• Ingen resultater fundet

Ledighedsstatistik Januar 2023

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Ledighedsstatistik Januar 2023"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Laveste januar-ledighed blandt akademikere i 14 år.

Ledigheden blandt forsikrede akademikere var 3,6 pct. i januar 2023, svarende til 13.330 ledige. Det er en stigning fra december 2022, hvor ledigheden for forsikrede akademikere var 3,3 pct. For januar måned er det den laveste ledighed siden januar 2008, hvor ledigheden var 2,6 pct. I forhold til januar 2022 er ledighe- den faldet med 0,3 pct. point, svarende til et fald på 637 ledige.

Ledighedsstatistik, januar 2023

Forside, metode og dataudtræk:

Analysestudent Rasmine Hækkerup

Udviklingen i bruttoledighedsprocenten for januar måned

(2)

Indholdsfortegnelse

Nøgletalstabel ... 2

Afsnit 1- Forsikrede medlemmer ... 3

Tabel 1 – Forsikrede medlemmer ... 4

Afsnit 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner ... 5

Tabel 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner ... 6

Afsnit 3 – Bruttoledige fuldtidspersoner i procent af forsikrede ... 7

Tabel 3 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner i procent af antal forsikrede ... 8

Afsnit 4 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder ... 9

Tabel 4.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder ... 10

Tabel 4.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på alder ... 11

Afsnit 5 - Dimittendledighed og ledighed efter kandidatalder ... 12

Tabel 5.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder ... 13

Tabel 5.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder ... 14

Tabel 5.3 - Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder (0-2 år) ... 15

Tabel 5.4 - Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder (0-2 år) ... 16

Afsnit 6 – Sommerdimittenders bruttoledighed i fuldtidspersoner ... 17

Afsnit 7 – Regionstabeller ... 21

Tabel A – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på regioner ... 21

Tabel B – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på regioner ... 22

Tabel C – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på de store kommuner ... 23

Afsnit 8 – Om Akademikernes Ledighedsstatistik ... 24

(3)

Nøgletalstabel

2022 2022 2022 2023 2022 2022 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Okt Nov Dec Jan Okt Nov Dec Jan Jan Jan Jan Jan

Bruttoledighed 12.903 12.957 12.559 13.747 3,4 3,4 3,3 3,6 14.494 13.747 3,9 3,6 Kandidatalder

- op til 1 år 4.331 4.239 4.158 4.442 19,9 19,8 19,7 20,8 4.695 4.442 21,1 20,8

- mellem 1 - 2 år 1.421 1.420 1.413 1.497 7,1 7,1 7,0 7,4 1.850 1.497 9,0 7,4

- øvrige 6.410 6.569 6.275 7.072 2,2 2,2 2,1 2,3 7.135 7.072 2,4 2,3

DJØF'ere 2.619 2.641 2.621 2.826 2,6 2,6 2,6 2,8 2.986 2.826 3,0 2,8

- kandidatalder op til 1 år 830 861 849 931 14,6 15,4 15,3 16,7 939 931 16,8 16,7

- øvrige 1.575 1.604 1.591 1.703 1,9 1,9 1,9 2,0 1.805 1.703 2,2 2,0

Magistre 3.777 3.834 3.575 3.947 5,3 5,4 5,0 5,5 4.196 3.947 6,0 5,5

- kandidatalder op til 1 år 1.088 1.057 1.044 1.049 30,1 29,3 28,9 29,3 1.127 1.049 30,6 29,3

- øvrige 2.553 2.646 2.433 2.745 4,0 4,2 3,8 4,3 2.924 2.745 4,7 4,3

Ingeniører 1.219 1.206 1.182 1.269 1,7 1,7 1,7 1,8 1.489 1.269 2,2 1,8

- kandidatalder op til 1 år 500 484 466 481 16,6 16,1 15,5 16,8 602 481 19,1 16,8

- øvrige 690 693 688 744 1,1 1,1 1,1 1,1 854 744 1,3 1,1

2022 2022 2022 2023 2022 2022 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Okt Nov Dec Jan Okt Nov Dec Jan Jan Jan Jan Jan

Bruttoledighed 13.091 12.422 11.484 13.330 3,4 3,3 3,0 3,5 13.967 13.330 3,8 3,5 Kandidatalder

- op til 1 år 4.534 4.028 3.670 3.915 20,9 19,1 17,6 18,7 4.099 3.915 18,8 18,7

- mellem 1 - 2 år 1.428 1.340 1.268 1.484 7,1 6,8 6,4 7,4 1.829 1.484 9,1 7,4

- øvrige 6.431 6.374 5.889 7.134 2,1 2,1 2,0 2,4 7.183 7.134 2,5 2,4

DJØF'ere 2.668 2.546 2.381 2.632 2,6 2,5 2,3 2,6 2.769 2.632 2,8 2,6

- kandidatalder op til 1 år 880 806 739 745 15,4 14,8 13,7 14,0 752 745 13,9 14,0

- øvrige 1.615 1.581 1.489 1.692 1,9 1,9 1,8 2,0 1.790 1.692 2,2 2,0

Magistre 3.823 3.732 3.366 3.968 5,3 5,2 4,7 5,6 4.205 3.968 6,0 5,6

- kandidatalder op til 1 år 1.178 1.102 1.011 1.013 32,7 31,0 28,2 28,2 1.083 1.013 29,4 28,2

- øvrige 2.519 2.504 2.231 2.816 4,0 4,0 3,5 4,4 2.987 2.816 4,8 4,4

Ingeniører 1.236 1.137 1.023 1.160 1,8 1,6 1,5 1,6 1.359 1.160 2,0 1,6

- kandidatalder op til 1 år 501 429 356 353 16,6 14,5 12,2 12,3 438 353 14,0 12,3

- øvrige 705 681 635 766 1,1 1,1 1,0 1,2 878 766 1,4 1,2

Fordelt på kandidatalder

Fordelt på akadem iske hovedgrupper Fordelt på kandidatalder

Fordelt på akadem iske hovedgrupper

Nøgletal 2: Ledighed (ikke sæsonkorrigeret)

Seneste udvikling Årlig udvikling

Fuldtidspersoner Ledighedspct. Fuldtidspersoner Ledighedspct.

Nøgletal 1: Ledighed (sæsonkorrigeret)

Seneste udvikling Årlig udvikling

Fuldtidspersoner Ledighedspct. Fuldtidspersoner Ledighedspct.

