• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
48
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1950. Anmeldelser, bekendtéjorte 1 statstidende 1 jnni måned Nr. 6

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

A. E. G. Dansk Elektricitets Aktieselskabet, 236.

Aalborg Automobilhandel, 239.

Aalborg Murer- og Entreprenørforretning, 244.

Aalborg Niels Juel, Boligaktieselskabet, 224.

Aalborg ny Dampmølle, 234.

Aarhus Fragtmandscentral, 251, Aarhus-Hallen, 242.

Aarhus Tarm Gompagnij 246.

Aarhus Stiftsbogtrykkeri, 249.

Activ Malkemaskinen, 251.

Adler, D. B., & Go., Bankaktieselskab, 243.

Adler, D. B., & Go., Banktieselskab (Fælles- banken for Danmarks Sparekasser), 223.

Aka, Herreekviperingsforretningen, 247.

Aktieselskabet af 1. maj 1934, 236.

Aktieselskabet af 15. Juni 1943, 244.

Aktieselskabet af 15. februar 1950, 218.

Aktieselskabet for kemisk Industri, 233.

Albertsen, Brdr., 236.

Alfenide, Dansk Forsølvnings Anstalt, Dansk Forniklings Anstalt, 241.

Alga Forlag, 250.

Almborg, Axel, Læderindustri, 230.

Amagerbo, Boligmonteringen, i Likvidation, 243.

Andersen, P. M., & Go., i Likvidation, 230.

Ankerske Marmorforretning, Den, 249.

Ankjær, W., & Go., 241.

Arako (Arbejdernes Radio Kooperation) A.

m. b. A., 244.

Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømers­

gade, 240.

Arbejdernes Fællesbageri, 229.

Arcadian Tobacco Gompany, 221.

Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik, 231.

Armatura, 251.

Arriba, 248.

ASSETS, Handelsselskab, 217.

Asta, Rederiaktieselskabet, 234.

Atlas, 240.

Augustinus & Hansen, 239.

Auto-Boks-Service, 216.

Auto, Specialfabriken, 235.

Autogenilt, 246.

Automatic, Telefon Fabrik, 236.

Axelhus, 233.

Baandfabrikken Danmark, 241.

Ballins, M. L, Sønners og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker, 245.

Banken for Otterup og Omegn, 250.

Bates Ventil Sække Go., 240.

Bergholm, Ghr., 218.

Birkerød Lingerimagasin, 248.

Birkevænget, Ejendomsselskabet i Likvida­

tion, 242.

Bjørns Tricotage, 235.

Blaakilde Mølles Fabrikker, 233.

Blico, 236.

Blume, A., & Go., 232.

Bolette, Manufakturlageret, 245.

Bolette II, Handels- og Ejendoms-A/S, 225.

Boligaktieselskabet Aalborg Niels Juel, 224.

Boligmonteringen Amagerbo i Likvidation, 243.

Bonde, Verner, i Likvidation, 247.

Bork, P., & Go., 251.

Bornholms Kulimport, 249.

Bornholmske Ejendomsselskab, Det, 240.

Braminers, Gerhard, Import, 240.

Bravour, Industri- og Handelsselskab, 240.

Bremers Forlag af 1946, 229.

Britannia, Rederiaktieselskabet, 234.

Broe, Otto, 251.

Brovst Fjerkræslagteri, 249.

Byggeselskabet Valbyport I, 245.

Byggeselskabet Valbyport IH, 246.

Gadwell Tobacco Gompany, 238.

Gadwell Tobacco Gompany (Arcadian To­

bacco Gompany), 221.

Garl Bernhards Vej Nr. "9—11, 236.

GHEMIA, Kemisk Fabrik og Laboratorium, 243.

Ghristensen, G. V., og Go., Herning, 249.

(2)

Christensen, J. L., 237.

Christensen, L. Q., & Søn, 248.

Christensen, Otto Hans, i Likvidation, 237.

Ciiristensen, Paul, i Likvidation, 241.

Christensen & Jensen, bageriartikler en eros, 220.

Christiansen, Brødrene, Konfektions- og Tri­

kotagefabrik, i Likvidation, 229.

Christianshavns Oplagspladser, 236.

Christianshavns Oplagspladser (Investe­

ringsselskab), 220.

ChristolFersen, H., 237.

Cloetta, Brødr., 249.

Continental Film i Likvidation, 237.

Cook's Boy, 248.

1). I. A. F., Maskinfabrikken, 248.

Dampskibsselskabet Norden, 250.

DANBB1DGE, 227.

Danirol i Likvidation, 247.

Danish Indumerc, 226.

Danmark, Baandfabrikken, 241.

Danmark, Jernvarefabriken, Karlsen & Co., 233.

Dannebrog, 3-mastet skonnert, 233.

Dannevirke, Kemikaliefabriken, 230.

Danochemo Ltd., 221, 239.

Dansk Anilin Farve Stof, 248.

Dansk Dammann-Asfalt, 233.

Dansk Elektricitets Aktieselskab, A.E.G., 236.

Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 250.

Dansk Klude Produkt, 243.

Dansk Kulbørsteimport, 237.

Dansk Kunstvæveri, Scanart, 234.

Dansk Papir-Industri, 242.

Danske Cichoriefabriker, De, 238.

Danske Granitbrud, De, 235.

Danske Imprægneringsanstalter, De, 235.

Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 234.

Danske Staalvalseværk, Det, 237.

Danske Sukkerfabrikker, De, 248.

Diges Trælasthandel, Skive, 237.

Dobbelmann, Louis, 251.

Dyekjær, I. C. C., 233.

Døtreskolen af 1881 i Likvidation, 238.

Eclipse, 250.

Ejendommen Matr. Nr. 3273, Københavns udenbys Klædebo Kvarter i Likvidation, 245.

Ejendommen Søborggaard, 229.

Ejendommen Vestergade 10 og Studiestræde 19, 242.

Ejendoms-Aktieselskabet af 6. December 1929, 229.

Ejendomsaktieselskabet af 15. november 1946, 250.

Ejendomsaktieselskabet af 1. Juni 1948, 228.

Ejendomsaktieselskabet Godthaabs Have I, 235.

Ejendomsaktieselskabet Gorm, 238.

Ejendomsaktieselskabet Ibstrup-Parken IH, 238.

Ejendomsaktieselskabet KIBST1NEVANG, 223.

Ejendomsaktieselskabet Lindehaven, 224.

Ejendomsaktieselskabet Lyshøj, 244.

Ejendomsaktieselskabet MALIANE, 252.

Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 17 nf af Gjentofte By, Hellerup sogn, 239.

Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 1084 Ut­

terslev i Likvidation, 243.

Ejendomsaktieselskabet Overskæringen, 241.

Ejendomsaktieselskabet Skovhusene i Likvi­

dation, 239,

Ejendomsaktieselskabet S. N. L, 231.

Ejendomsaktieselskabet Spurveskjulsbakken Nr. 38, 42, 44, 48 og 52, 227.

Ejendoms-Aktieselskabet Sønderstrandhus, 241.

Ejendoms-Aktieselskabet Tagensvej 152-180 249.

Ejendomsaktieselskabet Ved Torveskellet, 243.

