• Ingen resultater fundet

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2007

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2007"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

213

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2007

Af Keld Grinder-Hansen

Sidste år omtalte jeg på dette sted, at Selskabet havde påbegyndt en forandrings- proces, der skulle sikre en solid platform for dets fremtidige arbejde med uddan- nelseshistorie og pædagogik. Et af hovedmidlerne i denne proces var at relance- re vores årbog “Uddannelseshistorie” i nyt design og med et fagligt indhold, der centreres om centrale temartikler. Resultatet, som det forelå i Uddannelseshisto- rie 2006, var vi selv godt tilfreds med, og vi er også kun blevet mødt med roser fra omgivelserne for det nye initiativ. Vi fortsætter derfor ufortrødent i samme spor med nærværende temabind om “Humanioras fødekæde”. 2008-bindet får som samlende tema ”Betydningen af’68 - fra studenteroprør til rundkredspædagogik”.

Erfaringerne med selv at stå for udgivelsen af Årsskriftet har ligeledes kun været positive. Samarbejdet med trykkeriet “Werks Offset A/S” i Højbjerg har fungeret upåklageligt, og vi har opnået en betydelig reduktion i årbogens omkostninger, som har konsolideret Selskabets økonomi.

Som et nyt tiltag har Selskabet i 2007 indgået et samarbejde med Det Pædago- giske Selskab, som betød, at medlemmerne af dette selskab kunne erhverve Ud- dannelseshistorie 2006 til den abonnementspris, som vores medlemmer betalte.

Ligeledes inviteres medlemmer fra det ene selskab til at deltage i det andet sel- skabs arrangementer på samme vilkår som selskabets egne medlemmer. De hid- tidige erfaringer med samarbejdet har været positive og vil fortsætte i 2008.

Fredag d. 23. februar 2007 afholdt Selskabet som et nyt tiltag et seminar på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor “Uddannelseshistorie 2006” præsente- redes. Årbogens forfattere var inviteret til at holde forlæsning på baggrund af de- res bidrag til bindet. Arrangementet var velbesøgt med omkring 50 deltagere.

Lørdag d. 14. april 2007 afholdtes årsmødet på Dansk Skolemuseum. Mu- seumschef Keld Grinder-Hansen holdt indledningsvis et foredrag med emnet:

“Hvordan Viser man skole- og uddannelseshistorie på et museum?” og viste her- efter rundt i museets samlinger.

Ved den efterfølgende generalforsamling blev Erik Nørr, Christian Larsen, Sø- ren K.Lauridsen og Harry Haue gevalgt til styrelsen. Redaktionen for årbogen består fortsat af Jesper Eckhardt Larsen, Børge Riis Larsen, og Susanne Wiborg, suppleret med cand.mag. Lisa Rosén Rasmussen, DPU.

(2)

214

Efterårsmødet 2007 blev afholdt på Landsarkivet. Lolland-Falster og Bornholm.

Arkivar Christian Larsen fortalte, hvad man laver på et landsarkiv og efterfølgende viste han rundt i magasinerne og præsenterede en række skolehistoriske arkivalier.

Selskabet havde planlagt en international konference om uddannelseshistoriens betydning, der på grund af indtrufne omstændigheder måtte udskydes, men for- ventes afholdt i 2008.

Keld Grinder-Hansen Formand

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Leif Birkelund: En embedsbesættelse 1897 - et stykke politisk danmarkshistorie (63-73) Palle Birkelund: Lærer Birkelund i Nimtofte 1897 til 1928 (74-83).. Alfred Oftedal Telhaug,

Lejf Degnbol: Selskabets Joakim Larsen-pris (256-57) Christian Larsen: Nye kilder til dansk blindeforsorg (258) Inger Schultz Hansen: CVU. En foreløbig rapport (259-60)

Kristian Hvidt og Niels Ulrik Hansen (188-89) Børge Riis Larsen: Herlev Gymnasium 25 år.. Mette

Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen: Studenterhuens historie (37-48) Arne Juul: Nordmændenes Professor Higgins (49-74).. Lars Bjørner: Landsbyskolen, der overlevede - på

Børge Riis Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen: Samtale med direktør Uffe Gravers Pedersen (11-

Dansk voksenoplysning gennem 500 år (194-97) Eilif Frank: Klara Aalbæk Korsgaard,: Anna og Jørgine.. En historisk fortælling om

Michael Bregnsbo: Ingrid Markussen: Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte.. Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i

Günter Weitling: De tyske mindretalsskolers udvikling - med særlig henblik på forholdene efter København-Bonn erklæringerne i 1955 (45-60).. Vagn Skovgaard-Petersen: Skoler for