• Ingen resultater fundet

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­ delserne findes.) Ako, kemisk teknisk Fa­ brik ved A

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­ delserne findes.) Ako, kemisk teknisk Fa­ brik ved A"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1920. No. 5.

København.

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­

delserne findes.) Ako, kemisk teknisk Fa­

brik ved A. Hald &

E. Brauiie, 100.

An-Bi V . A. Nielsen, 101.

Andelsselskabet Land­

mændenes Fouragecen­

tral, 99.

A ngleterre, Herre- TTa tte- magasinet ved M. S.

Oestermann, 100.

Auto-Pnexi, J. Mørch Hansen, 102.

Aocelholm, 105.

Baagøes, T., Efterfølgere, 105.

Badens, Jakob, Sønner, 102.

Bang, A. C., 101.

Bayer, Carl, 99.

Bendixen & Lindhard, 102.

Bielefeldt, C. H., 101.

Bonhonieren ved C. Itas- mussen, 100.

Bonne, H. E., 99.

Bonnesen, Sigurd, 102.

Borchs, Olaf, jydske Filial, Aarhus. 102.

Brachers, F., Efterføl­

gere Gunder Larsen c6 Co., 103.

Bramsen, Burmeister &

Co, 102.

Braimstein <& Schibhye, 98, 102.

Brdr. A. li: 11. Petersen., 103.

Busk, Arnold Andreas BhU Ahrensen, 101.

Butiksniontøren ved Ferd.

Hindsgaul, 101.

Bygningsbureaiiet Dan- mark, Aktieselskabet, 100.

Canto Musikhus ved Egon Mortensen, 99.

Cherry Vermouth ved Axel Petersen, 99.

Christensen, Alfred, &

Co., 104.

Christensen, J. O., og Søn, 99.

Ciderbryggeriet Dan­

mark, Aktieselskabet, 100.

Cigar-, Vin- & Kiosk­

forretning Saga, Carl Bruun, 100.

City elektriske Fodtøjs- og Reparationsfabrik,

Aktieselskabet, 99.

City elektriske Fodtøjs- og Reparationsfabrik, ved H. Sørensen, 99.

Colonialmagasinet Kon­

gedyb ved E. H. Hør­

skov, 103.

Columbia Musikhus ved S. Morteyisen, 100.

Confekturefabriken Cho- kola, Johs. Hedegaard, 100.

Con tinentet, Aug. Jensen, 99.

Dampvaskeriet Aladdin og Soignering sanstal-

fen Fix ved L. B. Norr- by jun., 101.

Dansk Agentur og Kom- missionsforretning ved Jul. Mackeprang, 103.

Dansk Briket- & Kul- Kompagni , A ktiesel- skab, 102.

Dansk-Estlandsk Export- forretninq, M. Møller, 99.

Dansk Manufaktur Im port ved Adfred Zacho

& Co., 101.

Dansk Stof Imprægne­

rings Anstalt ved A.

Hald & E. Braune, 100.

Dansk Stof skotøjsfabrik, Braae & Heinrichson, 100.

Dansk Vare Import ved Alexander Nilsson, 100.

Danske Maltfabrikker, De Aktieselskabet, 103.

Doberck, Iivan, & A.

Kroll, 103.

Eagle, The, Star and Britisch Dominions Insurance Company Limited, Aktieselska­

bet, 100.

Engelhardt Decked Life Boat Co., The, 103.

Engstrup Motoren, 104.

Eskildsgades Maskin­

snedkeri ved Jensen og Andersson, 105.

Expor t- Firkløveren, A k- tieselskabet, 99.

Fahnøe, Th., Aktiesel­

skabet, 101.

Filial for Skandinavien af Aktieselskabet Va- cuum OU Company ved Ernst Michaelsen, 99.

Forenede Sæbefabriker, De, vi Bak Hansen, 101.

Forenede Sæbefabrikker, De,Georg Jacobsen, 101.

Frederiksen, Peter, & Co., 103.

Freiesleben, Axel, & Co., 102.

Frisenette, Ludv. G., &

Søn (fhv. V. Løwes Handelsgartneri,) 104.

Goecker, Ad., 105.

Gottlieb, Andersen & Co., 101.

Grau, Reinholdt, 100.

Gummivarelageret,Fran­

cais, Mauritzen, 103.

Hansen, Axel, & Viggo Boyer, 98.

Hansen, H. A., 103.

Havisen, Holger, & Finer Rasmussen, 101.

Hansen, Ph., & Co,, 102.

Hansens, Frederik O., Eftf, 103.

Heba, A. Hald & E.

Braune, 100.

Hedegaard, Johs., 100.

Herstad, Chr. A., 98.

Hjardemaal, Ludviq, <&

Co., 102.

Hollandske Cigarlager, Det, C. M. Madsen, 104

(2)

Holten, Curt, 104.

Hoppe, Jørgen, & Go.

Assiiranceforretninq, 104.

Inqeniør A. Hermansen, 103.

Ingeniør <&. Maskinfor­

retningen Mjølner ved P. Christensen, 100.

Internalional Transport

& Spedition ved Aug.

Andersen, 100.

Jeppesen, William, 101.

Jespersen & Co., 104.

Jespersen, T.,& Co., 103.

Johansen & Buus, 98.

Justesen, A. R.,&Co.,104.

Jørgensen og Walter, 103.

Jørgensen, S., & A. Jjar- sen, 99.

Kaseinfabriken Danmark ved Jiilius Parker, 100.

Kemisk tekn. Fabrik Aiax, F. E. Jørgensen, 99.

Kjærsgaard, Søren, 98.

Kjøbenhavns Auktions­

vare- og Realisations- Forretning ved C. P.

Schmidt, 98.

København s Fiskeforsy­

ning ved H. Hansen og K. Jensen, 103.

Købe7ihavns kontrollerede Vinhandel ved Hans Andersen, 100.

Københavns kontrollerede Vinhandel ved Hans Andersen & Søn, 100.

Københavns Maskinsned­

keri og Stolefabrik ved J. M Menning, 103.

Københavns Maskinsned­

keri og Stolefabrik ved JAndberg og Mennivg, 103.

Københavns Tørve Imager ved Aksel Tjavsen, 102.

Københavns Vognfabrik ved A. Nielsen, 101.

Københavns Vognfabrik

V. A. & V. Nielsen, 101.

Kleinert, Robert, 103.

Kongsbak <& Cohn, 99.

Kølerstrøm, C., 105.

Tegetøjs-Huset ved Theo­

dor Thorngreen, 102.

Letng, Max, & Co., 105.

Levisohn, Leopold, 103.

Lichtenberg, Pinkus, 101.

Lindemann & Hjelmer, Aktieselskabet, 99.

Lindemann de Hjelmer Aktieselskabs Eft. v.

H. Hjelmer, 99.

Lindgreen og Nielsen,102.

Lohses, G.O.,Efterfølger, 99.

Lundstedt, P., Valby, 102.

Lyngbyvejens Skotøjsf or- retning tfe Reparations

Fabrik, P. Christensen, 105.

