• Ingen resultater fundet

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb"

Copied!
28
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

MedComs koordinationsgruppe 21. september 2017

Tine Ohm Laursen, programleder

Kathrine R. Noer, projektleder Fælles Stamkort Jane Christiansen, projektleder Pilotprojekt

Sundhedsdatastyrelsen

(2)

Fra strategisk udfordring til konkrete løsningselementer

2

2013 - 2014 Digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af

sundhedsvæsenet

Kortlægning af digitalisering på

tværs af sektorer i sundhedsvæsenet

Januar 2015 - maj 2016

Afklaringsprojekt:

Digital understøttelse af komplekse tværgående patientforløb

Udfordringer

Opstilling af målbillede

August 2016 – 2020

Program for digitalt

samarbejde om komplekse forløb

Løsninger til deling af oplysninger om:

Aftaler

Aktører

Stamkort

Planer og indsatser

Patientens mål

(3)

Seks hovedudfordringer for patienter, pårørende og sundhedsfaglige:

3

1. Utilstrækkelig deling af information 2. Utilstrækkeligt overblik over kontakter 3. Uklarhed om ansvar

4. Manglende fælles mål

5. Manglende inddragelse af pårørende 6. Svært at fremfinde relevant information

Fælles mål

Fælles viden

Gensidig respekt

Information

Koordinering

Kommunikation

UDFORDRINGER

FOR SAMARBEJDET RELATIONEL

KOORDINERING FUNKTIONALITETER

(4)

Systemteknisk målbillede

4

INFRASTRUKTURFUNKTIONALITET

KLIENT TEKNOLOGI

KONTAKTPUNKTER I INFRASTRUKTUR

Mobilt udstyr Flytbart udstyr Stationært udstyr

”Intelligent” udstyr (embedded systems) Rige klienter / ”Apps” Browserklient

Portal Service platform Telefoni-platform Videoknudepunkt

4.4a

4.4b 4.3b

4.3b 4.3a

4.7b 4.8 4.7a

KLIENT TEKNOLOGI KOORDINERING KOMMUNIKATION

SIKKERHED OG

PRIVATLIVSBESKYTTELSE

Tværsektoriel deling af patientdata Overblik over-

og hentning af patientdata Borgerrapporterede

oplysninger Opsamling af måledata hos borgeren Patient og pårørendes indtastning eller indtaling af oplysninger

Advisering ved nye patientdata 1.4

2.3b 2.3a

2.3c

3.11

1.1a 1.1b 1.2

1.7a

1.5 1.6

Mulighed for at dele visning af data, f-eks. grafer

Deling af information om datakvalitet

1.7 1.7b

1.7a

1.5 1.6

FÆLLES

Overblik over aktører og ydelser Deling af mål

og planer Borgerens planer

De prof.s planer

Deling af status og resultater

Bestilling af ydelser Henvisning Booking på tværs

Oversigt/ændring af ansvar Deling af medicin-

oplysninger

Sikker mail, voicemail og/eller videomail Chatrum, telefon- og / eller videokonference

Historik på kommunikation 2.1a 2.1b 2.2a 2.2b

3.1 4.1

3.2

3.3b 3.3c 3.3a

1.3

3.6 3.9

3.8b 3.7a 3.7b 3.7c

Tværgående overblik over aftaler

3.9 3.8a

Overblik over tidligere kontakter

med væsenet 3.10

Advisering ved ændring af mål, planer og status Beslutningsstøtte

3.4a 3.4b 3.4c

2.4 2.5

2.7a 2.7b 2.7c

Samtykke Behandlingsrelation

Fuldmagt Logning

Værdispring Autentifikation

Standarder

4.2 1.10a

2.2b

1.11 2.6 3.13

Administration af rettigheder

(5)

