• Ingen resultater fundet

Forenings-Registeret

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Forenings-Registeret "

Copied!
50
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

[ REGISTEEK! NGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

U D G I V E T P Å F O R A N S T A L T N I N G A F H A N D E L S M I N I S T E R I E T

Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i november måned

Anmeldelserne angår følgende sel- lg skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- ab deiserne findes).

Aktieselskaber.

.A A. L. A. Ingeniørfirma & Maskinfabrik, 654.

Agneteparken, Ejendomsaktieselskabet, 668.

LA Air-wool, 640.

IA Aktieselskabet af 15. Juli 1931, 656.

IA Aktieselskabet af 15. November 1934, 667.

\A A/S af 10. Maj 1943, 647.

IA Aktieselskabet af 27. Februar 1953, 646.

IA Aktieselskabet af 9. Maj 1956, 654 A A/S af 23/9 1958, 637.

IA Aktieselskabet IA — International Indu- stry Agency, 657.

IA Aktieselskabet til Bebyggelse af Parceller i Kjøbenhavns Udenbys Klædebo Kvar­

ter, 658.

IA Alléparken II, Ejendomsaktieselskabet, 659.

IA Alléparken IV, Ejendomsaktieselskabet, 666.

IA Alléparken V, Ejendomsaktieselskabet, 660.

lA Andelsbanken, 653.

lA Andersen, M. O., 657.

lA Apollonia Dental Aktieselskab, 650.

IA Arbejdernes Bogførings- og Bevisions- institut, 653.

lA Arbejdernes Forsamlingsbysnintr i B0-

mersgade, 664. s

TA Arbejdernes Fællesbageri i Holstebro, 667.

lA Arbejdernes Landsbank, 670.

-I Å Arbolit, 654.

aA Astor, Modestof-Importen, 650.

Augustinus, Cbr., Fabrikker, 649.

Auning Finérværk, 666.

Auto-Centrum i København, 657.

Aviaco, Ejendomsselskabet, 660.

Aarhus Murerhejs, 647.

Bacalao-Kompagniet, 658.

Bagsværd Savværk & Tømmerhandel, 670.

Ballins, M. I., Sønners og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker, 653.

Baltime Securities Corporation, 669.

Bang & Olufsen, Handelsaktieselskabet, 6 6 2 .

Bendix, Knud, og Co., 670.

Bendtzen, Brødrene, 664.

Benfa Finansiering, 640.

Benzas Handelsaktieselskab, 648.

Bertex Korsetter, 648.

Billedteaterselskabet, 668.

Boesens, Jac., Musikforlag, 649.

Bolind, Indkøbscentral for Bygge- og Boligindustri, 659.

Bording, A. T., 665.

Brammers, Gerhard, Import, 661.

Brandorffs, I. O., Eftf., 654.

Brincker, Brødr. Grejsdal Hammerværk, 670.

Brolæggernes Aktieselskab, 663.

Brøndbyøster Møbel- og Trævarefabrik, 667.

Brønderslev Bank, 654.

Burgundia, 653.

Burne, Skjold, 652.

Byggeforeningen Fremad, 670.

Bygge- og Boligselskabet Enghaven, VeiTe, 670.

Bygge- og Ejendomsselskabet Gammel- haven I, Vejle, 651.

Bygge- og Ejendomsselskabet Gammel- haven II, Vejle, 651.

Bygge- og Ejendomsselskabet Gammel- haven III, Vejle, 651.

Byggeriets Maskinstationer, 666.

(2)

628 Baagøe & Riber's Korn- og Foderstof­

forretning, 653.

Camillodan, 636.

Chesebrongh-Fond's Ine., 665.

Christensen, Jens S., 657.

Christensens, W. J. A/S, 667.

Cold-Cath, 657.

Continental Scandinavia, 650.

Cykle- og Ringfabriken Jyden, 666.

DIHAS Dansk Industris Handelsaktiesel­

skab, 656.

Dahl's, H. Chr., Eftf., 662.

Dampskibsselskabet af 1912, 667.

Dampskibsselskabet Svendborg, 667.

Danarcam, 661.

Danisal, 668.

Danlnnd Elektronik, 642.

Danish Nigerian Agricultural Company, 656.

Dansk-Afrikansk Vareimport, 649.

Dansk Automatisk Ror-Kontrol, 658.

Dansk Centralkontor for Sommerhus-ud­

lejning, 665.

Dansk Frø- og Silo Selskab, 667.

Dansk Ingeniørforenings Forlag, 647.

Dansk Kugleleje Aktieselskab, 658.

Dansk Maskinkonsignation, 668.

Dansk Mejerilaboratorinm, 659.

Dansk Normal Tid, 667.

Dansk Reklame Enterprise, 654.

Danske Romuldsvæverier, De, 659.

Danske Diatome-Værker, 655.

Danske Imprægneringsanstalter, De, 657.

Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Det, 651.

Danske Securitas, 656.

Danske Textil- og Vareauktioner, 648.

Den gamle Vinkælder, 643.

Deres Kjolemagasin, 641.

Dictofax, 642.

Dominion Sports Industri, 660.

Doro, 648.

Eilersen, N., Skamby Vogn- og Trævare­

fabrik, 665.

Ejendomsaktieselskabet af 28. April 1944, 663.

Ejendomsaktieselskabet af 1.3.1957, 663.

Ejendomsaktieselskabet af 18. August 1958, 642.

Ejendomsaktieselskabet Agneteparken, 668.

Ejendomsaktieselskabet Alléparken II, 659.

Ejendomsaktieselskabet Alléparken IV, 666.

Ej endomsaktieselskabet Alléparken V, 660.

Ejendomsaktieselskabet GI. Køge Lande­

vej 180, 634.

Ejendomsaktieselskabet Maglegaardsallé nr. 65 m. fl., 649.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 34 I af Frederiksberg, 656.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 2074 af Valby, 644.

Ej endomsaktieselskabet På Bjerget 2 m.

fl., 636.

Ejendomsaktieselskabet Rønnehus, 660.

Ejendomsaktieselskabet Skelhøjvej 25, 650 0^

Ejendomsaktieselskabet Stenvænget, 663.

Ejendomsaktieselskabet Store Taffelbay, 653.

Ejendomsaktieselskabet Tjørnevænget 47, 665.

Ejendomsaktieselskabet Tordenskjolds­

gade 21, 666.

Ejendomsaktieselskabet Taarbæk Vane, 669.

Ejendomsaktieselskabet Vestervænget Nr. 1 .•!>

48, 656.

Ejendomsaktieselskabet Østerdalen, 655.

Ejendomsselskabet Aviaco, 660.

Ejendomsselskabet Mørkhøjhuse, 657.

Eksport-Slagteriet Aalborg, 645.

EL-TEK, 668.

Enghaven, Vejle, Bygge- og Boligselskabet, ' 670.

Eriksen, Poul, Viby J., 640.

E S A M ø b e l v æ r k , 6 5 7 . Esbjerg Idrætspark, 662.

Esbjerg Kødfoderfabrik, 668.

Expanko-Kompagniet, 655.

Farvefabriken Færøsit, 647.

