• Ingen resultater fundet

EEGISTEEEINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "EEGISTEEEINGSTIDENDE FOR"

Copied!
60
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

EEGISTEEEINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET

Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende 1 september måned

Anmeldelserne angår følgende sel- dgskaber:

) (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel [ab delserne findes).

Aktieselskaber.

sA Acmeshirt, 540.

bAAdam, Dampvaskeriet, 528.

bA Adrema, 527.

JA Åkers Hair & Scalp Clinics, 513.

tlA Akkersvænge, Ejendomsaktieselskabet, 552.

JA Aktieselskabet af 20. August 1940, 547.

JA Aktieselskabet af 14. Februar 1949, 535.

JA Aktieselskabet af 1. April 1952, 537

\AA/S af 15/9 1955, 542.

AA/S af 30. Maj 1957, 552.

AA/S for den vordende moder, 530.

lAAIbergo, 511.

lAAlifabolaget, 533.

IA Alpha-Diesel, 540.

lAAls, Dampskibs Aktieselskabet, 532.

HAAIterna, 538.

nAAmagerbanken, 547.

nAAmagervold, Ejendomsselskabet, 548.

nAAmbassadeur, Etablissementet, 538.

nAAndelsbanken, 531.

riAAndelsselskabet Roskilde Højskolehjem, nAAnco-Haircutter, 510.

nAAnimoso, 550.

•lAArbejdernes Kul- & Koks-Import, i Aal- I borg, 529.

iAArbejderpårtiets Festplads, Hyby Lund 5 544.

iiAArgentana, Handelsaktieselskabet, 533 iMrup & Bruhn, 542.

TMTHENE, Bogtrykkeriet, 535.

u/Auto-Centralen, 547.

uMuto-GIostrup, 552.

//Mwastra, 551.

B.E.M., 528.

B. F.-Magasinet, 552.

Bakkelyparken, Ejendomsaktieselskabet, 538.

Bang & Olufsen, 546.

Bang & Olufsen, Handelsaktieselskabet, 518.

Bang & Olufsen, Produktionsselskab, 518.

Banken for Mariager og Omegn, 543.

Belos, Ingeniørfirmaet, 551.

Bendtzen, Brødrene, 537.

Beo-Lux Oliefyr, 506.

Bergenfelt, V., &Co., 528.

Birns, Vald., Jernstøberi, 528.

Birns Vald., Maskinfabrik, 528.

Blegdammen, 540.

Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil Aktie­

selskab, 539.

Boeg-Thomsen, S., 540.

Bofa, 519, 546.

Bogtrykkeriet Athene, 534.

Bom, Carl, 537.

Bonde, K., N., Tb. Jensens efterf., 511.

Borden Company, The, 531.

Borgergaarden fSdr. Omme, 543.

Botermo-Huse, 515.

Boxenbaum, M., 546.

Brande Hotel, 528.

Bredtvedgård, 507.

Bretlau, G., 528.

Buko Ost, 516.

Buko, Ostefabriken,545.

Bunde, H., 551.

Bunde, P., & Co., 552.

Biihler & Fischer, 536.

Byggeaktieselskabet af 22. September 1930, 537.

Byggeakt i esel skabet af 16/6 1958, 526.

Byggeaktieselskabet Aarhusbo, 543.

Bøtkers, L., Tømmerhandel, 549.

C. C. H., 547.

C. D. S. Skandinavie, 549.

Carello, 519.

Carstens, Fritz, engros A/S, 529.

(2)

Carstens, Fritz, Søtorvsmagasinet, 530.

Charcuterie Rizotto, 535.

Charlottenlund Koloniallager, 540.

Christensen, H. J., — Blikkenslager — Varme —- Ventilation — Vand — Gas — Sanitet — Herning, 506.

Christiansen, Albinus, og Søn, 552.

Christoffersens, C., Bogtrykkeri, 517.

City, Tricotagehuset, 540.

Cloetta, Brødr., 529.

Coferro, 549.

Cohen & van der Laans Margarineoplag, 537.

Colas Vejmateriale, 543.

Commerce Anonyme af 28. December 1956,551.

Commercial Wine-Company, 534.

Commertas, 538.

Constantia, Koloniallageret, 541.

Copima, 548.

Cykleforretningen Importøren, 536.

Dalsgaard, Børge, 526.

Damgaards, Mads Eg, Fabrikker, 547.

Dampskibsselskabet Dania, 537.^

Dampskibs Aktieselskabet Als, 532.

Dampskibs Aktieselskabet Nautic, 532.

Dampvaskeriet Adam, 528.

Dampvaskeriet Fyen, 540.

Dania, Dampskibsselskabet, 537.

Dania, Bederiet, Se Rederiet Dania, 512.

Danmarksgaarden, Ejendomsaktieselska­

bet, 545.

Dansk Grammofon Automat Aktieselskab, 542.

Dansk Hulmur Isolering, 508.

Dansk Industri Syndikat, 531.

Dansk Isolerings Teknik, 505.

Dansk Lynfrost, 541.

Dansk Oplysnings- og Incassobureau, 537.

Dansk Signal Industri, 541.

Dansk Træhælefabrik, 513.

Danske Forlag, Det, 528.

Danske Landmandsbank, Den, 523.

Danske Landmandsbank, Den, Hypothek- og Vekselbank, 552.

Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompag­

ni, Det, 528.

Danske Mejeriers Fællesindkøb og Ma­

skinfabrik, De, 553.

Danske Oliemøller & Sæbefabrikker, 533.

Darwins Toledo Stål, 548.

Defoma, 537.

De Tulp, 541.

Disconto- og Laanebanken for Køge og Omegn, 539.

Diskonto- og Laanebanken i Maribo, 549.

Dyhrbergs, Chr., Bøgeri, 538.

ESAB, 529.

Ebeltoft-Trustrup Jernbane, 539.

Economatic, 534.

Edelweiss, Handelsaktieselskab, 535.

Egeris Plantage, 533.

Eiotex, 542.

Ejendomsaktieselskabet af 21. Juni 1935, 531.

Ejendomsaktieselskabet af 1. April 1938, 544.

Ejendomsaktieselskabet af 25. September 1944, 549.

Ejendomsaktieselskabet af 5/2 1953, 549.

Eiendomsaktieselskabet af 25. Marts 1958, 515.

Ejendomsaktieselskabet Akkersvænge, 552.

Ejendomsaktieselskabet Bakkelyparken, 538.

Ejendomsaktieselskabet Danmarksgaar­

den, 545.

Ejendomsaktieselskabet Fiolgaarden, 533.

Ejendomsaktieselskabet Frederiksvænge, 544.

Eiendoms-Aktieselskabet Hollandshaven, 528.

Ej endomsakt ieselskabet Hvidovregaarden, 550.

Ejendomsaktieselskabet Kongelundspar- ken, 533.

Ejendomsaktieselskabet Kongelundspar- ken 1, 509.

Ejendomsaktieselskabet Kongelundspar- ken 11, 520.

Eiendomsaktieselskabet Lærdalsgade nr.

4—6, 528.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 7 eo af Vangede by og sogn, 509.

Ejendomsaktieselskabet Mølletorpen, 535.

Ejendomsaktieselskabet Odinshøj, 516.

Ejendomsaktieselskabet Prinsesse Christi­

nes Gård, 553.

Ejendomsaktieselskabet Præstekærshaven ' IV, 540.

Ejendomsaktieselskabet Bandersgade 17, 539.

