• Ingen resultater fundet

Aalborg Drivremmefabrik ved N

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aalborg Drivremmefabrik ved N"

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

I

CO

%

%

c?^

Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i maj måned

Nr. 5

Anmeldelserne angår følgende firmaer:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes).

Aalborg Drivremmefabrik ved N. J. Nielsen, Ål­

borg, 93.

Aalborg Drivremmefabrik ved Ebba Pedersen, 93.

Aalborg Dynamotor v/ Børge E. Pedersen, 96.

Aalborg Træ- & Finerhandel v. E. Kauffeldt, 90.

Aalborg Træ- og Finerhandel v. E. Kauffeldt Niel­

sen, 90.

Aalbæk Lokalforening, Sneum komm., 82.

Aarhus Auto-Service v/ Friis og Hansen, 96.

Aarhus Auto-Service v/ Hansen og Kjær, 96.

Absalon Køleanlæg v. ing. Helge Knudsen, Frede­

riksberg, 95.

Agri Egens sogns spare- og lånekasse, 85.

Akkumulatorfabriken Casco ved Ole Andersen og Poul Hegner, Frederiksberg, 89.

Ali Baba Import & Export ved Ali Haydar Sen., 86.

Andersen, R., & Sønner, ingeniør- og maskinfor­

retningen Grand, Nørre-Åby, 86.

Andersens, Frede, Fabriker, Frederiksberg, 89.

Antroposofisk Bogstue v/ Inger Korup, 93.

Ara Metal v/ H. Olsen, Århus, 90 . Ara Metal v/ Ejvind Poulsen, Århus, 90.

Arctisk Handelsselskab I/S ved Sparum & Lindbo, Frederiksberg, 89.

Arkolit Kemo-Teknik ved C. N. O. Korsgaard, Frederiksberg, 89.

Am-Hansen, K., 88.

Attrup Brugsforening, 88.

Autria l/S v/ Bindslev, Nielsen og Lund, 95.

Bakkebølle Bygnings- og Inventarsnedkeri v/ Chri­

stensen og Pedersen, Vordingborg, 92.

Bakkebølle Snedkeri v/ Arne Christensen, Vor­

dingborg, 92.

Ballerup Storkøb v/ Jørgen Bryde Pedersen, 94.

Balschmidts Hattefabrik I/S, Frederiksberg, 83.

Bcstman Tobacco v/ Vagn Aage Frausing, 81.

Bilforum, I/S ved N. P. Ørskov & Erland Orskov, Snejbjerg komm., 82.

Bil-Post ved Agnes Brinkman-Højer, Gentofte, 91.

Birdal Import, Herlev, 83.

Bondehavens Mørtelværk v. Hans B. Lillelund, Slagslunde-Ganløse komm., 91.

Bonita v/ Inger Thomsen, Ebeltoft, 87.

Boris-Faster Spare- og Laanekasse, Borris, 86.

Bornholms Andels-Svineslagteri, Rønne, 91.

Brugsforeningen for Hjortekær og Omegn, Lyng­

by-Tårbæk, 84.

Brødrene Jørgensen, Sønderborg, 93.

Byens Lyskopi, I/S, ved Christiansen & Co., 93.

Byens Lyskopi ved John Højgaard Henriksen og Axel Møller Hansen, 93.

Børgesen, Adolph, 93.

Cafax Kaffe v/ H. Skov Mikkelsen, Holstebro, 84.

Cafax Kaffe v/ Jens Chr. Nielsen, Holstebro, 84.

Camo ved Svend Uh re, Ølgod, 92.

Christiansen, J., Hospitalsudstyr, kemikalier og op­

tiske artikler, 86.

Combi-senge ved K. Haulrig, Ølstykke, 94.

Congo V. Olga Røpke, Frederiksberg, 89.

Cont-Oil ved Malthe Olesen, 86.

D. L. G. Jylland, (Dansk Landbrugs Grovvaresel­

skab, Jylland), 85.

Drp-Dansk Reklame Produktion I/S - reklame­

bureauernes og reklameformidlemes produktions central v/ Nielsen, Lauridsen og Hansen, 81.

Damelingeriforretningen Nizzel v. Anna Hedelund, Frederiksberg, 89.

Danapple v/ Steinmetz Schmaltz, 81.

Danish Driving Instruction I/S ved Kruse, Niel­

sen & Reis, 92.

Danport v/ John Motlau, Søllerød, 94.

Dansk Akryl-Plade Fabrik v/ K. K. Kristensen, Hvedstrup-Fløng komm., 83.

(2)

Dansk Handelscompagni v/ Yngve Tage Siiger &

Co., 87.

Dansk Kortevare Import ved Henning Woldide- rich, 90/91.

Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Jylland, Kø­

benhavn, 85. (2 anm.)

Dansk Ligbrændingsforenings Københavns Afde­

ling, 86.

Dansk Ligbrændingsforenings Esbjerg afdeling, 93.

Dansk Ligbrændingsforenings Svendborg afdeling, 93/94.

Dansk Luthersk Forlag, Hillerød, 92.

Dansk Orienteringsforlag v/ B. Duelund Laursen og F. Randrup, Århus, 97.

Dansk Stenkunst v. Jens Velf, Tostrup pr. Nibe, 94.

Dansk Truckservice v/ Kamph & Jensen, 81.

Dansk Truckservice v/ P. Kamph, 81.

Danske Frimærkeauktioner, De, v. Georg Made- lung, Frederiksberg, 95.

Desam Packing Corporation (filial), København, 93.

Dragerforeningen på Københavns Hoved- og Gods- banegaard, 92.

Dupo v/ H. Dupont J. Christensen, Lystrup, 91.

Dupo v/ H. Hansen & J. Christensen, Lystrup, 91.

Een pris v/ Hans Andersen og Ove Gundtoft, Viborg, 95.

Een Pris ved B. Tang, Esbjerg, 90.

El-Tnstallationsfirmaet Kai Rasmussen & Søn, Balle- rup-Måløv, 83/84.

Elrum, Carlo, Grindsted, 82.

Esbjerg Møntvask, I/S, ved J. Jensen og H. Peder­

sen, 90.

Eventyr Isen ved J. M. Friis, 88.

Eventyr Isen, København, 88.

Exceptional Gifts v/ Grethe Biering-Petersen, 81.

F-J. Herrecenter v/ Mogens Frøkjær-Jensen, Søl­

lerød, 94.

F M-Trading v/ Flemming Mathiesen, Roskilde, 89.

Farol-Intemational ved D. Sigurdsson, 86.

Fengers Konservesfabrik ved Erik Børge Hauch Fenger, Hårby, 93.

Finderup Sogns Spare- og Lånekasse, Høng, 93.

Fischer & Vinding, Søllerød, 84.

Fiskbæk Kvilt v/ Vagn Ridder Ebbesen, 96.

Fiskehuset v/ Robert Sørensen, Horsens, 81.

Forlaget Ege, 86.

Frederichsen's, Oscar, Eftf. v. Anna Marie Frede­

richsen, Gentofte, 82.

Frederiksbjerg Guld I/S v/ Torben Cramer og Erik Sørensen, Århus, 87.

Frost-Papir v/ I. Frost Larsen, 81.

Frøsig, J. C., Ølgod, 82.

Frøsigs, J. C., Eftf. v. Hans Nielsen, Ølgod, 82.

Fyns Kunstklinkeri v/ E. Møller Nielsen, Odense, 89.

Fyns Mejeriselskab, Dalum komm., 96.

Fyns Undervogns Service v/ - B. Rasmussen, Da­

lum komm., 95.

Fynsværket, Interessentskabet, Odense, 89/90.

Fællesvaskeriet Lolland-Falster A. m. b. A., Ma­

ribo, 88.

Gerlach & Raffel reklamebureau, 85.

Gheysen, Georges, Gentofte, 91.

Gipo V. Gudrun Palme, Odense, 87.

Glarmester K. V. Hansen & Søn, Frederiksberg, 95.

Green's, H., Vinhandel I/S, 96.

Grenaa Isolering v/ Kaj Ole Bahn, 89.

Grindsted Sparekasse, 83.

