Digitaliseret af | Digitised by

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Vaupell, Otto.; af Otto Vaupell.

Titel | Title: Krigsaarene 1848-50 : Et Mindeskrift til 50 Aars

Jubilæet

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : N.C. Rom, 1898 Fysiske størrelse | Physical extent: 64 s.

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author

(2)
(3)

' - ' S ? '

■•'få-- ' A r v '

m

-

'' . / • ' # ' * -

«

' ' _ -*■ $ *■.,

4 r k.

^ * . V - V ? . - - A > j y - ' - k r ” ^ r “ ': ' '

” ■ A'AVVv 'gfc-lv.'V -A. \ ' , '■ •"'•

-".. > ' . v f e :‘ • j A f e f e - 2 . f e f c X f e i

. r - v - j * -. -■. :-; v ■-

'■ ?••;■>• 7: *^/ v v -' v- ,->•■>' /■■/■■'fel- . v . / •'. '*** :

' • - * * ■ ■ * • - ' . W * . • * - ■ • :■.•<•-'• - - V f e . ‘ . . A f e . ■ " . - A V f e • - ■' -i ~ - ' ' W - . V . - ' i

- ? • ; ^ ■ < ' % £ . \ . - : ~ å > r : - ■

■ • * ■ - - ■ /

- -7, M t ~ / V ' - v - ...' ■ ' - ' * ...

v V > i , . . . ""

V - . - V . .

•-'■'*? -». . .

;y

f ■--- . . *

^ V - "

-fe+ * •.*■■• -V M

\ V fe :A fe

- - ■;iT‘ - - - i C ' - - . .

. . . ••’ 4» ■ • . : • ' ' • •

V '

. * . V * v

B a ^ - - ■- * v *

r v '* -••' * "•; ■;

>— .> - < ‘ 1 . . >-

- ' ' ■ 1 :■*

_ > ■

K ' é r & r - - ■'■■ '■ ■-

!.-• ** , y; ‘ -i- ■-;; ,r y£- =■• . . . - i - w i £ / K

. f . v

jr j . : : / . . . * ' - . . r ' r . ■■'. . . 7 - • , r '

i i- " •. ' ^ < v - ■ ■ ■ ■ ■ ' - . ' ■ r

:r-;-

i l r ø : - - * . . '

. : . i ^ , .v , . f

^ ,„.; ■'

'■■:■■-:•■.;;■ • ‘ . . K r .

, - . ■ > . - • - .. - . . V f V ; ^ - .

f e . ;

— -'fe

■ :.; U P r

■ ■ . : / »._..

v A,

:- : -'.-A

-'-; ■- /

. . .

*; s - ' j-: “•As ■ y - 1 . -, .

V - ' .-> •• * . . V ' <

- r . . V ^ ...

' 5 - ~ # w - « r - . •.'. . i . * !• : , : ' t ^ . ‘.4V V r - r . • r . • . > - • • ' - ■ ■ . i * . . . , * ■ • ■ : ■- >•. f ■-■

» ■* »■'• -T - ^

> . * • • / Y •*•

- . - .. ..V V - •■ ~- i'- " " - J ~ ’-■-

:'•■• . i ' ••-. c ■•'■'•- v. . ' . ' c - * , .j,- • ■ .}■*.:

" --.'i- : : : .- .-■-■< •: . . - - f - '

- -■• • ' • • . ■ ; • - . ; r . . v r r t . i C '• * 4

. r

. ■<

S ' ^ . ; ' ■

S - A . " - , . v ~ ' - A v . . . s

.1

... .'f • £ . . • •

,?•'■' v< ■-■ • r

>*

f e * ' V : " '

r j s , m ■ • - ■ - . ■

V ■ ’ A . ?. •• ■ . - ■ >

' ’ «.

' ;: . . . * V - : _ i L

, .._ ' i . . . A-.

' " I - ' . . -

: • ? ' : . „ t . . • A- .

*• • - ' - . - ' ■

- v. --• i . ,

f e

Kn -\J

r r ; ' ' ' A .

*'“•-• - . A - / “ • ' V ~ ■> - . . 3 y - n - A /

£*■»; .i.*' " - - ,.■ - - f -

’ ®"~' '*1 ^ 'in

Y .-■

l y : / £*/y:

Y Y i Y r Y Y , - . . . .