Eiendomsaktieselskabet Boskildehave I, 510.

Ejendomsaktieselskabet Bømmerødgaard, 542.

Ejendomsaktieselskabet Sofienhøj, 534.

Ejendomsaktieselskabet Søa, 548.

Ejendomsaktieselskabet Sølvgadehus, 536.

Ejendomsaktieselskabet Sønderbro, 546.

Ejendomsaktieselskabet Søparken, 534.

Ejendomsselskabet Amagervold, 548.

Erichsen, L. V., 546.

Esbjerg Teglværk, 550.

Estlander, Erik, Motors, 546.

Etablissementet Ambassadeur, 538.

Fabriken Game, 533.

Farum Savværk og Pakkassefabrik, 540.

Financieringsselskabet af 22/12 1950, 532.

Finansierings A/S af 15/7 1958, 515.

Financierings-Aktieselskabet Gravse, 551.

Financieringsselskabet Othomia, 548.

Finansaktieselskabet Gloria, 542.

Finbad, 550.

Fiolgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 533.

Fionette, 508.

Flensborg A., Herning Maskinfabrik, 538.

Fogh, Jens, 527.

Forlaget Skrifola, 542.

Fossu'ms, O., Bogtrykkeri, 525.

Fox Skomagasin, Holbæk, 545.

Framia, 526.

Fredericia Sølvpletvarefabrik, 531.

Frederikshavns Malerforretning, 534.

(3)

501 Frederikssund Ejendomsselskab, 539.

Frederiksvænge, Ejendomsaktieselskabet, 544.

Fredgaard Kontraktselskab, 549.

Fuglebjerg Ventilationsforretning, 534.

Fuglsang-Madsen, Erik, 536.

Fyen, Dampvaskeriet, 540.

Fyens Golfbane ved Nyborg Strand, 540.

Fyens Sækkekompagni, 543.

G. W. Ventilation, 551.

Galerie Antique, 546.

Game, Fabriken, 533.

Garagekompagniet A/S Horsens, 547.

Gloria, Finansaktieselskabet, 542.

Gram, Brødrene, 546.

Grave, Financierings-Aktieselskabet, 551.

Gribskovbanen, 531.

Graasten Bank, 536.

Haderslev Bank, 544.

Hadsten Mølle, 532.

Haldsborg, 529.

Handelsaktieselskabet Argentana, 533.

Handelsaktieselskabet Bang & Olufsen, 518.

Handels- og Landbrugsbanken i Silke­

borg, 539.

Hannibals Tapet- og Farvehandel, 537.

Hansen, Alfred & Søn, 546.

Hansen, B. Blum, 532.

Hansen, Ejner, Træ- og Finérbandel, 540.

Hansen, P., 543.

Hansens, H. P., Bogtrykkeri, 533.

Hansens, Niels, Motorkompagni, Bingkø­

bing, 551.

Hareskovby Skotøjsfabrik, 521.

Hasita, 548.

Hatex Konfektion, 520.

Heddon, 535.

Helene Modeller, 533.

Helle på Vesterbro, 548.

Hemiba, 505.

Hempels, J. C., Handelshus og Fabriker, 535.

H Herfølge Frøhandel, 534.

B Hertz, Bernhard, 544

[1 Holeby Dieselmotor Fabrik, 533.

H Hollandshaven, Ejendoms-Aktieselskabet, 528.

ti Hornbæk Trævarefabrik, 523.

H Hotaco, 550.

H Hotel Postgaarden, 548.

H Hovedstadens Kaffebrænderi, 552.

H Hvidovregaarden, Ejendomsaktieselska­

bet, 550.

H Hyllinge Træindustri, 535.

H Høng Studenterkursus, 522.

H Hørve-Værslev Jernbanens Aktieselskab, 534.

H Høst, Andr. Fred., & Søn, 529.

H Haagensen, Gunnar, 511.

H Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 536.

il Importaktieselskabet Peter Petersen, 551 il Importamosa, 536.

il Ingeniørfirmaet Belos, 551.

il Intermax, 525.

il International Harvester Company, 551.

Internationale Industrimaskine Aktiesel­

skab, Det, 546.

Isafold, Bederiaktieselskabet, 545.

Iso, Koloniallageret, 541.

Istia, Italiensk Strømpe- og Textil Im­

port, 530.

Iveria, handelsaktieselskab, 512.

Jacobsen, I. G., Odense Dampvæveri Ud­

salg, 549.

Jensen, Arild, & Søn, 553.

Jensen, E., Television, 508.

Jensen & Hoffmann, 541.

Jensen & Kjeldskov, 532.

Jensen Music Automates, 530.

Jensen, Peter, 528.

Jensen, S. M., & Go., 535.

Jessen, H. C., 533.

Jevo, 505.

Johansen, Tbomas, og Søn, 542.

Jord- og Betonarbejdernes Aktieselskab, 542.

Jutland Butter Export Ltd., 509.

Jydsk Staalflaskefabrik, 531.

Jørgensen, J. Sigurd, 523.

K.M.F., 540.

Kabi, Metalvarefabriken, 545.

Kahera, 537.

Karat, Guld-, Sølv- og Elektropletarbej­

dernes Kooperative Virksomhed, 529.

Kasika, Dansk Farve- og Lakindustri, 539.

Kastrup Maskinfabrik, 536, 547.

Kedea, 553.

Kembi, 520.

Kjeldsen & Larsen, 538.

Kjole- og Lingeriforretningen Marcel, 529.

Kjøbenhavns Lampe- og Lvsekronefabrik, 536.

Klostermarksskolen, 547.

Knudsen, Hans, Jern- & Staalforretning, 529.

Kofod Svendsen, K. & Go., 547.

Koloniallageret Gonstantia, 541.

Koloniallageret Iso, 541.

Koloniallageret Øresund, 540.

Kongelundsparken, Ejendomsaktieselska­

bet, 533.

Kongelundsparken I, Ejendomsselskabet, Se Ejendomsaktieselskabet Kongelunds­

parken I, 509.

Kongelundsparken II, Ejendomsaktiesel­

skabet, Se Ejendomsaktieselskabet Kon­

gelundsparken II, 520.

Korn- og Foderstof-Kompagniet, 539.

Kosangas, 535.

Kraft Foods International, 528.

Kristensen, Juul Brdr., Møbelfabrik, 521.

Kulcentralen i Holstebro, 536.

Købenbavns Drageefabrik af 1953, 534.

Københavns Korn-, Frø-, Mølleri-Maski- ner, 507.

Labora-A/S, 505.

Lakier & Binkel, 531.

Larsen, Ingemann, Brunkul, 519.

Leerbeck, E., & Go., 530.

Lemvig Samlestald, 534.

Lico Company, 534.

(4)

Lillerød nj'e Ejendomsaktieselskab, 541.

Lintas Reklamebureau, 538.

Lund, Hans, & Co., 547.

Lund, Alfred, & Co., 549.

Lyngby Mejeri, 551.

Lyngby Vinkompagni, 544.

Lærdalsgade nr. 4—fi, Ejendomsaktiesel­

skabet, 528.

Lønborg & Andresen, 551.

Magasin Alfred Johansen, 506.

Mandex Trading Company, 546.

Malling, P., 542.

Marcel', Kjole- og Lingeriforretningen, 529.

Marcel Plastic Konfektion, 506.

Masterly, Skjortefabriken, 536.

Matafa, 543.

Matr. nr. 7 eo af Vangede by og sogn.

Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendoms­

selskabet matr. nr. 7 eo af Vangede by og sogn, 509.