Guldstuen ved Adler Pedersen, 90.

Guidstuen ved Doris Piadeck, 90.

H. K. Inventar v. ing. Helge Knudsen, Frederiks­

berg, 95.

Haderslev Typehusindustri v/ Chr. Jessen & Søn, 90.

Hadsund og Omegns Sparekasse, 81.

Halling Brugsforening, 81.

Handelsfirmaet Dansk Elita Bisquits v/ Thomas Jensen, Rødovre, 87.

Handelsfirmaet Hatole import-export v/ H. E. Lar­

sen, Tårnby, 93.

Handelsselskabet Frigros, Odense, 96/97.

Hansen, Borella, & Co., Hillerød, 91.

Hansen, Svend, & Jørgen Wulff I/S, 92.

Hansen, William, I/S, Horsens, 82.

Hansens, H. O., Eftfl., Nykøbing F., 84.

Hartmann Musik, Frederiksberg, 95.

Helle-Import ved A. Petersen, Helle komm., 92.

Holte Farvehandel ved H. Jensen & Co., 84.

Holte Farvehandel ved Henning Jensen, 84.

Horsens Textillager v/ N. M. Wittrup, 82.

Højbøge & Møller, 87.

Højland, K. J., og Søn, Esbjerg, 90.

Inco, Fællesindkøb for viktuaHehandlere og slag­

tere, 84/85.

Indupern v/ Kjeld Nielsen og Niels Jørgensen, 92.

Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Larsen & Peder­

sen, Frederiksberg, 83.

Installation sfirmaet Lundsgaard Nielsen & Søren­

sen, Grindsted, 82.

Inter-Handel v. Arne Karlsson, 85.

International Trading Service v/ L. Plaun, 95.

J. P. Kontormontering I/S ved Hother Madsen og Peter Sørensen, Varde, 86.

J. P. Offset v/ J. Pedersen, 96.

Jacobsen, Niels, Odense, 96.

Jean de France Optik v/ J. Christiansen, 85.

Jensen og Brandhøj, Rødovre, 85.

Jensen, Knud, & Søn, 95.

Jensen, Knud, & Søns Eft., 95.

Jensen, Th., og Søn, Glostrup, 89.

Johannesson, J. E., & Co., 96.

Jysk Blokfraseri v/ P. E. Thomsen, Århus, 95.

Jyllands Konfektionstransport I/S ved P. A. M.

Rasmussen og P. A. Poulsen, Viby J., 86.

Jørgensen, H., & Søn, Tømrermestre, Gladsaxe, 94.

Keramos v/ Willi Schmidt, 88.

Klenke & Co., Lyngby-Tårbæk, 84.

Koldby Brugsforening, Koldby pr. Hørdum, 89.

Konfektion II v/ Poul Overgaard Christensen og Grethe Lund, 92.

Kristensen, Thomas, Kolding, 87.

Krøjgaard, Jørgen, & Co., Konfektionsfabrik, Her­

ning, 89.

Kulimporten v/ firmaerne Andreas E. Jensen og Edvard Petersen, Horsens, 85/86.

Kyrsting & Knudsens Elektromotorfabrik, 88.

(3)

Lappen, handels- og bygningsfirma v/ Lillian Mo­

gensen, Såby-Kisserup komm,. 8L Larsen, Bak, & Co., Viborg, 94.

Larsen, F. C. Savfabrik, Rødovre, 82.

[.arsens, Johs., Eftf., v/ Viggo Velin og Flemming Velm, 92.

Larsen & Stiedl, 88.

Lau, Anker Høyer, 96.

Levinsen, Henrik, Frederiksberg, 89.

Liberias Blomster v/ Ry Ingsholt, 85.

Lorna ved Yvonne Frimodt Hansen & Co., Greve- Kildebrønde komm., 84.

Lundsgaard & Sørensen, I/S, Grindsted, 82.

I.u^thersk Missions-Forenings Forlag, Hillerød, 91/

l.øvendahls Klichéanstalt I/S, 90.

Madsen & Beyer, Hvidovre, 92.

Madsen, Poul, & Co., Esbjerg, 90.

Madsen's, Albert, Eftf., Aage Buck, 87.

Mark Dan Agenturer ved Anders P. Andersen, 96.

Maskinfabrikken Haco v/ Hans Erik Hansen &

Therkel Johan Albrechtsen, Juelsminde, 88.

Mathisen & Comp., 85.

Meerschaum v/ Flemming Thue Jensen, Århus, 82.

Meier, E. & H., Frederiksberg, 95.

Mortensen. J. A. Hastrup, Sko og Trikotage, Rød­

by v/ J. A. Hastrup Mortensen, 87.

Murerfirmaet Brdr. Mørup Sørensen & Co., Rød­

ovre, 95.

Murerlimiaet Faureholm Jensen og Madsen, Glad­

saxe, 84.

Møller & Landschultz, 95.

Møller & Rasmussen, 96.

Møller, Einar, & Co., 81.

Møller, Fridtjof, & Søn, 96.

Nielsen, Ernst, & Søn, Odense, 87.

Nielsen, Poul, - Kødbyen, Afdeling: Salatfabriken Gentofte, 81.

Nielsen, Valdemar, & Søn. Maskinfabrik, 85.

'^°'^^i®"3nds Mejeri ved J. Risvang, Hørsholm, Nordvest Tæppe Messe v. Jørgen Sørensen Vand,

81.

Odder Maskinforretning, I/S, v/ Rasmus Mikkel­

sen og sønner, 86.

Odreco v/ Ole Qvitzau-Dreyer, Strib, 84.

Omegnens Truckservice v/ Hegner & Rasmussen Frederiksberg, 83.

Optica v/ B. Brøndum Jeppesen, Thisted, 88.

Oraco v/ Orla Rasmussen, Ballerup-Måløv, 90.

Orchide ved Sigurd Clante, Frederiksberg, 89.

^^^'^telageret v/ Jørgen Bryde Pedersen, Ballerup, P. J. Automobiler v. Palle Johansen, 85.

P. S. / marketing / reklame v/ Poul Simonsen, 81 Pedersen, Holger, 81.

Petersen, Arne, 1/S, 95.

Petersen, Edvard, Horsens, 86. '

Polyplasticast v. Edgar Hansen, Frederiksberg 95.

Poulsens, Henning, Eftf,, Gladsaxe 94 Poulsens, Henning, Eftf., Rødovre, 95 Poulsens, Martin, 2. Eftf., 96.

Priors Adolf, 2den efterfølger ved K. M. Nielsen og A. E. M. V. d. Busche Hiinnefeld, 92.

1 rotma Kompagniet ved Petersen & Cloos, 86/87.

Rasmussen, A. C., Frederiksberg, 89.

Rebilia v. Jørgen Stentoft-Christensen, Lillerød, 91.

Rolin, Ejlert, Teknisk Export-Import, Frederiks­

berg, 89.

Rosenøms Allé 37, Interessentskabet, v. Spath &

Co., Frederiksberg, 83.

Roskilde Materialhandel v. W. Dybdahl, 82.

Rymy ved H. Fischer, Herning, 87.

Ryvangens Messe ved Rigmor Skive, 85.

Rønne Sanitet- og Varmeservice v/ Jesper Jesper­

sen Rasmussen & Teddy Ellebye Andersen, 83.

Sani v/ Sander Nielsen, Grenå, 94.

Sanva93Musik ved Svend Aage Nielsen, Esbjerg, Sanva Musik, I/S, ved Svend Aage Nielsen og

Vittorio Amadei, Esbjerg, 92.

Sean-Caravans v/ Inge og Werner Hjorth-Olsen, Søllerød, 94.

Scandinavian Garment Service v/ Viggo Nielsen

Odense, 97. '

Scandinavian Picture Distribution v/ Poul Eli Jen­

sen, John Steen Reinert, Erik Jensen og Jørgen Lauritz Jensen, Frederiksberg, 89.

Scandrug v/ Steen Hansen, Ramsø komm., 84.

Scanmax v. ing. Helge Knudsen, Frederiksberg, 95.

Scan Montage v/ Sven Malin, Heriev, 88.