■■»' ' _ . . v N ^ . . A - v - - ^ - 2 .

r * r'«r

. ' ■ v ’ V #

. . .

. / - A v •• • ,

* /;•• • - . .. .

* « \ ’*' ' ■ V ••• rJ.-

• ^ V ^ 7 : :*

*■ i*', -■*.-■ .<L*t Y '' * #■_

> ■

v' / v^ - a -

* /

v ‘ v

\ <

* • ' - » - v s ' ' ' •

;-•

' ' V V ' " . - r f e -

^ . . i r - ' - ’ -. ’ - - - *

■i-H'ST. ' A '-; ••■ • y ‘ .■r. -, -. *>

...r : fe::-K

* / ^ i , ’ ' ' ' - - k ' •-'

■. . ~

: ' % « '

. . . ' - • '.*/■

f e , - / - * . , *.

’ T V V. V - * r

‘ I ' , ' ' / - .-• :•* ■ -- ■-"

-."' ■ . ;-. f e - \ *

, . / , - • •• . ' *r : „ , .

p t V i v r i ^ s ' ^ v l }

>a:' %a : aA ^ aa^.;-.

. . . . , < . . , . . . . . , / - A AA

1 : A' ...' • - J . ’ '*•

...’ ■ ■ ■ • ■ ■ ' ■ •

f e ' ' <A. ,. ' - A ,. . ** "V*® *r ’’«• ■. . f

; ,. - ^ . ■'

A ' A r A - A . _ -

V r - ' - . i -'. • f e v ' , . V . J-r*£

r.

\ . . A *. -

A % »r

' /■■■

. . . v ' f e

a A -å ■;

- i . f e '

-:• S... r-‘ - ^ s

> - . ? - • f e ;A - f e f e t / .

•• ' > * . -V* ,

H 1^. f . ''ty *. ' / • ~

fe . > " * / '

'r ‘ . ' * - f e - ' ‘- v ^ . ^ K v - f e F . - ; . . . A f e

H > A ' ^ ' f e f e A ^ ' ” .'.. .

Éfet, ■+■- ' . . - ■

- ' V - ,:' '-■*

*’»»

i r . - ' .

• .1^. f e^. ' ' m' . -/*>•*;v w"^' a a r'“ .. ' ' - -

•,

’ ^ '^v i.

• fe .. • ^ ;

; ■•■.•• ; • A.

•■"s. : r ■>".••. '.

A v . ■ - - .... ■• ■^

W W S& :

i ■'

' - ~i--+,■ 'tå* ti • .

_ v ’ • - ' • • ■ " . ; • - f e

♦ f e ' A f e v

/ • :a

■ AA. ' / r ' - y f e - . . . ’ . » f e ■■ . - > A -

- A : . A 'v ■' ■■ ' . ’V ^ ' A

l E '

I ) . r- ■

I S f e '^ V f e - . •'. A fe.A ... < A r.-

- ; f e - > f - f e f e

a 7 r ' f e r ■

f e - f e ‘ f e f e ' f e ^ - f f e . 9 0 .' •■<?- r- '- & 2 '■?■*■?.}'. ..'■

W s g z •■ . " v ' A - , . ' •-: ’ r ' ' . f e - v • • / : r

t e y ' A A ' A .

1 ^ . A ■ ' f e - ' * f e r ■ • f e v

f e f e f e

A A * .

'

■;

‘ r'. 'V- "• fe -c -i"

v . A ; > f e A f e s : .

f e . f e f e ' | . y ^ ' . f e ^ . ,

A ■'•-

ifefe;.. .

V / ' ■ ' - A ' . ’ - -

".»■■ ' ■' i ,

A .^51). - - , - T f e •■ f e A

' Y . i r • • / : f e - f e "

~ A . ’ ' ' . : ■ - ' ' ‘ f e \ j f e - ' -

• - • ■ ■ ■ • . - “ > . - 7 - • . . f e - - ' - f e - - ' - '•■'f e ' f e ' v " \ Y - ‘f

•• • f e f e • f e - - - / : - < • . . f e / f e . f e -

. V A - * . . . - r *

. . ir. . ; • » .

f e ' - • ~ ' • • A ' f e f e f e A - ,

'• . ’ • fe ^ , . ’t

V ^ , • • ' - ' * 4 >. ^

^ -• .* i ' . • » : . -V' I ".* y • • -r • —

^ ^ • •• 4 •■' f e ‘ > ' / ; ' 1

. ‘ • , . ' . . _ , ■• f

- ’V • ■ ‘ ' - Y . . f e . A . • '*•

•- ■ • ' . • t7 --'