Messerschmidt jun., John, 551.

Metalvarefabriken Kabi, 545.

Metro Goldwyn-Mayer, 545.

Meyco Emballage, 521.

Middelfart Venstreblad, 528.

Missionskurstedet Rørvig Rad, 544.

Modepalæet, 553.

Mokka, Restaurant, 533.

Montana, 531.

Muller, D., & Co., 535.

Møller, C. R., & Co., 542.

Mølletorpen, Ejendomsaktieselskabet, 535.

Nautic, Dampskibs Aktieselskabet, 532.

Nicolaysen, P. & Co., 543.

Nielsen, Fritz, Rogtrykkeri, 532.

Nielsen, Tage, 551.

Nielsens, Hede, Fabrikker, 530.

Nielsens, P. A., Rogtrykkeri, (Rogtrykke- riet Athene), 511.

Nielsens, P. A., Rogtrykkeri, 535.

Nielsens, Robert, Maskinfabrik, 539.

Nierich, Alf. R., 551.

Nordic Aero-Trade, 530.

Nordisk Blankettryk, 525.

Nordisk Blankettryk (Rota Rogtryk), 552.

Nordiske Farvebilleder, 510.

Nordisk Naale-lndustri, 536.

Nordisk Petroleum- og Handelskompagni, 544.

Nordisk Rute- og Færgefart, 531.

Nordisk Wavin, 544.

Nordjyllands Revisionskontor, 532.

Nordkemi, 543.

Nordvestjydsk Væddeløbsbane, 532.

Novopan Træindustri, 544.

Nyberg, C., & Co., 548.

Nydalon Salgs-Aktieselskab af 10. Juni 1958, 509, 549.

Næstved Skolemærke, 529.

Odder Dagblad, 530.

Odense Rroderier, A. Clausen & Søn, 514.

Odense Tømmergaard, 545.

Odinshøj, Ejendomsaktieselskabet, Se Ej­

endomsaktieselskabet Odinshøj, 516.

Offenhausers, H., Sønner, 530.

Ordrupvej Koloniallager, 541.

Ostefabriken Ruko, 545.

Othonia, Financieringsselskabet, 548.

Padborg Koloniallager, 531.

Pakko-Tryk, 537.

Palads Hotellet, 539.

Penco, 549.

Pergament, 537.

Pergo Motor Company, 530.

Perle-Møbler, 544.

Peter Saxberg, Rederiaktieselskabet, 549.

Petersen, Carl, Holbæk Tømmerhandel, 528.

Petersen, P. C., 552.

Petersens, Engelbert, Ragerier, 530.

Plantningsselskabet Tolne Skov, 549.

Plejehjemmet Hestehaven, 545.

Polyart, 543.

Postgaarden, Hotel, 548.

Prinsesse Christines Gård, Ejendomsak­

tieselskabet, 553.

Prior, Axel, 548.

Privatbanken i Kjøbenhavn, 549.

Probitas, 538.

Præstekærshaven IV, Ejendomsaktiesel­

skabet, 540.

Randersgade 17, Ejendomsaktieselskabet, ,f 539.

Rederiaktieselskabet Isafold, 545.

Rederiaktieselskabet Peter Saxberg, 549.

Rederiet Dania, 512.

Rederi- og Handels-Selskabet Montana, 531.

Res Rilfragt, 517.

Restaurant Mokka, 533.

Reta, 529.

Revisionskontoret i Vejen, 516.

Riis & Christensen, Frugt en gros, 513.

Rizotto, Charcuterie, 535.

Rolf Krake, Sejlskibsselskabet, 529.

Romex, 530.

Rosela, 548.

Roskilde Højskolehjem, Andelsselskabet, 548.

Roskildehave 1, Ejendomsselskabet, Se

Ejendomsselskabet Roskildehave I, 510. ! .(I Roskilde kooperative malerforretning,

550.

Rovin, 553.

Rungsted Overførstergaard, 541.

Rømmerødgaard, Ejendomsaktieselskabet, 542.

Rønde Værktøjsfabrik, 544.

Rønnebæksholm Stenminer, 544.

Sadolin & Holmblad, 539.

Sabroe, Thomas Ths., & Co., 534.

Sagførerhuset Skindergade 23, 514.

Salling, F., 542.

Saxberg, P., 539.

Scancold, 531.

Scandibutor, 548.

Schmidt, Severin, 550.

Schous, C., Fabriker, 540.

Schiitt, Nis, & Co., 547.

Sejlskibsselskabet Rolf Krake, 529.

Simonsen & Weels Eftf., 547.

Sinus Telefon Aktieselskab, 551.

(5)

503 Skandinavisk Isenkram Agenturer, 532.

Skjern Industrigaard, 513.

Skjortefabriken Masterly, 536.

Slagelse Industri- og Fabrikshus, 518.

Slangerup Ejendomsselskab, 539.

Smørum Ejendomsselskab, 535.

Sofienhøj, Ejendomsaktieselskabet, 534, Spansk Handels Compagni, 543.

Sparti, 521.

Speditionsselskabet Union, 529.

Star Fruit Export, 536.

Steelgoods, 522.

Stenofon, 529.

Sten- og Klinker-Kompagniet, 540.

Stjernholms Trælasthandel, 537.

Stiftsbogtrykkeriet i Næstved, 512.

Stige Eksportgartneri, 548.

Strib Brugsforening, 534.

Struer Trælasthandel, 541.

Styhr & Kjær, 552.

Svendborg Amtstidende, 548.

Svendsen, Oluf, 538.

Svendsens, Chr. Richard, Tricotagefabrik, 534.

Sunds Tricotagefabrik, 507.

Superlative Manufacturies, 528.

Sustanum, 517.

Sydsjællands konservative Presse, 538.

Sygekassernes Optik, 532.

S y t e p l ej eforret ni Ugen Simonsen & Weels Synopal, 520.

Sysselhaven Teglværk, 537.

Søa, Ejendomsaktieselskabet, 548.

Søborg Vænge, 543.

Sølvgadehus, Ejendomsaktieselskabet, 536.

Sønderbro, Ejendomsaktieselskabet, 546.

Søparken, Ejendomsaktieselskabet, 534.

Sørensens, S., Skotøjsfabrik, 545.

Taul, Axel, 535.

Teknova, 549.

Textilaktieselskabet Vicarda, 537.

Thisted Maskin Compagni, 550.

Thorbek, Viggo, 548.

1 Tisvilde badehotel, 547.

r Tolne Skov, Plantningsselskab, 522.

f Tolne Skov, Plantningsselskabet, 549.

I Tonika Radio, 548.

F Travas, 528.

T Triaco, 544.

r Tricotagehuset City, 540.

r Trikotagehuset, Stubbekøbing, 527.

r Troelstrup Skræderi, 542.

T Trondholm, 546.

T Trørød Mosteri, 523.

J Unda, 546.

J Union, Speditionsselskabet 529

7 Vagttaarnets Forlags- og Trvkkeriaktie- selskab, 525.

7 Valby Tekstil Magasin, 545.

7 Vangens Koloniallager, 541.

/ \ ejlby-Risskov sociale bolig- skab, 543.

7 Vejle Kapitalanlæg, 552.

ig- og byggesel- Vendsyssel Tidendes Bogtrvkkeri, 551 Viborg Motor Co., 548.

Vicarda, Textilaktieselskabet, 537.

Vigerslev Sko, 526.

Villemoes, J., Kulforretning, 549.