Lyngbyvejens Skotøjsfor­

retning & Reparations Fabrik, P. & Chr. Chri­

stensen, 105.

Madsen, O. Just, 104.

Madsen, William, 104.

Madvig-Nielsen, A., &

Co.', 105.

Merivede, J. Chr., 99.

Metalvarefabriken Swift ved Larsen og Nord- heim, 99.

Meyer, Herman, 100.

Mortensen, S., 100.

Møller, Carl, Æ Co., 98.

National Industri ved Engstrup, 104.

Neergaard, Th. A., &

Co., 98.

Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co.

ved G. J. Gosch & Co., 100.

is ielsen, E, 104.

Nielsen, N., & Co., 102.

Nissen Æ Grønbech, 99.

Nordisk Elektro Mekanik ved Albert Rønnow &

Co., 105.

Nordisk Hustelefon, N.

Joh. Kvist, 101.

Nørrebros Savværk, 104.

Olsen, Axel S. V., 103.

Olsen, Knud, & Co., 102.

Pakkassef abrikken Godt- haab. Aktieselskabet, 101.

Pedersens, J., Sæbe­

fabrikker, 101.

Petersen & Nielsen, 104 Petersen & Prehn, 99.

Petersens, Reinholdt, Efterf., 104.

Pe troleu msforre tningen Blaagaard, Chr. Væber, lOL '

Restauratørernes Dække- tø jsf or syning, Damp­

vaskeriet Aladdin, L.

Bartholdy Norrby, 101.

Ring, C., & Co., 102.

Rom, C. Th., & Co., 98.

Rothe & Rosenstand, 104.

Rothe, Chr. E.,&Co., 103.

Røren & Waterman.

Inc. Agentur for Dan­

mark ved P. D. Mel­

torn, 105.

Sand, Hilmar, & Selvey Olsen, 105.

Scheuer & Mørch, 102.

Schmidt og Magnussons Bogtrykkeri, 103.

Schmidt, J. M., 103.

Schovgaard,N.,&Sø7i,105.

Seelk, Carl, 99.

Skjortestrygeriet ved E.

Limd, 102.

Skotøjsmagasinet Stan­

dard ved Chr. R. Jør­

gensen, 102.

Skræderiet City, Aktie­

selskabet, 99.

Slotsgadens Kaffebod ved J. Christiansen, 104.

Smiths, N. C. C., Søn, LouisSmithsEftff. ,104.

Soignering sanstaltenFix, R. C. Friberg, 101.

Storm & Trier, 105.

Sænmndsen, Carl, & Co, 99.

Sørensen, Peter, 104.

Thomsen, Hans, 104.

Thomsen, T. P., 101.

Toft, Allert, & Co.,102.

Top, E., & Co., 104.

Valby Magasin, A . Bruhn, Andersen, 102.

Valuta, Harald Frede­

riksen, 101.

Valuta ved Fritz Tel- kamp, 101

Vesterbros Stentagpap­

fabrik, 104.

Victoria Handels-Kom- jmgni v. Viggo Ras­

mussen & Co., 102.

Weimann, E. L., & Co., 101.

Wetzel, Oscar, 102.

Wisborg & Christensen, 103.

Worm, Anthony, 105.

Øbros Automobilværksted, Halfdan Rasmussen, 105.

Firnjtiet

Clir.

A.

Herstad

har givet Kay Kristian Kjædehye og Christian William Menning Prokura i Forening.

Firmaet Til.

A. Neergaard & (]o.

liar givet Karen Larsen Prokura.

Axel Hugo Richard Hansen er udtraadt af Firmaet

Axel Hansen & Boyer,

der fortsættes uforandret af Viggo Bayer som eneste ansvarlig Indehaver.

Firmaet

C. Til. Roni & Co.

er hævet.

Firmaet

Braunstein & Scliibhye

liar tilbagekaldt den Jacoh Frederik Lønherg givne Prokura.

Firmaet

Joliansen & Buus

driver Fa­

brikation. Henry Otto Jiditts Johansen af Frederiksberg og Jens Laurits Buus er de ansvarlige Deltagere.

Carl Lindenberg Kjersgaard og Carl Axel Einar Nølche er indtraadt i Firmaet

Søren Kjærsgaard

som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere.

Firmaet

Carl Møller & €o.

er hævet.

Christian Petersen Schmidt, der var In­

dehaver af Firmaet

Kjøbenhavns Aukti­

onsvare- og Realisations Forretning ved C. P. Scliniidt,

er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes af hans Enke Jørgine K i r s t i n e P e t e r s e n S c h m i d t , f . J e n s e n , i Forening med Peder Otto Hans Andreas Sømod, der er indtraadt i Firmaet som

(3)

ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere.

Firmaet

Metalvarefahriken Swift ved Larsen Nordheiiii

driver Haaudværk.

Andreas Vilhelm Julius Larsen af Dragør og Harald Nordheim er de ansvarlige Deltagere og tegner i Forening Firmaet.

Firmaet

Daiisk-Estiaiidsk Exportforret-

II i

lig, M. Møller

er bævet.

Aktieselskabet Export-Firkløveren

er bævet.

Firmaet

Contiiieiitet,

Aug.

Jensen

er bævet.

Axel Carl Georg Petersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

('lierry Vernioutli ved Axel Petersen.

Elna Petersen bar Prokura.

Firmaet

H. E. Honne

bar tilbagekaldt den Karl Carstensen Jørgensen givne Prokura.

Carl Peter Godefred Bayer driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

darl Bayer.

Tteinhard Midler og Jjudvig Adolf Nielsen bar Prokura i For­

ening.

Firmaet

Carl Sæmundsen & €o.

bar tilbagekaldt den Sophus Carl Alexander Christensen givne Prokura og givet Åfax Adolph EcJcelman og Curt Gleinig Prokura i Forening.

Firmaet

Petersen & Prelin

driver Haand- værk. Carl Otto Petersen af Frederiksberg og Peter Einar Prehn er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Kongsbak & Cohn

bar givet Christian Nagel Prokura.

Aktieselskabet Skræderiet €ity

er bævet.

Egon Ove Mortensen af Frederiksberg I driver Handel som eneste ansvarlig Inde-

; haver af Firmaet

Canto Musikhus ved Egon Mortensen.

Firmaet

Filial for Skandinavien af Ak- r tieselskabet Vacuuni Oil Company ved [ Ernst Michaelsen

er bævet.

Sophus Birger Kruuse er indtraadt i Firmaet (x. Gr.

Lohses Efterfølger

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet

Andelsselskabet Landmændenes Pouragecentral

bar tilbagekaldt den Jo­

han Theodor Lichtenherg givne Prokura.

Christian Frederik Merwede er indtraadt i Firmaet

J. Chr. Mei'Avede

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Cai'l Friederich Johann Seelk af Helle­

rup driver Assurancevirksombed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Carl Seelk.

