Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

187  Download (0)

Full text

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

B em æ rk, a t b ib lio te k e t in d e h o ld e r væ rk er b åd e m e d og uden ophavsret.

N å r d et d re je r sig om æ ld re væ rker, h v o r o p h avs-retten e r udløbet, kan d u frit d o w n lo ad e og a n v en d e P D F-filen.

N å r d et d re je r sig om væ rker, so m e r o m fatte t a f ophavsret, e r d et

vig tig t a t væ re o p m æ rkso m på, a t P D F -filen kun e r til re n t p erso n lig ,

p riv a t brug.

(2)

Å o j & . d / o c l s b & f ø - o g

( s f f c t c n j f ø J ' i / r '

o -^& g

ø

e ^ ~ c y A s J V / f c . ø { J ^ < z < æ . £ e s 9 i t^ - Z , £ ^ t & ] ^ ( Q ^ S . J ' ? . / 7 ' j ' r . j e ■ ' ^ S y / T - ' t ^ • (^ - i! ^ y — s ø s ^ ^ s ^ & c j

S / X M t y . ( Z / r t f / ø ' . & & * > r__

Z

Z

„P rtw m ^

^ ' 6 c C ø y r £ - e’^ ' ...< * - /

< o s £ . ■‘'■'■■’ ’- ■ ' . . S

/ < ? 2 2 .

(3)

i i

- ... .

(4)

. ....J,

( t f t f <3* s h Y ' 6 ^ /

^ t f ( . r . / ^ ^ - ^ . . s ^ ' / r y _______ Q. ^ ~ * t s * t < s> . s 4 ____^ f t f J P f - . . .

t f / t f t ___________ __ ____________ - -

.. / ^ / Z r t f ' .e^r<z < "» .tfc /> ' . _ - — --- --- ~ — — ...

. t f ' ? * / d t f ' * ^ - < , / / 2 / $ / & .

t f f Æ * < t f ^ d 2 J * ''1 '~ \ S ? ^ ^ - t f \ . l/‘' £{'4 '*-*'-:. ______ _______

t f / r t f

r s * . y . S t * * . z r - . '* ? l' ' . . f t f * / £ •- _____________________ ___________ __- ____ _____________

a / r t f „. .4- ... ... z% r t 6's ’.

t f t f t f f / / / ^ f f f f s w a J -e-SZ. _ ~ - s . & f ...~... ;.... ______ ___ _ _______ ___ ____- ___

^ t f / ' . S . t f t f b Ø - z - ' r Z^lT J & / O

_____ _________________________________ __________ ... t f ^ z ^ t f , ^ t f t f t f / 3

t f t f ^ J 7^£y __ t f $ t f & ø t f l —.

t f t f w s ^ - f ?'_>'> C*'> e /X . j t f t f ^ S ^ / t f ________________________1_____ ___ __________ . _

______________________________________ ___________________________________ ____________________________________ % . . / . $ O ? ___

y -ZZ--3~C-^t f . _ \ K t f t f ^ ^ .

_________ t f t f e ^ t f . ^ . s?-7Z f & y Z - ... . _... ________________________________________ __ ._,._________ __________

. i / 7 ~ t f £S . . _J __. t f t f t f \ . ø t f ^ < t f t f L S _ ______ y ^ t f t f t f t f

t f / , / t f ? / t f '

..._/s?S£(.e~> 4 , / <ry<S<*.*4-* u / t f v~r * ^ „* < -* -- *•* <-<S ... ____ ___ __________ _________ ____ _____I

.... Zé x . ... _ _______________ _____________ ______ __________ ____________ _

_______ . ... '

z & z x «

... _z ________ _______________________________________________ ___ __________________

/ ■ ■ ' ? I y ^ o 3 _ _

' ' r m ^ ~ ) l \% : \ • J_____

(5)

7 . / 7 S - 7 - / z / 3

__;___ ZY c Y jt S ___________________L. d Y . i S____ ______ __________A z ______

<Z^>T £ jt ^ J --

< 3 ^ <?■■/* ' y> ^ / /

_____t / ? ' * / / / S s / o

. 1 & s u / ^ J ( / / / f ? f -& > d s ' f A n e ' ^ ^ s s s t X / Z stf & S

... _ ... ... ...

/ 9

...^ .... m j u / % y . / l L / /

y / ^ T T ' ^ / z ? e ^ S '

. Z z ^ z ^ , ^ r - 3 Z ^ W d j t s S ? , d ^ U / s r /

... ...~ Y C X S . Y _ ________________... ... ... ... .. ...

• - ' --- --- ---— ■ £ ^ " £ ■ ‘ - ' ' 1 --- --- --- --- ---

z ^ Y Y y ^ - V / s j s o y

u * ) A ^ J . ...

^ ' - C S n / , _ f o S ~ / l ^ a / r < ? s - r s ^ i L / ^ ■ 'sj-a. Æ d ?

•Js/i t r y l ' / d J .«^7 ---- - - ...^ ^ ^ . t^ S 'S '& s(S'7~~9 -C^s*-'

^ ' { s y f j e - Y o t / ^ r / 8 / & o % .

c / s ? j s

S A # > / > x r - 3 i/-^ -^ < o _ / -o a l s sZx x a s'

r t -a .J r aS S y i/ / z / i

f u z ) , ^ a/t j d / Y t - * - * . ; _ J ^ z A ^ Zz z _ / $ /

/ ? W < .._ ____ / ? _ / ? / £

^ / x dx-s* i -Ä f $> r~j i'..**.*). f * 0~Y?a

é s f y e X < s < s ^ ^ c ^ f Q * " ' " . ^ ^ a s r f o - / ^ ’< { ^ C s s x > t ø # ^ < r '/ 4 ? . e ... / t t S

____f \ - - ^ t sa :'j^ * - ^ - f - ' t ? . ^ . . . _

(6)

_ ... . „ ...& 1

... 1 X / 77- Z * ^ f

< ' / A Sf . ^ 7 ? t f & } - ' / ' / < - (s b - Cs < ... - < /& - 9 .y . - ...

... s y y / ..<.■<< s? y ^ y * - ^ / ^ / . ^ . ... ...

z f y n . ' ) . ; * * 4 , ( 3 r r a '& ? < ? c n - . . .„ <ZL7 £ ^ ______

________ i ____________________________( ___ ... __________________ ______ _________. .____, ______ ___ ______

^ s ^ y ^ - & /l '1 f f r s Z ' f j 'f i ' i f C e X S <^ ^ Z < T ’Z ^ .^ -< ^ < }'/e j . o - f ) \ . . . . / . . 7 . . / ß / . A

£ 4 ^ *7 / ______ / ^ ' ? ' _ __________________ __________ _ _____ __ _

t e r 6 - ^ t n ___________ ____________________ _______________________ __ ___ ______ _

C . ^ \ G ^ - , ~ _________ L ^ z ^ 7 _„_

y ^ y s j y r ø - ^ t , y & y ^ 7 ^ } / . c - ' . y / / ^ ^ f ' ^ ^ . « . . y y ^ y . _

___X'. J7 /z!e^ -<. ) - __________________~ ________________________ _______

... a ^ is t - r r t^ 'A ' tt? . _ < y y < . ß ' y t ' i ^ y ^ r - o - ^ » _________.... _ . . _ . . . ________ ______ _

y y * ^ e ^ T - } f . . . \ . _ ^ ^ . ^ ^ . ! & z/'--A 7

________ <^7

l / X / <

. . Tt? x / ^ Z X . __________ __ ___________________ _______________________

y y > . . &/ y y / A . ^ ^ ^ ,^ _ j _ ^ / > / r y & / y > ? * 7 * / & / %

. '/ y ^ a / v - t - e ______ _. _________________________ _______ __________

' <^ y ^ j ^ y . e . c ^ r ___._ . y > / f ø ? _

___. . . . < ? * ? * - * <* . .... . ___________________ ___________ ____ ____ ________ _______

______ .. , y y ^ t u i &y y & y . y * x y ^ y ^ . / y <~ & •> y % / & * y

y ^ r - r - M y<3.<~th.

