• Ingen resultater fundet

2 Anmeldelserne angår følgende firmaer: (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) Ådum Andelsmølle og Gødningsforening, 17

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "2 Anmeldelserne angår følgende firmaer: (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) Ådum Andelsmølle og Gødningsforening, 17"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

4

S'

"%•

%

Udgivet ved foranstaltning af Industriministeriet

1988

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i februar måned

Nr. 2

Anmeldelserne angår følgende firmaer:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes)

Ådum Andelsmølle og Gødningsforening, 17.

Akafa a.m.b.a. Aalborg, 23.

Alfasky v/Palle Skyttegaard Hansen. Albertslund, 16.

Andelssmør a.m.b.a. Århus, 26.

Andersen, Lauritz. Odense, 17.

Antennespecialisten v/Kim Erik Rosenkvist. Tårnby, 18.

Atelier Bache, 22.

BMS Broker I/S v/Chr. Stilov, 22.

Bang-Pedersens Eftf. v/Jesper & Laurits Pedersen.

Horsens, 20.

Bendixens Begravelsesforretning I/S. Grenå, 24.

Bendixens Begravelsesforretning. Grenå, 24.

Black White Art I/S v/Peter Rye Vadmand og Knud Gjerum. Skælskør, 25.

Bornholmer Sild ved Jens Erik Gottfredsen. Nexø, 23.

Borres radio v/A. Borre-Christensen. Silkeborg, 20.

Broager Spare- og Laanekasse, 27.

Brdr. Hansen. Silkeborg, 22.

Brødr. Lund-Hansen-Biscuit-fabrik, 15.

Brørup 1 Kød A.m.b.A., 25.

Capriscan I/S v/Rasmussen og Makendi. Gedved, 19/20.

Carat Diamanter ved H.R. og H. Andersen, Frederiks­

berg, 19.

Casadan A.m.b.A. Århus, 24.

Christensen & Ottsen Marketing I/S, 22.

Comoco ved Ole Riis og Mikael Wetterholm, 15.

Cooperative Condensery Sealand a.m.b.a., 26.

DAK Meat Packers Limited. Roskilde, 18.

Danckwardt's Efterfølgeres Maskinfabrik. Esbjerg, 18.

Dan-Gem, Dansk Sten Hobby v/Johannes Andersen.

Vordingborg, 16.

Danish Cooperative Condensery a.m.b.a., 26.

Danpig v/Peder Hummelmose. Vinderup, 28.

Dansk Azalea Kultur v/Irene Ebbesen. Gundsø, 20.

Dansk Azalea Kultur ved Stig Ebbesen. Gundsø, 20.

Dansk Håndværks Service I/S v/Tony Larsen og Holger Vejlgaard, 15.

Dansk Ide Design v/Thomas Leth-Sørensen, Bram­

ming, 16.

Dansk Installations Abonnement v/Holmberg og Co.

Kjellerup, 27.

Dansk Luftfoto ved Knud Larsen. Trundholm, 25.

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ved Annemarie Goldschmidt og Bent Jørgensen. Gentofte, 24.

Dansk Skilte- og Flagreklame ved Poul Erik Stjern­

holm Pedersen. Vejle, 16.

Dansk Ventilationskomfort ved Lars Larsen. Århus 17.

Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik A.m.b.A., Roskilde, 18.

Danvand ved Nielsen og Schrøder-Nielsen. Gundsø, 23.

Danvand ved Schrøder-Nielsen. Gundsø, 23.

Design, Udvikhng, Organisation DUO a.m.b.a., 15.

Dia Optik v/John Nordrum. Tårnby, 18.

Domino v/Ulla Hansen. Tinglev, 26.

Downunder I/S v/Rouse, 26.

El-Centret I/S v/Eigil Pedersen og Benni Ørskov.

Skjern, 17.

Electra, I/S, ved Aksel Thode & Svend Larsen. Frede­

rikshavn, 20.

Elektromotoreftersvnet v/Holmberg og Co. Kjellerup, 27.

Elselskabet Arke A.m.b.A. Århus, 24.

Esbjerg Fryse- og Kølehus K/S, 22.

Esbjerg Marmeladefabrik ved Bent Asmussen, 20.

(2)

Esbjerg Tapet- og Farvehandel ved Verner Hansen, 18.

Eurotextil K/S ved M.S. Finans, Fredensborg ApS.

Fredensborg-Humlebæk, 25.

Expertrans v/Peder Chr. R. Therkelsen & Frants Tel- ling Poulsen. Århus, 20.

Fatimas Hånd I/S v/F. Stæhr og H. Rasmussen. Roskil­

de, 17.

Fiat-Last I/S v/Marius Kristian Kronow og Erik Weide.

Esbjerg, 18.

Finel I/S ved Finn Johansen og Eva Jubelsky. Søllerød, 23.

Flexiflow I/S. Brøndby, 16.

Foldby Sogns Brugsforening, 23/24.

Food Denmark K/S. Århus, 25.

Forhen I.E. Bjerrings Efterfølger ved F. Nielsen, 15.

Forhen I.E. Bjerrings Efterfølger ved F.P. Nielsen, 22.

Frisørerne LL v/Lena Clayton og Lone Falkenberg.

Frederiksberg, 16.

Fyens Automobil-Import v/Hans Werner Hansen.

Odense, 23.

Gad's, Alfred, Eftf., 15.

Gehrts Autoværksted I/S v/Karl Georg Gehrt og Peter Thorup Gehrt. Skanderborg, 17.

Gjesing Farvehandel v/Niels Stennevad. Esbjerg, 18.

Grønlandske Vejmateriale, Det, 22.

Han Herreders Sparekasse. Fjerritslev, 27.

Handelsfirmaet Opco I/S v/Rasmussen og Rasmussen.

Randers, 27.

Hareskovby's Mælkeforsyning I/S ved Thorsten Dams­

gaard Hansen og Henning Møller Pedersen. Værlø­

se, 24.

Hedensted Storkøb v/Henry Bonnet, 26.

High-Tech Shipmanagement I/S v/Finn S. Larsen &

Co., 15.

High Tech Shipmanagement ved Ulrik Schmidt. Fre- densborg-Humlebæk, 25.

Himmerlands Elektricitetsforsyning, Andelsselskabet.

Aalborg, 18.

Holstebro Cooperative Condensery a.m.b.a., 26.

Horsens Andelsmejeri, 21.

Immedia v/V. Johansen. Aabybro, 19.

Indkøbsforeningen Doggerbank. Esbjerg, 25.

In-Tryk v/Susanne og Boris Dollerup. Sejlflod, 19.

J B tagdækning v/Bent Benfeldt Jørgensen og Johan Møller Nielsen. Køge, 24.

J -I- M Gulvafslibning I/S v/O. Jørgensen & T. Madsen.

Gladsaxe, 17.

Jacobsens Maskinsætteri I/S ved Poul Erik Jacobsen og Niels Børge Jacobsen. Frederiksberg, 19.

Jysk auto make-up ved Bjarne Lambrecht. Ry, 26.

Jørko Motor I/S ved Brdr. Elmgaard Rasmussen.

Frederiksberg, 25.

Kristiansen, O. Rye. 15.

Krohn & Sondrup, I/S. Esbjerg, 18.

Kurant ved E. Nielsen. Esbjerg, 18.

Kvasecc Gruppen I/S v/Claus Christensen, Allan Schou Eskildsen og Kim Vigsbo, 26.

Københavns Engros Grønttorv K.G.T., 15.

Larsen, Henry. Frederiksberg, 19.

Landbrugets Kornforædling I/S. Horsens, 26/27.

Lehmann junior, 15.

Lungplus a.m.b.a. Gentofte, 18/19.

Lyngby Herrefrisør I/S v/Jack Astrup Jensen. Lyngby- Taarbæk, 19.

Lyngby Herrefrisør v/Egon Schmidt. Lyngby-Taarbæk, 19.

Lystella ved Hanne Mondgård Petersen. Århus, 21.

Løgstør Dampvaskeri v/Poul Carstensen, 20.

Mårslet Brugsforening, 21.

Mac Artney, Martin, ApS og Co. K/S, Technical Marketing. Esbjerg, 18.

Madonna v/Thorkild Kristian Simonsen. Aalborg, 23.

Malerfirmaet Harry Petersen & Sønner I/S. Hobro, 24.

Manhart, P., Import Export. Nykøbing S., 16.

Marketing Esbjerg v/Hans Tobiesen, 17.

Maskinfabriken Acmi v/A. & J. Jørgensen. Roskilde, 21.

Maskinfabriken Acmi I/S ved J. Jørgensen & Co.

Roskilde, 21.

Maskin- og Metalvarefabrikken Ajax ved H. Jessen Jiirgensen. Frederiksberg, 19.

Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a. Århus, 25.

Meyer, Erik & Søn, 22.

Michele Import I/S v/Mogens Bachmann, Marie Mi- chele Larsen og Jens Rud Klingstrup Larsen. Val­

lensbæk, 16.

Milaco International, Tools & Fittings K/S. Århus, 20.

Milco Export a.m.b.a., 26.

Millarco International, Tools & Fittings K/S. Århus, 20.

Motor-Depotet v/Kristen Amstrup Christensen.

Århus, 22.

National Flag and Metal Industry v/H. Danziger, 15.

Nielsen & Kjær, I/S. Middelfart, 25.

Nordjysk Fiberplast v/Torben Sørensen og Torben Gøtske. Aalborg, 17.

Notre-Dame v/R. Sivertsen. Herning, 17.

Nødager og omegns brugsforening. Midtdjurs, 18.

Nørresundby Bogtryk/Offset I/S v/Pedersen, Sørensen og Nielsen. Ålborg, 28.

Olsen, Peter Berger, Plast. Lyngby-Taarbæk, 19.

ph-import-export-salg ved Preben Hansen, Ballerup, 24.

Periodica ved Arne Nielsen, 22.

(3)

III Petersen, Laur. O., 22.

Poulsen, Telling, & Co. v/Frants Telling Poulsen &

Peder Chr. R. Therkelsen. Århus, 20.

Prim Elektronik I/S v/Jensen, Topp og Laustsen.

Århus, 18.

RB-Data ved Henrik Behrendt Larsen og Jan Reich.

Gentofte, 18.

Randers og Viborg Mejeriselskab. Randers, 21.

Rode & Rode, 22.

SB Contracting v/Søren Bonnek, 15.

Samden Condensery a.m.b.a., 26.

Scan Casing I/S v/Vagn Pannerup og Kjeld Davidsen.

Langå, 23.

Sean-design v/Aage Nielsen. Århus, 26.

Scandinavian Management House v/Carl Holm Niel­

sen, 26.

Sean-Display v/Aage Nielsen. Århus, 26.

Schulstad, Åxel. Frederiksberg, 19.

Schiibelers, H., Sønner, 22.

Selipe Wine I/S v/Søren Linck og Erik Petersen, 15.

Sempre Music I/S v/Alan Francker, 15.

Sicom (sikkerhed & communikation) v/Peter Schmidt.

Århus, 17.

Skanderborg Byggeselskab I/S, 19.

Skoæsken v/Ingelise Jensen og Marie Fink. Farsø, 28.

Skærbæk Lokalforening A.m.b.a., 26.

Skæring Auto v/Peter Faarborg. Århus, 20.

Slagteriselskabet Sundby-Wenbo A.m.b.A. Brønders­

lev, 19.

Sommercontrol ved Jørgen Kristensen. Roskilde, 24.

Sprove Invest I/S v/Kirsten og Vagn Johannsen. Suså, 20.

Spørring og Omegns Brugsforening, 21.

Stjernemøllen v/W. Kofoed. Frederiksberg, 16.

Svaneke Sild ved Jens Erik Gottfredsen. Nexø, 22.

Søndermark og Kruse I/S v/Aksel Søndermark og Jakob Kruse. Vejen, 27.

Sørensens, Emil, Eftfl. I/S ved Henrik Carlsen og Søren Larsen. Frederikshavn, 16.

U-Landsimporten Nykøbing Mors. Morsø, 28.

Uni-Elect I/S v/Kurt Larsen & Co. Aalborg, 18.

Unicon Beton I/S. Roskilde, 15.

Unique v/Vibeke Palmann. Esbjerg, 20.

United Canners Limited. Roskilde, 18.

Thorsagers og Omegns brugsforening, 21/22.

TofKo v/Mogens Tofte Koch. Aalborg, 23.

Transfalt I/S. Søllerød, 22/23.

3 S - Superior Sound System I/S v/Johnny Borg, Kirsten Borg og Richard Christensen, 15.

Vestjydsk Autoopretning v/Kaj Sørensen & Erik Frik- ke. Esbjerg, 20.

Vestjysk Fiskemelsfabrik A.m.b.a. Esbjerg, 16.

Vestjysk Rotation I/S. Vinderup, 17.

Vestjyske Slagterier a.m.b.a. Struer, 27.

Vithen og Omegns Brugsforening, 23.

W.M. Maskinmontage v/Willi Meyhoff. Herning, 18.

XX 80 v/Jørn Jensen: Høje Taastrup.

(4)
(5)

Til Københavns handelsregister er modta­

get følgende anmeldelser:

Firmaet Brødr. Lund-Hansen-Biscuitfabrik er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forretningskontoret er overflyttet til Hedehusene.

Firmaet High-Tech Shipmanagement IIS v/Finn S. Larsen & Co. er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forret­

ningskontoret er overflyttet til Humlebæk.

Firmaet Lehmann junior har tilbagekaldt de Søren Halsted og David J. Greenin givne kollektivprokuraer.

Firmaet O. Rye Kristiansen tegnes fremti­

dig af de ansvarlige deltagere i forening. Fir­

maet har tilbagekaldt den Poul Schroll givne prokura. Firmaet tegnes fremtidig pr. prokura således: Robert Gabriel-Jensen, John Hag- drup, Morten Wittenberg Vandborg, Hans Martin Bach Thorsen, Jørgen Thorsted, Steen Winther-Petersen, Niels-Eiler Nystrøm og Torben Uldall 2 i forening eller hver især i forening med en B-prokurist (A-prokura) samt af Søren Gylling, Tina Kempf, Dag Schønberg og Poul Stilling Sr. hver især i forening med en A-prokurist (B-prokura).

Svend Gustaf Dindler Berggren er udtrådt af firmaet Alfred Gad's Eftf., firmaet fortsæt­

tes uforandret af de hidtidige deltagere Niels Christian Berggren og Klaus Gustaf Berg­

gren.

Robert Dumong, Bendt Fridolin, Svend Helge Hansen og Jørgen Svenningsen er ud­

trådt af bestyrelsen for firmaet Københavns Engros Grønttorv K.G.T., i hvilken Alfred Bendy Frederiksen af Roskilde, Kaj Erling Hansen af Havdrup, Jess Jørgensen af Måløv og Steen Willeberg Olsen er indtrådt. Svend Bjerre Christensen er udtrådt af forretnings­

udvalget for firmaet, i hvilket medlem af bestyrelsen Jørgen Klarskov er indtrådt. Fir­

maet har tilbagekaldt de Knud Tvede Søren­

sen og Frits Keld Nielsen givne kollektivpro­

kuraer, samt meddelt Svend Pontoppidan prokura i forening med enten Jytte Gitte Jensen eller Ebbe la Cour Jansen eller i forening med et medlem af forretningsudval- get.

Søren Dirch Bjerre Bonnek driver handel og håndværk som eneste ansvarlige indehaver af firmaet SB Contracting vISøren Bonnek.

Firmaet National Flag and Metal Industry v/FI. Danziger er afmeldt af handelsregistret, efter at navnet er overtaget af et aktieselskab.

Firmaet Sempre Music IIS vi Alan Francker er hævet.

Firmaet Dansk Håndværks Service IIS vi Tony Larsen og Holger Vejlgaard driver håndværk. Holger Vejlgaard og Tony John Mihkael Larsen sidstnævnte af Frederiksberg er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Firmaet 3 S - Superior Sound System IIS vi Johnny Borg, Kirsten Borg og Richard Chri­

stensen driver handel og udøver industridrift.

Kirsten Borg, Johnny Borg og Richard Chri­

stian Lav Christensen sidstnævnte af Greve Strand er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening, hvorhos de tegner firmaet pr. prokura hver for sig.

Firmaet Selipe Wine IIS vISøren Linck og Erik Petersen driver handel. Søren Linck og Erik Petersen er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Firmaet Comoco ved Ole Riis og Mikael Wetterholm driver handel. Ole Bjerregaard Riis af Frederiksberg og Mikael Wetterholm af Holte er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Under firma Design, Udvikling, Organisa­

tion DUO a.m.b.a. drives udvikling fremstil­

ling, videreformidling og salg af økomentale, faglige, socialpsykologiske og ledelsesmæssige værktøjer af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 20. oktober 1987. Selska­

bets bestyrelse består af Erland Enrique Niel­

sen (formand), Birte Holm Pedersen af Fre­

deriksberg (næstformand) samt Unna Bente Fabricius Madsen. Selskabet tegnes af for­

manden eller næstformanden hver for sig.

Den i selskabet indskudte kapital er vekslen­

de. Medlemmerne hæfter alene med deres indskudte kapital. Bekendtgørelser til med­

lemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Dorrit Lisa Høyer og Helle Ninna Popp af Charlottenlund er indtrådt i firmaet Forhen L E. Bjerrings Efterfølger ved F. Nielsen som ansvarlige deltagere.

