• Ingen resultater fundet

AKTIESELSKABER REGISTRERINGSTIDENDE

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "AKTIESELSKABER REGISTRERINGSTIDENDE"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER

UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET

1921. Ineldetø, bekendtgjorte i Statstidende i laj taed. Nr. 5.

AnmeldelserneangaarfølgendeAktie¬

selskaber:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬

sernefindes.)

Aarhus Dampdrejeri og Møbelfabrik, 160.

Aarhus Skofabrik, 160.

A. C. Illum, 158.

Agrippina, See-, Fluss- und Landtransport,

Versicherungs-G esellsehaft, 160.

A. Kok-Jensen, J57.

Albert Jensen, 157.

Albert Nyholms Fiskeexport, 150.

Almindelige Landbrugs- og Plantagekompag¬

ni, Det, 160.

Amagerbros Kolonial- og Vinhandel, 148.

Amerikansk Melimport, 150.

Andersen, Chr., Gjørlev, 162.

Anglo Danica, 158.

A. Pehrson, Skotøjsfabrik, 161.

Asan Savfabrik, 146.

Assurance Kompagniet Regius, 165.

Asta, Skotøj sfabriken under Likvidation, 162.

Atalanta, Sejlskibsrederiet, 161.

Atlas, 163.

Aug. Olsens Ovalrammefabrik, 146.

Automobil- og Transport-Kompagni, Skan¬

dinavisk, 165.

Autoørnen, 164.

Bajersk- og Hvidtølsbryggeriet Odin i Vi¬

borg, 164.

Bager-mestrenes Brødfabrik i Esbjerg, 162.

Baltisk Transport Compagni, 159.

Banken for Binge og Omegn, 164.

Banken for Skanderborg og Omegn, 160.

Banken for Sorø og Omegn, 162.

Bergthora, 158.

Beta, 148.

Blaagaard Sæbefabrikker, 160.

Blok, M. N., i Likvidation, 156.

Blomsten, 158.

Bog- og Papirhandelen Fremad, 162.

Bolin, W. A., 157.

Bornholms Motor- og Sejlskibsrederi, 163.

British Oak Insurance Co., 152.

Britiske Handelscomp., Det, 164.

Brunner, H., 159.

Brødfabrik i Esbjerg, Bagermestrenes, 162.

Brødrene Berthelsen, 162.

Brøndanstalt, Set, Nicolau skiide, 155.

Chic Parisien, 149.

Chr. Andersen, Gjørlev, 162.

Christianshavns Oplagspladser, 157.

Continental Bodega, 149.

Cyklehandlernes Forsikringsselskab, 154.

Cvkleregistrering, Dansk, 149.

C. W. Loehr, 165.

Danmark, Portland Cementfabrikken, 163.

Dampskibsselskabet Skandia, 144.

Dampvaskeri, Geismars, 147.

Dampvaskeri, Kalundborg, 163.

Dania, Maskinfabrik i Allingaabro i Likvi¬

dation, 159.

Danish Speedometer Company, 161.

Danske Andelsbank, Den, 162.

Danske Mælkecompagni, Det, 161.

Danske Medicinal og Kemekalie Kompagni, 162.

Dansk Cykleregistrering, 149.

Dansk-Fransk Dampskibsselskab, Det, 162.

Dansk Kugleleje Aktieselskab, S. K. F., 160.

Dansk Motor Compagni i Likvidation, 158.

I>ansk-Russiske Dampskibsselskab under Lik¬

vidation, 156.

Dansk Svovlsyre- og Superfosfat-Fabrik, 164.

Dansk Værktøjs Comp., 160.

Decia Værket underLikvidation, 160.

Disconto Kasse, Fyens, Bank-Aktieselskab,

160.

Ebbesen, S., 147.

Egilshus, 158.

Ejendomsaktieselskabet Holbækgade Nr. 1

m. ti., 165.

Ejendomsaktieselskabet Korsørgade 19

m. ti., 165.

Ejendomsaktieselskabet Lejf, 158.

Ejendomsaktieselskabet Løgstørgade 15

ni. fl., 165.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 447 og 448

i Kristianshavns Kvarter, 158.

Ejendomsaktieselskabet Bosenvang, 163.

Ejendomsselskabet Holsteinborg, 161.

Ejendomsselskab, Københavns, 163.

Einar Svenssons Fabriker i Likvidation, 159.

159.

Elektriske Udsalg, Københavns, 163.

Elekt,ro-Isola, 150.

Elektro, Jydsk, 157.

Else, Skonnert, 159.

Erhard Frederiksens Frøavl- og Frøexport,

159.

(2)

Esbjerg Bank, 160.

Esbjerg Posten, 156.

Express Co., Salicaths, 163.

Fanø Vesterhavsbad, 164.

F. F. Olsen & Co. Dansk Produktforretning, 161.

Financieringsaktieselskabet Promotor i Li¬

kvidation, 159.

Fiskeexport, Albert Nyholms, 150.

Fiskeriselskabet Island under Likvidation, 158.

Fiskeri og Handelsselskabet Marstal i Likvi¬

dation, 155.

Fjerfabrik, Nordisk, 154.

Follender & Hansen, 145.

Forenede Dampskibsselskab, Det, 160.

Forenede Jernstøberier, De, 160.

Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter,

162.