(4)

Afsnit 1- Forsikrede medlemmer

Der er nu 381.204 forsikrede akademikere, hvoraf 194.199 er kvinder.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

jan-96 aug-96

mar-97 okt-97 maj-98 dec-98 jul-99 feb-00 sep-00 apr-01 nov-01 jun-02 jan-03 aug-03

mar-04 okt-04

maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10

mar-11 okt-11 maj-12 dec-12 jul-13 feb-14 sep-14 apr-15 nov-15 jun-16 jan-17 aug-17

mar-18 okt-18 maj-19 dec-19 jul-20 feb-21 sep-21 apr-22

Personer

Figur 1.1 - Antal forsikrede medlemmer fordelt på køn

Kvinder Mænd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22

Andele

Figur 1.2 - Antal forsikrede medlemmer fordelt på alder

Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år Over 60 år

(5)

Tabel 1 – Forsikrede medlemmer

2022 2023 2022 2023 2022 2023

Civ. Ing. 25.223 25.955 9.184 9.680 34.407 35.635

Diplom Ing. 27.970 28.031 6.696 6.850 34.666 34.881

Cand.Scient.Tech. 11.496 12.205 9.544 10.228 21.040 22.433

MA. Hum . 13.404 13.484 29.583 30.094 42.987 43.578

MA. Nat. 7.590 7.524 7.274 7.311 14.864 14.835

MA. Ph.d. 1.403 1.399 1.153 1.137 2.556 2.536

MA. Sam f. 1.619 1.758 4.474 4.981 6.093 6.739

Øvrige Mag. 1.229 1.254 2.382 2.561 3.611 3.815

Jordbrugsakad. 1.855 1.794 2.058 2.051 3.913 3.845

Mejeriing. 189 190 188 191 377 381

Levn.m .kand. 75 80 403 410 478 490

Dyrlæge 443 427 2.092 2.135 2.535 2.562

Farm aceut 1.499 1.511 4.169 4.281 5.668 5.792

Læge 3.822 3.821 8.842 8.977 12.664 12.798

Tandlæge 301 311 1.747 1.729 2.048 2.040

Arkitekt 2.756 2.705 3.385 3.422 6.141 6.127

Landinspek. 585 583 261 262 846 845

Bibliotekar 853 820 2.425 2.323 3.278 3.143

Musikudd. 374 364 501 493 875 857

Teolog 654 643 1.066 1.037 1.720 1.680

Psykolog 1.557 1.563 7.085 7.291 8.642 8.854

Jurist 5.419 5.458 10.975 11.151 16.394 16.609

Økonom 5.789 5.806 3.809 3.890 9.598 9.696

Sam f. Adm . 11.481 11.623 16.994 17.432 28.475 29.055

Cand. Merc. 19.826 20.303 19.105 19.883 38.931 40.186

HA 3.312 3.369 2.872 3.003 6.184 6.372

HD 2.833 2.665 2.381 2.317 5.214 4.982

Kom m . og Sprog 1.092 1.067 6.308 6.203 7.400 7.270

Bygningskonst. 8.280 8.668 1.474 1.639 9.754 10.307

Cand. IT. 2.890 3.150 2.540 2.808 5.430 5.958

Bac. Sam f. 670 686 783 809 1.453 1.495

Bac. Hum . 1.634 1.665 2.759 2.934 4.393 4.599

Bac. Nat. 2.563 2.969 1.340 1.565 3.903 4.534

Andre 12.487 13.154 12.615 13.121 25.102 26.275

Total 183.173 187.005 188.467 194.199 371.640 381.204

Ingeniører i alt 53.193 53.986 15.880 16.530 69.073 70.516

Magistre i alt 25.245 25.419 44.866 46.084 70.111 71.503

DJØF'ere i alt 45.827 46.559 53.755 55.359 99.582 101.918

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Mænd Kvinder I alt

(6)

Afsnit 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner

Blandt akademikere var der i denne måned 13.330 bruttoledige fuldtidspersoner, hvilket er 637 færre sammenlignet med samme måned sidste år. Sammenlignet med sidste måned er der tale om en stigning på 1.846 personer.

Blandt mænd er bruttoledigheden i fuldtidspersoner faldet med 621 personer sammenlignet med samme måned sidste år. Kvindernes ledighed er faldet med 108 personer.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Personer

Personer

Figur 2.1 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner

Bruttoledighed i fuldtidspersoner, ikke sæsonkorrigeret Bruttoledighed i fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Personer

Personer

Figur 2.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på køn

Mænd Kvinder

(7)

Tabel 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner

Civ. Ing. 497 405 266 207 763 613

Diplom Ing. 526 403 197 145 723 547

Cand.Scient.Tech. 600 501 566 467 1.166 968

MA. Hum . 1.039 876 2.205 1.858 3.244 2.733

MA. Nat. 199 171 239 201 438 372

MA. Ph.d. 44 38 37 30 81 68

MA. Sam f. 178 151 476 386 654 537

Øvrige Mag. 99 85 213 172 312 257

Jordbrugsakad. 48 40 67 58 115 98

Mejeriing. 11 7 5 5 16 12

Levn.m .kand. 5 3 14 11 19 14

Dyrlæge 10 6 63 40 73 45

Farm aceut 38 33 89 76 127 109

Læge 117 71 287 167 404 238

Tandlæge 5 5 22 17 27 22

Arkitekt 143 116 209 176 352 291

Landinspek. 3 2 2 1 5 3

Bibliotekar 22 19 71 60 93 79

Musikudd. 13 10 9 8 22 17

Teolog 29 25 39 30 68 56

Psykolog 70 55 348 279 418 334

Jurist 97 79 162 127 259 206

Økonom 128 102 57 43 185 145

Sam f. Adm . 428 360 754 628 1.182 988

Cand. Merc. 610 518 605 507 1.215 1.025

HA 166 141 158 126 324 267

HD 80 67 84 71 164 138

Kom m . og Sprog 69 59 297 248 366 308

Bygningskonst. 404 308 130 100 534 408

Cand. IT. 148 131 173 150 321 281

Bac. Sam f. 42 33 60 50 102 83

Bac. Hum . 212 182 333 266 545 448

Bac. Nat. 213 167 168 123 381 290

Andre 698 553 955 775 1.653 1.328

Total 6.991 5.723 9.360 7.607 16.351 13.330

Ingeniører i alt 1.023 808 463 352 1.486 1.160

Magistre i alt 1.559 1.321 3.170 2.648 4.729 3.968

DJØF'ere i alt 1.429 1.201 1.736 1.431 3.165 2.632

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Mænd Kvinder I alt

Fuldtids- personer

Fuldtids- personer

Fuldtids- personer Ledigheds-

berørte

Ledigheds- berørte

Ledigheds- berørte

(8)

Afsnit 3 – Bruttoledige fuldtidspersoner i procent af forsikrede

Den sæsonkorrigerede bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner var i denne måned på 3,6 pct., hvilket er 0,3 procentpoint lavere end samme måned sidste år.

Kilde: Danmarks Statistik, Tabel AUS07 (udtræk d. 21/02-23).

