• Ingen resultater fundet

Selskabet for skole - og uddannelseshistorie

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Selskabet for skole - og uddannelseshistorie"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Selskabet for skole - og uddannelseshistorie

www.uddannelseshistorie.dk

_________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse – årbogen 2008

Redaktionelt (8-12)

Artikler

Ellen Nørgaard: ’68 og folkeskolens forandring (13-29)

Trine Øland: Progressive pædagogikformer 1970-2005 – mere et barn af velfærdsstat end af

”1968”? (30-51)

Susanne Wiborg: Socialdemokrati og skolepolitik: et komparativt perspektiv (52-68) Christian Larsen: Forsøgsgymnasierne – et barn af 1968? (69-84)

Ernst Goldschmidt: Socialdemokratiet og styrelseslovene af 1970 og 1973 (85-106) Else Hansen: Styrelsesloven: Den glemte alliance (107-24)

John V. Jensen: Blandt munkemarxister og kapitallogikere (125-42)

Kim Helsvig: Positivismestriden og studentopprøret i norsk pedagogikk (143-56) Debat

Bertel Haarder: Fra galskab til frugtbar dialog (157-59)

Marianne Jelved: Der var brug for 68. Og det er der måske stadig? (160-63)

Thyge Winther-Jensen: Ungdomsoprør, studenteroprør og universitet. Spredte minder fra Institut for teoretisk pædagogik i årene efter 1968 (164-69)

Erik Jørgen Hansen: Studenteroprøret 1968 – er der noget at fejre? (170-73)

Oversigter

Signe Holm-Larsen: Fusioner og privatiseringstendenser – Uddannelserne i folketingsåret 2007- 2008 (174-217)

Christian Larsen: Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2007 (218-28)

(2)

Anmeldelser

Lisa Rosén Rasmussen: Ellen Nørgaard: Indoktrinering i folkeskolen. Historier om realiteter og spøgelser i kulturkampens arena (229-31)

Jesper Eckhardt Larsen: Jens E. Degn: Caput et fons. Klassisk filologi ved Aarhus Universitet 1930-2005 (231-32)

Børge Riis Larsen: Erling Kristensen: Aldrig færdig, altid på vej. Sorø Akademis Skole 1981-2003 (233)

Christian Larsen: Inge Lise Jensen: Glumsø private Mellem- og Realskole 1914-1964 (234-35)

Christian Larsen: Birgit Kirkebæk: Uduelig og Ubrugelig. Åndssvageasylet Karens Minde 1880- 1987 (235-37)

Jan Kanstrup: Søren T. Thuesen: Fremmed blandt landsmænd. Grønlandske kateketer i kolonitiden (238-39)

Jesper Eckhardt Larsen: Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Ideer om et universitet. Det moderne

universitets idéhistorie fra 1800 til i dag (239-42)

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2008 (243-44)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Bo Fibiger Ebbe Grunwald Peter Jeppesen Allan Karker Mette Kunøe Erik Vive Larsen Helle Oldenburg Kristian Ringgaard Viggo Sørensen Hans Veirup Hanne Vorre

Det moderne universitets idehistorie fra 1800 til i dag, edited by Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen and Henrik

merne, den rådnende, dårlige og stinkende luft som sygdomsårsag - og eugenik er blevet et fyord, næsten synonymt med fascisme, racisme og den slags, som vi af alt for gode

Viggo Pedersen: Sulsted Kirke (Henrik Gjøde Nielsen) .... Jacob Thode Ræder: Kærlighed

Redigeret af Ellen D am gaard, Jens Aarup Sørensen, Jesper Knudsen, og Søren Toft- gaard

Citanterne, gårdmændene Niels Thomsen, Niels Sørensen, Mads Nielsen og Hans Jessen bør for

Under uddannelse: Niels Bech Sørensen, Piero Luciani, Poul Bredam Jensen, Torkild Rhode, Jens Lindegaard Knudsen, Erik Smedegaard, Erik Mathiasen, Olander, Henning Hein, Bjarne

Alt dette fik ved Laust's uventede Død en brat Ende. Efter Forældrenes Død overtog de to Sønner, Jens Sørensen og Hans Gaarden; men Jens Sørensen,.. der var lille af Vækst og