• Ingen resultater fundet

la—hoff — •»aa

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 96-124)

MafooH« Chr.: Ingeborg Urin anetavle (gift med borgmester Alexander Sonderborg) 3. ». Se Miibw samlinger.

IjEttfi» ae594,231

475, <xl f

475a. LMtaÛb Volqun. Axel R. F.: Andra» La^hetai 1704 -1757 Factor in

Hohenarae. Sene Vor&hwo und nine Nachkommen. Mattian Jacob Schleiden 1725 -1799. Outebeztaer LOticnhoni und nine Nachkommen. Eine

(tarne emmhmg 1999.210 ill.

la—tah. „«u

99 Lassen: Gnbsvad, Frode: Slægten Lassen. Se Gribsvads efterslægtens tavler.

477. Lassen. Nielsen, Jens H.: John (Lassen) f. 1709 og hans efterkommere. Duplikeret 1975.258 s.

Lassen. Maibøll, Chr.: Cathrine Marie Lassens anetavle. Redaktør Robert Huhles mødrene slægt. (Familierne Hygebjerg, Køcks, Lassen og Voigt). 1957,17 s. Se Maibølls samlinger.

Lassen, se 124 og Hans Møller Jessens familiebog.

477a. Lassen Schmidt, slægten. Thomsen, Finn Holsgaard: Slægten Lassen Schmidt, herunder også Rasmussen, Bennick Hansen, Skovby, Jessen, Nissen og Bennick., 2010. 230 s.

478. Lasthein. Bonde, Aage: Degn og Lærer P. Lasthein (1819- ca 1890), hans erindringer i uddrag. 25 s.

Laue, se 126.

Lauesen. J. Mandrup Frandsen: Anetavle for Willatz Lauesen, født 15/5 1869 i Hygum. Xerokopi. Mandrup Frandsens samling.

Lauesen Fensbjerggård, se 244.

Lauridsen Jørgensen, se 244

Lauritzen, se 172.

479. Laursen. Herredsfoged i Lø herred Jens Laursen af Barsbøl (1638-98) hans efterslægt. 1 tvl.

Lausten, familie i Mollerup. Se 628b.

LAA 1997

Lausten-Thomsen. H.: Supplement til ridderbiografi ca. 1935. (privatark.).

Lausten, Rasmus af Vester bording, gift 1. gang med Johanne Jensdatter af Ellinggaard. Gift 2. gang med Mette Pouvlsdatter af Sinding sogn.

(Stamtavlerulle).

Lauterup. Lauterup, Joh. Chr. L.(d. 1845). Selvbiografi. 46 s. (Omfatter tiden til op imod 1800). Se privatarkiv.

Lau trup., se 636 og privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

Lejder. Stamtavler over det Lejder'ske familielegat 1683-1883. Hskr. 18 s. Se nr.

518.

Lildholdt, se 510

480. Lildholdt . Anetavle for Kjestine Falle, Debora og Gunnas Lildholdt, Fasbro, Løjt sogn. 9 tvl. Xerokopi.

481. Lindemann. Stamtavle over Thomas Lindemanns descendenter, der har adkomst til det Petersen’ ske jomfrukloster. Hskr. 26 s.

481a. Linnemann, Mads Johan Buch. Linnemann, Andrea og Smith, Anna: Fortegnelse over de personer, der ere beslægtede i 1ste og 2den sidelinie med afdøde Captain i fodfolket Mads Johan Buch Linnemann. 15 sider med tillæg om personer

udvandret til USA

482. Lind, Carl August Lind=s forfædre (af Johs.Lind).

482 a. Lindholm, Andreas: Mor - familieoptegnelser. 51 s.

483. Lolland . H. Due Hansen: Efterkommere af Anna Jensen Lolland * 23.6. i Sdr.

Bjert + 3.4. 1871 i Sdr. Stenderup - bosat i Sdr. Stenderup by og ” Krogens Højgård ” . 1982.

LAA 1997

101

484. Loff. SiegtenLoff: Hans Claus DetlefLoffog hustru Dorothea EtisabetkKröger, deres aner og efterslægt

Lorentzen. Frost J.: Node oolvsmnfier om efode og deres etere i TeetGram soen.

18 s. Se Frosts slægtstavler, bd. DL

485. Lorentzen. Lorentzen, Marie: Optegnelser om familien Lorentzen (Efterkommere efter Karsten Lorentzen f. 1596 i Sønderborg, d. 1670 i Odense).Hskr. 1881,1 pk.

485a. Lorentzen. Anetavle for Nis Lorentzen, Nørre Løgum

486. Lorentzen. B.E. Giesaser Ratee Lorenzen. Ane- oeefterslægtstavle for Ratee Lorenzen f. i Egen sogndøbt 5.7.1778.192 s. 49 s.

487. Lorenzen. Stamtavle forslægtenLorenzen(Drammen og Rinkennæs).

487a. Lorenzen. Slægten Lorenzen(primært Sundeven ogAls).

