• Ingen resultater fundet

1930. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September iaaned. Nr. 9.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "1930. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September iaaned. Nr. 9."

Copied!
30
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER

ODGIVETPAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR RANDEL 00 INDUSTRI

1930. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September iaaned. Nr. 9.

AnmeldelserneangaarfølgendeAktie¬

selskaber:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬

serne findes.)

Aarhus højere Pigeskole, 309.

Aktieselskabet af 1. November 1919, 301.

Amagerbanen, 310.

Amagerbros Kolonial- og Vinhandel, 307.

Andersen & Christensen, 299.

Arbejdernes Aktiebageri i Fredericia, 303.

Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og Om¬

egn, 302.

Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov og Omegn, 309.

Arbejdernes Fællesbageri i Vejle, 305.

Arno Oil Company, The, 311.

Astonia Vinhandel, 299.

Atalanta, Dampskibsselskabet, 310.

Auto, Ringsted, 302.

Baldur, 308.

Baltisk Lloyd, 301.

Banken for Faxe og Omegn, 299.

Bardings, Johs., Farverier og chein. Tøjrens¬

nings-Etablissement, 305.

Barugo Ltd., 293.

Billigjensen, 290.

Blegdamskompleksel, 294.

Blichfeldt, H., Flensborg Lager, Esbjerg, 309.

Bogtrykkeriet Merkur, 293.

BornholmskeKøbstædersBrandforsikring, De, 307.

Boserup, E., & Co., 303.

Brohuset, Ejendomsaktieselskabet, 289.

Bruun, L. E., Export, 309.

Brøchner, Otto F., 304.

Byggefagenes Sammenslutning, 307.

Byggeselskabet Højdevej Nr. 11, 306.

Byggeselskabet Hojdevej Nr. 11 A., 306.

Centralhallen, 309.

Christensen, Frederik, 294.

Christensen, Willy, 308.

Christensens, Georg, Bladekspedition, 286.

Colas Vejmateriale, 305.

Dampskibet Finland, 290.

Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 300 Dampskibsselskabet Atalanta, 310.

Dampskibsselskabet Rodbv Havn, 303 Dan, Æskefabriken, 296.

Danar, Dansk Staalplade-Radiator-Fabrik,

Dansk Cykle-Assurance af 1896 og Alminde¬

ligt Assuranceselskab, 308.

Dansk Galosche- og Gummifabrik, 306.

Dansk Kredit- og Afbetalings-Kontrol, 306.

Dansk Landevejs-Reklame, 302.

Dansk Plyds- og Møbelstof-Fabrik, 297.

Dansk Ror- og Sanitets-Kompagni, 296.

Dansk Sportsflyvning, 293.

Dansk Staalplade-Radiator Fabrik, Danar, 302.

Danske Bageres Industri- og Handelsaktiesel¬

skab, 300.

Danske Cigar- og Tobaksfabriker, De, 299.

Danske Lloyd, Forsikrings-A/S., 300.

Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsik¬

ring, Danske Lægers og Dyrlægers Forsik¬

ringsselskab, 307.

Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa¬

brik, De, A. m. b. A., 302.

Davit, Vitaminfoder A/S., 295.

Disamas, 298.

Divanfabriken Saxo, 290.

Dress, 310.

Driftsaktieselskabet Svenstrup, 303.

Dronning Thyra Danebods Gaard, 287.

Dyrehavegaard under Likvidation, 306.

Dvrehavegaards Mejeri under Likvidation, 306.

Eden Valley Creamery Coy Ltd., The, 304.

Eden Valley Provision Coy Ltd., The, 291.

Ejendommen Matr. Nr. 921 af Østervold Kvarter, 291.

Ejendomsaktieselskabet Brohuset, 289.

Ejendomsaktieselskabet i Aarhus af 1922 un¬

der Likvidation, 302.

Ejendomsaktieselskabet Hov Vig. 300.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 118, 119, 117B, St. Annæ Øster Kvarter, Amaliegade

10 og Ny Toldbodgade 9, 286.

Ejendomsaktieselskabet Rosenvænget, Nvkø- bing F., 310.

Ejendomsaktieselskabet Svanen, 301.

Ejendomsaktieselskabet Trondgaard, 296.

Ejendomsselskabet Solborgen. 287.

Falcks Redningskorps, 288.

Fester, Geo., 302.

Financieringsselskabet af 10. August 1930, 297.

Finland, Dampskibet, 290.

Fiskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen, 306 Forgyldte Støvle, Den, 301.

Formann, V., & Søn, Viborg, 286.

Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 300

(2)

Forsikrings-AktieselskabetFrejr, 302.

Frederiksborg Amtstidende, 300.

Frederiksholm Tegl- og Kalkværker, 301.

