Andersen , J.

38

Andersen, Johanne . . . "4/ 11 65, Sverige Fraskilt .. .

. . . 29/11 82, Sverige Ugift .. .. . Antoinette L.

so/:.,

49, Stiftelsen. Enke .... . Birgitte . . . 10/3 58, Svogers!. Enke . o • • • Cathrine M. C.

ll /3

96, Fr.berg .. Ugift .... . Christine .... 10/12 43, Grandløse Enke .... .

4/1 49, Sverige . Enke .... o

LLj7 51, Søllerød . Enke .... .

22j 3 53, Grønholt. Ugift .... .

3/12 81, Randers . Ugift .. .. .

27

/o

83, Alsønder. . o • • • • • •

2ufn

00, Kbhvn . .. Ugift ... .

Const~ntia. . . 17

l

9 56, Sverige . Enke .... . Erdmuthe (K.) 28/11 56, Altona .. Enke .... . Frederikke . . 5/3 41, Birkerød. Enke .... o

D. 19/12 84, Kbhvn. . . Enke .... . Hansine (H.) 3/7 52, Kbhvn .. . Enke .... . D. . 27/2 89, Aalborg . Enke .... . Jørgine . . .

11/ 9

99, Ryde. o Ugift .... . Louise Emilie 20/ 5 85, Kbhvn . .. Ugift ... . . Marie ... o o o 2Bj9 48, Ølsted ... Enke .. o

Henri et.

Margr.

Petræa Olivia Cathr.

Pernille .... . Sofie ... . - Freder.

Vilhelmine o

21/11 48, Tølløse .. Enke .. .. .

17 j u 49, Hersted v. Enke .... .

2 9/9 52, Skamstrp. Enke .... .

20/2 61, Ringsted. Strygerske

14

/ 8 63, Nestelsø. Syerske .. .

4/4 70, Kbhvn . .. Tyende .. .

11/9 81, Værløse . Ugift . o

2/8 82, Hovlbjerg Ugift .... .

3 1

/a

83, Kbhvn . .. Ugift ... . .

19/2 84, Græsted . Ugift .. .. .

'5/5 88, Fredericia Enke ... . .

2/12 73, Valby o • • Enke . o • •

3/8 98, Horsens . Ugift .... .

23/7 68, Vordingb. Fraskilt .. .

9

i

7 36, Holbæk . Enke o

20/1 48, Karlebo . Enke .... .

D/12 52, Faarevejle Enke .. .. o

7/8 50, Holsteinb. Enke .... .

25/3 28, Kbhvn ... Enke ... . . Johannes ... o • • • • 12/4 85, Sinding . Arbmd. o . o

. . . . . . . . . . . . 6/9 86, Fredericia Bogholder

. . . . . . . . . . . 5/10 88, Faarevejle Inspektør .

• • • o • • • • o o

4/7 93, Løgstør . Tjenestek .. Albrecht ... .

Alexander .. . Aurelius o o Christian o • • • Edmund .... Emil. o o o . o • • Høeg .. o . o • • Laurits .... o Martin ... . Nikolaj o • • • • Peter o • • • • • •

17/ 3 90, Aulum o F.retningsl.

tofs

74, Nakskov . Positivsp . .

10/3 89, Kbhvn .. . Kusk ... o

9/ 2 82, Sundby .. Drejer .. o.

~:1/3 83, Kbhvn . .. Trykkeriar.

'!.o /

9 86, Fr.berg .. Arbmd ... .

28/1 93, Kbhvn. . . Hdlsbetj .. .

John ... o o • • • • • •

1

/r;

81, Gentofte . Fabrikarb.

17/4 86, Taastrup. Arbmd ....

2/1 95, Vigerslev Søfyrbøder

3/:; 91, Vesterø .. Søfyrbøder

2~/ 11 97, Frøslev . H dlsbetj ...

14/9 79, Sverige . Maskinm . .

• • • • • • • • • • o o o o ~212 96, Sverige o Skræder ..

- Georg Edvard .. 13;10 94, Kbhvn ... Barber ...

Josef Edmund Stan is .. 16/u 91, Kbhvn .. . Opvarter . Andersen,

J .

Indb. Sj. A. 302/19·

Epd. A 145/11·

Aldfors. 96 05.