Lorenzen. J. Mandrup Frandsen: Jens (Jes) Lorenzen, Eskjær, Kværssogn, fodt 13.11.1844 i Frydborg, Kragelund Marie Se Mandrup Frandsen samlinger.

Lorenzen, se 127,258 og406.

488a. Lorenzen (Lorentzen) : Jorgensen/Andersen and Hansen: Hedenstod/

Moller. Genealogy 1670-2991.23 sider+ 2 fotoa

489. Lorwtzen. Peter. (Skovby) udv. til Californien.

se 234.

Lund. Frank, H.: Efterslægtslavle for Peder Christensen Lund, parcellist, Gabølmark, d. 1875. 14 s. Se H. Franks samling.

490. Lund. Christian Lund: Anetavle og efterslægtstavle for familierne Lund og Rosenberg fra Aabøl og Tirslund. Hillerød 1985. 92 s., ill.

491. Ludviesen . Ludvigsen-slægten fra Avnbøl. Se også privatarkiver , Acc. 1409.

492. Lund . Slægten fra Tønder, Møgeltønder og Ribe.

Lund, se 125.172 og 110

493. Lyck. Slægten Lyck fra Øster Sottrup.

Lvdiksen. se Møgeltønder præstearkiv.

493a. Slægten Løbner fra Bedsted sogn (Sønderjylland). Om Johannes Jessen Løbner, født 1825, hans forfædre og efterkommere. Udgivet 1991. 313 sider

Løjt, se 234.

Løwe. Maibøll, Chr.: Anetavle for Margrethe Cathrine Løwe fra Sønderborg. 1954, 9 s. Se Maibølls samlinger.

LAA 1997

103

M -Z ÿ6 £

494. Madsen. L.S. Ravn: Madsen-slægten (1967) og anetavle for Anna Sophie Madsen, Oksbøl-Mjels.

495. Madsen-Brandt. Elise Madsen Brandt: Barndom og ungdom omkring Østerby, Mjøgeltønder, Tønder, Hamborg 1983. 45 s.

Madsen, se 127, 128 og 172 og Maibølls samlinger. (Andresen).

Madsen, Mosekjær, se 244

496. Madsen, Peter: Dagbog, en ung søndeijyde fortæller om begivenheder i 1.

verdenskrig 1917 -1919 på vestfronten.

Mai, se 172 og Maibølls samlinger. (May).

Maibøll, se 128 og Maibølls samlinger. (Michelsen). 238.

Majland, se privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

496 a. Mailund, Peter. Erika Knudsen: Peter Mailund 1904 - 1969. En biografi. U. pag.

Mamsen, se Møgeltønder præstearkiv. BD. 15.

497. Mathiesen. Mathiesen-slægten fra Raved. 1 tavle. Xerox.

498. Mathiesen, P.S. Mathiesen: The family history and related subjects Martinsons-Mathiesens.

499. Matthiesen. Chr. Pedersen: Slægtsbog og anetavle for Peter Mathiesen, Stolbro.

Egen sogn og Cathin Marie Meier, Ulkebøl. 109 s. 1 tavle.

LAA 1997

Mathiesen, se 172.

Mathiesen. Philippsen, A: Anetavle og slægtsgårdens historie for Hans Peter Mathiesen, Raved. Philippsens slægtstavlesamling nr. 240.

Mathiæ. se personalia over døde i Møgeltønder sogn 1736-52.

499a Matzen, Thomas. Storm Johansen, Anna-Marie & Knud.

Hefte nr. 1- Joachim Thomasen *1704 - +1772. Udgivet 2000. 82 sider Illustreret Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

499b. Matzen . Slægtstavler vedr. familien Matzen (uden forfatter). Omhandler også slægtsnavnene: Lildholdt, Mortensen, Simonsen, m.fl.

Matthiesen. Maibøll, Chr.: Matthiesenslægten fra Ulkebøl. Lærer Claus Matthiesens anetavle og hans optegnelser om familien. 1957, 24 s.

500. Meng. H. Hänel: Anetavle for Hellmut Meng f. 27.5. 1906 i Holm, Nordborg.

501. Meng. Hänel, Heinrich: Anetavle for Hellmut Justinius Chr. Meng, f. Nordborg 1906. En tavle og tilhørende nummererede kildeuddrag.

502. Matthiesen Peter, Stolbro, Egen sogn, og Cathrine Marie Meier, Ulkebøl.

Matthiesen. Matthiesen, Claus: Slægten Matthiesen fra Ulkebøl (Ulkebølskov).

Optegnelser. Afskrift og supplement ved Chr. Maibøll. 7 s. Se Maibølls samlinger.

Matzen, slægten. Christensen, Jørgen: Slægtshist. mat. vedr. Matzenslægten fra Løjtved. Se priv. arkiv.

May. Maibøll, Chr. : To udsnit af fuldmægtig Aage Mays anetavle. Familier i Als Sønderherred. 1958,15 s. Se Maibølls samlinger.

