• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
38
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

Invalidenævnet for De Sønderjyske Landsdele Navneregister til E-akter (1921 - 1990)

Oversigt over sagsnumre vedrørende enkepension efter deltagelse i 1. verdenskrig Afskrift: Inger Buchard

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

35 Andresen Anna Cath. Se E 677 Overstreget 2 Enkeprot.

408 Andresen Marie Christine Aabenraa 2 Enkeprot.

409 Andresen Fritz Hjordkær 2 Enkeprot.

463 Andresen Elise Christine Lind Jensen Aabenraa 2 Enkeprot.

477 Andresen Kristine Sørensen Hansen Østerterp 2 Enkeprot.

578 Andresen Grethe Christiansen Fahrestoft tysk 2 Enkeprot.

585 Andresen Anna Cathrine Petersen Egernsund 2 Enkeprot.

638 Andresen Børnene (2) Tønder 2 Enkeprot.

658 Andresen Peter Lysholm "nu Lysholm" 2 Enkeprot.

670 Andresen Meta Maria Lorenzen Tinglev 2 Enkeprot.

677 Andresen Anna Catharina Lauridsen Graasten 2 Enkeprot.

856 Andresen Margaretha H. Lund Haderslev 2 Enkeprot.

948 Andresen Anna Marie Löfke

Augustenborg,Sto-

regaden 2 Enkeprot.

1201 Andresen Christine Hansen Bro 2 Enkeprot.

1315 Andresen Hans Christian Dynt 2 Enkeprot.

80 Arens Christine M. Böttcher Haderslev 2 Enkeprot.

81 Adamsick Børnene Se under P Overstreget; Faderen Paulsen 2 Enkeprot.

140 Albers Bertha Bolderslev 2 Enkeprot.

183 Amelong Christine

Bønstrup/Binstrup

? 2 Enkeprot.

328 Ahrendt Louise Chr. Sillerup 2 Enkeprot.

455 Autzen Johannes Aabenraa Barn 2 Enkeprot.

508 Asmussen Andreas Felsted Barn 2 Enkeprot.

511 Askov Anna Hellebek 2 Enkeprot.

563 Ankersen Lauritz Refsoemark 2 Enkeprot.

571 Aarup Poul

Bek, Haderslev

Amt 2 Enkeprot.

621 Auerbach Anna Cathr. Graasten 2 Enkeprot.

662 Amstrup Mathilde E. Højer 2 Enkeprot.

686 Allerelli Cathrina M. Broager 2 Enkeprot.

732 Appel Else Margr. Schmidt Agerskov 2 Enkeprot.

743 Autzen Anna Cathrine Aabenraa Barn 2 Enkeprot.

761 Appel Christian Agerskov Barn 2 Enkeprot.

835 Autzen Ellen Johannesen Egen 2 Enkeprot.

893 Aagaard Mariane Dinesen Rangstrup 2 Enkeprot.

1265 Atzen Ingeborg Visby Se 1282 Overstreget 2 Enkeprot.

1282 Atzen Karoline Visby 2 Enkeprot.

1319 Abrahamsen August Gammelgab 2 Enkeprot.

1472 Abild Christine Petersen Tønder 2 Enkeprot.

1474 Alnor Helene Christensen Bji..? Arket slidt 2 Enkeprot.

346 Andersen Anna C Hansen Skast 3 Enkeprot.

363 Andersen Mathias Haderslev 3 Enkeprot.

453 Andersen

Hansine

Christiane Aabenraa 3 Enkeprot.

531 Andersen Cathrine M. Hansen Dyntved 3 Enkeprot.

627 Andersen Hansine Aabenraa Se 453 Overstreget, Løbenr. Ulæseligt 3 Enkeprot.

742 Andersen Anna Schubert Dybbøl 3 Enkeprot.

745 Andersen Christine D. Andersen Varnæs 3 Enkeprot.

794 Andersen Christen Hørup Barn; Formynder: A. Andersen 3 Enkeprot.

873 Andersen Anna O. M. Madsen Frørup 3 Enkeprot.

935 Andersen

Christine

Jensine Petersen Bredebro 3 Enkeprot.

938 Andersen Caroline Andersen Rødding 3 Enkeprot.

1188 Andersen

Magdalene

Benedicta Bossen Oved 3 Enkeprot.

1156 Andersen Louise Magr. Nissen Faaborg 3 Enkeprot.

1237 Andersen Else Marie Mailand Højer 3 Enkeprot.

1266 Andersen Anna Schaumann Tinglev 3 Enkeprot.

1296 Andersen Bertel Hejsager 3 Enkeprot.

1473 Andersen Anne Dorothea Tjørnelund Sottrup 3 Enkeprot.

1475 Andersen Cecilie M. Hansen Asserballe 3 Enkeprot.

1489 Andersen Anna Jessen Himmark 3 Enkeprot.

1496 Andersen Marie Christine Riggelsen Toghale 3 Enkeprot.

1598 Andersen Johanna Jepsen Frifelt 3 Enkeprot.

1809 Andersen Anna Bonde Ravsted 3 Enkeprot.

1894 Andersen Jensine …? Hoeck Tønder Mellemnavn ulæseligt; rettet 3 Enkeprot.

1902 Andersen

Kjestine

Christine Johannsen Petersen Tønder 3 Enkeprot.

1910 Andersen Loise Andersen

Løjtkirkeby

Havnegade? Se 1910

Overstreget; "se 1910

Christensen" 3 Enkeprot.

1989 Andersen Mette Nicolaisen Søst 3 Enkeprot.

1992 Andersen Cathrine M. Lorentzen Alslev 3 Enkeprot.

2137 Andersen Mariane Sørensen Haderslev 3 Enkeprot.

2147 Andersen Marie Kirstine Havervad, Brøns 3 Enkeprot.

2194 Andersen Christiane Sørensen Møgeltønder 3 Enkeprot.

2147 Andersen Marie Kirstine Nielsen Havervad, Brøns 3 Enkeprot.

2200 Andersen Karl Frifelt Barn; Form. Carol. Schnittger 3 Enkeprot.

2229 Andersen Waldemar Haderslev Forældrerente 3 Enkeprot.

2308 Andersen Sophie Lange Tønder 3 Enkeprot.

2313 Andersen Peter Chr. Haderslev Forældrep. 3 Enkeprot.

2326 Andersen Anne Carstensen Andersen Ulstrup 3 Enkeprot.

(3)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

2350 Andersen Carl Vestergaard, Arrild 3 Enkeprot.

2440 Andersen Marie Jørgensen

Boiskov,

Christiansfeld 3 Enkeprot.

2485 Andersen Christine Sønderborg 3 Enkeprot.

2503 Andersen Kirstine Vester Sotrup 3 Enkeprot.

2533 Andersen Andr. Haderslev Barn 3 Enkeprot.

2641 Andersen Anna Kbh. Barn; Trsp. T. P. 6 3 Enkeprot.

1342 Andresen Anna Marg Volf Broager 4 Enkeprot.

1465 Andresen Anna Marg. Wrang Skodborg 4 Enkeprot.

1471 Andresen Christine Petersen Aabenraa 4 Enkeprot.

1476 Andresen Cathrine M. Iskov Naldem..?? 4 Enkeprot.

1528 Andresen Christine M. Jensen Christensen Ketting 4 Enkeprot.

1880 Andresen Marie Christine Thomasen Skodborg 4 Enkeprot.

1990 Andresen Anna Schmidt Sæd 4 Enkeprot.

1995 Andresen Cathrine M. Haubrich Østerløgummark 4 Enkeprot.

2038 Andresen Peter Emmelev 4 Enkeprot.

2178 Andresen Anna Sophia Lundsgaardmark 4 Enkeprot.

2256 Andresen Andreas Haderslev 4 Enkeprot.

2302 Andresen Helene Matthiesen Ulkebøl 4 Enkeprot.

2440 Andresen Marie

Boiskov pr.

Christiansfeld Overstreget, se Andersen 4 Enkeprot.

2628 Andresen Frederike Stenderup 4 Enkeprot.

2633 Andresen Eleonora Holm 4 Enkeprot.

2686 Andresen Jacob Haderslev 4 Enkeprot.

2691 Andresen Bodil Vinum 4 Enkeprot.

1487 Asmussen Marie Marg. Nicolajsen Brunsnæs 4 Enkeprot.

1717 Ackermann Dorthea Sønderborg 4 Enkeprot.

1927 Asmussen Andreas Peter Egernsund 4 Enkeprot.

1950 Arndt Holdine Blosk Refsø 4 Enkeprot.

1991 Asmussen Anna Jensen Aabenraa 4 Enkeprot.

1993 Adamsen Margrete Bunk Draved 4 Enkeprot.

1994 Avizzuz Henriette Osterode Haderslev 4 Enkeprot.

2089 Aabling Bothilde Jensen Johnsen 4 Enkeprot.

2095 Autzen

Christen

Mathisen Rangstrup 4 Enkeprot.

2151 Aagaard Mariane Rødding 4 Enkeprot.

2323 Aarøe P. Stubbæk Forældre 4 Enkeprot.

2469 Asmussen Anna Dynt 4 Enkeprot.

2484 Asmussen Jes Mastrup 4 Enkeprot.

2522 Adamzick Jørgen Broager Se E 81 Barn 4 Enkeprot.

2587 Albrechtsen Sophie Sønderborg 4 Enkeprot.

2602 Aaskov Frida Skrydstrup 4 Enkeprot.

1896 Autzen Jens Aabenraa 4 Enkeprot.

2608 Aabling Johanne "?" 5 Enkeprot.

2644 Asmussen Margr. Brunsnæs 5 Enkeprot.

2649 Asmussen Cathrine M. Aabenraa 5 Enkeprot.

2658 Adamsen Peter Nustrup 5 Enkeprot.

2807 Amstrup Ole Aarup 5 Enkeprot.

2712 Andreasen Kirstine Aarø 5 Enkeprot.

2695 Andersen Marie Nybølnoer Forts. Fra Pag. 3 6 Enkeprot.

550 Bonefeld Christine Lebøl 9 Enkeprot.

1070 Bladt Cathrine M. Clausen Mommark 9 Enkeprot.

1075 Brauer Sophie M. Møller Haderslev 9 Enkeprot.

1076 Bergmann Ellen Jørgensen Hvidding 9 Enkeprot.

1084 Busch Anna Chr. Grauer Aabenraa 9 Enkeprot.

1089 Bossen Anna Chr. Sørensen Højer 9 Enkeprot.

1095 Bennick Peter Lauritz Aabenraa 9 Enkeprot.

1114 Bjerning Nicoline Rasmussen Bæk 9 Enkeprot.

1130 Busch Grethe

Albrecht

Petersen Dybbøl 9 Enkeprot.

1136 Brand Marie Kj. Mikkelsen Kassø 9 Enkeprot.

1140 Bartlitz Sophie Felscher Sønderborg 9 Enkeprot.

1162 Biel August Haderslev 9 Enkeprot.

1181 Boisen Cecilie

Baggersgaar

d Arnitlund 9 Enkeprot.

1067 Brodersen Cicilie Meier

Langetvidtfeld,

Tiset 9 Enkeprot.

