Bennicke, Karen Marie ... ... . Øjvind ... ... . Benning, Karna ... . Irma Victoria Bing ... . Bense, Edith ... ... . Benthien, Aage Vilhelm ... . Christian Frederik ... . Henrik ... . Christine ... ... . Else Mathilde Eugenia Henriette Christine ....

Mary Alberta Caroline Vilhelm Heinrich .... . Bentzen, Aage ... ... . - - Arno1d ... . - Peter Vilhelm ... . - Sofus Julius ... . . Agnes Hulda ... . Theresia ... .... . Alf Gotfr. R. A. S. V. R.

Alfred .. ... . Christian Jørgen Julius ... . Allida ... ... . Alma Elisabeth ... . Anders ... ... .

Johan Hans ... . Marinus .. ... . Peter .. .... ... . Anna ... ... . Alexandra ... ... . Benthine Caroline Christine ... . Oline F .. Elisabeth ... . Jensine ... . Magdalene ... . Margrethe ... . Sofie ... ... . Arthur Henry Thorvald Astrid Mathilde Hansine August Frederik ... . . Peter ... . Augusta Christine .... . . Axel .. .. ... ... . Ejnar Frithjof .. . . Munkenberg ... . Norman ... . . Peter Christian .. . Villiam ... . Bendt Carl ... ... . Christian Klingb .. Henry Theodor Julius ... .... . Sixten ... .... . Benthine Florentine ... . Birtha Juliane Marie .. . Bentzen, B.

7 4

1/1 56, Lillerød Ugift ... Aldtors. 10 506.

8/8 94, Kbhvn ... Søfyrbøder B 5 260oj13 • 0/5 47, Sverige .. Enke ... Aldfors. 40 68.

22/6 87, Sverige. . Enke . . . E. B. IO 22.

25!1 98, Kbhvn. . . . . . A Il ~4;15

12/1 82, Kbhvn ... Kontorchef Epd. B 92/18 • 22/4 69, Fr.berg .. Arkitekt .. C 5 2+09/18 23/8 51, Sverige .. Farver ... A 19 85/14.

2"/1 60, Sverige .. Enke ... Aldfors. 89 88.

10/6 97, Fr.berg .. Ugift ... B 5

mo/

16 • 10/2 49, Vinderød Forladt ... Aldfors. 266.

n /

3 77, Kbhvn . .. Enke ... .. E. B. 14 69.

13/11 67, Svendbg. Oberstljt. .. B 17 42/19. 20/10 92, Kbhvn ... Arbmd .... B 5 3648/17 •

9j,, 91, Bloustrød Tjenestkarl C 5 1oG3/v

12/6 85, Hornbæk Skibsbygg. C l 2165/

10/2 78, Kbhvn ... Trafikmest Epd. B 6/17 .

22/7 86, Kbhvn . .. Ugift ... I. I. 1499/15 • 1/11 95, Stiftelsen Ugift . . . U. F. B. 4/14•

23/3 99, Tirstrup Kontorist B 6 174/17. :111/6 72, Sverige Snedker .. Epd. B. 164/17 17/12 74, Tikøb . . . Arbmd. . . . I. I. tsoo 13 .

29/9 90, Kbhvn ... Maskinarb. C 15

m/

14 . 20/1 94, Sverige Ugift ... Epd B. 4/19 • 29/1 91, Kbhvn ... Ugift ... Epd. B.

m/

19 . 11/2 59, Sverige Arbmd. . . . Indb. Sj. B. 35a; 19

6/6 77, Sverige Skræder .. Epd. B. 28G/18 • 22/7 84, Sverige Skræder .. Epd. B. 61/1s.

7/1 88, Kbhvn ... Arbmd. . . . Stpr. B. 39 14 .

4/1 94, Søllested Maskinarb. C 5 ts.ta 16. 13/10 91, Kbhvn ... Farveriarb. Epd. B. 271/17

8Jr, 52, S. Maglby Enke ... Aldfors. 79 77.

