• Ingen resultater fundet

4 1.Anmeldelserne angår følgende firmaer: )(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne fiides)

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "4 1.Anmeldelserne angår følgende firmaer: )(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne fiides)"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

4

CO

%

%

Udgivet ved foranstaltning at' Handelsministeriet

968

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i april måned

Nr. 4

1.Anmeldelserne angår følgende firmaer:

)(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne fiides).

Aabenraa Pumpemickelfabrik v/ K. A. Andresen

& søn, 78.

^arup brugsforening, 77.

SAII-Radio v/ H. M. Oxler, 71.

NAndelsmejeriet Fremtidshaab, O. Kippinge, 69.

^AIldersen & Larsen, Halse komm., 68.

^Andersen, Ferd,. og Co., Herstedeme, 77.

'sAndersen, Jens, Nykøbing F., 76.

^AIldersen, Lauritz, & Co., Odense, 70.

^Arsima v/ Henrik Haubroe, 72.

^Arsima Arbejds Sikkerheds Materiel ved Henrik Haubroe, 72.

;1B. & S. Electric I/S v/ W. Borgenholt & M.

Schaal, Sengeløse, 74.

JBcjstrup Sogns Spare- og Lånekasse, 75.

®ciigtsen og Busch, Frederiksberg, 71.

•fficiitzen, Richard, 72 .

Big-Seller v/ 1. C. Juul, Odense, 70.

Ælikkenslagerfagmanden v/ Svend Aage Nielsen, Hatting-Torsted komm., 74.

tBlue Mountain Coffee v/ S. E. Goldschmidt, 71.

HBoma Møbelhuse ved J. A. Borchsenius, 73.

®oma Møbler ved Johannes Alfred Borchsenius og Jette Thingsig, 73.

tBomholms Dampvaskeri ved Bent Ivan Kjellberg

& Finn André Kjellberg, Rønne, 68.

®oserup & Honoré, Søllerød, 70.

^Brugsforeningen for Ejby og omegn, Rye-Sonne- rup komm., 71.

ffirdr. Nielsen, Kleinsmedie og Maskinværksted, Helsinge-Valby komm., 69.

tBrdr. Roed-Jensen, 67.

ffirdr. Sparrewath, V. Åby komm., 76.

fBrdr. Thygesen, Ganløse, 67.

cBrønderslev Sparekasse, 78.

Cafax Kaffe, Avedøre v/ B.Thomsen, Glostrup, 74.

Cafax Kaffe, Brøndby, ved Reinhardt Nielsen, Brøndbyeme, 74.

Christensen, Aage, 71.

Container-Transporten v/ Roland Munch, Esbjerg, 76.

Damernes Magasin v/ Tove Nielsen, Horsens, 72.

Damernes Magasin v/ Willy Pedersen, Horsens, 72.

Danotex ved E. Larsson, Lyngby-Tårbæk, 70.

Danport Import og Export ved Henning Jørgen­

sen, 73.

Dansk Finér- og Kasseinfabrik v/ Johs. F. la Cour, Pindstrup, 71.

Dansk Hospitalskonfektion v/ Ole Jensen, 73.

Dekorativ Kunst v. Simonsen & Løssl, Frederiks­

berg. 68.

Dekorativ Kunst v/ R. Simonsen, Frederiksberg, 68.

Demex Electric-Import og Handelsfirma v/ H. H.

Dall, Lystrup, Elsted komm., 72, 76.

Designgrafik l/S ved Bent Falkenberg og Jan Granquist, Frederiksberg, 68.

Detail-mejeriet, Lavendelstræde 14 ved B. Chri­

stensen & E. Andreasen, 67.

Diana-Sport v/ K. V. Stovgaard, Middelfart, 76.

Dico Konfektion v/ E. Simper, Frederiksberg, 68.

Egons konditori v/ E. Nielsen, Vallensbæk, 74.

Egs Børstetræfabrik, Kolding, 71.

Engelsborg Trading Company v/ Preben Georg Fuchs & Carsten Munk, Lyngby-Tårbæk, 70.

Erbi - grafisk service ved Birger Nielsen og Erling Jersie Pedersen, 73.

Erhvervsøkonomisk Forlag S/l, 68.

Erichsen, Finn,Frederiksberg, 75.

Esbjerg Kloakservice v/ Hardy Dion Nielsen, 76.

Es-Motor l/S v/ Ditreich og Frost, 75.

Europa Kemi ved E. Floridong, Gentofte, 76.

Fabrikken Heka, Willy Knorr, Brøndbyeme, 74.

Fabriksudsalget v/ N. Refning Poulsen, Odense, 70.

(2)

Il Fanø Murerforretning v/ Pedersen og Schmidt,

Nordby, 69.

Farumgaragen v. Robert Nielsen, Farum, 78.

Flora Huse I/S, v/ Wagner Pedersen & Axel Jen­

sen, Set. Hans-Sct. Olai komm., 78.

Forenede Vaskerier, De, A.m.b.a., Herning, 75/76.

Fragtmandsgaarden I/S v/ Dalhoff Nielsen & Po- tempa, Horsens, 74.

Frederiksen, Hans, og Borge Hansens bådebygge­

ri, Stubbekøbing ,69.

Frisk Fisk v/ Hans Meyer, 73.

Galleri Ung Kunst v/ Poul Clemens, Århus, 77.

Gartnernes Salgsforening (Andelsselskab med be­

grænset ansvar), Odense, 67.

Gasbjergs, K., Maskinfabrik, Lysbro, Silkeborg, 69.

Gjern Tømrer- & Snedkerforretning v/ Karl Wiirtz Andersen, 67.

Glostrup Bogtrykkeri v/ Togsverd Hansen, 74.

Glostrup Bogtrykkeri ved Togsverd Hansen, Her­

stederne, 74.

Gremo v/ Ole Kammer Pedersen & Co., Frede­

rikshavn, 73.

Grundsøe, H. & E., 68.

Haderup Andelskasse, 78/79.

Hansen, Høy, Brønderslev, 78.

Hansen, Søren, Frederiksberg, 71.

Hansens, Arne, Eftf., Malerforretning v. E. Hokn Jensen og V. Højsgaard, Fåborg, 67.

Haurum og Dalsgaard Jensen, Århus, 75.

Havgaard og Krabbenhøft, Esbjerg, 69.

Hedensted Huset v. Egon Arvad, 77.

Hedensted Tømrer- og Snedkerforretning v. Egon Arvad, 77.

Helion Film a. m. b. a., 67.

Homah v/ Abdul Syed, Århus, 68.

Hornbæk Skotøjsmagasin v/ J. Ohland, Tikøb, 78.

Hovedstadens Planteskole v/ Kai Schyberg, Brønd­

byerne, 74.

Ingerline' modem design v/ Inger Jensen, Frede­

riksberg, 68.

Isoplasticon International, Jylland, v/ Erik Hjorts­

høj, Århus, 79.

Jacobsen, Ernst, I/S, Nakskov, 76.

Jensen, Harly, Møbler, 72/73

Jydsk Helsekost v/ Erna Marie Lomholt, Vinding- Bryrup-Vrads komm., 73.

Jylland Elektro Service v/ H. H. Dall, Lystrup, 72.

Jylland Elektro Service v/ H. H. Dall, Risskov, 72.

Jørgensen, Hjalmar, & Søn, Søllerød, 70.

Kaldor, Robert, og Co., 76.

Kama kaffelager v/ Kai Møller Andersen, Grenå, 74.

Klinisk Film v/ Hjertholm, Gentofte, 74.

Kragh, Johs., & Søn, Helsingør, 75.

Krarup, E. J., 71.

Kun hos Deres Materialist v/ Finn Jensen, Ålborg, 68.

Kyrsting & Knudsen, 76.

Køkken Chefen's Diner Transportable ved Hen­

ning Kipp, Århus, 74.

Landbosparekassen for Møn, Stege, 67.

Langballes Eftf., Århus, 77.

Larsen, E. K., og Sønner af Gentofte, 71.

Larsens, Hans, Eftf. v/ Poul og Erik Larsen, Ål­

borg, 71.

Lauritsen, J., 76.

Laursen, A. Mikael, Århus, 69.

Lindblad, Anders, 72.

Lindex Export I/S v/ A. Lindetoft og J. Persson, Århus, 72.

Lindgreens Vulkaniserings- og Slidbanefabrik, 75.

Lindholm El-Compagni v/ aut. installatør Erik Ga­

degaard og Chr. Pedersen, Nørresundby, 76.

Lisbjerg-Lystrup Tømrer- og Snedkerforretning v/

K. Hjortshøj, E. Therkildsen og K. M. Rasmus­

sen, Lystrup, 68.

Lorilleux, Ch., & Cie, Filial ved J. Laraignon, Balle­

rup-Måløv, 73.

Lytzen, Per, Gladsaxe, 73.

Lytzen, Per, Lyngby-Tårbæk, 70.

Madsens, Math., Eftf., Aarhus, 69.

Maktabi, 72.