Aldfors. II 230.

B 3 92/Js·

Aldfors. Il 082.

Aldfors 48 21.

Aldfors. 1947.

Aldfors. 12 93.

B 2 z38/ 12·

Epd. A. 406/16·

Epd. A 1oo/1s·

A 70 1493/ .

Aldfors. 98 24.

Aldfors. 13 062.

E. B. 258.

Aldfors. 59 90.

U. E. B. 497.

B 6 170/1

Indb. Sj. A. 268

/14·

Aldfors. Il 220.

Aldfors. 52 43.

A 70 1982/ .

Aldfors. 13 175.

A 19 3:36/12·

A 30 97/

B 5 2728/

Epd. A. 124/19·

B l 427

/u ·

J. J. 848/H·

Epd. A 96/19·

E. B. 18 63.

V. Rsag 18 25.

B 6 130/18·

Epd. A. 433't,·

Aldfors. 12 251.

Aldfors. 47 89.

A 7

o

t7oat . A 7

o

1ss9/ .

Aldfors. 37 60.

c

5 2462/18•

B 2 245/t7· Epd. A 94/t9·

c

30 68/14'

B lO 290/1~;·

c

14 3t7e/16•

Epd. A 439

/ts·

c

12 1705/12·

Indb. S j. A. 57 /1;;

-B l 172/n

-B 17 32/1n·

B I O 496/ 15·

B IO 292ft

l. I. 1l36/1n·

c

30 "9/17•

C 25 1870/1n·

Epd. A 412/1s·

Indb. Sj. A. 51/1 n-A 6 160/Jn·

C 5 1626/ lo·

-Andersen, J.

Andersen, Josef Emanuel. . . 18

1

1 85, Sverige .Skræder . . Epd. A. 4 31/17

Josefine Clara . . . 16

1

8 85, Tyskland. Ugift .... . U. F. A. 142

1

17 •

Edvardine... 26

1

1 51, Kbhvn ... Ugift ... Aldfors. 13 893.

Elvira . . . 1

1

6 98, Stenstrup Ugift ... Stpr. A. 5~119 Josua (Nøjd) . . . 14

1

2 50, Sverige . Arbmd .... Aldfors. 89 98.

Juliane Vibeke. ... 30/9 93, Kbhvn . .. ... ... A 3 141/18•

J u li e. . . 28

l

9 56, Sverige . . Enke . . . A 13 57

l

17

Albertine Elisab. 29

1

1 47, Kbhvn . .. Enke ... Aldfors. 35 63.

Dorthea Marie. . 9

1

9 50, Rønne . . Enke . . . Aldfors. 14 172.

Louise. .. ... 4

1

11 84, Kbhvn . .. Ugift ... I. I. 14

001

18

Marie Christine. 2

1

7 40, Hasle ... Enke ... A 70 899j . Sofie Ulrikke (T.) 23

l

12 52, Aarhus . . Ugift . . . Aldfors. 20 40.

Julius. . . 7

1

7 83, Husby . . Postbud . . Ep d. A. 101

1

16

• • • • • • • • • • • • • 9

1

8 83, Holmstr .. Arbmd .... Husv. S. r;9/16•

Carl Rudolf . . . . 25

1

1 94, Fr.berg .. Arbmd. . . . U. F. A. 262/18

Godtfred Josef . 613 84, Kbhvn . .. Smed .... C 12 2075114

Harald . . . 24

1

4 87, Værløse . Arbmd .... U. F. A. 233

1

16

Herman . . . 3

1

12 78, Kbhvn . .. Filehugger Epd. A. 401

1

17

Peter Charles . . 22

1

7 90, Kbhvn ... Arbmd. . . . U. F. A. 82 /12

Vilhelm ... 25

1

10 82, Kbhvn .. . Korkskær.. Epd. A. 107/18

Sofus A. 29/12 72, Kbhvn . .. Forvalter . C 5 1910/16•

Jung Bjørn ... 18

1

12 59, Vesterø .. Sømand .. B lO 321 /16

Just Hedviggo Horn . 15

1

2 95, Stiftelsen. Chauffør .. A l l 168/14

J ø ns (Holm) . . . 1/1 39, Sverige .. Skomager. Aldfors. 14 27.