Københavns magistrat, den 29. januar 1988.

Firmaet »UNICON BETON IIS« af Roskil­

de kommune anmelder, at Karl Gade, Nord­

højen 14, 4000 Roskilde, er administrerende direktør og Lars Hermansen, Elmevænget 3 B, 2880 Bagsværd, er direktør for firmaet.

Politimesteren i Roskilde, den 29. januar 1988.

(6)

Per Manhart, H. C. Andersensvej 25, 4500 Nykøbing Sjælland af Nykøbing Rørvig kom­

mune driver handel i Nykøbing Sjælland, Ny­

købing Rørvig kommune som eneste ansvarli­

ge indehaver af firmaet P. Manhart Import Export. Prokura er meddelt Kirsten Manhart.

Politimesteren i Holbæk m.v., den 29. janu­

ar 1988.

Medlem af bestyrelsen for »Vestjysk Fiske­

melsfabrik A.m.b.a.« af Esbjerg, Kai Lund, er afgået ved døden.

Politimesteren i Esbjerg, den 29. januar 1988.

Poul Erik Stjernholm Pedersen af Vejle kommune driver handel i Vejle kommune som eneste ansvarhge indehaver af firmaet

»Dansk Skilte- og Flagreklame ved Poul Erik Stjernholm Pedersen«.

Politimesteren i Vejle, den 27. januar 1988.

Firmaet »Frisørerne LL vILena Clayton og Lone Falkenberg« driver håndværk i Frede­

riksberg kommune.

Lena Clayton af Københavns kommune og Lone Back Falkenberg af Gentofte kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Pohtimesteren på Frederiksberg, den 29.

januar 1988.

Firma »Miehele Import IIS, vi Mogens Bachmann, Marie Michele Larsen og Jens Rud Klingstrup Larsen« driver handel i Val­

lensbæk kommune. Mogens Bachmann af Frederiksberg kommune, Marie Michele Lar­

sen og Jens Rud Klingstrup Larsen, begge af Vallensbæk kommune, er de ansvarlige delta­

gere.

Prokura er meddelt Mogens Bachmann, Marie Michele Larsen og Jens Rud Klingstrup Larsen hver for sig.

Palle Skyttegaard Hansen af Albertslund kommune driver handel og håndværk i Al­

bertslund kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Alfasky, vi Palle Skytte­

gaard Hansen«.

Politimesteren i Glostrup, den 1. februar 1988.

Firmaet »Dansk Ide Design vi Thomas Leth- Sørensen« af Bramming kommune er hævet.

Politimesteren i Ribe, den 29. januar 1988.

»Emil Sørensens Eftfl. IIS ved Henrik Carl­

sen og Søren Larsen« driver handel og hånd­

værk med el-installationer i Frederikshavn kommune. Henrik Werner Carlsen og Søren Børge Larsen er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Pohtimesteren i Frederikshavn, den 2. fe­

bruar 1988.

Berigtigelse ifr. Statstidende for 29. sep­

tember 1987.

Under firma »Flexiflow IIS« drives forret­

ning med udvikhng, produktion, handel, in­

stallation og tjenesteydelser i Brøndby kom­

mune. Interessentskabet er en fiUal af Flexi­

flow AnS, postbox 60, Okern, N-0508 Oslo 5, Norge.

Moderselskabets indskudskapital er veks­

lende. Medlemmerne i moderselskabet hæfter sohdarisk for selskabets forpligtelser.

Selskabsdeltagerne i moderselskabet er:

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S, Øster Akervej 33, 0581 Oslo 5. Aktieselskabet Nor­

diske Kabel- og Traadfabriker, La Cours Vej 7, 2000 Frederiksberg.

Selskabet tegnes af deltagerne i fællesskab.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Glostrup, den 2. februar 1988.

Gudrun Aase Jensen, født Kofoed er afgået ved døden, hvorefter firmaet »Stjernemøllen vlW. Kofoed« fortsættes uændret af den hidti­

dige deltager Hans Christian Arne Kofoed som eneste indehaver.

Politimesteren på Frederiksberg, den 1.

februar 1988.

Johannes Andersen af Vordingborg kom­

mune driver handel og håndværk i Vording­

borg kommune som eneste ansvarlige indeha­

ver af firmaet »DAN-GEM, DANSK STEN HOBBY, v/Johannes Andersen.

Prokura er meddelt Kirsten Lund Ander­

sen.

Politimesteren i Vordingborg, den 2. febru­

ar 1988.

(7)

17 Gehrts Autoværksted IIS viKarl Georg Gehrt og Peter Thorup Gehrt driver handel og håndværk i Skanderborg kommune. Karl Georg Gehrt og Peter Thorup Gehrt begge af Skanderborg kommune er de ansvarlige delta­

gere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Odder, den 2. februar 1988.

Firmaet »J + M Gulvafslibning l/S v/O.

Jørgensen & T. Madsen« driver handel og håndværk i Gladsaxe kommune. Ole Jørgen­

sen og Torben Preben Madsen, begge af Sø­

borg, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Gladsaxe, den 2. februar 1988.

Ritha Karoline Marie Sivertsen af Herning kommune driver handel i Herning kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

»Notre-Dame v/R. Sivertsen«.

Politimesteren i Herning, den 2. februar 1988.

Lars Peter Larsen, Højbjerg, driver handel og håndværk i Århus kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »DANSK VENTILATIONSKOMFORT ved Lars Lar­

sen«.

Politimesteren i Århus, den 2. februar 1988.

Peter Schmidt, Stjær pr. Galten, driver handel og håndværk i Århus kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Sicom (sikkerhed c6 communikation) v/ Peter Schmidt«.

Politimesteren i Århus, den 2. februar 1988.

Firmaet »FATIMAS HÅND l/S v/ F. Stæhr og H. Rasmussen« driver handel i Roskilde kommune. Flemming Stæhr og Hilmar Renee Rasmussen, begge af Roskilde kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Roskilde, den 3. februar 1988.

»Vestjysk Rotation l/S«, Vinderup, anmel­

der at »Stoholm Bogtrykkeri I/S v/ Bent K.

Knudsen & Co.« er udtrådt af firmaet, og at

»Stoholm Bogtrykkeri ApS« er indtrådt.

Bent Kjærulf Knudsen er udtrådt af besty­

relsen.

Firmaet tegnes af Peter Johannesen, Jens Grandjean Johannesen og Hans Rasmussen.

Vedtægterne er af 25. januar 1980 med tillæg af 23. december 1987.

Den i selskabet indskudte kapital er vek­

slende.

Politimesteren i Holstebro, den 3. februar 1988.

Af bestyrelsen for »Adum Andelsmølle og Gødningsforening« er Jens Emborg Jensen og Poul Erik Jørgensen udtrådt.

I stedet er Niels Peder Fiskbæk Jacobsen, Østergårdevej 2, Foersum, 6880 Tarm, og Karl Stenhøj Hansen, Hedegaardsvej 2, Aa­

dum, 6880 Tarm, indtrådt.

Prokura er meddelt forretningsfører Knud Johst.

Firmaet »El-Centret l/S v/ Eigil Pedersen og Benni Ørskov« driver handel og håndværk i Skjern kommune.

Eigil Pedersen og Benni Ørskov, begge af Skjern kommune, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Ringkøbing, den 3. februar 1988.

Firmaet »Nordjysk Fiberplast v/ Torben Sø­

rensen og Torben Gøtske«, Aalborg kommu­

ne, driver handel og udøver industridrift i Aalborg kommune.

Torben Sørensen, af Svenstrup og Torben Gøtske, af Kolding er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Aalborg, den 3. februar 1988.

Prokurist i firmaet »Lauritz Andersen« af Odense, Ruth Andersen, er afgået ved dø­

den, og den hende meddelte prokura dermed bortfaldet.

Politimesteren i Odense, den 3. februar 1988.

Hans Tobiesen af Esbjerg driver handel i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet »Marketing Esbjerg v/ Hans Tobiesen«.

Politimesteren i Esbjerg, den 5. februar 1988.

(8)

Nødager og omegns brugsforening af Midt­

djurs kommune er hævet.

Politimesteren i Grenå m.v., den 5. februar 1988.

Firmaet »XX 80, v! Jørn Jensen« af Høje Taastrup kommune er hævet.

PoHtimesteren i Glostrup, den 4. februar 1988.

Firmaet »Gjesing Farvehandel v/ Niels Sten­

nevad« af Esbjerg er hævet.

Firmaet »Esbjerg Tapet- og Farvehandel ved Verner Hansen« af Esbjerg er hævet.

Firmaet »MARTIN MAC ARTNEY ApS OG CO. K/S, Technical Marketing« af Es­

bjerg er hævet.

