Bergstein, O. so

Bergstein, Oscar Anders Jonas 5/2 89, Kbhvn ... Maler .... U. F. B. 12

/u>·

Bergstrand, Aamon Heugo . . . 9/6 88, Sverige .. Maskinm . . B 5 3701117.

Bergstrøm, Anna Sofi . . .

J /

2 84, Sverige .. Ugift ... Stpr. B. 17/15 •

Betty . . . 2 U,3 95, Alsted . . . Ugift . . . B l 2a2/ 15•

Elga Carla M. C. E.. 27,'2 87, Kbhvn . .. Ugift ... Indb. Sj. B. nH/14

Eli en M . ane ensen. . J ""/ ~' 6 91 Al , s e t d . . . R .gønngsp. . B l a19/ 14 .

Henning Gotfred . . . . 20/5 95, Sverige .. Arbmd .... Indb. Sj. B. :108/19

Lars Theodor ... ~5/to 80, Sverige .. Mekaniker U. F. B. H5

ft

2 •

Marco A. A. P. A. .. 2

!1ft

2 79, Kbhvn . .. Arbmd .... Epd. B. 2

r'u/

18

Max . . . lb/6 93, Alsted ... Skræder .. B 3 436/18. Otto Gustaf Svensson 18

/t

78, Sverige .. Skræder .. l. l.

tmft

9

Peter Christian A. J. 9

f

7 86, Alsted . . . Tilskærer . B l O 920

f

19

Bergsøe, Johan Frederik . . . 11lj 1l 75, Skørring. Direktør . . B 17 t78/to·

Bergwitz, Leif Axel Torgrim. . . . 19/6 93, Kbhvn . .. Maler .... l. l. 1030/tli·

Sigurd Johan Gabriel . ''1/12 86, Kbhvn ... Snedkerm. C 21 t892/tu·

Berkowitz, Meyer... /4 89, Polen ... Skræder .. A 4 :,2119 Berlin, Anton Valdemar ... 3/11 72, Kbhvn . .. Expedient. A 19 90/14 Berling, Anna Dorthea Ernestine 7/3 86, Kbhvn . .. Ugift .... . Indb. Sj. B.

-u/

17

Cecilie Vilhelm. (Bruun). 13/9 55, Kbhvn ... Fraskilt ... Aldfors. 13 858.

Berlitz, Henriette Nicoline M ... . ~9/to 58, Flensborg Ugift .... . A 70 ss; . Berloznik, Philip . . . 115 78, Østrig . . . Søfyrbøder Stpr. B. 102/12

Bernbaum, Anne Marie . . . 22

/a

64, Højby . . . Enke . . . I. l. 1771

/t

9

Bernburg, Fanny Jane Caroline . 20J8 78, St.Thomas Enke . . . E. B. 303.

Poul Otto . . . 30/4 83, Kbhvn •. . Hdlsmand. B 5 449

/t

5

Berner, Carl Johan Christian.. . . 2/8 78, Thoreby . Skotøjsarb. Epd. B. 344

/t

9 •

Christian Lauritz . . . 29/6 86, Kbhvn ... Garveriarb. Indb. Sj. B. u2/18 • Edwin. . . 'M/11 83, Amerika . O.sagfører C 5 1989/16

Henrik Ferdinand J. C. .

u t /

8 52, Kbhvn .. . Malerm . .. B 10 3

/t

5

Hugo Carl Vilhelm ... '-·0/11 48, Kbhvn . .. Urtekræm. A 74 53/ta·

Villiam . . . 4/3 83, Kbhvn . .. Arbmd .... l. l. m;H.

Jeppe Niels Ludvig . . . . 9/to 87, Kolding . Kok ... C l 2200/14•

Louise... .. 21/9 56, Rødby .. Enke ... Aldfors. 7413. Bernhard, Anders Christian V. . . 12/3 84, Kbhvn ... Typograf .. Epd. B. 2 GLj18

August Laurits ... 22;11 88, Kbhvn . .. Smed ... .. C l 1"64/12.

Cathrine Christine ... 10/n 54, Skanderb. Enke ... Aldfors. 11 413.

Carl Christian Laurits. 28ft 86, Kbhvn ... Maskinarb. U. F. B. 135/12.