Firmaet

Nissen & (ji'ønbecli

driver Handel. Carl Andreas JYantø Nissen og Poul Grønbech er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

J. 0. Christensen og Søn

driver Haandværk. Jens Otto Christensen og Gerhard Vilhelm Carl Christensen er de ansvarlige Deltagere.

Aktieselskabet Lindemann & Hjelmer

er hævet.

Harry Otto Jean Hjelmer af Frederiks­

berg driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

Lindemann å Hjel- nier Aktieselskabs Eft. v. H. Hjelmer.

Anders Hjelmer bar Prokura.

Frits Emil Jørgensen driver Fabrikation som eneste ansvarlig ludebaver af Firmaet

Kemisk tekn. Fabrik Aiax, F. E. Jør­

gensen.

Firmaet

S. Jørgensen & A. Larsen

dri­

ver Handel. Heinrich Axel Marius Larsen og Samuel Jørgensen af Frederiksberg er de ansvarlige Deltagere. Deltagerne i For­

ening tegner Firmaet. Prokura har Ella Ingeborg Larsen, f. Petersen, i Forening med en af Indehaverne.

Aktieselskabet City elektriske Fodtøjs- og Reparationsfabrik

er hævet.

Helga Sørine Elvira Sørensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

City elektriske Fodtøjs-

og Reparationsfabrik ved H. Sørensen.

(4)

er hævet.

Firmaet

Herman Meyer

har tilbagekaldt den Philip Natlianson givne Prokura.

Firmaet

Johs. Hedegaard

er hævet.

Feter Johannes Christian Nielsen Hede­

gaard driver Haandværk som eneste an- svarhg Indehaver af Firmaet

Coiifektiire- fabriken Choeola, Joiis. Hedegaard.

Anna Maria Camilla Rasmussen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

„Bonbonieren" ved

C.

Rasmussen.

Mejer Schmidovitz Oestermann af Fre­

deriksberg driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet

Angleterre, Herre-Hattemagaslnet ved M. S. Oester­

mann.

Likvidationen af Firmaet

Ako, kemisk teknisk Fabrik ved A. Hald & E. Braiine

er sluttet, hvorefter Firmaet paany tegnes af de ansvarlige Deltagere Andreas Hald og Edvard Theodor Hergart Braune.

Likvidationen af Firmaet

Dansk 8tof Imprægnerings Anstalt ved A. Hald & E.

Braune

er sluttet, hvorefter Firmaet paa­

ny tegnes af de ansvarlige Deltagere An­

dreas Hald og Edvard Theodor Hergart Braiine.

Likvidationen af Firmaet

Hebe,

A.

Hald

& E. Braune

er sluttet, hvorefter Firmaet paany tegnes af de ansvarlige Deltagere Andreas Hald og Edvard Theodor Hergart Braune.

Firmaet

Oolnmbia Musikhus ved

S.

Mor­

tensen

er hævet.

Sophie Jørgine Mortensen, f. Jensen, med Jørgen Henrik Boepstor;ff som fast Lavværge driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet S.

Mortensen.

Edith Eleonora Mortensen har Prokura.

Firmaet

Dansk Stofskotøjsfabrik, Braae

& Heinriclison

er hævet.

Firmaet

Nestlé & Anglo Swiss Conden sed Milk Co. ved

Gr.

J. Gosch & Co.

driver

tenlund og Aage Andreas Christian Hartel\\i er de ansvarhge Deltagere. |||

Alexander Troisieme Nilsson driveri"!;

Handel som eneste ansvarlig Indehaver,if af Firmaet

Dansk Vare Import ved Alex-->

ander Nilsson.

Axel Rasmussen har Pro--c kura.

Firmaet

International Transport & Spe-

-9

dition ved Aug. Andersen

har tilbagekaldtdf den Peter Lauritz Einer JuJd givne Pro-:-c kura.

Carl Alfred Bruun driver Handel somn:

eneste ansvarlig Indehaver af Firm aet ja

Cigar-, Vin- & Kioskforretning „Saga",^"

Carl Bruun.

Firmaet

Ingeniør & Maskinforretningenii- Mjølner ved P. Christensen

tegnes frem-n tidig af 2 af Ihændehaverne i F'orening,,§

Firmaet

Københavns kontrollerede Vin-ii handel ved Hans Andersen

er hævet.

Firmaet

Københavns kontrollerede Vin-n handel ved Hans Andersen & Søn

drivenø Handel. Hans Andersen og Hans Thorvalcå^l Andersen er de ansvarlige Deltagere.

Reinholdt Sofus (Wau driver Haand+I) værk som eneste ansvarlig Indehaver aOfi Firmaet

Reinholdt Grau.

Kai LauritzemK^

og Olga Nissen har Prokura i Forening.!g!

Aktieselskabet Bygningsbureauet Dan-iu mark

er hævet.

Jtditis Laurits Parlcer driver Fabrikatiouoo og Handel som eneste ansvarlig Iiidehaveno^

af Firmaet

Kaseinfabriken Danmark vedbs Julius Parker.

Victor Hobn har Prokura.,'£'j

Tilføjelse til den i Statstidende Nr. 19039 for 15. November f. A. indførte Bekendt-ib gøreise om, at Joachim Haase driveri8\

Livsforsikringsagentur for

Aktieselskabelhd The Eagle Star and Britisch DominionHin Insurance Company Limited

i London.

Firmaet tegnes af Joachim Haase.

Københavns INIagistrat, den 29. April 1920.

i

(5)

Pinkus Lichtenherg, der var Indehaver

H

Firmaet

Pinkus Liclitenberii?,

er afgaaet ) ed Døden. Firmaet fortsættes uforandret if hans Enke Gitla Ldja Lichtenberg, f.

Oobryzinska, som eneste Indehaver.

Jens Pedersen er indtraadt i Firmaet

.. Pedersens Sæbefabrikker

som ansvar- i:g og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet

De forenede Sæbefabriker v/

litak Hansen

er hævet.

Georg Anton Jacobsen af Frederiksberg I river Fabrikation som eneste ansvarhg indehaver af Firmaet

De forenede Sæbe- uabrikker, Georg Jacobsen.

Aktieselskabet Pakkassefabrikken (Jodt-

• laab

er lia^vet.

Jens Anton Nielsen driver Handel som meste ansvarlig Indehaver af Firmaet

i An Hi" v/ A. Nielsen.

P'irmaet

Holger Hansen & Einer Ras- nnssen

er hævet.

Firmaet

Københavns Vognfabrik ved ... Nielsen

er hævet.

Firmaet

Købenliavns Vognfabrik v.

A.

I

V. Melsen

driver Fabrikation. Frederik Peter Axel Nielsen og Anders Erik Val- '^emar Nielsen er de ansvarlige Deltagere.

Nils Johansson Kvist driver tiaandværk oom eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Nordisk Hustelefon, N. Joli. Kvist.

Elias Louis Weimann, der var Med- rmdehaver af Firmaet

E. L. Weiniann &

[)!o

, er afgaaet ved Døden. Firmaet fort­

sættes uforandret af den hidtidige Inde- uaver Nicolaj Nathan Abrahamsen som meste Indehaver. Prokura er givet Carl Christian Alfred Kilde.

