• Ingen resultater fundet

dele udgivet seprtember 1998. Illustreret

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 84-96)

B»l gflau:se231

U. år og forf

6 dele udgivet seprtember 1998. Illustreret

436. Jessen. Langholz, Carl: Anetavle for Hans Heinrich Jessen og Helene Clausen f.

Jessen, Nybøl og Årslev mølle. 1952, 83 s. (Omfatter bl.a. flg. slægter: Arends, Beyer, Callesen, Claudiun, Fabricius, Günderoth, Hinrichsen, Hoyer, Nissen, Sönnichsen, Wesseling).

437. Jessen, familien Jess Jessen.

437a. Jessen. Jessen, Sv.J.: Anetavle for slægten Jessen, Hjordkær. Desuden materiale vedr. slægterne Paysen, Frodsen m.fl.

437b. Jessen. Jessen, Svend J.: Anetavle for Knud Jessen, Mabølgård - f. 7.8.1880

438. Jessen, Jessen, Th.: Optegnelser om slægten Jessen, Majbølgård Gentofte, 1916.

186 s. + 1 tavle, Xerokopi.

439. Jessen. Bruhn, Irma: Efterslægtstavle for Jürgen Jessen i Stubdrup, Sydslesvig, fribonde 1769. 1984. 5 s.

Jessen. Maibøll, Chr.: Nogle bidrag til Majbølgårds historie efter Chr. Knudsens samlinger til en beskrivelse af Hørup sogn og papirer i landsarkivet i Åbenrå.

1954, 72 s. (Se Maibølls samlinger).

Jessen. Maibøll, Chr.: Hans Henrik Jessens anetavle. Slægten på Majbølgård, Hørup sogn. 1959, 38 s. Se Maibølls samlinger.

Jessen . Ligprædiken over aftægtsmand Jes Johannsen Jessen i Rinkenæs 1880 6/2.

Hskr. 4 s. i privatarkiver.

Jessen, A. Schmidt: Anna Kirstine Jessen og hendes slægt. Se 244

439a. Jessen, Valdemar Thorvald. Serup Mikkelsen, Per: Sønderjyderne ”de hed Jessen”.

88

Johannsen, se 458.

Johannsen. Johannsen, P.M., i Tinglev kirkekrønike, s. 28-36. (Farverslægten i Tinglev). Se Tinglev præstearkiv. 172.

440. Johannsen. Regius, Klaus: Nachfahrentafel der Familie Johannsen aus Tingleff.

Xerokopi 1967. 4 maskinskr. s. + 13 tavler samt 2 udvidede oplag 1978, 15 tavler.

441. Johansen. Nielsen, Jens H.: Lauritz Johansen og hans slægt. Slægtsbog for Lauritz Johansen i Brandsbøl, Havnbjerg sogn. (1752-1831), 313 s. + XVI, Mjolden 1979.

442. Johansen: Urmager-slægten Johansen i Kasmosedam, Ullerup sogn. 2 s.

442a Johnsen, Peder. Storm Johansen, Anna-Marie & Knud: Hefte nr. 1 - Grundstamme Petersen fra Klostergaarden i Maugstrup. Udgivet 2000. 57 sider. Illustreret.

Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

442b. Johnsen, Peder. Storm Johansen, Anna-Marie & Knud: Hefte nr. 2 - Jens og Kjestine Rasmussen Fuglsang, Klostergaard, Maugstrup. *1791 - +1855.

Udgivet 2000. 78 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

442c. Johnsen, Peder. Storm Johansen, Anna-Marie & Knud: Hefte nr. 3 - Anne Marie og Niels Aggesen *1795 - +1871, Aggesgaard i Maugstrup og efterkommere.

Udgivet 2000. 64 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

442d. Johnsen, Peder. Storm Johansen, Anna-Marie & Knud: Hefte nr. 4 - Peder Rasmussen *1798 - +1844. Gammelgaard i Maugstrup og efterkommere.

Udgivet 2000. 74 sider. Illustreret. Overført til privatarkiv RA2014 - acc.2014.

Jul: se 231.

Juul. Frandsen, Jens Mandrup: Efterslægtstavle for pastor Jens Jensen Juul i Ønum. Se Mandrup Frandsens slægtstavlesamling.