Johan Ludvig .. .. ... 23/12 87, Kbhvn . .. Skræder .. Epd. B. aoa/t6•

Nicoline . . . 21/4 52, Holbæk .. Ugift ... Aldfors. 12 435.

Bernigau, Anna Louise Matseline 1Bf10 52, Kbhvn ... Enke ... A 75 10+9/

Herning, Niels Martinus Jørgens. 17/10 45, Thirstrup Skræder .. A 2 66/10

Bernsteen, Caroline Mathilde (N.) >:8/11 54, Kbhvn . .. Ugift ... Aldfors. 13 362.

Harald Julius Sofus. . 2+j 1 67, Kbhvn . .. Hdlsagent. C lO 1004/12.

Martin Julius ... 11f0 94, Kbhvn . .. Cigarsort . C 14 859/15 Bernstein, Gerda . . . 15/8 88, Rusland . Enke ... A 25 103/18

Gidel . . . 89, Rusland . Enke . . . Indb. Sj. B. 52

/t

5

Hanne Emilie... LSj5 41, Birkerød. Enke ... Aldfors. 13 644.

Mendel . . . 2o;., 90. Lithauen. For.ningsf. Epd. B. 13/19. Berntorp, Osvald Richardt . . . 22/2 87, Kbhvn . .. Arbmd .... U. F. B. taa;13

Berring, Niels (Jensen). . . 8/11 48, Magleby . Arbmd .... Aldfors. 12 099.

Peter... ... . 5/5 89, Kbhvn ... Kunstsmed U. F. B. 5/14

Bertelsen, Anders Peter Olaf.... 2Sfa 99, Kbhvn .. ·. Arbmd .. .. C 5 2

m/

18 •

Anna .... ... 23/11 69, Korsør .. Enke ... E. B. 15 20.

Arnold . . . Llf2 92, Kbhvn . .. Arbmd ... . C 5 2271/17 Axel Jørgen .... ... .. 31/10 83, Viuf .... Murer .. .. Epd. B. 285/16.

Bernhard Martinus . . . 2/7 83, Kbhvn ... Smed ... l. I. 2172

/t

5•

Bertel Annastanius M. J. 20/4 84, Holstebro Mekaniker Epd. B. 353/17.

- Thorvald . . . 4/1 00, Kbhvn ... Klejnsmed C 5 2292/17

Camille Marinus. . . 28/5 81, Viuf .... Murer .. .. Epd. B.

m/

18

Carl Christian. . . 2/6 79, Sorø .... Maler .... Epd. B. 301/ 16•

. . . . . . . . 24/9 84, Thisted .. Cigarmager U. F. B. 7/1r,.

Bertelsen, C.

Bertelsen, Carl Christian ... . - Marinus ... .... . - Skaarup ... . Carla Mary Johanne . Christine ... ... . Marie ... . David ... . . Ejner Peter .... .... . Ella ... ... . Ellen Jensine ... . Vilhelmine Bar.

Emilie Vilhelmine .. . . Gerda ... ... . Hanne Camilla Bodl. . Hans Carl ... .. . - Jens Vilhelm .. . Hansine Marie ... . Henriette Frederikke . Henry ... ... . Hilda Amanda ... . Holger .. ... ... . . Ingrid Vilhelmine H . . Jens Aage Christian ..

- Christian ... . . - Frederik ... . Jensine Christine ... . Johan ... ... . Johanne ... . Johannes .... ... . Julie Hansine Christ. . Julius Carl Christian . Just ... . . . . ... . Jutta Augusta . . . . ..

Lauritz Henrik Peter . Louise Rosalie Cornies Mariane Jensen ... . Marie Christine ... . Elline ... . Martha Cathrine .... . Morten Blak ... . Jørgen ... . Olga Louise ... . Peter ... . Ludvig .... ... . Petrine .... ... ... . Rasmus ... ... . Robert Christian .. ...

Tage Jørgen Ivar Carl Thora Marie Sofie ... . Thorvald ... ... . Fabricius .. . Victor Emanuel .... . Bertelsen-Vermund, Emma Emilie Berthau, Carl Viggo ... .

Sofus Johannes Julius H.

Berthelin, Niels Frederik Theodor Berthold, Christian Edvard ...

1912- 19.

