• Ingen resultater fundet

(1)! &#34

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "(1)! &#34"

Copied!
7
0
0

Hele teksten

(1)

! " # $

" % # %

$ # $

(2)

&

'" # () *

(+ ,-+ .) #

## /000 1 %

% # # $

2 #$ # ( ( # 3 % #

## $ %

# % %

4 # #

$ 3 #

-5.

" #

$ 3 % %

%

4

" # %3

" # " #

" ## $! 6$

% %3 % 3 %

% % % %

7 $%3

# # % " 3

$ % 8 $ % %3

% # $% # %

% #

! 9 % (4 % % % #

#$ % ( : # $ $ 3

( # % ( ( (

' ! % %3 (; ##

# ( $ %3 % "

$ 3 % <

(3)

% 4% % # 3 #

# % ;

; %

3 %

%

= %

% % " 3 $

> ? #

# $ +

Jeg har en idé – problemstilling en

til KR

Dokumenta- tionsudvalg

Forsknings- assistenter

Andre

Kvalitetssikring

Center for kliniske retningslinier Dokumenta-

tionsrådet - Fortrykt plan

Klinisk retningslinie

2 +/" % % $!

'? $ "

# # " @%3 /1% %

# % A1% %

A1% # 3 # A6

# # %3

@ % # # # %

(4)

% $ 3 A "

# 3% % % %3 #

2 # $ % # % %3

#

# 1 $ %

'

$000 %

B ;# - ( (.

4 # # %

% % % # 3

# ; C44* # -D. 1 $

# % # % #

" # % "

$!

6$ ? # # %3 #

$# 3 @ - *

. 3 # "

# % % #

% $ # %

" %

( $ # # % %

$ ( ( ( ( 8 %

1 % # ; C44*

# % # %

" # 3

3 # %

6$

# % $

# ) =

# $ %

# # # B % ! B ! #

1 ! C % # 3% $

; CC4* # 2 $ % %

C

$

(5)

% $

# 3 # %

; C44 " %3 #

% %

3 $ # % % % "

# # % %

Jeg har en idé – en problemstilling

til KR

Dokumenta- tionsudvalg

Forsknings- assistenter

Andre

Kvalitetssikring

Center for kliniske retningslinier Dokumenta-

tionsrådet - Fortrykt plan

Klinisk retningslinie

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Offent- liggørelse

2 /

6$ ) #

3 # ##

; CC4* # 4

% # $

" # $ # 3 #

3 % % 1 % $

%

4 $ %

% $ # $ $

1 $ ## %

0

(6)

: 9$ #

$ $ $# # # $

# # #

> % # ?

" %

% % 3

% %

'# # #

$% # #

6$ ## #

# # =

# # 3 # %

; 4* # ':%3 %

C = $ $! 1

# 3

E # # $

#

$ "

! 9 " # $ #

"

# 3 #

6 ! 9

) ##

# ( ( ! 9

% % # # # %

" # $ $ %

% ! )

' % $

$ $

% # $ % $

3 " " % # %

# ! # # " " % # 000 %

(7)

4 % $ ## %

# 8 # # #

% 5 $ " " % # 4* )

% 3 # = %

% % % $ $

!

+ 4 ) *

% # , 000

= ' > > )

! ,F+ ,F /G *GD

5 ! %3 % % /"

! % ! 5

D ; C44 % ; C44* # : ; C44

) # +000

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Efter en årrække ændredes anbefalingerne til tidlig afnavling som led i blødningsprofylaksen og efterfølgende blev der i 2010 endnu engang ændret i afnavlingspraksis

I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af klinisk

[r]

[r]

Da en model, hvor individuel vejledning er det primære tilbud til de studerende, vil omfatte en studieordningsrevision af en ordning, som ikke har haft fuldt gennemløb,

spare et ton CO 2 om året ved at gå over til en vegetarisk eller vegansk kost. Og man kan måske spare et-to tons CO 2 om året på at skifte til elbil. Og selvfølgelig skal man

Dür , Tanja Stamm &amp; Hanne Kaae Kristensen (2020): Danish translation and validation of the Occupational Balance Questionnaire, Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

&#34;Alternative spildevandssystemer - 10 illustrerede eksempler fra Sverige&#34;, Det Økologiske Råd 1999.. 1 Grafikens Hus ved Gripsholm slot

&#34;Alternative spildevandssystemer - 10 illustrerede eksempler fra Sverige&#34;, Det Økologiske Råd 1999.. 1 Teknikhuset på Kalmars

I skal nu analysere jeres måletal Tast Enter for at nå til hovedmenuen Vælg 4 analyse. Vælg 2 curvefit Vælg

ICMJE Disclosure Form (Feb2021): http://icmje.org Ugeskrift for Læger / Danish Medical Journal Page 1 of 2.. ICMJE

ICMJE Disclosure Form (Feb2021): http://icmje.org Ugeskrift for Læger / Danish Medical Journal Page 1 of 2.. ICMJE

Skiftet til overvejende vinterafgrøder medførte, at 27 a f de &#34;ældre&#34; R-marker udgik i løbet af firserne. I 11 af disse var der ved sidste optælling i byggen gns. Efter

ROLF MORTENSEN, OSLO EX LIBRIS... til

[r]

Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Skive Regionshospitalet

De unge informanter – og især de unge kvinder – som ønsker frihed til at flytte hjemmefra som ugifte, ønsker at tilbringe tid med etnisk danske venner eller veninder eller ønsker at

[r]

drift i Herlev kommune, fortsættes uforandret af enken, Astrid Andrea Braad af Frederiksberg, som eneste ansvarlig indehaver. Otto Frode Lang af Gladsaxe driver

Fra 1670erne meddeles det samme 7 : „Efter ældgammel Sømandsskik maatte de, som første Gang passerede dette Sted, enten lade sig dukke i Vandet fra Storraaen eller ogsaa betale

12) Skiftet efter Kbmd. i Bogense Ditlev Withard, tidl. J., der ægtede hans Søster, i 18 Aar Husholderske og Mejerske hos Broderen, var D. i Ronneby, Sverrig, Balser Conrad i Norge

den såkaldte „florissante&#34; handelsperiode, enten af kompagnierne eller af datidens storkøbmænd: Toldbodpakhus (nu Kieler pakhus, 1 777~79) 5 Vest- indisk handels pakhus

— Ved Skrivelse af 1ste April 1893 meddelte Ministeriet Professor Johnstrup Tilladelse til at foretage en Rejse til Berlin i Paaskeferien s. meddelte Ministeriet