Ejendoms-Aktieselskabet Vestervang, 237.

Ejendomsaktieselskabet Wilma, 231.

Ejendomsselskabet af 18. Juli 1930, 249.

Ejendomsselskabet Birkevænge i Likvida­

tion, 242.

Ejendomsselskabet Havdrupgaard, 250.

Electric, elektromekanisk Etablissement, 246.

Engesgaard, M., i Likvidation, 242.

Ergo, Koloniallageret, Gentofte Hovedgade No. 26 i Likvidation, 234.

Eva, Fabriken, 217.

Exadam, 245.

Faber, Chr., Aalborg Rullegardinfabrik, 230.

Faber, Chr., Kolding Rullegardinfabrik, 230.

Faber, Chr., Odense Rullegardinfabrik, 230.

Fabers, Chr., Fabriker København, 230.

Fabriken Eva, 217.

Fabriken Ransborg, 249.

Farum Sø, 240.

Femø Frugthandel i Likvidation, 249, Feriebyen Skallerup-Klit, 23,9.

Fiil-Sø, 241.

Financierings-Aktieselskabet af 1941, 235.

Financieringsaktieselskabet Hebis i Likvida­

tion, 230.

Fiskeexportselskabet Havfisk, 241.

Flade Tømmerhandel, 230.

Fleischer, Helge, Agentur & Kommission, 250.

Flyca Foto, 231.

Fodgaard, Max, 235.

Folkebanken for Als og Sundeved, 232.

Forenede Bryggerier, De, 248.

Forenede Cichorietørrerier, De, 238.

Forenede danske Kiselgurværker, 229.

Foreningen til Folkesagens Fremme i Vend­

syssel, 241.

Forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabri­

ker, De, 238.

Forældreskolen i Aarhus, 237.

Foto & Tekst, 231.

Fotorama, Aarhus, 235.

Fox Film, 229.

Frandania, 241.

Frank, Michael, 236.

Fredericia Theater, 250,

Frederiksberg forenede Boligselskaber, 239, Frederiksberg Sukkervarefabrik, 218, Frederiksens, Peter, Møbelmagasiner, 233, Frichs, 245.

Friis-Hansen, Brdr., 241.

(3)

Frugtforretningen Linden i Likvidation, 250.

Fyens Sækkekompagni, 238.

Fyenske Købmænds Ejendoms-Aktieselskab, 239.

Fællesbageriet for Thisted og Omegn, 249.

Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 222.

Galle & Jessen, 240.

Gasaccnmulator, 247.

Gefion Film, 241.

Gentofte Handelshus i Likvidation, 247.

Gerda, Rederiaktieselskabet, 234.

Gerrild-Olsen, P., 244.

Glofal, 239.

Godthaab, Aktietændstikfabriken, Gosch, H.

E., & Co.' Tændstikfabriker, 238.

Godthaabs Have I, Ejendomsaktieselskabet, 235.

Gorm, Ejendoms Aktieselskabet, 238.

Gosch, H. E., & Go.' Tændstikfabriker og Aktietændstikfabriken Godthaab, 238.

Grumstrup, Vilh., 234.

Gudhjems Købmandsgaard, 240.

Gulløv, H. C., 246.

Gylfe, Kolonialmagasinet, 244.

Handels-Aktieselskabet Vellus, 242.

Handelshus Henrik Politur i Likvidation, 242.

Handels- og Ejendoms-A^S Bolette II, 225.

Hansen, Raunholt, lædervarefabrik, 227.

Hansens, C. B., Guldsmedeforretning, 233.

Havdrupgaard, Ejendomsselskabet, 250.

Havfisk, Fiskeexportselskabet, 241.

Hebis, Financieringsaktieselskabet i Likvi­

dation, 230.

Hejl & Go., Sølvvarefabrik, 248.

Herdahl, S., 234.

Herreekviperingsforretningen Aka, 247.

Herstedernes Kommunes Boligselskab, 248.

Holbæk Handelskompagni, 216.

Holmblad, Jacob, & Go., i Likvidation, 250.

Horsens Omnibusselskab i Likvidation, 246.

Hotel Nordland, 231.

Hustømrernes Aktieselskab, Herning, 251.

Højskolehjemmet i Slagelse, 231.

Hørsholm Mølle, 230.

Ibstrup-Parken III, Ejendomsaktieselskabet, 238.

Imerco, 243.

Importøren, Farumgade 2, 216.

Inter-Metal, 241.

Investerings-Selskabet Nostro, 237.

Janssen, Tage Vagn, & Go., 250.

Jensen, Vilhelm L., & Johannes C. Hahn Bindslev, 244.

Jernkontoret, 231.

Jernthor, 243.

Jernvarefabriken Danmark, Karlsen & Go., 233.

Jesco, 246.

Jespersen & Lange i Likvidation, 240.

Johansen, Erik, 234.

Jord- og Betonarbejdernes A/S Kolding, 242.

Jysk Fjerkræslagteri, 247.

Jydsk Frostbloks Compagni, 219.

Jydsk Kapitalinvestering, 230.

Jydsk Telefon-Aktieselskab, 234.

Jørgensen, Sjørup, Aarhus, 230.

Jørgensen, Thor, 242.

Kaisers, E., Laboratorium, 235.

Kalundborg Handelskompagni, 231.

Kalvehavebanen, 236.

Kampmann, Møller & Herskind, 250.

KANTERS POIRETTE, 226.

Kemikaliefabriken Dannevirke, 230.

Kiosken Nye Havn, Esbjerg, 239.

Kiosk Trykkeriet (Mich, Møllers Bogtrykke­

ri) 243.

Kirkegaard, K. E., 226.

KIRSTINEVANG, Ejendomsaktieselskabet, 223.

Kjellerup Bank, 236.

Kok-Jensen, A., 241.

Kolding Kulkompagni, 251.

Koloniallageret Ergo Gentofte Hovedgade No. 26 i Likvidation, 234.

Kolonialmagasinet Gylfe, 244.

Koma-Løg, 241.

Kornimporten for Als og Sundeved, 242.

Kriigers, Theodor, Eftf., 233.

Kryolitselskabet Øresundfi 230.

Krøjgaards, Jens, Tricotagefabrik, 235.

Kurer-Film (Foto & Tekst), 216.

Kvindernes Hus i Esbjerg, 231.

Københavns Ejendoms-Forvaltning, 237.

KØBENHAVNS FRUGTAUKTIONER, 218.

Københavns Hattefabrik, 232.

Københavns Losnings Kompagni i Likvida­

tion, 246.

Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, 233.

Københavns Sølvvare Industri, 241.

Købmands Centralen for København, 230.

Købmands- og Haandværkerbanken, 231.

Lacoppidan, Svend, 219.

Lange, O. C., 230.

Langreuters, W., Eftf., 245.

Laren, 222.

Larsens, I. V., Efterfølger, Peter Andersen, 241.

Levers Sæbefabrikker, 245.

Lindehaven, Ejendomsaktieselskabet, 224.

Linden, Frugtforretningen, i Likvidation, 250.

Lindevangsgaarden, 235.

Lolland-Falsters Vægtfabrik, 232.

