby Boligselskab, 449.

Ejendomsaktieselskabet af 10. September 1929, 441.

Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr.

"38, 418.

Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr.

"40, 419.

Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr.

"40, 419.

Ejendomsaktieselskabet Bastillen, 433.

Ejendomsaktieselskabet Bymarken 39-43, Roskilde, 443.

Ejendomsaktieselskabet D.F.V., 434.

Ejendomsaktieselskabet Gamle Baadbus, Det, Næstved, 441.

Ejendomsaktieselskabet Høje Vanløse,

"442.

Ejendomsaktieselskabet Kastrup Midt­

punkt, 440.

Ejendomsaktieselskabet Kiplings Allé 29- '31, 426.

Ejendomsaktieselskabet Kretahus III, 434.

Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 14 vb af Bagsværd by og sogn, 446.

Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 17 ou af Gladsaxe By og Sogn, 439.

Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 4705 af Udenbys Klædebo Kvarter, 421.

Ejendomsaktieselskabet Nybrohuse, 450.

Ejendomsaktieselskabet Budebo, 440.

Ejendomsaktieselskabet Bugmarken 59-61,

"424.

Ejendomsaktieselskabet Sejrgaarden I, Holbæk, 432.

Ejendomsaktieselskabet Sekskanten, 441.

Ejendomsaktieselskabet Søa, 420.

Ejendomsaktieselskabet Tagensvej 116- 130, 431.

Ejendomsaktieselskabet Virum Engpark, 436.

Ejendomsaktieselskabet Voldgaarden, 442.

Ejendomsaktieselskabet Østerbrogade 19, Nørresundby, 449.

Ejendomsaktieselskabet Østerdalen, 445.

Ejendomsselskabet af 19. April 1939, 434.

Ejendomsselskabet Hankon, 443.

Ejendomsselskabet Matr. nr. 4 e og 4 f af Hvidovre by og sogn, 446.

Elvo, Æskefabriken, 427.

Emballageservice, 421.

Emidan, Danish Milk Products, Ltd., 450.

Emidan, Danske Mælkeprodukter, 450.

Engelsk Belgisk Vare Import, 438.

Enigheden, Mælkeriet, 440.

Esbjerg Mælkeindustri og Handelskom­

pagni, 450.

Eva, Fabriken, 441.

Exadam, 443.

Exportkontor for Danske Træskibsværker, 438.

F.L.S. Overseas, 444.

Fabriken Eva, 441.

Fabriken Game, 434.

Fabriken Nektar, 431.

Fabriken Niry, 444.

Farstrup, E. O., 435.

Fashionit, 433.

Filetta Fish, 420.

Fiskbæk Briketfabrik, 439.

Fladstrand, Bederiaktieselskabet, 439.

Folkets Hus, 432.

Foto, 448.

Forenede Træskofabriker, De, 439.

Fraenckel, Oscar, & Co., 437.

Frederikshavns Bank, 439.

Fredsted & Co., 422.

Frichs, 438.

F3rens Golfbane ved Nyborg Strand, 434.

Fællesexpeditionen for Branner og Korchs forlag, Hanis Beitzels forlag og V.

Thaning & Appels eftf., 418.

G.F.B., Gummimåttefabriken, 443.

Game, Fabriken, 434.

Gamle Baadbus, Det, Ejendomsaktiesel­

skabet, Næstved, 441.

Garco, 441.

Gentofte Kommunes Ejendomsselskab, 450.

Gladsaxe Maskinsnedkeri, 423.

Glostrup og Omegns Fællesbageri, 439.

Gravurepress (Oscar Fraenckel & Co.), 423.

Group Laboratories, 432.

Grønbech, M. J., & Sønner, 436.

Guldberg, S., 424.

Guldborgland Frugtplantage, 445.

Guldmann, Hans, (Neuchatel Asphalte Comp.), 445.

Gummimåttefabriken G.F.B., 443.

Gøte, C. W., 437.

Haderslev Bank, 440.

Haderslev Kul og Koks Kompagni, 449.

Hagen og Sievertsen, 437.

Handelsaktieselskabet af 1. november 1952, 433.

Handelsaktieselskabet for Erik Jensen, Herning, 439.

Handels A/S Panoptikon, 439,

(3)

Handelsselskabet Alex Kozeluh, Køben­

havn, 418.

Handelsselskabet Norlandia, 450.

Hankon, Ejendomsselskabet, 443.

Hansen, H., Trælast og Brændsel, 437.

Hansen, Richard, 436.

Hedebo, Skotøjsfabriken, 448.

Hegediis, I., & Co., 445.

Hellafol, 442.

Helle på Vesterbro, 444.

Helsingør Fællesbageri, 449.

Henningsen, L., Alt f o r Damer, 429.

Herlufsholm Dampmølle og Brødfabrik, 440.

Herrekonfektionsfabriken Sax, 434.

Herremagasinet Perfekt i Skive, 443.

Hewilco, 450.

Hilelrød Butebilstation, 431.

Holbæk Amts Venstreblade, 436.

Holeby Dieselmotor Fabrik, 434.

Holme Textilfabrik, 442.

Horsens Mineralvandsfabriker, 437.

Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 448.

Hotaco, 435.

Hundested Kulimport, 438.

Høje Vanløse, Ejendomsaktieselskabet, 442.

Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 449.

Importkompagniet Kallundborg, 435.

Inventardepotet, 446.

Jacobsen og Hviid, 431.

Jensen, J . Gotfred, 444.

