• Ingen resultater fundet

Spang Hanssen, se Maibølls samlinger.(Cato Spang Hansen)

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 130-142)

Soltvedel, Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om borgmester Jochim Soltwedel i Haderslev. 2 s. Se nr. 3 Hvidtfeldts samlinger.

LAA 1997

133

Sommerlund, Bevtoft. Se 649.

613. Specht. Rasch, M.: Descendenter, der er berettiget til at modtage legattildeling fra det Specht'ske familielegat (Tønder). Til dels hskr., 1955, 79 s.

Spetter, se 127 og 172..

Spliedt. Spliedt, Manfred: Erindringer fra besættelsestiden. Xerox 1972. Se privatarkiver.

614. Stallknecht. Stallknecht, G.: Slægtstavle over nogle af efterkommerne efter

skræddermester Johan Christoffer Stallknecht der indvandrede til Kbh. ca 1789 fra Schwarzbourg i det tyske. 50 s., Leyre., Kbh. 1977. + ny udgave 1983. 91 s. +

tillæg til prolog 10 s.

615. Steenfeldt. Slægten Steenfeldt. Herredskriver ved Sorø ting Hans Pedersens efterslægt. Hskr., 12 s.

616. Stegemever. Stegemeyer, Knud: Slægtsbog for slægten Stegemeier, Stegemeier, Stegemeyer. Kbh. 1995. 92 s. + tavler.

617. Stehr . Thyssen, Thyge: Aus der Geschichte der Familie Stehr. 24 s.

Stender . Hanssen, J. W.: Bogbinder i Sønderborg Claus Stenders efterkommere.

Den sønderborgske linie. Hskr., 33 s.+ forskellige bilag. Se Hanssens slægtstavler.

Stender. Hanssen, J.W.: Bogbinder i Sønderborg Claus Stenders efterkommere.

Den bornholmske linie. Hskr., 28 s. Se Hanssens slægtstavler.

Stenrun- slægten i Oksenvad Fovling og Malt sogne. Se privatarkiver. Acc. 137.

618. Stephensen . Grove-Stephensen, F.S.: Provst i Broager Jørgen Stephensen's levnedsbeskrivelse (dupi.) 1965.27 s.

LAA 1997

618a, Stcrndorff, Bent : Stemdorff 1793 - 2009. U. pag., illustreret.

619. Sterup, Peder: Kemwein, Gerda: Peder Sterup (7.7. 1830 - 24.5. 1917) med hans egen beretning om oplevelser i krigene 1848 og 1864. 6 s. + 2 anetavler.

Stind, se Møgeltønder præstearkiv og Hans Møller Jessens familiebog.

620. Stold. Nørgaard, G.R.: Slægten Stolds efterkommere. Bd. I. 1975, 100 s. Bd. K 1977, 227 s.

Stolzenburg. Frost, J.: Ober die Familie Stolzenburg in Apenrede. 14 s. + 1 tvl. SE Frosts slægtstavler, bd. III.

Storm, se privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

Straarup . se 244.

Struck, se 172.

620a. Sturm, Aura. Storm Johansen, Anne-Marie & Knud: Hefte Sturm - Hele Sturm / Storm slægten. En sadlerslægt fra Eckernförde, Angeln og efterkommere.

Udgivet 2000. 75 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

Styrk, familie i Mollerup. Se 628b.

Svarrer. se 172.

Svendsen. Chr. Maibøll: Smedemester Hans Svendsen og søskendes anetavle i Mejlby, Lindrup sg. 1961,38 s. Se Maibølls samlinger.

620b. Svennesen, Annebeth: Slægten Svennesen. Efterkommere af Boy Svennesen fra 1500-tallet og slægterene Breiting og Dyhiberg.

LAA 1997

135 621. Svensson, A. Svenssons nationella iver och hans personliga framgång. (Per

Knutsson) 1988.

Syling, se 234.

Sølsted, se Juhls slægtstavle samling I. (Sølsted-Andersen).

Sønnichsen. Nissen, Harald: Slægtstavle vedr. Sønnichsen, Callesen og Nissen slægterne, 1 tvl., Lystryk.

Sønnichsen, se 436 og Møgeltønder præstearkiv.

Sørensen, se 408

Sørensen. Langholz, Carl: Anetavle for Niels Hoirup Lorenz Sørensen og Kirstine Høier, f. Sørensen, Klovtoft, Hellevad sogn. 1953,26 s. (Indeholder bl.a. flg.

slægter: Hoirup (Højrup), Hybschmann og Torp). Se Langholz's anetavle og stamtavler.

