• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
546
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)
(3)

Trykt som Manuskript.

S. L. Møllers Bogtrykkeri. - København.

20:"111-10~15

(4)

A.

Aabech, Jens Alfred . . . . . . 2/2 66, Udesundb.

Aabell, Jens Peter Teilmann . . . . 8 3 62, Hillerød ..

Aabenhus, Carl Frithiof Andersen 2b/5 94, Kbhvn ....

Martinus Andersen ... 10/0 71, Fjellerup . Gether Frede H. V. A . 12/R 93, Kbhvn ... . Aaberg, Carl Gustav . . . 24

h

52, Sverige .. . - Johan . . . . to/o 89, Sverige .. . Corintha Anna Louise. . 23

h

84, Kbhvn ... . Elise ... ... 20/10 78, Sverige .. . Ellen Augusta ... . . . . 13/4 86, Sverige .. . Erik Vilhelm. . . 9/1 86, Kbhvn .. . . Frands August. . . zt/r. 47, Sverige .. . Henriette Johanne Amalie zoh 79, Kbhvn .. . . Inger Christine . . . 716 53, Hagested . Johan Erik Peter . . . 1/4 92, Roskilde ..

Oscar. . . 23

/b

72, Sverige .. . Reinholdt Vilhelm . . . 28/5 85, Kbhvn . .. . Aabo, Nicoline Marie . . . 26/1 58, Kbhvn ... . Aabrink, Otto Martin Johannes . 6/11 88, Sundby .. . Aabye, Andrea Carol. (Bærentzen) 3/5 61, Aalborg ..

Caroline . . . 2/~ 57, Sverige ...

Christine S. (Rasmussen)

B / 11

54, Helsingør.

Karen Marie . . . 3/3 70, Svanninge Rosa Petrea Caroline .... 5j2 60, Nakskov ..

Aagaard, Albert . . . 13/7 81, Fureby ...

Anna Martine . . . 2 5j7 44, Vindeby ..

Christian Frederik. . . 15/0 89, Kbhvn ... . Ludv. Valdem. 22/12 93, Kbhvn .. . . Elo Alfred . . . 22/6 94, Kbhvn ... . Hans Einar . . . 13/5 84, Kbhvn ... . Hjalmar Christian . . . 2/3 84, Gudme .. . Ida Lydia . . . 20/10 56, Kbhvn .. . . Jenny Karinne Elise . . 5/1 71, Kbhvn . .. . Julius Gerson Vilhelm . 2 7/9 54, Kbhvn ... . Karen Thora Leopoldine 26/10 86, Kbhvn . .. . Nicoline Vilh. Augusta . 12/7 42, Kbhvn ... . Niels August . . . 16/7 84, Randers ..

Martin . . . 16/8 65, Odense .. . Peter Leterus Marinus. 16/12 91, Kbhvn . .. . N i e l sen . . . n /1 81, Slesvig .. . Tonny Emma Christine 16/7 98, Brønshøj . Aagerup, Alvilda Christine. . . 10/9 79, Kbhvn . ...

Ida Beatrice ... 2o'r. 80, Sundby ..

Aagesen, Aare Mathilde Marie. . 20/1 94, Kbhvn . .. . Agnes Christiane. . . 19/6 92, Norge ... . Anna Albertine Cathrine 23/12 56, Kbhvn . .. . - Frederikke Emma 21/4 81, Kbhvn ... . Anton Peter Thomas . . 1/1 80, Tyskland . Carl Christian Herman 2/7 94, Melby ....

Caroline Chr. (Åkesson) 15/1 59, Lindelse .. Christian Bi . . . 4/5 43, Hylleholt . Edvard August. . . 7/0 80, Kbhvn . ...

Murerm ...

Kommis ..

Skræder ..

Tømrer .. . Arbmd ... . Sømand ..

Bogbinder Enke ... . . Ugift .... . Arbmd ... . Snedkersv.

Enke .... . Enke .... . Bud ... . Bødker .. . Arbmd ... . Enke .... . Sporvgnsk.

Rengskone Enke .... . Enke .. .. . Enke .. .. . Fraskilt .. . Formand . Enke ... Maskinarb.

Ungkarl .. Bager ....

Maler .. . . Enke .... . Enke .... . Detailhdl. . Ugift .... . Enke .... . Elektrik~. Tobakssp .. Banearb . . Opdager ..

Ugift .... . Enke .... . Cigararb ..

Ugift .... . Ugift .. .. . Enke .... . Fraskilt .. . Agent ... . Arbmd ... . Enke ... . . Pakkasarb.

Arbmd ....

B 10 5~3/to·

A 8 225/ts·

C 5 1793ho·

B 5 2424/11

B 5 t266j18

Aldfors. 48 64.

U. F. A. 213/1~.

A 11 st/14·

E. B. 726.

U. F. A. 232/to·

C l 1508

!t

Aldfors. 91 88.

A 80 115/ Indb. Sj.A.l32/19

C 5 247Sfts·

I I · · 1707/ tn·

B 5 3141/to·

Aldfors. 14 623.

B 10 1390/ta·

E. B. 16 39.

Aldfors. 767.

Aidfors. 40 76.

Epd. A 376

/,g.

Aldfors. 56 08.

Epd. A 131/1

Aldfors. 13 064.

Ep d. A 28/17

B 5 2449/u·

C 5 259l/1s·

Indb. Sj. A 72j12 •

B 2 B31fts·

Aldfors. 11 20.

Epd. A 22/17

Aldfors. 6179.

B 8 223fto·

Aldfors. 7616.

Epd. A 411/to·

A 19 3b2/J2·

c

5 2044/17•

Epd. A 141/19.

B 5 63ft!)·

E. B. 1436.

A 2 291/to·

Indb. Sj.A.lb2/12 •

Indb. Sj. A. 87/13 •

Aldfors. 13 832.

Indb. Sj.A.412/17 .

B 8 201/tn·

B 3 04/JG·

Aldfors. 11 90.

Aldfors. 64.

c

12 2307/14•

Aagesen, E.

(5)

Aagesen, E.