, ^ > 0 ^ * y y / t ^ - a I yZ y y s ø ' i

^ y > . 7 ^ < 7 y y ^ ? <->->'^ - : / y

______ y ^ y § . 7 Jy _ . _ . y ^ . 7 7 , ^ / s ^

<- )

(7)

( a / y s ' < 7 - / 8 - / z .

____ _____ ___________________________ I ^ ^ .G;l_r - __

/ £ s

f i V r i t i Y _

______ f f & t ' / f } , £ c r - £ t y < C i

/ t < j , r £ ...y £ £ £ c Y r ^ / & / t - 1

_ ! ^ ; / A tht^c ■<■/?? _ £ / ^ / £s&y/y £ £ & - - £ r / s * f-C^ I <^<^<x^ZxL* y z / s / 3

S ' * / £ & / £ KT* 3... -J? y/ J T 'S ' t - Y ^ é Z s J Y S*-'

....--- . < & ' ? ■ / & & ( , c ^ i J r Y i d / j L . ' * ; 4 _ _ / ? S * ' / .

______ % ^ / z x Z z J y ^ Z/S O S ’ _

’- - ^ / ^ ^ Y 7 7 ^ ____ __________________________________ Z ^ Z ' Z / ^ ^ ' j T z 7_____ : ______ Z L ^ ^ T . . -

, • / ^ 7 ^ ^ / ^y£ - __ ^ / ^ m r 't£ £ e <^.£y77.yy£ * £ / £ ? / / J L /

---7^7 , ^ Y t / j r 2 A . / £ ^ f ^3 £ / . ^ ^ Y ' _ . . £ & ^ t s £ r S & ... < / ^ Y 7 ^ t Y ^ / c /cCa a^ ...I £ / Z / 8 & S

___ :... _ £ £ ^ ____ ___ ?.<£..___________ ___ ___ ___ . ... ..._:... ...

ö /^ T Z C Z V / ^ z ? YZY... ...ø / t f S l Y I Y> Z-r Y Z s / * " y ( / s t / a A i ^ 7 0 / & d j_

...._ — , _ Z L ? 2 p Z a . ^ « Z L , ^ R Z / ^ .

____ z . / f å r y y y < s r ? .r * * ^ .} f å . 7 . / . l / . ^ . . . . .

____ ______ . e . ^ , . e . , £ / ? £ * « * < < . J_ ø - £ ____ __ __ ...

___ ________Z ? ?Ay y f å r & C t s y / f å ^ / f å m ^ . f å r r ^ r r £ - -

______ f ø a £ r M _______. ^ £ £ ^ ^ Z Y j f å ^ . _ . . ____ .__ ^/cZ Z -4 2 z ^ f å c L ^ / . r « ________ ________________

-— f

..._^ ... - ^ 9 . „ £ ______1 _..„ ~ ______ / $ & &

t ^ . __ ___________________________________ ___ ■ ________

(8)

/ y f j - / g / 3 . . . . __ _________________ _______ _ . . . _ Z

. ... . .. ^ . / Z ? ________ _______ ... _

Z Z / J - i J __ Z Z / y ' _ j Z - - ( < - B ________ __ ... ... . ....Z - / . ? . / ? - ’ ...

... ... ... ... . ... < ________ ___ ... ____

. / / r u m * _$ Z - & Z ____________ ,/^S / $ (J(o ,___

Z ... . . . _________________________________________ _______________________

______ ... z / / a - . r f 1 t . . ___

_______ ______________________________ - Z ' / ^ Z M Z Z t Z Z Z ___________

‘ ________ f J Z ^ < Z l 1 S.c ______ - ^ r ' C j ' Z ' 4 ____________________

f Z z tC U A * .. ._ ___ / $ & */

_o-~j d f r s r ø ___________________________ ______ ___ _ _

... , . z /^ > 7 7 ... _ . . ~ y y z > * r - * z _______ . y / z < r ^ ^ - o .^ y z z & z z

^ z e s ; V

. _____ y y y < z 2 -s-/.< > "*’ - * z ______________ ^ y ^ < y z z ^ e z . ____ y ? ...z z ..ø z * _____

._ ____ . . y ^ - Z Z Z f ' ' Z ! -eZ_ . . . a / z ^ z - z / * Z > ? Z Z __________■ Z ^ 7 r S -^ '~eS~ . y ^ S - K Z 7-? ..

z / Z c / 2 y / 7 < 7 \ 2 ' $ / . .

* Z z i Z Z / ? z > ... ° Z s z z > z <">z ' z z Z :____ s. Z Z t f Z - **— .... Z z J . . . . 'Z / _

_____~ a j z q j z z . z i Z t ^ ^ c t z . . y y / V j ^ y y ^ . ^ . y ^ r j ^ f . y . y y z ^ ^ . . ^ y y < t ^ z - j^ . \ y . . y y y ...

. . r— c z f / _ , y ^ y z . $ j ^ y . . ^ . . y z - & z ~ v $ . ... y z / z z z

______ y ^ , & , j y y ^ z T ^ z Z s ' ^ y ^ y __________- y ^ z z ^ y .

. & y ^ z z ^ . - y & e 7 . - z - z __________^ y y / z ^ z y z ^ z ______ ___ . . y y ^ z y . . ~

... .z l Z z Z s / & t t r t ^ . . ^ y y t ^ Z u c > Z - ~ y z y z z . . z Z y r f 7 ^ e Z Z Z

2

y . c z / ( Z s,-tZ)sri<-p.f. f ø jaZ -v i yy?e-4 / /sst* - '‘*'•4. y ^ y y ^ / j r ^ y y & - w 4 i2 S '* '< - * i> y z * y & & < ? .. _

(9)

3 ... - ... / V S J - - - / X / 3

________ -_______ 0 - ^ 4 ^ .... . ... . 3 3 _______ 3 ^ . ...

t t f ø t - t j u t l , 3 3 ' t S / S 3 ^ 3 tffø & s r-^ s t'S ’/ T ^ i 3 ' 3 3 ' ? ' f H D 3s> / / < > £

---é fø s r^ A 1 / ^ ' / ^ / ' / i ^ ^ j / '- 3 /C & 3j-s-'} \ C 2 > f - L ^ > ^ / / / 3 d 8

--- / / & ) - & * 3 3 3 3 a 3 & d 3 3 / f f / X o %

--- 5 ^ ? 7 / ^ / f / ? / S ø 7

. 3 r ^ . / ^

få ^ a s ø rfrt ^ - CO . . f ø ^ j & Z Å - ^ . . A < z r ^ : / ^ . . ^ ^ 3 ______ v / ^ ^ _

___________< r ' / ^ 3 f ' t ' t 7 7% / Z A f

__ f y w Å a s v3 3 ^ . ^ / e r y ..._ ... ... ....

____d ^ ? : ? ? 3 . ''’3 9^? ’ / j s ' T l d s c s -e , S z / B ' d X

a « d. '4 3 ? : * 3 ^ / ^ / 3 c < o t » ^3yo

tS ^ f,s ~ c e 2 / 3 'e.-T'" ________ ______ ___ _______ __

s 3 3 * • J / 3 - t f* ^ ' * y 3 * * ^ ^ . . ^ 3 . - . 3 3 3 ’ '^*-'^-*■*-*-’ ' ^ - 3 - 3 & ' ) ' '' * ' ?

3 3 3 3 ^ 3 ^ M 3 < ^ 3 3 ~ 3 .