Frejr, Forsikrings-Aktieselskabet, 302.

Fyens Mineralvandsfabrik under Likvidation,

307.

Fyensk og Sydjydsk Olie & Benzin Com- pagni, 309.

Giersings mekaniske Værksted under Likvi¬

dation, 301.

Grew, Blair & Co., under Likvidation, 308.

Gummigulv-Fabriken, 292.

Haandværkernes Handels-A/S., 302.

Hede Nielsens Fabrikker, 291.

Henriques & Løvengreen Tricotagefabrikker,

304.

Hema, Inventarfabriken, 292.

Herning Hede- & Discontobank, 300.

Herremagasinet Royal, 288.

Heyman, Philip W., 303.

Hindsgavl, 309.

Hobro Maskinsnedkeri, 307.

Holstebro Landmandsbank, 303.

Horsens-Bryrup Jernbaneselskab, 309.

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane-A/S., 298.

Horsens Cyclelager, Hede Nielsen, 304.

Hostmann-Steinbergs grafiske Farvefabrik, 303.

Hov Vig, Ejendomsaktieselskabet, 300.

Husholdningsmagasinet, 305.

Hvidbjerg Real- og Efterskole, 310.

Hygro under Konkurs, 303.

Højdevej Nr. 11, Byggeselskabet, 306.

Højdevej Nr. 11 A, Byggeselskabet, 306.

Imerco, 300.

Industri-Restauranten, 308.

Ingeniørfirmaet A. Møller Jørgensen, 306.

Inventarfabriken Hema, 292.

Jacobsens, Harald, Herreekvipering, 295.

Javabrænderiet, 286.

Jensen, J. S., 287.

Jensen, Laur., & Co., 302.

Jeppesen, Carl P., 288.

Jydsk Automatfabrik, 302.

Jydske Frøavlskompagni af 1926, Det, 303.

Jydske Frøavlskompagni, Det, Randers, 289.

Jørgensens, Robert, Cigarforretning, Aaboule- varden, 297.

Kallerupgaarde Mejeri under Likvidation,304.

Kartof, 305.

Kjellsson, B. F., 294.

Kjær & Co., 287.

Kjøbenhavns Fjerrenseri, 309.

Kjøbenhavns Handelsbank, 305.

Kjøbenhavns Telefon A/S., 308.

Knuseanlæget under Likvidation, 309.

Kolonialmagasinet Ydunsgade 3, 302.

Kongelige_ oktrojerede Sø-Assurance Kom¬

pagni i København, Det, 305.

Kongeriget Danmarks Elektromotorforsik¬

ring, 304.

Københavns Bygge- og Reparationsvirksom- hed, 299.

Københavns Diskontobank og Revisionsbank i Likvidation, 303.

Københavns Inhalatorium, 286.

Køge Dampmølle, 288.

Landbrugs- og Handelsbanken i Vordingborg, 303.

Landmændenes eget Blad, 310.

Levin, Joseph, & Co., 304.

Levison, L., jun., 308.

Lolland-Falsters Revisionsinstitut, 305.

London & Scottish Assurance Corporation, (Udenlandsk A/S af England), General¬

agenturet for Danmark, 308.

Lykkegaard Jensen, Hobro, 304.

Løngreens, Wilh., Fabriker i Likvidation, 309.

Madsen, Alfred, 307.

Maduro, 303.

Magasin du Nord, Th. Wessel & Vett, 307.

Magdeborger Brandforsikrings-Selskab af Magdeborg, Udenlandsk Aktieselskab, 298.

Martens, H. E., & Co., 306.

Masticon, 292.

Matr. Nr. 1081 af Odense Købstads Set. Knuds

Sogns Bygrunde, 307.

Matr. Nr. 118, 119, 117 B, St.Annæ Øster Kvar¬

ter, Amaliegade 10 og Ny Toldbodgade 9, Ejendomsaktieselskabet, 286.

Matr. Nr. 921 af Østervold Kvarter, Ejendom¬

men, 291.

Matr. Nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo Kvar¬

ter, 307.

Matr. Nr. 1796 af Valby, 289.

Mejeriet Prima,288.

Meldal, Frederik, 311.

Merkur, Bogtrykkeriet, 293.

Mylenborg & Co., 292.

Møller, J. Chr., & Co., 302.

Møller Jørgensen, A., Ingeniørfirmaet, 306.

Nakskov Arbejderboliger, 304.

Nakskov-Kragenæs Jernbane, 302.

Noah, Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert, 299.

Nordisk Radio-Industri, 304.

North Rritish & Mercantile Forsikrings-Sel¬

skab, Ltd., Udenlandsk Aktieselskab, Eng¬

land, 305.

Ny Lundehus, 308.

Nyeboe & Nissen, 305.