LAA 1997

443. Johnsen. Lissie Knoop: Carl Nis Johansen, malermester i Haderslev, anetavle Haderslev 1986.

444. Junggreen, Junggreen Have, Oluf: J.P. Junggreen tobaksfabrikant i Aabenraa.

Oversigtstavle over hans fire ægteskaber og andre familieforhold. Åbenrå 1987. Se også: nr. 382 + 383.

Jo vers, se 234.

Juhl. Juhl, J.N.: Slægten Juhl fra Moltrup, 13 s. Se Juhls slægtstavlesamling I.

Juhler. Juhl, J.N.: Stamtavle over slægten Juhler i Nørballe, 10 s. Se Juhls slægtstavlesamling I.

Juhler. Juhler, Ed.: Min slægt. (1958). 238 s. (Omfatter bl.a. flg. slægter:

Anchersen, Becker, Bennich, Bertelsen, Beyer, Boysen, Bruun, Dall, Duborg, Eckholt, Elvers, Eschelsen, Esmark, Feddersen, Generanus, Haysen, Hinrichsen, Hohlmann, Holmer, Holst, Hybschmann, Iversen, Jansen, Jovers, Kopperholdt, Krabb, Kruckow, Lucht, Løjt, Møllmann, Maag, Nack, Paulsen, Raben, Ravn, Reimers, Reuter, Rickertsen, Schmidt, Schrøder, Sillem, Simonsen, Skade, Struck, Syling,Thaysen, Tielsen og Ytzen). + alfabetisk register udarbejdet af la. 2 bd. Se nr. 234.

Jürgensen. Kelstrup, Gudm.: Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensens forslægt.

I-m. 1945-48, 16+22+32 s. Se håndbiblioteket.

444a. Jäger . Jäger, W. Heinrich C.: Familienchronik Jäger - Die Nissen auf Kalkiergaard und Ohrfeld in Angeln und ihre Nachkommen. 240 s., ill.

445. Jürgensen. Anetavle for grosserer Detlef Andreas Jürgensen (+ 1887) og hustru Louise Caroline Thomsens 4 bøm. Personalhist, inst, Kbhv. 1938.

446. Jørgensen . Christensen, Jørgen: Bødkermester af Åbenrå. Rasmus Clausen Jørgensens slægt, 1 s.

Jørgensen: Frank, Holger: Anetavle for Johanne Elisabeth Jørgensen. Haderslev, f.

LAA 1997

90 1896. 8 s. Se Holger Franks samling.

Jørgensen. Frosts J.: Nogle oplysninger vedr. bankdirektør i Åbenrå. Hans Jørgensens slægt. 6 s. Se Frosts slægtstavler, bd. IV.

Jørgensen. Frost, J.: Arbejdsmand i Åbenrå Niels Jørgensens slægt (i 0. Løgum sogn). 26 s. + 2 tvl. Se Frosts slægtstavler bd. II.

Jørgensen. Hvidtfeldt, Johan: Godske Jørgensen og hans slægt i Tiset. 3 s. Se nr. 3.

Hvidtfeldts samlinger.

Jørgensen. Juhl, J.N.: Slægten Jørgensen, Haderslev-Skodborg. 7 s. Se Juhls slægtstavle samling I.

447. Jørgensen, Kaj Viggos erindringer: Mine Bedstefædre.

Jørgensen. I Maibøll, Hørup sg. se 128.

Jørgensen. Maibøll, Chr.: Anetavle for husmand Jørgen Jørgensen i Ulkebøl. 1955, 19 s. Se Maibølls samlinger.

Jørgensen, se 172.

Jørgensen, se 305.

Jørgensen - Madsen på Kildegård, se 126.

Jørgensen, Lauridsen, se 244.

LAA 1997

K

Kaftan, se Maibølls samlinger. (Mumsen).

Kaftan. Maibøll, Chr.: Generalsuperintendent Teodor Kaftans mødrene slægt.

Vilhelmine Auguste Amalie Mumsens anetavle 1959, 24 s. Se Maibølls samlinger.

Kaiser (Kaisen), slægt. Se 561a.

Kallesen, se 231.

Kall. Wangel, Jørgen: Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kali deres for- og efterslægt. Del I, H, IH. Se Jørgen Wangels samlinger. Acta Nr. 5, 6 og 7.