1188 Benedicte Overstreget 9 Enkeprot.

1189 Beck Anne Kirstine Hansen Vonsbæk 9 Enkeprot.

1200 Bertelsen Mette Christina Jensen Broager 9 Enkeprot.

1210 Baer Marie Chr. Sibbesen Nabbe? Se 25 Overstreget 9 Enkeprot.

1218 Bollmann Haderslev Børn; "Anne" overstreget 9 Enkeprot.

1227 Brink Catharine Skau Tinglev 9 Enkeprot.

1228 Beck Anne Margr. Rasmussen Grønnebæk? 9 Enkeprot.

1230 Boisen Magdalene Brændstrup Barn 9 Enkeprot.

1231 Bertelsen Jels Børn 9 Enkeprot.

1241 Bundegaard Helene Jensen Petersen Søndernæs "Børn" overstreget 9 Enkeprot.

1254 Bramsen Dorthea Rasmussen Folding 9 Enkeprot.

1270 Behrendt Nicoline Sønderborg 9 Enkeprot.

1283 Beck

Frederikke

Kjestine Warming Arnum 9 Enkeprot.

1284 Bojsen Kirstine P. Petersen Løjt Kirkeby 9 Enkeprot.

1305 Boysen Bertha Jeppesen Tinglev 9 Enkeprot.

1311 Brockdorff

Kjestine

Christine Nicolaisen Vestergasse 9 Enkeprot.

1323 Boysen Bothilda Bollerslev Bohlbro Kværs 9 Enkeprot.

1330 Brodersen Jacob Haderslev 9 Enkeprot.

1348 Brodersen Anna Hansen Aabenraa 9 Enkeprot.

1356 Bundesen Anna Cath. Kramer Toftlund 9 Enkeprot.

1433 Beier Mathilde E. Jessen Skotterup 9 Enkeprot.

(4)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

1460 Branderup Thyra Larsen Brunde 9 Enkeprot.

1461 Bruhn Anne Marie S. Moisen Guderup 9 Enkeprot.

1462 Brandt Elisabeth M. Nielsen Aabenraa 9 Enkeprot.

1463 Brodersen Børn Vilsbæk Børn; Form. Hans Brodersen 9 Enkeprot.

1464 Boysen Mariane Christensen Traasbøl 9 Enkeprot.

8 Bjørnskov Marie Agt.. Dækket af hefteklamme 10 Enkeprot.

17 Benn Hildegard Vojens 10 Enkeprot.

21 Baagø Anna Rødding 10 Enkeprot.

22 Brecht Hans Se 2183 10 Enkeprot.

51 Baagø Christine Jels 10 Enkeprot.

57 Bjørnskov Anna Romvig 10 Enkeprot.

69 Böttcher Marie Cathrine Holbøl 10 Enkeprot.

91 Byriel Bothilde Sønderborg 10 Enkeprot.

125 Bolde Anna Ansager 10 Enkeprot.

126 Bendixen Ingeb. Pøl 10 Enkeprot.

141 Birkmann Rasmine Haderslev 10 Enkeprot.

161 Becker Maria Aabenraa 10 Enkeprot.

164 Bob Sophie

Forstalle,

Aabenraa 10 Enkeprot.

178 Beck Marie Beyer Stollig 10 Enkeprot.

212 Bock Anne Lund Løgumkloster 10 Enkeprot.

216 Bogevad Hans J. Sdr. Vilstrup Se I 3106 Overstreget 10 Enkeprot.

231 Bjerg Cathrine Haderslev 10 Enkeprot.

234 Behrens Marine Kuhlmann 10 Enkeprot.

253 Bretschneider Marie Stenderup v. Øsby Barn 10 Enkeprot.

270 Brodersen Petra Bollerslev Barn 10 Enkeprot.

293 Bernicksen Anna Rapsted

Se under O

2501 Overstreget 10 Enkeprot.

296 Benfeldt Helene Perbøl 10 Enkeprot.

303 Bossen Marie C. Rudebøl 10 Enkeprot.

307 Brünnilsen Marie Aabenraa 10 Enkeprot.

332 Bonnichsen Anne Marie Haderslev 10 Enkeprot.

340 Burkal Anne Marie Agerskov 10 Enkeprot.

355 Baer Helga Natalie Haderslev 10 Enkeprot.

356 Boisen Johann Andreas Tønder 10 Enkeprot.

413 Boisen Petra Nikoline Haderslev 10 Enkeprot.

416 Børm?

Johanne

Christine Vejle 10 Enkeprot.

434 Bøttger August Søgaardsmark 10 Enkeprot.

452 Bruhn Cathrina Aabenraa 10 Enkeprot.

454 Brinkmann Carl Aabenraa 10 Enkeprot.

461 Brynildsen Herman Quars 10 Enkeprot.

486 Bjerrum Anna Hønkys 10 Enkeprot.

505 Barthel Auguste Broballe 10 Enkeprot.

508 Brink Niels Aabenraa 10 Enkeprot.

500 Brill

Marie

Vestergaard 10 Enkeprot.

513 Brockdorff Signe Mathilde Vordingborg 10 Enkeprot.

528 Bonde Christiane Boisen Haderslev 10 Enkeprot.

540 Bruhn Petra Jessen Halk 10 Enkeprot.

?? Bendixen Marie Damgaard 11 Enkeprot.

616 Brydebøl Anders Chr. Gaansager 11 Enkeprot.

619 Brockdorff Ingeborg Skærbæk Overstreget 11 Enkeprot.

645 Bjerrum Laurine Østergaard 11 Enkeprot.

661 Bertelsen Maren Lillenustrup Enkeprot.

695 Bødevadt Marine Havsted 11 Enkeprot.

705 Bang Marie Nielsen Djernæs 11 Enkeprot.

722 Boisen Dora Andresen Møgeltønder 11 Enkeprot.

762 Bossen Berteline Thede Vojens 11 Enkeprot.

780 Bossen Marie Jensine Nielsen Hønkys 11 Enkeprot.

781 Bossen Anne Marie Hansen Hønkys 11 Enkeprot.

784 Bang Marie Sophie C. Petersen Elstrup 11 Enkeprot.

788 Bertelsen Marie Tønder Se 2094 Barn; overstreget 11 Enkeprot.

791 Bjerning Anna Enemark Halk Overstreget: Enke efter Emil Bj 11 Enkeprot.

811 Brik Ingeborg Schmidt Aabøl 11 Enkeprot.

824 Buslapp Anna Bau 11 Enkeprot.

854 Bruhn Klara Josephine Pøhlsen Tønder 11 Enkeprot.

858 Boe Mette Marie Petersen Toftlund 11 Enkeprot.

896 Brandt Ingeborg C. Lohmann Gammelby 11 Enkeprot.

898 Breum Mette C. Rasmussen Guderup 11 Enkeprot.

909 Bonde

Christine

Karoline Bertelsen Augustenborg 11 Enkeprot.

912 Babish Franz Overstreget 11 Enkeprot.

925 Blaschke Inge Marie Damm Tønder 11 Enkeprot.

931 Brockdorff Christine M. Broch Ulkebøl 11 Enkeprot.

953 Brink Maria Elsa Benkel Albrecht Skodborg 11 Enkeprot.

956 Boysen Festersen Aabenraa 11 Enkeprot.

959 Boysen Maria Helene Lund Haderslev 11 Enkeprot.

960 Boysen Behnisch Overstreget 11 Enkeprot.

960 Behnisch Meta Marie Lassen Tønder 11 Enkeprot.

961 Behrens Anna Moss Løgumkloster 11 Enkeprot.

963 Boller Mette Marie Kollund 11 Enkeprot.

964 Bolten Kjerstine Maria Haderslev 11 Enkeprot.

971 Bebendorf

Frieda

Wilhelmine Haderslev 11 Enkeprot.

985 Borring Else Marie Thaysen Arnum 11 Enkeprot.

987 Birk Anne Olesen Christensen Li…? Stednavn flydt ud 11 Enkeprot.

1023 Bruhn Julie Sperling Aabenraa 11 Enkeprot.

(5)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

1030 Bekke Jacobine Gesler Aabøl 11 Enkeprot.

1049 Brink Ellen Hansen Rørkær 11 Enkeprot.

1055 Behrens Cathrine M. Meier Hostrup 11 Enkeprot.

1069 Bock Margrethe Chr. Andresen Brede 11 Enkeprot.

1593 Berg Boy Løgumkloster Barn 11 Enkeprot.

1130 Busch Margrethe Chr. Møller Dybbøl 12 Enkeprot.

1150 Bakkensen Christine M. Christiansen 12 Enkeprot.

1293 Bek Auguste Rødding 12 Enkeprot.

1360 Byriel Elise Schmidt Skovby 12 Enkeprot.

1466 Brix Helene Haderslev 12 Enkeprot.

1467 Bogdahn Kristine Tiedchen Reisby 12 Enkeprot.

1488 Bertelsen Anne Margr. Jørgensen Bolderslev Forb. M. 2385 12 Enkeprot.

1501 Bunzel Hanna Aalborg 12 Enkeprot.

1513 Bonde Petrea Broballe 12 Enkeprot.

1515 Blunck Dorathea Nielsen Haderslev 12 Enkeprot.

1517 Behrens Cæcilie Kjær Laasled, Rødding 12 Enkeprot.

1516 Boysen Gotfred Haderslev 12 Enkeprot.

1534 Bertelsen Peter Skovlund Se 1599 Overstreget 12 Enkeprot.

1550 Boysen Kirsten Raad 12 Enkeprot.

1599 Bertelsen Magdalene Hesch Dover 12 Enkeprot.

1600 Breum Maria Blaudrum? Himmark 12 Enkeprot.

1602 Bahnsen Wilhelm Egernsund Barnet 12 Enkeprot.

1604 Boysen Johanne Esbensen Aabenraa 12 Enkeprot.

1605 Brun Anna Ankersen Skovby 12 Enkeprot.

1618 Bentsen Marie Jørgensen Søgaardsmark 12 Enkeprot.

1652 Boisen Jacob

Grønshoved pr.

Sjølund 12 Enkeprot.

1668 Boisen Frederik

Badstuegade,

Haderslev 12 Enkeprot.

1669 Boe Niels A. Toftlund 12 Enkeprot.

1687 Bendorf Paul Brøns Overstreget 12 Enkeprot.

1689 Budde Vilhelm Bæk 12 Enkeprot.

1693 Brodersen Peter Hjordkær 12 Enkeprot.

1696 Bekker Jens Spandet 12 Enkeprot.

1743 Bock Emma Tamm Petersen 12 Enkeprot.

1744 Bomberg Anna Nielson Sønderborg 12 Enkeprot.

1752 Bannik Maria Reese Tandslet 12 Enkeprot.

1763 Bruhn Bothilde Jochimsen Aabenraa 12 Enkeprot.

1774 Brandhoff Cath. Tønder 12 Enkeprot.

1863 Bonde Anna Margretha Kegnæs 12 Enkeprot.

1868 Bertelsen Maren Ravn Haistrup 12 Enkeprot.

1895 Bruhn Agathe Hansen Ubjerg, Tønder 12 Enkeprot.

1913 Bunde

Mathilde

Benedichte Hansen Felsted 12 Enkeprot.