Firmaet

Danipvaskeriet Aladdin og Soig- 3ieringsanstalten Fix ved L. B. Norrby iRin.

er hævet.

Lauritz Bartlioldy Norrby af Værløse

•ilriver Fabriksvirksomhed som eneste an- Yvarlig Indehaver af Firmaet

Restaura- aørernes Dækketøjsforsyning, Danipvaske- li'iet Aladdin, L, Bartlioldy Norrby.

Robert Christian Friberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Soigneringsanstalten Fix, R. C. Fri- berg.

Firmaet

Valuta ved Fritz Tel kamp

er hævet.

Harald Christian Edvard Frederiksen driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

Valuta, Harald Frede­

riksen.

Thomas Peter Thomsen, der var Med­

indehaver af Firmaet

T. P. Thomsen,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes af den hidtidige Deltager Hans Andreas Jensen Thorsager som eneste Indehaver.

Aktieselskabet Th. Fahnøe

er hævet.

Arnold Andreas Bull Ahrensen Busch,

der driver Handel, har givet Søren Daniel

Hilarius Sørensen Prokura.

Hans Peder Jørgensen er indtraadt i Firmaet

William Jeppesen

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet A. C.

Bang

har givet Hans Christian Jtdius Jensen Eneprokura og Anna Sofie Esskildsen, f. Meyn, og PWik Hoffmann Dyrbye Prokura i Forening.

Firmaet C.

11. Bielefeldt

har tilbagekaldt den Christian Peter Hørsted givne Pro­

kura.

Firmaet

Gottlieb, Andersen & Co.

dri­

ver Fabrikation. Hermann Niels Gottlieb, Anders Marius Andersen og Niels Pedersen er de ansvarlige Deltagere. Firmaet teg­

nes af førstnævnte i Forening med en af de andre Indehavere.

Niels Hansen, der i Forening med Al­

fred Zacho har Prokura i Firmaet

Dansk Manufaktur Import ved Alfred Zacho &

Co.,

fører efter opnaaet Navneforandring Navnet Hirslund, saaledes at hans fulde Navn nu er Niels Hirslund.

Firmaet

Butiksmontøren ved Ferd. Hinds- gaul

har givet Olivia Christiansen og Holger Christian Jacobsen Prokura i For­

ening.

(6)

Christian Rudolf Jørgensen driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Skotøjsmagasiiiet Standard ved Clir. R. Jørgensen.

Andreas Bruhn Andersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Valby Magasin, A. Bruhn Andersen.

Firmaet

Axel Freiesleben

& Co. driver Handel. Axel Theodor Freieslehen af Frede­

riksberg og Faid Melton af Hellerup er de ansvarlige Deltagere.

Martin Peter Greisen er indtraadt i Firmaet

Bramsen, Burmeister & Co.

som ansvarlig og til Underskrift berettiget

Deltager,

Laura Johanne FrederiTihe Lundstedt, f.

Hol m, driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

P. Lundstedt, Valby.

Firmaet

N. ^'ielsen & Co.

har givet Oluf Thomsen Prokura.

Jens Robert Theodor Thorngreen og An­

dreas Rognald Thorngreen er indtraadt i Firmaet

Legetøjs Huset ved Theodor Thorn green

som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere.

Firmaet

Københavns Tørvelager ved Aksel Larsen

er hævet.

Johan Otto Vilhelm Barteis er indtraadt i Blrmaet

Victoria Handels Kompagni v.

Vigiio Rasmussen & Co.

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet

Scheuer & Mørch

driver Handel.

Hans Thomsen Scheuer af Frederiksberg og Georg Mørch er de ansvarlige Del­

tagere.

Firmaet

Knud Olsen & Co.

har tilbage­

kaldt den Faid Otto Seidel givne Prokura og givet Arnold Holger Heinrich Fiohde og Kristian Blicher Prokura hver for sig.

Firmaet

Jakob Badens Sønner

driver Haandværk. Holger Jakob Baden og Arne Niels Baden er de ansvarlige Del­

tagere.

Firmaet

Ludvig Hjardemaal & Co.

dri­

ver Handel. Ludvig Hjardemaal af Frede­

riksberg og Holger Theophilus Larsen af Gjentofte er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Ph. Hansf-n & Co.

driver Haand­

værk. Ludvig Philip Hansen og Axel Adolf Ljudvig Jahns er de ansvarlige Del­

tagere.

Fjvind Lund af Søborg driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Skjortestrygeriet ved E. Lund.

Dansk Briket- & Kul Kompagni, Aktie­

selskab,

er traadt i Likvidation med Hans Bennett Wallerius Lindahl, Niels Bay Nielsen af Frederiksberg, Thomas Mathias Sabroe af Frederiksberg, Silbert Ed g ard Louis Severin Høyer og Aage Re-

som Likvidatorer. Lindal og Høyer tegner i Forening Firmaet under Likvi­

dationen.

Firmaet

Aliert Toft & Co.

driver Han- del. Allert Nikolaj Toft og Jens Frederik Petersen er de ansvarlige Deltagere.

Johannes Mørch Hansen driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

Auto-Pneu, J. Mørch Hansen.

Oscar Emil Wetzel driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

Oscar Wetzel.

Firmaet

C. Ring & Co.

er hævet.

Firmaet

Braunstein & Schibbye

har givet Viggo Bonnis og Aage Christiansen Prokura i Forening.

Firmaet

Olaf Borchs jydske Filial

i Aarhus har tilbagekaldt den Mardich Au- bray Miller og Aage Soelberg Nielsen i Forening givne Prokura og givet Otto Frederiksen af Aarhus Prokura.

Firmaet

Sigurd Bonnesen

er hævet.

Firmaet

Lindgreen og Nielsen

driver Haandværk. Dirk Peter Lindgreen og Niels Richard Nielsen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Bendixen & Lindhard

driver Handel. Ove Bendixen og Oskar Oxelberg Lindhard er de ansvarlige Deltagere.

(7)

Firmaet

T. Jespersen & Co.

har givet Cai Tage Jespersen Prokura.

Axel Wilhelm Maiiritzen, der er Inde- liaver al: Firmaet

(jumniivarelageret, Fraii- cais, Mauritzeii,

er ved Københavns By­

rets Dekret af 6. d. M. erklæret foreløbig nmyndig. Overretssagfører Ludvig Salo­

monsen er beskikket til foreløbig Værge.

Axel Sofus Valdemar Olsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Axel

S.

V. Olseii.

I

Firmaet

The Engelhardt Decked Life Jioat €o.

er vedkommende Kommandister udtraadte.

Mathias Letvisohn af Klampenborg er indtraadt i Firmaet

Leopold Levisohn

som ansvarlig og til Underskrift beretti­

get Deltager.

Valdemar Heiberg er udtraadt af Fir­

maet

Peter Frederiksen & (Jo.,

der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Peter Frederiksen som eneste an­

svarlig Indehaver. Prokura er meddelt Feter Christian Marius Frederiksen.