Værkby, 514.

Wedoit, 517.

Wilhelmsen, M., 531.

Wulff, P., 544.

Zeuthen, H. W., 527.

Æblestiens Koloniallager, 540.

Øresund, Koloniallageret, 540.

Østergaard, Viggo, 534.

Aalborg zoologiske Have, 538.

Aarhus Boligstål, 543.

Aarhusbo, Byggeaktieselskabet, 543.

Aarhus Discontobank, 545.

Forsikringsselskaber.

Alpina Insurance Company, 556.

Andels-Forsikringsselskabet Frejr, 555.

Arbejdernes Brandforsikringsselskab, 556.

Brandassuranceforeningen af 1854, gensi­

digt selskab for husmænd, parcellister, håndværkere og lignende i Præstø med flere amter, 554.

Codan, Forsikringsselskabet, 556.

Concord, Forsikrings-Aktieselskabet, 556.

Danske Frugtavleres Hagelskadeforsik- ringsselskab, 556.

Forsikrings-Aktieselskabet Concord, 556.

Forsikringsaktieselskabet Haand i Haand, 556.

Forsikringsaktieselskabet Royal Exchan­

ge Assurance, 556.

Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark, 556.

Forsikringsforeningen Jylland, 556.

Forsikringsselskabet Codan, 556.

Fynske Bondestands gensidige Sygeforsik­

ring, Den, 555.

Genforsikringsselskabet Nerva, 556.

Gensidige Brandassurance-Forening for Udflytter-Husmænd og Parcellister i Præstø med tilgrænsende Amter, Den, 555.

Gensidige Landbo-SA'geforening, Den, 556.

Guldsmedefagets Forsikrings-Aktiesel- skab, 555.

Hagelskadeforsikringsforeningen for de danske Østifter, 554.

Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, 557.

Jylland, Forsikringsforeningen, 556.

Landboernes Andels-Sj'geforsikring, 556.

Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, 555.

Lærerstandens Brandforsikring, 555.

Nerva, Genforsikringsselskabet, 556.

Præstø med flere Amters gensidige Ha- gelskadeforsikrings Forening, 554.

Beliance Marine Insurance Company, The, 555.

Boyal Exchange Assurance, Forsikrings­

aktieselskabet, 556.

Samvirkende danske Andels-Svineslagte­

riers gensidige Brandforsikring, De, 555.

(6)

Samvirkende danske Andels-Svineslagte­

riers gensidige Søforsikring, De, 555.

Samvirkende danske Andels-Svineslagte­

riers gensidige Ulykkesforsikring for Arbejdere m. fl., De,

Sun Insurance Office, 554.

Foreninger.

Danish Cordage Manufacturers Associated, 557.

Dansk Hospitalsforbund paa Statens Sindssygehospitaler, 558.

Danske Apotekassistenters Forening, 557.

Danske Elværkers Forening, 558.

Foreningen Socialt Boligbyggeri i Balle­

rup-Måløv Kommune, afdeling Lund­

bjerg, 557.

Grundejerforeningen Stenvænget, 557.

Kampen mod Gigten, 558.

Kollegiegården, 557.

Loge Nr. 2, Lyset til de ni Hjerter, 557.

Loge Nr. 3, Janus Vesta, 557.

Loge Nr. 4, Tre Løver, 557.

Loge Nr. 5, Pax Interna, 557.

Loge Nr. 6, De to Søjler, 557.

Loge Nr. 7, De tre Lys, 558.

Loge Nr. 10, Den flammende Stjerne, 558.

Loge Nr. 11, Den kubiske Sten, 558.

Loge Nr. 12, Akacien, 558.

Loge Nr. 13, Dannevirke, 558.

Loge Nr. 14, Phoenix, 558.

Loge Nr. 15, De tre Hamre, 558.

Bigsforeningen til Bekæmpelse af de rheu- matiske Sygdomme, 558.

Sportsflyveklubben, 558.

Stenvænget, Grundejerforeningen, Se Grundejerforeningen Stenvænget, 557.

Stor Orienten for Danmark og Norden, Storlogen af Danmark, 558.

Spædbørnshjemmet Danmark, 558.

(7)

505

Aktieselskaber

Vndev 28. august 1958 er optaget i Aktieselskabs-Registeret som:

Register-nummer 28.407: „Dansk

\ Isolerings Teknik A/S", hvis formål 9 er at drive handel og industri (fabri­

kation). Selskabet har hovedkontor på 1 Frederiksberg; dets vedtægter er af 1. maj 1958. Den tegnede aktiekapital is udgør 1 ().()()() kr., fordelt i aktier på

G 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- cl betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på n navn. Pantsætning af aktier kan kun

2 ske med bestyrelsens samtykke. Ved afhændelse at aktier inter vivos har d bestyrelsen forkøbsret. Bekendtgørelse it til aktionærerne sker ved anbefalet cl brev. Selskabets stiftere eri Fru Henny A Anna-Marie Ballin, Vodroffslund 5, ii tru Else Emilie Eyrich, Fischersvei

i 12, grosserer Paul Albert Eyrich, Allé-

;§ gade 5, alle af København, der tillige n udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte i i • A. Eyrich. Selskabet tegnes af to

II UIL(Ilemmer at bestyrelsen i forening Is eller al en direktør i forening med et tn medlem af bestyrelsen; ved afhæn-

»b delse og pantsætning af fast ejendom tii - medlemmer af bestyrelsen i for- 19 ening med direktøren eller af den 62 samlede bestyrelse. Eneprokura er m meddelt: Paul Albert Eyrich.

Register-nummer 28.408: „Aktiesel-

\ z skabet Hemiba", hvis formål er at

^ købe, sælge og drive faste ejendomme 2° og at købe og sælge værdipapirer samt

tsat drive financieringsvirksomhed for jrl liengeiiuem at skabe grundlag for et

l i ttitfredsstiltende udbytte af kapitalen.

96Selskabet har hovedkontor i Gentofte- 9b dets vedtægter er af 1. juli 1958. Den pttegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., '

P

A A0!1^6, 1.aktier På 1000 og 5000 kr.

-[AAktækapitatli er fuldt indbetalt.

/HHvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1

e f t e r 2 måneders noterinsstid .'AAkherne lyder på ihændehaveren.

•KlBekendtgørelse til aktionærerne sker

»A "Berlingske Tidende" samt ved brev Wtil de noterede aktionærer. Selskabets VnrM ? e r : V e kselerer Rasmus Henrv i JChristiansen Englund, fru Kirstine '^Llinstensen, bogholderske, frøken Oda i-^h-is Christensen, alle af Kragevei 6 gttiellerup, der tillige udgør bestyrelsen.'

Direktør: Nævnte R. H. C. Englund.

Selskabet tegnes af direktøren " alene eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom —- af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.410: „Jevo A/S"

hvis formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel samt finan- ciermg. Selskabet har hovedkontor i Hvidovre Kommune; dets vedtægter ei af 12. marts 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- tlerne lyder pa navn. Ved afhændelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ .i givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Fru Carla Dag­

mar Kongsfelt, Skovshovedvænget 15 Charlottenlund, direktør Richardt Søgaard-Hansen, Kettegårds Allé 9, direktør Kai Ludvig Larsen, Åstrup- gardsvej 7, landsretssagfører Bent Bone Falk Bønne, Bådhuspladsen 45, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse Prokura er meddelt: Richardt Sø­

gaard-Hansen og Kai Ludvig Larsen hver for sig.

