• Ingen resultater fundet

I 1949. Afinieldelsef, iefeendljjorle i Stalstidenije i Jaoyar llaaneil. N(». I.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "I 1949. Afinieldelsef, iefeendljjorle i Stalstidenije i Jaoyar llaaneil. N(». I. "

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

^bdgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

I 1949. Afinieldelsef, iefeendljjorle i Stalstidenije i Jaoyar llaaneil. N(». I.

KØBENHAVN.

Ismmeldelserne angaar følgende Firmaer:

sQDe vedføjede Tal angiver Siderne, I hvor Anmeldelserne findes.)

aiWilholm Bogtrykkeri ved Helge

^^Woghniar, 5.

r vsta Wine-Imj)ort t'/ Arne Moesgaard, M.

ammager Møbel Service«, ved Henry

^nfNielsen, 7 .

•^nagerbrogades Modehandel vjHanna

^aVacobsen, 5.

•sis^magerhrogades Modehandel < ved m^igyiy Jørgensen, 5.

hlydels- Pensionsforeningen (gensidigt m'^ensionsforsikringsselskab), 7.

tabdersen, Erik, 6.

tbhdersen, Juul, Æ Co. Eftf., 7.

fihdersen, Jørgen, 6.

iWXkelitfabriken Bøjco vj Børge Jen- mmi é Co., 6.

(d\lio ved Civilingeniør Ib Ovesen, 7 . a. Bella V . D. iMndsteeii Cykler,

•iV^'Sarnevogne t t Isenkram, 6.

isiw« ved Marie Franijeur, 4.

Herman, & Søn, 3. |

^W^99fns Kulforsytiing v/ Ove Han- |

^iwen, 6.

.•\hir. E. og H. Rasmussen, 2. |

•ih'^drene Hoffmann Sørensen, 7 . j

•thvødrene Waagejjetersen, 6. j

•m^ns Akkumulator Service v/ P.

t^b\Mentzler. S.

i^-^-rresen, N., 4.

zaoas Modellegetøj ved Sv. Andreasen { ^;g Erik Petersen, 6.

i-Q'k'ko-Skandinav, Ex-Import en gros i'i\^llgentur ved Gross. Erik Eriksen, 4.

Az'r-istensen & Laiiest, 6. \

& Modler's Eftf. Einar

r^KJhristensen, 7 . \

Cleco vi Clement Rasmussen, 7 . Copenhagen shiprepairs ved Ingeniør

Poul Rasmussen, 7 .

^Crawa< ved C. Bender Petersen, 4.

Cuba Tobacco ved Arvid Nielsen og Hakon Christiansen, 3.

Cutisan Laboratoriet vi P. Brinkbo, 3.

Cutisan Laboratorium A. Fladeland Iversen, 3.

Dam, H. B., 2.

Dam, P. A., & Comp. forhen Aktie­

selskabet Dansk Traid- og Fiske­

kompagni <fc J . J . Storms Efterføl­

ger, 6.

Danish Plastic vj Søren J . Graae 4.

Danish Plastics vj Søren J . W. Graae 4.

Dansk Bogforsyyiing v. E. Vesten- skjold, 4.

Dansk Madrasfabrik, Oluf M. Ras mussen, 7.

Dansk Papir Cetitral vi H. K . Niel sen, 5.

Dansk Papir Central vi K. Kron borg Nielsen, 5.

Dansk Præcisions-Gravure ved S.

Altermann Æ Sv. Christiansen, 6.

Dansk Sko Artikel Agentur v. H. B.

Dam, 2.

Debco Modelkonfektion v. A. Dam Petersen, 7.

^Decorartet vi A Olsen, 6.

Ehbrechts, Wald., Eftfs. Bogtrykkeri, 4.

Elektria, Knud Gynild, 2.

> Er ion i vi E. de longh, 3.

Esmarchs, Johs., E f t f , 3.

Essaco V . Stener Aarsdal, 3.

Euro: Scan vj Joh E. Dændler, 2.

Ewald & Saxler, 6.

Fabrikken tToxolint v! A. Toksvang (& A. Wung-Sung, 5.

Foto Kemisk Industri J . G. Ring og O. Westy, 2.

Fraaby, Svend, cfe Elof Rørbye, 4.

Friedlænders, S., Eftf., 6.

G.E.T.C.O. General Export S: Tra ding Co. vi C. Højtved Pedersen og Ejner Jørgensen, 5.

Globe Frimærkehandel vi O. Clausen, 3.

Gottschalck Æ Knudsen, 3.

Handels- Agentur & Export Kom­

pagni Atias vi C. Højtved Peder sen og fJjner Jørgensen, 5.

Handelsfirmaet Dagare vj G. Nielseyi, 3.

Handelsfirmaet Una vi Ulv Schibitz, o.

Handelskompagniet Sempernova vi Regner Anderseyi & Co., 5.

Hansen og Hedegaard, 6.

Hansen, Mogens Anthon, 2.

Hansen, Niels, <6 Søn, 3.

Hefo Tryk ved Helge Foghmar, 617.

»Hekkof ved Svend A. Jensen, 4.

Henriksen, E , & Co , 6.

Hoff Hansen, Erik, 5.

Hoffmann, Karl, & Søn, Specialfor­

retning, 3.

Holmgreen, Curt, 3.

Hoverby, J . P. & Søn, 3.

*Ibbermand* vi Svend Jbsen, 4.

Interessentskabet af 11. December 1947 ved Kali og Co., 6.

IIS Form Six v) Ivan Brinkbæk Olsen, 5.

IjS Gerol vi C. Olsen oq G. Olsen, 4.

Jarnings Konditori, 5.

Juhler, Erik, 3 Jørgensen, Kaj P., 3.

Jørgensens, S. P., Efterfølgere, 3.

K. P. Kontormateriel Indeh. Stiig Kønig Petersen, 6.

Ketelsen, Christian, 4.

(2)

hav, 7 .

Københavns Kutterværft vj F. Bo- scrui) & Co., 4.

Københavns Kutterværft ved Tommy Leth Larsen, 4.

