• Ingen resultater fundet

Hvad bruger vi

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvad bruger vi"

Copied!
21
0
0

Hele teksten

(1)

Hvad bruger vi

satellitdata til om 10 år ?

Jens Elbæk

SEGES, PlanteInnovation

(2)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

10 år ? – hold da op Lars!

(3)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Satellitter er en unik carrier af sensorer

Zoom level hele familien i søgeren

Automatiseret - kommer forbi med faste mellemrum

Levere standardiserede data – automatiseret datahåndtering

Billig – eller gratis

(4)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Fokusområde

Værdiskabende brug af ny teknologi i planteproduktionen Produkter

Gødskning efter kløverandel

Tildelingskort – kvælstof ver. 2.0

Version 2.0 tildelingskort til hvede, vårbyg og …..

Vækstregulering ver. 2.0

Vækstregulering ver. 2.0 (nu med N-niveau og klimadata)

Jordprøver og kalktildeling i CropManager

Jordprøver og gradueret kalk, fosfor og kalitildeling

(5)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Fokusområde

Værdiskabende brug af ny teknologi i planteproduktionen Produkter

Gradueret udsæd ver. 2.0

Med indput af jordtype og topografi

Gradueret svampebeskyttelse ver. 1.0

Med indput af biomasse og sort

Visning af grovfoderudbytter i CropManager

Automatisk overførsel af udbytter fra snitter eller brovægt

Visning af produktionspris på Grovfoder i CropManager

Automatisk overførsel og beregning af fremstillingspris

(6)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Fokusområde

Værdiskabende brug af ny teknologi i planteproduktionen Produkter

CropManager som mobil platform

for udstilling af varslingsmodeller, jordprøver m.m.

Præcisionsskolen

Koncept for efteruddannelse af landmænd på 8 centre

GylleIT

Model i CropManager baseret på data fra gyllevogn

Bestemmelse af N behov på mark ver. 1.0

Bestemmelse af N behov mellem marker

(7)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Fokusområde

Værdiskabende brug af ny teknologi i planteproduktionen Pilotprojekter

Teknologi som virkemiddel

Anvendelse af teknologi som kvælstofvirkemiddel

Smart regulering af efterafgrøder

Ny smart satellit baseret regulering af efterafgrøder

Smart regulering af græs

Ny smart satellit baseret regulering af permanent græs

Smart Regulering – kartoffelkontrol

Setup til kamerastyret kontrol af fremavlskartofler

(8)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Fokusområde

Værdiskabende brug af ny teknologi i planteproduktionen Del leverancer

Samtidig styring af VRA & on/off

Tildelingsfiler til samtidig styring af VRA og on/off

Kortlægning af rodzonekapacitet

Kortlægning af rodzonekapacitet ud fra 2018 biomasse

Realtime visning af vandbalance

Realtime visning af vandbalance ud fra jordtype, vejr og satellitdata

Modul til kortlægning af afvandingstilstand

Satellitbaseret kortlægning af afvandingstilstand ”vand på marken”

Modul til manuel udarbejdet tildelingskort

Mulighed for manuelt at lave tildelingskort i CropManager

(9)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Hvad ved vi man kan satellitdata til

Vi kan måle plantevækst (biomasse – agtigt)

(10)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

(11)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Udsædskort (logfil)

for såning 19/9/2018

(12)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Vækstregulering ver 1.0

(13)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Hvad ved vi man kan bruge satellitdata til

Vi kan måle plantevækst (biomasse – agtigt)

Vi kan genkende afgrøder og se dykningsmæssige ændringer

(14)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Rug, 6/9 NDVI: 0,41

Rug, 7/9 NDVI: 0,32

Rug, 10/9 NDVI: 0,31

Rug, 5/9 NDVI: 0,40

Raps, 18/8 NDVI: 0,58 Olieræddike, 12/8

NDVI: 0,73

Hvede, 13/9 NDVI: 0,30 NDVI: 0,29

Olieræddike, 13/8 NDVI: 0,76

Olieræddike, 28/8 NDVI: 0,36

Alm. rajgræs, efterafgrøde NDVI: 0,80

Raps, 19/8 NDVI: 0,58 Raps, 19/8

NDVI: 0,56

Alm. rajgræs, udlæg

NDVI: 0,82

(15)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Hvad ved vi man kan bruge satellitdata til

Vi kan måle plantevækst (biomasse – agtigt)

Vi kan genkende afgrøder og se dykningsmæssige ændringer

Se noget med vand (Overfladevand, vandstatus vandstress – agtig)

(16)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Vand/vandstatus

(17)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Hvad ved vi man kan bruge satellitdata til

Vi kan måle plantevækst (biomasse – agtigt)

Vi kan genkende afgrøder og se dykningsmæssige ændringer

Se noget med vand (Overfladevand, vandstatus vandstress – agtig)

Og så er der alt det jeg ikke ser………

Sygdomme, Kvalitet, Gasemissioner m.m.

(18)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Men den kan ikke stå alene…….

(19)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

N-Tool precise

Klima

Biomasse Vækstrytme Dyrkningsdata

Position Dosering

N koncenration pH

Løbende restbehov

(20)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

Så om 10 år?

(21)

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige tekst niveauer

N-Tool precise

Klima

Biomasse Vækstrytme Dyrkningsdata

Position Dosering

N koncenration pH

Løbende restbehov

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

De mange ’kedelige’ eller almindelige ’nede på jorden’ fortællinger om, at en borger har være i kontakt med jobcenteret og har fået støtte til at løse et eller flere

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Middel-temperaturforske/len mellem den nye (2773) og den gamle (4011) Aanderaa skærm, som funktion af vindhastigheden i 10 m, ved forskellige niveauer af kortbølget

Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Hvor

Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Hvor hjælpe

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’1. For at få venstrestillet tekst uden

Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug.. >Forøg listeniveau- knappen

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’.. For at få venstrestillet tekst uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’.. For at få venstrestillet tekst uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’?. For at få venstrestillet tekst uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’.. For at få venstrestillet tekst uden

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’.. For at få venstrestillet tekst uden

• Nationale test – hvordan, hvornår, hvor hen?.. For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug.. >Forøg listeniveau- knappen

Tekstslide med punktopstilling Brug knapperne ‘Forøge / Formindske?. indryk’ for at

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’.. For at få venstrestillet tekst uden