LAA 1997

105 503. Melchertsen Jacobsen, Lorenz: Familien Hans Melchertsen og Christa Krabbe

Nielsen, Aabenraa. Anetavle uden år, upag.

Melchertsen. Maibøll, Chr.: Melchertsen-slægten fra Hørup på Als. 1957,16 s. Se 128. Se Maibølls samlinger.

Melchertsen, se 359a.

Meng. Hvidtfeldt, Johan: Anetavle for Martin Meng. 11 s. Se nr. 3. Hvidtfeldts samlinger.

Meyer, se 594.

504. Meyer. Meyer, W.W.: Stamtavle for Meyer-slægten.

504a. Slægten Meyer fra Spandet sogn (Søndeijylland). Om Bertel Iversen Meyer, født 1830, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Udgivet 1992. 248 sider

504b. Meylands ældre slægts historie

504c. Meyland, Bedsted. Med CD-rom

Meyland. Gribsvad, Frode: Pastor Meylands efterkommere. Se Gribsvads efterslægtstavler.

Michelsen. Optegnelser i Michelsens saml. nr. 400. vedrører også Kruhlslægten.

Se Åbenrå byarkiv.

Michelsen. Kapitän Hans Michelsens Briefe. Ein Brief aus Spanien. Beiträge zur Geschichte der Familien Maibøll, Michelsen und Tingleff. von Chr. Maibøll. 1961.

31 s. Se Maibølls samlinger.

505. Michelsen, Jacob: Michelsen, Richard. Anetavle for Jacob Michelsen, Kolstrup og Ella Christine f. Andresen, Åbenrå. 1968.

LAA 1997

Michelsen. Micyj^n S e 127 og 594.

Michelsen, Niels Christian : Slægtsoplysninger, 1807 - 1985. 4 ringbind 506. Michelsen. Svend: En farende Svends Erindringer, (f. i Møgeltønder)

Mogensen. Maibøll, Chr.: Nogle oplysninger om slægten Mogensen fra Vollerup, Ulkebøl sogn. 1954, 9 s. Se Maibølls samlinger.

Moldt. se 172 og 555a.

Moller, se 229.

Momsen. Hanssen, J.W.: Familien Momsen i Søndeijylland. Efterkommere efter Mumme, talsmand i Enge, Kjær herred, Tønder amt. Hskr. 26 s. Se Hanssens slægtstavler.

Momsen, se Hanssens slægtstavler. (Gorrisen).

Monrad, se 258.

Moos. Moos, P.H.: Livserindringer (d. 1959) 1935- ca. 1943, 87 s.(Privatarkiv).

Moos, se 172.

De la Motte, se Carsten Jessen, Min Faders slægt.

M agg tø ær Madsen , se 244.

laa iw

107 506a. Morthorst-slægten. Bog af Jens Aage Morthorst (sorø 1962). Yderligere

optegnelser, billeder, n.n.

507. Mortensen: Mortensen, Niels Chr.: Den i Kristiansfeldt den 3. august 1848 salig hensovede, ugifte broder Boj le Markussens levnedsløb. 5 s.

Momsen. Maibøll, Chr.: Wilhelmine Auguste Amalie Mumsens anetavle.

Generalsuperintendent Theodor Kaftans Mødrene slægt. 1946,10 s. Se Maibølls samlinger.

Mulvad. Else Deichmann Mulvads efterslægt. Se J. Wangels saml.

508. Muusmann. Martensen, Hans: Anetavle for slægten Muusmann på Ejsbøl.

509. Muusmann. Martensen, Hans: Die Familie Mußmann des Stammes Hadersleben.

23 s.

Mærsk. Frank, H. Efterslægtstavle for Christen Johnsen Mærsk, husmand v. Gasse, d. 1894. 6 s. Se H. Franks samling.

Møller. Frost, J.: Nogle oplysninger om gårdejer Andreas Møllers slægt. Slægten på Møllergård ved Genner. 33 s. + 2 tvl Se Frosts slægtstavler bd. IH.

511. v, Müller. G. Ditlev-Sørensen: Studier til en slægtsbog over slægten v. Muller. 33 s., ill.

Møller . Møller, Søren: I storm og stille. Mine sørejser fra 1864-1888 i mange forskellige nationers skibe af bådsmand. Hskr., 18 bd. 1532 s. Se privatarkiver.

Møller. (Hans Lauridsens efterslægt i 0. Lindet) 0. Lindet kb. Ab. 1. p. 379.

Møller , se 71 og personalia over døde i Møgeltønder sogn 1736-52.

LAA 1997

Malter. Mandrup Frandsen: Altrid Møller, f. 19.4.1912 i Brede. Anetavle for... Se Mandrup Frandsens saml., nr. 224.