Københavns Papirindustri vj Ulv Schihit-A, 5.

Kjøheuhavns Special Linoleunisfor- retning i ' / C a r l Pedersen & Co., 5 . KobenhavHs Spillekort Import ved P.

Nielsen, 6.

Københavns Strømpepresseri ved Brødrene C. og Hansen, 4. . Kjøhtad, Holger, 4.

Kraul, H. A., tfe Co., S.

Krefeld, Hermann, * Miabella <i-, 7 . Kristoffersen & Dehn, 6.

i Krøll's Aage, Import«-, 3.

y Kunst og Kultur^ ved A. Ejvind Larsen, 4.

Lejetøjsfabrikken > Theco^ vj Brdr.

Schumacher, 6.

Lehnert, B., Dragée Bonbonfabrik, 3.

Luna Radio ved Mogens Cloos, 5.

Lundbeck, Hans, Intport & Export, 6 .

Madsen, Leo, Handels- og Ingeniør firma, 5.

Malerfirmaet J . <6 M. Søndergaard, 5.

Maskinværkstedet > Trevil * v. Søren­

sen og Mickeisen, 2.

iMotorgaardenn. vj Henning Peter sen, 6.

Munksgaards, Ejnar, internationale Boghandel og Forlag, 7.

Musikhuset Virtuos vJ E. Nielsen og Hansen, 2.

National-Trykkeriet ved J . P. Carl Jensen, 6.

rensen, i).

Nielsen & Olsen 4.

Nielsen, Friis, 2

^Nielsens, Martin Fr., Efterfølger*, 4.

Nordisk Form-Industri vj H. Hof­

stat ter, o.

Nordisk Linoleutn Industri ved Sten­

hus <6 Co., 4.

Nordisk Turistvarefabrik ved Aiider- sen Æ MouritZ'-n, 4.

Nyco ved E. Jahn, 5.

Nyebølles, Johan, Efterfølger, 4.

O. B. S. (Organisationernes Blomster Service), 4/5.

O. og K- ved O. V. Nielsen og K.

Friis Nielsen, 4 Ohlsens, J . E., Enke, 6.

» Fecobe* v. II. Collet, 4.

Pelsodan vj P. Schrøder, 5.

Pen House (Strøgets Fyldepenne for­

retning v/ P. M. Rasmussen, 5.

Petersen & Madsen, 5.

Petersen Æ Vilhelmsen, 5.

Petersen, Osv. J., & Søn, 6.

Porcellain Huset * Chicago i ved Chr.

P. Hansen, 4.

Radana Commercial Service ved Bern hard Rawitscher, 4 .

T>Razi Lampent ved Th. Rasmusseyi, 3.

Rechendorff, W., 7 .

Scandinavian Plastic Company vi Erik og Jørgen Petersen, 5 Sckerl & Kiellerup, 3.

Seedorff, Alex, og Co., 6.

Simonsen, C. Chr., & Søn, 2.

* Skandinavisk Klædehandel* vj K.

G. C. de Mylius, 7 .

Skandinavisk Kontormaskine Comp.

ved Edv. Sørensen og Ole Bæk, 7.

Nielseii, 4.

Spema vj E. Sørensen Æ P Orxbi/, 3

'Spico Trading ved P. Nielsen*, 6 Spiralin v/ H. Hansen & Co., 3.

Spiralin vj Erik Piich, 3.

Sporty Drsss vj C. Rasmussen, 3.

Sporty Dress vj Emil Sørensen, 3.

Steffensen, F, Æ C., Drivremmefahrik, 3.

Steinbach, C. J . , 3.

Stempelfabriken Thor v. R. Skot gaard Andersen og L. V. Martinsen, 6.

TSylvia* ved Sylvia Koefoed, 7 . Søndergaards Maskinfabrik, 2.

Sørenseyi & Køhns Filial ved E Køhn, 6.

Sørensen, Julius, og Søn, 2.

T.E.M.A. Tool & Engine Manufac- tures Agency P. Linde, 2.

Transportfirmaet Midway ved Aage Birkely, 3.

Transportfirmaet Midivau ved C.

Gylfe, 3.

Trier & Rassov, 4.

Truelsen, Kaj, 5.

•»Træbyg* v/ Emil Nissen, 3.

Tuta ved Knudsen og Søn, 3.

Vilar Manufaktur vj Aa. Vilskov Larsen, 7.

Værktøjs- & Maskinfabriken Tobi red Rasmussen & Jensen, 3.

Wandel t& Wandel, 5.

Wembley Herremaqasin vj M. Levin, 7 .

Wengel, Jørgen Molt, 5.

Wengels, Jørgen Molt, E f t f , 5.

Wiliig, L , i Co., 4.

Wind Axel, 5.

Østerbros Porcelænsbrænderi vj Lisa Røen, 7 .

T i l K ø b e i i l u i N n s h a i H i p l s r e g i s l p r e r i n o d t a g - e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r :

F i r m a e t H. B. Dam e r h æ v e t .

l i a n s B ø r g e D a m d r i v e i - h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Dansk Sko Arti­

kel Agentur v. H. B. Dam.

. l e n s l ^ o u l s e n S ø n d e r g a a r d d r i v e r l i å n d v æ r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

Søndergaards Maskinfabrik, l^ r o k u r a e r n l e d - d e l t K a i B ø r g e K l a m m e r .

K \ a l d K r i s t i a n F r i i s N i e l s e n d r i v e i ' h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Friis Nielsen.

M o g e n s A n t h o n H a n s e n d r i \ e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Mogens Anthon Hansen.

J o h a n n E m i l D æ n d l e r d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Euro:

Scan v/ Joh. E . Dændler. l ^ r o k i i r a e r m e d d e l t L i l l e m o r T h o r a J o h a n n e D a ' n d l e r .

P r e b e n O s c a r L a u r i t z B e n n e r L i n d e a f L i l l e ­ r ø d d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e ­ h a v e r a f f i r n i a e t T. E. M. A. Tool & Engine Ma- nufactures Agency P. Linde.