. f e

, r

V ' t - ' ' — ' f e f e W f e

:■ < > r *

K ; A f e

/ ' * M

’ l - VA

. P i

; f e

V - : • v r '"

' / ; * *

i

v ; . - '

‘■-•Viv' - - . ' - A. A • »

/• ^ f e , - f e i ' -aA

-f ' f e f e . -■;* . ;• :

: . - r 1 A f e - - Y * fe;-'"-?.- i - ■' '

-fe* f e '- v - - . r -fe - •' ' - -

> - ; i i - < r | 'J-, ., • •»’• f e ' " ' - ' - - - -■ ~—

: > f e v - . . f e c . . . . r - A - "

-• 1 ' r.\ ; f e

t . .- ' » -

f e . - - - r

'?>* ' ■

- i -* ; .*

. - ; . - V ' ' y . ' i - '"fe /

.* ^ ' 7- - f e f ' v . - A.

* / - '

• i S

-■••-• ' ;• w-* . , . -.'‘“i- ! ^ .'

-i-'' - A'

S •> • . > * • * -

-y. ». . >- -* *i -

. .-'.-i- » > • . * r* " ’^- . t

r *

-'-■■• ■ * V “ * '

- t 5É* * • -*■'

- :■ . • /

■> . . . ;

* - : ; v ‘

i - - ' £ :

- f e

' f e f e

- R s t 1 • • •

- a - V

> . 1 '. '

> * - ; ■ : . v - A - - f e . , ; . - : , -*<?

: ' ' b . ’ ’t~t - . ' • " ; v v- ■ ' X . > < • - * :

| ; f e ' f e : f e “ - : ' V . ;

. ’ V- - -■ ■' - V A A f e , v . -

. • -4 - .. < -1 - \ ,

' - f e f e : A . / - Å f e f e f e v ^ f e ' ■

. . \ ■a . f e . : -3

ig Z fefefefe AA-fe

, - / ' • ’• . ' f e . , . ' - f e ■

; , v -

WA A

i r • ' - • • • • /

•>» •' ’ ■> ; .-■

- r. _- . : ■ . • - « : ■ «■

1

f e fe • ' ' V - >>"} . f e ' f e f e . V ' ' f e

';tV •-■V V >

f e fe- . . f e

: ■ ' A / f e f e ^ . f e - f e ; ’ ■

. . . v ’fe- - " f e .-

y- ^ . v»v v

s *

• -fe--. . A " s

• f e . " V - - " f e

t : %; W

i

. . , v v i a ^ f e . . . f e f e f e , . . . . . .

. * . - . f e . - ' y v - t * ^ r * ! . - ■

■. - , . : ■ f e . f e A f e f e ' A f e

4. . "C*"*.-i

f e " -

. • .•■ * ~ f . ; -

| A ' A , - . y t - , v /•>■';. • fe:

. v . - . . . . f e : ■ v - . - ,.

A - A

. ... ' ' f e ' ' - - . -fe'4 f e . ' - f e

. . . . f e f e ' A A . - s i r f e f e ^ ^

-. . 7- . f e - f e ; «*■-.? >

, . .

' . ■ f e ' - - * " ' 1..'7. .

. r . ! . - • - v - ■■

J i S j .

r : r ^ - w , , *

• - - A . V '

■vi/r 1

• ■ * ■ ■ . * f e . . . - . f e A - f e - :

' f e f e ' - V f e - ' - - - ’ ■

i -■ a . ■ * - f e ■ . v ' ■'■. ■

■ v A . f e V f e - v v : -

. . 3 ■ ' ,k w ' i rV -

: . '.a;

fe

- fe- -■ N

l '. V f e ■'-

v f e ^ y - f e f e : / ^

. . ' > - ( ' f e f e - - A . ■ -■ f e • ■'' • f e - ’ .*

J-fefefefe . v-■ :*r. ^ '.fe.^.'-'fe ■

• r - , . f e - , v , . . . . . • •' * •

. f e > f e f e , A ^ f e . . ; : > ?; > ••

A V . 7

• S . . ' > A i -

• ■ ’ - f e

‘ >

•%

• 4 X 1 : *

-r > * • ’ —

r ^ :

-

■ A / ' V ; "•' y. .