Firmaet »Kurant ved E. Nielsen« af Esbjerg er hævet.

Firmaet »US Krohn & Sondrup« af Esbjerg er hævet.

Firmaet »Fiat-Last I/S v/ Marius Kristian Kronow og Erik Weide« af Esbjerg er hævet.

Firmaet »Danckwardt's Efterfølgeres Ma­

skinfabrik« af Esbjerg er hævet.

Politimesteren i Esbjerg, den 5. februar 1988.

WilH Bent Jørgensen Meyhoff af Herning kommune driver håndværk i Herning kommu­

ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

»W.M. Maskinmontage v/ Willi Meyhoff«.

Politimesteren i Herning, den 8. februar 1988.

Firmaet »Andelsselskabet Himmerlands Elektricitetsforsyning«, af Aalborg kommune, anmelder, at den direktør Svend Aage Lang­

horn meddelte prokura er tilbagekaldt. Der er i stedet meddelt prokura til direktør Jan Leo Ravn. Formanden og direktør Ravn tegner hver for sig.

Politimesteren i Aalborg, den 8. februar 1988.

Antennemonteringsfirmaet »Antennespeci­

alisten« v/ Kim Erik Rosenkvist driver hånd­

værk i Tårnby kommune. Kim Erik Rosen­

kvist af Tårnby kommune er eneste ansvarlige indehaver.

Politimesteren i Tårnby, den 5. februar 1988.

Firmaet »Dia Optik« v/ John Nordrum dri­

ver handel i Tårnby kommune. John Nordrum af Brøndby kommune er eneste ansvarhge indehaver.

Pohtimesteren i Tårnby, den 5. februar 1988.

Firmaet »UNI-ELECT I/S v/ Kurt Larsen

& Co.« af Aalborg kommune, er hævet.

Politimesteren i Aalborg, den 8. februar 1988.

Firmaet »Danske Andelsslagteriers Konser­

vesfabrik A.m.b.A.« af Roskilde kommune, der tillige driver virksomhed under bifirmaer

»DAK Meat Packers Limited« og »United Canners Limited«, meddeler: Direktør Pre­

ben Albertsen, Lien 2, 9800 Hjørring og direktør Ole Jakobsson, Store Stensager 20, 4320 Lejre er udtrådt af bestyrelsen.

Politimesteren i Roskilde, den 5. februar 1988.

Firmaet »PRIM ELEKTRONIK I/S v/Jen­

sen, Topp og Laustsen« udøver industrift i Århus kommune.

Henrik Theilade Jensen, Århus, Lars Fal­

kenberg Topp, Århus, og Ib Daustrand Laust­

sen, Ny Solbjerg, er de ansvarlige deltagere.

Prokura er meddelt Henrik Theilade Jen­

sen.

Politimesteren i Århus, den 9. februar 1988.

Firmaet »RB-DATA« ved Henrik Behrendt Larsen og Jan Reich driver handel i Gentofte kommune.

Henrik Behrendt Larsen og Jan Reich, begge af Gentofte, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Under firma »LUNGPLUS a.m.b.a.« dri­

ves indkøbs- og handelsforening i Gentofte kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 30. december 1987.

Den i selskabet indskudte kapital er veks­

lende. Medlemmerne hæfter ikke for selska­

bets forpligtelser, men alene med deres ind­

skud.

Selskabets bestyrelse består af:

Frantz Johannes Dahl, Callisensvej 9, 2900 Hellerup,

(9)

19 Bert Olle Lycke Kyllerstrøm, Østre Farm­

vågen 46, B., S-214 41 Malmø, Sverige, Jan Petrus Lindholm, Garvarevågen 9, S-242 00 Hørby, Sverige, og

Nore-Johannes Lindholm, 383 Ave, Pasero du Vert Coteau B., F-06210 Mandelieu, Frankrig.

Selskabet tegnes af formanden eller næst­

formanden hver for sig.

Der er ingen prokurister. Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Gentofte, den 9. februar 1988.

Skanderborg Byggeselskab IIS driver hånd­

værk og handel i Skanderborg kommune.

Aage Wegener & Søn A/S og Peter Her­

mansen ApS er de ansvarlige deltagere, der med hele deres formue hæfter solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

Der er ingen vedtægter for Skanderborg Byggeselskab I/S, ligesom der ikke er nogen bestyrelse.

Da det er et interessentskab, er der ikke indskudt kapital i selskabet.

Bekendtgørelse skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Odder, den 10. februar 1988.

Firmaet »Slagteriselskabet SUNDBY-WEN- BO A.m.b.A.« af Brønderslev kommune an­

melder, at gårdejer Jens Frandsen, Tylervej 2, Sønderholm, 9240 Nibe, gårdejer Niels Aage Fladkjær, Ågården, Baggesdamvej 23, 9293 Kongerslev og slagteriarbejder Henning Niel­

sen, Krokusvej 21, Vester Hassing, 9310 Vod­

skov er udtrådt af bestyrelsen.

I stedet er indtrådt gårdejer Frank Staun, Grydstedvej 53, Tyrrestrup, 9240 Nibe, gård­

ejer Kjeld Andersen, Blenstrupvej 48, Askildstrup, 9520 Skørping og slagteriarbej­

der Bruno Emil Nielsen, Doravej 40, 9280 Storvorde.

Politimesteren i Hjørring, den 10. februar 1988.

Hans Verner Johansen af Åbybro driver handel i Aabybro kommune, som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet »IMMEDIA v/V. Johansen«.

Politimesteren i Ålborg, den 10. februar 1988.

Firmaet »IN-TRYK vi Susanne og Boris Dollerup«, driver handel og udøver industri­

drift i Sejlflod kommune.

Susanne Lund Dollerup, f. Kristensen og Boris Dollerup, begge af Sejlflod, er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Prokura er meddelt Boris Dollerup.

Politimesteren i Ålborg, den 10. februar 1988.

Firmaet »Henry Larsen« er hævet.

Firmaet »Maskin- og Metalvarefabrikken

»Ajax« ved H. Jessen Jiirgensen« er hævet som overgået til et anpartsselskab i Ballerup kom­

mune.

Firmaet »Axel Schulstad« er hævet.

Firmaet »Carat Diamanter« ved H. R. og H. Andersen« er hævet.

Firmaet »Jacobsens Maskinsætteri IIS ved Poul Erik Jacobsen og Niels Børge Jacobsen«

er hævet som overgået til et anpartsselskab.

Politimesteren på Frederiksberg, den 10.

februar 1988.

Peter Berger Olsen af Lyngby-Taarbæk kommune driver engroshandel i Lyngby-Taar­

bæk kommune som eneste ansvarlige indeha­

ver af firmaet »Peter Berger Olsen Plast«.

Firmaet »Lyngby Herrefrisør vi Egon Schmidt« af Lyngby-Taarbæk kommune er hævet.

Firmaet »Lyngby Herrefrisør IIS vi Jack Astrup Jensen« driver håndværk i Lyngby- Taarbæk kommune.

Kaj Nissen Krogh af Lyngby-Taarbæk kom­

mune og Jack Astrup Jensen af Gladsaxe kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Lyngby, den 9. februar 1988.

Firmaet Capriscan IIS vi Rasmussen og Ma- kendi« driver handel i Gedved kommune.

Anne Lise Damm Rasmussen og Kalema Dibwa Mukendi, begge af Gedved kommune.

(10)

er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Firmaet »Bang-Pedersens Eftf. vlJesper &

Laurits Pedersen« af Horsens kommune er afmeldt af registeret.

Politimesteren i Horsens, den 11. februar 1988.

Firmaet »Milaco International, Tools & Fit­

tings KIS« afmeldes af handelsregisteret.

Under firma »Millarco International, Tools

& Fittings KIS« drives handel i Århus kommu­

ne af et kommanditselskab, hvis vedtægter er af 21. august 1986.

For selskabets forpligtelser hæfter komple­

mentaren »MILLARCO INVEST ApS«, Århus, med hele dets formue, medens de øvrige deltagere, der i alt har indskudt 370.000 kr., kun hæfter med deres indskud.

Kommanditister:

Berent Christian Bærentsen, GI. Munkega­

de 1, 1., 8000 Århus C., indskud: 324.000 kr.

Lars Bærentsen, Brobjerg Parkvej 19, 8250 Egå, indskud: 23.000 kr.,

Michael Mikkelsen, Sejrs Alle 39, 8240 Risskov, indskud: 23.000 kr.

Selskabet tegnes af komplementaren »MIL­

LARCO INVEST ApS«.

Prokura er meddelt:

Berent Christian Bærentsen, GI. Munkega­

de 1, 1. sal, 8000 Århus C.

