• Ingen resultater fundet

Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen, 164

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen, 164"

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

%

C O

m

%

\ %

S

1958

Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i august måned

Nr. 8

Anmeldelserne angår følgende firmaer:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen, 164.

Aaby-Biersted sparekasse, Åbybro, 166.

Aagaard Sparekasse, 170.

Aalborg Ur-import v/ V. Aistrup & P. P.

Heede, 160.

Aarhus Auto-Sadelmageri v/ Knud M. Jør­

gensen, 160.

Addla Køkkenudstyr v. H. Raaschou, Fre­

deriksberg komm., 167.

Albæk og Voer kommuners Spare- og Lå­

nekasse, 159.

Alle Laase aabnes ved E. Poulsen, 164.

Andels-Kartoffelmelsfabriken „Djurs­

land", Auning, 164.

Andelssvineslagteriet for Aalborg amt, Nørresundby, 163.

Andersen, Erik Thaysen, Esbjerg, 173.

Andersen, Th., & Nielsen, Frederiksberg komm., 166/167.

Andersens, H. C., eftlg. ved Erik Thaysen Andersen, Esbjerg, 173.

Andreasen & Lachmann, 166.

Apo kemiske fabrik v / Anders Petersen, 171.

Artidane v/ B. Larsen, Dragør komm., 167.

Assels Pastorats Spare- og Laanekasse, 0 . Assels, 165.

Autoforum ved Jørgen Nielsen, 169.

Autoværkstedet Nyvang ved K. Lundgren og E. Sloth, Glostrup komm., 173.

Ballerup Auto-service v/Kaj Nielsen, Bal­

lerup Måløv komm., 174.

Barchager, E., & Co., Rudkøbing, 162.

Beam-Service v/ Flemming Trosborg Brandt, Gladsaxe komm., 169.

Beam-Service I/S v/ Brandt & Frederik­

sen, Gladsaxe komm., 169.

Bencke, William, & Co., Odense, 165.

Bigos v/ Børge Jensen, 169.

blå butik, Den, ved Christian Krogh, Bingsted komm., 165.

blå butik, Den, ved Jarl Kristian Krogh, Bingsted komm., 165/166.

Blikas Blikkenslagernes cooperative For­

retning, Filial, Holme-Tranbjerg komm., 164.

Bregninge og Omegns Brugsforening, 168.

Brinkgaard-Jensen & Jacobsen, Rønne, 173.

Brdr. Barchager ved Svend og Kaj Barch­

ager, Rudkøbing, 162.

Brdr. Jensin, Frederiksberg komm., 167, 172.

Brdr. Larsen, Motorværksted, 164.

Brødrene Wistesen, Als komm., 173.

Brødsgaards Maskinsnedkeri ved Jørgen og Hans Brødsgaard, Herning, 161.

Båhncke, W., & Oo., 169.

Carrello ved Kai Skov, 173.

Choko v/ Otto Olsen, 173.

Christensen, I/S Chr. M., og E. Andersen, Vadum komm., 160.

Dan-Noél v/ Ole Vøhtz, Gentofte komm., 169.

Dano Ingeniørforretning og Maskinfabrik (Ingeniør Kai Petersens Fond), 160.

Dansk Aggregat- og Maskinbyggeri v/ Vig­

go Bendz, Brøndbyernes komm., 171.

Dansk Andels Smørexportforening (The Danish Cooperative Butter Company), Esbjerg, 173.

(2)

156 Dansk Form v/ P. Mikkelsen, 164.

Dansk Kjole-Klædehus v/ Anthon Chri­

stensen & Søn, Frederiksberg komm., 172.

Dansk Scooter Service v. Christensen og Espensen, Frederiksberg komm., 159.

Dansk Scooter Service ved Jørgen Chri­

stensen, Frederiksberg komm., 159.

Dansk Traad Import v/ Storm & Maxwell, 1 6 6 .

Dansk Varecheck Selskab interessentskab, ved Louise Hagensen & Co., Frederiks­

berg komm., 172.

Due Skilte, Larsen & Ferdal, 164.

Due-Skilte v. H. Ferdal, 164.

Ecotecnic Økonomisk-Teknisk Service Or­

ganisation ved Vagn H. Hemmingsen, Odense, 173.

Ehlert, Aage, Konvolutfabrik, Frederiks­

berg komm., 166.

Elarc v/ V. Hansen, Horsens, 170.

Elimforsamlingen, 174.

Elite Studio, fotografisk etablissement, v.

G. Sundstrøm, Frederiksberg komm., 159.

Ellermann, C., Ålborg, 175.

Elliot-Service ved Holger Lauridsen, Es­

bjerg, 163.

Erria-Boat I/S v/ skibsingeniør Knud Tho- strup-Hansen og maskinmester Max Møl­

ler Hansen, Ærøskøbing, 168.

Expodana v/ Jul. Jørgensen & E. Mersby, Ålborg, 168.

Fabrikken Intarsia ved Uffe Beks Efter­

følgere, Herdis og Endre Møller-Niel­

sen, Ringe komm., 159.

Fabrikken Intarsia ved Uffe Beks Enke, Ringe komm., 159.

Fanø Spare- og Laanekasse, 161.

Farsø og omegns Sparekasse, 169.

Fliigger, I. D., Indehaver Michael Scnack, 171.

Fliigger, I. I)., indehaver Michael Schnack, Bødovre komm., 174.

Frederiksberg Autogaard v. H. C. Jensen, 172.

Frederiksen, C. J., og søn, Århus, 171.

Friborg, V., Herlev komm., 160.

Frugthjørnet v/ B. Fisker, Århus, 159.

Fursøes, Johan L., Eftf. v/ H. C. Nielsen, Køge, 167.

Gjesten Sparekasse, 161.

Greens Optik, Frederiksberg komm., 172.

Gundorph, V., & Co., 161.

H. M. P. Shoe v/ H. M. Petersen & Co., 166.

Hacu-Elektro v. C. Kruseli, 171.

Hacu-Elektro v/ Nielsen og Krusell, 171.

Hansen, Frederik, Haslev komm., 161.

Hansen, H., Frederiksberg komm., 159.

Hansen, Poul, Stenhuggeri, 166.

Hansens, Poul, Stenhuggeris Eftf., 171.

Harvest metalvarefabrik, 169.

Harvest Metalvarefabrik i forpagtning ved Palle Carstensen, 169.

Hauge & H. C. Pedersen, Odense, 165.

Hebex v/ Erik Helmuth Petersen, 160.

Hedegaard & Christensens 2. eftf. v/ Peter ! Jørgensen, Nørresundby, 174.

Hedegaard & Christensens 2. eftf. v/ Peter Jørgensen Pedersen, Nørresundby, 174.

Helio-Fotogravure ved Henry Theodor &

Co., 164.

Hellerup Sygeplejeforretning v/ E. Haslev, I Gentofte komm., 160.

Hoffmann, Wilh. F„ & Co., 160.

Holly-look I/S v. Ellen Keller og Jenny Jørgensen, 174.

Holm, Andreas P., Frederiksberg komm., ! 167.

Hummerboden ved J. V. Jakobsen, 174.

Industri-Trykkeriet ved Bernhard og Orla Schmidt, 161.

Industri-Trykkeriet ved Bernhard og Orla ! Schmidt, Frederiksberg komm., 159.

Ingeniørfirmaet Viggo Bendz, Brøndbyer- , nes komm., 171.

Jensens, Hans, Konservesfabriks Eft., 174.

Jeppesen, I/S, Karl E., 173.

Jespersen, T., & Co., 171.

Johansen, Kaj, 160.

Jydsk Betonelement Fabrik, I/S, Harte, v/ A. Trillingsgaard, B. A. Larsen & A.

Nielsen, 170.

Jj^dsk Betonelementfabrik v/ A. B. Tril- | lingsgaard, Harte-Bramdrup kommune, 170.

Kartoffeludvalget, Danske Kartoffelavleres og Kartoffeleksportørers Fællesorgani­

sation, 164/165.

Kjellerup og Omegens Spare- og Laane­

kasse, 166.

Koldby Brugsforening, 162.

Kolding Kølerfabrik v/ F. B. Nielsen, 161.

Kolonialimporten ved H. J. Hansen og V.

Juul Davidsen, Bov komm., 159.

Konfekture-pavillonen v/ G. og K. Jensen, Gentofte komm., 166.

Kontako v/ H. Hovlbæk, 160.

Kragh-Muller & Andersen, Sigurd Krøvers Eftf., 164.

Kremosan v/ Bundgaard Lassen, Gentofte komm., 169.

Københavns Ligkistefabrik ved J. Johan­

sen, 174.

Kødbørsen ved Arne Andersen, Horsens, 170.

Køge Kosangasdepot, Sjællands' største specialforretning, v/ Ib Junggaard, 161.

Køge ny Materialhandel ved Johan L.

Fursøe, 167.

Landbosparekassen i Vejle, 163/164.

Langelandske Landbostands Sparekasse, Den, 162.

Larsen og Petersen (Rygeartikler en gros), 164.

Larsens, Ebba, Fiske-, Vildt- og Fjerkræ­

forretning, Ålborg, 168.

Levin, Axel, 171.

Lindberg, Knud, Frederiksberg komm., 167.