- (Roos). .... .... 2

1

3 46, Sverige . Arbmd .... Aldfors. l J 414.

. . . . . . . . . . . . . . . 25

1

9 57, Sverige . Tglvarb . .. A 19 29

R I

17

. . . . . . • . . . . . . . . 21

1

3 61, Sverige .. Skomager. A 19 ''13

1

17

Jørgen. . . 28

1

1 43, Marvede . Arbmd .... Aldfors. 18 23.

. . . . . . . . . . . . . . 11

1

1 47, Næsby .. Arbmd . ... A 70 t6on; .

. . . . . . . . . . . . 8

1

5 50, Gjelsted . Fabriksarb. Aldfors. 74 03.

. . . . . . . . . . . . . 29

lfi

54, Aunslev . Arbmd .. .. B lO 285/16 . . . . . . • . . . . . . . . 28

1

4 73, Værløse . Smed ... A 19 53

81

14.

Andreas . . .

281

3 75, Flakkebj. Gæstgiver. C 12

2

273

1

14

Christian.... .. 13

1

5 70, Kbhvn . .. Arbmd .... B 10 212~115 Frederik ... .

Otto ... . Peter ... ... .

31

1

8 77, Soderup . Arbmd. . . . C 5 2124/17 • 30

1

11 89, Rønne ... Smed ... U. F. A. 147

1

1,,.

. . . . . . Grosserer . C 12 1857

1

13 13/7 48, Ebeltoft . Portner . . . Aldfors. 16 092.

. . • . . . . . . 7

l

8 69, G aarslev. Smed . . . B 10 127

l

lf>·

Poul .... ... . Sofus ... . Thorvald ... . Vorre ... . Jørgine Marie (Birch). Kaj .... ... ... . - Axel ... .. . - Christian ... . - Eskild ... . - Flindt ... .... . - Frydendahl .. ... . Karen .. ... .

11

1

12 89, Helsingør Skibsbygg. C 14 3

ml

17 13/7 91, Slagslund. Sporvkond. Epd. A. 422

1

19 • 12/3 93, Fraugde . Agent . . . . B 10

m/

17 17

1

6 80 , M k ør e. . . K k us . . . C l lin2

1

13·

21/ 5 52, Kbhvn ... Fraskilt ... Aldfors. 14 698.

2 7/6 94, Valby ... Matros ... C 10 1oo;l13 •

8

1

11 94, Kbhvn. . . Snedker . . C 25 325/17 8

1

4 93, Kbhvn ... Fabrikarb. Indb. Sj. A. 1

H I

18 • 15/ 2 89, Kbhvn . .. Slagter ... C 5 2

'ml

18 20/ 9 90, Fr.berg .. Rudepuds. U. P. A. 63

1

17.

1/6 95, Kbhvn . .. Barber ... A 12 4599118. 1/ 11 34, Gjesten .. Enke ... Aldfors. 11 936.

. . . . . . . . . . . . . . 6

1

1 51, Ølstykke. Enke ... Aldfors. 51 94.

(Pedersen) . . . . 28

1

6 51, Vissenbj. Enke ... Aldfors. 13 695.

• • . • . . . . . . . . . 9 j 12 51, Bringstr. . Enke . . . Al d fors. 20 13.

. . . . . . . . . . . . . . 1

1

10 53, Randers . Enke ... Aldfors. 38 42 .

. . . . . . . . . . . . . . 10/11 54, Agedrup. Enke ... Aldfors. 95 74.

. • . . . • . . . . . . . . 22

1

4 57, Sverige .. Ugift ... Aldfors. 40 37.

. . . • • . . . . . • 4

1

7 58, Borup . . . Ugift . . . Aldfors. 83 05 .

. . . . . . . . . . . . 14

1

10 58, Smørum . Enke ... Aldfors. 84 07.

. . . . . . . . . . . . ~3/3 59, Sengeløse Forladt . . . Aldfors. 27 98.

Andersen, K.

Andersen, K.

40

Andersen, Karen .. ... 17/1 74, Sverige .. Ugift .... . I. I. 1951/14

. . . • . . . . . . . . . 13/12 80, Højelse .. Enke ... U. E. B. 505.