Aktieselskabet De danske Maltfabrikker

er efter foretagen Anmeldelse til Aktie- selskabs-Registeret afmeldt til det hervæ­

rende Firmaregister.

Firmaet

Robert Kleinert

har tilbage­

kaldt den Alfred Leopokl Nilsen og Ove Christian Sørensen Dam i Forening givne Prokura.

Københavns Magistrat, den 15. Maj 1920.

Fnevald Hansen Hørshov driver Han­

del som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

Colonialmagaslnet Kongedyb ved E. IL Hørskov.

Firmaet

Københavns Fiskeforsyning ved II. Hansen og K. Jensen

driver Han­

del. Hans Feter Hansen og Knud Vil­

helm Jensen af Frederiksberg er de an­

svarlige Deltagere.

Knud Lauritz Madsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Frederik 0. Hansens Eftf.

Firmaet

Schmidt og Magnussons Bog­

trykkeri

driver Haandværk. Otto Jtdius Schmidt af Frederiksberg og Carl Oscar Magnusson er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Wisborg & Christensen

driver Handel. Hans Vilhelm Wisborg af Fre­

deriksberg og Johannes Louis Christensen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Københavns Maskinsnedkeri og Stolefabrik ved Lindberg og Menning

er hævet.

Jens Møller Menning driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Københavns Maskinsnedkeri og Stolefa­

brik ved J. M. Menning.

Firmaet

J. M. Schmidt

har givet Chri­

stian Michelsen og Hugo Hagen Christen­

sen Prokura i Forening.

Firmaet

Dansk Agentur og Kommissions­

forretning

ved

Jul. Mackeprang

er hævet.

Firmaet

H. A. Hansen

har givet Georg Ludvig Rugh Prokura.

Firmaet

F. Bracliers Efterfølgere (lun­

der Larsen & C'o.

er hævet.

Tyge Jesper Rothe er udtraadt af Fir­

maet

Chr. E. Rothe & Co.,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Aage Vilhelm Michael Theodor Asmussen som eneste Indehaver.

Firmaet

Iwan Doberck & A. Kroll

dri­

ver Handel. Lwan Victor Doberck og Ar­

nold Hugo Valdemar Kroll er de ansvar­

lige Deltagere.

Firmaet

Rrdr. A. & R. Petersen

driver Haandværk. Alfred Fetersen og Robert Laurits Frederik Fetersen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Jørgensen og Walter

driver Handel. Feder Christian Jørgensen og Jens Andreas Kornerup) Walter er de an­

svarlige Deltagere.

Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Ingeniør A. Hermansen.

Kai 3Iolboe Glent har Prokura

(8)

Carl Martinus Madsen driver Handel sorn eneste ansvarlig Indehaver ni Fir- njaet

Det Hollandske Oigarlager,

C.

M.

Madsen.

Alfred Poul Christian Madsen har Prokura.

Firmaet

Alfred Christensen & Oo.

har givet Elna Jørgine Christensen, i. Møller, Prokura.

Firmaet N. C. (1.

Smiths Søn, Ironis Smiths Eftff.

d river llaandværk. Frede­

rik Pedersen og Alfred Larsen, sidstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Inde­

havere.

Mudolph Lauritz Nielsen, der var eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet E.

Nielsen,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke, Anna Johanne Nielsen, f. Berlin, som eneste ansvarlig Indehaver.

Christian Viggo Væber af Frederiks­

berg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Petroleumsforret- ningen Blaagaard, Ohr. Væber.

Ludvig Grandjean Frisenette, der var Medindehaver af Firmaet

Ludv. (j. Frise­

nette & Søn (fhv. V. Løwes Handelsgart- neri),

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Johannes Frisenette som eneste ansvarhg Indehaver.

Jens Engstrup af Fredensborg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

National Industri ved Engstrup.

Jens Engstrup af Fredensborg driver Plandel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Engstrnp Motoren.

Søren Nielsen ILøgh er udtraadt af Fir­

maet A. R,

Justesen & Co.,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Alf llohert Alfons Justesen som eneste ansvar­

lig Indehaver.

Firmaet

Jørgen Hoppe & Co., Assurance forretning

har givet Alhan Hansen Pro­

kura i Forening med en af de tidligere anmeldte Prokurister.

Jens Christiansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Slotsgadens Katfebod ved J. Christiansen.

Ludvig Georg Dahl og Arnold Theodor Michaelsen er udtraadt af Firmaet

Peter Sørensen,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Axel Brix-Hansen samt Niels Christian Ljundshy af Holte, der er indtraadt i Firmaet.

Anders Peter Andreas Knudsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Reinholdt Petersens Efterf.

Peter Kristoffer Petersen er udtraadt af Firmaet

Petersen & Nielsen,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ul- rih Adolf Nielsen som eneste Indehaver.

Hans Kristian Thomsen af Frederiks­

berg driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

Hans Thomsen.

Jørgen Peter Valdemar Jensen har Pro­

kura.

Firmaet

E. Top & Co.

driver Haandværk, Erik Anders Top og Johannes Thorvald Andersen er de ansvarlige Deltagere.

Olfert Just Madsen af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

0. Just Madsen.

Firmaet

.Jespersen & Co.

driver Haand­

værk. Jesper Jespersen og Louis Messer­

schmidt er dø ansvarlige Deltagere.

Firmaet

William Madsen

har givet Leopold Kleist Møller Prokura.

Firmaet

Curt Holten

er afmeldt til det herværende Handelsregister, efter at dets Forretningskontor er flyttet til Frederiks­

berg.

Francisca Petersen, f. Rasmussen, er udtraadt af Firmaet

Vesterbros Stentag­

papfabrik,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager William Lars Kri­

stian Larsen.

Niels Hansen, der var Medindehaver af Firmaet

Nørrebros Savværk

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Jidius Valdemar Hansen som eneste ansvarlig Indehaver.

Aage Vilhelm Michael Theodor Asmus­

sen af Lyngby er indtraadt 1 Firmaet

Rothe & Rosenstand

som ansvarlig og til

(9)

Underskrift berettiget Deltager. Prokura er meddelt Carl Holger Jørgemen Møller.

Arva Marie Petrea Schovgaard og Hen­

ning Louis Schovgaard er indtraadt i Fir­

maet

N. Schovgaard & Son

som ansvarlige Deltagere og tegner i Forening Firmaet.

Firmaet

Axelliolm

er hævet.

Firmaet

Anthony Wonn

har tilbage­

kaldt Sofus Jørgen Andreas Hansens Pro­

kura og givet Asger Tang Kjerrtimgaard Prokura.

Franz Frederik Didrichsen, der var Medindehaver af Firmaet

A(l. (loecker,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes nforandret af den hidtidige Deltager Al­

fred Langkjær, som eneste Indehaver.

Firmaet

A. Madvig-Nielsen & Co.

er hævet.

Charles Eduard Hansen Ifølerstrøm dri­

ver Handel og Assurance virksom hed som eneste ansvarlig ludehaver af Firmaet (1.