Lolland-Falsters Vægtfabrik (A. Schillers Maskinfabrik), 217.

Lunden, Rederiaktieselskabet, 234.

Lund's Radio, 245.

Lyngby, Jan M., 225,

Lyshøj, Ejendomsaktieselskabet, 244, Løvgaarden I, 230,

Løvgaarden II, 230, Løvgaarden HI, 230, Løvgaarden IV, 230, Månedens bog, 215,

Madsens, Niels, Skotøjsfabrik, 230.

(4)

MALIANE, Ejendomsaktieselskabet, 252, Malkemaskinen Malkolet, 215.

Malkolet, Malkemaskinen, 215.

Manufakturlageret Bolette, 245.

Maskinfabrikken D. I. A. F., 248.

Matr. Nr. 17 nf af Gjentofte By, Hellerup Sogn, Ejendomsaktieselskabet, 239.

Matr. Nr. 432 af Amagerbro, 236.

Matr. Nr. 1084, Utterslev i Likvidation, Ejen­

doms-Aktieselskabet, 243.

Matr. Nr. 3273, Københavns udenbys Klæde- bo Kvarter i Likvidation, 245.

Matr. Nr. 4059-4000-40(52 og 4063 af Udenbys Klædebo Kvarter, 229.

Matr. Nr. 4061-4064 af Udenbys Klædebo Kvarter, 229.

Matr. nr. 4065-4066 og 4067 af Udenbys Klæ­

debo Kvarter, 229.

Mejløe, A., & Go., 246.

Melfar, Bederiet, i Likvidation, 240.

Midtjydsk Leca-Beton, 219.

Molberg & Wismar, 215.

Mollers Patent, 233.

Monaco, Skræderiet, i Likvidation, 239.

Moto-Stock, 243.

Mullerup, Plov- og Maskinfabriken, 242.

Mutator, 236.

Møllers, Marius, Efterfølger, Bogbinderi og Protokolfabrik, 251.

Nellemann, Vilb., Gykler en gros, 240.

Nestlé, Nordisk Aktieselskab, 231.

NIGO, maskinfabrik, 217.

Niro, Atomizer, 246.

Norden, Dampskibsselskabet, 250.

Nordisk Argon, 233.

Nordisk Droge- & Kemikalieforretning (Nor­

thern Drug- and Ghemical Gompany Ltd.), 243.

Nordisk Hammond Instrument, 237.

Nordisk Simplex, 235.

Nordisk Trælastagentur, Northern Timber Agency Ltd., 245.

Nordiske Køleskibe i Likvidation, 250.

Nordland, Hotel, 231.

North British Bubber Gompany, The, (Gon- tinental), 251.

Northern Suppliers Ltd., 245.

Norva Maskinfabrik, 247.

Nostro, Investerings-Selskabet, 237.

Ny Kalkbrænderi, 229.

Nye Havn, Kiosken, Esbjerg, 23'9.

Nyt Træimprægnerings-Aktieselskab, 236.

Oktav Malkemaskinen, 228.

Oppidan, 225.

Optisk Brille Industri, 238.

Orehoved Træ- og Finerindustri, 228.

Orehoved Træ- og Finerindustri, (P. Bork &

Go.), 252.

Overskæringen, Ejendomsaktieselskabet, 241.

Palads-Hotellet, 250.

Pedersen, Brødrene, Vejle, 238.

Pedersens, J. A., Dampfarveri og kemiske Tøjrenseri, 228.

Pedersen, O. Frederik, 241.

Periferien — Manufaktur en gros, 239.

Plantage-Aktieselskabet Østvendsyssel, 237.

Plov- og Maskinfabriken Mullerup, 242.

Politur, Henrik, Handelshus i Likvidation, 242.

Polyfoto, 232.

POLYGON, Kunsthaandværk, Industri &

Handel, 249.

Poulsen, Louis, & Go., 247.

Premier Is, 235, 245.

Baageleje Strandplantage, 237.

Radiodistributions Gentralerne, 229.

Badiv i Likvidation, 235.

Banders Kølehuse og Isværker „Gold Stores", 225.

Bansborg, Fabriken, 249.

Rasmussen, Jens, og Sønner, Aalborg, 222.

Bechnitzer, Aage, 229.

Bederiaktieselskabet Asta, 234.

Bederiaktieselskabet Britannia, 234.

Bederiaktieselskabet Gerda, 234.

Bederiaktieselskabet Lunden, 234.

Bederiet Melfar i Likvidation, 240.

Beumert, Per, 244.

Revisionsselskabet for Handel, Industri og Bestauranter, 227.

Bich, G. F., & Sønner's Handelskompagni Mercantila, 238.

Bingkjøbing Isværk, 234.

Bingkjøbing-Ørnhøj Jernbaneselskab, 249.

Bohde, Henry, 248.

Bustenborg, Hotel, 237.

S. A. P. Badiomøbler, 251.

S. N. I., Ejendomsaktieselskabet, 231.

Sabroe, Thomas Ths., & Go., 242.

Sapolite, 233.

SGANAMGO, 241.

Scanart — Dansk Kunsthaandvæveri, 234.

Scandinavian Extrans, 231.

Schillers, A.. Maskinfabrik, 217.

Schmith's kemiske Fabrik, 236.

Schwartz, Inga Larsen, Atelier, Porcelæns- maleri & Brænderi, 248.

Seidelin, S., 239.

Sejer-Keramik i Likvidation, 242.

Sera, 232.

Serpens, 229.

Skandinavisk Kapitalanlæg, 247.

Skandinavisk Pensel- og Børstefabrik, 252.

Skandinavisk Tarm Import, 231.

Skallerup Klit, Feriebyen, 239.

Skive Diskontobank, 245.

Skive Lastbilcentral, 239.

Skjelskør Frugtplantage, 229.

Skjern Missionshotel (Gentralhotellet), 249.

Skotøjsbørsen i Holstebro, 245.

Skovhusene, Ejendomsaktieselskabet, i Lik­

vidation, 239.

Skræderiet Monaco i Likvidation, 239.

Slagelse kooperative Byggeselskab, 242.

Slagelse Valsemølle, 229.

Slettegaarden, 237.

Solidox Tandhvgiejne (Levers Sæbefabrik­

ker), 246.

Solkrogen i Likvidation, 245.

Specialfabriken Auto, 235.

Spiralen, Nykøbing Falster, 240.

(5)

Spirella, 251.

Sportsrideskolen, 283.

Spurveskjulsbakken Nr. 38, 42, 44, 48 og 52, Ejendomsaktieselskabet, 227.

Stardust i Likvidation, 247.

Sundorph, H. P., 243.

Sunlight Fabrikkerne, 223.

Svejstrup og Lyngby Rasmussen, 245.

Svendborg Trælasthandel, 240.

Sydjydsk Cold Stores, 243.

Sydsjællands Forniklingsanstalt i Likvida­

tion, 240.

Sywerna, 250.

Sækkeleje-Kompagniet, 249.

Søborggaard, Ejendommen, 229.

Sølyst Park i Likvidation, 247.

Sønderborg Ekibsværft under Konkurs, 252.

Sønderstrand, Ejendoms-Aktieselskabet, 241.

TAS Motor Gompagni, 239.

