• Ingen resultater fundet

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER "

Copied!
64
0
0

Hele teksten

(1)

[ REGISTEEEINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET

Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i januar måned

Anmeldelserne angår følgende sel-

;5la skaber;

W S ™ t a l ""Siver sider„e, hvoranmel- Aktieselskaber.

dA A b i l d g a a r d , J u s t , e f t f . , O t t o K r a g h , 4 3 dA A b s a l o n , H o t e l , 21.

^ • ^ {i^e s eJskal) et a f 1 0 . N o v e m b e r 1933 5 8 dA A k t i e s e l s k a b e t a f 20. N o v e m b e r 1934' 45 t/IA A k t i e s e l s k a b e t a f 30. j u n i 1948, 60.

i/IA A k t i e s e l s k a b e t a f 7. n o v e m b e r 1 9 5 2 46

,' ! M !<Me s e l s k a b e t a f 4- j a n u a r 1955, 59^' a i .e s e l s k a I j e t a f 1 2- S e p t e m b e r 1956 47 I n A A k t i e s e l s k a b e t a f 2 0 / 1 2 1956, 59

s I A A l a d d i n , D a m p v a s k e r i e t ' ( S t r a n d v e j e n s 1 U a m p v a s k e r i ) , 8.

£IAA1|i R u d o lPh, Financieringsaktieselskab,

m A A m b a s s a d e u r , E t a b l i s s e m e n t , 47 ) n M n d e r s e n , V e r m u n d , 9.

^ g M s p e r a , 1 5 .

J u M u t o g u m m i R o y a l , 58.

t u M u t o G u m m i R o y a l ( F i s k A u t o m o b i l f f u m - n m i ) , 34.

i v M \ i u m h a n d e l s - o g i n v e s t e r i n i f s Co 1 9 o v M v o n A u t o g u m m i , 40, 45.

g B æ a g e r m e s t r e n e s B r ø d f a b r i k , O d e n s e 60.

i B c o a n k e n f o r F r e d e r i k s v æ r k o e O m e g n 5 3 i f i B a r n s t e r K o n f e k t i o n , 32. ' l u O a r s l u n d & R o s e n b e r g , 49.

/BEBayersk- c g H v i d t ø l s b r y g g e r i e t O d i n i V i - )d b o r g , 40.

d a B e h r n d t , H., o f f s e t , 38.

j b j B e i e r b o l m s v æ v e r i e r , K o l d i n s 48 n a B e n z i n t a n k e n V i n k e l v e j 16, 5 5 )fiI81acos, 54.

BoBoas, C b r . , 56.

-ioBoi-Wo, F a b r i k e n , 17.

doBola, Maskinfabriken, 44.

[jjiHrande B a n k , 50.

[ B'iHrande M o t o r C o m p a g n i , 29.

B r ø n s h ø j S e l s k a b s l o k a l e r , E j e n d o m s s e l ­ s k a b e t , 52.

B u n d g å r d , T b . , & S ø n , 33.

B y g g e f o r e n i n g e n F r e m a d , 44.

B æ r e n t z e n , C. W . , 52.

C B H S t å l v i n d u e - o g V æ g t f a b r i k , 4 0 C a r l s r o S k o t ø j s m a g a s i n , 1 5 .

C a r m o H a n d e l s - o g I n d u s t r i A / S , 5 0 C a r s t e n s , L., 22.

C a s e n t a , E x p o r t a k t i e s e l s k a b e t , 57.

C a s i n a , I m p o r t - o g E x p o r t a k t i e s e l s k a b e t , oO.

Cecil, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 41.

C h o c o m a S a l e s C o m p a n y , H a n d e l s a k t i e ­ s e l s k a b e t , 60.

C o m m e r t a s , 1 8 .

C o n t i n e n t a l A d v e r t i s i n g & M a r k e t i n g A g e n - ciGSj 50.

C o r n P r o d u c t s Co., 5 7 .

C y c l e f o r r e t n i n g e n I m p o r t ø r e n , S t . K o n ­ g e n s g a d e 43, 48.

D. E . A. A n n o n c e b u r e a u f o r D a n s k e E r ­ h v e r v , 49.

D E . A. B e k l a m e b u r e a u f o r D a n s k e E r ­ h v e r v , 26.

D- f - E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 46.

D. L . B., E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 21.

D. M. H . V i r k e l y s t , 5 1 .

D a b l s , I n g . T., S b i p s e r v i c e , 57.

D a l s ø g a s , B r a b r a n d , 30.

D a m , P . A. & Co., 46.

D a m p s k i b s s e l s k a b e t Ø r e s u n d , 5 7

D a m p v a s k e r i e t A l a d d i n ( S t r a n d v e j e n s D a m p v a s k e r i ) , 8 .

D a n i s b P l a s t i c s , 41.

D a n m a r k , F o r l a g e t , 52.

D a n m a r k , M ø b e l t r a n s p o r t , 14.

D a n - R e f l e x , 40.

D a n - R e f l e x ( A v o n A u t o g u m m i ) , 15, 46 D a n s k - A f r i k a n s k V a r e i m p o r t , 39.

D a n s k A n i l i n , 44.

D a n s k C o l o p l a s t , 8 .

(2)

2 D a n s k - F r a n s k e , D a m p s k i b s s e l s k a b e t , D e t ,

S ? .

D a n s k G a l v a n i s e r i n g s A n s t a l t D. G. A., 50.

D a n s k I n v e r t i t ,

D a n s k M ø l l e - K o m p a g n i , 37.

D a n s k S h e l l , 49.

D a n s k S i l v a , 42.

D a n s k S v o v l s y r e - o g S u p e r p h o s p h a t F a ­ b r i k , 49.

D e t b l e f f s e n , H e r m . G., 5.

D e w e y a n d A l m y , 53.

D i a s , I n v e s t e r i n g s - a k t i e s e l s k a b e t , 60.

D i s k o n t o - o g L a a n e b a n k e n i M a r i b o , 40.

D u c h e s s K j o l e r , 40.

D u m e , 50.

D æ h n f e l d t , L., 41.

D ø r f f e r s , Sv., K o n d i t o r i , 44.

E b e l t o f t - T r u s t r u p J e r n b a n e , 47.