3 - 3 / J r t X 3 < t f 3 % . c tt 3 r s ~ 3 3 y - ^ ^ t -fe s s t i s 3 ^ 3 s \ 3 3 s ' 3 ^ 3 ' ' l ' ^ ^ ^ ^ ' ^ , ‘i ^ t y v / X Ø Ø

t>ø-<ra t y y f , 3 t å ' W ' ^ ' ø ' f s?"7-4.s' £ £a.s _ / / r f f ^eyr~> Y f's'tøs-*'

Y % / å V 7

3 3 m f . - j e t- < t , 3 - r - ~ 3 ^ # y > s 3 s I y & s

(10)

/ y f 9 - / g f r _________ f r

__________ * / , __ ________ . _f r t ø __________ t ø r t f r . _

C f r t ø / T ^ k l # / 9 f & /f.< x ~ c * S - .. ? f r / f r ' r f r f r f r f r & < s f r e { £ > / £ / e ; _ é f r f r < ? f r s f r / i ____ f r f r s $ 6 * r o / f r ' ' f * " " - f r ^ f r f ø ø t b S . ---

^ f r ^ ^ y ^ > t f - (> > T s ' A / ^

i.

f r f ø / y w . / t s i f r f r <*<r ** ' / / ^ i ■"-? / f r - ~ j f r ’^ ( J1 f r ^ T X ^ ^ / T r ^ / '* - * . ' f r . S & S

f r r f r ' . / f r ' ? / f r t. f f » * ._ . „ ______ ______

f r / / / z / < y

^ f r f r r f r f r / j $ r f r ^ r _____________

.._ . f r f r ^ ^ ' f r r r f r / < £ & . < ? ' i s f r f r ? . / f r J \ a ^ , , y / y / S a ?

f r f r c f r / f r / / ? f r

___ Q/ r t s / ^ ? ' 7 s r - y 'i J3^> _________ ^ s r s _ . e _____ / / / -

f r s V r t r t / , ( f r c f r < r Y i / , f r f r / s f r f r / f r e f r f r s . . ^ J ? f r . 4 s ? t f r f r * / / & / / .... .

_ / f r r > ? i'-jc^..f . . ^ f r . . ~ f r i f r , f r ' . / ? _ ___ __________ _ -_

f r f r r t ^ z r ^ , z f r f r . i f r f f r . . . . f r f r f r . f r ^ f r f r / f r f r f r f r f r r ^ ' . f r / / / / G ...

M . ü^t , . f r f r / f ' - ' J J ... ___ ____ ____ ___ ___ _______

f r ^ O - < ? fr * S ? ',_ 5 f r s f r f r ' / ^ t ' f r t s f r / - f f - > 7 s / f r t _ f r f r f r r w t c * < / e . r r / . /S/ / O / t / 2 y ...

/C c y ) s r 4 rt.*>. f r f r c c / i t-3 i ' f r \ _ f r [ f r f r , / f r 7 ~ f r ? ___________________________________ __

* f r ^ f r / A f r / / ? / . f r h s J / / f r ^ f r f r t - f & i e y f r f r i / . . / f r ^ t ^ f r / - ^ . . . ^ f r f r ■ ' f r * * . _ f r / . f r f r f r

f r f r f r ø f f r s s , f r f r a f r / f r *f ø r ' ø ^ 7 JtS 7 ^f -*-, ______ I

z < f r s - y ^ / ir S - L ^ I < f r f r / s ? & f r > . e / / I f r f r ^ 7 ^ S ^ y 7 '/ - J p f r s \ f r f r / Z S f f r .

1 ^ 4 / , a - t - i a s i f r / f r f s y f r ’t c ^ ^ f r ' j f r / i ' <f r ø - is 7 s 's-ø ' ? ✓ > , j Q ^ f r f r c + s v f r / . / X / Y ___ ____ ■^*<' f f r f r y ^ f r " - * * - J f r ^ f r ^ / f r _______________ s>—> . j > f r / e^ <& f r f r ? C c f r e / f r l ___________________

(11)

/ I .________ ______

z / z ? - / * / 3 _________________________________________________

____ ___________ _______ ... ... ... t 3 . ^ r - ^ ^ ____________________ _____________

X z / 2 < - & / y o % M * 7

^ / - ■ j / ? . ' Å. {j / , r ' r 0 -7 ? < £ ,* ^ > ,c j 7 7 ' Z ? ( ? « , . %

( e< & f I X > l ^ r / x _ > ^ c -&*-*•. <^ C /£ Z?' ^ ...^ L e ■ r-.f'b J f t l ' Y ü L f si I .z^Z. __

, j j ... ...

\. /z ^ y ^ z ^ ^ e - c x ^ Z ^z.Z*<< £*-<■< d I___ ^ e Z y ^ Z ' z x ^ c / A

X / % / & $ £ ___

___ . ( Æ . y _________________________________ _______ ________________ __________________________

_________ fs * )_ * f ø . . __ ___ 4jeærtj*&>c_____________________ _______________ _________________________ _________

___ Z z / ^ ? - Z ^ e < , 5 ^ ________d 2 & z ? ^ . - ^ / : £ ^ - - ß - - ^ - . & £ & '/ ' _ p ^ / Z *

--- _____ _____ & s ^ ^ s ^ S ' f C ' 2 --- --- --- --- --- _ --- ---

____r ____ _______ / / . i L / J i o . j L . . „

- - - - - — •--- - - _ . . - . . . .. —

y^_. z a . J p 7'.... ^ j Z t / j / f - t . < * - . _ /_ ¥ _ S ?

________ _______ ______ < 2 z ^ > ^ £ < < < < ^ r ... - ___________ - ____ _______ _______________

f i / f a / L & t i . ' % / 7 7 S _.

... _ Q 'S ? '? d & T 'i G ^ L .ÆjZsC^C^XÆ.-- ._____________________ ___ ______ _______________________________ ______________

♦ ^ ^ ZoZp t /’ __ _ _______ ______________ __ ____ __ __ _ __ ____

. A^«^-''4-“"*^’ Z^-w /tf?' __ ._. ... .. ____ _____ ______ _ __ _____

_______„ ____________________________________ ____________________________ <q z S x V % / 7 ^ 7

_____ 0 rt/.^ L ^ r f f t - is ^ a r y -- --- --- --- --- --- --- ---

____/ _ . . / ' 7 ' ^ - f ^ i ^' Ä - t x ^ _ . . ^ Z ^ z / z t - g x - ^ y ? _ . z ? z z •

_________ c r ^ ^ t y ______________________________________________ ____________________________ ,___' __...

(12)

. ..._ . / 7 7 j ~ / 7 7 7 ... ... ... / / ■ ... .

______ _ __________ ( 7 ^ __ ______ Q a S

/ f å < / ' ' / ? " S7 / / ? 7 / ^ > x * /W O y T / 3? / / / ? / 1

. ( / . * ' . ^ / ^ ' f . < 7 . f . ** <<*--<<4, /^<?-Z.t O <7/7- ' S f f c .ø </<rr c* ' • . & r *^4.4 g s/C-PixTas ''* * < * '' . L ^ / ~ / X / /

...z’z k ... ...

.. jf ø f ø f ø t Y~- ^V^lzV^Z..«__-x/ ^ ^ *7^ - - 7 ~4>S_______ < & 7 s ‘/ J 4 / f ø d f ø Æ c f ø r f ' / . * * ^ Z . . / / c / o .

^ f ø _ . ... f ø j f y & ' h t . t y ' z / S O ' Z

* y f ø f ø f ø '' ce o C e - ^ ? <* J __ _ ________ __ Æ Z - - Z ...I - Z . , , . , _______________ ______________

< £7- 7 ^ 7 fø /j , ^ a s r ^ ^ t t 7 føm> I <1 I <f ø 6 -^ fø ^ r t f ø f ø r j f ø t - t - 1 .fø^°.. ^ 7 /^ L .