Forsikringsaktieselskabet Svenske Heimdal,

148.

Forsikringsselskab, Cyklehandlernes, 154.

Frank, Michael, 147.

Frederiksberg Sporveje, 155.

Fremad, Bog- og Papirhandelen, 162.

Fr. C). Jørgensen, Metalvarefabrik, 160.

Frøavl og Frøexport, Erhard Frederiksen,

159.

Frøavl og Frøhandel, J. Boesens, 153.

Fvens^ Disconto Kasse (Bank-Aktieselskab), 160.

Fyens Landmandsbank, 156, 159.

Færgekro, Hørby, 116.

Forsåkringsaktiebolaget Heimdall, 159.

Geismars Dampvaskeri, 147.

General Motors Export Company, 151.

Glarmestrenes Glasindustri, 161.

Gunløg, 158.

Gørding Madratsfabrik, 153.

Halfdan, 158.

Hals Afholds- og Højskolehjem, 164.

Handskefabrik, N. F. Larsen ogSønners,162.

Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg,

164.

Hasle Bank, 156.

Havfis/keriselskab Thyborøn i Likvidation,

155.

H. Brunner, 159.

Heimdall, Svenske Forsikringsaktieselskabet,

148.

Hejmdall, Forsåkringsaktiebolaget, 159.

Hellerup Bank, 165.

Hellerup Brændselsforsyning, 165.

Helsingørs Sø- og Handelskompagni, 164.

Henry Wengler, 149.

Hillerød og Omegns Bank, 157.

Holch Clausen under Likvidation, 158.

Holbæk elektro-mekanisk Metalvarefabrik,

155.

Holbækgade Nr. 1 m. 11., Ejendomsaktiesel¬

skabet, 165.

Holm, Svend, 151.

Holsteinborg, Ejendomsselskab, 161.

Horsens Bank, 163.

Horsens Privatbank, 164.

Hustømrernes Aktieselskab, 161.

Hvalfangeraktieselskabet Suderø, 162.

Hveensvej, 155.

Hydropeat, 161.

Højrup Vegetabil Margarinefabrik, 163.

Hørby Færgekro, 146.

Hørsholm Klædefabrik, 164.

Høvleri og Savværk, Kjøbenhavns, 156.

Ibsenske Grunde i Gentofte Sogn m. m., De, 162.

Illum, A. C., 158.

Ingolf, 157.

Intercontinental Union, 161.

Isenkram- og Støbegodsforretning, Levin Sepstrup, 144.

Island, Fiskeriselskabet, under Likvidation,

158.

J. Boesen Frøavl og Frøhandel, 153.

Jensen, Albert, 157.

Jernbeton Skibsbyggeri, Næstved, 161.

Jernskibsværft, Bødby Havns, 160.

Jernstøberier, De forenede, 160.

Jernstøberi og Maskinfabrik, Langaa, 162.

Johansen, Carl G., 144.

Jydsk Elektro, 157.

Jysk Handelskompagni, 163.

Kabel- og Traadfabrikker, Nordiske, 156.

Kaffebrænderi, Urtekræmmernes, 155.

Kalundborg Dampvaskeri, 163.

Karl G. Johansson, 144.

Kjøbenhavns Høvleri og Savværk, 156.

Kjærs Mølles Fabrikker, 165.

Klingsey & Levins Eftf., 157.

Klædefabrik, Hørsholm, 164.

Kok-Jensen, A., 157.

Kolonial- og Vinhandel, Amagerbros, 148.

Kongeriget Danmarks Telefonbog, 164.

Kontorcentralen, 148.

Korsørgade 19 m. fl., Ejendomsaktieselska¬

bet, 165.

Kromfabrikker i Likvidation, De nordiske,

165.

Kugleleje, Dansk, S. K.F., 160.

Københavns Ejendomsselskab, 163.

Københavns elektriske Udsalg, 163.

Københavns Sækkelager og Dansk Presen¬

ningfabrik, 158

Købmagergades Pianoudsalg, 152.

Landbrugsmaskine-Kompagniet, 164.

Landmandsbank, Fyens, 156.

Langaa Jernstøberi og Maskinfabrik,

162.

Larsens Plads, 160.

Lassen, Eggert, 154.

Lavendelhus, 156.

Leif, Ejendomsaktieselskabet, 158.

Levin Sepstrup, Isenkram- og Støbegodsfor¬

retning, 144.

Loehr, C. W., 165.

Løgstørgade 15 m. fl.,

Ejendomsaktieselska¬

bet, 165.

Madratsfabrik, Gørding, 153.

Malfridur, Sejlskibsaktieselskabet under Lik¬

vidation, 165.

Manufakturhandel, Schultz, 162.

Mappin & Webb, 154.

Marcus & Co., 157. . .

Marstal, Fiskeri- og Handelsselskabet, i Li¬

kvidation, 155. .

Maskinfabrikken Dania, Allingaabro, i Li¬

kvidation, 159.

Mekaniske Værksteder, Nordiske, 158.

Melimport, Amerikansk, 150.

Mellem- og Bealskolen i Bing'e, 151.

Metallum, 156.

Metalvarefabrik, Fr. O. Jørgensen, 160.

Metalvarefabrikken Stansia under Likvida¬

tion, 159.

Michael Frank, 147.

M. N. Blok i Likvidation, 156.

(3)

Motor-Cab-Compagniet, 156.