I denne måned var bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for mænd og kvinder hhv. 3,2 pct.

og 4,0 pct. Dette er 0,3 og 0,2 procentpoint lavere for henholdsvis mænd og kvinder, sammenlignet med samme måned sidste år.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jan-07 sep-07 maj-08 jan-09 sep-09 maj-10 jan-11 sep-11 maj-12 jan-13 sep-13 maj-14 jan-15 sep-15 maj-16 jan-17 sep-17 maj-18 jan-19 sep-19 maj-20 jan-21 sep-21 maj-22 Procent

Procent

Figur 3.1 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner for akademikere og den generelle ledighed i Danmark

Bruttoledighedspct. for akademikere Bruttoledighedspct. for alle uddannelsesgrupper, DST

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

jan-96 aug-96

mar-97 okt-97 maj-98 dec-98 jul-99 feb-00 sep-00 apr-01 nov-01 jun-02 jan-03 aug-03 mar-04 okt-04 maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10

mar-11 okt-11 maj-12 dec-12 jul-13 feb-14 sep-14 apr-15 nov-15 jun-16 jan-17 aug-17

mar-18 okt-18 maj-19 dec-19 jul-20 feb-21 sep-21 apr-22 Procent

Procent

Figur 3.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner fordelt på køn

Mænd Kvinder

(9)

Tabel 3 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner i procent af antal forsikrede

Civ. Ing. 1,9 1,6 2,7 2,1 2,1 1,7

Diplom Ing. 1,9 1,4 2,9 2,1 2,1 1,6

Cand.Scient.Tech. 4,9 4,1 5,5 4,6 5,2 4,3

MA. Hum . 7,7 6,5 7,3 6,2 7,4 6,3

MA. Nat. 2,6 2,3 3,3 2,8 3,0 2,5

MA. Ph.d. 3,1 2,7 3,3 2,7 3,2 2,7

MA. Sam f. 10,1 8,6 9,6 7,8 9,7 8,0

Øvrige Mag. 7,9 6,8 8,3 6,7 8,2 6,7

Jordbrugsakad. 2,7 2,2 3,3 2,8 3,0 2,5

Mejeriing. 5,8 3,9 2,6 2,5 4,2 3,2

Levn.m .kand. 6,3 3,1 3,4 2,8 3,9 2,8

Dyrlæge 2,3 1,4 3,0 1,9 2,8 1,8

Farm aceut 2,5 2,2 2,1 1,8 2,2 1,9

Læge 3,1 1,9 3,2 1,9 3,2 1,9

Tandlæge 1,6 1,6 1,3 1,0 1,3 1,1

Arkitekt 5,3 4,3 6,1 5,1 5,7 4,8

Landinspek. 0,5 0,3 0,8 0,5 0,6 0,4

Bibliotekar 2,7 2,3 3,1 2,6 3,0 2,5

Musikudd. 3,6 2,6 1,8 1,5 2,6 2,0

Teolog 4,5 4,0 3,8 2,9 4,0 3,3

Psykolog 4,5 3,5 4,8 3,8 4,7 3,8

Jurist 1,8 1,4 1,5 1,1 1,6 1,2

Økonom 2,2 1,8 1,5 1,1 1,9 1,5

Sam f. Adm . 3,7 3,1 4,3 3,6 4,1 3,4

Cand. Merc. 3,0 2,6 3,0 2,6 3,0 2,6

HA 4,9 4,2 5,3 4,2 5,1 4,2

HD 3,0 2,5 3,6 3,1 3,3 2,8

Kom m . og Sprog 6,5 5,6 4,8 4,0 5,0 4,2

Bygningskonst. 4,7 3,6 7,9 6,1 5,2 4,0

Cand. IT. 4,7 4,2 6,2 5,3 5,4 4,7

Bac. Sam f. 6,1 4,8 7,4 6,2 6,8 5,6

Bac. Hum . 12,7 10,9 11,3 9,1 11,9 9,7

Bac. Nat. 7,2 5,6 10,7 7,9 8,4 6,4

Andre 5,3 4,2 7,3 5,9 6,3 5,1

Total 3,7 3,1 4,8 3,9 4,3 3,5

Ingeniører i alt 1,9 1,5 2,8 2,1 2,1 1,6

Magistre i alt 6,1 5,2 6,9 5,7 6,6 5,6

DJØF'ere i alt 3,1 2,6 3,1 2,6 3,1 2,6

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Mænd Kvinder I alt

Ledigheds- berørte

Fuldtids- personer

Ledigheds- berørte

Fuldtids- personer

Ledigheds- berørte

Fuldtids- personer

(10)

Afsnit 4 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder

Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for personer under 30 år er 0,6 procentpoint lavere end samme måned sidste år. Sammenlignes med seneste måned er bruttoledighedsprocenten steget med 0,6 procentpoint for samme aldersgruppe.

Sammenlignet med samme måned sidste år er bruttoledighedsprocenten for de 30-39-årige faldet med 0,2 procentpoint, mens den er faldet 0,2 og 0,3 procentpoint for henholdsvis de 40-49-årige og de 50-59-årige. For personer ældre end 60 år er bruttoledighedsprocenten faldet med 0,4 procentpoint sammenlignet med samme måned sidste år.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Personer

Personer

Figur 4.1 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Procent

Procent

Figur 4.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år

(11)

Tabel 4.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år I alt

Civ. Ing. 291 177 47 55 43 613

Diplom Ing. 168 102 58 114 105 547

Cand.Scient.Tech. 470 398 68 23 8 968

MA. Hum . 875 1.121 419 222 96 2.733

MA. Nat. 118 114 50 43 48 372

MA. Ph.d. 2 19 20 15 12 68

MA. Sam f. 240 222 49 20 6 537

Øvrige Mag. 106 83 29 21 18 257

Jordbrugsakad. 27 30 11 11 19 98

Mejeriing. 6 4 0 2 0 12

Levn.m .kand. 5 8 1 0 0 14

Dyrlæge 16 19 8 0 3 45

Farm aceut 64 24 5 10 6 109

Læge 132 86 14 3 3 238

Tandlæge 6 6 3 3 4 22

Arkitekt 76 108 44 32 31 291

Landinspek. 2 1 0 0 0 3

Bibliotekar 10 22 22 14 11 79

Musikudd. 1 3 5 1 7 17

Teolog 7 25 8 11 4 56

Psykolog 144 134 32 18 7 334

Jurist 73 61 32 22 18 206

Økonom 48 37 18 28 14 145

Sam f. Adm . 339 386 146 80 37 988

Cand. Merc. 415 324 141 95 50 1.025

HA 127 47 19 46 27 267

HD 32 44 6 31 25 138

Kom m . og Sprog 77 101 54 48 27 308

Bygningskonst. 203 121 45 26 13 408

Cand. IT. 112 124 39 5 2 281

Bac. Sam f. 48 15 9 8 3 83

Bac. Hum . 268 104 32 29 14 448

Bac. Nat. 197 60 17 13 3 290

Andre 362 430 256 158 122 1.328

Total 5.064 4.563 1.705 1.210 788 13.330

Ingeniører i alt 458 280 104 169 148 1.160

Magistre i alt 1.341 1.559 568 321 180 3.968

DJØF'ere i alt 1.003 855 355 272 147 2.632

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(12)