Lars Bærentsen, Brobjerg Parkvej 19, 8250 Egå og

Michael Mikkelsen, Sejrs Alle 39, 8240 Risskov,

hver for sig.

Meddelelse til deltagerne skal ikke offent­

liggøres.

Politimesteren i Århus, den 11. februar 1988.

Firmaet »Borres radio v/ A. Borre-Christen- sen« af Silkeborg er hævet.

Politimesteren i Silkeborg, den 12. februar 1988.

ns electra ved Aksel Thode & Svend Lar­

sen, Frederikshavn er hævet.

Politimesteren i Frederikshavn, den 12. fe­

bruar 1988.

Firmaet »DANSK AZALEA KULTUR ved Stig Ebbesen« af Gundsø kommune er hævet.

Irene Gramfeldt Ebbesen af Gundsø kom­

mune driver gartneri i Gundsø kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

»DANSK AZALEA KULTUR vllrene Ebbe­

sen«.

Politimesteren i Roskilde, den 11. februar 1988.

Peter Westergaard Faarborg, Egå, driver håndværk i Århus kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet »Skæring Auto vIPeter Faarborg«.

Politimesteren i Århus, den 9. februar 1988.

Firmaet »Løgstør Dampvaskeri vi Poul Car­

stensen« Løgstør er hævet.

Politimesteren i Løgstør, den 11. februar 1988.

Følgende firmaer:

»Expertrans vIPeder Chr. R. Therkelsen &

Frants Telling Poulsen« og

»Telling Poulsen & Co. vi Frants Telling Poulsen & Peder Chr. R. Therkelsen«

er slettet af handelsregisteret i Århus.

Politimesteren i Aarhus, den 11. februar 1988.

Vibeke Kurstein Palmann af Esbjerg driver handel i Esbjerg kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet »UNIQUE vlVi- beke Palmann«.

Firmaet »Esbjerg Marmeladefabrik ved Bent Asmussen« af Esbjerg er hævet.

Firmaet »Vestjydsk Autoopretning vIKaj Sørensen & Erik Prikke« af Esbjerg er hævet.

Politimesteren i Esbjerg, den 15. februar 1988.

Firmaet »Sprove Invest IIS« v/Kirsten og Vagn Johannsen driver handel i Suså kommu­

ne.

Kirsten og Vagn Adolph Johannsen, begge af Suså kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Næstved, den 12. februar 1988.

(11)

21 Firmaet »Maskinfabriken AC Ml vlA. & J.

Jørgensen« af Roskilde købstad er hævet.

Firmaet »MASKINFABRIKEN AC MI I/S ved J. Jørgensen & Co.« driver handel og håndværk samt udøver industridrift i Roskilde kommune. Jørgen Jørgensen af Roskilde Kommune. John Kurt Persson af Greve kom­

mune og Henning Haaning Høj af Frederiks­

berg kommune er de ansvarlige deltagere og tegne firmaet 2 i forening.

Politimesteren i Roskilde, den 12. februar 1988.

Ved generalforsamlingen den 7. december 1987 i »Randers og Viborg Mejeriselskab«

nyvalgtes: Gårdejer Bent Pedersen, Rejstrup- gård, Rejstrup, 8900 Randers, som afløsning for afdøde gdr. Niels Fiil Frandsen, Nord­

vang, Ndr. Fælledvej 4, 8900 Randers.

Politimesteren i Randers, den 11. februar 1988.

Bestyrelsen for »Horsens Andelsmejeri« af Horsens kommune anmelder, at bestyrelsen nu består af følgende:

Kurt Nørregaard Rasmussen, Grønhøjvej 55, Hatting, 8700 Horsens, (formand),

Egon Stenvad Pedersen, Purhøjvej 40, Ustrup, 8700 Horsens,

Hans Jørgen Offersen, Uthvej 39, Uth, 8700 Horsens,

Vagn Aage Frederiksen, GI. Byvej 34, Se­

jet, 8700 Horsens,

Mikael Peter Mikkelsen, Ålkærgårdvej 9, Rådved, 8700 Horsens,

Niels Laursen, Tolstrupvej 3, 8751 Gedved, og

Bent Møller Simonsen, Vesterbygård, 8722 Hedensted.

Pohtimesteren i Horsens, den 11. februar 1988.

Firma »Mårslet Brugsforening« anmelder, at foreningens nuværende bestyrelse består af:

Helmer Kemp Andersen, Marklodden 7, 8320 Mårslet,

Lars Berggren Rasmussen, Mustrupvej 35, 8320 Mårslet,

Torben Elhøj, Mustrupvej 71, 8320 Mår­

slet,

Birgit Frederiksen, Frøkærparken 104, 8320 Mårslet,

Anne Kirstin Broslet, Nymarksvej 12 F, 8320 Mårslet,

Per Enevoldsen, Banevej 4, 8320 Mårslet, Karen Lykke Præstegård, Uveavej, 8320 Mårslet.

Foreningens vedtægter er ændret den 20.

november 1974.

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Foreningen tegnes af formanden.

Politimesteren i Aarhus, den 12. februar 1988.

Firmaet »Spørring og Omegns Brugsfore­

ning« anmelder, at den nuværende bestyrelse består af:

Jens Kristensen, Ladegårdsbakken 8, 8280 Trige, formand,

Freddy Andersen, GI. Landevej 12, 8280 Trige, næstformand,

Anni Jensen, Erbækvej 22, 8280 Trige, Stella Pedersen, Kærhusvej 5, 8280 Trige, Svend Leth, Ladegårdsbakken, 8280 Trige.

Selskabets vedtægter er ændret den 7. de­

cember 1977.

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem.

Politimesteren i Århus, den 12. februar 1988.

Hanne Mondgård Pedersen, Mundelstrup, udøver industridrift i Århus kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Lys­

tella ved Hanne Mondgård Petersen«.

Politimesteren i Århus, den 11. februar 1988.

Firmaet »Thorsager og Omegns brugsfore­

ning« anmelder, at den nuværende bestyrelse består af: Bent Schmidt, Havrevænget 5, 8410 Rønde, Finn Hansen, Fasanvej 1 D, 8410 Rønde, Anna Andersen, Industrivej 7, 8410 Rønde, Eva Thomsen, Rughaven 4, 8410 Rønde, Frank Jensen, Rughaven 24, 8410 Rønde, Søren Svane Hansen, Havrevænget 7 A, 8410 Rønde, og Marianne Rygaard, Fa­

sanvej 7, 8410 Rønde.

Selskabets vedtægter er ændret den 29.

marts 1976.

(12)

Medlemmerne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrel­

sen i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Prokura er meddelt uddeler Poul Poulsen i forening med bestyrelsens formand eller næst­

formand.

Politimesteren i Aarhus, den 12. februar 1988.

Til Københavns handelsregister er modta­

get følgende anmeldelser:

Firmaet H. Schiibelers Sønner er hævet.

Firmaet Periodica ved Arne Nielsen er hæ­

vet.

Firmaet Erik Meyer & Søn er hævet.

Firmaet Atelier Bache er hævet.

Firmaet Christensen & Ottsen Marketing I!S er hævet.

Firmaet Det Grønlandske Vejmateriale l/S er hævet.

Firmaet Laur. O. Petersen har tilbagekaldt den Gunnar Kjær givne prokura, samt med­

delt Lene Nørbjerg og Frantz Valdemar Frantzen prokura hver for sig.

Carsten Højer-Laursen er udtrådt af firma­

et BMS Broker I/S v/Chr. Stilov, i hvilket Sigge Enk af Charlottenlund er indtrådt som ansvarlig og til underskrift berettiget de'ltager.

Firmaet Rode & Rode driver handel. Bent Rode af Holte, Georg Rode af Klampenborg, Frank Johanny Hansen af Værløse og Niels Ingemann Møller af Dragør er de ansvarlige deltagere.

Berigtigelse: I bekendtgørelse i Statstiden­

de nr. 22 for den 2. februar 1988 vedrørende firmaet Forhen LE. Bjerrings Efterfølger ved F. Nielsen bekendtgøres, at firmaets rette navn er Forhen LE. Bjerrings Efterfølger ved F.P. Nielsen, samtidig er det fejlagtigt ikke oplyst, at indtrådt i firmaet Dorrit Lisa Høyer er af Frankrig.

Københavns magistrat, den 15. februar 1988.

Jens Erik Gottfredsen, Svanevangen 5, Svaneke driver handel og håndværk i Nexø kommune, som eneste ansvarUge indehaver af firmaet »SVANEKE SILD ved Jens Erik Gottfredsen«.

Politimesteren på Bornholm, den 16. febru­

ar 1988.

Firmaet »Motor-Depotet v/ Kristen Am­

strup Christensen« afmeldes af handelsregiste­

ret.

Politimesteren i Aarhus, den 12. februar 1988.

