• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
43
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PAA FORANSTALTNING A F MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1949. Anmeldelser, bekendtgjorte 1 statstideode i marts måned Nr. 3.

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber.

(De vedføjede tal angiver siderne, h v o r a n m e l ­ delserne findes).

Aktieselskaber.

Aabenraa Kul-Kompagni, 110.

Aalborg Diskontobank, 114.

Aalborg Fælledgaard, 116.

Aalestrup Landbobank, 105.

Adams Transport Co. (Adams Express Co.), 110.

Addis (dansk-engelsk), 105 Agaton, 100.

Aktieselskabet 2den Januar 1946, 108.

Aktie-Tømmerhandelen, Vejle, 113.

Albing & Martens, 94.

Allantex (Manufaktur en gros), 98.

Alslev, Smør- og Kaffeforretningen, 117.

Altracto Handelsaktieselskab, 115.

Amaliegade No. 15 i Likvidation, 103.

Andersen, Bischoff, 94.

Andersen, Paul, & Co., Thisted, 109.

Andersens, Johanne, Sygeplejeforretning i Likvidation, 102.

Apollos, Soigneringsanstalten, 99.

Arbejdernes Fællesbageri, 100.

Arbejdernes Fællesbageri i Holstebro, 115.

Arbejdernes Kødforsyning, 100.

Ascot Damekonfektion, 87.

Asernikow, M., 112.

Ashøje Plantage, 112.

Atlantic Bus, 98.

Australiavej Nr. 2 og 4, 113.

Bagermestrenes Bugbrødsfabrik, Aalborg, Aalborg, 105.

Bagermestrenes Bugbrødsfabrik i Horsens, 106.

Bagermestrenes Bugbrødsfabrik i Vejle, 109.

Bayca i Likvidation, 108.

Bech, B., 101.

Beauvais, 104.

Bendicon, 98.

Bendicon i Likvidation, 102.

Betrosol, 110.

Bjerget, Vinimporten, i Likvidation, 98.

Boilox (Ejendomsaktieselskabet Liflands- hus), 86.

Boligaktieselskabet Skovparken I, 104.

Boligselskabet Grønnevang I, 111.

Bornholms Kølehus Cold Stores, 108.

Bornholms Maskinfabrik, 99.

Botex i Likvidation, 111.

Brande Bank, 112.

Bremers Forlag af 1946, 115.

Brincker, Brødr., Grejsdal Hammerværk, 117.

Broe, Otto, 109.

Brostenscentralen, 116.

Bryggeriet Thor i Banders, 101.

Bryggens Ostebod i Likvidation, 107.

Brønderslev Bank, 110.

Byggefagenes kooperative Forretning, Vi­

borg, 96.

Bygningen, Etablissementet, Næstved, 98.

Bygningssnedkernes Aktieselskab, 103.

Bækgaard & Christensen, 101.

Carlton Badio, 113.

Cedam, 93.

Cementkompagniet af 13. August 1936, 116.

Christensen, Johannes, 114.

Cimbria Elektromotor-Abonnement, 82.

Coca-Cola i Likvidation, 113.

Cook's Boy, 103.

Coordina, 114.

Copenhagen excursion, 98.

Court Textil Import, 116.

Culmit, 111.

D.E.A. Annoncebureau for Danske Erhverv, 110.

Dalny Handelsaktieselskab i Likvidation, 98.

Dam, P. A., & Co., 84.

Danaox, 105.

Danexim Internationale Transporter, 102.

Dania, Shoe Machinery Works Ltd., 107.

Danish Book Agency (Danish Copyright Corporation), 91.

Danish Butter Export Union, 99.

Danish Copyright Corporation, 91.

Danish Service Corporation, 102.

Dannevirke, Kemikaliefabriken, 114.

Dansk Ejendoms Aktieselskab af 9/9 1947, 112.

Dansk Mejeri Industri & Export Kompagni (Danish Dairy and Export Company Ltd.), 90.

Dansk Mejerilaboratorium, 88.

(2)

Dansk Samhandel, 108.

Dansk Urfabrik, 82.

Danske Securitas, 104.

Desiderio, Handels- og Financienngsaktie- selskabet, 97.

Djurslands Kalkværk, 109.

Dominia, 111. ^

Dronninglund Mellem- og Realskole, 114.

Dropa, 114.

Drubin, Fabrik for Trykfarver, 108.

Dufour, V., 110.

Eidam i Likvidation, 107.

Ejendomsaktieselskabet af 24. Februar 1941,

•99.

Ejendomsaktieselskabet af 16. August 1945 i

Likvidation, 116. .

Ejendomsaktieselskabet Gentoftevænge II i Likvidation, 103.

Ejendomsaktieselskabet Godthaabs Have 1,

118. i T r T T

Ejendomsaktieselskabet Godthaabs Have 11, Ejendomsaktieselskabet Guldsmedgade 1, 85.

Ejendomsaktieslskabt Guldsmedgade 3-9, 85.

Ejendomsaktieselskabet Liflandshus, 103.

Ejendomsaktieselskabet Lybo, 89.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr, 9 am Frederiksberg, 103.

Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. LI e at Bagsværd, 112.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 264 Kjø benhavns Vestervold Kvarter, 115.

Ejendomsaktieselskabet Ole Nielsens Hus,

1 1 5- ^ in«

Ejendomsaktieselskabet Rimmensgaard, 106.

Ejendomsaktieselskabet Rudemarken, 108.

Ejendomsaktieselskabet Sauntesvænge, 92.

Ejendomsaktieselskabet Stampen i Likvida­

tion, 100.

Ejendomsaktieselskabet Vendelbogaarden,

116-

Ejendomsaktieselskabet Øragervang i Likvi­

dation, 108.

Ejendomsaktieselskabet Østerport, 102.

Ejendomsselskabet Krudtmøllegaarden, 94.

Engbakkehus, 108.

Engholm, Mejeriet, Nykøbing M., 112.

Entrepa, 109.

Epa, 99.

ERMA, Maskinfabriken, 110.

Esahøj, 87.

Esbjerg Cylinder Service, 98.

?^spe og Omegins Brugsforening A. m. b. A., 98.

Etablissementet „Bygningen", Næstved, 98.

Fabriken Orana, 111.

Financieringsselskabet Othonia, 97.

Fiona, Tapetfabriken, 114.

Folkebanken for København og Frederiks­

berg, 118.

Forenede danske Kiselgurværker, 89.

Forlaget Nyttebøger, 103.

F r a d a Model, 98.

Fredericia Motorkompagni, 113.

Frederiksberg forenede Boligselskaber, 98.

Frederiksberg Røde Mølle, 95.

Frederikssund & Omegns Bank, 107.

G.F.L., 103.

Gammelgaard Teglværk, 100.

Gentoftevænge II, Ejendomsaktieselskabet, i Likvidation, 103.

Giletie Safety Razor Company of Denmark, 113.

Gino, Osteboden, i Likvidation, 107.

Gjerulffs, Tb., Eftf. — Alb. Skjøldberg, 116.

Glostrup Kommunes Ejendomsselskab, 86.

Godthaabs Have I, Ejendomsaktieselskabet, 118.

Godthaabs Have II, Ejendomsaktieselskabet, 111.

Graasten Bank, 114.

Grejsdal Hammerværk, Brødr. Brincker, 117.

Grønbeck, M. J., & Sønner, 88.

Grønnevang, Boligselskabet, 111.

Grønnevang's Slagterforretning, 92.

Gulborgland Frugtplantage, 93.

Guldsmedgade 1, Ejendomsaktieselskabet, 85.

Guldsmedgade 3-9, Ejendomsaktieselskabet, 85. "

Gødnings-Salgskontoret i Likvidation, 99.

HD-Lock Company, 100.

Haderslev Auto-Diesel, 106.

Hadsund Korn- og Foderstofforretning (Hadsund Tømmerhandel og Kulimport), 104.