Motorkompagni i Likvidation, Dansk, 158.

Motor- og Sejlskibsrederiet Fremad, 163.

Munkebjerg, Rederiaktieselskabet, 145.

Møller & Christensen, 163. .

Mælkeforsyning og Margarinefabrik, Thors¬

havn, 165.

Mælkekompagni, Det danske, 161.

N. F. Larsen & Sønners Handskefabrik, 162.

Njal, 158.

Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, 156.

Nordiske Kromfabrikker i Likvidation, De, 165.

Nordiske mekaniske Værksteder, 158.

Nordisk Fjerfabrik, 154.

Nordsjællands Venstreblad, 163.

Ny Ballerup, 156.

Næstved Jernbeton-Skibsbyggeri, 161.

Odeon, Skandinavisk, 157.

Odin i Viborg, Bajersk- og Hvidtølsbrygge- riet, 164.

Oplagspladser, Christianshavns, 157.

Ostekompagni, Sønderjysk, 152.

Ovalrammefabrik, Aug. Olsens, 146.

Pehrson, A., Skotøjsfabrik, 161.

Pianoudslag, Købmagergades, 152.

Plantage, Sdr. Farups, 144.

Plantage, Sønder Farup Bjerge, 146.

Plym- og Blomsterfabrikken, 155.

Portland Cementfabrikken, Danmark, 163.

Produktforretning, Dansk, F. F. Olsen & Co., 161.

Promotor, Fiiiancieringsaktieselskabet, i Li¬

kvidation, 159.

Punsch Fabrik, Skandinavisk, 159.

Raadvaddams Fabrikker i Likvidation, 155.

Rederiaktieselskabet Munkebjerg, 145.

Rhederiet Ærø, 159.

Regius, Assurance Kompagniet, 165.

Ringe og Omegn, Banken for, 164.

Ringsted Jernstøberi- & Maskinfabrik, 165.

Rosenvang, Ejendomsaktieselskabet, 163.

Rossia Insurance Company, 145.

Rødby Havns Jernskibsværft, 160.

Saga, 158.

Salicaths Express Co., 163.

Savfabrik, Asan, 146.

Schreiber og Carl Petersen jrs. Fabrikker, 161.

Schultz Manufakturhandel, 162.

Set. Nicolauskilde, Brøndanstalt, 155.

Sdr. Farup Plantage, 144.

S. Ebbesen, 147.

Sejlskibs Aktieselskabet Malfridur under Li¬

kvidation, 165.

Sejlskibsrederiet Atalanta, 161.

Serpens, 160.

Skanderborg og Omegn, Banken for, 160.

Skandia, 144.

Skandinavisk Automobil og Transport Kom¬

pagni, 165.

Skandinavisk Odeon, 157.

Skandinavisk Punch Fabrik, 159.

Skofabrik, Aarhus, 160.

Skonnert Else, 159.

Skotøjsfabrikken Asta under Likvidation,

162.

Smørforretningen Taarnholm, 147.

Sorø og Omegn, Banken for, 162.

Special, Transportvogn- og Cyclefabriken,

145.

Sporveje, Frederiksberg, 155.

Spritlampe Kompagniet, 163.

Stansia, Metalvarefabrik under Likvidation,

159.

Suderø, Hvalfangeraktieselskabet, 162.

Svend Holm, 151.

Svendborgsund, Værft- og Rederiselskabet i Likvidation, 155.

Svenske Heimdall, Forsikringsaktieselskabet, 148.

Svenssons Fabriker i Likvidation, Ejnar,

159.

Sydjydsk Landmandsbank, 157.

Sønder Farup Rjerge Plantage, 146.

Sønderjysk Ostekompagni, 152.

Sæbefabrikken Blaagaard, 160.

Sækkelager og Dansk Presenningsfabrik, Københavns, 158.

Taarnholm Smørforretningen, 147.

Thorlakshus, 157.

Thorshavns Mælkeforsyning og Margarine¬

fabrik, 165.

Tilbagestrømsmotor, 161.

Transatlantiske Kompagni, Det, (The Trans¬

atlantic Company), 161.

Transport Compagrii, Baltisk, 159.

Transport Vogn- og Cyklefabrikken Special,

145.

Transportvogn- og Cyklefabrikken Special,

1^5

Urd, 159.

Urtekræmmernes Kaffebrænderi, 155.

Vegetabil Margarine Fabrik, Højrup, 163.

Vendsyssel Venstreblad, 151.

Venstreblad, Nordsjællands, 163.

Versicherungs Gesellshaft, Agrippina, See-,

Fluss- und Landtransport, 160.

Vestjydsk Havfiskeri i Thisted, 164.

Værft- og Rederiselskabet Svendborgsund i Likvidation, 155.

Værktøjskompagni, Dansk, 160.

W. A. Bolin, 157.

Watt Motor, 157.

Wengler, Henry, 149.

Zenithmøllen, 161.

Ærø, Rederiet, 159.