Firmaet »Brdr. Hansen« af Silkeborg kom­

mune er hævet, idet det er overgået til an­

partsselskab.

Politimesteren i Silkeborg, den 15. februar 1988.

Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 100 af 27.

maj 1987: Under firma »ESBJERG FRYSE- OG KØLEHUS K/S« drives et fryse- og køle­

hus i Esbjerg kommune af et kommanditsel­

skab, hvis vedtægter er af 17. maj 1986. For selskabets forpligtelser hæfter »A/S VEST- JYDSK FRYSE- OG KØLEHUS« af Esbjerg med hele dets formue, medens de øvrige deltagere, der i alt har indskudt kr. 5.400.000, kun hæfter med deres indskud.

Selskabets bestyrelse består af Tage Søren­

sen, Auktionsgade 6, 6700 Esbjerg (for­

mand), Frede Haubjerg Sørensen, Hjerting Strandvej 43, 6710 Esbjerg V, Kurt Skov, Liljevænget 14, 6710 Esbjerg V, Knud Svar­

rer, Rolfsgade 106, 6700 Esbjerg, og Erik Ertmann Nielsen, Jupitervænget 65, 6710 Es­

bjerg V.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.

Prokura er meddelt Erik Thorkild Møller.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke offentliggøres i pressen.

Politimesteren i Esbjerg, den 15. februar 1988.

Under firma »TRANSFALT I/S« drives ud­

lejning af asfaltmaskiner/asfaltblandeanlæg i Søllerød kommune af et interessentskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 15.

december 1987. Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 9 mill.

»Superfos Dammann-Luxol A/S« af Sølle­

rød, »Colas Vejmateriale A/S« af Lyngby- Taarbæk og »AS Jens Villadsens Fabriker« af Gladsaxe er de ansvarlige interessenter, der hæfter soUdarisk overfor trediemand for alle selskabets forpHgtelser. Indbyrdes er med­

lemmerne lodtagere i selskabets formue og gæld med lige store andele.

Selskabets bestyrelse består af: Erik Frand­

(13)

23 sen, Fagerlunden 25, 2950 Vedbæk, Vagn Nielsen, Båstrupvej 126, 3480 Fredensborg og Torben Graves Kjærgaard, Sølystvej 29 a, 8600 Silkeborg.

Selskabet tegnes af interessenterne i for­

ening.

Prokura er meddelt »Superfos Dammann- Luxol A/S«.

Meddelelser til deltagerne skal ikke offent­

liggøres i pressen.

Firmaet »Finel I/S ved Finn Johansen og Eva Jubelsky« driver handel i Søllerød kom­

mune.

Finn Gude Johansen og Eva Susanne Jubel­

sky, begge af Søllerød, er de ansvarlige delta­

gere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Lyngby, den 16. februar 1988.

»Scan Casing I/S v/Vagn Pannerup og Kjeld Davidsen« driver handel i Langå kommune.

Vagn Pannerup af Langå kommune og Kjeld Jakob Davidsen af Allingåbro kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Politimesteren i Randers, den 16. februar 1988.

Firmaet »AKAFA a.m.b.a.« af Aalborg kommune, anmelder, at Poul Madsen er ud­

trådt af bestyrelsen. I stedet er indtrådt gård­

ejer Niels Vestergaard Hove Tange, Thisted.

Politimesteren i Aalborg, den 17. februar 1988.

Firmaet »DANVAND ved Nielsen og Schrøder-Nielsen« af Gundsø kommune er hævet.

Niels-Erik Schrøder-Nielsen af Gundsø kommune driver handel og håndværk i Gund­

sø kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »DANVAND ved Schrøder-Niel­

sen«.

Politimesteren i Roskilde, den 16. februar 1988.

Mogens Tofte Koch, af Klarup, driver han­

dels- og ingeniørvirksomhed i Aalborg kom­

mune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »TofKo v/Mogens Tofte Koch«.

Politimesteren i Aalborg, den 16. februar 1988.

Firmaet »FYENS AUTOMOBIL-IMPORT v/Hans Werner Hansen« af Odense er af­

meldt.

Politimesteren i Odense, den 17. februar 1988.

Thorkild Kristian Simonsen, af Aalborg, driver handel i Aalborg kommune, som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet »Madonna v/Thorkild Kristian Simonsen«.

Politimesteren i Aalborg, den 16. februar 1988.

Jens Erik Gottfredsen, Svanevangen 5, Svaneke, driver handel og håndværk i Nexø kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »BORNHOLMER SILD ved Jens

Erik Gottfredsen«.

Politimesteren på Bornholm, den 17. febru­

ar 1988.

Firma »Vithen og Omegns Brugsforening«

anmelder, at den nuværende bestyrelse består af: Børge Pedersen, Klarbøge 5, 8370 Had­

sten, formand, Bent Møller, Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, Per Jensen, Lynghøjvej 10, 8382 Hinnerup, Peter Bundgaard, Krogsvej 20, 8382 Hinnerup, Ethel Rønde, Klapskov­

vej 3, 8382 Hinnerup.

Selskabets vedtægter er ændret den 30.

marts 1979.

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrel­

sen i forening med et bestyrelsesmedlem.

Politimesteren i Aarhus, den 17. februar 1988.

Firma »Foldby Sogns Brugsforening« an­

melder, at foreningens nuværende bestyrelse består af: Lars Tønnesen, Fusagervej 36, Foldby, 8382 Hinnerup, formand, Svend Tim­

mermann, Toftegårdsvej 2, Foldby, 8382 Hin­

nerup, Peter Raaby, Tinningvej 18, Foldby 8382 Hinnerup, Tage Bundgaard, Bondager- vej 8, Foldby, 8382 Hinnerup, Ruth Frosch, Fusagervej 32, Foldby, 8382 Hinnerup, Niels

(14)

Erik Andersen, Fusagervej 34, Foldby, 8382 Hinnerup, Andreas Ejlersen, Fusagervej 33, Foldby, 8382 Hinnerup.

Selskabets vedtægter er ændret den 30.

november 1982.

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrel­

sen og uddeleren i forening eller een af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Prokura er meddelt uddeler Ejner Jensen.

Politimesteren i Aarhus, den 17. februar 1988.

Firma »CASADAN A.m.b.A.« anmelder, at selskabets vedtægter er ændret den 17.

december 1987.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af 2 medlem­

mer af bestyrelsen i forening med enten besty­

relsens formand eller en direktør.

Følgende er udtrådt af bestyrelsen: Arnold Fløe Pedersen, Børge Olesen, Karl Kragh Pedersen, Asbjørn Jacobsen, Helge Nielsen, Kaj Pedersen, Peter Hansen og Børge Møller.

Følgende er indtrådt i bestyrelsen; Flem­

ming Weye-Hansen, Amagerbrogade 29, 2300 København S., formand, Niels Lauritzen, Egå Strandvej 103, 8250 Egå, Egon Christensen, Anerovej 15, 8260 Viby J. og Torsten Klein Mikkelsen, Manbjergvej 47, Løgten, 8541 Skødstrup.

Børge Møller er fratrådt som direktør, og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.

Politimesteren i Aarhus, den 17. februar 1988.

Firmaet »Elselskabet ARKE A.m.b.A.« an­

melder, at selskabets vedtægter er ændret den 13. december 1985.

Prokura er tilbagekaldt for direktør Finn Frandsen.

Prokura er meddelt direktør Gert Braae.

Politimesteren i Aarhus, den 17. februar 1988.

Firmaet »SOMMERCONTROL ved Jør­

gen Kristensen« af Roskilde kommune er af­

meldt af handelsregisteret idet firmaet er un­

der omdannelse til et aktieselskab.

Politimesteren i Roskilde, den 18. februar 1988.

Firmaet »J B tagdækning v/Bent Benfeldt Jørgensen og Johan Møller Nielsen« driver håndværk i Køge kommune.

Bent Benfeldt Jørgensen og Johan Møller Nielsen, begge af Køge, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Køge, den 22. december 1987.

Fa. Bendixens Begravelsesforretning I/S af Grenå kommune er hævet.

Politimesteren i Grenå m.v., den 19. febru­

ar 1988.

Henning Bendixen af Grenå kommune dri­

ver handel i Grenå kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Bendixens Be­

gravelsesforretning.

Pohtimesteren i Grenå m.v., den 19. febru­

ar 1988.

Firmaet »Hareskovby's Mælkeforsyning IIS ved Thorsten Damsgaard Hansen og Henning Møller Pedersen« af Værløse kommune er hævet.

Preben Hansen af Ballerup driver handel i Ballerup kommune som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet »ph-import-export-salg ved Preben Hansen«. Prokura er meddelt Lone Kunchel Hansen.

Politimesteren i Gladsaxe, den 19. februar 1988.