K n u d E i g i l G y n i l d d r i v e r l i a n d e l s o m e n e s t e

a n s v a r l i g i n d e l i a v e r a f f i r m a e t Elektria, Knud Gynild. P r o k u r a e r m e d d e l t O s v a l d B ø r g e F r a n r t i .

F i j - n i a e t Brdr. E. og H. Rasmussen d r i v e i ' h å n d v æ r k . E j n e r S a m u e l J e n s R a s m u s s e n o g H o l g e r E v a l d K a r l R a s m u s s e n e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

F i r m a e t Musikhuset Virtuos v/ E. Nielsen og

A. Hansen d r i v e r l i a n d e l . E l l e n M a r i e N i e l s e n o g A s t a E m i l i e O f e l i a H a n s e n , b e g g e a f F r e d e ­ r i k s b e r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t C. Chr. Simonsen & Søn d r i v e r h å n d - v æ M ' k . C a r l o C h r i s t i a n S i m o n s e n o g J o h a n n e s A n d r e a s S i m o n s e n , s i d s t n æ \ n t e a f K a s t r u p , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t Julius Sørensen og Søn d r i v e r l i å n d ­ v æ r k . t l a i i s J u l i u s S ø r e n s e n o g ( H i n n a r R i b a n - S ø r e n s e n e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t Foto Kemisk Industri J. G. Ring og O. Westy u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t . J e n s O e o r g N y ­ b o e R i n g o g O r l a X N ' e s t y e r d e a n s v a r l i g e d e l ­ t a g e r e .

F i r m a e t Maskinværkstedet »Trevil« v. Sø­

rensen og Mickeisen u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t . C a r l E i n e r S ø r e n s e n o g E m i l H e i n r i c h I M i c k e l s e n e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

(3)

— 3 -

B p n ( V i l h e l m H a n s e n e r i n d t r å d t i f i r m a e t ,

il/l IMiels Hansen & Søn s o m a n s v a r l i g o g t i l u n d e r ­ s l å s k r i f t b e r e t t i g e t d e l t a g e r .

L o u i s e E l i s a b e t h S t e i n b a c h , f . S c h m i d t , e r u d -

! ' r J t r å d t a f f i r m a e t C. J. Steinbach, d e r f o r t s æ t t e s l u u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r E r i k C h a r - J 9 l l e s S t e i n b a c h .

A a g e . J o h a n H o f f m a n n , d e r v a r e n e s t e a n - / a s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Kari Hoffmann &

Spn, Specialforretning e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r - :ifi l o a e t f o r t s a t t e s u f o r a n d r e t a f a f d ø d e s e n k e 5 ( [ D a g m a r H o s a H o f f m a n n , f ø d t J o h a n s e n .

F i r m a e t »Erion« v E. de longh h a r t i l b a g e - k a l d t d e n A n i t a d e l o n g l i , f ø d t N e r m a n , g i v n e ' i « I ] ) r o k u r a .

l' M r m a e t Sckerl & Kjellerup, d e r h i d t i l l i a r v æ - t 9 ' i r e t t e g n e t a f d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e M o g e n s o M J ' o u l A r n o l d S c k e r l o g O s c a r F r e d e r i k K i e l l e -

i n r u p , h v e r f o r s i g , t e g n e s f r e m t i d i g a f d e a n - I V « s v a r l i g e d e l t a g e r e i f o r e n i n g .

F i r m a e t »Aage Krøll's Import« e r h æ v e t . K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 4 . j a n u a r 1 9 4 9 . T i l K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a g e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r :

F i r m a e t Transportfirmaet Midway ved C.

yOGyife e r h æ v e t .

A a g e B i r k e l y d r i v e r s p e d i t i o n s v i r k s o m h e d l o a s o n i e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t i tT T ran s portfirmaet Midway ved Aage Birkely.

1 F i r m a e t Spiralin v/ H. Hansen & Co. e r h æ - J s / v e t .

I E r i k P e l c h a f C h a r l o t t e n l u n d u d ø v e r i n d u -

• i J æ t r i d r i f t s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r -

fiiinnaet Spiralin v Erik Pelch.

i S t e n e r J M ø r c h A a r s d a l a f K g s . L y n g b y d r i v e r l i j i l l i a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r -

fiiiunaet Essaco v. Stener Aarsdal.

i E r i k H e r m a n J u h l e r a f H e l l e r u p d r i v e r h a n - l e l d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

inZrik Juhler.

I F i r m a e t Gottschalck & Knudsen d r i v e r h å n d - [ ' C A ' a ' r k . P r e b e n C a r l ( l o t t s c h a l c k o g V e r n e r m / K n u d s e n e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r n i f i r m a e t i f o r e n i n g .

I F i r m a e t H. A. Kraul & Co. d r i v e r h a n d e l . H e r - t i j D u f A n d r e a s K r a u l o g J o h a n n e s K j e l d B i i l o w i 9 . I i e m v i g h - M u l l e r , s i d s t n a ' v n t e a f B i r k e r ø d , e r : ø U e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

i F i r m a e t Værktøjs- & IVIaskinfabriken Tobi

bawed Rasmussen & Jenssn u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t . j o ' ^ P o u l L e o R a s m u s s e n o g S v e n d A a g e J e n s e n e r : o l i e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r - l i d s n i n g .

I F i r m a e t Spema v/ E. Sørensen & P. Ørsby

f c ^ b u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t . E r i k S ø r e n s e n o g P o u l . l o - n i i f i a n n e s Ø r s b y e r d e a n s v a i ' i i g e d e l t a g e r e . / . A d o l f K n u d s e n e r u d t r å d t a f f i r m a e t Tuta

bs'fed A. Knudsen og Søn, d e r f o r t s a > t t e s u f o r a n - l o ' i l l r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r O t t o A d o l f K n u d - . i i e s e n .