Malerfirmaet Ra-Pe v. E. Rasmussen & P. E. Pe­

dersen, 72.

Master-Print v/ Ulf Brøste, 75.

Materialistens v/ Finn Jensen, Ålborg, 68.

Mejeriet Lundskov ved Pedersen og Co., Bromme komm., 70.

Middelboes, Bemh., Reproduktionsanstalt, 67.

Midtsjællands Bygge Center v/ John Printz, Ring­

sted, 67/68.

Molbo-Huse, Vrinners tømrer- og snedkerforret­

ning v/ Leif Schmidt Nielsen, Knebel-Rolsø kom­

mune, 67.

Mor og Datter Modeller v/ Emil Rind, 68.

Morville, Holger, 72.

Mugge-Kjoler ved H. Kølpin, Gentofte, 72.

Mugge-Kjoler ved M. Scheel og H. Kølpin, Gen­

tofte, 72.

Musses, Hans, Eftf. v. V. O. Andersen og Kj..

Frimann, Maribo, 79.

Møllevangens Kuglepenne-Service v/ Ulla Jepsen,, Århus, 69.

Møntvask-Vascotheque-Møntrens ved Axel Holm,.

Gentofte, 77.

Nakskov Elektro v/ Bjarne Agergaard, 67.

Nakskov Elektro v/ N. Agergaard, 67.

Nautic Boats v/ Palle Dahl, Hvidovre, 76.

Nibe Andelssvineslagteri, 72.

Nielsen, Even, Gentofte, 72.

Nielsen, Ove, Gladsaxe, 74.

Nordisk Luftteknik v/ P. J. Lund, Lyngby-Tår­

bæk, 70.

Nordisk Varme og Sanitet ved Hans Bengtsen,,]

Gentofte, 72.

Nordjyllands Rejeindustri a. m. b. a., Hirtshals, 78.

Nylon ved Anna Sophie Christensen, Frederiks-i berg, 68.

Nørager og Omegns Brugsforening, 74/75.

Odden Sogns Brugsforening, 69/70.

Odsherreds andelssvineslagteri af Nykøbing Sj., 74.

Ohlmann's, C. L., Efterfølger ved Martin Damkjen Haderslev, 77.

Olsen, S. V., & Son, Herstedeme, 74.

Overland & Co., Herlev, 75.

Ovethi v/ Else Agnethe Sørensen & Co., Geldstedi Petersen, Carl F., 72. 71.

Petersen, Carlo, Frederiksberg, 75.

Pikant-Damelingeri v/ Inger Stevnsgaard & Oleil Hartvig, 73.

Priors, Adolfs, Eftf., Frederiksberg, 75.

(3)

Resø, I/S v/ Reichel & Sørensen, Frederiksberg, 69.

Ruva Radio og TV service v/ Rud Christiansen

& Vagn Lassen, Lyngby-Tårbæk, 70.

Ryomgaard Mergelleje ved Johs. F. la Cour, 1\.

Roder & Mortensens Eftf., Frederiksberg, 71.

Røder & Mortensens Eflf. v. Vilhelm Groth, Fre­

deriksberg, 71.

S. K. Fisk v/ Hans Sørensen & Gert Kristensen, Hirtshals, 78.

Saga Dybfrost v/ Ejnar Lund og Jakob Vad, Gen­

tofte, 77.

Satex-Hobby v/ K. Onsager, 67.

Schweitzeren ved Ejnar Påhlsson, Nykøbing F., 69.

Sigama Trading ved Ole Rasmussen og Steen Nør­

gaard, Gentofte, 71.

Sipo Trading Co. v/ F. Siegumfeldt & E. Poulsen, 75.

Skaaning, Frederik, v/ Johanne Skaaning og E.

Mørch Rasmussen, Maribo, 79.

Skandinavisk Skilte Service v/ Knud Erik Chri- [ stiansen, Lynge komm., 70.

j Smedemester P. Nielsens Sønner, Helsinge, 69.

I Soigneringsforretningen Arngot ved Mogens og Poul Knudsen, Frederiksberg, 69.

I Sorgenfri Kunstforlag ved Anker Nielsen, 70.

Sorøegnens Andelssvineslagteri, Sorø, 70.

Sparekassen for Åbenrå By og Amt, 71.

Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn, 78.

Spare- og Laanekassen for Horsens by og omegn, Spare- og Laanekassen for Nibe By og Omegn,

Nibe, 77.

Spare- og Lånekassen i Ørum, 69.

Spatzeck, Sv. E., Kolonial og Skibsproviantering, Esbjerg, 74.

Sportscentret v/ A. Rahe, 73.

Stauning Korn- og Foderstofforening, 73.

Stubbekøbing bådebyggeri v/ Borge Bach Hansen, 69.

Stubbekøbing Motor- og Maskinværksted ved ma­

skinmester Helmer Jensen og Hans Jensen, 69.

Styrolit v/ Poul E. Andersen, Roskilde, 77.

Styrolit v/ H. Kr. Jakobsen og H. Henning Jensen, Roskilde, 77.

Suhr's vinhandel, Frederiksberg, 68.

Sydjydsk Maskinsliberi, I/S, v/ J. N. Olesen og Co., Vejen, 79.

Sørensen & Christensen, Møbelfabrik, Kristrup, 71.

Tarmatic v/ Preben Wardil, Ballerup-Måløv kom­

mune, 71.

Thulin og Therkildsen, Glostrup, 74.

Tocano v/ Viggo Frederiksen og Alex Frederik­

sen, Asnæs komm., 69.

Trans-Nordic Publications v/ Bent Tømming, 75, Vemmelev Tømrerforretning, I/S, 71.

Vesterkøb v/ Henning Iversen & Bent Knudsen, Høje-Tåstrup, 74.

Viking-Service v/ Connie Ankjær Jensen, Gladsaxe, 67.

Vildsund Autoværksted v/ Tage Olling og Svend Tolbøll, Harring-Stagstrup komm., 75.

Zima Bogtryk-Offset v/ John Boris Larsen & Da­

niel Petterson, 73.

Zomig og Søn, 76.

Ørbæk Brugsforening, Hoven sogn, 73.

1

(4)

lOrøisJHt

»tf, |«<W«

Ulta:(^tyB' 1 li ImBSflifjfjl''

IfeoJl! ^ |l:'iMfi., _

" b9V" IKSFIS^3W :åS»

M'SlO'tov gniii^'ll ååt|»t;sV^fo3

^mm

is^€)

M n,r na

iH'MMUs ...'Mm:

t »wi^.mi')iiyf W • 'kaå^^mmi'MA bfiiÆfalSV

"'• ••••' m^mtmm.

- æwiiS )åm;'40l^

jarøkV®#^

' '0:'

iøismoisaafrøi Wfl g:

:'%iv |6i»

,h9J'4Rmatvmmim' Bimfk^é tmfm

, '^Éfc ^ , , •".

•••' « J,. %;:g^^

• ' •••:. •'" .:.. .

'Tt-iHi ..

^•1

(5)

Firmaet „Arnum Trading IjS v/ Christiansen, Joachimsen & Christiansen", Amum, driver handel og industri i Amium, Højrup kommune.

Aksel Appel Christiansen, Vejen, Niels Kario Kjærulf Joachimsen, Esbjerg, og Kaj Aage Riis- gaard Christiansen, Bramminge, er de ansvar­

lige deltagere.

Firmaet tegnes af Axel Appel Christiansen og Kaj Åge Riisgaard Christiansen, hver for sig.

Sven Ejlif Johansen, som var eneste inde­

haver af det hidtil uanmeldte firma „Ejlif Jo­

hansens Boghandel og Bogtrykkeri" af Toftlund kommune, er afgået ved døden.

Firmaet, der driver handel og håndværk, fortsættes uforandret af afdødes enke, Karen Bursche Johansen, født Bødtker, Toftlund. Pro­

kura er meddelt Sven Helge Ejlif Johansen Toftlund.

Politimesteren i Toftlund, den 28 marts 1968.

Connie Ankjær Jensen af Gladsaxe driver handel i Gladsaxe kommune, som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet VIKING-SER­

VICE v/ Connie Ankjær Jensen. Prokura er meddelt Trygve Berg Johannessen.

Politimesteren i Gladsaxe, den 29. marts 1968.

Firmaet „Brd. Thygesen", Ganløse, er hæ­

vet.

Politimesteren i Hillerød, den 29. marts 1968.

Landbosparekassen for Møn, Stege, anmel­

der, at kontorbestyrer Hugo Jensen, l^oregade 156, er tiltrådt som medlem af tilsynsrådet.

Politimesteren i Vordingborg, Stege m.v., den 29. marts 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Ejvind Andreasen er udtrådt af firmaet De- tail-mejeriet, Lavendelstræde 14 ved B. Chri­

stensen & E. Andreasen, der fortsættes ufor­

andret af den hidtidige deltager Birthe Gudrun Christensen.

Knud Vagn Gøransson Onsager driver han­

del som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Satex-Hobby v/ K. Onsager.