E f f e k t - P l a s t i c , 45.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t a f 1 5 . j u n i 1949, 52.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t a f 27. n o v e m b e r 1953, 51.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Cecil, 41.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t D. F . V., 46.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t D. L . B., 21.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t F a l e n t i u s , 58.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t F r e d e r i k s d a l s v e - j e n s H a v e b y , 43.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t G r a n l y I I , 58.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t G u t e n b e r g b u s , 51.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t H o r s e b a k k e n i F a r u m , 43.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t K o n g e l u n d s p a r ­ k e n , 29.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t K u m b e r l a n d , 41.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M a t r . n r . 1 7 n f a f G e n t o f t e B y , H e l l e r u p S o g n , 57.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M a t r . n r . 34 1 a i F r e d e r i k s b e r g , 56.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M a t r . n r . 352 Ø s t e r K v a r t e r , 41.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M o s e y æ n g e t , 61.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t P a r a d i s s ø e n , 47.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t B i n g g å r d e n , B o s ­ k i l d e , 44.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S e k s k a n t e n , ^ 45.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t T a g a a r d e n , 52.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t V i r u m l u n d , 54.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Æ b l e h a v e r n e , 42.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S ø n d e r p a r k , 44.

E j e n d o m s s e l s k a b e t B r ø n s h ø j S e l s k a b s l o ­ k a l e r , 5 2 .

E l e k t r o t h e r m i k , V a f f e l f a b r i k k e n , 5 5 . E l g a a r d , C h r . M., 49.

E r c o p h a r m , 5 7 .

E r i k s e n , T o r b e n , K u n s t v æ v n i n g , 46.

E r m e l u n d s h u s e n e , 46.

E r n s t , B r d r . , S p o r t s - B e k l æ d n i n g s F a b r i k , 34.

E s t o K ø k k e n i n v e n t a r , 57.

E t a b l i s s e m e n t A m b a s s a d e u r , 47.

E x p o r t a k t i e s e l s k a b e t C a s e n t a , 57.

F a b r i k e n B o i - W o , 17.

F a l e n t i u s , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 0 8 .

F a m u l a , 38.

F a r v e - o g L a k f a b r i k e n L a k t o n , 48.

F e r r u m H a n d e l o g I n d u s t r i , 42.

F e s t e r Geo, 59.

f i l m - o - m a t i c , 47.

F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t a f 1 . j u n i 1951, 46.

F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t a f 1 . o k t o b e r 1957, 18.

F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t a f 1 9 . o k t o b e r 1957, 25.

F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t H . P . S c h o u , 20.

F i n é r k o m p a g n i e t a f 1957, 9.

F i o m a , M a s k i n f a b r i k e n , 29.

F i s k A u t o m o b i l g u m m i , 57.

F i s k e r i a k t i e s e l s k a b e t M æ r s k , 43.

F l a c h s , C a r l , L æ d e r f a b r i k , 56.

F l e n s b o r g s , A. m a s k i n f o r r e t n i n g , V i d e ­ b æ k , 48.

F l e x , E., 9.

F o n a B a d i o , 28.

F o n a B a d i o F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a b , 51. . 1 F o r e n e d e H o t e l l e r i O d e n s e , De, G r a n d

H o t e l , 46.

F o r e n i n g e n t i l F o l k e s a g e n s F r e m m e i i V e n d s y s s e l , 47.

F o r l a g e t " D a n m a r k , 52.^

F r e d e r i k s e n , P . & Co., 7.

F r e d e r i k s d a l s v e j e n s H a v e b y , E j e n d o m s a k - - A

t i e s e l s k a b e t , 43.

F r e m a d , B y g g e f o r e n i n g e n , 44.

F y e n s B y g g e s e l s k a b , O d e n s e , 51.

F y e n s S æ k ' k e k o m p a g n i , 42.

F s e l l e s b o g b i n d e r i e t J . J ø r g e n s e n & Co., t.o D v v a & J e p p e s e n , 53.

F æ l l e s e x p e d i t i o n e n f o r B r a n n e r o g K o r c h s z d f o r l a g , H a n s B e i t z e l , T h a n i n g o g A p - - q p e l , 49.

F æ r c h , B., 50.

G a l l i n a , Æ g k o m p a g n i e t , 51.

G e m m e r c a n t i l , 60.

G e n e r a l M o t o r s , I n t e r n a t i o n a l , 59.

G e n o f a n , 11.

G i l c o d a n , 57.

G l o b e F i l m , 48.

G l u d & M a r s t r a n d s F a b r i k k e r , 5.

G o u r m e t B o y a l , 53, G r a f i s k I n s t i t u t , 33.

G r a f i s k F o r l a g , 33.

G r a m , B r ø d r e n e , 5.

G r a n a , 43.

G r a n l y I I , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 0 8 .

G r e b a E t i k e t t e r , 35.

G r e u l i c h , W a l t e r , 46.

G r e w , E . T., 58.

G r o t t e I s , 27. _

G r u n d e j e r n e s D e s i n f e k t i o n s a n s t a l t , 4b.

G u m m i f a b r i k e n T r e t o r n , 56. , , . . G u t e n b e r g b u s , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , ,t9(

51.

H a g b a r t h , H. A., 45.

H a k a , M a s k i n f a b r i k e n , 1 5 . H a l l e n g r e e n , P . W . & S ø n , 47.

H a m l e t , K ø b e n h a v n s C y k l e f a b r i k , 50.

H a n H e r r e d e r s K a l k v æ r k , 40.

(3)

3 H a n H e r r e d e r s T ø m m e r h a n d e l , 41.

H a n d e l s a k t i e s e l s k a b e t Axel E . J u e l & Co., 41.

H a n d e l s a k t i e s e l s k a b e t C h o c o m a S a l e s C o m p a n y , 60.

H a n d e l s k o m p a g n i e t N a k u , 29.

H a n d e l s s e l s k a b e t M i n o r , 50.

H a n s e n , A. & C o ' s B u n t m a g e r i , 49.

H a n s e n , A r v i d , 1 7 .

H a n s e n , C a r l , & Co., E x p o r t & I m p o r t , 24.

H a n s e n I . A., 49.

H a n s e n , V i l h e l m , & Co., 50.

H e f o r a , 23.

H e l l e r u p o g O m e g n s B a n k , 40, 58.

H e m p e l , Aage, A u t o g u m m i , 22.

H e n i , 42.

H e r b a d a n , 28.

H e r f ø l g e F r ø h a n d e l , 36.

H e r o s , S a n i t e t s S e l s k a b e t , 52.

H e s t i a , 44.

H i l l e r ø d L a n d b o b a n k , 50.

H i n t z e , L u d v i g , 1 4 . H i n t z e s , J o h n , E n k e , 13.

H o f f m a n n , K a r l & S ø n , A r b e j d s t ø j o g U n i f o r m e r , 61.

H o f f m a n n , K a r l & S ø n , e n g r o s , 60.

Hoga R a d i o , 54.

H o l b e k & Co., F r e d e r i k s b e r g , 13.

H o l b æ k E k s p r e s t r y k k e r i , 55.

H o l m , A n c h e r , 58.