_____ f å ' ^ -fø .fø ^ rfø r/{.&*■* J- 7 . ... / T C i / e ^ i ^ f ø 'fø ^ fø ø L /£ .^ ..- __________ _________ _________ ___________ .... --- --- ----

f å s 7 ^ / ■'føfjz-ø3 (t y- f ø <2 y't'r7_f^',.^ fø fø ^ s L -f k ^ C .. L / / _

X? X > / ( f å / / / . /? *

.. _ ... _

_____ '.. </føføx3L « 7 & - ^ - --- --- --- --- - ... - - ______________________ __________________________

( / f å T . e - 7 / f ø ^ / ^ j / f ø / . t-<-eJ I fø & f f ø ) s < n <

y f ø ___.._ _______________ __________ _________ _

____ f å / x ^ f å / T / ... .... _ .__ __ ___________________________________ ______ _____

_______ a f å é ? s s-s ~e.,s _ < / * £ " _ j ' f å / . / . 7 7 . f å . . 7

' o '

_ _______ ___ ____ f å r t 7 7 s <> 7 ' - * / . . . . f å / ( ^ Z ^ C j . / C U < \ / i 7 Z . 7

___7 ^ . . ... ...£l< t f ø ^ t x / r r S - S 7 . f . _ 7 ? S '? ? / ?

f å a y f ø / T ^ f å - . f å 7 / / ^ / / 7/ ^ 7 / m

, / f å & < & / / / r ) / / ) I . f ø / ^ f ø C l ' T ' f y fø r -4 ' fø /c < / ’ f å / / / « ° 7 . 7 / f v / r < M - i 7 / • ’t f ø r A - t t - M - K j j

_ f å / , f å /fø r~ i'/J /fø / < . 7?få? t ' S s i ' C . s lf ø s ^ f ø ^ ^ L T S / S - e S / f ø e / / t f å f å f ø h - \T S % / Z / T "

f ø f f å r u * ^ f ø f ø t i s n ' j s

/ / / 7 / Y f å / i / S d S

..._____ _______ ___ ___ ___ ____________________ ; ___ ^ / .... . . 7 1 " ' y

(13)

/ / . ________ __ / v s ? - / £ / Z _ _____ _____________ __

, : j < > / / ^

.'• ' / 7 \ 0 « . / .

/ / e / . ? h / a ^ < / ^ L * ____A-'*'* S L /_ J - C - < S V \ ^ % - / s / ' i

x»zzx/* c / h - r

._____ 'rt£ s » s Z b f h s r ? Å s T /ß J .^ . t ^ Q V f s r ’ & ^ ^ 0 ^ 7 & ; r % / » / i / ? & S s W / W t ø L , < S l ____ , . ^ / _ c / v / ^ Æ _____ . . . . . % 7 ^ - Z X ^ *x>/_^-< I ___

f i k s z / y ^ ^ C / ^ s v s é e ^ z ^ e d L ^ ’? %

______^ ^ Z L r ; / ^ « L ^ä-o. J ^ / S . . ' f ø f & ' > ' ' * J ^ / f / S V ' W é-' I % / W

________ ' _ / / ? ? ' - / ' / _ < j f ø ^ r Å s t f ’ / / ' T ' * '* / ^ f - < - c . 7 -e^tsis / ' S / & / / _ _ / åL / < ^ ä c U . ____________________________________

c^r^J i/-* * -* ) /^/ssS-t ~ h 't ' / ^ S je,<^-^ ___ ____ ____________

__ X 'Z L .z tS .-. c 6 t s K ? . S ^ J y < 6 / & /

. / ^ ; 2 - i T - K S ______ ____Q / ^ & y / y / f /& ■ (yZyt^* _______ __

' s / f / j .S ^ W ./ s V c r . ^ 7 ^ / a

c X I S ^ I ___ ________ _____ . ___ _____ ____ .

. /ö7x / £ 0? _____

____________z-yoo x2-> ... /^ Z V > ^ x Z z r ^x_^-r___ J y ^ . _ / £ ? _ ? _ . .-.

... . . . ^ ^ r e j r - Æ ^ . ^ _____ C / b v f J & s ^ / r > i SZ7 z s / %/</ / f a ? % _ ____

- ________________________________ _______ _______ ________ ______ __________

__I __ ___ __ J I

é f p / , _________________ % ? . X . ? & ? - - _____

_ ^0~t* €>s / Z'-e~ . '£/-*■__ I . . / * ____ X / & \ / , y/»_____

________Z ^ Y / n ^ ^ ?

M SX-X-e

2 ________ _______________________________________________________________________________________

(14)

/ £ / 3 . . . _____________________ . . . / Z _ .

_____ __________________________________ _____ ^ 3 3 ^ __________________ ( 3 ^ ^ ^ _____t f t Z s S ______

- / ^ p - r z - l i 3 3 / __ 3 3 ^ 3 _______ . Z /yZ ? . . „ .

... (fd -J -e s f) '^t-T'-' ___ j / 3 /,- 3 & 3 / ' " ' T ^ ._ ______________________________ J _ _ ...- ....

< 3 3 * ^ < r/s \& £ . X ^ Z - y . . . . 3 3 < £ /s? / . ^ % z / * ■ / / _

i'Z M O 'r’ _ y f <y____________ ____ ____aA ? < 'é / ? ' ? ________ ________

Z

f __ __ __ _____

... / ( 3 S./3f<-t Z-7zZev ____________________/A T T ja £ .___________________ - 3 . 3 ^ .

3 . . . _ 3 3 ? ^ 3 / Z Ø S

... /x/x?2^*'/a^-f t ) I I I

3 3 . $ 3 ? ’________ _ 3 ' ' 7 7 7 '

_______ 3 '& s ^ j p '? * 'l. j& 4 4 * = r ' n .... _ ___________________ _______________ __ ________ ____ _______ ; ____

________ 3 & ^ v . - £^ 3 3 3 * ' ^ f 3 3 a ._ _____ __ __ _________ ___ ______ _

. 3 o s y ^ . 3 3 . 4 4 ^ 4 3 ø - ^ < ___ e. ß s - & J ~ % / Z / Z ,

__ . . . . 3 3 z i ^ t ', 3 . a . / . s C s c s — - 3 _____ _____ _____________

£ 4 4 f . .... .. < & . . f._ 3 3 ? £ 4 £ 4 ^ ^ / ... I 4 ^ 4 Y % ^ , _

A ______ ...

o / s ' . e . 4 t . I 3 3 i . a . 3 3 " / 3 '? '1'* ':4- . / t ø ~ A . 4 Z Z k Z ' \ ' A ^ 7

. - w , 3 3 & ) . . 3 ^ P f & Z . Z Z ^ ' b ' Æ

A A -7 3 ^ ^ _ . . . ___________ . . . ____________________ _____ __________ _ . . . , . . .

z Z ^ Z ^ Z £ * 4 7 3 e , Z Z Z ’^ Z > z - X L > _______

3 ' 3 y ~ 3 t ' ' L ' * et-**-* A _ _ 3 ^ * ' 3 3 3 ' ? * / Z z 3 . - . ...

. ^ / . z _ z ^ - ^ ' . . 0 ^ 2 ^ - , » , ^ . . ^ ^ 2 ^ j e J ^ z ^ r -' ' ^ ’ a a . A _____ V ^ z / g / l

3 3 3 ^ , ^ 3 \ 3 3 3 / ° 3 __________ ____________________________________ — _____________

’z_ ^ E ^ Z Z c _ ^ 3 3 / 6 ^ 3 /Z > / Z t f t f

(15)

/ / f / - / s / 3

J- __... ______

~ ( A A * - t . _____ A s $ ' S .

S ? a / r ~ f S fø tY t åls/ #A f a s t S c A é L c . t s n ' S . ( A f s n i t A ’. _ A f / Z ä 3 ____

/ ? ä . ' A r r t . ._ .. . .. . —

A A e ^ s A - * - ^ , A A A ^s*... ... A A ^ z ^ s A A e A s z - ^ A A / ^ ^ ^ A A s r ^ s > ^ ^ s ^ ^ ___

______________________________________________________________________________________

A A A A r ~ <% f . . . ________

____________ j A _____ _____________ _______________ _________ ;____

S S s / t ( T t S t f.e ls jJ U * . . .. / t / Z .

y „ ? j~ .'S s^oc-jZ-Z... ... ...

X ______XS'-^Co^.^l SC'C*-^ ~ "'A z ?■S K ^}:S ^~'Å A \. A * ? / - & - *?