Lindén's Eftf., Ingeniørforretning, 166.

(3)

157 Lydtek Metal-Akustik ved Lillian Bille,

171.

Lyngby Maskinværksted v/ Brdr. Nielsen, 166.

Lyngby Maskinværksted v/ M. P. Nielsen, 166.

Maage, Paul, 164.

Madsen, J. P., 174.

Malermester P. Poulsen og sønner, Viby J. komm., 173.

Maskinværkstedet Rasmussen og Hansen, Esbjerg, 161

Meccano-conveyor, transportanlæg v/ K.

M. Valentin-Hjort, 160/161.

Mengel & Poulsen, Frederiksberg komm., 172.

Meyers, Aage, efterfølger, 173.

Most- og Konservesfabriken, I/S, Lands- grav v/ P. E. Olsen og B. Slor, Slagelse, 165.

Musikhuset Jac. Jørgensen v / Julius Vest, Århus, 168.

Mølholm, Louis, 174.

Møller, I/S Stanley, Glostrup komm., 159.

Nees Kommunenes Spare- og Lånekasse, 172.

Nicolajsen, N. P., 173.

Nielssons Maskinfabrik, I/S, v. H. Niels­

son & Sønner, Kippinge-Brarup-Stadager komm., 162.

Nilsson, I., og Søn, 171.

Nordisk Pudseskive Industri v / Røhlings

& Thorsen, L3mgby-Tårbæk komm., 166.

Nordisk Pudseskive Industri v/ A. Røh­

lings, Gladsaxe komm., 166.

Nordisk Sydfrugt Import v/ Carl Scheib- ler, 173.

Nordisk Theimport v. K. Hjortshøj, 171.

Nordseka ved E. Thulstrup, Frederiks­

sund, 162.

ny udstilling, Den, ved Balsbo & Vilson, 173.

Odense Broderier v/ A. Clausen & Søn, 173.

Odense Broderifabrik v/ A. Clausen &

Søn, 173.

Oedis Oste Export, Ødis komm., 169/170.

Olsen's, Oluf, eftf. v / I. Binger, Nørre­

sundby, 163.

Ordrup Plastic Industri (OPI) v/ Brd. K.

Vandahl Andersen og T. Wandahl An­

dersen, Gentofte komm., 160.

Oversøisk Vin-Import v/ Ellen Bacher- Jensen, Herlev komm., 160 .

Pedersens, I/S Hørdum, Kolonial, Gen­

tofte komm., 169.

Permin, Carl J., 173.

Petersen, P. Knudsen, Aadal kolonial- og isenkramforretning, Hvejsel komm., 167.

Petersens, Engelbert, bagerier, Frederiks­

berg komm., 159.

Presco v. Ewald Andersen, Frederiksberg komm., 159.

Presco v/ Ewald Andersen, Herlev komm., 1 6 6 .

Raadhus Messen ved Ejner Jepsen, Ka­

strup, Tårnby komm., 167.

Rasmussen, Niels, & H. Schiøtz, Frede­

riksberg komm., 159, 172.

Rasmussens, Jørgen, eftf. v. E. Friis Ras­

mussen, Rødovre komm., 165.

Rodskov-Eskerod-Brugsforening pr. Løg­

ten, 165.

Romlund, Chr., & Go., 174.

Royal-Tryk, 174.

Salon Hendriksen v/ A. og J. Hendriksen, 169.

Samfundet og Hjemmet for Vanføre, 161.

Sanderum Kedel- og Beholderfabrik v/ F.

Engelhardt og Co., 170.

Scanwell ved P. R. Broen, Frederiksberg komm., 172.

Seibæks, Arthur, Efterfølger, Mekanisk Etablissement ved Fabrikant A. Ras­

mussen og Ingeniør, cand. polit. J. Hen­

riksen, 160.

Seibæks, Arthur, efterfølgers efterfølger, mekanisk etablissement ved R. Steen­

berg Andersen, 160.

Sejet og Omegns Brugsforening, Tyrsted- Uth komm., 170.

Serigrafia v / J. Bech og O. Jægerholm, Odense, 168.

Skive andelsslagteri, 167.

Slagelse Andelssvineslagteri, 165.

Slagter- og viktualieforretningen, Hvid­

ovrevej 92, v/ Anders Krogh og Otto Hansen, Hvidovre komm., 167.

Slagter- og viktualieforretningen, Hvidov­

revej 164 v/ Brd. Christophersen, Hvid­

ovre komm., 174.

Sparekassen for Præstø By og Omegr^

170.

Sparekassen for Præstø By og Omegn, 170/171.

Sparekassen for Vordingborg og Omegn, 170.

Sparekassen for Vordingborg og Omegn, 170/171.

Sparekassen for Vordingborg og Omegn, 167/168.

Sparekassen for Vordingborg, Præstø og Omegn, Vordingborg, 170/171.

Spare- og Laanekassen for Aastrup Sogn og Omegn, 162.

Spare- og lånekassen for Kerteminde og omegn, 161.

Spare- og Laanekassen for Landboere paa Møen, 175.

Spare- og Laanekassen for Middelfart og Omegn, 162.

Spare- og Laanekassen i Ring og Føvling Sogne, 170.

Steenstrup, O. F., Indehaver Joh. Steen- strup, Holbæk, 169.

Stevns Andels Foderstofforretning, Store- Heddinge, 174.

Strøyberg, N. K., & Co.'s Eftf., Ålborg, 159.

Sunds Trikotagefabrik ved Marinus Jen­

sen, 165.

(4)

158 Svanemøllen, I/S, ved Th. Aarup og Henry

Sørensen, Ellidshøj-Svenstrup komm., 168.

Sydhavns Brændsel v/ Bent Skriver, 169.

Sydhavns Brændsel v / Karl Andersen, 169.

Sørensen, A. C., & Søn, Heinsvig komm., Sørensen, C. E., & Co., Esbjerg, 163.

Tarp og omegns foderstofforening, Bryn­

dum komm., 174.

Thaysen, Vakl., 173.

Theilsborg, K., 166.

Thiirmer & Co., Frederiksberg kommune, 172/173.

Tiset Sogns Spare- og Laanekasse, 168.

Tonny, Th. P. Pedersen, Ålborg, 172.

Trimex ved L. Johansson, 160.

Uniprint, I/S, Offset v/ Kaj Winther og Erik Skjold Nielsen, 164.

Varecheckselskabet I/S ved Louise Hagen­

sen & Co., Frederiksberg komm., 172.

Veerst-Bække Sparekasse, 163.

Vends m. fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse, Nørre Åby, 163.

Venge Sogns Spare- og Laanekasse, 162.

Vesterbros Bogtrykkeri v/ Paul Bruun, 168.

Vesterbros Bogtrykkeri ved Sven Oscar Hansen, 168.

Victory-Antik ved A. Christensen, 173.

Vig-Asminderup sogns spare- og lånekas­

se, 162.

Vivild og Omegns Sparekasse, 168.

Voer og Omegns Brugsforening, 175.

Willesen, Hans, og Søn, Hørruphav, Hørup komm., 164.

Økoplano, I/S, vekselererfirma, ved Har­

vad og Pedersen, Frederiksberg komm., 159.

(5)

159 Firmaet „Niels Rasmussen & Schiøtz"

har tilbagekaldt den Hans Pedersen meddelte eneprokura og samtidigt meddelt Jørgen Christian Fjeldborg, Ridebanevang 29, Gentofte, Ingvard Johannes Sørensen, Mynstersvej 19, og Ane Birgitte Jacobsen, Peter Bangs Vej 177 B, kollektiv prokura to i for­

ening enten i forbindelse med en af de tidligere eller med en af de nu anmeldte prokurister.

Firmaet „„Presco" v . Ewald An­

dersen" er afmeldt.

Firmaet „Engelbert Petersens bage­

rier" er afmeldt.

Gunnar Heinrich Sundstrøm, Fal­

koner Allé 154, driver håndværk sam­

me sted som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet „ELITE Studio, foto­

grafisk etablissement, v . G. Sund­

strøm".

Firmaet „H. Hansen" har meddelt frk. Grete Engel Borreschmidt Han­

sen, Birkegade 1, prokura.

Firmaet „Dansk Scooter Service v.

Christensen og Espensen" er afmeldt.

! Jørgen Erling Christensen, Nordre

• Fasanvej 151, driver håndværk samme sted som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Dansk Scooter Service ved Jørgen Christensen".

„I/S Økoplano, vekselererfirma, ved Harvad og Pedersen" driver veksele­

rervirksomhed Vodroffsvej 18.

Anders Christian Pedersen, Vo­

droffsvej 9, og Hans Christian Har­

vad, Augustagade 12, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

„INDUSTRI-TRYKKERIET ved Bern­

hard og Orla Schmidt" driver hånd­

værk Nordre Fasanvej 108 A.

Bernhard Emil Schmidt, Lunavej 6, Vanløse, og Orla Schmidt, Bulbjerg­

vej 27, Vanløse, er de ansvarlige del­

tagere og tegner firmaet hver for sig.

Firmaet er overflyttet fra Køben­

havns Kommune.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 30. juli 1958.

Firmaet „Fabrikken Intarsia ved Uffe Beks Enke" af Ringe er hævet.