2"'3 87, Kbhvn ... Ugift ... Epd. B. 284/19

~1/4 66, Kbhvn ... Enke ... E. B. 23 82.

11/9 86, Herslev .. Enke ... E. B. 262.

" 11 87, Kbhvn . .. Ugift .... . I. I. 1G15j15

ts/2 Ol, Kbhvn .. . Ugift ... Epd. B. 374/18. 22/12 57, Søllerød . Enke .. .. . Aldfors. 80 50.

12/6 96, Karlebo Ugift ... B IO 397/17 31/12 50, Taarnby . Enke ... Aldfors. 22 03.

2/11 65, Stouby . . Enke . . . E. B. 894.

Hj5 94, Lyngby C 5 2296j17 5/1 94, Sundby .. Ugift ... .. Epd. B. 191/16.

'22/6 89, Aalborg . Kok ... C 15 t2 7

fw

~/9 81, Slidstrup Vognmand B 10 J039j15 •

tSj1 65, Lynge .. Enke .... . E. B. 970.

:1/9 87, Hørup ... Dugmager C l LS1Sj13. :lB/8 98, Kbhvn ... Blikkensl. . C 5 2428118 2:l/12 77, Kbhvn ... Murer .... C 12 ,;5~/13.

18/4 94, Kbhvn ... Skotøjsarb. C 5

tm/

16 .

w /

6 96, Lyngby Ugift ... A 19 220/ 19 :l2/9 75, Sundby. . Skriver . . . Epd. B. 14/17 •

3/1 94, Kbhvn ... Maskinarb. Epd. B. 66/18. :!4/9 81, Holbæk Varmem. Epd. B.

m ;,

9

17/9 45, Adslev .. Student ... B 5 as~/12.

4/6 96, Fr.berg .. Arbmd . ... Indb. Sj. B. 172/16 :t2j9 92, Kbhvn. .. C 5 2127/17·

1'1/10 95, Sverige Musiker .. Indb. Sj. B. 267/,H·

41

8 48, Kbhvn . .. Ugift ... Aldfors. 63 52.

:lotr; 86, Kbhvn . .. Enke .. ... E. B. 953.

Bentzen, Carl Adolf Hans ... . August ... .... . Christian Olaf ... . Edvard ... . Emil .. ... ... . Jens Frederik ... . Jeppe ... . Johan .... ... . . Marius ... . Carla Margrethe Elisab.

Caroline ... ... . Theodora .... . Cathrine Jacobine P . . . Marie Vilhelm.

Charles Peter Julius .. . Theodor .. .. . . Christen Peter ... . Christian ... . . Emil Vilhelm . Frederik VaJd.

Julius Herman Dorthe Christine ... . Ejnar ... ... . - Henry Peter .... . Ella Jensine Petrea .. . Ellen Caspara ... . - Theodora E. D. R.

Elna Elisabeth ... .. . Eluf Mikael ... .. . Emil Georg Olaf ... . - Johan Adrian ... . Emma Christine .. .. .. . Petrine Christia.

Ernst Vilhelm ... . Eugenia Eleonora .... . Evald Oscar ... . Frederik Niels Magnus Frederikke Henriette V.

Georg Emil Sofus ... . Gustav Daniel ... . Hanne ... . Christine ... . Hans Charles Peter .. . Edam Valdemar . Marius .. ... . Peter ... . Sofus Heinrich ..

Hansine Emilie ... . . Hartin Alfred Julius .. . Hedvig Helene M.

Helga ... ... ... . . Helge Alexander ... . Hilma Eugenia .. ... . Hjalmar Alfred ... . Ejner ... .. . Otto ... .. . Holger Emil Julius ... . Oskar ... .

75

Bentzen, C.

21 1 2 8 , 3 Kbh vn. . . Sk'b . 1 sngg.. C 5 1747

f

tG·

~f., 56, Sverige . Portner ... Aldfors. 14 73.

H f

1

n

92, Aarhus .. Agent .... B 2 125

ft o ·

0

f

1o 92, Kbhvn . .. Bud ... . C l 1006/12. 3

f

2 63, Helsinge. Brandmand V.Rsag 24 32.