Fiedler, Frederik, Fabrics, 653.

Financieringsselskabet af 29/12 1950, 667. .Ti Financieringsselskabet af 1.7.1958, 643. jl .81 Finoda, 661.

Firkløver Møbler, 650.

Fisketorvets Isværk og Frysehus, 637.

Foderstoffabriken Vitakraft, 661.

Forenede Chokolade Grossist Aktieselskab, I tdj 665.

Forenede Malermestres Farvemølle, De, 670.

Forlaget Fremad, 655.

Forlaget Helios, 661.

Forum, Udstillingshallen, 659.

Fredericia Ejendomskompagni, 663.

Fredericia Galvaniseringsanstalt, 646.

Fredericia Margarinefabrik, 665.

Frederiksberg Bade- og Svømmeanstalt, 648.

Frederiksberg Metalvarefabrik, 647.

Frederikssundsvej 180, 655.

Fredgaard Radio, 648.

Fremad, Byggeforeningen, 670.

Fremad, Forlaget, 655.

Frølund, Wittrup & Petersen, 655.

Fuglsang Savværk, Nagelsti, 660.

Fyens Disconto Kasse, 663.

Fyens Fjer Fabrik, 667.

Fyens Stifts Landbrugstidende, 658.

Faaborg murer- og entreprenørfirma, 642. • £ Gammelhaven I, Vejle, Bygge- og Ejen­

domsselskabet, 651.

Gammelbaven II, Vejle, Bygge- og Ejen- -ri domsselskabet, 651.

Gammelhaven III, Vejle, Bygge- og Ejen- • -n domsselskabet, 651.

GARTA, 667.

Generalagenturet Trude Presser, 662.

General Motors International, 659.

George's bar, restaurant, 661.

(3)

629 GI. Køge Landevej 180, Ejendomsaktiesel­

skabet, se Ejendomsaktieselskabet GI.

Køge Landevej 180.

Godtbaab, Fiskeri- og Handels Aktiesel­

skab, 658.

Grøndahl & Wildt, 662.

Hads-Ning Herreders Jernbane, 662.

Hammerberg, H., 645.

Handelsaktieselskabet af 30. Marts 1954, 664.

Handelsaktieselskabet Bansj & Olufsen 6 6 2 .

Handelsaktieselskabet Glas OL' Porcelæn 665.

Hanias, 653.

Hansen, Asger K., 649.

Hansen, H. Sander, Trading, 656.

Havemanns, Aage, Eftf., 638.

Helios, Forlaget, 661.

Hellerup Skolæstfabrik, 662.

Henriksbolm, 655.

H.M.C. Financiering, 633.

Hoffmanns, Carl B., Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi, 658.

Holst, Orla Jantzen, København, 656.

Horsens Mineralvandsfabriker, 653.

Hundevad & Co., 635.

Hvide Sande Isværk, 652.

Hvilehjemmet Solborg, 654.

Hørsholm Hjemmeværnsgaard, 656.

Ikast Handels- og Landbrugsbank, 663.

International Harvester Company 653 Intertest Guarantee, 650.

Istla, Italiensk Strømpe- og Textil Im­

port, 669.

Jacobsen, Brdr. H. & K., 641.

Jansen, Svend, 639.

Jensen, K. Thai, 663.

Jensen Music Automates, 666.

Jensen og Sørensens Plantage i Rønb i erff

Sogn, 649. ^ J S

Jeppesens, V., Savværk, 635.

Jerntraadsspinderiet, 660.

Jupo-Dan, 669.

Justco, 655.

Justesens, Chr., Bogtrykkeri, 663.

Jægersborg Farveri- og Appreturanstalt, 649.

Jørgensen's, Brdr., Skotøjsfabrik, 647 Jydsk Fiskenetfabrik, 670.

Kampmann, Kierulff & Saxild, 648 'I Kastrup Linietrafik, 660.

ri Kirks, Kristian, Telefonfabriker 667 ri Kjøbenhavns Handelsbank, 661, 669 ri Kjøbenhavns Æg-Export, 654.

ri Kleins, Person, Eftf., 638.

ri Klostergaard, Gunnar, 659.

'l K l].lins e n s' A- Cornelius, Instrumentfabrik, ooy.

H Knudsens, Einar, Eftf., 648.

/ I K o 6^e d' Hauberg, Marstrand og Helweg,

H Kolding Korn, 666.

H Kolonial og Mel Kompagniet K. M. K. 668 A Kongsvang Trælasthandel, 659.

A Konow's, Wm., Vinimport, 652.

Kooperative Vaskeri Kova, Det, 666.

Korntørrings- og Oplagsmagasinet i Kø­

benhavn, 668.

Kova, Det Kooperative Vaskeri, 666.

Kragenæs Havn, 650.

Kraghs Vinstue, 665.

Kæregaard og Møller, 652.

Københavns Farvefabrik og Papirvare­

farveri, 652.

Københavns Net- & Garnfabrik, 670.

Københavns Teaterselskab, 657.

Københavnske Venstrepresse, Den 655 Køge-Malmø Linietrafik, 636.

Landbobanken i Slagelse, 650 Langelands Bank, 647.

Langelands Frugt-Industri, 650.

Langelands Frøavls-Kompagni, 659.

Langaa Træindustri, 669.

Larsen, Poul H. & Co., 661.

Larsens Plads, 668.

Levantic, 666.

Lieberkind, Poul, 651.

Lillerød Mørtelværk, 669.

Lithocrom, 653.

Lohses, H. Boghandel, 635.

Lolland-Falsterske Venstreblade, De 652 Lollands Bank, 652.

Lund, C. Ferring, 663.

Lunge, H. C., & Søns Eftf., 666.

Lyre, Reklamebureau, 661.

Madsen, Jørgen, & Co., Danish Export House, 634.

Magasin du Nord i Aarhus, 664 Magasin Morfeus, 652.

Magasin Skjødt & Mouritsen, 662.

Marginal Handelsaktieselskab, 651 Maskinfabriken Svendborg, 657.

Matr. Nr. 6 B og C Udenbys Klædebo Kvarter, Odense, 648.

Matr. Nr. ^25 eb af Frederiksberg By og Nr. 30 i Udenbys Vester Kvarter, 651, 668.

Matr. Nr. 34 1 af Frederiksberg, Ejendoms­

aktieselskabet, 656.

Matr. Nr. 534 og 535 af Sundbyøster, 651.

Maglegaardsallé nr. 65 m. fl.,'Ejendoms­

aktieselskabet, 649.

Mikroværk, 663.

Millech, August, 655.

Minerva-Film, 660.

M.M.T. Modi, 662.

Modermagasinet, Skal De være Mor 654 Modestof-Importen Astor, 650.

Moldkjær, Tb., & Co., 649.

Mon désir. Damekonfektion, 640.

Moresco, L, 655.

Morfeus, Magasin, 652.

Morsø Frøkontor, 652.

Morsø Sønderherreds Plantage 649 Mouritzen, J. G., & Co., 648.

Multitrade, 637.

Mørkhøjhuse, Ejendomsselskabet, 657.

Nakskov Silopakhus, 652.