Bjørn Scheriing af Allerød og John Lund­

gren af Kastrup er indtrådt i firmaet Bernh.

Middelboes Reproduktionsanstalt som ansvar­

lige deltagere. Firmaet, der hidtil har været tegnet af Leo Oluf Gersdorff Bursøe alene eller af Einar Middelboe, Harry Emil Clausen, Hel­

muth Emil Jørgensen og Aksel Schiøttz 2 i for­

ening, tegnes fremtidig alene af nævnte Leo Oluf Gersdorff Bursøe og nævnte Aksel Schiøttz hver for sig.

Firmaet Brdr. Roed-Jensen driver håndværk.

Axel Roed-Jensen og Ove Roed-Jensen, først­

nævnte af Hvidovre, er de ansvarlige deltagere.

Niels Holt er indtrådt i bestyrelsen for fir­

maet Helion Film a.m.b.a.

Københavns magistrat, den 2. april 1968.

Firmaet NAKSKOV ELEKTRO vj N.

Agergaard af Nakskov købstad er hævet.

Jens Bjarne Agergaard af Nakskov driver håndværk i Nakskov købstad som eneste an- svariige indehaver af firmaet NAKSKOV ELEKTRO v! Bjarne Agergaard.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 1.

april 1968.

Firmaet Arne Hansens Eftf. Malerforretning

V. E. Holm Jensen og V. Højsgaard driver hånd­

værk i Fåborg kommune. Erik Holm Jensen og Verner Højsgaard, begge af Fåborg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 1. aoril 1968.

Gartnernes Salgsforening (Andelsselskab med begrænset ansvar) af Odense, har tilbageka3dt Werner Jens Ole Perssons prokura. I stedet er prokura meddelt Aksel Lejrskov af Odense, således at han tegner firmaet i forening med en af de tidligere anmeldte prokurister.

Politimesteren i Fåborg den 2. april 1968.

Karl Wiirtz Andersen af Gjern driver hånd­

værk i Gjern-Skannerup kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Gjern Tøm­

rer- & Snedkerforretning vi Karl Wiirtz An­

dersen".

Politimesteren i Odense købstad, den 2. april 1968.

Leif Schmidt Nielsen af Knebel-Rolsø kom­

mune, driver handel, håndværk og industri i Knebel-Rolsø kommune som eneste ansvarlige indehaver af fa. MOLBO-HUSE, Vrinners tøm­

rer- og snedkerforretning v/ Leif Schmidt Niel­

sen, Vrinners.

Politimesteren i Grenå m. v., den 2. april 1968.

John Robert Printz af Ringsted kommune driver handel i Ringsted kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Midtsjællands Bysge Center" vf John Printz.

(6)

Prokura er meddelt Verner Christensen.

Politimesteren i Ringsted m. v., den 3. april 1968.

Firmaet „Bornholms Dampvaskeri ved Bent Ivan Kjellberg & Finn André Kjellberg" af Rønne, er hævet.

Politimesteren i Rønne politikreds, den 3.

april 1968.

Firmaet Lisbjerg-Lystrup Tømrer- og Sned­

kerforretning v/ K. Hjortshøj, E. Therkildsen og K. M. Rasmussen, driver håndværk i Ly­

strup, Elsted kommune.

Knud Hjortshøj og Erik Therkildsen, begge af Elsted kommune, og Knud Martin Rasmus­

sen af Århus kommune, er de ansvarlige delta­

gere og tegner firmaet to i forening.

Prokura er meddelt Knud Hjortshøj, Erik Therkildsen og Knud Martin Rasmussen hver for sig.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 22. marts 1968.

Finn Jørgen Jensen af Ålborg driver handel i Ålborg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Kun hos Deres Materialist v/ Finn Jensen".

Finn Jørgen Jensen af Ålborg driver handel i Ålborg købstad som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet „MATERIALISTENS v/ Finn Jensen".

Politimesteren i Ålborg m. v., den 3. april 1968.

Abdul Wadood Syed af Århus driver handel i Århus købstad som eneste ansvarlige inde­

haver ar firmaet „Homah v/ Abdul Syed".

Århus politikammer, den 3. april 1968.

Firmaet Andersen & Larsen driver håndværk i Halse kommune.

Hans Viggo Leig Andersen og Elvin Chri­

stian Larsen, begge af Århus kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 3. april 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Firmaet H. & E. Grundsøe driver håndværk.

Helga Doris Augusta Grundsøe, f. Rasmussen, og Eigil Grundsøe, sidstnævnte af Hvidovre, er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Mor og Datter Modeller v/ Emil Rind er hævet.

Under firmaet Erhvervsøkonomisk Forlag S/1 drives handel af en selvejende institution, hvis vedtægter er af 15. marts 1967, og hvis bestyrelse består af Hans Peter Andersen, Per Boe Boesen og Jan Kobbernagel, førstnævnte af Gentofte. Firmaet tegnes af 2 af bestyrelsens medlemmer i forening. Den i institutionen ind­

skudte kapital er vekslende. Intet af bestyrel­

sens medlemmer hæfter for institutionens for­

pligtelser, for hvilke alene institutionen hæfter med den institutionen til enhver tid tilhørende kapital. Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Københavns magistrat, den 4. april 1968.

Fru Anna Sophie Christensen, født Peder­

sen, der var indehaver af firmaet „Nylon ved Anna Sophie Christensen" er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den efterleven­

de ægtefælle Carl Jøsta Malmgren Christensen.

Firmaet „Dekorativ Kunst v. Simonsen &

Løss'l" er hævet.

Stelian Rudolf Simonsen af Gladsaxe driver håndværk i Frederiksberg kommune som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet „Dekora­

tiv Kunst v/ R. Simonsen".

Eneprokura er meddelt fru Margrete Høeg Simonsen, født Brask.

Firmaet „Suhrs vinhandel 11 S" driver han­

del i Frederiksberg kommune.

Richardt Christian Vilhelm Kiihl Koch af København og Ole Michelsen Suhr af Vær­

løse er de ansvarlige deltagere og tegner fir­

maet i forening.

Firmaet ,,Designgrafik IIS ved Bent Falken­

berg og Jan Granquist" driver håndværk i Frederiksberg kommune.

Bent Falkenberg af Frederiksberg og Jan Granquist af København er de ansvarlige del­

tagere og tegner firmaet i forening.

Ejnar Valdemar Simper af Greve Strand driver handeJ i Frederiksberg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Dieo >

Konfektionsfabrik vj E. Simper".

Firmaet er overflyttet fra Københavns kom­

mune.

Fru Inger Jensen af Frederiksberg kommune : driver handel sammesteds som eneste ansvar- • lige indehaver af firmaet „Ingerline' modern i design v/ Inger Jensen".

(7)

Firmaet „Soigneringsforretningen Arngot ved Mogens og Poul Knudsen" driver handel og håndværk i Frederiksberg kommune.

Mogens Arngoit Knudsen og Poul Arngot Knudsen, begge af Frederiksberg, er de ansvar­

lige deltagere.

Firmaet „IjS Resø vi Reichel & Sørensen"

driver håndværk i Frederiksberg kommune.

Louis Richard Reichel af Hvidovre og Har­

ry Linde Sørensen af Gentofte er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Frederiksberg, den 4. april 1968.

Firmaet „Fanø Murerforretning vi Pedersen og Schmidt" af Nordby er hævet.

Politimesteren i Esbjerg, den 4. april 1968.

Firmaet Hans Frederiksen og Børge Han­

sens bådebyggeri, Stubbekøbing, er hævet.

Børge Bach Hansen af Stubbekøbing driver håndværk i Stubbekøbing købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Stubbekøbing bådebyggeri vj Børge Bach Hansen.

Firmaet Stubbekøbing Motor- og Maskin­

værksted ved maskinmester Helmer Jensen og Hans Jensen driver håndværk i Stubbekøbing købstad. Helmer Jensen, Gundslev pr. Nr. Als­

lev, og Hans Orla Jensen, Stubbekøbing, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Af bestyrelsen for Andelsmejeriet „Frem- tidshaab" af 0. Kippinge pr. Nr. Alslev, er udtrådt Jens Henning Larsen. I stedet er ind­

trådt Frantz Romme, Nr. Vedby pr. Nr. Als­

lev. Formand for bestyrelsen er nu Hans Ove Jensen, N. Grimmelstrup pr. Nr. Alslev.

Firmaet „Schweitzeren" ved Ejnar Påhlsson, af Nykøbing F, er hævet.

Politimesteren i Nykøbing F, den 3. april Firmaet „Havgaard og Krabbenhøft" af Es­

bjerg er hævet.

Politimesteren i Esbjerg, den 4. april 1968.

Knud Gasbjerg af Silkeborg udøver indu­

stridrift i Silkeborg købstad som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „K. Gasbjergs Maskinfabrik, Lysbro".

Politimesteren i Silkeborg m. v. den 4. aoril

„Spare- og Lånekassen i Ørum", Ørum, an­

melder, at Valdemar Mikkelsen, Ørum, er ud­

trådt af tilsynsrådet. I stedet er indtrådt Chri­

stian Winther Rasmussen, Mollerup.