4

Aagesen, Edvard August. . . 3

/a

06, Kbhvn . ... Constantin. . . 26/fi 56, Taarnby .. Erik . . . 16/1 94, Kbhvn . ...

Esther Marie . . . 20/10 99, Silkeborg . Georg Valdemar ... 27/12 66, Kbhvn . .. . Harald . . .

R / 4

96, Kbhvn .. . .

Jacob ... .. 20/10 80, Helsingør. Inga Antonie . . . 11/fi 89, Norge ... . - Sofie . . . 6/5 70, Norge ... . Inger Sofie... ... 314 51, Faxe .... . Jenny Christine . . . 4/7 93, Kbhvn . .. . Jens Jørgen Anton. . . . 3/3 94, Melby ... . Johannes Edvard. . . 20/7 84, Kbhvn . .. . Maren ... ... ... 22/12 84, Sejerslev .. Marentine . . . 31/1 86, Skagen .. . Marie Margrethe. . . 24/12 98, Kbhvn . .. . Niels Gothardt. . . 11 n 89, Sverige .. . Vilhelm Johannes . . . 3/5 86, Kbhvn . .. . Villy Svend Enok . . . . "/1 99, Sandvig .. Aageø, Aage Emanuel Alfred . . 28/3 83, Kbhvn ... . Aagreen, Louise Johanne . . . 21/1 55, Kbhvn . .. . Aahmann, Albertina Efraima . . . . 4/3 54, Sverige .. . Carl Lor. (Eriksson) . 6/1 60, Sverige .. Aakelund, Aage Thorvald . . . ~2/11 90, Randers ..

Aakemann, Alma Sofie. . . 1/6 75, Sverige ...

Axel Bernhard . . . '2-t,, 75, Sverige .. Bror August . . . 7/1 79, Sverige .. Aakesson, Aage Jonas Martin. . . 5/12 80, Kbhvn . .. . Anna. . . 4/7 45, Sverige .. . - Marie... . . 2'1 60, Sverige .. . Caroline C hr. (Aagesen) 15/1 59, Lindelse ..

Gerda Marie . . . 1615 77, Sverige .. . Inger (Jensen). . . 3/7 5:3, Sverige .. . Knud . . . 1~/7 84, Sverige ..

Niels Janne . . .

n /

6 85, Kbhvn . .. . Olga Bertha. . . 2

a /

3 90, Kbhvn .. . . Vendla ... .. 30f1~ 49, Sverige .. . Aakjær, Axel Richard . . . 24/7 84, Kbhvn .. . . Charles Vilhelm. . . 7

' s

70, Kbhvn . .. . Johanne Marie . . . 10/~ 82, Bedsted .. Lilly Emilie . . . 1

ti/

1 98, Kbhvn ... . Aalling, Anders Hansen. . . 91R 56, Oxenvadt.

Frands Petersen . . . 27/7 53, Slesvig .. . Jens Willy Thorvald . . . 28'5 99, Kbhvn . .. . Johannes... ... 28/3 90, Vejen .. ..

Karen Marie Christiane. 1"'/8 90, Kbhvn . .. . Rosa Henriette . . . 23/2 97, Kbhvn ... . Aanesen, Ruth Schrøder. . . 15/10 94, Norge ... . Aangstrøm, Helge Leonh. Josef 7/2 91, Kbhvn . .. . Aannestad, Alf . . . 24/2 88, Norge ... . Aanonsen, Johanne Vilhelmine . . 30/a 47, Helsingør. Sofie Petrine . . . 27/8 50, St. Olai .. . Aanst, Anders Peter Vilh. Julius 4/2 86, Kbhvn . .. . Else Marie . . . 8

/n

58, Ribe .... . Aaradson, Johanne ... , . . . 15

h

52, Sverige .. . Aarby, Frederik Ferd. Sørensen. 6112 81, Aarby ... . Aaregaard, Harry. . . 22

fB

83, Fredberg . Aarenstrup, Charles Thorkild .. . 29/12 99, Kbhvn . .. . Inge Johanne Louise 29/3 73, Sæby ... . Aarestrup, Anna Caroline . . . 22/5 91, Løgstør ..

Aarestrup, A.

Plejebarn . Tømrer ... Opvarter ..

Ugift .. ...

Typograf . Kontorist . Agent .. . . Ugift .... . Enke .... . Ugift .... . Ugift .... . Arbmd ... . Instrmag ..

Enke .... . Enke .... . Ugift ... . . Arbejdsk. . Elektriker . Tjenestek.. Kellner .. . Ugift .... . Ugift ... . . Arbmd ... . Guldsmed.

Ugift ...

Skomager.

Arbmd .... Musikdir . . Ugift ...

Cigararb ..

Enke .... . Ugift .... . Ugift .... . Montør .. . Mekaniker Ugift .... . Enke .... . Banearb .. . Metalarb . . Enke .... . Ugift .... . Arbmd ... . Arbmd ... . Arbmd ... . Opvarter ..

Ugift .... . Ugift .... . Ugift .... . Cicelør .. . Mekaniker Ugift ... . . Ugift .... . Kommis .. Enke .. .. . Enke .... . Forvalter . Maskinl. ..

Ugift ... . . Ugift .... .

Alm. 2237.

Aldfors. 86 81.

C 8 1441/w B 6 425/1s·

C l tsoo/ta·

C 5 1304/1o·

Epd. A 311/1s·

Indb. S j. A. 139/14 .

A 80 61 • Aldfors. 52 49.

B 8 287/ 15

c

5 24Gil/1R•

c

10 2256/14•

A 80 2oo; .

E. B. 78.

Indb. Sj. A. R:>ftH·

c

5 1987/tr.·

B 8 lU7/1H·

C 25 1676

/,n·

C 10 1217/w

Aldfors. 15 35.

Aldfors. 53 85.

Indb. Sj. E 44/15

C 10 2242/

U F A 232ft

Indb. Sj.A.125/ 13

Indb. S j. A. 519

/lf, ·

C 5 1693/ l t>·

Aldfors. 504.

Indb. Sj.A.126/13.

Aldfors. 11 90.

