• Ingen resultater fundet

Enkelte slægter A

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 35-54)

Enkelte slægter

252. Andersen, Andersen, Anders Jørgen: 25 år ved Røllum skole. Manuskript 30 s.

253. Andersen. Friederici, Carl: Von den Nachkommen der aus Tondem stammenden Momme Andersen und Brand de Behr. 1940, 57 s.

254. Andersen, Cornelius Schmidt: Efterslægtstavle over Chresten Andersen (snedker) og hustru Anne, f. Olufsdatter, i Overby. 1967, 13 s.

255. Andersen, Ida E. Andersen Oderkirk: Ancestry of the Andersen. Schmidt Families in Nr. Løgum, Bredebro, Ballum 1748-1982.

Andersen, Frost, J.: Købmand af Åbenrå Emil Andersens anerækker. 3 s. + 2 tvl. se J.

Frosts slægtstavler bd. I.

256. Andersen, Iversen, Peter Kr.: Gårdmand på Kannikhus i Møgeltønder sogn Peder Andersen (ca. 1730-1802) og Kiesten Kærstensdatter (1740-97), deres efterkommere indtil 6. slægtled. 17 s. (Omfatter slægter: Abild, Boyskov, Dircks, Hagge, Petersen og

Pop)-Andersen. Juhl, J.N. : Slægten Sølsted-Andersen i Løgumkloster. Efterslægtstavle for Andres Jürgensen Sølsted i Løgumkloster. 17 s. Se Juhls slægtstavle samling I.

Andersen. Maibøll, Chr.: Familien Andersen, linierne Østerholm og Nordborg. Efter Chr. Knudsen: Saml, til en familiehist. DI, s. 124-170. Afskr. med tilf. og reg. 1956, 24 s. Se Maibølls samlinger.

Andersen, se 51,52,53,54 og Langholz’s anetavler og stamtavler.

Andersen, Maibøll, Chr.: Slægten Andersen på Kegnæsgård, 5 s. Se Maibølls samlinger.

257. Andersen , Svend Aage og Anna Christensen: Ane tavle for familien, af Lorenz Jacobsen.

LAA 1997

257a. Andgrsen, Øemes Slægtsforskning: Slægten Knudsen Andersen fra Øsby sogn. Om Knud Andersen Knudsen og hustruerne Karen Jørgensen Hansdatter og Maren Ludvigsdatter, deres forfædre og efterkommere. Kolding 1980.U. pag.

Andre(a)sen. Gribvad, Frode: Smed Christen Andre(a)sen i Rødding. Se Gribsvads efterslægtstavler.

Andresen. Andresen, A.: (Skeide): Erindringer. 78 s. Se privatarkiver.

Andresen. Frost, J.: En gårdmandsslægt i Ulkebøl og Snogbæk. 20 s. + 1 tvl. Se J.

Frosts slægttavler bd. I.

258. Andresen. Maibøll, Chr.: Anna Maria Andresens stamstavle. H.P. Hansens mødrene slægt. 1950, 166 s. + 1 tvl. (Omfatter bl.a. flg. slægter: Berg, Brandt, Conradi, Cruckow, Ewald, Frost, Hammer Jebsen, Lorenzen, Monrad, Paulsen).

Andresen. Maibøll, Chr.: Marie Kathrine Andresens anetavle. Gårdejer Andreas Madsens mødrene slægt. Familier i Als Sdr. 1957,14 s. Se Maibølls samlinger.

Andresen. Maibøll, Chr.: Anne Marie Andresens anetavle. H.P. Hansens mødrene slægt. Uddrag af den store stamtavle. 1958, 22 s. Se Maibølls samlinger.

259. Andresen: Hansen, Rasmus: Oldemor Anna Marie Andresens Aner på Als og fra andre egne og lande.

260. Andresen, Richard: Michelsen, Richard, Anetavle for Richard Andresen og Anna Kjestina Jensen f. Friis, Kopsholdt, 1968.

Andresen, se 172 og H. Hanels privatarkiv, acc.nr. 1909.