Firmaet „Fabrikken Intarsia ved Uffe Beks Efterfølgere, Herdis og En- dre Møller-Nielsen" udøver industri­

drift i Ringe Kommune. Herdis Møl­

ler Nielsen, født Bek, og Endre Møl­

ler Nielsen, begge af Ringe Kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Svendborg Køb­

stad m. v., den 30. juli 1958.

I firmaet „N. K. Strøgberg & Co.'s Eftf." af Ålborg har Arne Poulsen og Arne Viliolm, begge af Ålborg, kol­

lektiv prokura.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 30. juli 1958.

Bent Andersen Fisker af Århus dri­

ver handel i Århus Købstad under firma „Frugthjørnet v/ B. Fisker".

Århus Politikammer, den 30. juli 1958.

„Albæk og Voer kommuners Spare- og Lånekasse" anmelder, at gårdejer Jens Christian Jensen, „Guldager", Agersted, er afgået ved døden, og at husejer Søren Sørensen Gaardsholt,

„Vesterskov", Flauenskjold, i stedet er indvalgt i tilsynsrådet. Endvidere at husejer Frederik Kristian Larsen, Præstbro, er udtrådt af direktionen og i hans sted er indvalgt husejer Hen­

ning Christian Sørensen, „Aavang", Præstbro.

Politimesteren i Sæby Købstad m. v., den 30. juli 1958.

Firmaet „I/S Stanley Møller" driver handel i Glostrup Kommune. Stanley Frederik Emil Møller og Børge Emil Stanley Møller, begge af Glostrup, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Københavns Amts Søndre Birk m. v., den 31. juli 1958.

Firmaet „Kolonialimporten ved H.

J. Hansen og V . Juul Davidsen" dri­

ver handel i Bov Kommune.

Henrik Johannes Hansen af Kol­

ding og Villy Juul Davidsen af Juels­

minde er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Gråsten, den 31.

juli 1958.

(6)

Firmaet „A. C. Sørensen & Søn"

driver handel i Heinsvig Kommune.

Anders Christian Sørensen og Frank Normann Sørensen, begge af Heinsvig, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Kolding Købstad m. v., den 31. juli 1958.

Firmaet „I/S Chr. M. Christensen og E. Andersen" driver håndværk i Vadum Kommune. Tømrermester Chri­

stian Mortensen Christensen af Vadum og tømrermester Egon Andersen af Hvorupgård er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Nørresundby m. v., den 30. juli 1958.

Firmaet: „Aalborg Ur-import v! V . Aistrup & P. P. Heede" af Ålborg dri­

ver handel i Ålborg Købstad. Villy Svend Aage Aistrup af Ålborg og Pre­

ben Poul Heede af Sundby-Hvorup er de ansvarlige deltagere, der tegner fir­

maet hver for sig.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 30. juli 1958.

Knud Meirup Jørgensen af Århus driver håndværk i Århus Købstad under firma „Aarhus Auto-Sadelmage­

ri v/ Knud M. Jørgensen".

Århus Politikammer, den 1. august 1958.

Ellen Angelica Rigmor Bacher-Jen­

sen af Gentofte driver handel i Herlev Kommune som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet Oversøisk Vin-Import v/ Ellen Bacher-Jensen. Prokura er meddelt Henning Frederik Arvedsen af Holte.

Ellen Angelica Rigmor Bacher-Jen­

sen af Gentofte udøver industridrift i Herlev Kommune som eneste an­

svarlig indehaver af firmaet V . Fri­

borg. Prokura er meddelt Henning Frederik Arvedsen af Holte. Firmaet er overflyttet fra Københavns Kom­

mune.

Edith Henriette Haslev af Frede­

riksberg driver handel i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet Hellerup Sygepleje­

forretning vi E. Haslev.

Firmaet Ordrup Plastic Industri (OPI) v! Brd. K. Vandahl Andersen og T . Wandahl Andersen udøver industridrift i Gentofte Kommune.

Kjeld Vandahl Andersen og Tage Wandahl Andersen, begge af Gentofte, er de ansvarlige deltagere.

Af bestyrelsen for „Dano Ingeniør­

forretning og Maskinfabrik (Ingeniør Kai Petersens Fond)" er Peter Marius Carlsson udtrådt og Sophus Rune Dyrlund Hansen af Frederiksberg indtrådt. Den Peter Marius Carlsson meddelte prokura er samtidig tilbage­

kaldt.

Politimesteren i Københavns Amts Nordre Birk, den 1. august 1958.

Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

I bekendtgørelse i Statstidende nr.

156 for den 6. oktober 1955 er det firma, hvorunder Erik Helmuth Pe­

tersen driver handel, fejlagtig anført som Hebex af Erik Helmuth Petersen.

Firmaets rette navn er Hebex v/ Erik Helmuth Petersen.

I bekendtgørelse i Statstidende nr.

89 for den i 9. juli 1958 er det firma, hvorunder Hakon Hovlbæk driver handel fejlagtig anført som KOTN- TAKO v/ H. Hvolbæk. Firmaets rette navn er KONTAKO v/ H. Hovlbæk.

Firmaet Arthur Seibæks Efterføl­

ger. Mekanisk Etablissement ved Fa­

brikant A. Rasmussen og Ingeniør cand. polit. J. Henriksen er hævet.

Viggo Beinhardt Steenberg Ander­

sen driver håndværk som eneste an­

svarlig indehaver af firmaet Arthur Seibæks efterfølgers efterfølger, meka­

nisk etablissement ved R. Steenberg Andersen.

Tore Lennart Johansson driver han­

del som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Trimex" ved L. Johansson.

Firmaet Ka'} Johansen har meddelt Peter Charles Hansen Buxbom pro­

kura.

Gustav Johann Otto Kessner er ud­

trådt af firmaet Wilh. F. Hoffmann

& Co. der fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Viggo Herman Prins og Vilhelm Ejgil Prins.

Kay Morton Falck Valentin-Hjort af Hellerup driver handel som eneste

(7)

1 GI

ansvarlig indehaver af firmaet „Mec- cano-conveyor", transportanlæg vi I\.

M. Valentin-Hjort. Prokura er meddelt Else Valentin-Hjort, født Sennewald.

Vilhelm Gundorph, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet V . Gundorph & Co. er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af af­

dødes universalarvinger Sture Assar Rosvall her af staden og Else Gjørup Vater af Frederiksberg, der tegner firmaet i forening.

Otto Axel Oluf Julius Sørensen Sneum og Poul Morville er udtrådt af bestyrelsen for Samfundet og Hjem­

met for Vanføre. Poul Holck er ud­

trådt af forretningsudvalget, i hvilket Viggo Hougaard Villadsen af Virum er indtrådt som formand.

Firmaet Industri-Trykkeriet ved Bernhard og Orla Schmidt er afmeldt af det herværende Handelsregister efter at firmaets forretningskontor er overflyttet til Frederiksberg Birks Jurisdiktion.

Københavns Magistrat, den 4. au­

gust 1958.

Spare- og lånekassen for Kertemin­

de og omegn anmelder, at gårdejer Poul Olav Rasmussen, Bakkegården, Salby pr. Mesinge, er indtrådt i spare­

kassens tilsynsråd i stedet for gods­

ejer, kammerherre Niels Juel, Hver- ringe pr. Kerteminde.

Politimesteren i Kerteminde Køb­

stad m. v., den 4. august 1958.

I tilsynsrådet for „Gjesten Spare­

kasse" er sket følgende ændring:

Edvard Pedersen Schmidt, Lille Bøj pr. Veerst, og Hans Christian Niel­

sen, 0 . Gesten, er udtrådte og i deres sted er indtrådt Niels Christian Tæk­

ker, Bækholm, Gesten, og Otto Ema­

nuel Marinus Søes, Gesten.

Politimesteren i Kolding Købstad m. v., den 4. august 1958.

Af tilsynsrådet for Fanø Spare- og Laanekasse er udtrådt Jes Peder Son- nichsen, Sønderho. Indtrådt er Ida Valborg Nielsen, Sønderho.

Prokura for Peder Niels Svarrer Nielsen og Kirsten Bliicher Andersen er tilbagekaldt.

Prokura er meddelt Jens Iver Chri­

stian Iversen, Peder Duysen, Anne Jensen, Niels Christian Pedersen, Ka­

ren Sørensen, der tegner selskabet, to i forening.

Politimesteren i Esbjerg, den 5. au­

gust 1958.

Frits Albert Bielefeldt Nielsen af Horsens Kommune udøver industri­

drift i Kolding Købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Kol­

ding Kølerfabrik v/ F. B. Nielsen".

Politimesteren i Kolding Købstad m. v., den 5. august 1958.

Ib Josef Junggaard af Køge Kom­

mune driver håndværk i Køge Køb­

stad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Køge Kosangasdepot, Sjæl­

lands største specialforretning, v/ Ib Junggaard".

Politimesteren i Køge, Haslev m. v., den 4. august 1958.

Erna Hansen af Haslev Kommune er udtrådt af firmaet: Frederik Han­

sen, der herefter fortsættes uforan­

dret af den hidtidige deltager Peter Hansen af Haslev Kommune som ene­

ste ansvarlige og til underskrift be­

rettige deltager.