Kamphovener, se 595a.

448. Kamphovener. Kamphovener, Morten: Kamphovener slægten. 69 s.

Karberg. Hanssen, J.W.: Lorenz Karberg, borger i Sønderborg ca. 1650, hans efterslægt. Hskr., 95 s. Se Hanssens slægtstavler.

Karberg. Hanssen, J.W. (?): Slægtliste over familien Karberg, hæfte A-D Hskr., ca 70 s. Se Hanssens slægtstavler.

Karberg. Se Hanssens slægtstavler. (Gorrisen).

Karberg. Karberg, Julius: Stamtavler af familien Karberg i tavle (i familien Karbergs privatarkiv).

Karberg, se 412.

Karstensen, Maibøll, Chr.: Dybbølpræsten Kristen Karstensens anetavle. 1955, 13 s. Se Maibølls samlinger.

LAA 1997

92

Karstensen. Philippsen, A.: Anetavle for Jørgen Karstensen, Nybøl. Se Philippsens slægtstavlesamling nr. 240.

448a. Kassow. Jan: Oplysninger om mine aner og slægtninge. Udgivet 2002. Illustreret

Kaufmann. Kaufmann, Th., Bovrup: Erindringer. Hskr. 362 s. Se privatarkiver.

Kaysen, se 601.

Kaysen: A. Schmidt: Johanne Margrethe Keysen og hendes slægt. Se 246.

448b. Kjærsgaard, Peder : Slægten Langpap/Langpapp fra 1810 - 2002.

449. Ketelsen. Ketelsen, Erik: Anetavle for 6 søskende Ketelsen, 1974, 59 s. Xerox.

Ketelsen, se 231.

Kier . Kier, P., præst i 0 Løgum, 1771-1834: Meine Reise durch das Erdenleben.

Theil I, beschrieben seit dem Jahre 1823. Hskr. 338 s. Theil H, Beschrieben seit dem Jahre 1826. Hskr. 303 s. 1 0. Løgum præsteaarkiv.

449a. Familie Kiesbye . Samlingen Kiesbye / Kyssebu 1499-2000. En slaegt fra Angel.

Udgivet af Ame Max Träger oktober 1999.

Kirkmand, familie, se 550b.

Kittel, se nr. 81

450. Kittel. Tramsen, Peter: Mitteilung über das Leben des Gutsbesitzers Johan Georg Kittel auf Schobüllgaarde. 1797-1888.1939,152 s.

452. Kjerbølling . Gert Ravn Nørgaard: Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og

kirkesanger Jürgen Nielsen Kjerbølling * 1776 og hustru Catrine Marie Lorentzen

* 1783 boende i Dynneved på Als. År 1986.157 s., ill.

LAA 1997

453. Kjer. Kjer, Jeppe: Kjer-slægten i Halk gennem 300 år 43 s., 1986.

454. Kjær. E. Teisner Kjær: Slægtsberetning over familien Kjær. 74 s.

455. Kjer. Lorenz Jacobsen: Familien Hans Andreas Kjer i Øster Løgum sogn.

Kierkemand, familie, se 550b.

Klindt. Maibøll, Chr. Anetavle for Jes Petersen Klindt fra Hokkerup, Holbøl sogn.

1956, 6 s. Se Maibølls samlinger.

Klindt i Abild, se Maibølls samlinger. (Svendsen).

451. Klinge. Kryck, Otto: Klingeslægten fra Slotsgade 20 i Haderslev. 20 s. (xerokopi).

Kloppenborg. Johannes: Mit livs dagbog 160 s. (1955). Se privatarkiv.

456. Kloppenborg-Skrumsager. Skau, A.M.: Slægtsbog for Hans Diderik Kloppenborg-Skumsager, I960’ eme, 83 s. Xerox.

Kloster, se Closter.

Knagh. se 628.

456a. Knudsen. Fiil, Hans (red.): I. En gård i Oksenvad og dens beboere i 100 år.

Fortalt og skrevet af Anker og Ebbe Knudsen.

II. Slægten til ASolvangs i Oksenvad. Slesvig og Holsten.

m. Slægten til ASolvang. Koldinghus og Ribehus len.

456b. Knudsen. Hans: Gårdmand af Favstrup. 6 sider

LAA 1997

94

Knutzen, se 369.

