• Ingen resultater fundet

Der skal råbes højt

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Der skal råbes højt"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Der skal råbes højt

Nørup, Nynne

Publication date:

2015

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Nørup, N. (2015, sep. 15). Der skal råbes højt. https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/nynne- n%C3%B8rup/der-skal-r%C3%A5bes-h%C3%B8jt?page=57

(2)

Tirsdag, 15. september, 2015, 09:34:21

Der skal råbes højt

Den borgerlige regering vil overlade det til forbrugerne og til virksomhederne selv at sikre en høj prioritering af klima- og miljøområdet.

Med den nye regering og det ændrede politiske flertal er der kommet mange ændringer på klima- og miljøområdet. Miljøministeriet er blevet stykket ud og lagt sammen med Fødevareministeriet.

Samtlige ministre har været ude for at sige, at Danmark ikke længere skal være foregangsland på en række miljøområder.

Samtlige ministre og politikere har været ude for at sige, at Danmark ikke længere skal være foregangsland på en række miljøområder, men kun holde sig til EU's minimums-anbefalinger. Og allerede

inden finanslovsforhandlingerne for alvor går i gang, er der lækket et papir, der varsler om nedskæringer på klimaområdet.

NEDSKÆRINGER PÅ VEJ

Det er for dyrt at reducere CO2-udslippet med 40 procent, der skal spares 340 millioner kroner, står der i papiret.

Begrundelsen for mange af disse ændringer lyder, at det er for dyrt, og at det skader vores virksomheders konkurrenceevne at gøre noget ekstra for klimaet og miljøet. Argumenter, der virker forældede, og også ude af trit med virkeligheden.

For det første, fordi samtlige miljøorganisationer og virksomheder som Grundfos med flere allerede har kritiseret regeringen for disse forslag.

For det andet fordi det helt enkelt mere er et spørgsmål, om vi har råd til at reducere vores indsats på miljøområdet.

Behovet for at sikre en bedre og mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne har aldrig været større. Allerede den 13. august faldt skæringsdatoen, Earth Overshoot Day, dagen der indikerer, at vi har forbrugt de ressourcer, der er til rådighed for Jordens befolkning i år.

ÅRETS FORBRUG OVERSKREDET

Det er seks dage tidligere end sidste år, og det er tidligere end nogensinde før. Selvom en stor del af løsningen ligger i at sænke forbruget, kommer vi ikke uden om, at det stadig er nødvendigt at kigge på, hvordan vi håndterer ressourcerne, når de ender i affaldsstrømmen.

(3)

Nedprioriterer vi indsatsen for at effektivisere udnyttelsen af ressourcerne, risikerer vi at gå glip af mulighederne for relative nemme CO2-

besparelser. Specielt på nye affaldsområder som tøj og tekstiler, hvor potentialet for at opnå forbedringer er høj, er det væsentligt, at området ikke nedprioriteres eller overses.

Selv om vi gennem EU er sikret, at ressourcedagsordenen ikke helt forsvinder, ser det ud til, at den danske regering vil overlade det til forbrugerne og til virksomhederne selv at sikre en høj prioritering af området.

Derfor skal opråb fra miljøorganisationer, virksomheder og ikke mindst vi borgere være flere og højere for at få regeringen til at fokusere på, at

klima- og miljøområdet er et område med muligheder, et område, som er vigtigt også i forhold til at sikre udvikling og flere arbejdspladser.

Nørup, N., 2015. Der skal råbes høj, Klimakommentar, Arbejderen, 15 September https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/nynne-n%C3%B8rup/der-skal-r%C3%A5bes- h%C3%B8jt?page=57

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Slutteligt er det også et udtryk for, hvordan Anne ikke bare fortæller sin egen historie, men fortæller en historie i samarbejde med sit audience, fordi hun inviterer dem til

Ud over at se bort fra de 5% værste konjunkturår, så Finansministeriet bort fra det værste finanskriseår, da de i 2014 beregnede ’det repræsentative konjunkturgab’.. Det

formand for praktiserende læger Bruno Meldgaard // administrerende sygehusdirektør og formand for Kræftens Bekæmpelse Dorthe Crüger // forskningsansvarlig

Man forestiller sig, at gæsten har det avancerede IT-system med de forskellige teknologier til at påvirke sanserne hjemme hos sig selv, og at der på besøgsstedet er en form

At hævde, at identitet hverken er fast, uforanderlig eller oprinde- lig, at det snarere end at være ‘naturligt’ på en eller anden måde udspringer fra noget yderst socialt, og at

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

Og bliver det ikke meget underligt, hvis man læser en tekst, som er beregnet til at blive lyttet til?” Spørgsmål som disse har jeg ofte fået i de seneste år, efterhån- den som

Men dette paradoks angår ikke kun værkets form, det er også dets grundtema, fortællerens generelle livssituation.. Som et skrig gennem teksten lyder spørgsmålet: hvem