Hadsund Tømmerhandel og Kulimport, 104.

Hammertoft Diner transportable, 105.

Handa, Handelskompagniet, 103.

Handelsaktieselskabet MACARCO i Likvida­

tion, 112.

Handelskompagniet Handa, 103.

Handels- & Financieringsaktieselskabet De­

siderio, 97.

Handels- & Landbrugsbanken i Silkeborg, 114.

Hansen, Tolver, Ingeniørfirmaet, 105.

Hansen's, Carl, Rutebiler, 99.

Hellerup Ejendomsaktieselskab, 97.

Herlev Pelsdyrfarm i Likvidation, 107.

Hesselø, 99.

Hessiccator, 115.

Hindsgaul, Brdr., 101.

Hischsprung, A. M., & Sønner, 108.

Hjørring Diskontobank, 114.

Holbæk Frøkompagni, 114.

Holm, A. G., i Likvidation, 110.

Horsens Gulf Benzin, 95.

Horsens N a f t a-Benzin-Petroleums- & Olie Komp., 117.

Horsens, Nafta-, Benzin-, Petroleums- & Olie Kompagni (Horsens Gulf Benzin), 96.

Horsens ny Ejendomsaktieselskab, 111.

Horwitz & Kattentid i Likvidation, 107.

Husum Magasin (Nitexas), 96.

Hvedstrup-Fløng Kommunes Boligselskab, 115.

Høje Taastrup Kommunes Boligselskab, 99.

Ihrich, L., 108.

Ikas, Internationalt Isolations Kompagni, 107.

Imperias Waterpas, 118.

„Importøren" af København, Set. Peder­

stræde 28, 115.

Ingeniørfirmaet Tolver Hansen, 105.

Inia-Fabriker, 97.

Internationalt Kartoffelexport UFFAC, Alb.

Diebold & Larsen i Likvidation, 106.

Internationalt Deckosit, 108.

Internationalt Isolations Kompagni Ikas, 107.

(3)

7 9

Jensen, Carl, Bogbinderiartikler en gros, 112.

Jensen, Carl, P a p i r en gros (Carl Jensen, Bogbinderiartikler en gros), 93.

Jensen, Jacob, & Co., 104.

Jensen Motor Compagni under Konkurs, "99.

Jensens, Cbr. F., Søn, Viggo Jensen, 105.

Jernbanereklamen, 108.

Jernkontoret, 109.

Johansson, M. Schleller, & Carlsen i Likvi­

dation, 101.

Jord- og Betonarbejdernes Aktieselskab, 101.

Justesen, Brødr., Nykøbing F., 118.

Jydernes Rejsebureau (G.F.L. Rejsebureau), 86.

Jølving, K. A., 93.

Jørgensen, Magnus, 114.

Jørgensens, Cbr., Bogtrykkeri, 100.

K.F.U.M.'s Gæstehjem i Hundborg i Likvi- adtion, 105.

KafFeimportøren af 22-2 1949, 93.

Kaffelageret Holmbladsgade-Ba^aren i Li­

kvidation, 102.

Kalundborg Fiskeindustri, 106.

Kemikaliefabriken Dannevirke, 114.

Kildebakken, 91.

Kjær, Helmuth, 109.

Kjærs Mølles Udsalg, 104.

Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab, 104.

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 105.

Kjøge Bank, 112.

Klostergaarden, 112.

Knop, Hermann, i Likvidation, 115.

Kohammer Fabrikker, 88.

Kosmofilm, 101.

Kragenæs Savværk, 116.

Kristensens, Riis, Hus, 102.

Kronjyden, Lervarefabriken, 109.

Krudtmøllegaarden, Ejendomsselskabet, 94.

Krudtmøllegaardens Maskinsnedkeri, 113.

Kruuse, Jørgen, 109.

Krøjgaards, Jens, Tricotagefabrik, 108.

Københavns almindelige Boligselskab, S. m.

b. A., 103.

Københavns fysiurgiske Klinik (Special­

behandling af rheumatiske Lidelser samt Gigtsygdomme i Muskler og Led), 98.

Københavnske Forstæders Bank, De, 108.

Københoved Brugsforening A. m. b. A., 107.

Langaa Jernstøberi og Maskinfabrik, Langaa, 115.

Langelandskorn, 113.

Lausen, Hans, 107.

Lemvig Ægexport i Likvidation, 115.

Lemvigh-Miiller & Munck, 118.

Lervarefabriken Kronjyden, 109.

Levin, Joseph, & Co., 103.

Liflandshus, Ejendomsaktieselskabet, 103.

Lillerød Mørtelværk, 115.

Lindevangsgaarden, 117.

Lippmann, Doris, 82.

Lollands Bank, 105.

Lundbeck, H., & Co., Kemisk Pharmaceutisk Laboratorium, 118.

Lundbygård Nr. Alslev, 83.

Lybo, Ejendomsaktieselskabet, 89.

Lydum Plantage, 116.

Løgumkloster Bank, 113.

M.C., Margarine-Compagniet, 101.

MARCARCO, Handelsaktieselskabet, i Likvi­

dation, 112.

Madsen, Wiggo, Konfektionsfabrik i Likvi­

dation, 102.

Makro-Staal, 109.

Maltow & Co. i Likvidation, 97.

Marcia, Odense, 118.

Marcussen, Siim, 92.

Margarine-Compagniet M.C., 101.

Maribo-Bandholm Jernbaneselskab, 111.

Martin-Jensen, Leo, 110.

Martimit, 117.

Martins, B., variable Gear, 100.

Maskinfabriken ERMA, 110.

Mathiasen, P., 108.

Mathilde, Rederiet, 116.

Matr. Nr. 1 uv af Bernstorff By, 86.

Matr. Nr. 9 am Frederiksberg, 103.

Matr. Nr. 21 e af Bagsværd, Ejendomsaktie­

selskabet, 112.

Matr. Nr. 3,9 Emdrup, 97.

Matr. Nr. 52 d af Birkerød By og Sogn, 95.

Matr. Nr. 109 af Udenbys Klædebo Kvarter,

111.

Matr. Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervold Kvar­

ter, Ejendomsaktieselskabet, 115.

Matr. Nr. 314 af Set. Annæ Øster Kvarter, 90.

Mejeriet Engholm, Nykøbing M., 112.

Merklins, I., Modeller, 106.

Metropole Rejsebureau, 111.

Modeweg, I. C., & Søn, 114.

Moland, Emil, 98.

Mortensen, Menmark H., & Søn, 114.

Murersvendenes Andelsselskab, Roskilde, A .m. b. A., 117.

Møens Tørmælksfabrik (Dansk Mejeri Indu­

stri & Export Kompagni) (Danish Dairy a n d Export Company Ltd.), 90.

Møller & Rothe, 100.

Nakskov, Tørfoder-Kompagniet, i Likvida­

tion, 115.

Neutrofon Radia, 99.

Nielsen, Carl, og Søn, Kædeby, 109.

Nielsen, Carl I., 106.

Nielsen, Norman, i Likvidation, 107.

Nielsen, N. P., Nykøbing F., 118.

Nielsens, Chr., Eftf. Armaturfabrik, 97.

Niro Atomizer, 110.

Nitexas, 118.

Nitopa, Fabrikation og Handel, 105.

Nordisk Fiskeexport, 105.

Nordisk Panserlaas, 83.

Nordisk Polyphon, 97.

Nordisk Pressit-Cap, 102.

Nordisk Svagstrøms Industri, 91.

Nordisk Synteselaboratorium (Leo Martin- Jensen), 110.

Nordjydsk Cold Stores, 115.

Normalfyring, Industri- og Handelsselskab, 99.

Norsminde gamle Kro, 89.

Nyborg Eddikebryggeri, 97.

Nyborg Eddikebryggeri og Konservesfabrik, 82.

Ny dansk Ugepresse, 98.