Politimesteren i Køge, Haslev ni. v., den 5. august 1958.

Firmaet „Maskinværkstedet Bas- mussen og Hansen" udøver industri­

drift i Esbjerg Kommune.

Otto Viily Basmussen og Willy Hansen er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Esbjerg, den 4.

august 1958.

Berigtigende anmeldelse til Stats­

tidende rir. 2(56 af 14. februar 1958.

Firmaet Brødsgaards Maskinsned­

keri ved Jørgen og Hans Brødsgaard udøver industridrift i Herning Køb­

stad. Jørgen Kristian Brødsgaard og Hans Falkenberg Brødsgaard, begge af Herning, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet liver for sig.

Politimesteren i Herning Købstad m. v., den 4. august 1958.

(8)

Ejler Johan Kristian Thulstrup af Frederikssund driver handel i Fre­

derikssund Købstad som eneste an­

svarlig indehaver af firmaet: Nord- seka ved E. Thulstrup.

Politimesteren i Frederikssund m. v., den 4. august 1958.

Venge Sogns Spare- og Laanekasse anmelder, at rentier Christen Chri­

stensen, Venge, er udtrådt af tilsyns­

rådet og at gdr. David Torpe, Venge, er indtrådt i stedet.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 5. august 1958.

Firmaet „Brdr. Barchager ved Svend og Kaj Barchager", Rudkøbing, er hævet.

Firmaet „E. Barchager & Co." dri­

ver handel i Rudkøbing. Ellen Hul­

bæk Rarchager og Margit Hulbæk Rasmussen, begge af Rudkøbing, er de ansvarlige deltagere.

„Den langelandske Landbostands Sparekasse" anmelder, at der er med­

delt den administrerende direktør, landsretssagfører Erik Hinrichsen, Rudkøbing, bogholder Jytte Hansen, St. Snøde, proprietær Martin Hansen, Tullebølle, og dommer Adelbert Fre­

derik Holm, Rudkøbing, prokura, to i forening og hver for sig i forening med frøken Vibeke Steinfath, Nebbe, eller fru Lis Larsen, Rudkøbing.

Tidligere anmeldt prokura tilbage­

kaldes.

Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 6. august 1958.

„Vig-Asmindrup sogns spare- og lånekasse", Vig, anmelder, at fhv. gdr.

Hans Jensen, Vig, er fratrådt som di­

rektør, og i stedet er valgt fhv. gdr.

Severin Severinsen, Vig, at fhv. gdr.

Severin Severinsen, Vig, er udtrådt af tilsynsrådet, og i stedet er indtrådt gdr. Verner Jensen, Vig.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 6. august 1958.

Af bestyrelsen for Spare- og Laane- kassen for Middelfart og Omegn er udtrådt tømrermester Rasmus Eduard

Tønnesen, Middelfart, og i hans sted er indtrådt tømrermester Karl Jacob­

sen, Middelfart.

Politimesteren i Middelfart, den 6.

august 1958.

Vedrørende „Spare- og Laanekas- sen for Aastrup Sogn og Omegn" er anmeldt, at medlem af tilsynsrådet snedkermester Rasmus Hansen, Oure, er afgået ved døden; som nyt medlem af tilsynsrådet er valgt sygekassekas­

serer Karl Frede Hansen, Oure. — Gdr. Svend Aage, Åstrup, er valgt til formand for tilsynsrådet.

Den frøken Jytte Hauschildt, Stub­

bekøbing, meddelte prokura er til­

bagekaldt; prokura er meddelt frø­

ken Kirsten Hansen, Maglebrænde.

Politimesteren i Nykøbing F., den 6. august 1958.

„Koldby Brugsforening" af Koldby pr. Hørdum anmelder, at selskabets vedtægter er ændret den 7. december 1951, og at bestyrelsen nu består af følgende:

Niels Sodborg Eriksen, Tøttrup pr.

Hørdum,

Thorvald Overgaard, Harring pr.

Hørdum,

Martin Nielsen Odgaard, Harring pr.

Hørdum,

Christian Martinus Andersen, Skyum pr. Hørdum,

Marius Kristoffer Jensen, Stagstrup pr.

Hørdum,

Niels Rjerregaard Jensen, Hørdum, Holger Nielsen Dahlgaard, Koldby pr.

Hørdum.

Prokura er meddelt formanden Niels Sodborg Eriksen, Tøttrup pr.

Hørdum.

Politimesteren i Hassing-Refs Her­

reder, Hurup Thy, den 5. august 1958.

„I/S Nielssons Maskinfabrik v. H.

Nielsson & Sønner", Vester Kippinge, driver håndværk i Kippinge-Brarup- Stadager Kommune.

Jens Henry Nielsson, Arne Nielsson og Jens Kristian Nielsson, alle af Ve­

ster Kippinge, er de ansvarlige del­

tagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Nykøbing F., den 7. august 1958.

(9)

163 Vends m . fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse, Nørre Åby, an­

melder,

at Aage Christian Hansen pr. 1. juli 1958 er fratrådt som bogholder og til­

trådt som afdelingsbestyrer ved Bren- derup afdelingen og fortsat er med­

delt prokura med ret til at tegne spa­

rekassen i forbindelse med en direk­

tør eller tilsynsrådets formand, at sparekassebogholder Bobert Ol­

sen er meddelt prokura med ret til at tegne sparekassen i forbindelse med en direktør eller tilsynsrådets formand,

at gårdejer, sognefoged Johannes Nielsen, „Mindegård", Skydebjerg pr.

Årup, er indtrådt i sparekassens til­

synsråd.

Politimesteren i Middelfart, den 7.

august 1958.

Firmaet „Oluf Olsen's eftf. vi / . Binger" af Nørresundby er hævet.

Politimesteren i Nørresundby m. v., den 6. august 1958.

Holger Lauridsen af Esbjerg Kom­

mune driver håndværk i Esbjerg Køb­

stad som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Elliot-Service ved Holger Lauridsen".

Firmaet „C. E. Sørensen <£ Co." ud­

øver industridrift i Esbjerg Købstad.

Christen Sørensen, Henry Otto Jensen og Jørgen Larsen, alle af Esbjerg, er de ansvarlige deltagere og tegner fir­

maet i forening.

Politimesteren, Esbjerg, den 8. au­

gust 1958.

I tilsynsrådet for „Veerst-Bække Sparekasse" er sket følgende æn­

dringer:

Søren Gravholt, Veerst, er udtrådt og i hans sted er indtrådt sognefoged Emil Gravholt, Veerst.

Som formand for tilsynsrådet er valgt gårdejer Jens Schelde, Gammel­

gård, Bække.

Politimesteren i Kolding Købstad m. v., den 8. august 1958.

Andelssvineslagteriet for Aalborg amt, Nørresundby, anmelder, at sel­

skabet på ordinær generalforsamling

den 14. december 1957 har vedtaget nye vedtægter.

Gårdejer Peter Spliid, Sulsted, er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen, der er udvidet til 21 medlemmer, består herefter af føl­

gende:

Eli Thyge Jacobsen, „Grønnehøj­

gaard", Nr. Kongerslev, (formand), Arne Johan Toftegaard Andersen, 0 .

Houen, Åbybro,

Niels Christian Nielsen, „Nerup", Gandrup,

Søren Madsen Nielsen, Vårst,

Peder Keld Thuesen, Sejlstrup, Skør­

ping,

Christen Schifter, Buddum, Skelund, Aksel Christian Bruun, Tisted, Arden, Mourits Kristian Mouritsen, Elkær

Mark, Sulsted,

Ejnar Buus-Pedersen, „Sørup Øster­

gaard", Støvring,

Marinus Sørensen Flou, „Kærhave- gaard", Bomdrup, Klarup,

Marius Christensen, „Kjærsgaard", Hjallerup,

Mikkel Christian Nielsen, „Nørre­

gaard", Bratbjerg, Brovst,

Kristjan Holm, „Dronnineholm", Fjerritslev,

Niels Vadsholt, Bottrup, Ulsted, Jens Jungersen, Vadumtorp, Vadum, Aage Karl Basmussen, Komdrup Mark,

Komdrup,

Poul Elimar Winther, Svenstrup Ve­

stergård, Svenstrup J.,

Egon Laursen, St. Brøndum, (næst­

formand) ,

Gunnar Bøgh Christensen, Drastrup, Skalborg,

Jens Kristian Espersen Sørensen, Sol­

vænget 1, Skalborg,

Oluf Christian Hansen, „Hedegaard", Vadum.

Bet til at tegne firmaet har for­

manden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Næstformanden har ved formandens forfald dennes beføjelser.

Medlemmerne hæfter solidarisk, jfr.

vedtægternes § 5.

Politimesteren i Nørresundby m. v., den 8. august 1958.

Til herværende handelsregister er indgået sålydende anmeldelse:

Landbosparekassen i Vejle anmel­

der, at gårdejer Johannes Bertelsen

(10)

Buhl, Hvilestedgård, LI. Velling pr.

Børkop, er valgt til næstformand for tilsynsrådet i stedet for gårdejer Jeppe Mikkelsen Iversen, Ammitsbøl.

Politimesteren i Vejle, den 8. august 1958.