(4)

Under 27. April 1921 er optaget i Aktie¬

selskabs-Registeret som:

Register-Nummer 5160: „Levin Sep- strup, Isenkram- ogStobegods- forretning, Aktieselska b", hvis

Formaal er at drive Handel med Isen¬

kram og Støbegods. Selskabet har Ho¬

vedkontor i Gørding, dets Vedtægter er af 19. Januar 1921 med Ændringer se¬

nest af 16. Marts 1921; den tegnede Aktie¬

kapital udgør 30,000 Kr. fordelt i Aktier

paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver

Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde

paa Navn og skal noteres. Ved Overdra¬

gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs¬

ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer

sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬

tere er: Snedkermester Thomas Christian Jensen, Mekaniker Jens Peter Jensen, begge af Silkeborg, Isenkræmmer Levin Sepstrup, Gørding, der tillige udgør Be¬

styrelsen. Forretningsfører: Levin Sep¬

strup. Selskabet tegnes af Forretningsfø¬

reren alene ved Afhændelse og Pant¬

sætning af fast Ejendom af den sam¬

lede Bestyrelse.

Register-Nummer 5161: „Ka r1 G. Jo¬

hansson Aktieselskab", hvis For- maal er at drive en gros og en detail

Handel med Vine og Spirituosa og lign.

Forretninger. Selskabet har Hovedkontor

i København, dets Vedtægter er af 12.

Februar 1921; den tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr. fordelt i Aktier paa 500

og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;

af Aktiekapitalen er indbetalt 20 pCt., det

resterende Beløb indbetales efter Besty¬

relsens Bestemmelse med 3 Maaneders Varsel. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. gi¬

ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og kan noteres. Overdragelse af

Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer

sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬

befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬

skabets Stiftere er: Murermester Johan Friederich Theodor Lehmberg, Gentofte,

Fabrikant Johannes Heinrich Theodor Frederik Lehmberg, Aarhus, Købmand

Karl Gustaf Georg Johansson, Strandbou¬

levard 63, Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. G. G.

Johansson. Selskabet tegnes af 2 Med¬

lemmer af Bestyrelsen i Forening ved

Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬

endom af den samlede Bestyrelse.

Under 28. April 1921 er optaget som:

Register-Nummer 5162: „Damp¬

skib s-A ktieselskabet „Skan¬

dia"," hvis Formaal er at drive Fragt¬

fart. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬

benhavn; dets Vedtægter er af 31. De¬

cember 1906 med Ændringer senest af

31. Marts 1921; den tegnede Aktiekapital udgør 1,440,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬

tie giver 1 Stemme efter 3 Ugers Note- ringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬

haveren, men kan transporteres og no¬

teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬

tionærer sker i „Berlingske Tidende".

Bestyrelsen bestaar af 3 kommitterede og

Forretningsføreren. Kommitterede: Di¬

rektør Børjal Dreyer, Halls Allé 1 A,

Grosserer cand. jur. Holger Christian Hamann, V. Boulevard 33, begge af Kø¬

benhavn, Baron Gustav Lerche, Birkende- gaard pr. Værslev. Forretningsfører: Fir¬

maet Schach Steenberg & Co., ved dets

Indehavere: Vilhelmine Petra Henriette Kristine Erlandsen og Andreas Christian

Hamann Erlandsen, af Kobenhavn. Sel¬

skabet tegnes af Forretningsføreren, ved

Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬

dom, af denne i Forening med to Kom¬

mitterede.

Register-Nummer 5163: „Aktiesel¬

skabet Sdr. Farup Plantage",

hvis Formaal er at besidde, udnytte og bevare Sdr. Farup Planlage. Selskabet

har Hovedkontor i Ribe; dets Vedtægter

er af 21. November 1881 med Ændringer

senest af 19. August 1919; den tegnede Aktiekapital udgor 1850 Kr., fordelt i

Aktier paa 50 Kr. Aktietegningen er op¬

hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

1—2 Aktier giver 1 Stemme, 3—4 Aktier

2 Stemmer, 5—8 Aktier 3 Stemmer, 9—12 Aktier 4 Stemmer og over 12 Aktier 5 Stemmer, der er det højeste Antal Stem¬

mer, nogen Aktionær kan afgive paa egne og andres Vegne. Aktierne lyder

paa Navn og skal noteres. Bekendtgørelse

til Aktionærer sker i „Ribe Stiftstidende".

Bestyrelse: Rentier Søren Nikolajsen

Beck, Sdr. Farup, Bankdirektør Hans

Windfeld-FIansen, Apoteker Niels Peter

Theodor Lind, begge af Ribe. Selskabet

(5)

tegnes, derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom, af 2 Med¬

lemmer af Bestyrelsen i Forening.

Under 29. April er optaget som:

Register-Nummer 5164: „Fo11e nder

& Hansen Aktieselskab", livis Formaal er at drive Kontrol- og Spedi¬

tionsforretning og dermed beslægtetVirk¬

somhed, samt atvære interesseret i andre inden- og udenlandske Selskaber af

samme Aart. Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 11.

April 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬

gør 120,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000

Kr. Aktietegningen er ophørt. Ak¬

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬

tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærersker

i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬

tere er: Direktør Moses Follender, Ka- stelsvej 27, Kobenhavn, Kornkontrollør Ludvig Juul Hansen, Aarhus, Kornkon¬

trollør Oluf Vilhelm Tyge Krabbe, Fre- densvej 7, Charlottenlund, der tillige ud¬

gør Bestyrelsen og Direktionen. Selskabet tegnes af Direktionens Medlemmer hver for sig, ved Afhændelse og Pantsætning

af fast Ejendom, af to Medlemmer af Direktionen i Forening.