*-

r V f ' /

•«• ’ - / .y _ * , ^

■'* fe".

. . Wt.’

. k

/ \

■.. ■ v ; ^

. ».*7: f .

-'M ■ v .

A f e

'A-A-fe;fe isii;'-

* f_<- - v ' . .

- f e . • • > : . : ' ¥ •.

. . - ‘ L ^ y r

: X.

7 - '■ A : . A W :

. f e > > A : - , . . - v . a : : - ' f e « r “ " r i W A r - ' . ’v f e - • - • r , , •.

i f e ^ f e - A - A - : f e , v - . - v ' - v - ' v f e A A f e ‘ . . : :f e "

S fe fe fe fe A fe - * f e ' .'

A f e - f e A - f e A v y ; . 7 f e - ' - v - v . : . . . .

- f e A . " f e ;

f e - : fe* a * ■: A A , . •■ A l . ■ ' • ■*■' . v

t . :-. ^ '*--Y • _ « . - - ■ v - A . y * s;a •• ; V - f e •• ’ ••. . .

V f e v ' - V f e a - - v -

: ; - • - ; * j *. : • . . V - . ■. i a v; ■?, '

- .... .. f e . f e

- - • ': ! % ! f : . ' 5 - -a’f e v i •;? • ■ • - ' • f e f e . , -. •• .-f. - - V i f e t %,-/

* - ■ . : > ' v ■-* , • > ’ ^ A , - f e

. , - - - * ■ V " A f e ’ ■ ■■; ■- ■ A '

a V . V . ■ , ■; ' f e . > . ' • • r :

f e i > f e f e - . ; A ■; . ; : . j f e f e f e v A , . :

’ ''Kv

' . v \ * 1 •-. ' . . -

• A’ f*- - * - V , f •* * ' fe'. " , . . . - .ir/r 1 -r- /"A

fe. A r . *r;f e ' .. . ; I ■ ‘ ■' V-

A 7. .

■< f e i v -1- - f e - -

_ S 4 f e f e 5 7 - . . . - f e . . ' '

^ ~ r* ■ - »-■• ., ,. .-

> • i . . . - > . . . . . . . - . . . . ,/--. VI c •»■', ., - r - ". . - 7 . - V *. A ’-b A

^ --• . - .;• f A V ’ - V v . f e - f e l - . . \ f e ' ' -

. . . . , - . . , " - - v A - . • / ' • . f e ; : : . * : - , v . . . f e ^ -■' f e " , - ^ A : -- - - . >• '

j v . v - < '• . . . v . . " , ; - . . - ■ . • > h. A .

. * * ~^r • • ■* -

' - i : - ^ . f e V . r * - ^ - A *

• ' • - f e ^ - f e A - f e T - ■-•{x v - ' A - A . A i A ^ A - - ' - 4 - - -

. . . •■: - • • l i ' - ; ^ . ;. ^

: #-• a - i

2y r . . - A f e - 1 f e A ' ’ A A v

_ --'- f e . - • v>i,

•i •- • - - i '. '

; ; a > • ■ * ■ ;

... .■ - ■ . - ' f e ' - ' - "

S; ’* ' * ’ »- r . V A ••/ < . r f e f e

V , - Æ . - : " f e A f e ' r - A ;: - : , . f e - A A - f e . - A

.' - • > . . . "s

v' 1 - r ' • •. - , *> •"

f e f r - , • • t f . - a ^ •-

. ife . . - i . ' .

X^ -

• ' . »

f- t

-« r v...

> *

*•

t - . , X a -

- V. .

. -■

■ s r * ■■ .fe' ■ .. P f A ' . L f e f e - A

^ ' , X A ! , . . ' ^ a 5 ^ y / i v 3 V . v - *••• - f e . . - — , f e - ^ A V ; f e . .

. A f e f e f e A f e f e ' a ^ - : . . - . ‘ A , : ; f e A A • ' : . f e - - f A - C .

X* ‘

J+l_ • '

t A # A S f e - f e A ; f e

> y , A . f * ^ A f e - f e - , .