. . . . . . . . . . 1/11 85, Harridsl. . Ugift ... B 2 387/18 . . . . . . . • . . . . 18/8 00, Kbhvn. . . Ugift . . . Strpr. A. 41/19

Christine . . . 1~/12 42, Sønderst. Enke ... Aldfors. 601.

26/4 43, Kjeldby .. Enke ... Aldfors. 11 513.

11/5 55, Jyderup . Separeret . Aldfors. 13 327.

9/4 59, Snodstrup Enke ... .. Aldfors. 77 34.

Dorthea Christ. 17/1 56, Kbhvn . .. Enke ... .. Aldfors. 12 648.

Elisabeth. . . 23/8 92, Frdberg . Ugift ... B 1 309j13 •

Johanne . . . 16/6 47, Tvede ... Enke ... A 75 1212; 30/11 50, Frerslev . Enke ... Aldfors. 16 255.

Louise... 3/7 52, Lyndelse. Forladt ... A 70 732/ . . . . •. 21/5 84, Sverige .. Ugift ... .. lndb.Sj.A. 414/15.

Margrethe.. .. 20/3 80, Hillerød . Fraskilt ... Stpr. A. 111/13.

Marie. . . 25/8 36, Grinders!. Enke ... A 70 1 754/ . . • . . . . . . 29/1 38, Gladsaxe Ugift ... Aldfors. 616.

. • . . • 1/10 38, Aarby . . . Ugift . . . A 74 59/13.

. . . . . . . . 8/ 4 40, Damsholt. Enke ... Aldfors. 80 47 .

. . . . . . . . 26/12 46, Helsinge. Enke ... A 70 1646/ . . . . . . . . ~7/1 47, Errindlev Ugift ... .. Aldfors. l.

. . . . . . 6

/7 48, Orte .... Enke ... Aldfors. 84 77 .

. . . . . . . . 17/3 50, Jydstrup. Enke ... Aldfors. 12739.

. . • . . . . . 8/6 50, Terslev .. Enke ... B 3 209/12 . . . . . 5/10 50, Alsønder. Enke . . . A 70 1398/ . . . . . . . . 15/2 55, Herlufsh. Ugift ... Aldfors. 13 484.

. . . . . . . . :!2/5 56, Asmdrød. Enke . . . Aldfors. 12 224.

. . . . . . . . 28/2 66, Kbhvn . .. Ugift ... I. I. 1sssj13.

. . . . . . . :!3/1 67, Kværkeby Enke . . . E. B. 19 34.

. . . . . 4/0 80, V ord. Ls .. Enke ... E. B. 472.

. . • • . . . . 14/4 90, Lellinge . Ugift ... I. l. 1383/17.

• . . . . . 3/4 98, Stiftelsen Ugift ... Indb. Sj. A. 23/18 •

. . . . . . . . ~!5/3 00, Brøndbyø. Ugift . . . Strpr. A 50/18•

• • • . . • 3/7 00, Kalundb.. Ugift . . . C 65 183/111

Hansine

Sf 7

93, Kbhvn . .. Enke ... E. B. lO 36.

Sofie Fr. 25/5 54, Korsør .. Enke ... Alm. 50 29.

Valborg. '25/0 90, Kbhvn ... Spolerske . B 5 1149/12

Nielsine.. . . 3/11 48, Ordrup .. Enke ... .. Aldfors. 86 16.

Sofie ... 19/11 43, Fjennesl.. Enke ... Aldfors. lO 066.

. . . . . . . . :!2/2 49, Sæby. . . . Enke ... Aldfors. 966.

. . . . • 19/3 51, Lyngby .. Forladt ... Aldfors. 30 58.

. . • . R/1 55, Uggerløs. Enke ... A 70 12s1;

• • • • • 1/12 55, Finderup. Fraskilt ... Aldfors. 11 886.

• • • 4/12 56, Ry e . . . Enke . . . Aldfors. 13 879.

. . 7

/2 58, Selsø .. .. Ugift ... Aldfors. 14 793.

. . . . . . . . :t8j2 71, Jersi ... . Enke .... E. B. 20 70.

