• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
187
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

B em æ rk, a t b ib lio te k e t in d e h o ld e r væ rk er b åd e m e d og uden ophavsret.

N å r d et d re je r sig om æ ld re væ rker, h v o r o p h avs-retten e r udløbet, kan d u frit d o w n lo ad e og a n v en d e P D F-filen.

N å r d et d re je r sig om væ rker, so m e r o m fatte t a f ophavsret, e r d et

vig tig t a t væ re o p m æ rkso m på, a t P D F -filen kun e r til re n t p erso n lig ,

p riv a t brug.

(2)

Å o j & . d / o c l s b & f ø - o g

( s f f c t c n j f ø J ' i / r '

o -^& g

ø

e ^ ~ c y A s J V / f c . ø { J ^ < z < æ . £ e s 9 i t^ - Z , £ ^ t & ] ^ ( Q ^ S . J ' ? . / 7 ' j ' r . j e ■ ' ^ S y / T - ' t ^ • (^ - i! ^ y — s ø s ^ ^ s ^ & c j

S / X M t y . ( Z / r t f / ø ' . & & * > r__

Z

Z

„P rtw m ^

^ ' 6 c C ø y r £ - e’^ ' ...< * - /

< o s £ . ■‘'■'■■’ ’- ■ ' . . S

/ < ? 2 2 .

(3)

i i

- ... .

(4)

. ....J,

( t f t f <3* s h Y ' 6 ^ /

^ t f ( . r . / ^ ^ - ^ . . s ^ ' / r y _______ Q. ^ ~ * t s * t < s> . s 4 ____^ f t f J P f - . . .

t f / t f t ___________ __ ____________ - -

.. / ^ / Z r t f ' .e^r<z < "» .tfc /> ' . _ - — --- --- ~ — — ...

. t f ' ? * / d t f ' * ^ - < , / / 2 / $ / & .

t f f Æ * < t f ^ d 2 J * ''1 '~ \ S ? ^ ^ - t f \ . l/‘' £{'4 '*-*'-:. ______ _______

t f / r t f

r s * . y . S t * * . z r - . '* ? l' ' . . f t f * / £ •- _____________________ ___________ __- ____ _____________

a / r t f „. .4- ... ... z% r t 6's ’.

t f t f t f f / / / ^ f f f f s w a J -e-SZ. _ ~ - s . & f ...~... ;.... ______ ___ _ _______ ___ ____- ___

^ t f / ' . S . t f t f b Ø - z - ' r Z^lT J & / O

_____ _________________________________ __________ ... t f ^ z ^ t f , ^ t f t f t f / 3

t f t f ^ J 7^£y __ t f $ t f & ø t f l —.

t f t f w s ^ - f ?'_>'> C*'> e /X . j t f t f ^ S ^ / t f ________________________1_____ ___ __________ . _

______________________________________ ___________________________________ ____________________________________ % . . / . $ O ? ___

y -ZZ--3~C-^t f . _ \ K t f t f ^ ^ .

_________ t f t f e ^ t f . ^ . s?-7Z f & y Z - ... . _... ________________________________________ __ ._,._________ __________

. i / 7 ~ t f £S . . _J __. t f t f t f \ . ø t f ^ < t f t f L S _ ______ y ^ t f t f t f t f

t f / , / t f ? / t f '

..._/s?S£(.e~> 4 , / <ry<S<*.*4-* u / t f v~r * ^ „* < -* -- *•* <-<S ... ____ ___ __________ _________ ____ _____I

.... Zé x . ... _ _______________ _____________ ______ __________ ____________ _

_______ . ... '

z & z x «

... _z ________ _______________________________________________ ___ __________________

/ ■ ■ ' ? I y ^ o 3 _ _

' ' r m ^ ~ ) l \% : \ • J_____

(5)

7 . / 7 S - 7 - / z / 3

__;___ ZY c Y jt S ___________________L. d Y . i S____ ______ __________A z ______

<Z^>T £ jt ^ J --

< 3 ^ <?■■/* ' y> ^ / /

_____t / ? ' * / / / S s / o

. 1 & s u / ^ J ( / / / f ? f -& > d s ' f A n e ' ^ ^ s s s t X / Z stf & S

... _ ... ... ...

/ 9

...^ .... m j u / % y . / l L / /

y / ^ T T ' ^ / z ? e ^ S '

. Z z ^ z ^ , ^ r - 3 Z ^ W d j t s S ? , d ^ U / s r /

... ...~ Y C X S . Y _ ________________... ... ... ... .. ...

• - ' --- --- ---— ■ £ ^ " £ ■ ‘ - ' ' 1 --- --- --- --- ---

z ^ Y Y y ^ - V / s j s o y

u * ) A ^ J . ...

^ ' - C S n / , _ f o S ~ / l ^ a / r < ? s - r s ^ i L / ^ ■ 'sj-a. Æ d ?

•Js/i t r y l ' / d J .«^7 ---- - - ...^ ^ ^ . t^ S 'S '& s(S'7~~9 -C^s*-'

^ ' { s y f j e - Y o t / ^ r / 8 / & o % .

c / s ? j s

S A # > / > x r - 3 i/-^ -^ < o _ / -o a l s sZx x a s'

r t -a .J r aS S y i/ / z / i

f u z ) , ^ a/t j d / Y t - * - * . ; _ J ^ z A ^ Zz z _ / $ /

/ ? W < .._ ____ / ? _ / ? / £

^ / x dx-s* i -Ä f $> r~j i'..**.*). f * 0~Y?a

é s f y e X < s < s ^ ^ c ^ f Q * " ' " . ^ ^ a s r f o - / ^ ’< { ^ C s s x > t ø # ^ < r '/ 4 ? . e ... / t t S

____f \ - - ^ t sa :'j^ * - ^ - f - ' t ? . ^ . . . _

(6)

_ ... . „ ...& 1

... 1 X / 77- Z * ^ f

< ' / A Sf . ^ 7 ? t f & } - ' / ' / < - (s b - Cs < ... - < /& - 9 .y . - ...

... s y y / ..<.■<< s? y ^ y * - ^ / ^ / . ^ . ... ...

z f y n . ' ) . ; * * 4 , ( 3 r r a '& ? < ? c n - . . .„ <ZL7 £ ^ ______

________ i ____________________________( ___ ... __________________ ______ _________. .____, ______ ___ ______

^ s ^ y ^ - & /l '1 f f r s Z ' f j 'f i ' i f C e X S <^ ^ Z < T ’Z ^ .^ -< ^ < }'/e j . o - f ) \ . . . . / . . 7 . . / ß / . A

£ 4 ^ *7 / ______ / ^ ' ? ' _ __________________ __________ _ _____ __ _

t e r 6 - ^ t n ___________ ____________________ _______________________ __ ___ ______ _

C . ^ \ G ^ - , ~ _________ L ^ z ^ 7 _„_

y ^ y s j y r ø - ^ t , y & y ^ 7 ^ } / . c - ' . y / / ^ ^ f ' ^ ^ . « . . y y ^ y . _

___X'. J7 /z!e^ -<. ) - __________________~ ________________________ _______

... a ^ is t - r r t^ 'A ' tt? . _ < y y < . ß ' y t ' i ^ y ^ r - o - ^ » _________.... _ . . _ . . . ________ ______ _

y y * ^ e ^ T - } f . . . \ . _ ^ ^ . ^ ^ . ! & z/'--A 7

________ <^7

l / X / <

. . Tt? x / ^ Z X . __________ __ ___________________ _______________________

y y > . . &/ y y / A . ^ ^ ^ ,^ _ j _ ^ / > / r y & / y > ? * 7 * / & / %

. '/ y ^ a / v - t - e ______ _. _________________________ _______ __________

' <^ y ^ j ^ y . e . c ^ r ___._ . y > / f ø ? _

___. . . . < ? * ? * - * <* . .... . ___________________ ___________ ____ ____ ________ _______

______ .. , y y ^ t u i &y y & y . y * x y ^ y ^ . / y <~ & •> y % / & * y

y ^ r - r - M y<3.<~th.