Nykøbing F. elektro-mekaniske Etablissement,

under Likvidation, 306.

Nykøbing F. offentlige Markedshal, 307.

Nørrebros Overstykkemagasin, 305.

Oleander, 300.

Olesen, C., 309.

Ordrup-Charlottenlund Bank, 300.

Ottzens, Frey, Vinhandel, 303.

Oxbol og Omegns offentlige Slagtehus og Ex- portslagteri, 297.

Pavo, Reklamefabrikken, 307.

Plum, P. & S., 304.

Plums Ham Export Comp., Ltd., 291.

Plums Skinke Export, 291.

Prima, Mejeriet, 288.

Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 300.

R. O. C., 290.

Randers Rebslaaeri, 307.

Rasch & Arnesen, 295.

Reassurance Compagniet Salamandra, 306.

Redningskorpset for København og Frede¬

riksberg, 301.

Reklamefabrikken Pavo, 307.

Ribe Trælasthandel underLikvidation, 306.

Ringkjøbing Amts Konservative Blade, 307.

Ringkjøbing Landbobank, 302.

Royal, Herremagasinet, 288.

Rosenvænget, Ejendomsaktieselskabet, Nykø¬

bing F., 310.

Rødby Havn, Dampskibsselskabet, 303.

Rønde Isenkram øg Udstyrsforretning, 299.

Salamandra, Reassurance Compagniet, 306.

Saxo, Divanfabriken, 290.

Scandia-Estropa, 291.

Scharling, V., & Co., 289.

(3)

Schrøder, K., Aalestrup, undor Likvidation,

311.

Sejlskibsselskabet 3mst.Skonnert Noah, 299.

Selskabet til Fremme af kurmæssig Inhala- tionsbehandling for Lidelser i Aandedræts-

organerne, 299.

Siemens Elektricitets A/S., 301, 306.

Silkehuset, forhen I. R. Schjelderups Efter¬

følger & K. G. Ilalby, 299.

Solborgen, Ejendomsselskabet, 287.

Stendalgaard Savværk, 299.

Storehedinge Bank, 304.

Svanen, Ejendomsaktieselskabet, 301.

Svendborg Bank, 302.

Sydfyns Discontobank i Likvidation, 303.

Sydøstsjællands Elektricitetsværk A/S., 301.

Sørensen, Holger, & Jespersen, 294.

Svenstrup Drifts-A/S., 303.

Tistrup Højskolehjem, 307.

3mst. Skonnert Noah, Sejlskibsselskabet, 299.

Tricosana, 293.

Trondgaard, Ejendomsaktieselskabet, 296.

Union, Korn & Foderstofimport, 310.

Varde Bank, 300.

Vejle Eksportstalde og Markedshal i Likvida tion, 309.

Vigerslevhus, 308.

Vigor, 287.

Vitaminfoder A/S Davit, 295.

Vølund, 306.

Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord, 308.

Wittenborgs, Alex., Fabriker, (Alex. Witten borgs Blikvarefabrikker), 296.

Wittenborgs, Alex., Fabrikker, 308.

Ydunsgade 3, Kolonialmagasinet, 302.

Æblestiens Koloniallager, 291.

Æskefabriken Dan, 296.

Ostasiatiske Kompagni, Det, (The East Asia

tic Company Limited), 305.

Østerrig, 301.

Østrigsgaard, 310.

Østsjællandske Jernbane-Selskab, Det, 304.

(4)

tieselskabs-Registeret som:

Register-Nr. 10,653: „Georg Chri¬

stensens Bladekspedition,

A/S", hvis Formaal er at drive Handel.

Selskabet, der tidligerehar været registre¬

ret under Navnet: „Ejstrupholm Isen¬

kramforretning A/S" (Reg.-Nr. 8083) og

senere under Navnet: „Ronde Isenkram-

og Udstyrsforretning A/S" (Reg.-Nr. 8900),

har Hovedkontor i Aarhus; dets Ved¬

tægter er af 9. Juli 1926 med Ændrin¬

ger senest af 18. August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬

tier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningener

ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1

Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og skal noteres. Overdragelse af Aktier kan

udenfor Stifternes Kreds kun ske med Be¬

styrelsens Samtykke; dette gælder dog

ikke Erhvervelse ved Arv eller Tvangs-

realisation. Bekendtgørelse til Aktionæ¬

rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:

Købmand Georg Christian Christensen (Formand), Enkefru Anna Bodilette Marie Nielsen, begge af Aarhus. Selskabet teg¬

nes derunder ved Afhændelse og Pant¬

sætning af fast Ejendom af Bestyrel¬

sens Formand i Forening med et Medlem

af Bestyrelsen.