17/8 85, Kbhvn. . . Fyrbøder . Epd. B. 12/17 • 9/1 81, Stiftelsen Maalerkont. A Il 177

f

1,,.

21/10 92, Kbhvn ... Arbmd .... C 15 497/t4·

24

/a

84, Hedensted Bager ... . B IO 497

f

1,;·

tu/4 90, Kbhvn . .. Enke ... .. E. B. 349.

19

f

11 81, Egens .. . Enke ... E. B. 12 28.

3

f

10 45, Aalborg . Enke . . . Aldfors. 44 48.

1/3 52, Sverige . Forladt ... A 75 .2

so; .

10/9 41, Kbhvn . .. Enke ... Aldfors. 59 93.

14

f

10 88, Kbhvn. . . Slagter . . . Indb. Sj. B. 2/ uJ·

12/4 88, Kbhvn . .. Kusk ... C 14 3517/17. 15/12 93, Kbhvn . .. Sømand .. B 17 201118 · 24/t~ 86, Smerup .. Arbmd .... B l 377

f

12·

18/9 88, Horsens . Snedker .. B 2 250

f

19 • 10

f

1 86, Hvalsø .. Skræder .. Indb. Sj. B. :la·t'llt·

12/8 89, Kbhvn ... Kok ... C 15 213/13· 1f11 54, Hvidbjerg Ugift .... . A 70 2127f 11/~ 93, Kbhvn. . . Pabrikarb. U. P. B. 4/ t 1·

17/1 96, Helsingør Tjenestkarl C 5 2299

f

17 ."/8 95, Kbhvn ... Aandssvag A 5 99

f

13 12

f

11 96, Stiftelsen Ugift .... . Indb. Sj. B. 3f11·

11/" 94, Thunø ... Ugift .... . Indb. Sj. B. 29''/1

10/1; 92, Kbhvn . .. Ugift ... Strpr. B 39117 .

12/0 90, Græsted . Møbelhdlr. B 6 250/u.

2/1 88, Kbhvn. . . Arbmd. . . . C 15 192f1~.

15/" 77, Helsingør Skibstømr. V.Rsag 29 62.

2r;/7 55, Uggeløse Enke .... . Aldfors. 13 908.

13/,, 52, Kbhvn . .. Ugift ... Aldfors. 59 45.

4/r; 86, Kbhvn . .. Naalemag. C 10 1147/12·

11/7 89, Sverige .. Ugift ... Indb. Sj. B. 313/1:t·

13/~ 98, Sundby .. Arbmd . ... Epd. B. 173/tn·

19/2 82, Sundby .. Maskinm .. Epd. B. 179/19. 2/11 84, Kbhvn. . . Enke . . . E. B. 23 05.

12

f a

91, Kbhvn .. . Arbmd . ... C 14 3419/ t7·

15/3 93, Sverige . Arbmd .... Indb. Sj. B. 234

f H·

1/1 58, Brabrand Enke . . . Aldfors. 50 66.

27

l li

63, Sverige . Pabrikarb.. E. B. 15 44.

4/2 56, Søllerød . Enke .. ... Aldfors. 16 90.

9/11 90, Kbhvn ... Klejnsmed U. P. B. 118'14 22/8 95, TJæreby . Tjenestkarl C 1 2241

ft4·

20

f

11 85, Kbhvn . .. Gørtler ... Epd. B. 409/18 . 30

f

9 46, Kallundb. Snedkerm. Aldfors. 47 58.

16

f

9 52, Nøddebo Restauratør Aldfors. 66 54.

17/1 84, Vejle .... Snedker .. Epd. B.

aonf

1

28/7 58, Kbhvn. . . Enke . . . Aldfors. 765.

161r, 87, Kbhvn . .. Poderm ... A 11 13711

~;li 81, Tyskland Enke ... .. E. B. 221.

21

f

4 91, Løgstør . Enke .. ... Epd. B. 354/to·

ao /

7 00, Kbhvn ... Bud ... ... Indb. Sj. B. 55f1~.