512. MflUsittd» Chronik der fhmilien Møllgaard, 1600 -1997/98 (Arne Trttger, Agtrup).

513. Maller. Raach, Max: Anetavle for Gerth Holmsbøll Møller f. i Åbenrå d. 12.2 1938. 16 tavler.

JSlfflSk. ae Langholz's anetavler og stamtavler. (Bruhn)

514. Marek. Familien Mareks breve og papirer.

8C Langholz's anetavler og stamtavler. (Bruhn).

514a. Munk. Tove: Filskov-slægten, 2003.

109

N

515. Nansen. Bolton, F.E.H.: Den Nansen’ske stamtavle, 4 s. Xerox.

516. Nansen. Dahlkild, Arne Ploug: Slægterne Nansen, Bruhn, Börse og Klocker og tiden omkring 1660. Xerox 1972, 142 s. + flere dobbelte.

517. Nansen, Grethens: Mit hjemmend. Blade fra mit liv og fortid. Harres. Ms. (1974) 11 s. + reg. Red af Søren Nissen, Harres. nov. 1974.

Nansen, se Møgeltønder præstearkiv. Bd. 15.

518. Nielsen. Stamtavle over familien fra Øsby. Sognedegn i Øsby Jens Nielsen (1713-84), hans efterslægt. Hskr., 5 s.

Nielsen, slægt i Rudbøl/Abild, se 628b.

518a. Nielsen, Jens Sandberg. Hinkley, Elisabetz Sandberg: Jens Nielsen Sandberg’s Descendents 1750-2001. Udgivet 2002. 444 sider. Illustreret

519. Nielsen. Wittekind Werner Nielsen: Efterkommere for Jürgen Peter Christian Nielsen (1826-1905) og Johann Christian Julius Nielsen (1826-1907), Slesvig og Åbenrå. Jfr. afl. j. nr. 158.

519a. Nielsen, Erik Schade: Schade slægter i Danmark, 2002.

520. Nielsen, Johan (f. 1920). F.S. Grove-Stephensen: Anetavle for Johan Nielsen.

1989. Jf. afl. jr. jc. 160/1989.

Nielsen . Frank, Holger: Efterslægtstavle for Anders Clausen d. 1886 i Højrup, Had. amt. 10 s. Se Holger Franks samling.

Nielsen. J. Mandrup Frandsen: Anetavle for Johannes Nielsen, Agerskov, født 1867 på Rugbjerg Mark, Øster Løgum sogn. Se J. Mandrup Frandsens samlinger.

LAA 1997

521. Nielsen: Nielsen, Niels: Til minde om min far Niels Christensen Nielsen 1849.

13/1. 1949., 79 s.

522. Nielsen. J.Bladt: Nielsen-slægten på Kegnæs. 8 s.

523. Nielsen. Asmus Chr. Nielsen og Simon O. Nielsen (Slægtsoptegnelser fra Hønkys).

Nielsen, se 124, 127 og 289.

Nissen: Gribsvad, Frode: Slægten Nissen, Hajstrupgård. Se Gribsvads efterslægtstavler.

Nissen, Nustrup sogn. Se Lissie Knoops privatarkiv. Acc. 1393.

524. Nissen. v.Fischer-Benzon, J.N.W.: De Fischer-Benzonske familiepapirer (slægterne på Oldemorstoft og Hajstrupgård). Fotokopi af hskr., 49 s.

525. Nissen. T.H.Thudsen: Aneregister for Christian Nissen, Vester Sottrup. 23 læg. + rulle.

526. Nissen. Anne Nissen Hansen: Nissen-slægten på Højrup Skovgaard. 35 s.

527. Nissen . J.B.Boon: Mengelmoes Geslachtsbook Nissen. 93 s., ill. + tillæg.

528. Nissen . J.G.Boon: Nissen, Søndeijylland. 78 s., ill. + tillæg.

Nissen . Frost, J.: En tidligere lindevedsk fæstegård på Mejby mark i Lintrup sogn.

18 s. Se Frosts slægtstavler, bd. IH.

Nissen. Hvidtfeldt, Johan: Oldemorstoft i Bov sogn, Vis herred.

LAA 1997

Ill Slægten Nissens hjemsted. 25 s. Se nr. 3 Hvidtfeldts samlinger.

Nissen, se 311 og 477a.

529. Nissen. Jacobsen, Wilken Nissen: Efterkommere efter bolsmand Wilken Nissen og Maren, J. Brodersdatter i Øster Terp, Bedsted sogn, Åbenrå amt. 17 s.

Nissen. Nissen, Harald. Slægtstavle vedr. Nissen-slægterne i Burkal og København. 1 tvl. lystryk.

Nissen, se 172, 299, 436, Harald Nissens slægtstavle, og personalia over døde i Møgeltønder sogn 1736-52.

Nissen, se 230, 444a og 584.

530. Nissen, Peder, født 2. marts 1824 i Stepping sogn, og Zara Jespersen, f. Uldall, født 17. marts 1831 i Skrydstrup sogn.

Noack, se 653.

Nvemand, se 172.

Nørgård, se 594.