81

Bertelsen, C.

ll;10 93, Vordingb. Fyrbøder . C 5 to%/15 •

r'/

2 91, Kbhvn ... Portør .... B 17 217j19 19/6 89, Sdrjyll. .. Snedker .. Epd. B. 4/16 • 281to 87, Kbhvn. . . Ugift . . . B 5 42°8/18 •

2/8 53, Skyum .. Enke ... Aldfors. 16 434.

13/6 76, Aarhus .. Ugift ... I. I. 1700j13 • 15/ 3 87, Lemvig . Slagter ... C l 1783/13 16/12 92, Kbhvn . .. Maler .... U. F. B. 72/16 •

3/10 95, Kbhvn ... Ugift ... B 17 18~/16.

2 6/8 95, Kbhvn . .. Ugift ... A 25 4 3/19 • 29/12 80, Ledøje .. Ugift ... B 6 L18/17 •

12

/u

39, Kbhvn ... Enke ... Aldfors. 54 10.

20/7 92, Kbhvn . .. Ugift ... B 8 43/14 • 26/6 73, Asmindrp. Enke .... . E. B. 3.

5/5 85, Endelave Sømand . . B 6 12 7/14 • 18/to 81, Fabjerg . Assistent.·. B 10 307/t6•

2/7 73, Odense. . Enke . . . E. B. 19 52.

19/7 91, Skelskør . Ugift ... B l 243/13 •

~L/12 91, Aalborg . Opvarter .. U. F. B. 74/1~.

28/8 64, Sverige .. Enke ... Stpr. B. 19/to·

22/2 89, Kbhvn .. . Arbmd .... C 5 t647/to·

L2/1 92, Kbhvn ... Ugift .. ... U. F. B. L42/18 24/1 94, Randers . Kontorist . C l t566 J t2 •

3 /7 76, Gærum .. Pramfører. Epd. B. 255

/t

9•

11

/t

2 81, Viborg .. Arbmd .. .. U. F. B. 12Gj13 . 19/9 83, Vejle .... Kommis .. B 10 595/19 • t5j5 75, N. Sundby Fraskilt ... B 5 3784/17 • 26/6 83, Kbhvn . .. Postbud .. C 5 L342

/t

5

14/6 50, Haastrup Enke .. ... A 70 tss7;

26 /7 71, Bjerager. Ejendomsh. B 2 127/19•

31

f

o 7 5, Gladsaxe Enke . . . E. B. 22 51.

t8

/a

93, Kbhvn. . . Arbmd. . . . B 17 272/ LB·

22/5 46, Sjørring . Kusk ... Aldfors. 57 54.

21/7 33, Nyord .. Enke ... Aldfors. 84 80.

Lfto 93, Skelskør. Kusk ... C 5 tG3t/1~.

L9

f

7 50, Sverige . Enke ... Aldfors. 623.

7/11 77, Rødding. Husejerske B 6 278/19 . 6/12 54, Øksendrp Enke ... Aldfors. 80 68.

19

/t

55, Lyngby .. Ugift ... Aldfors. 52 74.

8

/n

80, Kbhvn. . . Ugift . . . Indb. Sj. B. 12"/12 • 26/6 88, Endelave Smed .... U. F. B. 24/14•

24/4 74, Tranebjrg Fyrbøder . U. F. B. 58

/ts·

t8/5 97, Stiftelsen Tyende ... A 2 169/16•

19/3 91, Alstrup .. Tilskærer . Epd. B. 365/ 19 •

u/

2 75, Viborg .. Bager .... Stpr. B 67/16 .

ta/

4 54, Dybe .... Ugift ... Aldfors. 10 84.

25/7 49, Tranebjrg Inkassator. A 70 1412/ 20

/a

82, Tranders. Maskinarb. V.Rsag 29 57.

20/9 90, Kbhvn . .. Vinkyper .. C 5 2000

/ts·

26 J 8 84, V o er . . . . Maskinarb. C l 163" J 12 • t9

/a

53, Kbhvn . .. Enke ... Aldfors. 13 501.

22/2 91, Kbhvn . .. Køk.karl .. C 15 241/14 •

t

2j6 80, Odense . Arbmd .. .. U. F. B. 163ft~·

22/2 78, Aarhus .. Arbmd. . . . C 5 1372/15•

8/11 91, Kbhvn ... Cigarhdlr.. C 5 26 L9/18 • 28/6 47, Kbhvn ... Enke ... Aldfors. 14 361.