5

f

11 89, Sverige . Ugift ... .. Epd. B. 252/1

2718 96, Kbhvn. . . Skotøjsarb. C 5 2492

f

1H. 12

f

9 96, Helsingør Landarb ... B l 287/18 21112 93, Kbhvn. . . Smed ... A 2 74ft

28/4 82, Pr berg .. Hovmester B 10 736/tn·

14/4 93, Kbhvn ... Pabrikarb .. C 10 1012

f

12.

Bentzen,

H.

10*

Bentzen, I.

76

Bentzen, Ida Augusta . . . 21/5 55, Stiftelsen Enke ... A 70 170 71

- Nicoline ... .. .. 11/4 53, Helsingør Ugift ... Aldfors. 10848.

- Victoria Cathrine . . 12/~ 87, Kbhvn . .. Tyende ... A 5 1~'7/13. Janusine Andrea . . . 20

/t

49, Allinge . . Enke . . . A 70 988/ Jens Carl Gustav . . . 1512 87, Ørridslev Mejerist .. B 6 ~3R/12.

- Peter ... .... 17/1 57, Birkerød. Arbmd .... A 19 339/17 .

- Sørensen . . . 2';/7 77, Voer . . . . . ... C 5 163r;/u,· Johan August Hjalmar. ~4/ 1 88, Kbhvn . .. Smed .... . Indb. Sj. B. 188

/u.·

Carl Chr. Aage . 3/5 84, Kbhvn ... Lagerarb .. U. F. B. 113/10.

Sigfred . . . 6/12 90, Sverige. . Kapseldrej. C 5 2

m/

18.

Johanne. . . 23/0 78, Dronningl. Ugift . . . . B lO 20~0/15 Christine .. ... ~!5/10 73, Pedersbg. Enke ... E. B. 10 16.

Marie. . . 13/11 60, Ballerup . Enke . . . E. B. 607.

Martha . . . 28/r; 91, Fr.berg .. Ugift ... Indb. Sj. B.

m ;,R.

Oline ... ... 27/1 50, Hillerød . Enke ... A 70 1657/ Johannes Marius . . . 26/7 89, Kbhvn . .. Elektriker . C 14 3097

/lf;·

Julie Henriette . . . 15

/a

62, Solbjerg . Enke . . . A 19 7~/18 Julius Peter Bentin ... l7/12 79, Valby ... Sporv.kund. V. R. Sag 2705.

Jøns Iverus. . . 26/2 38, Sverige .. Skræder .. A 75 280/ Kaj Johannes ... 22/5 90, Kbhvn . .. Tjenestek .. C l 997/12.

Karen Christine . . . 10/5 83, Glim .... Enke .... . E. B. 12 77.

Sofie . . . 10/2 00, Tømmerp. Tyende ... B l 278/19

Knud Christian Ole (L.) 21/R 94, Kbhvn . .. Barber ... C 25 1 85/19 •

- Gustav . . . 0/111 94, Kbhvn . .. Barber ... C 5 1880/1

r.-Laura Marie Johanne P. ~1/R 58, Kbhvn .. . Ugift ... Aldfors. 12 777. Laurentzius Marius. . . .

ao;

8 95, Svendbg. Montør ... C 5 1731

/1(;·

Laurine Nicoline . . . 17 j 11 52, Kbhvn. . . Enke . . . Al d fors. 51 29.

Lorens Gustav Victor . t.'> j!, 94, Sverige. . Cigarmager Indb. Sj. B.

m ;

lR·

Ludvig Christian Theo b. 10/:-, 56, Kbhvn. . . Kemiker .. A 11 117/16 •

Mariane ... .. 13/H1 64, Eskildstr . . Enke .... L I. 1916/12

Marie Christine Othilia. :J 0/.1 92, Løgstør . Enke . . . E. B. 15 64.

Nielsine Sofie. . . 18/6 56, Faaborg . Ugift A 70 202/ Sofie (Andersen) 1/1 88, Mørke. . . Enke . . . E. B. 952.