> l K a r e n L e h n e r t , s o m e f t e r i n d g å e t æ g t e s k a b

f ø r e r s l a ^ g t s n a y n e t H a g e n , e r u d t r å d t a f f i r ­

m a e t B. Lehnert, Dragée-Bonbonfabrik, h v o r i

A s t r i d L e h n e r t o g K a r l L a u r i t s T h o r v a l d S a b i n - s k y s a m t i d i g e r i n d t r å d t s o m a n s v a r l i g e o g t i l u n d e r s k r i f t b e r e t t i g e d e d e l t a g e r e , d e r v i d e r e ­ f ø r e r f i r m a e t u f o r a n d r e t s a m m e n m e d d e n h i d ­ t i d i g e d e l t a g e r G e o r g L e h n e r t .

L a r s P e t e r C h r i s t e n s e n , d e r v a r a n s v a r l i g d e l t a g e r i f i r m a e t S. P. Jørgensens Efterføl­

gere, e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t fortsa3ttes

u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r C h r i s t e n J e n s e n R a s m u s s e n .

A x e l H i r s f e l t , d e r v a r e n e s t e a n s v a r l i g i n d e ­ h a v e r a f f i r m a e t Johs. Esmarchs Eftf., e r a f ­ g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f ( n ' t s æ t t e s u f o r a n d r e t a f a f d ø d e s e n k e J a n i n a V i k t o r o v n a H i r s f e l t , f . D a l e z k a j a , a f F r e d e r i k s b e r g .

F i r m a e t F. & C. Steffensen, Drivremmefabrik

h a r m e d d e l t ( I r e t l i e S t e f f e n s e n p r o k u r a .

F i r m a e t Herman Borg & Søn h a r m e d d e l t J ø r g e n L e t h H a n s e n p r o k u r a .

F i r m a e t J. P. Hoverby & Søn e r a f m e l d t a f d e t h e r v æ r e n d e h a n d e l s r e g i s t e r , e f t e r a t f o r r e t - n i n g s k o n t o r e t e r o v e r f l y t t e t t i l F r e d e r i k s b e r g b i r k s j u r i s d i k t i o n .

F i r m a e t Curt Holmgreen e r h æ v e t .

F i r m a e t Handelsfirmaet Dagare v G. IMielsen

e r h a ' v e t .

F i r m a e t »Razi Lampen« ved Th. Rasmussen

e r h æ v e t .

O t t o C l a u s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n ­ s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Globe Frimærke­

handel V O. Clausen.

F i r m a e t Cuba Tobacco ved Arvid IMielsen og Hakon Christiansen d r i v e r i i å n d v a n - k . A r v i d H e n r y A ' i e l s e n o g H a k o n B ø r g e C h r i s t i a n s e n e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r ­ e n i n g .

K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 4 . j a n u a r 1 9 4 9 . T i l K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a g e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r :

F i r m a e t Sporty Dress v C. Rasmussen e r

h æ v e t .

E m i l S v e n d A a g e S ø r e n s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

Sporty Dress v Emil Sørensen.

F i r m a e t Cutisan Laboratoriet v P. Brinkbo

e r l i æ v e t .

A r t h u r F l a d e l a n d I v e r s e n u d ø v e r i n d u s t r i ­ d r i f t s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

Cutisan Laboratorium A. Fladeland Iversen.

P r o k u r a e r m e d d e l t O v e H o l s t - C h r i s t e n s e n . K a j R o b e r t P e t e r J ø r g e n s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Kaj P. Jørgensen.

l ^ o u l E r i k C h r i s t i a n I N I e n t z l e i ' d r i v e r h å n d v æ r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n i l e h a v e r a f f i r m a e t

Byens Akkumulator Service v/ P. Mentzler.

J ø r g e n E m i l N i s s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s \ a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t »Træbyg»« v/

Emil Nissen.

(4)

A r n e L a r s E j v i n d L a r s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t »Kunst og Kultur« ved A. Ejvind Larsen.

A u g u s t a M a r i e H ø g h F r a n i j e u r , f ø d t J o h a n s ­ s o n , d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e ­ h a v e r a f f i r m a e t Bomi ved Marie Franijeur.

K j n a r V e s t e n s k j u l d d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s ^ ' a r l i g i n d e h a v e i ' a l t i r m a e t Dansl^ Bogfor­

syning v. E. Vestenskjold.

F i r m a e t I S Gerol v/ C. Olsen og G. Olsen d r i ­ v e r h å n d v æ r k , ( i e r h a r d t C a r l . W e l t e r g r e i i O l s e n o g C a r l C h r i s t i a n U i s e n , f ø r s t n æ v n t e a f S ø b o r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e . F i r m a e t t e g n e s e n - l e n a f d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e i f o r e n i n g e l l e r a f f o r n æ v n t e C . C . O l s e n a l e n e .

F i r m a e t Nordisk Turistvarefabrik ved Ander­

sen & Mouritzen d r i v e r h å n d v æ r k , ( l u n n a r A n ­ d e r s e n o g K n u d K r i k ' r o i ' i d ) j e r g M o u i ' i t z e n , s i d s t n a ' v n t e a t ' C h a r l o t t e n l u n d , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t IMordisk Linoleum Industri ved Sten­

hus & Co. u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t . P o u l S t e n h u s , V i s t i C h r i s t i a n . l e n s e n o g K r i s t i a n A u g u s t H e y , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e . F i r m a e t t e g n e s e n ­ t e n a f d e l t a g e r n e i f o r e n i n g e l l e r a f f o r n æ v n t e P . S t e n h u s a l e n e .

F i r m a e t Trier & Rassov d r i v e r h a n i l e l . H e r ­ m a n G u s t a v A d o l f T r i e r o g A a g e K r i s t i a n H a s - s o v e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t Svend Fraaby & Elof Rørbye d r i v e r h a n d e l . S v e n d A a g e F r a a b y o g E l o f R ø r b y e , f ø r s t n æ v n t e a f L y n g b y - T å r b æ k k o m m u n e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

P o u l C a r l V i l h e l m W i l l i g a f F r e d e r i k s b e r g , d e r u n d e r a n m e l d t f i r m a L . W i l l i g & Co. h a r u d ­ ø v e t i n d u s t r i d r i f t u n d e r F r e d e r i k s b e r g b i r k s j u ­ r i s d i k t i o n , h a r o v e r f l y t t e t f o r r e t n i n g s k o n t o r e t h e r t i l s t a d e n , h v o r h a n u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t u n d e r n æ v n t e f i r m a . P r o k u r a e r m e d d e l t L o u i s C a r l W i l h e l m W i l l i g .