Epd. A 451/17·

Aldfors. 12 647.

Epd. A 433/ 1!)·

C 15 20/1s·

Indb.Sj.A 413

/n-

Aldfors. 53 40.

B 5 3721/11· Indb. Sj. A. 42/H,·

E B 25 35.

U. F. A 34/16.

A 70 sus; . Aldfors. 13 536.

Indb. S j. A. 403

/t o·

B 6 248/1G·

I n db S. A . J. . ooa; ti\·

Indb.Sj.A. 50.J./t5·

1. 1. 1902j16.

U. F. A 152/tG·

Epd. A 3H1jl9•

Aldfors. 15 986. Aldfors. 15 977.

c

l 1817/1:!•

Aldfors. 38 30.

Aldfors. 73 21.

C 5 15U8/15·

C 5 192/lG·

Indb. Sj.A. 402/10

Indb. Sj. A. 87/16

B 6 426/12·

(6)

5

Aarestrup, C.

Aarestrup, Carl Hugo .. .. ... 18/1t 80, Kbhvn . .. Kommis .. B 8 105

/u.·

Olaf . . . 2/1~ 71, Kbhvn . .. Kaptain ... A 11 127/15

Aarhus, Alf Eugen ... .. ... 12/12 88, Norge ... Værftsarb .. C 14 253Rft~·

Aarkrogh, Frederik Carl Christian 17/2 53, Ebeltoft . Skomager. Aldfors. 11 159.

Aarre, Peter Jepsen . . . 18/12 90, Sønderho. Kok . . . U. F. A. 173/14 .

Aars, Sofie Marie Adelaide ... .. 10/11 34, Aarhus .. Enke ... Aldfors. 16193.

Aarset, Ellen Inger Bergliot . . . . 20/2 96, Kbhvn . .. stud. med .. B 17 10/17

Aarskov, Georg Arnold Emanuel 26/5 82, Kbhvn. . . Musiker . . Epd. A. 81/1R.

Aarslev, Kaj Johannes (Jensen) . 8

/n

94, Nykøb. F. Kommis .. C 7 2333/18 •

Aarup, Hugo Theobald .. .... ... 12/8 59, Stiftelsen. Hattemag .. A 19 52

!/

17 •

Karen Marie Dorthea . . . 20/2 80, Gentofte. Fraskilt . . . B 5 172/19

Peter Thorvald . . . 4/11 91, Kbhvn . .. Lagerarb . . Husv. S. 201/18 •

Poul. . . 20

/r,

97, Kbhvn ... Bud ... C 5 2125/17 •

Aarvig, Carl Albert Emil . . . 5/7 84, Maribo .. Expeditør. Epd. A. 21/17 •

Aarø, Christof Bendt . . . 17/4 53, Sdrjyll . .. Ugift ... Aldfors. 12 891.

Henrikke Julie Margrethe 13/6 56, Hatting . Enke ... A 70 3G1' .

Laura Frederikke (Larsen) 25/11 54, Middelfart Ugift ... Aldfors. l O 45.

Aas, Thorvald ... ... 28/:3 82, Galten ... Maskinist . C 10 1145/12.

Aasberg, Aage Vilhelm Ernst E. 8/11 93, Glostrup . Konditor. . B l 465/1a.

Julius Martin . . . 16

/n

87, Stub.køb .. Assistent .. C 25 1803/1

n.

Regnar Arthur Sofus . . 17/01 88, Kbhvn . .. Arb.karl .. B 5 2410/11

Aasbjerg, Jens .... ... ... . 18/11 89, Tjørring . Arb.karL .. C 10 1286/12.

Aasted, Dagmar . . . 17/1 96, Løgstør . Ugift ... B 6 33~/18 Søren Møller . . . 1n/a 98, Horsens . . .. ... C 25 1890/1n.

Aastedt, Anna Elisab. (Mortensen) 8/3 58, Nykøb.M. Fraskilt ... A 75 1082/

Aastrand, Carl Christian Hermann 25/8 64, V. Aaby . Købmand . Epd. A. 431/18.

Aastrup, Anders Julius Jensen . . 15/3 78, Kbhvn. . . Arbmd. . . . Stpr. A. 136/14.

Nielsine Marie Margr. . 17

h

94, Spentrup. Ugift ... B 6 128/17.

A a vang, Christine Vilhelmine ... 24/11 82, Nysted . . Enke . . . E. B. 24 90.

Henrik Marius ... 20/11 78, Gislev ... Maler . . . . A 19 402

/w

Abben, Eli Frederik Valdemar . . 2/2 89, Hillerød . Maskinarb. B 10 594/15.

Frederik August H. V. H. 15/12 91, Hillerød . Maskinarb. C l 1861/13

Jens Frederik Edvard ... 8 /7 79, Femø ... Bager .... C 15 423/13.

Karen Cecilie. . . 9 /8 56, Femø . . . EPke . . . Indb. Sj. A. W>

f

o~·

Abel, Andreas . . . 24/2 89, Sæby ... Tjener .... U. F. A. 73/14

Axel August Theodor . . . .

s ;"

57, Tyskland. Bogholder A 2 232/12

Carl Emil Julius . . . 14/2 56, Kbhvn ... Havnearb .. Aldfors. 15 908.

Caroline Vilhelmine . . . 19/5 64, Kbhvn. . . Reng.kone A 19 255/13.

Dora . . . 4/12 00, Fredericia Telegrafist B 17 413/19

Ella Helene . . . 23/n 93, Kbhvn . .. Blind ... A 8 117/14 •

Emil Vilhelm . . . 14/11 70, Kbhvn .. . Arbmd. . . . B 8 296/1n·

Jørgen Christian. ... 9/~ 85, Kbhvn . .. Chauffør .. C 15 587/14

Knud Lauritz Frederik T.. 29/7 83, Kbhvn . .. Glarmester Epd. A. 242/1n.

Maren Algunda... ... 19/4 92, Vordb.Ls. Ugift ... .. B 10 179/16 .