Register-Nr. 10,654: „Javabrænde-

r iet, A/S", hvis Formaal er at drive Handel. Selskabet, der tidligere har været registreret under Navnet: „Astonia Vin¬

handel A/S" (Reg.-Nr. 6981), har Hoved¬

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af

6. Juni 1924 med Ændringer af 2. August

1930. Den tegnede Aktiekapital udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.

Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen

er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1

Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬

ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬

gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske

Tidende" eller ved anbefalet Brev. Besty¬

relse: Kaffehandler Hans Frode Hansen,

Strandvænget 11, Kobenhavn, Repræsen¬

tant Emil Christian Petersen, Holte. Sel¬

skabet tegnes derunder ved Afhændelse

og Pantsætning af fast Ejendom af begge Medlemmer af Bestyrelsen i For¬

ening.

Register-Nr. 10,655: „Københavns Inhalatorium, A/S". Under dette

kurmæssig Inhalationsbehandling for Li¬

delser i Aandedrætsorganerne A/S" tillige

Virksomhed som bestemt i dette Selskabs

Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.

9934).

Under 29. August er optaget som:

Register-Nr. 10,656: „Ejendoms¬

aktieselskabet Matr. Nr. 118, 119, 117 B, St. Annæ Øster Kvar¬

ter, Amaliegade 10 og Ny Told¬

bodgade 9", hvis Formaal er at er¬

hverve og administrere Ejendommene

Matr. Nr. 118, 119 og 117B, St. Annæ

Øster Kvarter, Amaliegade 10 og Ny Told¬

bodgade 9. Selskabet har Hovedkontor i København; dets Vedtægter er af 20. Maj

og 19. August 1930. Den tegnede Aktie¬

kapital udgor 30,000 Kr., fordelt i Aktier

paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i Vær¬

dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne

skal lyde paa Navn og skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ-

rer har de øvrige Aktionærer Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til

Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.

Selskabets Stiftere er: Generalkonsul Ernst Søren Terman Detlef Carlsen, Raadhuspladsen 4, Direktør Albert Einar

Linden, Set. Annæ Plads 22, Landsrets¬

sagfører Sigurd Bruun, Nygade 4, alle af Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrelsen.

Selskabet tegnes derunder ved Afhæn¬

delse og Pantsætning af fast Ejendom

af den samlede Bestyrelse.

Under 30. August er optaget som:

Register-Nummer 10,657: „V. For¬

mann & Søn, Aktieselskab, Vi¬

borg", hvis Formaal er at drive Handel

en gros. Selskabet har Hovedkontor i Vi¬

borg; dets Vedtægter er af 26. April og 25.

Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør

5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Ak- tictegningen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. HverAktiegiver 1 Stemme.

Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendt¬

gørelse til Aktionærerne sker i „Viborg

Stiftstidende" Selskabets Stiftere er: Fru Emma Formann, fliv. Bagermester Ger¬

hardPeter Klitgaard, Skrædermester Niels

Christian Taarup Jensen, alle af Viborg,

der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning

(5)

af fastEjendom af den samledeBestyrelse.

Ene-Prokura er meddelt: Volquarts Vik¬

tor Formann.

Register-Nummer 10,658: „A/S V i gor",

hvis Formaal er at drive Handel og Agen¬

turvirksomhed. Selskabet har Hovedkontor i København; dets Vedtægter er af 14. Au¬

gust 1930. Den tegnede Aktiekapital ud¬

gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-

beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme

efter (3 Ugers Noteringstid. Aktierne lyderpaa Navn, men kan transporteres til

Ihændehaveren og kan noteres. Bekendt¬

gørelse tilAktionærernesker i „Berlingske

Tidende" og ved anbefalet Brev til de no¬

terede Aktionærer ellerved anbefalet Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬

tere er: Godsjer Victor Hahn, Fru Doro¬

theaCaroline Hahn, GrossererHolger Has¬

sel, alle af Strandvej 212, Hellerup, dertil¬

lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte:

H. Hassel. Selskabet tegnes af to Medlem¬

mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di¬

rektøren; ved Afhændelse og Pantsætning

af fast Ejendom af den samlede Besty¬

relse.

Under 1. September er optaget som:

Register-Nummer 10,659: „Aktiesel¬

skabet „Ejendomsselskabet

Solborge n"", hvis Formaal er at drive Handels- og Byggevirksomhed. Selskabet

har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬

tægter er af 6. August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør50,000 Kr.,fordelt i Ak¬

tier paa 1000, 5000 og 10,000 Kr. Aktie¬

tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 1000

Kr giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn eller paa Ihændehaveren ogkan no¬

teres. Bekendtgørelsetil Aktionærerne sker

i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬

tere er: Fru Agnes Marie Christine Henckel. Direktør Arly Valdemar Hen- ckel, begge af GI. Vartovvej 7, Fru

Gunhilde Guldborg Roen (kaldet Rohn),

H. C. Ørstedsvej 52A, alle af København.

Bestyrelse: Nævnte A. M. C. Henckel. Sel¬

skabet tegnes derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Agnes Marie Christine Henckel.