Nielsen, Care L, 667.

Nielsen, J. P., 670.

(4)

630 Nielsen, Laurits og Aksel, Korn- og Fo­

derstofforretning, 636.

Nielsen, Lintrup, & Co., 666.

Nielsen, Skovgaard L., 664.

Norden, Sokkecentralen, 662.

Nordisk Bladforlag Hedings Bog- og Kunstforlag, 655.

Nordisk Brændsels Kompagni, 656.

Nordisk Manufaktur-Aktieselskab, 654.

Nordisk Metaltryk, 661.

Nordisk Mineselskab, 664.

Nordisk Polyphon, 652.

Nordisk Turistvarefabrik, 664.

Nordisk Zell-EM, 665.

Nordsjællands Baastof-Kompagni, 648.

Nueco, 662.

Næstved Diskontobank, 653.

Næstved Kvægtorv og offentlige Slagte­

huse, 653.

Ny dansk Ugepresse, 648 Nylotex, 651.

Nyt Træimprægnerings Aktieselskab, 658.

Odense Garn, 655.

Odense Seglmærkefabrik, 649.

Oliefyringskompagniet i Aalborg, 655.

Olivarius & Christensens Eftf., 661.

Oste-Salgskontoret af 9/9 1958, 639.

Pallas, K. K., Andersens kemisk tekniske Fabrik, 658.

Partialia, 666.

Persil-Kompagniet, 655.

Peschardt, John, 634.

Prifa, — Privat Investerings- og Finan­

sierings Aktieselskab, 644.

Privatbanken i Kjøbenhavn, 657.

På Bjerget 2 m. fl., Ejendomsaktieselska­

bet, se Ejendomsaktieselskabet På Bjer­

get 2 m. fl.

Banders Blikkenslageres Aktieselskab, 652.

Basmussen, I. A., & Co., 667.

Bealskolen for Tinglev og Omegn, 670.

Reckitt & Colmann, 662.

Rederiaktieselskabet af 28/10 1958, 646.

Reisler Kai & Nymand Christensen, Re­

visionsfirmaet, 669.

Reklamebureau Lyre, 661.

Bestaurant George's bar, 661.

Bevisionsfirmaet Kai Beisler & Nymand Christensen, 669.

Bevisionsselskabet af 1955, 645.

Bevisionskontoret i Korsør, 668.

Hindsholm Mølle, 669.

B K O B a d i o F i l m , 6 5 6 . Bovin, 649.

Buds Vedby Teglværk, 654.

Bønnehus, Ejendomsaktieselskabet, 660.

Sagførernes Auktioner, 661.

Samkøb, 633.

Samsons, Hartvig, Eftf., 650.

Sano, 655.

Sapolite, 665.

Saxi-Døren, 647.

Saxton, 666.

Schjerbeck jun., Jørgen, 652.

Schleisners, Hugo, Farveri og Renseri, 665.

Schouw & Co., 664.

Schyum og Hammerberg, 667.

Selandia, Trælasthandelen, 651.

Selico, 652.

Selvbetjenings-Importen Garantia, 659.

Silkeborg Forniklingsanstalt, 648.

Singplex, 653.

Sival-Stål, 639.

Skal De være Mor, Modermagasinet, 654. i Skandinavisk Forvaltnings Selskab, 660.

Skelhøjvej 25, Ejendomsaktieselskabet, 650.

Skjødt & Mouritsen, Magasin, 662.

Skærbæk Automobilhandel, 669.

Søborgs, Vilh., Eftf., 669.

Slots, A, Vin, 643.

SORO, 658.

Sparekassernes Skoleopsparing, 657.

Spintex, 650.

Staco, 633.

Stenvænget, Ejendomsaktieselskabet, 663. " .f Store Taffelbay, Ejendomsaktieselskabet, « tJ

653.

Strandgrundene ved Gilleleje, 657.

Staalas, Staal & Værktøjslageret, 663.

Sumax, 664.

Superlative Manufacturies, Ltd., 668.

Svendborg, Maskinfabriken, 657.

System Bogføring, Aarhus, 654.

Sæbekompagniet Gefion, 653.

Sæby Fiske-Ensilage, 665.

Sækkecentralen Norden, 662.

Søderberg, Torben, 638.

Sønderborg mekaniske Netfabrik, 670.

Sørensen, C. J., 666.

TABO, 658.

Teatret af 1. August 1950, 651.

Tepanco, 650.

Textilaktieselskabet af 14/8 1956, 662.

Thorengaard, M. & L., 667.

Tingbjerg Supermarked, 648.

Tjørnevænget 47, Ejendomsaktieselskabet, K 665.

Tobak & Vin, Nygade 4, København, 658. | | Toftehøj, 661.

Tommerup Væveri, 662.

Tonika Badio, 657.

Tootal Scandinavia, 644.

Tordenskjoldsgade 21, Ejendomsaktiesel- { skabet, 666.

Tr i mester, 643.

Trude Presser, Generalagenturet, 662.

Trælasthandelen Selandia, 651.

Tysk Bogimport, 641.

Tæppegodt, 651.

Taarbæk Vang, Ejendomsaktieselskabet, 669.

Taarnholm, Korsør, 667.

Udstillingshallen Forum, 659.

Unifact, 665.

Utzon, N. P., 670.

Vagttaarnets Forlags- og Trykkeriaktiesel­

skab, 659.

Vasketeknisk Laboratorium (Sæbekom­

pagniet Gefion), 637.

Vedexa, 659.

(5)

631 Vejen Trælasthandel, 657.

Vestervænget Nr. 48, Ejendomsaktiesel­

skabet, 656.

Viking Nordturist, 657.

Vime, Købmagergade 22, 661.

Vitakraft, Foderstoffabriken, 661.

Volbus, 660.

Wennerth, Hjalmar, 663.

Westrex Company, 670.

Winther & Mikkelsen, 654.

X-Beton, 650.

Zoologisk Have, 650.

Østasiatiske Industri og Plantage Kom­

pagni, Det, 650.

Østasiatiske Kompagni, Det, 659.

Østerdalen, Ejendomsaktieselskabet, 655.

Østergaards Frøavl, 655.

Østerhovedgaard, Magleby Sogn, 655.

Østsjællands Landbobank, 647.

Aabenraa Automobilselskab, 650.

Aalborg ny Dampmølle, 665.

Århus Boligstål, 664.

Aarhus Mælkehandleres Brødfabrik, Se- galt Møllens Brødfabrik, 659.

Forsikringsselskaber.

A-forsikring, gensidigt forsikringsselskab for afholdne, 672.

Baltiske Assurandører, De, 672.

Brandassuranceforeningen af 1848, gensi­

dig, 672.

Bornholms Mejeriforenings Forsikring mod smitsomme Kvægsygdomme, gen­

sidig, 672.

Dansk Forening for international Motor­

køretøj sforsikring, 672.

Danske Phønix, Forsikrings-Aktieselska­

bet, 671.

Danske Phønix Forsikrings-Aktieselska­

bet (Hafnia-Skadesforsikring), se For- sikrings-Aktieselskabet Danske Phønix.

