• Ingen resultater fundet

Forsidestof

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Forsidestof"

Copied!
8
0
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

FRA RIBE AMT

2013

UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND

FOR RIBE AMT

(2)
(3)
(4)
(5)

Fra Ribe Amt

(6)

FraRibeamt

2013

Udgives af Historisk Samfund for Ribe Amt.

Produktion: Rosendahls

ISSN0046-4864

Eftertryk af årbogens artikler kun

medtilladelse fra forfatterne.

Omslagsbillede: Kvitteringsbog

fraAlslev arkiv.

Foto: Hans OleVilladsen

(7)

Fra Ribe Amt

Historisk SamfundforRibe Amt 2013

(8)

4

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

sen Gyldenstierne på Tim og deres arvepart i skiftet efter Peder Nielsen Gyldenstierne ca. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen

gårds bevaring og restaurering. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 646-657) (Lokalhistorisk arkiv for Billund kommune. Starup sogns lokalhistoriske arkiv, Øse

Kristensen, Varde, æresmedlem af Historisk Samfund for Ribe Amt, dets tidligere formand og m ange­.. årige redaktør, døde den

fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af K nud Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen Ø stergaard og Kr. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. Redigeret af K irsten

Historisk Samfund for Ribe Amt har hvert år siden 1903 udgivet en årbog, som med¬.. lemmerne modtager for en del

UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT... Fra

Historisk Samfund for Ribe Amts årbog 2010..

historikere hårdnakket benægtede havde en historie, men som Historisk Samfund for Ribe Amt allerede i 1909 hjalp på vej med sin første byhistorie, S.. Alkærsigs Havn og

Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg. Tryk:

Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg. Tryk:

Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt Bind XXIV-2... Historisk Samfund for

Vester, Øster og Nørre Horne herreder har alle Horne i deres navn og et eller flere horn i deres segl, men af forskellig betydning, drikke¬. horn, oksehorn og

I modsætning til den kendte memoirelitteratur er imidlertid kun fi af disse kilder blevet trykt, og der er derfor grund til at gisede sig over, at Historisk Samfund for Ribe Amt nu

Det skulle dog blive årbogen »Fra Ribe Amt«, der, efter at de mange foredrag var glemt, kom til at stå som det stærke¬.. ste udtryk

Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt i kommission hos P.. Haase *St Non

mange andre Forhold: Det Arbejde, andre undslog sig for, blev overdraget Poul Bjerge, og han røgtede.. hvad Arbejde, der lagdes hen til

stillet blot på fortiden, og at der sker ting, mærkelige ting, i vore egne tider, som vi også skal have med og. netop, mens begivenhederne endnu

mod Nord grænser ind til Varde søndre Plantage, saa- ledes, at der lægges Fredningsdeklaration paa samme, til „Historisk Samfund for Ribe Amt".. Derefter ansøgte Bestyrelsen

Historisk Samfund for Ribe Amt..

ste Vaaben: Vester Horne Herreds-, tre Drikkehorn (Øster Horne Herred maatte som ovenfor set nøjes med to); det er sikkert meget gammelt, omend det først. kendes som brugt

Af Sognepræst/.Richter, Vejen 169 Tilføjelser og Rettelser til »Fra Ribe Amt 1903« 184 Fortegnelse over Medlemmer af »Historisk Samfund for Ribe.

Formaalet for »Historisk Samfund for Ribe Amt« skal. som

Udgivet af Køge Museum, Roskilde Museum og Historisk Samfund for Roskilde Amt. Forord til mellem fjord