Regiser-Nummer10,660: „J. S. Je n s e n

A/S", hvis Formaal er at drive Fabrika¬

tion af og Handel med kartografiske Ar¬

bejder, samt eventuelt Fabrikation af og Handel med andre Varer. Selskabet har Hovedkontori Kobenhavn; dets Vedtægter

er af 24. Marts og 28. Juni 1930. Den teg¬

nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt

i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er

ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,

dels kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme, forsaavidt den siden

Selskabets Stiftelse eller mindst 3 Maane- der forinden Generalforsamlingen har

været noteret paa Navn. Aktierne lyder

paa Navn og skal noteres. Bekendtgørelse

til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.

Selskabets Stiftere er: Grosserer Jens So-

rensen Jensen, Fru Eva Jensen, begge af Sorgenfrigade 2, København, Grosserer

Svend Aage Emanuel Jensen, Holte. Be¬

styrelse: Nævnte J. S. Jensen, S. A. E. Jen¬

sen, der begge tillige udgør Direkionen.

Selskabet tegnesaf et Medlem afBestyrel¬

sen; ved Afhændelse og Pantsætning af

fastEjendom af den samledeBestyrelse.

Under 2. September er optaget som:

Regis ter-Nummer 10,661: „Kjær &

Co. A/S", hvis Formaal er at drive Han¬

del med Mel samt anden lign. Virksom¬

hed. Selskabet har Hovedkontor i Koben- havn; dets Vedtægter er af 29. August

1930. Den tegnede Aktiekapital udgør

200.000 Kr.fordelt i Aktier paa 100, 1000,

2000 og 10,000 Kr. Aktietegningen er op¬

hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,

dels kontant dels i andre Værdier. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme.

Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra¬

gelse af Aktier har de oprindelige Aktio¬

nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes

§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬

tionærerne sker i „Berlingske Tidende"

eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬

tere er: Grosserer David Peter Verner

Kjær, Palægade 3, Landsretssagfører Val¬

demar Bendt Vincentz Lindhardt, Skin¬

dergade 28, Bogholder Johan Georg Axel

Thorvald Kaat-Jensen, Godsbanegade 1, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte:

D. P. V. Kjær, V. B. V. Lindhardt. Direk¬

tion: Nævnte: D. P. V. Kjær. Selskabet tegnes derunder ved Afhændelse og

Pantsætning af fast Ejendom af den

samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,662: Aktiesel¬

skabet „Dronning Thyra Dane-

(6)

bods Gaard", hvis Formaal er at drive Handels- og Byggevirksomhed. Sel¬

skabet iiar Hovedkontor paa Frederiks¬

berg; dets Vedtægter er af 24. Juli og 26 August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 100,000 Kr. fordelt i Aktier paa 500

og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert

Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.

Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬

teres. Bekendtgørelse til Aktionærerne

sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Ar¬

kitekt Christian Emil Mandrup Poulsen,

GI. Kongevej 6, Murermester Niels Kri¬

stian Valdemar Nielsen, Dalgas Boule¬

vard 2, Direktør Alfred Marinus Karn, Dalgas Boulevard 1, alle af København,

Murermester Hans Vilhelm Brunsø, Bernstorffsvej 8, Hellerup. Bestyrelse:

Nævnte: N. K. V. Nielsen, A. M. Karn, H.

V. Brunso. Selskabet tegnes derunder

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Under 3. September er optaget som:

Register-Nummer 10,663: „Falcks

Redningskorps, København,

A/S". Under dette Firma driver „Red¬

ningskorpset for København og Frede¬

riksberg Aktieselskab" tillige Virksomhed

som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,

hvortil henvises (Reg.-Nr. 1178).

Register-Nr. 10,664: „A/S. „Herre¬

magasinet Roya 1"", hvis For¬

maal er at dtive Handel en detail med Herrekonfektion. Selskabet har Hoved¬

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af

1. August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬

beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬

tiernelyderpaaIhændehaveren. Bekendt¬

gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske

Tidende". Selskabets Stiftere er: Forret¬

ningsfører JonasBornstein, Ahlefeldtsgade

26,Grosserer Selman(Salomon) Bornstein,

H. C. Andersensgade 10, Grosserer Samuel

Natan Feinberg, Vesterbrogade 27, alle af

København. Bestyrelse: Nævnte J. Born¬

stein, S. N. Feinberg. Selskabet tegnes af

to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,665: „A/S. Køge Dampmølle", hvis Formaal er at

irive enhver Slags Mølleri, herunderHan- lels-Mølleri. Selskabet har Hovedkontor i

Cøge; dets Vedtægter er af 27. Juni og 23.