Danske Privatbaners gensidige Forsik- ringsforening, 671.

Danske Privatbaners gensidige Ulykkes- forsikringsforening, 671.

Forsikrings-Aktieselskabet Danske Phø­

nix (Hafnia Skadeforsikring), 671.

Forsikrings-Aktieselskabet Danske Phønix, 671.

Forsikr i ngsaktiesel skabet Skjold, 673.

Forsikringsselskabet Baltisk Llovd, 673.

Forsikringsselskabet Brandaris, Uden­

landsk Aktieselskab, 673.

Fuur Hesteforsikring, gensidig, 672.

Gensidige Brandforsikring for rørlig Ejendom for den mindre Landbostand i Frederiksborg Amt, Den, 672.

Gensidige Tyveriforsikringsselskab, Set.

Clemens, Det, 672.

Hafnia Skadeforsikring, 671.

Landkommunernes Ulykkesforsikring, (gensidigt Selskab),'673.

Law-Union & Rock Insurance Company, Udenlandsk Aktieselskab, 673.

Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesfor­

sikring, (gensidigt Selskab), 673.

Patriotic Assurance Company Limited, I he, Dublin, Irland, Udenlandsk Aktie­

selskab, Just Abildgaards Forretnings- afdeling, 673.

Patriotic Assurance Company Limited, 1 he, Dublin, Irland, Udenlandsk Aktie­

selskab, Generalagenturet for Søforsik- ring, 673.

Prudential Assurance Company, The, Lon­

don, Udenlandsk Aktieselskab, 673.

Aal m. fl. Sognes gensidige Løsørebrand­

kasse, 672.

Foreninger.

Arbejdernes Andels-Boligforening, 675.

Dansk Interplanetarisk Selskab, 674, 675.

Dansk Selskab for Bumfartsforsknine,

674. 8

Danmarks Biavlerforening, 674.

Denmark's Provincial Chamber of Com- merce. Provinshandelskammeret, 674.

Die Provinzialhandelskammer Danemarks.

Provinshandelskammeret, 674.

Forbrugsforeningen for Embeds- og Be­

stillingsmænd samt Læger, 674.

Foreningen 9. April 1940, 674.

Foreningen Hørsholm Grundejer- og Kom­

munalforening for Hørsholm Sogn, 674.

Provinshandelskammeret, 674.

La Chambre de Commerce des Provinces Danoises. Provinshandelskammeret, 674.

Landsforeningen Bedre Byggeskik, 674.

Selskabet Lysglimt, 673. M.

Sydslesvigsk Udvalg af 5. Mai 1945, 675.

To Løver, 675.

Vildt-Frugt- og Grønthandlerforeningen af 1889, 675.

(6)
(7)

Aktieselskaber

Under 29. oktober 1958 er optayet i I. Aktieselskabs-Registeret som:

Register-nummer 28.574: „A/S Sta- 0 co", hvis formål er at drive fabrika- it tion af og handel med fodtøj og læ- fa dervarer. Selskabet, der tidligere har v været registreret under navnene „A/S 3 Brødrene Jørgensen, Vejgaard Skotøjs- it fabrik" (reg,-nr, 16.886) og „A/S Brdr.

L Jørgensen's Skotøjsfabrik" (reg.-nr.

t 19.008), har hovedkontor i Glostrup;

b dets vedtægter er af 31. marts 1942 n med ændringer senest af 14. juni 1 1958. Den tegnede aktiekapital udgør

\ 75.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.

k Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver e aktie giver 1 stemme efter 1 måneds n noteringstid. Aktierne lyder på navn.

9 Bortset fra overgang "til enke kan o overdragelse af aktier kun ske med d bestyrelsens samtykke. I tilfælde af en

B aktionærs død eller konkurs er hans 6 aktier indløselige efter de i vedtæg- )t ternes § 3 givne regler. Bekendtgø- n relse til aktionærerne sker ved an-

ri befalet brev. Bestyrelse: Direktør Chri- t2 stian Andersen" Drud (formand), U Wienerbyen 32, Virum, fabrikant An- fa dreas Frederik Thyge Krøyer, fru

• I. Jenny Ella Krøyer, begge af Hovedvej :9 63, Glostrup. Selskabet tegnes af he­

tz styrelsens formand alene; ved afhæn- fa delse og pantsætning af fast ejendom te af den samlede bestyrelse.

I nder 31. oktober er optaget som:

Register-nummer 28.575: „A/5 Sam- rA køb", hvis formål er at formidle

salget af enkelte større forbrugsgoder U til medlemmer af faglige organisatio- in ner og kooperative virksomheder til ib de lavest mulige priser. Til opnåelse IB af dette formål skal selskabets vare-

formidling foregå så direkte som mu- il ligt mellem producent og forbruger ni med udelukkelse af fordyrende mel- al lemled, ligesom alt salg skal organi- 32 seres som kontantsalg. Det er tillige 3?, selskabets formål ved samarbejde med IB andre kooperative virksomheder at m medvirke til at styrke den koopera-

it tive bevægelse. Selskabet har hoved-

»I kontor i København; dets vedtægter 19 er af 16. juni 1958. Den tegnede aktie- rA kapital udgør 300.000 kr., fordelt i IB aktier på 5000 kr. Aktiekapitalen er

fuldt indbetalt. Aktionærorganisatio­

ner og -virksomheder har 1 stemme for hvert aktiebeløb på 5000 kr., dog at ingen enkelt organisation eller virk­

somhed kan afgive flere end 10 stem­

mer. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse af aktier kan" kun ske med bestyrelsens skriftlige samtykke.

Aktierne er indløselige efter de i ved­

tægternes § 5 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Dansk Arbejdsmandsforbund, Nyropsgade 25, Kvindeligt Arbejderforbund, Fryden- dalsvej 24, Dansk Slagteriarbejderfor­

bund, Lundsgade 9, Tobaksarbejder­

forbundet i Danmark, H. C. Ørsteds Vej 19 B, Dansk Skræderforbund, Ven­

dersgade 29, Dansk Textilarbejderfor- bund, Nyropsgade 14, Bogbinderi- og Kartonnagearbejderforbundet, Gothers­

gade 37, alle af København. Besty­

relse: Ingeniør Sven Åke Andersson (formand), Kærstykkevej 75, for­

bundsformand Herman Althoff Schå- fer (næstformand), Tagensvej 179, hovedkasserer Bruno Julius Christen­

sen, Frederiksberggade 44, forbunds­

formand Holger Børge Hansen, Bristol Allé 2, hovedkasserer Niels Villy Niel­

sen, Augustagade 1, forbundsformand fru Edith Olsen, Sdr. Boulevard 60, alle af København, hovedkasserer Kri­

stian Karlo Theodor Carlsson, Ved Bommen 6, Gentofte. Forretningsfører:

Arne Schwencke Christensen, Farum.

Selskabet tegnes af bestyrelsens for­

mand og næstformand i forening eller hver for sig i forening med et med­

lem af bestyrelsen eller forretnings­

føreren; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Storm Andersen Nexø i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med Verner Knud Jeppsson Berthou.

Register-nummer 28.576: „A/S H.M.C.