C h r i s t i a n O t t o K e t e l s e n e r u d t r å d t a f f i r m a e t

Christian Ketelsen, s o m f o r t s æ t t e s u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r M o g e n s B ø r g e P a u l H a a c h K e t e l s e n , h v i s i n d t r æ d e n i f i r m a e t a f e n f e j l t a g e l s e h i d t i l i k k e h a r v æ r e t a n m e l d t .

C h r i s t i a n P e t e r H a n s e n , d e r v a r e n e s t e a n ­ s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Poroellain-Huset

»Chicago« ved Chr. P . Hansen, e r a f g å e t v e d d ø ­ d e n . F i r m a e t f o r t s æ t t e s u f o r a n d r e t a f a f d ø d e s e n k e M a r g r e t h e P ^ l i s a b e t h H a n s e n , l ø d t ( « o t t - l i e b s e n a f F r e d e r i k s b e r g .

F i r m a e t Society Cosnnetic House v. Ejler G.

Nielsen h a r m e d d e l t H a r r y E m i l N i e l s e n p r o -

l ^ u r a . .

K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 1 0 . j a n u a r i J i J . T i l K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a g e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r :

F i r m a e t Danish Plastic v/ Søren J. W. Graae

e r h æ v e t .

S ø r e n J u l i u s W i n k e l ( i r a a e a f H e l l e r u p u d ­ ø v e r i n d u s t r i d r i f t s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e ­ h a v e r a f f i r m a e t Danish Plastics v/ Søren J.

W. Graae. P r o k u r a e r m e d d e l t M a r i e E l i s a b e t G r a a e .

F i r m a e t Københavns Kutterværft v/ F. Bose­

rup & Co. e r h æ v e t .

T o m m y L e t h L a r s e n a f F r e d e r i k s b e r g u d ­ ø v e r i n d u s t r i d r i f t s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a ­ v e r a f f i r m a e t Københavns Kutterværft ved Tommy Leth Larsen.

N i e l s C y r i l E r n e s t W h i t f i e l d d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a l l i r m a e t Jo­

han Nyebølles Efterfølger.

S v e n d H ) s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r ­ l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t »Ibbermand« v/ Svend Ibsen.

H e r v ø r C o l l e t , f ø d t C l u ' i s t e n s e n , u d ø v e r i n d u - s t r i d r i f t s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a t l i r ­ m a e t »Pecobe« v. H. Collet. P r o k u r a e r m e d d e l t K a r l G u s t a v B e n g t s é n .

C a r l F r e d e r i k B e n d e r P e t e r s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

»Crawa« ved C. Bender Petersen.

V a l d e m a r P e d e r H a u g a a r d P e d e r s e n a f F r e ­ d e r i k s b e r g d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t »Martin Fr. Nielsens Ef­

terfølger«.

A r n e E m a n u e l M o e s g a a r d a f G e n t o f t e u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f

f i r m a e t Alta Wine-lmport v/ Arne Moesgaard.

F i r m a e t Wald. Ehbrechts Eftfs. Bogtrykkeri

d r i v e r h å n d v æ r k . E r i k M ø l l e r o g P e r A d o l f T l i o - r e l l e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r l i r m a e t

i f o r e n i n g .

F i r m a e t Københavns Strømpepresseri ved

Brødrene C. og A. Hansen d r i v e r h å n d v æ r k . C h a r l e s M a r i n u s H a n s e n o g A n k e r T o l v s t e i n H a n s e n e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

K r i s t i a n E j n a r R u d o l f J e n s e n e r i n d t r å d t i f i r m a e t Holger Kjølstad s o m a n s v a r l i g o g t i l u n d e r s k r i f t b e r e t t i g e t d e l t a g e r .

F i r m a e t N. Børresen h a r m e d d e l t A l f r e d B e r n t h P e t e r s e n p r o k u r a .

F i r m a e t »Hekko« ved Svend A. Jensen e r

h æ v e t .

F i r m a e t C e s k o-Skandinav, Ex-lmport en gros Agentur ved Gross. E r i k Eriksen e r h æ \ e t .

F i r m a e t O. og K. ved O. V. Nielsen og K.

F r i i s Nielsen e r l i æ v e t .

T i l b e r i g t i g e l s e a f b e k e n d t g ø r e l s e i S t a t s ­ t i d e n d e n r . 2 0 7 f o r d e n 2 . d e c e m b e r 1 9 4 8 v e d ­ r ø r e n d e f i r m a e t Nielsen & Olsen b e k e n d t g ø r e s , a t d e n a n s v a r l i g e i n d e h a v e r s f u l d e n a v n e r C a r l W i l l y M ø b e r g N i e l s e n .

B e r n h a r d R a w i t s c h e r d r i v e r h a n d e l s o m e n e ­ s t e a n s v a r l i g indehaver af fii'"i^et Radana Commercial Service ved Bernhard Rawitscher.

P r o k u r a e r m e d d e l t P e t e r S v e n d A a g e G u n d o r i .

U n d e r f i r m a O. B. S. (Organisationernes

Blomster Service) d r i v e s h a n d e l a f e t s e l s K a u m e d b e g r æ n s e t a n s v a r , h v i s v e d t æ g t e r e i 2 2 . ' a u g u s t 1 9 4 8 , o g h v i s b e s t y r e l s e J j e s t a r a i

C h r i s t i a n T h o r v a l d L a r s e n , K n u d I e d e i s e n , b e g g e h e r a f s t a d e n , C a r l R o s e n b e r g J e n s e n a i

(5)

§ v I K g s . L y n g b y , L a u r i t s C h r i s t i a n M a r i n u s T l i o m - 9 8 s e n a f V i b o r g , A r n e F r o d e J e n s e n , K n u d O r l a

^ { L J y l l i n g e S ø r e n s e n , b e g g e a f F r e d e r i k s b e r g , o g S ø r e n A k s e l S ø r e n s e n a f Å r h u s . F i r m a e t t e g n e s l i j a f f o r n æ v n t e G . T . L a r s e n o g f o r n æ v n t e G . R . ø L J e n s e n i f o r e n i n g . P r o k u r a e r m e d d e l t A s t r i d o U o h a n n e s s o n , f ø d t P ^ l k j æ r - O l s e n . S e l s k a b e t s k a - h ( I ] > i t a l e r v e k s l e n d e , o g i n t e t a f m e d l e m m e r n e x j i l h æ f t e r f o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r . B e k e n d t g ø - 9 ' i r e l s e t i l m e d l e m m e r n e f s k e r g e n n e m D a n s k R i > ( i a r t n e r f o r b u n ( l s m e d l e m s b l a d .