Malerfirmaet HARRY Petersen & Sønner ns driver håndværk i Hobro kommune.

Harry Petersen, Per Wittenkamp Petersen og Jørgen Wittenkamp Petersen er de ansvar- Hge deltagere og tegner firmaet i forening.

Prokura er meddelt Harry Petersen, Per Wittenkamp Petersen og Jørgen Wittenkamp Petersen hver for sig.

Politimesteren i Hobro, den 18. februar 1988.

Firmaet Dansk Pædagogisk Kinesiologisko- le ved Annemarie Goldschmidt og Bent Jør­

gensen driver handel i Gentofte kommune.

Annemarie Goldschmidt og Bent Præstkær Jørgensen, begge af Gentofte, er de ansvarli­

ge deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Gentofte, den 19. februar 1988.

(15)

25 Knud Larsen af Trundholm kommune dri­

ver håndværk i Trundholm kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

»DANSK LUFTFOTO« ved Knud Larsen.

Politimesteren i Holbæk m.v., den 19. fe­

bruar 1988.

Firmaet »JØRKO MOTOR IIS ved Brdr.

Elmgaard Rasmussen« driver handel og hånd­

værk i Frederiksberg kommmue.

Jens Elmgaard Rasmussen og Per Elm­

gaard Rasmussen, begge af Frederiksberg kommune, er de ansvarlige deltagere og teg­

ner firmaet enkeltvis.

Politimesteren på Frederiksberg, den 19.

februar 1988.

Af bestyrelsen for »Indkøbsforeningen Doggerbank« af Esbjerg er udtrådt Iver Kri­

stian Enevoldsen. Indtrådt er Andreas Grøn­

bjerg Pedersen af Esbjerg.

Politimesteren i Esbjerg, den 19. februar 1988.

Firmaet »l/S Nielsen & Kjer« driver investe- ringsvirksomhed i Middelfart kommune.

Helge Nielsen af Alminde og Egon Kjer af Middelfart, er de ansvarlige deltagere og teg­

ner firmaet i forening.

Prokura er meddelt Helge Nielsen og Egon Kjer hver for sig.

Politimesteren i Middelfart, den 19. februar 1988.

Firma »FOOD DENMARK K/S« anmel­

der, at prokura er tilbagekaldt for Bent Jen­

sen.

Prokura er meddelt administrerende direk­

tør Torben Skou.

Politimesteren i Aarhus, den 19. februar 1988.

Under firmanavnet »Brørup 1 Kød A.m.b.A.« drives indkøb og salg af kød m.v. i Brørup kommune af en forening (selskab) med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 4.

november 1987. Den i foreningen (selskabet) indskudte kapital udgør kr. 384.900.

Medlemmernes hæftelse for foreningens (selskabets) forpligtelser er begrænset til den til enhver tid tegnede indskudskapital/andels- kapital, reservefondskonti, rentekonti og bo­

nuskonti. Herudover har foreningens (selska­

bets) medlemmer intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

Foreningens (selskabets) bestyrelse består af: Svend Iversen (formand). Skrænten 4, 6700 Esbjerg, Hans A. Johansen, Søndergade 9, 6200 Aabenraa, Ejnar Nørskov, Svalevej 26, 7100 Vejle, Heinrich Popp, Søndergade 16, 6520 Toftlund, og Ejner Hansen, Nørrega­

de 29, 6670 Holsted.

Foreningen tegnes af en direktør i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Der er ikke meddeh prokura.

Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Ribe, den 22. februar 1988.

Under firma »Eurotextil K/S ved M.S. Fi­

nans, Fredensborg Aps« drives handel i Fre­

densborg-Humlebæk af et kommanditselskab, i hvilket M.S. Finans Fredensborg Aps er eneste ansvarlige deltager.

Firmaet er overflyttet fra Lyngby politi­

kreds.

Politimesteren i Helsingør, den 22. februar 1988.

Ulrik Schmidt af Fredensborg-Humlebæk kommune driver handel og udøver industri­

drift i samme kommune, som eneste ansvarli­

ge indehaver af firmaet »High Tech Shipma- nagement ved Ulrik Schmidt«.

Firmaet er overflyttet fra Københavns kommune.

Politimesteren i Helsingør den 22. februar 1988.

Firmaet »Black White Art I/S v/ Peter Rye Vadmand og Knud Gjerum« driver handel i Skælskør kommune.

Peter Rye Vadmand og Knud Gjerum beg­

ge af Skælskør er de ansvarhge deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Slagelse Politikreds, den 22. februar 1988.

Firma »Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a.« anmelder, at mejerist Frede Søren­

sen, Hjørring, er udtrådt af bestyrelsen, og at chauffør Jørgen Christensen, Byporten 83, 2870 Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen.

Politimesteren i Århus, den 19. februar 1988.

(16)

Til Københavns handelsregister er modta­

get følgende anmeldelser:

Firmaet Kvasecc Gruppen IIS v! Claus Chri­

stensen, Allan Schou Eskildsen og Kim Vigsbo er hævet,

firmaet Holstebro Cooperative Condensery a.m.b.a. er hævet,

firmaet Samden Condensery a.m.b.a. er hævet,

firmaet Cooperative Condensery Sealand a.m.b.a. er hævet,

firmaet Danish Cooperative Condensery a.m.b.a. er hævet,

firmaet Milco Expert a.m.b.a. har under den 26. oktober 1987 foretaget ændringer i sine vedtægter. Kristen Ole Kristensen, Hans Burgaard Andersen, Rasmus Jensen, Ernst Werner Skødt, Verner Christensen og Hugo Bernskov Harbo er udtrådt af bestyrelsen for firmaet, i hvilken Børge Høygaard-Jørgensen af Nibe, Anders Søndergaard af Skjern og Jørn Siegaard Jensen af Ballerup er indtrådt.

Medlemmer af bestyrelsen Martin Andersen Rytter og Jesper Bjerregaard Christensen er valgt til henholdsvis formand og næstfor­

mand,

Carl Holm Nielsen driver handel og udøver industridrift som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Scandinavian Management House vi Carl Holm Nielsen,

firmaet Downunder I/S vi Rouse driver handel. Anthony Rolla Rouse og David Rolla Rouse er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Københavns magistrat, den 22. februar 1988.

Følgende firmaer; »scan-display vlAage Nielsen« og »scan-design vi Aage Nielsen« er slettet af handelsregisteret i Århus.

Politimesteren i Aarhus, den 19. februar 1988.

Firma »Andelssmør a.m.b.a.« anmelder, at følgende er udtrådt af bestyrelsen: Gdr.

Svend Haarbo, Tandrup, direktør Otto Juls- kjær, Svenstrup, gdr. Kjeld Jørgensen, Skibs- by, mejeribestyrer Poul Vagner Nielsen, Astrup, direktør Thomas Thomsen, Hjørring, og at følgende er indtrådt i bestyrelsen: Gdr.

Niels Aksel Frydendahl Bøgedal, Hundsbæk, Hundsbækvej 6, 6600 Vejen, mejeribestyrer Knud Jochumsen, Krogsgaard, Hjedding An­

delsmejeri, Mejerivej 1, 6870 Ølgod, mejeri­

bestyrer Thomas Thomsen, Hellevad Omegns Andelsmejeri, Hovedgaden 30, 6230 Røde­

kro.

Prokura for direktør Gregers Jenssen- Tusch er tilbagekaldt.

Politimesteren i Århus, den 19. februar 1988.

Bjarne Lambrecht af Ry kommune driver handel i Ry kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »jysk auto make-up ved Bjarne Lambrecht«.

Prokura er meddelt Anna Britta Lambrecht af Ry kommune.

Politimesteren i Odder, den 24. februar 1988.

Firma Skærbæk Lokalforening A.m.b.a.

meddeler at Markus Winther, Skærbæk og Hans A. Schmidt, Gram, er udtrådt af besty­

relsen. I stedet er indvalgt Kai Nielsen, Kirke­

vej 15, 6760 Ribe og Jørgen Uhd, Tøndervej 24, Roost, 6533 Branderup.

Politimesteren i Tønder, den 24. februar 1988.

Firma Domino vi Ulla Hansen driver handel i Tinglev kommune.

Ulla Hansen, Bag Volden 10, 6392 Bolder­

slev, er eneste ansvarlige indehaver af firmaet.

Politimesteren i Tønder, den 24. februar 1988.

Henry Bonnet af Vejle kommune driver handel i Hedensted kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Hedensted Storkøb vlHenry Bonnet«.

Under firma »LANDBRUGETS KORN­

FORÆDLING IIS« drives forædlingsvirksom­

hed og handel vedrørende landbrugsplanter i Horsens kommune af et interessentskab, hvis vedtægter er af 1. juli 1987.

