• Ingen resultater fundet

Indholdsfortegnelse VITAS -Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Indholdsfortegnelse VITAS -Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2"

Copied!
33
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Indholdsfortegnelse

1 Mentorbevilling for ordinært ansatte ... 2

1.1 Opret mentorbevilling i jobcenter... 2

1.1.1 Fane 1: Bevilling af mentor... 3

1.1.2 Fane 2: Virksomheden... 4

1.1.3 Fane 3: Borgeren ... 5

1.1.4 Fane 4: Jobcentret ... 6

1.1.5 Fane 5: Mentorfunktionens indhold og tilskud ... 6

1.1.6 Fane 6: Tilskud til uddannelse ... 10

1.1.7 Fane 7: Samlet tilskud... 10

1.2 Virksomhed godkender mentorbevilling... 12

1.2.1 Virksomhedssupport ... 14

1.3 Jobcenter ophører mentorbevilling... 14

2 Bevilling af personlig assistance for ordinært ansatte ... 16

2.1 Opret bevilling af personlig assistance i jobcenter... 16

2.1.1 Fane 1: Bevilling af personlig assistent... 17

2.1.2 Fane 2: Virksomheden... 18

2.1.3 Fane 3: Borgeren ... 19

2.1.4 Fane 4: Jobcentret ... 20

2.1.5 Fane 5: Funktionsnedsættelse... 21

2.1.6 Fane 6: Ansættelse og ansøgningens omfang ... 22

2.1.7 Fane 7: Personlig assistent ... 23

2.2 Virksomhed godkender bevilling af personlig assistance... 25

2.2.1 Virksomhedssupport ... 29

2.3 Borger godkender bevilling af personlig assistance med NemID... 30

3 Ophør af fleksjobbevillinger ... 32

(2)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

1 Mentorbevilling for ordinært ansatte

VITAS giver mulighed for at oprette mentorbevillinger for ordinært ansatte. I modsætning til de fleste øvrige ordninger startes mentorbevillinger på jobcentret, dvs. uden en ansøgning, mens virksomheden skal godkende mentorbevillingen. Jobcentret kan ophøre en mentorbevilling. Bemærk, at der endnu ikke er integration mellem de kommunale sagsbehandlingssystemer og mentorbevillingerne i VITAS.

1.1 Opret mentorbevilling i jobcenter

Jobcentret kan oprette mentorbevillinger fra menuen ”Bevillinger”:

”Opret bevilling” fører til siden ”Opret bevilling til borgere i ordinær ansættelse”:

Vælg knap ”Mentor” for at oprette mentorbevilling.

(3)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

1.1.1 Fane 1: Bevilling af mentor

Vælg beslutningsdato:

(4)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

1.1.2 Fane 2: Virksomheden

Fremsøg virksomheden, hvorefter en række felter autoudfyldes fra CVR. Tilret data og udfyld manglende felter, herunder kontaktperson:

(5)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

1.1.3 Fane 3: Borgeren

Fremsøg borgeren og udfyld evt. e-mail og telefon:

(6)

1.1.4 Fane 4: Jobcentret

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Felterne er forudfyldte. Tilret om nødvendigt:

1.1.5 Fane 5: Mentorfunktionens indhold og tilskud

Her indtastes informationer om mentoren og formål med mentorstøtten:

(7)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Der er variable felter afhængig af, om mentoren er ansat i virksomheden eller ekstern konsulent.

(8)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Ansat:

(9)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Ekstern konsulent:

(10)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

1.1.6 Fane 6: Tilskud til uddannelse

Her kan vælges tilskud til uddannelse af mentor:

1.1.7 Fane 7: Samlet tilskud

Fane 7 beregner det samlede tilskud. Her kan bevillingen sendes til arbejdsgiver til godkendelse:

(11)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

(12)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

1.2 Virksomhed godkender mentorbevilling

Når bevillingen er sendt til virksomheden, modtager virksomheden en e-mail med henvisning til bevillingen, og bevillingen optræder på virksomhedens forside i VITAS:

(13)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Virksomheden kan åbne bevillingen i read-only tilstand, og derefter godkende eller afvise bevillingen:

(14)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

1.2.1 Virksomhedssupport

I virksomhedssupport, hvor jobcentermedarbejderen eks. sidder sammen med en

virksomhedsrepræsentant, kan virksomheden godkende ved at underskrive med pen eller NemID:

1.3 Jobcenter ophører mentorbevilling

Jobcenter kan ophøre en bevilling, som er godkendt af virksomheden:

(15)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Knappen ”Ophør” aktiverer fanen ”Ophør”:

Virksomheden modtager en e-mail om at bevillingen er ophørt, og bevillingen optræder med status

”Lukket” fra ophørsdatoen:

(16)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2 Bevilling af personlig assistance for ordinært ansatte

VITAS giver mulighed for at oprette bevilling af personlig assistance for ordinært ansatte. I modsætning til de fleste øvrige ordninger startes bevilling af personlig assistance på jobcentret, dvs. uden en ansøgning, mens såvel virksomhed som borger skal godkende bevillingen. Jobcentret kan ophøre en bevilling af personlig assistance. Bemærk, at der endnu ikke er integration mellem de kommunale

sagsbehandlingssystemer og bevilling af personlig assistance i VITAS.