A A S y s ^ z rz ^ . ________________________________________ ___________________________________ _____________

— -

________ _____ _____ ____ _____ ________ __ ___________________ ___________________________________________ _____________________________________ _________ __________

__________ ^ øA ol^ -- / s M . d t ^ i . . & S r f . A — A S s ? C e ^ ^

/ A r > ^ z O / 4 '/ c ^ L e J ? ____ __ ^ A r ~ z r ^ < ________ ____ ________ _____

f / f A i S i . A A Az- ^ A A & . ^ s ^ - c S S * - ( j A & a ^ c / f_ ^ & £jc. -1

________ ______. J. S a S - d L i'- 'L ______ - ._..A --'^/S s?''}S tZe/Z''? ^? .. __ _____ ____

_____________ A A ' T ' - ' O , A A s kS ' ^ - ^ S A ^ . A _____________A o / tø %

_____ ______ __ o~y S A St k l* 6- j ’. ___ ^ ^ A - ^ A ^ X d L s ^ ^ y 6 O 0 - A - '- - ___ _______ _____ ____________________ _. ____________

. ... A A . 6 (jQ A A A A c \ , / A ^ £ / A Al*L . A A yS ^^SSc^ Å a A ß . / f /_.??_—

__ }_.... _.. . ^ A f . ^ t - ^ t s*- y

J.. _______ ____ __. __ _ ____

_ ...

_____ -■ ... - v- / / a ^ r Z & Z i / - ^ ^ r a z Z ^ ', , s * - 1 ' - ^ c— ^ ^ z/- < ' ^ ^ ‘- Z / h - f e s Z z ? c S t / _____ z

- ■__ ._______ ____ , __ __________________________________ _____________________ _________________ _____________ . _____ ________________________________ ___ _ _ _ _ ______

(16)

/ ' / : : y / / / ' - : ________________________________

j - ___ ^ 2 2 — . ________ \ Q < u ...

... ____________________________________ . . ^ ^ / ? - ^ < . r ~ $ s l ' ( d i > - y V , ^ C / f r / , /

_________ -c .< ^ , ^ /^ y -c e .tfa -'? _ __________ _________________________ ____ ___ - -. - ---

- 'l'-'Q z __ r . C. / --- 1 . / £ . . I . ^ 3

_____________ d ^ r f a y s / f t ' / a s h - --- --- I---— I --- --- ' «

_ . / t f f - f ? £ /*,. . t / y • ' ^ éC j b - * . j Y ^Ccj*. y /T ^ S s ti . t -*-3 - <- 4-'J. . / & . /% ,

! X Z / /

.. J */■■<£. S^'L-t a. Vr<^<-4- ) ______ ____ :_________________ _____________ __________ _ ._ ________ --. ...

„ _ ! ^ > 7 a ^ J ^ 7 , s „ £ '. c rJZs y ^ ’1 ^ ^ 7Z S ^ ^ ^ 7 ^ . / Z < Z ? 7 r2'£'t .... . / / /& & &

___ __________ .£»-■<■■<..)... ... . .. . * d s f" ._______ ______________________ ____ __ ___ - — ---

--- < r ^ _ y i / w f .

_Y...... ...V. ______________________ ~ -£’' ' 7 ' - ' ... — - ________ _. . ...- - __ _______

_ _ _ _____ X ^ ’ Z ^ y Z ______ ‘ ^ 4 > X ‘Z— ________ X 7 ^ .

... Z / r r Z ^ Z ^ . ^ / ...________________________________________________ __ ________ ______ ____ _....

X _. > / _ * » a

____ ‘x*?z______ ___ _ ________ __________________________ ___ ______

____ d \ c < ^ ^ z ’x7 Z2>ZL(^£ - . - ^ 7 ^ / ß P y

... ...<2->/7-7 é t e s r t s d , / ø - i t * ~ ~ ... _________________________ ___ ______ ?_____ - __________ ___ _____

_____ Z ^ ^ ^ Z ^ ^ r < Z z Z z _ ^ ^ Z . _ Z z ^ ^ Z

esr-Qtfxsrr'cH ’ ( * S s _____ .. _

____ {psr? ^ - a * / / . . . ( T ^ f ... ... ^ ^ 7 / / / ' « T

/ & f * _ ... Z * 7 Z S - Z ^ - r V -4’^e-o' __

c d ? s t r / * * ' _ ___________ Z / f t t . . . „

- <) _

--- / r f - C Y Y ? ? s J ^ ^ c . c / 3 ~ - / & . / ? # 8

___ -y o (Y Y t ... ... ...

(17)

/ G / y r y - / s - / ' ' )

s / ____ ______________ ø ' t - l ' d ._____________________ ;__ 7 7 < 2 ' T ' S ____

* / , / _ # L , Z .

^ / A a _ _. _

_______ ____ -o s 7 ^ 8 / & / /

* 7 . ^ '"t'SrS / r r s -£L^> .... .. ._ « /^ ix ^ Z rx s Z'-r' -e -'_____ T ^ d / ' f - ' b S o . . . / s / * / * .

___ .< y<Lt^<c_l 7 S Ö 7L— _

____ _ T ^ L s ^ f .4 ^ 0 .._ .< -< X /^ ^ . .<) /T .& ***^ * _ é j e _____________ I ___ _

' . . ■ " ’ ---

f / ^ , e . ^ ^ . ' t " 3.* ' . / <t y , ' > t c - e ^ > ... / i o 7 _

... ____________ ... . _ ... . . ____________________ - -

^ . . . ^ ^ ^ ____ * ^ g ^ / g-^-Zz^Z^y <^^^-z<7^ZzZ^o- ^ ^ 7 T ^ c V ^ z > * ’ ,7 a T 7 j . T ^ . / 7 . ^ . 7 ---

. . , e ^ < / C y / f . ^ t ________ — _ .. . .. .. . - • • -■

s._ _____________ ____________________________ ... _

___ <XÖ<~*r e s J i s e f ø l . . ______ . ^ T ^ r J - < » < £ '-. . X ^ ^ z sz? u 7 ^ ^ s y ^ > / L ^ s . ---^ 7 / 7 ^ 6 —

7 7 t "i)/}-'*' J T ^ T T S ^ 7 c ___ _ ... . . . . .

Z «-r>-» I __________ _ I _______ __ ___ ______ _ .. _ ____ I ___________

X ^ / 7 ^ ' 7 e 7 ^ <£4-7*7.... / ' S , _ _ t e t e e r : ' ^ 7 .. .7 7 7 . 7 . ... .

______________ _______ 7 7 7 7 /^fc^cZ ___________________ _•___________________________

...7 7 . <7sS'*~å-'3 ^ ^ 7 . 7 . T ^ y s . 7 ^ - - / ^ e T ^ /^ y s . ^ .. . ø - y s / r y ^ 7 .7 7 ..

^ , 7 ' c-< /f a/ / / t1 \ _ _ _ _ y ^ >_ ^ 2 ? _ 'f s ^ . -7 *^*7 7 .7 1 17 . I . _________ ______ ._ I

Æ ' -GS-y^t-i & ./rr4 1 , _'7 ^ 7 y s . / y . 7 '_ £ c ^ / ^ . e>^ I ø j ? - / ? 7 ? .. .

... oc^) ___ __ / ^ ... ______ ___ _.. ________ ______ _________

____ . e r r /u t. $ 4 } s e G Y - . A ^ l s _____ ______________ . . . __ __ ___ ____ . . _______ __________

____ _____________________________________________________________ ___ ________ ____ __________________________ ___________ '.___

______ø / t / r w / m - t s _______________ S ^ c t / r n / ? '> '’ -u _________ / S o 2

(18)

S 7

... s z f f r f e - 'Y 'Z--- — < . ... . I ... "&■''* ______p L z

f y r f a t J ' t i ' i ' , / 3 s s r ~ / { ... . . . ...

Z ^ / . Z Z C x i r ^ z « Z / ^ r - Z L / z ’. < 2 - Z Z ^

. ... ... y ^ r r - ^ g ^ - , £ \ I ____ _ ____>1 . . . . __________ . . . . .