Schaap, J., Søllerød, 84.

Schlerbecks, Julius F., 2. Eftf., 92.

Schierbecks, Julius F., Efterfølgere, 92.

Sedimat v/ Ole Riis & Co., Lyngby-Tårbæk, 88.

Senn, Leg og Form, 87.

Sessan v/ Lis Gaarsted, Langeskov, 96.

Sigvard, Johs., Ballerup-Måløv, 94.

Skadedyrcentralen v/ Arne Ludvig Lange, Esbjerg, 82.

Skandinavisk Reklame v. Hans Jørgen Hansen, Frederiksberg, 95.

Skandinavisk Ventilation v/ Ejner Larsen, 90.

Skive Andelsslagteri, 96.

Skive Kaffe-Service, ved Mogens Jørgensen, 83.

Skokøb v/ Birthe Christoffersen og Kirsten Jør­

gensen, Nakskov, 93.

Skovtrolds Have ved Henning Johansen, Odense, 84.

Skærum Maskinsnedkeri og Vinduesfabrik v/ Hart­

mann Jensen & Søn, 83.

Smøreksportforeningemes Fællessalg (Andelssmør), Århus, 93.

Sneholt & Nielsen, 85.

Sparekassen for Arts Herred. Rørby, 95.

Sparekassen Fyn, Odense, 87.

Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, 81.

Sparekassen for Lyngby og omegn, 88.

Spare- og Lånekassen i Roslev-Rybjerg Pastorat, 96.

Spare- og Laanekassen for Silkeborg og omegn, 88.

Steff-Houlberg (kødindustri), 91.

Stensager, P. J. Hansen, & Søn, 86 .

Stubbekøbing Motor- og Maskinværksted ved ma­

skinmester Helmer Jensen og Hans Jensen, 93.

Svendsens, A., Eftf. ved B. A. Andersen, Frede­

riksberg, 83.

Sørensen, A., Frederiksberg, 89.

Sørensen, C. E., & Co., Esbjerg, 88.

Thiesen & Mathiesen, Broager, 95.

(4)

Holger Pontoppidan, der var eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet Oscar Frederichsen's Eftf. V. Anna Marie Frederichsen af Gentofte, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes ufor­

andret af afdødes enke Olga Sigrid Pontoppi­

dan aif København.

Politimesteren i Gentofte, den 30. april 1968.

Firma ,,Værløse Aiitoopretning" v/ Bjørn Holst og Ole Rasmussen driver håndværk i Værløse kommune. Bjørn Erik Holst af Glo­

strup, og Ole Rasmussen af Farum, er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Poilitimesteren i Gladsaxe, den 30. april 1968.

Arne Laidvig Lange af Esbjerg kommune udøver industridrift i Esbjerg købstad, som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Skadedyr­

centralen vi Arne Ludvig Lange".

Politimesteren i Esbjerg, den 30. april 1968.

Firmaet „Aalbæk Lokalforening" af Sneum er hævet.

Politimesteren i Esbjerg, den 30. april 1968.

Firmaet IjS Bilforum ved N. F. Ørskov &

Erland Ørskov driver handel i Snejbjerg kom­

mune. Niels Peder Ørskov, Snejbjerg, og Er­

land Ørskov, Herning, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. april 1968.

Malerfirmaet ,,William Hansen I/S" driver handel i Horsens købstad.

William Werner Hansen, Herluf Christian Jensen og Holger Pedersen Lærke, alle af Hor­

sens, er de ansvarlige deltagere og firmaet teg­

nes af to af deltagerne i forening.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 30. april 1968.

Firmaet ,,Roskilde Materialhandel v. W. Dyb­

dahl" af Roskilde købstad er afmeldt af han­

delsregistret.

Politimesteren i Roskilde, den 30. april 1968.

Flemming Thue Jensen af Århus driver han­

del i Århus købstad som eneste ansvarlige indehaver af firma „Meerschaum vj Flemming Thue Jensen".

Århus Politikammer, den 29. april 1968.

Ane Marie Larsen, født Jensen, af Frederiks­

berg, udøvrer industridrift i Rødovre kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,F.

C. Larsen Savfabrik".

Proikura er meddelt Karna Barvild, født Lar­

sen. Firmaet er overflyttet fra Københavns kommune.

Politimesteren i Hvidovre, den 1. maj 1968.

Carlo Chrisiton Elrum, som var eneste inde­

haver af firmaet ,,Carlo Elrum", Grindsted, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke Ellen Margrethe Elrum. Grindsted, som ansvariig og til underskrift berettiget eneinde­

haver, hvorved den hende meddelte prokura er bortfaldet.

Firmaet ,,Tofts Herremagasin", Varde, har tilbagekaldt den Arne Rostal Pedersen givne prokura og meddelt Finn Toft, Varde, prokura.

Firmaet „J. C. Frøsig", Ølgod, er hævet.

Hans Nielsen, Ølgod kommune, driver han­

del i Ølgod kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,J. C. Frøsigs Eftf. v.

Hans Nielsen".

,,lnstallationsfirmaet Lundsgaard Nielsen &

Sørensen", Grindsted, er hævet.

Firmaet ,,1 jS Lundsgaard & Sørensen" driver håndværk i Grindsted kommune.

Egon Lundsgaard og Ludvig Martin Brunsvig Sørensen, begge boende i Grindsted, er de an­

svarlige deltagere.

Politimesteren i Varde, den 30. april 1968.

Firmaet „Week trailer v! Bent Hansen &

Mikkelstrup" driver handel og håndværk i Ran­

ders købstad.

Bent Nids Peter Johannes Hansen og Kri­

sten Mikkelstrup, begge af Randers, er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Randers, den 30. april 1968.

Niels Martin Severin Wittrup, som var ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet „Horsens Textillager v/ N. M. Wittrup", er afgået ved døden.

Firmaet, der driver handel i Horsens købstad, fortsættes uforandret af afdødes i uskiftet bo hensiddende enke, fru Margrethe Wittrup af Væhr-Nebel kommune.

Prokura er fortsat meddelt Torben Wittrup og Jørgen Wittrup hver for sig.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 2. maj 1968.

(5)

Karl Kristian Kristensen af København, der hidtil under firma „DANSK AKRYL-PLADE FABRIK v/ K. K. Kristenseen" har udøvet industridrift under Glostrup jurisdiktion, har overflyttet forretningskontoret til Hvedstrup- Fløng kommune, hvor han udøver industridrift under nævnte firma.

Politimesteren i Roskilde, den 2. maj 1968.

Firmaet ,,Rønne Sanitet- og Varmeservice"

v/ Jesper Jespersen Rasmussen Æ Teddy Elle- hye Andersen driver håndværk i Rønne køb­

stad.

Cias- og vandmester Jesper Jespersen Ras­

mussen og blikkenslagermester Teddy Ellebye Andersen, begge af Rønne, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Rønne politikreds, den 1.

maj 1968.

Mogens Jørgensen af Skive kommune driver handel i Skive købstad som eneste ansvarlige indehaver af fa. ,,Skive Kaffe-Service, ved Mo­

gens Jørgensen".

Politimesteren i Skive m. v., den 2. maj 1968.

Af tilsynsrådet for Grindsted Sparekasse, Grindsted, er udtrådt gårdejer Andreas Peder­

sen, Plougslund pr. Billund, og gårdejer Jens Kristian Jensen, Krog pr. Billund. I stedet er indtrådt tømrermester og sognefoged Viggo T age Jensen, Billund, og gårdejer Johan Peter Jung, „Hvelplundgård", Sdr. Omme.

Af direktionen er udtrådt administrerende di­

rektør Antoni Alfred Arens, Grindsted, der er afgået ved døden. I stedet er indtrådt direktør Axel Elliot Meyer og direktør Verner Søren­

sen, begge boende i Grindsted.

Sparekassebogholder, frk. Karin Hansen og sparekassefuldmægtig Emil Christensen, begge boende i Grindsted, er meddelt prokura til hver for sig at tegne sparekassen i forbindelse med et medlem af tilsynsrådet eller direktionen.

Politimesteren i Varde, den 1. maj 1968.