H o l m & O v e r b y , 1 2 .

H o l m s , B r d r . J ø e r n o g I . P . , M ø b e l f a b r i k , 44.

H o l m s , E i n a r , E f t f . ' s E f t f . , 45.

H o r s e b a k k e n i F a r u m , E j e n d o m s a k t i e s e l ­ s k a b e t , 43.

H o t e l A b s a l o n , 21.

H o t e l P r i n s H a m l e t , 43.

H o u l b j e r g B r y g g e r i , 1 9 .

H o v e d s t a d e n s E j e n d o m s s e l s k a b , 48.

H u n d e s t e d F i s k e r i p r o d u k t , 5 2 . H u n d e s t e d I s v æ r k , 59.

H u s t ø m r e r n e s A k t i e s e l s k a b , H e r n i n g , 50.

H y g i e j n i s k V a r e m a g a s i n , 47.

H y g æ a , K r i s t e n s e n - E l s ø e ' s F a r v e - o g L a k ­ f a b r i k e r , 48.

H a a n d v æ r k e r b a n k e n i K j ø b e n h a v n , 49.

I- A; — I n t e r n a t i o n a l I n d u s t r y A g e n c y , I d a l u n d T e g l v æ r k , 1 7 .

I m p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s , 48.

I m p o r t a m o s a , 48.

I m p o r t - o g E k s p o r t a k t i e s e l s k a b e t C a s i n a , 60.

I m p o r t ø r e n , C y k l e f o r r e t n i n g e n , S t . K o n ­ g e n s g a d e 43, 48.

I m p o r t ø r e n , T o r v e g a d e 57, 53.

I m t r e x , I m p o r t o g E x p o r t , 57.

I n d u s t r i f j e d e r a k t i e s e l s k a b e t a f 1 . 8 . 1957, 22.

I n g e n i ø r f o r r e t n i n g e n S t a n d a r d , 36.

I n t e r n a t i o n a l G r i n d i n g C o m p a n y ( S c a n d i - n a v i a n K n i f e S e r v i c e ) , 45.

I n t e r n a t i o n a l T o b a c c o C o m p a n y , 41.

I n v e n t a , 59.

Investeringsaktieselskabet D i a s , 60.

J a c o b s e n , C h r i s t i a n W . , 43.

J a c o b s e n , 1. G., O d e n s e D a m p v æ v e r i , 46.

J a c o b s e n , L., 5 2 . J e n s e n & H o f f m a n n , 56.

J e n s e n , A l b e r t , 5 3 .

J e n s e n , A n t h o n , R a n d e r s , 48.

J o e n s e n s , H j a l m a r , l i t o g r a f i s k e E t a b l i s s e ­ m e n t , 5 8 .

J u e l , Axel E . & Co., H a n d e l s a k t i e s e l s k a b e t , 41.

J u n c k e r s T r æ k e m i , 42.

J y d s k S t r i k v a r e f a b r i k , 60.

K. F . U . M. S p e j d e r n e s D e p o t , 47.

K a m b r o , R o l a n d , C o m p a n y , 3 1 . K a p i t a l I n v e s t a f 1 . J u l i 1942, 51.

K e r t e m i n d e F i s k e i n d u s t r i , 61.

K j ø l h e d e , T h . , 60.

K o l d i n g A u t o l a g e r , 59.

K o n g e l i g e P o r c e l a i n s f a b r i k o g F a j a n c e - f a b r i k e n A l u m i n i a , 57.

K o n g e l u n d s p a r k e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a ­ b e t , 29.

K o n o w ' s , W m . , V i n i m p o r t , 41.

K o r n i m p o r t e n f o r A l s o g S u n d e v e d , 5 3 . K r a g , N., 53.

K r i s t e n s e n , E r n s t , 60.

K u m b e r l a n d , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 1 . K ø b e n h a v n s D i s k o n t o k a s s e , 49.

K ø b e n h a v n s E j e n d o m s F o r v a l t n i n g , 58.

K ø b e n h a v n s E j e n d o m s F o r v a l t n i n g K . E . F . A. S., 58.

K ø b e n h a v n s H a n d e l s - o g F i n a n s Co., 45.

K ø b e n h a v n s K r e d i t b a n k , 56.

L. & N. H o l d i n g , 1 2 . L . M. U . C e n t r a l , 1 9 . L a c t o r , 5 1 .

L a k t o n , F a r v e - o g L a k f a b r i k e n , 48.

L a n g h o f f , B ø r g e , 1 4 . L a n g & Co., 45.

L a r s e n & G o r d i n g , 40.

L a r s e n s , T h o m a s , K o n t a n t f o r r e t n i n g , 4 4 . L a u r s e n s , B r d r . , E f t f . , S t e n h u g g e r i , 60.

L a u t r u p , L a r s e n , 43.

L a u t r u p - L a r s e n ( D a n s k A n i l i n ) , 20.

L e v i n , R e n n é , 40.

L e w i n s k y ' s , G u n n a r , T o b a k s f a b r i k , 46.

L i d o , R e s t a u r a n t , K ø b e n h a v n , 59.

L o l l a n d - F a l s t e r s N a f t a B e n z i n , 5 5 . L o l l a n d F a l s t e r s S t i f t s t i d e n d e , 40.

L o l l a n d s B a n k , 47.

L u n d e g a a r d s , E . , M a s k i n f o r r e t n i n g , 5 4 . L u n d g a a r d & Co., 41.

L u n d g r e e n , V., C r y s t a l I n d u s t r y , 37.

L y s t a g e r , H j . , 52.

M a d r a s f a b r i k e n R o y a l , 5 3 .

M a r c u s s e n , C h r i s t i a n A. H., O d e n s e , 1 7 . M a r g a r i n e C o m p a g n i e t M. C., 55.

M a r i e n l y s t K u r - o g S ø b a d , 45.

M a r k f r ø f o r s y n i n g e n H a s s e l a g e r , 54.

M a r k u s s e n , B r d r . , 20.

M a s k i n c e n t r a l e n P e d e r s m i n d e , U g e r l ø s e , 32.

M a s k i n f a b r i k e n B o l a , 44.

M a s k i n f a b r i k e n F i o m a , 29.

(4)

4 M a s k i n f a b r i k e n H a k a , 1 5 .

M a s t e r V e n d i n g Co., 58.

M a t h i a s e n , G e o r g E., 56.

M a t r . n r . 17 n a f G e n t o f t e By, H e l l e r u p S o g n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 57.

M a t r . n r . 2 1 m . f l . a f Ø s t e r v o l d K v a r t e r E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 25.

M a t r . n r . 25 b ø S n n d b y v e s t e r K v a r t e r , 45.

M a t r . n r . 34 1 a f F r e d e r i k s b e r g , E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t , 56.