Tabel 4.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år I alt

Civ. Ing. 4,6 1,5 0,6 0,8 1,8 1,7

Diplom Ing. 4,6 1,7 0,7 0,9 2,1 1,6

Cand.Scient.Tech. 8,6 3,4 1,8 1,7 3,1 4,3

MA. Hum . 17,2 7,3 3,1 3,1 4,1 6,3

MA. Nat. 9,8 3,5 1,2 1,0 2,8 2,5

MA. Ph.d. 5,5 3,1 2,1 2,1 5,9 2,7

MA. Sam f. 13,9 6,3 5,1 4,6 5,8 8,0

Øvrige Mag. 15,4 9,2 3,2 2,3 4,6 6,7

Jordbrugsakad. 10,1 4,2 1,1 0,9 2,9 2,5

Mejeriing. 12,8 4,5 - 1,4 - 3,2

Levn.m .kand. 6,3 2,9 0,9 - - 2,8

Dyrlæge 4,8 2,0 1,2 - 1,4 1,8

Farm aceut 6,3 1,2 0,3 1,0 1,6 1,9

Læge 5,9 1,5 0,6 0,2 0,3 1,9

Tandlæge 1,7 0,9 0,7 0,7 1,8 1,1

Arkitekt 18,0 6,1 2,2 2,5 4,4 4,8

Landinspek. 2,1 0,6 - - - 0,4

Bibliotekar 13,8 3,8 2,1 1,5 2,0 2,5

Musikudd. 6,9 2,4 3,1 0,3 2,8 2,0

Teolog 19,9 9,3 1,8 1,9 1,2 3,3

Psykolog 9,2 3,9 1,5 1,5 1,2 3,8

Jurist 2,5 1,1 0,8 0,7 1,8 1,2

Økonom 3,1 1,2 0,9 1,2 2,3 1,5

Sam f. Adm . 8,3 3,4 1,8 1,8 3,5 3,4

Cand. Merc. 4,7 2,0 1,7 1,6 4,5 2,6

HA 8,1 3,3 2,3 2,4 4,5 4,2

HD 5,9 3,3 0,9 1,9 3,1 2,8

Kom m . og Sprog 9,5 5,4 2,6 2,9 3,4 4,2

Bygningskonst. 11,8 2,8 1,7 1,9 3,4 4,0

Cand. IT. 7,5 4,2 3,0 2,7 9,2 4,7

Bac. Sam f. 14,8 3,8 2,2 2,8 4,2 5,6

Bac. Hum . 15,0 9,8 4,5 3,9 5,5 9,7

Bac. Nat. 10,5 3,7 2,6 4,2 4,0 6,4

Andre 10,5 4,5 3,6 3,7 6,0 5,1

Total 8,2 3,5 1,9 1,7 3,0 3,5

Ingeniører i alt 4,6 1,6 0,7 0,9 2,0 1,6

Magistre i alt 15,4 6,6 2,7 2,3 3,8 5,6

DJØF'ere i alt 5,3 2,3 1,5 1,5 3,3 2,6

Ledighedsprocenten er ikke angivet, når antallet af observationer er mindre end 10 Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(13)

Afsnit 5 - Dimittendledighed og ledighed efter kandidatalder

Dimittendledigheden ét år efter dimission er vist i figur 5.1. Figuren illustrerer hvor mange personer, som dimitterede præcis ét forinden i en given måned, der fortsat er ledige og hvor stor en andel disse udgør af gruppen, som stadig er forsikret i a-kasserne. Eksempelvis fremgår det, at for gruppen af dimittender i januar 2022 er 260 fuldtidspersoner bruttoledige i januar 2023, ét år efter dimissionen, og disse udgør 7 pct. af dimittenderne fra januar 2022, der fortsat er forsikret.

Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for dimittender ligger omkring 20,8 pct., jf. figur 5.2.

9% 10%

12%

13%

10%

8% 9%

13%

14% 14%

10% 9%

7%

341 95 67 65 60 817 98 154 103 104 37 62 260

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

jan-21 feb-21 mar-21 apr-21 maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 Dimisssionstidspunkt

Figur 5.1 - Dimittendledigheden et år efter dimission

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 5 10 15 20 25 30 35 40

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Procent

Procent

Figur 5.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledigshedspct. i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder

Under 1 år 1 - 2 år 2 - 4 år 5 - 9 år 10 - 14 år Over 15 år

(14)

Tabel 5.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 4 år 5 - 9 år 10 - 14 år Over 15 år Uoplyst I alt

Civ. Ing. 313 75 120 66 32 129 28 763

Diplom Ing. 243 54 59 48 22 280 17 723

Cand.Scient.Tech. 455 160 240 160 31 25 95 1.166

MA. Hum . 762 400 736 556 257 404 129 3.244

MA. Nat. 127 43 62 50 29 120 7 438

MA. Ph.d. 9 3 7 22 12 25 3 81

MA. Sam f. 260 93 114 118 27 20 22 654

Øvrige Mag. 89 42 79 44 13 35 10 312

Jordbrugsakad. 25 9 19 10 8 35 9 115

Mejeriing. 7 1 3 2 0 3 0 16

Levn.m .kand. 7 4 3 3 1 0 1 19

Dyrlæge 32 3 16 8 2 8 4 73

Farm aceut 59 7 22 11 7 18 3 127

Læge 232 23 72 36 11 7 23 404

Tandlæge 5 1 6 4 1 9 1 27

Arkitekt 88 39 51 48 18 84 24 352

Landinspek. 2 0 0 0 2 1 0 5

Bibliotekar 11 7 14 17 9 21 14 93

Musikudd. 3 2 1 1 4 6 5 22

Teolog 20 6 11 6 8 14 3 68

Psykolog 149 52 80 71 24 21 21 418

Jurist 87 13 49 34 12 51 13 259

Økonom 65 6 24 21 9 46 14 185

Sam f. Adm . 316 121 245 165 103 137 95 1.182

Cand. Merc. 369 104 171 175 93 217 86 1.215

HA 114 28 42 23 10 84 23 324

HD 19 12 39 20 0 61 13 164

Kom m . og Sprog 52 26 63 68 35 97 25 366

Bygningskonst. 272 75 84 37 17 43 6 534

Cand. IT. 118 41 61 44 18 13 26 321

Bac. Sam f. 45 11 15 3 3 6 19 102

Bac. Hum . 217 89 105 60 15 42 17 545

Bac. Nat. 217 60 44 18 2 10 30 381

Andre 463 110 213 237 137 322 171 1.653

Total 5.252 1.720 2.870 2.186 972 2.394 957 16.351

Ingeniører i alt 556 129 179 114 54 409 45 1.486

Magistre i alt 1.247 581 998 790 338 604 171 4.729

DJØF'ere i alt 951 272 531 418 227 535 231 3.165

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(15)

Tabel 5.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder

Under 1 år Ml. 1 - 2 år 2 - 4 år 5 - 9 år 10 - 14 år Over 15 år Uoplyst I alt

Civ. Ing. 12,0 3,2 2,3 0,9 0,6 0,7 1,9 1,7

Diplom Ing. 12,7 4,9 1,9 1,4 0,8 1,0 1,3 1,6

Cand.Scient.Tech. 22,4 7,9 4,1 2,3 1,2 0,9 2,1 4,3

MA. Hum . 32,3 17,3 10,0 5,2 3,2 2,3 3,3 6,3

MA. Nat. 21,9 8,1 4,7 2,3 1,7 1,2 1,1 2,5

MA. Ph.d. 17,5 7,3 2,0 3,4 2,0 2,1 2,6 2,7

MA. Sam f. 25,3 10,4 6,2 5,2 4,5 2,2 3,6 8,0

Øvrige Mag. 22,2 15,3 12,0 6,4 2,4 2,0 5,4 6,7

Jordbrugsakad. 23,2 7,1 5,3 2,4 2,2 1,3 2,0 2,5

Mejeriing. 19,0 7,1 5,5 4,8 - 1,0 - 3,2

Levn.m .kand. 27,6 7,8 2,0 1,6 2,2 - 2,8 2,8

Dyrlæge 12,6 1,9 3,9 1,2 0,4 0,7 1,1 1,8

Farm aceut 19,1 1,9 2,5 0,9 0,8 0,7 0,6 1,9

Læge 11,7 2,0 2,2 1,0 0,6 0,2 1,4 1,9

Tandlæge 3,3 1,3 1,8 1,1 0,3 0,9 0,6 1,1

Arkitekt 41,0 15,0 7,7 4,6 2,0 2,5 2,8 4,8

Landinspek. 6,0 - - - 1,2 - - 0,4

Bibliotekar 28,2 18,1 9,7 3,3 2,6 1,2 1,4 2,5

Musikudd. 19,5 9,3 3,9 1,7 5,9 1,1 1,3 2,0

Teolog 40,2 14,0 10,2 3,6 2,5 1,2 1,6 3,3

Psykolog 20,4 8,2 3,7 2,8 1,7 0,9 2,7 3,8

Jurist 8,2 1,4 1,9 0,9 0,6 0,8 0,5 1,2

Økonom 11,1 1,3 1,5 1,0 1,0 1,1 1,0 1,5

Sam f. Adm . 20,6 8,4 4,9 2,4 1,9 1,4 2,0 3,4

Cand. Merc. 12,1 4,0 2,3 1,7 1,5 1,7 1,7 2,6

HA 17,3 5,7 5,0 2,7 4,9 2,4 2,3 4,2

HD 21,8 13,2 5,1 2,4 - 2,0 1,6 2,8

Kom m . og Sprog 24,4 9,9 6,5 5,1 3,2 2,5 3,0 4,2

Bygningskonst. 25,5 8,9 4,2 1,2 0,9 1,5 0,8 4,0

Cand. IT. 18,5 7,1 4,2 2,8 2,4 1,2 2,6 4,7

Bac. Sam f. 24,7 12,4 10,1 2,5 4,7 2,5 2,0 5,6

Bac. Hum . 19,4 16,2 12,7 8,8 4,8 2,9 3,3 9,7

Bac. Nat. 18,1 8,8 5,0 2,9 0,6 1,8 2,1 6,4

Andre 17,5 6,6 5,7 4,8 3,0 3,9 2,8 5,1

Total 18,7 7,4 4,6 2,7 1,8 1,5 2,0 3,5

Ingeniører i alt 12,3 3,8 2,2 1,1 0,7 0,9 1,6 1,6

Magistre i alt 28,2 14,4 8,8 4,8 3,0 1,9 3,1 5,6

DJØF'ere i alt 14,0 4,7 3,0 1,8 1,5 1,5 1,5 2,6

Ledighedsprocenten er ikke angivet, når antallet af observationer er mindre end 10 Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(16)

Tabel 5.3 - Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder (0-2 år)

0 - 3 m dr. 3 - 6 m dr. 6 - 9 m dr. 9 - 12 m dr. 12 - 15 m dr. 15 - 18 m dr. 18 - 21 m dr. 21 - 24 m dr.

Civ. Ing. 54 52 105 13 14 6 26 18

Diplom Ing. 68 20 35 6 30 6 9 5

Cand.Scient.Tech. 72 86 187 23 35 19 67 15

MA. Hum . 81 175 323 44 64 83 171 29

MA. Nat. 33 22 44 5 9 11 16 1

MA. Ph.d. 1 4 3 0 1 1 1 0

MA. Sam f. 34 52 104 17 16 19 36 6

Øvrige Mag. 20 12 33 5 13 5 14 2

Jordbrugsakad. 6 5 9 1 4 2 3 0

Mejeriing. 3 0 1 0 0 0 1 0

Levn.m .kand. 2 1 1 0 2 0 0 1

Dyrlæge 9 1 3 0 2 0 1 0

Farm aceut 14 14 23 1 0 4 2 0

Læge 99 2 5 0 2 1 14 1

Tandlæge 0 0 3 0 0 0 1 0

Arkitekt 6 10 52 3 7 5 19 1

Landinspek. 1 0 1 0 0 0 0 0

Bibliotekar 1 3 5 1 2 1 1 2

Musikudd. 0 0 2 0 0 1 0 0

Teolog 7 1 7 1 2 1 1 1

Psykolog 44 18 47 2 13 4 27 2

Jurist 25 7 21 4 2 4 5 0

Økonom 18 9 13 1 1 0 2 1

Sam f. Adm . 47 60 125 20 24 28 41 14

Cand. Merc. 44 64 177 20 18 14 53 8

HA 15 26 43 6 3 3 16 2

HD 0 3 12 0 5 0 5 1

Kom m . og Sprog 7 7 28 1 6 3 12 2

Bygningskonst. 120 8 44 9 38 6 16 5

Cand. IT. 9 23 70 3 2 6 28 2

Bac. Sam f. 6 10 18 2 4 1 4 0

Bac. Hum . 18 45 91 13 14 15 39 7

Bac. Nat. 28 28 87 8 16 10 24 2

Andre 127 33 149 16 19 13 53 8

Total 1.019 800 1.871 226 367 272 709 136

Ingeniører i alt 122 72 139 19 44 12 35 23

Magistre i alt 170 266 507 71 103 120 238 38

DJØF'ere i alt 149 165 379 51 47 50 117 26

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(17)

Tabel 5.4 - Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder (0-2 år)

0 - 3 m dr. 3 - 6 m dr. 6 - 9 m dr. 9 - 12 m dr. 12 - 15 m dr. 15 - 18 m dr. 18 - 21 m dr. 21 - 24 m dr.

Civ. Ing. 20,6 20,1 10,1 4,3 4,3 2,5 2,4 5,4

Diplom Ing. 12,4 25,9 12,7 5,2 5,1 8,2 3,3 5,9

Cand.Scient.Tech. 27,5 34,6 19,5 13,0 10,2 6,5 7,5 7,3

MA. Hum . 24,5 53,4 28,9 28,5 19,0 21,6 15,7 15,4

MA. Nat. 28,7 36,8 17,0 11,3 9,8 11,2 7,3 2,0

MA. Ph.d. 6,2 46,5 26,8 - 9,1 10,0 8,3 -

MA. Sam f. 21,7 48,1 22,5 18,9 10,5 15,8 9,0 9,3

Øvrige Mag. 29,7 22,2 19,7 19,1 28,7 8,9 15,0 7,6

Jordbrugsakad. 30,0 25,7 25,5 6,2 11,1 7,9 7,3 -

Mejeriing. 31,7 - - - -

Levn.m .kand. 26,4 - - - 12,3 - - 10,0

Dyrlæge 16,0 14,3 11,3 - 2,4 - 2,2 -

Farm aceut 40,3 24,7 14,8 4,2 - 5,1 1,2 -

Læge 26,1 13,3 1,0 - 0,5 7,1 2,8 11,5

Tandlæge - - 3,4 - - - 1,4 -

Arkitekt 21,9 69,3 41,7 42,2 17,2 50,3 12,4 11,1

Landinspek. - - 3,6 - - - - -

Bibliotekar 18,7 59,1 22,7 - - - 7,9 31,9

Musikudd. - - 23,8 - - - - -

Teolog 42,3 - 38,4 - 11,1 - 10,3 -

Psykolog 31,8 29,7 14,8 7,5 10,8 5,2 8,1 6,2

Jurist 13,8 16,4 5,0 7,6 0,7 6,3 1,1 -

Økonom 18,7 18,3 6,9 2,9 1,4 - 1,2 2,8

Sam f. Adm . 21,6 31,0 18,3 15,6 9,3 13,8 6,5 7,7

Cand. Merc. 25,5 24,7 9,0 16,2 9,6 5,6 3,0 6,2

HA 19,9 35,0 12,6 22,1 4,4 4,8 6,0 7,5

HD - 37,5 26,7 - 50,3 - 9,8 8,3

Kom m . og Sprog 16,7 43,9 25,1 11,1 11,9 12,7 9,0 8,3

Bygningskonst. 34,3 26,5 15,0 26,4 9,9 24,0 5,6 13,4

Cand. IT. 22,9 46,5 15,1 17,6 8,0 9,2 6,7 7,4

Bac. Sam f. 13,3 42,1 25,9 24,5 19,8 6,7 12,1 -

Bac. Hum . 7,2 46,4 19,4 30,5 17,2 19,9 14,7 17,3

Bac. Nat. 11,0 30,3 20,7 11,9 8,4 17,9 8,2 3,8

Andre 20,1 13,2 18,6 9,4 4,1 5,3 10,7 4,1

Total 21,1 31,8 15,7 12,8 7,8 10,3 6,7 7,1

Ingeniører i alt 15,0 21,4 10,7 4,6 4,8 3,7 2,6 5,5

Magistre i alt 24,7 47,5 25,1 21,9 16,1 17,7 13,1 11,3

DJØF'ere i alt 20,1 26,8 10,5 14,1 5,8 8,0 3,6 5,9

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(18)

Afsnit 6 – Sommerdimittenders bruttoledighed i fuldtidspersoner

Sommerdimittender er defineret som akademikere, der har færdiggjort deres uddannelse i sommermånederne juni, juli eller august. Deres ledighed følger vi de første 24 måneder efter dimissionen. I figur 6.1 og 6.2 vises bruttoledigheden i fuldtidspersoner for sommerdimittenderne for årgang 2020-2022 i hhv. absolutte tal og procent. Figur 6.3 viser bruttoledigheden i

fuldtidspersoner for sommerdimittender i 2021 og 2022 opdelt på de tre store grupper. Figur 6.4, 6.5 og 6.6 viser bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for sommerdimittender for hhv.

ingeniører, magistre og Djøf’ere og sammenligner med ledighedsprocenten de seneste fem år.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Personer

Antal måneder efter dimission

Figur 6.1 - Bruttoledighed i fuldtidspersoner for sommerdimittenderne fra 2020- 2022

Årgang 2020 Årgang 2021 Årgang 2022

(19)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Procent

Antal måneder efter dimission

Figur 6.2 - Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner for sommerdimittenderne fra 2020-2022

Årgang 2020 Årgang 2021 Årgang 2022

0 10 20 30 40 50 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Procent

Figur 6.3 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender opdelt på grupper, årgang 2021-2022

Ingeniører 2021 Magistre 2021 DJØF'ere 2021

Ingeniører 2022 Magistre 2022 DJØF'ere 2022

(20)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August

Procent

Procent

Figur 6.4 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender for ingeniører, årgang 2017-2022

2017 Sommerdimittender 2018 Sommerdimittender 2019 Sommerdimittender 2020 Sommerdimittender 2021 Sommerdimittender 2022 Sommerdimittender

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August

Procent

Procent

Figur 6.5 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender for magistre, årgang 2017-2022

2017 Sommerdimittender 2018 Sommerdimittender 2019 Sommerdimittender 2020 Sommerdimittender 2021 Sommerdimittender 2022 Sommerdimittender

(21)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August

Procent

Procent

Figur 6.6 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender for DJØF'ere, årgang 2017-2022

2018 Sommerdimittender 2019 Sommerdimittender 2020 Sommerdimittender 2021 Sommerdimittender 2022 Sommerdimittender 2017 Sommerdimittender

(22)

Afsnit 7 – Regionstabeller

Tabel A – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på regioner

Nord- Vest- Øst- Syd- Fyn Sjælland Hoved- Bornholm Hele

Jylland Jylland Jylland Jylland staden Landet

Civ. Ing. 73 15 87 36 54 32 314 2 613

Diplom Ing. 24 20 121 46 61 64 211 1 547

Cand.Scient.Tech. 93 16 183 34 86 36 518 2 968

MA. Hum . 256 45 715 95 288 149 1.170 11 2.733

MA. Nat. 17 5 85 19 35 43 165 2 372

MA. Ph.d. 8 1 11 2 5 2 40 0 68

MA. Sam f. 71 11 114 19 26 30 266 0 537

Øvrige Mag. 19 4 62 7 23 14 127 1 257

Jordbrugsakad. 3 1 12 2 7 5 68 0 98

Mejeriing. 0 0 2 1 0 0 9 0 12

Levn.m .kand. 0 0 2 0 0 1 10 0 14

Dyrlæge 3 0 2 2 1 11 27 0 45

Farm aceut 3 1 16 3 6 2 78 0 109

Læge 12 3 65 2 33 4 117 1 238

Tandlæge 0 0 7 0 2 3 10 0 22

Arkitekt 4 4 96 4 11 8 163 0 291

Landinspek. 1 0 1 0 1 0 0 0 3

Bibliotekar 9 1 5 3 2 9 48 1 79

Musikudd. 1 0 7 2 0 1 6 0 17

Teolog 4 3 17 4 1 2 25 0 56

Psykolog 37 2 137 12 25 14 103 3 334

Jurist 17 4 40 5 10 15 114 0 206

Økonom 12 0 17 5 9 4 98 0 145

Sam f. Adm . 94 21 145 48 77 59 542 0 988

Cand. Merc. 91 27 179 52 84 55 528 4 1.025

HA 27 4 54 17 42 20 102 0 267

HD 6 2 20 12 7 16 72 1 138

Kom m . og Sprog 27 1 48 14 26 27 164 1 308

Bygningskonst. 29 24 141 27 40 34 111 2 408

Cand. IT. 50 6 59 20 14 15 118 0 281

Bac. Sam f. 4 0 16 8 8 5 43 0 83

Bac. Hum . 33 13 120 18 55 20 188 0 448

Bac. Nat. 34 10 61 14 25 16 130 0 290

Andre 72 17 175 53 98 84 818 9 1.328

Total 1.134 261 2.826 585 1.160 803 6.503 42 13.330

Ingeniører i alt 96 34 208 82 115 96 525 3 1.160

Magistre i alt 371 65 988 142 376 238 1.768 14 3.968

DJØF'ere i alt 241 56 436 127 222 153 1.385 5 2.632

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(23)

Tabel B – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på regioner

Nord- Vest- Øst- Syd- Fyn Sjælland Hoved- Bornholm Hele

Jylland Jylland Jylland Jylland staden Landet

Civ. Ing. 1,7 1,5 1,8 1,7 3,0 1,3 1,7 5,3 1,7

Diplom Ing. 1,6 1,1 1,7 1,1 1,8 1,6 1,7 1,4 1,6

Cand.Scient.Tech. 5,4 3,5 5,2 3,1 5,7 2,5 4,2 5,1 4,3

MA. Hum . 8,1 3,6 8,3 3,9 8,0 4,4 5,7 8,2 6,3

MA. Nat. 2,5 1,1 2,9 2,4 2,9 2,9 2,3 4,9 2,5

MA. Ph.d. 7,8 2,5 2,0 2,1 3,1 1,3 3,0 - 2,7

MA. Sam f. 15,5 9,4 11,7 9,3 9,5 6,4 6,4 - 8,0

Øvrige Mag. 8,0 3,6 9,0 3,0 8,7 4,7 6,6 6,7 6,7

Jordbrugsakad. 1,8 0,4 2,6 0,6 3,1 0,8 3,9 - 2,5

Mejeriing. - - 2,9 2,3 - - 5,2 - 3,2

Levn.m .kand. - - 6,4 - - 1,5 2,9 - 2,8

Dyrlæge 1,4 - 0,8 0,7 0,4 2,6 2,6 - 1,8

Farm aceut 2,4 1,2 4,2 1,5 1,8 0,3 2,0 - 1,9

Læge 1,3 0,7 2,3 0,2 2,4 0,6 2,1 2,6 1,9

Tandlæge - - 1,3 - 1,8 1,7 1,2 - 1,1

Arkitekt 3,1 4,3 6,1 1,8 7,2 3,4 4,4 - 4,8

Landinspek. 0,5 - 0,7 - 1,0 - - - 0,4

Bibliotekar 3,2 0,8 1,7 1,2 1,3 2,4 3,0 7,7 2,5

Musikudd. 1,0 - 5,3 1,8 - 1,1 2,0 - 2,0

Teolog 2,5 2,1 5,3 2,2 0,9 1,0 4,6 - 3,3

Psykolog 4,9 0,8 6,5 2,3 4,0 2,2 2,7 8,8 3,8

Jurist 2,3 0,9 1,5 0,6 1,5 1,2 1,1 - 1,2

Økonom 2,4 - 1,2 1,1 1,5 0,7 1,7 - 1,5

Sam f. Adm . 6,0 4,0 4,1 3,9 4,7 2,7 3,0 - 3,4

Cand. Merc. 3,9 2,9 2,3 2,2 4,0 2,2 2,4 10,3 2,6

HA 5,9 1,4 4,4 2,7 9,4 3,5 3,8 - 4,2

HD 1,9 1,1 2,5 2,7 2,8 3,2 3,0 12,5 2,8

Kom m . og Sprog 7,3 0,6 3,8 3,0 6,1 4,3 4,3 7,5 4,2

Bygningskonst. 2,8 3,2 5,7 3,2 3,9 2,7 3,9 5,5 4,0

Cand. IT. 8,0 6,9 4,8 7,1 5,8 5,4 3,7 - 4,7

Bac. Sam f. 6,5 - 7,9 8,4 9,9 4,2 5,0 - 5,6

Bac. Hum . 11,0 12,7 12,7 9,3 13,9 6,3 8,3 - 9,7

Bac. Nat. 8,7 6,5 6,4 4,7 8,0 5,3 6,4 - 6,4

Andre 5,2 2,5 5,0 3,3 6,2 4,2 5,6 8,2 5,1

Total 4,5 2,3 4,2 2,4 4,6 2,6 3,4 4,8 3,5

Ingeniører i alt 1,7 1,3 1,7 1,3 2,2 1,5 1,7 2,9 1,6

Magistre i alt 7,9 3,4 7,2 3,8 6,8 4,1 5,0 6,6 5,6

DJØF'ere i alt 4,3 2,3 2,6 2,3 4,1 2,2 2,4 3,1 2,6

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(24)

Tabel C – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på de store kommuner

København Århus Aalborg Odense København Århus Aalborg Odense Hele landet

Civ. Ing. 158 62 58 43 2,5 2,4 1,9 3,5 1,7

Diplom Ing. 77 77 14 44 2,4 2,4 1,8 2,3 1,6

Cand.Scient.Tech. 356 135 82 71 5,4 6,0 6,4 6,6 4,3

MA. Hum . 836 532 186 197 6,6 9,6 9,2 8,9 6,3

MA. Nat. 106 64 13 22 3,5 3,7 3,3 2,9 2,5

MA. Ph.d. 27 6 3 5 4,0 1,3 4,1 4,2 2,7

MA. Sam f. 205 89 53 12 7,1 13,3 16,0 8,0 8,0

Øvrige Mag. 83 48 12 18 7,3 10,3 8,3 10,5 6,7

Jordbrugsakad. 44 4 2 1 6,2 3,7 3,8 1,2 2,5

Mejeriing. 7 0 0 0 9,4 - - - 3,2

Levn.m .kand. 7 2 0 0 4,3 8,7 - - 2,8

Dyrlæge 19 0 0 1 5,3 - - 1,3 1,8

Farm aceut 40 11 3 5 2,9 4,8 4,5 2,2 1,9

Læge 75 50 5 27 2,9 2,5 0,8 2,6 1,9

Tandlæge 4 5 0 0 1,3 1,6 - - 1,1

Arkitekt 123 79 1 3 5,4 7,0 1,7 4,9 4,8

Landinspek. 0 1 1 1 - 2,1 0,6 2,0 0,4

Bibliotekar 24 0 7 1 3,3 - 4,3 1,5 2,5

Musikudd. 3 5 0 0 2,2 7,2 - - 2,0

Teolog 20 11 0 0 8,3 7,3 - - 3,3

Psykolog 65 105 33 15 3,0 7,7 6,0 4,0 3,8

Jurist 60 32 14 6 1,3 1,9 3,0 1,7 1,2

Økonom 55 14 9 8 2,0 1,6 2,7 2,0 1,5

Sam f. Adm . 349 106 77 55 3,4 4,7 7,0 5,2 3,4

Cand. Merc. 287 133 73 64 2,7 2,8 4,6 4,5 2,6

HA 55 41 24 32 4,4 5,9 8,3 11,5 4,2

HD 40 12 3 5 4,0 3,0 1,5 3,4 2,8

Kom m . og Sprog 99 28 19 19 5,4 4,0 8,9 7,3 4,2

Bygningskonst. 57 85 19 30 4,5 8,0 3,5 5,7 4,0

Cand. IT. 79 43 45 12 4,0 5,2 9,0 7,6 4,7

Bac. Sam f. 26 14 3 5 5,2 10,5 6,0 9,8 5,6

Bac. Hum . 149 99 30 42 10,0 14,5 14,5 15,8 9,7

Bac. Nat. 92 44 29 16 8,2 7,4 10,0 6,9 6,4

Andre 522 120 48 69 6,7 6,0 5,6 7,5 5,1

Total 4.151 2.056 865 827 4,4 5,3 5,2 5,3 3,5

Ingeniører i alt 235 139 71 87 2,4 2,4 1,9 2,8 1,6

Magistre i alt 1.258 739 267 254 6,2 8,4 9,0 7,4 5,6

DJØF'ere i alt 806 326 197 165 2,7 3,2 5,2 4,7 2,6

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Antal fuldtidspersoner Ledighedspct.

(25)

Afsnit 8 – Om Akademikernes Ledighedsstatistik

Akademikernes ledighedsstatistik bygger på data fra Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS), Magistrenes A-kasse (MA), Civiløkonomernes A-kasse (CA) samt FTFa.

Disse a-kasser afleverer månedligt data til Akademikernes ledighedsstatistik. Der er tidsmæssig overensstemmelse mellem Akademikernes ledighedsstatistik og den officielle månedlige ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik.

Frem til og med juli 2017 har perioden fulgt dagpengeperioden med ugebaseret udbetaling, der som hovedregel sluttede den næstsidste søndag i den pågældende kalendermåned. Fra juli 2017 og frem følger perioden forsat dagpengeperioden, men med månedsbaseret udbetaling. Landets A-kasser har siden juli 2017 opgjort ledighed i antal fuldtidstimer, frem for antal uger, om måneden. I forbindelse med dagpengereformen i juli 2017 har a-kasserne foretaget mindre justeringer i måden hvorpå de opgør data. Disse ting kombineret kan have skabt et databrud i juli 2017.

Akademikernes ledighedsstatistik er udarbejdet efter de samme principper som den officielle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik. Det vil sige, at den er baseret på dagpengeudbetalinger fra a-kasserne. Derudover er der suppleret med oplysninger om uddannelse, dimissionstidspunkt, alder og bopælskommune.

Ledigheden er stærkt påvirket af et årligt sæsonmønster, som kan gøre det svært at vurdere den underliggende udvikling i ledigheden. Derfor sæsonkorrigeres udvalgte tidsserier i publikationen.

Dette gøres ved en statistisk metode, der finder det årlige sæsonmønster og trækker dette ud af tidsserien. Dermed opnås den sæsonkorrigerede tidsserie, som vises i publikationen.

Akademikernes ledighedsstatistik tegner et billede af akademikernes aktuelle ledighedssituation - også regionalt og lokalt. Detaljerede tabeller for hver beskæftigelsesregion og kommune findes på www.akademikerne.dk. Publikationen indeholder i øvrigt tabeller og figurer, der belyser udviklingen siden januar 1996.

I tilknytning hertil skal bemærkes, at indplaceringen af personer i uddannelseskategorierne følger direkte fra uddannelsesoplysningerne om hvert enkelt forsikret medlem. Det betyder at vores afgrænsning af fx ingeniører, magistre og Djøf’ere kan variere i forhold til a-kassernes afgrænsning.

Desuden er det ikke muligt at sammenligne alle uddannelsesgrupperne tilbage i tid, idet der med

mellemrum er sket enkelte justeringer af uddannelsesgrupperne.

(26)

Oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Indhold

Civ. Ing. Civilingeniører og levnedsmiddelingeniører

Diplom Ing. Diplomingeniører, akademiingeniører og teknikumingeniører

Cand.Scient.Tech. Kandidater indenfor det tekniske naturvidenskabelige område (Ny katagori oprettet i januar 2015) MA.Hum. Kandidatretninger indenfor det humanistiske område

MA.Nat Kandidatretninger indenfor biologi, geologi, geografi og legemsøvelser, matematik, datalogi, fysik, kemi og biokemi

MA.Ph.d. Medlemmer af Magistrenes A-kasse med en Ph.d.-grad

Mag.Samf. Kandidatretninger indenfor kultursociologi, antropologi, samfundsfag og aktuarer

Øvrige Mag. Medlemmer af Magistrenes Arbejdsløshedskasse, som ikke kan placeres under de andre magisterkategorier

Jordbrugsakad. Bachelorer og kandidater uddannet fra KULIFE (tidligere KVL) - Cand.agro., cand.silv., cand.hort., cand.hort.arch., cand.oecon.agro., cand.scient., cand.scient.oecon. med mange forskellige tillægstitler inden for de nævnte kandidattitler.

Mejeriing. Cand.lact.

Levn.m.kand. Levnedsmiddelkandidater (tidligere bromatologer)

Dyrlæge Cand.med.vet.

Farmaceut Cand. pharm., cand. scient lægemiddelvidenskab, cand. scient medicinalkemi, cand. scient medicinalbiologi, cand.

scient molekylær medicin, humanbiologer, Ph.d. farmaceuter

Læge Cand.med.

Tandlæge Cand.odont.

Arkitekt Cand.arch.

Landinspek. Cand.geom.

Bibliotekar Bibliotekar D.B. og cand.scient.bibl.

Musikudd. Musikuddannede kandidater Teolog Cand.teol.

Psykolog Cand.psych.

Jurist Cand.jur.

Økonom Cand.oecon., cand.polit. og cand.scient.oecon.

Samf.Adm. Cand.scient.pol., cand.rer.soc., cand.tech.soc., cand. scient.adm., cand.adm.pol., cand.negot., cand.comm., kand.- samf. og cand.-scient.soc.

Cand.Merc. Alle retninger indenfor cand.merc-uddannelserne.

HA Alle retninger indenfor HA-uddannelserne HD Alle retninger indenfor HD-uddannelserne

Komm. og sprog Alle medlemmer af arbejdsløshedskassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog bortset fra journalisterne.

Bygningskonst. Bygningskonstruktør Cand.IT Cand.IT

Bac.Samf. Bacheloruddannelse indenfor det samfundsvidenskabelige område

Bac.Hum. Bacheloruddannelse indenfor det humanistiske område Bac.Nat. Bacheloruddannelse indenfor det naturvidenskabelige område

Andre Kiropraktorer og medlemmer af AAK, CA og IAK som ikke kan placeres indenfor en af de øvrige uddannelseskategorier.

Cand.design, ph.d. i arkitektur og design samt master of architecture and design indgår også her

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Omkring en femtedel af alle mellem 16 og 64 år i Danmark, svarende til 680.000 mennesker, oplyser, at de har en funktionsnedsættelse. 10 Hvis per- soner over 64 år medregnes, må

Der er forskel på, hvilken spiseforstyrrelse, nye patienter har, når børn og unge sammenlignes med voksne, og kvinder sammenlignes med mænd, jf. Drenge udgør godt ni pct. Fler-

halvdelen af personer med handikap er ude i naturen i Danmark næsten dagligt eller oftere i sommerhalvåret Der er stor variation i hvor ofte personer med handikap er ude i naturen

Både faldet i BNP, det private forbrug, de faste bruttoinvesteringer og eksporten var i første halvår 2020 mindre i Danmark.. Faldet i BNP har i Danmark været på linje med faldet i

Andelen af dødsfald i aldersgruppen 0-74 årige blandt alle dødsfald er derimod faldet svagt fra 2012 til 2013 for både mænd og kvinder.. Medianalderen er dermed højere i forhold

Faldet i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende et markant fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd på knap 19 pct.. Medianalderen for dødsfald af selvmord er

Andelen, der har eller er i gang med en kort videregående uddannelse, er for arbejder- og underklassen steget fra 1997 til 2012, mens den er faldet for personer

• Efter et halvt år på studiet er andelen med godt helbred faldet til 75 %, og andelen med rimeligt helbred, dårligt helbred eller meget dårligt helbred er steget i samme takt.. •