Register-nummer 28.409: „Labora­

toriet for kemisk Industri — L.K.I.

A/S", hvis formål er at drive kemisk­

ingeniørmæssig virksomhed. Selska­

bet har hovedkontor i Gladsaxe Kom- rc noe ;r .d e t s v e d t æg t e r er af 26. juni Jo AAA ,c n t egn e d c aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an- befalet brev. Selskabets stiftere er:

Civilingeniør, dr. techn. Kristen Bo, Aldershvilevej 6 B, Lyngby, civil­

ingeniør Gunnar Brun Hansen. Birke­

rød, civilingeniør Preben Nyborg Brøndbyøster Torv 56, Glostrup, der

(8)

tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 28.411: „H. J. Chri­

stensen — Blikkenslager —- Varme — Ventilation — Vand — Gas — Sanitet

— Herning, Aktieselskab", hvis for­

mål er dels at drive virksomhed som blikkenslager samt installation af var­

me, ventilation, vand, gas og sanitet, dels investering. Selskabet har hoved­

kontor i Herning; dets vedtægter er af 27. juni og 12. august 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang mel­

lem stifterne indbyrdes og fra stif­

terne til disses ægtefæller og børn -—

har selskabet subsidiært bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Blikkenslager­

mester Hans Jacob Christensen, blik­

kenslagermester Herman Johan Chri­

stensen, ingeniør Adolph Thillemann Christensen, alle af Herning, der til­

lige udgør bestyrelsen. Direktion:

Nævnte Hans Jacob Christensen, Her­

man Johan Christensen. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.412: „Magasin Alfred Johansen A/S", hvis formål er at drive virksomhed ved handel og kapitalanbringelse. Selskabet har ho­

vedkontor i Gråsten; dets vedtægter er af 25. april 1958. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 125.000 kr., fordelt i aktier på i 000 og 5000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Ved enhver overdra­

gelse af aktier — bortset fra overgang

ved arv eller hensidden i uskiftet bo, og ved pantsætning af aktier — skal ; h disse tilbydes de øvrige aktionærer,

i

jfr. de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Købmand Alfred Johansen, direktør Svend Chri­

stian Johansen, eksportør fru Astrid Latsch, alle af Gråsten. Bestyrelse: J Nævnte A. Johansen, S. C. Johansen, : t£ A. Latsch samt fru Karla Johansen, | tE Gråsten, købmand Edwin Johansen, H »c Bispensgade 10, Ålborg. Direktion:

Nævnte A. Johansen. Selskabet tegnes , ac af to medlemmer af bestyrelsen i for- -a ening eller af en direktør; ved afhæn- -r delse og pantsætning af fast ejendom rn af tre medlemmer af bestyrelsen i for- | | -i ening.

Register-nummer 28.413: „Aktiesel- skabet Beo-Lux Oliefyr", hvis formål lé er at drive engros- og detailhandel Is med køle- og varmeanlæg etc. Selska- -B

bet, der tidligere har været registre- | -9 ret under navnet: „V. Bergenfelt & Å Co. El-Teknik A/S" (reg.-nr. 27.483), | <(

har hovedkontor i København; dets K at vedtægter er af 17. juli 1957 med æn- | -n dringer senest af 8. juli 1958. Den ns tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., | | ,.'i fordelt i aktier på 1000 kr. Aktieka- j -B

pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- - i tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. | .9 Aktierne lyder på navn. Ved salg af IB

aktier har bestyrelsen på de øvrige 0 90 aktionærers vegne forkøbsret efter de | 9I i vedtægternes § 3 givne regler. Be- j -9.

kendtgørelse til aktionærerne sker | 19 ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direk- - i tør Aage Jensen, fru Else Inger Jen- -n sen, begge af Gndenåvej 19, sagfører | ^ Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 16, I ,9 alle af København. Direktion: Nævnte i 9t Aage Jensen. Selskabet tegnes af to I ot medlemmer af bestyrelsen i forening 1 §n eller af direktionen; ved afhændelse I 92 og pantsætning af fast ejendom af I IB

den samlede bestyrelse.

Under 29, august er optaget som: I Register-nummer 28,414: „Marcel Plastic Konfektion A/S", hvis formål léi er at drive handel og fabrikation, Sel- -19 skabet, der tidligere har været regi- -ig streret under navnet: „Kjole- og Lin- -ni

(9)

507 i geriforretningen „Marcel" A/S" (reg.- i nr. 21.217), har hovedkontor i Køben-

havn; de^ vedtægter er af 23. septem-

• ^ n i e d ændringer senest af 6.

I juh 195/ og 16. maj 1958. Den teff- i nede aktiekapital udgør 75.000 kr.

hvoraf 50,000 kr. A-aktier og 25.000 kr. H-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 1 akher på 500, 1000 og 12.000 kr.

: Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels A kontant, dels på anden måde. Hvert

aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.

Ak'ri^r*nr> Ixr R. * i . .

. . , . . givci i siemme.

k Aktierne lyder pa navn. Aktierne er i ikke omsætningspapirer. Overeane o«

q pantsætning af aktier kan kun ske med

• 1 bestyrelsens samtykke. Ved overdra- 8 gelse af aktier — bortset fra overcano it til ægtefælle eller livsarvinger — har b de øvrige aktionærer forkøbsret efter a D 1\.v e d t ægternes § 3 givne regler.

H aktierne er indløselige efter de i v vedtægternes § 3 givne regler. Be-

>1 kendtgørelse til aktionærerne sker

•f ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fabri- i Ejner Immanuel Hegnet Jensen,

\ I latanvej 21, fabrikant John Edvard r ;n s, , Nilsson, Højstrupvej 90, G! landsretssagfører Per Rønnow Køni^

q Nørrcvoldgade 88, landsretssagfører . . J 1 c r B u l!1' Skindergade 43, alle te af København. Selskabet tegnes der-

" "d e r ved afhændelse og pantsætning Il Jf ejendom — af to medlemmer

!(> at bestyrelsen i forening.

Register-nummer 28.415: „Køben-

K.0T' F r ø-' MØlleri-Maskiner

\k A/S hvis formal er fabrikation og for- ,nS maskiner og reservedele 92 Selskabet har hovedkontor i Rødovre- 3b dets vedtægter er af 14. juli 1958. Den i9 egnede aktiekapital udgør 97 000

^ a k t i e r På 1000 og 2000 i/Ikr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt fHHvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 jlzstemme efter to måneders noterings-

^ På navn. Ved over- ibdragelse af aktier har de øvrige ak- oxltionærer forkøbsret efter de i vedtæg- isiternes § 4 givne regler. Bekendtgø-

T a k,t l o n æ re r n e sker i „Berlin^- I 5 f J1. s;, n i t v c d anbefalet brev [adelskabets stiftere er: Værkfører To L^Th HanSe? RaVn- Vigerslevvoj 64

rWaIn«Hy/g e' r0' T " E dSa r Carlsson BWalnøddevej 6, begge af København

^ orretmngsfører Torben Rosenstand' [iTnumfvej 15, Lyngby, der tillige ud­

gør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af bestyrelsens formand i for­

ening med et medlem af bestyrelsen.