. • . 7/9 83, Roskilde. Ugift ... Epd. A 72/19 •

. . . :n/s 00, Kbhvn . .. Ugift ... Indb. Sj. A. 4/18 • Vilhelmine .... 2 ;,/12 98, Kbhvn. . . Ugift . . . B 17 91/18

M. 3'1/12 93, Kbhvn ... Tjenstepige Indb. Sj. A. 93/13

Karna (Larsdotter) . . . 16/5 52, Sverige .. Ugift .. .. . Aldfors. 22 91.

- Larsine . . . ~!8/9 89, Kbhvn . .. Ugift ... B 10 1902/1~. Kirsten . . . 8/8 36, Alsted . . . Enke . . . B l 496/15

• • • • . • • . • :11/8 56, Præstø . . Enke ... Aldfors. 14 776.

. . . . . . . . . . . . 3/4 58, Sengeløse Enke ... Aldfors. 41 20.

. . . . . . . . . . . . . 2/9 67, Hillerslev Enke ... E B lO 50.

. . . . . . . . . . 5/5 69, Vejle .... Enke ... B 2 8/13

. • . . . 9/4 76, Sverige .. Ugift ... Indb. Sj. A. 244/14 . . . . . . . . . . . • . 2/4 98, Asmdrød Ugift ... Indb. Sj. A. 102/18

Marie.. . . 19/9 44, Karby. . . Enke ... A 70 48 R/

Andersen,

K..

Andersen, Kirsten Marie ... . Kjersti ... . - Nilsson ... . Klemmen ... .... . Knud ... ... . Aage ... . - Christian ..

- Jens Rasm.

Bang ... . Christian .... .. . Holger .... .... . Søholt ... . Vilhelm ... . Lars ... .

Christian (H.) ..

Dalsgaard ... . Johan .... .... . Otto Sparre .. . . Peter ... .

Johan .... . Marius .. . Larsine Elise ... . Laura ... ... . Andrea Emilie . Betty ... . Christiane Cath.

Frederikke ... . Hansine ... ... . Johanne Christ.

Julie ... ... . 1912- 19.

41

Andersen, K.

20/11 55, Næstved . Enke ... Aldfors. 13 738.

2/4 80, Lidemark Enke ... E. B. 25 IO.

10/9 53, Sverige .. Enke ... Aldfors. 83 48.

1/11 52, Sverige. . Forladt ... A 70 1948/ 2/12 37, Taagerup Arbmd .... A 70 197o; 24/8 81, Kbhvn . .. Kontorist . U. F. A. 2 17f17

1/2 93, Kbhvn. . . Elektroplet. C Il 1 925/17 4/1 99, Kbhvn. . . . . . B 5 3294/17 2/ 9 84, Kbhvn .. . Snedker .. Epd. A 6/16 7/4 83, Nakskov. Maskinm .. B 17 301/19 • 21/2 98, Kbhvn. . . Opvarter . C 5 2627/18. 26/12 83, Horsens . Maskinarb. C 25 154/13

tn j

6 90, Kbhvn . .. Matros ... C 15 251/13 • 15/2 93, Kbhvn . .. Musiker .. C 15 137/13 • 2/5 89, Sverige . Søfyrbøder C l L655/12 • 25/7 43, Sandby. . Arbmd. . . . A 70 1122/ 24/3 44, Helsinge Kusk ... .. Aldfors. 93 89.

17/1 45, Saaby . . . Detailhdlr .. Aldfors. 11 I04.

3/5 46, Køng . . . Fisker .... A 70 954/ 20/9 49, Kirke-Syv Arbmd .... Aldfors. 15 706.

13/6 53, Rødovre . Smed . .... A 19 409/12 4/12 65, Utterslev. Skræder . . U. F. A. 66 /13•

20/6 75, Testrup .. Arbmd .... Epd. A 352/17. 26/5 89, Slesvig .. Arbmd .... C 10 1485/13•

18/12 91, Draaby .. Murerm ... C 14 3673/18 10/2 45, Lumby .. Handelsag. A 70 1865/ 25/4 55, Munkbjb. Ungkarl .. Aldfors. 14 857.

10 /6 70, Kyndby . Bager .... C 15 30Bf13 12/6 76, Ølsted .. Arbmd .... Epd. A 185 /16 • 23/8 77, Brøndbyø. Arbmd .... C 12 644/13 22/3 81, Kagstrup Røgter .... C 25 1902/20 3/11 84, Hjortdal . Mekaniker B 10 41 /19 .