Jensen, J . P., 445.

Jensens, N. Døssing, Eftflg., Jern- & Stål­

forretning, 432.

Jensens, Tobias, mekaniske Etablisse­

ment, 445.

Jeppesen, Jørn, Grafisk Etablissement, 443.

Justesen, Brødr., Randers, 444.

Jydsk Markfrøkontor, 446.

Jydske Frøavlskompagni, Det, Randers, 446.

Jørgensen, Wilh., 443.

Karmark, Henning, 441.

Kartona, 444.

Kastrup Midtpunkt, Ejendomsaktieselska­

bet, 440.

Kiplings Allé 29-31, Ejendomsaktieselgka- bet, 426.

Kirkevænget nr. 6 m. fl. Valby, 447.

Kjærs Mølles Fabriker, 450.

Knudsen, Hans, Jern- & Staalforretning, 447.

Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik, 441.

Kozeluh, Alex, Handelsselskabet, Køben­

havn, 418.

Krestensens, Anna, Tandteknik, Kolding, 445.

Kretahus 111, Ejendomsaktieselskabet, 434.

Kristensens, Riis, Hus, 432.

Kulhandel Import, Sønderborg, 421.

Københavns Anlægsgartner Kooperation, 447.

Kød- og Fedevarecentralen, Vejle, 447.

Køge Stormølle, 448.

Laniatex, 449.

Larsen, Peter, Viborg, 440.

Lassen & Wedel, 440.

Ledøje Forsamlingshus, 433.

Leerbeck, E., & Go., 430.

Lieth, Max von der, 444.

Lillebælts-Overfarten, 450.

Lolland-Falsterske Vesntreblade af 1914, De, 434.

Lysgaard, Peder, 430.

Marcia, Odense, 445.

Maribo-Bandholm Jernbaneselskab, 445.

Mathiesen, P., Træ- og Finerhandel, 435.

Matr. nr. 4 e og 4 f af Hvidovre bj7 og sognj Ejendomsselskabet, 446.

Matr. nr. 8 a af Kastrup, 434.

Matr. nr. 14 vh af Bagsværd by og sogn.

Ejendomsaktieselskabet, 446.

Matr. nr. 16 ca og 16 hø Buddinge, 441.

Matr. nr. 17 ou af Gladsaxe by og sogn.

Ejendomsaktieselskabet, 439.

Matr. nr. 18 f af Frederiksberg, 442.

Matr. nr. 59 A Skt. Annæ Øster Kvarter, 435.

Matr. nr. 184 af Bosenborg Kvarter, 445.

Matr. nr. 1786 af Vigerslev, 435.

Matr. nr. 4705 af Udenbys Klædebo Kvar­

ter, Ejendomsaktieselskabet, 421.

Maxzoni, 445.

Meyland-Smith's, N., Eftf. (Æskefabriken Élvo), 427.

Midtfyns Slagtehus, Ringe, 435.

Morson Handelskompagni (Morson Tra- ding Company), 448.

Mælkeriet Enigheden, 440.

Nektar, Fabriken, 431.

Nielsen, P G., Vejle Mineralvandsfabrik, 423.

Nimb, Restaurant, 433.

Niro Atomizer, 433.

Niry, Fabriken, 444.

Nordafar, 437.

Nordisk Kinoteknik, 420.

Nordisk Polyphon, 435.

Nordisk Silkeimport, A. C. Egelund, 443.

Nordjydsk Installations A/S (N.I.A.), 444.

Nordlandia, Handelsselskabet, 450.

Nordsjællands Dampvaskeri, 435.

Nornotryk (Nordisk Nodestik- og Tryk­

keri samt Litografisk Etablissement), 440.

Novoplastics, 426, 445.

Nybrohuse, Ejendomsaktieselskabet, 450.

Nærum Boligselskab af 1952, 441.

Olesen, O. J., & Go., 448.

Orten & Hesselho Teglværker, 443.

Orten Teglværk, 424.

(4)

Ostebørsen, A/S af 29. April 1953, Aarhus, 433.

Overseas Shipping Company, 435.

Pakko-Tryk, 447.

Panoptikon, Handels A/S, 439.

Panthera, 443.

Pedersen, Holger, 431.

Pedersens, .1. A., Dampfarveri og kemiske Tøjrenserier, 440.

Perfekt i Skive, Herremagasinet, 443.

Petersen, Axel, & Fritsche, 432.

Petersens, I. P., Emballagehandel, 434.

Pigalle, Dame- og Børnekonfektion, 421.

Porcelainfabriken Bing & Grøndahl og Norden, 446.

Print-Præg, 437.

Raff's, C. W., Eftf., 437.

Rantzauske Garager, 440.

Batemco, 442.

Beck's Opvarmnings Compagni, 447.

Rederiaktieselskabet Fladstrand, 439.

Rederiet Clipper, 447.

Bederiet Transporter — Maskinfabriken Vesuv, 445.

Bestaurant Nimb, 433.

Bestaurant Wendersborg, 437.

Bialto-Teatret, 446.

Bikko, 448.

Bist, Harald ()., 437.

Bist & Co., 438.

Risør, Villy E., Træ og Finér, 443.

Romenta, 432.

Rovin, 448.

Royal (Konfektionsfabrik), 446.

Roulunds Fabriker, 450.

Rudebo, Ejendomsaktieselskabet, 440.

Rugmarken 59-61, Ejendomsaktieselska­

bet, 424.

Rødvig Havn, 448.