Tuli 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør

25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000

ir. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, lels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb

oaa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne yder paa Ihændehaveren, men kan trans¬

porteres og noteres paa Navn. Bekendt¬

gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske

Tidende" og ved anbefalet Brev til de no¬

terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er:

Grosserer Laurids Christensen Boisen, Fru Margrethe Elisabeth Boisen, begge af Vlariendalsvej 8, Grosserer Orla Vilhelm lensen, Livjægergade 30, alle af Køben¬

havn, der tillige udgør Bestyrelsen med

førstnævnte som Formand. Direktion:

Nævnte L. C. Boisen. Selskabet tegnes

derunder ved Afhændelse og Pantsætning

af fast Ejendom af Bestyrelsens For¬

mand.

Under 5. September er optaget som:

Register-Nummer 10,666: „Meje r iet Prima, A/S", hvis Formaal er at drive Handel. Selskabet har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 27.

Juni og 11. August 1930. Den tegnede Ak¬

tiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier

paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬

hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.

Aktierne skal lyde paa Navn og skal note¬

res. Overdragelse af Aktier kan kun ske

med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬

gørelse tilAktionærerne sker ved anbefalet

Brev. Selskabets Stiftere er: Mejeriejer

Trier Kristian Andreas Olsen, Elmegade 24, Kobenhavn, Chauffør Hans Folmer Olsen, Taastrup, Mejeriejer Emil Nielsen, Ballerup, der tilligeudgørBestyrelsen med

førstnævnte som Formand. Selskabet teg¬

nes af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn¬

delse og Pantsætning af fast Ejendom af

den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,667: „Carl P.

Jeppesen, A/S", hvis Formaal er at

drive Detailhandel. Selskabet har Hoved¬

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af

15. Juli og 29. August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000Kr., fordelt iAk¬

tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktietegnin-

(7)

gen erophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬

betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.

Hvert Aktiebeløb paa 100Kr. giver 1 Stem¬

me. Aktierne skal lyde paa Navn og note¬

res. Overdragelse eller Behæftelse af Ak¬

tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬

tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne

sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬

tere er: Købmand Carl Peter Jeppesen, P.

G. Ramms Allé 23, Købmand Jens Peter

Jeppesen, Langgade 137, Købmand Albert

Christian Valdemar Andersen, Tagensvej 250, alle af Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes derunder

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Under 6. September er optaget som:

Register-Nummer 10,668: „V. S char¬

ting & Go. A/S", hvis Formaal er at

drive Agentur- og Kommissionsforretning

fortrinsvis med Korn og Foderstoffer. Sel¬

skabet har Hovedkontor i København;

dets Vedtægter er af 12. Maj og 23. August

1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie- tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬

ren, men kan noteres. Bekendtgørelse til

Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"

eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬

tionærer. Selskabets Stiftere er: Bogtryk¬

ker Arne Carl Viggo Thomsen, Nyhavn

11, Grosserer Svend Mau Knudsen, Told¬

bodgade 10, Ingeniør Julius Knud Ludvig Thomsen, Suomisvej 3, alle af Koben¬

havn, der tillige udgør Bestyrelsen med

førstnævnte som Formand. Selskabet teg¬

nes derunder ved Afhændelse og Pant¬

sætning af fast Ejendom af Bestyrel¬

sens Formand i Forening med et Medlem

af Bestyrelsen. Prokura er meddelt:

Valdemar Theodor Scharling i Forening

med Bestyrelsens Formand.

Register-Nummer 10,669: „A/S Matr.

Nr. 1796 afValby", hvis Formaal er at drive Ejendomsadministration. Selska¬

bet har Hovedkontor i København; dets Vedtægter er af 1. og 26. August 1930.

Den tegnede Aktiekapital udgør 12,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg-- ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.

Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.

Overdragelse af Aktier kan kun ske med

samtlige Aktionærers Samtykke. Bekendt¬

gørelse tii Aktionærerne sker i „Berling¬

ske Tidende" eller ved anbefalet Brev.

Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører Henning Nyquist Arup, Boyesgade 3, Vognmand Jens Peder Pedersen, Mol- becksvej 9, Vognmand Knud Axel Niel¬

sen, Kjeldsgaardsvej 2, Vognmand Niels

Marius Hansen, Vigerslevallé 11, alle af København, der tillige udgør Bestyrelsen

med førstnævnte som Formand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬

ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬

dom af den samlede Bestyrelse.

Under 8. September er optaget som:

Register-Nummer 10,670: „A/S Det j ydske Frøaviskompagni, Ran¬

ders", hvis Formaal er at drive Handel med Markfrø samt anden lign. Virksom¬

hed. Selskabet, der tidligere har været registreret under Navnet: „Det jydske Firøaviskompagni af 1926 A/S" (Reg.-Nr.