Sofus Ludvig ... ... 21/10 99, Kbhvn ... Ungkarl .. B 8 97/18•

Abelsæt, Christian (Olsen) ... 23/ 3 61, Norge ... Skomager. A 19 303

/16'

Abildgaard, Bertha Johanne . . . . 23/2 97, Kbhvn ... Ugift ... Indb. Sj. A. 474/16

Carl Peter. ... 1/7 78, Ordrup .. Expedient. A 19 572/18

- Søren... 16 /9 71, Klattrup . Snedker ... U. F. A. 262

/tr. ·

Emmy Edvardine . . 12/7 98, Kbhvn. . . Ugift . . . Indb. Sj. A. 472/17 •

Valdemar (Hansen) . 21/ 8 86, Nakskov. Gartner ... C 6 1523/u,·

Abildrose, Ellen Harriet . . . 26/4 75, Kbhvn . .. Enke ... Epd. A. 2 H/1n.

Ida Marie. . . 13/6 95, Stiftelsen. Ugift ... Indb. Sj. A. 472/16 •

Abildskov, Jens Peter Christian . 24/11 76, Viborg .. Agent ... . C 5 1749/16

Abraham, Georg Richard Carl . . 3/ 8 85, Tyskland Lithograf . I. I. 2034/14

Gustav Albert Emil J. 24 /6 80, Tyskland Arbmd . ... Epd. A. 271/16.

Abrahamsen, Andrea Christine. . 12/8 76, Stiftsbj.by Enke . . . E. B. 22 94.

Andreas . . . 29

/n

47, Sverige .. Skræder .. Aldfors. 78 27 Anna Christine . . . . 13/1 70, Esbøndrp. Enke ... E. B. 210. L

Margrethe . . 1112 64, Storehed. Enke ... E. B. 14 47.

Abrahamsen, A.

(7)

Abrahamsen, A.

Abrahamsen, Anna Sofie F. M ..

Astrid Adelaide .. . August Hartvin .. . Axel Ludvig ... . Bjarne Leonard .. . Carl Christian Har.

- Henry Ferdin.

Christine Carol. V ..

Edvin Villy Sv. A. . Elias ... . Emma Carla Anna. Inga ... . Isak Edvard ... . Joel Bernhard .. . . Johan Eugen .... . - Frederik ... . Jørgen Johan .... . Lauritz Fred. C. C ..

Hans .. .. . Martin Gothardt .. . Max ... . Pouline Marie Pet. Ragnar Sofus .... . Abramowitz, Bernhard .. ... . Goldstein ... ... . Hescl ... .... .... . Absalonsen, Jens Peter ... . Achen, Carl Peter Marius .. ... . Ackermann, Adolf Reinhold .... . Christian Emil .. .. . Else .. .... ... . JohannesChristian N.

Peter Emanuel .. .. . Adamczyk, Pavel ... ... . Adamsen, Adam Christian .. ... . Agth Jens ... . Anna Christine (Jensen) Astrid Hortense Agathe Carl Peter Christian ..

Jens Poulsen ... . Kai Mathias ... ... . Lauritz Christian .... . Peter (Petersen) ... . Poul ... . Sofie Caroline Freder. Adamska, Stanislawa ... . Adasaki, Frands ... .. . Adelbo, Theodor Emanuel ... . Adelbrand, Hans Peter .... .. .. . Adelhardt, Anna Cathrine .... .. . Edvard Viggo ... . Adelhol m, Lauritz Thorvald .... . Adelsten, Einer Hans Holmbech.

Adelørn, Detlef Aug. C. (Hahn) . Adfelt, Christen Mikkelsen .... . . Adi!, Jewdocka (Maria) ... . Adler, Camilla Marie Frederikke.

Fanny Charli Elise ... . Adolf, Frederik Vilhelm .... ... . - Ludvig Frederik Heinrich . Adolf, L:

6

21/5 Ol, Køge ... Ugift ... B 10 m /19 213/4 92, Kbhvn ... Cigararb ... A 25 25/16•

'~/3 84, Sverige .. Elektriker . Indb. Sj. A. 414/11 •

u;.J. 81, Sverige .. Montør ... C 12 2268j14 . 3ot1o 95, Norge ... Ugift ... .. l. l. 15U4f1s·

!1/5 93, Annisse . Skræder .. B l us;1o·

1/n 88, Storehed. Skræder .. A Il 12/14 . 211j5 57, Kbhvn. . . Ugift .. ... Aldfors. 24 74.

0/0 98, Sundby .. . . . ... A 3 124/111 24 \ 2 95, Rusland . Skræder . . Indb. Sj. A. 205/1~.

22/7 83, Kbhvn . .. Ugift ... l. I. 1205118.

af2 70, Norge ... Enke ... E. B. 2012.

2<·17 73, Sverige .. Smed .. ... Indb. Sj. A. 153\ 2. 4/5 94, Sverige .. Skræder .. C 5 2248/17 10/6 91, Sverige. . Gartner . . . l. l. 1131 l 14

cln 89, Fr.berg .. Glasmager. C IO 2078'14 . 14/5 64, Holstebro Skomager. l. l. 1891118 6t10 47, Kallundbg. Rigger .... Aldfors. 37 93.

13

/n

96, Færøerne Smed .. ... B 6 346/1n.

'!., 70, ... .. Lagerarb .. C 12 1732/12. 15/10 89, Rusland . Skræder .. Indb. Sj. A. 202/16•

23/1 7 4, Fr.berg . . Enke. . . E. B. 12 23.

30/!1 93, Kbhvn. . . Skræder .. A Il 13

/w

22'7 78, Rusland . Skræder .. A 13 48/16•

6/7 90, Polen ... Skræder .. B 10

°

02'15

58, Rusland . Handlsmd. Indb. Sj. A. 135/n.

112 88, N. Aaby. Elektriker. C 5 1694/1~.

2/2 81, Kbhvn ... Sømand .. B 2 165/12 • 4'7 80, Sverige. . Skræder . . Epd. A. 62/10. 10'7 83, Kbhvn ... Pr.- Løjtnant Epd. A. 63/18.