Kølerstrøni.

Firmaet

Lyngbyvejens Skotøjsforretning

& Reparations Fabrik, P. & Ciir. Ciiristen sen

er hævet.

Feter Christensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Lyngbyvejens Skotøjsforretning & Repa­

rations Fabrik, P. Christensen.

Firmaet

T. Baagøes Efterfølgere

har givet Kaj Gottlieb Ammerup Prokura.

Hannibal Halfdan Valdemar Rasmussen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af B^irmaet

Øbros Automobil­

værksted, Halfdan Rasmussen.

Under Firma

Nordisk Elektro Mekanik ved Albert Rønnow & Co.

drives Haand­

værk af et Kommanditselskab, hvis ene­

ste ansvarlige Indehaver er Albert Joakim liønnow.

Peter Daniel Meltorn driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Røren & Waterman. Inc. Agentur for Danmark ved P. D. Meltorn.

Firmaet

Storm & Trier

driver Handel.

Knud Storm og Erik Trier er de ansvar­

lige Deltagere.

Firmaet

Eskildsgades Maskinsnedkeri ved Jensen og Andersson

driver Plaand- værk. Frits Jjaurits Peter Jensen og Alex­

ander Andersson er de ansvarlige Delta­

gere.

Firmaet

Hilniar Sand & Selvey Olsen

driver Handel. Hilmar HotJier Annastatius Sand af Dragør og Sellvetj Sidney Olsen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Max Le vig & Co.

har givet Povl Hartvig Lester Prokura.

Københavns Magistrat, den 31. Maj 1920.

Kjøbenhavns Amt.

Frederiksberg Birk.

Kommanditselskabet

„Fuglebakkens

Ci­

gar- og Vinhandel"

er afmeldt til hervæ­

rende Pfandelsregister.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 29.

April 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Indehaveren af Firmaet

„Nissens Æske­

fabrik",

Hans Silius Alfred Nissen, har den 3. Marts 1920 erholdt Navneforan­

dring til Lians Silius Alfred Perrig, hvor­

for ovennævnte Firma forandres til

„Dansk Papæskefabrik ved Hans Silius Alfred Berrig".

Lmmanuel Leopold Kandrup og Peder Au­

gust Bumbech Wunsch driver som eneste ansvarlige Indehavere Haandværk under Firma

„Kandrup & Wunsch"

med For­

retningslokale H. C. Ørstedsvej 22 A.

Begge Indehavere tegner Firmaet hver for sig.

Der er ikke meddelt Prokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 4.

Maj 1920.

J. Parker.

(10)

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Firmaet

T. C. V. Bøytler

er afmeldt fra Handelsregistret:

Valdemar Carl Thorvald Bøytler, boende Aaboulevard Nr. 3, har meddelt Svend Aage Knud Bøytler Prokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 5.

Maj 1920.

A. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Holger Lmil Gundelach driver Handel som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet

„Frederiksberg Bariievognsmagasin"

ved Gundelach,

GI. Kongevej 138 paa Frederiksberg.

Prokura er meddelt Thora Jenny Agnes Gundelach.

Under Firma

„Nordisk Hnstelefon Sel­

skab" ved 11. Halberg

driver Holger Al­

bert Peter Vilhelm Halberg som eneste og ansvarlige Indehaver Haandværk Bern­

storffsvej Nr. 6 paa Frederiksberg. Der er ikke meddelt nogen Prokura.

Under Firma

„Brd. Carlsson" ved

(1.

F.

og C. 0. Carlsson

driver Gustav Ferdinand Carlsson og Carl Otto Carlsson som ene­

ste ansvarlige Indehavere Haandværk H.

C. Ørstedsvej Nr. 4 paa Frederiksberg.

Firmaet tegnes af Indehaverne hver for sig.

Der er ikke meddelt nogen Prokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 7.

Maj 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Bertel Cecilius Christian Eltorp er 7.

ds. udtraadt af Firmaet

Holbecli & Co.,

der føres videre af Bernhard Frederik Holhech som eneste ansvarlig Indehaver.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 10.

Maj 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Firmaet

„Autogaragen Vodroffsvej" ved Nissen & Noe

har anmeldt fra Dags Dato

at drive Handel under samme Firmanavn og Adresse.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 12.

Maj 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Under Firma

„H. Langhoff & Søn"

driver Ha^is Langhoff og Thor Langhoff^

som eneste og ansvarlige Indehavere Haandværk Kilevej Nr. 1 paa Frederiks­

berg. Hver af Indehaverne for sig tegner Firmaet. Der er ikke meddelt nogen Pro­

kura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 17.

Maj 1920.

A. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Søren Eskesen er udtraadt af Firmaet

„Th. Christensen",

som fortsættes ufor­

andret med Minna ^Caroline Godske Chri­

stensen som eneste ansvarlig Indehaver.

Firmaet

„Stricker & Caspersen"

er D. D.

hævet.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 20.

Maj 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Niels Johannes Boed Nielsen driver som eneste ansvarlige Indehaver Handel un­

der Firma

„N. J. Roed Nielsen",

Værne- damsvej 15, B'rederiksberg.

Der er ikke meddelt nogen Prokura.

Firmaet

„Toni Christensen"

har med­

delt Axel Laurits Bistrup Prokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 2(5.

Maj 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Under Firma

„G. Boyer"

driver Fru Gudrun Boyer som eneste ansvarlige In­

dehaver af Firmaet Handel H. C. Ørsteds­

vej 59 paa Frederiksberg.

Prokura er meddelt Lvan Boyer.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 28.

Maj 1920.

J. Parker.

(11)

Kjøbenhavns Amts nordre Birk,

ril Handelsregistret er aumeldt:

I Bestyrelsen for

Holte

Og

Omegns Brugsforening

er sket følgende Ændrin­

ger:

Christian Ishye af Ny hol te er udtraadt af Bestyrelsen.

Som Medlemmer af Bestyrelsen er valgt:

Valdemar Kristian Hansen af Øverød, Erik Nielsen af Ny holte og Carl Otto Holnibæli af GI. Holte.

Som Suppleanter er valgt;

Murer Heinrich Valdemar Jensen af Ny holte og Carl Andreasen af Nyholte.

Politimesteren i Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 4. Maj 1920.

Gemzøe.

Frederiksborg Amt

Helsingør.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for underteg­

nede Magistrat anmeldt, at Firmaet

„Jens Møller"

har meddelt Jens Emil Viggo Møller og Frøken Astrid Maria Sørensen, begge af Helsingør, Prokura til i For­

ening at tegne Firmaet.

Helsingør Magistrat, den 20. Maj 1920.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for under­

tegnede Magistrat anmeldt, at Halfdan Julius Jensen Dalsborg og Folmer Hans Jensen Dalshorg, begge af Helsingør, dri­

ver Haandværk sammesteds som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet

„Brø­

drene Dalshorg ved H. & F. Dalsborg".

Hver især af Indehaverne tegner Fir­

maet.