8444), har Hovedkontor i Randers; dets Vedtægter eraf 21.Oktober 1926 med Æn¬

dringer af 19. August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i

Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningener op¬

hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬

tierne skal lyde paa Navn og kan noteres.

Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.

Bestyrelse: DirektørHans Christian Theo¬

dor Olivarius Jiirgensen, Direktor Johan

PeterJespersen, begge af Randers, Direktor

Thorkild Wilhelm Carl Nissen, I. E. Ohl- sensgade 8, Kobenhavn. Direktion:

Nævnte H. C. T. O. Jiirgensen. Selskabet tegnes af Direktøren alene samt der¬

under ved Afhændelse og Pantsætning af

fast Ejendom af to Medlemmer af Be¬

styrelsen i Forening.

Register-Nr. 10,671: „Ej e ndo ms- aktiesels kabel „B rohuset"", hvis Formaal er at erhverve og ved Bebyggelse udnytte en Parcel af Ejendommen Matr.

Nr. 830 af Vigerslev. Selskabet har Hoved¬

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af

28. Juni 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 100,000 Kr., fordelt iAktier paa 1000

Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie¬

kapitalen er indbetalt 33,333 Kr. 33 Øre;

det resterende Beløb indbetales paa An¬

fordring. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak-

(8)

lierne lyder paa Ihændehaveren, men kan

noteres paa Navn. Ikke fuldt indbetalte

Aktier skal lyde paa Navn og kan ikke overdrages. Bekendtgørelse til Aktionæ¬

rerne sker i „Berlingske Tidende" og ved

Brev til de noterede Aktionærer. Selska¬

bets Stiftere er: Ingeniør Knud Nielsen Højgaard, Lemchesvej 19, Hellerup, Inge¬

niør Sven Schultz, Evaldsgade 9, Køben¬

havn, Murermester Jens Theodor Olsen, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte K. N. Høj¬

gaard, J. T. Olsen samt Sagfører Rasmus

Nielsen, Amagerbrogade 2, Kobenhavn.

Selskabet tegnes derunder ved Afhæn¬

delse og Pantsætning af fast Ejendom

af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬

ening.

Under 9. September er optaget som:

Register-Nummer 10,672: „R. O. G. A/S",

hvis Formaal er at drive Fabrikation af og Handel med Radioapparater og Radio-

tilbehør. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬

benhavn; dets Vedtægter er af 29. Marts

og 22. Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 15,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 50,

100 og 1000 Ivr. Aktietegningen er ophørt;

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak¬

tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬

tierne skal lyde paa Navn. Salg af Aktier

kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.

Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:

Godsejer Valdemar Hansen Stenbjerg, St.

Ladegaard pr. Sorø, Fabrikant Hakon Ro¬

senkilde, Bagsværd, Grosserer Ejvind Ro¬

senkilde, Nørregade 15, København, der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:

Nævnte E. Rosenkilde. Selskabet tegnes af

Direktøren alene eller af tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse

og Pantsætningaf fast Ejendom af Direk¬

tøren og to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Register-Nummer 10,673: A/S Billig- j e ns en", hvis Formaal er at drive De¬

tailhandel. Selskabet har Hovedkontor i

København; dets Vedtægter er af 18. Au¬

gust 1930. Den tegnede Aktiekapital ud¬

gør 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 250 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert Aktiebelob paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men kan trans¬

porteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬

tionærerne sker i „Berlinske Tidende".

Selskabets Stiftere er: Papirhandler Aage

Seier Viggo Muusfeldt Jensen, P. G.

Ramms Allé 21, Bogtrykker Alex Thor¬

vald Nielsen, H. C. Ørstedsvej 54, Revisor

Andreas Christian Mathias Damgaard, Svanholmsvej 15, alle af København. Be¬

styrelse: Nævnte A. S. V. M. Jensen. Sel¬

skabet tegnes derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrelsen.

Under 10. September er optaget som:

Register-Nummer 10,674: „Divan-

fa brike n Saxo A/S", hvis Formaal en- at drive Fabrikation og Salg af Divaner

m. m. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬

benhavn; dets Vedtægter er af 30. Juni

1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kir.

Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen

er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder

paa Ihændehaveren, men kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne

sker i „Berlingske Tidende" og ved anbe¬

falet Brev. Selskabets Stiftere er: Repræ¬

sentant Knud Thorvald Andersen, Lange Mullersgade 16, Bankbestyrer Holger Fre¬

derik Andersen, Taasingegade 52, Snedker Harry Ahlmann Jensen, Dortheavej 72,

alle af Kobenhavn. iBestyrelse: Nævnte

Iv. T. Andersen, H. F. Andersen. Selskabet tegnes af Forretningsføreren i Forening

med et Medlem af Bestyrelsen eller

derunder ved Afhændelse og Pantsætning

af fast Ejendom af den samlede Be¬

styrelse. Prokura er meddelt: Hans Peter

Jensen i Forening med et Medlem af Be¬

styrelsen.

