• Ingen resultater fundet

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Selskabet for skole- og uddannelseshistorie"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

www.uddannelseshistorie.dk

_________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse – årbogen 1996

Redaktionelt (7)

Samtale

Jørgen Egedal Poulsen og Vagn Skovgaard-Petersen: Samtale med rektor Tom Ploug Olsen (9-16) Artikler

Anni Bøgh Hattesen: De danske mindretalsskoler i Sydslesvig - med særligt henblik på tiden efter 1945 (17-32)

Jørgen Egedal Poulsen: Arkivet på Statens pædagogiske forsøgscenter. Dokumentation og beskrivelse. Ungdomsbyens historie, udvikling og virke. Forsøgs- og udviklingsarbejde på Forsøgscentret 1958-1990 (33-41)

Tage Kampmann: Borgerskoleeksamen (42-48)

Erik Jensen: Lærerhøjskolen under 2. verdenskrig (49-71) Hans Priemé: Sønderjysk Studenterforening (S.St.) (72-74)

Vagn Skovgaard-Petersen: Folkeskolen efter 1958 - foredrag i uddrag (75-84)

Oversigter

M. Blaksteen: Skolen i årets løb. 1995-96 (85-103) Anmeldelser

Michael Bregnsbo: Ingrid Markussen: Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte.

Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700- tallet (105-07)

Birgitte Possing: Carol Gold: Educating Middle Class Daughters. Private Girls Schools in Copenhagen 1790-1820 (107-11)

Bent Sunesen: Otto Jespersen,: A Linguist’s Life. An English Translation of Otto Jespersen’s Autobiography with Notes, Photos and a Bibliography. Ed. Arne Juul, Hans F. Nielsen & Jørgen Erik Nielsen (111-13)

(2)

Peter Ussing Olsen: Anders Lindbom: Medborgarskapet i välfärdsstaten. Föräldrainflytande i skandinavisk grundskola (114-16)

Hanne Foss Hansen og Hanne Nexø Jensen: Erik Jensen: I fordommenes tid. Danmarks Lærerhøjskoles rammer og vilkår gennem firserne (116-18)

Gunhild Nissen: Vagn Oluf Nielsen (red.): Skolefag i 100 år (118-20) Peter Ussing Olsen: Henry Holm: Skolebyen i Vendsyssel (120-21)

K.E. Bugge: Poul Skaaning: Den unge Christen Kold - som samtiden så ham (121-24)

Ove Korsgaard: Fritz Norlan og Erling Christiansen (red.): Harpens kraft. Frederiksbeorg Højskole 100 år (124-25)

Jens Kolmos: Svend Lorentzen (red.): Odense Seminarium 1895-1995 - Jubilæumsskrift (125-28) Jens Kolmos: N. Zahles Seminarieskoles 100-års jubilæum (128-29)

J.E. Biering-Sørensen: Tage Kampmann: Fra enegang til fodslag. Forstandere /rektorer ved lærerseminarierne 1947-1993 (129-30)

Ingrid Markussen: Christina Florin og Ulla Johansson: ”Där de härliga lagrarna gro…”. Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914 (130-31)

H. Juul Madsen: Flemming Lind Hansen: Fra Laug til Lov (132)

Arne Juul: Jens Axelsen: En Rød Klassiker: Dansk-Engelsk Ordbog 1845-1995 (133-34) Lejf Degnbol: Holger Henriksen: Kulturkampen. Bidrag til enhedsskolens historie (134-35) Lavst Riemann: Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann (red.): Kulturens Koder - i og omkring

gymnasiet (135-36)

Ellen Nørgaard: Edvard Befring: Læring og skole (136-37) Nyt og noter

Børge Riis Larsen: Ole Bostrups skolehistoriske forfatterskab (139-42) Selskabet for Dansk Skolehistorie (143)

Navneregister (145)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I 2009 har Selskabet nedtonet mødeaktiviteten, da de foregående års vigende del- tagelse i Selskabets generalforsamling i foråret og Selskabets efterårsmøde fort- satte ved

Jesper Eckhardt Larsen: Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Ideer om

april arrangerede Selskabet, ved styrelsesmedlem Jesper Eckhardt Larsen i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, et internationalt uddannelseshistorisk symposion:

Christian Larsen: Niels Reeh: Religion and the State of Denmark – state religious politics in the elementary school system from 1721 to 1975: an alternative approch to

Som et nyt tiltag har Selskabet i 2007 indgået et samarbejde med Det Pædago- giske Selskab, som betød, at medlemmerne af dette selskab kunne erhverve Ud- dannelseshistorie 2006 til

Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen: Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 2001-2006

Som nye redaktion for årbogen nedsattes et udvalg bestående af ekstern lektor, ph.d.-stipendiat Jesper Eckhardt Larsen, den hidtidige medredaktør lektor, ph.d.. Børge Riis

Buk-Berge, Signe Holm-Larsen, Susanne Wiborg (183) Harry Haue: Christiansen, Erik og Claus Møller Jørgensen: Historiefaget på Aarhus Universitet i 75.