Direktionen og tilsynsrådet består herefter af:

Direktionen: Frederik Fiiel, Ørum, Niels Magnus Machael Nielsen, Ørum, Christian Nielsen Pind, Ørum.

Tilsynsrådet: Johannes Kjeldsen, Ørum, Jens Nørgaard Eriksen, Ørum, Sigvald Thomasen, Ørum, Emil Sørensen, Ørum, Eigil Valdemar Olsen, formand, Ørum, Martin Emil Nør, Ørum, og Christian Winther Rasmussen, Molle­

rup.

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 4. april 1968.

Henning Andersen af Viby driver handel og udøver industridrift i Aarhus kommune som eneste ansvarlige indehaver af firma „Math.

Madsens Eftf., Aarhus".

Århus politikammer, den 4. april 1968.

Erik Jarl Reinhold Larsen af Brabrand, og Uffe Leif Reinhold Larsen af Halling pr. Ran­

ders, er indtrådt i firmaet „A. Mikael Laursen"

af Århus som ansvarlige og til underskrift be- rettigiede deJtagere.

Århus politikammer, den 3. april 1968.

Ulla Rolighed Jepsen af Åruhus driver han­

del i Århus købstad som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet „Møllevangens Kuglepenne- Service vj Ulla Jepsen".

Århus politikammer, den 4. april 1968.

Firmaet „Smedemester P. Nielsens Sønner", Helsinge, er hævet.

Politimesteren i Hillerød, den 5. april 1968.

„Brdr. Nielsen, Kleinsmedie og Maskinværk­

sted" driver handel og håndværk og udøver industridrift i Helsinge-Valby kommune. Knud Jørgen Nielsen og Erik Jens Peter Nielsen, begge af Helsinge, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Hillerød, den 5. april 1968.

Firmaet „Tocano" v/ Viggo Frederiksen og Alex Frederiksen, driver industridrift i Asnæs kommune. Viggo Frederiksen og Alex Frederik­

sen, begge af Asnæs, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 5. april 1968.

„Odden Sogns Brugsforening" meddeler, at Axel Hansen, Søndervang, Sj. Odde, og Knud

(8)

Nielsen, Yderby, er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er indtrådt Eva Bergstrøm Petersen, Østervang, og Børge Radoll Andersen, Sønder­

vang.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 5. april 1968.

Hjalmar Immanuel Kaj Jørgensen er udtrådt af firmaet ,,Hjalmar Jørgensen & Søn" af Sølle­

rød kommune, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Carl Edvard Schierning Jørgensen.

Firmaet „ENGELSBORG TRADING COM­

PANY v/ Preben Georg Fuchs & Carsten Munk" driver handel i Lyngby-Tårbæk kom­

mune. Preben Georg Fuchs og Carsten Munk, begge af Lyngby, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Firmaet ,,Ruva Radio og TV service v/ Rud Christiansen & Vagn Lassen" driver handel og håndværk i Lyngby-Tårbæk kommune. Mo­

gens Rud Christiansen af Gentofte, og Vagn Lassen af Hvidovre, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Lyngby, den 4. april 1968.

Firmaet „Per Lytzen" af Lyngby-Tårbæk kommune er hævet.

Firmaet „Sorgenfri Kunstforlag ved An­

ker Nielsen" af Lyngby-Tårbæk kommune er hævet.

Firmaet „DANOTEX ved E. Larsson" af Lyngby-Tårbæk kommune er hævet.

Firmaet „Nordisk Luftteknik v/ P. J. Lund"

af Lyngby-Tårbæk kommune er hævet.

Firmaet „Boserup & Honoré" af Søllerød kommune er hævet.

Politimesteren i Lyngby, den 3. april 1968.

Ifver Christian Juul af Odense driver handel og udøver industridrift i Odense købstad, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Big- Seller" v/ L C. Juul.

Niels Refning Poulsen af Odense, driver håndværk i Odense købstad, som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet Fabriksudsalget v/

N. Refning Poulsen.

Firmaet Lauritz Andersen & Co., Odense, er afmeldt som overgået til aktieselskab.

Politimesteren i Odense købstad, den 5.

april 1968.

Firmaet Mejeriet Lundskov ved Pedersen og Co., der udøvede industridrift i Bromme kommune er hævet.

Politimesteren i Ringsted og Sorø, Politikon­

toret Sorø, den 5. april 1968.

Firmaet Skandinavisk Skilte Service v/ Knud Erik Christiansen, der udøvede industridrift i Lynge kommune pr. Sorø er hævet.

Politimesteren i Ringsted og Sorø, Politikon­

toret Sorø, den 5. april 1968.

Under firma Sorøegnens Andelssvineslag- teri drevet Silagteridrift i Sorø købstad, af et De Forenede sjællandske Andelssilagterier, hvis selskab med begrænset ansvar, der er tiiilsluttei vedlægter af 1. marts 1968 er gældende. Den i selskabet indskudte kapital er dannet på grundlag af fusion af de enkelte seåskabers aktiver og passiver. Medlemmerne hæfter for selskabets forpligtelser på følgende måde:

overfor trediiemand hæfter andelshaverne for enhver forpligtelse, selskabet har påtaget sig, for den enkelte andelshaver kan denne for­

pligtelse ikke overstige 5 kr. pr. leveret efter- betalingsberettiget svin i de sidste 5 år, mak- siimalt for i gennemsnit 800 svin pr. år. Ind­

til udløbet af den ved sammenslutningen for hvert enkelit slagteri gældende driftsperiode kan garantien ikke overstige den for det en­

kelte medlem hidtil gældende. Denne hæf­

telse kan først gøres gældende, når kravet forgæves er gjort gældende mod selskabet. De fremtidig til driftsfond tilbageholdte beløb skal i tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs betragtes som ansvarlig kapital.

Selskabets bestyrelse består af: Otto Carls- søn Lawaetz, Pedersborg pr. Sorø, Johannes Enok Børge Munch, Sørby Overdrev, Sla­

gelse, Kristen Adler Petersen, Fuldby pr.

Sorø, Richard Johannes Christensen, Næble- rød. Fuglebjerg, Johannes Christian Larsen, Broby pr. Sorø, Ernst Villads Nielsen, Skelle- bjerg, og Kristian Danskov Frederiksen, As- sentorp pr. Stenlille.

Selskabet tegnes af bestyrelsen. Prokura er meddelt direktør Hans Georg Poulsen, boghotl- der Johan Jensen, personalechef Hans Chri­

stian Frederiksen og kasserer Orla Petersen, der skal tegne 2 i forening. Bekenditgørelser til medlemmerne skal ske i de blade bestyrelsen måtte bestemme.

Politimesteren i Ringsted og Sorø, politikon- loret Sorø, Sorø, den 5. april 1968.

(9)

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Firmaet Aage Christensen har meddelt Axel Krebs prokura.

Firmaet Blue Mountain Coffee v/ S. E.

Goldschmidt er afmeldt af handelsregistret.

Ebbe Just Krarup, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet E. J. Krarup, er afgået ved døden, og firmaet er hævet.

Firmaet Ali-Radio v/ H. M. Oxler har til­

bagekaldt den Lisa Wentzel, født Petersen, givne prokura og meddelt Svend Erik Nielsen prokura.

Københavns magistrat, den 8. april 1968.

Erik Kurt Larsen, der var medindehaver af firmaet^ E. K. Larsen og Sønner af Gentofte, er udtrådt af firmaet, der fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Flemming Larsen og Kurt Larsen.

Firmaet „Sigama Trading" ved Ole Rasmus­

sen og Steen Nørgaard driver handel i Gentofte kommune. Ole Erik Rasmussen og Steen Phi­

lip Nørgaard, begge af Gentofte, er de ansvar­

lige deltagere.

Politimesteren i Gentofte, den 8. april 1968.

Alf Preben Kurt Wardil af Frederiksberg driver handel og udøver industridrift i Balle­

rup-Måløv kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Tarmatic v/ Preben War­

dil.

Prokura er meddelt Aase Vermouth Trevor Wardil.

Politimesteren i Gladsaxe, den 8. april 1968.

Firmaet „I/S Vemmelev Tømrerforretning"

driver håndværk i Vemmelev-Hemmeshøj kom­

mune.

Tømrermester Svend Aage Henriksen, Vem­

melev, tømrermester Johannes Henriksen, Vem­

melev, og tømrermester Eivind Jonassen, For­

lev pr. Vemmelev, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Korsør m. v., den 4. april 1968.

Firma Ovethi v/ Else Agnethe Sørensen &

Co, af Gelsted kommune, er afmeldt som over­

gået til aktieselskab.

Politimesteren i Middelfart, den 8. aoril 1968.

Af bestyrelsen for „Brugsforeningen for Ej- by og omegn" af Rye-Sonnerup kommune, er udtrådt Morten Kristensen og i stedet er ind­

trådt Torben Dan Rasmussen af Ejby.