Ny Grundejer-Service i Likvidation, 108.

Nykas, keramik- og binderiartikler en gros, Odense, 85.

Nyttebøger, Forlaget, 103.

Nyttebøgers Inkasso, 103.

Obel, C. W., 103.

Odense Klædefabriksudsalg, 100.

Ohlin, Eiler, 116.

(4)

Ole Nielsens Hus, Ejendomsaktieselskabet, 115.

Orana, Fabriken, 111.

Osteboden Gino i Likvidation, 107.

Othonia, Financieringsselskabet, 97.

Perfekt-Bureauet, 95.

Petersen, Carl, & Go., 110.

Petersen, Elmo, 86.

Petersen & Wraa, 111.

Petersens, Albert, Kontantforretning, 106.

Petersens, N., Trælastforretning, 98.

Petersens, Theodor, Eftf., 113.

Phønix, Tagpapfabrikken, 106.

Prøvelyst Teglværk, 117.

Rafa, 83.

Rafa (Schou Import og Export), 99.

Raffel, Alfred, 105.

Ratemeo, 105.

Ravn, Rasmus, & Go., 104.

Rederiet Mathilde, 116.

Reumert, Per, 99.

Rimmensgaard, Ejendomsaktieselskabet, 106.

Ringe Boligselskab af 1942, Ringe, 98.

Rosenkjær, O., 112. .

Rothenborg Specialmaskiner for Syindu strien, 101.

Rudemarken, Ejendomsaktieselskabet, 10N.

Røder & Mortensen, 104.

Salanco, 104.

Sandvad Afholdshotel, 113.

Sarauws, Paul, Teaterforlag, 91.

Sauntesvænge, Ejendomsaktieselskabet, Ui.

Savmøllen, Ullerslev, 105.

Scandinavian Extrans, 99, Schou Import og Export, 98.

Schou Import og Export (Rafa), 83.

Schrøder & Rasmussens Automobilværkste­

der og Garager i likvidation, 115.

Senorita, 106.

Siduna, 116.

Silkeborg Bank, 99.

Silkeborg Nafta-Benzin-Petroleums- og Olie Komp., 117.

Sjællands Kul-Import, 104.

Sjølund Mølle, 111.

Skanderborg N a f t a-Benzin-Petroleums- og Olie Komp., 117.

Skovparken I, Boligaktieselskabet, 104.

Smakkegaardsvej 99, 102.

Smidth, F. L., & Go., 103.

Smør- og KafTeforretningen Alslev, 117.

Soigneringsanstalten Apollos, 99.

Spanil, 87.

Sparevirke, 94.

Sporvognsreklamen, 109.

Square Gompany Handels- og Ingeniørsel- skab 84«

Stampen, Ejendomsaktieselskabet, i Likvida­

tion, 100.

St. Clara Mølle, 109.

Steen, Thorkild, 83.

Steinbergs, Horstmann, Eftf., 112.

Stradiss, 114.

Stratos, 97.

Svendborg Ridehus, 113.

Sydjydsk Ejendomsaktiselskab, 87.

Sækkeleje-Kompagniet, 101.

Sønderborg Karosserifabrik, 96.

Sønderjyllands Flyveselskab, 112.

Tagpapfabrikken Phønix, 106.

Tapetfabriken Fiona, 115.

Tefors i Likvidation, 101.

Teknisk Forskning (Tefors) i Likvidation, 101.

Thisted Gulf Benzin, 96.

Thisted Kafferisteri, 118.

Thisted Nafta-Benzin- & Petroleums Kom­

pagni, 117.

Thisted Nafta, Benzin- & Petroleumskom- pagni (Thisted Gulf Benzin), 96.

Thor, Bryggeriet, i Randers, 101.

Tillegreens, W. K., Guld- og Sølvvarefabrik, Randers, i Likvidation, 104.

Tinglev og Omegns Brugsforening, A. m.

b. A., 114.

Torkildsens, A. P., Eftf., 104.

Torstensen, J., 113.

Tranberg, Asmussen & Go., 116.

Tøjkurven Manufaktur, 88.

Tørfoder-Kompagniet Nakskov i Likvida­

tion, 115.

UFFAG, International Kartoffelexport, Alb.

Diebold & Larsen i Likvidation, 106.

United Bonded Stores Ltd., 101.

V-Laboratoriet, 101.

Valby ny Vinhandel, 105.

Valby Tekstil Magasin, 104.

Vendelbogaarden, Ejendomsaktieselskabet, H 6 .

Vesterbros Ostebod i Likvidation, 107.

Vestjysk Strømpe- & Trikotagefabrik i Li­

kvidation, 109.

Viborg Motor Go., 106.

Viborg Theater, 113.

Vincents, Alex., Kunstforlag, 112.

Vinimporten Bjerget i Likvidation, 98.

Vita Møllen i Likvidation, 110.

Vorbeck, Brdr., 112.

VOXO, 102. . J

Værløse Boligselskab af 1945 i Likvidation, 99.

Winkel, G. F., 118.

Wyta Trailer i Likvidation, 115.

Ærø Avis i Likvidation, 111.

Øernes Maskinhandel og Reservedelslager, 100.

Øernes Maskin Import, 84.

Øernes Møbelpolstrerværksted, 90.

Øragervang, Ejendomsaktieselskabet, i Li­

kvidation, 108. i a 11«}

Østermarie Brugsforening, A. m. b. A., i i o . Østerport, Ejendomsaktieselskabet, 102.

Østjydsk Benzin- & Petroleums A/S, 110.

Forsikringsselskaber.

Aerippina, Allgemeine Versicherungs-Ak- tiengesellschaft, udenlandsk Aktiesel­

skab, Tyskland, Generalagenturet for

Danmark, 119. _ ,

Agrippina, See-, Fluss- und Landtranspor _ Vers.,-Ges. Koln, Generalagenturet for

Danmark, 118. „ , f,

Albingia, Versicherungs-Aktiengesellschalt, Hamburg, Udenlandsk Aktieselskab, Ge-

neralagenturet for Danmark, 119.

(5)

81 Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft,

Berlin, Axel L. Bramsen & Co., 119.

Berlinske Brand-Forsikrings-Anstalt, Hoved­

kontoret for Danmark, 118.

Colonia, Kolnische Versicherungs-Aktien- gesellschaft. Generalagenturet for Dan­

mark, 119.

Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab, 120.

Dansk Pelsdyrforsikrings-Aktieselskab Pru- dentia i Likvidation, 120.

Forsikrings-Aktieselskabet Heimdal i Likvi­

dation, 120.

Forsikrings-Aktieselskabet Hermes i Likvi­

dation, 120.

Genforsikringsselskabet Nerva, 120.

Gensidige Løsøreforsikringsselskab Thisted Amt, Det, 120.

Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, Det, 120.

Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-Ge- sellschaft, Udenlandsk Forsikringsaktie- selskab, M. Gladbach, Generalagenturet for Danmark, 119.

Hamburger Phonix, Udenlandsk Aktiesel­

skab, Generalagenturet for Danmark, 119.

Heimdal, Forsikrings-Aktieselskabet, i li­

kvidation, 120.

Hermes, Forsikrings-Aktieselskabet, i Likvi­

dation, 118.

Kolner Lloyd, Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft zu Koln, udenlandsk Aktieselskab, Tyskland, General-Agentur for Danmark, 118.

Landboernes Andels Sygekasse, gensidig.

Leipziger Allgemeine Transport- und Riick- versicherungs A.G., Leipzig, Udenlandsk Aktieselskab, Generalagenturet for Dan­

mark, 118.

Lohals gensidige Søforsikringsforening, 120.

Mitteleuropåische Versicherungs-Aktien-Ge- sellschaft, udenlandsk Aktieselskab, Tyskland, 118.