Igangværende programmer og projekter med fælles løsninger

5

FUNKTIONALITET

INFORMATIONSDELING KOORDINERING KOMMUNIKATION

Oplysninger om datakvalitet

Deling af patientens mål

Deling af planer og indsatser

Overblik over aktører

Patientens stamkort

Tværgående overblik over patientens aftaler

Overblik over ydelser

Overblik over bestillinger

Patientdagbog

Chat/video

Samtykke Digital fuldmagt

FMK

Tele- medicin Sundheds-

journalen

PRO

Komplekse forløb Deling af

patientdata om helbredstilstand

(6)

Vision for program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

6

Patienter med komplekse forløb og deres pårørende møder et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor alle involverede i forløbet har digital adgang til oplysning og hurtig kommunikation

om patientens samlede situation

.

(7)

7

Projekter aftalt i ØA17: Finansiering

• Kontaktoplysninger på aktører

• Planer og indsatser

• Fælles adgang til patientens stamdata

Finansiering fra Handlingsplanen for den Ældre Medicinske Patient 25 mio. kr. 2017-2019.

Efterfølgende 5 mio. kr. årligt i drift.

Herunder penge til Sekretariat

• Overblik over aftaler (udbredelsespilot)

• Patientens mål

Finansiering fra den fællesoffentlige

digitaliseringsstrategi. 5 mio. kr. til deling af aftaler og 1,8 mio. kr. til analyse af Patientens Mål.

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

(8)

Projekter i program for digitalt samarbejde om komplekse forløb

8

FUNKTIONALITET

INFORMATIONSDELING KOORDINERING KOMMUNIKATION

Oplysninger om datakvalitet

Deling af patientens mål

Deling af planer og indsatser

Overblik over aktører

Patientens stamkort

Tværgående overblik over patientens aftaler

Overblik over ydelser

Overblik over bestillinger

Patientdagbog

Chat/video Deling af

patientdata om helbredstilstand

Projekt 1: Fælles Stamkort Projekt 2: Planer og Indsatser

Projekt 3: Pilotafprøvning af aftaler, stamkort og planer Projekt 3: Patientens Mål (analyse)

(9)

9

Referencegruppe: Sundhedspersoner

Programbestyrelse:

Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Projektgruppe Projekt 2:

Planer og indsatser Projekt 1:

Fælles Stamkort

Programstyregruppe: Sundheds- og

Ældreministeriet (formand), Danske Regioner, Regioner, KL, Kommuner, PLO,

Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, MedCom

Referencegruppe: Jura Referencegruppe: Patienter Leverancegruppe

Programledelse SUM/SDS

Program- sekretariat

Projekt 3:

Patientens mål (analyse)

Projektstyregruppe

Delprojekt Kommune

Delprojekt Region

Delprojekt Alm. Praksis Projekt-

gruppe

Projekt- gruppe

Projekt- gruppe

Projekt 4: Pilotprojekt for aftaler, fælles stamkort og planer

Organisation: Program for digitalt samarbejde om komplekse forløb

(10)

Sammenhæng på flere niveauer

10

Lovgivning og regler Politik og strategier

Forretningsbeskrivelser Information

Applikationer Infrastruktur

Styrin g St anda rder

(11)

Program for Digital samarbejde om Komplekse Patientforløb

Programledelse

Kommunikation

Use cases og Patient journeys

Domænemodel og begrebsarbejde

Businesscase

Projekt 4 Patientens Mål –

analyse Projekt 3

Planer og Indsatser Projekt 2

Fælles Stamkort

Fase 2: Fælles Stamkort Fase 1: Aftaler

Program Niveau

Fase 3: Planer og Indsatser

Projekt 1 Fælles Pilot

(12)

Arbejdsgangsanalyse v. Symmetric, 2017

Rapporten indeholder:

Konkretisering af arbejdsgange samt de oplysninger der registreres i dag (as is).

Oplysninger der vil være en gevinst ved at dele fremadrettet (to be).