Sacascan, 429.

Samodan, 434.

Savmøller Ullerslev, 439.

Sax, Herrekonfektionsfabriken, 434.

Seandinavian Marine Trading, 418.

Scania-Vabis & Raadvaddam, 435.

Scaniadam, 434.

Schleisners, Hugo, Farveri og Renseri, 424.

Sejrgaarden I, Holbæk, Ejendomsaktiesel­

skabet, 432.

Sekskanten, Ejendomsaktieselskabet, 441.

Silvan, 446.

Skagerak Fiskeindustri, Skagen, 436.

Skalbjerg Handelshus, 445. i Skandnavisk Parfumeri Import, 434.

Skive Lastbilcentral, 433.

Skotøjsfabriken Hedebo, 448.

Slotscafeen, Pile Allé 428.

Smidth, F. L., & Co., 441.

Smith, Mygind & Hiittemeier, 442.

Spar-Maskiner, 448.

Standard Electric, 435.

Store Nordiske Telegrafselskab, Det, 450.

Sundbvgaard Karré A, Boligaktieselskabet, 448.

Sydsjællands Forniklingsanstalt, 437.

Sydsjællands Tømmerhandel, 436.

Sydøstsjællands Elektricitets A/S (Seas), 442.

Søa, Ejendomsaktieselskabet, 420.

Sørensen, Jobs., Æg- og Mejeriprodukter, 428.

Tagensvej 116-130, Ejendomsaktieselska­

bet, 431.

Tandgård, Brdr., 426.

Telasan, 444.

Textilimportaktieselskabet Anglomac, 439.

Thomsen, A. Brask, 445.

Tocato Konservesfabrik, 443.

Toga Gummivarer, 435.

Traktor Compagniet af 1952, 436.

Transworld Films, 435.

Treborgen, 450.

Trepant Investering, 428.

Trollico, 446.

Træolith Industri, 449.

Turisthotellet Hirtshals, 430.

Tuxham, 442.

Tønder Maskinstation, 431.

Ulfborg Plantage, 448.

Universitetsbogbinder D. L. Clements Ef­

terfølger, 439.

Valby Bakkegaard, 432.

Valby Strømpefabrik, 432.

Varde Nørre-Nebel Jernbaneselskab, 442.

Veile Bank, 435.

Vejlfa, 428.

Vestergaard, P. N., 442.

Vestjysk Sildeolieindustri, 439.

Viparkos, 444.

Virum Engpark, Ejendomsaktieselskabet, 436.

Voldgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 442.

Vordingborg Brændsels Kompagni, Edw.

Møllers Kulforretning, 450.

Wendersborg, Bestaurant, 437.

Winesco, 435.

Winther, I., manufaktur en gros, 427.

Yvette Textiles, 422.

Æskcfabriken Elvo, 427.

Øernes Handelskompagni, 436.

Østerbrogade 19, Nørresundby, Ejendoms­

aktieselskabet, 449.

Østerbros Dampvæveri, Brdr. Madsen, 431.

Østerdalen, Ejendomsaktieselskabet, 445.

Aalholm Badio, 442.

(5)

Forsikringsselskaber.

Baltiske Assurandører, De, 451.

Dansk Plantageforsikringsforening, Det gensidige Forskringsselskab, 451.

Danske Lægers Syge- og Ulykkesforsik­

ring, De, (gensidg), 451.

Forsikringsaktieselskabet Skjold, 451.

Forsikrings-Compagniet for Kongeriget Danmark, 451.

Genforsikringsselskabet Nerva, 451.

Gensidig Brandkasse Vesthimmerland, 451.

Gensidige Forsikringsselskab Dansk Plan­

tageforsikringsforening, Det, 451.

Landinspektørernes gensidige Erhvervs­

ansvarsforsikring, 451.

Nerva, Genforsikringsselskabet, 451.

Skjold, Forsikringseaktieselskabet, 451.

Foreninger.

Adventures' Club of Denmark, The, 452.

Brancheforeningen for Lak- og Farve- Industri, 452.

Dansk Ingeniørforening, 452.

Dansk Skibsbygningsingeniørforening, 451.

Dansk Skibsingeniørforening, 451.

Dansk Skibsmaskiningeniørforening, 451.

Dansk Socialrådgiverforening, 452.

Foreningen Hørsholm Bidehus' Venner, 452.

Hørsholm Bidehus' Venner, Foreningen, 452.

Kildekrog Grundejerforening, 452.

Korshæren, 452.

Kvindehjemmet i København, 452.

Københavns Guldsmedeforening, 452.

Selskabet Urnehoved, 452.

Urnehoved, Selskabet, 452.

Aarhus Murerlaug (Aarhus Murermester­

forening), 452.