M a t r . n r . 57 æ o g 57 r a f F r e d e r i k s b e r g , 46.

M a t r . n r . 172 k 4 K ø b e n h a v n s U d e n b y s K l æ d e b o K v a r t e r , 45.

M a t r . n r . 352 Ø s t e r K v a r t e r , E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t , 41.

M a t r . n r . 724 U d e n b y s V e s t e r K v a r t e r , 45.

M a t r . n r . 1367 a f B r ø n s h ø j , 42.

M e d i l e c t r o , 20.

M e n c k e ' s , H . E., P a p i r v a r e f a b r i k , H e m p a , 10.

M e r c a p t o , 5 5 . Milco e x p o r t , 41.

M i m a M a s k i n e r , 50.

M i n o r , H a n d e l s s e l s k a b e t , 50.

M o s e v æ n g e t , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 61.

M o t o r b y e n , 5 5 .

M æ r s k , F i s k e r i a k t i e s e l s k a b e t , 43.

M ø b e l b o d e n i Å l b o r g , 39.

M ø b e l t r a n s p o r t D a n m a r k , 1 4 . M ø l l e r C. B. o g Go., 35.

N a k u , H a n d e l s k o m p a g n i e t , 29.

N i e l s e n , C. & S ø n , 23.

N i e l s e n , E r i k , F o t o g r a f i s k H a n d e l s h u s ( f i l m - o - m a t i c ) , 24.

N i e l s e n , L a u r i d s , K o r n - o g F o d e r s t o f f o r ­ r e t n i n g , G r å s t e n , 49.

N i e l s e n , S., S k o f a b r i k , F r e d e r i c i a , 26.

N i e l s e n s , C a r l , B o g b i n d e r i o g P r o t o k o l - f a b r i k , 27.

N i l s s o n , B. & Go., 5 1 . N i r e x , I n g e n i ø r , 5 3 .

N o r d i s k A n t e n n e F a b r i k , 54.

N o r d i s k D i e s e l ' s F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b , 61.

N o r d i s k E s s e n s F a b r i k , 5 9 . N o r d i s k k a p i t a l a n l æ g , 59.

N o r d i s k P e t r o l e u m s - o g H a n d e l s k o m p a g n i , 57.

N o r d i s k R u t e - o g F æ r g e f a r t , 43.

N o r d s j æ l l a n d s K o r n k o m p a g n i , 5 7 . N o r d s j æ l l a n d s R a a s t o f k o m p a g n i , 49.

N o v o G a t g u t ( N o v o T e r a p e u t i s k L a b o r a ­ t o r i u m ) , 52.

N o v o G a t g u t ( N o v o I n d u s t r i ) , 29.

N o v o I n d u s t r i , 53.

N o v o T e r a p e u t i s k L a b o r a t o r i u m , 52.

N y l o n i a , 41.

N y l o n t e x , 25.

N æ s t v e d D i s k o n t o b a n k , 41.

N æ s t v e d P r æ s t ø M e r n J e r n b a n e , 56.

N ø r r e b r o s O p k ø b s c e n t r a l , 49.

O d d e r K o r n - o g F o d e r s t o f f o r r e t n i n g , 52.

O d e n s e P r o t o k o l f a b r i k , 43.

O d i n , B a y e r s k - o g H v i d t ø l s b r y g g e r i e t , V i ­ b o r g , 40.

O l s e n , A u g . & S ø n , 55.

O u t r u p H ø j s k o l e h j e m , 53.

P a r a d i s s ø e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 47.

P e d e r S k r a m s g a d e s E j e n d o m s s e r v i c e , 24.

P e d e r s m i n d e , M a s k i n c e n t r a l e n , U g e r l ø s e , 32.

P e t e r s e n , J e n s , I n t e r n a t i o n a l S p e d i t i o n o g g(

T r a n s p o r t , 38.

P e w o s B y g g e m a t e r i a l e r , 39.

P o u l s e n , L e i f , 15.

P o u l s e n , O. V e s t e r g a a r d , 1 2 . P r i n s H a m l e t , H o t e l , 43.

P r i o r A x e l , 53.

P r o k i F o t o , 46.

P r æ f a P a p i r , 55.

R a d i o f i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a b e t a f 1 . . 1 m a j 1941, 28.

R a n d e r s F r a g t m a n d s h a l , 58.

R a n d e r s P a p i r G o m p a g n i , 48.

R a s m u s s e n , V. K a n n , & Go., 56.

R a v n h o l m E m a l j e v æ r k , 44.

R e a l s k o l e n f o r T i n g l e v o g O m e g n , 59.

R e s a , 45.

R e s t a u r a n t L i d o , 59.

R e v i s i o n s k o n t o r e t i F r e d e r i k s h a v n , 1 6 . R i n g g å r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , R o s - -2(

k i l d e , 44.

R i o S k o , E s b j e r g , 9.

R o s e n b o r g B r ø n d a n s t a l t , 59.

R o y a l , A u t o g u m m i , 58.

R o y a l , M a d r a s - F a b r i k e n , 53.

R u b i n & D y h r T h o m s e n , 37.

R u s t f r i S t a a l m o n t a g e , R . S., 39.

R ø r k æ r , K ø b e n h a v n , 5 3 .

R a a c k m a n n , H e n n i n g , P a p i r K o m p a g n i e t , 2 1 .

S a l g s k o n t o r e t f o r O l i e f y r a f 1954, 54.

S a l l s a v v æ r k o g e m b a l l a g e f a b r i k , 11.

S a n g i l l - N i e l s e n , P . , 44.

S a n i t e t s S e l s k a b e t H e r o s , 52.

S a s - I n v e s t , 48.

S a u n t e , T o r b e n , 47.

S c h o u , H., 45.

S c h o u , H . P . , F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t , 20. .OL S c h u r , B r d r . , K ø b e n h a v n , 24.

S e k s k a n t e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 45.

S e r v o m a t i c , 40.

S i k r o n , 23.

S i l v e r , B. & L., 1 0 .

S i m o n s e n s , F r e d e r i k , S t r ø m p e f a b r i k , o.), .uh S i m o n s e n & N i e l s e n , 46.

S k a g e r a k F i s k e e k s p o r t ( S i g u r d E s p e r s e n ) , t( n 51.

S k a n d e r b o r g T a l g s m e l t e r i , 26.

S k a n d i n a v i s k D y b t r y k S e r v i c e , 49.

S k a n d i n a v i s k D y k k e r e n t r e p r i s e , 27.

S k a n d i n a v i s k E t i k e t v æ v e r i ( G r e b a E t i k e t - - t a t e r ) , 35.

S l a g e l s e B r y g h u s , 47.