' /

, . ( Q Cj u.,... [ ß t i f f t y f f l . . . f f ^ e . < ? / f f y . £ ^ ______ . . . y ^ . Z ^ Z . ...

d W -2x7<??7 ä.<Z-^-7_ ...I____________ _____ _.. ‘___________ ____ ___ _____________ .... __ ________________

Z z > / \ ___ __

______ ^ -'//^ / y _ e ... ... _ . . _____________________________ ______ _____

. ^ _ , & > <£> £ / tis y ^ / * - ? ^ / f f / / . . . .

_______/ / / < . ____________________ . . . . . ____________________

. z / ^ Z z I Z Z r ^ .. Z ^ Z T & /

_____ ^ & > r r ' ‘~ r , ' . . . y ^ <7j^gg s r r ) _ ________________________ . . . ...

Ä _ 1 .g / F ^ - f s o ■^, ^ J I j-t-? y ^ '^ ^ -t-* * J I / & /

. ^ ^ ■ J . ^ ' . . * ) . . . . y d * ^ X * / / 4 ______ __ _______________ __________

L 'Z r 'C ’y ^ . <~ ^ c"‘ V f f / . r % / / / 3

9lZ Z - ^ ^ t l x —t7 __ __ __

/ f 2 / f f f f ^ S / J? ’ f f f f < _ £ f f / t / f Q

f f / f f < j f f ,

7 / / ' / ' , 5 i s g f f i ) s r? / / / f f - * f f s ~ f f t f S *

f f f f ø sf.e ^ z r—3 t / . e-^-c )

Z Z Z /Z '^ Z ^ Z Z 7 X ? Z'o f f f , A < f f $ < f f

f f s * ß J ^ Z ^ I _ I

___ / & £ / . ß c s t . ? < f f Z \y ~ r^ i^ _____________ y f f \ _ _

(19)

/ $ . / y s y - z t / Z .

I

- - Z £ ^ ^ T - ^ 7 \ 0 ^ O

I

P ^ z L e - * - - / I _ . / ^ / f / * T

Z 4- * ^ - ,■ / - _. .__...---

Cz^za c s K 9 ^ . _ __ 9 . z l & 9 . 9 - 9 i d / s c d ? * 9 <*-*- ' / ^ Z '7 7 7

( z ^ ^ S Z ' K ~ , d s f s ^ T - f a~7^’. ; l tr^L^t I I y 7 / Z .0 .7

'- '/ / Z ø-y^t-t * t)

J • / s 't f j p ch-f?.___ ______________________ ________ ...__ ._. ___ _ ___________________ ______ ________

.... & / s Z & . * Z ^ Z ? # O ^ / ' c Z z y Z / z / S

S < j y £ u J Z Z t z h ä -c^ z-^-r^ / Z ' 7 ? / f / f ^ J ø / f f t - * ' ____ __

. . <£ & Js<

<X»fz & - 1 ^ / r t f i ^__ ( Z 9 A . ^ / ^ 7 ^ * Jt' ^ “<*''’ . . . _______ ___ _.. ___ ________ _

y y ^ k ^ X ? 7 V - 0 9 f c L y . < L > t f Z ^ 5 S < 7 /S o a

y z ^ ' ^-t-c-, a. a y y / Z r - , ' ^ r -J?_^ I - I

Z ^ y { / —T '* ''1 , t f i z Z , I . ^x/^z-r j& . / ~ß~s \ d L r - e / ^ ^ ^ > c ^ t ____

Z ^ 'tS ^ ^ B 'f - ') V ø-y J a - é f / e d ’

_ 0 - m . f '"'<^£-■<-<—4 Z & Z Zj?:"Z Z '1 I ^ ^o o, f c t i t ' f - Z / Z c ) . I ^ 5 ’ / 5 / ? .

I

i -

L-

< 9 ? Z Z j ___ 7 ^ / 8 / 2>

9 7 ^ 9 * ~ y * y 9 . *.... 9 ^ ^ * J ' - . _ .... ... ... .... - .. -

9 ^ 9 ^ Z i ^ z 9 7 < i 9 L ^ t b - ' ø / ? / ' ' - -

... ___________________________________________________ ___________________________ ’______ __________________ ___ _______ _________ ■

(20)

, / Z / 3 ___________________ _____ . . . ________ / ? . . . .

_ ... ... ... ______ _____ . / z ^ Z ^ T * ... ^ Z ... ...

d b / i d & a . . / $ . / % / . ? ' . --- -

___ S ^ ^ v r ' n / y d d t j _ . ^ d / d --?d d ^ $ I _____ ___ ____ ______ __ _____ I _______ ___

/< ___ / h f T i L æ ^ - é -.../d -C o e / i - r ^ - _ _ ( / ( > . / ' ? ? £ ’ _______

... : C y S ~ 7 _... ...; . . ... ... 1 d d s . ^ r v d d ^ e S .. __________ _________

y __. . . z ___ __ * ^ ø d t . &•<■.< ^ / O /? * ? (• _ _

c d d , d ^ > i ^ d . d ^ r ' ^ ^ d d d d ^ & d d d ? . d r / s v d ' a r ^ i y Å < / S ö ?

___C d d > / ß - j d a J Jts/ / d d ( ^ d d - T ^ r s?'? e. ' f I ___ ____ I

/3A / ^ r ...

_ (ZX’^A-Z"

y y , . J /Z ^ ^ ^ 5 >?TZ Z>,(^z?Z^-Z-wZ^*z/</ | Z * <uZ > 7 - Z V ^ Z /z- Zf - ^ o y . . . . 7 ? S T O J . ______

. ... . Æ ^ - Z zr*->^7 _ « * . ^ _____ _____

'd^'~ ______ __

_____ . I... ...

d d t f - d d d f t -

. . . d ^ s ? '? '? .S ? '? '? -e ^._ . d d r / ' ? ' * ' * s*"*? _____________ c d d d _ f \ ( ^ ø - y ~ _ _ d / ? / & / O .

d ^ d ø ' ? ' ? ' * d e ^ y ^ d p d d ^ d Å * d ^ ' < ^ d r \ i t .AS d p ' d - e d d a ^ ^ ^ ^ ^ d t . / ? / % & £

d y / d '

d d d r ^ > , d d - t r ^ d d d / ? 7 d d d ) ^ ' ~ ^ o d d e ^ & ^ S . d/ La^ d ?

_... _j_

Z ^ T ^ 7Of s y ^ S , d e f r d , , d d ~ r r f d x ^ e- d d d * ' ' . - ^ d ø - ^ d / ?<%/>? >s £s4 d y / ß d $

._ d i / d ? t t

d d ^ d d i * 4 d * y ' d d r ' j s / ' # ' ' d d d i d d / / r ~ y d r d d ^ d * ' ^ ^ d

d üsw " i r^t f / / , ^ d d c ^ / . t ^ y . d d L e s

x? d a d ^ '-r^ 'd is & O 'ft)

^ h . . d d d e ^ _ ^ d . ^ / ^ d r r . <^ t < ^ _ _ . . ^ d . y f d A y d j d d ^ d ø J S y _ 'S r 'd L * d " ? 'a & ^ ' & / / / 7 ? & ?■

(21)

/ ' ■ .... !

- S

I

s y o f _____

'; I

y a _ 7 7 ^ z s ____________ _ Lm v -

e / / . ^ ' b r r ( t s t ' i . A , . . . . S & f . s & s j ’-/ j u . Z L t f a / r f . d ß * - y

I / / w z z * •'T -ß t. f C r ___j ~£- J . .. ---

^ ^ x > * y L * .v z s f ■

U'S« A C '~ 'f~ __ __’_ ______ ____ ________ _______ _____ ;______ ________ ____

. . . Z ^ t / t '•€ .£ % \ o s r f < d / t y f / ä ' t ' t &

a <?. o + i ) f f Z Z ? t s y > c ' Z '> / Z s Z s # * ? s

f J ^ y f ' _ _________

y .. . , Z / & C f , y / Z a. . & < f f - Z Z Z ? Z . $ y $ . . ______

& ' / H h o i C t ^ r e) / S - ' ____ __

,S 7 / }

' i

y / o v ^ T a^r- / s y f y * / J#'’ ’" — ■*■**•• 2 2 7

--- v j t? , / f 1 ø y / ^ ' \ 7 ~ Q a « ' £ < 3 y . r y y ^ , y ? & < > ^ S r . y y y ^ . y f ^ - y ^ ^ . / / >'„•?,£*.+ y y y £ y ^ . .