(6)

Aktieselskaber

Under SO. august 1955 er oplaget i aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 25.868: „Scandi- navian Marine Trading A/S", hvis for­

mål er at drive konsulent- og agentur­

virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 7. juni og 24. august 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 36.500 kr., hvoraf 19.500 kr. er A-aktier og 17.000 kr. B-aktier med ret til mindst 6 pet.

udbytte. Aktiekapitalen er. fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Af aktieka­

pitalen er indbetalt 22.750 kr., dels kontant, dels i andre værdier; det resterende beløb indbetales inden 7.

juni 1956. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-aktierne lyder på navn. B-aktierne lyder på ihænde­

haveren. A-aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Overdragelse af eller pantsætning af A-aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Ber­

lingske Tidende" samt ved brev til de noterede aktionærer. Selskabets stif­

tere e r : Fabrikant Knud Lindberg, Mariendalsvej 24, København, fru Grete Eugenia Edith Nielsen, grosse­

rer Victor Hildebert Otinius Nielsen, begge af Bernstorffsvej 196, Charlot­

tenlund. Bestyrelse: Nævnte K. Lind­

berg, G. E. É. Nielsen, V. H. O. Niel­

sen samt landsretssagfører Oscar Ko- nigsfeldt. Nørrevoldgade 88, Køben- havn. Direktør: Nævnte V. H. O. Niel­

sen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 25.869: „Handels­

selskabet Alex Kozelnh København AIS", hvis formål er at drive fabrika­

tion og handel. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 1. juli 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­

tier på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa- pirer. Ved overdracelse af aktier — bortset fra overgang ved arv eller til ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo

— har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Fabrikant Josef Alex Ko- zeluh, Vedbæk Strandvej 508, Vedbæk, prokurist Ole Surholm, GI, Køgevej 880, Brøndby Strand, landsretssagfø­

rer Ebbe Suenson, Rosenvængets Allé 43, København, der tillige udgør be­

styrelsen, Direktion: Nævnte J. A.

Kozelnh, Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25,870: „AIS Fæl- lesexpeditionen for Branner og Korchs

forlag als Hans Reitzels forlag og V . Thaning & Appel's eftf.", hvis formål er at forestå eksneditionen af de del­

tagende og eventuelt andre forlags bøger og hermed i forbindelse stående opgaver. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 20, maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10,000 kr,, fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, Hvert aktiebeløb på 1000 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Afhændelse eller belåning af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Branner og Korchs forlag a/s, St, Kongensgade 29, Hans Reit­

zels forlag, Amaliegade 21, V, Thaning

& Appel's eftf,, Amagertorv 1, alle af København, Restyrelse: Direktør Gun­

nar Jørgensen, Brønlunds Allé 33, Hellerup, forlagsboghandler Morten Andreas Korch, Vældegaardsvej 18, Gentofte, forlagsboghandler Hans Tor­

ben Carl Reitzel, Vinkelvej 18, Farum, forlagsboghandler Niels Johan Hel- weg-I.arsen. Kvædevej 48, Virum, Sel­

skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændel­

se og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 31. august er optaget som:

Register-nummer 25.871: „Ejendoms­

aktieselskabet Banevolden nr. 38",

(7)

hvis formål er at erhverve, bebygge, udnytte samt på enhver måde frugt­

bargøre grunde i Stor-København.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 18. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved salg af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved brev.

Selskabets stiftere er: Murermester og entreprenør Arild Lustrup Arentsen, Stenmaglevej 35, tømrermester Aage Christian Ohland, Marielystvej 13, begge af København, snedkermester Sophus Andreas Jacobsen, Hovedvejen 189, Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Aa.

C. Ohland, S. A. Jacobsen samt lands­

retssagfører Keld Derni Nygaard, Trommesalen 7, murermester Carl Jo­

han Axel Harager, Blegdamsvej 60, begge af København. Selskabet tegnes

— derunder ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom — af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening.

Begister-nummer 25.872: „Ejendoms­

aktieselskabet Banevolden nr. 40", hvis formål er at erhverve, bebygge, udnytte samt på enhver måde frugt­

bargøre grunde i Stor-København. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 18. marts 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­

ver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved salg af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved brev. Sel­

skabets stiftere er: Tømrermester Ei­

gil Hermann Ville Jørgensen, Ordrup- gaardsvej 10, Gentofte, snedkermester Sophus Andreas Jacobsen, Hovedvej 189, Glostrup, installatør Carl Oskar Olver, Vesterbrogade 43—45, Køben­

havn. Bestyrelse: Nævnte E. H. V.

Jørgensen samt landsretssagfører Keld

Derni Nygaard, Trommesalen 7, ma­

lermester Albert Osvald Georg Han­

sen, Kronprinsensvej 6, murermester Carl Johan Axel Harager, Blegdams­

vej 60, alle af København. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Begister-nummer 25.873: „Ejendoms­

aktieselskabet Banevolden nr. 42", hvis formål er at erhverve, bebygge, udnytte samt på enhver måde frugt­

bargøre grunde i Stor-København.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 18. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved salg af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved brev.

Selskabets stiftere e r : Tømrermester Eigil Hermann Ville Jørgensen, Or- drupgaardsvej 10, Charlottenlund, snedkermester Oluf Johannes Nielsen, Herringløse, malermester Albert Os­

vald Georg Hansen, Kronprinsensvej 6, København. Bestyrelse: Nævnte E.

H. V. Jørgensen, O. J. Nielsen, A. O.

G. Hansen samt landsretssagfører Keld Derni Nygaard, Trommesalen 7, Kø­

benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af be­

styrelsen i forening.

Begister-nummer 25.874: „Anton- rist A/S", hvis formål er at drive rejsebureau- og transportvirksomhed samt handel, agentur og financiering.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 22. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­

pirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 2 givne regler. Bekendt­

(8)

gøreise til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Civilingeniør Arne Rønde Kristensen, Vesterbrogade 163, landsretssagfører Lennard Knud Bech, Østergade 18, landsretssagfører Anker Thide, Skin­

dergade 44, alle af København, gros­

serer Finn Mogens Riis-Hansen, Mag- lemosevej 59, Charlottenlund, der til­

lige udgør bestyrelsen. Direktion:

Nævnte F. M. Riis-Hansen, A. R. Kri­

stensen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af be­

styrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Register-nummer 25.875: „Filetta Fish A/S", hvis formål er at drive handel og industri samt financiering.