Firmaet „Blikas, Blikkenslagernes cooperative Forretning", Århus, der er et selskab med begrænset ansvar, og hvis vedtægter er af 10. januar 1934, har oprettet en filial i Holme- Tranbjerg Kommune (Holmevej 171) under firma „Blikas Blikkenslagernes cooperative Forretning", Filial.

Bestyrelsen består af Carl Laurit­

zen (formand), Carl Hansen (næst­

formand), Christian Jacobsen, Chri­

stian Jensen og Budolf Edvardsen, alle af Århus.

Forretningsfører Poul Neubert, Holmevej 171, bestyrer filialen og har prokura.

Århus Politikammer, den 8. august 1958.

Bestyrelsen for Andels-Kartoffel- melsfabriken „Djursland", Auning, be­

står nu af følgende medlemmer:

1) Gårdejer Anton Simonsen, Dram- melstrup (formand).

2) Proprietær Albert Johannes Schmidt. Grenå (næstformand).

3) Gårdejer Basmus Møller Jensen Haarup, 0 . Alling.

4) Godsejer Jens Balling, Hevring- holm.

5) Gårdejer Povl Arne Jakobsen, Fløjstrup.

6) Gårdejer Anders Therkildsen Basmussen, Nimtofte.

7) Gårdejer Basmus Gleerup Ivaag, Skindbjerg.

8) Gårdejer Valdemar Sørensen, Til­

lemp.

9) Gårdejer Anders Juul Laursen, Tirstrup.

Banders Politikammer, den 9. au­

gust 1958.

Firmaet „Hans Willesen og Søn", Hørruphav, Hørup Kommune, har meddelt Hans Willesen jun. og Børge Nielsen prokura hver for sig.

Politimesteren i Sønderborg, den 9.

august 1958.

Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Firmaet Brdr. Larsen. Motorværk­

sted driver håndværk. Kurt Svend Larsen og Bent Elo Larsen, først­

nævnte af Virum, er de ansvarlige deltagere.

Firmaet „Aabner alle Laase" ved Elith Christian Emil Poulsen er hæ­

vet.

Elith Christian Emil Poulsen driver håndværk som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet Alle Laase aabnes ved E. Poulsen.

Firmaet Due Skilte. Larsen & Ferdal er hævet.

Helmuth Johannes Ferdal udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Due-Skilte v. H.

Ferdal.

Firma I/S UNIPRINT Offset vi Kaj Winther og Erik Skjold Nielsen driver håndværk. Kaj Edvard Bødgaard Winther af Gentofte og Erik Skjold Nielsen af Glostrup er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Helio-Fotoqravure ved Hen­

ry Theodor & Co. driver håndværk.

Henry Birkedal Theodor af Bødovre, Harry Oscar Carlo Holm af Hellerup og Poul Overby af Søborg er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Prokura er meddelt Carl Aksel Petersen.

Firmaet „Dansk Form" vi P. Mik­

kelsen har meddelt Jørgen Henrik Kristensen og Inge Hartung prokura hver for sig.

Hemming Andreas Andersen er ud­

trådt af firmaet Kragh-Miiller & An­

dersen. Sigurd Krøyers Eftf., der fort­

sættes uforandret af de hidtidige del­

tagere Thorvald Kragh-Miiller og Find Christiansen.

Erik Mogens Larsen er udtrådt af firmaet Larsen og Petersen (Ryge­

artikler en gros), der fortsættes ufor­

andret af den hidtidige deltager Lars Peter Petersen.

Firmaet Paul Maage er afmeldt af handelsregistret.

Kristian Bøhr Lauritzen er fra­

trådt som formand for bestyrelsen for KARTOFFELUDVALGET, Danske Kartoffelavleres og Kartoffelekspor­

(11)

165

tørers Fællesorganisation og er sam­

tidig udtrådt af forretningsudvalget, men forbliver i bestyrelsen. Julius Emanuel Johannes Lund Vestbo, der er medlem af bestyrelsen og forret­

ningsudvalget, er valgt til formand, og Kristen Kristensen Olsen, der er medlem af bestyrelsen, er indvalgt i forretningsudvalget. Selskabets ved­

tægter er under 8. maj 1958 ændret.

Københavns Magistrat, den 9. august 1958.

Firmaet „William Bencke & Co.", Odense, anmelder, al der er meddelt Kristian Ricard Knudsen af Odense prokura. Carl Christian Benckes pro­

kura er samtidig tilbagekaldt.

Firmaet „Hauge H. C. Pedersen"

driver handel i Odense Købstad. Er­

ling Anker Hauge og Hans Christian Pedersen, beeee af Odense, er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Odense, den 8. au­

gust 1958.

Peter Eilif Olsen er udtrådt af fir­

maet „I/S Most- og Konservesfabriken Landsgrav v/ P. E. Olsen og B. Slor", der fortsættes uforandret af den hid­

tidige medindehaver, Binjamin Beinish Slor i forening med hønseriejer Espen Frede Olsen af Slagelse og direktør Martin Munch Hansen af København, der er indtrådte som ansvarlige og til underskrift berettigede deltagere.

Af bestyrelsen for Slagelse Andels- svineslagteri er udtrådt gårdejer Jens Peter Hansen Jensen, Skaftelev, og gårdejer Carl Ejnar Hansen Holm, Ro­

sted. I stedet er indtrådt gårdejer Karl Mathorne, Harrested, og gårdejer Sigfred Frandsen, Gudum.

Som direktør er aftrådt Jens Mehl- sen, Slagelse, og i hans sted tiltrådt Erlang Riber, Slagelse. Den, forhen­

værende direktør Jens Mehlsen med­

delte, prokura er tilbagekaldt, og pro­

kura er i stedet meddelt direktør Er­

lang Riber.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 8. august 1958.

Firmaet Sunds Trikotagefabrik ved Marinas Jensen, Sunds, er hævet.

Politimesteren i Herning Købstad m. v., den 9. august 1958.

Tilsynsrådet for Assels Pastorats Spare- og Laanekasse, 0 . Assels, an­

melder, at medlem af tilsynsrådet gårdejer Kristian Korsgaard, Sillers- lev, er udtrådt af rådet, og at gård­

ejer Alfred Nielsen Seerup, Sillerslev, er indtrådt i stedet.

Politimesteren i Nykøbing M, m. v., den 9. august 1958.

Rodskov-Eske rod-Brugs forening pr.

Løgten anmelder, at følgende er ud­

trådt af bestyrelsen:

1. Gårdejer Niels Pedersen, Rod­

skov.

2. Fru Sofie Pedersen, Ralskov.

3. Gårdejer Hans Kristiansen, Ugel- bølle.

4. Gårdejer Jakob Vinter Johansen, Rodskov.

5. Husmoder Margrethe Mogensen, Rodskov.

I stedet for er indtrådt:

1. Gårdejer Svend Alva Jørgensen, Eskerod.

2. Gårdejer Regnar Tholstrup, Eske­

rod.

3. Husmoder Asta Marie Jensen, Rodskov.

4. Husmoder Gerda Mørk Rryder, Rodskov.

5. Overlærer Hans Rørresen Hansen, Rodskov, (formand).

Prokura er meddelt:

Uddeler Aksel Pedersen, Rodskov, i forening med formanden.

Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. Her­

reder, Århus, den 8. august 1958.

Erik Friis Rasmussen af Rødovre driver handel i Rødovre Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Jørgen Rasmussens eftf. v!

E. Friis Rasmussen".

Poiltimesteren i Københavns Amts Søndre Rirk m. v., den 11. august 1958.

Firmaet „Den blå butik ved Chri­

stian Krogh" er afmeldt.

Jarl Kristian Krogh af Slagelse driver handel i Ringsted Kommune som eneste ansvarlig indehaver af fir­

(12)

166 maet „Den blå butik ved Jarl Kri­

stian Krogh".

Politimesteren i Ringsted m. v., den 11. august 1958.

Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Jens Møller Jensen af Virum dri­

ver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Lindén's Eftf., Ingeniørforretning. Prokura er med­

delt Helge Jørgen Jørgensen.

Ketty Theilsborg, født Christiansen, driver håndværk som eneste ansvar­

lig indehaver af firmaet K. Theils- borg.

Helge Emil Bengtsson er udtrådt af firmaet H.M.P. Shoe v/ H. M. Peter­

sen & Co., der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Henry Ma­

rius Petersen.

Axel Albert Geert Andreasen er ud­

trådt af firmaet Andreasen & Lach­

mann, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Henry Sophus August Geert Andreasen.

Firmaet Dansk Traad Import vi Storm & Maxwell er afmeldt af Han­

delsregistret.

Firmaet Poul Hansen. Stenhuggeri er hævet.

Københavns Magistrat, den 12. au­

gust 1958.

Nordisk Pudseskive Industri vi Røhlings & Thorsen af Lyngby er hævet.

Alfred Johan Jørgensen Røhlings af Gentofte udøver industridrift i Glad­

saxe Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Nordisk Pudse­

skive Industri v! A. Røhlings.

Firma Konfekture-pavillonen vi G.

og K. Jensen af Gentofte er hævet.

Martin Peter Nielsen, der var eneste indehaver af firmaet Lyngby Maskin­

værksted vi M. P. Nielsen af Lyngby, er afgået ved døden og firmaet af­

meldt.