Register-Nummer 5165: „Ro s s ia In¬

surance Company Udenlandsk

Aktieselskab Rusland" af Ko- henhavn, der er Forretningsafdeling af:

„Rossia, Insurance Company Stracho- woje Obschtschestwo Rossija" i Petro¬

grad. Selskabets Formaal er Forsik-

ringsforretning af enhver Art, saavel direkte som Genforsikring. Forretnings- afdelingens Formaal er Genforsikring.

Selskabets Vedtægter er af 1. Marts 1881

med Ændringer senest af 26. Marts 1914;

den tegnede Aktiekapital udgør 5,000,000 Rubler, fordelt i Aktier paa 250 Rubler.' Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen

er fuldt indbetalt. Efter 7 Dages Note¬

ring eller Deponering i H. t. Bestem, i Vedt. § 36 giver hver 25 Aktier 1 Stemme, dog kan ingen Aktionær afgive flere

Stemmer end 1Ii0 af hele Selskabets Ka¬

pital. Aktierne lyder paa Navn eller paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬

tionærer sker med 21 Dages Varsel i den officielle Tidende og til Aktionærer, hvis Aktier lyder paa Navn, tillige ved an¬

befalet Brev. Bestyrelse: B. Kamenka, A.

Bylinine, V. Davydoff, A. Goutchkoff, B.

Herberz, M. Plotnikofe, A. Vyschnegrad- sky. Direktion: Nævnte A. Bylinine,samt A. Bonnakoff, G. Kaz. Selskabet tegnes af

2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening

med en Direktør. Forretningsafdelingen bestyres og tegnes af: Direktor Walter Gouda, Reventlowsgade 8, København,

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom, af denne i Forbindelse med de Hovedselskabet forpligtende.

Register-Nummer 5166: „Aktiesel¬

skabet Transportvogn- og

Cyclefabriken „Specia 1"," hvis

Formaal er at drive Fabrikation. Selska¬

bet liar Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 13. Februar 1917 med Ændringer senest af 9. Marts 1921; den tegnede Aktiekapital udgor 30,000 Kr.,

fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak¬

tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100

Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til

Aktionærer sker ved Brev. Bestyrelse:

Mejeriejer Jens Peder Christensen,Kirke- værlose, Grosserer Georg Jens August

Constatin Nordholt, H. C. Ørstedsvej 66,

Fabrikant Niels Theodor Jensen, Kong Georgsvej 64, begge af København. Direk¬

tion: Nævnte N. T. Jensen. Selskabet teg¬

nes af Direktøren alene, ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom, af den

samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:

Hans Jacobsen Hjortshøj. Tidligere an¬

meldt til Handelsregisteret i Kobenhavn.

Under 30. April er optaget som:

Regis ter-Nummer 5167: „Rederiak¬

tieselskabet Munkebjer g", hvis

Formaal er at drive Rederi og dermed be¬

slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho¬

vedkontor i Korsør; dets Vedtægter er af

23. Februar 1920; den tegnede Aktiekapi¬

tal udgor 150,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophort; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note- ringstid. Aktierne kan kun ejes af danske Statsborgere. Aktierne skal lyde paa Navn

og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬

tionærer sker i „Berlingske Tidende". Sel¬

skabets Stiftere er: Direktor Rudolf Gu¬

stav Andersen, Schlegels Allé 1, Køben¬

havn, Overretssagfører Sigurd Bergh,

(6)

Konsul Laurits Peder Jepsen, Konsul

Thorvald Julius Emil Gundersen Rasmu-

sen alle af Korsor, Konsul Gottfried Be¬

cher Christensen, Vejle. Bestyrelse:

Nævnte T.J.E.G.Rasmussen, R. G. Ander¬

sen, G. B. Christensen, L. P. Jepsen samt Konsul Alexis Cohn, Stockholmsgade 31,

Kobenhavn. Forretningsfører: Nævnte L.

P. Jepsen. Selskabet tegnes derunder

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Forretningsføreren i For¬

ening med et Medlem af Bestyrelsen, eller

af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬

ening.

Register-Nummer 5168: „Aug. O 1-

s en's Ovalrammefabrik, Aktie-

s e1skab", hvis Formaal er at drive Fa¬

brikation af fræsede Ovalrammer og der¬

med beslægtet Virksomhed. Selskabet har

Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬

ter er af 28. December 1920; den tegnede Aktiekapital udgør 12,000 Kr. fordelt i

Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬

nærer sker i „Berlingske Tidende". Sel¬

skabets Stiftere er: Snedkermester Au¬

gust Frederik Olsen, Nordbanegade 22,

Grosserer Alexander Theodor Ronnoe, Aarhusgade 85, Fabrikant Aage Her¬

mansen, Nyelandsvej 2, alle af Koben¬

havn, der tillige udgor Bestyrelsen.

Driftsleder: Nævnte A. F. Olsen. Selska¬

bet tegnes af Driftslederen alene ved

Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬

dom af den samlede Bestyrelse.