S l o t h , M. & Go., 5 2 . S o m m e r , G e o r g , 60.

S t a n d a r d , I n g e n i ø r f o r r e t n i n g e n , 36.

S t e e n , I v e r , 16.

(5)

5 S t e f f e n s e n , J . , P ø l s e - o g K o n s e r v e s f a b r i k ,

34.

S t e n - o g K l i n k e r - K o m p a g n i e t , 52.

S t r a n d b e r g , N. J . , & S ø n n e r s M o t o r c o m - p a g n i , 44.

S t r a n d v e j e n s D a m p v a s k e r i , 7.

2 S t r a t o s , 40.

2 S t r i b B r u g s f o r e n i n g , 59.

S t r o n g K o n f e k t i o n , 39.

2 S t r o n g M a c h i n e r y , 7.

S t u d e n t e r v a s k e r i e t ( S t r a n d v e j e n s D a m p ­ v a s k e r i ) , 8 .

2 S t a a l a s , S t a a l - o g V æ r k t ø j s l a g e r e t , 45.

£ S v e f i d a n o , 55.

8 S v e n d s e n , O l u f , 42.

2 S v e n d s e n , O l u f , A m a g e r b r o g a d e 290, 8 . 2 S v e n d s e n , O l u f , V e s t e r F a r i m a g s g a d e 23,

18.

2 S ø b o r g C i r k u s - M a t e r i e l , 3 8 . 2 S ø n d e r b o r g P r o d u k t k o m p a g n i , 49.

2 S ø r e n s e n , J o b s . , Æ g - o g M e j e r i p r o d u k t e r , 42.

2 S ø r e n s e n , T b . D a u g a a r d & Co. ( B - M e t a l ) , 56.

F T a u l o v Mølle, 1 2 .

T a x g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 52.

F T e e n a M o d e l l e r , 10.

f T e l e t a l k , 59.

F T e l l e r , O t t o , 31.

f T b e r m o t r a n s , 1 1 . f T h e u t , H., 5 .

T h i s t e d M o t o r C o m p a g n i , 51.

T h o r s e n s , N i e l s , T r æ l a s t h a n d e l , 31.

1 T h y h o l m s T ø m m e r h a n d e l , 30.

F T o b i r a , 44.

1 1 2 - t e M a j , 5 .

r T r a k t o r k o r p s e t C. C. B r u n , 36.

F T r a n s k r i t , 7.

T r e t o r n , G u m m i f a b r i k e n , 56.

I T r æ f a , 53.

J U l r i c h , E j n e r , R e k l a m e b u r e a u , 59.

J - U n i k a - I n d b o , 54.

J U n i k a - V æ v , 54.

J V a f f e l f a b r i k k e n E l e k t r o t b e r m i k , 5 5 . J V a n d v æ r k e t i H a r e s k o v V i l l a b y , 47.

I V a r d e - N ø r r e N e b e l J e r n b a n e s e l s k a b , 53.

/ V e n d o r , 59.

I V e n d s y s s e l T i d e n d e s B o g t r y k k e r i , 30, / V e s t j y d s k P r o d u k t k o m p a g n i , 49.

J V i c t o r i a B i l u d l e j e , 53.

/ V i b o l m , B r d r . , 39.

/ V i n k e l v e j 16, B e n z i n t a n k e n , 5 5 .

I V i r u m l u n d , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 54.

7 V r a a T e g l v æ r k , 32.

7 W e l m , B r ø d r e n e B . A. H . & G., 50.

S Z a c h o , S., 42.

Æ b l e h a v e r n e , E j e n d o m s s e l s k a b e t , 42.

Æ g k o m p a g n i e t G a l l i n a , 51.

Æ r f a , 43.

O r e s u n d , D a m p s k i b s s e l s k a b e t , 57.

Ø s t a s i a t i s k e K o m p a g n i , D e t , 52.

Ø s t b o r n b o l m s k e D a m p s k i b s s e l s k a b , Det, 47.

Ø x e n b j e r g D a m p m ø l l e , 47.

A a b e n r a a B y g g e m a t e r i a l e f o r r e t n i n g , 42.

A a b e n r a a K r e d i t b a n k , 60.

A a b e n r a a S æ k k e l a g e r , 39.

A a l b o r g , H a v r e v a n g e n , 13.

A a l b o r g S ø n d e r m a r k , E j e n d o m s a k t i e s e l ­ s k a b e t , 44.

A a r h u s E x c a v a t o r , 16.

A a r h u s K a r o s s e r i f a b r i k , 50.

A a r h u s S a l a t f a b r i k , 5o.

Forsikringsselskaber.

A s s u r a n c e C o m p a g n i e t B a l t i c a , 62.

A u t o - L l o y d , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 62.

B a l t i c a , A s s u r a n c e C o m p a g n i e t , 62.

D a n a , L i v s - o g g e n f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t , 6 2 . D a n n e v i r k e , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 62.

D a n s k B r a n d f o r s i k r i n g s a n s t a l t , 62.

D a n s k B r a n d f o r s i k r i n g s a n s t a l t ( D a n s k F o l k e f o r s i k r i n g s a n s t a l t B r a n d ) , 61.

D a n s k F o l k e f o r s i k r i n g s a n s t a l t B r a n d , 61.

E a g l e S t a r I n s u r a n c e C o m p a n y , 62.

F j e r d e S ø f o r s i k r i n g s s e l s k a b , 62.

F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t A u t o - L l o y d , 6 2 . F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t D a n n e v i r k e , 62.

F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t S v e a N o r n a n , S v e r i g e , 62.

F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t U r a n i a , 63.

G e n f o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t B o s s i a , 62.

G e n s i d i g e f y e n s k e U d f l y t t e r - B r a n d a s s u ­ r a n c e s e l s k a b f o r r ø r l i g e E j e n d e l e , D e t , 63.

G e n s i d i g e s y d f y e n s k e B r a n d a s s u r a n c e s e l ­ s k a b , D e t , 62.

L i v s - o g G e n f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t D a n a , 6 2 .

L o h a l s g e n s i d i g e S ø f o r s i k r i n g s f o r e n i n e , 6 2 .

B o s s i a , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 62.

S v e a N o r n a n , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 6 2 .

U r a n i a , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 63.

Foreninger.

F o r e n i n g e n f o r h e s t e i n t e r e s s e r e t U n g d o m , 63.

L y n g b y - T a a r b æ k T a x a , 63.

M a r t h a f o r b u n d e t , 63.

(6)

wmtevmmmmm Wmm/åmlmt

(7)

Aktieselskaber.

Under 28. december 1957 er optaget

\ i Aktieselskabs-Registeret som:

Register-nummer 27.715: „A/S P.