531. Nørgaard: Slægten Nørgaard fra Vedsted sogn. Anetavle for P. Jørgensen Nørgaard og 1. hustru Magdalene Marie. Anetavle for 2. hustru Cathrine

Henriksdatter. Efterkommere efter Peter Jørgensen Nørgaard i begge ægteskaber.

1978. 3 tvl, ill.,ca 300 s.

532. Nørgaard: Gert Ravn Nørgaard: Stamtavle og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder. Oksbøl 1981.106 s., ill. Med person og stedregister.

LAA 1997

533. Nørgaard: Helge J. Nørgaard: Stamtavle for familien Nørgaard i Høm ved Ribe, 1 tvl.

534. Nørgaard. . Marie Birgitte Nørgaard, f. Lange 1885 - 1971 og Marius Nørgaard, 1879- 1954.

535. Nørregård: Mogens K. Oplevelser i Sønderjylland maj-juli 1920. 34 s.

Naamanni: Maibøll, Chr.: Johan Naamanni borgmester i Sønderborg (anetavle) 1 s.

Nack. se 234.

113

o

Qffersen. se Frode Gribsvads slægtsoptegnelser vedr. Richard Richelsen.

Qggesen, Christensen, Lorenz: Anetavle for 5 søskende Oggesen fra Åbenrå 1891-1903 (13 s.) Se dr. Lorenz Christensens slægtshistoriske arbejder.

536. Ohrt. Peder Chr. Hans Ohrt: Efterslægtstavle for Peder Chr. Ohrt f. 9.9. 1837 i Gram og Anne Margr. Simonsen f. 19.1.1841 i Løgumkloster. Maskinskr. 67 s.

537. Ohrt. Familien Ohrt.

Olsen, se 244.

538. Olufsen. Frost, J.: Slægten Olufsen, Rejsby og Tønder. 17 s. + 1 tvl. Se også Frosts slægtstavler bd. m.

Olufsen : A. Schmidt: Oluf Olufsen og hans slægt. Se 244.

Olufsen. se 601.

Otzen. Frost, J.: Die Familie Otzen. 38 s. + 3 tvl. Se Frosts slægtstavler, bd. HL 539. Outzen. Jessen, Jacob: Die Familie Outzen von Sollwig. 37 s. Nybearbejdet 1993

af Hans Detlefsen, Padborg.

Outzen. se 283.

Overbeck, se 594.

Outsen . Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om ridefogden Hans Outsen i Brøns. 8 s.

Se nr. 3. Hvidtfeldts samlinger.

LAA 1997

Quw. se 231

Overbeck, familie, se 550b.

540. Oxholm. Slægten Oxholm.

Oxholm. Lorentz (1702-1768), krigsråd, vedr. hans ahner. S Christensens slægtshistoriske samlinger.

P

EldC. Maibøll, Chr.: Nogle optywringer on de ældale led af Pade-eteøM i Unrt^kov, Hørapeogn. Et tillægtil Johannes FadesaotoKopaJLB a. 195«

Sc XflMttOBvis mhumR^ht»

Ml. Eke. Pape,C.J.: FamiljeförbindelserSøndajylland-Norgei 17. Ml,særligvedr familierne Pape-Hausmann-Puls. 1 tvl.

541a. Paul« Ame Max Triger: Aneliste for slægtsnavnet Paul, Ejdersted. Særtryk af Schleswig-Holsteinische Stamm- und Ahnelisten.

542. Paulsen. Iversen - Amkiel og andre slægter.

E&adifi, se 125,128.

543. Paulsen. Bidstrup, Jul.: Stamtavle over slægten Paulsen. Hektografcret 1888, m.

sen. tillæg. 61 s.

Paulsen. Frost, J.: En slægt i Kolsnap. 16 s. Se Frosts slægts tavler, bd. DL

544. Paulsen.Langholtz.Carl. Anetavle for professor Paul Christian DetlevPauben.

546. Pauken. Maibøll, Chr.: Paulaen-slægten fia Lille Emmerske, Tanderlanrtoogn.

Overretaaag&rer Peter Paulaen« anetavle(med oversigt over Tyges« rlægtm).

1950,160

». +2

tvl.

Pauken. Poulaen. ae 81,234.258,289.409 og 594.

Paulaen Paulaen-alægt« p* Sundeved, Sønderborg, Ab (slægtstavle og ligtaler 1728-43), ae privatarkiveracc. nr. 1180.

LAA19S7

Paulsen. Slægten fra gammelgård i Faustrup, Tystrup sogn. Se privatarkiver acc.

13^13.

Paulson, Peter: Erindringer. Se privatarkiver.

Paulsen : Se 231.

Pedersen: Gribsvad, Frode: Slægten Iver Pedersen i Lintrup. Se Gribsvads efterslægtstavler.

547. Pedersen. Kjær Jensen, H.P.: Fri mand-det rå, ikke tilfilede manuskript til en research på 1500- tallets mest markante ufri grænselandssøn Mikkel Pedersen - kaldet Mikkel Gønge. 432 s. Tønder 1988.