8'7 79, Tyskland. Enke . . . Indb. Sj. A. 82/18 27 '" 72, Fredericia Arbmd. . . . B 2 275/15 30112 68, Tikøb . . . Arbmd. . . . B 3 176/16 • :!6/12 87, Rusland . Landarb .. . Stiftspr. A. 19'1~.

2"'/~ 70, Lyne. . . . Kok . . . B 6 423/15

201

1 58, Dragør .. Enke ... A 70 550/ 23/5 50, Taarnborg Ugift ... Aldfors. 65 59.

118 78, Kbhvn ... Enke ... E. B. 14 24.

13 '7 95, Stiftelsen. Aandssvag A 5 33/13. 4/11 83, Randers . Montør ... C IO 1609/13

1,'~ 95, Kbhvn. . . Arbmd. . . . C 5 2 M 8/18 25/~ 87, N. Alslev Tjener ... . C 9 2320/17•

18/ 0 55, Ravnkilde lnst.mager. Aldfors. IO 930.

31

2 85, Rusland . Søfyrbøder Stiftspr. A. 10/1~.

5:2 92, Aarhus .. Ugift ... B 6 289/12. 21'8 87, Polen ... Ugift ... Optpr. U. 13/18

56, Polen . . . Staldkarl . . C 5 n o1/1".

13/12 85, Stiftelsen. BladhandL Epd. A. 81/19•

26,'6 86, Hørby ... Agent .. .. C 5 2378/18 7110 72, Brøndersl. Enke ... E. B. 2 181.

211;1 96, Brandersl. Elektriker. C 5 2128/17 • 211

11 82, Tune .... Arbmd .... A 12 3612/1

30 1 00, Kbhvn. . . Blind ... A 8 31118. 2':; 55, Slesvig .. Værtsb.hold A 70 608/ . 23/.~ 91, Kbhvn . .. Musiker .. Indb. Sj. A. 256/

1818 98, Galizien . Landarb .. . Stiftspr. A. 72/19 .

" 5/9 52, Kbhvn . .. Enke .... . Aldfors. 97 94.

2411 72, Kbhvn. . . Fraskilt. . . Indb. Sj. A. 514/14. 016 75, Kværndrp. Væver .... B IO 1927/v;·

21/u 83, Kbhvn . .. Maler .... Indb. Sj. A. 79/12

(8)

7

Adolfsen,

A~

Adolfsen, Anna Emilie. . . 7/1 92, Torp .... Ugift ... B IO 863/15.

Holger Frederik Vilh.. 10/6 86, Kbhvn . .. Skibsbyg . . Epd. A 391/17

Johannes Peter ... 15/11 Ol, Stiftelsen. Mælkeriarb. B 1 Hu/19

Juliane Sofie. . . . . . 22/11 95, Særslev . Tjnstpige . C 25 201/17 •

Lars Peter. . . 11/~ 92, Hjørlunde Tjnstkarl . . B 3

m/

15

Marius Emil Vildsøe . 11/10 83, Rudkøb. . Maler . . . . A 19 402/19 .

Adrian, Bernhard Gustav Lauritz 1

/a

78, Kbhvn. . . Arbmd.. . . Indb. Sj. A. 413/17.

Ferdinand Peter Christian 16/5 93, Kbhvn. . . Kontorist . C 5 1Mj15

Jacobine Mathilde . . . 9/12 33, Ferslev .. Ugift ... Aldfors. Io 929.

Knud Jørgen . . . 16

h

86, Kbhvn . .. Ar b md. . . . I. l. m ; J 19 • Adriansen, Hedvig Christine . . . . 22/7 82, Kbhvn . .. Fraskilt ... Epd. A a21/Jo·

Agenholt, Henry VaJd. Christoffer 1

s /

8 85, Kbhvn . .. Fyrbøder . C 5 172:3/10.

Agerbak, Anton Christian . . . 7/3 88, S. Onsild Sergent ... C 5 1607/16

Agerbech, Anna Cathrine . . . 14/7 51, H.Tostrup Enke ... B 2 237/15•

Emilie Cathrine Helene. 26/1 47, Kbhvn . .. Enke ... Aldfors. 90 79.

Jens Christian ... 2R/2 77, Varde ... Maler .... B IO 543/15 •

Peter Julius. . . 30/5 43, Kbhvn . .. Typograf . Aldfors. 77 72.

Agerbusk, Ellen Laura ... 12/10 85, Aarby ... Enke .... . E B 14 75.

Agergaard, Sofie Conradine . . . . 29

/-!

90, Stege . . Ugift ... B I ao:l/12

Agerlin, Anna Jacob Rasmussen 15/7 37, Dragør .. Enke ... A 70 "0

j/ .

Agerskov, Anna Cathr. (Jensen). 10/4 56, Silkeborg Ugift ... .. Aldfors. 26 18.

Peter Jensenius... . . . 20/6 56, Krumrup. Møller .... Aldfors. 93 79.

Agger, Jens (Braae) . . . 3/5 42, Ramme .. Fotograf . A 70 1\1°41 Aggerbech, Adolf Valdemar . . . . 7/3 65, Horsens . Hdlsrejs .. . l. l. 1525/15 •

Elna Evaida Elisabeth 30/ 4 88, Hørsholm Enke ... E B 21 16.

Ferdinand Otto D. L. 27/10 7 I, Kbhvn. . . Bødker . . . l. l. 959/13

Aggerdahl, Sofus Julius ... 12/11 95, Kbhvn ... Kontorist . C 25 1

m/w ·

Aggerholm, Anna Marie... 12/4 85, N. Sundb. Enke ... E B 22 99.

Bodil. . . 1/2 54, Alsted. . . Enke ... A 70

mo; .

Elith Pretzman ... 27

h

76, Sæby .... Direktør .. B 17 ·~3:3/19 Poul . . . 1/6 79, Sennels .. Styrmand . Epd. A 1:1/18 •

Aggersen, Hans Broder . . . 19/s 74, Havdrup. Kroejer ... B 17 °~/10. Aggesø, Jørgen Peter. . . 26

/s

65, Vallekilde Bud ... ... A 2 H1/14.

