• Ingen resultater fundet

(1)! &#34

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "(1)! &#34"

Copied!
7
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

! " # $

" % # %

$ # $

(2)

&

'" # () *

(+ ,-+ .) #

## /000 1 %

% # # $

2 #$ # ( ( # 3 % #

## $ %

# % %

4 # #

$ 3 #

-5.

" #

$ 3 % %

%

4

" # %3

" # " #

" ## $! 6$

% %3 % 3 %

% % % %

7 $%3

# # % " 3

$ % 8 $ % %3

% # $% # %

% #

! 9 % (4 % % % #

#$ % ( : # $ $ 3

( # % ( ( (

' ! % %3 (; ##

# ( $ %3 % "

$ 3 % <

(3)

% 4% % # 3 #

# % ;

; %

3 %

%

= %

% % " 3 $

> ? #

# $ +

Jeg har en idé – problemstilling en

til KR

Dokumenta- tionsudvalg

Forsknings- assistenter

Andre

Kvalitetssikring

Center for kliniske retningslinier Dokumenta-

tionsrådet - Fortrykt plan

Klinisk retningslinie

2 +/" % % $!

'? $ "

# # " @%3 /1% %

# % A1% %

A1% # 3 # A6

# # %3

@ % # # # %

(4)

% $ 3 A "

# 3% % % %3 #

2 # $ % # % %3

#

# 1 $ %

'

$000 %

B ;# - ( (.

4 # # %

% % % # 3

# ; C44* # -D. 1 $

# % # % #

" # % "

$!

6$ ? # # %3 #

$# 3 @ - *

. 3 # "

# % % #

% $ # %

" %

( $ # # % %

$ ( ( ( ( 8 %

1 % # ; C44*

# % # %

" # 3

3 # %

6$

# % $

# ) =

# $ %

# # # B % ! B ! #

1 ! C % # 3% $

; CC4* # 2 $ % %

C

$

(5)

% $

# 3 # %

; C44 " %3 #

% %

3 $ # % % % "

# # % %

Jeg har en idé – en problemstilling

til KR

Dokumenta- tionsudvalg

Forsknings- assistenter

Andre

Kvalitetssikring

Center for kliniske retningslinier Dokumenta-

tionsrådet - Fortrykt plan

Klinisk retningslinie

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Offent- liggørelse

2 /

6$ ) #

3 # ##

; CC4* # 4

% # $

" # $ # 3 #

3 % % 1 % $

%

4 $ %

% $ # $ $

1 $ ## %

0

(6)

: 9$ #

$ $ $# # # $

# # #

> % # ?

" %

% % 3

% %

'# # #

$% # #

6$ ## #

# # =

# # 3 # %

; 4* # ':%3 %

C = $ $! 1

# 3

E # # $

#

$ "

! 9 " # $ #

"

# 3 #

6 ! 9

) ##

# ( ( ! 9

% % # # # %

" # $ $ %

% ! )

' % $

$ $

% # $ % $

3 " " % # %

# ! # # " " % # 000 %

(7)

4 % $ ## %

# 8 # # #

% 5 $ " " % # 4* )

% 3 # = %

% % % $ $

!

+ 4 ) *

% # , 000

= ' > > )

! ,F+ ,F /G *GD

5 ! %3 % % /"

! % ! 5

D ; C44 % ; C44* # : ; C44

) # +000

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ROLF MORTENSEN, OSLO EX LIBRIS... til

[r]

Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Skive Regionshospitalet

De unge informanter – og især de unge kvinder – som ønsker frihed til at flytte hjemmefra som ugifte, ønsker at tilbringe tid med etnisk danske venner eller veninder eller ønsker at

Efter en årrække ændredes anbefalingerne til tidlig afnavling som led i blødningsprofylaksen og efterfølgende blev der i 2010 endnu engang ændret i afnavlingspraksis

I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af klinisk

[r]

[r]