Under 30. august er optaget som- r ^1 S t e if Tn\m ir o 2 8-4 1 6-" "Sunds TncQtagefabnk A/S", hvis formål er at drive fabrikation af og handel med tekstilvarer. Selskabet har hovedkon- tor i Sunds; dets vedtægter er af 28 maj 1958. Den tegnede aktiekapital

"dgør 350.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i

?n<meL v æ r d i e r: H v e r t aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­

ders notenngstid. Aktierne lyder nå navn. Ved afhændelse af aktier har bestyrelsen principalt på selskabets, subsidiært pa egne vegne, forkøbsret etter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Afhændelse mellem stifterne ind­

byrdes og mellem disse og deres ægte-

^ ib0rn'. kan frit tinde sted.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er. Fabrikant Marinus Jensen, pro­

kurist Tage Martinus Jensen, fabrikant Iver Kurt Jensen, alle af Sunds, der tdhge udgør bestyrelsen. Direktion : Nævnte M. Jensen, T. M. Jensen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be- styrelsen i forening eller af en direk­

tør alene eller —- derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast eien- dom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.417: „a/s Bred- tvedgard , hvis formål er at erhverve

R yfge og administrere ejendommen Bredtvedgard. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet 2 ? q i ^e e i?e C kr & S0' A / S" (reg.-nr.

w iV ?r ^o vedkontor i Bredtved pr. Holbæk; dets vedtægter er af 5 maj og 4. september 1955 med æn­

dringer senest af 27. marts 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kh Aktiekapi- hpfih Z Æ1, i n ( l b e t a l t- hivert aktie- Jtløb pa 500 kr. giver 1 stemme efter - maneders noteringstid. Aktierne lv- der pa navn. Overdragelse af aktier Mn kun ske med den samlede besty-

(10)

relses samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Fru Ellinor Hansine Leer- beck, grosserer Preben Adolf Leer- beck, begge af Classensgade 13, Kø­

benbavn, inspektør Olaf Peder An­

dreas Larsen, Esthersvej 26 A, Helle­

rup. Direktør: Nævnte P. A. Leerbeck.

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.418; „Dansk Hulmur Isolering AIS", bvis formål er at drive virksomhed med isolering af buse ved anvendelse af plastic­

materiale. Selskabet bar hovedkontor i Soderup pr. Hedehusene, Hvedstrup- Fløng Kommune; dets vedtægter er af 5. maj 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb pa 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Overdragelse af aktier til pant eller eje kan kun ske med be­

styrelsens samtykke. Bekendtgørelse tii aktionærerne sker ved brev. Sel­

skabets stiftere er: Gårdejer Borger Jensen, fru Else Marie Anna Jensen, begge af Soderup pr. Hedehusene, fabrikant Vagn Løth Jensen, Magle- mosevej 100, Vedbæk, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Borger Jen­

sen.

Register-nummer 28.419: „E. Jensen Television A/S", hvis formål er at ud­

øve investeringsvirksomhed og fabri- kationsvirksomhed. Selskabet har ho­

vedkontor i Herlev; dets vedtægter er af 3. februar, 20. juni og 16. august 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Civilingeniør Edvin Karl Jensen, fru Else Margrethe Jensen, begge af Mose- | højvej 3 B, Charlottenlund, landsrets­

sagfører Per Martin Ingwersen Mar­

kussen, H. C. Andersens Boulevard 11, ; ,1 København, der tillige udgør bestyrel­

sen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem

af bestyrelsen; ved afhændelse og | g(

pantsætning af fast ejendom af den sandede bestyrelse.

Begister-nummer 28.420: ,,A/5 Fio- -c nette", hvis formål er at drive fabri- -i kation og handel. Selskabet, der tid- -1 ligere har været registreret under nav- ; -v net „H. Offenhåusers Sønner A/S" "i (reg.-nr. 16.781), har hovedkontor i i Odense; dets vedtægter er af 29. de- j; -s cember 1941 med ændringer senest af Ifi 14. juni 1958. Den tegnede aktie- -9 kapital udgør 200.000 kr., fordelt i i aktier på 500 oe 2000 kr. Aktiekapi- -b talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,ti dels i andre værdier og ved konver- s -i tering af gæld. Hvert aktiebeløb på it éc 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder | ^ på navn. Ved enhver overdragelse af I IG

aktier, såvel frivillig som tvungen, H ?n har de øvrige aktionærer forkøbsret » 19 efter de i vedtægternes § 2 givne reg- I -g ler. Bekendtgørelse til aktionærerne tt sri sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: I :3 Landsretssagfører Alexis Greeen-An- ; -n dersen, Peder Skrams Gade 7, Køben- f -n havn, direktør Fritz Julius Georg | gi Auckenthaler von Thurnstein, Malte- -s vangen 9, Gentofte, direktør Jørgen | ns Helge Christie Fleischer, Jensløvs I zv Tværvej 8, Charlottenlund, fru Oda I Bh Emilie Lehnsby, Maglemosevej 2, I ,£

Hellerup, direktør Theodor Brod- I -h triick Hansen, Klaregade 25, Odense, i .9?

Direktion: Nævnte F. J. G. A. von | no Thurnstein. Selskabet tegnes af to I ot medlemmer af bestyrelsen i forening i gn eller af et medlem af bestyrelsen i i forening med en direktør eller af en ns direktør i forening med en prokurist;

ved afhændelse og pantsætning af fast tat ejendom af to medlemmer af bestyrel- -lp sen i forening, hvis bestyrelsen består *IB

af tre medlemmer, og af tre medlem- -rn mer af bestyrelsen i forening, hvis giv bestyrelsen består af 4 eller 5 med- -b lemmer. Eneprokura er meddelt Fritz sti

(11)

Julius Georg Auckenthaler von Thurn- 5 stein.

Register-nummer 28.421: „Ejendoms­

aktieselskabet matr. nr. 7 eo af Van­

gede by og sogn", hvis formål er at erhverve og drive ejendommen matr.

nr. 7 eo af Vangede By og Sogn med de derpå opførte 28 stk. garager. Sel­

skabet har hovedkontor i Gentofte;

dets vedtægter er af 18. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 56.000 kr., fordelt i aktier på 2000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 2000 kr. giver 1 stemme. Aktionæ­

rerne er pligtige til at leje den af selskabets garager som har samme serienummer som det pågældende ak­

tiebrev, jfr. i det hele vedtægternes

§ 4. Aktierne lyder på navn. En aktie kan kun overdrages eller overgå til trediemand i forbindelse med, at denne indtræder i rettigheder og for­

pligtelser ifølge lejemålet angående den garage, som aktien giver ret og pligt til at leje. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Civilingeniør Paul Kerrn-Jespersen, C. F. Richs Vej 21, civilingeniør Søren Kerrn-Jesper­

sen, Oscar Eliingers Vej 17, begge af København, civilingeniør Per Kerrn- Jespersen, Nærumvænge 44, Nærum.

Bestyrelse: Landsretssagfører Johan Heilesen (formand), Beventlowsgade 14, København, samt nævnte Paul Kerrn-Jespersen, S. Kerrn-Jespersen.

Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen-

D dom — af bestyrelsens formand i for- 9 ening med et medlem af bestyrelsen.

Under 3. september er optaget som:

Register-nummer 28.422: „ejendoms- ti aktieselskabet Kongelundsparken I " , il hvis formål er at erhverve, bebygge, u udnytte samt på enhver måde frugt­

et bargøre grunde i Stor-København.

2 Selskabet, der tidligere har været re- 8 gistreret under navnet „Ejendomsak- :t tieselskabet Kongelundsparken" (reg.- n nr. 27.790), har hovedkontor i Kø- d benhavn; dets vedtægter er af 31. maj 1 1957 med ændringer senest af 16. juli 1 1958. Den tegnede aktiekapital udcør 1 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 5 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt

indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr, giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Murermester Ed­

vard Kaj Buchardt Jensen, Brønshøj Kirkevej 42, landsretssagfører Keld Derni Nygaard, Trommesalen 7, begge af København, tømrermester Emil Basmussen, Plantagevej 68, Gentofte.

Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening.

Register-nummer 28.423: „Nydalon Salgs-Aktieselskab af 10. Juni 1958", hvis formål er køb og salg af strøm­

per. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 10. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­

betalt 10 pet.; det resterende beløb indbetales senest et år efter selskabets registrering. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" samt ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

„Nydalon A/S", Købmagergade 22, København, prof. dr. jur. Anders Vinding-Kruse, Erichsensvej 6, Gen­

tofte, direktør Henning Bøcker Jen­

sen, Hegnsvej 71 Nærum, Bestyrelse:

Nævnte A, V, Kruse samt vekselerer Henning Elix Trebbien, Schønbergs- gade 2, København, fru Karen Anna­

lise Birch-Jensen, Hegnsvej 31, Næ­

rum, Direktion: Nævnte H, B, Jensen, Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening. Eneprokura er med­

delt: Henning Bøcker Jensen,

Register-nummer 28,424: „Jntland Bulter Export Ltd. A/S", hvis formål er at drive eksporthandel, fortrinsvis med forædlede landbrugsprodukter, samt køb og salg af fast ejendom og financiering. Selskabet har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 17, juli og 14. august 1958, Den tegnede aktiekapital udgør 50,000 kr,, fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hver aktie

(12)

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Frivillig overdragelse af aktier kan kun ske til navngiven person og med bestyrelsens samtykke. Ved tvangssalg eller overgang ved arv har bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Grosserer, direktør Viggo Stilling- Andersen, Birkerød, „The Danish Butter Export Union A/S", „Stilling- Andersen & Co. Aktieselskab", begge af Christiansborggade 2, København.

Bestyrelse; Nævnte V. Stilling-Ander- sen samt prokurist Jakob Gunnar Holdt, Mosevej 15, Solrød Strand, kammerherreinde Kirsten Marie Schaumburg, Amaliegade 24, Køben­

havn. Direktion: Nævnte V. Stilling- Andersen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:

V. Stilling-Andersen.

Under 4. september er optaget som:

Register-nummer 28.425: „Anico- Haircutter A/S", hvis formål er fa­

brikation, financiering og handel. Sel­

skabet har hovedkontor i Hjembæk- Svinninge Kommune pr. Jyderup;

dets vedtægter er af 27. december 1957 og 18. august 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­

ders noteringstid Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Overdragelse af ak­

tier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved brev. Selskabets stif­

tere er: Fru Marie Margrethe Ohrt, Præsteboligen, Helsinge, disponent Stefan Ohrt, Jyderup, frøken Trine Haugaard, Strandboulevarden 16, Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen.

Forretningsfører: Nævnte S. Ohrt.

Selskabet tegnes -— derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening.

Register-nummer 28.426: „Nordiske Farvebilleder AIS", hvis formål er at

drive industri, håndværk og handel.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 4. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 1 måneds no­

teringstid. Aktierne lyder på navn.

Ved enhver overdragelse af aktier — såvel frivillig som tvungen — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Højesteretssagfører Kjeld Tage Rør­

dam, landsretssagfører Erik Ninn- Hansen, sagførerfuldmægtig Bruno Rasmussen, alle af Bredgade 41, Kø­

benhavn. Bestyrelse: Nævnte E. Ninn- Hansen, K. T. Rørdam samt direktør Esko Eino Samuli Kirjalainen, Grims- gatan 179, Stockholm. Direktion:

Frederik Aage Nielsen, Schleppegrells- gade 7, København. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af en direktør alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.427: „Ejendoms­

aktieselskabet Roskildehave I", hvis formål er at erhverve og bebygge grunde eller ejendomme i Roskilde eller andetsteds samt senere at ud­

nytte ejendomme. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets ved­

tægter er af 9. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder uå navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Aktierne kan dog frit overgå ved arv. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører lens Christian Pram Mortensen, Frederiks­

holms Kanal 18, murermester Svend Aage Harpsøe, Guldbergs Plads 20, ma­

lermester Christian Fuglsang, Brønd­

steds Allé 7, snedkermester William Ludolph Ryt-Hansen, Hessensgade 11-15, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 1. C. P. Mortensen. Selskabet tegnes

(13)

— derunder ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom — af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et med­

lem af bestyrelsen.

Register-nummer 28.428: „AIS K.

Bonde, N. Th. Jensens efterf.", hvis formål er at drive håndværks- og entreprenørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg; dets vedtægter er af 22. marts og 28. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 190.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Enhver aktionær skal — bortset fra overgang ved arv — godkendes af be­

styrelsen. Ved afhændelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bogholderske, frøken Ester Marie Hansen, murermester Niels Thøger Silladsen Jensen, „A/S N. Th. Jensen, Murer- og Entreprenørforretning", alle af Strandby Plads 1, ingeniør Knud Erik Jensen Bonde, Hjertingevej 34, alle af Esbjerg, ingeniør Holger Sørensen, Bakmøllegade 12, Åbenrå.

Bestyrelse: Nævnte E. M. Hansen, K.

E. J. Bonde, H. Sørensen. Direktion:

Nævnte K. E. J. Bonde. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene;

ved afhændelse og pantsætning af fast 3 ejendom af to medlemmer af bestyrel- g sen i forening.

Under 5. september er optaget som:

Register-nummer 28.429: „P. A. Niel- z sens Bogtrykkeri A/S (Bogtrykkeriet k Athene A/S)". Under dette navn dri- / ver „Bogtrykkeriet Athene A/S" til- 1 lige virksomhed som bestemt i dette 2 selskabs vedtægter, hvortil henvises ) (reg.-nr. 18.131).

Register-nummer 28.430: „Albergo k A/S", hvis formål er at drive handel ri med faste ejendomme og pantebreve.

8 Selskabet har hovedkontor i Køben- ri havn; dets vedtægter er af 10. juli

t 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 1 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og

1

1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Ved overdragelse af aktier udenfor stifternes kreds har bestyrelsen for­

købsret efter de i vedtægternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Berlingske Ti­

dende" og ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Møbelhandler Arno Gardø Hansen, fru Mabel Love- day Hansen, begge af Kabbelejevej 15, inspektør Karl Erik Jørgensen, Tryggevældevej 152, alle af Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte A. G. Hansen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Arno Gardø Hansen.

Under G. september er optaget som:

Register-nummer 28.431: „A/S Gun­

nar Haagensen", hvis formål er at drive handel og fabrikation. Selska­

bet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 19. juni 1958.

Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdier.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved overdra­

gelse af aktier — herunder gennem arv eller kreditforfølgning — skal disse først tilbydes bestyrelsen efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Aktier­

ne kan dog frit omsættes mellem fru Ingrid Haagensen og Niels Haagen­

sen indbyrdes, ligesom fru Ingrid Haa­

gensens aktier frit kan gå i arv til hendes to børn Niels Haagensen og Inge Haagensen. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Fru Ingrid Haa­

gensen, Puggaardsgade 3, landsretssag­

fører Carl Aage Koefoed, Amicisvej 12) begge af København, grosserer Niels Gunnar Haagensen, Bynkevan­

gen 29, Virum, der tillige udgør be­

styrelsen. Direktør: Nævnte N. G.