548. Pedersen. Holger Dam: Anetavle for postkører og gæstgiver Peder Jensen Pedersen f. 15.11. 1873 i Gram

Pedersen . J. Mandrup Frandsen. Anetavle for Jacob Lausten Pedersen f. 20/11 1865 i Nr. Løgum. Mandrup Frandsens samling.

549. Petersen. Sippentafel der Familie Petersen Dalbygård, Højgård, Sjøllundsgård.

(Håndskrevet efterslægtstavle).

550. Petersen . Petersen, Andreas: Familieregister over Andreas Petersens slægt i Gallehus. 1937,45 s.

550a. Träger, Arne M. : Chronik der Familie Petersen, Osterby/Medelby, 1600 -2002.

550b. Familien Petersen fra Rise. Slægtsbog af Johan og Bent Kirkmand (2013).

Omhandler familierne Petersen, Vinum, Winum, Kjerkemand, Kirkmand, Brodersen og Overbeck.

LAA 1997

117 551. Petersen. Lidt om Carl August Petersen og Maren Margrethe Rasmine Nielsen,

deres forfædre og børn. Samlet af Harald Møller. Dupi. 16 s.

552. Petersen. Stamtavle over Marcus Petersen i Døstrup, f. 1908,1 tvl.

Petersen, familie i Mollerup, se 628b.

553. Petersen. Christensen, Jørgen: Slægten Petersen fra gården Petersborg i Uge sogn, 1971, 13 s.

554. Petersen. Christensen, Jørgen: Træskomagerslægten Petersen fra Åbenrå, 2 s

554a. Petersen, Henrik : Slægten Nielsen fra Vejerslev sogn. En morsingboslægt gennem 750 år, 1998.

555. Petersen. Petersen, Hans: Anetavle for børn af Hans Petersen og Lisa Mangelsen (Sydslesvig), 55 s. 1982.

555a. Petersen, Slægtstavle for Peer Jørgen Petersen omkring 1734. U. år og forf.

Petersen. Frost, J.: Gennem syv slægtled. (En gård i Sdr. Hostrup, Ensted s., slægten Petersen). 15 s. Se Frosts slægtstavler, bd. DI.

Petersen. Frost, J.: En slægt i Sdr. Hostrup. (Petersen, Sdr. Hostrup, Ensted s., og Fritz Clausens mødrene slægt). 17 s. + 2 tvl. Se Frosts slægtstavler, bd. UL

Petersen. Frost, J.: Slægten Petersen, Vingelhøj, (Ensted sogn) 16 s. Se Frosts slægtstavler, bd. DI.

Petersen. Frost, J.: Slægten Petersen-Jørgensen, Tumbøl, Felsted sogn. 18 s. (s. 1 og 2 mangler). Se Frosts slægtstavler, bd. DI.

Petersen. Langholz, Carl: Anetavle for dyrlæge i Hellevad Jes Hansen Petersen og søskende. 1948,12 s. Se Langholz’s anetavler og stamtavler.

LAA 1997

Petersen. Maibøll, Chr.: Farvermester Hans Petersens anetavle (bagermester, Thorvald Petersens fædrene slægt). 1954, 10 s. Se Maibølls samlinger.

Petersen: Gribsvad, Frode: Lorenz Petersens slægt. Se Gribsvads efterslægtstavler.

Petersen: Maibøll, Chr.: Anetavle for gårdejer Peter Petersen og søskende. Slægten på Fiskerbækgård i Ulkebøl sogn. 1954, 23 s. Se Maibølls samlinger.

Petersen. Maibøll, Chr.: Anetavle for Hans Peter Petersen, Kær, Ulkebøl s., 3 s. Se Maibølls samlinger.

555b. Petersen, Peter: Slægtstavle for forpagter på Sønderborg Ladegård og støberiejer.

Udarb. af Henrik Schiøler, Allerød. 10 sider. 1 foto i 2 eks.

555c. Petersen, Peter. Schiøler: Samling vedr. forpagter af Sønderborg Ladegård - Peter Petersen f. 1793

556. Petersen. Peter Petersen: Slægtsbog for Peter Petersen, Tørvemosegaard, Stenderup. (Anetavle).

557. Petersen. Petersen, Gerhard: Ahnenliste Helga Petersen, 1969,19 s.

558. Petersen. Holm, H.B.: Efterslægtstavle for stofinagermester Peter Hansen Petersen i Kongsmark, Rømø, født 14.6. 1788. 1 rulle.

558a. Petersen, John . Storm Johansen, Anne Marie & Knud: Hefte nr. 5 - Peter Rasmussen Petersen *1828 - +1902. Graver i Maugstrup og efterkommere.

Udgivet 2000. 65 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

559. Petersen. U. Thomsen (red): Slægten Jessen Petersen.

560. Petersen. Due-Hansen, H. : Ivar Petersen sognepræst i Sdr. Stenderup 1815-1849, Forslægt og efterslægt. 1991. 84 s., ill.

