• Ingen resultater fundet

Hvornår er det tid til at sige

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvornår er det tid til at sige"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Hvornår er det tid til at sige

”Etiske udfordringer i en behandlingsdomineret kultur”

• Skal den senildemente plejehjemsbeboer genoplives?

• Hvad er patientens ønske – og hvordan får vi den viden?

• Hvem sætter en behandlingsbegrænsning?

• Er der plads til alle på intensiv?

• Hvad er den almen praktiserende læges rolle?

• Prioriterer vi ressourcerne rigtigt i sundhedsvæsenet?

Oplæg ved bl.a. filosof og formand for Etisk Råd Jacob Birkler // tidl. formand for praktiserende læger Bruno Meldgaard // administrerende sygehusdirektør og formand for Kræftens Bekæmpelse Dorthe Crüger // forskningsansvarlig overlæge Hans-Henrik Bülow, Holbæk // sygehuspræst Christian Busch, Rigshospitalet.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle og andre interesserede fra både regioner og kommuner

Sted: Scandic Hotel, Kolding Pris: 850 kr.

Arrangør: Anæstesiologisk Afdeling, Kolding Sygehus Nærmere info og tilmelding på www.etik.ksan.dk

Temadag om etik tirsdag d. 1. marts 2016:

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

for Brystkræft, Institut for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Bevilget for 2008: 1.000.000

Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator Birgitte Andersen.. CASE – HERNING KOMMUNE OM STRATEGI

Med omdømmestrategi- en som det fælles pejlemærke for vores kommunikation løfter vi Kræftens Bekæmpelse ambitiøst ind i en ny tid, hvor vi skal fastholde og udbygge vores

Det skabte voldsom debat blandt Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer, da formand Bettina Post den 18. april til Jyllands Posten udtalte, at det kunne være i orden at

marts konstaterede BF’s formand Pernille Drost, at selv om hun ikke kunne bestemme, hvad den samlede hovedbestyrelse ville sige til et nej fra medlemmerne, så ville hun opfatte det

Kort før jul 2013 blev skovenes be- varingstilstand i Danmark rapporteret igen. Denne gang blev tilstanden for samtlige typer rapporteret som stærkt ugunstig. Dette skyldes ikke

Bestyrelsen består af formanden for Selskabet, kommende formand valgt på generalforsamlingen året inden den siddende formand afgår (når relevant), kassereren og 2 yngre læger

• Hvad skal vores konkrete mål være, når det skal forandre status quo men samtidig være opnåeligt?.. Og så