, ^ > 0 ^ * y y / t ^ - a I yZ y y s ø ' i

^ y > . 7 ^ < 7 y y ^ ? <->->'^ - : / y

______ y ^ y § . 7 Jy _ . _ . y ^ . 7 7 , ^ / s ^

<- )

(7)

( a / y s ' < 7 - / 8 - / z .

____ _____ ___________________________ I ^ ^ .G;l_r - __

/ £ s

f i V r i t i Y _

______ f f & t ' / f } , £ c r - £ t y < C i

/ t < j , r £ ...y £ £ £ c Y r ^ / & / t - 1

_ ! ^ ; / A tht^c ■<■/?? _ £ / ^ / £s&y/y £ £ & - - £ r / s * f-C^ I <^<^<x^ZxL* y z / s / 3

S ' * / £ & / £ KT* 3... -J? y/ J T 'S ' t - Y ^ é Z s J Y S*-'

....--- . < & ' ? ■ / & & ( , c ^ i J r Y i d / j L . ' * ; 4 _ _ / ? S * ' / .

______ % ^ / z x Z z J y ^ Z/S O S ’ _

’- - ^ / ^ ^ Y 7 7 ^ ____ __________________________________ Z ^ Z ' Z / ^ ^ ' j T z 7_____ : ______ Z L ^ ^ T . . -

, • / ^ 7 ^ ^ / ^y£ - __ ^ / ^ m r 't£ £ e <^.£y77.yy£ * £ / £ ? / / J L /

---7^7 , ^ Y t / j r 2 A . / £ ^ f ^3 £ / . ^ ^ Y ' _ . . £ & ^ t s £ r S & ... < / ^ Y 7 ^ t Y ^ / c /cCa a^ ...I £ / Z / 8 & S

___ :... _ £ £ ^ ____ ___ ?.<£..___________ ___ ___ ___ . ... ..._:... ...

ö /^ T Z C Z V / ^ z ? YZY... ...ø / t f S l Y I Y> Z-r Y Z s / * " y ( / s t / a A i ^ 7 0 / & d j_

...._ — , _ Z L ? 2 p Z a . ^ « Z L , ^ R Z / ^ .

____ z . / f å r y y y < s r ? .r * * ^ .} f å . 7 . / . l / . ^ . . . . .

____ ______ . e . ^ , . e . , £ / ? £ * « * < < . J_ ø - £ ____ __ __ ...

___ ________Z ? ?Ay y f å r & C t s y / f å ^ / f å m ^ . f å r r ^ r r £ - -

______ f ø a £ r M _______. ^ £ £ ^ ^ Z Y j f å ^ . _ . . ____ .__ ^/cZ Z -4 2 z ^ f å c L ^ / . r « ________ ________________

-— f

..._^ ... - ^ 9 . „ £ ______1 _..„ ~ ______ / $ & &

t ^ . __ ___________________________________ ___ ■ ________

(8)

/ y f j - / g / 3 . . . . __ _________________ _______ _ . . . _ Z

. ... . .. ^ . / Z ? ________ _______ ... _

Z Z / J - i J __ Z Z / y ' _ j Z - - ( < - B ________ __ ... ... . ....Z - / . ? . / ? - ’ ...

... ... ... ... . ... < ________ ___ ... ____

. / / r u m * _$ Z - & Z ____________ ,/^S / $ (J(o ,___

Z ... . . . _________________________________________ _______________________

______ ... z / / a - . r f 1 t . . ___

_______ ______________________________ - Z ' / ^ Z M Z Z t Z Z Z ___________

‘ ________ f J Z ^ < Z l 1 S.c ______ - ^ r ' C j ' Z ' 4 ____________________

f Z z tC U A * .. ._ ___ / $ & */

_o-~j d f r s r ø ___________________________ ______ ___ _ _

... , . z /^ > 7 7 ... _ . . ~ y y z > * r - * z _______ . y / z < r ^ ^ - o .^ y z z & z z

^ z e s ; V

. _____ y y y < z 2 -s-/.< > "*’ - * z ______________ ^ y ^ < y z z ^ e z . ____ y ? ...z z ..ø z * _____

._ ____ . . y ^ - Z Z Z f ' ' Z ! -eZ_ . . . a / z ^ z - z / * Z > ? Z Z __________■ Z ^ 7 r S -^ '~eS~ . y ^ S - K Z 7-? ..

z / Z c / 2 y / 7 < 7 \ 2 ' $ / . .

* Z z i Z Z / ? z > ... ° Z s z z > z <">z ' z z Z :____ s. Z Z t f Z - **— .... Z z J . . . . 'Z / _

_____~ a j z q j z z . z i Z t ^ ^ c t z . . y y / V j ^ y y ^ . ^ . y ^ r j ^ f . y . y y z ^ ^ . . ^ y y < t ^ z - j^ . \ y . . y y y ...

. . r— c z f / _ , y ^ y z . $ j ^ y . . ^ . . y z - & z ~ v $ . ... y z / z z z

______ y ^ , & , j y y ^ z T ^ z Z s ' ^ y ^ y __________- y ^ z z ^ y .

. & y ^ z z ^ . - y & e 7 . - z - z __________^ y y / z ^ z y z ^ z ______ ___ . . y y ^ z y . . ~

... .z l Z z Z s / & t t r t ^ . . ^ y y t ^ Z u c > Z - ~ y z y z z . . z Z y r f 7 ^ e Z Z Z

2

y . c z / ( Z s,-tZ)sri<-p.f. f ø jaZ -v i yy?e-4 / /sst* - '‘*'•4. y ^ y y ^ / j r ^ y y & - w 4 i2 S '* '< - * i> y z * y & & < ? .. _

(9)

3 ... - ... / V S J - - - / X / 3

________ -_______ 0 - ^ 4 ^ .... . ... . 3 3 _______ 3 ^ . ...

t t f ø t - t j u t l , 3 3 ' t S / S 3 ^ 3 tffø & s r-^ s t'S ’/ T ^ i 3 ' 3 3 ' ? ' f H D 3s> / / < > £

---é fø s r^ A 1 / ^ ' / ^ / ' / i ^ ^ j / '- 3 /C & 3j-s-'} \ C 2 > f - L ^ > ^ / / / 3 d 8

--- / / & ) - & * 3 3 3 3 a 3 & d 3 3 / f f / X o %

--- 5 ^ ? 7 / ^ / f / ? / S ø 7

. 3 r ^ . / ^

få ^ a s ø rfrt ^ - CO . . f ø ^ j & Z Å - ^ . . A < z r ^ : / ^ . . ^ ^ 3 ______ v / ^ ^ _

___________< r ' / ^ 3 f ' t ' t 7 7% / Z A f

__ f y w Å a s v3 3 ^ . ^ / e r y ..._ ... ... ....

____d ^ ? : ? ? 3 . ''’3 9^? ’ / j s ' T l d s c s -e , S z / B ' d X

a « d. '4 3 ? : * 3 ^ / ^ / 3 c < o t » ^3yo

tS ^ f,s ~ c e 2 / 3 'e.-T'" ________ ______ ___ _______ __

s 3 3 * • J / 3 - t f* ^ ' * y 3 * * ^ ^ . . ^ 3 . - . 3 3 3 ’ '^*-'^-*■*-*-’ ' ^ - 3 - 3 & ' ) ' '' * ' ?

3 3 3 3 ^ 3 ^ M 3 < ^ 3 3 ~ 3 .