1/3 92, Svinninge Arbmd .... C 10 1742/13. 2/6 87, Slagelse . Opsynsm .. A 26 10/14. t3j1 43, Sverige . Skræder .. Aldfors. 13 976.

7 J 4 78, Maribo . . Montør . . . A 12 3604/ts· 1/ 4 37, Højby ... Gaardmand A 70 2168/ 1/10 42, Stiftsbjby Overserg. . Aldfors. 22 95.

9/5 45, Ferslev .. Slagterm . . Aldfors. 41 94.

11/4 46, Sæby ... Arbmd .... A 74 1°1/12. 1/2 53, Thurup .. Handlsmd. Aldfors. IO 132.

2

/n

61, Strølille .. Snedker .. U. F. A. 223/1~.

18/2 70, Maglebr. Slagter ... B 6 16 5/16. 24/11 70, Grenaa .. Kusk ... B 10

tm/

10.

11/4 71, Lyderslev Lærer .... Epd. A. 34oj16 . 28/7 77, Bjergsted Kusk ... C 1 18 55/13 20/2 78, Højerup . Arbmd .... Husvsag Hj1r,. 19/6 79, Kværkeby Arbmd . ... B 3 2 02/14•

11j8 71, Lillerød . Sukkerarb. A 12 a1osj17

b /

10 93, Jungshvd. Tjenestek.. C 5 24 65j18 2/2 67, Aarhus . . Fraskilt . . . I. I. 2 0G8f18. 2/8 50, Kbhvn ... Enke ... Aldfors. 94 41.

6/5 63, Kbhvn . .. Enke .... . E. B. 568.

21/12 53, Holtug . . Enke ... Aldfors. 75 22.

26/~ 86, Kbhvn . .. Ugift .... . A l L327j05. 27/2 69, Maribo .. Enke ... Indb. Sj. A. 97/19 20/8 57, Kbhvn . .. Enke ... Aldfors. 14 511.

29/4 58, Tamdrup Enke ... Aldfors. 15 358.

21/1 54, Kbhvn. . . Enke . . . Aldfors. 13 092.

7/2 82, Nyborg .. Ugift ... I. l. tun; F,·

Andersen, L.

6

Andersen, L.

42

Andersen, Laura Mathilde Marie 13/6 75, Kbhvn . .. Enke ... E. 8. 2.3 53.

Nielsine ... . Laurine Petrine Elisab.

12/2 Ol, Kbhvn . .. Ugift ... Indb. Sj. A. ~3Bf18

11/10 69, Asmild .. Enke ... E. B. 309.

Lauritz ... . 31/3 76, Thyrsted. Sadelm.. . . C 30 56/15

tLarsen) .. .. . Andreas .... . Anton Philip . August ... . Carl ... . - Johannes. Christen .... . Christoffer ... . Frithiof ... . Johannes .... . Peter ... .

!!0/1o 77, Kbhvn ... Slagter ... C 8 1670/17 •

!!V/11 85, Melby ... Arbmd .... B 3 32"/16 . 13/10 83, Kbhvn . .. Havnearb .. Indb. Sj. A. 396/19 •

9/3 73, Nakskov. Sømand .. Epd. A. 352f19 16/ 7 75, Esbøndr. Arbmd. . . . Epd. A. 1H2J16•

3/1 78, Fredericia Opvarter .. C 1 1595f12

~!7/12 81, Vinderød Viktualhdl. Epd. A. 4 7/18 ';/10 85, Kbhvn ... Maskinarb. C 25 170 9/19. H/5 98, Kbhvn . .. Opvarter .. I. I. 1"2~/19

1H/1 91, Roskilde . Kusk ... C 5 1435/15 • 25/,* 74, Kbhvn .. . Arbmd .... I. I. 105Bj19 • . . . . . . . . 17/2 91, Herlev .. Arbmd .... B l 225/12. . . . . . . . . 15 J 11 91, Hersted v. Slagter . . . C 5 2017f17

Viggo .... :. . 2

J /

2 59, Kbhvn ... Gæstgiver. C IO 1294J12

Lene ... .. . Leo ... ... . - Harald Daniel .. . Leonhardus Engelbr. . Leonore Sofie ... . Lilly Edith Gudrun M.

Eleonora ... . - Helga Bodil ... . - Marie Augusta . Sofie ... . Line ... ... . - Franciska Chr. ..

Lorentz (Wahlin) .... . Louis Alexander Al b .. Charles ... . Frederik Chr .. .

22/8 52, Strø. . . Enke . . . A 70 22s2;

9/9 97, Kbhvn •. . Arbmd .... C 5 1105/15

!:9/12 95, Kbhvn ... Postmedhj. C 5 2621/18 12/2 88, Randers . Kusk ... C l H85/12•

26/3 49, Nyborg .. Enke .... . Aldfors. 12 016.

t o /

11 95, Kbhvn . .. Ugift ... A 19 340/15 4/11 89, Kbhvn ... Enke ... E. B. 12 80.

17/2 96, Stege . . . Ugift ... B l Ho/H·

2/9 97, Kbhvn. . . Sygeplejer Indb. Sj. A. 422/19 • 14/11 95, Kbhvn . .. Ugift ... U. F. A. 82t16 •

30/1 55, Vejby ... Fraskilt .. . Aldfors. 40 04.

11/3 58, Asminder. Ugift ... Aldfors. 38 87.

12/5 48, Sverige .. Skræder .. Aldfors. 15 820.

28

l

4 81, K bh v n. . . Snedker . . B 10 159/15 19/10 94, Kbhvn . .. Døvstum .. A 8 61/12

27/5 80, Kbhvn ... Dokarb .... C 10 480/16•

8/12 85, Kbhvn ... Portør ... C 15 168

1

14

Hansinius Chr .. 26

ft

2 96, Kbhvn . .. Arbmd .... Epd. A. 233/18 •

Valdemar.. . . 24/8 87, Kbhvn . .. Slagter ... C l 1756/13 • Louise Emilie . . . 4/10 32, Holbæk . Enke ... Aldfors. 16 289.

Frederikke . . . 15/7 79, Kbhvn. . . Blind .... . A 8 27/16•

Mathilde . . . . 16/3 52, Kbhvn. . . Arb.ske ... A 19 379

1

13•

Sofie Freder. . 25/3 78, Viborg .. Fraskilt ... B 3 327/12•

Ludovika Augusta E .. !:6/10 70, Kbhvn . .. Enke ... E. B. 22 10.

Christine.. . 27

1

1 54, Kbhvn . .. Enke ... Aldfors. 73 95.

Sørine Chr.. 8/3 91, Grejs ... . Ugift .... . B 5 21nv;w Ludvig . . . a1/s 75, Odense . Smed. . . C 2 2024/12

. . . • • • . 7/8 82, Esbønder. Overpakm. Epd. A. 151

1

19

. . . . . . . . . . . . . 11/10 95, Borbjerg. Barber . . . C 5 2355/18 Alfred Aage N. 26/9 92, Kbhvn. . . Kontorist . Epd. A. 33/17 •

August. . . 30

l

1 71, Korsør . . Maler . . . . I. I. 1591/ H·

Bjerregaard .. ~'3/11 87, Fr.sund .. Arbmd .... Epd. A. 341

1

16 •

Georg ... ~:3/11 51, Kbhvn . .. Arbmd .... Indb. Sj. A. 64/12•

Jacob Køhner. 24/4 96, Kbhvn . .. Bud ... . A 3 232/16 Olaf . . . 5/11 98, Stiftelsen. Sømand .. Indb. Sj. A. r,18/16•

Peter . . . 15/2 92, Kbhvn . .. Arbmd ... . B 5 340 Rf17 •

Theodor . . . 7

1

4 91, Gladsaxe Arbmd .... B 10 918

1

19

Maans . . . 25

l

3 52, Sverige. . Skræder . . Al d fors. 14 048.

Mads . . . 24/3 43, Raarup . . Husmand . A 70 1/ . . . . . . . . . . . . . . . 12

1

6 00, Hatting .. Arbmd .... B 6 354/19

Madsine Abelone M. . 23

1

1 74, Odense .. Enke .. ... B 2 u 5

l

16

Magdalene Johanne H. 11/4 88, Kbhvn ... Ugtft ... Indb. Sj. A. 2 9/17

Andersen, M.

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 38-44)

Related documents