Aghemo, Alma Christine . . . 3

/a

55, Kbhvn ... For!. Kone Aldfors. 91 57.

Filippo Romano . . . 28 /3 53, Italien ... Artist ... Aldfors. 91 57.

Agn, Sigurd Steenfeldt . . . 29

/a

94, Rudsvedb. Mejerist . . B 5 1509/1~. Agnsgaard, Peter . . . 27

lo

87, Nykøb. F. Smed . . . . l. l. 1250 19.

Ahasverussen, Martinus . . . 1/9 86, Redsted . Murer ... . B 10 507 H•·

Ahlberg, Einer Albert Vilhelm . . 12/1 95, Kbhvn ... Maskinarb. B 5

mx /

16 .

Ahlbjerg, Frederik Emil Peter M. 15/2 74, Svendbg. Sømand ... C 25 6H/15.

Johan .. ... ... 21/11 88, Sverige .. Maskinarb. U. F A 292'10.

Ahlbom, Corinna Cecilie Henriette 11

/n

53, Kbhvn .. . Enke ... Aldfors. 14 282.

Villy Jean Edmondt . . . 10/9 82, Kbhvn . .. Arbmd .... C I m4

/liJ·

Ahlgren, Astrid Jensine . . . 20/3 95, Horsens . Ugift . . . B 6 :15"/13.

Carl August ... ... . 18/8 61, Sverige .. Korkskærer Indb. Sj. A. B.J/18

- Edvard Julius . . . . 14/6 87, Kbhvn . .. Smed .... C 14 32 !lH '1(j.

Georg Ferdinand Arthur 20/12 82, Kbhvn ... Sergent. .. Epd. A aRs 19

Holger Oscar... .. 6/3 57, Stiftelsen Tapetserer Aldfors. 14 318.

Mariane. . . . ... 10/11 54, Tikøb ... Enke .... Aldfors. 56 40.

Rasmus Gustav . . . 1/1 93, Horsens . Maskinarb. C 5 1743/16.

Ahlmann, Carl Selchau (Iversen) 6/4 90, Khvn . ... Smed ... C 10 1788t14 •

Mqrduch ... ... 11/12 90, Rusland . Skomager. Epd. A 1113/17.

Valdemar . . . 30/4 78, Elmelund. Fisker ... . C l H\H/12.

Ahlqvist, Botilla . . . 25/7 56, Sverige. . Ugift ... Aldfors. 40 28.

Johan Edvard . . . 18/3 92, Sverige .. Skotøjsarb. Indb. Sj. A. 32/19•

Ahlstrand, Christian Vilhelm Josef 30/1 95, Kbhvn. . . Maskinist . A I 2 3~4 '19 •

Jensine Christine. . . 2~/7 55, Rostrup . Enke . . . Aldfors. I 3 378.

Ahltoft, Jensine Marie .... ... ... 1~/12 68, Bording . Enke .. ... Optpr. A 10-11/12 •

Ahlzen, Johan Alfred . . . 13/6 83, Sverige. . . .... ... U. F. A. 132/12

Ahm, Har.s Emil Peter... .... 11/5 74, Kappe! .. Kusk ... B IO m4/u,.

Ahm, If.

(9)

Ahm, H.

8

Ahm, Hans Jørgen Jørgensen . . IS/1 80, Ringsebøl. Arbmd .. .. C l

m"/

13.

Ah o, H annes A ugus t . . . 2:1; t2 95 , . . . . • . . . .

s

ø yr ø er f b d St pr. A . H5/ to· Ahola, Carl Henrik . . . to;t 83, Finland .. Sømand .. Stpr. A. 20ft 6.

Ahzenstam, Jacob . . . :Ju/1 82, Rusland . Urmager .. Indb. Sj. A. 128/1:~.

Aistrup, Ketty Clara Jensine . . . .

" /o

93, Kbhvn .. . Ugift ... I. I. 12711/14 •

Olga Aurelia Thorence . 14/10 98, Kbhvn ... Ugift .. ... Indb. Sj. A. 340/16 •

Akoato, Hippolitio . . . Amerika . Tjener .... C 5 2365ft8

Alan, Niels Peter . . . 'l/10 80, Hørsholm Bager .... C 14 2950/ta·

Albeck, Albert Jens Jensen. . . 13/9 68, Sundbyv. Brolægger Indb. Sj. A. 212/16.

Anker ... ....

t(i /

12 93, Haslund . Musiker .. B 10 415/18 •

Axel Robert . . . . . . . Rfo 92, Kbhvn. . . Snedker . . C 5 2251/17 •

Fritz Vilhelm . . . 1:>./t 95, Kbhvn. . . Tapetserer A Il 2 15j17.

Henry Johan Peter . . . . ::5/4 82, Kbhvn .. . Maskinarb. Epd. A. 26ft 7·

Jens . . . '1/10 71, Tirsted .. Maler .... Epd. A. 63/tø· Albert, Anders Peter . . . 30/11 86, Torkildst. Musiker . . Epd. A. 373/to·

liaraid Georg . . . 8/12 84, Kbhvn. . . Konditor. . V. Rsag. 35 64.

Albertsen, Augusta Vilhelmine . . 115/8 95, Værløse . Ugift .. ... C 25 ao/ta· Fritz Vilhelm A. C. . . . ~:G/8 86, Kbhvn. . . Portør . . . . C l 1878/13 Holger Sigfred Alex. . 30f3 80, Kbhvn. . . Husejer . . C 5 toso/t5·

Margrethe Marie A... 17/2 74, Lime .... Enke ... E. B. 21 56.

Rasmus Hannibal . . . . 27/0 88, Marstal . Maskinarb. Epd. A. 113/17.

Albertus, Emma Cathrine Christ. 8/5 52, Roskilde. Enke . . . . Aldfors. 10 762.

Fritz Sofus. . . 18

/t

77, Kbhvn ... Guldsmed. C 14

a m/

17.

Albertz, Elisabeth. . . 17/6 84, Tyskland. Ugift ... Indb. Sj. A. 12/ts·

Albin, Anders Nielsen . . . I6j4 79, Sverige .. Fyrbøder . C 1 20°0/14.