3/4 87, Kbhvn . .. Maskinmst. Epd. B. 351/16 . 16/3 93, Kbhvn . .. Snedker .. Epd. B. 376

/t

7•

s /

2 74, Kbhvn . .. Agent .... B 10 351/15 • 17/6 58, Slagelse . Snedker .. Aldfors. 16067.

Berthold, C.

11

Bertie, R. S2

Bertie, Rudolf. . . 5/7 89, Rusland . Kasketmg.. Indb. Sj. B. 12 3/15

Berlmann, Hirsch . . . 58, Rusland . Skomager . Indb. Sj. B. 69/12.

Berto lo, Giovanni. . . 13/2 82, Italien . . . Mosaikarb. Indb. Sj. B. 202/13 •

Bertram, Knud Heinrich . . . 3/12 82, Kbhvn . .. Agent .. .. Epd. B. 15/17 •

Bertramsen, Bertram . . . . 2/ ll 82, Egtved .. Rudepudser U. F. B. 85/16

Michael Bertram O. LG/10 87, Fredericia Arbmd .... C l 2273/14

Beschakoff, Aron... 25/8 86, Rusland . Kasketmg .. Indb. Sj. B. 96/12

Beschbroda, Gerson . . . 6/5 85, Rusland . Skræder. .. Indb. Sj. B. 58/17 • Besser, Dagmar Elfrida Hansine. 14/1 88, Kbhvn . .. Enke .... . E. B. 555.

Johannes Frederik Aug.. 8/8 88, Randers . Snedker. .. I. I. 795/13

Peter Christian Marinus . 22/1 83, Randers . Smed. . . I. I. tt5o; 12.

Bestie, Carl Valdemar. . . 19/7 70, Kbhvn. . . Rep.sentant B 17 l1 6/ 17 •

Ove Frederik Heiberg ... 22/4 87, Kbhvn . .. Tegner .. .. B 17 105/17 • Betlovsky, Carl Julius (Skødt). . . 8/3 85, Randers . Bestyrer . . C 4 1 iR2ft 2

Betnas, Carl Perdinand ... ... 15/5 56, Kbhvn ... Arbmd ... . Aldfors. J3 732.

Oscar Ferdinand. . . 18/10 87, Kbhvn. . . Kusk . . . Indb. S j. B. n.'u·

Sofie Amalie . . . 17/10 83, Kbhvn. . . Enke . . . E. B. J7 77.

Betzer, Christiane Rasmine Jensine 15/2 67, Skjern ... Ugift ... I. I. 2292/18•

Beu, Anna Justine Sidonia. . . 3 /10 40, Kbhvn. . . Enke ... Aldfors. J O 020.

Beumann, Abraham .. ... 10/10 83, Polen .... Skomager. Epd. B. ~48/ 17 .

Beuschel, Boline Henriette. . . 9/4 29, Kbhvn .. . Enke ... A 75 '•09/

Hans Henrik. . . 3/1 94, Brønshøj Arbmd .... Stpr. B. 148/13 . Beusen, Aage Reinholdt Mollerup. 17/5 94, Skjæve . . Kommis. . . C 5 2094/17.

Bevensee, Claus Christian.... ... 13/7 75, Gørding . Skræder .. U. F. B. 2/14 • Bever, Villiam Charles Marius. .. 16/1 67, Kbhvn . .. Skuespiller C 27 1655/19. Bezprozvanny, Max Gardo . . . 23/4 93, Riga .... Hdls.rejs .. C 5 u9Gf u;·

Bialkovski, Jacob ... .... 29/LL 85, Rusland . Arbmd .... Indb. Sj. B. 165/13

Bichel, Ludvig Johannes (Hofm.) 14/10 86, Aarhus . . C 251703f19.

Bidstrup, Anna Cathrine Oline.. . 21/2 46, Gjerslev . Enke ... Aldfors. 54 J6.

Ingrid Hansine Frederik. 13/12 93, Kbhvn . .. Enke ... E. B. 419.

Kirsten . . . Hf6 55, Sverige .. Enke .... . Aldfors. 86 99.