Under 3. Maj er optaget som:

Register-Nummer 5169: „Asa n Sav¬

fabrik, Aktieselskab (Asan Saw- Works)", hvis Formaal er Fabrikationaf

og Handel med Savblade og dermed be¬

slægtede Artikler. Selskabet har Hoved¬

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af

15. Marts 1921 medÆndringersenestaf 13.

April 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬

gor 60,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000

Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬

talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver

1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬

haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬

kendtgørelse til Aktionærer sker i- „Ber¬

lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:

Direktør Ernst Vilhelm Emil Alsleben, Haraldsgade 1, Sagfører Johannes Ema¬

nuel Olsen, Puggaardsgade 2, Revisor

Rudolf Harder Wellendorf, Holsteinsgade 8, alle af København. Bestyrelse: Nævnte

R. H. Wellendorf, J. E. Olsen. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen,

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 5170: „Aktiesel¬

skabet Hørby Færgekr o", hvis

Formaal er at drive Hotel og Færgeri.

Selskabet har Hovedkontor i Horby; dets Vedtægter er af 31. Maj 1919 med Æn¬

dringer senest af 5. Maj 1920; den teg¬

nede Aktiekapital udgør 150,000 Kr., for¬

delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬

tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er

fuldt indbetalt. Selskabet ejer egne Ak¬

tier til Beløb 25,000 Kr. Hver Aktie giver

1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn

og skal noteres. Ved Overdragelse af

Aktier til Ikke-Aktionærer har de øvrige

Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬

tægternes § 2 givne Regler. Bekendt¬

gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet

Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand Knud Otto Emil Jensen, Grosserer Hans Hemming Nielsen Christiansen, Bank¬

direktør Christian Rasmus Peder Chri¬

stiansen Bierbum, alle af Holbæk, Gaard- ejer Anders Jensen, Udby, Gaardejer

Niels Johan Nielsen, Gaardejer Peder

Jensen Hansen, alle af Hørby, Gaardejer

Niels Jensen, Bognæs. Bestyrelse: Nævnte

Anders Jensen, N. J. Nielsen, P. J. Han¬

sen, N. Jensen, samt Husejer Ludvig Nicolaj Andersen, Horby, Gaardejer Niels Gregers Jensen, Kidserup, Gaardejer

Lars Christian Jørgensen, Markeslev.

Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be¬

styrelsen i Forening, ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom, af den

samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 5171: „Aktiesel¬

skabet Sønder Farup Bjerge Plantage", hvis Formaal er at be¬

sidde, udnytte og bevare Sønder Farup Bjerge Plantage. Selskabet har Hoved¬

kontor i V. Vedsted; dets Vedtægter er af 3. Juni 1890 med Ændringer senest

af 27. August 1919; den tegnede Aktie¬

kapital udgør 7,772 Kr., fordelt i Aktier

paa 67 Kr. Aktietegningen er ophørt;

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 1—2

Aktier giver 1 Stemme, 3—4 Aktier 2

Stemmer, 5—8 Aktier 3 Stemmer, 9—12 Aktier 4 Stemmer og over 12 Aktiergiver

5 Stemmer, der er det højeste Antal

(7)

Stemmer, nogen Aktionær kan afgive paa

egne og andres Vegne. Aktierne lyder

paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer

sker i „Ribe Stiftstidende" eller ved Bud til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:

Gaardejer Las Andersen Lassen, Egebæk, Gaardejer Ove Thostesen, Rentier, Soren Nikolajsen Beck, begge af Sonder Farup.

Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬

delse og Pantsætning, af fast Ejendom,

af den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 5172: „Aktiesel¬

skabet Geismars Dampvaske¬

ri", hvis Formaal er at drive Vaskeri¬

virksomhed og Udlejning af Hvidevarer

og beslægtede Artikler. Selskabet har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 17. Marts 1921; den teg¬

nede Aktiekapital udgor 175,000 Kr., for¬

delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie¬

tegningen er ophort; Aktiekapitalen er fuld indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500

Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde

paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬

relse til Aktionærer sker i „Berlingske

Tidende". Selskabets Stiftere er: Direk¬

tør August Valdbjorn, Tordenskjoldsgade

21, Kobenhavn, Disponent Axel Frederik Christoffersen Valdbjorn, Taarbæk Strandvej 103, Taarbæk, Sagfører Chri¬

stian Lavrids Harald Jensen, Odense,der tillige udgor Bestyrelsen. Direktion:Nævnte A. Valdbjorn. Selskabet tegnes, derunder

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom, af Direktøren alene eller af 2 af de øvrige Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Under 6. Maj er optaget som:

Register-Nummer 5173: „Aktiesel¬

skabet S. Eb be s en", hvis Formaal er at drive Handel med Kolonialvarer, Mel, Korn, Foderstoffer og andre lign. Artik¬

ler. Selskabet har Hovedkontor i Char¬

lottenlund, Gentofte Kommune; dets Vedtægter er af 21. Februar 1921; den tegnede Aktiekapital udgor 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬

gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme

efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne skal lyde paa Navn og kan noteres. Ved Overdragelse af Aktier har Selskabet ved dets Bestyrelse Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬

kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬

befalet Brev til de noterede Aktionærer.

Selskabets Stiftere er: Læge Hans Peter Lund, Karl Johansgade 2, Overretssag-

forer Christian Carl Langballe, Nybro¬

gade 22, Revisor Carsten Ludvig Hansen, Nordborggade 8, alle af Kobenhavn. Be¬

styrelse: Ingeniør Sigurd Hjalmar Kroyer, Ehlersvej 33, Dyrlæge Carl Will-

rnann Andersen, Lindegaardsvej 43, samt Nævnte Ch. C. Langballe. Selskabet teg¬

nes, derunder ved Afhændelse og Pant¬

sætning af fast Ejendom, af 2 Medlem¬

mer af Bestyrelsen i Forening. Prokura

er meddelt: Sophus Bertel Ebbesen.