Som formand er valgt Henry Bahn og som æstformand Hans Evald Nielsen.

Politimesteren i Roskilde, den 8. april 1968.

Firmaet „Hans Larsens Eftf. v/ Poul og Erik Larsen" driver handel i Ålborg købstad.

Poul Larsen af Ålborg, og Erik Larsen af Nørresundby, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 8. april 1968.

Firmaet „Bengtsen og Busch" er hævet.

Søren Olesen Hansen, der var indehaver af firmaet „Søren Hansen" er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uændret af afdødes enke, fru Astrid Marie Hansen, født Petersen.

Firmaet ,,Røder & Mortensens Eftf. v. Vil­

helm Groth" er hævet.

Firmaet „Røder & Mortensens's Eftf." driver handel og håndværk i Frederiksberg kommune.

Knud Henry Egesborg af Rødovre, og Povl Fischer Elmvang af Herlev, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 9.

apriil 1%8.

Firmaet „Egs Børstetræfahrik", Kolding, er hævet.

Politimesteren i Kolding købs^tad m. v., den 9. april 1968.

Firmaet „Ryomgaard Mergelleje ved Johs. F.

la Cour" af Ryomgård, er hævet.

Politimesteren i Randers, den 8. april 1968.

Firmaet „Dansk Finér- og Kasseinfabrik v/

Johs. F. la Cour" af Pindstrup, er hævet.

Politimesteren i Randers, den 8. april 1968.

Firmaet „Sørensen & Christensen, Møbelfa­

brik" af Kristrup, er hævet.

Politimesiteren i Randers, den 8. april 1968.

Sparekassen for Åbenrå By og Amt meddeler, at sparekassens tilsynsråd i sit møde den 3.

april 1968 har meddelt ekspeditionssekretærer­

ne Holger Petersen og Preben Jacobsen, begge af Åbenrå, prokura.

Hver af prokuristerne tegner firmaet i for­

ening med tilsynsrådets formand eller en di­

rektør øller i forbindelse med en anden pro­

kurist.

Poliitimesiteren i Åbenrå, den 9. april 1968.

(10)

Firmaet JYLLAND ELEKTRO SERVICE vj H. H. Dall, Risskov, er slettet af det her førte handelsregister.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 9. april 1968.

Hans Hilmiar Dall af Hjortshøj-Egå kom­

mune driver handel og håndværk i Lystrup, Elsted kommune, som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet: JYLLAND ELEKTRO SER­

VICE vi H. H. Dall.

Politikreds nr. 44, Hasile herred, Århus C, den 9. april 1968.

Hans Hilmar Dall af Hjortshøj-Egå kom­

mune driver handel i Lystrup, Elsted kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet:

DEM EX Electri - Import og Handelsfirma v/

H. H. Dall.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 9. april 1968.

711 Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Sadegh Maktabi af Frederiksberg driver han­

del og håndværk som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet Maktabi. Prokura er meddelt Anne-Lise Maktabi, ført Thomsen.

Firmaet ArSiMa vi Henrik Haubroe er af­

meldt af handelsregistret, idet den ansvarlige indehaver viderefører virksomheden under æn­

dret firma.

Henrik Haubroe af Lyngby driver handel som eneste ansvariig indehaver af firmaet ArSiMa Arbejds Sikkerheds Materiel ved Hen­

rik Haubroe.

Richard Juhl Bentzen, der var eneste an-1 svarlig indehaver af firmaet Richard Bentzen, er afgået ved døden, og firmaet er afmeldt af handelsregistret, efter at forretningskontoret er overflyttet til Frederiksberg kommune.

Københavns magistrat, den 10. april 1968.

Firmaet MUGGE-KJOLER ved M. Scheel og H. Kølpin af Gentofte er hævet.

Helen Gerd Kølpin af Gentofte driver hånd­

værk i Gentofte kommune som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet MUGGE-KJOLER ved H. Kølpin.

Hans Bengtsen af Ballerup-Måløv driver håndværk i Gentofte kommune, som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet NORDISK VARME OG SANITET ved Hans Bengtsen.

Holger Rode af Gentofte driver handel i Gen­

tofte kommune, som eneste ansvarlige inde- |

haver af firmaet EVEN NIELSEN. Prokura er meddelt Else Nielsen. Firmaet er overflyttet fra København.

Politimesteren i Gentofte, den 10. april 1968.

Firma „Damernes Magasin vj Willy Peder­

sen" af København, er hævet.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 10. april 1968.

Tove Nielsen, f. Sørensen, af Horsenis kom­

ne driver handel i Horsens købstad, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Damernes Ma­

gasin vi Tove Nielsen".

PoMtimesteren i Horsens købstad m. v., den 10. april 1968.

Af bestyrelsen for ,,Nibe Andelssvineslagteri", Nibe, er udtrådt Kjeld Sørensen. I stedet er ind­

trådt gårdejer Kristen Rye Andersen, Hiæsum pr. Støvring.

Politimesteren i Nibe m. v., den 10. april 1968.

Firma „Lindex Export I/S v/ A. Lindetoft og J. Persson" driver handel i Århus købstad.

Aksel Orla Lindetoft af Lystrup, og Jøns Erik Persson af Malling, er de ansvarliige deltagere og tegner firmaet i forening.

Århus politikammer, den 9. april 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Grethe Tonny Lindblad, født Andersen, dri­

ver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Anders Lindblad, idet hun uforan­

dret fortsætter den af hendes afdøde ægtefæille Anders Lindblad under nævnte hidtil uanmeld­

te firma drevne virksomhed.

Firmaet Malerfirmaet Ra — Pe v. E. Ras­

mussen & P. E. Pedersen driver håndværk.

Elmo Freddy Trier Blauert Rasmussen og Poul Erik Pedersen, sidstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarliige deltagere og tegner firmaet i forening.

Otto Morville, der var ansvarlig deltager i firmaet Holger Morville, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Anders Peter Børge Jensen.

E,inar Georg Carl Frederik Petersen af Char­

lottenlund, Sven Erik Petersen af Lystrup ^og Rolf Malling Petersen af Gentofte er indtrådt i firmaet Carl F. Petersen som ansvarlige og til underskrift berettigede deltagere.

Harly Jensen, der var eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet Harly Jensen Møbler, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforan­

(11)

dret af afdødes enke Gudrun Elvira Ingemann Jensen, født Poulsen.

Firmaet Danport Import og Export ved Hen­

ning Jørgensen er hævet.

Københavns magistrat, den 16. april 1968.

Per Haakon Lytzan af Tårbæk, driver han­

del i Gladsaxe kommune, som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet Per Lytzen.

Prokura er meddelt Hans Jørgen Rasmussen og Egon Holst hver for sig.

Politimesteren i Gladsaxe, den 16. april 1968.

Berigtigelse

Til berigtiigelse af bekendtgørelse i statsti­

dende nr. 226 af 23. december 1967:

Firmaet Gremo vj Ole Kammer Pedersen

& Co., Tordenskjol^gade 7-9, Frederikshavn, udøver industridrift i Frederikshavn købstad.

Jens Kammer Pedersen og Ole Kammer Pe­

dersen, begge af Frederikshavn kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Frederikshavn købstad m. v., den 16. april 1968.

„Stauning Korn- og Foderstofforening", Stau­

ning, anmelder, at Jakob Rindom og Julius Verner Carlsen er udtrådt af bestyrelsen, me­

dens gårdejerne Ernst Bjerregaard og Aage Vestergaard, begge af Stauning, er indtrådt i denne. Bestyrelsesmedlem, gårdejer Evald Jør­

gensen af Stauning er formand. Bestyrelsen be­

står nu af gårdejerne Evald Jørgensen, for­

mand, Holger Sørensen, Henry Ørts, Jens Kri­

stian Nielsen, Oluf Nielsen, Aage Vestergaard, Ernst Bjerregaard, alle af Stauning.

Politimesteren i Ringkøbing, den 10 april 1968.

Erna Marie Lomholt, f. Skaade, af Vinding- Bryrup-Vrads kommune, driver handel i Vin- ding-Bryrup-Vrads kommune, som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Jydsk Helse­

kost v/ Erna Marie Lomholt.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 16. april 1968.

„Orbæk Brugsforening", Hoven sogn, anmel­

der, at gårdejerne Jens Hvelplund, Mads Jensen, Mads Enevoldsen og Helge Berthelsen er ud­

trådt af bestyrelsen, samt at følgende er ind­

trådt i denne: fru Agnes Johanne Hvelplund, Ørbæk, Hoven pr. Tarm, fru Edith Hedeager Berthelsen, Ørbæk, Hoven pr. Tarm, gårdejer Anton Enevoldsen, Hoven pr. Tarm, og gård­

ejer Anker Johnsen, Hoven pr. Tarm, således at bestyrelsen herefter består af: gårdejer Jo­

hannes Johnsen, Ørbæk, Hoven pr. Tarm, for­

mand. Fru Agnes Johanne Hvelplund, Ørbæk, Hoven pr. Tarm. Fru Edith Hedeager Berthel­

sen, Ørbæk, Hoven pr. Tarm. Gårdejer An­

ton Enevoldsen, Hoven pr. Tarm. Gårdejer An­

ker Johnsen, Hoven pr. Tarm'.