Ostjydsk Andels Grovvareforening, Heden­

sted, hvis vedtægter er af 11. august 1965 og 6.

september 1966, driver handel, og i tilslutning dertil forarbejdning af medlemmernes egne produkter inden for korn og foderstoffer.

Medlemmer af foreningens bestyrelse er:

Gdr. Hans Ladegaard, Rimmerslund, formand, gdr. Arne Møller, Sæbberup, næstformand, gdr. Therkel Johansen, Ølsted,

gdr. Ove Jørgensen, Lille Dalby, gdr. Therkel Stidsen, Løsning, gdr. Jens Ringive, Torup, gdr. Poul Christensen, Løsning.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for foreningens forpligtelse, dog at krav først kan gøres gældende overfor de enkelte med­

lemmer, efter at det måtte have vist sig umu­

ligt at opnå dækning hos foreningen.

Foreningen har ifølge dens vedtægter alene den kapital, som tilvejebringes ved henlæggelse til reservefond (og ved optagelse af lån).

Der er ikke meddelt prokura.

Foreningen har sit hjemsted i Hedensted, men driver tillige virksomhed fra filial i Løs­

ning.

Politimesteren i Vejle, den 1. maj 1968.

Firmaet „Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Larsen & Pedersen" er hævet.

Firmaet „A. Svendsens Eftf. ved B. A. An- , dersen" er hævet.

Firmaet „Interessentskabet Rosenørns Allé 37

' V. Spdth & Co." er hævet.

Frederik Vilhelm Balschmidt er udtrådt af firmaet „Balschmidts Hattefabrik l/S", der

i uændret fortsættes af den hidtidige deltager ' Hans Herluf Jensen.

Firmaet ,,Omegnens Truckservice v/ Hegner

& Rasmussen" driver håndværk i Frederiksberg kommune.

Ib Holger Hegner og Niels Ove Rasmussen, begge af Kgs. Lyngby, er de ansvarlige del­

tagere.

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 3.

maj 1968.

Firmaet Skærum Maskinsnedkeri og Vindues- fabrik v/ Hartmann Jensen & Søn, Skærum, driver håndværk i Åsted-Skærum kommune.

Jens Jørgen Hartmann Jensen og Egon Jen­

sen, begge af Åsted-Skærum kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Frederikshavn m. v., den 2.

maj 1968.

Firma „BIRDAL IMPORT" af Herlev kom­

mune er hævet.

Kai Jacob Laurentius Rasmussen, der var deltager i firmaet „El-Installationsfirmaet Kai Rasmussen & Søn" af Ballerup-Måløv kom­

mune, er afgået ved døden. Firmaet, der driver håndværk, fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Henning Laurentius Rasmussen.

(6)

Den Elly Olga Rasmussen meddelte prokura er tilbagekaldt.

Firma Murerfirmaet Faureholm Jensen og Madsen driver håndværk i Gladsaxe kommune.

Søren Jens Frederik Faureholm Jensen af Glad­

saxe og Henning Gynther Madsen af Køben­

havn er de ansvarlige deltagere og tegner fir­

maet i forening.

Politimesteren i Gladsaxe, den 3. maj 1968.

Firmaet „Cafax Kaffe" v/ H. Skov Mikkel­

sen, Holstebro, er afmeldt.

Jens Christian Nielsen, Holstebro, driver han­

del i Holstebro købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Cafax Kaffe" v/ Jens Chr. Nielsen.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 3. maj 1968.

Den Bent Knudsen af firmaet H. O. Hansens Eftfl. af Nykøbing F. meddelte prokura er til­

bagekaldt. Prokura er i stedet meddelt Erik Reinhold Hansen, Rosenvej 5, Sundby L. pr.

Nykøbing F.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 3.

maj 1968.

Ole Qvitzau-Dreyer af Vejlby-Strib kom­

mune driver handel i Vejlby-Strib kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ODRECO v/ Ole Qvitzau-Dreyer, Strib.

Politimesteren i Middelfart, den 3. maj 1968.

Berigtigende anmeldelse jfr. statstidende nr. 306 af 29. marts 1968:

Henning Thorvald Johansen, der var eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Skovtrolds Have ved Henning Johansen" af Odense, er af­

gået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke Jenny Elfrida Johansen, Odense.

Politimesteren i Odense, den 3. maj 1968.

Berigtigelse:

I bekendtgørelse i statstidende nr. 293 af 14.

marts 1968 vedrørende firmaet „LOMA ved Yvonne Frimodt Hansen & Co." er det ved en fejltagelse ikke bekendtgjort, at nævnte firma er beliggende i Greve-Kildebrønde kommune.

Politimesteren i Roskilde, den 3. maj 1968.

Steen Hansen af Ramsø kommune driver handel i Ramsø kommune som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet ,,Scandrug v/ Steen Hansen".

Politimesteren i Roskilde, den 3. maj 1968.

Jens Jørgen Juul Rasmussen af Gentofte kommune driver håndværk i Tårnby kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,fh.

Universitets bogbinder D. L. Clements Eftf. v/

Jens Juul Rasmussen".

Prokura er meddelt Jørgen Juul Rasmussen, Knud Erik Thestrup, Viggo Ulf Andersen og Wivi Kyster, der to i forening tegner firmaet.

Politimesteren i Tårnby, den 3. maj 1968.

Af bestyrelsen for ,,Brugsforeningen for Hjortekær og Omegn" af Lyngby-Tårbæk kom­

mune er udtrådt:

Erik Sally Brodersen og Povl Alfastsen, i stedet er indtrådt:

Claus Bergsøe, Landmålervej 10, Lyngby, Jonna Christensen, Hjortekærsvej 182, llyng-

by, og

Carl Georg Andersen, Rådvad 50, Søllerød.

Som formand for bestyrelsen er valgt Hans Peter Wagner og som næstformand Claus Bergsøe.

Firmaet ,,J„ Schaap" af Søllerød har tilbage­

kaldt den Heinrich Carsten Tåstensen af Næ­

rum meddelte prokura og i stedet meddelt Aage Kristensen af Nærum prokura.

Firmaet „FISCHER & VINDING" af Sølle­

rød kommune er hævet.

Firmaet ,,Holte Farvehandel ved H. Jensen &

Co." af Søllerød kommune er hævet.

Henning Jensen af Charlottenlund driver handel i Søllerød kommune som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet „Holte farvehandel ved Henning Jensen".

Prokura er meddelt Eric Niels Carl Hallev af Nærum.

Martha Vilhelmine Klenke er udtrådt af fir­

maet: „/C/e« & Co." af Lyngby-Tårbæk kom­

mune, der forsættes uforandret af den hid­

tidige deltager Christian Enoch Pedersen.

Politimesteren i Lyngby, den 3. maj 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Ole Peder Hansen, Erik Anton Andersen, Harald Jensen, Niels Christian Jensen Heste­

have og Jørgen Albertsen er udtrådt af besty­

relsen for firmaet Inco, fællesindkøb for viktu- aliehandlere og slagtere, i hvilken Bjarne Juhl

(7)

Pedersen af Rødovre, Svend Andreas Sanne Frost af Glostrup, Jørgen Jensen af Hornbæk, Hans Christian Jørgen Olsen af Herlev og Børge Laurits Falkenberg Villumsen her af staden er indtrådt. Firmaet har tilbagekaldt den Soren Verner Egon Emborg i forening med to af fornævnte udtrådte bestyrelsesmedlemmer givne prokura og meddelt nævnte S. V. E. Em­

borg og Theodor Mølkjær Johansen prokura i forening eller hver især i forening med eet af bestyrelsens nuværende medlemmer. Forenin­

gen har under 9. maj 1967 foretaget ændringer i sine vedtægter.

Under firma „Dansk Landbrugs Grovvare- selskab, Jylland" drives handel af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 22.

juni 1967 og hvis bestyrelse består af Niels Skak Jensen af Farsø (formand), Martin Niel­

sen af Vostrup, Lavrits Vestergaard Madsen af Engeldrup pr. Jullerup, Finn Thøgersen af Tå­

strup og Jens Ejnar Olesen af Gentofte. Fir­

maet tegnes af formanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Prokura er med­

delt Finn Thøgersen, Vagn Sandfeld, Jens Ej­

nar Olesen og Mogens Olesen to i forening.