Tagensvej 152-180, Ejendoms-Aktieselskabet, 249.

Teestrup Mølle, 221.

Telefon Fabrik Automatic, 236.

Termo Varme Co. (Termo Heater Go.), 220.

Texkom, 237.

Thage, Flemming, i Likvidation, 235.

Thisted Dampmølle, 238.

Thisted Fryseværk, 250.

Thomsen, P., & Ev. Schumacher, 215.

Tidende, 236.

Tobaks- & Vinhuset Enghaveplads 8, 234.

Torotor, 248.

3-mastet Skonnert Dannebrog, 233.

Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane-Aktiesel­

skab, 233.

Trolle, P., 240.

Træfa, 231.

Tønder Landmandsbank, 236.

Union, Urkompagniet, 248.

Universalfabrikerne forhen Kaffemøllefabri- ken Ideal og Fabriken Universal, 233.

Urkompagniet Union, 248.

Valby Handskefabrik i Likvidation, 239.

Valbyport I, Byggeselskabet, 245.

Valbyport II, Byggeselskabet, 245.

Valbyport III, Byggeselskabet, 245.

Value, 232.

Vanggaard, Vagn, 238.

Ved Torveskellet, Ejendomsaktieselskabet, 243.

Veile Bank, 236.

Vellus, Handelsaktieselskabet, 242.

Vestervang, Ejendoms-Aktieselskabet, 237.

Vestlollands konservative Presse, 238.

Vigerslevhus, 229.

Vordingborg Rutebilstation, 220.

Vy (Foto & Tekst), 216.

Warner Bros. Film, 229.

Wilma, Ejendomsaktieselskabet, 231.

World-over Film, 229.

Øresund, Kryolitselskabet, 230.

Ørnhøj-Holstebro Jernbane, 249.

Ørsted Hotel, 224.

Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni, 234.

Østbornholmske Dampskibsselskab, Det, 246.

Østvendsyssel, Plantage-Aktieselskabet, 237.

Forsikringsselskaber.

Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, 252.

Forsikringsselskabet Fællesvirke A. m. b.

A., 252.

Fællesvirke, Forsikringsselskabet, A. m. b.

A., 252.

Gensidige Sø-Assuranceforening Kolding, Den, 252.

Indemnity Marine Assurance Gompany Ltd., The, London generalagenturet for Dan­

mark, 252.

Jydsk Assurance Gompagni, 253.

Kolding, Den gensidige Sø-Assurancefor­

ening, 252.

Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening Li­

miteret, Den, 252.

Nordisk Brandforsikring, 253.

Nye Danske af 1864, Forsikringsaktieselska- ' bet, 252.

Samvirkende danske Andels-Svineslagte­

riers gensidige Brandforsikring, 252.

Tjenestemændenes Sygeforsikring (gensi­

dig Forening), 252.

Foreninger.

Almindelige danske Lægeforening, Den, 254.

Bona, Oplysnings- og Incassobureauet, 256.

Broen, Droskeførernes Svømmeklub, 256.

D. a. d. L., 254.

D. A. H., 253.

Danmarks aktive Handelsrejsende, 253.

Dansk Ingeniørforening, 255.

Dansk Ingeniørforenings Entreprenørgrup­

pe, 256.

Danske Landbrugeres og Hestehandleres Eksportorganisation, 255.

Dansk Skiforbund, 256.

Droskeførernes Svømmeklub Broen, 256.

Elektroteknisk Forening, 254.

Fjerkræeksport-Udvalget, 255.

Forenede Kirkeskolers Minde, 256.

Foreningen af Dameskrædderinder i Dan­

mark, 256.

Foreningen af Importører af Raavarer til Børstefabrikation, 256.

Foreningen af Letter i Danmark (Latviesu apvieniba Danija), 254.

Indendørsarkitektforeningen (I. A. F.), 253.

K. K. K. (Københavnske Kvinders Kaffe- vogn), 256.

Kirkeskoleforeningen, 254.

Københavns Brød- og Mælkehandlerfor- ening, 256.

Københavns Detail-Meierier (Foreningen af 1898), 256.

Københavns Mælkeritidende, 256.

(6)

Lands-Revisorforeningen af 1939, 256.

Lands-Revisorforeningen af 1939 Vestre Kreds, 256.

Næstved Taxa-Forening, 253.

Odense Dameskrædderindelaug, 254.

Oplysnings- og Incassobiireauet Bona, 256.

TAXA Slagelse (en Sammelslutning af TAXA i Slagelse), 254.

Thisted Handelsstandsforening, 253.

Unge Kunstneres internationale Foyer, dansk Sektion, 254.

Ægeksport-Udvalget, 254.

(7)

Aktieselskaber.

Under 27. maj 1950 er optaget i aktie- selskabs-registeret som:

Register-nummer 22.107: „Molberg

& W i s m a r A/S", hvis formål er at drive fabrikation af og handel med tekniske ar­

tikler. Selskabet har hovedkontor i Aar­

hus; dets vedtægter er af 14. marts 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i „Aar­

hus Stiftstidende" samt ved brev. Selska­

bets stiftere er; Købmand Valdemar Vest Molberg, fru Anna Kristiane Molberg, begge af Carl Blochsgade 17, Aarhus, købmand Mathias Christian Sørensen Wismar, fru Lilly Agnethe Wismar, beg­

ge af L. A. Ringsvej 12, Højbjerg. Besty­

relse: Nævnte V. V. Molberg (formand), A. K. Molberg, M. C. S. Wismar (næstfor­

mand), L. A. Wismar. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 22.108: „A/S P. Thom­

sen & Ev. S c h u m a c h e r", hvis for­

mål er at drive handel og dermed i for­

bindelse stående virksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 30. december 1949. Den teg­

nede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­

ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev til de noterede aktionærer. Selskabets stiftere er: Grosserer Johannes Evald Mar- tinius Schumacher, frøken Karen Olga Jørgensen, begge af Furesøvej 2, Farum, repræsentant Gunnar Thomsen, C. T. Bar- foedsvej 2, København, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­

mand. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrel­

sens formand; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Poul Kri­

stian Thomsen og Karen Olga Jørgensen i forening.

Register-nummer 22.109: „M å n e d e n s bog a/s", hvis formål er udgivelse af boger i abonnement og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 27. ja­

nuar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Overdragelse eller belåning af aktier kan kun ske med besty­

relsens samtykke. Kun personer eller virk­

somheder, der driver forlagsvirksomhed kan være aktionærer. Hvis en aktionær ophører med at drive forlagsvirksomhed, er han pligtig at lade sine aktier indløse efter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Mar­

tins forlag, Vester Voldgade 109, V. Tha­

ning & Appels eftf. forlag, Amagertorv 1, Jespersen & Pios forlag, ValkendorfFsgade 22, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: For­

lagsboghandler Poul Carit Andersen, Nørre Voldgade 6, direktør Jens Erik Hal­

kier, Rosbæksvej 17, forlagsboghandler Niels Johan Helweg-Larsen, C. N. Peter- sensvej 8, direktør Stig Erik Jensen, Ny­

havn 53, forlagsboghandler Helge Busck, Nyvej 12 A, alle af Kobenhavn, forlags­

boghandler Ivar Eigil Jespersen, Sølyst­

vej 3 c, Klampenborg, forlagsleder Jørgen Jokum Smith, Alléen 16, Nærum, forlags­

boghandler Gunnar Martin Steffensen, L.