Selskabet har hovedkontor i Esbjerg;

dets vedtægter er af 15. juni 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 130.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. Aktieka­

pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 5000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Fiskeeksportør Erik Johannes Nielsen, Engparken 31, Esbjerg, grosserer Ingvar Albert Mad­

sen, Hovmarksvej 75, grosserer Erik Fritz Jean Willian, Krathusvej 11, begge af Charlottenlund, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. J. Nielsen, I. A. Madsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­

sen i forening eller af to direktører i forening; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af mindst tre medlemmer af bestvrelsen i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.

Register-nummer 25.876: „Ejendoms­

aktieselskabet Søa", hvis formål er køb og salg af faste ejendomme samt opførelse heraf. Endvidere køb og salg af pantebreve samt financiering.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 13. april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 18.000 kr., fordelt i aktier på 2000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved

salg af aktier har de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § 3 givne regler. Rekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" samt ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Vekselerer Erik Sehested Hansen, Phistersvej 11, Hel­

lerup, civilingeniør Jørgen Simonsen, Slotsvej 33, Charlottenlund, murerme­

ster Tage Helmer Johansen, Fuglevads­

vej 87, Lyngby, landsretssagfører Bent Borup, Vesterbrogade 13, arki­

tekt Mogens Deickmann Nielsen, Mag­

lekildevej 5, begge af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene.

Register-nummer 25.877: „Nordisk Kinoteknik AIS", hvis formål er at drive fabrikation, handel og enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed såvel i indland som udland dog fortrinsvis med kinematografisk materiel, alle artikler til biografteatre, teatre, kon­

certsale og lignende. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 11. juli 1955. Den teg­

nede aktiekapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid; dog kan stemmeret efter en aktie, der efter en aktionærs død overgår til hans bo, ægtefælle eller livsarvinger udøves straks efter notering. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved enhver overgang af ak­

tier -— såvel frivillig som tvungen — bortset fra overgang til en aktionærs enke eller livsarvinger — har besty­

relsen på de øvrige aktionærers vegne forkøbsret efter de i vedtægternes §§

4 og 5 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Civilingeniør Axel Carl Georg Petersen, Søvej 6, Bagsværd, kinoingeniør Mogens Bern­

hard Hansen, Jac. Lindbergsvej 17, kinoingeniør Eigil Ernst Nielsen, Slotsherrens Have 47, begge af Køben­

havn. Bestyrelse: Nævnte A. C. G. Pe­

tersen, M. B. Hansen, E. E. Nielsen samt landsretssagfører Povl Viggo

(9)

Otto Weywadt, Nørregade 33, Køben­

havn, direktør Henry Robert Alexan­

der de .longe, Little Bartons, Old Bath Boad, Sonning, Berkshire, direktør Thomas Alick Law, 69, Gordon Man- sion, Torrington Place, London. Di­

rektion: Nævnte M. B. Hansen, E. E.

Nielsen. Selskabet tegnes af Axel Carl Georg Petersen, Mogens Bernhard Hansen, Eigil Ernst Nielsen og Povl Viggo Otto Weywadt, to i forening eller hver for sig i forening med Henry Bobert Alexander de .longe eller Thomas Alick Law eller af en direk­

tør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer af be­

styrelsen i forening.

Under 1. september er optaget som:

Register-nummer 25.878: „Dame- og Børnekonfektion Pigalle a/s", hvis formål er handel med og fabrikation af dame- og børnekonfektion. Selska­

bet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 29. marts og 28.

juli 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 45.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier -—

såvel frivillig som tvungen, herunder ved en aktionærs død — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes §§ 5 og 6 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Manufak­

turhandler Karen Johanne Thuge- Hansen, landsretssagfører Frits Paul Thuge-Hansen, begge af Hvidovrevej 103, København, fru Camilla Margre­

the Mortensen, Fejø Vesterby, der til­

lige udgør bestyrelsen. Direktion:

Nævnte K. J. Thuge-Hansen, F. P.

Thuge-Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.879: „Knlhan- del Import Aktieselskab, Sønderborg", hvis formål er at drive virksomhed ved handel. Selskabet har hovedkon­

tor i Sønderborg; dets vedtægter er af 26. april 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 800.000 kr., fordelt i

aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktieka­

pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere e r : Kulhandel Aktiesel­

skab, konsul, direktør Knud Andersen Eriksen, Bosagergaard, begge af Søn­

derborg, højesteretssagfører Kjeld Ta­

ge Rørdam, Bredgade 41, København.

Bestyrelse: Nævnte K. A. Eriksen, K.

T. Børdam samt direktør August Otto Petersen, Sønderborg. Direktion:

Nævnte K. A. Eriksen samt direktør Johannes Eriksen, Sønderborg. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af en direk­

tør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse. Prokura er meddelt: Knud Au­

gust Johannes Eriksen i forening med et medlem af bestyrelsen eller direk­

tionen.

Under 2. september er optaget som:

Register-nummer 25.880: „A/5 Em­

ballageservice", hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 18. august 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på ihændehaveren. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende". Selskabets stif­

tere e r : Landsretssagfører Peer Flem­

ming Linnet, Espergærde, fru Inge­

borg Jensen, landsretssagfører Eigil Jensen, begge af Stormgade 35, Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en di­

rektør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en di­

rektør.