1915 Bebensee Margarethe Langniss Hjordkær 12 Enkeprot.

1922 Bojsen Detlef Korup Barn; Formyn: Siv. Sivertsen 12 Enkeprot.

1953 Bonde Mette Petersen Mommark 12 Enkeprot.

1955 Behmer Christine Ertzinger N. Smedeby 12 Enkeprot.

1975 Bock Dora Kock Miang 12 Enkeprot.

1983 Bertelsen Marie Løgumkloster 12 Enkeprot.

1855 Bladt Anna M. Schmidt Sønderb. 12 Enkeprot.

1996 Bahrt Matthaus Aabenraa 13 Enkeprot.

1997 Bæck Johanne Østerhøjst 13 Enkeprot.

1998 Bieneck Marie Bramdrup Barn 13 Enkeprot.

1999 Bonde Anna Marg. Eriksen Nørburg 13 Enkeprot.

2000 Bonde Marie Andresen Fleldbymark 13 Enkeprot.

2017 Bretschneider Marg. Starup 13 Enkeprot.

2023 Bogdahn Ansine Dorthea Ribe 13 Enkeprot.

2033 Brink Marie Sofie Transbøl, Horne 13 Enkeprot.

2071 Bollerslev Eline Kallesen Rends 13 Enkeprot.

2094 Bertelsen Rasmus Julius Tønder Magistrat Barn 13 Enkeprot.

2101 Bull Elsbeth Lund Tonnesen Skodborg 13 Enkeprot.

2131 Bilov Nis Hejsager Formynder 13 Enkeprot.

2138 Branderup Dorthea Knudsen Agerskov 13 Enkeprot.

2164 Bahnsen Maren Røhlers Sønderborg 13 Enkeprot.

2169 Bossen Ida Cathr. Petersen Kliplef 13 Enkeprot.

2195 Bech Helene Beier Nissen Brøns 13 Enkeprot.

1503 Bang Bothilde J. Sønderballe 13 Enkeprot.

2227 Bonde Rudolf Rise Hjarup Moder: Inge Bonde 13 Enkeprot.

2232 Bertelsen Marie Steffensen Hellevad 13 Enkeprot.

2236 Buchwald Henriette Lyksborg 13 Enkeprot.

2237 Boysen Christine Løjtkirkeby Form: Andresen 13 Enkeprot.

2243 Berg Cathrine Friis Taps 13 Enkeprot.

2245 Busch Marn Hansen Vester Sottrup 13 Enkeprot.

2251 Bech Dorthea Thee Jels Troldkær 13 Enkeprot.

2257 Borck Petrea Brandt Anslet 13 Enkeprot.

2264 Busse Margrethe Chr. Kbhv. 13 Enkeprot.

2290 Blohm Marie Fovslet 13 Enkeprot.

2293 Brink Karin Johansen Andst K.

Stednavn overstreget og

erstattet: "Nu Andst K." 13 Enkeprot.

2296 Biehl Petrine Jensen Husum "Fl. til Husum" 13 Enkeprot.

2325 Bundesen Kirstin Bekke Løgumkloster 13 Enkeprot.

2329 Bonde Anna Fogt Tontoft 13 Enkeprot.

2341 Beck Ebbe Paulsen Løjtkirkeby 13 Enkeprot.

2352 Bonningsen Bonning Iller 13 Enkeprot.

2385 Bunzel Odense Børn; Forb. M. O/G?. 1501 13 Enkeprot.

2393 Bauer Anna Grimm Oksbøl 13 Enkeprot.

2394 Busch Richard Rødding Barn; Form. Detlefs 13 Enkeprot.

2404 Borch Carsten Skærbæk Forældre 13 Enkeprot.

2414 Bladt Anna Storm Nordborg 13 Enkeprot.

2432 Bollerslev Hansine Lorenzen København 13 Enkeprot.

(6)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

2434 Beck Auguste Haurum Se 1293

Overstreget; se 1293 under ..?

Wittrup 13 Enkeprot.

2435 Bennedsen Kathrine Hølleskov 13 Enkeprot.

2443 Bargfeldt Ella Jakobsen Flensborg 14 Enkeprot.

2478 Brønning Leonhard Haderslev 14 Enkeprot.

2483 Bahrt Johanne Wolf Kbh. F 14 Enkeprot.

2490 Bargfeldt Petra Nissen Flensb. 14 Enkeprot.

2508 Brodersen Elene Tønder 14 Enkeprot.

2511 Berg Hanna Cath Krog Flensburg 14 Enkeprot.

2512 Beck Marie Spandet 14 Enkeprot.

2538 Bladt Frederik Sønderborg 14 Enkeprot.

2556 Beck Anna Aarøsund 14 Enkeprot.

2557 Beck Kirstine Sdr. Hygom 14 Enkeprot.

2567 Bahrt Rasmine Højer 14 Enkeprot.

2570 Boisen Josephine Aabenraa 14 Enkeprot.

2574 Boisen Ottilie Aabenraa 14 Enkeprot.

2588 Burgwald Inge Lundsgaard 14 Enkeprot.

2183 Bjerning Jørgine Bæk Barn; Form. Fru Ravn 14 Enkeprot.

2598 Bjørn Johanne Esbjerg 14 Enkeprot.

2605 Buschmeier Johann Aabenraa 14 Enkeprot.

2656 Boisen Oleanna Lemvig 14 Enkeprot.

2660 Bilsenack Marie Haderslev 14 Enkeprot.

2661 Brandt Niels Birkelev 14 Enkeprot.

2685 Beier Jens Løgumkloster 14 Enkeprot.

2703 Bladt Anna Skedebjerg 14 Enkeprot.

2706 Brodersen Jens 14 Enkeprot.

2707 Bladt Marie Asserballe 14 Enkeprot.

2765 Biehl Anna Bevtoft 14 Enkeprot.

2804 Bundesen Inge Ugemark 14 Enkeprot.

2827 Bjørn Jettemine?? Esbjerg Se 2598 Overstreget 14 Enkeprot.

2824 Boysen Christine Møgeltønder 14 Enkeprot.

2828 Bennedsen Kjestin Bækmark 14 Enkeprot.

2842 Bøg Helene Haderslev 14 Enkeprot.

2849 Brockdorff H. Skærbæk 14 Enkeprot.

16 Christensen Hansine Pieper? Haderslev Tilføjelse: Gift Pieper (?) 15 Enkeprot.

67 Christensen Helene Neumann Pieper? Tilføjelse: Gift Pieper (?) 15 Enkeprot.

264 Christensen Ellen Dorothea Stübbek 15 Enkeprot.

277 Christensen Marg. Plath Dybbøl gift 15 Enkeprot.

285 Christensen Therese Simonsen Rauberg 15 Enkeprot.

301 Christensen Anne Marie Kliplev 15 Enkeprot.

320 Christensen Johanne Marie Egen 15 Enkeprot.

338 Christensen Anne Dorthea Dynt 15 Enkeprot.

339 Christensen

Margrethe

Petrea Ris Hjarup 15 Enkeprot.

371 Christensen Christine Hvid Egen 15 Enkeprot.

502 Christensen Marie Callesen Kliplev Se 301 Overstreget 15 Enkeprot.

530 Christensen Peter

Lunding p.

Vandling 15 Enkeprot.

577 Christensen Christen Skodsbøl 15 Enkeprot.

756 Christensen Else Marie Holm Gredstebro 15 Enkeprot.

778 Christensen Christine Jensen Rasmussen Lundsbjerg Enke efter Rasmussen 15 Enkeprot.

792 Christensen Mathilde Christensen Over Aastrup 15 Enkeprot.

800 Christensen Catharine Hansen Schmoel 15 Enkeprot.

804 Christensen Cæcilie Nymann Sønderborg 15 Enkeprot.

805 Christensen Christian Sundsmark Overstreget 15 Enkeprot.

825 Christensen Anne Møller Fogderup 15 Enkeprot.

869 Christensen Maren Hansen Skast 15 Enkeprot.

885 Christensen Friedrich Laygaardskov Barn 15 Enkeprot.

906 Christensen Emma

Barn, Form. Valdemar

Schmidt, Haderslev 15 Enkeprot.

53 Christiansen M. Rødding Fru 15 Enkeprot.

181 Christiansen Anne Cath. Haderslev 15 Enkeprot.

403 Christiansen Dorthea Sdr. Bjert 15 Enkeprot.

517 Christiansen Petrea Petersen Højer 15 Enkeprot.

739 Christiansen Agathe Holm Beeck Aabenraa 15 Enkeprot.

1220 Christiansen Anne Doroth. Ziems Sønderborg 15 Enkeprot.

1242 Christiansen Marie Elise Danklevsen Højer Danklevsen?? 15 Enkeprot.

1280 Christiansen Johanne Solderup Barn 15 Enkeprot.

53 Christiansen

Margarethe

Henr. Köhn Rødding se 53 15 Enkeprot.

1455 Christiansen Marie Chr. G Christensen Østergeil 15 Enkeprot.

805 Christiansen Chr. Anne Sundsmark Forældre; Annes? 15 Enkeprot.

1542 Christiansen Catrine Quorp Kliplev 15 Enkeprot.

1544 Christiansen Anna Schmidt Aabenraa 15 Enkeprot.

1637 Christiansen Niels Haderslev 15 Enkeprot.

1661 Christiansen Christen Felstedmark 15 Enkeprot.

1745 Christiansen Mette Marie Claussen Holbøl 15 Enkeprot.

1781 Christiansen Minna Jürgensen Holbøl "Vend om, Side 19" 15 Enkeprot.

33 Czappa Maria Schmidt Højer 16 Enkeprot.

291 Callesen Louise Aabenraa 16 Enkeprot.

373 Callesen Anna Øster Gammelby 16 Enkeprot.

401 Colmar Johanne Jensen Fæsted 16 Enkeprot.

697 Carstens Margarethe Frøslev 16 Enkeprot.

837 Czernetzki Marie Hjerndrup Se P 527 Overstreget 16 Enkeprot.

932 Carl Maren Kjestine Schmidt Mølby 16 Enkeprot.

990 Callesen Christine Skau Hoptrupmark 16 Enkeprot.

1083 Callesen Nis Tønder Se I 3279 Overstreget 16 Enkeprot.

1103 Carstens Frida Paulsen Hagge 16 Enkeprot.

1134 Carlsen Christine Marie Bøttger 16 Enkeprot.

1232 Carlsen Carl Randerup Se I 338 16 Enkeprot.

1314 Corneliussen Anna Helene Jordt 16 Enkeprot.

(7)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

1369 Cornelsen Nikoline Hockerup Tørsbøl 16 Enkeprot.

1486 Calloe Karen Kj. Kallø Genner 16 Enkeprot.

1524 Conze Johanne Cathr. Loitkirkeby 16 Enkeprot.

1530 Carlsen

Johanne

Catharine Kayser Ulkebøl 16 Enkeprot.

2006 Callsen Claus Blaakrog Overstreget 16 Enkeprot.

Carolus Albert Se I 3220 Overstreget 16 Enkeprot.

2028 Cornelsen Christine Sommersted Barnet 16 Enkeprot.

1723 Carøe Christian Rapsted 16 Enkeprot.

2144 Callesen Anna Lene Havensvad, Brøns 16 Enkeprot.

2193 Classen Pauline Fried. Wenndorf Stubbom "Fortsæt. Pag. 20" 16 Enkeprot.

68 Carstensen Anna Katrine Dohrn Kær Vestermark 16 Enkeprot.

600 Carstensen Catharina Broderup 16 Enkeprot.

1325 Carstensen Jes Asmus Lysholm

Barn; Adoptiv-Fader Jes

Petersen 16 Enkeprot.

2270 Carstensen Magdalene Hinrichs Tønder "Fortsæt. Pag. 20" 16 Enkeprot.

43 Clausen Alma Mortensen 16 Enkeprot.

107 Clausen Johanne Heisager 16 Enkeprot.

119 Clausen Christine Mindebjerg 16 Enkeprot.

419 Clausen Anne Marie Holm 16 Enkeprot.

422 Clausen Marie Kjær Overstreget 16 Enkeprot.

479 Clausen Hans Felsted 16 Enkeprot.

605 Clausen Anne Marie Engelbrecht Uldal 16 Enkeprot.

618 Clausen Christine Marcussen Løgumkloster 16 Enkeprot.

625 Clausen Marie Kirstine Christiansfeld 16 Enkeprot.

648 Clausen Metha Dall Rødding 16 Enkeprot.

706 Clausen Auguste Krebs Farris 17 Enkeprot.

767 Clausen

Christine

Caroline Rathgen Steppinge 17 Enkeprot.