. Z J & Z / y t ' * y Z ^ Z ^ s y . Z Z i s y - e s - Z ' - e t r ^ y < L , Z r * ^ y /. ? . ? . f. _

. ... _________ G-xz~"___ . .._ ___ . ... _ ... ____ ...

___ Z Z 1 , f ^ je s '2 't . - i } _____

I

Z Z ^ ^ T S ^ ^ Z ^ y t ^ f

o

\ y y < ^ ‘^ A \ y / * < ? <>_______

y f j • ? - $ s r r ) a s r),? ? / ^ r f a ^ c c / / / ^ . Z y Z u z + A S 't- Z ?ä-o o

p%/««

X'. 17

$ o r , ^ Z y z y ^ y ^ __

y Z ' * e _ I

______ Z Z < m . ' ) _ F : i r ^ , . .,. Z t s - j ^ r t 7 , r - - . ^ Z Z - r / _ r - j r7 ' . . t x ^ i s * - ^ . . _________f f 7 . ? .? . TL---

; f ø ; y y . ' . . ^ Z . . . / Z Z r ' ^ t

I -

y Z t - } " ^ . '*'*'• 4 j s i s c*—*-' ^~*-»

?~7'7 7 Z 4 e ^ t f ^ 0 - > y / Z r ^ \ > Z / * * - Z Z ; £ y e s

Z Z s ? ^ s s / s Z ™ Z Z Z s ^ , y ^ - < z y ... ....

y ) z * '* or y '^ '7 r ^ t a 7 - o r y

J I _

^ y Z é t S T '*'? S r'Z '7 GS ... ...\ . y , r ^ y y s } j m . j y y ? s

(22)

... ... „ .

______ ... ... V Å s

. t V ' <i-r — * Y - y - __‘^ . \ ___ . . ^ ^ . ^ J Z ^ . 'Z L Z * . _______ y / z ' V J J .

_____ . 'Z-eVl . < J *-''*.<* J s A ...f f . S t / J , Å i 'T ^ t-Z .t-.'S .___ _______________ . . . _____ _ ___ __ _... . ..

" J / l j / ? , ,

< ^ : A ^ ' ' ' . ' f - - ' ^ ' ^ - » - i- ' ^ ? <‘> / & / Z ...

_€^/7»-<*_*^e'->-7_ ^ iy .. "- __/ r ’ y , . : >' ,..J’y f^C -_______________ ____ _

e--r^^ . ...

_ ''p j t z£ ______ __________________________________ ^ l _ / i / / _ ____

_____ ^ / ^ / . £U» »S I «^^^5 si-f J __________ I ________________ ___ - I

/ f . . I_______________________________________________ _.&-Z.________________________________I . . . Z ^ ? __

______ -s^ £ ^ /? ,s £ t~ s _ _ ______ ... ________ __ _____________________ _____ _____ ____

/ . C I ^ X «^-e Z t —e A s y ? - Z I / j . / J J J . ... -

Z s? a ?

_____________________ __ ______ _____ __ ___ •... G? JÅ c s y ~ ___________________________________ _ ______ ____ _____

__ "? Z ' h f ^ jL e s s s i ^ x / v ^ x / X c s _ „• ___ ^ ? - / & t # . ? - .

______ _Z ^Z *Z ^'Z' <X^r 9 _. Z ~ A ________________ ______________________________________

... 4 /W .A S S is ri., ^ o - i s r r ’ .tc'o ^ , 4 . . ^ r u / '■^3^7 - / / / / Z - Z i e - 'Z c i '*

_. I --- _X^..fé

z> - f (Zs S ? ’.. _.. ________________________________________ ____________ ________

--- _ ^ ^ r " 7 v £ ._ ^ X 7 ^ r /^ 4 » « z lZ __________________ - ________________ _________________________________ _______________

--- v z - ^ / Z x S . f . a s t r t) . _____ ______________________ ___ ________________________ _________ __ ____

...— s J K W ^ s ___ _ ■*->... „

_ j / ^ Z Z a s - m ...\ Z s s a < r z Z ^ ^ ^ , ; . 7 . ... S% / . ? # & . . . .

- ^ ^ . Ø S t l j Z . ø Z r t t , i Z ^ b s r Z Z . . < - ^ Z t s? 7 m / a. ( g J ^ S % r / 8 / ø

_______ J ... _________ _______ __________

A ' t ' W ______ % / / * / % ___

_____ f J_ _ ___

.. _ / ^ ^ / z / 7 ? ^ f . J ? ) £ . Jes _ i s ^ f ^ Z s r s Z a s ' \ z Z £

' & £j? e Z sr~Z ? I

(23)

. . Z ^ v - / ^ x j

.

X ^ - ^ 6 V ^ z r r j h e r r e n / ø r & ^ J L ; ^ $ £ u s t 2 . Z ^ < < ^ < r $ . ^. ^ r ^ z / T ^ ' Z f ø . % / 8 / :l _

f A y *Z"*--■ ___ ... . . ..._ . . . __. . __ ___ ..- .

* ' 2 ^ t ’ J<^<<«, L J v z ? ^ z *-*.) ^ T y „ ..<<^><. /^ 7 > z : S Z// s / f o s

4 i j cz^c^-'» a s ' / -r't {:>„/>}. , Xt.j _£.J.s. . / ^ ___________ _________ ___ .._ _______ ____ _. ..._____________ ___

A. c s ~ x ^ jlSf ______ -. __ __________ / / 2 . / & 0 . 2 ' . . . ....

__________ ... ...

4SJ . ■ ^ > U . ' > > ' / , / ^ 7 - f / / , / ß ' / . o . . . .

. . . . ... .. _ . _ _ , / t f ø % ...X ^ Z ’ <- Z ' < c . ... _______ __ __ _______

... ... é> * ' & ' & - < ____. __ / . 7 . - _

— .../ Z ^ ? X t / M s o y < ^ r _______ ________________________________ C r : Æ ^ X . C y - : : . ^ C ^ y . ______________________________

__ __________ i h j T f s e . . / £ ~ A \ ______________________ ___________ ._..___________ ____ I________________

. ^ ^ r - < c ^ _ . ... . ^ Z ^ 7 _

... . —Z ^ ^ X ^ Z J - Z / ^ - ^ 1 ___ ______________________________________ ___ ____.... _______________

/Zyz /t-v-e.c) ZCe<j} f t ______ __________ ....___ ...__________ __________ ____ ________________ ________________

<y ^ f t f t } " 1 A S - . f t f t 0 1 *4. . ._ I ^ ^ /Z z <y } s-J . s f t . I X Z f- r fp ____

.Ct r-^/^a- 'FT? Ct y ___ Z y ^ z l ^ Z? ~Z^>7 - O ^/ZT. ..I. ... .... ...I__________ _ ___

.... . Z > r / Z z7 / / </z7/z>/ _

__ . _ z '->->-z—e-z. ___ ______-^z-<r< s ''° . t -

. . ' * f t # . S p A r . S W j t _ s . . . _ , ________ f t e ^ r j f t / Ø . / ^ Ø ?