Louis Valdemar.. ... . . 20/4 80, Kbhvn . .. Smed ... Epd. B. 203 16 • Peter Georg Anton .... 0/0 61, Dragør .. Tømrer ... Epd. B. 162/17

Sofie Christine... ... /3 98, Fr.berg .. Syerske .. . A 6 131/18. Vilhelm. . . 1H_'5 82, Fr.berg . . Marskand. I. I. 20411/18

Theodor R... 2/4 84, Kbhvn . .. Forvalter. . A 2 179/16•

Vilhelmine Austine .... . 28'1 43, Kbhvn . .. Ugift ... Aldfors. 14735.

Bie, Christian (Aagesen). . . 4/5 43, Hyllested Pakkas.arb. Aldfors. 64.

- Marie Johanne. . . 5/3 68, Kbhvn ... Enke ... .. E. B. J7 43.

- Rasmus Velling.... ... 28/6 59, Udbyndr. Detailhdl. . Indb. Sj. B. 222/14.

Bieanchini, John. . . 2"/., 84, Amerika. Fyrbøder. . Stpr. B. 04/1r,·

Biehl, Johan Gustav Adolf . . . 29/8 47, Slesvig .. Ungkarl .. A 20 29/08

Bielefeldt, Henriette Francisca A. E. 2

%

49, Kbhvn. . . Enke . . . Aldfors. 10 539.

Villy Theodor ... . ~8111 76, Tyskland Maskinm .. C J2 161Wf12 •

Bielenberg, Victor Peter Jacob.. 7/5 89, Tyskland Arbmd ... . Indb. Sj. B. 109/13 Bielgreen, Alfred Adolf ... 29/12 89, Stiftelsen Fabrikarb. Indb. Sj. B. 22

1\/

14 •

Bielli, Enrico... ... 5/7 60, Italien ... Arbmd .... Indb. Sj. B. 2 M2/18 Biener, Anna Vilhelmine. . . tH 7 83, Stiftelsen Enke . . . E B. 22 05.

Bierfreund, Peter Frederik Ludvig 2/7 50, Odense. . Grosserer.. A 70 n~;1/

Biering, Jacob . . . 18/ LL 97, Ø.larsker. Arbmd. . . . B 5 39H0/ 18

Bierlich, Knud Georg . . . 18/3 95, Fr.berg . Kommis . .. B J 26~/u;·

Ruth Elisabeth . . . 1/12 98, Lyngby . U gift. . . B l H 7

l

18•

Bierschenk, Ketty Bianca Angela 20/10 96, Fr.berg . . Ugift . . . B J 112/18 • Biesel, Carl Frederik Vilhelm . . . zs;n 88, Tyskland. . . . C J 1969/13 •

Bigandt, Otto Sofus Ferdinandsen 8 3 99, Thoreby .. Tjener . . . . B 6

m ;

19•

Theodor Frederik . . . 5/12 51, Kbhvn . .. Bogholder Aldfors. 73 03.

Bigler, Martha Marie Augusta . . 24/8 96, Kbhvn ... Ugift ... B J7 :172/19

Olaf Johan Vildfang. . . 29 8 91, Kbhvn. . . Forretngsf. C J5 4a9/13 •

Bigum, Carl Christian ... 30/ll 76, Præstø ... Slagter. ... B 5 176"/ 13

- Ludvig . . . 15 2 8J, Kbhvn ... Arbmd .... C J5 :,:14/13.

Bigum. C.

83

Bigum, C.

Bigum, Charles Johan Frederik . 1/6 61, Kbhvn . .. Arbmd .... U. F. B. 144/13 •

Edvard Olaf Christian. . . 2 0/1 79, Ny køb. M. Værkfører. C 25 1824/19

Else Marie. . . . 2 7/2 45, Kirkerup. Enke ... A 70 158o; .

Hans Jørgen Sørensen .. 11a 38, Grønbæk Smed ... Aldfors. 98 96.

Peter August Ferdinand. ~/2 81, Nykøb.M. Bager .... Indb. Sj. B. 263 /18

Thorkild Esbern . . . n

l

1 90, Kbhvn. . . Ekspedient C 5 1567 j 15

Bihlet, Niels Madsen ... ... 23/10 63, Bejstrup . Lagereksp. A 3 55 /19

Biilmann, Aage Alexander ... 24/H 71, Bjergby . Bogholder B 10 f>50/1r,.

Christian Sofus ... ao;n 70, Sæby ... Arbmd .... C 14 2941/10

Hakon Johannes Saxd. 4l~ 70, Bjergby . Forretn.før. C 15 368/ 14

Otto Rudolf... ... 1/3 62, Sæby ... Assistent .. A 3 254/12

Bilde, Mikkel. . . Rj3 79, Gjerrild . Tømrer. . . Epd. B. 321/17

Bildsø, Anna Augusta Frederikke 15/1 51, Svendb, .. Enke ... .. Aldfors. 14 690.

Bildtoft, Anders Georg . . . 2/a 90, Næstved. Smed .... Epd. B. 324/17•

Kirsten Maren Sine . . . . 12

/s

87, Maarum . Enke ... E. B. 25 54.

Bilevitch, Jacob . . . 1/3 88, Rusland . Skomager. Indb. S j. B. 107/17 •

Bilhage, Jens Christian . . . 1;,, 76, Hals .... Tilskærer . B IO 2 08j18

Bill, Aage Niels Steen ... ... 10/12 90, Fr.berg .. Maskinist . C 5 2133 /17

Billard, Christine Sofie Petrea (V.) 1/11 55, Holbæk . Ugift . . . A 70 2358/ Bille, Bendix Johannes. . . 7/8 79, Frejlev .. Agent .. .. C 5 2

m/

13

Einer Christian (Fahlberg). 2/7 92, Fr.berg .. Elektriker. C IO 1419/13 .

Jens Peter (Sømod) ... 30 t2 84, Kbhvn ... Sømand .. C 4 1915/12•

Johannes Jørgen Martin .. llj10 82, Fr.berg .. Bødker .. . A 6 15/15

Julie Andrea Jakobine . . . . 18/1 85, Terslev . . Enke . . . U. E. B. 179.

Mikkel . . . 8/~ 79, Gjerrild .. Tømrer ... Epd. B. 321/17

Otto Valdemar. . . 9/12 90, Kbhvn . .. Postbud .. Epd. B. 178/18

Peter Christian. . . 5/5 82, Nøddebo Karetmager Epd. B. 40lj18•

Villy Carl . . . 17/-+ 89, Fr.berg .. Kunstmaler l. l. 2727/18

Billegaard, Ulrik Bernhard Rye . 19j1l 80, Kbhvn . .. Maler .... Epd. B. 254/111

Biller, Hans Ludvig ... 12/-+ 76, Nysted .. Gartner ... C 14 1386f15

Billig, Carl Theodor . . . to12 58, Tyskland Kurvemag. Indb. Sj. B. 125/16 •

Billing, Ernst Vilhelm Bertrand . 28/12 68, Kbhvn .. . Opvarter . A 19 482/17

Henry Erik Adolf . . . t2j1 89, Kbhvn . .. Vognmand C 5 24to; 18•

Knud Frederik Bartholin. 6/11 89, Kbhvn . .. Elektriker. C 12 1936/1:1

Thorvald Andreas Hans . 2-+/9 65, Kbhvn . .. Vagtmester B l 13/13

Bilsted, Jacob Emmanuel. .. . . 12/5 80, Roskilde. Tjnstkarl .. ·B l 205/16.

Bilsten, Elna . . . 21/n 49, Sverige .. Enke .... . Aldfors. 69 38.

Viggo Laurits Joachim G. 5 l-+ 95, Kbhvn. . . Metaltrykk. C 5 154 9 j w

Bilstru p, Ega r Jeppesen . . . 17/

1

92, Skive. . . . Snedker . . C 5 2562

/,R·

Bina u, Carl Valdemar Henry. . . . tBj6 73, Køge .... Maler .... E pd. B. 404/18 •

Binder, Gedalje. . . 90, Rusland . Skræder . . Indb. Sj. B. 134/13

Jens Christian Jensen. . . 22;9 89, Lystrup. . . ... ... C 5 ta66/15

Binderkrantz, Hjalmar Anton . . . 2 7/6 84, Stiftelsen Politibetj . . A 12 16 66/18

Binderup, Aage Julius Emil . . . . 24/11 86, Kbhvn. . . Cyklehdl. . C 25 1728/19

Arnold Nicolaj ... 2 4/10 94, Stiftelsen Bud .. .... C 5 2 535/1s.

Henry Arnold... 7/9 85, Kbhvn .. . Køkkenchef C 5 1737/16

Bindslev, Gerda Karen Christensen 10/ 8 00, Randers . Ugift ... B 6 316/19 •

Binger, August Robert . . . 10/7 99, Kbhvn . .. Aandssvag A 5 128/17

Binneballe, Anna Cathr. (Johans.) 20

'a

35, Herløv . . Ugift . . . A 70

mo;

Astrid Carla . . . 23/9 89, Kbhvn. . . Ugift . . . Indb. Sj. B. 114/12

Axel Henry Massin. . s;a 91, Kbhvn . .. Snedker .. C 5 1907/1r,.

Kurt Alex Edgar... . 10/8 94, Kbhvn ... Skibsv.arb. C 14 3009/15.

Biolzi, Massimino Angelo ...

t" /

12 75, Italien ... Mosaikarb. Indb. Sj. B. 192/12

Birch, Adolf . . . -+j9 76, Kbhvn. . . Rodemest. B 17 330/18

Alfred Rasmus . . . 13/9 87, Hunseby Kusk . . . C l 1850/13.

Andreas Peter Berggren. .

a /

4 60, Vadum .. Assistent .. U. F. B. ta; 13.

Anine . . . '27j2 56, Hørsholm Enke .... . A 70 2166/

Anna Vernika N. F. P .... 21

/a

99, Nykøb. F. Ugift .. ... B 6 240/19 •

Axel Emil Christian Martin

tAh

90, Kbhvn . .. Lagerarb .. U. F. B. 13/17

Carl (Haldkjær) . . . 13/11 46, Kbhvn. . . Repræsent. Aldfors. 12 328.

Birch, C.

u•

Birch, C.

84

Birch, Christian Jensen ... 24/4 66, Vemmlev. Sporvognsf. A 19 424/19

Daniel Christian Gust. V.. 3

/t

73, Aarhus .. Lærer .... C 14 2"07/14

Ejner Theodor ... ... 14/12 88, Kbhvn . .. Smed .... C 14 3612/18

Frederik Vilhelm . . . 20/3 39, Kbhvn. . . Guldsmed. Aldfors. 13 094.

Henry ... ... :~2/10 83, Kbhvn . .. Barber ... Epd. B. 250117•

Carl . . .

t /

10 92, Kbhvn .. . Proprietær C 5 2363/1~. Iver Christian Iversen. . . . 1/5 84, N.Sandag. Sporvognsf. B 10 1461/15

Jensine Frederikke (Ras.) . t5j9 48, Skelskør. Ugift ... A 70 1839/

Johan . . . 2/1 69, Østrig ... Opvarter .. Indb. Sj. B. 65/16•

Johanne Margrethe Jenny 3/6 57, Kbhvn ... Enke ... E. B. 17 21.

Jørgine Marie (Andersen) 2t/r, 52, Kbhvn .. . Fraskilt ... Aldfors. 14 698.

Olaf Emil Georg ... .. 20/ to 78, Kbhvn . .. Maskinarb. Epd. B. 368/18

Olivia Antoinette ...

a t /t

2 32, Helsingør Enke .. ... Aldfors. 92 37.

Otto ... ::0/11 82, Helgenæs Vognstyrer C 5 1888116

- Charles Rørnier . . . ao; t 92, Randers . Typograf. . C l 984/ tz·

Peter Andersen ... .... 13/ to 32, Rørvig .. Pramfører. Aldfors. 60 78.

Sofie. . . 9/8 37, Borup ... Enke ... A 70 295/

Theodora Alfrida Marie P. 30/9 94, Nykøb. F. Ugift ... B 6 122/15

Ulrikke Louise ... ... Mj12 63, Ryde .... Enke ... E. B. 252.

Vilhelmine Marie . . . 25 /2 75, Vejstrup . Enke ... E. B. 13 30.

Birch-Olsen, C. A. . . . ... Skoleinspk. Indb. Sj. B. 4/17

Birk, se Birch.

Birk bo, Jens Jørgen Birch. . . 12/a 94, Lynge. . . Maskinarb. C 5 1727 /1n.

Birkebæk, Christian Jacobsen ... 18/9 83, Kbhvn . .. Bestyrer .. C 27 1803

/t

9 •

Birkedahl, Hugo Parelius. . . 4/3 96, Horsens . Gartner ... C 5 2164/17

Birkefeldt, Svend Vilhelm Valter 13/ t2 90, Aarhus .. Guldsmed. C 5 1396/15

Birkemose, Anton Frederik C. H. 9/ to 76, Nykøb. M. Bager . . . . Epd. B. 405/18

Eleonora Henriksen . 28/ 9 87, Nykøb.M. Ugift ... B 6 378 /12

Birkholm, Anna Marie . . . 29/9 59, Helsingør Enke ... Aldfors. 16 071.

Carl Nicolai Magnus . 6/9 56, Kbhvn . .. Handlende B 8 121 /12 •

Christen Albert . . .

2 / 4

95, Faaborg. Cigarmager C 5 1643

/w

Ejner Gustav Gottlob. 16/1 52, Kjæruo .. Sømand .. A 75 1056/

Birkhøj, Vilhelmine Louise . . . 30/12 58, Kbhvn. . . Enke . . . A 19 276/19.

Birkild, Inger Johanne . . . 29/2 84, Holstebro Enke ... E. B. 266.

Birn, Arne Kai Thorvald L. . . ?A/8 90, Frd.berg. Arbmd ... C 5 1500/15

Birnbaum, Baruch Mordechai . . .

uh

85, Polen .. . Bogbinder Epd. B. 304/ 17

Bisbjerg, Eleonora ...

u/

10 69, Viborg .. Enke ... .. Optpr. B 1- 4/1

Georgine Frederikke J. 5 /3 49, Kbhvn . .. Separeret . Aldfors. 49 47.

Lauritz ... 19/11 99, Kbhvn . .. Landv.elev Indb. Sj. B. 134/ 18.

Niels Hansen. . . 1~7

/a

55, Skydebj. . K.missionær Aldfors. 49 47.

Viggo . . . t5/~ 98, Kbhvn ... Bud ... Indb. Sj. B. 174/ 18

Bischefski, Stanislaus... .... Rusland . Arbmd .... Indb. Sj. B. 57 /14

Bischoff, Anders Carl Frederik. .

: ! ;

t2 88, Kbhvn . .. Møbelhdl. . Epd. B. 93/18

Bisgaard, Christian... 13/1l 84, Hillerslev Typograf . B 6 447 /13

Gustav Adolf . . . 10/8 82, Kbhvn ... Agent .... B 5 2532

/t

2·

Niels Christian . . . 15/8 86, Holstebro Skomager. C 25 349/12

Søren Alfred Marius..

t/

8 88, Ødum ... Isenkræmr. B 10 36/18•

Bisholt, Alfred . . . 18/7 79, Kbhvn ... Afdel.chef. C 14 3534/17

Bissenberg, Christian Edvard ... 10/12 82, Gravlev . Arbmd .... U. F. B. 74/19

Bisserup, Anna. . . 6fn 43, St.Grandl. Enke ... A 70 138 3/

Louise Christiane . . . 115

/n

53, Sønderjyl. Ugift .. ... A 75 449/ Sofie. . . 2/4 96, Kbhvn ... Ugift ... B 17 291/19

Bisted, Edmund Sigurd Arndt . . 9

fB

98, Kbhvn ... Kommis .. A 19 592/19•

Jacob Hubert . . . ~'/11 86, Tyskland. Frisør .. .. Indb. Sj. B. 68/t2·

Tage Lotther Alberney A. 14/2 85, Fr.berg .. Kusk .. ... A 5 190/19

Bistrup, Edle Christine ·Jensine. . 11/8 57, Tamdrup Enke .... . Aldfors. 58 41.

Bitsch, Carl Peter ... ... 14/10 91, Vigersted Sømand .. B l 149/ 18

Bjarke, Niels Petersen . . . 3/4 50, Ousted .. Handelsm. A 75 40/

Viggo (Hansen) . . . 30/7 00, Toksværd Murer .... B 1 271/ 19

Bjarnadotter, Christiane (Bjørns.) 18/12 48, Island . . . Ugift . . . Aldfors. 72 60.

Bjarnhof, Carl Otto... . 28/1 98, Vejle .... Pianist .... A 8 9

/w

Bjarnho{, C.

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 80-86)

Related documents