Financiering, Helsinge", hvis formål er at foretage financiering, herunder af købekontrakter, veksler,' pantebreve i fast ejendom og løsøre samt udlåns- virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor i Helsinge-Valby Kommune; dets vedtægter er af 8. juli 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 50.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og

(8)

634 20.000 kr. B-aktier med ret til forlods kumulativt udbytte. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Efter 1 måneds notering giver hvert A-aktiebeløb på 1000 kr. 4 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overgang af aktier, ved salg, retsfor­

følgning eller ved en aktionærs død har de øvrige aktionærer principalt indenfor samme aktieklasse, subsi­

diært den anden aktieklasse, forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Frugtavler Holger Holmgreen, Holløse pr. Vejby, pen­

sionatsejer Carl Julius Mogens Jen­

sen, Tisvildeleje, fru Mary Hvam, automobilforhandler Anton Hvam, begge af Helsinge. Bestyrelse: Nævnte M. Hvam, H. Holmgreen, C. J. M. Jen­

sen samt advokat Kai Aksel Conrad­

sen, Helsinge. Direktion: Nævnte A.

Hvam. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 28.577: „Ejendoms­

aktieselskabet GI. Køge Landevej tSO af København", hvis formål er at er­

hverve, bebygge og administrere ejen­

dommen matr. nr. 2001 af Vigerslev Kvarter, København, Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 20. august og 23. oktober 1958.

Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerene sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Murermester Osvald Arnold Knudsen, Ved Glypto­

teket 6, gas- og vandmester Kaj Marius Nyrup Wismann, Limfjordsvej 19, landsretssagfører Ole Sigurd Tham- sen, Dr. Tværgade 40, alle af Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhæn

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 28.578: „AIS Jør­

gen Madsen & Co., Danish Export House", hvis formål er at drive han­

del, im- & eksport, agenturvirksom­

hed, fabrikation samt investering.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 4. septem­

ber 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved salg af aktier har de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Ak­

tierne kan frit overgå til ægtefælle eller livsarvinger. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Fru Jytte Mad­

sen, grosserer Jørgen Madsen, begge af Alleen 69, Kastrup, landsretssag­

fører Ivar Krogh Lauritzen, Vimmel­

skaftet 42, København, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Jørgen Madsen. Selskabet tegnes af direktøren alene eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse. Eneprokura er meddelt Jonna Jensen.

Begister-nummer 28.579: „John Peschardt AIS", hvis formål er at drive fabrikation, industrivirksom­

hed og handel, og i forbindelse her­

med stående financiering af gode og sunde foretagender. Selskabet har hovedkontor i Århus; dets vedtægter er af 14. august og 11. oktober 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved salg, tvangsauktion, konkurs eller lignende har Hugo Peschardt, subsi­

diært de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. I tilfælde af død har John Henry Peschardt forkøbsret til Hugo Peschardts aktier og denne forkøbs­

(9)

635 ret til John Peschardt og hustru Ella Elisabeth Peschardts aktier efter den længstlevendes død. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Direktør John Henry Peschardt, fru Ella Elisabeth Peschardt, begge af Skansepalæ 5, År­

hus, prokurist Hugo Peschardt, Bra­

brand. Bestyrelse: Nævnte J. H Peschardt, E. E. Peschardt, H.

Peschardt samt bankfuldmægtig H.

D. Henning Gade, Hegnsgade ' 133, Nærum. Direktion: Nævnte J. H.

Peschardt. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede be­

styrelse. Eneprokura er meddelt Hu­

go Peschardt.

Under 1. november er optaget som:

Begister-nummer 28.580: „Al S V . Jeppesens Savværk", hvis formål er fabrikation og handel og investering.

Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe Kommune; dets vedtægter er af 29 juni og 29. oktober 1957 samt 28. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udsør 300.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Afhændelse af aktier kan kun ske til selskabet eller til en af besty­

relsen godkendt person, jfr. vedtæg­

ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved brev. Selskabets stif­

tere er: Fabrikant Kristian Viktor Jep­

pesen, (ru Ingrid Marie Jeppesen, begge af Gladsaxevej 36, landsretssag- 1 fører Poul Michelsen, Skoubogade 4,

B alle af København. Bestyrelse: Nævnte -1 K V. Jeppesen, I. M. Jeppesen, P. Mi-

D chelsen samt læge Ole Kristian Jep- q pesen, Kornmarken 35, København.

1 Direktion: Nævnte K. V. Jeppesen.

2 Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direk- it tøi en; ved afhændelse og pantsætning

B ai fast ejendom af mindst 2 medlein- n mer af bestyrelsen i forening med di-

T rektøren.

Under 3. november er optaget som- Begister-nummer 28.581: „//. Loh- a ses Boghandel A/S", hvis formål er

B at drive handel, såvel en detail som

J en gros. Selskabet har hovedkontor

i Varde; dets vedtægter er af 23.

august 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i

?Annr e, v æ i:d i e r- H v e rt aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lv- der på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun finde sted efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er- Boghandler Johannes Sloth Christen­

sen fru Martha Sloth Christensen, prokurist Ole Sloth Christensen, pro­

kurist Hans Christian Andersen, alle af Varde, der tillige udgør bestyrel­

sen. Adm. direktør: Nævnte J. S.

Christensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den adm. 'direktør; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse. Ene­

prokura er meddelt: Ole Sloth Chri­

stensen og Hans Christian Andersen.

Under 4. november er optaget som:

Begister-nummer 28.582: „A/S Hnn- devad & Co.", hvis formål er at frem­

stille og forhandle møbler og dermed beslægtede varer. Selskabet" har ho­

vedkontor i Ulfborg; dets vedtæg­

ter er af 3. september 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 125.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­

me efter 2 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Enhver overganaf af aktier — såvel frivillig som tvun- kan, bortset fra overgang til enke eller livsarvinger, kun ske med bestyrelsens samtykke efter de i ved- tægternes § 5 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er- Snedkermester Ejnar Carlo Jensen' snedkermester Aage Buch Hundevad, begge af Ulfborg, gårdejer Hans Ole- sen Hundevad, Starup Søndermark pr. Agard. Bestyrelse: Nævnte E C Jensen, Aa. B. Hundevad, H. O. Hun­

devad samt fru Julie Hundevad, Ulf­

borg. Direktion: Nævnte E. C. Jensen Aa. B. Hundevad. Selskabet tegnes af

(10)

636 to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af to direktører i for­

ening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.583: „Camillo- (hin AIS", hvis formål er at drive han­

del og industri, foretage dyrkning af droger og andre industriafgrøder og drive lignende virksomhed som måtte passe hertil. Selskabet har hovedkon­

tor i Hagerup, Jørlunde; dets ved­

tægter er af 24. april og 30. septem­

ber 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 100.000 kr.

ordinære aktier og 100.000 kr. præ­

ferenceaktier med ret til forlods ud­

bytte og forlods dækning i tilfælde af selskabets likvidation. Aktiekapita­

len er fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Lauritz Skov Nissen Toft, fru Kaja Toft, begge af Skovrødgård, Birkerød, fru Ellen Ada Kirstine Clemmensen, dr. phil. Christian Frederik Volmer Clemmensen, begge af Sortedams Dos­

sering 87, København. Bestyrelse:

Nævnte L. S. N. Toft, C. F. V. Clem­

mensen samt fhv. bankdirektør Ernst Ludvig Peter Christian von Kauff- mann, Kastelsvej 36, København, di­

rektør cand. pharm. Niels Christian Rahbeck Østergaard, Kvædevej 119, Virum. Direktion: Nævnte N. C. R.