790 Clausen Anna Kathr. Christensen 17 Enkeprot.

871 Clausen Anne Dorthea Jestrup 17 Enkeprot.

979 Clausen Henni Marina Nielsen Højer 17 Enkeprot.

1029 Clausen Anna Magdalena Koch Tirslund 17 Enkeprot.

1052 Clausen Cathrine Maia Wolff Engeshoi Maia? 17 Enkeprot.

1101 Clausen Ane Andrea Bennetzen Kastrup 17 Enkeprot.

1276 Clausen Chrestine Cathr. Hansen Graasten 17 Enkeprot.

1327 Clausen

Kjerstine

Abelone Skrumsager Brøstrup 17 Enkeprot.

1353 Clausen Anna Sophie Gregersen Ulkebøl 17 Enkeprot.

1388 Clausen Kirsten

Brøstrup… pr.

Rødding Se 1327 Overstreget 17 Enkeprot.

1448 Clausen Mariana Jensen Højer 17 Enkeprot.

1452 Clausen Mette Lena Ibsen Bolderslev Se I 2644 17 Enkeprot.

1453 Clausen Anne Kjestine Hinkemeier Rødding Se I 2644 17 Enkeprot.

1457 Clausen Anna Margr. Hansen Asserballe 17 Enkeprot.

1458 Clausen Christina Hansen Tandslet 17 Enkeprot.

1459 Clausen Marie Kirstine Neupert Ertebjerg 17 Enkeprot.

1495 Clausen Dorthea Jessen Bolderslev 17 Enkeprot.

1449 Clausen Peter Dyppel Børn; Peter…? Tilføjet 17 Enkeprot.

1785 Clausen Margr. Thumann Feldsted 17 Enkeprot.

1815 Clausen Christine Marie Boiskov Asserballe 17 Enkeprot.

1889 Clausen Christine Marie Mathisen Fynshav 17 Enkeprot.

1967 Clausen Dorthea Jensen Christensen 17 Enkeprot.

2004 Christine Asmussen Kværs 17 Enkeprot.

2075 Clausen Margarethe Christiansen Røde Kro 17 Enkeprot.

2091 Clausen Antoni

Børn, Form. Peter

Hyldelund??, Kastrup 17 Enkeprot.

2149 Clausen Anna Marie Skrydstrup Se E 605 Overstreget 17 Enkeprot.

2157 Clausen August Frøslev 17 Enkeprot.

2275 Clausen Andreas Aabenraa Se I 1533 Forældre 17 Enkeprot.

2292 Clausen Anne Marie Olesen Varde 17 Enkeprot.

2377 Clausen Cathrine Haderslev 17 Enkeprot.

2481 Clausen Anna Conradsen Snogbæk 17 Enkeprot.

2510 Clausen Helene Sønderborg 17 Enkeprot.

2543 Clausen Johs. Kraulund Barn 17 Enkeprot.

2666 Clausen Knud L. Aabenraa 17 Enkeprot.

2768 Clausen Christian Tønder 17 Enkeprot.

911 Christensen Maria Jørgensen Elstrup 18 Enkeprot.

1028 Christensen Maren Larsen Løjtkirkeby 18 Enkeprot.

1082 Christensen Christine Fisker Haderslev 18 Enkeprot.

1132 Christensen Martha Helene Gulløve Aabenraa 18 Enkeprot.

1222 Christensen Marie Andrea Petersen N. Hjarup 18 Enkeprot.

1234 Christensen Caroline Christensen Løgumkloster 18 Enkeprot.

1273 Christensen Anna Petersen Sarop 18 Enkeprot.

1277 Christensen Anne Vilhelmine Jensen Neder Jerstal 18 Enkeprot.

1316 Christensen Børn Broager

Børn; Moder: afdøde Anne f.

Petersen 18 Enkeprot.

1328 Christensen Hans

Barn; Form. Hans Hinrichsen,

Hejsager 18 Enkeprot.

1332 Christensen Nicoline Hansine Hansen Nørre Sejerslev 18 Enkeprot.

1368 Christensen Anna Møller Lauritzen 18 Enkeprot.

1447 Christensen Helene Dorothea Jepsen Varnæs 18 Enkeprot.

1456 Christensen Anna Elene Nielsen Lavensby 18 Enkeprot.

1469 Christensen Josephine Neumann Skodsbøl 18 Enkeprot.

1516 Christensen Margarethe Plath Auenbøll Se 277 Overstreget 18 Enkeprot.

1541 Christensen Dorothe Cathr. Lorenzen Klu? Bolderslev 18 Enkeprot.

1546 Christensen Børnene Erlev, Haderslev Form. Puck 18 Enkeprot.

(8)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

1558 Christensen Peter Vesterkobbel 18 Enkeprot.

1751 Christensen Andreas Skodsbølmark 18 Enkeprot.

1799 Christensen Cathrine M. Hansen Smøl Se E 800 Overstreget 18 Enkeprot.

1816 Christensen Matthias Blans 18 Enkeprot.

1860 Christensen Marie Detlefsen Ulkebøl 18 Enkeprot.

1454 Christesen

Mette Chr.

Hansine C. Madsen Mejlby Se E 1454 18 Enkeprot.

1878 Christensen Peter Ugemark Barn 18 Enkeprot.

1910 Christensen

Børn; Form. Andersen, Løjt

Kirkeby 18 Enkeprot.

1934 Christensen Anna Johanna Virk Mjelsmark 18 Enkeprot.

1939 Christensen Lorens Felsted Forældre 18 Enkeprot.

2002 Christensen Bertha Møller Sønderborg 18 Enkeprot.

2005 Christensen Bruno Gramlund Barn 18 Enkeprot.

2006 Christensen Anna Hansen Stovgaard 18 Enkeprot.

2007 Christensen Ingeborg Petersen Sønderborg 18 Enkeprot.

2043 Christensen Christine Petersen Mjels 18 Enkeprot.

2048 Christensen Knud L.

Barn; Peter Christensen,

Bojskov 18 Enkeprot.

2097 Christensen Alfred, Peter

Barn; Anna Snitker?,

Haderslev 18 Enkeprot.

2209 Christensen Anna Hundslev 18 Enkeprot.

2282 Christensen Pouline Poulsen

Vær Sogn, Aarhus

Amt 18 Enkeprot.

2297 Christensen Marie Askov Barn 18 Enkeprot.

2336 Christensen Peter og Anna Hørup 18 Enkeprot.

2381 Christensen Caroline Jensen Nr. Vollum "Forts. Pag. 21" 18 Enkeprot.

1851 Christiansen Loise Clemmesen Clausen Tinglev 19 Enkeprot.

1878 Christiansen Peter Ugemark Barn 19 Enkeprot.

1885 Christiansen Niels Lt. Kirkeby 19 Enkeprot.

1986 Christiansen Marie Krestine Schmidt Bedsted-Lø 19 Enkeprot.

2030 Christiansen Johanne Lorenzen Thomsen 19 Enkeprot.

2039 Christiansen Werner

Barn; Form. Schuhmann el.

Schutmann? 19 Enkeprot.

2186 Christiansen Nicoline Sejerslev Se 1332

Se 1332 under Christensen;

overstreget 19 Enkeprot.

2214 Christiansen Cilia Cathrine Kliplev 19 Enkeprot.

2319 Christiansen Marie Thuesen Flensborg 19 Enkeprot.

2333 Christiansen Anne Marie Sarup 19 Enkeprot.

2334 Christiansen Regina Christiansen Engholm 19 Enkeprot.

2677 Christiansen Lorenz og Mette Kravlund 19 Enkeprot.

2693 Christiansen Jens Tønder Barn 19 Enkeprot.

2803 Christiansen Amanda Tønder 19 Enkeprot.

2833 Christiansen Axel Haderslev Barn 19 Enkeprot.

2834 Christiansen Christian Kliplev 19 Enkeprot.

2388 Carstensen Bertha Egernsund 20 Enkeprot.

2356 Carstensen Caroline Hischer Tønder Hischer? 20 Enkeprot.

2796 Carstensen Marie Tønder 20 Enkeprot.

2300 Callsen

Frederikke

Kjestine Blaakrog Barn 20 Enkeprot.

2305 Carlsen Jørgen Broager Barn 20 Enkeprot.

2581 Carlsen Anna Haderslev 20 Enkeprot.

2781 Colmorn Christine Aabenraa 20 Enkeprot.

2819 Clemmensen Antonie Kolding 20 Enkeprot.

2391 Christensen Lorenze Barsmark 21 Enkeprot.

2411 Christensen Anna Dau

Kastvraa, nu

Schafstedt 21 Enkeprot.

2424 Christensen Cathrine Jespersen Nørreløgum 21 Enkeprot.

2258 Christensen Margrethe Brünelsen Rufas 21 Enkeprot.

2494 Christensen Helene Spangdale, Varde 21 Enkeprot.

2509 Christensen Alma Petersen Haderslev 21 Enkeprot.

2516 Christensen Marg. Brynelsen Ladegaard, Kværs Se 2258 2516 overstreget 21 Enkeprot.

2590 Christensen Meta Marie Møller Åbenrå 21 Enkeprot.

2636 Christensen Chr. Anne Skærbæk 21 Enkeprot.

2669 Christensen Herman Keldet, Fjelstrup Barn 21 Enkeprot.

2808 Christensen Hanne Sillerup 21 Enkeprot.

2833 Christensen Caroline Haderslev 21 Enkeprot.

39 Domine Børnene

Børnene, Formynder

Hinrichsen 22 Enkeprot.

154 Dahl Anne Kjestine Haderslev 22 Enkeprot.

236 Duus Marie Møller Hansen Kobberholm 22 Enkeprot.

297 Daniels Maren Aabenraa 22 Enkeprot.

324 Diehl Dora Frida Thaisen Haderslev 22 Enkeprot.

327 Dinesen Metha Maria Gramby 22 Enkeprot.

392 Deele Margarethe Eriksen Friberg Rørkær 22 Enkeprot.

406 Due Anna Maria Kastrup 22 Enkeprot.

526 Dowescheit Metta Renz 22 Enkeprot.

532 Davidsen Richard

uægte Barn; Moder: Loise

Davidsen 22 Enkeprot.

631 Donner Stanislava Haderslev 22 Enkeprot.

646 Danielsen Maren Schmidt Garup 22 Enkeprot.

657 Dohrmann Johanne Schmidt Jels 22 Enkeprot.

665 Dixen Peter H. Røjbøl, Østerlindet 22 Enkeprot.

672 Damm Kirstine Marie Dynt 22 Enkeprot.

727 Dahl Maren Marg Werner Litzenmann Sdr. Vilstrup Litzenmann? 22 Enkeprot.

735 Detlefsen Olga Schuldt Hovslund 22 Enkeprot.

880 Duus Maria Catharina Møller Lunderup 22 Enkeprot.

886 Dahl Enkefru

Haderslev,

Slagteg. 54, Enkefru 22 Enkeprot.

