(1)Harald Jørgensen: Genforeningens statspolitiske baggrund

16  Download (0)

Full text

(1)

Harald Jørgensen: Genforeningens statspolitiske baggrund.

Tilblivelsen

af Versaillestraktatens slesvigske bestemmelser. Skr. udg.

af Samf.

f. Sønderjylland bd. 39. 1970. 417 s.

Sven Tagil: Deutschland und die deutsche Minderheit in Nordschleswig.

Eine Studie zur deutschen Grenzpolitik 1933-1939. Lund University

Studies in International History vol. I, Lund, Scand.

University

Books. 1970. 206 s.

Bjarne W. Frederiksen: Danmarks Sydslesvigpolitik efter det tyske sammenbrud

i 1945. En analyse af de faktorer, der var bestemmende for dens udformning. Dansk udenrigspolitisk Instituts skr., bd. 3,

Kbh., E. Munksgaard. 1971. 210 s.

Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 1 (1974)

(2)

Link til pdf:

http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/hto/hto_13rk_0001-PDF/hto_13rk_0001_79525.pdf

Link til webside:

http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=79525

pdf genereret den : 28/5-2008

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Figure

Updating...

References

Related subjects :