Under 3. september er optaget som:

Register-nummer 25.881: „Ejendoms­

aktieselskabet matr. nr. 4705 af Uden- bgs Klædebo Kvarter", hvis formål er at erhverve ejendommen matr. nr.

4705 af Udenbys Klædebo kvarter

(10)

og at administrere denne. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 15. juni og 15.

august 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 5000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bortset fra overgang ved arv til en aktionærs ægtefælle eller livs­

arvinger har ved enhver overdragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen, selskabet forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i „Statstidende". Selskabets stif­

tere e r : Professor Jan Kobbernagel, fru Bodil Vinter Kobbernagel, begge af Beldringevej 15, landsretssagfører Rikard Sigvald Overgaard Overland, Ny Kongensgade 18, alle af Køben­

havn, fru Inger Louise Hamdrup Overland, Sigridsvej 21, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen med først­

nævnte som formand. Direktion:

Nævnte B. S. O. Overland. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens for­

mand i forening med en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 6. september optaget som:

Begister-nummer 25.882: „Fredsted tfr Co. A/S", hvis formål er at drive virksomhed ved handel, fabrikation og kapitalanbringelse. Selskabet driver tillige filialvirksomhed under nav­

nene: „Fredsted Kaffe Bisteri, Ha­

derslev, filial af Fredsted & Co. A/S"

og „Nordjydsk Kaffe-Import, Hjørring, filial af Fredsted & Co. A'S". Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 30. juni 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier fordelt i aktier på 1000, 4000 og 10.000 kr., og 900.000 kr. er B-aktier fordelt i aktier på 500, 2000 og 10.000 kr. med ret til forlods kumulativt ud­

bytte og forlods dækning i tilfælde af likvidation m. v., jfr. i det hele ved­

tægternes §§ 12 og 13. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer. Hvert

B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved enhver overdragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen — bortset fra overtagelse ved hensidden i uskiftet bo — har de øvrige aktionærer indenfor samme ak­

tiegruppe, eventuelt den anden aktie­

gruppe forkøbsret, jfr. i det hele de i vedtægternes § 3 givne regler. Aktier­

ne er indløselige efter de i vedtægter­

nes § 14 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Valdemar Marius Fredsted, Nordkrog 26, prokurist Flemming Lindegaard, Evanstonevej 8 B, begge af Hellerup, landsretssagfører Erik Andreas Kor- fitz Herholdt Groth-Andersen, Bred­

gade 41, København, skibsmægler Svend Herman Wonsild Iversen, Dam- gaardsvej 23, Klampenborg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte V. M. Fredsted. Selskabet tegnes af en direktør eller — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom

— af den samlede bestyrelse. Prokura

— to i forening — er meddelt: Jørgen Otto Schacke, Flemming Lindegaard og Andreas Jonn Adolf Wennstrøm.

Filialen i Haderslev tegnes og besty­

res af: Tommi Henry Viggo Olsen alene. Filialen i Hjørring tegnes og bestyres af: Hans Peter Krogsgaard alene.

Begister-nummer 25.883: „Yvette Textiles A/5", hvis formål er at drive import & eksport af tekstilvarer. Sel­

skabet har hovedkontor på Frederiks­

berg; dets vedtægter er af 25. januar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved over­

dragelse af aktier — bortset fra over­

gang til en aktionærs ægtefælle eller livsarvinger — har de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Jacque Elie Salem, 40 Dickenson Street, Manchester, grosserer Poul Ottosen, fru Helga Emilie Ottosen, begge af Jens Jessensvej 6, landsrets­

(11)

sagfører Niels Albert Jørgensen, Knabrostræde 30, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte P. Ottosen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse. Eneprokura er med­

delt: Poul Ottosen.

Register-nummer 25.884: „AIS P. C.

Nielsen, Vejle Mineralvandsfabrik", hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i Vejle; dets vedtægter er af 25. juli og 23. august 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 320.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med generalfor­

samlingens samtykke. Ved enhver overdragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen — bortset fra overgang ved legal arv samt til aktionærernes i uskiftet bo hensiddende ægtefæller

— har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret, jfr. i det hele de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Sofus Kjær Niel­

sen, købmand Svend Aage Lindberg Jensen, fru Sybille Kjær Jensen, alle af Vejle, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte S. K. Nielsen. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom

— af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Svend Aage Lindberg Jen­

sen.

Under 8. september er optaget som:

Register-nummer 25.885: „Gravare- press AIS (Aktieselskabet Oscar Fraen- ckel éc Co.)". Under dette navn driver

„Aktieselskabet Oscar Fraenckel &

Co." tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 4937).

Register-nummer 25.886: „A/5 Glad­

saxe Maskinsnedkeri", hvis formål er at drive snedkerivirksomhed. Selska­

bet har hovedkontor i Gladsaxe kom­

mune; dets vedtægter er af 8. decem­

ber 1954. Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­

dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier til ikke-aktionærer har de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 2 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Tømrermester Martin Hansen, Vand- taarnsvej 114, snedkermester Kaj Vil­

helm Victor Baarts, Bylevænget 30, tømrermester Christian Frederick Pe­

tersen, Klausdalsbrovej 83, alle af Sø­

borg. Bestyrelse: Nævnte M. Hansen, K. V. V. Baarts, C. F. Petersen samt landsretssagfører Carl Verner Kytte- rup Pedersen, Søborg Hovedgade 24, Søborg. Direktion: Nævnte C. F.