Under 7. Maj er optaget som:

Register-Nummer 5174: „Aktiesel¬

skabet Smørforretningen

Taarnholm", hvis Formaal er Han¬

del med Smor og andre Varer. Sel¬

skabet har Hovedkontor paa Frede¬

riksberg; dets Vedtægter er af 20. April 1921; den tegnede Aktiekapital udgor

5000 Kr. fordelt i Aktier paa 200 Kr. Ak¬

tietegningen er ophort, Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100

Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaverne, men kan transporteres og noteres paa Navn. Bekendtgørelse til

Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"

eller ved anbefalet Brev til samtl. Aktio¬

nærer. Selskabets Stiftere er: Grosserer Soren Christian Sorensen Ilshoj, Thor¬

valdsensvej 2, Læge Albert Conrad Ema¬

nuel Brennecke, Nørrebrogade 52, Træ¬

lasthandler Christian BarfoedFog, Frede¬

rik VI. Allé 7, alle af Kobenhavn. Besty¬

relse: Nævnte S. C. S. Iishoj, C. B. Fog.

Forretningsfører: Nævnte S. C. S. Ilshoj.

Selskabet tegnes af Forretningsforeren

alene eller derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af 2

Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Register-Nummer 5175: „Aktiesel¬

skabet Michael Fran k", hvis Formaal er at drive Handel og Fabrika¬

tion. Selskabet har Hovedkontor paa Fre¬

deriksberg; dets Vedtægter er af 8. Marts 1921; den tegnede Aktiekapital udgor 330,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr.

Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen

er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬

rer sker i „Berlingske Tidende" eller ved

anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:

(8)

Fabrikant Michael Frank, Falkonerallé 88, Overretssagfører Alexander Sanning, Jacobysallé 12, Overretssagfører Carl Fre¬

derik de Fine Skibsted, H. G. Ørstedsvej

11 B, alle af København. Bestyrelse

Nævnte: M. Frank, A. Sanning. Direk¬

tion: Nævnte M. Frank. Selskabet tegnes af Direktøren alene eller derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬

endom af 2 Medlemmer af Bestyrelsen

i Forening.

Register-Nummer 5176: „Forsi k- ringsaktieselskabet Svenske

Heimd a11, Udenlandsk Aktie¬

selskab, Sv e rrig. Generalagen¬

turet for Danmark" af Kobenhavn, der er Generalagentur for Forsåkringsak- tiebolaget „Heimdall" i Stockholm hvis

Formaal er Ulykkesforsikring, Sygefor¬

sikring, Transportforsikring, Tyveri- og

Indbrudsforsikring, Brand- og Explo- sionsforsikring for Penge eller Værdipa¬

pirer, Rejsegodsforsikring, Ansvarsforsik¬

ring og Automobilforsikring samt Sø- og T ransportforsikring. Generalagenturets

Formaal er Tyveri-, Ulykkes-, Sø-, Transport- og Krigsforsikring. General¬

agenturet har tidligere været registreret

under Reg. Nr. 4230. Selskabets Vedtægter

er af 14. April 1900 med Ændringer se¬

nest af 15. Maj 1918; den tegnede Aktie¬

kapital udgor 750,000 Kr. Desuden haves

en Garantikapital paa 750,000 Kr. Aktie¬

kapitalen er fordelt i Aktier paa 100 Kr.

Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen

er fuldt indbetalt. Garantikapitalen kan

indkaldes med 3 Maaneders Varsel. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa

Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker

i to stockholmske Dagblade. Bestyrelse:

Axel Gustaf Laurell, Andreas Albrekt Elisen, Johan Grundstrom, James Thom¬

son Millar, Josef Otto af Sillén, alle af Stockholm. Direktion: Nævnte Josef Otto af Sillén. Selskabet tegnes af den admi¬

nistrerende Direktør Josef Otto af Sillén alene. Generalagenturet bestyres og teg¬

nes af: Grosserer, Konsul Martin Chri¬

stopher Larsen, Mynstersvej 4, Køben¬

havn. Prokura er meddelt: Ove Hjalmar

Holbøll og William Spiro hver for sig.

Under 9. Maj er optaget som:

Register-Nummer 5177: „Aktiesel¬

skabet Beta", hvis Formaal er at drive Handel. Selskabet har Hovedkon¬

tor i København; dets Vedtægter er af

13. April 1921; den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr. fordelt i Aktier paa 100,

500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert

Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.

Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬

teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker

ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:

Grosserer Jørgen Bolt Haslund, Vodrolfs- plads 7, Revisor Svend Aage Nielsen, Ti- birkegade 19, Inspektør Berner Erich¬

sen, Bredgade 10, alle af København. Be¬

styrelse: Nævnte J. B. Haslund. Selskabet tegnes derunder ved Afhændelse og

Pantsætning af fast Ejendom af Besty¬

relsen.