E j n e r J a h n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r - y i l l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t IMyco ved E . Jahn. P r o - u A u r a e r m e d d e l t E l l e n O l s e n .

F i r m a e t Handelskompagniet Sempernova v/

9?Regnep Andersen & Co. e r a f m e l d t a f d e t h e r - ' j j A æ r e n d e h a n d e l s r e g i s t e r , e f t e r a t f o r r e t n i n g s -

o / l k o n t o r e t e r ( n e r f l y t t e t t i l F r e d e r i k s b e r g b i r k s l u l j u r i s d i k t i o n .

B ø r g e V i g g o T o f t J a r n i n g d r i v e r h å n d v æ r k l o s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Jar- limings Konditori.

i K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 1 4 . j a n u a r 1 9 4 9 .

T i l K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a g e t h v ( K ' ø l g e n d e a n m e l d e l s e r :

[ F i r m a e t Handelsfirmaet Una v Ulv Schibitz

' i s r h æ v e t .

[ M i r c a G e o r g U l v S c h i b i t z d r i v e r h å n d v æ r k l o o o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Kø- isoenhavns Papirindustri v Ulv Schibitz.

1 F i r m a e t Jørgen Molt Wengel e r h æ v e t . T a g e H e n n i n g H a r t ø a f K g s . L y n g b y d r i v e r i B M a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r - x j i m a e t Jørgen Molt Wengels E f t f . P r o k u r a e r ø i n i e d d e l t J o n n a L i l l y H a r t ø , f ø d t K r æ f t i n g .

I F i r m a e t Handels-Agentur & Export Kom-

>Boagni Atlas v/ C. Højtved Pedersen og Ejner i^Uørgensen e r h æ v e t .

I F i r m a e t G. E. T. C. O. General Export & Tra- niUing Co. v/ C. Højtved Pedersen og Ejner Jør- isgensen d r i v e r h a n d e l . H a n s G h r i s t i a n H ø j t v e d 3 9 9 e d e r s e n a f H e l l e r u p o g E j n e r J ø r g e n s e n a f l o H o l t e e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r - B i n i a e t i f o r e n i n g .

K A x e l O l u f H a n s W i n d d r i v e r h a n d e l s o m e n e - 9 t i t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Axel Wind.

I P o u l H e l g e F o g h m a r a f S ø b o r g d r i v e r h å n d - r n ^ a ' r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r -

i f i i o i a e t Aalholm Bogtrykkeri ved Helge Foqh-

iBmar.

I H e i n r i c h H o f s t å t t e r u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t s o m 9 n a i e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t IMordisk l o - o r m - l n d u s t r i v/ H. Hofståtter. P r o k u r a e r ) 9 i a i e d d e l t T o m J æ g e r N i e l s e n .

4 P o v l S c h r ø d e r d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n - v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Pelsodan v P.

rioSchrøder.

f l M o g e n s J a c o b G l o o s a f H e l l e r u j ) d r i v e r h å n d - i ' s a ' r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r -

)Ktnaet Luna Radio ved Mogens Cloos.

' i f i r m a e t Petersen & Vilhelmsen u d ø v e r i n d u - i ' i l t r i d r i f t . B e r n h a r d I . a u r i d s P e t e r s e n a f V a l ­

l e n s b æ k o g F r i t z V i l h e l m V i l h e l m s e n a f C h a r ­ l o t t e n l u n d e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e s r n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

F i r m a e t Malerfirmaet J. & M. Søndergaard

d r i v e r h å n d v æ r k . J e n s S ø n d e r g a a r d o g M a r t i n S ø n d e r g a a r d , s i d s t n f f > , v n t e a f F r e d e r i k s b e r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

E r i k K j e l d S v e n d s e n e r u d t r å d t a f f i r m a e t

K a j Truelsen, d e r f o r t s a > t t e s u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r P o u l W e r n e r B i n g .

E s b e r n W a n d e l e r u d t r å d t a f f i r m a e t Wandel

& Wandel, d e r f o r t s æ t t e s u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r O s c a r W a n d e l .

F i r m a e t Fabrikken »Toxolin« v A. Toksvang

& A. Wung-Sung h a r t i l b a g e k a l d t d e n E g o n E m i l M ø l l e r T o k s v a n g givTie i ) r o k u r a .

f i r m u e t Pen House (Strøgets Fyldepenne-

forretning) V / P. M. Rasmussen e r a f m e l d t a f d e t h e r v æ r e n d e h a n d e l s r e g i s t e r , e f t e r a t f o r - r e t n i i i g s k o n t o r e t e r o v e r f l y t t e t t i l K ø b e n h a v n s a m t s n o r d r e l ) i r k s j u r i s d i k t i o n .

F i r m a e t Erik Hoff-Hansen e r a f m e l d t a f h a n ­ d e l s r e g i s t r e t .

F i r m a e t Petersen & Madsen e r h æ v e t . K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 1 8 . j a n u a r 1 9 4 9 .

T i l K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a g e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r :

F i r m a e t Dansk Papir Central v/ H. K. IMiel- sen e r h æ v e t .

K n u d B ø r g e K r o n b o r g N i e l s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

Dansk Papir Central v K. Kronborg Nielsen.