Frederiksen & Co.", hvis formål er I handel og industri samt financiering efter bestyrelsens anvisning. Selska- i bet, der tidligere har været registre­

ret under navnet: „Aabenraa Sække- 1 lager A/S" (reg.-nr. 21.035), har ho­

vedkontor i Skælskør; dets vedtægter er af 12. februar 1948 med ændrin- i ger senest af 1. september 1957. Den

tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 1 fordelt i aktier på 1000 kr. Aktieka- f pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hver ak-

! tie giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Overdragelse af aktier til ikke-note- [ rede aktionærer kan kun ske med 1 bestyrelsens samtykke. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbe­

falet brev. Bestyrelse: Fru Gerda Lilly Frederiksen, Havnepladsen 2, Skælsk­

ør, salgsinspektør Poul Alsing Frede­

riksen, Edgard-Rossstrasse 3, Ham-

! burg, direktør Knud Bernhard Erik­

sen, Grumstrupsvej 21, Hellerup. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 27.716: „Trans- krit A/S", hvis formål er transkritcar- bonisering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Selska­

bet har hovedkontor i Glostrup; dets vedtægter er af 6. september 1957.

Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er A-ak­

tier og 75.000 kr. B-aktier, alt for­

delt i aktier på 500, 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre vær- i dier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no­

teringstid. B-aktierne har ikke stem­

meret. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer.

Vedrørende aktiernes omsættelighed gælder særlige i vedtægternes '§ 4 givne regler. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets

7

stiftere e r : Bogtrykker Johannes Christian Teller, Carolinevej 5, Hel­

lerup, bogtrykker Poul Teller, Ordrup­

vej G, Charlottenlund, landsretssagfø­

rer Gunnar Børge Green, Frederiks­

berggade 11, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. C. Teller, P. Teller. Selskabet teg­

nes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af en direktør i forening med den samlede bestyrelse.

Register-nummer 27.717: „Strong Machinery Aktieselskab", hvis formål er at drive handel og industri samt at være financielt interesseret i til­

svarende virksomheder. Selskabet, der tidligere har været registreret un­

der navnet: „Strong Konfektion ak­

tieselskab" (reg.-nr. 23.955), har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 31. oktober og 28. novem­

ber 1952 med ændringer senest af 18. oktober 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 375.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels på anden måde. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Bestyrelse: Direktør Kurt Kelstrup, fru Julie Anna Kel­

strup, begge af Dybensvej 8, Virum, ingeniør Bent Hannibal Lind Jacob­

sen, fru Inga Jacobsen, begge af Skov­

lodden 37, Holte. Direktion: Nævnte K. Kelstrup, B. H. L, Jacobsen. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom

— af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Begister-nummer 27.718: „Strand­

vejens Dampvaskeri A/S", hvis for­

mål er at drive vaskerivirksomhed og udlejningsforretning og anden dermed i forbindelse stående virk­

somhed. Selskabet driver tillige virk­

somhed under navnene: „Dampva­

skeriet Aladdin A/S (Strandvejens Dampvaskeri A/S)" (reg.-nr. 27.719) og „Studentervaskeriet A/S (Strand­

vejens Dampvaskeri A/S)" (reg.-nr.

27,720). Selskabet har hovedkontor i

(8)

København; dets vedtægter er af 13.

september 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­

løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier — der kun kan ske med be­

styrelsens samtykke — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er;

Vaskeriejer, cand. pharm. Martin Jensen, Nygårdsvej 16, maskinmester Helge Arne Madsen, Næsbyholmsvej 9, begge af København, direktør Erik Colding Jensen, Badevej 4, Helsingør, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Direktion:

Nævnte M. Jensen. Selskabet tegnes

— derunder ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom — af besty­

relsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Martin Jensen.

Begister-nummer 27.719: „Damp­

vaskeriet Aladdin A/S (Strandvejens Dampvaskeri A/S)". Under dette navn driver „Strandvejens Dampva­

skeri A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 27.718).

Begister-nummer 27.720: „Studen- tervaskeriet A/S (Strandvejens Damp­

vaskeri A/S)". Under dette navn dri­

ver „Strandvejens Dampvaskeri A/S"

tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­

vises (reg.-nr. 27.718).

Under 30. december er optaget som:

Begister - nummer 27.721: „Oluf Svendsen, Amagerbrogade 290, A / S " , hvis formål er at drive handel, indu­

stri samt financieringsvirksomhed.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 31. ok­

tober 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne

lyder på navn. Aktierne er ikke om­

sætningspapirer. Ved overgang af ak­

tier ved afhændelse og kreditorfor­

følgning har bestyrelsen på selskabets vegne, subsidiært på de øvrige ak­

tionærers vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 givne regler.

Overgang ved arv til en aktionærs enke og/eller livsarvinger kan dog frit finde sted. Aktionærer der repræsen­

terer 30 pet. af aktiekapitalen, har ret til at vælge 1 bestyrelsesmed­

lem, Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Børsen" eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Oluf Svendsen A/S, Shellhuset, København, direktør Oluf Laurits Svendsen, Høeghsmindevej 41, Gentofte, direk­

tør Olaf Seck, Lindevangsvej 8, Trø- rød. Bestyrelse: Nævnte O. L. Svend­

sen, O. Seck samt fru Astrid Lønberg Svendsen, Høeghsmindevej 41, Gen­

tofte. Direktion: Nævnte O. L. Svend­

sen, O. Seck. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 27.722: „Dansk Coloplast, Aktieselskab", hvis formål er at fortsætte den af civilingeniør Aage Louis Hansen hidtil drevne fa­

brikations- og handelsvirksomhed vedrørende fremstillingen og afhæn­

delsen af en særlig opfundet Colo- stomi-Pose, kaldet „Coloplast", samt i forbindelse hermed eventuelt at op­

tage fabrikation og handel med an­

dre produkter end „Coloplast". Sel­

skabet har hovedkontor i Gladsaxe Kommune; dets vedtægter er af 4.

september og 21. november 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 50U og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Pantsætning og enhver form for overgang af ak­

tier kan kun ske med bestyrelsens samtykke, jfr. vedtægternes § 3. Ak­

tierne er indløselige efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r :

(9)

Civilingeniør Aage Louis-Hansen, fru Johanne Marie Louis-Hansen, begge af Vedbæk Strandvej 480, Vedbæk, ) direktør Axel Kjærgaard, Rosenørns Allé 35, København, der tillige udgør i bestyrelsen med førstnævnte som for- i mand. Direktør: Nævnte Aa. Louis-

Hansen. Selskabet tegnes af to med- I lemmer af bestyrelsen i forening eller s af bestyrelsens formand alene eller af d direktøren i forening med et medlem s af bestyrelsen; ved afhændelse og I pantsætning af fast ejendom af den a samlede bestyrelse. Eneprokura er i meddelt: Johanne Marie Louis-Han- a sen og Preben Valter Hansen.