Som medlemmer optages dels personer, som anvender varer indenfor selskabets varesorti­

ment (A-medlemmer) og dels hovedforeninger, som handler med eller fabrikerer varer inden­

for selskabets varesortiment (B-medlemmer).

A-medlemmerne er delt i kredse (grovvare­

centre). Selskabets kapital er vekslende. B-med- lemmerne har ved stiftelsen indskudt kr.

500.000,-. Ethvert A-medlem forpligter sig til at tegne en andelskapital på 5 pet. af gennem­

snittet for de sidste 3 år af hans normale ind­

køb af grovvarer fra selskabet gennem det grovvarecenter, hvortil han er knyttet, dog mindst 1.000 kr. Medlemmernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til deres til enhver tid tegnede andelskapital. Herud­

over hæfter A-medlemmerne under et grov­

varecenter solidarisk for lån optaget af selska­

bet til varekreditter ydet medlemmerne af sam­

me grovvarecenter indenfor de rammer, der er godkendt af den stedlige kredsledelse. Dette solidariske ansvar kan dog kun gøres gældende niod grovvarecentrets medlemmer, hvis dæk­

ning ikke kan opnås hos selskabet. Bekendtgø­

relse til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender.

Firmaet ,,Dansk Landbrugs Grovvaresel­

skab, Jylland" driver tillige virksomhed under firma „D.L.G. Jylland (Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Jylland)".

Københavns magistrat, den 6. maj 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Ry Ingsholt af Virum driver handel som ene- i ste ansvariig indehaver af firmaet Libertas

Blomster v/ Ry Ingsholt.

\ Firmaet Valdemar Nielsen & Søn, Maskin-

\ fabrik, driver håndværk. Børge Valdemar Niel­

sen og Niels Erik Birger Nielsen, sidstnævnte af Greve-Kildebrønde, er de ansvarlige del- ' tagere.

Palle Johannes Johansen driver handel og håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet P. J. Automobiler v. Palle Johansen.

Prokura er meddelt Jonna Ella Johansen, født : Østbjerg.

Nils Johan Kristian Christiansen driver han-

I del som eneste ansvarlig indehaver af firmaet

I Jean de France Optik v/ J. Christiansen. Pro­

k u r a er meddelt Poula Christiansen, født Iver-

j scii, utle Boe Rasmussen og Susan Rasmus­

sen hver for sig.

j Arne Halvar Karlsson af Rødovre driver

; handel som eneste ansvarlig indehaver af fir- ' maet „Inter-Handel" v. Arne Karlsson.

Firmaet Mathisen & Comp. er hævet.

Firmaet Sneholt & Nilsen er afmeldt af han­

delsregistret.

j Firmaet Gerlach & Raffel reklamebureau er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forretningskontoret er overflyttet til Brønd- 1 byernes kommune.

Firmaet Ryvangens Messe ved Rigmor Skive er hævet.

Københavns magistrat, den 6. maj 1968.

Firmaet „Jensen og Brandhøj" af Rødovre kommune er hævet.

I Poli'timesteren i Hvidovre, den 7. maj 1968.

Berigtigelse jfr. statstidende nr. 288 af 8.

marts 1968: Agri Egens sogns spare- og låne­

kasse, anmelder at gdr. Otto Frederik Rasmus­

sen, Grønfeld, rentier Niels Severin NieJsen, Egens, rentier Svend Nielsen, Egens, gdr. Sø­

ren Christian Jensen Høgh, Agri, pens. lærer

; Jens Anton Nielsen Strunge, Grønfeld, er ud­

trådt af tilsynsrådet og i stedet er indvalgt:

gdr. Børge Villy Kjær Simonsen, Vrå, fisker Sigvald Holst, Egens, gdr. Knud Nielsen, Egens, gdr. Peter Dohn, Grønfeld, forpagter Alfred Gudmund Jensen, Agri, samt at vedtægterne er ændret 28. august 1967 og stadfæsteit den

; 22. september 1967.

Politimesteren i Grenå m. v., den 6. maj 1968.

Firmaet „Kulimporten v/ firmaerne Andre­

as E. Jensen og Edvard Petersen" anmelder

(8)

vedrørende firmaet „Andreas E. Jensen", at den eneste ansvarlige indehaver Anker Bern­

hardt Mathias Jensen er afgået ved døden, hvorefter firmaet fortsættes uforandret af An­

dreas Erik Jensen og vedrørende firmaeit „Ed­

vard Petersen", at den eneste ansvarlige inde­

haver Børge Vilhelm Mørch Petersen er af­

gået ved døden, hvorefter firmaet fortsættes uforandret af Elfrida Petersen, f. Simonsen.

Herefter tegnes firmaet „Kulimporten v/ fir­

maerne Andreas E. Jensen og Edvard Peter­

sen" af Andreas Erik Jensen og Elfrida Pe­

tersen i forening.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 6. maj 1968.

Børge Vilhelm Mørch Petersen, som var eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Edvard Petersen", er afgået ved døden. Firmaet, der driver handel i Horsens kommune, fortsættes uforandret af afdødes enke Elfrida Petersen, f. Simonsen, af Horsens.

Politimesiteren i Horsens købstad m. v., den 6. maj 1968.

Firmaet R. Andersen & Sønner, ingeniør- og maskinforretningen GRAND, Nørre Åby, an­

melder, at Johannes Andreas Andersen er af­

gået ved døden.

Firmaet fortsættes af de øvrige deltagere, A. E. Andersen og V. J. Bundgaard, der tegner lirmaet i forening.

De tidligere meddelte kollektivprokura er tilbagekaldt.

Politimesteren i Middelfart, den 6. maj 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Firmaet P. J. Hansen Stensager & Søn er hævet.

Nils Johan Kristian Christiansen udøver in­

dustridrift og handel som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet J. Christiansen, Hospitals- \ udstyr, kemikalier og optiske artikler. Prokura I

er meddelt Poula Christiansen, født Iversen, ! Susan Rasmussen, født Christiansen og Uffe Boe Rasmussen hver for sig.

Frederik Marinus Dalgaard og Julius Carlo Hansen er udtrådt af bestyrelsen for firmaet Dansk Ligbrændingsforenings Københavns af- \ deling, i hvilken Georg Anton Poscholonn Ko- ! fod af Frederiksberg og Ole Vilhelm Secher af i

Hellerup er indtrådt. i

Firmaet Forlaget Ege er hævet. i Malthe Asbjørn Olesen, der var eneste an- ' svarlig indehaver af firmaet Cont-Oil ved Mal­

the Olesen, er afgået ved døden. Firmaet fort­

sættes uforandret af afdødes enke Oda Olesen, født Jespersen.

Firmaet Farol-International ved D. Sigurds- son er hævet.

Københavns magistrat, den 6. maj 1968.

Berigtigelse, jfr. statstidende nr. 305 af 28.

marts 1968:

JYLLANDS KONFEKTIONSTRANSPORT I/S ved P. A. M. Rasmussen og P. A. Poulsen driver håndværk i Viby J. kommune.

Poul Adolf Mathiasen Rasmussen og Poul Anker Poulsen, begge af Viby J. kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Prokura er meddelt Anna Sofie Margrethe Rasmussen af Viby J. kommune.

Politimesteren i Odder, den 7. maj 1968.

Rasmus Mikkelsen er udtrådt af firmaet I/S Odder Maskinforretning v/ Rasmus Mikkelsen og sønner af Odder kommune, der fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Astor Bjørn Mikkelsen og Kaj Mikkelsen, der tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Odder, den 7. maj 1968.

,,Borris-Faster Spare- og Laanekasse", Borris, anmelder, at Aksel Martin Pallesen er udtrådt af tilsynsrådet, medens boghandler Niels Mose­

gaard Mikkelsen af Borris er indtrådt i dette og er valgt til formand.

Politimesteren i Ringkøbing, den 4. maj 1968.

Firmaet ,,J. P. Kontormontering I/S ved Hother Madsen og Peter Sørensen", Varde, er hævet.