Frederikke 22/u 50, Herringl.. Enke .. ... A 70 ml! . Martin Emil . . . 1 '6 78, Ulbølle .. . . ... .. C l 1822/1".

Peter (Petersen) 15/1 39, Helsingør Mekaniker. A 70 l m j . Mathilde . . . . . ... 10/12 57, Sverige .. Enke ... Aldfors. 85 89.

Minna Ottonny ... 22/10 98, Kbhvn ... Ugift .. ... B 5 837/1n·

Morten... 21/7 91, Borris ... Tjnstkarl .. C 5 2129/

17-Niels ... .. .... ... 21/11 32, Sverige .. Havearb .. . Aldfors. 47 87.

Christian . . . :l0/4 87, Kbhvn ... Arbmd .... A 19 r'03/1 n-- Jørgen... . 014 91, Udby .. .. Chauffør .. C 5 1805/1n

-- Martin . . .

i/

12 83, Tjæreby . Sporv.funk. A 19 1Hf1o· - Peter . . . . . . tRfn 53, Korsør .. Ungkarl .. Aldfors. 14 830.

Nielsine Hyromine M. . 21 8 55, Hals . . . . Fraskilt . . . Aldfors. 33 34.

Oda Christine... . :!~/9 95, Hillerød . Ugift ... B l 225/",.

Olaf Lauritz . . . :!4 l 1 78. Kbhvn. . . Gartner . . . Indb. S j. B. 4/ H·

- Niels Christian . . . :!4/7 96, Kbhvn .. . Kusk ... Indb. Sj. B. 1951,7.

Ole ... ... 21/11 51, Sverige .. Arbmd .... Stpr. B ~3/12 -0iga Bendte Cathrine . :;; 10 76. Tikøb . . . Enke . . . E. B. 13 11.

- Marie. .... ...

'' lu

89, Kbhvn ... Tyende ... Indb. Sj. B. 14~/,2 - Vilhelmine... ~~21~ 84, Kbhvn ... Ugift ... A 19 610/

17-0iivia Marie ... ... 2 ';/10 62, Sverige .. Enke ... E. B. 1856.

Orla Hans Nicolai. . . '"11 95, Kbhvn . .. Skræder .. B 5 379/14.

Oscar. . . :17/9 66, Sverige .. Skomager. Indb. Sj. B. 289/t~·

- Enok Peter .. ... 718 96, Tikøb ... Arbmd .... B IO 1944/15

-- Vilhelm ... 2 !1/111 94, Kbhvn ... Smed ... C 5 888/u ,-Osvald Bendt . . . 8/3 89, Søllerød . Fabrikarb.. C l 2134/1

4-0tto Emil Trane ... 1~'111 93, Kbhvn . .. Arbmd .... B 17 40

:l/

17 .

- Mi.inkenberg . . .

"a'"

99, Kbhvn. . . Arbmd. . . . Indb. Sj. B. 286/18.

Bentzen, O.

Bentzen, Otto Peter (Jensen) .. . Peter Christian .. .... . Emil ... .... . Fritz ... . . Johan ... ... . . Petrine Emilie Antoinet.

Sofie .. ... ... . Petrus Paulus ... ... . Rita Anine ... . Selma Christine ... . Severin ... . . Signe Sørine Carol S . . Sofie Margrethe ... . Theobald Henry A. M ..

Theodora Vilhelmine ..

Theresia Johanne M .. . Thorvald Peter ... . Thyra Andrea Jenny P.

Trine ... ... . - Sofie ... .... . Valborg Carla ... . Valdemar .. ... . Emanuel ... . Oscar ... ... . Viggo ... . Emil .. ... . Vilhelm Bernhard .... . Emil ... .. . Vilhelmine Jacobine .. . Villiam ... ... .... . Ferdinand ... . . Vita Anine ... ... . Berdinn, Marinus Jensen ... . Beresada, Thonias ... . Berg, Aage Nicolaj Wendel .... . Adam Vilhelm ... . . Albert Johan Leonardsen . Julius ... ... . Anna Marie Jacobine ... . Anders ... ... .... ... . Johan .. .. ... . Peter .. .... ... . Anna ... ... ... ... . . - (Olsen-Berg) ... . - Magdalene ... . - Margrethe ... . Anton Georg ... ... . Antonie Martine ... . Augusta Elisabeth .. .... . Axel ... . - Helmar Emil . . ... . Carl ... .... ... . Alge .. ... . Christian Julius Eberh.