Den Leif Baden Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt, medens prokura er meddelt uddeler Vagn Juelsgaard Nielsen, Ørbæk.

Politimesteren i Ringkøbing, den 10. april 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Firmaet Boma Møbelhuse ved J. A. Borchse­

nius er hævet.

Firmaet Boma Møbler ved Johannes Alfred Borchsenius og Jette Thingsig driver handel.

Johannes Alfred Borchsenius af Frederiksberg og Jette Anetta Thingsig, født Borchsenius, af Lyngby, er de ansvarlige deltagere.

Hans Meyer driver handel som eneste an­

svarlig indehaver af firmaet Frisk Fisk v/

Hans Meyer.

Ole Jensen af Gentofte udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Oansk Hospitalskonfektion vj Ole Jensen.

Firmaet „Pikant"-Damelingeri vj Inger Stevnsgaard & Ole Hartvig driver handel. In­

ger Stevnsgaard af Lyngby og Ole Hartvig af Kastrup er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Zima Bogtryk-Offset v/ John Bo­

ris Larsen & Daniel Petterson driver hånd­

værk. John Boris Larsen og Daniel Petterson, sidstnævnte af Glostrup, er de ansvarlige del­

tagere.

Astrid Rahe, født Andersen, af Frederiks­

berg, driver handel som enesite ansvarlig inde­

haver af firmaet Sportscentret vj A. Rahe.

Prokura er meddelt Erik Elis Rahe.

Firmaet Erbi-grafisk service ved Birger Niel­

sen og Erling Jersie Pedersen driver håndværk.

Birger Villum Nielsen og Peder Erling Ahren- feldt Jersie Pedersen, førstnævnte af Bagsværd, er de ansvarlige deltagere.

Københavns magistrat, den 17. april 1968.

Jean-Joseph Laraignou af Gentofte udøver Lndustridrift i Ballerup-Måløv kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Ch.

Lorilleux & Cie, Filial ved J. Laraignou. Pro­

kura er meddelt James Hamm, René Laraig­

nou og Eva Wulff-Hansen hver for sig. Firma­

et er overflyttet fra Københavns kommune.

(12)

Ove Emilius Nielsen af Gladsaxe driver håndværk i Gladsaxe kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet Ove Nielsen. Pro­

kura er meddelt Niels Jensen.

Politimesteren i Gladsaxe, den 17. april 1968.

Firmaet S. V. Olsen & søn driver håndværk i Herstedemes kommune. Svend Valdemar Christian Olsen af Roskilde og Knud Jørgen Skovgaard Olsen af Albertslund er de ansvarli­

ge deltagere.

Benny Johannes Thomsen af Glositrup dri­

ver handel i samme kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Cafax Kaffe, Avedøre vi B. Thomsen".

Jens Christian Reinhardt Nielsen, Brøndby­

vester, driver handel i Brøndbyernes kommu­

ne som eneste ainsvarlige indehaver af firmaet

„Cafax Kaffe, Brøndby ved Reinhardt Niel­

sen".

Fa. B & S. Electric IjS v/ W. Borgenholt &

M. Schaal driver handel og håndværk i Sen­

geløse kommune. Willy Kell Borgenholt af Sengeløse kommune og Mogens Schaal af Herstedernes kommune er de ansvarlige delta­

gere.

Firmaet „Vesterkøb v/ Henning Iversen &

Bent Knudsen" driver handel i Høje-Tåstrup kommune. Henning Vagn Iversen af Herste­

dernes kommune og Bent Knudsen af Brøndby­

ernes kommune er de ansvariige deltagere og tegner firmaet i forening.

Kai Aage Schyberg af Brøndbyernes kom­

mune driver handel i samme kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Hoved­

stadens Planteskole v/ Kai Schyberg".

Firmaet „Glostrup Bogtrykkeri v/ Togsverd Hansen", Glostrup, er hævet og overflyttet til Herstedernes kommune.

Fritz Togsverd Hansen af Glostrup driver håndværk i Herstedernes kommune som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet „Glostrup Bogtrykkeri ved Togsverd Hansen".

Fa. „Thulin og Therkildsen", Glostrup er hævet.

Fa. „Egons konditori v/ E. Nielsen", Val­

lensbæk, er hævet.

Firmaet ,,Fabrikken Heka, Willy Knorr", Brøndbyernes kommune, er hævet.

Politimesteren i Glostrup, den 17. april 1968.

Firmaet ,,I/S Fragtmandsgaarden v/ Dal­

hoff Nielsen & Potempa" driver handel som fragtcentral i Horsens kommune.

Werner Dalhoff Nielsen, Willy Dalhoff Niel­

sen, Florian Potempa og Franz Stanislaus Po­

tempa alle af Horsens, er de ansvarlige deltage­

re og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 17. april 1968.

Henning Kipp af Århus driver handd i År­

hus købstad som eneste ansvarlige indehaver af firma „Køkken Chefen's Diner Transpor­

table ved Henning Kipp".

Århus poilitikammer, den 16. april 1968.

Firmaet „KLINISK FILM" vj Hjertholm af Gentofte, er hævet.

Politimesteren i Gentofte^ den 17. april 1968.

Svend Erling Spatzeck af Esbjerg kommune, der driver handel i Esbjerg købstad, som eneste ansvarlige indehaver af det ikke anmeldte fir­

ma ,,Sv. E. Spatzeck, Kolonial og Skibsprovian­

tering" anmelder, at prokura er meddelt Nitta Holst Jørgensen.

Politimesteren i Esbjerg, den 17. april 1968.

Kai Møller Andersen af Grenå koirmiune driver handel i Grenå købstad, som eneste an­

svarlige indehaver af firma KAMA kaffelager v/ Kai Møller Andersen.

Politimesteren i Grenå m. v., den 18. april 1968.

,,Odsherreds andels-svineslagteri af Nykø­

bing Sj., anmelder, at firmaet er hævet.

Poditimesteren i Holbæk m. v., den 18. april 1968.

Svend Aage Nielsen af Hatting-Torsted kom­

mune driver handel og håndværk i Hatrting- Torsted kommune, som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet „Blikkenslagerfagmanden vi Svend Aage Nielsen".

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 18. april 1968.

Bestyrelsen for „Nørager og Omegns Brugs­

forening", Nørager pr. Vivild, består nu af:

(13)

landmand Børge Boesen, Tustrup pr. Vivild (formand), foderstofuddeler Kristian Hyllested, Nørager pr. Vivild (næstformand), landmand Niels Peter Foged, Nørager pr. Vivild, land­

mand Niels Brams, Fjerupgårde pr. Vivild, og vognmand Sigfred Laursen, Nørager pr. Vivild.

Der er meddelt uddeler Bent Jensen, Nørager pr. Vivild, prokura i forening med formanden eller næsitformanden.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ske i Rougsø-SønderhaJd Herreders Folkeblad.

Politimesteren i Randers, den 18. april 1968.

Firmaet „Haiinim og Dalsgaard Jensen" af­

meldes af handelsregistret.

Århus Politikammer, den 18. april 1968.

Firma Overland & Co udøver industridrift i Herlev kommune. Christian Hamdrup Over­

land af Glostrup og Johannes Knudsen af Rød­

ovre er de ansvarlige deltagere og tegner fir­

maet i forening.

Prokura er meddelt Chrisitian Hamdrup Overland og Johannes Knudsen hver for sig.

Politimesteren i Gladsaxe, den 18. april 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Børge Einer Lindgreen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Lind­

greens Vulkaniserings, og Slidbanefabrik.

Bent Tømming af Dragør driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Trans-Mordic Puhlications v/ Bent Tømming.

^Ulf Børge Leth Brøste af Skodsborg driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Master-Print vf Ulf Brøste.

Firmaet Es-Motor IjS v/ Estreich og Frost driver handel og håndværk. Carl Bernhard Adolf Estreich af Gentofte og Per Haugaard Frost af Rødovre er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Sipo Trading Co. v/ F. Siegumfeldt

& E. Poulsen er afmeldt af handelsregis'tret.

efter at forretningskontoret er overflyttet til Frederiksberg.

Københavns magistrat, den 19. april 1968.

Bejstrup Sogns Spare- og Lånekasse, Bej- strup, anmelder, at gårdejer Henry Sørensen, Blegebrønde, og gårdejer Peder Christian Sven­

ningsen, Manstrup, er udtrådt af tdilsynsrådet og i stedet er indtrådt gårdejer Gunnar Hel- verskov, Bejstrup, og gårdejer Helge Svenning­

sen, Manstrup. j

Direktør Niels Christian Helverskov, Bej- ' strup, er udtrådt af direktionen, og gårdejer Henry Sørensen, Blegebrønde, er indtrådt som I

direktør og kasserer. j

Prokura er meddelt sparekassebogholder Jo­

hannes Christian Herløv Jacobsen i forening med direktør Henry Sørensen.