261. Ansager : Andsager, L: Efterslægtstavle for Jens Peter Andsager født 18. 3.1830 i Vamdrup sogn. 1962,4 s.

Ankersen . Andersen, Julius: Optegnelser om Immervad bro og kro, Hskr, 8 s. Se

LAA 1997

top.

Appel, se 594.

Arends, se 436.

262. Amkiel, Wind, Jørgen: Amkiel (-slægten fra Toldsted og stubbum) 1968, 44 s, Mskr. med hskr. tilføjelser.

263. Asmussen, Asmus: Optagelser og erindringer 1840 - 1914

264. Attermann. Knoop, Lizzie: Attermann-slægten. 1977. Afl, j. je. 22.

Augustesen, se 71.

39

B

Bahnsen, se privatarkiver. (Garben og Homlet).

265. Bahnsen: Slægtsbog for familien Bahnsen, Åbenrå (mskr. 3 s.) afl. j. j. 1116/64.

265a. Bamewitz. Von, 1376 - 1810.

Bambs: Maibøll, Chr.: Skarpretterslægten Bambs i Sønderborg, 2 s. Se Maibølls samlinger.

Bargum, se Langholz's anetavler og stamtavler. (Bruhn).

Barsballe, Frank, H.: Anetavler for Jens Clausen Barsballe, Lundgården, København f. 1878. 8 s. Se Holger Franks samling.

Barsøe. Barsøe, Dines Jørgen: Stamtavle over slægten Barsøe. Hskr. 7 s. Se privatarkiver.

266. Barsøe. Barsøe, Sonja: Med slægtsnavnet Barsøe, 1 - Brandsø - 18 s. + reg., 2 - Fjelstrup sogn. Præster og Bønder. 18 s. + reg. og tvl., ill.

266c. Die Familie Barteisen / Knodel. Mensingen / St

AroeM. Träger.

ill'B

up. Udgivet januar 2002 af

267. Ban, Bau, Age: Stamtavle over Bau-slægten i Nordborg. 1955 Jiskr. 1 blad.

Ban, Jens Christian (født Hdsl. st Sev. 1761) vedr. hans forældre. Se dr. Lorenz Christensen's slsgthist arbejder. 2 s.

LAA 1997

2^8®' BffCki Jutta OK Rolf ■ Ahnen Beck, Familienchronik von 1998. 2003.

269. ßai. Gårdmand i Drengsted Jens Pedersen Bechs stamtavle. 1 rl.

Beck, se 128 og 594.

ßttnl! f a -

™' øSvS^S°Mj eprois°t?ArTheîSdJOhan Phil’ P Hunæus Beck ’ Sogn^æ81 *

Becker, se 233

De Behr, se 253.

fifiiSI, se 628.

Beierholm , se 112 og Maibølls samlinger.

Bendixen (Tinglev sg.) se privatarkiver.

Bennetzen . Familien Bennetzen gennem 238 Ar. 14 s.

Benaaard. Jørgen (1661-1724), Aitrup, Bjert sogn. Se dr. Lorenz Christensens slægtshistoriske arbejder. 4 s.

jennich. Hvidtfeldt, Johan: Den søndetjydske slægt Bennich fra Rinkenæs. 10 s.

e nr. 3. Hvidtfeldts samlinger.

LAA

iwi

41 Bennich, se Wielandts erindringer indtil 1848.

Bennich, se personalia over døde i Møgeltønder sogn 1736-52.

Bennich-slægten. Stamtavle over Bennickslægten fra år 1397- 1889. Uddrag af bogen: Bennicksgård i Rinkenæs, Sdjyll. 800-1800. A. Fr. Bennick Iversen (Kbhv.

1964). Se nr. 68.

Bennick, se 477a.

Bennick Hansen, se 477a.

Benzon. v. Fischer Benzon, W.: de Nissen-, de Bouvert- og v. Fischer Benzon-slægten. 1 tvl. Se de Fischer-Benzonske familiepapirer.