Ef e. : A v ’. ' ,

- f e

- 'Jr:

: 'fe V; -

fe*. * <L. ^ - ' sw - ■ *

- VAf e ' v' ■- A f e f e

• y —■ »■ ^

x a ; .v a f e f e - A - ' -

l f e r y ; A

- -. '. i-' fe's j r +- — - ‘ t -

b'. ::A'Afeg.v-

| - ; f e l p : £ - A

y f e f e f e A ^ ^ s p i - ; a | jE ^

- / / : v . Å : Å ' A ' ' r

’ . A. - J f - , J n - ' . 4 . ^ v ' • !•_ *"

;V.fe '• ,

.'.:. .■ " . . V V--, •••'1 . , " v’ ’ • . Vae* ^ V . . • • • f e , > . . . . .

-■-i ' A " ' - " A - . " , •■ > . L. ' y

I: A f e ' - . . I. * -■»

" ■” ' '- .‘r ; "- f e . f e

: - ■ • ' . A U iY

' -'- A , ’% ■ . fefe . ■ \

" ' - f e A A - ^ 1 ^ a , .1 : .

' > ■ - * * y ' * ' A ^

i \ . # ' r*- * - ** *

. . > £ Å . - . ■; .

, A - ? f e -

. ' ' ' . i . ' - - . r ' . . >.

. , . ' A A - V - - A ' f e -

V

- - V •

;*•■ -• - - A'

V . ;. - „ - - ^ W v

fe A . •-•'•.'• t -é '■

feA -.••. * * t r t } *

- • S -o. s 4 fe- v » f e *.. •

A - ' V . > • v '

•■• 2- . - , j\V , . x .. '.* i ' - V ' . f e 7

' . . / ■’.-zSl ' ’* ' . » . i ' «■

: >

i. ^

• *c . ' # ! i , i

>' -

a •

' j • w

'•- V' f ef ey ■

\ *’ T* . . t v 1

«* ‘ T . - « . V* ,

A t. a A A : v . . ■• " .

- . i ; - f e ; . . . . V f e A ' f e ■•'■ w f e t A - ' f e f e f e f e . : - . ' : , . ,

' . ' w f - v " . r A i ' A r f e - ’ A " y A V . A ' - y '

. V " . f e v A . f e ■■■

‘ . A A r

; *

• .4*

£ ■ ■ - ? ' ' A : . f e ; A f e '

: ..., ■ ..a-a a -

r ^ V .

. . . . . - f

- - > V - - V - ’ r . - ' i ' * * " / . . ' - f " E A V i. . ■ . ' / ’ !

. s - ] : : ■■ - f e - ■- ;• • : ' : " . ' •

' f e s A V ' " . r ' . ’ , ' . ' *>, ^ - *

. ^ - ^ - 7 . . - , *. ' ' ;.’• . ' . . - ' r '

. y A f - . ' - f e f - f e A E ' 1 - i : . • • -

' . A ' V - . ^ . . W - >-

■-■ ■? A * ' •. .* A ■ > * A" *■ ■ - r . f e * ,.«■■. ; J A ; f t V S 3

A ••• v : . *. x - V r v f e S S ~

. . ’ - f e - 7 . * • it : > - \ - • • *•

7 - • - -. ■ ■ ? . . , f e . > . . . . : • -

-i ^ , - * \

■- - f e - . y - ■ - - r ? . - . . . t - . <* . - : •• f e , " ,

4

__________ _ w . . - . ^

- s ;

V- .

■iø

** ' - j V v

l,■', S

* . .. * •• y£ : .

<A. - v A ^ .

5T/

#

| | | | •- " / . f e . 1: .

- ■ ' " . / . • ' A V *

V ->

. T . V - . • -'VVif.-J. -"*>• . • - '

•T '■■; —• i r . •

> •' '-

- . A - * r ': ' -

’ ■ •■'

' A ' M

* / ' ^ J-

\ - - r .

- s . .

•V -•■ '*•, A

*’•' '• ► /

t;

' v > . . -

. "■ »i

. . ;a/ / - ; . . ^ a

. . . . ■ > ,

-< . . . \ r . . . V. x . f e f e f i

r -

-

, >4

* . * * • • • J

•9'-- ■' . V " ’ ■ •- Æ A ' v , * . • - „ .. .•*. t - - •-.- v 7i t

^ > » r . *

• , a . v »

. , . A 4 — • - »'

■\ s *

(4)

OTTO VAUPELL.