Sørensen, Simon (f. 1816 i Hygum). Se dr. Lorenz Christensens slægtshistoriske arbejder.

Sørensen-Koch, se 128.

Sørensen. Frandsen, Jens Mandrup: Anetavle for Johanne Christine Sørensen, f.

16. maj 1923 i Rejsby Østermark. 1 tvl. Se J. Mandrup Frandsens sml.

622. Tatotam Inge Marie Hald.

622a. XfiQ2UHiafiQk.Høyn^p, Peter M. Chr.: Slægtsbog for Tennanscri-slægteii fra

Løgumkloster m.v. - Bd. 2. (Se også P. M. Chr. Høyrup: Sønderjyske navne og slægtskabsforbindelser for familien Peter Høyrup. 403a).

Tausen. Hans. Se 458d: Koch -slægtcn. Annebeth Svennesen: Efterkommere efter Hans Tausen og Peder Koch

Thavsen. Sørensen, Valborg: Thaysen-slægten fra Rinkenæs (Tummelsbjerg-grenen).Se nr . 626.

623. Thavsen. Thaysen, Hans: Slægtstavle for slægten Thaysen (Ensted, Bov, Rinkenæs og Uge sogne). Ca. 1500*1700.1 tvl.

624. Thaysen. Thaysen, E.: Efterkommere med ægtefæller til Peter Thaysen (1859-1908) og Helene Christine Nissen (1866-1951). 24 s.

Tavsen. Thaysen, se 163 og 234..

Teichert. se 594.

Teisner, se 238.

Terp . Langholz, Carl: Anetavle for familien Terp i Klovtoft med tillæg. 1948,16 s.

(Bl.a. slægten Torp). Se Langholz's anetavler og personalia over døde, i Møgeltønder sogn 1736-52.

Thade. 3 ark med notater 1654-1779 ved Thade Hackens slægt på Rømø (topografica) dep.

Htfidfi. Se privatarkiver. (Homlet).

LAA 1997

137 Thielst. se 244.

Thompson. Frank. H.: Anetavle (forarbejde) for Laursen u E. Thompson f. 1944 i Phönix, Arizona, 3 s. Holger Franks samling

Thomsen. Amtmand Kr. Refslund Thomsens selvbiografi, 8 s. Se privatarkiver.

624a. Thomasen. Joachim. Storm Johansen, Anna-Maria & Knud: Hefte nr. 2 - Børn af Matth. Joachimsens 1. ægteskab, Vandling og efterkommere. Udgivet 2001. 82 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

624b. Thomasen, Joachim. Storm Johansen, Anna-Maria & Knud: Hefte nr. 3 - Børn af Matth. Joachimsens 2. ægteskab, Vandling og efterkommere. Udgivet 2000. 72 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

624c. Thomasen. Joachim. Storm Johansen, Anna-Maria & Knud: Hefte nr. 4 - Bodil og Frederik Peter Skytt *1866 - +1944, Brandbjerg, Øsby Sogn og efterkommere

Udgivet 2000. 48 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

624d. Thomasen. Joachim. Storm Johansen, Anna-Maria & Knud: Hefte nr. 5 - Peter Skytt *1842 - +1923, Brandbjerg og efterkommere Udgivet 2001. 55 sider.

Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

625. Thomsen. Beck, Peter: Forsøg til en karakteristik af Christian Thomsen og hans hustru Anna Botilla Thomsen på Brobølgård, 1972 (manuskript i xerokopi). Se privatarkiver acc. nr. 1129.

626. Thomsen. Sørensen, Valborg: Slægten Thomsen fra den kgl. gård i Tørsbøl ("Petersen”) 78 s. med navneregister. Bilag, Thomsen slægten fra Rinkenæs ("Tummelsbjerg"- grenen).

Thomsen. Maibøll, Chr.: Familien Thomsen på Augustenborg, efter Chr.

Knudsen: saml, til en familiehist. V. s. 4-8 og 175-177 med reg. 1954-1956,19 s.

Se Maibølls samlinger.

Thomsen. Maibøll, Chr.: Familien Thomsen på Nordborg. Efter Chr. Knudsen:

saml, til en familiehist. DI, s. 181-188 og IV, s. 3-9. Afskr. med tilf. og reg., 1956, 17 s. Se Maibølls samlinger.