Berg , se 172 og 258 samt 584.

272. Berlin, Chronik der familie Berlin, anno 1750 - 200.

Bembaum. Maibøll, Chr.: Professor Emest Bembaums anetavle, et brudstykke.

1951, 13 s. Se Maibølls samlinger.

Bertelsen, se 125,126 og Wielandts erindringer indtil 1848.

Bertelsen . Wangel, Jørgen: Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kali deres for- og efterslægt. Del I, n, HI, VU Se Jørgen Wangels samlinger. Acta Nr.

5, 6 og 7.

273. Beyer, Rand, Mogens: Om slægten Beyer - Beierholm i Sønderjylland. 1954, dels hskr., 2 tvl. og gengivelser af gravsten i 2 Skast.

Beyer , se 436, privatarkiver og Wielandts erindringer indtil 1848.

Bever, se 231

Beverholm. Maibøll, Chr.: Optegnelser vedr, slægten Beyerholm i Skrydstrup. 4 s.

Se Maibølls samlinger.

Biehl, se 386.

Bindezus, se 594.

Birck, se privatarkiver (Jørgen Winds samlinger).

Bjerg, se Hans Møller Jessens familiebog. I håndbiblioteket.

274. Biorholm. Frost, J.: Bjorholmslægten. 86 s. + 2 tvl.

274a. Bill, Claus Heinrich : Beschreibung und Nachricht vom Schleswig ’ schen Geschlechte Asmussen, 1995.

275. Bjørn. Johannes J. Lund: Slægten Bjørn fra Ribe, upag., ill.

276. Bjømshauge . Holger Frank: Slægtsbog for Gerda Schmidt J. Bjømshauge. 45 s Bjømshauge . Bonde, Åge: bidrag til Sillerupgårds historie (med stamtavle over slægten Bjømshauge og anetavle for indgiftede kvinder). 1942,28 s. Se nr. 83.

Bjømshauge . Petersen, Hans: Et bidrag til Sillerupsgårds historie (heri stamtavle).

1899, 14 s. Se nr. 83.

Blad, se 125, 126 og 128.

277. Blaunfeldt. Erik Ketelsen: Anetavle for Familien Blaunfeldt. u. år. og pag.

LAA 1997

43 Baldt. Juhl, J.N.: Oplysninger om Jacob Bladts slægtsgård i Mintebjerg, Hørup sogn, 3 s. Se Juhls slægtstavlesamling I.

Bladt. Se 458.

278. Blom: Blom, Erik: Anetavle bl.a. indeholdende oversigter over slægterne Blom (Havnbjerg), Buch (Hjarup), Dissing (Mors) og Schmidt (Århus). 1942, hskr., 1 tvl.

Blom. Erik Blom: Slægten Blom fra Havnbjerg. 131 s. ill, Søborg 1988.

279. Blom. J. Mandrup Frandsen: Anetavle for Ingeborg Kathrine Hansen, f. Blom, den 7.10. 1887 i Horn Vejle, Seem sogn. Se Mandrup Frandsens samlinger.

280. Blume. Blume, Lars: Stühten Blume från Spandet vid Ribe i Danmark. Svenska Grener-sigtuna 1961. 31 s.

Bock. Maibøll, Chr.: Familien Bock fra Nordborg med en oversigt over købmand Samuel Brandts familie. Afskr. efter Chr. Knudsen: Saml, til en familiehist. V, s.

177-181 med reg. og tilf. fra Sønderborg kirkebog og andre kilder. 1956,7 s. Se Maibølls samlinger.

Boetius, se 283.

Bohlbro . Frank, Holger: Anetavle for Hans Jørgen Bohlbro f. 26.7.1834 i Bovrup, Vamæs sogn, samt efterslægtstavle for samme. Hans far og farfar. 28 s. Se Holger Franks samling.

281. Bøiesen : Slægten Bojesen, bd. I og II. 727 s.

Bonde, se 124,126 og Maibølls samlinger.

Bonefeld. Henrik Petersen: Bonefeld - slægtsgrenen på als. se H. Petersens samlinger. 245.