Miinchener, Riickversicherungs-Gesellschaft, Udenlandsk Aktieselskab, Tyskland, Ge­

neralagentur for Danmark, Firmaet Axel L. Bramsen & Go., 119.

National Allgemeine Versicherungs-Aktien- Gesellschaft in Stettin (Udenlandsk Ak­

tieselskab, Tyskland) Generalagentur for Danmark, 118.

Nerva, Genforsikringsselskabet, 120.

Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, Udenlandsk Aktieselskab af Tyskland, Generalagenturet for Danmark, 119.

Patria, Versicherungs - Aktiengesellschaft, Koln, udenlandsk Aktieselskab, General­

agenturet for Danmark, 119.

Prudentia, Dansk Pelsdyrforsikrings-Aktie- selskab i Likvidation, 120.

Schweizisch National-Forsikrings-Aktiesel- skab i Basel, Generalagenturet for Dan­

mark, 120.

Securitas, Bremer Allgemeine Versiche­

rungs Aktiengesellschaft, Bremen, Uden­

landsk Aktieselskab, Generalagenturet for Danmark, 119.

Sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer, De, 119.

Thisted Amt, Det gensidige Løsøreforsik­

ringsselskab, 120.

Wiirtembergische und Badische Vereinigte Versicherungsgesellschaften A.G., Gene­

ralagenturet for Danmark: Hansen &

Klein, 119.

Foreninger.

Andelsboligforeningen matr. nr. 26 b af Buddinge, 120.

Canzona, Dobbeltkvartetten, 121.

Danmarks Sparekasseforening, 121.

Danmarks Sportsfiskeforbund, 121.

Danske Rederes Retsværn (Danish Ship- owner's Defence Association, 121.

Dobbeltkvartetten Canzona, 121.

Foreningen af statsanerkendte Spædbørns­

hjem, 121.

Haslev Handelsstandsforening, 121.

Herning Handelsstandsforening, 121.

Hobro Handelsstandsforening, 121.

Kalundborg Handelsstandsforening, 121.

Kolding Aa, Motorbaadsklubben, 121.

Motorbaadsklubben Kolding Aa, 121.

Nye Esplanade Klub, Den, 121.

Storehedinge Handelstandssforening, 121.

Svendborg Taxa, 121.

Veile Handelsstandsforening, 121.

(6)

Aktielselskaber.

Under 25. februar i9k9 er oplaget i ak­

tieselskabs-registeret som:

Register-nummer 21.364; „Dansk U r- fa b r i k A / S " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e f a ­ brikation af og handel med møbler, nre og lign. Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet; „A/S Inia-Fa- briker" (reg.-nr. 19.291), har hovedkontor i Odense; dets vedtægter er af 26. april 1946 med ændringer senest af 30. december 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 240.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels på anden måde. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Besty­

relse; Landsretssagfører Knud Helge Damsgaard Skaaring (formand), Vester­

gade 17, direktør Villy Herman Pedersen, Hunderupvej 130, direktør Hans Knudsen, Sadolinsgade 73, alle af Odense. Direktion;

Nævnte V. H. Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse øg pantsætning af fast ejendom af et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening, hvoriblandt formanden. Eneprokura er meddelt; Villy Herman Pedersen.

Register-nr. 21.365; „A/S N y b o r g L d- d i k e b r y g g e r i o g K o n s e r v e s f a - b r i k", hvis formål er at drive fabrika- tionsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet; „A/S Nyborg Eddikebryggeri" (reg.-nr. 16.322), har hovedkontor i Nyborg; dets vedtægter er af 24. september *1940 med ændringer senest af 20. januar 1949. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 51.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­

talt, dels kontant, dels på anden måde.

Hver aktie giver 1 stemme. De af fabri­

kant Jens Christian Christensen tegnede aktier til beløb 10.000 kr. lyder på navn, de øvrige aktier lyder på navn eller ihæn­

d e h a v e r e n . S e l s k a b e t s a k t i o n æ r e r h a r e f ­ ter nærmere i vedtægternes § 3 givne reg­

ler forkøbsret til de af fabrikant Jens Christian Christensen tegnede aktier. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i „Na- tionaltidende". Bestyrelse; Grosserer Ja­

cob Dahl (førmand), fru Helga Nielsen

Dahl, begge af Østerbrogade 110, Køben­

havn, grosserer Thomas Christian Wogns- beck, Helgasvej 12, Holte. Selskabet tegnes

— der under ved afhændelse øg pantsæt­

ning af fast ejendom — af tø medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrel­

sens formand.

Under 26. februar er optaget søm;

Register-nummer 21.366; „A/S Doris L i p"p m a n n", hvis formål er at drive håndværk, handel og industri. Selskabet har hovedkontor i Kastrup; dets vedtæg­

ter er af 1. december 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 100, 500 øg 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­

dre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Fru Doris Lisbeth Maria Lippmann, grosse­

rer Kaj Olaf Lippmann, begge af Guld­

regn allé 7, begge af Kastrup, landsrets­

sagfører Kaj Petersen, Højbro plads 6, København, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i tørening m e d e t m e d l e m a f b e s t y r e l s e n ; v e d a f ­ hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 21.367; „C im b r i a E l e k t r o m ø t ø r - A b ø n n e m e n t A/S", hvis førmål er tegning af vedlige- holdelsesabønnement på elektromotorer, andre elektriske maskiner og apparater samt reparation af disse. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 13. december 1948 og 11. februar 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er;

Grosserer Einer Theodor Engelbrecht Jo­

hansen, Strandgade 48, assurandør Nico­

laus Erhardt Philipsen, Borups allé 253, elektrømekaniker Aage Philipsen, Borg­

mestervangen 16, alle af København, der

tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes

af bestyrelsens medlemmer hver for sig;

(7)

88

ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af d e n s a m l e d e bestyrelse.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.368: „A/S R a f a " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e i m p o r t - og eksporthandel, s a m t a n d e n h e r m e d i f o r ­ bindelse s t å e n d e v i r k s o m h e d . Selskabet d r i v e r tillige v i r k s o m h e d u n d e r n a v n :

„A/S Schou I m p o r t og E x p o r t ( A / S R a f a ) "

( r e g . - n r . 21.369). Selskabet, d e r tillige h a r været registreret u n d e r n a v n e t : „A/S Schou I m p o r t og E x p o r t " ( r e g - n r . 19.420), h a r hovedkontor i K ø b e n h a v n ; dets v e d ­ tægter e r af 13. j u n i 1946 m e d æ n d r i n g e r senest af 6. s e p t e m b e r 1948. D e n tegnede aktiekapital u d g o r 100.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 og 10.000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t indbetalt. Hvert aktiebelob p å 1000 k r . giver 1 s t e m m e . Aktierne l y d e r p å n a v n . Aktierne e r ikke o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør M a ­ r i u s H ø j r i i s Schou, S t r a n d v e j 194, d i r e k ­ tør Holger H ø j r i i s Schou, S t r a n d v e j 257, begge af C h a r l o t t e n l u n d , d i r e k t ø r Oluf E i n a r Schou, V a n g e h u s v e j 15, højesterets­

sagfører C h r i s t i a n L u d v i g J u l i a n David, Kronprinsessegade 30, begge af K ø b e n ­ h a v n . D i r e k t i o n : Nævnte O. E . S c h o u , M. H. Schou, H. H. Schou. Selskabet teg­

nes — d e r u n d e r ved a f h æ n d e l s e og p a n t ­ s æ t n i n g af f a s t e j e n d o m — af to m e d l e m ­ m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af to direktører i forening eller af e n direktør i f o r e n i n g m e d et m e d l e m af bestyrelsen.

P r o k u r a e r m e d d e l t : H a r a l d V a l d e m a r Kolte-Olsen i f o r e n i n g m e d e n direktør.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.369: „A/S S c h o u I m p o r t o g E x p o r t ( A / S R a f a ) " . Under dette f i r m a d r i v e r „A/S R a f a " tillige virksomhed s o m bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises ( r e g . - n r . 21.368).