Register-nummer 27.723: „AIS E .

\ Flex", hvis formål er at drive han- 3 del med manufakturvarer m, v. Sel- g skabet har hovedkontor i København;

3 dets vedtægter er af 10. oktober 1957.

J Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 1 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie- rl kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- i tant, dels i andre værdier. Hvert ak-

t tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

K Aktierne lyder på navn. Aktierne er i ikke omsætningspapirer. Ved enhver 0 overgang af aktier — bortset fra over- 8 ga ng ved arv til en aktionærs ægte- 1 fælle eller livsarvinger — har de øv- i rige aktionærer forkøbsret efter de i / vedtægternes § 3 givne regler. Be­

jl kendtgørelse til aktionærerne sker ved b anbefalet brev. Selskabets stiftere e r ;

I Fabrikant Elef Peter Flex, fru Karen

•I Katrine Flex, forvalter Helge Flex, 6 alle af Høsterkøb pr. Birkerød, der 1 tillige udgør bestyrelsen. Direktion:

4 Nævnte E. P. Flex/Selskabet tegnes af iJ to medlemmer af bestyrelsen' i for- 9 ening; ved afhændelse og pantsætning b af fast ejendom af den samlede be- 8 styrelse. Eneprokura er meddelt: Ka- i ren Katrine Flex.

Register-nummer 27.724: „Finer-

•k kompagniet af 1957 A/5", hvis formål 9 er at drive handel og fabrikation og fi at foretage investering. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved- :t tægter er af 30. november 1957. Den

tegnede aktiekapital udgør 250.000 il kr., fordelt i aktier på 1000 og 20.000

' Å kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,

f) dels kontant, dels i andre værdier.

1 Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver

1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev eller telegram. Selskabets stiftere e r : „A/S P. Bork & Go.", Dronningens Tværgade 28, Køben­

havn, direktør Per Bork, Klampen­

borgvej 37, Charlottenlund, lands­

retssagfører Otto Alexander Munter Lassen, Ved Ermelunden 20, Gentof­

te. Bestyrelse: Nævnte P. Bork, O.

A. M. Lassen samt direktør Knud Erik Nielsen, J. M. Thieles Vej 1 A, København. Direktør: Nævnte K. E.

Nielsen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 27.725: „Rio S k o , Esbjerg, AIS", hvis formål er at drive handel med sko. Selskabet har ho­

vedkontor i Esbjerg; dets vedtægter er af 5. oktober 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­

delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse al aktier der — bortset fra arveover­

gang indenfor første og anden arve­

klasse samt til ægtefælle — kun kan ske med bestyrelsens samtykke har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere e r : Købmand Hans Kristian Han­

sen, fru Johanne Cecilie Hansen, begge af Frodesgade 36, Esbjerg, sko­

tøjshandler Svend Henning Hansen, Vasegården, Fredericia, fru Alice Kri­

stine Bencke, Langelinie 66, Odense.

Bestyrelse: Nævnte J. C. Hansen, S.

H. Hansen, A. K. Bencke. Direktør:

Nævnte J. C. Hansen. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 2. januar er optaget som:

Register-nummer 27.726: „AIS Ver- mund Andersen", hvis formål er at drive virksomhed ved handel, særlig opkøb af og eksport til udlandet eller salg til indlandet af ost, samt at drive financieringsvirksomhed, der-

(10)

10 under ved udlån af pengemidler til anden side. Selskabet har hovedkon­

tor i Fredericia; dets vedtægter er af 9. september 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ'tningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrel­

sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Osteeksportør og grosserer Vermund Andersen, fru Ebba Kathri­

ne Andersen, prokurist Angelo Nahn- sen Sindberg, alle af Fredericia, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:

Nævnte V. Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af clen samlede bestyrelse eller af flertallet af bestyrelsesmed­

lemmerne i forening med direktøren.

Eneprokura er meddelt: Vermund An­

dersen.

Register-nummer 27,727: „B. & L . Silver A/S", hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 4. maj, 6. august og 11.

december 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbe­

falet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Finn Ejner Kjergaard, Jæ­

gersborg Allé 217, Gentofte, guldsmed Poul Erik Børresen, Ellemosevej 119, guldsmed Mogens Per Kjergaard, Juul Stens Allé 12, begge af Hellerup. Besty­

relse: Nævnte F. E. Kjergaard, P. E.

Børresen samt prokurist Ole Gilbe, Kornvænget 86, Ballerup. Forretnings­

fører: Nævnte P. E. Børresen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 27.728: „Teena Modeller A/S", hvis formål er at drive virksomhed ved fabrikation af dame­

konfektion og -kjoler. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 24. oktober 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r ; A. Vagn Mad­

sen A/S, Vesterbrogade 12—14, fru Gerda Anna Madsen, GI. Carlsbergvej 4, sagfører Knud Boje Danielsen, Amaliegade 4, alle af København.

Bestyrelse: Nævnte G. A. Madsen, K.

B. Danielsen samt fabrikant Knud Aksel Vagn Madsen, GI. Carlsbergvej [e 4, København. Direktør: Nævnte K. A.

V. Madsen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 27.729: „H. E . .c Mencke's Papirvarefabrik Hempa A/S", hvis formål er at drive fabrikation, ,r handel og investeringsvirksomhed. .1 Selskabet har hovedkontor i Køben- -r havn; dets vedtægter er af 10. sep- -q tember 1957. Den tegnede aktiekapi- -i tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier n på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapi- -i talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,1 dels i andre værdier. Hvert aktie- -9 beløb på 500 kr. giver 1 stemme. .9 Aktierne Ivder på navn. Aktierne er is ikke omsætningspapirer. Ved over- -i dragelse af aktier der — bortset fra b- overdragelse til de øvrige aktionærer, (t til livsarvinger eller ved arv — kun ni kan ske med bestyrelsens samtykke ^ har bestyrelsen forkøbsret efter de i i vedtægternes § 3 givne regler. Be- - 9

kendtgørelse til aktionærerne sker 19 ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 91 e r : Civilingeniør Einar Christian Ba- -G

che. Johannevej 9, Charlottenlund, ,b prokurist Carl Vilhelm Kanstrup, H. .H C. Ørsteds Vej H A , København, ,n

(11)

højesteretssagfører Einar Dankvart Andreas Richter, Tranegårdsvej 65, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte E. C.

Bache, C. V. Kanstrup samt direktør Christian Bache, Vester Søgade 68, København. Direktør: Nævnte E, C.