Knudtzon. Maibøll, Chr.: Slægten Knudtzons avstamning af højesteretsadvokat Anthon Busch. Afskrift af Norsk slægtshist. bd. 8, 1942 med nogle tilføjelser.

1959, 12 s. (jvfr. nr.628). Se Maibølls samlinger.

457. Knudsen. Chr. pastor: Samlinger til en familiehistorie; et lille uddrag heraf og mine erindringer fra Lysholm, v. H. Jessen, Peberbjerg. 1956. 208 s.

458. Knudsen. Knudsen, Chr.: Samlinger til en familiehistorie optegnelse af Chr.

Knudsen. 10 bd. + tillæg.

458a. Knudsen, Jørgen Peter: Erindringer - 15.juli 1891 -23. februar 1979. 67 sider, renskrevet af Lis Halse. Udgivet januar 2000

458b Knudsen, Jørgen Peter: Dagbog for Jørgen Peter Knudsen. Såvidt det har været muligt at efterforske, er den skrevet i 1912. 8 sider, renskrevet af Lis Halse.

Udgivet marts 1996

458c. Knudsen, Jørgen Peter: Dagbog for Jørgen Peter Knudsen. Såvidt det har været muligt at efterforske, er den skrevet i perioden 3. maj 1915-4. februar 1916. 28 sider, renskrevet af Lis Halse. Udgivet dec. 1996

Knøs. Maibøll, Chr.: Anetavle for gårdejer Hans Hansen Knøs i Hørup. 1944,20 s.

Se endv. 51. Se Maibølls samlinger.

Koch. Langholz, Carl: Stamtavle over slægten Koch fra Åbenrå, hvortil hører redaktør Peter Chr. Koch. 1949,10 s. Se Langholz's anetavler og stamtavler.

Koch, se nr. 81.

458d. Koch-slægten. Annebeth Svennesen: Efterkommere efter Hans Tausen og Peder Koch

LAA 1997

459. Koch-Iversen. Traberg, Emil: Koch-Iversen slægten fra St. Sottrup og lille Sottrup, Stepping sogn. 18 s.

Kock. Maibøll, Chr.: Anetavle for parcelist Jørgen Christensen Koch i Spang, Ulkebøl sogn. 1955, 16 s. Se Maibølls samlinger.

Kock. Maibøll, Chr. Anetavle for Frederikke Louise Kock og søskende fra Spang, Ulkebøl sogn. 1960, 4 s. Se Maibølls samlinger.

460. Kock. Gribsvad, Fr.: Slægtsbog og anetavle for JørgenHansen Kock, købmand i Sønderborg. Maskinskr. 79 s. u. år.

460a. Koch Jelshof. Sittensen, Karl Koch: Geschichte der Familie Koch Jelshof. Udgivet sept 1972. 124 sider.

Kock, se 124, 125, 126, og 127

Kopperholds, se 99, Langholz' anetavler og stamtavler(Bruhn) og Frode gribsvads slægtsoptegnelservedr. Richard Richelsen.

Krabb, se 234

Krag, se Langholz's anetavler og stamtavler. (Bruhn).

461. Krag. Krag, Jep Reuter: Ein Jahr meiner Jugend in Stollig. 52 s. ill. + kortbilag.

462. Kragh. Oluf Madsen Kragh: Kragh. Optegnelser over vore forfedre og deres familie LD.

Se 605, O.G. Kragh-Schwarz: Sognepræst M.D.G. Schwarz og hustru Christine f.

Kragh's familie og slægtshistorie.

Krahe, se 283.

LAA 1997

95

^59. Koch-Iversen. Traberg, Emil: Koch-Iversen slægten fra St. Sottrup og lille Sottrup, Stepping sogn. 18 s.

Kock. Maibøll, Chr.: Anetavle for parcelist Jørgen Christensen Koch i Spang, Ulkebøl sogn. 1955,16 s. Se Maibølls samlinger.

Kock. Maibøll, Chr. Anetavle for Frederikke Louise Kock og søskende fra Spang, Ulkebøl sogn. 1960,4 s. Se Maibølls samlinger.