903 Due Anna Christine Sørensen Kær Vestermark 22 Enkeprot.

958 Duus Nis Peter Aabenraa 22 Enkeprot.

(9)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

1065 Dannemann Irene Boysen Høgslund 22 Enkeprot.

1066 Davidsen Ingeborg Petersen Aabenraa 22 Enkeprot.

1071 Desler Anne Margr. Schmidt Aalkjær 22 Enkeprot.

1080 Due Osine H Christensen Haderslev 22 Enkeprot.

1338 Dobran Hugo Karl Sønderborg Barn 22 Enkeprot.

1366 Dall Anna Traasbøl, Varnæs 22 Enkeprot.

1506 Dähnhardt Anna Haderslev 22 Enkeprot.

1606 Dominikussen Anna M. D. Nørborg 22 Enkeprot.

1607 Dominikussen Helene Elsmark 22 Enkeprot.

1625 Dethlefsen Johanne M…? Åstrup "Johanne Medvi"? 22 Enkeprot.

1664 Damm Hans L. Jels 22 Enkeprot.

1749 Duus Børn

Børn; Formynder: Jørg.

Andersen, Miang 22 Enkeprot.

1760 Dau Børn

Børn; Form. Peter Dau,

Sønderborg 22 Enkeprot.

1873 Dominicussen Soph. Hy Nørborg 22 Enkeprot.

1963 Duus Adolphine Christiansfeld 22 Enkeprot.

2003 Drehn Bosine Jacobsen Damgaard 22 Enkeprot.

2008 Duus Kathrine Kryhlmand Bredsten 22 Enkeprot.

2009 Diedrichsen Peter Brunde 22 Enkeprot.

2303 Duus Christiane Schmidt Varnæs 23 Enkeprot.

2081 Duus Anna Petersen N. Jersdal Enkeprot.

2191 Diedrichsen Andr. Jørn? Bønderby Form. Fr. Chr. Diedrichsen 23 Enkeprot.

Daus Karl Aabenraa Barn; overstreget Enkeprot.

2217 Dam Jeppe Thiset Forældrep. 23 Enkeprot.

2218 Demuth Mariane Nielsen Vandling 23 Enkeprot.

2249 Dohrmann Mine Neupert Sønderborg 23 Enkeprot.

2303 Duus Christiane Schmidt Varnæs Overstreget; "intet" 23 Enkeprot.

2347 Dahl Barn Aarøsund Barn 23 Enkeprot.

2420 Dall Anna Friis Tønder 23 Enkeprot.

2455 Detlefsen Katharine Toftlund 23 Enkeprot.

2471 Dürrbaum Wilhelmine Petersen Toghale 23 Enkeprot.

2550 Davidsen Eleonora Stevning 23 Enkeprot.

2631 Damm Christine Haderslev 23 Enkeprot.

2662 Dahl Hansine Haderslev 23 Enkeprot.

2675 Dahl Olivia Gramby 23 Enkeprot.

2682 Dethlefsen Johanne Haderslev Se 1625 Overstreget 23 Enkeprot.

2728 Dall Louise Avnbøl 23 Enkeprot.

2846 Dall Catharina Købingmark 23 Enkeprot.

76 Eggers Wilh. Snogbæk 27 Enkeprot.

182 Eggers Helene Marie K. Aabenraa 27 Enkeprot.

193 Elley Meta Marie Haderslev 27 Enkeprot.

358 Ehlers Anna Cathr. Tønder 27 Enkeprot.

405 Ehlers Catharina Aller 27 Enkeprot.

417 Essen Hedvig v. Styrtom 27 Enkeprot.

632 Enemark Christine Højrup 27 Enkeprot.

769 Ecklon Cæcilie Augustenborg 27 Enkeprot.

791 Enemark Anna Bjerning Halk 27 Enkeprot.

1057 Evermann Ingeborg Marcussen Løgumkloster 27 Enkeprot.

1074 Eichholz Wilhelmine Petersen Sønderborg 27 Enkeprot.

1133 Enemark Kjestine Petersen Højrup Se 632 Overstreget 27 Enkeprot.

1168 Esbensen Marie Cathrine Toft Klingbjerg 27 Enkeprot.

1173 Eschelsen Marie Dyrhave Se I 244 27 Enkeprot.

1236 Eckert Kirstine Hübschmann Esbjerg 27 Enkeprot.

1375 Enemark Halk Se 791 Overstreget 27 Enkeprot.

1445 Eschelsen Christine Krag Løjtkirkeby 27 Enkeprot.

1446 Erlang Johanne Hyldtoft Ladegaard, Kværs 27 Enkeprot.

1539 Ehlers Erlev Asyl Børn; Form: Bonde 27 Enkeprot.

274 Enevoldsen Cathr. Løjtkirkeby 27 Enkeprot.

1786 Esbensen Sophie Christensen Svenstrup 27 Enkeprot.

1974 Ernst Jørgen Hansen Nørrehostrup 27 Enkeprot.

245 Erichsen Anna Mikkelsen Mathiesen 27 Enkeprot.

280 Erichsen Dorothea Madsen Aabenraa 27 Enkeprot.

387 Eriksen Sørine Grevsen Over Jerstal 27 Enkeprot.

423 Eriksen Mette Aabenraa 27 Enkeprot.

451 Erichsen Christine Aabenraa 27 Enkeprot.

701 Eriksen Ellen Egen 27 Enkeprot.

1702 Eriksen Eli Arnum 27 Enkeprot.

1854 Espensen Jørgen Østerlund 27 Enkeprot.

1897 Elneff Petersen Bøttcher Aabenraa 27 Enkeprot.

1965 Ebsen Anna Køpke Sottrup 27 Enkeprot.

1981 Enevoldsen Laurids Bollerslev Forældre 27 Enkeprot.

2040 Ebsen Amalie Øelyne? Aabenraa 27 Enkeprot.

2309 Ernst Anna Løjtkirkeby 27 Enkeprot.

2354 Eckholdt Cathrine Haderslev 27 Enkeprot.

2380 Eberhardt Christine Lund Aabenraa 27 Enkeprot.

2464 Enevoldsen Nicl. Barsmark 27 Enkeprot.

2653 Enderleit Wilh. Haderslev 27 Enkeprot.

2711 Erdlang Anna Smøl 27 Enkeprot.

1092 Ehlers Anna Allerup 28 Enkeprot.

Eriksen Peter Rødekro Se I 2549 28 Enkeprot.

Eriksen Jørgen Egen Se I 2740 28 Enkeprot.

497 Fedders Dorthea Kolding 33 Enkeprot.

4 Forkert Margr. Haderslev 34 Enkeprot.

18 Foth Marie Sønderborg Folk? 34 Enkeprot.

19 Frederiksen Christine Erlev 34 Enkeprot.

56 Fog Hanne Rosenbæk 34 Enkeprot.

97 Feldstedt Peter Sønderborg 34 Enkeprot.

106 Friis Birgitte Jels 34 Enkeprot.

169 Friedrich Cathrine Haderslev 34 Enkeprot.

225 Friis Christine Sommersted 34 Enkeprot.

(10)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

233 Friis Elise Marie

Barn; Formynder: Carsten

Friis, Jeising 34 Enkeprot.

258 Fischer Agnes Aabenraa Erler? 34 Enkeprot.

380 Friedrichsen Annem. Erler Boiskov 34 Enkeprot.

586 Feicke Else Schlender Norborg Feicke? 34 Enkeprot.

1297 Fogt Thrinke Marie Nygaard overstreget 34 Enkeprot.

611 Frandsen Christine Iller 34 Enkeprot.

650 Franzmeier Cæsilie Riis-Hjarup 34 Enkeprot.

700 Friedrichsen Anna Fr. Aabenraa 34 Enkeprot.

711 Friedrichsen Dorothea Amelie Wyk 34 Enkeprot.

740 Fischer Henriette Sønderborg 34 Enkeprot.

773 Fogt Anna Maria Fredrikshof 34 Enkeprot.

1033 Findahl Karoline Bolette Brodersen Brøndlund 34 Enkeprot.

1160 Fallesen Oliva Christine Søgaardmark 34 Enkeprot.

1221 Fogh Ane Kathr. Lund Bæk 34 Enkeprot.

1297 Fogt Thrinke Marie Møller Nygaard 34 Enkeprot.

1302 Fischer Bertha E Detlefsen Sommersted 34 Enkeprot.

1336 Fogt Marie Aug. Hansen Lysabild 34 Enkeprot.

1354 Fogt Cathrine

Schmiede-

mand Sebbelev 34 Enkeprot.

1443 Flinth Anna M. N. Naumann Aabenraa Naumann? 34 Enkeprot.

1444 Fogt Sine Chr. H. Oechsle Skodsbøl 34 Enkeprot.

1521 Finger Anna Hansen Berg Ulkebüll 34 Enkeprot.

1538 Feddersen

Børn; Form: Carsten Angel,

Bierremark 34 Enkeprot.

1545 Fauerholm Hans Nørborg 34 Enkeprot.

1601 Festersen Ella Friedrichsen Avnbøl 34 Enkeprot.

1608 Fogh Meta Hansine Feddersen Rødding 34 Enkeprot.

Fransen Heinr. Form. Halk se R 3 Overstreget 34 Enkeprot.

1670 Frederiksen Jes F. Bylderupmark 34 Enkeprot.

1654 Frandsen Chr. Anne Kastrup 34 Enkeprot.

1830 Frank Guste Marie Petersen Jels 34 Enkeprot.

1839 Friedrichsen Christine Thimsen Arnitlund 34 Enkeprot.

1853 Feddersen Anna Jessen Aabenraa 34 Enkeprot.

1859 Fenn Eleonora Johannsen Bovrup 34 Enkeprot.

2188 Frost Peter Petersen Hyrup 35 Enkeprot.

1918 From Marie

Barn; Form: M. S. Fromm, Tyrstrup; 1918 overstreget og

erstattet med 1925 35 Enkeprot.

1925 From Anne Schøssler Ørsted 35 Enkeprot.

2010 Frost Erik Flovt Barn 35 Enkeprot.

2011 Frost Margrete Sønderborg Barn 35 Enkeprot.

2047 Fedders Priess

Friederika

Knudsen Skodsbøl 35 Enkeprot.

2129 Fangel Jens

Barn; Christian Imhoff,

Brand…? 35 Enkeprot.

2159 Frellesen

Barn; Form. H. Samuelsen,

Nørburg 35 Enkeprot.

2174 Friis Alfriede

Form: Køhler, Kalfslund,

Haderslev 35 Enkeprot.

2261 Frank Jeppe Jels 35 Enkeprot.

2291 Frøhlich Ernst

Brn; Form: Søren Johannsen,

Kolding 35 Enkeprot.

2301 Figge Anna E. Hellevad 35 Enkeprot.

2322 Faaborg Helene Løjtkirkeby 35 Enkeprot.

2328 Fogh Dorthea Kjær Nustrup 35 Enkeprot.

2349 Freese Anne : Sønderborg 35 Enkeprot.

2365 Frandsen Maren Hygommark 35 Enkeprot.

2400 Frømke Marg. København Marg? 35 Enkeprot.

2324 Frost

Hans og Bothilde

Nu Abildsmark; Østerby

overstreget 35 Enkeprot.

2428 Fries Bothilde Sørensen Kollund 35 Enkeprot.

2441 Føhlisch Elise Marie Blievernich København Blievernich? 35 Enkeprot.

2442 Fredershagen Paula Panzint Nykøbing? Panzint? "Nykøbing ?" 35 Enkeprot.

2473 Freund Claus Heisager 35 Enkeprot.

2505 Falk Chr Barn; Ugemark 35 Enkeprot.

2597 Freund Jens Barsmark 35 Enkeprot.

2642 Festersen Aug. Transbøl 35 Enkeprot.

2650 Frost Johs. L. Agerskov 35 Enkeprot.

2667 Feddersen Hans Chr. Tønder 35 Enkeprot.

2689 Frost Anne M. Kær 35 Enkeprot.

2709 Franke Marie Jensen Løgumkloster 35 Enkeprot.

2814 Franzen Sofie Odense 35 Enkeprot.

2835 Frandsen Elisabeth Vejle 35 Enkeprot.

23 Greisen Petrine Haderslev "Fru Dr." 40 Enkeprot.

47 Greisen Petrine Haderslev Se 23 Overstreget 40 Enkeprot.

93 Grimm Amalie Oxbøl 40 Enkeprot.

209 Gaedt Wilhelmine Skovby Gaedt? Galdt? 40 Enkeprot.

294 Gerloff Wilhelmine Aabenraa Barn 40 Enkeprot.

390 Grau Maren Christine Frees Felsted 40 Enkeprot.

414 Griesbach A. Løgumkloster "Enke" 40 Enkeprot.

525 Gøbel Meta Haderslev 40 Enkeprot.

567 Ganderup Andreas Marius

Barn; Formynder: Sophus

Friis, Thiset 40 Enkeprot.