3 - 3 / J r t X 3 < t f 3 % . c tt 3 r s ~ 3 3 y - ^ ^ t -fe s s t i s 3 ^ 3 s \ 3 3 s ' 3 ^ 3 ' ' l ' ^ ^ ^ ^ ' ^ , ‘i ^ t y v / X Ø Ø

t>ø-<ra t y y f , 3 t å ' W ' ^ ' ø ' f s?"7-4.s' £ £a.s _ / / r f f ^eyr~> Y f's'tøs-*'

Y % / å V 7

3 3 m f . - j e t- < t , 3 - r - ~ 3 ^ # y > s 3 s I y & s

(10)

/ y f 9 - / g f r _________ f r

__________ * / , __ ________ . _f r t ø __________ t ø r t f r . _

C f r t ø / T ^ k l # / 9 f & /f.< x ~ c * S - .. ? f r / f r ' r f r f r f r f r & < s f r e { £ > / £ / e ; _ é f r f r < ? f r s f r / i ____ f r f r s $ 6 * r o / f r ' ' f * " " - f r ^ f r f ø ø t b S . ---

^ f r ^ ^ y ^ > t f - (> > T s ' A / ^

i.

f r f ø / y w . / t s i f r f r <*<r ** ' / / ^ i ■"-? / f r - ~ j f r ’^ ( J1 f r ^ T X ^ ^ / T r ^ / '* - * . ' f r . S & S

f r r f r ' . / f r ' ? / f r t. f f » * ._ . „ ______ ______

f r / / / z / < y

^ f r f r r f r f r / j $ r f r ^ r _____________

.._ . f r f r ^ ^ ' f r r r f r / < £ & . < ? ' i s f r f r ? . / f r J \ a ^ , , y / y / S a ?

f r f r c f r / f r / / ? f r

___ Q/ r t s / ^ ? ' 7 s r - y 'i J3^> _________ ^ s r s _ . e _____ / / / -

f r s V r t r t / , ( f r c f r < r Y i / , f r f r / s f r f r / f r e f r f r s . . ^ J ? f r . 4 s ? t f r f r * / / & / / .... .

_ / f r r > ? i'-jc^..f . . ^ f r . . ~ f r i f r , f r ' . / ? _ ___ __________ _ -_

f r f r r t ^ z r ^ , z f r f r . i f r f f r . . . . f r f r f r . f r ^ f r f r / f r f r f r f r f r r ^ ' . f r / / / / G ...

M . ü^t , . f r f r / f ' - ' J J ... ___ ____ ____ ___ ___ _______

f r ^ O - < ? fr * S ? ',_ 5 f r s f r f r ' / ^ t ' f r t s f r / - f f - > 7 s / f r t _ f r f r f r r w t c * < / e . r r / . /S/ / O / t / 2 y ...

/C c y ) s r 4 rt.*>. f r f r c c / i t-3 i ' f r \ _ f r [ f r f r , / f r 7 ~ f r ? ___________________________________ __

* f r ^ f r / A f r / / ? / . f r h s J / / f r ^ f r f r t - f & i e y f r f r i / . . / f r ^ t ^ f r / - ^ . . . ^ f r f r ■ ' f r * * . _ f r / . f r f r f r

f r f r f r ø f f r s s , f r f r a f r / f r *f ø r ' ø ^ 7 JtS 7 ^f -*-, ______ I

z < f r s - y ^ / ir S - L ^ I < f r f r / s ? & f r > . e / / I f r f r ^ 7 ^ S ^ y 7 '/ - J p f r s \ f r f r / Z S f f r .

1 ^ 4 / , a - t - i a s i f r / f r f s y f r ’t c ^ ^ f r ' j f r / i ' <f r ø - is 7 s 's-ø ' ? ✓ > , j Q ^ f r f r c + s v f r / . / X / Y ___ ____ ■^*<' f f r f r y ^ f r " - * * - J f r ^ f r ^ / f r _______________ s>—> . j > f r / e^ <& f r f r ? C c f r e / f r l ___________________

(11)

/ I .________ ______

z / z ? - / * / 3 _________________________________________________

____ ___________ _______ ... ... ... t 3 . ^ r - ^ ^ ____________________ _____________

X z / 2 < - & / y o % M * 7

^ / - ■ j / ? . ' Å. {j / , r ' r 0 -7 ? < £ ,* ^ > ,c j 7 7 ' Z ? ( ? « , . %

( e< & f I X > l ^ r / x _ > ^ c -&*-*•. <^ C /£ Z?' ^ ...^ L e ■ r-.f'b J f t l ' Y ü L f si I .z^Z. __

, j j ... ...

\. /z ^ y ^ z ^ ^ e - c x ^ Z ^z.Z*<< £*-<■< d I___ ^ e Z y ^ Z ' z x ^ c / A

X / % / & $ £ ___

___ . ( Æ . y _________________________________ _______ ________________ __________________________

_________ fs * )_ * f ø . . __ ___ 4jeærtj*&>c_____________________ _______________ _________________________ _________

___ Z z / ^ ? - Z ^ e < , 5 ^ ________d 2 & z ? ^ . - ^ / : £ ^ - - ß - - ^ - . & £ & '/ ' _ p ^ / Z *

--- _____ _____ & s ^ ^ s ^ S ' f C ' 2 --- --- --- --- --- _ --- ---

____r ____ _______ / / . i L / J i o . j L . . „

- - - - - — •--- - - _ . . - . . . .. —

y^_. z a . J p 7'.... ^ j Z t / j / f - t . < * - . _ /_ ¥ _ S ?

________ _______ ______ < 2 z ^ > ^ £ < < < < ^ r ... - ___________ - ____ _______ _______________

f i / f a / L & t i . ' % / 7 7 S _.

... _ Q 'S ? '? d & T 'i G ^ L .ÆjZsC^C^XÆ.-- ._____________________ ___ ______ _______________________________ ______________

♦ ^ ^ ZoZp t /’ __ _ _______ ______________ __ ____ __ __ _ __ ____

. A^«^-''4-“"*^’ Z^-w /tf?' __ ._. ... .. ____ _____ ______ _ __ _____

_______„ ____________________________________ ____________________________ <q z S x V % / 7 ^ 7

_____ 0 rt/.^ L ^ r f f t - is ^ a r y -- --- --- --- --- --- --- ---

____/ _ . . / ' 7 ' ^ - f ^ i ^' Ä - t x ^ _ . . ^ Z ^ z / z t - g x - ^ y ? _ . z ? z z •

_________ c r ^ ^ t y ______________________________________________ ____________________________ ,___' __...

(12)

. ..._ . / 7 7 j ~ / 7 7 7 ... ... ... / / ■ ... .

______ _ __________ ( 7 ^ __ ______ Q a S

/ f å < / ' ' / ? " S7 / / ? 7 / ^ > x * /W O y T / 3? / / / ? / 1

. ( / . * ' . ^ / ^ ' f . < 7 . f . ** <<*--<<4, /^<?-Z.t O <7/7- ' S f f c .ø </<rr c* ' • . & r *^4.4 g s/C-PixTas ''* * < * '' . L ^ / ~ / X / /

...z’z k ... ...

.. jf ø f ø f ø t Y~- ^V^lzV^Z..«__-x/ ^ ^ *7^ - - 7 ~4>S_______ < & 7 s ‘/ J 4 / f ø d f ø Æ c f ø r f ' / . * * ^ Z . . / / c / o .

^ f ø _ . ... f ø j f y & ' h t . t y ' z / S O ' Z

* y f ø f ø f ø '' ce o C e - ^ ? <* J __ _ ________ __ Æ Z - - Z ...I - Z . , , . , _______________ ______________

< £7- 7 ^ 7 fø /j , ^ a s r ^ ^ t t 7 føm> I <1 I <f ø 6 -^ fø ^ r t f ø f ø r j f ø t - t - 1 .fø^°.. ^ 7 /^ L .