Petersen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 9. september er optaget som:

Begister-nummer 25.887: „Chese- brough-Pond's Inc. (a New York Cor­

poration) Københavns Afdeling, uden­

landsk Aktieselskab" af København, der er forretningsafdeling af „Chese- brough- Pond's Inc.". Selskabets for­

mål er at frembringe, fabrikere og handle med petroleum og alle frem­

bringelser og tilberedelser heraf, ma- lerialvarer, medicin, kemikalier, toi­

letartikler, læge- og hospitalsar- tikler og andre artikler af beslægtet og lign. karakter; forretningsafdelin- gens formål er at sælge de varer, der fabrikeres af selskabet og foretage om­

pakning af større emballerede varer til mindre. Forretningsafdelingen har tidligere været registreret under navn

„Chesebrough Manufacturing Com­

pany, Consolidated (a New York Corporation) Københavns Afdeling, Udenlandsk Aktieselskab" (reg.-nr.

5601). Selskabets vedtægter er af 11.

maj 1880 med ændringer senest af 27.

juni 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 3.187.860 $ fuldt indbetalt. For- retningsafdelingens forretningsfører:

Marcel Gethmann, Maglemosevej 7,

(12)

Charlottenlund, der tegner forretnings- afdelingen, derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom. Ene­

prokura er meddelt: Grethe Geth- mann.

Under 9. september er optaget som:

Register-nummer 25.888: „Hugo Schleisners Farveri & Renseri AIS", hvis formål er at drive dampfarveri og kemisk tøjrenseri samt iøvrigt han­

del og industri. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet:

„A/S .1. A. Pedersens Dampfarveri og kemiske Tøjrenseri" (reg.-nr. 22.159), har hovedkontor i Rønne; dets ved­

tægter er af 14. februar og 10. maj 1950 med ændringer af 14. maj 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 65.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdra­

gelse af aktier — bortset fra overgang til ægtefælle eller livsarvinger — har selskabet forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Rekendt- gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Restyrelse: Farver Hugo Axel Bruun Schleisner, Esthersvej 14 c, Hellerup, direktør Georg Frederik Charles Dithmer, H. C. Ørstedsvej 10, landsretssagfører Jacob Hald, Vester Voldgade 92, begge af København, fru Marta Eva Stina Schleisner, Østergade 51, Rønne. Direktion: Nævnte H. A. R.

Schleisner. Selskabet tegnes af Hugo Axel Rruun Schleisner eller — derun­

der ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den sandede besty­

relse. Eneprokura er meddelt: Marta Eva Stina Schleisner.

Under 16. september er optaget som:

Register-nummer 25.889: „S. Gnld- berg A/S", hvis formål er at drive in­

stallationsvirksomhed og fabrikation.

Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet: „Nordjysk In­

stallations Aktieselskab (N. L A . ) "

(reg.-nr. 21.665), har hovedkontor i Aalborg; dets vedtægter er af 28. april 1949 med ændringer senest af 30. april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 110.000 kr., fordelt i aktier på 200, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i

værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang til ægtefælle eller livsarvinger i levende live eller ved arv — har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Be­

styrelse: Installatør Svend Guldberg, fru Anna Margrethe Guldberg, begge af Bejsebakkevej 40, Aalborg, maler Leo Werner Bjerring Guldberg, Mol- becksvej 15, Aarhus. Direktion: Nævn­

te S. Guldberg. Selskabet tegnes af di­

rektøren alene eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.890: „Aktiesel­

skabet Orten Teglværk", hvis formål er at producere og forhandle Tegl- værksartikler og eventuelt andre byg­

ningsartikler. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnene:

„Aktieselskabet Haltrup & Hesselho Teglværker" (reg.-nr. 14.417) og „Ak­

tieselskabet Varde Teglværker" (reg.- nr. 19.030) samt „Aktieselskabet Or­

ten & Hesselho Teglværker" (reg.-nr.

20.379), har hovedkontor i Orten pr.

Varde; dets vedtægter er af 15. decem­

ber 1936 med ændringer senest af 31.

august 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­

talt i forskellige værdier. Hver aktie giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Ved overdragelse af aktier har stifter­

ne forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler, Rekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Direktør Aksel Thrige Wille, Orten pr. Varde, landsretssag­

fører Leif Erik Oldager, Varde, fru Emmy Kirstine Wille, Orten pr. Var­

de. Direktion: Nævnte A. T. Wille, Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Under 17. september er optaget som:

Register-nummer 25.891: „Ejendoms­

aktieselskabet „Rugmarken 59-61"", hvis formål er at købe ejendommene

(13)

matr. nr. 19 d, 19 e, 19 q og 19 r Gladsaxe by og sogn, at bebygge disse og derefter administrere, eventuelt sælge dem. Selskabet har hovedkontor 1 København; dets vedtægter er af 19.

juli og 31. august 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly­

der på navn. Ved overdragelse af ak­

tier har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved brev. Selskabets stif­

tere er: Fa. B. Wittmaack & Fr. Chri­

stoffersen, Skodsborg, snedkermester Oluf Johannes Nielsen, Herringløse pr.

Veksø, gas- og vandmester Hans Mar­

tin Bastiansen, Saltværksvej 166, elek- troinstallatør Louis Holm, Falkoner Allé 23, begge af København. Besty­

relse: Nævnte H. M. Bastiansen, L.