502 Galuzik Børnene Fauerby Børnene; Form: Flækkekassen 40 Enkeprot.

609 Gudmann Ingeborg Sundsmark 40 Enkeprot.

623 Gundlach Emma Aabenraa 40 Enkeprot.

642 Goldbeck Kjestine Gjesthede Haderslev 40 Enkeprot.

683 Geiken Metha M. Sørensen Løgumkloster 40 Enkeprot.

(11)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

752 Geisen Marrgarethe Weber Graasten 40 Enkeprot.

845 Green Anne Cathrine Olesen Agerskov 40 Enkeprot.

849 Gernhøfer Dorothea M. C. Sønderborg 40 Enkeprot.

900 Gormsen Anne Chr. Almsted før: Asserballe 40 Enkeprot.

920 Gasenzer Jensine Andersen Jejsing 40 Enkeprot.

1063 Geil Marie Kirstine Andersen Aastrup 40 Enkeprot.

1064 Glysing Eleonora Thordsen Sønderborg 40 Enkeprot.

1073 Godbersen Hansine Knudsen Hajstrup 40 Enkeprot.

1094 Grodt Thomine Thomsen Overaastrup 40 Enkeprot.

1110 Gram Alvine Traasbøl 40 Enkeprot.

1243 Gatermann Marie Bendorff Højer 40 Enkeprot.

1260 Gydesen Katharina Jepsen Mastrup 40 Enkeprot.

1274 Grunewald Christine Sønderborg 40 Enkeprot.

1309 Gonnsen Catharine Joh. Hjordkær Børn 40 Enkeprot.

1347 Grohnheit Marie Meklenborg 40 Enkeprot.

1350 Gram Alvine R Fandel Traasbøl Se 1110 Overstreget 40 Enkeprot.

1442 Gramgaard Anne Kirstine Kassø 40 Enkeprot.

1553 Gudemoos Margrethe 40 Enkeprot.

1646 Gøeg Marie Høgelund 40 Enkeprot.

1649 Gunnersen Birta Wokuhl Sønderborg 40 Enkeprot.

1680 Gannerup Hans P. N. Thiset 40 Enkeprot.

1728 Grell Martha Helene Rødding 40 Enkeprot.

1735 Geerthsen Anna Rødekro 40 Enkeprot.

1741 Grenck Maren Johanne Taps 40 Enkeprot.

1803 Grau Ellen Markussen Olsen 40 Enkeprot.

1804 Grodt Børnene Over Aastrup Se 1094 Børnene; overstreget 40 Enkeprot.

1826 Gregersen Jørgen Egernsund 41 Enkeprot.

1838 Genz Agnes Rasmussen Paulsen 41 Enkeprot.

1841 Gregersen Børn

Børn; Form: Jens Gregersen;

B…?; Overstreget: Broager 41 Enkeprot.

1858 Gruss Frida Christine Petersen Varnæs 41 Enkeprot.

2019 Goth Caroline Nielsen Hjort Sommersted 41 Enkeprot.

1937 Gerber Johann Rinkenæs 41 Enkeprot.

1941 Gericke Marie Lage Ladegaard, Kværs 41 Enkeprot.

1978 Gimm Christine Abkjær Bolderslev 41 Enkeprot.

1957 Geng Chr. M. Skærbæk Barn 41 Enkeprot.

2012 Gissemann Hans Gabøl 41 Enkeprot.

2190 Gamborg Thomasine Nielsen Københoved 41 Enkeprot.

2225 Grosslunning Theodor Aarøsund Forældrep. 41 Enkeprot.

2021 Grell Børnene Rødding Børnene 41 Enkeprot.

2252 Gehrke Ottilie Popp Hansen Charlottenlund 41 Enkeprot.

2289 Grundt Anna Esbjerg 41 Enkeprot.

2304 Grau Mathilde Nordborg Barn 41 Enkeprot.

2346 Grau Eline Clausen Skodborgskov 41 Enkeprot.

2383 Gjesthede Anna Brabæk 41 Enkeprot.

2427 Grundahl Anna Marie Hoptrup 41 Enkeprot.

2461 Godt Olga Nielsen København 41 Enkeprot.

2487 Gelineck Jørgine Hansen Ustrup 41 Enkeprot.

2575 Godt Marie Dyndved 41 Enkeprot.

2589 Gøttsch Helene Haderslev 41 Enkeprot.

2621 Greisen Anna K. Skodborgskov 41 Enkeprot.

2668 Grau Maren

Ankulgaard,

Augustenborg Ankulgaard? 41 Enkeprot.

2713 Gudtmann Andr. Møgeltønder 41 Enkeprot.

2722 Gaarde Peter Sdr. Hostrup 41 Enkeprot.

2723 Gørtz Carl Haderslev 41 Enkeprot.

2573 Hansen Heinr. Aabenraa Forts. fra pag 52 43 Enkeprot.

2578 Hansen Andreas Aabenraa 43 Enkeprot.

2584 Hansen Jørgen Aabenraa 43 Enkeprot.

2607 Hansen Ingeborg Stenderup 43 Enkeprot.

2624 Hansen Karen og Anna Rinkenæs Børnene 43 Enkeprot.

2643 Hansen Marie Lintrup 43 Enkeprot.

2645 Hansen Else Asserballeskov 43 Enkeprot.

2647 Hansen Marie Tønder 43 Enkeprot.

2696 Hansen Anna Haderslev 43 Enkeprot.

2704 Hansen Hans Ravn Skrydstrup Se 2624 Overstreget 43 Enkeprot.

2710 Hansen Hans Alslev 43 Enkeprot.

2712 Hansen Hans Øsby 43 Enkeprot.

2714 Hansen Marie Tønder 43 Enkeprot.

2353 Henning Margrethe Haderslev 44 Enkeprot.

2409 Harsdorf Hedvig Krohn Haderslev 44 Enkeprot.

2419 Hube Ferd. og Otto Tønder Børnene 44 Enkeprot.

2436 Hinrichsen Tønder Se I 4345 44 Enkeprot.

2458 Heuschkel Theodora Hillerød 44 Enkeprot.

2523 Hinrichsen Henrik Aabenraa 44 Enkeprot.

2552 Hylleberg Mette Genner 44 Enkeprot.

2561 Horn Minna Tønder 44 Enkeprot.

2580 Haupt Franz Aabenraa 44 Enkeprot.

2585 Hoffmann Minna Sdr. Ønlev 44 Enkeprot.

2586 Hovberg Cathrina Haderslev 44 Enkeprot.

2606 Hørlyk Anna Aabenraa 44 Enkeprot.

2625 Haugaard A. Bedsted-Lø 44 Enkeprot.

2634 Heldt Laura Aabenraa 44 Enkeprot.

2640 Hell Dora Høruphav 44 Enkeprot.

2673 Heisselberg Niels Haderslev 44 Enkeprot.

2797 Hjeds Kirstine Møgeltønder 44 Enkeprot.

7 Hansen Dora

Oldekopf (Noltemejer)

Haderslev, Naffet

3 45 Enkeprot.

13 Hansen Hansine Pedersen Lindknud 45 Enkeprot.

20 Hansen Christine Sønderager 45 Enkeprot.

40 Hansen Nicolai Padborg 45 Enkeprot.

(12)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

41 Hansen Niels Ravsted 45 Enkeprot.

74 Hansen Margrethe Lorensen 45 Enkeprot.

98 Hansen Marie Haderslev Sønderborg overstreget 45 Enkeprot.

99 Hansen Cathrine Dybbøl 45 Enkeprot.

133 Hansen Anne Marie Kettingskov

302 overstreget; tilføjet:

"aabenbart den samme som E

302 Jørgen.." 45 Enkeprot.

165 Hansen Marie F. E. Aabenraa 45 Enkeprot.

167 Hansen Mette M. A. Kragh Øster Lindet 45 Enkeprot.

200 Hansen Frida Henriette Haderslev 45 Enkeprot.

205 Hansen Marie Kristine Rougstrup 45 Enkeprot.

223 Hansen Kirsten Dynved 45 Enkeprot.

236 Hansen Marie Overstreget 45 Enkeprot.

239 Hansen Sophie Cathrine Almsted 45 Enkeprot.

242 Hansen Cathrine Marie Dybbøl 45 Enkeprot.

269 Hansen Niels Horslyk 45 Enkeprot.

271 Hansen

Frederikke

Dorthea Sandbæk 45 Enkeprot.

274 Hansen Kathrine Johannsen Løjtkirkeby 45 Enkeprot.

288 Hansen H. A. Aabenraa 45 Enkeprot.

316 Hansen Frida Dose Haderslev 45 Enkeprot.

322 Hansen Anna Jensine Arnum 45 Enkeprot.

336 Hansen Anna Sophie Blans 45 Enkeprot.

346 Hansen Anna Kathrine Skast 45 Enkeprot.

349 Hansen Catharina Sønderborg 45 Enkeprot.

366 Hansen

Tille Marie

Hansine Sdr. Sejerslev 45 Enkeprot.

402 Hansen Katrine M Bøtger

Lebølgård,

Tandslet 45 Enkeprot.

438 Hansen Jørgen Fr. Adsbøl 45 Enkeprot.

460 Hansen Marie Winter Tønder Se 2417 Overstreget 45 Enkeprot.

473 Hansen Marie Guzinka Hønsnap Gusinka? 45 Enkeprot.

482 Hansen Dorothea Graasten 45 Enkeprot.

485 Hansen Anna Sieck Torsbøll 45 Enkeprot.

506 Hansen Hans Rinkenis Barn; ved Volfsballe 45 Enkeprot.

510 Hansen Sophie Fogt Haderslev 45 Enkeprot.

524 Hansen Andreas

Haderslev,

Bønderg. 3 45 Enkeprot.

539 Hansen Maren Christensen Pøl 45 Enkeprot.

545 Hansen Asmus

Barn; Formynder Chr.

Jespersen Hoi, Stevning 45 Enkeprot.

568 Hansen Anna Petersen Tinglev 45 Enkeprot.

746 Harms Dorthea Rødekro 46 Enkeprot.

6 Hasselmann Marie 46 Enkeprot.

11 Harms Fanny Helsingør 46 Enkeprot.

59 Hartmann Mathilde 46 Enkeprot.

110 Hauser Margr. M. Haderslev 46 Enkeprot.

114 Hinze Frederikke Aabenraa 46 Enkeprot.

151 Hecker Maria Cath. Tønder 46 Enkeprot.

160 Hauschildt Magdalene Tønder 46 Enkeprot.

172 Hadenfeldt Nicoline Hansine Haderslev 46 Enkeprot.

175 Holm

Margrete

Caroline Haderslev 46 Enkeprot.