_____ f å ' ^ -fø .fø ^ rfø r/{.&*■* J- 7 . ... / T C i / e ^ i ^ f ø 'fø ^ fø ø L /£ .^ ..- __________ _________ _________ ___________ .... --- --- ----

f å s 7 ^ / ■'føfjz-ø3 (t y- f ø <2 y't'r7_f^',.^ fø fø ^ s L -f k ^ C .. L / / _

X? X > / ( f å / / / . /? *

.. _ ... _

_____ '.. </føføx3L « 7 & - ^ - --- --- --- --- - ... - - ______________________ __________________________

( / f å T . e - 7 / f ø ^ / ^ j / f ø / . t-<-eJ I fø & f f ø ) s < n <

y f ø ___.._ _______________ __________ _________ _

____ f å / x ^ f å / T / ... .... _ .__ __ ___________________________________ ______ _____

_______ a f å é ? s s-s ~e.,s _ < / * £ " _ j ' f å / . / . 7 7 . f å . . 7

' o '

_ _______ ___ ____ f å r t 7 7 s <> 7 ' - * / . . . . f å / ( ^ Z ^ C j . / C U < \ / i 7 Z . 7

___7 ^ . . ... ...£l< t f ø ^ t x / r r S - S 7 . f . _ 7 ? S '? ? / ?

f å a y f ø / T ^ f å - . f å 7 / / ^ / / 7/ ^ 7 / m

, / f å & < & / / / r ) / / ) I . f ø / ^ f ø C l ' T ' f y fø r -4 ' fø /c < / ’ f å / / / « ° 7 . 7 / f v / r < M - i 7 / • ’t f ø r A - t t - M - K j j

_ f å / , f å /fø r~ i'/J /fø / < . 7?få? t ' S s i ' C . s lf ø s ^ f ø ^ ^ L T S / S - e S / f ø e / / t f å f å f ø h - \T S % / Z / T "

f ø f f å r u * ^ f ø f ø t i s n ' j s

/ / / 7 / Y f å / i / S d S

..._____ _______ ___ ___ ___ ____________________ ; ___ ^ / .... . . 7 1 " ' y

(13)

/ / . ________ __ / v s ? - / £ / Z _ _____ _____________ __

, : j < > / / ^

.'• ' / 7 \ 0 « . / .

/ / e / . ? h / a ^ < / ^ L * ____A-'*'* S L /_ J - C - < S V \ ^ % - / s / ' i

x»zzx/* c / h - r

._____ 'rt£ s » s Z b f h s r ? Å s T /ß J .^ . t ^ Q V f s r ’ & ^ ^ 0 ^ 7 & ; r % / » / i / ? & S s W / W t ø L , < S l ____ , . ^ / _ c / v / ^ Æ _____ . . . . . % 7 ^ - Z X ^ *x>/_^-< I ___

f i k s z / y ^ ^ C / ^ s v s é e ^ z ^ e d L ^ ’? %

______^ ^ Z L r ; / ^ « L ^ä-o. J ^ / S . . ' f ø f & ' > ' ' * J ^ / f / S V ' W é-' I % / W

________ ' _ / / ? ? ' - / ' / _ < j f ø ^ r Å s t f ’ / / ' T ' * '* / ^ f - < - c . 7 -e^tsis / ' S / & / / _ _ / åL / < ^ ä c U . ____________________________________

c^r^J i/-* * -* ) /^/ssS-t ~ h 't ' / ^ S je,<^-^ ___ ____ ____________

__ X 'Z L .z tS .-. c 6 t s K ? . S ^ J y < 6 / & /

. / ^ ; 2 - i T - K S ______ ____Q / ^ & y / y / f /& ■ (yZyt^* _______ __

' s / f / j .S ^ W ./ s V c r . ^ 7 ^ / a

c X I S ^ I ___ ________ _____ . ___ _____ ____ .

. /ö7x / £ 0? _____

____________z-yoo x2-> ... /^ Z V > ^ x Z z r ^x_^-r___ J y ^ . _ / £ ? _ ? _ . .-.

... . . . ^ ^ r e j r - Æ ^ . ^ _____ C / b v f J & s ^ / r > i SZ7 z s / %/</ / f a ? % _ ____

- ________________________________ _______ _______ ________ ______ __________

__I __ ___ __ J I

é f p / , _________________ % ? . X . ? & ? - - _____

_ ^0~t* €>s / Z'-e~ . '£/-*■__ I . . / * ____ X / & \ / , y/»_____

________Z ^ Y / n ^ ^ ?

M SX-X-e

2 ________ _______________________________________________________________________________________

(14)

/ £ / 3 . . . _____________________ . . . / Z _ .

_____ __________________________________ _____ ^ 3 3 ^ __________________ ( 3 ^ ^ ^ _____t f t Z s S ______

- / ^ p - r z - l i 3 3 / __ 3 3 ^ 3 _______ . Z /yZ ? . . „ .

... (fd -J -e s f) '^t-T'-' ___ j / 3 /,- 3 & 3 / ' " ' T ^ ._ ______________________________ J _ _ ...- ....

< 3 3 * ^ < r/s \& £ . X ^ Z - y . . . . 3 3 < £ /s? / . ^ % z / * ■ / / _

i'Z M O 'r’ _ y f <y____________ ____ ____aA ? < 'é / ? ' ? ________ ________

Z

f __ __ __ _____

... / ( 3 S./3f<-t Z-7zZev ____________________/A T T ja £ .___________________ - 3 . 3 ^ .

3 . . . _ 3 3 ? ^ 3 / Z Ø S

... /x/x?2^*'/a^-f t ) I I I

3 3 . $ 3 ? ’________ _ 3 ' ' 7 7 7 '

_______ 3 '& s ^ j p '? * 'l. j& 4 4 * = r ' n .... _ ___________________ _______________ __ ________ ____ _______ ; ____

________ 3 & ^ v . - £^ 3 3 3 * ' ^ f 3 3 a ._ _____ __ __ _________ ___ ______ _

. 3 o s y ^ . 3 3 . 4 4 ^ 4 3 ø - ^ < ___ e. ß s - & J ~ % / Z / Z ,

__ . . . . 3 3 z i ^ t ', 3 . a . / . s C s c s — - 3 _____ _____ _____________

£ 4 4 f . .... .. < & . . f._ 3 3 ? £ 4 £ 4 ^ ^ / ... I 4 ^ 4 Y % ^ , _

A ______ ...

o / s ' . e . 4 t . I 3 3 i . a . 3 3 " / 3 '? '1'* ':4- . / t ø ~ A . 4 Z Z k Z ' \ ' A ^ 7

. - w , 3 3 & ) . . 3 ^ P f & Z . Z Z ^ ' b ' Æ

A A -7 3 ^ ^ _ . . . ___________ . . . ____________________ _____ __________ _ . . . , . . .

z Z ^ Z ^ Z £ * 4 7 3 e , Z Z Z ’^ Z > z - X L > _______

3 ' 3 y ~ 3 t ' ' L ' * et-**-* A _ _ 3 ^ * ' 3 3 3 ' ? * / Z z 3 . - . ...

. ^ / . z _ z ^ - ^ ' . . 0 ^ 2 ^ - , » , ^ . . ^ ^ 2 ^ j e J ^ z ^ r -' ' ^ ’ a a . A _____ V ^ z / g / l

3 3 3 ^ , ^ 3 \ 3 3 3 / ° 3 __________ ____________________________________ — _____________

’z_ ^ E ^ Z Z c _ ^ 3 3 / 6 ^ 3 /Z > / Z t f t f

(15)

/ / f / - / s / 3

J- __... ______

~ ( A A * - t . _____ A s $ ' S .

S ? a / r ~ f S fø tY t åls/ #A f a s t S c A é L c . t s n ' S . ( A f s n i t A ’. _ A f / Z ä 3 ____

/ ? ä . ' A r r t . ._ .. . .. . —

A A e ^ s A - * - ^ , A A A ^s*... ... A A ^ z ^ s A A e A s z - ^ A A / ^ ^ ^ A A s r ^ s > ^ ^ s ^ ^ ___

______________________________________________________________________________________

A A A A r ~ <% f . . . ________

____________ j A _____ _____________ _______________ _________ ;____

S S s / t ( T t S t f.e ls jJ U * . . .. / t / Z .

y „ ? j~ .'S s^oc-jZ-Z... ... ...

X ______XS'-^Co^.^l SC'C*-^ ~ "'A z ?■S K ^}:S ^~'Å A \. A * ? / - & - *?

A A S y s ^ z rz ^ . ________________________________________ ___________________________________ _____________

— -

________ _____ _____ ____ _____ ________ __ ___________________ ___________________________________________ _____________________________________ _________ __________

__________ ^ øA ol^ -- / s M . d t ^ i . . & S r f . A — A S s ? C e ^ ^

/ A r > ^ z O / 4 '/ c ^ L e J ? ____ __ ^ A r ~ z r ^ < ________ ____ ________ _____

f / f A i S i . A A Az- ^ A A & . ^ s ^ - c S S * - ( j A & a ^ c / f_ ^ & £jc. -1

________ ______. J. S a S - d L i'- 'L ______ - ._..A --'^/S s?''}S tZe/Z''? ^? .. __ _____ ____

_____________ A A ' T ' - ' O , A A s kS ' ^ - ^ S A ^ . A _____________A o / tø %

_____ ______ __ o~y S A St k l* 6- j ’. ___ ^ ^ A - ^ A ^ X d L s ^ ^ y 6 O 0 - A - '- - ___ _______ _____ ____________________ _. ____________

. ... A A . 6 (jQ A A A A c \ , / A ^ £ / A Al*L . A A yS ^^SSc^ Å a A ß . / f /_.??_—

__ }_.... _.. . ^ A f . ^ t - ^ t s*- y

J.. _______ ____ __. __ _ ____

_ ...