Firmaet ,,Ølgod Planteskole ved S. Søren­

sen", Ølgod, er hævet.

Firmaet ,,Ølgod Planteskole ved Erik Dej- gaard Sørensen og Co." driver handel i Ølgod kommune.

Gartner Erik Dejgaard Sørensen og gartner Søren Christian Sørensen, begge boende i Øl­

god, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Varde, den 6. maj 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Ali Haydar Sen af Rødovre driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Ali Baba" Import & Export ved Ali Haydar Sen.

Valter Alfred Petersen er udtrådt af firmaet Protina Kompagniet ved Petersen & Cloos,

(9)

der fortsættes uforandret af den hidtidige del­

tager Carl Erling Cloos.

Adam Senn af Søllerød driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Senn, Leg og Form.

Firmaet Højhøge & Møller er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forret- ningskontoret er overflyttet til Frederiksberg kommune.

Aage Valdemar Buck, der var eneste ansvar­

lig indehaver af firmaet Albert Madsen's Eftf.

Aage Buck, er afgået ved døden, og firmaet er afmeldt af handelsregistret.

Københavns magistrat, den 8. maj 1968.

Berigtigelse.

Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats- I tidende nr. 264 for den 9. februar 1968 vedrø- j rende firmaet Dansk Handelscompagni v/

r Yngve Tage Siiger bekendtgøres at firmaet ret­

telig burde have været anført som Dansk Han- I delscompagni v/ Yngve Tage Siiger & Co.

Københavns magistrat, den 8. maj 1968.

Thomas Jensen af Rødovre driver handel i Rødovre kommune, som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet „Handelsfirmaet Dansk Eli- ta Bisquits v/ Thomas Jensen".

Politimesteren i Hvidovre, den 8. maj 1968.

Hans Christian Wedersøe af Tikøb kommune driver handel i Tikøb kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „WEAN v/

Christian Wedersøe".

Politimesteren i Helsingør købstad m. v., den 8. maj 1968.

Prokura er meddelt Hans Fischer, Herning.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 7. maj 1968.

Thomas Otto Kristensen af Kolding kommu- i ne driver handel i Kolding købstad som eneste

; ansvarlige indehaver af firmaet „Thomas Kri­

stensen".

Politimesteren i KoWing købstad m. v., den 8. maj 1968.

Gudrun Ingeborg Paine af Odense, driver handel i Odense købstad, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Gipo v. Gudrun Paine.

Prokura er meddelt Svend Vilhelm Paine.

Ernst Christian Nielsen er udtrådt af fir­

maet Ernst Nielsen & Søn af Odense, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige deltager Jør­

gen Nielsen.

Sparekassen Fyn, Odense, anmelder, at land­

brugsminister Peter Larsen, Østrup, er udtrådt af tilsynsrådet, at prokura til Erik Børgesen tilbagekaldes, og at prokura er meddelt Poul Jessen, Ejler Nørregaard og Aage Petersen, der hver især tegner sparekassen i forening med et medlem af tilsynsrådet eller en direktør eller en prokurist.

Politimesteren i Odense købstad, den 8. mai 1968.

Inger Thomsen af Århus kommune, driver handel i Ebeltoft købstad, som eneste ansvar­

lige indehaver af firma „Bonita" v/ Inger Thomsen.

Politimesteren i Grenå m. v., den 8 mai

1968. • ^

Markvard Oluf Madsen, Bording, udøver in­

dustridrift i Bording kommune, som eneste an- svariige indehaver af firmaet Twaini Børne­

konfektion ved Markvard Madsen.

Prokura er meddelt Ingrid Heick Madsen, Bording.

Politimesteren i Herning købstad m. v. den

7. maj 1968. ' ,

Henry Dewet Fischer, Herning, udøver in­

dustridrift i Herning købstad, som eneste an- svariige indehaver af firmaet Rymy ved H Fischer.

Firmaet ,,Vorbasse Byggematerialeforretning ved B. & N. Nørgaard" driver handel i Vorbasse kommune.

Børge Rudolf Nørgaard. Vorbasse, og Niels Hartvig Roald Nørgaard, Bramdrupdam, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for- ening.

Politimesteren i Varde, den 7. maj 1968.

Firmaet ,,Frederiksbjerg Guld I IS v/ Torben Cramer og Erik Sørensen" driver handel og in­

dustri i Århiis købstad.

Torben Johan Cramer af Tilst, og Erik Sø­

rensen af Århus, er de ansvarlige deltagere cg tegner firmaet i forening.

Århus Politikammer, den 8. maj 196^^.

Firmaet „J. A. Hastrup Mortensen, Sko og Trikotage, Rødby" v/ J. A. Hastrup Mortensen, med frøken Julie Andrea Hastrup Mortensen, Rødby, som eneste ansvarlige indehaver anmel­

der, at prokura er meddelt fru Inger Ehrich, Rødby, og Ernst Hastrup Mortensen, Lyngby' der tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Rødby m. v., den 8 mai 1968.

(10)

Christen Enevo'M Sørensen og Jørgen Larsen er udtrådt af firmaet „C. E. Sørensen & Co."

af Esbjerg, der fortsættes uforandret af den hid­

tidige deltager Henry Otto Jensen.

Politimesteren, Esbjerg, dm 9. maj 1968.

Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Om­

egn anmelder, at vedtægterne er ændrede den 26. marts 1968, hvilke ændringer er godkendt af tilsynet med banker og sparekasser den 29.

marts 1968. Fiirmaet tegnes pr. prokura af et tiilsynsrådsmed'lem i forening med en prokurist eller direktøren i forening med en prokurist.

Der er meddelt prokura for Sigurd Rasmussen, Georg Lauterbach-Pedersen, Knud Christensen, Kristian Astrup og Henry Nielsen, alle af Sil­

keborg.

Politimesteren i Silkeborg m.v.. den 8. maj 1968.

Børge Brøndum Jeppesen af Thisted kom­

mune driver håndværk i Thisted købstad, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Optica vi B. Brøndum Jeppesen".

Poditimesteren i Thisted købstad m.v., den 9.

maj 1968.

Af bestyrelsen for Fællesvaskeriet Lolland- Falster A. m. b. A., Maribo, er udtrådt:

Gårdejer Christian Bjerregård, Elkenøre pr.

Idestrup.

I stedet er indtrådt:

Fru Inger Henriksen, Elkenøre pr. Idestrup.

Politimesteren i Rødby m. v., den 9. maj 1968.

Firmaet TOX ved Hugo Elling af Gentofte er afmeldt som overflyttet til Københavns kom-

Firmaet 2 X ved Hugo Elling af Gentofte er afmeldt som overflyttet til Københavns kom- !

mune. I

Politimesteren i Gentofte, den 13. maj 1968. j

Sven Peter Malm af Herlev driver handel i Herlev kommune som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet ,,Scan Montage" v/ Sven i

Malm. j

Politimesteren i Gladsaxe, den 13. maj 1968. | Under firma „Sedimat v/ Ole Riis & Co."

udøves industridrift i Lyngby-Tårbæk kom­

mune af et kommanditselskab, i hvilket Ole Riis af Lyngby-Tårbæk kommune er eneste an- !

svarlige deltager. ;

Firmaet „Sparekassen for Lyngby og omegn"

af Lyngby er hævet.

Politimesteren i Lyngby, den 13. maj 1968.

Bestyrelsen for ,,Attrup Brugsforening" består nu af;

Gårdejer Jens Madsen, Attrup pr. Ryomgård (formand), signalformand Christian Schmidt, Ryomgård, gårdejer Christian Høegh, Sundby pr. Kolind, husmoder Anne Marie Thygesen, Attrup pr. Ryomgård og husmoder Gerda Sloth Madsen, Strøby pr. Ryomgård.

Den 12. december 1957 er der vedtaget nye vedtægter for foreningen.

Politimesteren i Randers, den 13. maj 1968.

Maskinfabrikken ,,Haco" v/ Hans Erik Han­

sen & Therkel Johan Albrechtsen af Juels­

minde kommune er hævet.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 13. maj 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Kai Aage Tonni Stiedl er udtrådt af firmaet Lassen & Stiedl, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Otto Albert Stiedl.