LAA 1997

281a. Bonnichsen, Thomas: Gårdejer og sognefoged. Holm og Højst sogn 1755-1781 og efterslægten. Udarb. 1998 af Lorens Hansen. 18 sider

282. Borre. M. Krehler: The Borre Family Calif. Slægtsbog over familien Borre udvandrede fra Daler sogn. Upag, ill.

Börse. Se 516.

Boye, se 283 og privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

Boysen. Froste, J.: Nogle oplysninger om en slægt i Brem, Rød ding sogn. 9 s. Se J. Frosts slægtstavler bd. 1.

Boysen (Boysen-sko i Åbenrå). Se nr. 471.

283. Boysen. Müller, Jens og Hansen, Hans Heinrich: Der Bovsen'sche Familienkreis.

1937, 128 s. 4- 2 hskr. tvl. (indeholder bl.a. flg. slægter: Boetius, Boye, Bruun, Fabricius, Freuchen, Hoyer Højer, Krahe, Outzen, Rehefeld og Schmidt).

Boysen, se 233, 289 og privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

284. Boysem Mayland, N. : Slægtsregister for Asmus Boysen og hustru Maren

Asmussen i Nørballe, Feldsted sogn, over deres børn og børnebørn 1695-1774, 1774. 1 s.

Bovskov, se 256.

285. Branderup . Jacobsen, Lorenz: Anetavle for Nis Madsen Branderup Aabenraa.

Brag . Maibøll, Chr.: Skipperslægten Brag i Sønderborg med skibskaptajn Peter Brags anetavle, 1946,26 s. Se Maibølls samlinger.

Brag, se 172 og Maibølls samlinger. (Warborg).

LAA 1997

45

Brammen , se 244.

BlftUdl, se 258 og Maibølls samlinger. (Bock).

Bra&m . slægten (stamtavlerulle).

Brei ting -slægten, se 620b: Svennesen. Annebeth: Slægten Svennesen.

Efterkommere af Boy Svennesen fra 1500-tallet og slægterene Breiting og Dyhrberg.

286. Brekling. Arends, O. Fr.: Stamtavle over slægten Brekling (Breckling). Hskr. 1 tvl.

287. Breckling . Breckling, Karin: Die Familie Breckling. Kiel 1993.

BOBL Frost, J.: Slægten Brink i Åbenrå. 27 s. + 3 tvl. Se J. Frost slægtstavler bd.

I. %

efterkommere indtil 5. led. 1958, 56 s. (Omfatter bl.a. flg. slægter: Boysen,

Christians, Edding Engel, Harrsen, Ingwersen, Jansen, Jessen, Nielsen, Paulsen, Petersen, Reuter, Thedens).

Brodersen. se Møgeltønder præstearkiv Bd. 15 og privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

Brodersen, familie, se 550b.

Bromand, se 172.

Brorsen. Maibøll, Chr.: Familien Brorsen fra Nordborg. Afskr. efter Chr.

Knudsen: Saml, til en familiehist. IV, s. 73-87 med enkelte tilf. og reg. 1956, 14 s.

Se Maibølls samlinger.

290. Brorsen: Stamtavle over slægten Brorsen på Als.

Brorson: se 386.

Bruhn. Boysen, Marie Augusta: Familieoptegnelser over slægterne Bruhn og Boysen. Hskr., 22 s. Se privatarkiver.

Bruhn . Lucie Sophie Kirschstein: Stamtavle for agent Jørgen Bruhn. Hskr. 1 tvl.

Se kortsamlingen.

Bruhn-slægten, Aabenraa, se nr. 249: Albeck, Hans: Aner til Hans Albeck, f. 1939 og søster Ide. Status 2010.

Bruhn. Se nr. 38 og 197 samt 101c.