Østergaard. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændel­

se og pantsætning af fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i for­

ening.

Register-nummer 28.584: „Ejendoms­

aktieselskabet På Bjerget 2 in. fl.", hvis formål er at erhverve og admi­

nistrere fast ejendom samt handels- og financieringsvirksomhed. Selska­

bet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 17. april og 24.

juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på

500 kr. eller multipla af 500 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på ihændehaveren.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere er: Regnskabschef Ib Preben Hansen, L. E. Bruuns Vej 13, Char­

lottenlund, fru Aase Irene Haagensen,

„Ultim A/S", begge af Damsbo Vænge 13, København. Bestyrelse: Nævnte I.

P. Hansen, A. I. Haagensen samt fru Jenny Olsen, Damsbo Vænge 5, Kø­

benhavn. Direktion: Nævnte A. I. Haa­

gensen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Under 5. november er optaget som:

Register-nummer 28.585: „Køge- Malmø Linietrafik A/S", hvis formål er at drive passager- og automobil­

transport mellem Danmark og Sverige over Øresund. Selskabet har hoved­

kontor i Køge; dets vedtægter er af 24. oktober 1958. Den tegnede aktie­

kapital udgør 35.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Skibsreder Ver­

ner Johannes Brønholm, fru Maren Hjørdis Brønholm, begge af Virum, skibsmægler Henning Christian An­

dersen Fink, Nyhavn 35, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte V. J. Brønholm. Selska­

bet tegnes af tre medlemmer af besty­

relsen i forening eller af en direktør alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Register-nummer 28.586: „Laurits og Aksel Nielsen Korn- og Foderstof­

forretning A/S, Faaborg", hvis formål er at drive korn-, foderstof- og gød- ningsforretning og anden handelsvirk­

somhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet:

„Baagøe & Riber's Korn- og Foderstof­

forretning A/S" (reg.-nr. 14.344), har hovedkontor i Fåborg; dets vedtægter

(11)

er af 24. juli og 24. november 1936 med ændringer senest af 4. august 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren eller på navn. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker i „Svendborg Avis" og

„Svendborg Amtstidende". Bestyrel­

se: Direktør Jens Warming, Svend­

borg, købmand Laurits Nielsen, køb­

mand Axel Nielsen, begge af Fåborg.

Direktør: Nævnte J. Warming. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom

— af den samlede bestyrelse. Enepro­

kura er meddelt: Jens Warming oe Bobert Petersen.

Begister-nummer 28.587: „Vaske­

teknisk Laboratorium A/S (Aktiesel­

skabet Sæbekompagniet Gefion)".

Under dette navn driver „Aktiesel­

skabet Sæbekompagniet Gefion" til­

lige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises

(reg.-nr. 11.316).

Register-nummer 28.588: „A/S af 23/9 195S", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe Kommune; dets vedtægter

> er af 23. september 1958. Den tegnede 5 aktiekapital udgør 45.000 kr., fordelt

i aktier på 500 og 5000 kr. Aktiekapi- t talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- t tierne lyder på navn. Overdragelse af

> aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Højesteretssagfø­

rer Andreas Felix Lewald Vang, lands­

retssagfører Paul Høyer, begge af Nør- i cgade (i, København, sagførerfuldmæg- t tig, Jens Christian Hasselsteen, Adolphs- / vej 02, Gentofte, der tillige udgør be- 8 styrelsen. Selskabet tegnes af to med-

lemmer af bestyrelsen i forening; ved s afhændelse og pantsætning at" fast 9 ejendom af 3 medlemmer af bestyrel-

u * f o r e n i ng - Eneprokura er med-

b delt: Otto Erik Petersen.

Under 6. november er optaget som:

Begister-nummer 28.589: „A/S Mul- A titrade , hvis formål er at drive fa­

brikation, handel, agenturvirksomhed samt financiering. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 29. oktober 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 50.000 kr fordelt i aktier på 500 og 5000 kr!

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af aktier — bort­

set fra overdragelse ved en aktionærs død til dennes enke eller legale livs­

arvinger — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 7 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærer sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: „A/S Tepanco, St.

Kongensgade 63, landsretssagfører Børge Anders Peter Jensen, Vester­

brogade 10, landsretssagfører Ole Schiørring, St. Kongensgade 3, alle af København. Bestyrelse: Nævnte O.

Schiørring, B. A. P. Jensen samt di- rektør Axel Martin Dilau Ludvigsen Bolighedsvej 9, København. Direk­

tion: Nævnte A. M. D. Ludvigsen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom at den samlede bestyrelse.

Under 7. november er optaget som*

Begister-nummer 28.590: „Fisketor­

vets Isværk og Frysehus A/S", hvis formal er at opføre og drive et is- værk, kølehus og frysehus på Køben­

havns Fisketorv. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 7. oktober 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 303.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid, dog at ingen aktionær kan atgive flere end 120 stemmer. Aktier- ne ly der på navn. Ved overdragelse af aktier, der ikke sker i forbindelse med overdragerens salg af sin forret­

ning på Fisketorvet med tilhørende andele i Københavns Fisketorv a. m.

b. a. eller Fisketorvets Industrihus a.

m. b. a., har principalt Fisketorvets Isværk og Frysehus A/S, subsidiært Københavns Fisketorv a. m. b. a. Fi­

sketorvets Industrihus a. m. b. a. samt aktionærer og andelshavere i disse selskaber forkøbsret efter de i ved-

(12)

638 lægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Grosserer Hans Peder Bendixen, Borg­

mester Fischers Vej 1, grosserer Poul Emil Staalbagen, Strandlodsvej 115, begge af Købenbavn, direktør Aage Julius Funch, Helmsvej 29, Bagsværd, grosserer Ove Otto Viggo Johnsen, Klampenborgvej 12 B, Klampenborg.

Bestyrelse: Fabrikant Niels Christian Nørby (formand). Jernbane Allé 31, grosserer Christian Peter Fage Bertel­

sen, V. Søgade 44, begge af Køben­

bavn, grosserer Kjeld Dan Jensen, Bavnsletvej 22, Skovlunde, fabrikant Otto Tvilling, Høeghsmindevej 85, Gentofte, samt nævnte H. P. Bendixen.

Direktion: Nævnte Aage Julius Funch.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændel­

se og pantsætning af fast ejendom af 2 medlemmer af bestyrelsen i for­

ening med bestyrelsens formand.