Helsingør Magistrat, den 20. Maj 1920.

J. Lynghye.

Hillerød.

Til Berigtigelse af den i Statstidende Nr.

6 for 12. April d. A. optagne Bekendt­

gørelse vedrørende Firmaet

„O, Hansens Maskinfabrik, Hillerød" ved 0. Hansen og J. C. P. Poulsen

bekendtgøres herved, at hver af Indehaverne for sig er berettiget til at tegne P'irmaet.

Politimesteren i Hillerød, Frederiksborg Birk og Kronborg vestre Birk, Hillerød, den 22. Maj 1920.

Kampnumn.

kst.

Holbæk Amt.

Arts og Skippinge Herreder.

Til herværende Handelsregister har

Sparekassen for Arts Herred

anmeldt, at følgende Medlemmer er udtraadt af

Bestyrelsen: fhv. Møller A. Jensen, Rørby, og Lærer H. P. Ernstsen, Rørby,

at Bestyrelsesmedlemmet, Forpagter, Rasmus Jensen, Svallerup, er valgt til administrerende Direktør og Kas­

serer, og

at Direktøren (Kassereren) i Forening med Bogholderske Thora Ingeborg Al­

vilda Ernstsen har Prokura, samt at Tilsyn sraadet bestaar af Direktøren

og 16 Medlemmer, hvoraf Handels­

ministeren vælger det ene.

Politimesteren i Kallundborg Købstad m. v,, den 18. Maj 1920.

H. Gjesshig.

Sorø Amt.

Slagelse.

Til herværende Handelsregister er iiid- gaaet saalydende Anmeldelse:

»Tømrermester Aage Olsen og Tømrer­

mester Rasmus Madsen, begge af Slagelse, anmelder, at de som eneste og fuldt an­

svarlige Deltagere driver Haandværk i Slageise under Navn af

Slagelse Maskinsnedkeri,

Begge Deltagere — hver for sig — teg­

ner Firmaet i alle Forhold.

Der er ikke meddelt Prokura.

Politimesteren i Slagelse m. v., den 27. Maj 1920.

A. Buhrsch.

(12)

Til herværende Handelsregister er ind- gaaet saalydende Afmeldelse:

»Herved anmeldes, at Firmaet

„Set.

Haiiskilde ved Marstrand Svendsen",

der under 15. Maj 1919 er anmeldt til Han­

delsregisteret i Slagelse, Dags Dato er ophævet.«

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 27. Maj 1920.

A. Biihrscli.

Præstø Amt.

Præstø.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Møbelhandler M. J. Brejner, Præstø, dri­

ver Forretning sammesteds som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet

Præ­

stø Møbelmagasin (M. J. Brejner).

Politimesteren i Præstø m. v., den 8. Mai 1920.

M. M. Tjangsted.

Vordingborg.

Til Handelsregistret er anmeldt, at:

Installatør Cai Borello driver Handel i Vordingborg under Firma:

„Sydsjæl­

lands Installations Conip." Elektrisk ijys- og Kraftanlæg ved Cai Borello.

Politimesteren i Vordingborg m v., den I.Maj 1920.

Julius Meyer.

Tybjerg Herred,

Til Handelsregistret er anmeldt, at Vaskeriejer Hans Henrik Kaalund af Næstved, fhv. Bagermester Andreas Erik­

sen af Taastrup St. og Slagtermester Viggo Nielsen af Lille Næstved under Firma

l/S. Kaalund & Nielsens Fabrikker

driver Fabrikationsvirksomhed i Lille Næstved. Anmelderne ere eneste ansvar­

lige Deltagere. Firmaet tegnes af H. H.

Kaalund og A. Eriksen i Forening.

Politimesteren i Næstved Købstad m. v., den 27. Maj 1920.

W. Schmit.

Odense Amt.

Odense.

Ingeniør Niels Viggo Wistisen har til det herværende Handelsregister anmeldt, at han under Firma:

V. Wistisen, Ingeniørforretning"

driver Handel og Fabrikation Bredstedgade Nr. 3 i Odense.

Anmelderen er Firmaets eneste ansvar­

lige og til Underskrift berettigede Inde­

haver.

Odense kgl. Magistrat, den 29. April 1920.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister har John Kuhn Gædechen og Axel Wiggers anmeldt, at de under Firma:

„Fyns Cho­

kolade- og Konfekture Depot ved John Gædecken & Co."

driver Handel Nørre­

gade 69, Odense. Anmelderne ere eneste ansvarlige Deltagere. Der er meddelt Ellen Ingeborg Larsen Prokura.

Odense kgl. Magistrat, den 5. Maj 1920.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister har Thorkild Frederik Christian Funder- Schmidt og Christian Theodor Michelsen anmeldt, at de under Firma:

„Funder Schmidt & Co."

driver Handel, og Fabri­

kation, Fasanvej 20 i Odense. Anmel­

derne er eneste ansvarlige og hver for sig til Underskrift berettigede Deltagere.

Odense kgl. Magistrat, den 12. Maj 1920.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt,

1) at Detaillist Morten Faidi Christian Juel Wilhelm driver Handel, Søndre Boulevard 224 B, Odense, under Fir­

ma

„Pauli Juel",

af hvilket Firma han er eneste og til Underskrift beret­

tigede Indehaver;

2) at Møbelhandler Niels Marius Andreas Isaksen og Malermester Arne Othar Jensen Widding driver Handel, Hans Jensensstræde Nr. 5—9, Odense, un­

der Firma:

„Marius Isaksen & Co".

Anmelderne er de ansvarlige og liver

(13)

for sig til Underskrift berettigede In­

dehavere af Firmaet.

Odense kgl. Magistrat, den 27. Maj 1920.

Bloch.

Middelfart.

Købmændene Anders Christian Støvring og Carl Gnstav Pedersen, begge af Mid­

delfart, anmelder, at de under Fiima

„Middelfart Cykle & Auto Lager" ved

(i

ustav Pedersen & €o.

agter at drive Fabrikation og Handel i Middelfart som eneste ansvarlige Deltagere, der hver for sig er berettigede til at tegne Firmaet.

Politimesteren i Middelfart ra. v., den 19. Maj 1920.

Galschiøt.

Lunde og Skam Herreder.

P>estyrelsen for

Skamby Og Omegns Brugsforening

har D. D. anmeldt, at Gaardejer Anders Nielsen, Rosti'up, Lars Feder Pedersen, Stensby, Frands Kri­

stian Jeppesen, Badstrup, er udtraadte, og i deres Sted er indtraadte i Bestyrelsen Gaardejei-ne Hans Hansen, Stensby, Al­

fred Nielsen, Ivostrup, og Bmd. Marius 11 asniussen, Ba d s tru p.

Politimesteren i Bogense m. v., den 2G. April 1920.

Wcf/ever.

Svendborg Amt.

Nyborg.

Til Handelsregisteret er modtaget saa- lydende Anmeldelse: Købmand Laurits Jidian Suhr af Nyborg anmelder, at han driver Handel Nyborg som eneste an- svarhg Indehaver af Firmaet

„Markfrø­

kontoret i Nyborg ved l./auritz J. Suhr".