291. Bruhn. Rolf Larsen: Foredrag om kgl. agent og skibsreder Jørgen Bruhn.

292. Bruhn(o) . Winford Eldon Griffis: Efterslægtstavle for Petras Bruhn * 1495 i Løjt sogn, særligt omhandlende slægten Frellsen

LAA 1997

47 Bruhn. Langholz, Carl: Anetavle for Hans Bruhn 1888-1954, bankdirektør i

Sønderborg. 1956, 51 s. (Omfatter bl.a. flg. slægter: Anchersen, Bargum, Børnsen, Closter, Frese, From, Holm, Holmer, Jespersen, Kopperholt, Krag, Mørck, Maag, Preen, Rolfsen). Se Langholz's anetavler og stamtavler.

293. Bryhl. Arnold Berg.Anetavle for Ingeburg Kathrina Bryhl f. 1886. 1 s.

Braeraa. Frost, J.: Slægten Bræraa i Kestrup. 31 s. + 1 tvl. Se J. Frosts slægtstavler bd. 1.

Brøns. Ms. Cann, Kenneth S.: Genealogy and History of the Portland, M.E. Bruns Families, including the Brons Variations in Denmark and America 1739-1956.

1956, XVII + 194 s., ill., microfilm.

294. Brøns. Gudmund, Jens og Oluf Brøns: Obling slægten Brøns. København 1993. 3 bd. ill.

v. Buchwald, se nr. 81.

295. Buhl. Slægten Buhl, Buhlsejegrenen, Nr. Stenderup, Eltang sogn udg. af familie- og slægtsarkivet, Fredericia. 6 bd.

Buhis mindegrenen, St. Villing, Smidstrup. 1 bd. Follerupgrenen med anetavle, se.

også 246.

Bundesen. Frost, J.: Nogle oplysninger om købmand i Augustenborg Peter Mortensen Bundesens slægt. 34 s. + 3 tvl. Se Frosts slægtstavler bd. 1.

Bundesen, se 652 og Hans Møller Jessens familiebog. (I håndbibliotek).

Bundgaard, Frost, J.: Om ejerfølgen på Bundgaard-gården i Rise-Hjarup. 7 s. Se J.

Frosts slægtstavler bd. 1.

295a. F amilien Burschberg, Soldin / Brandenburg 1700-1995. Udgivet af Arne Max Träger januar 2002-07

LAA 1997

296. Byg. Due, Ellen og Jacob: Byg-slægten fra Halle sogn Sønderjylland. 85 s., ill. 2 eks.

297. Büchert. Familien Büchert, Jaruplund: Büchert-Treff 6-7 aug. 1988.

Bützow. Slægterne Bützow fra Als. To stamtavler v. grosserer Gudmand Bützow-Rohde. Afskrift ved Chr. Maibøll 1960. 3 s. Se Maibølls samlinger.

Bøtzau, se 172.

Bømsen. se Langholz’s anetavler og stamtaver. (Anetavler for Hans Bruhn).

Bøvadt, se 633a.

49

c

Calender. Frost, J.: Nogle oplysninger om Calender slægten. 4 s. se J. Frosts slægtstavler bd. 1.

Callesen, se 436 og Harald Nissens slægtstavler.

Callesen-slægten. Aabenraa, se nr. 249: Albeck, Hans: Aner til Hans Albeck, f.

1939 og søster Ide. Status 2010.

298. Callesen. Hans Callesen fra Løjt, udv. 1867, og hans slægt. Manuskript fra Marie Thomsens dødsbo. 6 s.

299. Callesen. Nissen, Harald. Slægtstavler vedr. Callesen, Hjordkær og Nissen, Broager og Burkal sogne. 1 tvl. (lystryk).

300. Callesen. Nis Hindrigsen Callesen: Efterretningen om Leerskov og beboerne dersteds. Maskinskrevet kopi af optegnelsen fra 1903 og videre, 89 s.

301. Carlsen. Helmer Eriksen: Slægtstavle for fam. Carlsen, Dedsbøl, 1 tvl. Xerokopi.

Afl. af hr. Helmer Christensen, Them.