_____ -■ ... - v- / / a ^ r Z & Z i / - ^ ^ r a z Z ^ ', , s * - 1 ' - ^ c— ^ ^ z/- < ' ^ ^ ‘- Z / h - f e s Z z ? c S t / _____ z

- ■__ ._______ ____ , __ __________________________________ _____________________ _________________ _____________ . _____ ________________________________ ___ _ _ _ _ ______

(16)

/ ' / : : y / / / ' - : ________________________________

j - ___ ^ 2 2 — . ________ \ Q < u ...

... ____________________________________ . . ^ ^ / ? - ^ < . r ~ $ s l ' ( d i > - y V , ^ C / f r / , /

_________ -c .< ^ , ^ /^ y -c e .tfa -'? _ __________ _________________________ ____ ___ - -. - ---

- 'l'-'Q z __ r . C. / --- 1 . / £ . . I . ^ 3

_____________ d ^ r f a y s / f t ' / a s h - --- --- I---— I --- --- ' «

_ . / t f f - f ? £ /*,. . t / y • ' ^ éC j b - * . j Y ^Ccj*. y /T ^ S s ti . t -*-3 - <- 4-'J. . / & . /% ,

! X Z / /

.. J */■■<£. S^'L-t a. Vr<^<-4- ) ______ ____ :_________________ _____________ __________ _ ._ ________ --. ...

„ _ ! ^ > 7 a ^ J ^ 7 , s „ £ '. c rJZs y ^ ’1 ^ ^ 7Z S ^ ^ ^ 7 ^ . / Z < Z ? 7 r2'£'t .... . / / /& & &

___ __________ .£»-■<■■<..)... ... . .. . * d s f" ._______ ______________________ ____ __ ___ - — ---

--- < r ^ _ y i / w f .

_Y...... ...V. ______________________ ~ -£’' ' 7 ' - ' ... — - ________ _. . ...- - __ _______

_ _ _ _____ X ^ ’ Z ^ y Z ______ ‘ ^ 4 > X ‘Z— ________ X 7 ^ .

... Z / r r Z ^ Z ^ . ^ / ...________________________________________________ __ ________ ______ ____ _....

X _. > / _ * » a

____ ‘x*?z______ ___ _ ________ __________________________ ___ ______

____ d \ c < ^ ^ z ’x7 Z2>ZL(^£ - . - ^ 7 ^ / ß P y

... ...<2->/7-7 é t e s r t s d , / ø - i t * ~ ~ ... _________________________ ___ ______ ?_____ - __________ ___ _____

_____ Z ^ ^ ^ Z ^ ^ r < Z z Z z _ ^ ^ Z . _ Z z ^ ^ Z

esr-Qtfxsrr'cH ’ ( * S s _____ .. _

____ {psr? ^ - a * / / . . . ( T ^ f ... ... ^ ^ 7 / / / ' « T

/ & f * _ ... Z * 7 Z S - Z ^ - r V -4’^e-o' __

c d ? s t r / * * ' _ ___________ Z / f t t . . . „

- <) _

--- / r f - C Y Y ? ? s J ^ ^ c . c / 3 ~ - / & . / ? # 8

___ -y o (Y Y t ... ... ...

(17)

/ G / y r y - / s - / ' ' )

s / ____ ______________ ø ' t - l ' d ._____________________ ;__ 7 7 < 2 ' T ' S ____

* / , / _ # L , Z .

^ / A a _ _. _

_______ ____ -o s 7 ^ 8 / & / /

* 7 . ^ '"t'SrS / r r s -£L^> .... .. ._ « /^ ix ^ Z rx s Z'-r' -e -'_____ T ^ d / ' f - ' b S o . . . / s / * / * .

___ .< y<Lt^<c_l 7 S Ö 7L— _

____ _ T ^ L s ^ f .4 ^ 0 .._ .< -< X /^ ^ . .<) /T .& ***^ * _ é j e _____________ I ___ _

' . . ■ " ’ ---

f / ^ , e . ^ ^ . ' t " 3.* ' . / <t y , ' > t c - e ^ > ... / i o 7 _

... ____________ ... . _ ... . . ____________________ - -

^ . . . ^ ^ ^ ____ * ^ g ^ / g-^-Zz^Z^y <^^^-z<7^ZzZ^o- ^ ^ 7 T ^ c V ^ z > * ’ ,7 a T 7 j . T ^ . / 7 . ^ . 7 ---

. . , e ^ < / C y / f . ^ t ________ — _ .. . .. .. . - • • -■

s._ _____________ ____________________________ ... _

___ <XÖ<~*r e s J i s e f ø l . . ______ . ^ T ^ r J - < » < £ '-. . X ^ ^ z sz? u 7 ^ ^ s y ^ > / L ^ s . ---^ 7 / 7 ^ 6 —

7 7 t "i)/}-'*' J T ^ T T S ^ 7 c ___ _ ... . . . . .

Z «-r>-» I __________ _ I _______ __ ___ ______ _ .. _ ____ I ___________

X ^ / 7 ^ ' 7 e 7 ^ <£4-7*7.... / ' S , _ _ t e t e e r : ' ^ 7 .. .7 7 7 . 7 . ... .

______________ _______ 7 7 7 7 /^fc^cZ ___________________ _•___________________________

...7 7 . <7sS'*~å-'3 ^ ^ 7 . 7 . T ^ y s . 7 ^ - - / ^ e T ^ /^ y s . ^ .. . ø - y s / r y ^ 7 .7 7 ..

^ , 7 ' c-< /f a/ / / t1 \ _ _ _ _ y ^ >_ ^ 2 ? _ 'f s ^ . -7 *^*7 7 .7 1 17 . I . _________ ______ ._ I

Æ ' -GS-y^t-i & ./rr4 1 , _'7 ^ 7 y s . / y . 7 '_ £ c ^ / ^ . e>^ I ø j ? - / ? 7 ? .. .

... oc^) ___ __ / ^ ... ______ ___ _.. ________ ______ _________

____ . e r r /u t. $ 4 } s e G Y - . A ^ l s _____ ______________ . . . __ __ ___ ____ . . _______ __________

____ _____________________________________________________________ ___ ________ ____ __________________________ ___________ '.___

______ø / t / r w / m - t s _______________ S ^ c t / r n / ? '> '’ -u _________ / S o 2

(18)

S 7

... s z f f r f e - 'Y 'Z--- — < . ... . I ... "&■''* ______p L z

f y r f a t J ' t i ' i ' , / 3 s s r ~ / { ... . . . ...

Z ^ / . Z Z C x i r ^ z « Z / ^ r - Z L / z ’. < 2 - Z Z ^

. ... ... y ^ r r - ^ g ^ - , £ \ I ____ _ ____>1 . . . . __________ . . . . .

' /

, . ( Q Cj u.,... [ ß t i f f t y f f l . . . f f ^ e . < ? / f f y . £ ^ ______ . . . y ^ . Z ^ Z . ...

d W -2x7<??7 ä.<Z-^-7_ ...I____________ _____ _.. ‘___________ ____ ___ _____________ .... __ ________________

Z z > / \ ___ __

______ ^ -'//^ / y _ e ... ... _ . . _____________________________ ______ _____

. ^ _ , & > <£> £ / tis y ^ / * - ? ^ / f f / / . . . .