Lyngby Maskinværksted vi Brdr.

Nielsen udøver industridrift i Lyngby- Tårbæk Kommune. Peter Gunner Nielsen og Eli Immanuel Nielsen,

begge af Lyngby, er de ansvarlige del­

tagere og tegner firmaet i forening.

Ewald Erik Arthur Andersen af Kø­

benhavn udøver industridrift i Herlev Kommnue som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet Presco vi Ewald An­

dersen.

Politimesteren i Københavns Amts Nordre Birk, den 8. august 1958.

„Kjellerup og Omegns Spare- og Laanekasse", Kjellerup, anmelder, at følgende er udtrådt af tilsynsrådet:

Dommerfuldmægtig Niels Karlsbøl Madsen, Kjellerup,

rentier Anders Jensen, Bach, Alm- toft,

rentier Carl Emil Hoberg, Almtoft, gårdejer Søren Simonsen Bach, Hø- rup,

gårdejer Niels Katballe, GI. Kjelle- rup,

og

rentier Christian Wurtz, Kjellerup.

I stedet er indtrådt:

Gårdejer Jens Hoberg, Almtoft, vognmand Peter Danielsen, Kjelle­

rup,

rentier Jens Lauritsen, Kjellerup, skomagermester Vagner Sørensen, Kjellerup,

købmand Georg Valeur Nielsen, Kjellerup,

gårdejer Ejner Dyhr Pedersen, Alm­

toft, og

skoleinspektør Sigvald Christian Ri­

chard Clausen, Kjellerup.

Politimesteren i Viborg Købstad m.

v., den 9. august 1958.

Aaby-Biersted sparekasse, Åbybro, anmelder, at bagermester Sigurd Ole­

sen, Åbybro, er valgt som medlem af tilsynsrådet i stedet for gårdejer Pe­

der Nielsen Vad, Haugård, Åbybro, der er afgået ved døden.

Politimesteren i Nørresundby m. v., den 11. august 1958.

Firmaet „Aage Ehlert, Konvolut­

fabrik" er afmeldt.

Hans Olaf SOmer er udtrådt af fir­

maet „Th. Andersen & Nielsen", der herefter uforandret fortsættes af den

(13)

167 hidtidige deltager Thomas Johannes Andersen, Ewaldbakken 20.

Firmaet „Andreas P. Holm" har til­

bagekaldt den Børge Laurents med­

delte prokura.

Svend Anker Jensin er udtrådt af firmaet „Brdr. Jensin", der herefter uforandret fortsættes af den hidtidige deltager Carl Anker Jensin, Hospitals- vej 1.

Firmaet „Knnd Lindberg" har til­

bagekaldt den Jørgen Christian Fabri­

cius meddelte prokura og i stedet meddelt Jens Aage Lindberg, Espe- gårdsvej 30 A, Søborg, eneprokura.

Harry Mogens Allan Raaschou, Kan­

torparken 11, driver handel Åboule­

varden 45 som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet „Addlct Køkken­

udstyr v. H. Raaschou".

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 13. august 1958.

Firmaet Køge n y Materialhandel ved Johan L. Fursøe er hævet.

Hans Kristian Nielsen af Køge Kommune driver handel i Køge Køb- . stad som eneste ansvarlig indehaver

af firmaet Johan L. Fnrsøes Eftf. vi H. C. Nielsen.

Politimesteren i Køge, Haslev m. v., den 13. august 1958.

Bent Kaj Larsen af Dragør driver handel i Dragør Kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Arti- dane v/ B. Larsen". Prokura er med­

delt Edel Tonny Larsen.

Ejner Nissen Jepsen af Frederiks­

berg driver handel i Kastrup, Tårnby Kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Raadhus Mes­

sen ved Ejner Jepsen".

Firmaet „Slagter- og viktualieforret­

ningen, Hvidovrevej 92, v/ Anders Krogh og Otto Hansen" driver hånd­

værk i Hvidovre Kommune. Anders Krogh af Gentofte og Otto Christian Hansen af Søborg er de ansvarlige

deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Politimesteren i Københavns Amts Søndre Birk m. v., den 13. au­

gust 1958.

„Skive andelsslagteri" anmelder, at Evald Pedersen, Hald pr. Højslev, Ej­

nar Vendelbo, Lund pr. Højslev, og Marinus Mortensen, Risum pr. Roslev, er udtrådt af bestyrelsen.

I stedet er indtrådt Audun Nielsen, Nautrup pr. Durup, Kresten Johansen, Svenstrup pr. Højslev, og Kresten Rasmussen, Hald pr. Højslev.

Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 13. august 1958.

Peter Knudsen Petersen af Ådal, der drev handel i Hvejsel Kommune under det uindregistrerede firma „P.

Knudsen Petersen, Aadal kolonial- og isenkramforretning", er afgået ved døden, og firmaet fortsættes uforan­

dret af afdødes enke fru Ingrid Knud­

sen Petersen og søn Peter Knudsen Petersen, begge af Ådal.

Politimesteren i Vejle, den 13. au­

gust 1958.

Af tilsynsrådet for „Sparekassen for Vordingborg og Omegn" er ud­

trådt:

Politimester Rasmus Kaas-Petersen, Vordingborg.

Nedennævnte 2 medlemmer er ind­

trådt :

Billedhugger Kaj Edvard Bjørn, Lin­

devej 9, Vordingborg, og gårdejer Knud Herman Friis, Teglstrup pr.

Allerslev.

Tilsynsrådet består herefter af:

Overlæge Ludvig Boye Lundstein, Langø pr. Langebæk.

Apoteker Jørgen Fries, Algade 82, Vordingborg.

Fhv. amtsrådsmedlem, gårdejer Lars Rasmussen, Neble pr. Lundby.

Gårdejer Peder Andersen, Stuby pr.

Vordingborg.

Overlæge Reinar Clausen, Kirketor­

vet, Vordingborg.

Proprietær Lars Peter Hansen Hoy, St. Masnedøgård pr. Vordingborg.

Billedhugger Kaj Edvard Bjørn, Lin­

devej 9, Vordingborg.

(14)

168 Gårdejer Knud Herman Friis, Tegl- strup pr. Allerslev.

Politimesteren i Vordingborg, Ste­

ge m. v., den 13. august 1958.

Firmaet „EXPODANA v/ Jul. Jør­

gensen & E. Mersby" af Ålborg driver handel i Ålborg Købstad.

Julius Hjalmar Jørgensen og Erik Mersby, begge af Ålborg, er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Ålborg m. v., Ål­

borg, den 14. august 1958.

Firmaet „Serigrafia" v/ J. Beeh og 0 . Jægerholm driver håndværk i Odense Købstad.

Jørgen Erling Beeh af Odense og Ole Emil Jægerholm af Fruens Bøge er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Odense Købstad, den 15. august 1958.

Firmaet ERRIA-Boat I/S v/ skibs- ingeniør Knud Thostrup-Hansen og maskinmester Max Møller Hansen ud­

øver industridrift i Ærøskøbing Køb­

stad.

Skibsingeniør Knud Thostrup-Han- sen af Marstal og maskinmester Max Møller Hansen af Ærøskøbing er de ansvarlige deltagere og tegner firma­

et i forening.

Politimesteren i Ærøskøbing m. v., den 15. august 1958.

Vivild og Omegns Sparekasse an­

melder, at på en den 31. juli 1958 afholdt generalforsamling udtrådte gårdejer Kristian Mandrup, Lystrup, af bestyrelsen, og i stedet indvalgtes gårdejer Jakob Kristian Jacobsen Boelsmand, Lystrup pr. Vivild.

1. april 1958 fratrådte direktør Bas- mus Engel Andersen, Vivild, som spa­

rekassens direktør, og i stedet til­

trådte gårdejer Kristian Mandrup, nu Vivild, som direktør.

Vedtægterne er ændret den 28. marts 1951 og stadfæstet af Handelsministe­

riet den 7. juni 1951.

Banders Politikammer, den 15. au­

gust 1958.

Af bestyrelsen for „Bregninge og Omegns Brugsforening" er udtrådt gårdejer Johannes Belling, Horbelev, og parcellist Carl Martin Th. Nielsen, Bregninge, og indtrådt gårdejer Poul Heje Christensen og gårdejer Holger Verner Hansen, begge af Skjoldrup pr. Horbelev.

Politimesteren i Nykøbing F., den 16. august 1958.

Firmaet: „I/S Svanemøllen ved Th.

Aarup og Henry Sørensen" af Sven­

strup i Ellidshøj-Svenstrup Kommune er hævet.

Politimesteren i Ålborg m. w, den 17. august 1958.

Grethe Henny Henrichsen, født Mogensen, af Ålborg indtræder i fir­

maet: „Ebba Larsens Fiske-, Vildt- og Fjerkræforretning" af Ålborg som fuldt ansvarlig og tegningsberettiget deltager. Prokura for Kaj Schilder Knudsen tilbagekaldes og meddeles nu Ole Bichard Henrichsen af Ålborg.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 19. august 1958.

Peer Finn Julius Vest af Bisskov driver handel i Århus Købstad under fa. „Musikhuset Jac. Jørgensen vi Ju­

lius Vest".