E. Bruunsvej 13, Charlottenlund, forlags­

boghandler Morten Andreas Korch, Væl- degaardsvej 18, Gentofte. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 30. maj er optaget som:

Register-nummer 22.110: „a/s Malke­

m a s k i n e n „M a 1 k o 1 e t"", hvis for­

mål er handel, fabrikation og udnyttelse af patentrettigheder. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 1. juli 1949, 2. marts og 28. april 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 32.000 kr., hvoraf 16.000 kr. A-aktier og 16.000 kr.

B-aktier, fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak- tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Om valg af bestyrelse gælder særlige i ved­

tægternes § 11 indeholdte regler. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved overdragelse af aktier

(8)

— der kun kan ske med bestyrelsens sam­

tykke — har bestyrelsen forkøbsret, jfr.

vedtægternes § 3. Disse regler gælder dog ikke ved arv eller overdragelse til enke eller livsarvinger samt overdragelse af aktier i en af aktiegrupperne (A og B) til en anden ejer af aktier i samme gruppe.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskab'ets stiftere er:

Grosserer Carl Rex Eppers, Herman Triers Plads 7, København, fabrikant Finn Ejner Kjergaard, Hummeltofte vej 155, Lyngby, landsretssagfører Frithjof Ulrik Anton Tvermoes, Jomsborgvej 41, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte C. R. Ep­

pers, F. E. Kjergaard, F. U. A. Tvermoes samt sekretær H. D. Poul Breddal, N. Jes- persensvej 10, København. Direktion:

Nævnte P. Breddal. Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Under 31. maj er optaget som:

Register-nummer 22.111: „A/S I m p o r ­ t ø r e n , F a r u m g a d e 2", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 10. januar 1950. Den tegnede aktiekapital

udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Ved overdragelse af ak­

tier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Grosserer Niels Laurids Peder Lauridsen, Sdr. Fasanvej 20, landsretssagfører Erik Pontoppidan, Vestre Boulevard 38, begge af København, direktør Knud Nielsen, Blidahpark 37, Charlottenlund. Bestyrel­

se: Nævnte N. L. P. Lauridsen samt gros­

serer Olaf Niels Alfred Svensson, GI. Torv 6, bestyrer Jørgen Salling Eilertsen, Has- pekrøgen 7, begge af København. Selska­

bet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Under 1. juni er optaget søm:

Register-nummer 22.112: „A/S Hol­

bæk H a n d e l s k o m p a g n i", hvis for­

mål er direkte eller indirekte at drive handel, specielt med al slags brændsel,

skibsfart, industri eller anden erhvervs­

virksomhed af hvilken som helst art og enhver i forbindelse dermed stående virk­

somhed såvel i indland som udland. Sel­

skabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Aktieselskabet Kalund­

borg Handelskompagni" (reg.-nr. 5258), har hovedkontor i Holbæk; dets vedtægter er af 29. april 1921 med ændringer senest af 24. februar 1950. Den tegnede aktieka­

pital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Berlingske Tidende".

Bestyrelse: Direktør Aage Einer Emil Jen­

sen, overretssagfører Jacob Holm, begge af Holbæk, bryggeridirektør Peter Theo­

dor Hermann, Kalundborg. Direktion:

Nævnte A. E. E. Jensen. Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller med en prokurist, eller af en direktør i forening med en pro­

kurist; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Prokurist: Karl Emil Andersen.

Register-nr. 22.113: „ K u r e r - F i l m A/S ( F o t o & T e k s t A/S)". Under dette firma driver „Foto & Tekst A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

16.983).

Register-nr. 22.114: „V y A/S (Foto &

T e k s t A/S)". Under dette firma driver

„Foto & Tekst A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 16.983).

Register-nr. 22.115: „A u t o - B ø k s - S e r v i c e A/S", hvis formål er opstilling og udlejning af bokse på offentlige plad­

ser. Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 6. marts 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved overdragelse af aktier

— bortset fra overgang ved arv — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­

let brev. Selskabets stiftere er; Prokurist Aage Jørgensen, fru Inger Margrethe Jør­

gensen, begge af Thyregodsvej 17, Køben­

havn, disponent Poul Helvig Fjederholdt

(9)

Thomsen, Dybbølgade 9, Aalborg, der til­

lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.116: „A/S N I G O, m a s k i n f a b r i k", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter er af 13. december 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­

delt i aktier på 500 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr., det resterende beløb indbetales senest 13. juni 1950. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Grosserer Valther Henry Sørensen, Rung­

sted Strandvej 75, Rungsted, restauratør Per Hans Ghristian Sørensen, Hillerød­

gade 59, modelsnedkermester Helmer Emil Poulsen, Scharlingsvej 7, begge af København, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Fabrikant Kjeld Thorvald Nilsson, Hirsevej 11, København. Selska­

bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­

delt: Kjeld Thorvald Nilsson, Under 2. juni er optaget som:

Register-nummer 22.117: „A, S c h i l ­ l e r s M a s k i n f a b r i k A/S", hvis for­

mål er at fabrikere og reparere vægte, pengeskabe, boxanlæg og lign. og at drive handel indenfor samme branche samt al fabrikation, køb og salg der falder ind under en maskinfabriks virkeområde. Sel­

skabet driver tillige virksomhed under navn: „A/S Lolland-Falsters Vægtfabrik (A. Schillers Maskinfabrik A/S)" (reg.-nr.

22.118). Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „A/S Lolland- Falsters Vægtfabrik" (reg.-nr. 16.656), har hovedkontor i Nykøbing/F.; dets vedtæg­

ter er af 15. januar 1942 med ændringer senest af 13. marts 1950. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 65.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­

talt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme, jfr. vedtægternes § 7. Ak­

tierne lyder på navn. Overdragelse af ak­

tier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:

Landsretssagfører Johannes Marcussen (formand), maskinmester Augustin Schil­

ler, begge af Nykøbing/F., civilingeniør, direktør Knud Hagbard Arkil, Gustav Jo- hansensvej 32, København. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af bestyrelsens formand alene eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nr. 22.118: „A/S L o l l a n d - F a l s t e r s V æ g t f a b r i k ( A . S c h i l ­ l e r s M a s k i n f a b r i k A/S)". Under dette firma driver „A. Schillers Maskinfa­

brik A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvi­

ses (reg.-nr. 22.117).

Register-nummer 22.119: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t A S S E T S H a n d e l s s e l - s k a b", hvis formål er at drive handel.

Selskabet, der tidligere har været registre­

ret under navnet: „A. Blume & Go. A/S"

(reg.-nr. 19.151), har hovedkontor i Gen­

tofte kommune; dets vedtægter er af 15.

februar 1946 med ændringer senest af 25.

maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­

dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel­

se: Hovedbogholder Poul Emanuel Dahl­

gren, Anettevej 20, Charlottenlund, pro­

kurist Helmar Hermansen, Rubinsteinsvej 44, repræsentant Carl Gustav Hinrichsen, Munkegaardsvej 19, begge af København.

Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Eneprokura er meddelt: Carl Gustav Hin­

richsen.

Register-nummer 22.120: „F a b r i k e n

„E v a" A/S", hvis formål er at drive in­

dustri og handel. Selskabet har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 25.

april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.0000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­

talt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved brev eller

(10)

telegram. Selskabets stiftere er: Konfek­

turehandler Svend Aage Julius Jensen, Jacob Appels Allé 41, Kastrup, fabrikant Poul Engelbrecht Heinrich Hartelius, Kvintus Allé 15, grosserer Povl Richardt Larsen, Præstekærvej 6, begge af Køben­

havn. Bestyrelse: Narvnte S. A. J. Jensen, P. E. H. Hartelius samt landsretssagfører Otto Alexander Munter Lassen, Faksegade 5, København. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Register-nr. 22.121: „F r e d e r i k s- b e r g S u k k e r v a r e f a b r i k A/S", hvis formål er at drive industri og handel.

Selskabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 25. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr., for­

delt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe- løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved brev eller telegram. Sel­

skabets stiftere er: Konfekturehandler Svend Aage Julius Jensen, Jacob Appels Allé 41, Kastrup, fabrikant Poul Engel­

brecht Heinrich Hartelius, Kvintus Allé 15, grosserer Povl Richardt Larsen, Præ­

stekærvej 6, begge af Kobenhavn. Besty­

relse: Nævnte S. A. J. Jensen, P. E. H.

Hartelius samt landsretssagfører Otto Alexander Munter Lassen, Faksegade 5, København. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Register-nummer 22.122: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t af 15. f e b r u a r 1 95 0", hvis formål er at drive handel samt på anden lignende måde at frugtbargøre selskabets midler. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 15. februar 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Statstidende".

Selskabets stiftere er: Prokurist fru Tove Henriksen, Jernbanegade 5, herreekvipe­

ringshandler Finn Robert Daniel Peter­

sen, Vejlands Allé 2, direktør Svend Aage Riis Kristensen, Vendersgade 33, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 3. juni er optaget som:

Register-nummer 22.123: „C h r. B e r g- h o 1 m A/S", hvis formål er at drive fabrikation, handel og financiering. Sel­

skabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 27. februar 1950. Den teg­

nede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen på selskabets vegne forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Aktierne er indløselige! efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Vinhandler Anders Christian Bergholm, fru Bertha Anna Bergholm, begge af Skovholmvej 15, Charlottenlund, lands­

retssagfører Otto Hans Louis Pers, Vestre Boulevard 38, København, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. C.

Bergholm. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening eller af en direktør.

Register-nummer 22.124: „KØBE N- H A V N S F R U G T A U K T I O N E R A/S", hvis formål er at drive auktion, handel, fabrikation, financiering samt ud­

leje og drift af fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 7. januar og 17. april 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 800.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 5000, 10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme, dog kan personer, selskaber, for­

eninger m. v., som ikke uden myndig­

hedernes samtykke kan erhverve ejen­

domsret over fast ejendom, ikke deltage i afstemninger med mere end en femtedel af de repræsenterede stemmer, jfr. ved­

tægternes § 7. Aktierne lyder på navn.

(11)

Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Personer, sel­

skaber, foreninger m. v., som ikke uden myndighedernes samtykke kan erhverve ejendomsret over fast ejendom, kan højst erhverve aktier, der repræsenterer en femtedel af aktiekapitalen. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Artom Georg Niels Rand, fru Rigmor Rand, begge af Skodsborg Strandvej 240-242, Skodsborg, prokurist Asbjørn Borg Jerris, Barsehøj 6, Hellerup, der til­

lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. G. N. Rand. Selskabet tegnes af direktøren alene eller — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom

— af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Asbjørn Borg Jerris. Prokura, to i forening, er meddelt: Walther Sonne.

Kristiansen, Harry Frimodt Nielsen, Anna Marie Andersen og Hans Peter Sofus Emanuel Hansen.

Under 6. juni er optaget som:

Register-nummer 22.125: „A k t i e s e 1- s k a b e t M i d t j y d s k L e c a - B e t o n", hvis formål er fremstilling af og handel med bygningsartikler, særlig produkter Iremstillet af de af „Lemvigh-Muller &

Munck A/S", København, eller et datter­

selskab fabrikerede Leca-Klinker. Sel­

skabet har hovedkontor i Højslev; dets vedtægter er af 24. april 1950.' Den teg­

nede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders note- ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har aktionærerne i

„Højslev Teglværker A/S" forkøbsret jfr.

de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­

tør Søren Otto Sørensen, Lundgaard pr.

Stoholm, overretssagfører Jens Christian Anton Eistrup, Viborg, direktør Theill Sørensen, fru Louise Cathrine Søren­

sen, „Højslev Teglværker A/S" (reg.-nr.

16.149), alle af Hojslev. Bestyrelse:

Nævnte S. O. Sørensen, J. C. A. Eistrup, T. Sørensen. Direktion: Nævnte S. O.

Sørensen, T. Sørensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af to direktører i forening

eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 22.126: „S v e n d L a- c o p p i d a n A/S", hvis formål er at drive handel af enhver art, derunder med vin og spiritus og anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 17. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Grosserer Svend Lacoppidan, Fiskedamsgade 2, landsrets­

sagfører Jørgen Johannes Neve Petri, St.

Kongensgade 79, begge af København, statseksam. ejendomsmægler Otto Carl Lacoppidan, Nøddekrogen 5, Charlotten­

lund, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Under 7. juni er optaget som:

Register-nr. 22.127: „ J y d s k F r o s t ­ b o k s C o m p a g n i A/S", hvis formål er forhandling af og fremstilling af alle til kølebranchen hørende og med denne be­

slægtede varer, herunder bygning af frost­

bokscentraler. Selskabet har hovedkontor i Holstebro; dets vedtægter er af 22. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­

løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bortset fra overgang ved arv til enke eller livsarvinger kan aktier­

ne ikke overdrages til ikke-aktionærer uden forinden at være tilbudt bestyrelsen på de øvrige aktionærers vegne efter reg­

lerne i vedtægternes §§ 4—5. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Svend Aage Birkholm, ingeniør Poul Dyhrberg, landsretssagfører Mogens Bjørndal, alle af Holstebro, der tillige udgør bestyrelsen med sidstnævnte som formand. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand ale­

ne; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

(12)

Register-nummer 22.128: „ C h r i s t e n ­ s e n & J e n s e n , b a g e r i a r t i k l e r en gros, a/s", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet har hoved­

kontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 20. februar og 25. maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 350.000 kr., hvoraf 174.000 kr. A-aktier, 174.000 kr.