U n d e r 1. m a r t s e r optaget s o m :

R e g i s t e r - n u m m e r 21.370: „A/S N o r ­ d i s k P a n s e r l a a s", hvis f o r m å l e r i n d u s t r i v i r k s o m h e d og h a n d e l fortrinsvis m e d låse øg beslægtede artikler. S e l ­ skabet, d e r tidligere h a r været registreret u n d e r n a v n e t „ H D - L o c k C o m p a n y A/S" ( r e g . - n r . 19.945), h a r hovedkontor i K ø b e n h a v n ; dets vedtægter e r af 19. n o ­ vember 1946 m e d æ n d r i n g e r senest af 8. f e b r u a r 1949. Den tegnede a k t i e k a p i t a l udgør 220.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000, 5000 og 10.000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t

indbetalt, dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r ­ dier. H v e r t aktiebelob p å 1000 kr. giver 1 s t e m m e , dog a t a k t i e r n e n r . 1—20 i n - clusive til p å l y d e n d e i a l t 20.000 k r . giver 5 s t e m m e r f o r h v e r t aktiebelob på 1000 k r . Aktierne l y d e r p å n a v n . Aktierne e r ikke o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Ved overdragelse af a k t i e r til i k k e - a k t i o n æ r e r — bortset f r a overdragelse til s l æ g t n i n g e i ret o p - og nedstigende linie — h a r d e øvrige a k ­ tionærer forkøbsret efter d e i v e d t æ g t e r ­ nes § 3 givne regler. I tilfælde af e n a k ­ t i o n æ r s død k a n d e n n e s a k t i e r overtages af efterlevende ægtefælle og fælles livs­

a r v i n g e r . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Bestyrelse:

D i r e k t ø r c a n d . j u r . H e n r y C h r i s t i a n D i s ­ sing, C. F . R i c h s v e j 140, Kobenhavn, e n t r e p r e n ø r H e n r y J o h a n n e s Caspersen, V e r u p p r . D i a n a l u n d , godsejer, greve C h r i s t i a n Carl Ahlefeldt-Laurvig, L o v e n - borg p r . Regstrup. Direktion: Nævnte H . C. Dissing. Selskabet tegnes af to m e d ­ l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af e n d i r e k t ø r ; ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t ­ n i n g af f a s t e j e n d o m af d e n s a m l e d e b e ­ styrelse.

U n d e r 2. m a r t s e r optaget s o m :

R e g i s t e r - n u m m e r 21.371: „ T h o r k i I d S t e e n A/S", hvis f o r m å l e r a t drive del og i n d u s t r i og d e r m e d beslægtet virksomhed, d i r e k t e eller indirekte ved a n b r i n g e l s e af k a p i t a l i virksomheder m e d lign. f o r m å l i i n d - eller u d l a n d e t . Selskabet h a r hovedkontor i K ø b e n h a v n ; dets vedtægter e r af 15. november 1948.

Den tegnede a k t i e k a p i t a l udgør 10.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 kr. Aktiekapitalen e r f u l d t indbetalt. H v e r t aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 s t e m m e . Aktierne l y d e r p å n a v n . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets s t i f ­ tere e r : Grosserer Svend Aage HøIIeufer, Odensegade 25, København, direktør T h o r k i l d Steen, f r u Bodil Agnete Steen, begge af K a m m e r r å d e n s v e j 21, Hørsholm, d e r tillige udgør bestyrelsen m e d f ø r s t ­ n æ v n t e s o m f o r m a n d . Direktion: Nævnte T . Steen. Selskabet tegnes af bestyrelsens f o r m a n d og direktøren i forening; ved a f ­ hændelse og p a n t s æ t n i n g af f a s t e j e n d o m af d e n s a m l e d e bestyrelse.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.372: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t L u n d b y g å r d N r . A 1 s - 1 e v", hvis f o r m å l e r a t erhverve, drive eller p å a n d r e m å d e r h e r u n d e r ved b o r t -

(8)

f o r p a g t n i n g u d n y t t e e j e n d o m m e n m a t r . n r . 11 a, 1 1 b , 12 a, 12 b, 12 g, 12 h , 12 i, 121, 12 n L u n d b y by, B r a r u p sogn, I b og 3 a S u n d b y by. S t a d a g e r sogn. S e l ­ skabet h a r hovedkontor i L u n d b y , K i p - p i n g e - B r a r u p - S t a d a g e r k o m m u n e ; dets vedtægter e r af 18. april, 1. juli og 15. o k ­ tober 1948. Den tegnede a k t i e k a p i t a l u d ­ gør 70.000 kr., fordelt i a k t i e r på 1000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t indbetalt, dels k o n t a n t , dels i a n d r e værdier. Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 s t e m m e . Aktierne l y d e r p å n a v n . Ved overdragelse af aktier h a r de øvrige a k t i o n æ r e r f o r ­ købsret efter d e i vedtægternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets s t i f ­

tere e r : P r o p r i e t æ r A n d e r s Oscar R a s m u s ­ sen, S u n d v e d g å r d p r . Nr. Alslev, tandlæge G u n n a r V a g n R a s m u s s e n , Nr. Alslev, læge Otto H a n s P e t e r R a s m u s s e n , Torvet

4

,Sorø, f r u Ellen L a r s e n , kaldet K r a b b e L a r s e n , F æ l l e d v e j 36 A, Roskilde. Be­

styrelse; Nævnte A. O. R a s m u s s e n , G. V.

R a s m u s s e n , O. H. P . Rasmussen. S e l ­ skabet tegnes af to m e d l e m m e r af besty­

relsen i f o r e n i n g ; ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af den s a m ­ lede bestyrelse.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.373: „A/S P . A.

D a m & C o.", h v i s f o r m å l e r direkte eller indirekte at drive h a n d e l , skibsfart, fiskeri, i n d u s t r i eller e n h v e r i forbindelse d e r m e d s t å e n d e v i r k s o m h e d såvel i i n d ­ l a n d s o m i u d l a n d . Selskabet h a r hoved­

kontor i K ø b e n h a v n ; dets vedtægter e r af 23. s e p t e m b e r 1948. D e n tegnede a k t i e ­ kapital udgør 100.000 kr., lordelt i a k t i e r p å 1000 kr. Aktiekapitalen e r f u l d t i n d ­ betalt, dels k o n t a n t , dels i værdier. Hver a k t i e giver 1 s t e m m e . Aktierne lyder p å n a v n . Aktierne e r ikke o m s æ t n i n g s p a p i - rer. Ved overdragelse af a k t i e r h a r g r o s ­ serer Svend Otto Espersen, h a n s h u s t r u

Inger

E s p e r s e n , f. Kofoed, og disses d e s ­ cendenter s a m t selskabet forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved a n ­ befalet brev. Selskabets stiftere e r : Gros­

s e r e r Svend Otto Espersen, l å r b æ k s t r a n d v e j 65 A, T å r b æ k , direktør J e n s P e ­ ter Arnold Espersen, Rønne, k ø b m a n d Aage J u l i u s F u n c h , H e l m s v e j 29, B a g ­ sværd, d e r tillige u d g ø r bestyrelsen. D i ­ rektion: Nævnte S. O. Espersen, A. J . F u n c h . Selskabet tegnes af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i forening eller af e n d i r e k ­

tør; ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af tre m e d l e m m e r af besty­

relsen i forening.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.374; „ Ø e r n e s M a s k i n I m p o r t A/S", hvis f o r m å l e r a t drive h a n d e l m e d l a n d b r u g s m a s k i ­

ner, l a n d b r u g s r e d s k a b e r og dele til disse.