Haagensen. Selskabet tegnes — derun­

der ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to

(14)

medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren. Eneprokura er med­

delt: Mogens Quistorff.

Under 8. september er optaget som:

Register-nummer 28.432: „Rederiet

„Dania" A/S", hvis formål er at drive fragtfart. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Ak­

tieselskabet Dampskibsselskabet „Da­

nia"" (reg.-nr. 1819), har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 10. april 1900 med ændringer se­

nest af 30. juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 1.500.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 og 2000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Un­

der 30. juni 1958 er det besluttet efter udløbet af proklama, jfr. aktiesel­

skabslovens ^ 37, at nedskrive aktie­

kapitalen med 150.000 kr. Hvert ak- tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" og Statstiden­

de. Bestyrelsen består af direktøren og de af generalforsamlingen valgte medlemmer. Valgte medlemmer: Læge Finn Heyn Christiansen (formand), Thorvaldsensvej 9, fuldmægtig Erik Cohr Bengtsson, Samsøgade 8, højeste­

retssagfører Oskar Bondo Svane, Dron­

ningens Tværgade 4, alle af Køben­

havn. Direktør: Skibsreder Alexis Bo- main Andresen, Tuborgvej 100 A, Hel­

lerup. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af direktøren, hver for sig; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens for­

mand og direktøren i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.

Under 9. september er optaget som:

Register-nummer 28.433: „Stiftsbog­

trykkeriet i Næstved A/S", hvis for­

mål er at drive bogtrykkerivirksom­

hed og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet: „A/S Sydsjæl­

lands konservative Presse" (reg.-nr.

15.578), har hovedkontor i Næstved;

dets vedtægter er af 22. april 1938 og 22. maj 1939 med ændringer se­

nest af 2. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., for­

delt i aktier på 50, 100, 500, 1000, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er

fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Næstved Tidende". Bestyrelse:

Axel Gustav Tage baron Beedtz Thott (formand), Gaunø pr. Næstved, lensgreve Christian Frederik Gustav Moltke, Bregentved pr. Haslev, første­

lærer Georg Johannes Høgsvig, Bi­

strup pr. Fodby, civilingeniør Einar Philip Foss, Vilvordevej 28, Charlot­

tenlund. Direktør: Knud Kummel Niel­

sen, Næstved. Selskabet tegnes af di­

rektøren alene eller af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sandede bestyrelse.

Begister-nummer 28.434: „Iveria, handelsaktieselskab", hvis formål er at drive fabrikation, agentur og finan- cieringsvirksomhed. Selskabet, der lidligere har været registreret under navnet: „Aktieselskabet Chr. Dyhr­

bergs Bøgeri" (reg.-nr. 16.474), har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 25. juli 1941 med æn­

dringer senest af 19. august 1958.

Den tegnede aktiekapital udgør 230.000 kr., hvoraf 1000 kr. A-aktier fordelt i aktier på 500 kr. og 229.000 kr. B-aktier fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. For B-aktierne gælder sær­

lige rettigheder med hensyn til ak­

tiekapitalens udvidelse og med lien- syn til at kræve selskabet likvide­

ret, jfr. iøvrigt vedtægternes § 9. For valg af bestyrelsesmedlemmer gælder særlige i vedtægternes § 11 givne reg­

ler. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Enhver overdragelse af B-aktier kan kun ske med samtykke fra de øvrige B-aktionærer. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Overretssagfører Uffe Thorvald Mikkelsen, Bredgade 45 A, København, sekretær Frithjof Iver­

sen, Dragør, fru Birthe Kathrine Iversen, Amager Strandvej 444, Ka­

strup. Direktør: Nævnte F. Iversen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direk-

(15)

513 tøren alene eller af et medlem af be­

styrelsen i forening med en prokurist;

ved afhændelse og pantsætning af fast

• ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 10. september er optaget som;

Register-nummer 28.435: „Åkers' Hair S: Scalp C li ni c s A/S", hvis for­

mål er at drive institut for hårpleje samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. Endvidere skal

; selskabet være berettiget til investe­

ring i andre firmaer eller aktiesel- : skaber. Selskabet har hovedkontor i

København; dets vedtægter er af 25.

november 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

s giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- [ papirer. Bekendtgørelse til aktionæ- i rerne sker ved anbefalet brev. Sel-

; skabets stiftere er: Kaptajn Hans Pe- I ter Hermann Reinsholm, I. H. Mundts

Vej 23, Kgs. Lyngby, landsretssagfø- i rer Leo Gottlieb Fischer, Gothersgade 109, København, frøken Sonja Irmelin Bitsch, Øresundshøj 10, Charlotten­

lund. Bestyrelse: Direktør Lynn Bo- 1 bert Åkers (formand), Monte Carlo,

Monaco, samt nævnte S. I. Bitsch, L.

> G. Fischer. Selskabet tegnes af besty- i reisens formand i forening med et i medlem af bestyrelsen eller med di- i rektøren; ved afhændelse og pantsæt- i ning af fast ejendom af den samlede 1 bestyrelse.

Under 11. september er optaget som:

Register-nummer 28.436: „Skjern

\ Industrigaard A/S", hvis formål er at ) drive og udleje en industrigaard i l Skjern med henblik på i samarbejde i med Skjern erhvervsråd at skaffe nye r virksomheder til Skjern og skaffe dem 3 egnede lokaler. Selskabet har hoved- 1 kontor i Skjern; dets vedtægter er af I 12. juli og 18. august 1958. Den teg- i nede aktiekapital udgør 40.000 kr.,

\ fordelt i aktier på 25, 100 og 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

1 Hvert noteret aktiebeløb på indtil t 100 kr. incl. giver 1 stemme. Der ud- 3 over giver hvert påbegyndt aktiebeløb j på 100 kr. yderligere en stemme, dog

B at ingen aktionær kan afgive flere 3 end 10 stemmer. Aktierne lyder på

navn. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker i „Skjern Dagblad", „Amts- bladet", „Vestkysten" og „Ugeposten", Skjern. Selskabets stiftere er: Fabri­

kant Jens Sigurd Jakobsen, bogtryk­

ker Erik Strandbygaard, togfører Eske Thue Jørgensen, arbejdsmand Vag­

ner Emil Foged, ingeniør Vagn Kar- kov Jacobsen, alle af Skjern, der til­

lige udgør bestyrelsen med førstnævn­

te som formand og næstnævnte som næstformand. Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i for­

ening eller hver for sig i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 28.437: „AIS Riis

& Christensen, Frugt en gros", hvis formål er at drive handei. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 2. juni 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 2000 kr. Aktieka­

pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 2000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bortset fra aktiernes overgang ved arv til enke og livsarvinger har ved enhver over­

dragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen, selskabet subsidiært de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i

„Børsen" eller ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Disponent Paul Biis, Amagerbrogade 117, København, Mogens Christensen, fru Katrine Jo­

hanne Christensen, begge af Glo­

strup. Bestyrelse: Nævnte P. Biis, M.

Christensen, K. J. Christensen samt frøken Ellen Biis, Ahlefeldtsgade 16, København. Direktion: NævnteP. Riis, M. Christensen. Selskabet tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af en direktør; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Under 12. september er optaget som:

Register-nummer 28.438: „Dansk Træhæle fabrik A/5" hvis formål er fabrikation af og handel med varer til skotøjsindustrien, herunder spe­

cielt træhæle og lign. varer. Selskabet

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

styrelsen. november 1958 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af

nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, ved

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhæn-... Begister-nummer 18.873: „Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik