Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

18  Download (0)

Full text

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 25, 2022

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Callesen, Ingeborg

Publication date:

2009

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Callesen, I. (2009). Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug. Abstract fra The Copenhagen Climate

Exchange 2009 : Workshop om skovenes rolle i klimaet', Øksnehallen, København.

(2)

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug g

Ingeborg Callesen post doc

Afdelingen for Biosystemer

Programmet for Bioenergi og Biomasse

Præsenteret ved:

k h k ll kl

‘Workshop om skovenes rolle i klimaet

The Copenhagen Climate Exchange, Dec. 4 2009 Øksnehallen, København

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening

(3)

Fotosyntese er planteproduktion

3,0 3,5 4,0 4,5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Skov eng/ gr æsni ng under pl ov A r e a l a nv e nde l s e ( FA O 2 0 0 9 )

mi a ha

Imhoff & Bounoua, 2006

A r e a l a nv e nde l s e ( FA O 2 0 0 9 )

(4)

Menneskeligt forbrug af biologiske

Menneskeligt forbrug af biologiske

ressourcer

(5)

Andel af den samlede produktion anvendt af

Andel af den samlede produktion anvendt af

mennesker

(6)

Naturligt og menneskeskabt reaktivt Naturligt og menneskeskabt reaktivt kvælstof

U it d N ti E i t P WHRC 2007

United Nations Environment Programme, WHRC 2007

(7)

Den grønne revolution – syntetisk kvælstof

U it d N ti E i t P WHRC 2007

United Nations Environment Programme, WHRC 2007

(8)

Kvælstof i eksporterede afgrøder

United Nations Environment Programme, WHRC 2007

(9)

Reaktivt kvælstof tabes som lattergas en Reaktivt kvælstof tabes som lattergas – en kraftig drivhusgas

United Nations Environment Programme, WHRC 2007

(10)

Dansk natur – uden dyrkning

Kvælstofnedfald Kvælstofnedfald

Foto L. Dalsgaard

(11)

Dansk natur – med dyrkning

NPK

(12)

Kulstoflageret i de fire typer

250 300

Vedmasse Dødt ved

150 200

Dødt ved Humuslag Kulstof i jorden Levende rødder

SKOV

0 50 100

Levende rødder

MARK

-100 -50 0

382 * 169 171 130

-200 -150

* Vesterdal & Christensen, 2007

(13)

Bioenergi fra skov eller landbrug ?

0,55 18,2 Ener gi t il dyr kning ( GJ/ ha/ år )

61,0

156,2

Ener gi høst ( GJ/ ha/ år ) Hvedemar k

Bøgeskov

19,6 Udledning af dr ivhusgasser ( kg CO2-

- 51,8

g g ( g

eq/ GJ)

- 100,0 - 50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

(14)

0,3

kg ekstra kvælstof per GJ energi

0,2 0,25

0,1 0,15

0 0,05

Bøgeskov Hvedemark

(15)

Der bliver mere reaktivt kvælstof

(16)

Bioenergi fra skov eller andre vedvarende Bioenergi fra skov eller andre vedvarende energikilder

TJ/yr

25 30 35

15 20 25

TJ/yr

5 10

0

Vindmølle 2MW land (78 m) Solvarme 7MW, 1ha (DK)

(17)

Hektar bøgeskov

700 800 900 1000

400 500 600 700

ha bøgeskov

100 200 300 400

0

Vindmølle 2MW land (78 m) Solvarme 7MW, 1ha (DK)

=0 02 0 03 promille af dansk energiforbrug

=0,02 -0,03 promille af dansk energiforbrug

(18)

Perspektiver

Vi k l tt f d k i

•Vi skal sætte grænser for dyrkning – og give plads til den udyrkede natur

•Bioenergi kan være kvælstof-negativ !

•Landbruget har en energi- og g g g kvælstofgæld

•Gælden kan mindskes men aldrig blive 0

•Gælden kan mindskes, men aldrig blive 0

•Først mad, så biomaterialer, så bioenergi Bi i h ll bl dt d

•Bioenergi har en rolle blandt andre

vedvarende energiformer

Figure

Updating...

References

Related subjects :