Under 8. november er optaget som:

Begister-nummer 28.591: „A/S Aage Havemanns Eftf.", hvis formål er at drive fabrikation og handel med elek­

triske artikler og dermed beslægtede varer. Når bestyrelsen finder det for- målstjentligt, kan selskabet herudover drive anden fabrikations- og/eller handelsvirksomhed, herunder også interessere sig som aktionær eller på anden måde i andre virksomheder her i landet eller i udlandet samt på anden måde drive virksomhed med kapitalanlæg. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 1. april 1958. Den tegnede aktie­

kapital udgør 3.000.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­

dragelse af aktier' kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Jens Jensen Palle, fru Signhild Marga­

reta Palle, begge af Dalgas Boulevard 2, civilingeniør Erik Nielsen, C. F.

Bichs Vej 81, alle af København. Be­

styrelse: Nævnte J. J. Palle, E. Niel­

sen samt højesteretssagfører Eigill Didrik Michelsen, Amagertorv 24, Kø­

benhavn. Direktion: Nævnte J. J.

Palle samt Helge Andersen, Smalle- gade 41, København. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­

ening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse. Prokura er meddelt Jens Jensen Palle i forening med Helge Andersen.

Register-nummer 28.592: „Torben Søderberg A/S", hvis formål er at drive virksomhed ved handel og kapitalanbringelse. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 26. september og 22. oktober 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overgang af aktier såvel frivillig som tvungen samt i til­

fælde af, at en aktionær ved sin død ikke efterlader sig ægtefælle, har be­

styrelsen forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 2 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Grosserer Torben Bjerre Søderberg, fru luge Luplau Søderberg, begge af Maglemosevej 91, Charlottenlund, landsretssagfører Jørgen Melbye, H. C.

Andersens Boulevard 13, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte T. B. Søderberg. Selska­

bet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af en direktør;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.593: „Person Kleins Eftf., AIS", hvis formål er at drive entreprenørvirksomhed. Selska­

bet har hovedkontor i Gentofte; dets vedtægter er af 17. oktober 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Ved afhændelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

(13)

639 Civilingeniør Marius Koster Frøsig, fru Travis Frøsig, ingeniør Koster Shelton Frøsig, alle af Sniakkegården, Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktør: Nævnte M. K. Frøsig. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Under 10. november er optaget som:

Register-nummer 28.594: „Oste- Salgskontoret af 9/9 1958 A/S", hvis formål er at drive handel og financie- ring af eksport. Selskabet har hoved­

kontor i Århus; dets vedtægter er af 9. september 1958. Den tegnede aktie­

kapital udgør 22.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved salg af aktier — såvel frivil­

ligt som tvungent — bortset fra over­

gang til efterlevende ægtefælle samt de i vedtægternes § 3, 6. stk., 2 pkt.

nævnte undtagelser — har de øvrige aktionærer forkøbsret. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Mejeriejer Aage Christian Florander, fru Esther Karen Aastrup Florander, begge af Brædstrup, landsretssagfører Oli?"Chri­

stian Hansen, Nørre Voldgade 9, Kø­

benhavn, direktør Hellmut Otto Zuck, fru Marie Alma Hildegard Zuck, begge af Brabeckstrasse 80, Han- nover-Kirchrode, Tyskland. Bestyrel­

se: Nævnte Aa. C. Florander, E. Kl Aa.

Florander, H. O. Zuck. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller en prokurist eller — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af den samlede bestyrelse.

Under 13. november er optaget som:

Register-nummer 28.595: „A/S Sival- Stål", hvis formål er at drive fabrika­

tions- og handelsvirksomhed. Selska­

bet skal særlig overtage og videreføre i den af fabrikant S. Kornstad hidtil under firma Sival-Stål drevne virk­

somhed. Selskabet skal iøvrigt være berettiget til at drive enhver form for handels- og fabrikationsvirksomhed.

Selskabet har hovedkontor i Køben- 1 havn; dets vedtægter er af 20. maj og

9. september 1958. Den tegnede aktie­

kapital udgør 150.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid. I tilfælde af en stemmeberettiget aktionærs død får hans bo eller arvinger dog straks stemmeret. Aktierne lyder på navn.

Ved overdragelse af aktier til tredie- mand har bestyrelsen på de øvrige aktionærers vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Herbert Demgenski, Buchwaldstrasse 31, Hamburg-Rahl- stedt, nu afdøde højesteretssagfører Leif Gamborg, Bredgade 30, fabrikant Sivert Olsen Kornstad, fru Henny Agnete Kornstad, begge af Joh. Kellers Vej 44, alle af København. Bestyrelse:

Nævnte H. Demgenski, S. O. Kornstad samt advokat Jørgen Gamborg, Jens­

løvs Tværvej 9, Charlottenlund. Direk­

tion: Nævnte S. O. Kornstad, H. Dem­

genski. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 28.596: „Svend Jansen A/S", hvis formål er at drive financieringsvirksomhed, handel med automobiler og anden handel, industri og gartnerivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i Farum Kommune; dets vedtægter er af 9. juli 1958. Den teg­

nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Bortset fra overgang ved arv eller overdragelse af direktør Svend Jansens aktier, kan enhver over­

dragelse — såvel frivillig som tvun­

gen — kun ske med samtykke af ak­

tionærer, der ejer 90 pet. af aktie­

kapitalen. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Direktør Svend Aage Herman Gerhardt Jansen, fru

(14)

Aase Jansen, inspektør Herman Ger­

hardt Jansen, fru Birthe Gamborg, alle af „Vigen" pr. Birkerød, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. Aa. H. G. Jansen. Selskabet tegnes af en direktør eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 28.597: „AIS Air- wool", hvis formål er at drive isole- ringsvirksomhed. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 22. september 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Berlingske Ti­

dende" samt ved anbefalet brev til de noterede aktionærer. Selskabets stiftere er: Fru Inger von Bosen, Set.

Annæ Plads 9, oversygeplejerske Fran- ziska Johanne von Bosen, Dr. Tvær­

gade 37, advokat Basmus Christian Paabøl, Beventlowsgade 12, alle af København, der tillige udgør bestyrel­

sen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 14. november er optaget som:

Begister-nummer 28.598: „AIS Benfa Finansiering", hvis formål er at drive financieringsvirksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 1. juli 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 110.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Ved over­

dragelse af aktier — der kun kan ske med bestyrelsens samtykke — har denne, subsidiært hvert enkelt be­

styrelsesmedlem, forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Direktør Kurt Svend Bentzen, fru Grete Doris Bentzen, begge af Listed­

vej 9, Kastrup, disponent Leo Helge Fagerberg, Kurlandsgade 33, Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte K. S. Bentzen. Sel­

skabet tegnes af tre medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 28.599: „Mon désir, Damekonfektion AIS", hvis formål er at drive handel en detail med dame- og børnekonfektion. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 28. august og 29. ok­

tober 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­

rers vegne forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Fru Bodil Kirstine Peltz Christensen, C. F. Bichs Vej 91, fuldmægtig Bent Nielsen, Solnavej 14, landsretssagfører Jørgen Strømberg, Frederiksholms Ka­

nal 6, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Begister-nummer 28.600: „Poul Erik­

sen, Viby J., A/S", hvis formål er at drive ingeniør- og entreprenørvirk­

somhed og dermed beslægtet virksom­

hed samt liandel. Selskabet har hoved­

kontor i Viby J.; dets vedtægter er af 27. september 1958. Den tegnede aktie­

kapital udgør 180.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør Poul Eriksen, fru Johanne Nørskov Eriksen, begge af Jyllands Allé 143, Viby J., kalk­

værksejer Holger Juhl Steffensen,

(15)

641 Park Allé 7, Århus, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte P.

Eriksen. Selskabet tegnes af to med- 1 lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et med- i lem af bestyrelsen; ved afhændelse og

pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 28.601: „Brdr. H.

i & K. Jacobsen, Vordingborg A/S", li vis formål er at drive handel med J automobiler og automobiltilbehør og dermed beslægtede varer som benzin ) og olie m. v. samt udførelse af auto­

mobilreparationer. Selskabet har ho­

vedkontor i Vordingborg; dets ved­

tægter er af 27. september 1958. Den t tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., i fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 1 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt

40.000 kr., det resterende beløb ind- I betales inden 14, november 1959.