2.1 Opret bevilling af personlig assistance i jobcenter

Jobcentret kan oprette bevilling af personlig assistance fra menuen ”Bevillinger”:

”Opret bevilling” fører til siden ”Opret bevilling til borgere i ordinær ansættelse”:

Vælg knap ”Personlig assistance” for at oprette bevilling af personlig assistance.

(17)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.1.1 Fane 1: Bevilling af personlig assistent

Vælg beslutningsdato:

(18)

2.1.2 Fane 2: Virksomheden

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Fremsøg virksomheden, hvorefter en række felter autoudfyldes fra CVR. Tilret data og udfyld manglende felter, herunder kontaktperson:

(19)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.1.3 Fane 3: Borgeren

Fremsøg borgeren og udfyld evt. e-mail og telefon:

(20)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.1.4 Fane 4: Jobcentret

Felterne er forudfyldte. Tilret om nødvendigt:

(21)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.1.5 Fane 5: Funktionsnedsættelse

Her beskrives borgerens funktionsnedsættelse. Indholdet på fanen er skjult for virksomheden.

(22)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.1.6 Fane 6: Ansættelse og ansøgningens omfang

Her beskrives assistentens opgaver, ansættelsesperiode, samt tilskud:

(23)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.1.7 Fane 7: Personlig assistent

Her beskrives detaljer om den personlige assistent:

Der vises yderligere felter afhængig af valg ”Angiv nedenfor om den personlige assistent er til borger i job eller uddannelse”;

(24)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Ved ”Job (ordinært ansat, fleksjobansat, selvstændig)”:

(25)

Ved ”Uddannelse”:

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Når alle felter er udfyldt, kan bevillingen sendes til godkendelse hos virksomheden.

2.2 Virksomhed godkender bevilling af personlig assistance

Når bevillingen er sendt til virksomheden, modtager virksomheden en e-mail med henvisning til bevillingen, og bevillingen optræder på virksomhedens forside i VITAS:

(26)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Virksomheden kan åbne bevillingen i read-only tilstand, og derefter godkende eller afvise bevillingen:

Bekræft:

Kvittering:

(27)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Borgeren skal nu godkende den personlige assistent.

Hvis borgeren (den ansatte) er til sted, kan borgeren underskrive med pen eller med NemID:

(28)

Med pen:

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Hvis borgeren ikke er til sted, skal virksomheden i stedet sende bevillingen til godkendelse med digital post:

Bevillingen afventer herefter borgerens godkendelse.

(29)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.2.1 Virksomhedssupport

I virksomhedssupport, hvor jobcentermedarbejderen sidder sammen med en virksomhedsrepræsentant, kan virksomheden godkende ved at underskrive med pen eller NemID:

Når virksomheden har godkendt, skal borgeren også godkende bevillingen med den personlige assistent.

Her er samme valgmuligheder som når virksomheden selv er logget ind.

(30)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

2.3 Borger godkender bevilling af personlig assistance med NemID

Borger modtager en digital post med link til bevillingen. Når borgeren åbner linket, skal borgeren loggen ind med NemID. Derefter kan borgeren se bevillingen i read-only præsentation, og borgeren kan godkende eller afvise bevillingen:

(31)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

Ved klik på Godkend vises følgende dialog:

Bevillingen skifter herefter status til ”Godkendt af borger”:

Ved klik på afvis vises følgende dialog:

Bevillingen skifter herefter status til ”!fvist af borger”;

Bemærk: Personlig Assistance-bevillinger, som er godkend hhv. afvist af borger, optræder ikke i bobler i denne release, men skal fremsøges på bevillingslisten eller under søgefunktionen.

(32)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2 3 Ophør af fleksjobbevillinger

Jobcentret kan ophøre en igangværende fleksjobbevilling:

(33)

VITAS - Versionsnote 29 pr. 6/12 2019, rev 2

VITAS sender herefter en e-mail til virksomheden med oplysning om at fleksjobvurderingen er ophørt.

Fleksjobvurderingen vil ændre status til ophørt på ophørsdatoen.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Bevillingen var på FL16 budgetteret med 979,7 mio. Der er således en mindreudgift på underkontoen på 90,1 mio. Regnskabstekniske korrektioner vedrørende kommunale restafregninger

borger-info illustrer, at VITAS ikke adviserer borgeren direkte om, at der er bevilget mentor, personlig assistance eller hjælpemiddel. Når bevillingen er oprettet i det

Når et jobcenter modtager en jobordre, har de mulighed for at tilknytte en tovholder, der kan koor- dinere formidlingen af egnede kandidater til virksomheden.. Virksomheden kan også

1 Anmodninger om forlængelse og ophør, der har været tilknyttet en bevilling oprettet af Anden Aktør, vil automatisk blive indsendt til Anden Aktøren, som er ansvarlig

Forud for selve bevillingen og det konkrete arbejde er gået et langt, med tålmodighed og vedholdenhed udført arbejde på politisk niveau og på embedsmandsniveau for at

Bevillingen på hovedkontoen var samlet set på 548,5 mio. svarende til en merudgift på 17,8 mio. Regnskabstekniske korrektioner vedrørende kommunale restafregninger og

Bevillingen var på FL15 budgetteret med 121,4 mio. Der er således en mindreudgift på underkontoen på 43,0 mio. Regnskabstekniske korrektioner vedrørende kommunale restafregninger

Bevillingen på hovedkontoen var samlet set på 7.871,6 mio. Hovedkontoen omfatter boligydelse som tilskud til lejere på underkonto 10 og boligydelse som lån til pensi- onister i