Århus Politikammer, den 19. august 1958.

Af direktionen for Tiset Sogns Spare- og Laanekasse er udtrådt gdr.

Anders Ove Andersen, Bavnholt.

Af tilsynsrådet er udtrådt gdr. Kri­

stian Pedersen, Tiset, og rentier Thor­

vald Fogh, Ingerslev, og i deres sted er indtrådt gdr. Aage Thomsen, In­

gerslev, og gdr. Eskild Boier Peder­

sen, Bavnholt.

Politimesteren i Hads-Ning Her­

reder, Odder, den 19. august 1958.

Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Firmaet Vesterbros Bogtrykkeri ved Sven Oscar Hansen er hævet.

Paul Bruun af Søborg driver hånd­

værk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Vesterbros Bogtrykkeri" vi Paul Bruun.

(15)

169 Jørgen Preben Nielsen af Hellerup driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Autoforum ved Jørgen Nielsen. Prokura er meddelt Hans Erik Christensen.

Firmaet Harvest metaivarefabrik er hævet.

Palle Carstensen af Virum udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Harvest Metal­

vare fabrik i forpagtning ved Palle Carstensen.

Firmaet „Sydhavns Brændsel" v/

Karl Andersen er hævet.

Bent Skriver driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet SYDHAVNS BRÆNDSEL vi Bent Skri­

ver. Prokura er meddelt Helen Skriver, født Jensen.

Børge Jensen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet BIGOS vi Børge Jensen.

Firmaet Salon Hendriksen vi A. og J. Hendriksen driver håndværk. Alice Johanne Hendriksen og Anna Johanne Hendriksen, begge af Bagsværd, er de ansvarlige deltagere.

Firmaet W . Båhncke 6c Co. har til­

bagekaldt den Frederik Ludvig Hein­

rich Christian Herzog givne kollektiv­

prokura.

Københavns Magistrat, den 20. au­

gust 1958.

Firmaet „O. F. Steenstrup, Indeha­

ver Joh. Steenstrup" af Holbæk har tilbagekaldt den Elsebeth Thorngreen og Kjeld Olsen meddelte kollektive prokura og i stedet meddelt Kjeld Olsen prokura alene.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 20. august 1958.

Farsø oq Omeqns Sparekasse an­

melder:

Medlemmer af tilsynsrådet Carl Lindhard Lorentzen og Carl Christen­

sen er afgået ved døden. Af tilsyns­

rådet er endvidere udtrådt Niels Ras­

mus Winther, Frederik Kjær og Niels Christian Kjeldgaard. — I deres sted er indtrådt: sognerådsformand og gårdejer Jens Christian Jensen, Gøt- trup, der er valgt til tilsynsrådets formand, gårdejer Jens Larsen, Strand­

by, gårdejer Vagn Vadgaard Kjær, Farsø, gårdejer Jens Kristian Mikkel­

sen Jensen, Fandrup, og proprietær Adolf Peter Laursen, Ørndrup pr. Hor­

num.

Tilsynsrådet har meddelt fuldmæg­

tig frk. Anna Torp og kasserer Pre­

ben Ivan Larsen, begge af Farsø, kol­

lektiv prokura til at tegne firmaet pr.

prokura i forbindelse med enten til­

synsrådets formand eller et medlem af direktionen.

Politimesteren i Nibe m. v., den 20.

august 1958.

I/S Hørdum Pedersens Kolonial driver handel i Gentofte Kommune.

Svend Hørdum Pedersen og Henry Hørdum Pedersen, begge af Hørsholm, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

„BEAM-SERVICE l / S " v/ Brandt &

Frederiksen af Gladsaxe er hævet.

Firma DAN-NOEL v/ Ole Vohtz af Gentofte har meddelt Poul Michelsen af Gentofte prokura.

Ib Bundgaard Lassen af Gentofte udøver industridrift i Gentofte Kom­

mune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kremosan v/ Bundgaard Lassen.

Flemming Trosborg Brandt af Glad­

saxe driver håndværk i Gladsaxe Kommune som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet BEAM-SERVICE v/

Flemming Trosborg Brandt.

Politimesteren i Københavns Amts Nordre Birk, den 20. august 1958.

Under firma „Oedis Oste Export"

drives handel i Ødis Kommune af et andelsselskab, hvis vedtægter er af 5. juli 1958.

I forhold til trediemand hæfter sel­

skabets medlemmer solidarisk en for alle og alle for en for selskabets for­

pligtelser.

Til selskabets bestyrelse er valgt:

Proprietær Basmus Hansen Nielsen, Hardtsminde, Ødis, (formand), hus­

mand Laurits Sørensen Lassen, Ødis Bramdrup (næstformand), gårdejer Niels Anker Hjort Viuf, Lyksvad, Ødis, husmand Axel Marius Fevre, Farris pr. Vamdrup, gårdejer Peder

(16)

170 Bech Sidelmann, St. Stave pr. Vam­

drup.

Selskabet tegnes af formanden og driftslederen i forening eller af driftslederen i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Prokura er meddelt mejeribestyrer Jens Christian Sørensen, Ødis, og mejerist Ole André Niels Kragh Ole­

sen, Ødis.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ske i et lokalt blad.

Politimesteren i Kolding Købstad m. v., den 21. august 1958.

Viggo Johannes Hansen af Horsens kommune udøver industridrift i Hor­

sens Købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Elarc" v/ V.

Hansen.

„Spare- og Laanekassen i Ring og Føvling Sogne" anmelder, at Christi­

an Naldahl Christiansen, Bing, er ud­

trådt af tilsynsrådet. I stedet for er indtrådt rebslager Andreas Basmus- sen, Brædstrup.

Berigtigelse, jfr. Statstidende for 22. juli 1958 nr. 91:

Eichild Arne Willy Andersen af Horsens Kommune driver håndværk i Horsens Købstad som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet „Kødbør­

sen ved Arne Andersen".

Politimesteren i Horsens Købstad m. v., den 20. august 1958.

Bestyrelsen for „Sejet og Omegns Brugsforening" anmelder, at denne under firma „Sejet og Omegns Brugs­

forening" med hjemsted i Tyrsted- Uth Kommune dels fordeler varer til medlemmer og dels driver handel med ikke-medlemmer.

Vedtægterne er af 25. september 1945.

Bestyrelsen består af:

Gårdejer Winther Oluf Winther, Sejet pr. Horsens, (formand), kon­

trolassistent Jens Kristian Jensen Øster, Sejet pr. Horsens, (næstfor­

mand), gårdejer Magnus Mortensen, Sejet pr. Horsens, gårdejer Kaj Bo­

bert Christensen, Boller, Sejet pr.

Horsens, gårdejer Jørgen Mortensen, Boller, Sejet pr. Horsens.

Medlemmerne er overfor forenin­

gens kreditorer gensidigt ansvarlige for foreningens forpligtelser.

Firmaet tegnes af formanden i for­

ening med næstformanden eller ud­

deleren.

Bekendtgørelser til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender.

Politimesteren i Horsens Købstad m. v., den 21. august 1958.

„I/S Jgdsk Betonelement Fabrik, Harte, v/ A. Trillingsgaard, B. A. Lar­

sen & A. Nielsen", er hævet.

Axel Begnar Trillingsgaard af V.

Nebel Kommune, driver industridrift i Harte, Harte-Bramdrup Kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Jgdsk Betonelementfabrik v/

A. B. Trillingsgaard.

I tilsynsrådet for „Aagaard Spare­

kasse" er sket følgende ændring:

Tømrermester Peter Christensen, V.

Nebel, og gårdejer Bertel Nielsen, Bor- lev, er udtrådte, og i deres sted er indvalgt gårdejer Charles Olsen, V. Ne­

bel, og gårdejer Carl Hansen, Starup.

Politimesteren i Kolding Købstad m. v., den 22. august 1958.

Firmaet „Sanderum Kedel- og Be­

holderfabrik v/ F. Engelhardt og Co."

af Sanderum Kommune er afmeldt.

Politimesteren i Odense Herred m.

v., den 22. august 1958.

Sparekassen for Præstø Bg og Om­

egn er hævet.

Politimesteren i Præstø Købstad m.

v., den 22. august 1958.

Sparekassen for Vordingborg og Omegn er hævet.

Under firma: „Sparekassen for Vor­

dingborg, Præstø og Omegn" med hjemsted i Vordingborg udøves virk­

somhed som sparekasse med forret- ningskontorer i Vordingborg og Præstø.

Sparekassen driver indtil videre til­

lige virksomhed under navnene: „Spa­

rekassen for Vordingborg og Omegn"

og „Sparekassen for Præstø Bg og Omegn".

Vedtægterne er stadfæstet af Han­

delsministeriet den 30. juni 1958.

Sparekassen er en selvejende virk­

(17)

171 somhed uden indskudt kapital, og in­

gen person hæfter for dens forplig­

telser.

Tilsynsrådet består af:

Overlæge Ludvig Boye Lundstein, Langø pr. Langebæk. Apoteker Jør­

gen Fries, Algade 82, Vordingborg.