Selskabet, d e r tidligere h a r været regi­

streret u n d e r navnet „Øernes M a s k i n h a n ­ del og Reservedelslager A/S" ( r e g . - n r . 17.556), h a r hovedkontor i Roskilde; dets vedtægter e r af 30. juni 1943 m e d æ n ­ d r i n g e r senest af 29. juli 1948. Den teg­

n e d e a k t i e k a p i t a l udgør 80.000 kr., fordelt i aktier p å 1000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t indbetalt. Hver aktie giver 1 s t e m ­ me. Aktierne l y d e r p å n a v n . Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved brev.

Bestyrelse: Landsretssagfører Magnus E l ­ mertoft, Roskilde, direktør J o h a n n e s Skriver, Koldinggade 1, direktør P a u l Verner L a u r i t s Klinge, Grundtvigsvej 23, begge af K ø b e n h a v n , direktør Bent Georg J e n s e n , Hollændervej 1, m a s k i n h a n d l e r E s k i l d Nielsen W i n d , J . I. H a n s e n s v e j 3, begge af Kolding. Direktion; Nævnte J . Skriver. Selskabet tegnes af to m e d l e m ­ m e r af bestyrelsen i forening; ved a l h æ n - delse og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af d e n s a m l e d e bestyrelse.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.375; „ S q u a r e C o m p a n y H a n d e l s - o g I n g e - n i ø r s e l s k a b A/S", hvis f ø r m å l e r a t d r i v e f a b r i k a t i o n af og h a n d e l m e d anlæg, m a s k i n e r og a n d r e i n d u s t r i f r e m ­ bringelser til levnedsmiddelbranchen.

Selskabet h a r hovedkontor i Kobenhavn;

dets vedtægter e r af 19. november 1948.

Den tegnede a k t i e k a p i t a l udgør 25.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t indbetalt, dels k o n t a n t , dels i værdier. Hver aktie giver 1 s t e m m e efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder p å n a v n . Aktierne e r ikke o m s æ t n i n g s p a p i - rer. Ved overdragelse af a k t i e r — h e r ­ u n d e r ved a r v og kreditorforfolgning — h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør H a r r y W a l t h e r Sørensen, S a l ­ lingvej 73, direktør K n u d Eigil Gynild, Vigerslev allé 9, begge af København, f a b r i k a n t H a n s - A k s e l H i n d k j æ r Pedersen, F æ r o g a d e 57, Ålborg, d e r tillige udgør bestyrelsen m e d førstnævnte som t o r -

(9)

85

mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Under 3. marts er optaget som:

Register-nr. 21.376: „E j e n d o m s- a k t i e s e l s k a b e t G u l d s m e d ­ gade 1", hvis formål er drift og afhæn­

delse af fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i Århus; dets vedtægter er af 24. marts 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 252.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1 0 0 0 o g 4 0 0 0 k r . A k t i e k a p i t a l e n e r f u l d t indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse og pantsætning af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke, jfr. vedtægternes § 5. Ved en aktionærs død og ved retsforfølgning over aktierne gælder særlige i vedtægternes §§ 6 og 9 indeholdte regler. Aktierne er indlose- lige efter de i vedtægternes §§5, 6 og 9 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Købmand Frederik Wilhelm August Rohweder, Klostertorv 2-4, fru Martha Laurine Petersen, Nørre allé 68, fru Thyra Margrethe Mikkelsen, Tårbækvej 4, frk. Gerda Bayer, frk. Ida Louise Bayer, begge af T. Hansensgade 15, alle af Århus, gårdejer Jørgen Elvinus Rønler Nielsen, Teppestrupgård pr. Ran­

ders, ingeniør cand. polyt. Anton Rasmus Petersen, Ørstedsgade 18, Sønderborg, gårdejer fru Anna Oline Busk Therkild­

sen, Egå, gårdejer Karl Ove Petersen, Langagergård, Klebæk, Lunderskov. Be­

styrelse: Nævnte F. W. A. Rohweder, M.

L. Petersen samt murermester Carl Ejnar Mikkelsen, Tårbækvej 4, Århus. Direk­

tion: Nævnte F. W. A. Rohweder. Sel­

skabet tegnes af direktøren eller — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede besty­

relse.

Register-nr. 21.377: „E j e n d o m s- a k t i e s e l s k a b e t G u l d s m e d ­ gade 3 - 9", hvis formål er opførelse, drift og afhændelse af fast ejendom. Sel­

skabet har hovedkontor i Århus; dets ved­

tægter er af 24. marts 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 738.000 kr., fordelt i

aktier på 500, 1000 og 4000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdier. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no­

teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Over­

d r a g e l s e o g p a n t s æ t n i n g a f a k t i e r k a n k u n ske med bestyrelsens samtykke, jfr. ved­

tægternes § 5. Ved en aktionærs død og ved retsforfølgning over aktierne gælder særlige i vedtægternes §§ 6 og 9 inde­

holdte regler. Aktierne er indloselige efter de i vedtægternes §§ 5, 6 og 9 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Købmand Frederik Wilhelm August Rohweder, Klostertorv 2-4, fru Martha Laurine Petersen, Nørre allé 68, fru Thyra Margrethe Mikkelsen, Tårbækvej 4, frk.

Gerda Bayer, frk. Ida Louise Bayer, begge af T. Hansensvej 15, alle af Århus, gårdejer Jørgen Elvinus Rømer Nielsen, Teppestrupgård pr. Randers, ingeniør, cand. polyt. Anton Rasmus Petersen, Ør­

s t e d s g a d e 1 8 , S ø n d e r b o r g , g å r d e j e r f r u Anna Oline Busk Therkildsen, Egå, gård­

ejer Karl Ove Petersen, Langagergård, Klebæk, Lunderskov. Bestyrelse: Nævnte F. W. A. Rohweder, M. L. Petersen samt murermester Carl Ejnar Mikkelsen, Tår­

bækvej 4, Århus. Direktion: Nævnte F.

W. A. Rohweder. Selskabet tegnes af direktøren eller — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Under 4. marts er optaget som:

Register-nummer 21.378: „A/S N y k a s, k e r a m i k - o g b i n d e r i a r t i k l e r e n gros. Odens e", hvis formål er handel med keramik- og binderiartikler. Selska­

bet har hovedkontor i Odense; dets ved­

tægter er af 1. oktober 1948 og 10. januar 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr., Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Gros­

serer Kristian Pedersen Nyvang, Tarupvej

3 2 , O d e n s e , f r u A n n e l i s e N y v a n g , N d r . f a ­

sanvej 85, København, fru Eva Bønfils,

Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen.

(10)

Direktion: Nævnte K. P. Nyvang. Selska­

bet tegnes af to medleminer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Under 5. marts er optaget som:

R e g i s t e r - n u m m e r 2 1 . 3 7 9 : „ A / S E l m o P e t e r s e n", hvis formål er at drive han­

del og industri. Selskabet har hovedkontor i Odense; dets vedtægter er af 14. okto­

ber 1948 og 28. januar 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 26.000 kr., fordelt i ak­

t i e r p å 5 0 0 k r . A k t i e k a p i t a l e n e r f u l d t i n d ­ betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske til de øvrige aktionæ­

rer. Alt salg af aktier sker gennem besty­

relsen. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stittere er: Købmand Ingvard Møller, Kirkestræde, Marstal, forpagter Rasmus Jørgen Bern­

hard Rasmussen, Kirkegårds allé 21, gros­

s e r e r E l m o K a r l o G u n n a r P e t e r s e n , M u n ­ kebjergvej 98, begge af Odense, der tillige udgor bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. K.

G. Petersen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller al direktøren i forening med et medlem at bestyrelsen; ved alhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren el­

ler af tre medlemmer af bestyrelsen i for­

ening.