- Anna Ragnhild M. Fiona. 16/12 02, Sverige .. Ugift ... Indb.Sj.A. ''11/18

Albrecht, Anna Frederikke . . . 9

/t

58, Odense . . Ugift . . . Aldfors. 12 557.

Einer. . . 20/9 94, Hjørring . Artist. . . C 5 208

a /

17.

Johan Julius .. ... 4/9 68, Sverige .. Typograf . A 19 ''35/16 •

Niels Christian . . . 13/3 82, Sæby . . . Arbmd. . . . C 5 262n/ts·

Albrechtsen, Agnes . . . 10/7 74, Sundbyv. Enke ... E. B. 24 69.

Augusta . . . . 25/3 84, Kbhvn ... Enke .... . E. B. 946.

Anna Cathrine .. . . . 11'3 80, Kbhvn . .. Nattevagt . V. R. Sag 17 50.

- Dorthea . . .

n/

5 43, Slesvig .. Enke .... . Aldfors. 10 268.

- Marie Sofie. . 13

/u

67, Braminge Husholdske A 80 95/

- Sofie Rasmus. 22/6 58, Stiftelsen. Enke ... E. B. 23 39.

August Clarence. . . 2/9 94, Amerika . Arbmd .... U. F. A. 92/18

Carl . . . "'5/1 43, SkeJby .. Husmand . A 70 2111/

- Mathias ... 29/to 88, Kbhvn ... Repræsent. C 5 t564/15

Christian Bendix P .. 27/6 64, Fejø .... Smed ... B 10 219/17

Hans Nielsen . . . 11/5 75, Selsø. . . . Drager . . . A 5 172/17

- Severin. . . 24/12 75, Flade ... Adjunkt. . . Indb. S j. A. 342/12

Harriet Alfrida.. ... 28

/a

91, Kbhvn ... Ugift ... Indb. Sj. A.

m/

11 .

Ida Albertine . . . 31/3 46, Kbhvn .. . Ugift ... Aldfors. 80 22.

Inger Margrethe . . . 28/1 98, Fr.berg. . Ugift . . . B 8 380/17 •

Jakobi Hans Theob. 23/4 83, Kbhvn . .. Formand .. Epd. A. 161/17 •

Johanne Christine . . 13/2 53, Kbhvn. . . Enke . . . Aldfors. 11 398.

Mathilde ..

Lauritz Olaf ... . Louise . ... . Ludvig Thorvald Bl.

Magnus ... . Margrethe Sofie .. . Mariane ... .. . Niels Christian .... . Richard Valdemar ..

Thorvald Johannes . Alcantara, Jose Martiner ... . Alexandersen, Albert ... ... .

Alexandersen, A.

2/7 85, Aalborg . Enke ... E. B. 21 45.

19/9 55, Kbhvn ... Ugift .... . Aldfors.~l3 390.

3/8 96, Kildebrd .. Gaardbest. C 25 1778/19 818 47, Mogenstr. Enke ... .. Aldfors. 81 62.

27'9 77, Hellebæk Glarmester E(1d. A. 62/18 • 6/10 72, Sverige. . Skræder .. A 19 223/17 21/8 48, Torup ... Separeret . Aldfors. lO 902.

15/12 37, Nestelsø . Enke . . . . A 70 19231

13/3 82, Sæby .... Arbmd. . . . C 5 2618/18 24/12 85, Kbhvn ... Polerer ... I. I. 1502/w

25/7 77, Kbhvn . .. Skræder .. B 10 208/16

91, Spanien . Smed .... Stpr. A 47/1~. 94, Sverige. . Sømand . . Indb. Sj. A. 513/13

(10)

9

Alfaog, H.

Alfang, Henry Niels Sofus ... 23/11 92, Kbhvn . .. Fabrikarb. Epd. A

m/

17 .

Alfastsen, Hans Christian. . . 1/9 77, Øverup .. Kusk ... Epd. A 3"8/18 Niels Poul . . . 20/2 93, Frdberg .. Elektriker. B l 1H0/13 •

Nielsine Frederikke . . . 2/12 97, Kbhvn. . . Ugift . . . B 5 3144/ l 6.

Alfredsen, Ragnar Mathias . . . 25/2 88, Sverige . . Skotøjsarb. Indb. S j. A. 8~/ 13

Alkjær, Kirsten Jensen . . . llj3 54, Hørby. . . Enke . . . I. I. 2462/18

Alkofski, Schier . . . 24/7 94, Rusland . Sadelmag. Indb. Sj. A. 84

/w

Alkoski, Isaach . . . 1/6 94, Rusland . Sadelmag. Indb. Sj. A. 322/15.

Allehusen. August Axel Charles . 6f 1 56, Kbhvn. . . Detailhdl. . Aldfors. 45 38.

Allentoff, Niels Peter. . . 17/7 76, Pederstr.. Sporvognsf. Ep d. A 21/16

Aller, Anna Dorthea Jensine . . . 11/ 4 93, Kbhvn ... Ugift ... Stpr. A 05/14

Jacob August ... 18/12 47, Hvidovre Slagterm . . Aldfors. Il 764.

Julius Theodor. ... .... 24/12 56, Hvidovre Slagter ... Aldfors. 60 05.

Marie Amalie Elise, van . 3/1 46, Kbhvn .. . Enke ... Aldf. 16 129.

Thora Alvilda Elisabeth . 11/7 51, Hvidovre Enke ... Aldfors. 45 81.

Allermand, Anna Johanne Cathr.. 22 /4 53, Tyskland Enke ... Aldfors. 97 91.

Allert, Hans Jørgen. ... 5/12 91, Torkildst. Lærer .... Epd. A. 172/10 •

Lars . . . 21/4 47, Bruntofte Arbmd .... A 70 2202;

Allin, Arthur ... .. 23/11 79, Rønne .. Musiker .. C 8 mo; ts·

Allitsø, Niels Jørgen Theodor ... 17/10 87, Kbhvn ... Styrmand . C 5 2010/17 •

Allsøe, Carl Sofus Julius. . . . . 5/3 56, Kbhvn ... Kontorist . Aldfors. 14 530.