F i r m a e t »Amagerbrogades Modehandel« ved

Dagny Jørgensen e r h æ v e t .

i l a n n a ^ ( J h a r l o t h a J a c o b s e n , f ø d t P e h r H S ( m , d r i v e r h å n d v æ r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e - l i a v e r a f f i r m a e t Amagerbrogades Modehandel V Hanna Jacobsen.

L e c j M a d s e n a f C h a r l o t t e n l u n d u d ø v e r i n d u ­ s t r i d r i f t o g h a n d e l s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e ­ h a v e r a f f i r m a e t Leo Madsen Handels- og Ingeniørfirma. E n e p r o k u r a e r m e d d e l t E r n a M a d s e n , f ø d t H a n s e n . K a j A r m a n d A h n e r o g B ø r g e R a s m u s s e n k a n i f o r e n i n g t e g n e f i r m a e t p r . p r o c u r a .

F i r m a e t Scandinavian Plastic Company v

Erik og Jørgen Petersen u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t . E r i k P e t e r s e n o g J ø r g e n l ^ e t e r s e n e r d e a n s v a r ­ l i g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t I S Form-Six v Ivan Brinkbæk Ol­

sen u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t . N i e l s I v a n B r i n k b a ^ k O l s e n , V i g g o H a n s H a n s e n , E r n s t N i e l s H a n s e n o g F i n d H o t h e r H a n s e n , s i d s t n æ v n t e a f F r e d e ­ r i k s b e r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

A x e l C a r l F r o m P e t e r s e n e r i n d t r å d t i f i r ­

m a e t Kjøbenhavns Special Linoleumsforretning

v/ Carl Pedersen & Co. s o m a n s v a r l i g d e l t a g e r . F i r m a e t t e g n e s a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r H u g o G o r m F r o m P e t e r s e n a l e n e .

T o r b e n F o g W a a g e p e t e r s e n a f R u n g s t e d e r

(6)

i n d t r å d t i f i r n i u e L Brødrene Waagepetersen

s o m a n s v a r l i g o g t i l u n d e r s k r i f t b e r e t l i g e t d e l ­ t a g e r , h v o r v e d d e n h a m g i v n e p r o k u r a e r b o r t ­ f a l d e t .

P e t e r N i e l s e n e r u d t r å d t a f f i r m a e t »Spico Trading ved P. IMielsen«, d e r f o r t s æ t t e s u f o r ­ a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e ( l e l t a g e r N i e l s H e r m a n L e o n h a r d t N i e l s e n .

S i m o n A l t e r m a n n , d e r v a r a n s v a r l i g d e l t a g e r

i f i r m a e t Dansk Præcisions-Gravure ved S. Al­

termann & Sv. Christiansen, e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f o r t s æ t t e s u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r S v e n d C h r i s t i a n C h r i s t i a n ­ s e n , l i v o r h o s P a u l a F r e d r i k a A l t e r m a n n , f ø d t M a n n é , a f F r e d e r i k s b e r g , e r i n d t r å d t i f i r m a e t s o m a n s v a r l i g d e l t a g e r . F i r m a e t t e g n e s a f d e l ­ t a g e r n e i f o r e n i n g .

F i r n u i e t Erik Andersen h a r m e d d e l t . O l e E r i k A n d e r s e n p r o k u r a .

F i r m a e t S. Friedlænders Eftf. h a r t i l b a g e ­ k a l d t d e n H e l g a I V t e r s e n g i v n e ] ) r o k u r a .

S i g r i d A l v i l d a H a n s e n , f ø d t C a r l s e n , d e r e r e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Søren­

sen & Køhns F i l i a l ved E . Køhn, f ø r e r e f t e r i n d g å e t æ g t e s k a b f a m i l i e n a v n e t P e t e r s e n , s å ­ l e d e s a t h e n d e s f u l d e n a v n h e r e f t e r e r S i g r i d A l v i l d a I H ^ t e r s e n , f ø d t C a r l s e n .

F i r m a e t P. A. Dam & Comp. forhen Aktie­

selskabet Dansk Trawl- og Fiskekompagni &

J. J. Storms Efterfølger e r a f m e l d t a f h a n d e l s ­ r e g i s t r e t .

F i r m a e t Bakelitfabriken Bøjco v/ Børge Jen­

sen & Co. e r h æ v e t .

F i r m a e t Cepas Model legetøj ved Sv. Andrea­

sen og Erik Petersen e r h æ v e t .

K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 2 0 . j a n u a r 1 9 - 4 9 .

T i l K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a g e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r ;

. l e n s P e t e r C a r l J e n s e n , d e r v a r a n s v a r l i g d e l t a g e r i f i r m a e t IVIational-Trykkeriet ved J. P. Carl Jensen, e r a f g å e t v e d d ø d e n , o g f i r ­ n u i e t e r h æ v e t .

A r t h u r l l o b e r t K r i s t i a n S ø r e n s e n d r i v e r h å n d ­ v æ r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

IMationaltrykkeriet v/ Arthur R. Sørensen.

H e n n i n g F r e d e r i k P e t e r s e n d r i v e r h å n d v æ r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t

»IVIotorgaarden« v/ Henning Petersen.

O v e H a n s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e a n ­ s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Bryggens Kulfor­

syning V Ove Hansen.

J ø r g e n A n d e r s e n d r i v e r h å n d v æ r k s o m e n e ­ s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f f i r m a e t Jørgen An­

dersen. P r o k u r a e r n u ^ d d e l t S ø r e n C l i r i s t i a n H o l m .

A n n a I M a r i e O l s e n d r i v e r l i å n d v a ^ r k s o m e n e ­ s t e a n s v a r l i g i n d e l i a v e r a f f i r m a e t »Decorarte«

v/ A. Olsen.

F i r m a e t Osv. J. Petersen & Søn d r i v e r h å n d ­ v æ r k . O s v a l d J u l i u s P e t e r s e n o g T h o r v a l d V a l ­ d e m a r J u l i u s G ø t h g e n l ^ e t e r s e n , f ø r s t n æ v n t e a f

< i e n t ( j f t e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e . T ' r o k u r a / n e r m e d d e l t C h r i s t e n S ø r e n s e n .