På de udvalgte områder:

• Aftaler

• Kontakter

• Planer og indsatser

• Stamkort

• Patientens mål

(13)

13 Tidsplan Program for digitalt samarbejde om komplekse forløb - udkast august 2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Fælles stamkort m. kontakter

Deling af planer og indsatser

Patientens mål

Pilotafprøvning af aftaledeling, stamkort og planer

Programaktiviteter

Programfase

2017 2018

Projekter 2019

Projekt-organisering og færdiggørelse af PID

Udviklingsfase

Pilot aftaledeling National profil for planer

Ledelse af programbølger Projekt-organisering og færdiggørelse

af PID

Projekt-organisering og færdiggørelse af PID

Aftaler med parter om pilot Analyse og specifikation

Mini- tilbud

Intern idriftsættelse

Over- drag- else til

pilot

QA og idriftsættelse af repository

Etablering af DDS grænseflade Etablering af

hjælpebibilioteker, komponenter mv.

Etablering og idriftsættelse af adviserings-service

Analyse af planer øvrige

Pilot stamkort

Pilot planer

Lukning af pro- gram Analyse af patientens mål

Domænemodel. informationsmodel og begrebsafklaring

Tilretning af business case og beslutningsoplæg Parallel analyse

til version 2.

Præciserings-fase

Udbud/miniudbud

Beredskab og fejlrettelser Pro- jekt- afslutning Øvrige kravsepcifikationer

(14)

Vi bygger videre på et solidt fundament…

FMK og NSP

Elektroniske Patientjournaler konsolidering

Sundhed.dk

Telemedicin til mavesår

SOR

Telemedicin til KOL

Implantatregister

2017 2020

2013

Aftaler Beslutningsstøtte

og CAVE PRO Stamkort

Patientens planer og indsatser Patientens mål

Elektronisk kommunikation (MedCom)

(15)

Fælles Stamkort

Porteføljeledelse

Kommunikation

Use cases og Patient journeys

Domænemodel og begrebsarbejde

Businesscase

Projekt 4 Patientens Mål –

analyse Projekt 3

Planer og Indsatser Projekt 2

Fælles Stamkort

Fase 2: Fælles Stamkort Fase 1: Aftaler

Program Niveau

Fase 3: Planer og Indsatser

Projekt 1 Fælles Pilot

(16)

Fælles Stamkort

Den nuværende situation

• Utilstrækkelig deling af information som findes i mange systemer.

• Borgeren skal gentage sig selv.

• Sundhedsprofessionelle mangler oplysning om patienten og pårørende, specielt ved sektorovergange.

Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål

• Give borgeren og relevant sundhedsfaglig aktører fælles overblik over borgerens stamdata og kontakter i sundhedsvæsenet.

• Mulighed for koordinering mellem sundhedspersoner f.eks. i udskrivningssituationen.

(17)

Fælles Stamkort

Primær leverance

• 1. version af Fælles Stamkort: involverede i forløbet får mulighed for at se og vedligeholde informationer om borgeren (stamdata), samt oplysninger om pårørende.

• Analyse af senere versioner af Fælles Stamkort med f.eks.:

• Overblik over aktørernes involvering i forløbene

• Overblik over ydelser (hjemmepleje/sygepleje)

• Hjælpemidler

• Aktuelle diagnoser

• Funktionsevne

• Mv.

(18)

Data til version 1.

Patientoplysninger

Cpr nummer

Navn

Adresse

Midlertidig adresse, inklusiv et dato interval.

Telefonnumre

Pårørendeoplysninger

Navn

Adresse

Telefonnumre

Rolle/relation

Fritekstfelt

Sprog

Dansk skal stå som default. Drop down liste tilgængelig.

Livstestamente

(19)

Fælles Stamkort

Den fremtidige situation

• Selvbetjeningsløsninger (sundhed.dk og mobile løsninger), gør det muligt at de personlige dele af stamkortet kan udfyldes og vedligeholdes af borgeren eller en fuldmagtshaver og tilgængeligt for sundhedspersoner i forløbet.