(5)
(6)

Et Mindeskrift med talrige Illustrationer

til 50 Aar s Jubilæet

af

O t t o T T a - U L p e ll-

K j ø b e n h a v n .

C. X o m s f o r l a g s f o r r e t n i n g . 1898.

r

(7)

N. C. R om s B og- og S ten try k k eri. K jø b en h a v n .

(8)

184 - 8 .

I n d l e d n i n g .

I vor Ungdom lærte vi, at Fædrelandet er det helligste af alt her paa Jord, og at det kun er en ringe Del af en hellig Gæld, vi afbetale, naar vi lære at stride for at træde ind i For­

svarernes Rækker og værge vort Land, naar det bliver overfaldet;

at vi altid maa være rede til at møde et nyt Overfald, vaage over at Landet hævder sin stolte, tusindaarige Plads i Folkenes Rækker. Nu derimod hører man i som uden for Rigsdagen kun Tale om at indskrænke Udgifterne til Værnet. Man tænker ikke paa, hvilken Ulykke det vil være, naar Fjenden har frit Indpas, saa han kan tage Skibene og bemægtige sig Værfterne og Tøj­

husene, inden Flaaden og Hæren bliver rustet. Nu synes det at være klog Sparsommelighed at nægte de nødvendigste Udgifter til Værnets Vedligeholdelse. I 1848 var det anderledes; i Spørgsmaal om den nationale Selvstændighed gjaldt intet Penge­

hensyn; da var Regeringen den eneste, der vilde spare. Alle Partier, Venstre- som Højremænd, vare enige om først og frem­

mest at skaffe Midler til Landets Forsvar. Det var det store Maal, det var Samfundskærlighed.

Det var Arbejdet for Nordens Enhed, for en fri Forfatning, Danskhedens Opretholdelse i Sønderjylland og dettes Adskillelse fra Holsten, som skabte Aanden fra 48. Banebrydere som

(9)

Lehmann, Ploug, Clausen, Madvig, Tscherning og Schouw gik Haand i Haand med Mænd som Hans Kryger, Laurits Skau, Flor og Paulsen, og Digtere som Ingemann, Ploug, Hostrup, Faber og Komponisten Hornemann gav Aanden sit Udtryk og Præg, da Kampens Time slog.

CiF-ULS N.S.aN • c • ,L» E L EN5.B.0A S >

Næppe havde man i 1848 faaet Tid til at ønske hinanden et godt Nytaar, før en Gnist slog ned i det overalt sammen­

hobede Tønder, og Europa stod i Flammer. Som sædvanlig skete Begyndelsen i Frankrig. I Februar udbrød der Oprør i Paris; Folket afsatte Kongen og proklamerede Republikken. Re­

volutionen forplantede sig til Italien og Tyskland, vandt Sejr i.

Wien, Berlin og Frankfurt og rullede med sine Bølger ind over Danmarks Grænserv- Her var rigeligt Tændstof. I en lang Aar- række havde den skarpeste Strid været staaende imellem dansk­

og tysksindede, og da Slesvigholstenerne nu fik Hjælp af Tyskerne,

(10)

som holdt Tiden for gunstig til at knytte ikke blot Lauenborg

*

og Holsten, men ogsaa det gamle danske Landskab Sønderjylland fast til Tyskland, forraadte Kongen af Preussen og de tyske Fyr­

ster deres Forbundsfælle Kongen af Danmark for at fjerne Uvejret fra deres egne Hoveder. Det var Løn som forskyldk til den danske Regering, fordi den i Aarhundreder havde befordret Tysk­

hedens Udbredelse i Sønderjylland.

Det var altsaa de tre store Folkeønsker: N o r d e n s E n h e d for at kunne modstaa Trykket fra Tyskland og Rusland, en f r i F o r f a t n i n g , som skulde afløse Absolutismens Vilkaarlighed, og D a n s k h e d e n s Re t i S ø n d e r j y l l a n d , som skabte Aanden i 48. Kampen for disse Goder var allerede begyndt i Frederik VI’s sidste Regeringstid og tiltog i Styrke under Kristian VIII, og næppe var Frederik VII bleven Konge, før Ønsket om en fri Forfatning blev indrømmet.