Fhv. amtsrådsmedlem, gårdejer Lars Rasmussen, Neble pr. Lundby. Gård­

ejer Peder Andersen, Stuby pr. Vor­

dingborg. Overlæge Reinar Clausen, Kirketorvet, Vordingborg. Proprietær Lars Peter Hansen Hoy, St. Masnedø- gård, Vordingborg. Billedhugger Kaj Edvard Bjørn, Lindevej 9, Vording­

borg. Gårdejer Knud Herman Friis, Teglstrup pr. Allerslev. Redaktør Kri­

stian Arnold Christiansen Bruun, Adel­

gade 71, Præstø. Politimester Carl Pe­

ter Koefoed, Torvet 6, Præstø. Gods­

ejer, cand. jur. Aage "Wolff-Sneedorff, Engelholm pr. Tappernøje. Hofjæger­

mester Tage Baron Reedtz-Thott, Strandegård pr. Fakse. Kammerherre Kristian Frederik Greve Knuth, Lil- liendal pr. Mern. Direktør Finn Ba­

ron Wedell-Wedellsborg, Jernbanevej, Præstø.

Direktionen består af:

Sparekassedirektør Aksel Aage Jen­

sen, Algade 76, Vordingborg.

Firmaet tegnes af 2 af tilsynsrådets i medlemmer i forening eller af direk­

tøren i forening med et af tilsyns­

rådets medlemmer.

Prokura er meddelt:

Bogholder Erik Finn Pedersen og kasserer fru Lili Sophie Olsen hver især i forbindelse med direktøren el­

ler et medlem af tilsynsrådet.

Politimesteren i Vordingborg, Stege m. v., den 22. august 1958.

Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

Firmaet APO kemiske fabrik vi An­

ders Petersen er hævet.

Firmaet / . D. Fliigger, Indehaver Michael Scnack er afmeldt af det her­

værende handelsregister, efter at for- retningskontoret er overflyttet til Kø­

benhavns Amts Søndre Birks Jurisdik­

tion.

Max Levin er udtrådt af firmaet Axel Levin, som fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Edgar Levin og Martin Eduard Fredericia Levin.

Alf Arne Julius Larsen af Hvidovre driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Poul Hansens Stenhuggeris Eftf.

Firmaet Hacu-Elektro v/ Nielsen og Krusell er hævet.

Curt Beck Krusell driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af fir­

maet Hacu-Elektro v. C. Krusell.

Lillian Nelly Karina Bille, født Jen­

sen, udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet LYD- TEK METAL-AKUSTIK ved Lillian Bille. Prokura er meddelt Tage Oscar Harald Vilhelm Bille.

Cai Tage Jespersen, som var eneste ansvarlig indehaver af firmaet T . Jes­

persen & Co., er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af af­

dødes enke Kirsten Elisabet Jesper­

sen, født Krag.

Firmaet I. Nilsson og Søn driver håndværk. Ingeborg Ane Marie Nils­

son, født Hansen, og Henning Preben Nilsson er de ansvarlige deltagere.

Kjeld Erik Hjortshøj driver handel som eneste ansvarlig indehaver af fir­

maet „Nordisk Theimport v. K. Hjorts­

høj

Københavns Magistrat, den 25. au­

gust 1958.

Carl Johan Olaf Frederiksen og Carl Andreas Frederiksen, begge af Århus, driver som de ansvarlige in­

dehavere håndværk i Århus Købstad under firma: „C. J. Frederiksen og søn".

Århus Politikammer, den 20. au­

gust 1958.

Viggo Henrik Bendz af Hellerup udøver industridrift i Brøndbyernes Kommune som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet „Dansk Aggregat- og Maskinbyggeri v/ Viggo Bendz".

Viggo Henrik Bendz af Hellerup ud­

øver handel i Brøndbyernes Kommu­

ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Ingeniørfirmaet Viggo Bendz". Prokura er meddelt Aase Ka­

rin Barrit Nielsen og Harry Lauge Hansen i forening.

Politimesteren i Københavns Amts Søndre Birk m. v., den 23. au­

gust 1958.

(18)

172 Firmaet „Tonny, T h . P. Pedersen"

af Ålborg er hævet.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 25. august 1958.

Nees Kommunes Spare- og Låne­

kasse anmelder, at Kristian Peder Kristensen, Nees pr. Vemb, er udgået af direktionen, og at frisørmester Ver­

ner Skalkhøj Petersen, Nees pr. Vemb, er indtrådt i direktionen i lians sted.

Af bestyrelsen er udgået: Gårdejer Magnus Jørgensen, Nees, gårdejer Vig­

go Fjordside, Vemb, gårdejer Christen Graakjær, Nees, og indtrådt: Gårdejer Kristian Kirkegaard, Skalstrup, Nees, gårdejer Kristen Jensen Graakjær, Nees, og mejeribestyrer Frode Ras­

mussen, Nees.

Sparekassens firma tegnes af direk­

tionens eller tilsynsrådets medlemmer, to i forening. Det samlede tilsynsråd kan meddele kollektiv prokura, iføl­

ge vedtægter af 22. juli 1938, stad­

fæstet af Handelsministeriet den 10.

december 1938.

Direktionen består nu af: Gårdejer Jens Peter Kirkegaard, Gade, Nees, og frisørmester Verner Skalkhøj Peter­

sen, Nees pr. Vemb.

Tilsynsrådet består nu af: Gårdejer Jens Laurids Jensen, Vesterbæk, Nees pr. Vemb, uddeler Laurids Lauridsen, Nees, smed Peder Andreas Pedersen, Nees, gårdejer Søren Bækby, Nees, gårdejer Kristian Kirkegaard, Skal­

strup, Nees, gårdejer Kristen Jensen Graakjær, Nees, og mejeribestyrer Fro­

de Rasmussen, Nees.

Politimesteren i Lemvig m. v., den 25. august 1958.

Berigtigelse, jfr. Statstidende 9. juli 1958:

Poul Robert Broen, Junggreensvej 17, udøver industridrift Kong Georgs Vej 15, som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet „Scanwell ved P. R.

Broen". Prokura er meddelt Bjarne Broen, Attemosevej 44, Holte.

Berigtigelse, jfr. Statstidende 1. au­

gust 1958:

Firmaet Niels Rasmussen & H.

Schiøtz" har tilbagekaldt den Hans Pe­

dersen meddelte eneprokura og sam­

tidig meddelt Jørgen Christian Fjeld­

borg, Ridebanevang 29, Gentofte, Ing­

var Johannes Sørensen, Mynstersvej 19, og Ane Birgitte Jacobsen, Peter Bangs Vej 177 B, kollektiv prokura to i forening enten i forbindelse med en af de tidligere eller med en af de nu anmeldte prokurister.

Berigtigelse, jfr. Statstidende 15. au­

gust 1958:

Svend Anker Jensin er udtrådt af firmaet „Brdr. Jensin", der herefter uforandret fortsættes af den hidtidige deltager Carl Anton Jensin, Hospi- talsvej 1.

Firmaet „Greens Optik" har med­

delt Jan Ludvig Rosanes, Kåresvej 12, Bagsværd, eneprokura.

Firmaet „Mengel & Poulsen" er af­

meldt.

Firmaet „Dansk Kjole-Klædehus v/

Anthon Christensen & Søn" er af­

meldt.

Berigtigelse, jfr. Statstidende 15. fe­

bruar 1958:

Firmaet „Dansk Varecheek Selskab interessentskab, ved Louise Hagensen

& Co" driver handel Frederiksberg Al­

lé 51.

Louise Marie Hagensen, Frederiks­

berg Allé 51, og Nicolaj Hagen Ha­

gensen, Frederiksberg Allé 12, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Firmaet „Varecheckselskabet I/S ved Louise Hagensen & Co." driver handel Frederiksberg Allé 51.

Louise Marie Hagensen, Frederiks­

berg Allé 51, og Nicolaj Hagen Hagen­

sen, Frederiksberg Allé 12, er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Hans Christian Jensen, Ved Bella­

høj 6, driver handel Biilowsvej 50, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Frederiksberg Autogaard v.

H. C. Jensen". Prokura er meddelt Jo­

hannes Ingemann Jensen, Bådmands- gade 42 B.

Bjørn Thiirmer, der var deltager i firmaet „Thiirmer & Co." er afgået ved

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

,,E. Krabsen &amp; Co.&#34; driver håndværk i Hillerød med forretningskontor samme sted. Anmelderne er eneste ansvarlige indehavere af firmaet og tegner hver især

rich af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Flødecentraleii ved J. Feter Asbjørn er indtraadt i Firmaet I'. som ansvarlig og til

O. Herman Lambert Kaare Hafstrøm driver Haand- -b værik som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ja. Gordon Jørgen Justesen udøver Industridrift og §o Handel sam

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet* TO- ROTOR v/ NIELS HANSEN. Axel Sigurd Transø af Gentofte driver Handel i Søllerød Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af

ne driver handel i Odense kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Danola v/ Jørgen Sandal Pedersen... Odense Trykluft Service I/S v/ Henning

re eller samtidig hermed anmeldt A-prokurist (B)prokurist). Per Lantz Hansen driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Club 30. Key- hole v/Per Lantz

Tømrermester Gerner Jensen af Stege Kommune driver håndværk i Stege Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Johan Jensen og Søn&#34;, idet han