• Ingen resultater fundet

Innovation i AT

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Innovation i AT"

Copied!
15
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Innovation i AT

Tårnby Gymnasium 21. januar 2014

Kresten Cæsar Torp

(2)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

•Hvordan afvikles eksamen?

•Efter retningslinierne i læreplanen

•Hvordan bedømmes eksaminanderne?

•Efter læreplanens faglige mål

21-01-2014

Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 2

Innovation i AT

(3)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

10. Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

•Formålet for AT :

”Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritisk sans i anvendelse af faglig viden gennem fagligt

samarbejde….”.

•En opgave i AT kan indeholde krav til elevernes innovative evner

•Hvis der kommer en opgave med innovation i 2014, bliver

det en valgfri opgave B, jf. opgave A og B i ”Fremtiden”.

(4)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

21-01-2014

Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 4

Kampen for det gode liv

•A. Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge og diskutere både den

opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet.

•Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Metoderne

skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-

niveau.

(5)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Kampen for det gode liv

•B. Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og du skal udarbejde og vurdere et

innovativt løsningsforslag, der er innovativt i forhold til kampens mål og/eller midler.

•Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Metoderne

skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-

niveau.

(6)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

21-01-2014

Kresten Cæsar Torp Side 6

Nytænkende forbedring af noget i verden 1. Hvorfor er det nytænkende? – forstå nuværende

situation og tænkemåder

2. Hvorfor er det en forbedring? – hvordan kan vi måle det? Hvilke målestokke skal vi bruge?

3. Hvorfor er det relevant? – Hvordan er situationen

nu? Hvad kommer der til at ske? Virker det?

(7)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Krav i opgave med innovation

1. Undersøge en sag/udarbejde en problemformulering 2. Udarbejde et innovativt løsningsforslag

3. Vurdere løsningsforslaget

Innovativt løsningsforslag defineres som:

• Forslaget har værdi for andre

• Forslaget tilfører den konkrete sammen- hæng (konteksten) noget nyt.

Forslaget behøver ikke at være nyt i absolut forstand, men

bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

(8)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Vurdering

•Hvordan er løsningsforslaget en løsning af problemet og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt?

•Vurdering af forslagets relevans, evt. gennem

eksperimenter, scenarier, afprøvning eller fremlæggelse eksternt.

•Vurdering af forslagets konsekvenser fx ud fra

samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier

•Hvordan vurderes fagenes og de faglige metoders

muligheder og begrænsninger i forhold til ovennævnte?

21-01-2014

Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 8

(9)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

a. fagene anvendes til en grundig undersøgelse af problemet b.mulige løsningsforslag præsenteres kort

c. vurderingen består af en kortfattet vægtning og begrundet udvælgelse af det bedste løsningsforslag

Eksempel 2:

a. elevens udgangspunkt er en god idé

b. der redegøres kortfattet for det problem der søges løst

c. fagene anvendes til at vurdere, om idéen løser problemet og til en samfundsmæssig, etisk, æstetisk eller miljømæssig vurdering

Eksempel 3:

a. der gøres kort rede for problemet

b.fagene anvendes til udvikling og udvælgelse fra de første idéer til

løsning, gennem afprøvning og vurdering, frem til et færdigt forslag

c. vurderingen er integreret i udvikling af løsningsforslaget

(10)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Bedømmelse 1

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål i læreplanen for AT:

tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

•Hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at

•undersøge sagen

•udarbejde løsningsforslag

•vurdere løsningsforslaget

Bedømmelse ud fra elevens prioritering af hvor faglighed anvendes.

21-01-2014

Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 10

(11)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Bedømmelse 2

foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en

problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

•Opgave > problemformulering: Udvikle en innovativ løsning på et autentisk problem

”behandle en problemformulering”

= undersøge problemet og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag (AT med innovation)

~ undersøge og diskutere problemet (AT traditionel)

(12)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Bedømmelse 3

•Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde innovativt løsningsforslag:

• Elevens begrundelse for forslagets værdi for andre

• Elevens argumentation for hvordan det

tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt

perspektivere sagen

Perspektivere til studierapporten og evt. andre mulige sammenhænge og løsningsforslag

21-01-2014

Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 12

(13)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Bedømmelse 4

vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

•Eleven vurderer fagenes og de faglige metoders

muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget eller

vurderingen af løsningsforslaget.

•Faglige metoder

• undersøgelse af underspørgsmål eller

• praktiske anvendelser af fagene fx produktfremstilling eller

iværksættelse og formidling af løsninger.

(14)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Bedømmelse 5

demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag

•Demonstrere videnskabelige tankegange i behandlingen af problemet

•Knytte videnskabsteoretiske begreber til sin vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og

begrænsninger.

•Fx kvantitativ/kvalitativ, induktiv/deduktiv eller kausal/intentionel

21-01-2014

Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 14

(15)

Tekstniveauer:

1. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen

"Formatering".

2. For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug

"Formindsk list niveau"- knappen

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"

Spørgsmål

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

De unge informanter – og især de unge kvinder – som ønsker frihed til at flytte hjemmefra som ugifte, ønsker at tilbringe tid med etnisk danske venner eller veninder eller ønsker at

[r]

The Scotsman got out of the car to apologize and offered the Englishman a drink from a bottle of whisky.. The Englishman was glad to have a

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer..

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

[r]

• Nationale test – hvordan, hvornår, hvor hen?.. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug.. >Forøg listeniveau- knappen