I A A 1007

119 561. Petersen. List-Petersen, Nils-Edwin: Nachkommen von Hans Petersen, Kaufmann

in Flensburg um 1440. 47 s. + register.

561a. Slægten Petersen fra Havenæs på Angel, senere Sønderballe og Haderslev m.m..

Vedrører også slægten Kaiser (Kaisen). Ingrid Flebbe Skov: De kom fra Angel (2004)

562. Petersen. Linvald, F.C.C.: Slægtebog for Peter Nielsen Petersen og hustru Anna Petersen f. Nielsen samt deres forældre og efterkommere. 1921, 50 s.

Petersen. Maibøll, Chr.: Familien Petersen og Thomsen på Hartspring i Svenstrup sogn (Als). Efter Chr. Knudsen: Saml, til familiehist., m, s. 92-115. Afskr. med tilf og reg. 1956, 24 s. Se Maibølls samlinger.

Petersen. Olsen, Chr.: Familien Jørgen Petersen, Anvbøl. Slægtshistorie. Hskr. 82 s. + 2 tvl. Se Chr. Olsens privatarkiv.

Petersen. Petersen, Hans Peter: Selbstbiographie mit cronologischen

Aufzeichnungen, Geschrieben auf Gravenstein im December 1772. Hskr. 25 s. Se privatarkiver. Delsvis gengivet i oversættelse i Sdij. m. 1957, s. 26-29 og 36-40 af J. Raben.

562a. Petersen, Chresten N.: Krigsoplevelser fra 1. Verdenskrig.

563. Petersen. Chronik Petersen, Østerbraunberg, Achtrup.

564. Petersen. Ahnenliste des Wolfgang Heinrich Petersen. 14 s.

Petersen. Se 51,104,119,230,234, Møgeltønder præstearkiv og Maibølls samlinger. (Helene Marie Jensen).

565. Petersen. Petersen, Gerhard: Petersen aus Flensburg. Slægten, der nedstammer fra snedker Nicolai Petersen. 4 s.

Petersen, se 239.

Petersen, Philippsen, A: Ane- og slægtstavle for Metta Christina Petersen gift med

LAA 1997

BtiijSKMD. PhåHppten» Andratt: AneUvle og tteolehtaorie omtalende tan.

rhffippeen» Anad. Thomsen, Broager. Lebon» Kobbermolle. Rosenblad, Bevtoft.

Phibppeen, KobbormoUe» Smedeby, Bolderslev og Aabenraa. Se A. Philippsens tiatgstavleeamling nr. 240.

566. W"1 Supplement ( 1976) til ttatgien Phon, (1903).

Pon.ee 256

567.

561.

t t

{BØL «• onetovte og Mdovier. (Bralin).

£gg e Böjlbioderon RnÉb Priemd» £ Hansoen» København 200S» 104

B mmbsu

M 111,230.

M

lk

MI

121

Q

Ouorp. se privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

LAA 1997

R

569. Raben. Aufzeichnungen über die Familie in Hadersleben und Apenrade. 7 s.

(Maskinskrevet).

570. Raben. Nielsen, Jens H.: Casper Petersen Raben og hans slægt. Mjolden 1981. 210 s., ill. + 21 s. (Indholdsfortegnelse).

570a. Raben. U. forf.navn. Oplysninger vedr. slægten Raben i Aabenraa. 2 s.

Raben, se 234, 594, og privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

Raffhsøe, se 244.

Rahr. Juhl, J. N.: Slægten Rahr i Vodder. 18 s. Se Juhls slægtstavle samling U.

Rahr, se 239.

Rambusch: Gribsvad, Frode: Familien Rambusch i Sønderborg 1 s. Se Gribsvads efterslægtstavler.

571. Randbøll. Randbøll, Hans F.: Slægten Randbøll. 1944,20 s.

572. Rasch. Ein Nordschleswigsches Geschleeht.

Rasmussen. Rasmussen, J.C., motorsagkyndig, Tønder: Af en søndeijydes erindringer, 1950, 169 s. Se privatarkiver.

573. Rasmussen-slægten (1967) og anetavle for Nis Rasmussen i Lønsemaj (1967), 10 s. (L.S. Ravn).

Rasmussen, se 128,172,477a.

LAA 1997

123 Ratenburg. Johannsen, P.M.: Tinglev kirkekrønike, s. 121-126. Se Tinglev

præstearkiv.

574a. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Ratenburg-slægten - fødte i årene 1585 til 1782 med en ufuldstændig fortegnelse over Fredericia-Lyderslev-linien. 13 + 3 s.

574b. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Ratenburg-slægten. Den nørrejydske linje: Nicolai Ratenburg, Møller i Janderup sogn 1792-1800 i Åle og Tøming sogn, sen. Nr.