Harald ... . Johannes Thomas .. . Lauritz Poulin ... . Carla Nathalie ... ... .

n Bentzen, O.

8/10 52, ... .. .. Detailhdl. Aldfors. 15 671.

10/7 50, Svendbg. Havnearb .. Aldfors. 17 25.

17/10 55, Kbhvn ... Tømrer ... Indb. Sj. B. 186/u -5/r; 82, Kbhvn ... Arbmd ... . U. F. B. 55/12 5

/o

89, Sverige .. Arbmd .... U. F. B. 154/10

2"/8 35, Kbhvn . .. Tømrer ... Aldfors. 98 32.

2/2 37, Island . . . Enke . . . Aldfors. · 40 80.

20/8 46, Kbhvn . .. Ugift .... . Aldfors. 39 52.

2

n/a

89, Korsør .. Snedker .. U. F. B. 92/12 • 25/11 96, Stubbekb. Ugift ... B 6 149/19

20j1 83, Sverige .. Enke .. ... E. B. 965.

23/1 59, Es bønder. Smed . . . . B l 152/14. 312 76, Kbhvn. . . Ekspeditr.. A 3 48/19.

9

f

11 83, Kbhvn. . . Ren g. kone VR.sag 19 94.

20/3 00, Vorup ... Smed ... C 5 2448 /18 7

h

56, Kbhvn . .. Ugift .. ... Aldfors. 15 906.

27/~ 80, Odense .. Fraskilt ... A 19 506 /18 •

2o/n 87, Kbhvn . .. Mejerist. .. A Il 123/1~.

2/9 76, Randers . Enke ... E. B. 17 61.

4/11 50, Karlebo . Enke ... Aldfors. 55 07.

6/1 51, Helsingør Ugift ... Aldfors. 15 587.

2/:1 99, Kbhvn ... Ugift ... A 8 ts2f16.

9/12 91, Kbhvn ... Bud ... C IO 15B2f

2/11 89, Kbhvn . .. Skuespiller C 15 581/14.

17/2 48, Kbhvn . .. Smed ... Aldfors. 13550.

24/12 42, Kbhvn. . . Blikslager. Aldfors. 28 31.

27/6 92, Kbhvn . .. Kontorist . A I2 1063/19 •

~/11 85, Roskilde. Portør .... U. F. B. 83/16 l8f:1 62, Kbhvn ... Bødker ... A 19 360/19 • 28/2 48, Kbhvn. . . Separeret . Aldfors. 11 401.

11/1 94, Amerika . Sømand .. Stpr. B. 27/ 15 8/1 89, Kbhvn. . . Arbmd. . . . Indb. Sj. B. 194/15 25/11 95, Stubbekb. Ugift ... Stpr. B. 46/18

22/2 94, Slesvig .. Tjustkarl .. C 25 1682/19

63, Persien . . Enkemand Indb. Sj. B. 365/ 13. 819 92, Kbhvn . .. Buffist .... C 15 273/13 22/12 38, Randers . Snedker .. Aldfors. 16I42.

2/2 94, Norge .. Matros ... Indb. Sj. L. 170/15 5/10 87, Gandløse Støberiarb. I. I. 2173/18 21 /10 74, Fr.berg .. Ugift ... B 10 700/15

1/12 24, Falslev .. Stat.forvalt. Aldfors. 44 00.

2~/r, 92, Sverige .. Arbmd .... B I O 1526

/t~-4/2 77, Kbhvn. . . Snedker . . B 17 241/1

2 7/ 5 47, Hjembæk Forladt ... A 75 779/ 2/2 52, Haldum . Enke . . . Aldfors. Il 278.