_______/ / / < . ____________________ . . . . . ____________________

. z / ^ Z z I Z Z r ^ .. Z ^ Z T & /

_____ ^ & > r r ' ‘~ r , ' . . . y ^ <7j^gg s r r ) _ ________________________ . . . ...

Ä _ 1 .g / F ^ - f s o ■^, ^ J I j-t-? y ^ '^ ^ -t-* * J I / & /

. ^ ^ ■ J . ^ ' . . * ) . . . . y d * ^ X * / / 4 ______ __ _______________ __________

L 'Z r 'C ’y ^ . <~ ^ c"‘ V f f / . r % / / / 3

9lZ Z - ^ ^ t l x —t7 __ __ __

/ f 2 / f f f f ^ S / J? ’ f f f f < _ £ f f / t / f Q

f f / f f < j f f ,

7 / / ' / ' , 5 i s g f f i ) s r? / / / f f - * f f s ~ f f t f S *

f f f f ø sf.e ^ z r—3 t / . e-^-c )

Z Z Z /Z '^ Z ^ Z Z 7 X ? Z'o f f f , A < f f $ < f f

f f s * ß J ^ Z ^ I _ I

___ / & £ / . ß c s t . ? < f f Z \y ~ r^ i^ _____________ y f f \ _ _

(19)

/ $ . / y s y - z t / Z .

I

- - Z £ ^ ^ T - ^ 7 \ 0 ^ O

I

P ^ z L e - * - - / I _ . / ^ / f / * T

Z 4- * ^ - ,■ / - _. .__...---

Cz^za c s K 9 ^ . _ __ 9 . z l & 9 . 9 - 9 i d / s c d ? * 9 <*-*- ' / ^ Z '7 7 7

( z ^ ^ S Z ' K ~ , d s f s ^ T - f a~7^’. ; l tr^L^t I I y 7 / Z .0 .7

'- '/ / Z ø-y^t-t * t)

J • / s 't f j p ch-f?.___ ______________________ ________ ...__ ._. ___ _ ___________________ ______ ________

.... & / s Z & . * Z ^ Z ? # O ^ / ' c Z z y Z / z / S

S < j y £ u J Z Z t z h ä -c^ z-^-r^ / Z ' 7 ? / f / f ^ J ø / f f t - * ' ____ __

. . <£ & Js<

<X»fz & - 1 ^ / r t f i ^__ ( Z 9 A . ^ / ^ 7 ^ * Jt' ^ “<*''’ . . . _______ ___ _.. ___ ________ _

y y ^ k ^ X ? 7 V - 0 9 f c L y . < L > t f Z ^ 5 S < 7 /S o a

y z ^ ' ^-t-c-, a. a y y / Z r - , ' ^ r -J?_^ I - I

Z ^ y { / —T '* ''1 , t f i z Z , I . ^x/^z-r j& . / ~ß~s \ d L r - e / ^ ^ ^ > c ^ t ____

Z ^ 'tS ^ ^ B 'f - ') V ø-y J a - é f / e d ’

_ 0 - m . f '"'<^£-■<-<—4 Z & Z Zj?:"Z Z '1 I ^ ^o o, f c t i t ' f - Z / Z c ) . I ^ 5 ’ / 5 / ? .

I

i -

L-

< 9 ? Z Z j ___ 7 ^ / 8 / 2>

9 7 ^ 9 * ~ y * y 9 . *.... 9 ^ ^ * J ' - . _ .... ... ... .... - .. -

9 ^ 9 ^ Z i ^ z 9 7 < i 9 L ^ t b - ' ø / ? / ' ' - -

... ___________________________________________________ ___________________________ ’______ __________________ ___ _______ _________ ■

(20)

, / Z / 3 ___________________ _____ . . . ________ / ? . . . .

_ ... ... ... ______ _____ . / z ^ Z ^ T * ... ^ Z ... ...

d b / i d & a . . / $ . / % / . ? ' . --- -

___ S ^ ^ v r ' n / y d d t j _ . ^ d / d --?d d ^ $ I _____ ___ ____ ______ __ _____ I _______ ___

/< ___ / h f T i L æ ^ - é -.../d -C o e / i - r ^ - _ _ ( / ( > . / ' ? ? £ ’ _______

... : C y S ~ 7 _... ...; . . ... ... 1 d d s . ^ r v d d ^ e S .. __________ _________

y __. . . z ___ __ * ^ ø d t . &•<■.< ^ / O /? * ? (• _ _

c d d , d ^ > i ^ d . d ^ r ' ^ ^ d d d d ^ & d d d ? . d r / s v d ' a r ^ i y Å < / S ö ?

___C d d > / ß - j d a J Jts/ / d d ( ^ d d - T ^ r s?'? e. ' f I ___ ____ I

/3A / ^ r ...

_ (ZX’^A-Z"

y y , . J /Z ^ ^ ^ 5 >?TZ Z>,(^z?Z^-Z-wZ^*z/</ | Z * <uZ > 7 - Z V ^ Z /z- Zf - ^ o y . . . . 7 ? S T O J . ______

. ... . Æ ^ - Z zr*->^7 _ « * . ^ _____ _____

'd^'~ ______ __

_____ . I... ...

d d t f - d d d f t -

. . . d ^ s ? '? '? .S ? '? '? -e ^._ . d d r / ' ? ' * ' * s*"*? _____________ c d d d _ f \ ( ^ ø - y ~ _ _ d / ? / & / O .

d ^ d ø ' ? ' ? ' * d e ^ y ^ d p d d ^ d Å * d ^ ' < ^ d r \ i t .AS d p ' d - e d d a ^ ^ ^ ^ ^ d t . / ? / % & £

d y / d '

d d d r ^ > , d d - t r ^ d d d / ? 7 d d d ) ^ ' ~ ^ o d d e ^ & ^ S . d/ La^ d ?

_... _j_

Z ^ T ^ 7Of s y ^ S , d e f r d , , d d ~ r r f d x ^ e- d d d * ' ' . - ^ d ø - ^ d / ?<%/>? >s £s4 d y / ß d $

._ d i / d ? t t

d d ^ d d i * 4 d * y ' d d r ' j s / ' # ' ' d d d i d d / / r ~ y d r d d ^ d * ' ^ ^ d

d üsw " i r^t f / / , ^ d d c ^ / . t ^ y . d d L e s

x? d a d ^ '-r^ 'd is & O 'ft)

^ h . . d d d e ^ _ ^ d . ^ / ^ d r r . <^ t < ^ _ _ . . ^ d . y f d A y d j d d ^ d ø J S y _ 'S r 'd L * d " ? 'a & ^ ' & / / / 7 ? & ?■

(21)

/ ' ■ .... !

- S

I

s y o f _____

'; I

y a _ 7 7 ^ z s ____________ _ Lm v -

e / / . ^ ' b r r ( t s t ' i . A , . . . . S & f . s & s j ’-/ j u . Z L t f a / r f . d ß * - y

I / / w z z * •'T -ß t. f C r ___j ~£- J . .. ---

^ ^ x > * y L * .v z s f ■

U'S« A C '~ 'f~ __ __’_ ______ ____ ________ _______ _____ ;______ ________ ____

. . . Z ^ t / t '•€ .£ % \ o s r f < d / t y f / ä ' t ' t &

a <?. o + i ) f f Z Z ? t s y > c ' Z '> / Z s Z s # * ? s

f J ^ y f ' _ _________

y .. . , Z / & C f , y / Z a. . & < f f - Z Z Z ? Z . $ y $ . . ______

& ' / H h o i C t ^ r e) / S - ' ____ __

,S 7 / }

' i

y / o v ^ T a^r- / s y f y * / J#'’ ’" — ■*■**•• 2 2 7

--- v j t? , / f 1 ø y / ^ ' \ 7 ~ Q a « ' £ < 3 y . r y y ^ , y ? & < > ^ S r . y y y ^ . y f ^ - y ^ ^ . / / >'„•?,£*.+ y y y £ y ^ . .

. Z J & Z / y t ' * y Z ^ Z ^ s y . Z Z i s y - e s - Z ' - e t r ^ y < L , Z r * ^ y /. ? . ? . f. _

. ... _________ G-xz~"___ . .._ ___ . ... _ ... ____ ...