Politimesteren i Thisted køibstad m. v., den 18. april 1%8.

Firmaet „Vildsund Autoværksted v/ Tage Ol- ling og Svend Tolbøll" driver håndværk i Har- ring-Stagstrup kommune. Tage Olling, Sundby Mors, og Svend Aage Tolbøll, Skjoldborg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Politimesteren i Thisted købstad m. v., den 18. april 1968.

Firmaet „Carlo Petersen" er hævet.

Firmaet „ADOLF PRIORS EFTF" er hævet.

Finn Erichsen af København, der ifølge næ- ringsadkomst på håndværk driver virksomhed i Frederiksberg kommune, har til herværende handelsregister anmeldt, at han har meddelt Walther Vilfred Elley Hansen, Lindevangshuse- ne 6, 2. sal, Tåstrup, eneprokura.

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 19.

april 1968.

Firmaet „JOHS. KRAGH & SØN" driver han­

del og håndværk og udøver industridrift i Hel­

singør købstad. Johannes Kragh af Hjørring kommune og Helmer Kragh af Helsingør kom­

mune er de ansvarlige deltagere.

Politimeisiteren i Helsingør købstad m. v., den 19. april 1968.

Under firma De forenede Vaskerier a.m.b.a.

drives vaskerivirksomhed i Herning købstad, af et selskab med begrænset ansvar, hvis ved­

tægter er af 31. marts 1967. Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 64.173.

Medlemmerne hæfter for selskabets forplig­

telser med de af vedkommende tegnede andele og udstedte garantibeviser. Selskabets besty­

relse består af: Edle Vejby Skovsgaard, Ki­

strup pr. Randers, formand, Petri Johannes Kruse, Revngård, Grenå, Gunnar Høgh, Vold­

by pr. Grenå, Mads Nielsen Madsen, Hald, An­

na Margrethe Christa Overby, Langå. Margre­

the Boesen. Bovlandsgård pr. Mørke, Dagny Margrethe Byskov, Johannelund, Vivild, Hans Aage Jensen, Oksholm, Vivild, Mette Peder­

sen, Højskolegården, Hadsten. Til forretnings­

udvalg er valgt Edle Vejby Skovsgaard, Mads Nielsen Madsen og Petri Johannes Kruse. Sel­

skabet tegnes af mindst 2 medlemmer af for­

retningsudvalget.

(14)

Proikura er meddelt driftsleder Karl Sinding Johnsen, Randers.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 19. april 1968.

Palle Dahl af København, driver handel i Hvidovre kommune, som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet ,,NAUTIC BO ATS v/ Palle Dahl".

PoHitimesiteren i Hvidovre, den 19. april 1968.

Firmaet „Ernst Jacobsen l/S" driver hånd­

værk i Nakskov købstad. Ernst Carl Bernbom Jacobsen og Peer Krogh, begge af Nakskov, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

PoMtimesteren i Nakskov m. v., den 19.

april 1968.

Firmaet „Lindholm El-Compagni" vi aiit.

installatør Erik Gadegaard og Chr. Pedersen, driver håndværk i Nørresundby købstad. El­

installatør Erik Gadegaard af Nørresundby, og el-installatøT Christian Pedersen af Skalborg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet

i forening.

Politimesteren i Nørresundby m. v., den 19.

april 1968.

Berigtigelse til statstidende den 13. april 1968.

Hans Hilmar Dall af Hjortshøj-Egå kom­

mune driver handel i Lystrup, Elsted kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet:

DEM EX Electric - Import og Handelsfirma v/

H. H. Dall.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 9. april 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Børge Kyrsting, der var ansvarlig deltager i firmaet Kyrsting & Knudsen, er afgået ved dø­

den. Gerda Astrid Kyrsting, f. Hansen, af Her­

lev, Hjalmar Kyrsting af Gentofte, Poul Kyr­

sting af Frederiksberg og Einar Kristian Knud­

sen af Rødovre er indtrådt i firmaet som ansvar­

lige deltagere og viderefører firmaet uforan­

dret sammen med den hidtidige deltager Ver­

ner Leo Knudsen. Firmaet tegnes fremtidigt af Verner Leo Knudsen alene eller af denne i forening med enten Gerda Astrid Kyrsting, f.

Hansen, eller Hjalmar Kyrsting eller Poul Kyrsting eller Einar Kristian Knudsen.

Hjalmar Zomig, der var ansvarlig deltager i firmaet Zornig og Søn, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Jens Frode Zornig.

Adolf Hilmar Georg Wilms, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet Robert Kaldor og Co., er afgået ved døden, og firmaet er hævet.

Firmaet J. Lauritzen har tilbagekaldt den Poul Blankholm Hansen givne kollektivpro­

kura.

Københavns magistrat, den 22. april 1968.

Erik Frydekjær Floridong af Gentofte driver handel i Gentofte kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet EUROPA KEMI ved E. Floridong.

Politimesteren i Gentofte, den 22. april 1968.

Firmaet „Brdr. Sparrewath" driver hånd­

værk i V. Åby kommune.

Jørn Sparrewath og Svend Aage Sparrewath, begge af Pejrup, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Fåborg m. v., den 22. april 1968.

Hardy Dion Nielsen af Esbjerg kommune driver håndværk i Esbjerg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Esbjerg Kloak­

service v/ Hardy Dion Nielsen".

Politimesteren i Esbjerg, den 23. april 1968.

Roland Madsen Munch af Esbjerg kommune driver handel i Esbjerg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Container- Transporten v/ Roland Munch".

Politimesteren i Esbjerg, den 23. april 1968.

Knud Verner Stovgaard af Middelfart kom­

mune driver handel i Middelfart kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet DIANA- SPORT v/ K. V. Stovgaard.

Politimesteren i Middelfart, den 23. april 1968.

Firmaet Jens Andersen af Nykøbing F. er hævet.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 22.

april 1968.

Da der i de sidste 10 år ikke er foretaget nogen anmeldelse til handelsregistret i Randers vedrørende følgende firmaer:

„Fabrikken Record ved A. T. Sørensen", Langå,

,,Handelshuset Norden ved Henning Narv", Randers, og

(15)

„Asmussen & Sehested Hansen", Randers, og da henvendelse til deres indehavere i over­

ensstemmelse med lov nr. 72 af 27. marts 1929 er forblevet ubesvarede, opfordres herved de pågældende indehavere i medfør af nævnte lov til inden 3 måneder fra nærværende bekendt­

gørelses dato at oplyse, om firmaerne frem­

deles består.

Forsåvidt ingen oplysninger indkommer, slettes firmaerne af handelsregistret.

Politimesteren i Randers, den 23. april 1968.

Firmaet Saga Dybfrost v/ E]nar Lund og Jakob Vad af Gentohe er afmeldt som over­

flyttet til Frederiksberg kommune.

Politimesteren i Gentofte, den 24. april 1968.

Bestyrelsen for Aarup brugsforening anmel­

der, at nye vedtægter vedtoges den 28. novem­

ber 1966, hvorefter foreningens medlemmer ikke hæfter for foreningens forpligtelser. For disse hæfter alene foreningens reserver, ifr.

par. 7.

Foreningens kapital er vekslende.

Den tidligere anmeldte bestyrelse er fratrådt og bestyrelsen består nu af:

I planteavlskonsulent Henry Borup Kristiansen,

! Vestergade, Årup,

I overportør Erik Christoffersen, Lindevej, Årup, , gårdejer Gerhard Johansen, Skydebjerg, Årup,

husmoder Else Jensen, Vestergade, Arup, førsteplejer Egon Larsen, Vestergade, Årup, gårdejer Ejler Andersen, Nyfæste, Årup, husmoder Thilde Andersen, Østergaard, Årup.

Politimesteren i Assens politikreds, den 23.

april 1968.

Tilsynsrådet for ,,Spare-og Laanekassen for Horsens by og omegn" har meddelt prokura til regnskabschef Børge Andersen eller bestyrer Kurt Sørensen til i forening med et medlem af tilsynsrådet eller direktøren, eller kontor­

chef Gunnar Petersen, eller ekspeditionschef Aksel Nielsen, eller indbyrdes at tegne spare­

kassens firma.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 24. april 1968.

Firmaet „Styrolit v/ H. Kr. Jakobsen og H.

Henning Jensen" af Roskilde købstad er hævet.

Politimesteren i Roskilde, den 24. april 1968.

Poul Erik Andersen af Roskilde kommune driver handel i Roskilde kommune som eneste I ansvarlige indehaver af firmaet „Styrolit v/ i

Poul E. Andersen". I

Prokura er meddelt Axel Christian Nielsen.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 24. april 1968.

Egon Arvad af Hedensted-Daugård kommu­

ne driver handel og håndværk i Hedensted- Daugård kommune som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet „Hedensted Huset v. Egon Arvad". Prokura er meddelt fru Henny Arvad.