Register-nummer 21.380: „Glostrup K o m m u n e s E j e n d o m s s e l s k a b A/S", hvis formål er i samfundsmæssigt øjemed at arbejde for et tidssvarende og økonomisk boligbyggeri i Glostrup kom­

mune. Selskabet har hovedkontor i Glo­

strup; dets vedtægter er af 9. december 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Københavns almin­

delige Boligselskab, Selskab med begræn­

set Ansvar (reg.-nr. 5133), Vester voldgade 17, professor Erland Thaulow, Øster vold­

gade 6 F, skoleinspektør Johannes Magnus Evald Jensen, Aisgade 14, alle af Køben­

havn, fhv. folketingsmand Niels Peter Nielsen, Amager landevej 49, Kastrup. Be­

styrelse: nævnte E. Thaulow (formand), J. M. E. Jensen, N. P. Nielsen samt fhv.

kommunelærer Frederik Edvard Hansen, Heggelunds allé 5, sognerådsformand Hans Jens Valdemar Hansen, Solvangsvej 15, begge af Glostrup. Direktion: Lands­

retssagfører, direktør Svenn Egon Mert- sen. Strandvej 4 F, København. Selskabet

tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af besty­

relsens formand i forening med et med­

lem af bestyrelsen eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Prokura er meddelt: Peer Bindslev Peter­

sen og Anna Hertha Johanne Andersen i forening.

Register-nummer 21.381: „A/S B o i 1 o x ( E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t L i l ­ la n d s h u s)". Under dette firma driver

„ E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t L i f l a n d s h u s " t i l ­ lige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- nr. 15.089).

Under 7. marts er optaget som:

Register-nummer 21.382: „Aktiesel­

s k a b e t J v d e r n e s R e j s e b u r e a u ( A k t i e s e l s k a b e t G . F . L . R e j s e - b u r e a u)". Under dette firma driver

„Aktieselskabet G. F. L. Rejsebureau" til­

lige virksomhed som bestemt i delte sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg-nr.

19.837).

Under 8. marts er optaget som:

Register-nummer 21.383: „A/S Matr.

N r. 1 uv af Bernstorff B y", hvis formål er at besidde og drive fast ejen­

dom. Selskabet har hovedkontor i Koben­

havn; dets vedtægter er af 31. januar 1949.

Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktie- belø'b på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Sven Bøgelund-Jen­

sen, fru Karen Signe Laurette Ingeborg Bøgelund-Jensen, begge af Solbakkevej 23, Gentofte, landsretssagfører Axel Edvard Sperling, Tordenskjoldsgade 1, Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte S. Bøgelund-Jensen. Selska­

bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen

(11)

87

i forening eller af en direktør i forening raed et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 9. marts er optaget som:

Register-nummer 21.384: „Aktiesel­

skabet Spanil", hvis formål er at drive handel samt fabrikation af kemika­

lier. Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet: „Valby ny Vin­

handel A/S" (reg.-nr. 8200), har hoved­

kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 20. september 1926 med ændringer senest af 5. februar 1949. Den tegnede aktiekapi­

tal udgor 15.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver aktie giver en stemme. Aktierne ly­

d e r p å i h æ n d e h a v e r e n . B e k e n d t g ø r e l s e t i l aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"

samt ved anbefalet brev til de noterede aktionærer. Bestyrelse: Bogtrykker Jørgen Peter Nielsen, typograf Ejvind Almar Nielsen, begge af Ved linden 9, fru Harriet Ane Margrethe Spaten, Ryesgade 14, alle af København. Selskabet tegnes — derun­

der ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Jørgen Peter Niel­

sen.

Register-nummer 21.385: „S y d j y d s k E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b", hvis formål er frugtbargorelse af selskabets ka­

pital ved: 1) anlæg af pengemidler i fast ejendom, herunder a køb, administration og eventuel realisation af fast ejendom, h køb øg eventuel realisation af aktier i ejendomsselskaber, c financiering af og udlån (herunder køb af pantebreve) til ejere af fast ejendom, 2) deltagelse i an­

den med kapitalanlæg i fast ejendom be­

slægtet virksomhed. Selskabet har hoved­

kontor i Augustenborg; dets vedtægter er af 8. november 1947 og 17. juli 1948. Den tegnede aktiekapital udgor 40.000 kr. B- aktier, fordelt i aktier på 100 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert B-aktiebeløb på 1000 kr. giver 15 stemmer.

Hvert A-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid.

B-aktierne lyder på navn. A-aktierne ly­

der på ihændehaveren. A-aktierne har ret til forlods 5 pet. udbytte. Ved overdragelse af B-aktier, bortset fra overgang ved arv til ægtefælle eller livsarving, har selska­

bet forkøbsret efter de i § 4 givne regler, og øverdragelse kan kun ske med besty­

relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Statstidende". Selska­

bets stiftere er: Brugsforeningsuddeler Frederik Mikkelsen, byrådssekretær kæmner Holger Kragh Blume Dahl, begge af Augustenborg, kommunelærer Sigurd Ravn, Vojens, bankassistent Hans Nissen Iwersen, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte F.

Mikkelsen, H. K. B. Dahl, S. Ravn samt bankagenlurbestyrer Jacob Petersen Bød­

ker, Augustenborg, forretningsfører Børge Adler Lambertsen, Åbenrå. Direktion:

H. K. B. Dahl. Selskabet tegnes af tø med­

l e m m e r a f

b e s t 3

^ r e l s e n i f o r e n i n g ; v e d a f ­ hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 10. marts er optaget som:

Register-nr. 21.386: „Ascot D a m e- k ø n f e k t i o n A / S " , h v i s f o r m å l e r f a ­ brikation af damekonfektion samt hermed beslægtede artikler. Selskabet, der tidli­

gere har været registreret under navnet:

„A/S I. Merklins Modeller" (regn.-nr.

19.252), har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 1. marts 1946 med æn­

dringer senest af 24. februar 1949. Den teg­

nede aktiekapital udgør 50.000 kr., førdelt i aktier på 500, 1000 øg 5000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Ved overdragelse af aktier — der kun kan ske med bestyrelsens samtykke — har be­

styrelsen forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"

eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: Gros­

serer Aage Prior Knock, Trondhjemsgade 6, fabrikant Louis Sick, Glahns allé 35, landsretssagfører Niels Alkil, Gyldenlo- vesgade 1, alle af København, grosserer Otto Arvid Nilsson, Bernstorffsvej 93 A, Hellerup. Direktion: Nævnte A. P. Knock samt direktør Axel Hilmar Schulstad, Ole Olsens allé 11, Gentofte. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med to medlem­

mer af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre med­

lemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.

Register-nummer 21.387: „E s a h o j A/S", hvis formål er at erhverve ejendom­

men matr. nr. 589 og 635 af Esbjerg køb­

stads bygrunde før at bebygge øg udleje

(12)

denne. Selskabet h a r hovedkontor i E s ­ bjerg; dets vedtægter e r af 19. november 1948. D e n tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 160.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 k r . Ak­

tiekapitalen e r f u l d t indbetalt. Hvert a k - tiebeløb p å 500 k r . giver 1 s t e m m e . A k - lierne l y d e r p å n a v n . Overdragelse af a k ­ tier k a n k u n ske m e d bestyrelsens s a m ­ t y k k e efter d e i vedtægternes ^ 4 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „ V e s t j y d e n " eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : A r b e j d e r - H ø j - skoleforeningen i E s b j e r g , viceborgmester J ø r g e n P e t e r Kristensen, forretningsfører C h r i s t i a n Robert L a r s e n , alle af Esbjerg, r å d m a n d Oluf Bertolt, Vagtelvej 32, K ø ­ b e n h a v n . Bestyrelse: Nævnte J . P . K r i ­ stensen, C. R. L a r s e n , O. Bertolt. D i r e k ­ tion: Nævnte O. Bertolt. Selskabet tegnes

— d e r u n d e r ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t ­ n i n g af fast e j e n d o m — af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i forening eller af d i r e k t ø ­ ren i forening m e d et m e d l e m al bestyrel­

sen.