Derimod mislykkedes Kampen for Nordens Enhed. Vel arbejdede Oscar I og Frederik VII derfor, men de bleve mod­

arbejdede af deres egne Ministre. Regeringernes Holdningsløshed og Mangel paa Evne til at fastholde og gennemføre en bestemt Plan bevirkede, at Skandinavismen løb ud i Sandet. Imidlertid gennemførtes — takket være Krigen 1848—50 — Nordslesvigs Danskhed og de tyske Hertugdømmers administrative Adskillelse fra Sønderjylland. Men næppe var Freden sluttet, saa bragte vore Helstatsmænd atter Urede i Sønderjyllands Forhold til det øvrige Rige, og alt, hvad der var vundet i Krigen 48—50, gik efterhaanden tabt.

En smuk Dag i Marts 1848 erfarede vi, at der var udbrudt Oprør i Holsten, at Rendsborg, den stærke Fæstning, ved For­

ræderi var falden i Oprørernes Hænder, at den danske Regering var jaget ud af Holsten og Sydslesvig, og at Tysklands Fyrster

— tværtimod deres Forpligtelse til at hjælpe Kong Frederik, der som Medlem af det tyske Forbund var deres Forbundsfælle, til at dæmpe Oprøret i en Forbundsstat — imod Tro og Love stod Last og Brast med Oprørerne, og for at redde deres egne Kroner sendte deres Hære imod Danmark og rykkede frem til Ejderen.

Hvorledes optog man denne rystende Efterretning i Dan­

mark? Sporedes der Forsagthed? Var der dengang nogen, som sagde: Vi ere de smaa, vi kunne ikke forsvare os imod en saa- dan Overmagt? — Nej, man hørte kun: »Vel ere vi Smaaborgere

(11)

i Europas Hus, men vi taale ikke — lige saa lidt som Hol­

lænderne og Schweizerne i sin Tid — at nogen spytter i vort Krus, og vi vente sikkert, at Nordmænd og Svenskere ville komme os til Hjælp i en Sag, hvor det gælder Nordens Velfærd, at holde den fremtrængende Tyskhed Stangen. Den nordiske Ordholdenhed vil ikke svigte.«

Vi fik dog ingen Hjælp. Det var ikke Folkenes Skyld, baade det norske og det svenske Folk brændte af Begær efter at deltage i Forsvaret af Nordens Grænse. Det var Ministrene, som

— vante til at hente Parolen fra Rusland — ikke turde handle paa egen Haand, saa henved tusind frivillige var al den Hjælp, vi fik fra Sverige og Norge, og de kom paa enkelte nær først i Slutningen af Maj til Danmark; men vi mindes dem med Tak­

nemlighed. Det var udmærkede Soldater, trofaste Kammerater og ypperlige Førere. Mange af dem vædede med deres Blod

Valpladserne ved Kolding, Fredericia og paa Dybbølbanke.

Sejr og Nederlag vekslede i Begyndelsen som Solskin og Regn; heldigvis var der dengang Sejghed i Folket. Efter tre Aars Kamp bleve Tyskerne kede af Legen. Det er de styrendes uvisnelige Fortjeneste, at de satte de dygtigste Mænd i Spidsen for Krigsstyrelsen: det var Krigsministrene Tscherning og Hansen, og den første af disse Ministre valgte den dygtigste Officer til Hærens Stabschef uden Hensyn til Rang og T itel: det var Læssøe;

der spurgtes ikke, om han var af Hofadel eller populær, men kun om hans Dygtighed. Han forstod, at vil man føre Krig, maa Maalet være at sejre. En General, som ikke tror paa sig selv, er en daarlig Fører, Troen er Krigskunstens som alle Kunsters Salt, den overvinder alle Nederlag. Læssøe havde Tillid til sine egne Kræfter 1 og til en retfærdig Sags Sejr, og denne Tro bar ham over enhver Tvivl og ethvert Nederlag. General Hedemann var Hærens øverstbefalende.

1 Spidsen for Flaaden sattes Steen Bille. Faa Dage efter Oprørets Udbrud stod de danske Orlogsmænd ind i Østersøen, og den danske Hær samledes paa Als og paa Sønderjyllands Nord­

grænse.

Paa første Nys om, at et Oprør i Holsten var i Gære, havde Regeringen rustet Hær og Flaade. Saa fortrinlig var Aanden i 1848, at Hvermand hjalp til af yderste Evne med at faa Skibene taklede, Mandskabet befordret til Fanerne og forsynet med Heste,

Figur

Updating...

Relaterede emner :