• Data skal kun vedligeholdes ét sted.

• Data deles mellem alle parter.

• Muligt for sundhedspersoner at hente basale stamoplysninger om borgeren (samt pårørende og sundhedsprofessionelle kontaktpersoner) – forudsætning for at kunne koordinere på tværs.

(20)

Fælles Stamkort

Teknisk løsning

(21)

Tidsplan for Fælles Stamkort

21

(22)

Pilotprojekt: Aftaledeling – første fase i piloten

Porteføljeledelse

Kommunikation

Use cases og Patient journeys

Domænemodel og begrebsarbejde

Businesscase

Projekt 4 Patientens Mål –

analyse Projekt 3

Planer og Indsatser Projekt 2

Fælles Stamkort

Fase 2: Fælles Stamkort Fase 1: Aftaler

Program Niveau

Fase 3: Planer og Indsatser

Projekt 1 Fælles Pilot

(23)

Formål med pilotafprøvning

Projektet skal afprøve og evaluere leverancerne fra de øvrige udviklingsprojekter i programmet for at skabe et robust

beslutningsgrundlag for mulig udbredelse af programmets løsninger i

hele sundhedsdomænet

(24)

Pilotafprøvning

24

(25)

Koordineringsbehov mellem almen praksis og sekundærsektor og kommunerne

25

HOSPITALER OG SPECIALLÆGER ALMEN

PRAKSIS

BORGERE MED KRONISKE LIDELSER

KOMMUNAL PLEJE OG OMSORG Koordineringsbehov

Koordineringsbehov Koordineringsbehov

(26)

Pain-points i det komplekse, tværgående patientforløb

26

2. UDSKRIVNINGEN

Hvem tager hånd om mig når jeg bliver sluppet løs?

1. DIAGNOSTICERINGEN

Hvem kan fortælle mig, hvad der er galt, og om jeg kan dø af det?

3. I BEHANDLING HJEMMEFRA

Hvem jeg ikke har overblikket, er der så ikke nogen der har det?

4. AKUTMODTAGELSEN

Hvor er jeg? Hvem er I?

Og kommer jeg hjem igen?

(27)

Pilotdeltagere

• Region Nordjylland

• Frederikshavn kommune

• Region Midtjylland

• Århus kommune

• 1-2 Lægepraksisleverandør

27

(28)

28

Spørgsmål?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Formålet med LÆ-projektet i MedCom 7 er udbredelse af den elektroniske kommunikation af LÆ-blanketter inden for det soci- almedicinske samarbejde mellem kommuner og almen

Samtidig med kvalitetssikringen af de forskellige forløb, som medarbejdere blev involveret i, blev supervisionen brugt til at drøfte en del psykologiske og sociale temaer, således at

skoppen og ikke ministeren, er som anført ubestrideligt. I den første ønskede kirkeministeren at ansætte en præst i sognet Vaalse, men biskoppen ville ikke give

”Pilotafprøvning af aftaler som delprojekt i projektet Fælles pilotafprøvning, Program for digitalt samarbejde om komplekse

Syddansk Sundhedsinnovation mener således, at hvis et styrket, digitalt samarbejde på tværs af sektorerne om komplekse patientforløb skal resultere i gevinster for både patienter og

Hovedkonklusionerne i analysen er, at borgerne med flere kroniske sygdomme, direkte adspurgt, ikke oplever, eller yderst sjældent oplever, at de har en dialog om ’mål’ i deres

I forhold til at nå en målsætning om at beskytte alle arter er der hverken biologisk behov for eller en økono- misk fordel ved at rette betydelige indsatser mod at beskytte

• Halvdelen af danskerne (51 pct.) har enten som patienter eller pårørende erfaringer fra tværgående forløb – defineret som forløb, der enten involverede flere dele