_ ____ f t & r d * ■*-< £*.<.* t)

. . . _____ * f t j ^ y ? ' * ; . r. . ^ . s ^ f t s y c * .* .., f t ^ r / £ - . / % '- .

y f t o I Z-V<z-/ o z r-z.-e-x ... \ Z f / z

_ ____ ______ _

... / f t f f f t _. ! ^ ^ . < - . « _ ^ ^ Z < t é & Z't'S ø -’ / ’jC i - ^ * L - ? ~ - - _____

(24)

_____________________ ... _ / / / ? _ / s / 3 _ _____________________ ___ _______________

< 0 , s z f jg 'V '" ______ I __ I____ 6^ ^ ? _________

r f ø e steers .7+ e s i i r f ^ - s r f ^ r ’ <?-'//* r f ^ / Ø -C r-y-c^ xj ^ Z ' «-«-.— - Z ^ / X — ____a s ir* s ' ^ ^ f~ & -4 I _____ . ___ _________________ I--- f i r f - r f o r r t s ^ C t s r ^ . - ______ ___ ____

' Æ Ø s i t / t ' ' -e^sy \ / ^ a-t,ss’-c, S ZØ S , I ' / y / 7 9 %

e-s~ s! /s j^ Å __ r -Lt t . ^ . / b r f w ________________________________________ 1________________

^ ^ S T T & s S . ' Æ , _____ r f " .

______/ / s 2 J s > ø _ ø ,r f t 0 -^ < ^ _ _ ___ V r f / e r r J r f________,_______ Z - A _________________________________________

___________ ;_______________________________________________________ '______ p / --■ _________ - —

___________________________________ __ ______ _______ ____ ø/ t' - * - » ... .. ...

_ z ^ ^ r r . < x s i / L , - r f r f ø -js T -f te*-'* W l c r r ' ^ ^ e^ess z. . '-'rf/z -s T '? -O-J_ \ $ r f r i e l _ / / ’s { r f 'f ^ c ^ . . . . - r f / ? r f & 6 r f - -

' / % r f

...'S .4 f W <i y ' . , _ / / - • . . . ____ . . . - ____ _____ __

_ Z ^ z ^ O 'Z.'O " * '? ^ e -0 . . . . '~ * '^ : . je^ . ___ ___________________________________ . / y . ^ . - ? . . . .

0 ^ s t ' l . ' . r f r f ' T ^ ' i r f ' &-<-?_ i r f r f ' / ' i . v .&-*-< *.. . ^ . r f i ^ f . ) / & ? Z

___ . . ^ ^ a . r f i e . c C ___________ . . . ____ . . . _____________ _ _ _ _____ ___r f / > ? * '£ '. - 'c* -o —:__________ - ____________

_ r w , . / / / e r j r f s c s ^ . - / / ' t n . * - r f ^ < / ^ - ___ ' ^ / ' a / * . ? . *...

•■ 'rft/s-c-.s? ___ ___ _______________________ _______

.S ‘. . r f / ' r * s i rfø-sy / / & 'd.-r?' &r f ' / r r s y - r f ^ . t ^^^P~~7r~ & ~ ø / r fjg . ct^s . r f * JS . / & 7 % '

- r f r f - ^ s r - o / O ø

, ^ s t a s ^ i ct-'Z I . s „s^.jl. I ,r f / _ /<?. Ø J

• _ ... d r f / 9 ^ rf-rf.-^ Y . " y / ' . . r f & r f -? Z%_> _ ____ __ _■-&-'______________________

r f / r f s c r - r - ß ø T tsr'? <*> ß t J * - & / 7 7 &

. « = £ * rC a s ri f r f / r f e a ... r f t f r ø ) a r * r f r f ^ r f ^ tr f r f.- Ø . s’

. . . ég s r f ) , _ ... ... ...

_____ ^ 0 0 1 . / 0 ^ , 0 0 ^ \ / . ^ - , ^ s ? I __________ :______________._______I_____ ■ *■ , .

(25)

_ / y & y ~ / t / i

z Z ^ ^ - z L ^ v

p 7 ^ / ^

h L ... é ^ £ : ^ . ... ... ...

.. & d ø - r f ø . , ' >... / ^ > Z z/ < 2 ^ / eV/.. Å o / ? ? $ / _

X / f * /-*•<+

S^C-C. c t ^ r - S _ I____________ . __ I __

tf- - . ... ... ... ... . ____ . . . . _ . _

. a y ^ 7 y o y ^ ' / i a ^ / ’ . y _ f å y f - s - t r f & f e f f J u / r » / . * * ) r f # / £ & ? > _

_______ y ? Æ ^ / r r y f / ... ... ... ...

A /y - c t t* ' . / / ^ A I ...'

S fi-é ^<<>CS/?-4t ? ___ _____________________________ & c yS> < r . r % / W

/X ‘ „

. ... . _. ___ _______________________ ... _____^ < < z - r p C ^ > z ___ ___ ________ .

. o 7 . .&> - g-j . ^ . : . Ø Q j u . / ^ ^ ' y y . . ^ ,- ^ . ^ j . . . ...

) / ^ f .

^—/ fi. v ____ _ <X' A ’■&?'.<f

. Z Å & ~ Å , _____ ____________________________________________________________________________________________

\ _____ ____ ____ y ( Z _ Z z r ' ___ . __ _____ ______________ ___

X ^ ^ r - f J c s C c s ^ j2->ZxY ^ -£ •. ' & & % / M ? ...

Z Z « ! « A ^ t f -

I x-> . . . . ____/ ' Z / ^ y . . . .

; __________' _ ___________ ' ^ / o / ^ z .

7 i f ø / r é o S * - '' . y / !^ e- < - = > y ^ - o - ß .

z Z ... _ . . ^ S ^ ^ * » ,Pz>z/-<^'4-«-<<r' ---

. Æ z , ^ t ? ’ f y ^ e s / s / i '\ y ^ - e ^ t - ^ 7 .£1^ <-. . . ^j* - ^ . ' \ ---

_______ ___________________ _______ - --- ---

^ ^ T Y z z L s i ^ t . / < r r j - ^ C 'T i / ^ T / Z Y . f / /

____&_______ ?C(C-7.’z /z Z '« * * / . _________________________________ Z * ._ /Ä * f ---

^ - e y

(26)

... . / ß / 3 . . . . . . . . . ...

______ ~ Jg ____________________ ____Z x y _________________________Æ -'-'r - * " 7 ______________ .

t f / / * * , . ^ 0 ^ 7 ■4- ^ ^ . . . j f ø ' ? ' ' . Ø'-e, s&Gd _ otc'X’’ ^ / / / / S / Z ^ . .

. o , / ■ £<^>* , / / < t y , - f A - j ... . - \ y 7 ^ ' a ^ ,. Z é / x > . <r£j3 <n /

i s S s z -s r,* '/.. Å ',. . 1 Z Z z ^ v / 's 9 4 - > _ ^ . _ .‘. / ^ . ? ^ ’e e . J ^ , / / / / 8 0 S “

. a " * * & -<^s____ . ... __________

. _ ^ / ^ _ . ^ . ^ ^ . _ ____________

£■*-*-'j ) _ ________________ ____ _________ ■ _

_ z ^ z

______ £ s ) ~ ____j ' & . t / . - i J _________________________ ____________________ ____ J_______ ___...

___ -... & - '. . . . ^ / o / ? ? . /

.... . . ___________________ _____ _

. / / S™ _ d s \ . e , & ... / ^ / r a ü~ £ Ls_____

\ ..., s . ■■ z ■ ... ...

7 ? ^

_ I *2^^ # ..^...._._ I . <5"<Z‘-^Zxx7.V/_.4^E< : z ^ ;

& / \ * % > / 7 ? Z e ß h f {Ss?\C£sj7 - 'Jt^ - - ____ __ _______________ - .... -... ...

<^Cr^£>t ß r i .7 % '.^ 7

<*- < ? e T i v < z s

( ° / Æ - r f . e T r / J ^ ( - * . _ _ . . / _ ^ . ___________ ___ _______ _______________________ , __

,; /^ Z x ' s r * ß / ^ 7 s j ß tXsY~ S?'? r y f T^ / - ._ / s t * c < + r r ( - _ '...

--- --- ....'. ...

____ ________ ^ ^ zt^ Z z> /< -cZ __________ . / j j j . 7 2

k Z / , /% s <? _ / / ø

_____ ________________________________ ___ ___ _____________ _ __ ________

<?£/. - Z z * ^

_____ __________________________________________ . ß ^ - ß l e a A s & i S } : _______________ .£____ .._________________________ _______

Figure

Updating...

References

Related subjects :