14 l 9 53, Stiftelsen. En k e . . . Aldfors. 13 569.

3/1 42, Kbhvn ... Ugift ... Aldfors. Il 766.

8/8 94, Kbhvn. . . Arbmd. . . . C 5 2073/17 4

1 ,,

95, Kbhvn . .. Ugift ... I. I. 2147/15. 2~/n 76, Sverige .. Ugift ... B 8 238/17•

14/~ 76, Sverige . . Sømand . . Indb. Sj. B. 56/18. 21/12 64, Roholte .. Direktør .. B lO 363/18. 11/10 58, Kbhvn . .. Tapetserer Aldfors. 13 36.

21/1 98, Kbhvn . .. Smed .... . B 5 S676j17 • 10/ 5 93, Sverige .. Mekaniker Epd. B. 16/19 22/ 6 72, Kbhvn ... Tømrer ... A 19 498/1~.

26/ 2 81, Kbhvn . .. Montør ... Epd. B. 401/16 . 7/ 2 58, Aalborg . Typograf. . A 19 214/19 • 14/n 93, Svendb . . Konditor .. C 5 1745

/t

3 28/10 00, Kbhvn. Ugift ... C 30 42

/ts ·

Berg, C.

Berg, C.

78

Berg, Christoffer Emil Axel 28

lto

81, Kbhvn, . . . ... . Clara Johanne Margr. E .. 22112 84, Nexø .... Enke .... . Dorthea Mathilde.... .... 25/4 58, Vadum .. Ugift .... . Egil. . . 201~ 93, Kbhvn, .. Montør .. . Einer Ernst Emil . . . 21

1

3 98, Kbhvn, .. Arbmd ... . Elisabeth Esmith Juul. ... 6

fR

81, Diernisse Stenograf . Ella Fanny Lucie . . . 3

1

4 94, Kbhvn . .. Ugift ... ..

Ellen Margrethe.. ... 19/2 99, Fr.berg .. Fbrarb.ske Emilie Nathalia Charlotte. 2 412 52, Kbhvn, .. Enke ...

Emma Treodora Augusta. a o

1

u 73, Aage ru p . Sangerinde Emmeli Sofie . . . 1218 54, Sverige. . Ugift ... Frederik Carl Christian. . . 1~ /11 97, Kbhvn, . . Opvarter ..

Frederikke Caroline . . . 29

1

3 35, Assens . . Enke ...

Gustav Frederik Matthias. t7

l

12 94, Sverige .. Typograf . Hans Angell . . . 14

l

R 94, Norge. . . Matros .. . Harald Rudolf. . . 28/7 85, Kbhvn, . . Kok ... . Helge Carl Fred. v. Irgens- 20/1 95, Kbhvn, .. Kursuselev Henry Alfred Johan . . . 7j,,

oo,

Fr.berg .. Aandssvag Hugo Laurentius Jonsson. 30/1 67, Sverige. . Kranpasser Ingeborg Marie . . . 9/2 86, Faxe .... Enke .... . Ivan Nicolaj Peter Vilhelm 4/3 9;3, Kbhvn. . . Bud ... .. . - Pouli Edvard. . . 15/3 89, Kbhvn, .. Chauffør ..

Jens . . . 18 /8 43, Kbhvn, .. Matros ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/12 61, Jordløse. Ritmester . - Christian. . . 22/2 73, Draaby .. Arbmd ....

Johannes Carl August . . . llj4 86, Kbhvn ... Maskinarb.

Karen Frederikke Magda!. :l0j12 62, Kbhvn ... Enke .... . Marie . . . 22/8 40, Hobro ... Enke .... . Knud Kappe! Fobias ... .. 23/11 91, Kbhvn, .. Elektriker. Laura Nielsen. . . ts l 12 55, Vandborg Enke .. .. . Margrethe Andrea . . . to;~ 95, Kbhvn. . . Ugift .... . Marie . . .

7 /R

74, Sverige .. Ugift .... . Christiane . . . "'/9 40, Østerbølle Enke .. .. . Mathilde. . . to /11 45, Kbhvn. . . Enke ... . . Marius Christian. . . 1916 80, Kbhvn . .. Forvalter . Gotfred Olsen . . 7/11 93, Harald st.. Tjnstkarl .. Mathilde Frederikke Andrea 20110 59, Kbhvn, . . Enke .... . May, Isabel .. ... .... 18/10 91, England . Enke .... . Morten Johansen . . . 21/1 80, Rind ... . Kusk ... . . Olaf . . . 6/7 88, Kbhvn . .. cand. phar.

- Alfred Ferdinand . . .

3h

85, Kbhvn ... Arbmd ....

- Laurentius ... ... 29/11 57, Kbhvn . .. Kommune!.

Olga Amalie . . . 8'2 93, Rønne ... Reng.kone Orla Jørgensen. . . 9/8 97, Kbhvn ... Mekaniker.

Oscar Carl. . . ~/:1 73, Kbhvn. . . Smed ....

Otto . . . zol:1 89, Kbhvn ... Skolebetj ..

Peter. . . 31/ 3 91, Randers . Tjener ... . - Ludvig . . . 7/11 48, Kbhvn . .. Murer .. . . Poul (Madsen) . . . 11/R 54, Fjaltring. Høker ... . - Christen Jensen . . . . 2:1/3 95, Kbhvn .. . Chauffør . Rasmine . . .

19 /

12 4 7, Stiftelsen Enke ...

Robert Carl . . . 24/a 93, Kbhvn ... Typograf . Sigurd Vilhelm . . . 2 3':1 81, Glostrup. Handelsm.

Theodora Catharine Carol. 13/7 55, Helsingør Enke .... . Christine . . . 31/3 94, Kbhvn. . . Ugift .... . Thomasine Frederikke . . . 30f.t_ 47, Helsingør Enke .... . Thora Olivia Margrethe . . 14/4 59, Tyskland Enke .... . Thorvald Henry . . . 12/12 93, Kbhvn. . . Skræder ..

Vilhelmine Nielsine . . . 6

/a

40, Stiftelsen Enke .. .. . Pauline Marie . 14/3 59, Tyskland Enke ... . .

Berg,

V.

C 1 t5onlt2

E. B. 862.

Aldfors. Il 088.

C 41 1498/tn·

B 5 am;,7. Epd. B.

174 / 11;.

Indb. Sj. B. azltr;·

B 6 aas;19·

Aldfors. 16 41 l. A 11 224/ u·

Aldfors. 58 20.

c

5 2101117·

Aldfors. 91 70.

S t pr. B. 1o

l

u,.

Indb. Sj. B. 363/ ~.4 Epd. B. 36tj t9·

C 7 195Bft7

A 5 2t4ft7·

A 19 399117·

U. E. B. 438.

U. F. B. 6uj tn· B 17 106/19.

Aldfors. 61 91.

Epd. B. 33/t?·

A 2 57Jo~·

c

5 2217ft7· I I . . 2019/ 18·

Aldfors. 82 03.

I I . 72tj 19•

Aldfors. Il 844.

I I · 20691 l R•

Indb. Sj. B. 110

l1b·

Aldfors. 10 792.

Aldfors. 27 24.

B 8 29oft

c

29 1901/ 19•

Aldfors. 15 976.

E. B. 13 41.

Ep d. B. 47

l

t6·

C 5 238711R•

Indb. Sj. B. 2531 tn· Epd. B. 1~111G·

Optpr. B 9

i

LR·

c

7 2540ft~·

Stpr. B.

6 /11·

Epd. B. 373/ tn·

c

l 1682/1.2·

A 19 167/12·

Aldfors. 23 79.

c

27 1605

l

til•

Aldfors, 25 38.

C 5 1703/ 1:,-

B 10 862/1:,.

Aldfors. 13 4 72.

Stpr. B 128/to· Aldfors. 23 86.

E. B. lO 74.

A 12 2020fts·

Aldfors. 20 84.

Aldfors. 15 992.

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 75-80)

Related documents