1 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er i ikke omsætningspapirer. Overdragelse 3 af aktier til ikke-aktionærer kan kun g ske med bestyrelsens samtykke. Ved 3 enhver overgang af aktier — bortset i fra overgang ved arv til en aktionærs 3 ægtefælle eller livsarvinger — har de 5 øvrige aktionærer forkøbsret efter de i i vedtægternes § 4 givne regler. Be- i kendtgørelse til aktionærerne sker ved i brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 1 Kaj Georg Jacobsen, Årslev, Fyn,

B autoforhandler Henning Jakobsen, Skyttehøj 42, Kastrup, maskinmester 1 Emanuel Emil Dirksen, Kaprifolievej 1 1, København, der tillige udgør be-

? styrelsen. Direktør: Nævnte H." Jakob-

?, sen. Selskabet tegnes af to medlem- i mer af bestyrelsen i forening; ved af- I hændelse og pantsætning af fast ejen- b dom af den samlede bestyrelse. Ene- il prokura er meddelt: Henning Jakob- z sen.

Register-nummer 28.602: „Deres

\ Kjolemagasin AIS", hvis formål er at b drive handel (detail og en gros) og

;i fabrikation indenfor tekstilbranchens o område. Selskabet, der tidligere har v været registreret under navnet „Tex- ii tilaktieselskabet af 14/8 1956" (reg.- n nr. 26.802), har hovedkontor i Køben- ri havn; dets vedtægter er af 14. august

og 30. oktober 1956 med ændringer senest af 30. august 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapita­

len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­

se: Købmand Kai Josef Ginsborg (for­

mand), fru Ilse Ruth Ginsborg, begge af Jernbanegade 11, disponent" Ib Ben­

ny Nielsen, Hospitalsvej 39, alle af Nykøbing F. Selskabet tegnes af besty­

relsens formand alene eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af bestyrel­

sens formand i forening med et med­

lem af bestyrelsen.

Under 15. november er optaget som:

Register-nummer 28.603: „ Tysk Bog- import A/S", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 13.

oktober 1958. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 41.000 kr., hvoraf 40.000 kr.

er A-aktier og 1000 kr. er B-aktier med ret til 6 pet. forlods kumulativt udbytte og forlods dækning ved lik­

vidation. A-aktionærerne har særlige rettigheder ved bestyrelsesvalg. Aktie­

kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme, B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn, I fem år fra stiftelsen er A-aktierne uomsættelige, derefter har de øvrige A-aktionærer forkøbsret til A-aktier, som ønskes afhændet, efter nærmere i vedtægternes § 4 angivne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Boghandler Eberhard Paul Biedel, Nordkrog 22, Hellerup, boghandler Laurids Iver Madsen, Bomhoffs Have 6, landsretssagfører Emil Andreas Ar­

den, Til Jernbanen 9, Bagsværd, gros­

serer Carl Johan Grundahl, Granpar­

ken 173, Brede, der tillige udgør be­

styrelsen, Selskabet tegnes — derun­

der ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede besty-

(16)

relse. Eneprokura er meddelt: Eber­

hard Paul Riedel og Laurids Iver Mad­

sen.

Register-nummer 28.604: „Ejendoms­

aktieselskabet af 18. August 1958", hvis formål er at erhverve, opføre og udleje faste ejendomme. Selskabet har hovedkontor i Århus; dets vedtægter er af 18. august 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdra­

gelse af aktier har bestyrelsen for­

købsret efter de i vedtægternes § 2 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Frøken Inger Marie Salling, Strandvejen 36, højeste­

retssagfører Georg Vilhelm Løber, Set.

Clements Torv 11, begge af Århus, direktør Herman Christian Salling, Poppelvej 4, Risskov, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Inger Marie Salling. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af direktionen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Herman Christian Salling.

Register-nummer 28.605: „Dictofax A/S", hvis formål er at drive fabrika­

tion og handel. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 31. oktober 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er ordinære aktier og 300.000 kr. præferenceaktier med ret til forlods udbytte og forlods dæk­

ning ved likvidation. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert præferenceaktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme og hvert ordinært aktiebeløb på 1000 kr, giver 4 stem­

mer. Aktierne lyder på navn. Ved af­

hændelse af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­

retssagfører Eyvind Mørup-Petersen, Reventlowsgade 30, landsretssagfører

Gunnar Højgaard Nielsen, Banegårds­

pladsen 1, begge af København, direk­

tør Jens Jensen Aagaard, Lyngbyvej 343 A, Gentofte, der tillige udgør be­

styrelsen. Direktion: Ingeniør Ejnar Munk Laursen, Ådiget 18, København.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en di­

rektør; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 17. november er optaget som:

Register-nummer 28.606: „Danlund Elektronik AIS", hvis formål er at drive handel med og fabrikation af elektroniske artikler og dermed i for­

bindelse stående servicevirksomhed.

Selskabet har hovedkontor på Frede­

riksberg; dets vedtægter er af 1. sep­

tember 1958. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­

ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Direktør Hen­

rik Tholstrup, St. Kongensgade 128, højesteretssagfører Eigill Didrik Mi­

chelsen, landsretssagfører Thorkil Pape, begge af Amager Torv 24, alle af Købenbavn, der tillige udgør be­

styrelsen. Selskabet tegnes — derun­

der ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:

Sune Nofelt.

Begister-nummer 28.607: „Aktiesel­

skabet Faaborg murer- og entrepre­

nørfirma", hvis formål er at drive murer- og entreprenørvirksomhed af enhver art. Selskabet har hovedkon­

tor i Fåborg; dets vedtægter er af 29. maj 1958. Den tegnede aktieka­

pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har selskabet forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Aktierne kan frit overgå gennem arv til legale arvinger. Bekendtgørelse til aktionæ­

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Januar 1923 er Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af Prokuristen i Forbindelse med Bestyrelsens Formand, ved Afhændelse og Pantsætning af

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

skabets revisor: Statsaut. Undb maj 1973 er selskabets vedtægter ærr Selskabet tegnes af bestyrelsens forir alene eller af direktionen. Selskabet M af et medlem

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen

tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af