Register-Nummer 5178: „Aktiesel¬

skabet Amagerbros Kolonial-

og Vinhandel", hvis Formaal er at drive Kolonial- og Vinhandel. Selskabet

har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬

tægter er af 10. November 1920; den teg¬

nede Aktiekapital udgør 25,000 Kr. fordelt

i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er

ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬

der paa Ihændehaveren, men kan trans¬

porteres paa Navn og skal i saa Fald no¬

teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker

i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬

tere er: Grosserer Morten Frederik El¬

kjær, H. G. Ørstedsvej 52, Direktør Ha¬

rald Emil Valdemar Johannsen, Amager Fælledvej 33, Forretningsbestyrer Anders

Artur Andersen, Ved Amagerport 4, alle

af Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrel¬

sen. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening ved Afhæn¬

delse og Pantsætning af fast Ejendom

af den samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Nævnte Anders Artur Ander¬

sen.

Under 10. Maj er oplaget som:

Register-Nummer 5179: „Aktiesel¬

skabet Kontor-Centralen", hvis Formaal er at drive Kontor- og Handels¬

virksomhed, samt dermed beslægtede

Virksomheder. Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 28. Sep¬

tember 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬

gør 20,000 Kr., hvoraf 10,000 Kr. er Præ¬

ferenceaktier med Ret til forlods Fyldest¬

gørelse ved Likvidation, Konkurs eller lignende, fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak-

(9)

tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬

me, dog at ingen Aktionær paa egne

Vegne kan afgive flere end 20 Stemmer.

Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬

teres. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-

Aktionærer har de øvrige Aktionærer ved

Selskabets Bestyrelse, bortset fra Over¬

gang til Enke eller Arvinger, Forkøbsret

efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.

Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved

anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.

Selskabets Stiftere er: Kontorchef Kristian Jensen, Direktør Arthur Ingvard Bjerre¬

gaard Jensen, Bogtrykker Valdemar Si¬

monsen, Kommunelærer Niels Marinus Ribergaard, alle af Aarhus. Bestyrelse:

Nævnte A. I. B. Jensen, N. M. Ribergaard.

Direktion: Nævnte A. I. B. Jensen. Selska¬

bet tegnes derunder ved Afhændelse og

Pantsætning af fast Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Register-Nummer 5180: „Aktiesel¬

skabet Dansk Gyc1 e-Registre-

ri ng", hvis Formaal er at udnytte et af

den kongelige Patentkommission under Nr. 26372 den 19. Juli 1920 meddelt Pa¬

tent paa en Anordning til Hindring af Gycletyveri og at indregistrere de med

nævnte Anordning forsynede Cycler. Sel¬

skabet har Hovedkontor i København;

dets Vedtægter er af 8. Marts 1921; den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Ivr., for¬

delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen

er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬

tall. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver

1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬

haveren, men kan noteres. Bekendtgørelse

til Aktionærer sker i „Berlingste Tidende"

eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬

tionærer. Selskabets Stiftere er: Købmand Anders Ludvig Bærentzen, Aarhus, Di¬

rektør Valdemar Thorvald Jessen, Rosen¬

ørns Allé 7, Overretssagfører Heinrich Anton Christian Emil Møller, Boldhus¬

gade 2, begge af København, der tillige udgør Bestyrelsen med sidstnævnte som

Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬

sens Formand i Forening med et Med¬

lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og

Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬

lede Bestyrelse.

I nder 12. Maj er optaget som:

Register-Nummer 5181: „C h ic Par i-

sie n, Aktieselskab", hvis Formaal

er at drive Handel. Selskabet har Hoved¬

kontor i København; dets Vedtægter er af 9. April og 4. Maj 1921; den tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegnin¬

gen erophørt; Aktiekapitalen erfuldt ind¬

betalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver

1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬

haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬

kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬

lingske Tidende" samt ved anbefalet Brev

til de noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Agnes Hariet Andrea Ander¬

sen, Østergade 44, Bankbestyrer Holger

Frederik Andersen, Jagtvejen 193, Gros¬

serer Jens Carl Christian Marius Jensen, Vesterbrogade 35, Oberstløjtnant Anders

Peter Valdemar Andersen, Østergade 44,

!alle af København. Bestyrelse: Nævnte

A. P. V. Andersen, (Formand), A. H. A.

Andersen. Selskabet tegnes derunder

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand

alene.

Under 13. Maj er optaget som:

Register-Nummer 5182: „He n ry

Wengler Aktieselska b", hvis

Formaal er at drive Agentur- og Kom¬

missionsforretning for inden- og uden¬

landske Huse. Selskabet har Hovedkon¬

tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 18. Marts 1921; den tegnede Aktieka¬

pital udgor 5000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬

kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og skal noteres. Overdragelse af

Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer

sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬

tionærer. Selskabets Stiftere er: Fabri¬

kant Louis Adolf Fritz Wengler, Carl Plougsvej 8, Direktør Aage Frederik

Christian Henckel, Puggaardsgade 6,

Grosserer Paul Knudsen, Østerbrogade 136, alle af København, der tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte som For¬

mand. Direktion: Henry Wengler, Kochs¬

vej 37, Kobenhavn. Selskabet tegnes af

Direktøren i Forening med et Medlem af Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer af Be¬

styrelsen i Forening ved Afhændelse*

og Pantsætning af last Ejendom af

den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 5183: „T he Con- tin e nta1 Bodega Company Ak-

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede