EPJ i Region Nordjylland

15  Download (0)

Full text

(1)

EPJ i Region Nordjylland

Maj-Britt Nørgaard sygeplejerske Infektionsmedicinsk afdeling

(2)

Agenda

Præsentation

Forløb

Forberedelser

Clinical Suite

Implementeringen

Erfaringer

Krav

National strategi

(3)

Forløbet

2004-2005 Kravspecifikation

2006 Udbudsrunde

2007 Kontrakt med CSC

2007-2009 Udvikling af forbindelse mellem Labka, Theriak, Patoweb etc. og Clinical Suite

2007-08 Præpilotafdelinger – test af viewer

2011 In situ test – af sygeplejedokumentation samt overgangsløsning for lægefaglig

dokumentation

(4)

Forberedelser

2003 Alt på papir –

Struktureret

sygeplejedokumentation VIPS- modellen

Traditionel papirjournal

(5)

2010

Lokalt

Elektronisk VIPS – eget initiativ

Traditionel papirjournal

Viewer

Lokalt SFI-arbejde

Regionalt

Tværfagligt SFI-arbejde

(6)

2011

Clinical Suite i

Infektionsmedicinsk Afdeling incl. dokumentation

Viewer rulles ud i hele regionen

(7)

Clinical Suite

Kliniske oversigter

(8)

Arbejdsdiagnose Henvisningsårsag Ordinationer Sygeplejehandlinger

Sygeplejestatus Medicin

Værdier/Tabel

(9)

Skærmbillede viewer indsættes her

(10)

Forberedelser

Udviklingsproces

Hvad skal dokumenteres?

Drøfte sygepleje?

Hvilke krav til sygepleje?

Kvalitet i sygeplejen!

(11)

Erfaringer

Udviklingsproces

Det tager tid

Modstand

IT-kompetencer

Samme undervisning til alle

Support

Nøglepersoner i afdelingen

Ressourcer – tid - rum

Alle patientjournaler elektroniske i løbet af et døgn (32 journaler) papirløse nu!

”Det var en kold tyrker de første to dage”

Lederens engagement samt involvering af personalet er vigtigt

(12)
(13)

Krav til elektronisk dokumentation?

Brugervenligt og samtidig leve op til krav.

Overblik over patientoplysninger

Man kan være hos patienten - tilgængelighed

Overskueligt

Høj grad af medindflydelse i udviklingen

Bestykning

(14)

Hvad skal en national strategi indeholde?

Fælles terminologi

Fælles instrukser – der hentes fra nationalt bibliotek

Skabeloner nationalt fx KRAM, Ernæring, Smerter…

Nationale krav til dokumentation ift. akkreditering og databasekrav

”Jeg kunne ønske mig, at vi på landsplan kunne blive enige om fælles søgeord/termer, så at vi indenfor

sygeplejen er enige om, hvad vi kalder de forskellige "ting”

(spl. i Region Nordjylland)

(15)

Tak for jeres opmærksomhed!

Spørgsmål?

Kontakt: maj.britt.noergaard@rn.dk s.bynger@rn.dk

Figure

Updating...

References

Related subjects :