Bache. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 3 med­

lemmer af bestyrelsen i forening.

Eneprokura er meddelt: Carl Vilhelm Kanstrup,

Under 3. januar er optaget som:

Register-nummer 27.730: „Thernxo- trcins A/S , hvis formål er at drive vognmandsforretning og dermed be­

slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg; dets vedtæg­

ter er af 28. august 1957, Den tegnede 5 aktiekapital udgør 200.000 kr,, for­

delt i 100.000 kr. A-aktier og 100.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2000 kr.; af aktiekapitalen ) er indbetalt 168.000 kr. 1 forskellige værdier; det resterende beløb indbe­

tales inden 1, marts 1958. Hvert ak­

tiebeløb på 2000 kr. giver 1 stemme 3 efter 8 dages noteringstid. Aktierne I lyder på navn. Aktierne er ikke om- g sætningspapirer. Ved salg af aktier

har de øvrige aktionærer principalt i indenfor samme aktiegruppe, subsi- d diaert også den anden aktiegruppe,

t forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Aktierne kan "frit over-

> drages til ægtefælle eller livsarvinger, I Bekendtgørelse til aktionærerne sker / ved anbefalet brev. Selskabets stif- t tere e r : Vognmand Hans Mathias Lau-

•i ridsen, kontorassistent Hans Brink Lauridsen, begge af Strandby Kirke-

^ vej 320, Esbjerg, afdelingsleder Ar- l vid Bohne, Munkely 3 B, København, i) der tillige udgør bestyrelsen. Direk- iJ tør: Nævnte H. M. Lauridsen. Sel- a skabet tegnes — derunder ved afhæn- [) delse og pantsætning af fast ejendom - — af to medlemmer af bestyrelsen

lr at P r o k u ra er meddelt: Hans

/i Mathias Lauridsen og Arvid Bohne, il hver for sig.

. , ? ug i 1 s t e.r-n u m m e r 27.731: „Genofan K i4/o , hvis formål er at drive fabri­

kation og handel. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets ved­

tægter er af 12. september 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­

ver 1 stemme efter 2 måneders note­

ringstid. Aktierne lyder på navn.

Overdragelse af aktier kan — bortset fra overgang ved en aktionærs død til dennes arvinger — kun ske til andre aktionærer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Grosserer Hans Kampmann, fru Birthe Anna Kamp­

mann. begge af Amaliegade 6, over­

læge Ole Kampmann, Sortedams Dos­

seringen 101, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:

Nævnte H. Kampmann. Selskabet teg- nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 27.732: „Sall sav- værk og emballagefabrik aktiesel­

skab , hvis formål er fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i Sall, Haurum-Sall Kommune; dets vedtægter er af 13. september og 7.

november 1957. Den tegnede aktieka­

pital udgør 600.000 kr., fordelt i ak­

tier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb pa 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har selskabet subsidiært de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Di­

rektør Kristen Tage Ejvind Hansen, fru Herdis Hansen, begge af Sall, landsretssagfører Holger Bennetsen, Lille Torv 2, Århus, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Direktør: Nævnte K.

T. E, Hansen, Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom al den samlede bestyrelse. Enepro­

kura er meddelt: Herdis Hansen.

(12)

12 Register-nummer 27.733: „A/5 Holm

& Overby", hvis formål er at drive fabrikation indenfor den grafiske branche og eventuelt at være finan- cielt interesseret i beslægtede virk­

somheder. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 10. september 1957. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved enhver overdragelse af aktier — herunder ved arv til andre end en aktionærs hustru og eller livsarvinger — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er;

Fabrikant Harry Oscar Carlo Holm, Bengtasvej 1, Hellerup, fabrikant Poul OveVby, Dalstrøget 183, Søborg, højesteretssagfører Eiler Julius Clan, Skt. Annæ Plads 11, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:

Nævnte H. O. C. Holm, P. Overby.

Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af tre medlemmer af besty­

relsen i forening eller af en direktør i forening med to medlemmer af be­

styrelsen. Prokura er meddelt: Harry Oscar Carlo Holm og Poul Overby, hver for sig.

Register-nummer 27.734: „L. & N., Holding A/S", hvis formål er direkte eller indirekte at drive handel, indu­

stri, ingeniør- og entreprenørvirk­

somhed og financieringsvirksomhed samt at eje og drive faste ejendom­

me. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 24.

september og 21. november 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr. hvoraf 1.000.000 kr. er A-aktier og'1.000.000 kr. er B-aktier. Aktieka­

pitalen er fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved over­

dragelse af aktier har principalt de

øvrige aktionærer indenfor samme gruppe, subsidiært aktionærer inden­

for den anden gruppe, forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Indenfor hver gruppe kan ak­

tierne frit overgå til en aktionærs ægtefælle eller livsarvinger. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til I aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Fru Elisabeth Charlotte Larsen, civilingeniør Bas­

mus Andreas Larsen, begge af Kilde­

vej 10, Bungsted, fru Esther Karen Emilie Nielsen, civilingeniør Axel Nielsen, begge af Drosselvej 72, Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrel­

sen. Direktion: Nævnte B. A. Larsen, ,i A. Nielsen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af fire medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to o direktører i forening.

Begister-nummer 27.735: „Taulov Mølle, Aktieselskab", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet har hovedkontor i Taulov; dets ved­

tægter er af 9. september 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Jl I forskellige værdier. Hvert aktiebe­

løb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 9- er: Mølle- og gårdejer Hans Lade- -s gaard Andersen, mølleejer Johannes Ladegaard Andersen, mølleejer^ Jens zi Ladegaard Andersen, alle af Taulov V(

p r . F r e d e r i c i a , d e r t i l l i g e u d g ø r b e - - 9

styrelsen. Direktion: Nævnte Johannes aj L, A n d e r s e n . S e l s k a b e t t e g n e s a f b e - - 9

styrelsens medlemmer hver for sig gi eller af en direktør; ved afhændelse 9?

og pantsætning af fast ejendom af L den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 27.736: „O. Ve- - 9

stergaard Poulsen A/S", hvis formal Ih er at drive fabrikationsvirksomhed b;

af enhver art indenfor tekstilbran- -n chen samt endvidere at drive handel Ig af enhver art, herunder import- og §c exportvirksomhed. Selskabet har ho- -o

Referencer

Outline

RELATEREDE DOKUMENTER

[r]

skabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene, \ed afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom

Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den sam ­ lede

Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrelsens Formand alene eller

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

styrelsen. november 1958 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen

tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af

nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, ved

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med to

skabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direk­. tøren; ved afhændelse og pantsætning af fast

gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul Ulf Nielsen Dinesen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning... af fast Ejendom af den

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede