• Ingen resultater fundet

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C"

Copied!
23
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Tilladelse H100594 til anvendelse af frekvenser til udsendelse af T- DAB

Erhvervsstyrelsen giver hermed DR tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB udsendelser i Danmark.

Tilladelsen gælder for anvendelse af T-DAB-blok 8B (centerfrekvens 197,648 MHz) med en båndbredde på maksimalt 1,536 MHz.

Tilladelsen er givet i henhold til § 6, stk. 1, i frekvensloven (lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser).

Vilkår for tilladelsen

For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af § 14 i frekvensloven:

1) Frekvenserne, må kun anvendes til udsendelser i henhold til de relevante be- stemmelser i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

2) De enkelte sendere må anvendes med de tekniske karakteristikker, som fremgår af vedlagte bilag 1, side 1 - 18.

3) Tilladelsesindehaveren skal overholde den gældende ETSI-standard for T- DAB sendere..

4) Tilladelsesindehaveren skal overholde kravene til uønsket udstråling som anført i ”spektrum mask 1”, Figur 3,2, afsnit 3.6.1, Annex 2 i Geneve06-aftalen.

5) Tilladelsesindehaveren skal overholde kravene til uønsket udstråling omkring 243 MHz, jf. afsnit 2.3.2 i Wiesbaden aftalen om T-DAB (Special Arrangement of the European Conference of Postal and Te- lecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47-68 MHz, 87.5-108 MHz, 174-230 MHz, 230-240 MHz and 1452-1492 MHz for the introduction of Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)).

ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Tlf 35 29 10 00 Fax 35 46 60 01 CVR-nr. 10 15 08 17 erst@erst.dk www.erst.dk

2014-1985

(2)

Yderligere oplysninger

Tilladelsesindehaveren skal sikre, at radioudstyr, der anvendes i forbin- delse med tilladelsen, overholder gældende lovgivning om krav til udstyr.

For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr.

1388 af 12. december 2014 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser.

Erhvervsstyrelsen kan i medfør af § 42, stk. 1 i frekvensloven, hvis der måtte opstå forstyrrelsesmæssige forhold, give tilladelsesindehaveren på- bud om at søge forstyrrelser afhjulpet og om eventuelt at standse driften af radioudstyr indtil forstyrrelserne er afhjulpet, samt påbud om at med- virke til dækning af de med afhjælpningen forbundne udgifter.

Denne frekvenstilladelse bortfalder, såfremt den af Kulturministeriet ud- stedte tilladelse til udøvelse af programvirksomhed bortfalder eller tilba- gekaldes tidsubegrænset, jf. § 36 i loven.

Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte nye vilkår eller ændre vilkår i tilladelsen, ligesom Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde kan tilba- gekalde tilladelsen, jf. §§ 23 - 24 i loven. Varslet herfor er indtil 1 år.

Erhvervsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehave- ren groft overtræder loven eller de regler og vilkår, der gælder for tilla- delsen, jf. § 26 i loven.

Tilladelsen tilbagekaldes, hvis forfaldne afgifter ikke betales, jf. § 25 i loven.

Erhvervsstyrelsen opkræver frekvensafgifter, i henhold til § 50 i loven.

Faktura vedrørende brugsafgiften for denne frekvenstilladelse fremsendes særskilt.

Relevante love og bekendtgørelser kan læses via Erhvervsstyrelsens hjemmeside http://www.erhvervsstyrelsen.dk.

Denne version af tilladelse H100594 med tilhørende bilag erstatter den tidligere udstedte version af 4. september 2012 med tilhørende bilag.

Med venlig hilsen

Christina Lehmann Munch

(3)

BRAEDSTRUP 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen BRAEDSTRUP

Længdegrad (WGS 84) 009 E 37 21

Breddegrad (WGS 84) 55 N 58 52

Antennehøjde 40 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 3,98 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 3,98 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 1,0

10 0,0 190 1,0

20 0,0 200 1,0

30 1,0 210 0,0

40 1,0 220 0,0

50 1,0 230 1,0

60 0,0 240 1,0

70 0,0 250 1,0

80 1,0 260 1,0

90 2,0 270 1,0

100 2,0 280 1,0

110 2,0 290 0,0

120 2,0 300 0,0

130 2,0 310 1,0

140 1,0 320 1,0

150 0,0 330 1,0

160 0,0 340 1,0

170 0,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 1 af 18

(4)

HOLSTEBRO 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen HOLSTEBRO

Længdegrad (WGS 84) 008 E 40 20

Breddegrad (WGS 84) 56 N 23 07

Antennehøjde 158 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 3,98 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 3,98 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 2,0

10 0,0 190 2,0

20 1,0 200 2,0

30 2,0 210 0,0

40 2,0 220 0,0

50 2,0 230 0,0

60 1,0 240 2,0

70 0,0 250 2,0

80 0,0 260 2,0

90 1,0 270 2,0

100 2,0 280 1,0

110 2,0 290 0,0

120 2,0 300 0,0

130 1,0 310 1,0

140 0,0 320 2,0

150 0,0 330 2,0

160 0,0 340 2,0

170 1,0 350 1,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 2 af 18

(5)

RANGSTRUP 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen RANGSTRUP

Længdegrad (WGS 84) 009 E 11 10

Breddegrad (WGS 84) 55 N 07 22

Antennehøjde 158 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 3,98 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 3,98 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 2,0 180 5,0

10 2,0 190 6,0

20 1,0 200 7,0

30 0,0 210 9,0

40 0,0 220 9,0

50 0,0 230 7,0

60 1,0 240 4,0

70 1,0 250 2,0

80 1,0 260 2,0

90 1,0 270 2,0

100 1,0 280 2,0

110 2,0 290 2,0

120 4,0 300 1,0

130 8,0 310 0,0

140 10,0 320 0,0

150 10,0 330 0,0

160 8,0 340 1,0

170 6,0 350 2,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 3 af 18

(6)

RINGKOEBING 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen RINGKOEBING

Længdegrad (WGS 84) 008 E 15 42

Breddegrad (WGS 84) 56 N 05 56

Antennehøjde 100 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 1,00 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 1,00 kW

Polarisation V

Antenne type Rundstrålende

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 0,0

10 0,0 190 0,0

20 0,0 200 0,0

30 0,0 210 0,0

40 0,0 220 0,0

50 0,0 230 0,0

60 0,0 240 0,0

70 0,0 250 0,0

80 0,0 260 0,0

90 0,0 270 0,0

100 0,0 280 0,0

110 0,0 290 0,0

120 0,0 300 0,0

130 0,0 310 0,0

140 0,0 320 0,0

150 0,0 330 0,0

160 0,0 340 0,0

170 0,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 4 af 18

(7)

LUNDSBJERG 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen LUNDSBJERG

Længdegrad (WGS 84) 009 E 26 13

Breddegrad (WGS 84) 55 N 00 12

Antennehøjde 50 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,10 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,10 kW

Polarisation V

Antenne type Rundstrålende

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 0,0

10 0,0 190 0,0

20 0,0 200 0,0

30 0,0 210 0,0

40 0,0 220 0,0

50 0,0 230 0,0

60 0,0 240 0,0

70 0,0 250 0,0

80 0,0 260 0,0

90 0,0 270 0,0

100 0,0 280 0,0

110 0,0 290 0,0

120 0,0 300 0,0

130 0,0 310 0,0

140 0,0 320 0,0

150 0,0 330 0,0

160 0,0 340 0,0

170 0,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 5 af 18

(8)

ESBJERG 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen ESBJERG

Længdegrad (WGS 84) 008 E 27 13

Breddegrad (WGS 84) 55 N 27 20

Antennehøjde 85 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 1,00 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 1,00 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 8,0

10 0,0 190 9,0

20 0,0 200 9,0

30 0,0 210 8,0

40 0,0 220 8,0

50 0,0 230 7,0

60 0,0 240 5,0

70 0,0 250 4,0

80 0,0 260 2,0

90 0,0 270 1,0

100 0,0 280 0,0

110 0,0 290 0,0

120 1,0 300 0,0

130 2,0 310 0,0

140 4,0 320 0,0

150 5,0 330 0,0

160 7,0 340 0,0

170 8,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 6 af 18

(9)

HAMMELEV 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen HAMMELEV

Længdegrad (WGS 84) 009 E 24 10

Breddegrad (WGS 84) 55 N 15 38

Antennehøjde 100 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,25 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,25 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 3,0 180 10,0

10 3,0 190 11,0

20 4,0 200 10,0

30 4,0 210 9,0

40 3,0 220 9,0

50 2,0 230 9,0

60 0,0 240 10,0

70 0,0 250 11,0

80 0,0 260 9,0

90 0,0 270 6,0

100 0,0 280 5,0

110 0,0 290 4,0

120 1,0 300 4,0

130 2,0 310 3,0

140 3,0 320 3,0

150 5,0 330 2,0

160 8,0 340 2,0

170 10,0 350 2,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 7 af 18

(10)

HERNING 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen HERNING

Længdegrad (WGS 84) 008 E 56 30

Breddegrad (WGS 84) 56 N 07 56

Antennehøjde 130 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 3,98 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 3,98 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 2,0 180 4,0

10 4,0 190 2,0

20 2,0 200 1,0

30 2,0 210 2,0

40 2,0 220 2,0

50 1,0 230 2,0

60 1,0 240 2,0

70 1,0 250 1,0

80 1,0 260 0,0

90 2,0 270 1,0

100 1,0 280 2,0

110 0,0 290 4,0

120 0,0 300 3,0

130 1,0 310 2,0

140 1,0 320 1,0

150 3,0 330 1,0

160 5,0 340 1,0

170 5,0 350 1,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 8 af 18

(11)

HORSENS 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen HORSENS

Længdegrad (WGS 84) 009 E 50 55

Breddegrad (WGS 84) 55 N 50 40

Antennehøjde 50 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,10 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,10 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 8,0

10 0,0 190 7,0

20 1,0 200 6,0

30 2,0 210 5,0

40 3,0 220 3,0

50 4,0 230 3,0

60 5,0 240 2,0

70 7,0 250 1,0

80 8,0 260 1,0

90 9,0 270 0,0

100 9,0 280 0,0

110 9,0 290 0,0

120 9,0 300 0,0

130 9,0 310 0,0

140 9,0 320 0,0

150 9,0 330 0,0

160 9,0 340 0,0

170 9,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 9 af 18

(12)

JUELSMINDE 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen JUELSMINDE

Længdegrad (WGS 84) 009 E 56 09

Breddegrad (WGS 84) 55 N 43 54

Antennehøjde 68 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,50 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,50 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 1,0 180 1,0

10 1,0 190 1,0

20 2,0 200 1,0

30 5,0 210 1,0

40 10,0 220 1,0

50 18,0 230 0,0

60 19,0 240 0,0

70 17,0 250 0,0

80 10,0 260 1,0

90 5,0 270 1,0

100 2,0 280 1,0

110 1,0 290 1,0

120 1,0 300 1,0

130 1,0 310 0,0

140 1,0 320 0,0

150 0,0 330 0,0

160 0,0 340 1,0

170 0,0 350 1,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 10 af 18

(13)

KALVSLUND 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen KALVSLUND

Længdegrad (WGS 84) 008 E 51 44

Breddegrad (WGS 84) 55 N 22 47

Antennehøjde 102 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,50 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,50 kW

Polarisation V

Antenne type Rundstrålende

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 0,0

10 0,0 190 0,0

20 0,0 200 0,0

30 0,0 210 0,0

40 0,0 220 0,0

50 0,0 230 0,0

60 0,0 240 0,0

70 0,0 250 0,0

80 0,0 260 0,0

90 0,0 270 0,0

100 0,0 280 0,0

110 0,0 290 0,0

120 0,0 300 0,0

130 0,0 310 0,0

140 0,0 320 0,0

150 0,0 330 0,0

160 0,0 340 0,0

170 0,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 11 af 18

(14)

KOLDING 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen KOLDING

Længdegrad (WGS 84) 009 E 27 25

Breddegrad (WGS 84) 55 N 28 24

Antennehøjde 74 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,25 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,25 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 3,0 180 2,0

10 3,0 190 3,0

20 3,0 200 3,0

30 3,0 210 3,0

40 3,0 220 3,0

50 3,0 230 3,0

60 2,0 240 2,0

70 2,0 250 2,0

80 1,0 260 1,0

90 1,0 270 1,0

100 0,0 280 0,0

110 0,0 290 0,0

120 0,0 300 0,0

130 0,0 310 0,0

140 1,0 320 1,0

150 2,0 330 2,0

160 2,0 340 2,0

170 2,0 350 3,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 12 af 18

(15)

KOLLUND 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen KOLLUND

Længdegrad (WGS 84) 009 E 26 43

Breddegrad (WGS 84) 54 N 50 50

Antennehøjde 98 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,07 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,07 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 2,0 180 12,0

10 0,0 190 14,0

20 0,0 200 12,0

30 0,0 210 12,0

40 1,0 220 14,0

50 2,0 230 22,0

60 3,0 240 14,0

70 5,0 250 9,0

80 6,0 260 5,0

90 8,0 270 3,0

100 11,0 280 2,0

110 16,0 290 2,0

120 13,0 300 1,0

130 9,0 310 0,0

140 7,0 320 0,0

150 10,0 330 1,0

160 15,0 340 2,0

170 11,0 350 3,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 13 af 18

(16)

LEMVIG 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen LEMVIG

Længdegrad (WGS 84) 008 E 18 03

Breddegrad (WGS 84) 56 N 32 13

Antennehøjde 102 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,25 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,25 kW

Polarisation V

Antenne type Rundstrålende

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 0,0

10 0,0 190 0,0

20 0,0 200 0,0

30 0,0 210 0,0

40 0,0 220 0,0

50 0,0 230 0,0

60 0,0 240 0,0

70 0,0 250 0,0

80 0,0 260 0,0

90 0,0 270 0,0

100 0,0 280 0,0

110 0,0 290 0,0

120 0,0 300 0,0

130 0,0 310 0,0

140 0,0 320 0,0

150 0,0 330 0,0

160 0,0 340 0,0

170 0,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 14 af 18

(17)

OELGOD 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen OELGOD

Længdegrad (WGS 84) 008 E 33 37

Breddegrad (WGS 84) 55 N 48 37

Antennehøjde 152 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 2,00 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 2,00 kW

Polarisation V

Antenne type Rundstrålende

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 0,0

10 0,0 190 0,0

20 0,0 200 0,0

30 0,0 210 0,0

40 0,0 220 0,0

50 0,0 230 0,0

60 0,0 240 0,0

70 0,0 250 0,0

80 0,0 260 0,0

90 0,0 270 0,0

100 0,0 280 0,0

110 0,0 290 0,0

120 0,0 300 0,0

130 0,0 310 0,0

140 0,0 320 0,0

150 0,0 330 0,0

160 0,0 340 0,0

170 0,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 15 af 18

(18)

SOENDERBORG 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen SOENDERBORG

Længdegrad (WGS 84) 009 E 44 09

Breddegrad (WGS 84) 54 N 55 24

Antennehøjde 100 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,50 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,50 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 1,0 180 5,0

10 2,0 190 8,0

20 3,0 200 8,0

30 2,0 210 11,0

40 0,0 220 9,0

50 0,0 230 10,0

60 3,0 240 11,0

70 2,0 250 11,0

80 1,0 260 9,0

90 2,0 270 6,0

100 3,0 280 6,0

110 2,0 290 5,0

120 1,0 300 7,0

130 2,0 310 4,0

140 5,0 320 2,0

150 8,0 330 1,0

160 6,0 340 2,0

170 6,0 350 2,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 16 af 18

(19)

TOENDER 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen TOENDER

Længdegrad (WGS 84) 008 E 51 57

Breddegrad (WGS 84) 54 N 57 21

Antennehøjde 100 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 0,50 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 0,50 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 0,0 180 7,0

10 0,0 190 7,0

20 2,0 200 6,0

30 3,0 210 6,0

40 4,0 220 6,0

50 4,0 230 8,0

60 3,0 240 9,0

70 2,0 250 9,0

80 2,0 260 8,0

90 3,0 270 6,0

100 4,0 280 4,0

110 4,0 290 2,0

120 5,0 300 1,0

130 6,0 310 1,0

140 5,0 320 1,0

150 5,0 330 1,0

160 6,0 340 0,0

170 6,0 350 0,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 17 af 18

(20)

VEJLE 197,648 MHz (kanal 8B)

Sendeposition

ERST referencenavn for sendepositionen VEJLE

Længdegrad (WGS 84) 009 E 30 08

Breddegrad (WGS 84) 55 N 40 29

Antennehøjde 120 meter

Transmissionssystem

Centerfrekvens 197,648 MHz

Kanal 8B

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

0º til horisonten 3,98 kW

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i

hovedsløjfen 3,98 kW

Polarisation V

Antenne type Retningsbestemt

Antennesystem

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

Retning (AZM) [grader]

Dæmpning [dB]

0 1,0 180 2,0

10 0,0 190 0,0

20 0,0 200 2,0

30 2,0 210 2,0

40 2,0 220 0,0

50 2,0 230 0,0

60 8,0 240 2,0

70 5,0 250 3,0

80 4,0 260 0,0

90 4,0 270 2,0

100 8,0 280 2,0

110 3,0 290 0,0

120 2,0 300 0,0

130 3,0 310 2,0

140 1,0 320 3,0

150 0,0 330 0,0

160 1,0 340 1,0

170 3,0 350 4,0

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = geografisk nord)

Side 18 af 18

(21)

σ

n

: standard deviation of location variation for the nuisance signal (dB)

µ: distribution factor being 0.52 for 70% locations, 1.64 for 95% locations and 2.33 for 99% locations and can be calculated as follows:

µ = Q

i

(1 – x/100)

where:

Q

i

: multiplying factor given in § 2.1.12 of Annex 2.1 to Chapter 2 of Annex 2 of the Agreement

x: percentage of location for which protection is required.

3.5 Power-sum method

The power sum is the logarithmic value of the sum of the individual field strengths expressed as arithmetic powers:

 

 

= 10 log  ∑ 10

10

Sum

Ei

where E

i

represents the individual field strengths (dB(µV/m)).

3.6 Spectrum mask

For modifications to the Plan, a spectrum mask with a performance at least equivalent to that of the non-critical mask for both T-DAB and DVB-T shall be used.

The spectrum masks for sensitive cases may be used to facilitate coordination between administrations.

3.6.1 Spectrum mask for T-DAB

The out-of-band radiated signal spectrum in any 4 kHz band shall be constrained by one of the masks defined in Fig. 3-2 and the associated Table 3-10.

The dashed line defines the spectrum mask for T-DAB transmitters operating in non-critical cases (spectrum mask 1). The solid line defines the spectrum mask for T-DAB transmitters operating in sensitive cases (spectrum mask 2) and the dotted line mask defines the spectrum mask for T-DAB transmitters operating in sensitive cases in certain areas where frequency block 12D is used (spectrum mask 3)

2

.

_______________

2

This mask may be used for other frequency blocks, where there is a bilateral/multilateral

agreement to do so.

(22)
(23)

3.6.2 Spectrum mask for DVB-T in 8 MHz and 7 MHz channels

Two spectrum masks are specified in Fig. 3-3 and the associated Table 3-11. The upper curve defines the spectrum mask for the non-critical cases and the lower curve defines the spectrum mask for the sensitive cases.

Frequency relative to the centre of the 1.54 MHz channel

(MHz)

Relative level (dB)

± 0.97 –26

± 0.97 –56

Spectrum mask for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

± 3.0 –106

± 0.77 –26

± 0.97 –71

± 1.75 –106

Spectrum mask for T-DAB transmitters operating in sensitive cases

± 3.0 –106

± 0.77 –26

± 0.97 –78

± 2.2 –126

Spectrum mask for T-DAB transmitters operating in sensitive cases in certain areas where frequency block 12D is used

± 3.0 –126

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Den store nyhed var oplysningen fra rapporten om, at DR’s dommerkomité i forbindelse med segment 4 omfattende koncertsalen fik en vurdering fra DR’s bygherre- rådgiver om, at

1) Frekvenserne må anvendes i hele Danmark, hvorved forstås dansk landterritorium og dansk søterritorium, jf. april 1999 om afgrænsning af Danmarks søterritorium med senere

Ved elektronisk rekvisition af analyser til klinisk biokemi og klinisk immunologi fra en lægepraksis skal alle de oplysnin- ger, der i dag findes på rekvisitionsblan-

Resultaterne af disse undersøgelser – laboratoriesvar – sendes direkte til den praktiserende læge og speciallæge fra laboratoriet samt ofte også i kopi til f.eks..

Med udgangspunkt i forældrene som barnets vigtigste læremestre, giver PMTO forældrene konkrete værktøjer til at hjælpe deres barn, så familien kommer ud af de

Flere personer i de arbejdsdygtige aldre bidrager på den ene side til en højere strukturel arbejdsstyrke og dermed flere offentlige indtægter, men øger på den anden side

Herudover skal jeg opfordre Jer til at gennemgå helt eller delvis uudnyt- tede reservationer til kystnære ferie- og fritidsanlæg i vedtagne lokalpla- ner, med henblik på at ophæve

I forlængelse heraf og på baggrund af projektlederens udsagn er det samtidigt vurderingen, at størstedelen af de virksomheder, der har haft borgere i enten virksomhedspraktik