___ Z Z 1 , f ^ je s '2 't . - i } _____

I

Z Z ^ ^ T S ^ ^ Z ^ y t ^ f

o

\ y y < ^ ‘^ A \ y / * < ? <>_______

y f j • ? - $ s r r ) a s r),? ? / ^ r f a ^ c c / / / ^ . Z y Z u z + A S 't- Z ?ä-o o

p%/««

X'. 17

$ o r , ^ Z y z y ^ y ^ __

y Z ' * e _ I

______ Z Z < m . ' ) _ F : i r ^ , . .,. Z t s - j ^ r t 7 , r - - . ^ Z Z - r / _ r - j r7 ' . . t x ^ i s * - ^ . . _________f f 7 . ? .? . TL---

; f ø ; y y . ' . . ^ Z . . . / Z Z r ' ^ t

I -

y Z t - } " ^ . '*'*'• 4 j s i s c*—*-' ^~*-»

?~7'7 7 Z 4 e ^ t f ^ 0 - > y / Z r ^ \ > Z / * * - Z Z ; £ y e s

Z Z s ? ^ s s / s Z ™ Z Z Z s ^ , y ^ - < z y ... ....

y ) z * '* or y '^ '7 r ^ t a 7 - o r y

J I _

^ y Z é t S T '*'? S r'Z '7 GS ... ...\ . y , r ^ y y s } j m . j y y ? s

(22)

... ... „ .

______ ... ... V Å s

. t V ' <i-r — * Y - y - __‘^ . \ ___ . . ^ ^ . ^ J Z ^ . 'Z L Z * . _______ y / z ' V J J .

_____ . 'Z-eVl . < J *-''*.<* J s A ...f f . S t / J , Å i 'T ^ t-Z .t-.'S .___ _______________ . . . _____ _ ___ __ _... . ..

" J / l j / ? , ,

< ^ : A ^ ' ' ' . ' f - - ' ^ ' ^ - » - i- ' ^ ? <‘> / & / Z ...

_€^/7»-<*_*^e'->-7_ ^ iy .. "- __/ r ’ y , . : >' ,..J’y f^C -_______________ ____ _

e--r^^ . ...

_ ''p j t z£ ______ __________________________________ ^ l _ / i / / _ ____

_____ ^ / ^ / . £U» »S I «^^^5 si-f J __________ I ________________ ___ - I

/ f . . I_______________________________________________ _.&-Z.________________________________I . . . Z ^ ? __

______ -s^ £ ^ /? ,s £ t~ s _ _ ______ ... ________ __ _____________________ _____ _____ ____

/ . C I ^ X «^-e Z t —e A s y ? - Z I / j . / J J J . ... -

Z s? a ?

_____________________ __ ______ _____ __ ___ •... G? JÅ c s y ~ ___________________________________ _ ______ ____ _____

__ "? Z ' h f ^ jL e s s s i ^ x / v ^ x / X c s _ „• ___ ^ ? - / & t # . ? - .

______ _Z ^Z *Z ^'Z' <X^r 9 _. Z ~ A ________________ ______________________________________

... 4 /W .A S S is ri., ^ o - i s r r ’ .tc'o ^ , 4 . . ^ r u / '■^3^7 - / / / / Z - Z i e - 'Z c i '*

_. I --- _X^..fé

z> - f (Zs S ? ’.. _.. ________________________________________ ____________ ________

--- _ ^ ^ r " 7 v £ ._ ^ X 7 ^ r /^ 4 » « z lZ __________________ - ________________ _________________________________ _______________

--- v z - ^ / Z x S . f . a s t r t) . _____ ______________________ ___ ________________________ _________ __ ____

...— s J K W ^ s ___ _ ■*->... „

_ j / ^ Z Z a s - m ...\ Z s s a < r z Z ^ ^ ^ , ; . 7 . ... S% / . ? # & . . . .

- ^ ^ . Ø S t l j Z . ø Z r t t , i Z ^ b s r Z Z . . < - ^ Z t s? 7 m / a. ( g J ^ S % r / 8 / ø

_______ J ... _________ _______ __________

A ' t ' W ______ % / / * / % ___

_____ f J_ _ ___

.. _ / ^ ^ / z / 7 ? ^ f . J ? ) £ . Jes _ i s ^ f ^ Z s r s Z a s ' \ z Z £

' & £j? e Z sr~Z ? I

(23)

. . Z ^ v - / ^ x j

.

X ^ - ^ 6 V ^ z r r j h e r r e n / ø r & ^ J L ; ^ $ £ u s t 2 . Z ^ < < ^ < r $ . ^. ^ r ^ z / T ^ ' Z f ø . % / 8 / :l _

f A y *Z"*--■ ___ ... . . ..._ . . . __. . __ ___ ..- .

* ' 2 ^ t ’ J<^<<«, L J v z ? ^ z *-*.) ^ T y „ ..<<^><. /^ 7 > z : S Z// s / f o s

4 i j cz^c^-'» a s ' / -r't {:>„/>}. , Xt.j _£.J.s. . / ^ ___________ _________ ___ .._ _______ ____ _. ..._____________ ___

A. c s ~ x ^ jlSf ______ -. __ __________ / / 2 . / & 0 . 2 ' . . . ....

__________ ... ...

4SJ . ■ ^ > U . ' > > ' / , / ^ 7 - f / / , / ß ' / . o . . . .

. . . . ... .. _ . _ _ , / t f ø % ...X ^ Z ’ <- Z ' < c . ... _______ __ __ _______

... ... é> * ' & ' & - < ____. __ / . 7 . - _

— .../ Z ^ ? X t / M s o y < ^ r _______ ________________________________ C r : Æ ^ X . C y - : : . ^ C ^ y . ______________________________

__ __________ i h j T f s e . . / £ ~ A \ ______________________ ___________ ._..___________ ____ I________________

. ^ ^ r - < c ^ _ . ... . ^ Z ^ 7 _

... . —Z ^ ^ X ^ Z J - Z / ^ - ^ 1 ___ ______________________________________ ___ ____.... _______________

/Zyz /t-v-e.c) ZCe<j} f t ______ __________ ....___ ...__________ __________ ____ ________________ ________________

<y ^ f t f t } " 1 A S - . f t f t 0 1 *4. . ._ I ^ ^ /Z z <y } s-J . s f t . I X Z f- r fp ____

.Ct r-^/^a- 'FT? Ct y ___ Z y ^ z l ^ Z? ~Z^>7 - O ^/ZT. ..I. ... .... ...I__________ _ ___

.... . Z > r / Z z7 / / </z7/z>/ _

__ . _ z '->->-z—e-z. ___ ______-^z-<r< s ''° . t -

. . ' * f t # . S p A r . S W j t _ s . . . _ , ________ f t e ^ r j f t / Ø . / ^ Ø ?

_ ____ f t & r d * ■*-< £*.<.* t)

. . . _____ * f t j ^ y ? ' * ; . r. . ^ . s ^ f t s y c * .* .., f t ^ r / £ - . / % '- .

y f t o I Z-V<z-/ o z r-z.-e-x ... \ Z f / z

_ ____ ______ _

... / f t f f f t _. ! ^ ^ . < - . « _ ^ ^ Z < t é & Z't'S ø -’ / ’jC i - ^ * L - ? ~ - - _____

(24)

_____________________ ... _ / / / ? _ / s / 3 _ _____________________ ___ _______________

< 0 , s z f jg 'V '" ______ I __ I____ 6^ ^ ? _________

r f ø e steers .7+ e s i i r f ^ - s r f ^ r ’ <?-'//* r f ^ / Ø -C r-y-c^ xj ^ Z ' «-«-.— - Z ^ / X — ____a s ir* s ' ^ ^ f~ & -4 I _____ . ___ _________________ I--- f i r f - r f o r r t s ^ C t s r ^ . - ______ ___ ____

' Æ Ø s i t / t ' ' -e^sy \ / ^ a-t,ss’-c, S ZØ S , I ' / y / 7 9 %

e-s~ s! /s j^ Å __ r -Lt t . ^ . / b r f w ________________________________________ 1________________

^ ^ S T T & s S . ' Æ , _____ r f " .