LAA 1997

Thomsen. Maibøll, Chr.: Maria Dorothea Wilhelmine Thomsens anetavle.

Gartner-slægten Vorhmann-Thomsen, Sønderborg. 1955, 36 s. Se Maibølls samlinger.

627. Thomsen. Maibøll, Chr.: Nationalbankdirektør, etatsråd Jacob Thomsens anetavle med tillæg. 1960. 8 s.

628. Thomsen. Nørgaard, Gert Ravn: Ane- og efterslægtstavle for grosserer i Haderslev Jens Michelsen Thomsen f. 1895 og hustru Hedwig Maria Jensen f. 1900 samt dele af de søndeijydske slægter: Beier, Dows, Hørlyck, Knagk, Rossen, Schack. 93 s., ill. Aal 1983

628a. Thomsen, Karsten - en dansk folkekæmper. 66 sider. Illustreret

628b. Thomsen. Hans Thomsen: Thomsen-slægten i Kummerlev ca. 1670 — 2000 (2012).

Med sidelinjer: Slægten Mickelsen i Niebüll, slægten Nielsen i Rudbøl/Abild samt familierne Styrk, Petersen og Lausten i Mollerup.

Thomsen, Nis. Frans, H.: Ane- og efterslægtstavle for Nis Thomsen f. 31.7. 1887 i Grønnebæk. Jels sogn. Se Holger Franks samling. 45 s.

Thomsen, se 54 personalier over døde i Møgeltønder sogn 736-52, og Maibølls samlinger. (Familien Petersen og Thomsen).

Thomsen, se 231.

Thordsen, se 172.

Thysen . Juhl, J.N.: Slægten Thysen i Vodder, 12 s. Se Juhls slægtstavle samling I.

629. Thyssen . Familien Thyssen fra Gesing, Skærbæk sogn. 13 s.

Thyssen. Thyssen, J.M.: Levnedsskildring af gårdmand i Stenderupgårde Simon Andersen Thyssen (1831-91). 1952, hskr., 21 s. Se privatarkiver.

LAA 1997

139

630. Thomsen. Særmark-Thomsen, Knud: Slægtsbog for Thomas Christian Marins Thomsen f. i Holsted, 1 pk. Kbh. 1979.

630a. En slægt Tvgesen fra St. Emmerske (Tønder Landsogn). Om Thomas Tygesen, født 1795, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Udgivet 1995. 247 sider

631. Thyssen. Thyssen, Thyge: Zur Familiengeschichte der Thyssen (Skærbæk). 1939, 59 s. + 1 tvl.

Thyssen. Frank, H.: Anetavle for Nicolaj Hansen Thyssen f. 18. juni 1934 i Roager.

Efterslægtstavle for Niels Andersen f. 23.1. 1827 i Mjolden og Anna Marie Lausten f. 2.9.

1828 i Nr. Løgum. 35 s. Holger Franks samling.

Tiedemann. Tiedemann, M.C., Åbenrå: Erindringer - 1896. Hskr., 1932,20 s. Se privatarkiver.

Ti eisen, se 234

Tingleff, se Maibølls samlinger. (Michelsen).

632. Tingleff. Fra Mads og Nis til Casper og Janus. En beretning om nogle Tingleffer.

633. Tingleff navnebogen. I anledning af slægtsnavnets 1/3 millennium fødselsdag.

Udg. af Svend Tingleff. Revideret og udvidet udgave 2001. 80 sider

633a. Thomsen, Chr. Thomsen: Thomsen og Bøvadt, Alsiske Slægter. Sønderborg 1968 U. pag.

634. Tiømelund. Krag, Jan: Slægtsbog for Christine Mathilde Tjømelund. Haderslev 1994. 125 s. ill. m. bilag.

LAA 1997

/

, Todsen. C. Rolfs. Højer kirkekrønike. Højer præstearkiv. H.9. ,

3 s- _ .

Toft, se Frode Gribsvads slægtsoptegnelser vedr. Richard Richelsen.

Toft: Anders Schmidt: Lene Cathrine Toft og hendes slægt. Se 246.

Tomhave, se 127.

Toning-slægten, se Holger Franks samling. (Jørgensen).

Tonnesen, se 244..