Politikontoret i Nyborg in. v., den 6. Maj 1920.

Harhorn.

maet

„Markfrøkontoret i Nyborg ved Ras­

mus Marcilius Rasmussen"

er hævet.

Politikontoret i Nyborg m. v., den 6. Maj 1920.

Harhorn.

Tii nærværende Handelsregister er an­

meldt, at

Aktieselskabet Hagermestrenes Rugbrødsfabrik

i Nyborg efter tilende­

bragt Likvidation er hævet.

Politikontoret i Nyborg m. v., den 20. Maj 1920.

Harhorn.

Rudkjøbing,

Til herværende Handelsregister er ind- gaaet saalydende Anmeldelse:

Bestyrelsen for

den langelandske Land- bostanfe Sparekasse

anmelder, at Mølle- ejer Møller Andersen, Hesselbjerg, er valgt som Bestyrelsesmedlem i Stedet for Parti­

kulier Carl Christensen, Kædeby, der er udgaaet af Bestyrelsen, at Sagfører S. Chr.

Sørensen er fratraadt som administrerende Direktør, og den ham meddelte Prokura tilbagekaldt, og at der er meddelt Frøken Ellen Emily Hansen Prokura i Forening med den administrerende Direktør, Over­

retssagfører Eli Harder.

Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 12.

Maj 1920.

G. Bjerregaard.

Ærø Herred.

Det er til Handelsregisteret anmeldt, at Lorentz Carl Hansen og Jens Olsen Marius Hansen, begge af Marstal, driver Handel i Marstal under Firma

„Hans Christensens Efterfølgere"

som eneste an­

svarlige Indehavere af dette Firma. Hver af dem er berettiget til alene at tegne

Firmaet. Ingen Prokura.

Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 27.

Maj 1920.

G. Bjerregaard.

Til Handelsregistret er modtaget saa­

lydende Anmeldelse: Købmand Rasmus Marcilius Rasmussen anmelder, at Fir-

(14)

Maribo Amt,

Nakskov,

Til herværende Handelsregister er J3. D. anmeldt:

»Christian Larsen anmelder, at han under Firmaet;

„Bredgades Møbel- og Ligkistemagasin ved Clir. Larsen"

driver Haandværk i Nakskov«.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 4. Mai 1920.

Aa. Becher.

Nykjøbing F.

Til herværende Firmaregister er mod­

taget Anmeldelse om, at Fabrikant Hans Schdfler Petersen under Firma

„Lolland- Falsters Konservesfabrik ved H. Schaller Petersen"

driver Fabrikationsvirksomhed i Nykøbing F., Frisegade 46, som eneste ansvarlige og til Tegning berettigede In­

dehaver.

Politimesteren i 19. Politikreds, Nykøbing F.

Købstad m. v., den 27. April 1920.

Grum Schivensen.

Til herværende Handelsregister er modtaget Anmeldelse om, at Seglmager- mester Ca7-l Andersen er indtraadt i Fir­

maet

„F. N. Halmoe"

Nykøbing F., hvil­

ket Firma under Navn

„F.

N.

Halniøe ved Henrik Carl Andersen og Carl Ander sen Interessentskab"

driver Handel og Fabrikationsvirksomhed i Nykøbing F.

med Henrili Carl Andersen og Carl Ander­

sen som eneste ansvarlige og til Tegning berettigede Indehavere.

Politimesteren i 19. Politikreds, Nykøbing F.

Købstad m. v., den 6. Maj i920.

Grum Schivensen.

Til herværende Firmaregister er mod­

taget Anmeldelse om, at Købmand Hans Frederik Bjyam og Mekaniker Svend Aage Canarlis-Christensen åriwQY i Nykø­

bing F. under Firma

„Standard Motor Co. ved H. F. Bruun og S. A. Canariis- Christensen, Nykøbing F.",

som eneste ansvarlige og til Tegning berettigede Indehavere.

Politimesteren i 19. Politikreds, Nykøbing F.

Købstad m. v., den 11. Maj 1920.

Grum Schivensen.

Aalborg Amt.

Aalborg,

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse :

1. Arent Julius Due og Anders Pedersen ere udtraadte af Firmaet:

„Aalborg Mel-, (jryn- og (rærforretning, H. C.

Hansen & Co.",

hvis Navn forandres til:

„Aalborg Mel-, Gryn- og (jærfor- retning ved H. C. Hansen".

2. Alfred Knudsen af Aalborg driver Haandværk i Aalborg som eneste an- svarhg Indehaver under Firma:

„Aal­

borg Børste- og dadekostefabrik ved A. Knudsen".

3. Johan Christjan Jørgensen, Jens Chri­

stian Pedersen og Erih Sommer, alle af Aalborg, driver Haandværk i Aal­

borg som eneste ansvarlige Indehavere under Firma:

„Bageriet Fiona ved Jørgensen, Pedersen og Sommer".

2 af Interessenterne i Forening tegner Fir­

maet.

4. Anders Johan Abildgaard og Niels Marinus Perthelsen Gade^ begge af Aalborg, driver Haandværk i Aalborg som eneste ansvarlige Indehavere un­

der Firma:

„Abildgaard & (iade".

In­

teressenterne i Forening tegner Fir­

maet.

Aalborg Magistrat, den 29. April 1920.

F. Bornemann.

Til herværende Flandelsregister er an­

meldt, at Firmaet:

„Bramming Hansen og Møller Larsen"

er hævet.

Aalborg Magistrat, den 4. Maj 1920.

F. Bornemann.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse:

1. Anders Christiansen Kjændff og Jacoh Vilhelm Harry Mangor, begge af Aal­

borg, anmelder, at de under Firma;

„Kjærulff & Mangor"

driver Haand­

værk med Hjemsted i Aalborg og at de hver især tegner Firmaet.

2. Jørgen Krause Helhoe af Aalborg er indtraadt som fuldt ansvarhg Med­

indehaver i Firmaet:

„Aug. Worms Eftf."

og Firmaet tegnes af Interes­

senterne hver for sig.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

„Røde Mølle ved Andr. Wissing&#34; driver Handel i Slagelse. Anmelderen er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet. Prokura er ikke meddelt. Til det herværende

Jens Larsen Christensen af Nymindegab d. dersteds drevne Fiskeeksportforretning til- -li bagekaldes herved. Til det herværende Handelsregister er n anmeldt, at Købmand Anker

/I Kouipagus, Aktieselskab.. Københavns Magistrat, den 29. /lugo Carstensen, ksfc. Frederikslierg Birk, den 29.. Kjøbenhavns Amts nordre Birk. Kjøbenhavns Amts nordre

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

^bdgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Ismmeldelserne angaar følgende Firmaer:.. sQDe vedføjede Tal angiver Siderne, I

Kaj Petersen af Gentofte driver håndværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kaj Petersen.. Prokura er meddelt Aase Forsberg af

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA. Carl Christian