F i r m a e t Interessentskabet af 11. December na

1947 ved Kali og Co. d r i v e r h a n d e l . B e n j a m i n n i K a l i , I M o g e n s G j e l l e r u p o g C o n r a d J o h a n ' C J i r i - - i s t i a n ] l a r h o f f e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g •g(

t e g n e r f i r m a e t 2 i f o r e n i n g .

F i r m a e t Hansen og Hedegaard u d ø v e r i n d u - - t s t r i d r i f t . A k s e l S i g f r e d H a n s e n o g C a r l o C h r i - - i s t e n s e n H e d e g a a r d e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e 9 ' i D g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g , h v o r h o s d e t e g - n e r f i r m a e t h v e r f o r s i g i ) i ' . i ) r o c u r a .

F i r m a e t Alex. Seedorff og Co. d r i v e r h a n d e l . . 1 ' A l e x a n d e r P a l u d a n S e e d c j r f f o g S v e n d A a g e 9 ^ J ^ j e r m o s e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e . P r o k u r a i n e r m e d d e l t P e t e r B a k W u l f f .

H a r r y I v a r J o l i a n s e n e r u d t r å d t a f f i r m a e t l 9

E. Henriksen & Co., d e r f o r t s æ t t e s u f o r a n d r e t J e a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r P e t e r F j n e r H e n r i k - - >

s e n .

P e t e r N i e l s e n e r u d t r å d t a f f i r m a e t Køben- -r havns Spillekort Import ved P. IMielsen, d e r l ø f o r t s æ t t e s u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r l ø N i e l s H e r m a n L e o n h a r d t N i e l s e n .

F i r m a e t Christensen & Lauest h a r m e d d e l t t b J ø r g e n P l a n c k p r o k u r a .

F i r n u i e t Hans Lundbeck. Import & Export. .1' Agenturer h a r m e d d e l t K a j L a r s e n p r o k u r a .

F i r m a e t Kristoffersen & Dehn h a r m e d d e l t J b T h o m a s \ \ ' i l l y T h r u e J a c o b s e n p r o k u r a .

F i r m a e t J. E. Ohlsens Enke h a r m e d d e l t A g - - • « n e s N i l s s o n o g H a r r y P e t e r s e n p r o k u r a i f o r - - i e n i n g e l l e r h v e r i s æ r i f o r e n i n g m e d e n a f d e ø t t i d l i g e r e a n m e l d t e ] ) r o k u r i s t e r e n t e n V o l m e r i 9 H a n s e n , S v e n d B a u e r C h r i s t e n s e n e l l e r A x e l I 9 ; K i u i d s e n .

F i r m a e t La Bella v. D. Lundsteen Cykler,

Barnevogne & Isenkram h a r t i l b a e r e k a l d t d e n n s R e n e V i l a i n v o n B i n z e r g i v n e p r o k u r a .

F i r m a e t Legetøjsfabrikken »Theco« v/ Brdr. .tI

Schumacher e r a f m e l d t a f d e t h e r v a i r e n d e h a n - - n i l e l s r e g i s t e r , e f t e r a t f o r r e t n i n g s k o n t o r e t e r 1 9 o v e r f l y t t e t t i l H a s l e v k o m m u n e .

F i r m a e t K.P. Kontormateriel Indeh. Stiig Kø-

nig Petersen e r h æ v e t .

T i l b e r i g t i g e l s e a f b e k e n d t g ø r e l s e i S t a t s t i - - i : d e n d e n r . 1 7 f o r d e n 2 0 . a p r i l 1 9 - 4 8 v e d r ø r e n d e ø b f i r m a e t Ev^ald & Saxler l ) e k e n d t g ø r e s , a t d e n n ø e n e a f i n d e h a v e r n e f ø r e r s l æ g t s n a v n e t E w a l d , , b l i k k e s o m i d e n n a n n t e b e k e n d t g ø r e l s e a n f ø r t J ' i i E v a l d .

F i r m a e t Stempelfabriken Thor v. R. Skov- • -v

gaard Andersen og L. V. Martinsen u d ø v e r i n d u - ? - u s t r i d r i f t . l l i k a r d S k o v g a a r d A n d e r s e n o g L e o < u 9 . l a n u s V a l d e m a r ] M a r t i n s e n , f ø r s t n a n n t e a f F r e - | - 9 d e r i k s b e r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g - j n e r f i r m a e t i f o r e n i n g . P r o k u r a e r m e d d e l t f o r - 1 - i i

n æ v n t e R . S . A n d e r s e n . |

K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 2 5 . j a n u a r 1 9 4 9 . | . G i

T i l K ø b e n l i a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a g e t

j

J ø - ;

f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r :

P o u l H e l g e F o g h m a r a f S ø b o r g d r i v e r h å n d - j - b

1

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

940 fra ministeriet for handel, industri og søfart, København, til Emulsion A/S,

TOR« af Aalborg.. Herman Christian Louis Riekehr og Harry Riekehr, begge af Aalborg, er de ansvar- Sil lige Deltagere, der tegner Firmaet hver tol for sig. I

Udgivet ved foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.. Anmeldelser, lifclieii(il||i)rle i Slalslideiiije i april måoel

svarlige Deltagere. Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ingeniør A. Kai 3Iolboe Glent har Prokura.. Carl Martinus Madsen driver

Deltagere. Firmaet »FOTOATELIERET RYESGADS' 3 ved ROULUND &amp;. HØEG« driver Haand-t værk. Jørgen Rasmus Roulund af Helleruni og Jens Christian Høeg af Gentofte er d«i

litikreds Nr. 69) er modtaget Anmeldelse om, at Elektromekanikerne Johan Jørgen Jensen og Helge Gunnar Hansen, begge af Aabenraa, driver Haandværk i Aabenraa Købstad,

Udgivet ved foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.. k Aftenbladets Bladtrykkeri r/ Hedvig Bærentzen,

kura. Hugo Griin, der var ansvarlig Deltager.. Firmaet fortsættes uforandret j driver Flaandværk. deriksberg, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet DET FORENEDE DANSKE