• Ingen resultater fundet

Hvornår er det tid til at sige

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvornår er det tid til at sige"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Hvornår er det tid til at sige

”Etiske udfordringer i en behandlingsdomineret kultur”

• Skal den senildemente plejehjemsbeboer genoplives?

• Hvad er patientens ønske – og hvordan får vi den viden?

• Hvem sætter en behandlingsbegrænsning?

• Er der plads til alle på intensiv?

• Hvad er den almen praktiserende læges rolle?

• Prioriterer vi ressourcerne rigtigt i sundhedsvæsenet?

Oplæg ved bl.a. filosof og formand for Etisk Råd Jacob Birkler // tidl. formand for praktiserende læger Bruno Meldgaard // administrerende sygehusdirektør og formand for Kræftens Bekæmpelse Dorthe Crüger // forskningsansvarlig overlæge Hans-Henrik Bülow, Holbæk // sygehuspræst Christian Busch, Rigshospitalet.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle og andre interesserede fra både regioner og kommuner

Sted: Scandic Hotel, Kolding Pris: 850 kr.

Arrangør: Anæstesiologisk Afdeling, Kolding Sygehus Nærmere info og tilmelding på www.etik.ksan.dk

Temadag om etik tirsdag d. 1. marts 2016:

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Jacob Birch mente, at det var for galt at bruge udenlandsk arbejdskraft, når Metal Roskilde havde 98 ledige, som gerne ville i arbejde - men ikke for 55 kr.. Han inviterede de

Vi betaler nu en høj pris for, at der ikke i tide blev skabt et levende europæisk demokrati for den nød- vendige øgede integration.. Helle Thorning-Schmidt & Co kan forhå-

Baconschi fandt det ekstra bekla- geligt, at noget sådan kan komme fra et land som Danmark: “Det er overraskende at se et sådant skridt fra et nordisk land, som vi har hyl- det

Medarbejderne er den vigtigste ressource i varetagelsen og udviklingen af de regionale opgaver. Et stigende udgiftspres i form af besparelser og effektivise- ringer i

Således viser nedenstående tabel, at i de tilfælde, hvor praktiserende læge har deltaget på mødet i rehabiliteringsteamet, vurderer 30 procent af lægerne, at samarbejdet med

Størstedelen af patienter- ne behandles hos praktiserende psykiatere, praktiserende psykologer eller alment praktiserende læger; men det er ikke muligt, at få overblik over hvor

Ved PROPAs årsmøde 2007 vil en af foredragsholder- ne være den nye formand for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, Århus, der selv både er praktiserende læge og professor

Stk. Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg til at forestå ledelsen af Kræftens Bekæmpelse. Formand og næstformand i hovedbestyrelsen er samtidig

Landsmødet plejer at foregå i september måned, hvorfor det besluttes at såfremt der er mulighed for fortsat deltagelse, vil denne tidligst kunne blive i 2023.. Ad 8: Nicolai

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Nu skal Danmark ikke længere være blandt de bedste i 2015, men i 2020: “Det er den største investering i vækst, som nogensinde er set i Danmark (...) Danmark skal i 2020

Ikke mindst på bag- grund af jeres støtte sigter vi imod at fortsætte vores dobbelte publiceringsstrate- gi, både med en velillustreret trykt Uddannelseshistorie og med alle

Danmiljømessens åbningstaler blev holdt af messekomiteens formand, administrerende direktør Georg Sørensen og miljøminister Connie Hedegaard (C), der slog fast, at Danmark er med

Forskningsgrupperne i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning får støtte fra Kræftens Bekæmpelse i form af begrænsede lønmidler og gennem adgang til ressourcer inden

for Brystkræft, Institut for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Bevilget for 2008: 1.000.000

Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator Birgitte Andersen.. CASE – HERNING KOMMUNE OM STRATEGI

Med omdømmestrategi- en som det fælles pejlemærke for vores kommunikation løfter vi Kræftens Bekæmpelse ambitiøst ind i en ny tid, hvor vi skal fastholde og udbygge vores

Det skabte voldsom debat blandt Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer, da formand Bettina Post den 18. april til Jyllands Posten udtalte, at det kunne være i orden at

marts konstaterede BF’s formand Pernille Drost, at selv om hun ikke kunne bestemme, hvad den samlede hovedbestyrelse ville sige til et nej fra medlemmerne, så ville hun opfatte det

Kort før jul 2013 blev skovenes be- varingstilstand i Danmark rapporteret igen. Denne gang blev tilstanden for samtlige typer rapporteret som stærkt ugunstig. Dette skyldes ikke

Bestyrelsen består af formanden for Selskabet, kommende formand valgt på generalforsamlingen året inden den siddende formand afgår (når relevant), kassereren og 2 yngre læger

• Hvad skal vores konkrete mål være, når det skal forandre status quo men samtidig være opnåeligt?.. Og så

- Mange interesserede sig ikke for det og ”det bedre borgerskabs døtre”, som mange socialrådgivere jo blev kaldt, og vel også var, strøede ikke om sig med komplimenter, siger