Snede sogn, viet til Anne Sophie Schmidt fra Frøstrup hovedgård. 8 s. 1982.

574c. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Dales-linien 5 s. 1982.

574d. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Ratenburg-slægten. Hjirpsledlinien 17 s. 1982.

574e. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Ratenburg-slægten. Bedstedlinien I (Sognefogedgården). 25 s. 1982.

574f. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Ratenburg-slægten. Bedstedlinien U. 54 s. 1982.

574g. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Ratenburg-slægten. Vippel-linien 39 s. 1982.

574h. Ratenburg: Sørensen, Valborg: Ratenburg-slægten. Over Jerstal-linien 78 s. 1982.

575. Ravn: Traberg, Emil m.fl.: Ravnslægten fra Søbjerggård i Over Jels. 23 s.

576. Ravn: Traberg, Emil: Ravn-stammen fra landsbyen Nørby i Vilstrup sogn. 2 bd.

577. Ravn: Ravn, Elin: "Som årene randt..." en slægts historie. Kolding 1995. 70 s., ill.

Ravn- Ravn, Jørgen, overlærer, d. 1957: Mit liv og mit virke. 1956, 39 s. Se privatarkiver.

LAA 1997

Ravn, se privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

577b. Ravnskjær. Anne Ravnskjær: Johannes Ravnskjærs aner i Vilstrup sogn og deres efterkommere 1598-1844 (2010).

577a. Rebsdorf. Slægtstavle fra 1661.

Redlefsen. se 234, Møgeltønder præstearkiv og personalia over døde i Møgeltønder sogn 1736-52.

Regenburg, se 594. Møgeltønder præstearkiv, bd. 15.

Rehefeld. se 283.

Reimers, se 234.

Rens: Henrik Petersen: Slægten Rens fra Åbenrå og Løjt. Se gi. Petersens samlinger. 245.

578. Rerup-familien.

Reuter, se 289 og 234.

Richelsen : Gribsvad, Frode: Slægten Richelsen fra Åbenrå 1 s. Se Gribsvads efterslægtstavler. 228.

Richelsen. Slægtsoptegnelser vedr. Richard Richelsen og hustru Catharine f.

Andresen. v. Frode Gribsvad. 68 s. (Omfatter til. familierne Offersen Kopperholdt, Voss, Toft). Se håndbiblioteket.

578a Richter - Schwartz - Friis. Mine fædre, aner og deres familie.

LAA 1997

125 Rickertsen, se 234 og 231.

579. Riber. G. og E. Riber: Efterslægtstavle for Andreas Andersen Riber født 4. maj 1815 i Spandet sogn og hustru Ane Marie Petersensdatter født 7. januar 1817 i Roager. 72 s. 1986.

580. Riber. Riber, Erlang: Et slægtled i Riber familien 1871 - 1986 i Søndeijylland.

47s., ill.

581. Rietberg, Johan I Graf von Rietberg - Maria von Sintzemann.

582. Riggeisen: Mathias Jacobsen: Kirkebogsuddrag og optegnelser vedr. slægten Riggeisen,Abild. Ils.

Riggeisen, se 239.

583. Riggeisen: Michelsen, Richard, efterkommere efter ægteparret bolsmand Andreas Riggeisen og Maren f. Niels datter i Nørhus, Abild sogn, Tønder amt. 1940.

584. Riis-Nissen-Berg. Mennerich, Ingrid m.fl.: Stammtafel der Familien

Riis-Nissen-Berg und andere, von der Halbinsel Løjt und der Insel Barsø. 1 tvl.

1987 (rulle).

Rolfsen, se Langholz’s anetavler og stamtavler. (Bruhn).

Roost, se 636.

Rosenberg, se 488.

585. Ross: Brammer, Hans Asmus: Erindringer om Ditlev Ross (d. 18), 24 s.

586. Rossen. Thyssen, Thyge: Aus der Familiengeschichte der Rossen (Vestslesvig). 26 s.

LAA 1997

587. Rossen . Nordisk slægtsforskning: Slægten Rossen fra Felsted sogn. Skals 1974.

upag.

588. Rossen. Nordisk slægtsforskning: Slægten Rossen fra Kliplev sogn. Skals 1975.

upag.

Rossen, se 628.

589. Rubeck -slægten. Flovtlinien. Efterslægtstavle ved Jørgen Christensen. 13 s., Åbenrå 1966.

590. Rubusch . Jacobsen, Lorenz: Familien Peder Friedrich Christian Rubusch og Magdalene Kathrine Madsen. ” Smedegården ” , Kragelund Bov sogn.

590a. Rudolph, Jørgen c. 1807 - ? Bøssemager, Helved (Notmarksogn) og sønner af samme navn, erhverv og bopæl 1843 - 1915. U. år og forfatter.

Rudolph, se 172.

591. Runge-Hansen familien. Haderslev. Samling af forlovelsesbreve. Samlet af

Christian Hoick Hansen, Hvisholm. 1 læg.

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 96-124)