Carlsen . Maibøll, Chr.: Lærerslægten Carlsen fra Deezbüll (Slesvig). 1961,7 s. Se Maibølls samlinger

302. Carstens . Fraberg, Emil: Slægterne Carstens og Daniels som i 1847 kom fra Waghein i Øst-Holsten, 2 hf.

302a. Gartnerfamilien Carstens, Nordborg og Sønderborg. Udtog af slægtstavle 1668 - 1844. U. år og forf.

Carstens. Frost, J.: Nogle oplysninger om frøken Magdalene Luise Carstens slægt.

25 s. + 1 tvl. Se Frosts slægtstavler bd. I.

Carstens. Peter Ohlsen. Chr. Maibøll: Anetavle for Peter Ohlsen Carstens fra Sønderborg. 3 s. Se Maibølls samlinger.

LAA 1997

Carstensen. C. Rolfs. Højer kirkekrønike. Højer præstearkiv. H. 9. 3 s.

303. Caspergaard, Holm, Andr.: Nachricht von der Caspergaardischen Familie. 32 s. + tillæg. Xerokopi.

304. Christensen. Christensen, Andr.: Slægtsbog og anetavle for slægten Christensen, Vesterled, Nybøl, hskr. 172 s. Xerox.

Christensen. Juhl, J.N.: Slægten Christensen fra Tandslet. 14 s. Se Juhls slægtstavlesamling I.

Christensen. Juhl, J.N.: Stamtavle over slægten Christensen i Sølsted. 3 s. Se Juhls slægtstavlesamling I.

Christensen, se 124, 126,175, 230 og 409.

305. Christensen . Sørensen, Valborg: Slægtstavle for Jens Christensen, murer og kådner ved Ulkebøl kirke. (Skrædderslægten Jørgensen fra Ulkebøl).

306. Christensen. Erik: Christensen - Jensen - Grejsen - Theodosius - Rask, og andre slægter.

307. Christensen . Andr. Christensen: Slægtbog for slægten Christensen, Vesterled Teglværk, Nybøl.

308. Christensen. F. S. Grove-Stephensen: Anetavle for Jørgen Christensen født i Nordborg den 4. aug 1904.124 s.

£1 Cr i <1 r i

Christensen. Frank, Holger Anetavle for Jens Christian Christensen, f. 1878 i

Skeide, Broager sogn, d. 1963 i Waterville, Kansas. Se Holger Franks samling. 5 s.

tillæg.

308a. Christensen Høvrup. P.M. Sønderjyske navne- og slægtsforbindelser for familien P.M. Christensen Høyrup, Vejle. Illustreret.

LAA 1997

51

308b Chnstensen Høvrup. P.M. Sønderjyske navne* og sbegtsforbindelser for familien PM. Christensen Høyrup, Vejle. Illustreret. Forstudium udarbejdet 1996/97 af Peter M. Christensen Høyrup

Christians, se 289.

Christiansen, se 172.

309. Christiansen. Arne Frees, vedr. tiden som sognepræst i Haderslev stift fra 1970 * 96.

310. Christiansen: Anetavle for 9 søskende Christiansen fra Flensborg.

Classen, ses 592.

Clausen. Clausen, C.H. (Broagermølle, 1805-83): Erinnerungen aus meinen Leben, afskr. af. lærer Fr. Viereck i Kiel 1931. Hskr. 95 s. Se privatskiver.

311. Clausen . Frede Iversen: Slægts- og efterslægtstavle for gårdejer i Storkereden,

sognerådsformand og andelshaverbestyrer i Asserballeskov. Peter Clausen, f. 24.9.

1883 i Kettingskov, og Anne Marie Nissen f. 23.6.1882.2 tvl.

312. C lau se n, Kim: The Clausen family history 1876-1987.

Clauaai Frost, J.: Optegnelser om Clausen-slægtcn i Ertebjcrg. 23 s. Se Ftosts slægtstavler bd. 1.

Clausen. Langholz, Cari: Anetavle for bibliotekar i Sønderborg Ellen Marie Clausen og senkende. 1948,17 s. Se Langholz' anetavler og stamtavler.

Ä . Maibøll, Chr.: Anetavle for gårdejer i Kar, Ulkebøl sogn, Christen

, d. 1877.2 s. Se Maibølls samlinger.

313. Clausen. Frandsen, Mandrup: Anetavle for gårdejer i Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn, Mikkel Sørensen Clausen, Født 1798 (xerox. 1 s.)

313a. Clausen, Gunnar: Mit livsforløb indtil oktober 1953 - og dets baggrund. 19 sider + 3 sider tillæg. Udgivet foråret 1996.

314. Clausen. Müller, Joh. Fr.: Das Familienbuch der Familie Clausen 1555-1838.

Anskri ft efter eksemplaret i rigsarkivet med tilføjelser og rettelser på dansk ved Chr. Maibøll 1953 og 1956. 39 s.

Clausen, se!25, 126, 172 og 436 og Frosts slægtstavler bd. ID (Petersen).

Clausen, Philippsen, A: Anetavle for Rita Nelsine Clausen, gift med Anders Thomsen, Tøndervej 171. Se Philippsens slægtstavlesamling nr. 240

314a. Claussen, Uwe Claussen: Bd. VII, Übersichten und register der Familiengeschichte Claussen. Unterhachting 1992. 189 s.

Closter, se Langholz’s anetavler og stamtavler. (Anetavle for Hans Bruhn).

Conradi, se 258

315. Conra u. Paludan, Edvard: Gustav Adolf Frederik Sanvig Conrau og hans slægt.

Værløse 1983. 91 s. ill.

Cornett. Frost, J.: Nogle oplysninger om slægten Comett i Åbenrå. 8 s. Se Frosts slægtstavler bd. 1.

Cruckow , se 17, 258 og 234.

54

D

Dall, se 234.

315a. Dam, Dam Holger: Slægtstavle for skipper i Aalborg Peter Chr. Dam og hustru Dorthe Magdalene f. Møller. (1805 - 71).

Dam, se 239.

Damgaard-Nielsen. se 244.

Damkiær. Frank, Holger: Anetavle for Hans Jacob Clausen Damkiær, gd.

Damkiær. Vejstrup s. d. 1916. 7 s. Se Holger Franks samling.

Dampe. Frost, J.: Nogle oplysninger om en slægt i Frørup. 10 s. Se Frosts slægtstavler bd. I.

Daniels: Se 302.

316. Danielsen. Købmand Paul Danielsen i Flensborg. Efterslægtstavler. 3 stk.

316a. Dahlkild, Arne Ploug : Slægterne Nansen, Bruhn, Börse og Klocker og tiden omkring 1660, 1975.

317. Davidsen. Davidsen, Finn: 10 generationer Familien Davidsen. 1 side.

Davidsen, se 125,128 og 172

Delfs, i Tarm, se Maibølls samlinger (Svendsen).

Detlefsen. Maibøll, Chr.: Seminarielærer Christian Detlefsens anetavle. 1955,18 s.

Se Maibølls samlinger.

LAA 1997

Detlefsen. Maibøll, Chr.: Nogle oplysninger om slægten Detlef sen på Tombølgaard i Ulkebøl sogn 12 s. 1960. Se Maibølls samlinger.

Diderichsen. Juhl, J.N.: Slægten Diderichsen fra Als. 6 s. Se Juhls slægtstavle samling I.

Dircks, se 256.

318. Dixen. Hans: Jane Jensen Dixen og Ellen Marie Sørensens efterslægt, 1829-1983, Århus 1983. 83 s., ill.

Dominicussen. se 172.

Dons. se 628

Drechsel, se 594.

319. Dons. Stamtavle Dons-Høriyk. Hskr., 2 s.

320. Dreischer. Lissie Knoop: A Haderslev 1986.

320a. Drewsen. Niels Anker : Små udpluk fra et langt liv. Udgivet 1996,132 sider.

MÄ IKKE GØRES TILGÆNGELIG UDEN FORFATTERENS

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 35-54)