U n d e r 11. m a r t s e r optaget s o m : R e g i s t e r - n u m m e r 21.388: „ T ø j k u r - v e n , M a n u f a k t u r A/S", hvis f o r m å l e r finånciering, investering, h a n d e l og f a ­ brikation. Selskabet h a r hovedkontor i K ø ­ b e n h a v n ; dets vedtægter e r af 27. j a n u a r 1949. Den tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 75.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 k r . A k ­ tiekapitalen e r f u l d t indbetalt. H v e r t a k ­ tiebeløb p å 1000 k r . giver 1 s t e m m e . A k ­ t i e r n e lyder p å n a v n . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Berlingske I idende eller ved anbefalet brev. Selskabets s t i f ­ t e r e e r : Afdelingsbestyrer Asger P r e b e n Hellesen, Bernstorffsvej 146, Hellerup, grosserer S v e n d Rosendal, P e d e r H j o r t s - v e j 11, landsretssagfører Viggo B r u u n , H o l m e n s k a n a l 18, begge af København, d e r tillige u d g ø r bestyrelsen. Selskabet tegnes af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i forening; ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af d e n s a m l e d e bestyrelse.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.389: „A/S D a n s k M e j e r i l a b o r a t o r i u m " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e h a n d e l og a g e n t u r v i r k s o m h e d s a m t laboratoriearbejde. Selskabet h a r hovedkontor p å F r e d e r i k s b e r g ; dets v e d ­ tægter e r af 19. f e b r u a r 1949. D e n tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 113.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 100 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t indbetalt, dels k o n t a n t , dels i a n ­ d r e v æ r d i e r . H v e r t aktiebeløb p å 100 k r .

giver 1 s t e m m e . Aktierne lyder p å n a v n . Ved overdragelse af aktier h a r d e øvrige aktionærer forkøbsret. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e sker ved anbefalet brev. S e l ­ skabets stiftere e r : Direktør Villiam I k j æ r - L a r s e n , Alekistevej 56, laboratorie- f o r s t a n d e r J e n s A r n e Andersen Hvirgel- toft. Æ b l e h a v e n 7, p r o k u r i s t K n u d B e r n ­ h a r d Melchiors, Blytvej 5, alle af Køben­

h a v n . Bestyrelse: Nævnte V. I k j æ r - L a r s e n , J . A.A.Hvirgeltoft s a m t mejerirevisor, frk.

M a l t h a Rye Vogt Rasmussen, P r æ s t e h a v e n 6, Hasle p r . Å r h u s . Direktion: Nævnte V.

I k j æ r - L a r s e n . Selskabet tegnes — d e r u n ­ der ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m — af to m e d l e m m e r af bestyrel­

sen i forening. P r o k u r a e r meddelt: Vil­

l i a m I k j æ r - L a r s e n , J e n s A r n e Andersen Hvirgeltoft og K n u d B e r n h a r d Melchiors, hver for sig.

R e g i s t e r - n u m m e r 21.390: „M. J . G r ø n ­ b e c h & S ø n n e r A/S", hvis f o r m å l e r a t drive grossererforretning m e d j e r n og stål og lignende. Selskabet h a r hovedkon­

tor i K ø b e n h a v n ; dets vedtægter e r af 22.

september 1948. D e n tegnede aktiekapital udgør 1.500.000 kr., fordelt i aktier p å 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen e r f u l d t i n d ­ betalt, dels k o n t a n t , dels i værdier. Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 stemme. A k ­ tierne lyder p å n a v n . Ved overdragelse af a k t i e r — d e r k u n k a n ske m e d bestyrel­

sens s a m t y k k e — h a r bestyrelsen forkobs- ret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : I n ­ geniør E d v a r d Siinckenberg l rock, f r u G u d r u n Marie Trock, begge af Vester s ø ­ g a d e 4, landsretssagfører Mogens E r i k Thoralf Gamillus Miillertz, Dr. tværgade 30, alle af København, d e r tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Otto A iggo A n d e i ­ sen, O r d r u p jagtvej 60, Charlottenlund.

Selskabet tegnes af to m e d l e m m e r af b e ­ styrelsen i f o r e n i n g eller af direktionen;

ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m a f d e n s a m l e d e b e s t y r e l s e . Pro-

k u r a — to i forening — e r meddelt: Svend Gustav Adolf Nielsen W o l s t r u p , Otto Carl T h o m s e n og K n u d I o r p L a u r s e n .

Under 12. m a r t s e r optaget s o m : R e g i s t e r - n u m m e r 21.391: „K o h a m - m e r F a b r i k k e r A/S", hvis f o r m å l e r a t drive f a b r i k a t i o n og h a n d e l i såvel u d ­ l a n d e t som indlandet, h e r u n d e r navnlig m e d t r æ v a r e r af e n h v e r a r t . Selskabet h a i

(13)

8 9 hovedkontor i Hammer pr. Lou; dets ved­

tægter er af 4. oktober 1948. Den tegnede aktiekapital udgor 55.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500, 3000 og 10.000 kr. Aktiekapita­

len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­

let brev. Selskabets stiftere er; Grosserer Christian Henrik Ludvig Castenschiold, Upsalagade 20, landsretssagfører Georg Anton Poscholann Kofod, landsretssagfø­

rer Erik WaldortT, begge af Skindergade 32, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening.

Register-nummer 21.392: „ F o r e n e d e d a n s k e K i s e l g u r v æ r k e r A/S", hvis formål er at drive fabrikation, handel og fmancieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dels vedtægter er af 20. januar og 18. februar 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., for­

delt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af ak­

tier, frivillig eller tvungen, har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Direktør Carl Christian Hansen, Katsbjergvænget 3, Odense, gros­

serer Andreas Gerhard Jennow, Over­

gaden n/v 33, København, fru Karla Al­

vilda Holmelund, Gothersgade 44, Frede­

ricia, købmand Holger Christensen, Vor- såesgade 7, Vejle, der tillige udgor besty­

relsen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 21.393: „E j e n d o m s - a k t i e s e l s k a b e t L y b o", hvis formål er at erhverve og bebygge en ejendom i Ballerup. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 21. oktober og 17. december 1948. Den tegnede aktie­

kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­

gelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere er: Murermester Borge Winckler Hansen, Højgårdsvænge 23, Bagsværd, tømrermester Axel Laurits Fog, Éwalds- bakken 32, Hellerup, landsretssagfører Karl Qvortrup, Vesterport, Kobenhavn.

Bestyrelse: Nævnte B. Winckler Hansen, A. L. Fog, K. Qvortrup samt civilingeniør Henning Niels Peter Olsen, Schæffer- gårdsvej 7, Gentofte, malermester Harald Aron Friedmann, Kyhnsvej 3, Klampen­

borg. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre med­

lemmer af bestyrelsen i forening.

Under 14. marts er optaget som:

Register-nummer 21.394: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t N o r s m i n d e g a m l e K r o", hvis formål er at drive ejendommen matr.

nr. 19, 2 b og 6 b Kysing by, Saxild sogn, ved udlejning eller bortforpagtning af de til ejendommen hørende jorder og byg­

ninger eller deri værende enkelte loka­

liteter og lejligheder, samt den til ejen­

dommen horende havn. Selskabet har ho­

vedkontor i Norsminde pr. Malling; dets vedtægter er af 8. november 1948 og 4. fe­

bruar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 135.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Aktierne er indløselige i tilfælde af aktionærens død, jfr. de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt Sø­

ren Madsen Alrø, Brønsodde pr. Vejle, landsretssagfører Arne Rud Ulf Normand, Odder, fabrikant Hans Valdemar Alrø, pens. lærerinde Karen Marie Kristjansen, begge af Norsminde pr. Malling. Besty­

relse: Nævnte S. M. Alrø, A. R. U. Nor- mand, H. V. Alrø. Direktion: Nævnte H. V .

Alrø. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktø­

rer i forening eller af en direktør i for­

ening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse i forening med en direktør.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, ved