Firmaet K. Arn-Hansen har tilbagekaldt den Ernst Frerk givne prokura og meddelt Klavs Arn-Hansen prokura.

Firmaet Valby Belysnings magasin v/ H.

Knudsen har meddelt Arne Overgård Hansen og Povl Aage Hvalkof prokura hver for sig.

Firmaet Keramos v/ Willi Schmidt er af­

meldt af handelsregistret.

Firmaet Eventyr Isen ved J. M. Friis er hævet.

Under firma Eventyr-Isen, København, ud­

øves handel og industridrift af et selskab med begrænset ansvar og hvis bestyrelse består af Jens Kjeldsen af Haslund pr. Randers, Ed- vin Frants Reinholt Sørensen af Svendstrup J., Børge Niegel af Odense og Knud Thorup af Fruens Bøge. Firmaet tegnes af bestyrelsens medlemmer i forening. Prokura er meddelt Preben Friis. I selskabet er indskudt 1.200.000.- kr. Medlemmerne hæfter solidarisk for selska­

bets forpligtelser. Bekendtgørelse til medlem­

merne sker ikke i offentlige tidender.

Københavns magistrat, den 14. maj 1968.

Berigtigelse.

Til berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­

dende nr. 17 for den 23. april 1968 vedrørende firmaet Kyrsting & Knudsen bekendtgøres, at firmaet rettelig burde have været anført som Kyrsting & Knudsens Elektromotorfabrik.

Københavns magistrat, den 14. maj 1968.

(11)

Grzegorz Stanislaw Tomaszewski af Gen­

tofte driver handel og udøver industridrift i Herlev kommune som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet G. S. TOMASZEWSKI'S GASTRONOMISKE INSTITUT.

Prokura er meddelt Niels Henning Nielsen og Per Østergaard Nielsen til at tegne firmaet i forening.

Politimesteren i Gladsaxe, den 14. maj 1968.

Ciertrud Marie Jensen, f. Pedersen, er ud­

trådt af firmaet „Th. Jensen og Søn", Glo­

strup, der fortsættes uforandret af den hid­

tidige deltager Benni Am Jensen. ' Politimesteren i Glostrup, den 14. maj 1968.

Kaj Ole Bahn af Skanderborg kommune, driver håndværk i Grenå købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Grenaa Isole­

ring v/ Kaj Ole Bahn.

Politimesteren i Grenå m. v., den 14 maj 1968.

Flemniing Mathiesen af Roskilde kom­

mune driver handel i Roskilde kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „FM- TRADING v/ Flemming Mathiesen".

Politimesteren i Roskilde, den 14. maj 1968.

Jørgen Krøjgaard, Herning, der var ansvarlig deltager i firmaet Jørgen Krøjgaard & Co.

Konfektionsfabrik, Herning, er afgået ved dø­

den, og den hidtidige deltager Carl Evald Han­

sen, Herning, er udtrådt af firmaet.

Firmaet fortsættes uforandret af Jørgen Krøj- gaards enke Elisa Marie Krøjgaard, Herning, som eneste ansvarlige indehaver.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 14. maj 1968.

Mrmaet ..Henrik Levinsen" er hævet.

Firmaet ../i. C. Rasmussen" er hævet.

Firmaet ..A. Sørensen" er hævet.

Firmaet ..Congo v. Olga Røpke" er hævet.

Firmaet ..EJLERT ROLIN. Teknisk Export- Import" er hævei;.

Firmaet ..Akkumulatorfabriken Casco ved Ole Andersen og Poul Hegner" er hævet som overflyttet til Københavns kommune.

Firmaet ..Frede Andersens Fabriker" er hæ­

vet som overflyttet til Jersie-Kirke Skensved kommune.

Firmaet ..Damelingcriforretningen „Nizzel"

V . Anna Hedelund" har meddelt Grethe Else

Svendsen. Rosenørns Allé 32. eneprokura.

Leo Birkild Hansen er indtrådt i firmaet I ..Arkolit Kemo-Teknik ved C. N. O. Kors- '• gaard" som ansvarlig og til underskrift beretti- I get deltager.

I „SCAN DIN AV I AN PICTURE DISTRIBU­

TION v/ Poul Eli Jensen, John Steen Reinert,

! Erik Jensen og Jørgen Lauritz Jensen" driver handel i Frederiksberg kommune.

Poul Eli Jensen af Asminderød-Grønholt kommune. John Steen Reinert af Birkerød kommune, Erik Jensen af Hørsholm kommune og Jørgen Lauritz Jensen af Blistrup kommune , er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet in- I dividuelt.

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 15.

maj 1968.

„Koldby Brugsforening" af Koldby pr. Hør- durri anmelder, at bestyrelsen nu består af Karl Christensen, Koldby pr. Hørdum, formand, Christian Martinus Andersen. Skyum pr. Hør­

dum, næstformand, Anders Nørgård, Harring pr. Hørdurn, Henry Bjerregaard, Koldby pr.

Hørdum, Ejnar Hvidberg, Vibberstoft pr. Hør­

dum. Jørgen Svendsen. Tøttrup pr. Hørdum, og Karl Andersen, Hørdum.

Prokura er meddelt uddeler Preben Emil Madsen, Koldby pr. Hørdum.

Politimesteren i Hurup, den 15. maj 1968.

Erik Møller Nielsen af Odense driver hånd- rirmaet ,,Orchide ved Sigurd Clante" er hæ- værk i Odense købstad som eneste ansvarlige

•• indehaver af firmaet Fyns Kunstklinkeri v/ E.

' ' ' ' Møller Nielsen. Prokura er meddelt Anelise Vikkelsø Nieisen.

Under firma Interessentskabet Fvnsværket af Odense drives Lndustridriift ved produktion Firm-iet Arrti,:!. w » / / i i u , , c elektricitet og fjernvarme i Odense købstad i ' '''' af Odense kommune, Bogense kommune. Få-'""S"™' ''"f"

Firmaet ..Ørstedsvejs Isenkram v. H. Krag og L. Larsen" er hævei.

(12)

borg kommune, Middelfart fcommune. Nyborg kommune, Svendborg kommune, Elforsynings- selskabet for fynske landdistrikter (Effla), I/S Langelands Elværk. Nordøstfynis Elforsyning NEF og A/S Vestfyns Elforsymng.

Vedtægterne er af 15. august 1962, og den i selskabet indskudte kapitel er kr. 10.174.932,38.

Interessenterne hæfter umiddelbart soilidari- ske, medens de indbyrdes hæfter i forhold til deres andele i intei^ssentskabets formue.

Bestyrelsen består af;

kreditforenings direktør Knud Andersen. Oden­

se, (formand).

borgmeister Svend Aage Andersen, Svendborg, (næstformand).

plantageejer Ejvind Bjørn, Bjørnholm pr. Dal­

by,

forretningsfører Thorvald Rasmus Kirk Chri- istensen. Odense.

købmand Ove Gedde. Odense.

proprietær Jørgen Peder Axel Hansen, Kogs- bøllegaard pr. Nyborg.

kontorchef Børge Moritz Jacobsen, Odense, lærer Kaj Jørgensen, Nr. Højrup pr. Skamby, direktør, civilingeniør Tage Regnar Lund-Han­

sen. Assens.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el­

ler af direktøren i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

Indkaldelse til medlemmerne sker ved brev til hver enkelt.

Prokura er udstedt til selskabets direktøir, ci­

vilingeniør Niels Kristian Kristensen. Odense.

Poliftimesteren i Odense købsted, den 15.

maj 1968.

Berigtigende anmeldelse, jfr. statstidende nr.

300 af 22. marts 1968;

Firmaet „Aalborg Træ- og Finerhandel v. E.

Kaiiffeldt Nielsen" af Ålborg er hævet.

Erik Kauffeldt af Ålborg driver handel i Ålborg købstad som eneste ansvarlige indeha­

ver af firmaet ..Aalborg Trce- & Finerhandel v.