Politimesteren i Vejle, den 24. april 1968.

Egon Arvad af Hedensted-Daugård kommu­

ne driver håndværk i Hedensted-Daugård kom­

mune som eneste ansvarlige indehaver af fir­

maet „Hedensted Tømrer- og Snedkerforret­

ning V. Egon Arvad". Prokura er meddelt fru Henny Arvad.

Politimesteren i Vejle, den 24. april 1968.

Poul Henning Clemens af Brabrand driver handel i Århus købstad som eneste ansvarlige indehaver af firma „Galleri Ung Kunst v/

Poul Clemens".

Århus politikammer, den 23. april 1968.

Kurt Petersen er udtrådt af firmaet „Lang­

balles Eftf." af Århus, der fortsættes ufor­

andret af den hidtidige deltager Hans Knud Adolf Madsen.

Århus politikammer, den 23. april 1968.

Axel Holm af Gentofte driver håndværk i Kobenhavn med forretningskontor i Gentofte kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Møntvask — Vascotheque — Mønt­

rens" ved Axel Holm.

Politimesteren i Gentofte, den 25. april 1968.

Firmaet „Ferd. Andersen og Co.", Herste- demes kommune, har meddelt Max Kristen­

sen eneprokura.

Politimesteren i Glostrup, den 26. april 1968.

Firmaet „C. L. Ohlmann's Efterfølger ved Martin Damkjer" af Haderslev har meddelt Preben Olesen Damkjer prokura.

Politimesteren i Haderslev, den 25. april 1968.

„Spare- og Laanekassen for Nibe By og Omegn", Nibe, anmelder, at gårdejer Niels Qvist, Sønderholm, er udtrådt af tilsynsrådet.

1 stedet er indtrådt gårdejer Ove Møller, Skør­

bæk pr. Nibe.

Politimesteren i Nibe m. v., den 25. april 1968.

i

(16)

Følgende firmaer er hævede;

„Godske Pedersen & Halm", Varde,

„Hansen & Lauridsen", Ølgod kommiine,

„C. L. Traberg & Co., I/S", Grindsted kom­

mune,

„Grindsted Rugbrødsfabrik ved Svend Aage Schmidt",

„Brdr. Olesen", Grindsted kommune, og

„Skofabriken Grinda v/ H. Schwartz", Grindsted kommune.

Politimesteren i Varde, den 24. april 1968.

Firmaet Aabenraa Piimpernickelfabrik vj K. A. Andresen & søn af Åbenrå, er hævet.

Politimesiteren i Åbenrå, den 25. april 1968.

Firmaet „Hornbæk Skotøjsmagasin vj J. Oh- land" af Tikøb kommune er hævet.

Politimesteren i Helsingør købsitad m. v., den 26. april 1968.

Robert Arne Nielsen af Farum kommune, driver handel i Farum kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Farumgaragen

V. Robert Nielsen".

Politimesteren i Hillerød, den 25. april 1968.

Firmaet „S. K. Fisk, vj Hans Sørensen &

Gert Kristensen, Hirtshals, er hævet.

Firmaet Flora Huse I/S, v/ Wagner Pedersen

& Axel Jensen driver håndværk i Set. Hans-Sct.

Olai kommune.

Wagner Pedersen og Axel Jensen, begge af Set. Hans-Sot. Olai kommune, er de ansvarlige dieltagere og tegner fiirmaeit hver for sig.

Henning Høy Hansen, som var eneste an­

svarlige indehaver af hidtil uanmeldt firma Høy Hansen, Brønderslev, er afgået ved døden.

Firmaet, der driver handel, fortsættes ufor­

andret af afdødes enke Anna Marie Hansen.

Prokura er meddelt Torkild Høy Hansen af Århus.

Medlemmer af (tilsynsrådet for Brønderslev Sparekasse, John Christian Johnsen, Albert Jørgen Frederiksen og Thorvald Jensen, er ud­

trådt. I stedet er indtrådt købmand Peter Poul­

sen, fabrikant Carl Uggerby Uggerly og skole­

inspektør Elis Frederiksen, alle af Brønderslev.

Berigtigelse jfr. statstidende nr. 235 for 6.

januar 1968;

Under firmanavn Nordjyllands Rejeindustri a.m.b.a. drives industridrift i Hirtshals kom­

mune af et selskab med velsiende medlemstal, hvis vedtægter er af 9. september 1967 og hvis bestyrelse består af 9 medlemmer, for ti- dien fiskeskipperne Knud Hardy C3iris1;ensen, Vandværksbakken, Hirtshals, Charles Olesen, Østergade, Hirtshals, (formand), Eli Jeppesen, Chr. den X's Vej 81, Skagen, Johannes Jeppe­

sen, Møllevangen 22, Skagen, Viggo Hjelm Madsen, StTihrsvej 14, Skagen, Jens Peter Vads­

ager, Sandgade 10, Hirtshals, Hans Gotfred Kongerslev, Kystvejen 13, Hirtshals. Kjeld Evald Jensen, Regnbuevej 13, Hirtshals, Jens Bagh Jepsen, Jens Winthers Vej 6, Skagen, (næstformand).

Firmaet tegnes af formand og næstformand i forening, eller af formanden eller næstfor­

manden i forbindelse med to bestyrelsesmed­

lemmer, eller af fire bestyreilsesmedlemmer i forening.

Prokura er meddelt direktør Gert Christen­

sen, Hirtshals.

Medlemmerne hæfter for firmaets forpligtel­

ser alene med deres indskudte kapital, medmin­

dre de særligt har påtaget sig yderligere hæftel­

se.

Bekendtgørelse til medlemmerne sker ved brev.

Hjørring politiikammer, den 24. april 1968.

Af direktionen for ,,Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn" er udtrådt Kristen Kri­

stensen Olsen.

Politimesteren i Hobro m. v., den 26. april 1968.

Under firma „Haderup Andelskasse", Hade­

rup pr. Skive, udøves sparekassevirksomhed i Haderup kommune af et selskab med begræn­

set ansvar, hvis vedtægter er af 20. marts 1962.

Der er ikke i selskabet indskudt nogen kapi­

tal.

Medlemmerne hæfter soHdlarisk for seJsika- bets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af;

rentier Knud Lauersen, Haderup pr. Skive (for­

mand),

gårdejer Jens Saaugaard, Haderup pr. Skive, rentier Niels Barslund, Haderup pr. Skive, gårdejer Martin Andersen, Fårbæk pr. Karup,

og

tømrermester Osvald Jensen, Sdr. Resen pr.

Karup.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

(17)

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 26.

april 1%8.

Firmaet ,J!S Sydjydsk Maskinsliberi v/ J. N.

I Olesen og Co." driver handel og hånid^rk i I Vejen kommune.

f Jeppe Nielsen Olesen af Læborg, Bent Chri-

j stensen af Skodborg J., og Svend Aage Erik

j Madsen af Vejen, er de ansvarlige deltagere I og tegner firmaet to i forening.

Politimesteren i Ribe, den 26. april 1968.

I

Erik Hjortshøj af Århus, driver håndværk i Århus købstad, som eneste ansvarlige inde­

haver af firma: „Isoplasticon International, Jylland, v/ Erik Hjortshøj".

^ Århus Politikammer, den 26. april 1%8.

Firmaet Frederik Skaaning v/ Johanne Skaaning og E. Mørch Rasmussen, Maribo, anmelder, at fru Johanne Margrethe Skaaning er afgået ved døden, og at firmaet fortsættes uforandret med Knud Erik Mørch Rasmussen, Maribo, som eneindehaver. Prokura er med­

delt Kjeld Ahnfeldt Vagn Sørensen, Maribo.

Politimesteren i Rødby m. v., den 25. april 1968.

Firmaet Hans Musses Eftf. v/ V. O. An­

dersen og Kj. Frimann, der driver håndværk i Maribo, anmelder, at arkitekt Kjeld Frimann Hansen er udtrådt af firmaet, der fortsættes uforandret med snedkermester Vagn Otto An­

dersen, Maribo, som eneindehaver.

Politimesteren i Rødby m. v., den 25. april 1968.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

^bdgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Ismmeldelserne angaar følgende Firmaer:.. sQDe vedføjede Tal angiver Siderne, I

svarlige Deltagere. Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ingeniør A. Kai 3Iolboe Glent har Prokura.. Carl Martinus Madsen driver

ten er anmeldt, at Købmand Niels Peter Elenius Thomsen af Esbjerg som eneste ansvarlige og til Underskrift berettiget Indehaver at Firmaet „Esbjerg Kafferi­.

Bent Christensen af Esbjerg driver handel og udøver industridrift i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet.. »Scania-Plast ved

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.. »HOLBÆK AMTS HANDELSTRYKKERI ved

ne driver industridrift i Hedehusene, Høje Tåstrup kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Nil- tex v / Hans Kristian Nielsen&#34;.. Politimesteren i

Hans Sørensen af København driver håndværk i Frederiksberg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Frederiksberg Møbelmagasin v.. Vagn Arnold Wissing