Holm samt tømrermester Bror Witt­

maack, Høje Skodsborgvej 20, Skods­

borg. Selskabet tegnes -—- derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af be­

styrelsen i forening.

Under 19. september er optaget som:

Register-nummer 25.892:

Stålvindue- og Vægtfabrik A/S", hvis formål er at drive stålvindue- og vægt­

fabrik samt dermed i forbindeise stående virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg; dets vedtægter er af 20. maj 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 155.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og 5000 kr.

Af aktiekapitalen er indbetalt 117.500 kr., dels kontant, dels i andre værdier;

det resterende beløb indbetales inden 1. marts 1956. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Fabrikant Poul Hoffmann, Høved­

stensvej 30, Hvidovre, fabrikant Ernst Vilhelm Hoffmann, Tordenskjolds­

gade, prokurist Kaj Børge Behrens, Torvegade 35, landsretssagfører Poul Schiellerup Flagstad, Kongensgade 70,

alle af Esbjerg, læge Sven Hoffmann, Danmarksgade, Frederikshavn, der der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte P. Hoffmann, K. B. Beh­

rens. Selskabet tegnes af en direktør eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Under 20. september er optaget som:

Register-nummer 25.893: „Dansk Strengpres AIS", hvis formål er di­

rekte eller indirekte at drive industri og handel. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Novo- plastics A/S" (reg.-nr. 23.919), har hovedkontor i Lyngby-Taarbæk kom­

mune; dets vedtægter er af 6. novem­

ber og 18. december 1952 med ændrin­

ger senest af 25. august 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. I tilfælde af separation eller skilsmisse kan over­

dragelse af aktier til ægtefællen kun ske med bestyrelsens samtykke. Ved overdragelse af aktier til ikke-aktio- nærer — bortset fra overgang til livs­

arvinger — har selskabet forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Aktier tilhørende døds- eller kon­

kursbo skal inden 3 måneder over­

drages til en af bestyrelsen godkendt trediemand, jfr. i det hele de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Bestyrelse: Direktør Jør­

gen Peter Schjerbeck, Søvej 20, Bag­

sværd, landbrugskandidat Douglas Trigg Schjerbeck, Slangerupgade 13, København. fru Grete Schjerbeck, Nybrovej 169, Lyngby, fru Roma Bettine Christine Schrøder, Brams Sidevej 2, fru Joan Lindquist-Nielsen, Einar Holbøllsvej 3, begge af Char­

lottenlund. Direktion: Nævnte J. P.

Schjerbeck. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i for­

ening med en direktør; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura — to i forening — er meddelt: Helge Mollerup og Nathalie Nordfjeld.

(14)

Register-nummer 25.894: „Danish style A/S", hvis formål er at drive agenturvirksomhed og en gros handel, herunder at finansiere og invenstere kapital i andre aktieselskaber samt på anden lignende måde at udnytte sel­

skabsformuen. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 19. august 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker i „Berling­

ske Tidende". Selskabets stiftere e r : Fru Ebba Kofoed, Emiliekildevej 38, Klampenborg, fuldmægtig Heinrich Albert Magnussen, Mansasvej 20, Kø­

benhavn, købmand Carl August Greif- fenberg, Buddingevej 96, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.895: „Ejendoms­

aktieselskabet Kiplings Allé 29-31", hvis formål er at købe ejendommene matr. nr. 20 ao og 20 ap Buddinge by, Søbogaard sogn, at bebygge disse og derefter administrere, eventuelt sælge dem. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 19.

juli 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Firma B. Wittmaack & Fr. Christoffer­

sen, Skodsborg, snedkermester Carl Jensen, Ordrupvej 74 A, Charlotten­

lund, blikkenslagermester Børge Ras­

mus Jensen, Lindevej 7, ingeniør, elektroinstallatør Poul Christian Reps- dorph, Torvegade 47, begge af Køben­

havn. Restyrelse: Nævnte C. Jensen, R. R. Jensen samt tømrermester Bror Wittmaack, Høje Skodsborgvej 4, Skodsborg. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning

af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 25. 896: „Aktiesel­

skabet Novoplastics", hvis formål er direkte eller indirekte at drive industri og handel. Selskabet har hovedkontor i Tved pr, Kolding, dets vedtægter er af 14. juni 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 10.000 og 50.000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Rekendtgørelse til aktionærerne sker i „Rerlingske Tidende" eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Grosserer Paul Verner Lauritz Klinge, fru Else Kirstine Klinge, begge af Malmøgade 5, landsretssagfører Vil­

helm Johannes Delmar, Ved Stranden 14, alle af København, der tillige ud­

gør bestyrelsen med sidstnævnte som formand. Direktion: Nævnte P. V, L, Klinge, Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 21, september er optaget som:

Register-nummer 25,897: „A/S Brdr.

Tandqård", hvis formål er fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i Kastrup, Taarnby kommune; dets vedtægter er af 9. februar og 29, april 1955, Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr, giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne kan kun afhændes til selskabet, jfr. dog aktieselskabslovens § 39, eller til en af bestyrelsen enstemmigt godkendt person efter de i vedtægternes § 4 givne regler Rekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Pensionist Jens Peder Tandgaard, Leifsgade 6, driftsleder Steen Holger Tandgaard, St, Møllevej 32, begge af København, fabrikant Maro Tandgaard, Englandsvej 327, Kastrup, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte M, Tandgaard, Selskabet tegnes af to medlemmer af

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af