• Ingen resultater fundet

Forsidestof

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Forsidestof"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

FRA RIBE AMT

t

1943

UDGIVET AF HISTORISK

SAMFUND FOR RIBE AMT

%

10. BINDS 4. HÆFTE

BOGLADEPRIS

Kr. 5,00

*

t

P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1943

I

(2)

.Ligesom

under forrige Krig har det været nødven#

digt midlertidigt at

forhøje

Kontingentet til 4 Kr.

De ældre,

sjældne

Aargange af »Fra Ribe Amt«

1903—28 er udsolgt i Boghandelen.

Restoplaget sæl*

ges

kun

til

Medlemmer

og

Subskribenter.

Prisen er .

4 Kr. pr. Aargang. Aargangene 1910, 12, 14, 18 og

19 er f. T.

udsolgt. Endvidere

kan Medlemmer og

Subskribenter købe

Aargangene fra

og

med

1929

for

2 Kr. pr. Stk. Henvendelse til Kassereren, Lærer

H. K. Kristensen, Lunde,

Jyll.

Aarsmødet afholdes paa

Hotel »Varde«

i

Varde

Søndag d. 21. Marts. Kl. 3

Generalforsamling.

Kl. 372 taler Dr. phil. Steen

Böcher

om

»Gamle Vand*

møller i Ribe Amt«. Foredraget ledsages af Lysbilleder.

Lærer H. K. Kristensen taler om »Træk af Øster

Horne Herreds Historie«. Derefter fælles Kaffebord

og frit Samvær.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

bjerg Venstreforening, Ribe Amts Venstreforening og Venstres Kvinder i Ribe Amt, ligesom hun var ind¬. valgt i

Betal derfor venligst forinden, så sparer De den dyre opkrævnings- porto og kassereren en hel del ekstraarbejde.. Fra Ribe Amt 1903-28 er udsolgt

med figur; ornamenteret spejl, sidegallerier; røjl på alle toppe; model af fregatten »Rota« (se under domkirken). Jensen, Ribe; gave fra menigheden.. - Givet 1930; stod et par år

sådanne gamle navne på =inge har vi ikke mange i am*. tet; vi har en lille gruppe nabosogne

ret, at en Undersøgelse kunde lønne sig; det var den nordligste i Amtet, paa Lydum Hede, lidt nord for Lydum Aa. Her ligger en Gruppe Oldtidsagre paa. diluvialt Sand, skraanende svagt

og Fællesskab af Sognets eller Byens Folk; rejst midt.. i Hjemmenes Kreds staar de og taler

ser I—IV (1923—1928) gør han udforlig Rede for sine Indsamlingsrejser, også i Ribe Amt, hvorfor det er meget. praktisk ud af Minder og Oplevelser at opnotere hans Rejseruter i

Og ligesom to af hans Sønner blev i Danmark, da Schou rejste til Amerika, saaledes var der nu en Søn, Hans, som blev i Utah og ved Mor-, monismen, da Søren Schou forlod dem