______/ / s 2 J s > ø _ ø ,r f t 0 -^ < ^ _ _ ___ V r f / e r r J r f________,_______ Z - A _________________________________________

___________ ;_______________________________________________________ '______ p / --■ _________ - —

___________________________________ __ ______ _______ ____ ø/ t' - * - » ... .. ...

_ z ^ ^ r r . < x s i / L , - r f r f ø -js T -f te*-'* W l c r r ' ^ ^ e^ess z. . '-'rf/z -s T '? -O-J_ \ $ r f r i e l _ / / ’s { r f 'f ^ c ^ . . . . - r f / ? r f & 6 r f - -

' / % r f

...'S .4 f W <i y ' . , _ / / - • . . . ____ . . . - ____ _____ __

_ Z ^ z ^ O 'Z.'O " * '? ^ e -0 . . . . '~ * '^ : . je^ . ___ ___________________________________ . / y . ^ . - ? . . . .

0 ^ s t ' l . ' . r f r f ' T ^ ' i r f ' &-<-?_ i r f r f ' / ' i . v .&-*-< *.. . ^ . r f i ^ f . ) / & ? Z

___ . . ^ ^ a . r f i e . c C ___________ . . . ____ . . . _____________ _ _ _ _____ ___r f / > ? * '£ '. - 'c* -o —:__________ - ____________

_ r w , . / / / e r j r f s c s ^ . - / / ' t n . * - r f ^ < / ^ - ___ ' ^ / ' a / * . ? . *...

•■ 'rft/s-c-.s? ___ ___ _______________________ _______

.S ‘. . r f / ' r * s i rfø-sy / / & 'd.-r?' &r f ' / r r s y - r f ^ . t ^^^P~~7r~ & ~ ø / r fjg . ct^s . r f * JS . / & 7 % '

- r f r f - ^ s r - o / O ø

, ^ s t a s ^ i ct-'Z I . s „s^.jl. I ,r f / _ /<?. Ø J

• _ ... d r f / 9 ^ rf-rf.-^ Y . " y / ' . . r f & r f -? Z%_> _ ____ __ _■-&-'______________________

r f / r f s c r - r - ß ø T tsr'? <*> ß t J * - & / 7 7 &

. « = £ * rC a s ri f r f / r f e a ... r f t f r ø ) a r * r f r f ^ r f ^ tr f r f.- Ø . s’

. . . ég s r f ) , _ ... ... ...

_____ ^ 0 0 1 . / 0 ^ , 0 0 ^ \ / . ^ - , ^ s ? I __________ :______________._______I_____ ■ *■ , .

(25)

_ / y & y ~ / t / i

z Z ^ ^ - z L ^ v

p 7 ^ / ^

h L ... é ^ £ : ^ . ... ... ...

.. & d ø - r f ø . , ' >... / ^ > Z z/ < 2 ^ / eV/.. Å o / ? ? $ / _

X / f * /-*•<+

S^C-C. c t ^ r - S _ I____________ . __ I __

tf- - . ... ... ... ... . ____ . . . . _ . _

. a y ^ 7 y o y ^ ' / i a ^ / ’ . y _ f å y f - s - t r f & f e f f J u / r » / . * * ) r f # / £ & ? > _

_______ y ? Æ ^ / r r y f / ... ... ... ...

A /y - c t t* ' . / / ^ A I ...'

S fi-é ^<<>CS/?-4t ? ___ _____________________________ & c yS> < r . r % / W

/X ‘ „

. ... . _. ___ _______________________ ... _____^ < < z - r p C ^ > z ___ ___ ________ .

. o 7 . .&> - g-j . ^ . : . Ø Q j u . / ^ ^ ' y y . . ^ ,- ^ . ^ j . . . ...

) / ^ f .

^—/ fi. v ____ _ <X' A ’■&?'.<f

. Z Å & ~ Å , _____ ____________________________________________________________________________________________

\ _____ ____ ____ y ( Z _ Z z r ' ___ . __ _____ ______________ ___

X ^ ^ r - f J c s C c s ^ j2->ZxY ^ -£ •. ' & & % / M ? ...

Z Z « ! « A ^ t f -

I x-> . . . . ____/ ' Z / ^ y . . . .

; __________' _ ___________ ' ^ / o / ^ z .

7 i f ø / r é o S * - '' . y / !^ e- < - = > y ^ - o - ß .

z Z ... _ . . ^ S ^ ^ * » ,Pz>z/-<^'4-«-<<r' ---

. Æ z , ^ t ? ’ f y ^ e s / s / i '\ y ^ - e ^ t - ^ 7 .£1^ <-. . . ^j* - ^ . ' \ ---

_______ ___________________ _______ - --- ---

^ ^ T Y z z L s i ^ t . / < r r j - ^ C 'T i / ^ T / Z Y . f / /

____&_______ ?C(C-7.’z /z Z '« * * / . _________________________________ Z * ._ /Ä * f ---

^ - e y

(26)

... . / ß / 3 . . . . . . . . . ...

______ ~ Jg ____________________ ____Z x y _________________________Æ -'-'r - * " 7 ______________ .

t f / / * * , . ^ 0 ^ 7 ■4- ^ ^ . . . j f ø ' ? ' ' . Ø'-e, s&Gd _ otc'X’’ ^ / / / / S / Z ^ . .

. o , / ■ £<^>* , / / < t y , - f A - j ... . - \ y 7 ^ ' a ^ ,. Z é / x > . <r£j3 <n /

i s S s z -s r,* '/.. Å ',. . 1 Z Z z ^ v / 's 9 4 - > _ ^ . _ .‘. / ^ . ? ^ ’e e . J ^ , / / / / 8 0 S “

. a " * * & -<^s____ . ... __________

. _ ^ / ^ _ . ^ . ^ ^ . _ ____________

£■*-*-'j ) _ ________________ ____ _________ ■ _

_ z ^ z

______ £ s ) ~ ____j ' & . t / . - i J _________________________ ____________________ ____ J_______ ___...

___ -... & - '. . . . ^ / o / ? ? . /

.... . . ___________________ _____ _

. / / S™ _ d s \ . e , & ... / ^ / r a ü~ £ Ls_____

\ ..., s . ■■ z ■ ... ...

7 ? ^

_ I *2^^ # ..^...._._ I . <5"<Z‘-^Zxx7.V/_.4^E< : z ^ ;

& / \ * % > / 7 ? Z e ß h f {Ss?\C£sj7 - 'Jt^ - - ____ __ _______________ - .... -... ...

<^Cr^£>t ß r i .7 % '.^ 7

<*- < ? e T i v < z s

( ° / Æ - r f . e T r / J ^ ( - * . _ _ . . / _ ^ . ___________ ___ _______ _______________________ , __

,; /^ Z x ' s r * ß / ^ 7 s j ß tXsY~ S?'? r y f T^ / - ._ / s t * c < + r r ( - _ '...

--- --- ....'. ...

____ ________ ^ ^ zt^ Z z> /< -cZ __________ . / j j j . 7 2

k Z / , /% s <? _ / / ø

_____ ________________________________ ___ ___ _____________ _ __ ________

<?£/. - Z z * ^

_____ __________________________________________ . ß ^ - ß l e a A s & i S } : _______________ .£____ .._________________________ _______

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Aften : Afskedaften for SS-Bri- gadeführer og Generalmajor der Polizei von Heimburg sammen med SS-Obergruppenführer Pancke og 15 andre gæster.... Formiddag i

De vidste nok, at de slet ikke måtte komme uden for indhegningen, for troldene og menneskene havde i Arilds tid indgået den aftale, at så længe troldene ikke generede

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere.. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt

Danmark er blevet meget mindre siden hans Dage, og Udenrigspolitikken gaar dog ad Baner, som er ganske uafhængige af hans, men Danmark vilde have været mindre endnu, om vi ikke

Mange steder samledes man efter tur i de forskellige hjem for at strikke om kap, fortælle historier og synge, som St. Blicher har beskrevet det i »Æ Bindstow«. Det var festligt

Maren (Sofie). Amorøe, Jørgen Theodor. Amskov, Anders Christian. Amstrup, Anders Marius Christ. Tapetse rer Amtrup, Christine Sofie. Betzy Eleonora Chr. Emil Jeppe