635. Tonnesen. Due-Hansen, H.: Tonnesen af Sdr. Stenderup sogn i Hertugdømmet Slesvig. Kbh. 1994. 34 s., ill.

636. Top. Frost, J.: Nogle oplysninger om Top-slægten fra Arrild og Agerskov (med anetavle for købmand i Åbenrå Jørgen Petersen Top). 76 s. + 1 tvl. (Indeholder bl.a. oplysninger om slægterne Lautrup og Roost).

Torp, se Langholz's anetavler og stamtavler. (Sørensen og Terp)

Jacobsen, Ellen Rossen: Anetavle for Anton Jensen og Anne Marie Torp. (421)

Torre, se 172.

637. Tramsen. Wilh. Transen: Efterslægtstavler for Tram Hansen, f. ca. 1588 i Kalleby, Angeln. 13 tavler.

Tryck, se 594.

Tygesen, se 546.

LAA 1997

141

638. Träger, Chronik familie Träger 1770. (Ame Träger, Agtrup).

Tækker. Maibøll Chr.: Anetavle for gårdejer i Mjang, Hørup sogn Hans Thomsen Tækker og søskende. 1954,11 s., se også 127. Se Maibølls samlinger.

639. Tørnæs. Due-Hansen, H.: Fisker Henrik Tørnæs af Frydenborg ved Sønder Stenderup og hans nærmeste slægt. Kbh. 1994. 17s.

LAA 1997

U

Uck, Uge se 81.

640. Uldall. Uldall, Michael: Uldall-slægtens søndeijydske linie. Bramming 1988. Bd.

I-n + app.

Uldall-slægten, se 360a.

640a. Samme: Uldall-slægtens forhistorie 1524 - 1930. 1987.136 s.

641 • UldalL Uldall, Peter og Ema: Uldall-slægtens Sdr. Stenderup linie. 1 bd.

143

V

641a. Vedel, Emst Peter : Slægtsbog for Anders Sørensen Vedel, 1542 - 2001, Cd-rom, 2001.

642. Vaaben . Due-Hansen, H.: Efterkommere i Danmark af Truels Vaaben født 26.

oktober 1833 i Mølby, Oksenrad sogn. Udgør en del af Holm-familien fra Stubborn, Aller sogn. 9 s, 1984.

Vake, se 231.

Valentin, se 172.

Valentiner. Juhl, J.N.: Slægten Valentiner 1514-1870,10 s. Juhls slægtstavle samling II.

Vedel, se Fr. Drøhses privatarkiv.

Vehl. Juhl, J.N.: Oplysninger om Hans Vehis forfædre og besiddere af slægtsgården i Tandslet. 5 s. Se Juhls slægtstavlesamling I

Vett, se 592.

Vidrichsen, se 498.

Vildfang. Frank, H.: Anetavle for Hans Christian Vildfang, gdr. Bakkegård, Vonsbæk s., d. 1905. Se Holger Franks samling. 14 s.

Vilhelmsen . Frank, H.: Anetavle for Jens S. Vilhelmsen, landpostbud, f. 1888 i Skovlund, Ansager. Se Holger Franks samling.

3 s.

Vium . Frank, H.: Efterslægtstavle for Knud Danielsen Vium, gdr., Halk, d. 1891.4 s. Se Holger Franks samling.

LAA 1997

fhmilie, m 550b.

Maibøl!, Chr.: Nogle oplysninger overde »Idste led af

tømlM

Voflpslaang pA Ala, efter Chr. Knudsen: Saml, til en familiehist. 1954,9 s. Se Maibølls samlinger.

YfiMlUQg. Maibøll, Chr.: Familien Vogelsang pA SolbjerggArd, Bommeriund og Østerholm med oplysninger om familiens fjernere sidelinier. Efter Chr. Knudsen:

Saml, til en familienist, ffi, s. 3-67. Afskr. med tilf. og reg. 1956,18 s. Se Maibølls samlinger.

Vogelsang, se 172 og 458..

Yfijgt se Maibølls samlinger. (Lassen).

Vogt, se 458.

.YqSS- Voss. Frost, J.: Nogle oplysninger om Marx Voss og hans hustru, Botilla Jensens slægt. 10 s. + 1 tavle. Se Frosts slægtstavler bd. m.

Vp$?> se Frode Gnbsvads slægtsoptegnelser vedr. Richard Richelsen.

VQttWfflML se Maibølls samlinger. (Maria Dorothea Wilhelmine Thomsens

anetavle). Isens

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 130-142)