176 Hielscher Marie Margrethe Sønderborg 46 Enkeprot.

203 Houtscha Marthe Haderslev 46 Enkeprot.

226 Holbeck Anne Alfriede Haderslev 46 Enkeprot.

230 Hunderup Cecilie Skærbæk 46 Enkeprot.

323 Hoirup Børnene Hürup Børnene 46 Enkeprot.

348 Hattig Catharine Ø. Sottrup 46 Enkeprot.

359 Hinrichsen Marie Elis. Sønderborg 46 Enkeprot.

382 Henriksen Maren Jensine Stubbum 46 Enkeprot.

441 Horn Emil Se 1912

Overstreget; Barn; "Se under

Iv..?" 46 Enkeprot.

448 Holst Irene Aabenraa Jørgen overstreget 46 Enkeprot.

90 Hielscher Anne Kümpel Sønderborg 498 overstreget 46 Enkeprot.

499 Hirtleben Meyer Haderslev 46 Enkeprot.

538 Hattesen Marie Lorenzen Dynt 46 Enkeprot.

542 Hasselmann

Johanne

Matthiesen Sønderborg 46 Enkeprot.

569 Henningsen Maren Petersen 46 Enkeprot.

576 Hans Maren Damberg Haderslev 46 Enkeprot.

651 Hattesen Jenny Christiane Tønder 46 Enkeprot.

682 Holzer Johanne K. M. Haderslev 46 Enkeprot.

691 Hildebrandt Nilia Rode Haderslev 46 Enkeprot.

733 Hanisch Maria Sophia Aabenraa 46 Enkeprot.

751 Hartmann Marie Auguste Sønderborg 46 Enkeprot.

771 Hedegaard Christine Lund Øsby 46 Enkeprot.

777 Hugger Johannes Skrydstrup 46 Enkeprot.

795 Hell Christine Lambjerg 46 Enkeprot.

818 Horn Anna Catharina Burkal

Se 818 under

Hansen Overstreget 46 Enkeprot.

860 Holm Dorathea Skodsborg 46 Enkeprot.

862 Hoippe Johanne Petersen Sønderborg 46 Enkeprot.

866 Handler Margrethe Fjelby 46 Enkeprot.

923 Hoffmann Anne Caroline Schulz Aabenraa 46 Enkeprot.

943 Hansson Cathrine Rosa Thastesen Arnitlund Rosa? 46 Enkeprot.

967 Holm Marie Anna Terkelsbøl 46 Enkeprot.

(13)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

996 Helming Helene Frieder. Tychsen Broager 46 Enkeprot.

630 Hansen Evald Lintrup Barn 47 Enkeprot.

580 Hansen Anna Marie Frost 47 Enkeprot.

584 Hansen Sophie Jørgensen Tandslet 47 Enkeprot.

591 Hansen Peter Christian Jels 47 Enkeprot.

613 Hansen Cathrine Hansen Tørsbøl 47 Enkeprot.

636 Hansen Mathia Petrine Hygum Mark 47 Enkeprot.

680 Hansen Peter Atzbüll, nu Kværs 47 Enkeprot.

681 Hansen Maria Christine Bødewald

Kløjing ved

Løgumkloster 47 Enkeprot.

696 Hansen Anna Marie Hansen Kliplev 47 Enkeprot.

704 Hansen Maren Olesen Thomsen Vesterende Ballum Oksen? 47 Enkeprot.

714 Hansen Anna Katharine Paulsen Østerby 47 Enkeprot.

716 Hansen

Magdalenea

Theresia Jensen Døstrup 47 Enkeprot.

723 Hansen Kathrine Andresen Fole 47 Enkeprot.

757 Hansen Johanne Fr.

Baggersgaar

d Overjersdal Overjersdal 47 Enkeprot.

764 Hansen

Anne Botille

Hansen Christensen Overjersdal 47 Enkeprot.

775 Hansen Kirstine Marie Hansen Rejsby 47 Enkeprot.

785 Hansen Anna Margr. Hansen Rejsby 47 Enkeprot.

793 Hansen Kathrine Skodsbølmark 47 Enkeprot.

796 Hansen Christine Jørgensen Ketting 47 Enkeprot.

806 Hansen Peter Almsted 47 Enkeprot.

807 Hansen Peter Schmidt Lauensby 47 Enkeprot.

810 Hansen Hans Peter Avnbøl Kaldet Fogt 47 Enkeprot.

818 Hansen Anna Katharina Burkal Barn 47 Enkeprot.

829 Hansen Christine Mathie Petersen Ellum 47 Enkeprot.

876 Hansen Anna Dorath. Nissen Bjernd… Bynavn skadet 47 Enkeprot.

902 Hansen Karen Marie Nielsen Stenderup 47 Enkeprot.

910 Hansen Anna Catharine Bertelsen Mølby 47 Enkeprot.

916 Hansen Anne Marie Bjerning Øsby "Halk" overstreget; "nu Øsby" 47 Enkeprot.

924 Hansen Anna Marie Christensen Christensen Aabenraa 47 Enkeprot.

845 Hansen Anna Cathrine Knudsen Mejlby 47 Enkeprot.

976 Hansen Ellen

Esbjerg; Norgesg.

31 47 Enkeprot.

977 Hansen Margrethe Finmand Guderup 47 Enkeprot.

978 Hansen Cathrine M Thomsen Augustenborg 47 Enkeprot.

999 Hansen

Georgine

Hansine Løgumkloster 47 Enkeprot.

1002 Hansen

Anna Dorothea

Amalie Nissen Broager 47 Enkeprot.

1003 Hansen Cathrine Marie Petersen Ertebjerg 47 Enkeprot.

1027 Hansen

Metha Christine

Laurenze Kramer Toftlund 47 Enkeprot.

1042 Hansen Anna Petersen Stevning 47 Enkeprot.

1045 Hansen Marie Chr. Otzen Jægerup 47 Enkeprot.

1060 Hansen Jensine Chr. Jessen Majbæk 47 Enkeprot.

1087 Hansen Auguste Besmans Ringenæs 47 Enkeprot.

1104 Hansen Anna Elisabeth Clausen Skodborg 47 Enkeprot.

1138 Hansen Christine Marie Asmussen Jejsing 48 Enkeprot.

1147 Hansen Margr.

Haderslev,

Storegade 21 Se 98

1147: Overstreget; Dyrlæge

Jens Hansen, Sønderborg 48 Enkeprot.

1153 Hansen Inger Christine Hansen Tarp, Arrild 48 Enkeprot.

1158 Hansen Marie Kathrine Hansen Tandselle 48 Enkeprot.

1190 Hansen Dorothea Mathiesen Kettingskov Se 482 Overstreget 48 Enkeprot.

1192 Hansen Regine Alma Petersen Klinting 48 Enkeprot.

1196 Hansen

Mariane Christiansen

Barn; Moder: Alvine Petrea

Hansen, Haderslev 48 Enkeprot.

1201 Hansen Metha Marie Jürgensen Sdr. Ønlev 48 Enkeprot.

1208 Hansen Cæcilie Maria Christensen Skelde 48 Enkeprot.

1225 Hansen Anna Margr. Jepsen Bovrup 48 Enkeprot.

1278 Hansen Sophie Margr. Fogt Lovtrup 48 Enkeprot.

1281 Hansen Anna Maria Paulsen Tønder 48 Enkeprot.

1289 Hansen Catharina Maria Andresen Majbæk 48 Enkeprot.

1295 Hansen Ingeborg Cathr.

Christensen

Lyk Dybbøl 48 Enkeprot.

1313 Hansen Hedvig Math. Hansen Døstrup 48 Enkeprot.

1320 Hansen Maria Jespersen Ejstrup 48 Enkeprot.

1331 Hansen

Mads Chr.

Brandt Allerup Barn 48 Enkeprot.

1337 Hansen Helene Maria Herum Kollund 48 Enkeprot.

1345 Hansen Anna Marie Andresen Tandslet "Fortsæt næste blad" 48 Enkeprot.

1026 Hinrichsen

Magdalene

Marie Bredebro 48 Enkeprot.

1047 Hellesoe Cicilie Krämer Lunden 48 Enkeprot.

1050 Hamer Anne Kjestine Petersen Stubbæk 48 Enkeprot.

1051 Henningsen Anne Chr. Madsen Loit Kirkeby 48 Enkeprot.

1085 Høgh Maria Margretha Juhl Aartoftmark 48 Enkeprot.

1098 Hemmersan Botilla Anna Norn Aabenraa Hemmersan? 48 Enkeprot.

1103 Hagge Fr. Paulsen Egernsund 48 Enkeprot.

1129 Hammelev Ellen Nicolaisen Dybbøl 48 Enkeprot.

1135 Hauschildt Ingeborg P Midutzki Aabenraa Miduteki? 48 Enkeprot.

1176 Hinrichsen

Dorthea

Christine Gråsten 48 Enkeprot.

572 Jorth Christine Blans

"Hjorth" rettet; 1178

overstreget 48 Enkeprot.

1211 Holm Caroline Kj. Fr. Popp Ørderup 48 Enkeprot.

(14)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

1239 Holm Ingerline H. Schmidt Tvismark 48 Enkeprot.

1263 Holm Maren Ebsen Barsmark 48 Enkeprot.

126 Holst Bothilde M. Riis Skrydstrup 48 Enkeprot.

1299 Hummelgaard Ida Knudz Overjersdal Knude?? 48 Enkeprot.

1303 Haase Maggi Andr. Petersen Løgumkloster 48 Enkeprot.

1312 Harrebye Mathilde Dinesen Iversen Haderslev 48 Enkeprot.

1355 Homeister Anna Marie Paulsen Bollerslev 48 Enkeprot.

1417 Holm Maria Cecilia Petersen Højrup II 48 Enkeprot.

1418 Hovgaard Ane Marie Nielsen Grønnebæk 49 Enkeprot.

1419 Herse Cathrine Jørgensen Andholm 49 Enkeprot.

1437 Hundebøl Kjestine Halling Fole 49 Enkeprot.

1440 Hasselmann Anne Cathr. Gommensen Sundsmark 49 Enkeprot.

1468 Høfer Marie Elisabeth Falkenberg Graasten 49 Enkeprot.

1560 Henningsen Dora Thomsen Christensen Lebøllykke 49 Enkeprot.

86 Heinrich

Minna

Wilhelmine Sprie Hjerndrup Sprie? 49 Enkeprot.

1590 Henck Johanne Margr. Otzen Sønderborg 49 Enkeprot.

1595 Hybschmann Anna K. Fallesen Toftlund 49 Enkeprot.

1596 Hoffbeck Marie Cathrine Skovby 49 Enkeprot.

1597 Herrmann Anna Johanne Hoyer Broager 49 Enkeprot.

1615 Hinrichsen Rosalie Bredebro Se 1026 Overstreget 49 Enkeprot.

1621 Hymøller Ingeb. Matzen Blans 49 Enkeprot.

193 Holdt Meta Haderslev 49 Enkeprot.

1633 Høj Anna Christensen Christensen Vester Sotrup 49 Enkeprot.

1653 Høyer Nicolai P. Visby 49 Enkeprot.

1678 Heisselberg Peter H. Kassø 49 Enkeprot.

1725 Hennig Bernh. Oksenvad Formynder: Jes Holm 49 Enkeprot.

1756 Hammer Meta Graasten 49 Enkeprot.

1776 Helmer Christina Eriksen Sønderborg 49 Enkeprot.

1774 Heiselberg Cathrine Brandhoff 49 Enkeprot.

1787 Hubschmann Johanne Bennetzen Toftlund 49 Enkeprot.

1791 Hollensen Kristine Toftlund Kristine? 49 Enkeprot.

1798 Hynding

"Fru A. (Formynder) Gammelgaard; Se også E

1798 under Jessen) 49 Enkeprot.