Dansk Landbrug Grovvareselskab (DLG), København, Fyens Andels-Foderstofforret­

ning (FAF), Svendborg, Sekretariatet for De danske Landboforeninger, København, Dan­

ske Landboforeningers Frøforsyning (DLF), Roskilde, og Sekretariatet for Danske Hus­

mandsforeninger, København, er de ansvarli­

ge deltagere, der med hele deres formue

(17)

27 hæfter solidarisk for interessentskabets for­

pligtelser.

Interessentskabets bestyrelse består af:

Morten Karl Jensen, Hejnedevej 1, 4140 Bo­

rup, formand. Frede Fredborg Nielsen, Gal­

trup, Thorshøj, 9750 0. Vrå, Thomas Kjær, Lykkeskjær, Ribevej 5, 6670 Holsted, Flem­

ming Søndergaard Rasmussen, DLG, Axel­

borg, 1503 København V., Niels Jørgen Ha­

rald Halberg, Fårevejle Allé 4 B, 5900 Rud­

købing, 1. næstformand, Povl Eigil Ullegård, FAF, 5700 Svendborg, Peter Børge Poulsen, DLF, Postboks 59, 4000 Roskilde, Niels Thor­

vald Ilsø, Griinebjerggård, Slæggerupvej 214, Aagerup, 4000 Roskilde, 2. næstformand, Ej­

nar Mikael Eriksen, Asløkke Skolevej 12, 7130 Juelsminde, Helge Berthelsen, Ørbæk, Hoven, 6880 Tarm.

Den administrerende leder er Kurt Hjorts- holm, Nørremarksvej 67, Sejet, 8700 Hor­

sens.

Interessentskabet tegnes enten af bestyrel­

sesformanden Morten Karl Jensen sammen med den administrerende leder Kurt Hjorts- holm eller af bestyrelsesformanden Morten Karl Jensen sammen med 1 bestyrelsesmed­

lem.

Prokura er meddelt forretningsudvalget, som består af bestyrelsesformanden Morten Karl Jensen og de 2 næstformænd Niels Jør­

gen Harald Halberg og Niels Thorvald Ilsø.

Meddelelse til deltagerne skal ikke offent­

liggøres i pressen.

Den indskudte kapital udgør pr. 1. juli 1987 kr. 1.895.288,40.

Politimesteren i Horsens, den 24. februar 1988.

Firmaet »Dansk Installations Abonnement, v/ Holmberg og Co.«, af Kjellerup kommune er afmeldt af herværende handelsregister.

Firmaet »Elektromotoreftersynet, v! Holm­

berg og Co.« af Kjellerup kommune er af­

meldt af herværende handelsregister.

Politimesteren i Viborg, den 23. februar 1988.

»Broager Spare- og Laanekasse« af Broager anmelder, at den Kaj Rasmussen meddelte prokura tilbagekaldes.

Politimesteren i Sønderborg, den 23. febru­

ar 1988.

Firmaet »Vestjyske Slagterier a.m.b.a.«, Struer, anmelder følgende ændringer:

Gdr. Kristen Mogensen, Hjortlund, 6760 Ribe, udtræder af bestyrelsen, og gdr. Hans Hansen Brunsgaard, Kalvslund, 6760 Ribe, indtræder i bestyrelsen.

Aage Christian Henriksen, Sdr. Vejrup, 7640 Bramming, udtræder af forretningsud­

valget, og Thomas Rodenberg, Vester Terp, 6240 Løgumkloster, indtræder i forretnings­

udvalget.

Følgende slettes af rubrikken »bestyrelse«:

Svend Sønnichsen, Viggo Peder Sørensen, Herbert Albert Carstensen, Niels Albert Sa­

broe og Bent Cimarosti.

Følgende personers navne er tidligere sta­

vet forkert:

Peder Harry Petersen og Jes Bygvraa (tidl.

Jens Skov).

Prokura er meddelt Johannes Mann Niel­

sen, 7500 Holstebro. Prokura er tilbagekaldt for Viggo Peder Sørensen, 7800 Skive.

Egon Kristensen er formand for forret­

ningsudvalget og bestyrelsesformand.

Kaj Poulsgaard er viceformand for forret­

ningsudvalget og viceformand for bestyrelsen.

Politimesteren i Holstebro, den 22. februar 1988.

Handelsfirmaet »OPCO l/S v! Rasmussen og Rasmussen« driver handel i Randers kom­

mune. Ole Rasmussen af Randers kommune og Hanne Rasmussen af Randers kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Randers, den 23. februar 1988.

Firmaet »Søndermark og fCruse l/S v/ Aksel Søndermark og Jakob Kruse« driver hånd­

værk i Vejen kommune. Aksel Madsen Søn­

dermark, Vestergade 1, Bække, og Jens Ja­

kob Kruse, Gyvelvej 79, Gesten, er de ansvar- Uge deltagere og tegner firmaet i forening.

Prokura er meddelt Aksel Søndermark og Jakob Kruse hver for sig.

Politimesteren i Ribe, den 25. februar 1988.

»Han Herreders Sparekasse« 9690 Fjerrits­

lev anmelder, at direktør Finn Strier Poulsen, Fjerritslev er indtrådt i direktionen.

Politimesteren i Løgstør, den 25. februar 1988.

(18)

Under forening »U-landsimporten« Nykø­

bing Mors drives der handel i Morsø kommu­

ne.

Foreningens vedtægter er af den 12. maj 1984.

Foreningens bestyrelse består af:

Karsten Sørensen Fogde, Aarup, Susan Karen Daniels, Vanløse,

Jørn Egeskov Jørgensen, Blommenslyst, Hanne Bæk, Vejle,

Poul Roed Kristensen, Århus, Mette Mark, Odense,

Anders Refslund Hamming, Esbjerg, Ole Kromann Brauer, København.

Foreningen tegnes af formanden og et be­

styrelsesmedlem i forening.

Prokura er meddelt Poul Rudolf Illemann, Nykøbing Mors, Karsten Sørensen Fogde, Aarup og Poul Roed Kristensen, Århus.

PoUtimesteren i Thisted, den 25. februar 1988.

Firmaet »Skoæsken vi Ingelise Jensen og Marie Fink« driver handel i Farsø kommune.

Ingelise Jensen af Farsø og Marie Fink af

Farsø er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Løgstør, den 23. februar 1988.

Peder Hummelmose af Sepstrup pr. 7800 Skive driver handel i Vinderup kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »DAN- PIG v! Peder Hummelmose«.

Politimesteren i Hobro, den 25. februar 1988.

Berigtigende anmeldelse, jfr. Statstidende nr. 14 for 21. januar 1988.

Firmaet »Nørresundby Bogtryk/Offset l/S v/ Pedersen, Sørensen og Nielsen« driver han­

del og håndværk (bogtrykkervirksomhed) i Ålborg kommune.

Per Bent Pedersen, af Nørresundby, Jørn Sørensen, af Vestbjerg og Ove Nielsen, af Svenstrup, er de ansvarlige deltagere og teg­

ner firmaet i forening.

Politimesteren i Ålborg, den 25. februar 1988.

•S.

(19)

>i3t0u8ia 3cmj3£»v*0>» t3q

(20)

Samling af anmeldelser til handelsregistrene,

udgivet ved foranstaltning af Industriministeriet,

udgår månedlig og koster 40 kr. excl. moms om året. Samlingen forsynes årlig med fuldstændig firmaregister, tillige omfattende samtlige tidligere årgange.

Abonnement tegnes på alle posthuse og i alle boglader.

Nr. 2 for 1988 færdig fra trykkeriet i maj 1988

Udgiver: Hovedkommissionær;

Fuldmægtig B. Poulsen V. Thaning & Appel eftfs Forlag a.s.

Industriministeriet H.C. Ørstedsvej 7B,

1879 København V.

København 1988. — Lunos Bogtrykkeri A/S.

(mø

det kongelige bibliotek KØBENHAVN

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Kurt Skovbo Hansen af Odder kommune driver handel og håndværk i Odder kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Odder Blikkenslagerforretning ved Kurt Skov­..

Jens Jørgen Juul Rasmussen af Gentofte kommune driver håndværk i Tårnby kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,fh.. Prokura er meddelt Jørgen Juul

Arne Ivan Lund Madsen, Bag Volden 1, Vidstrup, 9800 Hjørring driver handel og håndværk i Hirtshals kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Hirtshals

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

Ejvind Henry Larsen af Gladsaxe driver handel i Gladsaxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Combi-print vj E. Prokura er meddelt Henny Larsen af

^bdgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Ismmeldelserne angaar følgende Firmaer:.. sQDe vedføjede Tal angiver Siderne, I

svarlige Deltagere. Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ingeniør A. Kai 3Iolboe Glent har Prokura.. Carl Martinus Madsen driver

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og