460. Kock. Gribsvad, Fr.: Slægtsbog og anetavle for Jørgen Hansen Kock, købmand i Sønderborg. Maskinskr. 79 s. u. år.

460a. Koch Jelshof. Sittensen, Karl Koch: Geschichte der Familie Koch Jelshof. Udgivet sept. 1972. 124 sider.

Kock, se 124,125,126, og 127

Kopperholds, se 99, Langholz' anetavler og stamtavler(Bruhn) og Frode gribsvads slægtsoptegnelser vedr. Richard Richelsen.

Krabb, se 234

Krag, se Langholz's anetavler og stamtavler. (Bruhn).

461. Krag. Krag, Jep Reuter: Ein Jahr meiner Jugend in Stollig. 52 s. ill. + kortbilag.

462. Kragh. Oluf Madsen Kragh: Kragh. Optegnelser over vore forfædre og deres familie I-H.

Se 605, O.G. Kragh-Schwarz: Sognepræst M.D.G. Schwarz og hustru Christine f.

Kragh’s familie og slægtshistorie.

Krahe, se 283.

LAA 1997

Kramer, »c 458.

Krock, se 231.

Kok se 231.

Krog fra Samp, se 118.

KfOg: Anders Schmidt: Anne Kirstine Krog og hendes slægt. Se 246.

Krodi. se 601.

463. Krogh, von. Stammtafel der adeligen familie von Krogh. (1 rulle).

464. Krolm. Dam, Holger: Efterslægtstavle for Hans Chr. Krolm født 1794 i Flensborg og Jørgen Chr. Krolm f. 1802 i Flensborg.

465. Kronshage. Arne Träger, Achtrup: Til minde om min kære mor H. Marie Träger (Hermine) født Kronshage, 1910 -1993.

IQratøy., se Crockow.

Kruhl. se Åbenrå byarkiv. (Michelsens samling).

466. Kruhl. Jacobsen, Lorenz: Jørgen Lauritzen Knihl 1801-1838. Grønlandsfarcnog kaptajn, anetavle + dagbog.

467. Krüger. C.M.0.1992: FraSøndeijyilandtil Nordsjælland, en slægt gennem 200 Ir.

LAAIW7

468. Hans Jürgen. Der familie Kröger, Haddeby. 1650 -1993 469. Kunst Esgrus und Grünhof. Chronik der familien. (Anne Träger).

470. Kurtzweil: Christensen, Jørgen: Das Geschlecht Kurtzweil aus Apenrade. 8 s.

471. Kurtzweil: Boysen, Jacob C.N.: Slægtstavle for familiehistorie Kurtzweil og Boysen (1975). 1 rulle + 1 indlagt oversigt. Afl. jr. jb. 124.

472. Kurtzweil : Kurtzweil, Lorenz: Das Geschlecht Kurtzweil aus Apenrade. 21 s. + 15 bilag.

Kvhl. Frank, H.: Slægten fra Søndeiballehoved. Anetavle for Jens Nicolaisen, Kyhl, gdr. Sønderballe, d. 1956.41 s. Se Holger Franks samling.

Kvhl. se privatarkiver. (Jørgen Winds samlinger).

Kecks, se Maibølls samlinger. (Larsen).

Kåd. Optegnelsesbog for Katrina Maria Kåd i Maibøllykke ang. hendes slæ^

(1774)-1898. Hskr. 16 s. Se privatarkiver.

Kåd. Optegnelser af og om Peder Hansen Kåd, Mintebjerg. (1732) -1822. Hskr. 42 s. Se privatarkiver.

Kåd, se 125,126,127 og 128.

473. gtegtgn. Mskr. anetevle for Gothilf Johannes Kaad f. 1857 i Sottrap sg. u.

år. og

uden frf. 36 s.

LAA 1997

MafooH« Chr.: Ingeborg Urin anetavle (gift med borgmester Alexander Sonderborg) 3. ». Se Miibw samlinger.

IjEttfi» ae594,231

475, <xl f

475a. LMtaÛb Volqun. Axel R. F.: Andra» La^hetai 1704 -1757 Factor in

Hohenarae. Sene Vor&hwo und nine Nachkommen. Mattian Jacob Schleiden 1725 -1799. Outebeztaer LOticnhoni und nine Nachkommen. Eine

(tarne emmhmg 1999.210 ill.

la—tah. „«u

In document SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK (Sider 84-96)