1801 Holländer Birgitte Petersen Svenstrup 49 Enkeprot.

1805 Henningsen Skads Børn 49 Enkeprot.

1819 Hundrup Inge Petersen

Langetved,

Skodborg 49 Enkeprot.

1840 Hellesø Ellen Struck Holm, Norborg 49 Enkeprot.

1842 Holm Jonathan Vinum Forældre 49 Enkeprot.

1856 Holm Hedevig Meier Sietmeide Sietmeide? 49 Enkeprot.

1909 Holm

Hummelgaard Børn Jægerlund Børn 49 Enkeprot.

1916 Hejtmann Christine Marie Lorenzen Aabenraa 49 Enkeprot.

1933 Horne Børn

Børn; Formynder: Franz

Nicolai, Nørborg 49 Enkeprot.

2046 Heine Dorthea Gramby 49 Enkeprot.

2176 Holm Anna Maria Haderslev 49 Enkeprot.

2187 Hinrichsen Dorothea Graasten Overstreget 49 Enkeprot.

2199 Holm Elise Weber Aabenraa 49 Enkeprot.

2207 Heinsvig Marie Emmerlev

Uægtefødt Barn; Formynder se

E 2207 under M 49 Enkeprot.

2316 Hedemark Niels Raahede Forældrep. 49 Enkeprot.

2343 Hinrichsen Hinr. Carsten Bolilmark, Rømø Fortsæt s. 44 49 Enkeprot.

1362 Hansen Christine Sørensen Møller 50 Enkeprot.

1366 Hansen Anne Dall Traasbøl Dall? 50 Enkeprot.

1422 Hansen Anne Marie Lamp Dyntved 50 Enkeprot.

1420 Hansen Anne Kirstine Bruhn Haderslev 50 Enkeprot.

1421 Hansen Marie Alb. Fr. Schmeichel Frøslev 50 Enkeprot.

1423 Hansen Margrethe Cathr. Evald Petersen Beftoft 50 Enkeprot.

1424 Hansen Elena Emilie Nohren Sønderborg 50 Enkeprot.

1425 Hansen

Anna Olga

Ernestine Clausen Trappe 50 Enkeprot.

1426 Hansen Anna Margr. Sandbeck Skodsbøl 50 Enkeprot.

1427 Hansen Anna Margr. Hansen Dalsgaard 50 Enkeprot.

1428 Hansen Petrea Lorenzen Andresen Hovgaard 50 Enkeprot.

1429 Hansen Margaretha M. Andersen Tørsbøl 50 Enkeprot.

1430 Hansen Caroline Kjestine Thomsen Christensen 50 Enkeprot.

1483 Hansen Anne Marie Raschkovski Volsballe 50 Enkeprot.

1492 Hansen Margretha Aug. Thomsen Vejbæk 50 Enkeprot.

1497 Hansen Anna Jørgensen Bolderslev 50 Enkeprot.

103 Hansen Peter og Meta Hønsnap

Overstreget; hører til 680

ovenfor 50 Enkeprot.

1532 Hansen Wilhelmine Horn Johannsen Burkal Se 818 Overstreget; "Skal gælde" 50 Enkeprot.

1533 Hansen Ellen Behrendt Galstedt 50 Enkeprot.

1543 Hansen Peter Nicolaus Kværs Se 680 Overstreget 50 Enkeprot.

1549 Hansen Marie Dorthea Skodsbøl 50 Enkeprot.

1562 Hansen Anne Kock Kær 50 Enkeprot.

1571 Hansen

Helmine

Mathilde Paysen Aabenraa 50 Enkeprot.

943 Hansson Cathr. Ane Festesen Arnitlund 50 Enkeprot.

1626 Hansen Kathrine Marie Ohlsen Laagmaj 50 Enkeprot.

1629 Hansen Siegfried Augustenborg Barnet 50 Enkeprot.

1644 Hansen Jürgine Rovbjerg Barnet 50 Enkeprot.

1647 Hansen Jens og Anna Aabenraa Forældrep. 50 Enkeprot.

1656 Hansen Peter M.

Haderslev,

Gaaskærg. 50 Enkeprot.

1674 Hansen Johanne Hostrupskov Se 2259 Overstreget; 50 Enkeprot.

(15)

E-Løbenummer Efternavn Fornavn Født Gift Bopæl Henvisning Note Kilde Enkeprot.

1686 Hansen Johannes Tønning Tønning? 50 Enkeprot.

1724 Hansen Juliane Marie Skads 50 Enkeprot.

1027 Hansen Christine Toftlund 50 Enkeprot.

1730 Hansen Hans Chr. Jels Se 591 Overstreget 50 Enkeprot.

1746 Hansen Inger Elisabeth Knudsen Sønderborg 50 Enkeprot.

1767 Hansen

Kathrine

Bothilde Sørensen Ballum 50 Enkeprot.

1784 Hansen Lars Haderslev 50 Enkeprot.

1793 Hansen Louise Hansen Rinkenæs 50 Enkeprot.

1812 Hansen Simoline

Haderslev,

Erleffvej 50 Enkeprot.

2024 Hansen Larsine Jensen Staub 50 Enkeprot.

1718 Hansen Sophie Schmidt Skovby, Als 50 Enkeprot.

1962 Hansen

Barnet; Formynder Hans

Knudsen, Toftlund 51 Enkeprot.

1822 Hansen Christiane Hansen Avnbøl 51 Enkeprot.

1824 Hansen Christine Marie Ley Frøslev 51 Enkeprot.

1847 Hansen Christiane Stolbro, Guderup 51 Enkeprot.

1866 Hansen Marie Hansen Toftlund 51 Enkeprot.

1870 Hansen

Hedvig

Magarethe f: Meyer, Ravsted 51 Enkeprot.

1882 Hansen Marie Lorenzen Iller, Broagger 51 Enkeprot.

1889 Hansen Christine Marie

Overstreget; f: Matthisen,

Fynshav 51 Enkeprot.

1908 Hansen Nanni Jacobsen Agerskov 51 Enkeprot.

1914 Hansen Hanna Lassen Felsted 51 Enkeprot.

2025 Hansen Johann Skodsbøl 51 Enkeprot.

2032 Hansen Jørgen Adsbøl Se 438 Overstreget; Forældrep. 51 Enkeprot.

2042 Hansen Anne Margr. Møller Haderslev 51 Enkeprot.

2048 Hansen Sophie Lassen

Stevning v.

Svenstrup 2048? 51 Enkeprot.

2065 Hansen Peter, Christine Børn; Peter Svendsen, Ketting 51 Enkeprot.

2080 Hansen Anne Erichsen Hyrup II 51 Enkeprot.

2082 Hansen Anna Marie Reichardt Mjels 51 Enkeprot.

2096 Hansen Ingeborg Hansen Egernsund 51 Enkeprot.

2105 Hansen Teresia Nikiel

Haderslev,

Jomfrug. 51 Enkeprot.

2108 Hansen Bothilde Helene Andresen Rogebøl 51 Enkeprot.

2111 Hansen Auguste Enghoff Broager 51 Enkeprot.

2125 Hansen Barn

Barn; Formynder: Schmidt,

Mostrup 51 Enkeprot.

2147 Hansen Marie Jakobsen Bude Overstreget; Bude? 51 Enkeprot.

2152 Hansen Marie

Barn; Form. Andersen,

Bagmos v. Sønderborg 51 Enkeprot.

2166 Hansen Johanne Marg. Sottrup Enke efter Jensen 51 Enkeprot.

2177 Hansen Ægtepar Dynth Se 438 Overstreget; "Ægtepar, Dynth" 51 Enkeprot.

2181 Hansen Axel Form. Jørg. Hansen, Dynt 51 Enkeprot.

2182 Hansen Kathr. Se under P. Enke efter Paulsen, Ellum 51 Enkeprot.

2189 Hansen Jes Peter

Midtskov, Iller

Mark 51 Enkeprot.

2203 Hansen Bodil Kjær Flovt 51 Enkeprot.

2210 Hansen Christiane Wegner Ellum 51 Enkeprot.

2215 Hansen Hanne Rasmussen Skovby 51 Enkeprot.

2216 Hansen Christian

Barn; Formynder Christian

Peter Hansen, Hovslund 51 Enkeprot.

2226 Hansen

Maren

Magdalene Kolding 51 Enkeprot.

2235 Hansen Hans Peter Sønderborg 51 Enkeprot.

2238 Hansen Hansine Irene Nielsen Højer 51 Enkeprot.

2240 Hansen Draved Se 473 Overstreget 51 Enkeprot.

2242 Hansen Chr. Løgumkloster Forældrep. 51 Enkeprot.

2250 Hansen Abelone Føvling 51 Enkeprot.

2259 Hansen Johanne Siemka Host… Ballum Fødenavn og stednavn? 51 Enkeprot.

2276 Hansen Frederikke Bodsbøl 51 Enkeprot.

2284 Hansen Asmus Nr. Smedeby Forældrep. 51 Enkeprot.

281 Se p. 54 52 Enkeprot.

493 Iversen Anna Westerkobbel 52 Enkeprot.

583 Iversen Emmi Høruphav Se under L Overstreget 52 Enkeprot.

719 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

749 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

783 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

786 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

828 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

864 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

1183 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

1594 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

1389 Iversen Ellen Clausen Ulkebøl 52 Enkeprot.

1617 Se 398 52 Enkeprot.

1726 Ibsen Jensine Løgumkloster Overstreget; Enkefru 52 Enkeprot.

1701 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

2014 Ingwertsen Anna Aabenraa 52 Enkeprot.

2086 Iversen Karen Marie Giestmann Endrupskov 52 Enkeprot.

2107 Ingversen Cathrine Rasmussen Lovtrup 52 Enkeprot.

2116 Iversen Cæcilia Nielsen Nybøl 52 Enkeprot.

2136 Opremsning uden navne 52 Enkeprot.

2248 Iversen Kathe

Barn; Form. W. Schmidt,

Tønder 52 Enkeprot.

2373 Iversen Emmy Hørup

Se E 583, I

464 I 467? 52 Enkeprot.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

fogden i Øster Flakkebjerg herred hidtil havde udøvet i Kvisle- mark og Fyrendal sogne og herredsfogden i Vester Flakkebjerg her­. red i Høve sogn fra samme tid

figen, så huden sprak og lidt blod kom ud, men kunne i øvrigt bekræfte, at Kieldsted ikke tidligere havde over- faldet nogen. Sammenstødet fandt sted 2 å 3 favne uden for

hertil. Forholdene står her i modsætning til Skander- borg len, hvor kirkerne synes at have fået lov til at anskaffe inventar nogenlunde efter behag, forudsat at bygningerne

stenske Gaard blev staaende uforandret indtil Branden den 17. Branden blev paasat af en sølle døvstum Dreng, som om Formiddagen havde overværet en mindre Brand

gaard med Avling kun at forsyne Hornstrup Kommunes i Tiden vordende Præsteembede med kun Bolig og Have af passende Størrelse. Provsten vil gerne forhandle med et

Hvis du er heldig, vil der være én eller flere dubletter, men du skal være varsom med at flette disse personer sammen, med mindre du er helt sikker på, at der er tale om én og

Man må erindre, at suveræniteten endnu i afstemningstiden tilhørte Tyskland, og at den internationale kommission kun havde administrative beføjelser, hvis nu

§ 22. Om et Tyende endog har ladet sig fæste til en Art af Tjeneste, skal det dog være Pligtigt at deeltage i anden til dets Stilling og Evner passende Gjerning, som