• Ingen resultater fundet

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Selskabet for skole- og uddannelseshistorie"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

www.uddannelseshistorie.dk

_________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse – årbogen 2000

Redaktionelt (7)

Samtale

Børge Riis Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen: Samtale med rektor Anders Østergaard (9-23) Artikler

Thyge Winter-Jensen og Vagn Skovgaard-Petersen: Ungdomsliv som disputats (24-43) Jacob Appel: Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder (44-60)

Cirkulære til samtlige Skoledirektioner uden for Kjøbenhavn [det sthyrske cirkulære af 6. april 1900]

(61-69)

Lejf Degnbol: Skoleloven 1899 og det Sthyr'ske cirkulære 6. april 1900 (70-108) Oversigter

Signe Holm-Larsen: Skolen i årets løb. 1999-2000 (109-38) Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum 2000 (139-47)

Christian Glenstrup: Dansk Uddannelseshistorie 1998-1999 (148-69) Anmeldelser

Ingrid Markussen: Førslevdegnens optegnelser. Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693. Udg. af Margit Mogensen og Niels W. Bruun (171-73)

Ingrid Markussen: Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807. Udg. Christian Larsen (173-77) Signe Holm-Larsen: Erik Jensen: I fordums tid. Fortællinger fra de første hundrede år af

Lærerhøjskolens historie (177-80)

Peter Ussing Olsen: Dansk Forvaltningshistorie I-III. Hovedred. Tim Knudsen og Ditlev Tamm (180-83)

Inger Schultz Hansen: Verner Bruhn og Jørgen Steinicke: Modvind og medvind. Ribe Seminarium 1899-1999 (183-84)

(2)

Margit Mogensen: Aage Bonde og Ole Degn: Nørrejysk skolehistorie. Skolehistorisk arkivmateriale i bispe-, provste- og præstearkiver i Landsarkivet for Nørrejylland (184-85)

Søren Ehlers: Amtskonsulenternes Saga. Spredte glimt af fritidsundervisningen i 60’-, 70’- og 80’erne. Samlet af amtskonsulenterne for fritidsundervisning (185-87)

Thorstein Balle: fgl gennem 25 år. 1974-1999. Særnummer af ”Frie Grundskoler” (187-88) Børge Riis Larsen: Gentofte Journalen 2000. Red. Kristian Hvidt og Niels Ulrik Hansen (188-89) Børge Riis Larsen: Herlev Gymnasium 25 år. Red. Mette Mortensen m.fl. (189)

Vagn Skovgaard-Petersen: Christianshavns Gymnasium. 75 år og lidt til. Tekster samlet af Hans Priemé + En skole midt i byen. Christianshavns Gymnasium 1924-1999. Red. Jens Pedersen m.fl.

(190-91)

Vagn Skovgaard-Petersen: Viborg Katedralskoles Jubilæumsskrift. 900 år. Red. Lizzie Andersen m.fl. (191-92)

Thorkild Borup Jensen: Lis Levinsen: Danskfaget 1960-1985 (192-93)

Nete Balslev Wingender: Træk af specialundervisningens historie. Handicaphistorisk Tidsskrift.

Udgivet af Historisk Selskab for Handicap og Samfund (193-94)

Robert Hellner Niels Møller: Sangskolen. Københavns Kommunes Sangskole – Sankt Annæ Gymnasium 1929-1989 (194-95)

Lissa Nicolajsen: Frede V. Nielsen: Almen Musikdidaktik. 2. udg. (195-97) Nyt og noter

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) (199)

Bøger bygger bro til fremtiden – Lærdomsbiblioteker i Roskilde (200-01) Publiceringsregler i Uddannelseshistorie (202)

Selskabet for Dansk Skolehistorie (204) Navneregister (205)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Dette, kombineret med at antallet af institutionsmedlemmer fortsat er faldende i takt med de mange institutionsfusioner, betød, at selskabet med udgangen af ok- tober 2011 havde

Styrelsen vil i stedet for satse på at styrke selskabets kerneprodukt, årbogen, som det centrale tidsskrift i Danmark på dette område og på at afholde introduk- tionsseminariet

Christian Larsen og Jesper Eckhardt Larsen: Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer – dansk uddannelseshistorie i små hundrede år

I 2009 har Selskabet nedtonet mødeaktiviteten, da de foregående års vigende del- tagelse i Selskabets generalforsamling i foråret og Selskabets efterårsmøde fort- satte ved

Jesper Eckhardt Larsen: Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Ideer om

april arrangerede Selskabet, ved styrelsesmedlem Jesper Eckhardt Larsen i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, et internationalt uddannelseshistorisk symposion:

Christian Larsen: Niels Reeh: Religion and the State of Denmark – state religious politics in the elementary school system from 1721 to 1975: an alternative approch to

Som et nyt tiltag har Selskabet i 2007 indgået et samarbejde med Det Pædago- giske Selskab, som betød, at medlemmerne af dette selskab kunne erhverve Ud- dannelseshistorie 2006 til