Alm, Carl Arthur Petersen . . . 13/2 93, Lyngby. . Arbmd. . . . Indb. S. A. 405/10

- Caroline ... 17/11 59, Sverige .. Ugift ... U. F. A. 222,'13

- Niels Persson. . . 24/0 69, Sverige .. Arbmd .... C 5

zm/

18

Almind, Anna Margrethe. . . 7/4 54, Kværndr .. Fraskilt ... Aldfors. 69 95.

Marie Christine . . 10/3 93, Odense . . Ugift . . . B 6 469/11 .

Carl Albert . . . 13/10 85, Kbhvn. . . Rudepudser C l 1901/13 •

Christiane Hansine . . . . 16/9 79, Kertem. . Ugift . . . Indb. Sj. A. 129/13

Hans Henrik Leonhard. 21/8 86, Kertem. . Smed. . . C l 1656/12 •

Marie Henriette . . . . . . 22/11 53, Stiftelsen. U gift . . . Aldfors. 13 093.

Almqvist, Carl Johan Levi . . . 20/3 83, Sverige. . Kontorist . C l 2113/w

Hulda Amalie ... 20/12 82, Kbhvn. . . Ugift . . . U. F. A. a:1f13•

Almstedt, Else Bertha ... . 12/10 Ol, Kbhvn ... Ugift ... Indb. Sj. A. ou 19 •

Almstok, Hans Emil H. J. (Nygd) 12/8 52, Snejbjerg Detailhdl. . Aldfors. 79 25.

Almstrup, Carl ... 24/10 99, Aarhus . . Sømand . . C 30 1'1,' u;·

Almstrøm, Ellen. ... 8/3 52, Sverige .. Enke ... Aldfors. 12017.

Aimy, Herman Emil . . . 13 /3 87, Stiftelsen. Tjener . . . . C 5 1B63/16 •

Vilhelm Georg Chr. . . 19/12 90, Kbhvn. . . Kelner . . . . U. F. A. ''t119. Als, Frederikke Vilhelmine .... . 12/11 57, Viborg .. Enke ... A 70 152/ . Alsbjerg, Johannes . . . 1/3 77, Vroue .. . Sporvognsf. Epd. A a-13/to·

Alsing, Andersine Cathrine . . . 18/1 54, Hørby. . . Syerske. . . Al d fors. l O 745.

Joakim Frederik . . . 11/], 57, Kbhvn ... Børstenb .. A 2 161/16 . Johannes Sofus . . . 20/1 88, Herringe. Opsynsm .. C 5 2471/18•

Alstrup, Carl Christian . . . 1/7 79, Kbhvn. . . Forvalter. . B l O 634 tr,·

Caroline Nina A. Jensen 2/6 74, Kbhvn .. . Enke ... E. B. 18 51.

Dagmar Louise... .. 22/4 91, Kbhvn ... Ugift .... . A Il 10 ts· Ella Marie Math. Johanne 11/10 90, Kbhvn ... Enke .... . E. B. 477.

Holger Georg ... 5/6 89, Hjortshøj Assistent .. B 10

m/

17 •

Louis Stanley (Jensen) . 13/1 98, Fuglebj . . Tjnstkarl. . C : ~165/17. Vilhelm Alexander ... 7/3 91, Kbhvn ... Musiker .. . C 5 H 66/ 15.

Alstrøm, Arthur Carl Oscar. . . 16/6 97, Kbhvn. . . . . . C 5 2

-Hl/

18

Axel Villiam Oscar . . . 21/1 98, Vestensk. Arbejdsk .. C 25 1160/19.

Einar Gothard ... 15/12 87, Kbhvn ... Smed .... C 12 652/13 •

Altenburg, Carl Christian Georg 12/9 90, Føvlum .. Musiker .. B 10 m itH·

Olga Helene Camilla. 2Jf~ 59, S.Mikkels. Enke ... Aldfors. 26 14.

Althoff, Thora Cathrine . . . 12/10 99, Tyskland. Ugift. . . . . U. F. A. 13i '1n.

Altmann, Nielsine . . . 3f8 59, Kertem .. . Enke ... A 70 2

m/ .

Altschul, Isak . . . 77, Rusland . Snedker .. Indb. Sj. A. 87/14 • Simon . . . 77, Rusland . Mekaniker Indb. Sj. A. 86/14.

Alvang, Svend Hjalmar.. ... 25/4 93, Kbhvrt .. . Smed ... .. Epd. A Hi~/l7·

1912- 19. Alvang, S.

2

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

fogden i Øster Flakkebjerg herred hidtil havde udøvet i Kvisle- mark og Fyrendal sogne og herredsfogden i Vester Flakkebjerg her­. red i Høve sogn fra samme tid

figen, så huden sprak og lidt blod kom ud, men kunne i øvrigt bekræfte, at Kieldsted ikke tidligere havde over- faldet nogen. Sammenstødet fandt sted 2 å 3 favne uden for

hertil. Forholdene står her i modsætning til Skander- borg len, hvor kirkerne synes at have fået lov til at anskaffe inventar nogenlunde efter behag, forudsat at bygningerne

stenske Gaard blev staaende uforandret indtil Branden den 17. Branden blev paasat af en sølle døvstum Dreng, som om Formiddagen havde overværet en mindre Brand

gaard med Avling kun at forsyne Hornstrup Kommunes i Tiden vordende Præsteembede med kun Bolig og Have af passende Størrelse. Provsten vil gerne forhandle med et

Hvis du er heldig, vil der være én eller flere dubletter, men du skal være varsom med at flette disse personer sammen, med mindre du er helt sikker på, at der er tale om én og

Man må erindre, at suveræniteten endnu i afstemningstiden tilhørte Tyskland, og at den internationale kommission kun havde administrative beføjelser, hvis nu

§ 22. Om et Tyende endog har ladet sig fæste til en Art af Tjeneste, skal det dog være Pligtigt at deeltage i anden til dets Stilling og Evner passende Gjerning, som