Register- Nummer 10,675: „A/S Damp¬

skibet F in1a nd", hvis Formaal er at drive Skibsfart. Selskabet har Hovedkon¬

tor i København; dets Vedtægter er af 22.

August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 190,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,

dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1

Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og

noteres. Bekendtgørelse til Aktionærerne

sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬

befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Pro¬

kurist Otte Hvide Christensen, Ryvangs

Allé 24, Prokurist Sten Hvide Christen¬

sen, Østerbrogade 87, Overretssagfører Jørgen Marius Klerk, Stockholmsgade 57,

(9)

alle af København. Bestyrelse: Nævnte O.

H. Christensen, J. M. Klerk samt Direktør Jules Frederik Ingolf Witzke, Østerbro¬

gade 96, København. Direktion: (Reder)

Nævnte O. H. Christensen. Selskabet teg¬

nes derunder ved Afhændelse og Pant¬

sætning af fast Ejendom af Direktøren (Rederen) eller af to Medlemmer af Be¬

styrelsen i Forening.

Register-Nummer 10,676: „Æ b 1e- stiens Koloniallager A/S", hvis

Formaal er at drive Handel en detail med Kolonialvarer og lign. Artikler. Selskabet

har Hovedkontor i København; dets Ved¬

tægter er al 28. August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i

Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen

er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬

talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver

1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn og skal noteres. Overdragelse af Aktier kan

kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬

kendtgørelse til Aktionærerne sker ved

anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: For¬

valter Jens Christian Peter Andersen, Nordborggade 5, Revisor Ingvar Heje, Fru

Kirsten Heje, begge af Ternevej 2A, alle

af København. Bestyrelse: Nævnte J. C.

P. Andersen, I. Heje. Selskabet tegnes derunder ved Afhændelse og Pantsætning

af fast Ejendom af begge Medlemmer

af Bestyrelsen i Forening.

Register-Nummer 10,677: „Scandia-

Es trop a A/S", hvis Formaal er at drive

Handels-, Kommissions- 'og Repræsen- tationsvirksomhed, samt anden lign. Virk¬

somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬

benhavn; dets Vedtægter er af 1. Septem¬

ber 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophort; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬

teres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬

nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬

skabets Stiftere er: Overretssagfører Al-

minus Emil Linton, Fru Astrid Mathilde Jensen Linton, begge af Nybrogade 10, Universitetslektor Poul Fenneberg, Brønd¬

steds Allé 6, alle af Kobenhavn, der til¬

lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. M. J. Linton, P. Fenneberg. Selskabet tegnes af Direktørerne hver for sig eller

af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬

ening; ved Afhændelse og Pantsætning af

fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Under 11. September er optaget som:

Register-Nummer 10,678: „Plums

Skinke Export, A/S". Under dette

Firma driver „Aktieselskabet P. & S.

Plum" tillige Virksomhed som bestemt i

dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 7396).

Register-Nummer 10,679: „A/S Plums

Ham Export Com p. Ltd." Under

dette Firma driver „Aktieselskabet P. & S.

Plum" tillige Virksomhed som bestemt i

dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 7396).

Register-Nummer 10,680: „Aktiesel¬

skabet Ejendommen Ma tr. Nr.

921 af Østervold Kvarter", hvis Formaal er at opfore faste Ejendomme

samt anden lign. Virksomhed. Selskabet

har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬

tægter er af 30. Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i

Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen

er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬

talt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver

1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬

haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬

kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬

lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:

Direktor Hans Riitzou, Konsulent Alex Bjørn, Boserup Saltorp, begge af Vester¬

brogade 36, Overretssagfører Frederik

Emil Petersen, Østergade 40, alle af Ko¬

benhavn, der tillige udgor Bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬

styrelsen i Forening; ved Afhændelse og

Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬

lede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,681: „The Eden Valley Provision Coy Ltd., A/S".

Under dette Firma driver „The Eden Val¬ ley Creansery Coy Ltd., A/S", tillige Virk¬

somhed som bestemt i dette Selskabs Ved¬

tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 9273).

Under 12. September er optaget som:

Register-N!r. 10,682: „H ede Niel¬

sens Fabrikker, Aktieselskab", hvis Formaal er at drive Fabrikation af og Handel med Cvcler og Cycledele m. m.

Selskabet, der tidligere har været regi¬

streret under Navnet: „Horsens Cycle-

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af