B-aktier og 2000 kr. C-aktier, fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på 1000 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A- og B-aktierne har hver for sig ret til valg af indtil to bestyrelsesmedlem­

mer. C-aktierne har i forening med A- og B-aktierne ret til eventuelt yderligere valg af et bestyrelsesmedlem. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke; dog kan overdragelse af A-aktier til grosserer Christian Henrik Peter Chri­

stensens ægtefælle (enke) og/eller dennes søn, John Christian Christensen, ske med samtykke af de af A-aktionærerne valgte bestyrelsesmedlemmer, og overdragelse af B-aktier til grosserer Hans Kristian Hol­

ger Jensens ægtefælle (enke) og/eller den­

nes søn, Børge Flemming Jensen, med samtykke af de af B-aktionærerne valgte bestyrelsesmedlemmer. Ved salg af A- og B-aktier har aktionærerne inden for disse serier gensidig forkøbsret i de i vedtæg­

ternes § 3 nævnte tilfælde og efter de der givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Grosserer Christian Henrik Peter Christensen, grosserer John Christian Christensen, begge af HofT- meyersvej 39, grosserer Hans Kristian Holger Jensen, grosserer Børge Flemming Jensen, begge af Alhambravej 1, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte C. H. P. Christensen, H. K. H. Jensen. Selskabet tegnes af tø medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af be­

styrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 3 medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening med en direktør.

Register-nummer 22.129: ,.A/S T e r m o V a r m e C o. (T e r m o H e a t e r C o.)", hvis formål er at drive handel og fabrika­

tion. Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 12. april 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne kan kun omsættes mellem stifterne. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Direktør Kaj Dusinius Bjørndrup, Amagertorv 1, driftsleder Henry Emanuel Hansen, Hyltebjerg Allé 54, blikkenslagermester Peter Valdemar Hansen, ingeniør Hans Gunner Viggo Hansen, begge af Vanløse Allé 102, maler­

mester Andreas Marius Hansen, Jernbane Allé 58, fru Gertrud Agnete Dahl, Hylte­

bjerg Allé 60 A, alle af København, ekspeditionssekretær Olaf Christian Han­

sen, Herlev. Bestyrelse: Nævnte K. D.

Bjørndrup, H. E. Hansen, H. G. V. Han­

sen. Selskabet tegnes af et medlem af be­

styrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af be­

styrelsen i forening.

Under 8. juni er optaget som:

Register-nummer 22.130: „A/S Vor­

d i n g b o r g R u t e b i l s t a t i o n", hvis formål er at drive rutebilstation og handel. Selskabet har hovedkontor i Vor­

dingborg; dets vedtægter er af 3. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 33.000 kr., fordelt i aktier på 250 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang ved arv

— har "selskabet eller de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Fabrikant Edvard Jo­

hannes Nielsen, købmand Helge Petersen, landsretssagfører Frits Otto Svenstrup Petersen, købmand x\age Hee, alle af Vor­

dingborg. Bestyrelse: Nævnte E. J. Niel­

sen, H. Petersen, F. O. S. Petersen samt borgmester Anders Sofus LohfF Rasmus­

sen, købmand Frithiof Daner Jensen, begge af Vordingborg. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 9. juni er optaget som:

Register-nummer 22.131: „A/S C h r i ­ s t i a n s h a v n s O p l a g s p l a d s e r ( I n v e s t e r i n g s s e l s k a b)", hvis formål er at eje obligationer (derunder

(13)

panteobligationer) og at eje aktier (der­

under aktier i ejendomsselskaber). Sel­

skabet, der tidligere har været registreret under navnet „Aktieselskabet Christians­

havns Oplagspladser" (reg.-nr. 557), har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 1. april 1902 med ændringer senest af 11. maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgor 1.200.000 kr., fordelt i aktier på 8000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver aktie giver 1 stemme efter 3 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: Banksekretær Svend Clausen, Svanemøllevej 49, overretssag­

fører Otto Michael Bing, overretssagfører Ludvig Carl Bing, begge af Vester Vold­

gade 90, civilingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 57, alle af København, Direk­

tion: Nævnte O. M. Bing, J. Zedeler. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 22.132: „A r c a d i a n T o b a c c o C o m p a n y A/S", hvis for­

mål er handel og industrivirksomhed.

Selskabet driver tillige virksomhed under navnet „Cadwell Tobacco Company A/S (Arcadian Tobacco Company A/S)" (reg.- nr. 22.133). Selskabet, der tidligere har været registreret under navnene „Aktie­

selskabet Cadwell" (reg.-nr. 17.814) og

„Cadwell Tobacco Company A/S" (reg.- nr. 21.943), har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 17. decem­

ber 1943 med ændringer senest af 26.

maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 4000 og 20.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Fabrikant Frederik Obel (formand), fabrikant Carl Frode Obel, begge af Aalborg, højesterets­

sagfører Helge Eli Bech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, København, gods-

eje r Ejnar Obel, Haxholm pr. Laurbjerg,

læge Jens Berlin Obel, Richelieus Allé 2, Hellerup, fru Ingeborg Marie Mellentin, Kildeskovsvej 73, Gentofte. Direktion:

Nævnte C. F. Obel. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene eller af direktøren; ved afhændelse og pant-

sætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.133: „C a d w e 11 T o b a c c o C o m p a n y A/S (Arca­

d i a n T o b a c c o C o m p a n y A/S)".

Under dette firma driver „Arcadian To­

bacco Company A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.132).

Under 10. juni er optaget som:

Register-nr. 22.134: „A/S T e e s t r u p M ø 11 e", hvis formål er at drive handels- mølleri. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 4. april 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 250, 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Grosserer Feodor Nielsen, Dyrehavevej 39, cand. jur. Feodor Nielsen, Klampenborg­

vej 7 B, begge af Klampenborg, grosserer Erich Emil Feodor Nielsen, Hegelsvej 14, Charlottenlund, der tillige udgør bestyrel­

sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre med­

lemmer af bestyrelsen i forening. Prokura er meddelt: Grosserer Feodor Nielsen og cand. jur. Feodor Nielsen, hver for sig.

Under 12. juni er optaget som:

Register-nummer 22.135: „D a n o c h e- m o A/S L t d.", hvis formål er at drive fabrikation og handel, dels direkte, dels ved anbringelse af kapital i andre virk­

somheder med samme eller lignende for­

mål. Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet: „Danochemo Ltd.

A/S" (reg.-nr. 20.578), har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 15. de­

cember 1947 med ændringer af 17. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier — bortset fra over­

gang ved arv — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direk­

tør Steen Andersen, Nyvej 12 B, overrets­

(14)

sagfører Aage Køhlert Park, St. Kongens­

gade 49, prokurist Poul Mortensen, Upsa- lagade 12, alle af København. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Under 14. juni er optaget som:

Register-nummer 22.136: „A/S L a r e n", hvis formål er at drive handel og agentur.

Selskabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 25. februar og 11.

maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr., det resterende beløb indbetales inden 25. november 1950. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Landsretssag­

fører Carl Reinholdt Boalth Ørn, Valken- dorfsgade 16, København, grosserer Poul Vang, fru Anna Meta Kristine Vang, begge af Søbakken 17, Charlottenlund. Bestyrel­

se: Nævnte C. R. B. Ørn, P. Vang samt ingeniør Luigi Amenduni, Rom. Selskabet tegnes af Carl Reinholdt Boalth Ørn eller Poul Vang, hver for sig eller af en direk­

tør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro­

kura er meddelt: Geo Fiorini, Under 17. juni er optaget som:

Register-nummer 22.137: „ J e n s Ras­

m u s s e n o g s ø n n e r , A a l b o r g , A/S", hvis formål er at drive murer- og entreprenørforretning eller anden i for­

bindelse dermed stående erhvervsvirksom­

hed såvel i indland som i udland. Sel­

skabet, der tidligere har været registreret under navnet „Aktieselskabet Aalborg Murer- og Entreprenørforretning" (reg.- nr. 21.003), har hovedkontor i Aalborg;

dets vedtægter er af 18. juni, 28. juli og 12. oktober 1948 med ændringer senest af 23. december 1949 og 24. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier

— derunder ved arv — har stifterne for­

købsret efter de i vedtægternes § 8 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne

sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:

Landsretssagfører Kai Birger Ørum Jen­

sen (formand), Algade 65, fabrikant Viggo Therkelsen Nyborg, Danmarksgade 25, begge af Aalborg, købmand Eskild Klit­

gaard, Engvej 5, Nørresundby. Direk­

tion: Nævnte K. B. Ørum Jensen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af bestyrelsens for­

mand alene; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse. Prokura — to i forening — er meddelt: Svend Hartvig Stisager, Rikkard Rasmussen og Andreas Engelbredt Ras­

mussen.

Register-nummer 22.138: „F æ 1 1 e s- b a n k e n f o r D a n m a r k s S p a r e ­ k a s s e r , A k t i e s e l s k a b", hvis for­

mål er at drive bankvirksomhed med sær­

lig hensyntagen til fremme af danske sparekassers fælles interesser. Selskabet driver tillige virksomhed under navn;

„D. B. Adler & Co. Bankaktieselskab (Fæl- lesbanken for Danmarks Sparekasser Ak­

tieselskab)" (reg.-nr. 22.139). Selskabet, der tidligere har været registreret under navnene „D. B. Adler & Co.'s Eftf. A/S"

(reg.-nr. 7084), „D. B. Adler & Co. A/S"

(reg.-nr. 8202) og „D. B. Adler, Bank­

aktieselskab" (reg.-nr. 16.087), har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 17. september 1924 med ændringer senest af 21. december 1949, stadfæstet af mini­

steriet for handel, industri og søfart den 2. juni 1950. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 5.625.000 kr., hvoraf 1.125.000 kr.

A-aktier fordelt i aktier på 1000 kr. og 4.500.000 kr. B-aktier fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme, for B-aktiernes vedkommende kan dog en enkelt aktionær på egne vegne eller i henhold til fuldmagt ikke afgive flere stemmer, end del­

svarer til V15 af den samlede aktiekapital.

A-aktierne lyder på ihændehaveren og skal fremtidig noteres på navn som be­

tingelse for udøvelse af stemmeret.

B-aktierne lyder på navn og skal noteres på navn. Ved overdragelse af B-aktier gælder den indskrænkning, at aktio­

nærerne i tilfælde af afhændelse skal til­

byde deres B-aktier til Danmarks Spare­

kasseforening, jfr. de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker i „Berlingske Tidende",

„Sparekassetidende" og ved anbefalet brev

(15)

til de nolerede aktionærer. Bestyrelse:

Højesteretssagfører Hans Otto Fischer- Moller (formand), Frederiksholms Ka­

nal 16, grosserer Aage Andreas Chri­

stian Hartel (næstformand), Stockholms- gade 37, landsretssagfører Erik Øi- gaard, St. Kongensgade 79, direktør cand.

jur. Hermann Zobel, St. Kongensgade 68, alle af Kobenhavn, direktør Holger Marius Jensen, Richelieus Allé 9, Hellerup, tøm­

rermester Christian Frederik Vilhelm Jensen, Boyesgade 5, Viborg, købmand, fhv. borgmester Otto Andresen, Kerte­

minde. Direktion; Direktør Max Kristian Emil Holst, H. A. Clausensvej 16 A, Gen­

tofte, direktør Svend Ove Hansen, Blidah- park 1, Charlottenlund. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­

sens formand eller næstformand i for­

ening med to medlemmer af bestyrelsen.

Prokura er meddelt: Carl Agner Sofus Birger Tøttrup, Carl Viggo Herman Han­

sen, Georg Arne Schwedler og Helm ar Hermansen to i forening eller hver for sig i forening med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør.

Register-nummer 22.139: „D. B. A d l e r

& C o . . B a n k a k t i e s e l s k a b ( F æ 1 - l e s b a n k e n f o r D . a n m a r k s S p a r e ­ k a s s e r , A k t i e s e l s k a b)". Under dette firma driver „Fællesbanken for Dan­

marks Sparekasser, Aktieselskab" tillige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

22.138).

Under 19. juni er optaget som:

Register-nr. 22.140: „E j e n d o m s- a k t i e s e l s k a b e t K I R S T I N E - VA N G", hvis formål er at erhverve, be­

bygge, administrere samt eventuelt sælge matr. nr. 10 bn, 10 an samt en nærmere fastsat del af matr. nr. 10 a, alle af Balle- rup by og sogn. Selskabet har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 11. maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev til de noterede aktionærer.

Selskabets stiftere er: Murermester Hein­

rich Arnold Richardt Franklin Olsen, Ewaldsbakken 3, Hellerup, malermester Albert Osvald Georg Hansen, Kronprin- sensvej 6, civilingeniør Poul Christian Repsdorph, Torvegade 47, begge af Køben­

havn. Bestyrelse: Nævnte H. A. R. F. Ol­

sen samt overretssagfører Erik Bertel Sa­

lomon (formand). Vestre Boulevard 17, prokurist Egon Heinrich Nielsen, Kirke­

vænget 22, gas- og vandmester Thorvald Kristian Larsen, Raadmandsgade 56, alle af København, tømrermester Aage Villiam Jensen, Fuglegaardsvænget 1, Gentofte.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­

sens formand og to medlemmer af besty­

relsen i forening.

Under 20. juni er optaget som:

Register-nummer 22.141: „S u n 1 i g h t F a b r i k k e r n e A/S", hvis formål er at drive handel med og fabrikation af sæbe, parfume m. m. samt fabrikation af og handel med fødemidler frembragt af fedt eller andet, samt fødemidler for heste og kvæg og anden lignende virksom­

hed. Selskabet driver tillige virksomhed under navn: „Solidox Tandhygiejne A/S (Sunlight Fabrikkerne A/S)". Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Levers Sæbefabrikker A/S" (reg.- nr. 6681), har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 24. juli og 21. decem­

ber 1923 med ændringer senest af 28. april 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 2.300.000 kr., hvoraf 750.000 kr. er 8 pet.

kumulative præferenceaktier med ret til dækning ved likvidation og 1.550.000 kr.

almindelige aktier, fordelt i aktier på 100, 1000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 og 500.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktionærernes antal må ikke overstige 50. Aktierne lyder på navn.

Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Sagfører cand. jur. Sven Staffeldt, Frederiksholms Kanal 20, direk­

tør Hendrik Groeneveld, Bjergtoften 8, Hellerup, direktør Paul Jakob Andreas Fabricius, Taarbæk Strandvej 91 C, Klampenborg. Direktion: Nævnte P. J. A.

Fabricius. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af