E. Kaiiffeldt".

Prokura er meddelt Leif Holger Andersen af Ålborg.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 15. maj 1968.

Firma „Ara Metal vi H. Olsen" er hævet.

Århus politikammer, den 15. maj 1968.

Ejvind Overgaard Poulsen af Århus driver I industri i Århus købstad som eneste ansvarlige j

indehaver af firma ,,Ara Metal v/ Ejvind'

Poidsen". i

Århus politikammer, den 15. maj 1968.

Orla Rasmussen af Ballerup driver handel i Ballerup-Måløv kommune som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet ORACO v/ Orla Ras­

mussen.

Politimesteren i GladBaxe, den 16. maj 1968.

Firmaet „Poul Madsen & Co." driver hånd­

værk i Esbjerg købstad. Poul Hansen Madsen af Esbjerg kommune og Henning Vinther Niel­

sen af Bryndum kommune er de ansvarlige del­

lagere.

Politimesteren i Esbjerg, den 16. maj 1968.

Firmaet „I/S Esbjerg Møntvask ved J. Jen­

sen og H. Pedersen" driver handel i Esbjerg købstad. Jenny Pouline Jensen og Hans Peder­

sen, begge af Esbjerg, er de ansvarlige delta­

gere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Esbjerg, den 16. maj 1968.

j Kristen Jensen Højland, som var ansvarlig deltager i firmaet „K. J. Højland og Søn", er afgået ved døden. Firmaet, der driver hånd­

værk, fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Henning Højland.

Politimesteren i Esbjerg, den 16. maj 1968.

Bodil Tang af Esbjerg kommune driver han­

del i Esbjerg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Een Pris ved B. Tang".

Politimesteren i Esbjerg, den 16. maj 1968.

Firmaet „Haderslev Typehusindustri vi Chr.

Jessen & Søn" driver håndværk i Haderslev købstad. Christian Jessen (sen.) og Christian Jessen (jun.), begge af Haderslev, er de ansvar­

lige deltagere.

Politi mes te ren i Haderslev, den 16. maj 1968.

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Adler Frank Alfons Ingemann Pedersen, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet Guld­

stuen ved Adler Pedersen, er afgået ved døden, og firmaet er hævet.

Doris Heip Piadeck, født Christensen, af Gentofte, driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Guldstuen ved Doris Piadeck.

Firmaet Skandinavisk Ventilation v/ Ejner Larsen er hævet.

Mathis Børge Friis Løvendahl er udtrådt af firmaet Løvendahls Klichéanstalt I/S, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige deltager Hans Holger Østengaard Olsen.

Henning Woldiderich driver handel som ene­

ste ansvarlig indehaver af firmaet Dansk Korte­

vare Import ved Henning Woldiderich.

(13)

Firmaet Steff-Houlherg (kødindustri) har mune, som eneste ansvarlige indehaver af fir- tilbagekaidt den Otto Cordsen givne prokura maet „W. M. Technique" handels- og inegniør- og meddelt Henning Clausen Christensen ene- ; firma v/ L. Widahl Madsen.

k • . j Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, Kobenhavns magistrat, den 17. maj 1968. den 16. maj 1968.

Beslyrelsen for ,,Bornholms Andels-Svine­

slagteri", Rønne, meddeler, at vedtægterne den 12. december 1967 er ændret som følger:

Afde'ing B. Kreaturer.

Par. 12.

Noteringen offentliggøres i de bornholmske dagblade. Afregning for leverede dyr og afreg- niingsbeløbet skal tilstilleis andelshaverne så hurtigt som muligt.

CJårdejer Georg Rømer, Møllegård, Klemen­

sker pr. Hasle, og avlsbruger Hans Kristian Larsen, ,,Danevang", Østermarie, er udtrådt af bestyrelsen. I stedet er indtrådt avlsbruger Fre­

de Kristian Gregersen, „Virkelyst". Klemen- i sker, og gårdejer Jørgen Christian Clausen.

„Langensgård", Østerlars.

PoMtimestieren i Rønne politikreds, den 15. ' maj 1968.

Agnes Tove Brinkman-Højer af Gentofte driver handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Villa-Post"

ved Agnes Brinkman-Højer.

Agnes Tove Brinkman-Højer af Gentofte driver handel i Gentofte kommune som eneste ' ansvarlige indehaver af firmaet „Bil-Post" ved \ Agnes Brinkman-Højer.

Georges Laurent Albert Gheysen af Gentofte driver handel i Gentofte kommune somm ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet GEORGES GHEYSEN.

Politimesteren i Gentofte, den 17. maj 1968.

Firmaet DUPO v/ H. Hansen & J. Christen­

sen, Lystrup,^ er slettet af det her førte han- delsregister på grund af navneforandring.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C den 16. maj 1968.

Firmaet DUPO v/ H. Dupont & J. Chri­

stensen driver håndværk i Lystrup, Elsted kom­

mune.

Harddy Dupont og Hans Jørgen Christen­

sen, begge af Elsted kommune, er de ansvarlige deltagere.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C den 16. maj 1968.

Leif Widahl Madsen af Skødstrup kommu­

ne, driver handel i Løgten, Skødstrup kom-

Firmaet Borella Hansen & Co., Hillerød, an­

melder, at firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige medindehaver Ole Nilaus Petersen af Hillerød, som eneste ansvarlige indehaver, efter at de tidligere medindehavere Svend Espen Ludvig Borella Hansen og Herman Ni­

laus Petersen, er udtrådt af firmaet og den I tidligere medindehaver Erik Springer er afgået

ved døden.

Prokura er meddelt fru Birgit Mathilde Pe­

tersen.

Politimesteren i Hillerød, den 17. maj 1968.

I Hans Bernstorff Lillelund af Gladsaxe kom­

mune, driver handel og udøver industrivirk­

somhed i Slagslunde-Ganløse kommune som I eneste ansvarlige indehaver af firma BONDE­

HAVENS MORTELVÆRK v. Hans B. Lille­

lund.

Prokura er meddelt Else Marie Henriksen.

Firmaet er overflyttet fra Gladsaxe kom­

mune.

Politimesteren i Hillerød, den 17. maj 1968.

Fru Grete Nathalia Madsen af Birkerød kommune driver handel i Blistrup kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet TUPPEN BRUGSKUNST v. Grete Natha­

lia Madsen.

Politimesteren i Hillerød, den 17. maj 1968.

Jørgen Stenfoft-Christensen af Lillerød kom­

mune driver handel, håndværk og industri i I illerød kommune som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet REBILIA v. Jørgen Stentoft- Christensen.

Politimesteren i Hillerød, den 17. maj 1968.

Under firmanavn LUTHERSK MISSIONS­

FORENINGS FORLAG og med hjemsted og adresse Københavnsvej 8, Hillerød, drives han­

del af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 22. september 1964 med æn­

dring af 1 april 1967, og hvis bestyrelse består af:

1. lærer Anders Otto Frode Thorngreen, Unge Hjems Højskole, Skåde pr. Højbjerg (formand),

2. bankfuldmægtig Egon Johannes Andersen, Wiedeweltsgade 31, København 0,

3. kommunelærer Gunner Juul Sørensen, Fruevej 59, Søborg,

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Lillian Joan Olsen af Græsted-Gilleleje kommune driver handel i Hvidovre kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet!.

Poul Kofoed af Ballerup driver handel i Ballerup kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Ballerup Frimærkehandel v/Poul Kofoed. Prokura er meddelt Lis

havn driver håndværk og handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Jørgen Wolffs Møbelsnedkeri. Elektricitetsselskabet Isefjordværket

Kurt Skovbo Hansen af Odder kommune driver handel og håndværk i Odder kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Odder Blikkenslagerforretning ved Kurt Skov­..

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

„Røde Mølle ved Andr. Wissing" driver Handel i Slagelse. Anmelderen er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet. Prokura er ikke meddelt. Til det herværende

Ejvind Henry Larsen af Gladsaxe driver handel i Gladsaxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Combi-print vj E. Prokura er meddelt Henny Larsen af

Kaj Petersen af Gentofte driver håndværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kaj Petersen.. Prokura er meddelt Aase Forsberg af